Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HELM d.o.o. UREDBU O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENA TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA  PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE Izmjena Uredbe je opravdana ako i samo ako se izmjenama u Prijedlogu mogu postići poboljšanja poslovanja koja opravdavaju trošak uvođenja nove Uredbe u OTO. Međutim, Prijedlog to ne nudi iz više razloga. Prvi i najvažniji razlog je taj što Prijedlog dolazi u ekonomski jako nepovoljnom trenutku za sve pravne osobe, pa tako i za Ovlaštena tijela za ovjeravanje. Uz financijska iscrpljivanja prouzročena pandemijom virusa Covid 19 koja još traje (bolovanja, rad u uvjetima epidemioloških mjera…), nastupio je period loših globalnih uvjeta poslovanja prouzročenih velikim poskupljenjem svih poslovnih troškova (povećanje cijena svih energenata čime su poskupjele sve robe i usluge nužne za funkcioniranje OTO). Ostali razlozi su: nedostatak odgovarajuće radne snage zbog odlaske ogromnog broja djelatnika iz RH; velika izdvajanja iz dohotka, itd. Predlažemo stoga odgodu promjene Uredbe za neka bolja vremena. Primljeno na znanje Namjera DZM-a je rasteretiti gospodarstvo uz istovremeno povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena i zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja
2 Termoplin d.d. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Točke 3. 4., 7., 9. i 10. ovog članka nepotrebno su navedene kao uvjeti za obavljanje poslova ovjeravanja prema ovoj Uredbi, jer se isto traži u normom HRN EN ISO/IEC 17020, a koja je također jedan od uvjeta prema točki 8. ovog članka. Mišljenja smo da se treba opredijeliti da li će Uredba propisati sve zahtjeve stručne i tehničke osposobljenosti, ili će se ti zahtjevi tražiti putem norme HRN EN ISO/IEC 17020. U suprotnom imamo dodatno administrativno, a i financijsko opterećenje poslovanja. Treba napomenuti da i trenutno postoje kolizije i neusklađenosti uvjeta koji se traže Uredbom, a ujedno i normom HRN EN ISO/IEC 17020, a što otežava poslovanje. Predlažemo ukidanje uvjeta akreditacije (točka 8.) radi smanjenja administrativnog opterećenja poslovanja, a i financijskog opterećenja zbog dvostrukih nadzora iz dvije različite institucije. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je rasteretiti gospodarstvo uz istovremeno povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena i zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Zavod je svjestan troškova postupka ovlašćivanja pravnih osoba te je iste tijekom proteklih pet godina, kroz akcijske planove za rasterećenje gospodarstva, kontinuirano smanjivao kako bi rasteretio gospodarske subjekte tj. ovlaštena tijela. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, kao jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, uvedena je u sustav ovlašćivanja pravnih osoba u zakonskom mjeriteljstvu donošenjem Uredbe 2014. godine. Prije toga jedan od uvjeta za ovlašćivanje „pravnih osoba za ovjeravanje“ bila je akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Velika većina od trenutno 40 ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila nije se žalila na troškove akreditacije. Postupak ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje zakonitih mjerila propisan je Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i predmetnom Uredbom (NN 94/14). Pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila obavljaju te poslove kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Svaka “norma” pa tako i norma HRN EN ISO/IEC 17020, u svim svojim odredbama navodi “izuzev ako Zakon zahtijeva drugačije” te se ne može prihvatiti prijedlog tj. da su odredbe Zakona i podzakonskih akata u suprotnosti sa normom. Zakoni i podzakonski akti su iznad normi te svaka norma prihvaća odredbe zakona i podzakonskih akata u cijelosti.
3 ETALON - PLIN d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Članak 5. Pored zakonske i podzakonske regulative navedene u člancima 3. i 4. prijedloga ove Uredbe, slijedi deset uvjeta u ovom članku koji su „copy paste“ uvjeta iz prethodne regulative. Među tih deset, na osmo (8.) mjesto se plasirala „čuvena“ HRN EN ISO/IEC 17020 norma. Osobama koje su pažljivo pročitale preostalih devet uvjeta, više je nego jasno da je ovaj uvjet suvišan. Među uvjete koji jasno preciziraju koje pravne osobe mogu „obavljati sve zadatke pri ovjeravanju zakonitih mjerila“, ubačena je ZASTARJELA, ADMINISTRATIVNA EURO – PREPORUKA, koja ne pridonosi podizanju kvalitete ove djelatnosti (kao da je to „dizanje utega“), već je u nekim sekvencama u koliziji sa Pravilnicima DZM-a, zbog nepotrebnih i u praksi neprovedivih postupaka. Godinama (svake godine), forsiran postupak akreditacije (i svakih pet godina reakreditacije), može se tretirati kao silovanje (koje se plaća), „različitih vrsta tijela koja provode inspekciju“, kako to veleučeno zvuči na naslovnoj stranici HRVATSKE NORME. IMPERATIVNO: Izbaciti navedenu normu iz Uredbe i integrirati kvalitetne i praktične prijedloge ovog savjetovanja, a zanemariti one koji su pisani populistički, da bi točka i zarez bili korišteni ispravno. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je rasteretiti gospodarstvo uz istovremeno povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena i zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Zavod je svjestan troškova postupka ovlašćivanja pravnih osoba te je iste tijekom proteklih pet godina, kroz akcijske planove za rasterećenje gospodarstva, kontinuirano smanjivao kako bi rasteretio gospodarske subjekte tj. ovlaštena tijela. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, kao jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, uvedena je u sustav ovlašćivanja pravnih osoba u zakonskom mjeriteljstvu donošenjem Uredbe 2014. godine. Prije toga jedan od uvjeta za ovlašćivanje „pravnih osoba za ovjeravanje“ bila je akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Velika većina od trenutno 40 ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila nije se žalila na troškove akreditacije.
4 Tot-promet d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Članak 5. Točke 4,7, 9, 10 nije potrebno navoditi u Uredbi jer su pokrivene normom HRN EN ISO/IEC 17020 (nepristranost, izjave o tajnosti podataka, osiguranje nastale štete, izjave osoblja, izjava direktora/vlasnika) Točka 10. nije navedeno na koji minimalni iznos je potrebno napraviti policu osiguranja. Nije prihvaćen Zakonom o mjeriteljstvu, člankom 8. propisani su Opći uvjeti te posebni uvjeti koji će se propisati Uredbom. U svakoj normi navodi se “izuzev ako Zakon zahtijeva drugačije” jer su zakoni i podzakonski akti iznad normi. Svaka norma prihvaća odredbe zakona i podzakonskih akata u cijelosti i ne dovodi u pitanje što je potrebno ili nije potrebno navoditi u zakonu i podzakonskim aktima.
5 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Točka 10 - obveza osiguranja od odgovornosti ne navodi minimalni iznos koji je potrebno osigurati što ovu točku čini besmislenom. Npr. OTO radi formalnog ispunjenja ove točke može sklopiti policu osiguranja na najmanji mogući iznos koji neće pokriti niti minimalne troškove moguće nastale štete. Predlažemo propisivanje minimalnog iznosa osiguranja. Nije prihvaćen Ovlašteno tijelo za ovjeravanje mjerila je odgovorno za nastalu štetu prilikom obavljanja poslova koja su predmet ovlaštenja te nastalu štetu mora pokriti stranci. Ovlašteno tijelo jedino ima uvid u moguće troškove štete i prema tome odrediti iznos osiguranja. Temeljem navedenoga zahtjev za propisivanjem minimalnog iznosa osiguranja nije prihvaćen.
6 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Točka 9 - s obzirom da se u članku 8 traži obveza akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, najmanje tko bi još trebao biti izuzet od čuvanja poslovne tajne je Hrvatska akreditacijska agencija, a pretpostavljam i neka druga državna tijela (npr.tržišna inspekcija...). Predlažemo da se točka 9 izmjeni sukladno gore navedenom. Nije prihvaćen Poslove izdavanja odobrenja obavlja DZM temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i predmetne Uredbe. DZM i druga nadležna državna tijela jedini/a trebaju imati uvid u potpunu dokumentaciju vezanu za poslove ovjeravanja.
7 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. Točka 3 ovog članka je u suprotnosti sa normom HRN EN ISO/IEC 17020, annex A3, b) S obzirom da se u istom članku, točka 8 traži akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 čime se osigurava stručna i tehnička osposobljenost OTO, predlažemo da se norma u potpunosti primjeni, tj. da točka 3, članak 5 glasi: "osoblje pravne osobe koje obavlja poslove iz članka 2. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: osoblje) odgovorno je za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila te ne smije biti izravno uključeno u poslove projektiranja, konstruiranja, proizvodnje, stavljanja na tržište, održavanja mjerila ili pripremu mjerila za ovjeravanje, ni predstavljati strane uključene u te djelatnosti za mjerilo na kojem provodi ovjeravanje. Nije prihvaćen Postupak ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje zakonitih mjerila propisan je Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i predmetnom Uredbom (NN 94/14). Pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila obavljaju te poslove kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Svaka “norma” pa tako i norma HRN EN ISO/IEC 17020, u svim svojim odredbama navodi “izuzev ako Zakon zahtijeva drugačije” te se ne može prihvatiti prijedlog tj. da su odredbe Zakona i podzakonskih akata u suprotnosti sa normom. Zakoni i podzakonski akti su iznad normi te svaka norma prihvaća odredbe zakona i podzakonskih akata u cijelosti.
8 INES VUJNOVIĆ II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 5. ČLANAK 5. Točka 8. Uvjet iz članka 5. točka 8. je nepotreban u pogledu dodatnog nadzora, te suvišan u pogledu financijskog opterećenja: - Nepotreban, jer DZM provjerava našu stručnu i tehničku osposobljenost za rad, kontrolira našu etalonsku opremu i nadzire da li je naš rad u skladu sa zakonom i provedbenim propisima. - Suvišan, jer troškovi postupka akreditacije, postupka ponovne akreditacije, odnosno postupka za održavanje akreditacije iznose od 15.000,00 do 23.000,00 kn, a izvode se kao redoviti godišnji nadzor. Prijedlog: Ukidanje uvjeta akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je rasteretiti gospodarstvo uz istovremeno povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena i zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Zavod je svjestan troškova postupka ovlašćivanja pravnih osoba te je iste tijekom proteklih pet godina, kroz akcijske planove za rasterećenje gospodarstva, kontinuirano smanjivao kako bi rasteretio gospodarske subjekte tj. ovlaštena tijela. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, kao jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, uvedena je u sustav ovlašćivanja pravnih osoba u zakonskom mjeriteljstvu donošenjem Uredbe 2014. godine. Prije toga jedan od uvjeta za ovlašćivanje „pravnih osoba za ovjeravanje“ bila je akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Velika većina od trenutno 40 ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila nije se žalila na troškove akreditacije.
