Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksandra Sinožić PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi nacrt. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
2 Anita Vidović PRILOG 1. Poštovani! Podržavam predložene izmjene Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Lijep pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 RANKO KLANEČEK PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene u zakonu o AZOO. S poštovanjem, Ranko Klaneček Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Krunoslav Samardžić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene u zakonu o AZOO-u jer se na ovaj način transparentnije može izabrati odgovarajuća osoba na čelne pozicije. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 Sunčica Gačić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi Nacrt Zakona kako se predsjednik i članovi Upravnog vijeća koje imenuje Vlada RH biraju na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Smatram da bi takvim načinom bio izabran kvalitetniji i kompetentniji član za Upravno vijeće u skladu s potrebama Agencije. S poštovanjem, Sunčica Gačić! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Aurika Matković PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene u Zakonu o AZOO, to da Agencija ima veću autonomiju. S poštovanjem, Aurika Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Ljiljana Samardžić PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi Nacrt Zakona o izmjenama važećeg Zakona da se predsjednik i članovi Upravnog vijeća koje imenuje Vlada RH biraju na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne na prijedlog ministra kako je propisano sadašnjim Zakonom čime bi se osigurao kvalitetniji odabir članova Upravnog vijeća u skladu s potrebama Agencije. Stručno je opravdano omogućiti Agenciji da sačini/procjeni sama svoj ustroj i usklađuje ga s aktualnim promjenjivim potrebama za izvršavanjem poslova. S poštovanjem, Ljiljana Samardžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 DARIO GEC PRILOG 1. Poštovani, slažem se. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
9 Gabriela Feher PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi nacrt. Srdačan pozdrav, Gabriela Feher Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Doris Šarlija PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi nacrt koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Lijep pozdrav, Doris Šarlija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi nacrt. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
12 Sonja Ivić PRILOG 1. Poštovani, podržavam obabir članova UV temeljem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Lijep pozdrav, Sonja Ivić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
13 Branka Višić Karavida PRILOG 1. Držim neophodnim ovaj Zakon o izmjenama sadašnjeg zakona na način kako je predstavljen. S poštovanjem Branka Višić Karavida Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
14 Marina Pejić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s danim nacrtom i drago mi je da će Agencija imati veću autonomiju.S poštovanjem, M.Pejić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 Mirela Generalić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, predloženi Nacrt Zakona podržavam u potpunosti. Mišljenja sam da bi takvim načinom bio izabran kvalitetniji i kompetentniji član za Upravno vijeće u skladu s potrebama Agencije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
16 JELICA LAZAREVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam odabir članova Upravnog vijeća temeljem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 Tatjana Ivošević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Predlažem dodati pod 2.3. Navedite dokaz, argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona: Education and Teacher Training Agency (Agencija za odgoj i obrazovanje) je institucija za trajnu izobrazbu odgojitelja i poučavatelja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu. Stoga je posebice važno uspostaviti aktivnu suradnju Agencije sa srodnim ustanovama i nastavničkim fakultetima u cilju razvijanja kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja pa i kroz specijalističke studije za odgojno-obrazovne radnike. Objašnjenje: Agencija za odgoj i obrazovanje aktivno sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju odgojitelja/učitelja/stručnih suradnika/ravnatelja. Javno su dostupna i objavljena sva stručna izvješća sa državnih stručnih skupova područnih i predmetnih savjetnika. Stoga postoje preduvjeti za analizu i razvoj kvalitete cjeloživotnog obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika. Međutim, godinama unazad, Agencija bilježi stalan odljev djelatnika što je posebno evidentno u 2021. godini i nažalost, nastavlja se u 2022 godini. Zbog nedostatka djelatnika Agencije, preostali radnici obavljaju poslove upražnjenih radnih mjesta. Stoga se dugoročno, ne može održati kvaliteta i rokovi koju od Agencije zahtjeva odgojno-obrazovni sustav. Stoga nadležno ministarstvo, ako želi unaprjeđenje odgojno-obrazovnog sustava, onda prvo treba definirati radno-pravni položaj radnika Agencije i mjesečna primanja sukladna profesionalnim odgovornostima te iznaći način napredovanja predmetnih savjetnika kroz vrednovanje stručnog i znanstvenog doprinosa putem stručnih predavanja/radionica te objavljenih stručnih i znanstvenih radova kako bi radno mjesto višeg savjetnika u Agenciji postalo atraktivno i privuklo brojne izvrsne odgojno-obrazovne radnike u Agenciju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
18 Tatjana Ivošević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Predlažem dodati tekst pod 2.2. Zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona: Dodatno, postojeći Zakon je donesen 2006. godine i više ne predstavlja adekvatan zakonski okvir koji bi omogućio prilagodbu Agencije za odgoj i obrazovanje postojećim izazovima i okolnostima hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava. Također, s obzirom na veći broj izmjena i/ili dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, potrebno je dopuniti novi zakonski okvir kojim bi Agencija bila vraćena u sustav odgoja i obrazovanja s aktivnom potpornom ulogom kao i većom samostalnosti pri unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog sustava. Obrazloženje: „Agencija za odgoj i obrazovanje“ samo nazivom pripada sustavu odgoja i obrazovanja. Iako je djelatnost Agencije u obavljanju stručno-pedagoških poslova u odgoju i obrazovanju, ista nema status odgojno-obrazovne ustanove. Radnicima Agencije za odgoj i obrazovanje dosadašnjim Zakonom nije adekvatno definiran radno-pravni