Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Nedostaje Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje?? Primljeno na znanje U temeljnom aktu (NN br. 87/20), u članku 2. stavku 1. je navedeno: „(1) Pojedini pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:“ Ovdje se radi o izmjenama i dopunama, a ta odredba se ne izmjenjuje niti dopunjuje.
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK , Članak 4. Neko novo ime za Jugo Zadruge. Nije prihvaćen Sektorske organizacije osnivaju se i djeluju u skladu sa Uredbom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda (Uredba (EU) br. 1308/2013), koja predstavlja pravnu stečevinu i značajan akt iz područja poljoprivredne politike EU iz kojega proizlazi niz drugih delegiranih i provedbenih akta koje donose institucije EU. U EU djeluje otprilike 130 sektorskih organizacija, prve su osnovane početkom 70-ih godina prošlog stoljeća, a najviše ih je osnovano u Francuskoj. Stoga smisao komentara nije razumljiv niti prikladan.
3 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK , Članak 4. Gdje je u svemu ovome HPK? Primljeno na znanje U skladu s definicijom i drugim odredbama o sektorskim organizacijama koje su sastavni dio ovih izmjena i dopuna razvidno je da je sektorska organizacija subjekt koji je sastavljen od predstavnika gospodarskih djelatnosti nekoliko ili svih faza lanca opskrbe u sektoru u kojemu je osnovana. Njezina funkcija podrazumijeva sinergiju u radu i djelovanju svih navedenih dionika sa svrhom poticanja dijaloga između sudionika u lancu opskrbe hranom, promicanja dobre prakse i transparentnosti tržišta, na dobrobit svih njezinih članova. Navedeno podrazumijeva da i predstavnik HPK za pojedini sektor može biti jedan od članova sektorske organizacije i sudjelovati u radu iste, no budući da isti ne predstavlja gospodarski subjekt (udrugu, zadrugu, trgovačko društvo u proizvodnji primarnog poljoprivrednog proizvoda) ne može se tretirati kao inicijator - osnivač sektorske organizacije. Sektorska organizacija u smislu zakona i statuta po kojemu je osnovana HPK, djelovanje i ciljeve iste ne dovodi u pitanje.