9 Tot-promet d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 6. Članak 6 Ukinuti u potpunosti, potvrdom o akreditaciji normom HRN EN ISO/IEC 17020 potvrđuje se Stručna i tehnička osposobljenost pravne osobe, te nepristranost pravne osobe, odgovorne osobe i osoblja. Nije prihvaćen Akreditacija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020 je jedan od posebnih uvjeta koji pravna osoba mora ispuniti da bi bila ovlaštena za obavljanje poslova ovjeravanje zakonitih mjerila tj. obavljanja javnih ovlasti. Zakonom o mjeriteljstvu su propisani opći uvjeti, a Uredbom posebni uvjeti. Ispunjavanje istih u cijelosti provjerava DZM temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) i Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i predmetnom Uredbom.
10 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 6. S obzirom na obvezu akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, što je i uobičajna praksa u EU prilikom prijenosa ovlasti ovog tipa, potvrdu stručne i tehničke osposobljenosti, kao i nepristranost pravne osobe, odgovorne osobe i osoblja dokazuje se potvrdom o akreditaciji, tj. detaljnije prilogom potvrdi o akreditaciji. Primljeno na znanje Akreditacija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020 je jedan od posebnih uvjeta koji pravna osoba mora ispuniti da bi bila ovlaštena za obavljanje poslova ovjeravanje zakonitih mjerila tj. obavljanja javnih ovlasti. Zakonom o mjeriteljstvu su propisani opći uvjeti, a Uredbom posebni uvjeti. Ispunjavanje istih u cijelosti provjerava DZM temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) i Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i predmetnom Uredbom.
11 Termoplin d.d. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7. stavak 4. S obzirom da su postojeći mjeritelji s položenim ispitima dosada odrađivali poslove mjeritelja bez ikakvih poteškoća, mišljenja smo da se za poslove rukovođenja može imenovati jedan od postojećih mjeritelja, a ukoliko je zaposlen na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, i ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine tehničke, biotehničke ili prirodne znanosti, ili završenu četverogodišnju srednju školu tehničke struke s minimalno 5 godina radnog iskustva na mjeriteljskim poslovima. Smatramo da je uz položen ispit za ovlaštenog mjeritelja presudno radno iskustvo. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
12 Termoplin d.d. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7. stavak 3. Mišljenja smo da isključivim zapošljavanjem dodatne osobe – tehničkog rukovoditelja iziskuje nepotrebno dodatno financijsko opterećenje. Postojeći mjeritelji, a prema odredbama Uredbe minimalno 2, s položenim ispitima za ovlaštenog mjeritelja i radnim iskustvom, dovoljni su uvjeti za kvalitetno i produktivno obavljanje mjeriteljskih poslova. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
13 Petar Popijač II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7, stavka 3 i 4 su suvišni u pogledu zaposlenja tehničkog rukovođenja te da taj djelatnik treba imati završeni preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti iz tog razloga jer je to financijsko opterećenje za firme koje obavljaju ovu vrstu djelatnosti i kao takvo je nepotrebno, nadalje mislim da svaki djelatnik koji obavlja ovu vrstu posla ponajprije treba imati ISKUSTVO za obavljanje ovog posla te se to iskustvo potvrđuje položenim ispitom iz mjeriteljstva (teoretski dio), i akreditacijom HAA (praktični dio). Ja kao ovlašteni mjeritelj s sedmogodišnjim iskustvom u području mjeriteljstva ne vidim smisao zaposlenja tehničkog rukovoditelja VSS koji prilikom zaposlenja ima apsolutno 0 iskustva. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
14 Danijel Sadlek II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Poštovani! Zahtjev iz članka 7. Stavka 4. u kojem se traži da djelatnik koji će obavljati poslove tehničkog rukovođenja ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti smatram neutemeljen iz sljedećih razloga: 1. Ne postoji fakultet i/ili visoko učilište u Republici Hrvatskoj koje se bavi širim, a kamoli užim opsegom zakonskog mjeriteljstva, stoga zahtjev iz članka 7. stavka 4. u suštini nema nikakvog smisla, te iako neke akademske ustanove imaju slične srodne predmete o mjeriteljstvu, oni su većinom na diplomskom studiju i klasificirani kao izborni predmeti, stoga ovaj zahtjev za trogodišnjim završenim studijom nikako ne može biti uvjet predznanja budućeg rukovoditelja. 2. Postojeći rukovoditelji inspekcijskih tijela stavljaju se u nepovoljan, te bih rekao čak i diskriminirajući, položaj s obzirom da posjeduju neprocjenjivo iskustvo inspekcije od najmanje 5 godina iskustva, koje se ne može naučiti niti na jednom visokom učilištu (kao što je objašnjeno u točki 1), a još i ka tome imaju položene sve potrebne mjeriteljske ispite kod DZM-a. 3. Zapošljavanje prvostupnika (ili više) navedenih fakulteta iziskivalo bi dodatne financijske i opće organizacijske, kao i kadrovske troškove u poduzećima s obzirom da bi navedena osoba osim prihoda, trebala proći kroz kompletan ciklus obuke, kako kod nas, tako i u DZM kroz polaganje mjeriteljskog ispita, stoga se time želi skrenuti pozornost na dodatne izdatke kojima ćemo biti izloženi i to u najboljem slučaju da i nađemo nekoga tko bi bio voljan raditi navedeni posao i proći navedenu obuku, a da ne govorimo o već navedenom od svih prisutnih komentara kako potreba za dodatnim (trećim) čovjekom u OTO-u nema apsolutno nikakvu potrebu niti opipljivu dodanu vrijednost poduzeću i/ili OTO-u. Temeljem navedenog predlažem da se Zahtjev iz članka 7. Stavka 4. u kojem se traži da djelatnik koji će obavljati poslove tehničkog rukovođenja ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti promijeni u: „Djelatnik koji će obavljati poslove tehničkog rukovođenja mora imati najmanje završenu četverogodišnju školu tehničkog ili biotehničkog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje ili sličnih poslova“ Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
15 IKOM d.d. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Prijedlog uredbe po kojoj pravna osoba mora imati dodatnog trećeg djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja, smatramo nepotrebnim dodatnim troškom na teret poslodavca. Prema posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje poslova ovjeravanja navodi se da zaposleni djelatnici koji obavljaju ovjeravanja moraju imati najmanje SSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila, što smatramo dovoljnim preduvjetom kako bi svi tehnički elementi poput izrade ispitnih izvještaja i dokumentacije bili adekvatno odrađeni. Provjera same osposobljenosti djelatnika (witness audit) i zadovoljavanje tehničke dokumentacije koja mora biti u skladu sa određenim zakonima, pravilnicima i uredbama ionako se godišnje provjerava putem audita koji provodi HAA-a. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
16 Višnja Matošević II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7, stavak 3 uvodi novog djelatnika „Tehnički rukovoditelj“ u ovlašteno tijelo za ovjeravanje. U Prijedlogu nisu opisane obaveze i dužnosti Tehničkog rukovoditelja, a napisano je da treba imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. Prvo: Ovlaštena tijela za ovjeravanje funkcioniraju u potpunosti zadovoljavajuće i bez tehničkog rukovoditelja. DZM je provjerio stručnu osposobljenost mjeritelja pri polaganju mjeriteljskog ispita, a ustrojstvo i funkcioniranje Ovlaštenog tijela DZM provjerava redovitim nadzorima. HAA kroz akreditaciju, reakreditacije i nadzore detaljno provjerava sve elemente funkcioniranja OTO. Drugo: Uvođenjem Tehničkog rukovoditelja OTO bi imao financijsko opterećenje u obliku dodatnog osobnog dohotka za djelatnika s minimalno VS stručnom spremom, a taj djelatnik ne bi imao dovoljno posla u OTO jer se cjelokupne aktivnosti odvijaju po strogo definiranim procedurama za koje su mjeritelji u potpunosti kompetentni. To posebno dolazi do izražaja kod malih OTO sa dva-tri mjeritelja. Ako bi jako velikim Ovlaštenim tijelima trebao rukovoditelj oni ga mogu zaposliti i bez da se to u Uredbu stavlja kao zahtjev za sve OTO. Novo financijsko opterećenje kojim bi rezultiralo zapošljavanje nepotrebnog Tehničkog rukovoditelja onemogućilo bi opstanak malih OTO na tržištu. Predlog: brisanje stavka (3) i stavka (4) iz Članka 7 u Prijedlogu Uredbe. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
17 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7 dio koji se odnosi na polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja. Iako nije direktno vezano uz ovaj članak vezali smo komentar uz njega, s obzirom da se u ovom članku spominje polaganje ispita za mjeritelja. Dosadašnja praksa DZM-a bila je da mjeritelj prvo mora proći nadzor od HAA, te tek nakon toga se može prijaviti za polaganje ispita. Ovo je bila otežavajuća okolnost, jer je OTO sa svakim novozaposlenim djelatnikom morao čekati akreditacijski nadzor (jedan puta godišnje) kako bi stavio radnika u funkciju koja mu je namjenjena prilikom zaposlenja. Sustav HRN EN ISO/IEC 17020 podrazumjeva i obvezuje inspekcijsko tijelo da posjeduje postupke za obuku i imenovanje novog mjeritelja, te je na voditelju IT da mjeritelja imenuje, tj. da potvrdi njegovu kompetentnost. Predlaže se da DZM primjenjuje tumačenje norme vezano uz osoblje na način kako norma isto propisuje, te da se omogući novozaposlenom djelatniku OTO-a da izađe na ispit za ovlaštenog mjeritelja nakon provedene obuke od strane OTO-a sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020 i vlastitim postupcima. Djelomično prihvaćen Ovim prijedlogom Uredbe DZM primjenjuje odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (NN 80/17 i 133/20): „Članak 5. (1) Ispit može polagati osoba: – koja ima najmanje srednju stručnu spremu i – koja je zaposlena u ovlaštenom tijelu na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: kandidat). (2) Iznimno, ukoliko osoba ne ispunjava uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila odnosno poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje za pojedinu vrstu mjerila za koju polaže Ispit.“
18 Tot-promet d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Članak 7. stavak (3) i (4) potpuno ukloniti besmislen i financijski neutemeljn zahtjev za rad OTO. Osim što je ogroman financijski izdatak iz Uredbe nije vidljivo koje poslove bi obavljala ta osoba, jedino je vidljiv uvjet VSS (velika plaća i davanja na plaću). Ukoliko inzistirate na osobi iz stavka (3) molimo izmijeniti stavak (4) i kao uvjet za zaposlenje staviti minimalno završena SSS sa 5 godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja mjerila. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
19 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Stavak 3 i 4, članak 7 - pozdravlja se podizanje razine znanja kroz stupanj stručne spreme. Predlaže se radi smanjenja opterećenja poslodavca da se tehnički rukovoditelj računa kao drugi mjeritelj. Dakle, potrebno je omogućiti da OTO može imati samo dva mjeritelja, a tada jedan od njih mora imati VSS kako bi mogao obavljati poslove tehničkog rukovoditelja. Prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
20 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. stavak 2, članak 7 - pozdravlja se podizanje razine znanja kroz stupanj stručne spreme. Međutim, s obzirom na složenost poslova u OTO, bez obzira na vrstu mjerila smatramo da razina stručne spreme može biti najmanje SSS, te predlažemo brisanje uvjeta "ili pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja...." Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
21 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Stavak 2, članka 7 ( biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno)) u suprotnosti je sa Zakonom o radu, članak 63. Također, s gledišta poslodavca i trenutne situacije na tržištu rada, propisan uvjet iz stavka 2 značajno otežava poslovanje. Dodatno se postavlja pitanje socijalne komponente, gdje se ovako definiranim stavkom 2 sprječava rad na primjer iskusnih mjeritelja koji nakon odlaska u mirovinu mogu raditi na pola radnog vremena. Nije prihvaćen Pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila obavljaju te poslove kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) i Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), DZM je dužan osigurati da se ti poslovi obavljaju sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), Zakonu o sustavu državne uprave (NN 66/19) i podzakonskim propisima. U prethodnoj raspravi, koju je Zavod bio dužan provesti za predmetnu Uredbu, nadležna državna tijela (ministarstva) nisu imala primjedbe na ovu odredbu nego su istu podržala jer se radi o obavljanju javnih ovlasti. Nadalje, stavak 2. je u skladu sa Zakonom o radu, članak 61. koje se traži ovom Uredbom: Puno radno vrijeme Članak 61. (1) Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno. (2) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno radno vrijeme, smatra se da je puno radno vrijeme četrdeset sati tjedno. (3) Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.
22 HELM d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Člankom 7, stavak 3 u OTO se uvodi novi djelatnik Tehnički rukovoditelj za kojeg su stavkom (4) dani zahtjevi u pogledu stručne spreme i polaganja mjeriteljskog ispita, a njegovi poslovi i obaveze u prijedlogu Uredbe nisu nigdje definirani!? Iz naziva „Tehnički rukovoditelj“ dalo bi se zaključiti da se radi o poslovima rukovođenja u OTO. Za Tehničkog rukovoditelja se stavkom (4) traži „položen ispit za ovlaštenog mjeritelja“, a iz konteksta proizlazi da on ne obavlja poslove mjeritelja. Za male OTO s dva mjeritelja nepotreban je Tehnički rukovoditelj – on jednostavno nema što raditi, a njegovo zapošljavanje bi kod malih OTO povećalo troškove za osobne dohotke za više od 50% (na dva mjeritelja jedan rukovoditelj!). Za velike OTO bi možda i trebala osoba samo za rukovođenje, ali i po sadašnjoj Uredbi OTO nema ograničenje u zapošljavanju djelatnika koji bi se bavio samo rukovođenjem. Ovlaštena tijela i sada ispunjavaju svoje obaveze u potpunosti i kvalitetno. Svaki mjeritelj ima položen mjeriteljski ispit što dokazuje njegovu stručnost za obavljanje posla ovlaštenog mjeritelja. Također, Zavod periodično provjerava organiziranost, osposobljenost i način rada OTO što potvrđuje svojim Rješenjima. Dakle, uvođenje obaveznog novog djelatnika Tehnički rukovoditelj je nepotrebno i predstavlja neizdrživo financijsko opterećenje za OTO. Predlažemo brisanje stavaka (3) i (4) iz Članka 7 . Djelomično prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
23 GRABAR d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Zahtjev iz članka 7. Stavak 3. i Stavka 4. u kojem se traži da OTO zaposli još jednog dodatnog djelatnika koji će obavljati poslove tehničkog rukovođenja, a isti mora imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti je po mojem mišljenju tehnički i ekonomski neutemeljen sa obzirom na vrstu i način posla koji se obavlja pri ovjeri zakonitih mjerila, jer se radi o tehnički vrlo specifičnoj djelatnosti u dijelu zakonskog mjeriteljstva za koji na niti jednom sveučilištu, ne postoji ni jedan približni smjer koji bi mogla upisati osoba koja bi trebala vršiti poslove rukovođenja OTO-a, a iskustveno, govoreći iz pozicije predstavnika za kvalitetu poslovnog subjekta koji je indirektno i direktno uključen u poslove ovjeravanja mjerila-vodomjera već više od 28. godina, uvijek je bolja i kvalitetnija opcija po pitanju stručnosti, poznavanja i povezivanja terorijskog i praktičnog znanja djelatnik koji ima SSS tehničkoga smjera i određeno iskustvo u radu sa mjerilima koji su predmet ovjeravanja subjekta u kojem je zaposlen, uz već propisani uvjet da svaki ovlašteni mjeritelj mora položiti ispit kod DZM, čime mora dokazati svoju stručnost kako bi dobio potrebno ovlaštenje za vršenje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, a ista se periodički provjerava od strane DZM, proizlazi da ovakvo uvjetovanje ne donosi nikavu novu vrijednost u rad OTO-a i defenitivno nema nikakvog vrijednosno dodanog uporišta i opravdanosti traženje istog, a u ovom djelu svakako treba uzeti u obzir i u ekonomsku stranu u kojem OTO osim što mora zaposliti još jednog novog djelatnika, za istog se traži i završeni preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine, što osim novog troška plaće za novozaposlenog djelatnika povlači i osiguravanje veće plaće zbog tražene stručne sprema, što u ovim vremenima kada su subjekti uključeni u ovu djelatnost ionako već pred kolapsom, zbog opće loše globalne gospodarske situacije uzrokovane pandemijom Covida-19 u poslijednje 3 godine, te novonastalim nepovoljnim kretanjima na globalnom tržištu po pitanju poskupljenja svih energenta, repromaterija, proizvoda i usluga, uz vrlo teško pronalaženje nove kvalitetne stručne radne snage uzgokovanog egzodusom radnog stanovništa u druge članice EU zbog boljih uslova rada, te uz postojeću nesređenu zakonsku regulativu u RH koja pokriva rad OTO-a, već ionako peopterećeni od strane svih državnih instutucija po pitanju izdvajanja poreza, naknada, obustava … i još nebrojeno drugih nameta kao nijedna zemlja članica EU, nadalje nesređenost i netransparentnost u sektoru regulative koja uređuje provedbu javnih nadmetanja, uz sve prisutni nepotizam i politički utjecaj, a o tromosti i neefikasnosti pravnog sustava da i ne govorimo, pa je po našem mišljenu ovo je još jedan u nizu bezbrojnih i nepotrebnih zahtjeva koji iziskuje pozamašne dodane troškove za OTO, pa je i iz ekonomskog gledišta i neprofitabilan, jer isti nepotrebno poskupljuje sam proces ovjere mjerila i nije adekvatan vrsti posla koji se obavlja, a isti snižava i onako upitnu konkurentnost ovlaštenih tijela koja vrše ovjeru mjerila, zbog svih gore već navededenih razloga. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
24 INES VUJNOVIĆ II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. ČLANAK 7. (3) Uvjet iz članka 7. stavka 3 je nejasan, nepotreban i suvišan u pogledu financijskog opterećenja. - Nejasan, jer za uvjetovanog „tehničkog rukovoditelja“ nigdje u Uredbi nije propisano koji su točno njegovi zadaci, pa je za zaključiti da se radi o nadzoru mjeritelja, obzirom da je za tu poziciju potreban viši stupanj obrazovanja. - Slijedom navedenog, uvjet je nepotreban, iz razloga što su mjeritelji položili ispit i time postali ovlašteni za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, a njihova osposobljenost se dodatno provjerava svake tri godine od strane DZM-a. - Pravne osobe (ponajviše mikro poduzeća), ovlaštene za pripremu i ovjeru zakonitih mjerila, u kojima je na tim poslovima do sada radilo ukupno troje ljudi (jedan priprema, dvoje ovjerava), trebale bi zaposliti još jednu osobu, a iz čega je evidentno da je uz već dosadašnje troškove prema DZM-u, uvjet suvišan. Prijedlog: Ukidanje uvjeta za dva mjeritelja, ako se imenuje tehnički rukovoditelj, i ako je nadzor doista potreban ili jednostavno nastaviti dosadašnjom praksom bez tehničkog rukovoditelja. Nije prihvaćen Namjera DZM-a je povećanje kvalitete poslova ovjeravanja mjerila s obzirom da se na tržištu pojavljuju mjerila koja su vrlo složena I zahtijevaju veću stručnost, znanje i kompliciraniju opremu s kojom se ispituju zakonita mjerila. U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlaštena tijela za ovjeravanje su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te predstavljaju RH u poslovima koji su predmet ovlaštenja. Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
25 Davor Zvizdić II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 7. Namjera podnositelja da poveća razinu stručne kod ovjeravanja spreme je dobra. Razvidno je da su mnoga mjerila dans vrlo složena i da srednja stručna sprema za tehničko vođenje ovjeravanja nije dovoljna. Međutim u Članku 7, zbog stavka (3) ispada da iako oba djelatnika koji obavljaju poslove ovjeravanja imaju npr. visoku stručnu spremu, ipak zbog stavka (3) treba zaposliti i trećeg djelatnika - tehničkog voditelja koji može imati i višu stručnu spremu. Stoga predlažem da se stavak (3) prefprmulira u npr: " Ako niti jedan od djelatnika koji obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila nema najmanje višu stručnu spremu (ili ne zadovoljava uvjete iz stavka (4) ovog članka) i ne može obavljati poslove tehničkog voditelja, pravna osoba mora imati trećeg djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. Prihvaćen Članak 7. mijenja se i glasi: „Članak 7. (1) Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe ovlašteno tijelo mora imati zaposlena najmanje dva djelatnika. (2) Svi djelatnici koji će obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila moraju: - biti zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje srednju stručnu spremu ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila za koje se traži ovlaštenje - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (3) Pravna osoba mora imati djelatnika koji obavlja poslove tehničkog rukovođenja. (4) Djelatnik iz stavka 3. ovoga članka mora: - biti zaposlen na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti - imati položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. (5) Ukoliko jedan od djelatnika iz stavka 1. ovoga članka ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka može obavljati poslove tehničkog rukovođenja iz stavka 3. ovoga članka.“
26 Termoplin d.d. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 9. Članak 9. točka 5. Traže se postupci ispitivanja i ovjeravanja mjerila iz područja ovlaštenja, a koji su zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020. Ukoliko će biti potrebno izraditi dodatnu dokumentaciju prema odredbama ove Uredbe i voditi dvostruki sustav dokumentacije, to također doprinosi nepotrebnom administrativnom opterećenju. Nije prihvaćen Dokumentaciju iz članka 9. u cijelosti provjerava DZM temeljem Zakona i podzakonskih akata. Isto je i sada propisano člankom 9. važeće Uredbe.