položaj. Prema čl. 17 istog Zakona predmetni savjetnici i viši savjetnici da bi se zaposlili u Agenciju za odgoj i obrazovanje moraju imati najmanje 3 odn. 7 godina iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima najčešće u svojstvu odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Međutim, zapošljavanjem u Agenciji, djelatnici Agencije gube status odgojno-obrazovnih radnika iako im je djelatnost i dalje odgoj i obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 Tatjana Ivošević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Predlažem dodati tekst pod 2.1. Što je problem koji zahtjeva izradu ili promjenu zakonodavstva: Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. S obzirom da je važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje donesen u srpnju 2006. godine te sa svojim odredbama uvelike više ne odgovara na najbolji mogući način potrebama i zahtjevima suvremenog hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja, potrebno je radi usklađivanja sa smjerovima javnih obrazovnih politika odbaciti „linearni model poslovanja“ i zakonski ustrojiti funkcionalne odjele Agencije po principu „kružnog modela poslovanja“ poput Odjela za istraživanje i razvoj kurikuluma, Odjela za trajnu naobrazbu odgojno-obrazovnih radnika te Odjela za informacijsko-komunikacijsku djelatnost, itd. Također, radi prilagodljivosti odgojno-obrazovnog sustava brzim i intenzivnim promjenama potrebno je usvojiti novi zakonski okvir kojim bi Agencija na temelju rezultata analiza utvrđenog stanja te konkretnih akcijskih i primijenjenih istraživanja kroz jasno definiranu proaktivnu ulogu u obavljanju djelatnosti uistinu ponovno imala ulogu potporne ustanove sustava odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanja djece hrvatskih građana. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno naveden „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 Nada Ćakić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Podržavam ovaj prijedlog jer sam mišljenja da će odabir članova Upravnog vijeća koje imenuje Vlada RH temeljem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja doprinijeti kvaliteti rada Agencije. Time će se omogućiti širi pristup potencijalnih članova s vizijom razvoja i napretka, a onda i izbor kvalitetnijih i kvalificiranijih članova Vijeća. S poštovanjem, Nada Ćakić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
21 Tatjana Ivošević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Predlažem dodati tekst pod 3.1. Što je cilj koji se namjerava postići: Definirajući djelatnost i status Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne institucije u cilju dvosmjerne uloge i povratnog djelovanja od/prema sustavu te sukladno ulozi radno-pravni položaj radnika Agencije, posao predmetnih savjetnika, koji obavljaju temeljnu djelatnost Agencije, bi postao atraktivan za izvrsne odgojitelje/učitelje/nastavnike/stručne suradnike/ravnatelje koji bi svojim kompetencijama doprinijeli daljnjem unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava u cjelini. Obrazloženje: Prvo je potrebno definirati radno-pravni status i položaj radnika Agencije, a tek onda kvalitativnom i kvantitativnom analizom potreba odgojno-obrazovnog sustava odrediti unutarnji ustroj Agencije. Naime, iz analize potreba sustava proizaći će i broj predmetnih savjetnika te nazivi i uloge funkcionalnih, a brzo rastućih odjela sukladno zahtjevima odgojno-obrazovnog sustava. Uvažavajući kružni model unutarnjeg ustroja radnih mjesta u Agenciji, održivost se temelji na kompetentnom predmetnom/područnom savjetniku u središtu modela. Dugi niz godina su savjetnici i viši savjetnici Agencije u neravnopravnom i nepovoljnom položaju u odnosu na učitelje/nastavnike/stručne suradnike jer su izuzeti iz nagrađivanja odgojno-obrazovnih radnika, napredovanja odgojno-obrazovnih radnika, a nije dopušteno ni biti autorima/recenzentima/urednicima udžbenika te autorima drugih obrazovnih materijala sukladno izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu NN 116/2018. Također, savjetnici, viši savjetnici i ostali radnici Agencije potpuno su izostavljeni iz čl.2. izmjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 119/2019. Rezultat navedenog je značajan pad broja predmetnih savjetnika, kao i neznatno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Stoga, nadležno ministarstvo izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, prvenstveno treba definirati dvosmjernu ulogu i povratno djelovanje Agencije za odgoj i obrazovanje od/prema svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava, putem ulaganja u održivost, efikasnost, kompetentnost i konkurentnost ljudskih potencijala Agencije za odgoj i obrazovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
22 Tatjana Ivošević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Predlažem dodati tekst pod 3.2. Kakav je ishod odnosno promjena koja se očekuje u području koje se namjerava urediti: Definiranjem radno-pravnog statusa savjetnika, viših savjetnika i ostalih radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika umanjuje se negativan trend odlazaka radnika iz Agencije, a daljnjim ulaganjem u predmetne savjetnike, radno mjesto u Agenciji postaje poželjno za izvrsne intrinzično motivirane odgojno-obrazovne radnike koji žele analizirati probleme odgojno-obrazovnog sustava i pronalaziti kvalitetna rješenja za njihovo ublažavanje ili otklanjanje. Obrazloženje: Potrebno je analizirati kvantitativne pokazatelje o broju i kvalitativne pokazatelje o radu odgojno-obrazovnih radnika u određenom predmetu/području na razini države kako bi se odredio broj izvršitelja iz redova predmetnih/područnih savjetnika. Nakon što se adekvatno prizna rad predmetnim savjetnicima sukladno odgovornostima i uspostave kvalitetni radno-pravni temelji koji bi rezultirali povećanje broja viših savjetnika i ostalih radnika u Agenciji, potrebno je izraditi Standard rada savjetnika, viših savjetnika te ostalih radnika Agencije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
23 Pina Žilić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, sviđa mi se što često spominjete riječi "brže" i "efikasnije" jer mislim da je to jedan od ključnih problema u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Slažem se s izmjenama u zakonu. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
24 Mirjana Puljar PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, slažem se sa svim predloženim izmjenama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, a naročito s potrebom sa se članovi Upravnog vijeća biraju javnim pozivom. Rad Agencije mora biti stručan i neovisan. Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.