Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mirela Šprajc PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Također ,mislim da treba uzeti u obzir 1. prijedlog koje je dalo Romsko nacionalno vijeće za studente sa boljim rezultatima u visokoškolskom obrazovanju. Mirela Šprajc Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e- savjetovanju.
2 ĐURĐICA LUCEK PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike nacionalne manjine. Srdačan pozdrav, Đurđica Lucek Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Benita Vladušić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, Slažem se s prijedlogom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja prava na stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Svakako bi trebalo uzeti u obzir 1. prijedlog Romskog nacionalnog vijeća koji predlaže da dodjelu većih stipendija za studente koji su postigli bolje rezultate u svom visokoškolskom obrazovanju. U tom bi slučaju sustav stipendija poticao mlade na obrazovanje a samim time bi mladi Romi osigurali bolji društveni status. S poštovanjem Benita Vladušić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Ksandra Sinožić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike nacionalne manjine. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Barbara Fistonić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine ,kao i sa prijedlogom 1. Romskog nacionalnog vijeća. Lijepi pozdrav, Barbara Fistonić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Vlatka Đido PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Također podržavam prijedlog 1. Romskog nacionalnog vijeća. S poštovanjem! Vlatka Đido Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo a sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 RANKO KLANEČEK PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnika romske nacionalne manjine. Smatram da bi to moglo potaknuti veći interes pripadnika te manjine za obrazovanjem, a samim time i njihovom boljom društvenom integracijom. S poštovanjem, Ranko Klaneček Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Sunčica Gačić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, podržavam izmjene i dopune ovoga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine. Slažem se s ostalim komentarima kako treba uzeti u obzir prijedlog 1. i prijedlog 2. Romskog nacionalnog vijeća. LP Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 DARIO GEC PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovni, slažem se Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama. Lp. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Ljiljana Samardžić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te pozdravljam prijedlog RNV-a koji prepoznajem kao odličan zaštitni čimbenik za njegovanje privrženosti školi i stvaranje preduvjete za motiviranje mladih Roma na postizanje izvrsnosti u školovanju. Svakako je potrebno uzeti u obzir prijedlog 1. i prijedlog 2. Romskog nacionalnog vijeća. Izuzetno važnim i potrebni mi se čini prijedlog RNV-a da se sustav stipendija koristi kao alat za poticanje i podržavanje mladih Romkinja i Roma kako bi bili u mogućnosti izabrati obrazovanja iz područja odgoja i obrazovanja (odgajatelji, učitelji, profesori), jer je to upravo ono što nedostaje u praksi. Lijep pozdrav, Ljiljana Samardžić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju
11 Mirjana Crnković PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike nacionalne manjine uz uzimanje u obzir prijedloga 1 Romskog nacionalno vijeća. Srdačan pozdrav, Mirjana Crnković Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 ANITA VIDOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani! Podržavam ovaj Nacrt Pravilnika; ali mislim da bi trebalo uzeti u obzir i 1. prijedlog, 1. komentar kojeg je dalo Romsko nacionalno vijeće za studente s boljim rezultatima u visokoškolskom obrazovanju. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Vedran Lakovic PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Poštovani, u potpunosti predlažem Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike nacionalne manjine. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Romsko nacionalno vijeće PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA Romsko nacionalno vijeće (RNV), je sukladno svojim ciljevima i djelatnostima za ostvarivanje ciljeva djelovanja, razmotrilo tekst prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine koji je upućen u javno e-Savjetovanje te Ministarstvu znanosti i obrazovanja upućujemo slijedeći prijedlog izmjene teksta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika: 1. PRIJEDLOG RNV-a: Istome članku dodaje se stavak (5) koji glasi: (e) „Ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu Republike Hrvatske, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu većega mjesečnog iznosa stipendije za one studente koji su postigli bolje rezultate u svom visokoškolskom obrazovanju.“ OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA: Model financijske podrške studentima koji su pripadnici romske nacionalne manjine, na žalost, nema elemenata poticanja izvrsnosti u obrazovanju. Mlade pripadnike romske zajednice, kao i sve druge mlade ljude u sustavu obrazovanja treba poticati na izvrsnost. Jedan od načina poticaja bio bi osiguravanje većih iznosa stipendija za one romske studente koji postužu bolje rezultate. Time bi stvorili sustav nagrađivanja rezultata obrazovanja, ali i dobili alat za poticanje romskih studenata na što bolje rezultate. Zadržavanje sustava stipendiranja Roma samo u području socijalne politike dugoročno šteti interesima i potrebama razvoja romske zajednice u području obrazovanja i planirane promjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine su prilika za kvalitativni iskorak u tom pitanju. Uključivanjem našeg prijedloga bi se također osigurali uvjeti za početak procesa evaluacije i reforme sadašnjeg modela stipendiranja studenata Roma. 2. PRIJEDLOG RNV-a: Istome članku dodaje se stavak (6) koji glasi: (f) „Ako su za to osigurana sredstva u Državnome proračunu Republike Hrvatske, ministar može u natječaju za dodjelu državnih stipendija propisati i dodjelu posebne kategorije stipendija s većim mjesečnim iznosom stipendija za one studente koji se obrazuju za odgajatelje, učitelje i nastavnike.“ OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA: Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine uspostavljeni i provođeni model financijske podrške studentima Romima također nema elemenata razvojne politike za dugoročno održivi razvojni sustav odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Nemamo ni približno dovoljno stručno obrazovanih odgojitelja u vrtićima, kao ni učitelja i nastavnika u školama koji bi dolazili iz romske zajednice, govorili jezik lokalne romske zajednice i bili vrlo važna sastavnica kvalitetnog dugoročnog riješenja za ogromne probleme koji obrazovni sustav u Hrvatskoj ima kada je u pitanju uspješnost obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine. Korištenje sustava stipendija kao alata za poticanje i podržavanje mladih Romkinja i Roma da izaberu obrazovanje za ova, za budućnost integracije romske zajednice, iznimno važna zanimanja je neiskorištena prilika za vrlo značajan kvalitativni pomak. Planirane promjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine su dobra prilika da se i u ovom području napravi iskorak i krene u proces sustavnog stvaranja ljudskih potencijala unutar romske zajednice za značajno unaprijeđenje obrazovnog sustava u dijelu koji se odnosi na romsku nacionalnu manjinu. Ukoliko je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zainteresirano za navedene prijedloge, stojimo vam na raspolaganju za dodatne informacije. U Zagrebu, 9. ožujka 2022. godine ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim prijedlozima. Napominjemo kako se se državne stipendije dodjeljuju temeljem Javnog natječaja kojeg raspiusje ministar nadležan za obrazovanje za svaku akdemsku godinu. Uvjeti i kriterij za raspodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine također su propisuju Javnim natječajem za dodjelu državnih stipendija. Slijedom navedenoga, Vaš prijedlog razmotrit će se pri raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za iduću akademsku godinu.
15 Linda Zelić PRAVILNIK O IZMJENAMA  I DOPUNAMA, Članak 2. Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika koje su opisane u Članku 2, a vezane uz izmjene Članka 5 postojećeg Pravilnika i dodavanje novog Stavka 2 vezanog uz neprimjenjivanje elemenata i kriterija upisa propisanih postojećim Pravilnikom za učenike koji polaze međunarodni program te nastavljaju svoje obrazovanje u istom međunarodnom programu. International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) je jedan od četiri odgojno-obrazovna programa koje nudi International Baccalaureate Organization. IB MYP kao sastavni dio školovanja u okviru IB-a realizira se na engleskom jeziku za učenike u dobi od 11 do 16 godina. Obzirom na dob učenika koji su uključeni u program i ustroj odgojno-obrazovne djelatnosti, realizacija cjelokupnog programa u Republici Hrvatskoj obuhvaća učenike VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole i učenike I. i II. razreda srednje škole. Osnovna škola Matije Gupca i XV. gimnazija su dobile odobrenje Ministarstva obrazovanja za izvođenje IB programa upravo radi mogućnosti nastavka školovanja kroz obrazovnu vertikalu prema IB kurikulu. Učenici, strani državljani pohađaju međunarodni program u OŠ Matije Gupca i XV. gimnaziji jer smo jedine javne škole koje provode međunarodni program. U većini škola u inozemstvu koje provode IB MYP program, i koje imaju status javnih škola, kao što je i OŠ Matije Gupca, učenici prelaze u svaku sljedeću godinu bez uvjetovanog nastavka obrazovanja u započetom programu. Primjerice, u državama kao što su Slovenija i Poljska, koje imaju isti ustroj odgojno-obrazovne djelatnosti kao i Republika Hrvatska (8 + 4) te u kojima je IB MYP program podijeljen na dvije školske ustanove, prelazak iz VIII. razreda (IB MYP3) u I. razred srednje (IB MYP4) smatra se nastavkom školovanja u istom programu te učenici ne prolaze proceduru upisa u srednju školu kao u nacionalnom programu. Učenici, strani državljani kojima hrvatski nije materinski jezik i djeca hrvatskih državljana koji ne pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku od početka svog školovanja dolaze u OŠ Matije Gupca iz obrazovnih sustava u kojima model ocjenjivanja nije fokusiran na iskazivanje općeg uspjeha kao prosjeka zaključnih ocjena niti je orijentiran na ostvarivanje prosjeka 5,0 koji je u RH postao jedini vjerodostojan kriterij upisa, te učenici, u slučaju nedovoljno skupljenih bodova za upis, nemaju mogućnost nastaviti započeti program bilo gdje drugdje u Hrvatskoj niti mogućnost izbora druge škole u hrvatskom nacionalnom sustavu, ne samo zbog razlika u programu, već zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika. Elementi i kriteriji upisa propisanih postojećim Pravilnikom ne uzimaju u obzir razlike u nastavnom planu i programu i kurikulu hrvatskog i IBMYP programa. Naime, IB MYP program obuhvaća predmete koji nisu u hrvatskom nastavnom planu i programu kao što su Drama i Dizajn. Kurikuli Geografije i Povijesti u IB programu razlikuju se od hrvatskih kurikula, a u IB programu provodi se i diferencirani program predmeta Hrvatski jezik (Hrvatski jezik za hrvatske državljane i Hrvatski jezik B kao ini jezik za strane državljane). Razlike u kurikulu uveliko otežavaju učenicima sudjelovanje na natjecanjima kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis u srednju školu. Nadalje model vrednovanja postignuća učenika u hrvatskom i IB programu je različit. IB MYP program je utemeljen na prethodno utvrđenim kriterijima vrednovanja za svaku predmetnu skupinu te se napredak učenika izražava tijekom nastavne godine u razinama postignuća. Zaključna ocjena bazira se na zbroju konačnih razina postignuća po svim kriterijima vrednovanja te pretvara u ocjenu od 1 do 7 prema skali ocjenjivanja zadanoj od IB-a. Prema IB standardima od iznimne je važnosti da IB škole osiguravaju kontinuirano IB obrazovanje učenicima koji već pohađaju IB program bez uvjetovanja nastavka obrazovanja, o čemu se u nekoliko navrata očitovao i IB Worlds Schools Department (IB Regionalni ured u Haagu). Iz svega ovoga je razvidno da bi se navedenim izmjenama Pravilnika napokon osigurao nesmetani nastavak školovanja učenika u programu koji su prvotno izabrali, naročito stranih državljana koji se po završetku VIII. razreda (IB MYP3) u Republici Hrvatskoj nađu bez opcije obrazovne vertikale. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Navedeno nije predmet Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.