27 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 9. Članak 9. toč.1. Ovlašteno tijelo za ovjeravanje zakonitih mjerila mora imati sljedeću dokumentaciju: 1. elektronički ili papirnati zapis podataka iz područja radnih odnosa za zaposlene djelatnike iz članka 7. ove Uredbe Djelomično prihvaćen U članku 9. točka 1. mjenja se i glasi: „1. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu osiguranika za zaposlene djelatnike iz članka 7. ove Uredbe“
28 Tot-promet d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 9. Članak 9. točka 11 s obzirom da je OTO dužan podmirivati troškove održavanja mjeriteljske infrastrukture (održavanje sustava ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda) predlažemo da se točka 11 izmjeni na način da je DZM dužan osigurati pristup tipnim odobrenjma. Na području EU postoje baze tipnih odobrenja. Za pristup tim bazama potrebno je plaćati određeni iznos godišnje članarine. Predlaže se da DZM podmiruje od uplaćenog novca za održavanja mjeriteljske infrastrukture godišnju članarinu za pristup spomenutim bazama, a da se OTO ukoliko nema pristup određenom tipnom odobrenju može obratiti DZM-u koji će mu dostaviti tipno odobrenje isti dan. Nije prihvaćen Vlasnik zakonitog mjerila koji podnosi mjerilo na redovnu ili izvanrednu ovjeru mora posjedovati i tehničku dokumentaciju tj. tipno odobrenje. Ovlašteni mjeritelj može od podnositelja zahtjeva tj. vlasnika mjerila zatražiti tipno odobrenje na uvid ili preslike istoga. Gore navedeno temelji se na Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21): Gospodarski subjekt (proizvođač, uvoznik, distributer) koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod. Temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a u svrhu sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika čelnici tijela državne uprave, u skladu sa svojim djelokrugom, donose pravilnike kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda, uključujući, kad je to potrebno, i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi. Što znači da je svaki vlasnik zakonitog mjerila dužan zatražiti od gore navedenih gospodarskih subjekata potrebnu dokumentaciju (u ovom slučaju tipno odobrenje) kako bi valjano mogao podnijeti zahtjev za redovnom ili izvanrednom ovjerom zakonitog mjerila.
29 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 9. S obzirom na uvjet akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 potrebno je razmisliti da li je u ovom članku potrebno nabrajati sve točke. Za većinu točaka ovog članka postoji obveza ispunjenja kroz normu 17020. Nije prihvaćen Dokumentaciju iz članka 9. u cijelosti provjerava DZM temeljem nadležnosti, zakona i podzakonskih akata. Potvrda o akreditaciji je jedan od potrebnih dokumenata koje ovlašteno tijelo mora imati.
30 Vage d.o.o. II. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, Članak 9. točka 11, članak 9 - s obzirom da je OTO dužan podmirivati troškove održavanja mjeriteljske infrastrukture (održavanje sustava ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda) predlažemo da se točka 11 izmjeni na način da je DZM dužan osigurati pristup tipnim odobrenjma. Na području EU postoje baze tipnih odobrenja. Za pristup tim bazama potrebno je plaćati određeni iznos godišnje članarine. Predlaže se da DZM podmiruje od uplaćenog novca za održavanja mjeriteljske infrastrukture godišnju članarinu za pristup spomenutim bazama, a da se OTO ukoliko nema pristup određenom tipnom odobrenju može obratiti DZM-u koji će mu dostaviti tipno odobrenje. Nije prihvaćen Vlasnik zakonitog mjerila koji podnosi mjerilo na redovnu ili izvanrednu ovjeru mora posjedovati i tehničku dokumentaciju tj. tipno odobrenje. Ovlašteni mjeritelj može od podnositelja zahtjeva tj. vlasnika mjerila zatražiti tipno odobrenje na uvid ili preslike istoga. Gore navedeno temelji se na Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21): Gospodarski subjekt (proizvođač, uvoznik, distributer) koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod. Temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a u svrhu sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika čelnici tijela državne uprave, u skladu sa svojim djelokrugom, donose pravilnike kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda, uključujući, kad je to potrebno, i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi. Što znači da je svaki vlasnik zakonitog mjerila dužan zatražiti od gore navedenih gospodarskih subjekata potrebnu dokumentaciju (u ovom slučaju tipno odobrenje) kako bi valjano mogao podnijeti zahtjev za redovnom ili izvanrednom ovjerom zakonitog mjerila.
31 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. III. POSEBNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE, Članak 15. Članak 15. toč.1. Ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje mora imati sljedeću dokumentaciju: 1. elektronički ili papirnati zapis podataka iz područja radnih odnosa za zaposlene djelatnike iz članka 13. ove Uredbe Djelomično prihvaćen U članku 15. točka 1. mjenja se i glasi: „1. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu osiguranika za zaposlene djelatnike iz članka 13. ove Uredbe“
32 Tot-promet d.o.o. IV. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA, Članak 16. Članak 16. stavak (1) - točke 2, 3, 7 izbaciti u potpunosti, sadržane su akreditacijom prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) i Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), DZM u propisanom postupku, izdaje odobrenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, a ti poslovi se obavljaju kao javna ovlast. Zavod je dužan osigurati da se ti poslovi obavljaju sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), Zakonu o sustavu državne uprave (NN 66/19) i podzakonskim propisima. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 je jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.
33 Vage d.o.o. IV. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA, Članak 16. Stavak 1 i 2, članak 16. koji se odnose na obvezu pribavljanja preslika službenih iskaznica mjeritelja i servisera, predlaže se brisanje točaka 3 u stavkama 1 i 2, jer DZM sam izdaje iskaznice, te je za pretpostaviti da ima evidenciju istih. Nije prihvaćen Člankom 16. propisana je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, za koje Zavod izdaje odobrenja sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18) i podzakonskim akatima. U postupku donošenja rješenja pravna osoba mora dokazati da posjeduje svu propisanu dokumentaciju bez obzira posjeduje li istu i Zavod.
34 Vage d.o.o. IV. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA, Članak 16. Članak 16, stavak 1 - točke 2, 3, 5 i 6 osiguravaju se akreditacijom prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, te se predlaže njihovo izbacivanje. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) i Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), DZM u propisanom postupku, izdaje odobrenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, a ti poslovi se obavljaju kao javna ovlast. Zavod je dužan osigurati da se ti poslovi obavljaju sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), Zakonu o sustavu državne uprave (NN 66/19) i podzakonskim propisima. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 je jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.
35 Tot-promet d.o.o. V. OBVEZE OVLAŠTENOG TIJELA, Članak 18. Članak 18. izbaciti u potpunosti, pokriveno akreditacijom prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) i Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), DZM u propisanom postupku, izdaje odobrenja za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, a ti poslovi se obavljaju kao javna ovlast. Zavod je dužan osigurati da se ti poslovi obavljaju sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), Zakonu o sustavu državne uprave (NN 66/19) i podzakonskim propisima. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 je jedan od uvjeta za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.
36 Višnja Matošević V. OBVEZE OVLAŠTENOG TIJELA, Članak 19. Članak 19., Stavak (1) točka 3 Navod „Postupati po uputama Zavoda“ je nejasan. Nije definirano o kojim uputama se radi i na koji način se te upute daju OTO-u. Predlog: U Članku 19., Stavak (1) točka 3 definirati jasno na što se mogu odnositi „upute Zavoda“ i uz riječ „upute“ obavezno navesti „dostavljene pisanim putem“. Nije prihvaćen Upute Zavoda donose se temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) i Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18). Ovlaštena tijela dužna su postupati po donešenim uputama Zavoda.
37 Vage d.o.o. V. OBVEZE OVLAŠTENOG TIJELA, Članak 19. Članak 19., točka 3 - potrebno je jasnije definiranje točku 3 jer je ovako definirana nejasna i ostavlja previše prostora za naknadna tumačenja ili uvođenja novih pravila. Nije prihvaćen Upute Zavoda donose se temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20), Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) i Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18). Ovlaštena tijela dužna su postupati po donešenim uputama Zavoda.
38 Termoplin d.d. UREDBU O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENA TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA  PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE, DODATAK 1. Dodatak 1. Točke 2.1., 2.5, 2.6. i 2.10. direktno utječu na smanjenje produktivnosti i otežavaju poslovanje pri obavljanju poslova ovjere mjerila. Ne vidimo iz kojeg razloga se propisuje točno definirani raspored ovjeravanja koji se mora dostaviti 2 dana ranije DZM-u, izuzev za komunalna mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije), koji se dostavlja 1 dan ranije do 14 sati, a pogotovo je problematično pretpostaviti točan sat ovjere. Stoga bi napomenuli kako je odredba točke 2.6 vrlo teško provediva u praksi i da narušava redovnu proceduru ovjere mjerila u smislu produktivnosti te stoga predlažemo se odredba briše. Predlažemo da se točke 2.14. i 2.15. dopune na način da vlasnik mjerila ima pravo na uvid i/ili primjerak Izvješća o ispitivanju mjerila. Odnosno, dopuniti odredbu da je Izvješće o ispitivanju zakonitog mjerila dokument koji predstavlja podatke koji su dostupni Zavodu, OTO-u i vlasniku zakonitog mjerila. Točka 3.2. i točka 3.3. također se odnose na uskraćivanje Izvješća o ispitivanje vlasniku mjerila, te predlažemo da se odredba izmjeni, i da omogući vlasniku mjerila pravo na uvid i/ili primjerak Izvješća o ispitivanju mjerila. Prema točki 3.4. ovlašteni mjeritelj dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja, te pri tome, između ostaloga, unijeti podatke o starom ovjernom žigu. Smatramo da aplikacija DZM treba biti unaprijeđena do te mjere da mjerila koja se već nalaze u bazi DZM-a imaju ispunjene podatke o starom ovjernom žigu. Dodatni poslovi oko unosa i praćenja podataka u aplikaciji DZM trebaju biti svedeni na najmanju moguću mjeru, a sve u svrhu produktivnosti rada samog OTO. Djelomično prihvaćen Dodatak 1. Točke 2.1., 2.5., 2.10 – nije prihvaćen Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. Točka 2.6. – djelomično prihvaćen Mijenja se i glasi: „ 2.6. OTO postupa na isti način kako je navedno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od 1 sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“ Točke 2.14., 2. 15., 3.2., 3.3. – nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, Ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku. Točka 3.4. – primljeno na znanje U izradi je nova aplikacija koja će sve navedeno podržati te kad se jednom unesu osnovni podaci o jednom mjerilu više se neće morati unositi osim novih vezanih za novo ovjeravanje mjerila.
