Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora do 2030. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebački holding d.o.o. Nacrt programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Poštovani, Ljubazno vas molimo da se pod točkom 6.2. OBUHVAT AKTIVNOSTI ENERGETSKE I SVEOBUHVATNE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA, na str. 40, Grupa 3, bullet 5: „Ugradnja novog ili zamjena postojećeg sustava grijanja i pripreme PTV s visokoučinkovitim sustavom grijanja i pripreme PTV s peletima kao izvorom topline koja uključuje sve dijelove sustava i kotlovnice do priključka na sustav razvoda uz rekonstrukciju dimnjaka“ izmjeni i glasi: „Ugradnja novog ili zamjena postojećeg sustava grijanja i pripreme PTV s visokoučinkovitim sustavom grijanja i pripreme PTV s peletima ili drvnom sječkom (kako se ne bi mjera ograničila na samo jednu vrstu biomase) kao izvorom topline koja uključuje sve dijelove sustava i kotlovnice do priključka na sustav razvoda uz rekonstrukciju dimnjaka." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 HP-Hrvatska pošta d.d. Nacrt programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Predlažemo u Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine unijeti sljedeće: - preporuku trgovačkim društvima u vlasništvu RH da donesu strateški dokument o upravljanju energijom i energetskoj obnovi svojih zgrada tj. tehničkih sustava prema vlastitim prioritetima i realnim mogućnostima, a sve u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, politikom i obavezama RH u vezi smanjenja potrošnje energije do 2030. godine te - na str. 12 nadopuniti četvrtu rečenicu tako da glasi: „Uz navedeno, zgradama javnoga sektora smatraju se i zgrade u vlasništvu trgovačkih društava, koja su u cijelosti u vlasništvu države ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno trgovačkih društava u vlasništvu RH i pravnih osoba od posebnog interesa za RH te onih pravnih osoba koje imaju zgrade koje se nalaze na nekretninama koje su u vlasništvu odnosno suvlasništvu trgovačkih društava, a koja trgovačka društva su u cijelosti u vlasništvu RH.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ Nacrt programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, 1. Navedeni Program je dostupan u izvornom obliku u rubrici PREUZMI WORD DOKUMENT - lijevo od teksta, u sivom dijelu   Poštovani, izrazito je teško komentirati dokument koji je na ovaj način objavljen ali pokušat ću biti što precoznija. Predlažem da se u točki 6.1. kod teme bodovanja broja 6. Priključenje na učinkovite centralizirane sustave doda i predavanje u elektroenergetski sustav kroz postavljanje fotonaponske elektrane. Pišem sa otoka Lošinja gdje nemamo centralizirane toplinske sustave ali imamo veliki broj sunčanih sati pa su fotonaponske elektrane nešto što svakako treba dodatno bodovati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje