Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o određivanju osjetljivih područja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. ODLUKU Molim pojašnjenje zašto područje NP Plitvička jezera, rijeke Gacke i NP Krka nije označeno kao Zaštićeno područje prirode. Dakle, to su područja Nature 2000 te ostalih bitnih zaštita. Žalosno je kako nadležno ministarstvo, koje je ujedno i predlagatelj ove Odluke ne zna za ta (za)štićena područja, je li moguće kako znaju samo prilikom postavljanja nadzornih i upravnih odobora te ravnatelja, a kod ovako bitnih odluka ne znaju?! Ili je ovo eklatantan primjer neznanja i nestručnosti u ministarstvu ili je to posljedica korumpiranosti i sustavnog uništavanja najvažnijih krajobraza Republike Hrvatske radi privatnih interesa. Istaknuti ću primjer "sukoba studija" koje nadležno ministarstvo usvaja čim se ukaže neki sumnjivi interes; konkretno studija najveće investicije ove države, a time i HEP-a u projektu "HES Kosinj/Senj 2"; tom od ministarstva prihvaćenom studijom utjecaja na okoliš se garantira čistoća vode koja će se akumulirati tim projektom te potpuno suprotna studija o potrebi zahvaćanja vode s izvora rijeke Gacke zbog budućeg zagađenja koje će nastati akumuliranjem vode na području jezera "Kosinj2". Znači li time kako samo ministarstvo ruši već prihvaćenu studiju HEP-a te će pod hitno zaustaviti najznačajniji projekt u RH?! Realno radi se o "naručenoj studiji" koja ne prikazuje činjenično objektivno stanje, a na što ukazuju suprostavljeni zaključci navedenih studija, a radi se i krivotvorenju i lažiranju dokumenatcije. Kako je moguće da g. Gordan Gašparović (Hrvatske vode - VGI Rijeka) te osoba koja je zadužena za nadzor nad njegovim radom (gđa Elizabeta Kos) aktivno rade protivno zakonima i propisima, lažiraju dokumenate, prikrivaju informacije, naručuju studije kojima se lažno prikazuju podaci, prekoračuju ovlasti, neizvršavaju dužnosti, nezakonito i netransparentno raspolažu namjenskim sredstvima itd.?! Dakle, g. Gordan Gašparović planira uzeti svu vodu s izvora rijeke Gacka (planirana kaptaža iznosi više nego je kapacitet Tonković Vrila kroz više mjeseci), a sva pitka voda iskorištena za proizvodnju el. energije (pitka bez potrebe za ikakvom obradom) se ispušta u more tj. u prosjeku 50 m3/sek! Navedena investicija od 264 miliona kuna je pranje novca od strane Hrvatskih voda, koje navedena sredstva ne ulažu, a dužna su, u izgradnju kanalizacijskog sustava na području zona sanitarne zaštite te u održavanje vodotokova. Kriminalni umovi tako promišljaju, odnosno namjenska sredstva pokušavaju preko besmislenih i štetnih "projekata" preusmjeriti prema podobnim izvođačima radova. Zanima me kako je konkretna studija utjecaja na okoliš u kojoj su lažirani podaci prošla kod nadležnog ministarstva. Preko projekta HES Kosinj/Senj 2 se trebaju osigurati obvezni biološki minimumi u trenutno isušenim krakovima rijeke Gacke, što bi po dužnosti, ali i deklaritivnim planovima i ciljevima Hrvatskim vodama trebao biti prioritet te osigurati primjerenu odštetu oštećenom JLS-u (Grad Otočac) radi isušivanja prirodnih tokova rijeke Gacke i povezanih štetnih utjecaja tj. nepoštivanja biološkog minimuma (priroda, gospodarstvo - turizam, sport itd.). Interesantno je zašto razne "ekološke" i "kulturne" udruge (kojih pogotovo ima u priobalju i na obližnjim otocima, sve unutar stotinjak kilometara od rijeke Gacke) ignoriraju ovaj ekocid i kulturocid, obzirom je rijeka Gacka posebno zaštićeno područje (Natura 2000, park prirode itd.), a mlinice, pilane i stupe na Gackoj prepoznate kao posebno kulturološko naslijeđe te kao takvo zaštićeno od Ministarstva kulture. Primljeno na znanje Nacionalni park Plitvička jezera pripada vodnom području rijeke Dunav, koje je u cijelosti identificirano kao sliv osjetljivog područja. U Prilogu II. - Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj Dunavski sliv je označen oznakom A, a na isti se primjenjuju sve odredbe koje se primjenjuju i na osjetljiva područja. Rijeka Gacka i Nacionalni park Krka pripadaju Jadranskom slivu – kopneni dio koji je u Prilogu II. - Popis osjetljivih područja u Republici Hrvatskoj naveden pod rednim brojem 60. Nacionalni park Plitvičkih jezera, Rijeka Gacka i Krka nalaze se u Registru zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda koji su izradile Hrvatske vode sukladno ZOV-u, a isti je objavljen na njihovim mrežnim stranicama. Drugi dio komentara se ne odnosi na Nacrt prijedloga Odluke, a na neutemeljene i lažne optužbe predlagatelj ove Odluke, u postupku e-savjetovanja, ne odgovara.