Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o standardnim operativnim postupcima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Juraj Ban PRAVILNIK, Članak 12. U članku 12. koji propisuje minimalni sadržaj SOP-a, u točki 8. „Minimalni broj vatrogasaca i raspored sjedenja u vatrogasnom vozilu“, riječ „minimalni“ zamijeniti s riječi „preporučeni“. U članku 12. koji propisuje minimalni sadržaj SOP-a, u točki 6. „Opremanje“, prije riječi „popis“ dodati riječ „preporučeni“. OBRAZLOŽENJE: Prilikom izrade SOP-a različitih vrsta intervencija, treba biti svjestan da vatrogasne postrojbe (dobrovoljne i profesionalne) nisu jednako opremljene s vatrogasnim vozilima i opremom, niti su jednako osposobljene. Preporučeni broj vatrogasaca, odnosno preporučeni broj taktičkih formacija za pojedinu vrstu intervencije može se postići aktiviranjem jedne vatrogasne postrojbe ili istovremenim aktiviranjem više vatrogasnih postrojbi. Propisivanjem minimalnog broja vatrogasaca, postoji mogućnost da će se u praksi prvo aktivirati jedna vatrogasna postrojba s minimalnim brojem potrebnih vatrogasaca, a onda po dolasku na mjesto intervencije, kada voditelj intervencije utvrdi o čemu se radi i ako utvrdi da je potreban veći broj vatrogasaca od minimalno propisanog, tek tada će se zatražiti aktiviranje potrebnog broja vatrogasaca te vatrogasnih vozila i opreme za uspješno svladavanje određene intervencije. Također, postoji mogućnost, radi propisivanja minimalnog broja vatrogasaca, da prije svega određena dobrovoljna vatrogasna društva, neće sudjelovati na određenoj vrsti intervencije, jer nisu dovoljno opremljena ili su nejednako opremljena u odnosu na dobrovoljno vatrogasno društvo iste kategorije (npr. DVD-i koji samo posjeduju traktorsku cisternu). Nadalje, propisivanjem minimalnog broja vatrogasaca za određenu vrstu intervencije, postoji mogućnost da dobrovoljna vatrogasna društva neće biti aktivirana na određenim vrstama intervencije, iako su opremljena za tu vrstu intervencije, što bi značilo da ako je JVP aktivirana s propisanim minimalnim brojem vatrogasaca, da nije potrebno aktivirati DVD, iako intervencija može biti i u naselju u kojem djeluje DVD (ili u određenom prihvatljivom vremenskom krugu o sjedišta DVD-), a koji je opremljen za takvu vrstu intervencije. Propisivanjem preporučenog broja vatrogasaca ne bi nužno značilo da se aktivira minimalni broj vatrogasaca (i vatrogasnih vozila i opreme), već bi se moglo istovremeno aktivirati više vatrogasnih postrojbi (npr. kombinacija JVP i DVD) čime bi se zadovoljio uvjet preporučenog broja vatrogasaca i vatrogasnih vozila i opreme, a omogućio bi se puno veći angažman dobrovoljnih vatrogasnih društava na intervencijama te shodno tome podizanje njihove operativne spremnosti sudjelovanjem na različitim vrstama intervencija. Nadalje, ako se ne usvoji ovaj prijedlog, potrebno je razjasniti što znači propisivanje minimalnog broja vatrogasaca, odnosno kako će se postupati u praksi. Da li će to značiti da će se prvo aktivirati minimalni broj vatrogasaca te vatrogasnih vozila i opreme, ili će se odmah aktivirati veći broj vatrogasaca te vatrogasnih vozila i opreme od minimalno propisanog (npr. kod intervencija osobnog ili teretnog vozila, spremnika za otpad ili hrpe nelegalno odbačenog otpada i sl.), kako bi se omogućilo da dobrovoljna vatrogasna društva sudjeluju na intervencijama u svojim područjima djelovanja (u slučajevima kada je aktivirana JVP) te kako bi se time podizala operativna spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava. Obrazloženje se odnosi i na članak 12. točku 6. Opremanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje