Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Morski ribolov PRAVILNIK , II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA članak4.točka 3. U 2021g. nakon dugog razdoblja se nešto posla pojavilo i nije dobro ako se želi pomoći sektoru da se uspoređuju godine potpunog kraha sektora zbog "lokdauna" sa prošlom godinom.Potvrde koje se traže u točki 4.o otkazivanju naruđbi je nemoguće dobiti jer se naruđbe za proizvode ribarstva naručuju mahom na dnevnoj bazi i to telefonom.nitko ne može naručiti ribu i školjke u slučaju ružnog vremena i sl. a riba je kvarljivi proizvod.Repromaterijal se u 99%slučajeva nabavlja u Italiji a zbog Covid mjera nije bilo moguće to ostvarivati tj.putovati. ćlanak 4 stavak 5 pod točkom b. Trebalo bi uz plivarice i pridnene mreže koče DODATI I DREĐU ILI RAMPON kao alat i brisati riječ autorizirano već staviti da ima povlasticu i da je radio sa tim alatom više od 40 ribolovnih dana.Rampon je alat za izlov školjki i ribe i brodovi koji su opremljeni za koču sa istom opremom rade i ramponom tj. poteznim alatom, iz tog razloga kao i zbog pojava u moru na Sj.Jadranu a to su; delfini,cvjetanje mora,meduze, rebraši itd..zbog kojih su u nemogućnosti opstati kao privrednici ako rade na koču.Iz tih razloga se koča zamjenjuje ramponom koji je također potrebno uvrstiti alate sa kojim će se moći ostvariti potpore. točka 5 stavak d. Iznos od 15000kn. koji se traži kao dostatan za ostvarivanje potpore nije realan.Minimum obaveza MIO,HZZO koje obrtnik ili poduzeće mora platiti godišnje a je 24000kn. i ako se mora ponijeti obrazac o čistoj poreznij kartici,postavlja se pitanje kako je ta razlika platila,ako nije iz rada onda je rad na crno što nije ok.Uz to obrtnik da bi ostvario minimalac OD mora uprihodovati još uz prijašnjih 24000kn. i 40800kn (za 2021) što je u konaćnici 64800kn što je realan iznos,a ne kako je navedeno u članku 15000kn. Željko Majdenić Morski ribolov Nije prihvaćen Ova potpora se provodi u skladu sa Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 kojega je donijela Europska komisija na razini Europske unije. Naime, Europska komisija programe potpore mora prethodno odobriti da bi se isti provodili na nacionalnoj razini, a sastavni dio postupka odobrenja je i ocjena usklađenosti sa spomenutim okvirom, među stalim, ocjena da li je potpora namijenjena za pomoć u ublažavanju posljedica COVID-19 odnosno da je razlog za otežano poslovanje COVID-19. Slijedom toga, prema Privremenom okviru, kao osnovni uvjet za ovu potporu, u okviru pravilnika je definirano da korisnik mora imati zabilježen pad prihoda radi COVID-19. Što se tiče referentne godine za utvrđivanje pada prihoda ili pogođenosti na neki drugi način, Pravilnikom je predviđena 2021. godina, a s obzirom da je 2020. godina već bila prethodno obuhvaćena istom ovakvom potporom iz 2020. godine te nije moguće novom potporom obuhvatiti isto razdoblje, a što Europska komisija i ocjenjuje u postupku odobrenja potpore. Napominjemo kako je za ovaj uvjet predviđena i iznimka kojom korisnik, i ako nema zabilježen pad prihoda može ostvariti potporu, ali treba dokazati da je pogođen pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja. Dokumentacija navedena u Pravilniku su samo primjeri moguće dokumentacije, ali korisnik može dostaviti i drugu dokumentaciju kojom će dokazati poteškoće u poslovanju radi COVID-19. Što se tiče odredbe odnosno uvjeta za autorizaciju, isti podrazumijeva dodatni uvjet uz osnovne uvjete za ribarsko plovilo, a koji se primjenjuje na ribarska plovila koja obavljaju ribolov okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama i pridnenim povlačnim mrežama – koćama, te isti ne isključuje prihvatljivost ribarskih plovila koja obavljaju ribolov drugim ribolovnim alatima. Drugim riječima, ribarska plovila koja obavljaju ribolov ramponom, kao i dredžom, obuhvaćeni su Pravilnikom te mogu ostvariti potporu ako su ispunjeni osnovni uvjeti za ribarsko plovilo. Vezano za uvjet minimalne količine/vrijednosti iskrcaja, koji je jedan od osnovnih uvjeta za ribarsko plovilo, isti je definiran kao što je i u slučaju potpora male vrijednosti, a uzimajući u obzir da su potporom obuhvaćeni svi segmenti gospodarskog ribolova te uvažavajući različitosti u količinama/vrijednostima ulova/iskrcaja pojedinih tipova ribolova.
2 Mladen Pandur obrt za ribarstvo Žut PRAVILNIK , II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Vrlo dobar predhodni komentar gospođe Karle. Potpisujem svaku riječ Nije prihvaćen Ova potpora se provodi u skladu sa Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 kojega je donijela Europska komisija na razini Europske unije. Naime, Europska komisija programe potpore mora prethodno odobriti da bi se isti provodili na nacionalnoj razini, a sastavni dio postupka odobrenja je i ocjena usklađenosti sa spomenutim okvirom, među stalim, ocjena da li je potpora namijenjena za pomoć u ublažavanju posljedica COVID-19 odnosno da je razlog za otežano poslovanje COVID-19. Slijedom toga, prema Privremenom okviru, kao osnovni uvjet za ovu potporu, u okviru pravilnika je definirano da korisnik mora imati zabilježen pad prihoda radi COVID-19. Što se tiče referentne godine za utvrđivanje pada prihoda ili pogođenosti na neki drugi način, Pravilnikom je predviđena 2021. godina, a s obzirom da je 2020. godina već bila prethodno obuhvaćena istom ovakvom potporom iz 2020. godine te nije moguće novom potporom obuhvatiti isto razdoblje, a što Europska komisija i ocjenjuje u postupku odobrenja potpore. Napominjemo kako je za ovaj uvjet predviđena i iznimka kojom korisnik, i ako nema zabilježen pad prihoda može ostvariti potporu, ali treba dokazati da je pogođen pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja. Dokumentacija navedena u Pravilniku su samo primjeri moguće dokumentacije, ali korisnik može dostaviti i drugu dokumentaciju kojom će dokazati poteškoće u poslovanju radi COVID-19.
3 Karla Katavić PRAVILNIK , II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA Točka 3.članka...Zašto treba biti zabilježen pad prihoda u odnosu na godine prije epidemije? Epidemija je djelovala na apsolutno cijeli sektor hrvatskog ribarstva, a pojedinci su u godinama prije epidemije mogli imati manje prihode iz niza drugih razloga. Smatram da je pad prihoda u odnosu na 2018./2019. nepotreban uvjet pored svih ostalih uvjeta. Da, postoji točka 4. u kojoj se spominje dokazivanje pogođenosti djelovanjem COVID-19, no realno, što se tiče mikro subjekata, otkazivanje narudžbi? Narudžbi nije ni bilo, jer se nije znalo kakva će biti sezona. Nemogućnost nabave repromaterijala? Možda je postojala mogućnost nabave, ali ne po konkurentnim cijenama, što je u konačnici povećalo troškove. Ako želite potporama pomoći sektoru, ne komplicirajte uvjetom dokazivanja nečega što je svima kristalno jasno. Nije prihvaćen Ova potpora se provodi u skladu sa Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 kojega je donijela Europska komisija na razini Europske unije. Naime, Europska komisija programe potpore mora prethodno odobriti da bi se isti provodili na nacionalnoj razini, a sastavni dio postupka odobrenja je i ocjena usklađenosti sa spomenutim okvirom, među stalim, ocjena da li je potpora namijenjena za pomoć u ublažavanju posljedica COVID-19 odnosno da je razlog za otežano poslovanje COVID-19. Slijedom toga, prema Privremenom okviru, kao osnovni uvjet za ovu potporu, u okviru pravilnika je definirano da korisnik mora imati zabilježen pad prihoda radi COVID-19. Što se tiče referentne godine za utvrđivanje pada prihoda ili pogođenosti na neki drugi način, Pravilnikom je predviđena 2021. godina, a s obzirom da je 2020. godina već bila prethodno obuhvaćena istom ovakvom potporom iz 2020. godine te nije moguće novom potporom obuhvatiti isto razdoblje, a što Europska komisija i ocjenjuje u postupku odobrenja potpore. Napominjemo kako je za ovaj uvjet predviđena i iznimka kojom korisnik, i ako nema zabilježen pad prihoda može ostvariti potporu, ali treba dokazati da je pogođen pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja. Dokumentacija navedena u Pravilniku su samo primjeri moguće dokumentacije, ali korisnik može dostaviti i drugu dokumentaciju kojom će dokazati poteškoće u poslovanju radi COVID-19.
4 Morski ribolov PRAVILNIK , Prilog I. U prilogu I. 1.2.Ribolov ribarskim plovilima u segmentu DTS Potrebno je DODATI potezni alat RAMPON ili DREĐA. Kao što je obećano na obavjesnom sastanku u Opatiji dana 14.03.2021g. od strane pomoćnika ministrice gsp.Ante Mišure. Morski ribolov Željko Majdenić Djelomično prihvaćen Kako je navedeno u odgovoru na komentar vezan uz prihvatljivost za potporu, i ribolov ramponom i ribolov dredžom je obuhvaćen Pravilnikom kao gospodarski ribolov na moru. Što se tiče izračuna, u prijedlogu Pravilnika u Prilogu I. je u izračun za kategoriju DTS dodan i rampon te se za isti primjenjuje izračun za DTS segment (točka 1.2. u Prilogu Pravilnika) dok se za ribolov dredžom primjenjuje izračun definiran za ostale segmente gospodarskog ribolova te potpora iznosi 5.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku (točka 1.3. u Prilogu I. Pravilnika).
5 TRGOVAČKO RIBOLOVNI ZAJEDNIČKI OBRT "NAUTILUS" PRAVILNIK , Prilog I. Za izračun potpore pod ovom točkom molim da se nadopuni i doda alat (DRB) DREDŽA - RAMPON. U Članku 2. piše "Ribolovna aktivnost: znači potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj...itd.. " Obrazloženje tog pojma je točno i definicija na koji način radi alat dredža - rampon. U ponedjeljak 14.03.2022. održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva ribarstva u Opatiji. Postavljeno je pitanje hoće li se uzimati u obzir alat dredža -rampon za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarsvu- Covid 19. Odgovor Gosp. Ante Mišure i Gđe . Irene Jahutke bio je DA HOĆE. Molim navedene da se pridržavaju odgovora sa sastanka. Ako ova potpora mora biti pomoć ribarima neka bude jednaka za sve nas. Unaprijed zahvaljujem. Djelomično prihvaćen Napominjemo kako je u prijedlogu Pravilnika potpora u slučaju ribolova dredžom i ramponom bila obuhvaćena izračunom iz točke 1.3. u Prilogu I. definiranom za ostale segmente gospodarskog ribolova. Međutim, slijedom savjetovanja, u Prilogu I. je u izračun za kategoriju DTS dodan i rampon te se za isti sad primjenjuje izračun za DTS segment (točka 1.2. u Prilogu Pravilnika) dok se za ribolov dredžom primjenjuje dosadašnji predviđeni izračun definiran za ostale segmente gospodarskog ribolova te potpora iznosi 5.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku (točka 1.3. u Prilogu I. Pravilnika).