39 Dalekovod EMU d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 1.OPĆE ODREDBE Ukoliko tvrtka nema potrebu imati svoju WEB stranicu, ovo je nepotreban trošak. Ako kupac baš treba biti obavješten o stvarima koje su u tekstu navedene, navesti da kupac treba biti obaviješten o tome, a ne navoditi na koji način, odnosno preko WEB-a. Ukoliko ostane ovaj zahtjev, točno navesti gdje na internetu, jer je to širok pojam. (WEB stranice, facebook, tik-tok, You tube :)) Nije prihvaćen Dodatak 1. Nije uvjet da ovlašteno tijelo ima internet stranicu već ako je ima tada mora ispuniti točku 1.2., te će izmijeniti tekst radi dodatnog pojašnjenja pa će točka 1.2. glasiti: „1.2. OTO na svojim internet stranicama (ukoliko ih ima), gdje objavljuje informacije o provedbi poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, jasno i transparentno mora objaviti tekst iz točke 4. ovog DODATKA“
40 Tot-promet d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 1.OPĆE ODREDBE Dodatak 1 točka 1.2 iz navedene točke nije razvidno da li OTO mora ili ne mora imati vlastitu internet stranicu. Ukoliko je internet stranica uvjet molimo da se točka 1.2 izbriše. Financijski neutemeljen zahtjev za sam rad OTO-a. Nije prihvaćen Dodatak 1. Nije uvjet da ovlašteno tijelo ima internet stranicu već ako je ima tada mora ispuniti točku 1.2., te će izmijeniti tekst radi dodatnog pojašnjenja pa će točka 1.2. glasiti: „1.2. OTO na svojim internet stranicama (ukoliko ih ima), gdje objavljuje informacije o provedbi poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, jasno i transparentno mora objaviti tekst iz točke 4. ovog DODATKA“
41 INES VUJNOVIĆ NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 1.OPĆE ODREDBE DODATAK 1. 1. OPĆE ODREDBE Točka 1.2 Uvjet iz dodatka 1., točka 1.2. je nepotreban iz razloga što su sve uvjetovane informacije o OTO-u, dostupne „u par klikova mišem“ na internet stranici DZM-a, kako je navedeno u zadnjem pasosu točke 4. Tekst za objavu na internet stranicama. Ovlaštena tijela za ovjeru koja nemaju svoju internet stranicu, a ni potrebu za samopromocijom, ovim će uvjetom biti finacijski opterećena, obzirom da izrada i održavanje internet stranice preko različitih agencija može iznositi desetak tisuća kn. Prijedlog: Ukidanje uvjeta za postavljanje internet stranice ovlaštenog tijela za ovjeru, u svrhu navedenoj u ovoj točki. Djelomično prihvaćen Dodatak 1. Nije uvjet da ovlašteno tijelo ima internet stranicu već ako je ima tada mora ispuniti točku 1.2., te će izmijeniti tekst radi dodatnog pojašnjenja pa će točka 1.2. glasiti: „1.2. OTO na svojim internet stranicama (ukoliko ih ima), gdje objavljuje informacije o provedbi poslova ovjeravanja zakonitih mjerila, jasno i transparentno mora objaviti tekst iz točke 4. ovog DODATKA“
42 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Obzirom da je radno vrijeme OTO podložno promjenama predlažemo brisati točku 2.10. Nije prihvaćen Točka 2.10. odnosi se na mjerila koja se ovjeravaju u službenim prostorijama OTO-a koja su prijavljena u Rješenju o ovlaštenju, a sva ostala mjesta su ovjerna mjesta (članak 34. Zakona o mjeriteljstvu). Ukoliko je radno vrijeme u službenim prostorijama podložno promjenama navedeno mora biti dokumentirano i predano uz ostalu dokumentaciju.
43 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Obzirom da je uslijed objektivnih okolnosti (udaljenost pojedinih lokacija, prometna povezanost, različito definirano radno vrijeme na lokaciji ovjeravanja i dr.) nemoguće predvidjeti sat početka ovjere, predlažemo brisati točku 2.6. Nije prihvaćen Dodatak 1. Točke 2.1., 2.5., 2.10 – nije prihvaćen Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. Točka 2.6. – djelomično prihvaćen Mijenja se i glasi: „ 2.6. OTO postupa na isti način kako je navedno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od 1 sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“ Točke 2.14., 2. 15., 3.2., 3.3. – nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, Ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku. Točka 3.4. – primljeno na znanje U izradi je nova aplikacija koja će sve navedeno podržati te kad se jednom unesu osnovni podaci o jednom mjerilu više se neće morati unositi osim novih vezanih za novo ovjeravanje mjerila. Dodatak 1. Točka 2.3. Novom mjeriteljskom aplikacijom, koja je u izradi i biti će u uporabi do stupanja ove Uredbe na snagu, pokriveni su svi podaci. Predviđeno je da ovlašteni mjeritelj ispunjava zahtjeve u aplikaciji, a podloga će biti zahtjev vlasnika mjerila ili zahtjev ovlaštenog tijela za pripremu mjerila. DZM će propisati obrazac zahtjeva za ovjeravanjem mjerila kojim će vlasnici mjerila podnosti isti na ovjeru. U obrascu će biti navedeni zahtjevi točke 2.1. i 2.10. Vezano za „ukoliko se zadrži dosadašnja praksa da prijavu provodi tijelo za pripremu mjerila za ovjeravanje“ napominjemo da u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, zahtjev za redovno ovjeravanje podnosi vlasnik mjerila, a ne ovlašteno tijelo za pripremu mjerila i većina zahtjeva je za redovnom ovjerom. Zahtjev za izvanrednu ovjeru podnosi ovlašteno tijelo za pripremu mjerila. Odstupanje od početka ovjere ili otkazivanje ovjeravanja su iznimke i prijavljuju se na e-mail Zavoda. Kao početak ovjere misli se na početak ovjeravanja tog dana, a ne početak ovjeravanja svakog mjerila. Dobivene informacije o otkazivanju ili promjeni početka ovjeravanja služe za organizaciju nadzora postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Točke 2.1., 2.5., 2.10 - Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. „Odmah“ znači po saznanju o otkazivanju ovjeravanja, a procijeniti će je ovlaštena osoba Zavoda u nadzoru postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Odstupanje od početka ovjere ili otkazivanja ovjere su iznimke i prijavljuju se na e-mail Zavoda. Kao početak ovjere misli se na početak ovjeravanja tog dana, a ne početak ovjeravanja svakog mjerila. Točka 2.6. Mijenja se i glasi: „2.6. OTO postupa na isti način kako je navedeno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od jednog sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“
44 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Obzirom da je uslijed objektivnih okolnosti (udaljenost pojedinih lokacija, prometna povezanost, različito definirano radno vrijeme na lokaciji ovjeravanja i dr.) nemoguće predvidjeti sat početka ovjere, predlažemo u točki 2.3. brisati podtočku 8. koja glasi: pod napomenom obavezno naveden okvirni sat početka ovjere Nije prihvaćen Isti odgovor kao na prethodni komentar.
45 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Obzirom da se lokacije na kojima treba obaviti ovjeravanje nalaze diljem RH, a radi planiranja optimalnih kapaciteta OTO, predlažemo izmjenu druge rečenice u toč. 2.1. tako da ista glasi: Plan se može unaprijed dostaviti i za dulji period, ali ne dulji od godinu dana. Djelomično prihvaćen Točka 2.1., druga rečenica, mijenja se i glasi: „Plan se može unaprijed dostaviti i za dulji period, ali ne dulji od mjesec dana.“
46 IKOM d.d. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Prijedlog uredbe u dodatku 1. po točki 2.1 (plan dostave planiranog ovjeravanja 1 dan unaprijed do 14h trenutnog dana) i 2.3. (okvirni sat početka ovjere u zahtjevu) smatramo otežavajućom okolnosti za poslovanje, jer postoji mogućnost zahtjeva stranke za hitnom pripremom i ovjerom zakonitog mjerila istog dana po primitku, naravno pridržavajući se zakona, pravilnika, protokola ispitivanja itd. Predlažemo da se u prijedlog doda točka po kojoj je u iznimnim situacijama moguće izvršiti gore navedeno, jer ako je OTO u mogućnosti provesti navedeno ne bi trebalo biti prepreka istome, zadovoljstvo kupca je na prvome mjestu. Vezano za točku 2.10. (kad se ovjeravanje provodi kod OTO-a, ovjerena mjerila, na dan ovjeravanja, moraju ostati u prostorijama OTO-a najmanje do 13h istog dana, osim u iznimnim slučajevima…) ako su svi uvjeti zadovoljeni (ovjeravanje i izrada izvještaja) smatramo nepotrebnim vremensko ograničavati odvoz ovjerenih mjerila te dodatnim i nepotrebnim opterećenjem da djelatnici navode u napomeni vrijeme i razlog prijevremenog odvoženja mjerila. Nije prihvaćen Dodatak 1. Točke 2.1., 2.5., 2.10 – nije prihvaćen Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. Točka 2.6. – djelomično prihvaćen Mijenja se i glasi: „ 2.6. OTO postupa na isti način kako je navedno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od 1 sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“ Točke 2.14., 2. 15., 3.2., 3.3. – nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, Ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku. Točka 3.4. – primljeno na znanje U izradi je nova aplikacija koja će sve navedeno podržati te kad se jednom unesu osnovni podaci o jednom mjerilu više se neće morati unositi osim novih vezanih za novo ovjeravanje mjerila. Dobivene informacije o otkazivanju ili promjeni početka ovjeravanja služe za organizaciju nadzora postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Točke 2.1., 2.5., 2.10 - Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. „Odmah“ znači po saznanju o otkazivanju ovjeravanja, a procijeniti će je ovlaštena osoba Zavoda u nadzoru postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Odstupanje od početka ovjere ili otkazivanja ovjere su iznimke i prijavljuju se na e-mail Zavoda. Kao početak ovjere misli se na početak ovjeravanja tog dana, a ne početak ovjeravanja svakog mjerila. Točka 2.6. Mijenja se i glasi: „2.6. OTO postupa na isti način kako je navedeno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od jednog sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“ Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
47 Višnja Matošević NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.14. Vlasnik mjerila (stranka u postupku) treba imati rezultate mjerenja da bi znala i mogla pratiti točnost svojih mjerila. Zbog toga ih najčešće i traži. Nema razloga tajiti točnost mjerila njegovom vlasniku, odnosno uskratiti vlasniku mjerila izvješće o ispitivanju njegovih mjerila. Predlog: Tekst točke 2.14 promijeniti u: „Izvješća o ispitivanju zakonitih mjerila su dokumenti koji predstavljaju podatke koji su dostupni samo Zavodu, vlasniku zakonitog mjerila i OTO-u Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
48 Višnja Matošević NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Ne vidim razlog za vremenska ograničenja koja se predlažu u 2. NAČIN RADA OTO. Ako razlog postoji molim obrazloženje. Vremenska ograničenja zahtijevaju provjeru njihovog poštivanja i definiran način (tko, kada, kako) provjere. Nadalje, ova vremenska ograničenja koja se uvode u Prijedlogu Uredbe nepotrebno opterećuju i kompliciraju rad OTO i još više rad Zavoda. Nije navedeno što će Zavod činiti s dobivenim informacijama putem elektroničke pošte na e-mail Zavoda – za što Zavodu služe dobivene informacije? 2.5 Što znači „odmah“? Kako će se procjenjivati da obavijest nije poslana „odmah“. 2.6 Do promjene početka ovjere može doći iz raznih razloga, npr. nestanak električne energije koji će onemogućiti slanje mail-a – što u tom slučaju. Predlozi: Tekst točke 2.1 promijeniti u „OTO dostavlja plan planiranih ovjeravanja prije početka ovjeravanja. Plan se može dostaviti i za nekoliko dana u naprijed.“ Iz teksta točke 2.3. izbaciti zadnji red „- pod napomenom obavezno naveden okvirni sat početka ovjere“. Iz teksta točke 2.5. izbaciti riječ „odmah“. Izbaciti točku 2.6. Izbaciti točku 2.10. Nije prihvaćen Dobivene informacije o otkazivanju ili promjeni početka ovjeravanja služe za organizaciju nadzora postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Točke 2.1., 2.5., 2.10 - Navedene točke ne utječu na smanjenje produktivnosti jer su se poslovi ovjeravanja i prije trebali planirati unaprijed, pogotovo kod komunalnih mjerila, kod kojih prvo moraju proći pripremu mjerila za ovjeravanje. Pravilnom raspodjelom i planiranjem ovjeravanja moguće je ispuniti zahtjeve navedenih točaka. „Odmah“ znači po saznanju o otkazivanju ovjeravanja, a procijeniti će je ovlaštena osoba Zavoda u nadzoru postupka ovjeravanja koje provodi OTO. Odstupanje od početka ovjere ili otkazivanja ovjere su iznimke i prijavljuju se na e-mail Zavoda. Kao početak ovjere misli se na početak ovjeravanja tog dana, a ne početak ovjeravanja svakog mjerila. Točka 2.6. Mijenja se i glasi: „2.6. OTO postupa na isti način kako je navedeno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od jednog sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“
49 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.27 - ne vidimo razloge zašto DZM vraća uništene oznake OTO-u. Predlaže se brisanje točke 2.27 Nije prihvaćen Ovjerne oznake su vlasništvo OTO-a, a Zavod uništava oznake na njima.
50 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.20 - OTO plaća održavanje mjeriteljske infrastrukture kroz postotak od propisane naknade za ovjeravanje, te uzimajući isto u obzir, cijena ovjernih oznaka je previsoka. Predlaže se da se za izradu ovjernih oznaka, od strane DZM-a, raspiše javni natječaj, čime bi se postigle tržišne cijene izrade ovjernih oznaka, koje su u ovom trenutku jeftinije od onih propisanih pravilnikom. Nakon što DZM prikupi ponude, na temelju kriterija najniže cijene naručuje uslugu, a OTO plaća realnu cijenu ovjernih oznaka, tj. cijene ovjernih oznaka ne bi trebale biti propisane pravilnikom, već bi se trebale formirati na kraju svake godine temeljem sklopljenog ugovora DZM-a i njegovog dobavljača sukladno provedenom javnom natječaju. Nije prihvaćen Ovjerne oznake spadaju u zaštićene isprave što je propisano Odlukom o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (NN 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17, 86/17 i 97/18) koju je donijela Vlada RH. Navedenom odlukom ovlaštena je i pravna osoba u državnom vlasništvu za obavljanje usluge izrade isprava i službenih obrazaca.
51 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.15 - sukladno primjedbi danoj za točku 2.14, predlaže se brisanje i točke 2.15. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
52 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.14 - naručitelj ovjeravanja plaća uslugu ovjeravanja i ne vidimo razlog zašto mu ne bi bilo dostupno ispitno izvješće. Također, od samog izvješća korisnik mjerila može imati i niz korisnih podataka za svoje poslovanje. Nadalje, ne znamo kako je zamišljeno ocjenjivanje HAA na način da mu OTO ne da ispitna izvješća koja su predmet akreditirane metode. Opća povjerljivost je osigurana kroz druge točke Uredbe, te se predlaže brisanje ove točke. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
53 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.13 - Uredba propisuje obvezu akreditacije prema normi 17020 čime bi se trebala osigurati stručna i tehnička kompetentnost OTO-a. Ukoliko za pojedino područje ne postoji pravilnik koji propisuje sadržaj ispitnog izvješća, tada bi bilo najlogičnije da OTO metodu ispitivanja (inspekcije) akreditira prema određenoj preporuci (OIML) ili prema određenoj normi. Iz takvih dokumenata proizlazi izvješće, koje provjerava stručni ocjenitelj ili ekspert na ocjeni HAA. Nije logično da DZM potvrđuje korištenje izvješća za koje DZM nije propisao sadržaj, a isto je izrađeno u skladu sa OIML ili određenom normom za pojedino područje. Izvješće je potvrđeno od strane stručne osobe prilikom nadzora HAA. Predlaže se izmjena točke 2.13 na način: Ukoliko DZM nije propisao sadržaj ispitnog izvješća, tada HAA potvrđuje izgled ispitnog izvješća tijekom ocjenjivanja metode inspekcije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020. Nije prihvaćen DZM pravilnicima propisuje postupke ispitivanja zakonitih mjerila u kojima je propisan i sadržaj izvješća o ispitivanju, a gdje je primjenjivo i obrazac izvješća. Ukoliko DZM nije objavio Pravilnik o postupku ispitivanja, a samim time i sadržaj izvješća, tada je DZM tijelo koje će potvrditi sadržaj izvješća tijekom provođenja postupka izdavanja odobrenja za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.
54 Tot-promet d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO 2. NAČIN RADA OTO Točka 2.6. Prijedlog: OTO postupa na isti način kako je navedeno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa +/- 2h od planiranog. Djelomično prihvaćen Točka 2.6. mjenja se i glasi: „ 2.6. OTO postupa na isti način kako je navedno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere, koja odstupa više od jednog sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“
55 Tot-promet d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO 2. NAČIN RADA OTO točka 2.7 U većini slučajeva kada mjeriteljska aplikacija nije dostupna, ne radi ni aplikacija servisa OTO, pa nije moguće isprintati PDF zahtjeva i poslati u DZM. Primljeno na znanje U izradi je nova mjeriteljska aplikacija. Podatke je moguće poslati e-mailom.
56 Tot-promet d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO 2. NAČIN RADA OTO točka 2.11 Nije detaljno opisano koje podatke o izdavatelju rješenja (DZM) za rad OTO treba staviti na zaglavlje izvješća. Primljeno na znanje Točka 2.11. mijenja se i glasi: „Ispitno izvješće u svom zaglavlju mora sadržavati naziv izdavatelja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila (Državni zavod za mjeriteljstvo), naziv ovjeravatelja i oznaku ovjeravatelja (identifikacijski broj koji je određen rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila).“
57 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.10 - poštivajući navedeno u točki 2.10 i uvjet da se ovjera mjerila mora unaprijed prijaviti, postići će se značajno nepotrebno opterećenje gospodarskih subjekata, kako OTO-a, tako i vlasnika mjerila. Npr. vlasnik mjerila iz Kutine dostavlja vagu na ovjeru u Zagreb. Ukoliko nam je isto unaprijed javio, mjerilo možemo prijaviti dan ranije u mjeriteljsku aplikaciju, ali vlasnik mjerila tada,bez obzira na našu mogućnost da mu mjerilo ovjerimo brže od 13h, mora čekati u Zagrebu do 13h ili se vraćati u Kutinu i stvarati dodatni trošak radi putnih troškova. Ukoliko ovdje još uključimo i uvjet planiranog sata početka ovjere iz točke 2.3, tada se sve dodatno komplicira. Primljeno na znanje DZM će propisati obrazac zahtjeva za ovjeravanjem mjerila kojim će vlasnici podnosti isti na ovjeru. U obrascu će biri navedeni zahtjevi točke 2.1. i 2.10.
58 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.9 - s obzirom da je OTO dužan podmirivati troškove održavanja mjeriteljske infrastrukture (održavanje sustava ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila i godišnji troškovi održavanja potporne infrastrukture Zavoda) predlažemo da se točka 2.9 izbaci, jer smatramo da bi DZM trebao osigurati pristup tipnim odobrenjma. Na području EU postoje baze tipnih odobrenja. Za pristup tim bazama potrebno je plaćati određeni iznos godišnje članarine. Predlaže se da DZM podmiruje od uplaćenog novca za održavanja mjeriteljske infrastrukture godišnju članarinu za pristup spomenutim bazama, a da se OTO ukoliko nema pristup određenom tipnom odobrenju može obratiti DZM-u koji će mu dostaviti tipno odobrenje. Primljeno na znanje Novom mjeriteljskom aplikacijom biti će omogućen uvid u sva tipna odobrenja. Vlasnik zakonitog mjerila koji podnosi mjerilo na redovnu ili izvanrednu ovjeru mora posjedovati i tehničku dokumentaciju tj. tipno odobrenje. Ovlašteni mjeritelj može od podnositelja zahtjeva tj. vlasnika mjerila zatražiti tipno odobrenje na uvid ili preslike istoga. Gore navedeno temelji se na Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21): Gospodarski subjekt (proizvođač, uvoznik, distributer) koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod. Temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a u svrhu sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika čelnici tijela državne uprave, u skladu sa svojim djelokrugom, donose pravilnike kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda, uključujući, kad je to potrebno, i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi. Što znači da je svaki vlasnik zakonitog mjerila dužan zatražiti od gore navedenih gospodarskih subjekata potrebnu dokumentaciju (u ovom slučaju tipno odobrenje) kako bi valjano mogao podnijeti zahtjev za redovnom ili izvanrednom ovjerom zakonitog mjerila.
59 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.8 - uredba u podnaslovu "način rada ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i ovlaštenih mjeritelja" u točki 3.4 propisuje obvezu ovlaštenom mjeritelju OTO-a unošenja podataka o ovjeri u roku od pet dana od provedenog postupka. Ukoliko je mjeritelj ispoštovao točku 3.4, tada zahtjev iz točke 2.8 nema smisla s obzirom da je DZM vlasnik mjeriteljske aplikacije i ima puni uvid u istu. Nije prihvaćen Dostava izvješća o ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec su potrebna radi izdavanja računa te kao dokaz i pokriće za računovodstvo ovlaštenih tijela i računovodstvo Zavoda. Točka 3.4. se mijenja i glasi: „Ovlašteni mjeritelj OTO-a dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja isti dan, a najkasnije dan nakon provedenog postupka.“
60 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.6 - za ispunjenje ovog zahtjeva DZM bi trebao osigurati djelatnika kojem bi se javljale nastale promjene. Sve je opisano u komenatru vezanom za točku 2.3. Predlažemo promjenu ovog uvjeta. Primljeno na znanje Točka 2.6. Mjenja se i glasi: „2.6. OTO postupa na isti način kako je navedno u točki 2.5 ovog DODATKA kada dođe do promjene početka ovjere koja odstupa više od jednog sata od planiranog, a ovjeravanje se provodi na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila, odnosno izvan prostorija OTO-a.“
61 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.3 - ovi uvjeti odstupaju od dosadašnje prakse jer nedostaje cijeli niz podataka kao što su: - tip ovjere (prva, redovna, izvanredna) - mjerno područje - tipno odobrenje - stari ovjerni žig - korisnik mjerila Sve navedeno rješava se ispravkom točke 2.2., tj. ukoliko se zadrži dosadašnja praksa da prijavu provodi tijelo za pripremu mjerila za ovjeravanje. Nadalje, odsupanje početka sata ovjere može ovisiti o puno vanjskih faktora, te ga je gotovo nemoguće procjenjivati na točan sat. Npr. vremenska prognoza, kvar vozila, bolest radnika, gužva u prometu, poslovanje vlasnika mjerila... Ukoliko se ostavi ovaj stavak točke 2.3 DZM bi morao osigurati osobu unutar svoje organizacje koju će svaki mjeritelj ponaosob moći kontaktirati u svako doba dana. Svako doba dana se smatra i izvan uredovnog vremena DZM-a. Nije prihvaćen Dodatak 1. Točka 2.3. Novom mjeriteljskom aplikacijom, koja je u izradi i biti će u uporabi do stupanja ove Uredbe na snagu, pokriveni su svi podaci. Predviđeno je da ovlašteni mjeritelj ispunjava zahtjeve u aplikaciji, a podloga će biti zahtjev vlasnika mjerila ili zahtjev ovlaštenog tijela za pripremu mjerila. DZM će propisati obrazac zahtjeva za ovjeravanjem mjerila kojim će vlasnici mjerila podnosti isti na ovjeru. U obrascu će biti navedeni zahtjevi točke 2.1. i 2.10. Vezano za „ukoliko se zadrži dosadašnja praksa da prijavu provodi tijelo za pripremu mjerila za ovjeravanje“ napominjemo da u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, zahtjev za redovno ovjeravanje podnosi vlasnik mjerila, a ne ovlašteno tijelo za pripremu mjerila i većina zahtjeva je za redovnom ovjerom. Zahtjev za izvanrednu ovjeru podnosi ovlašteno tijelo za pripremu mjerila. Odstupanje od početka ovjere ili otkazivanje ovjeravanja su iznimke i prijavljuju se na e-mail Zavoda. Kao početak ovjere misli se na početak ovjeravanja tog dana, a ne početak ovjeravanja svakog mjerila.
62 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.2. - dnevni zahtjevi od strane OTO dvostruko povećavaju opseg posla. S obzirom da prijavu potrebe za ovjeravanjem rade ovlaštena tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje, ne vidimo smisao ponovne prijave od OTO. Predlažemo da, kao i do sada OTO samo da status "Prihvaća se" u mjeriteljskoj aplikaciji i time je određeno da će na traženi dan ovjeravanja biti provedeno ovjeravanje. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, zahtjev za redovno ovjeravanje podnosi vlasnik mjerila, a ne ovlašteno tijelo za pripremu mjerila i većina zahtjeva je za redovnom ovjerom. Zahtjev za izvanrednu ovjeru podnosi ovlašteno tijelo za pripremu mjerila. Novom mjeriteljskom aplikacijom, koja je u izradi, predviđeno je da ovlašteni mjeritelj ispunjava zahtjeve u aplikaciji, a podloga će biti zahtjev vlasnika mjerila ili zahtjev ovlaštenog tijela za pripremu mjerila.
63 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 2.NAČIN RADA OTO Točka 2.1 - Mi kao tvrtka imamo tjedne planove rada, međutim uzevši u obzir gospodarsko-ekonomske uvjete poslovanja naših stranaka zahtjevaju žurne izlaske na teren, te smatramo da u takvim situacijama zaustavljanje gospodarskog objekta na 48 sati ili na primjer kolske vage na graničnom prijelazu, može prouzročiti značajnu štetu. Na neka mjerila je radi potrebe izvršavanja servisa moguće staviti oznaku servisirano, no isto će prouzrokovati značajno veći trošak nego da se odmah po izvršenom servisu vaga i ovjeri, koji će trošak u konačnici snositi stranka. Nadalje nije moguće na sva mjerila staviti naljepnicu servisirano (npr. vlagomjeri kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta), a to mejrilo može biti jedino mjerilo koje stranka posjeduje. Jasno je iz nvedenog da bi ovakav slučaj uzrokovao značajne gubitke za vlasnika mjerila. Svjesni smo bitnosti ove točke radi potreba inspekcijskog nadzora, no, predlažemo radi navedenog da se smanji vrijeme za koje je potrebno unaprijed prijaviti mjerilo na "dan ranije do 15h", te da se propišu određeni izuzeci pored navedenih, u smislu izuzeća npr. vlagomjera i određenog postotka mjerila (hitni slučajevi) za koja se ne mora izvršiti prijava dan ranije. Nije prihvaćen Žurni izlasci na teren su iznimka, a ne pravilo jer je i uvriježena praksa da se uvijek znao se plan ovjeravanja barem 2 dana unaprijed, pogotovo za kolske vage na graničnim prijelazima. Ukoliko se desi kvar mjerila i mora se žurno izaći obavijest će se poslati odmah po saznanju o izlasku na moguće ovjeravanje ako je manje od 2 dana. Treba, također, uzeti u obzir da se kvar možda neće moći otkloniti i da neće ni biti ovjeravanja. Važno je napomeniti da je na kolne vage moguće postaviti oznaku SERVISIRANO, koja zamjenjuje ovjernu oznaku do 30 dana.
64 Tot-promet d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a 3. Način rada ovlaštenog mjeritelja OTO-a Podržavamo prijedlog GPZ d.o.o. za dodavanje nove točke: Uz prisutnog ovlaštenog mjeritelja tijekom postupka ispitivanja komunalnih mjerila koji nadgleda ovlaštenog servisera koji radi pripremu za ovjeravanje, nije potrebno dodatno statističko ili pojedinačno ispitivanje. (Uz moderne linije s potpuno automatiziranim ispitivanjem koje same predlažu promjene zupčanika i sl. potpuno je besmisleno raditi duplo ispitivanje jer utjecaj ljudske pogreške nije moguć. Ukoliko je pogreškom servisera odrađen krivi parametar takvo mjerilo ne prolazi završno ispitivanje i ne pojavljuje se na izvješću za ovjeru.) Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlašteni mjeritelj obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i odgovoran je za iste.
65 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Dodati novu točku 3.8. Uz prisutnog ovlaštenog mjeritelja tijekom postupka ispitivanja komunalnih mjerila koji nadgleda ovlaštenog servisera koji radi pripremu za ovjeravanje, nije potrebno dodatno statističko ili pojedinačno ispitivanje. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu, ovlašteni mjeritelj obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i odgovoran je za iste.
66 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Dodatak 1. toč.3. - 3.4. Ovlašteni mjeritelj OTO-a dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja u roku od pet dana od provedenog postupka. Ovlašteni mjeritelj dužan je popuniti sva ostala polja iz zahtjeva (mjerno područje, službena oznaka, podaci o korisniku mjerila, broj izvješća, stari ovjerni žig, novi ovjerni žig, valjanost ovjernog žiga, broj Ovjernice, itd.). Za OTO koji vrši ovjeru komunalnih mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila el. energije, brojila topl. energije) podatke u mjeriteljskoj aplikaciji može unijeti i osoba u administraciji. Točka 3.6. Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom “Mjerilo je neispravno” i zaštićuje od daljnjeg korištenja, ili se adekvatno trajno zbrinjava, a u mjeriteljsku aplikaciju, u polje nesukladnost, obavezno se upisuje razlog zbog kojeg mjerilo nije ovjereno. Za OTO koji vrši ovjeru komunalnih mjerila (vodomjeri, plinomjeri, brojila el. energije, brojila topl. energije) podatke o trajnom zbrinjavanju nije potrebno unositi u mjeriteljsku aplikaciju. Djelomično prihvaćen Točka 3.4. mijenja se i glasi: „Ovlašteni mjeritelj OTO-a dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja isti dan, a najkasnije dan nakon provedenog postupka.“ Točka 3.6. mijenja se i glasi: „Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom “Mjerilo je neispravno” i zaštićuje od daljnjeg korištenja.“
67 Višnja Matošević NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Točka 3.4 Predlog: Navod „u roku od pet dana od provedenog postupka« promijeniti u »u roku od pet radnih dana od provedenog postupka« Nije prihvaćen Točka 3.4. mijenja se i glasi: „Ovlašteni mjeritelj OTO-a dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja isti dan, a najkasnije dan nakon provedenog postupka.“
68 Višnja Matošević NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Točka 3.2 Vlasnik mjerila treba imati rezultate mjerenja da bi znala i mogla pratiti točnost svojih mjerila. Zbog toga ih najčešće i traži. Nema razloga tajiti točnost mjerila njegovom vlasniku, odnosno uskratiti vlasniku mjerila izvješće o ispitivanju njegovih mjerila.. Predlog: Tekst točke 3.2 promijeniti u: „Ispunjeno izvješće o ispitivanju dostupno je samo ovlaštenim osobama OTO-a, vlasnika zakonitog mjerila i Zavodu“ Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
69 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Točka 3.4 - s obzirom na specifičnosti posla koji se ponekad puni tjedan odvija na terenu, predlaže se povećanje roka ispunjavanja ostalih podataka u mjeriteljskoj aplikaciji na 10 dana. Također, sukladno komenara koji smo dali na točku 2.3, neki od navedenih podataka u točki 3.4 koje je potrebno popuniti trebali bi biti popunjeni već kod predaje zahtjeva za ovjeravanje od strane tijela za pripremu mejrila za ovjeravanje. Nije prihvaćen Novom mjeriteljskom aplikacijom biti će omogućen unos podataka na terenu. Točka 3.4. mijenja se i glasi: „Ovlašteni mjeritelj OTO-a dužan je ispuniti podatke u mjeriteljskoj aplikaciji nakon provedenog postupka ovjeravanja isti dan, a najkasnije dan nakon provedenog postupka.“ OTPM ne predaje zahtjev ako se radi o redovnoj ovjeri, a cilj odredbi Zakona i podzakonskih propisa je da vlasnici brinu za svoja mjerila i podnose ih redovno na ovjeravanje.
70 Vage d.o.o. NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Točka 3.2 - naručitelj ovjeravanja plaća uslugu ovjeravanja i ne vidimo razlog zašto mu ne bi bilo dostupno ispitno izvješće. Također, od samog izvješća korisnik mjerila može imati i niz korisnih podataka za svoje poslovanje. Nadalje, ne znamo kako je zamišljeno ocjenjivanje HAA na način da mu OTO ne da ispitna izvješća koja su predmet akreditirane metode. Opća povjerljivost je osigurana kroz druge točke Uredbe, te se predlaže brisanje ove točke. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
71 INES VUJNOVIĆ NAČIN RADA OVLAŠTENOG TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I OVLAŠTENIH MJERITELJA, 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a 3. NAČIN RADA OVLAŠTENOG MJERITELJA OTO-a Točka 3.2 Uvjet iz navedenog dodatka i točaka je apsurdan i neobjašnjiv. - Apsurdan jer korisnicima naših usluga isključivo su od koristi, što se dokumenata tiče, rezultati ispitivanja koji se nalaze na Izvješću o ispitivanju, a čije je izdavanje uvjetovano Ugovorom koje kao poduzeće imamo sa spomenutim korisnicima. - Neobjašnjiv jer Ovjernica kao jedini dokument koji može poslužiti kao pisana potvrda izvršenog postupka ispitivanja, kao što je navedeno u točki 2.15, ne sadrži apsolutno nikakve tehničke podatke, već je potvrda o izvršenoj ovjeri zakonitog mjerila. Prijedlog: Nastavak dosadašnje prakse izdavanja Izvješća o ispitivanju i Ovjernice korisnicima naših usluga. Nije prihvaćen U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu: Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo. Ukoliko stranka želi pisanu potvrdu izdat će joj se „Ovjernica“ na kojoj se nalaze svi bitni podaci o zakonitom mjerilu koji se istovremeno nalaze na samom mjerilu. Ispitna izvješća nisu potvrda da je mjerilo ovjereno. Potvrda da je mjerilo ovjereno je postavljena propisana oznaka na mjerilu. Također, ovjernica nije obavezna i izdaje se na zahtjev. Zakonito mjerilo prilikom postupka ovjeravanja mora biti unutar propisanih granica dopuštene pogreške te ako je mjerilo usklađeno sa svim ostalim propisanim mjeriteljskim zahtjevima, trenutni rezultati ispitivanja znače ovlaštenom mjeritelju da može ovjeriti mjerilo. Ukoliko vlasnik mjerila zna i ima potrebnu etalonsku opremu može sam provjeravati da li je njegovo mjerilo u granicama dopuštene pogreške koja je propisana za svako mjerilo. Provjera točnosti mjerila ne može se raditi na način da se uspoređuju rezultati provjere sa rezultatima napisanim u izvješću o ispitivanju zakonitog mjerila koje radi ovlašteni mjeritelj. Sve provjere točnosti mjerila unutar propisanog ovjernog razdoblja moraju zadovoljavati propisanu najveću dopuštenu pogrešku. Ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast te prilikom postupka ovjeravanja provode odredbe Zakona o mjeriteljstvu te odredbe odgovarajućih provedbenih propisa. Ovlašteno tijelo mora upozoriti stranku ukoliko ista traži postupak suprotan propisima i obavijestiti istu o ispravnom postupku.
72 Vage d.o.o. UREDBU O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENA TIJELA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA I/ILI POSLOVA  PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE, DODATAK 10. Opći komentar na dodatak 10: kompletan dodatak 10 pokušao je definirati opremu potrebnu za ovlaštenje tijela za ovjeravanje ili pripremu mjerila za ovjeravanje na nekoliko stranica i to za neautomatske vage, automatske vage i utege, dok je u stvarnosti potrebno uzeti u cjelosti više preporuka i normi kako bi se isto moglo odrediti. Npr: OIML R111, OIML R76-1, OIML R51... Način na koji je isto napravljen, ne sagledava kompletne zahtjeve za opremom i uvjetima u kojima je potrebno provoditi ovjeravanje predmetnih mjerila, te je u pokušaju opisa sve potrebne opreme i uvjeta u pojedinim djelovima ograničavajući, a u pojedinim djelovima stvarno potrebna oprema i uvjeti nisu navedeni. Predlaže se usklađivanje Dodatka 10 sa zakonskim OIML preporukama na način da se jednostavno pozove na uvjet da OTO mora zadovoljiti uvjete pojedinog OIML-a za ostvarivanje prava na ovlaščivanje ili je potrebno definirati načine ispitivanja pojedinog mjerila suklano OIML preporukama ili već važećim pravilnicima Zavoda iz čega će proizići potrebna oprema i uvjeti. Primljeno na znanje DZM je propisao minimalne zahtjeve za opremom i prostorom, a ovlašteno tijelo prilikom ovjeravanja mjerila mora ispuniti sve odredbe Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga.
73 Vage d.o.o. POSEBNI UVJETI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENO TIJELO ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA I/ILI PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE MJERILA MASE, 1.Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg 1.1.1 a) - nelogičan uvjet - OTO može posjedovati vagu puno manje rezolucije od potrbne za ovjeravanje utega određene klase, a u isto vrijeme ponovljivost vage ne mora zadovoljavati navedeni uvjet. Dakle, vaga po svojim karakteristikama zadovoljava sve uvjete da se može izvršiti ispravno mjerenje, a radi uvjeta ponovljivosti se ne smije koristiti. Predlaže se izmjena. Prihvaćen Prijedlog je prenesen iz ranijih pravilnika o kontrolnim vagama za utege. Stabilnost se odnosila na graničnu vrijednost podjeljka koji iznosi 1/3 najveće dopuštene pogreške utega koji se ispituje. Prijedlog se usvaja. Točka 1.1.1.a) mijenja se i glasi: „a) stabilnost vage pri ponovljenom mjerenju iste mase u nepromijenjenim uvjetima ne smije biti veća od jedne devetine najveće dopuštene pogreške utega koji se ispituje.“
74 Vage d.o.o. 1.Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg, 1.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Komentar na: "Termometri i higrometar moraju biti ovjereni ili umjereni." Umjeravanje ne propisuje potrebnu točnost. Uvjet umjerenost termometara ili higrometara ne daje nikakav uvjet na točnost mjerila. Predlaže se izmjena na način da se opiše potrebna točnost mjerila. Nije prihvaćen Procjena potrebnog zahtjeva za točnost je stvar povjerenstva koje ovlašćuje pravnu osobu, a sama ovjera ili umjernica daje praktičan uvid da je mjerilo za praćenje uvjeta ispitano i daje dovoljnu garanciju ispravnosti.
75 Vage d.o.o. 1.Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg, 1.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Komentar na "Svi utezi i vage moraju imati valjanu potvrdu o umjeravanju, ovjernicu ili izvješće o ispitivanju". Prilikom zadovoljavanja uvjeta sukladnosti vage za postupak ovjere utega, ovjeravanje iste ne daje apsolutno nikakav valjani podatak, a još manje izvješće o ispitivanju. Predlaže se izmjena navedenog uvjeta Nije prihvaćen Budući da se radi većinom o vagama na kojima se ovjeravaju utezi koji se koriste za ovjeravanje mjerila trgovačkog razreda točnosti, osigurana je sasvim dovoljna razina pouzdanosti u rezultate mjerenja ako su ispunjeni zahtjevi iz 1.1.1. a) i 1.1.1. b).
76 Vage d.o.o. 1.Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg, 1.2. PROSTORIJE I UVJETI Uvjeti iz 1.2 su općeniti i nemaju gotovo nikakvu vezu sa potrebnim uvjetima za provedbu postupka ovjeravanja utega, a u određenim slučajevima su besmileni i ograničavajući po onog tko bi se želio ovlastiti. Predlaže se promjena ove točke, na način da se opiše adekvatan prostor i uvjeti okoliša (npr. koji su propisani preporukom OIML R111) Nije prihvaćen Isti su tradicionalno prihvaćeni i nisu ograničavajući.
77 Vage d.o.o. POSEBNI UVJETI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENO TIJELO ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA I/ILI PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE MJERILA MASE, 2.Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg Svi komentari koji su dani za točku 1 vrijede i za točku 2 dodatka 10 Djelomično prihvaćen Točka 2.1.1. a) mijenja se i glasi: a) stabilnost vage pri ponovljenom mjerenju iste mase u nepromijenjenim uvjetima ne smije biti veća od jedne devetine najveće dopuštene pogreške utega koji se ispituje. Ostali komentari dani su u odgovorima na Dodatak 10. Točka 1.1.1., Točka 1.1.2. i Točka 1.2.
78 Vage d.o.o. 3. Neautomatske vage razreda točnosti (I), 3.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 3.1 - Pojedini zahtjevi nisu adekvatno definirani. Npr.: 1. "Mjeriteljski komplet utega: – razreda točnosti E2 za vage čiji ispitni podjeljak »e« ima vrijednost 0,001 g ≤ e, nazivne mase 1 mg do 200 g" - postavlja se pitanje da li OTO sa garniturom utega od 1mg do 1 kg ili nekom drugom kombinacijom zadovoljava propisani uvjet. 2. – razulja razreda točnosti najmanje II - sve vage razreda točnosti I morale bi imati ugrađenu libelu, te ne vidimo potrebu za posjedovanjem razulje točnosti II – povećalo s povećanjem 10x - u današnje vrijeme mobitela i mogućnosti zumiranja po nekoliko stotina puta za ovim zahtjevom nema potrebe. Kao i u prethodnim komentarima. Što govori termometar koji je umjeren u pogledu zahtjeva za točnost. Potrebno je propisati zahtjev na točnost mjerila, a ne da li je termometar umjeren ili ovjeren, Predlaže se usklađivanje uvjeta sa OIML R 76-1 Nije prihvaćen Točka 3.1. 3.1.1. Vrlo je teško obuhvatiti sve slučajeve koji se u praksi i u teoretskim slučajevima mogu pojaviti. U nekim slučajevima vage razreda točnosti I najvećeg mjerenja iznad 200 g i s vrijednošću ispitnog podjeljka e 1 mg se neće moći ispitati i ovjeriti s utezima razreda točnosti E2. 3.1.2 Razulja - Upravo zato što je za vage razreda točnosti I zbog utjecaja na rezultate mjerenja posebno značajno postavljanje u radni položaj i sve vage imaju ugrađenu razulju, prilikom zamjene razulje na vagi vrlo je važno kako je ta razulja postavljena i kakve je osjetljivosti razulja ugrađena na vagu. Povećalo - Ponekad se u postupku ovjeravanja ukaže potreba za uvećanjem prikaza bilo zbog težeg očitavanja podataka s natpisne pločice ili nedovoljno vidljivih ovjernih oznaka ili očitanja rezultata mjerenja. Ovo nikako nije ograničavajući faktor jer do sada ovlaštena tijela već imaju predmetno povećalo.
79 Vage d.o.o. 3. Neautomatske vage razreda točnosti (I), 3.2. PROSTORIJE I UVJETI Neki od uvjeta propisanih u točki 3.2 su ograničavajući, a neki nemaju smisla. Predlaže se usklađivanje propisanih uvjeta sa OIML R 76-1 Nije prihvaćen Isti su tradicionalno prihvaćeni i nisu ograničavajući.
80 Vage d.o.o. 4. Neautomatske vage razreda točnosti (II), 4.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 4.1.1 je ograničavajuća. Npr. ukoliko ovjeravamo vagu r.t.II, Max 1 kg, e=0,1 g, broj podjela je n=10000 sa utezima F2. GDP utega F2 od 1kg je 0,016g, te se postavlja pitanje zašto nije omogućeno ovjeravanje takve vage sa F2 utezima, već se zahtjeva korištenje F1 utega. Ukoliko se već postavlja uvjet, umjesto da se pozove na OIML R76-1 ili važeći pravilnik DZM-a, taj uvjet trebao bi se propisati na način da se veže GDP utega i njegov odnos sa podjelom vage. Nije prihvaćen Vrlo je teško obuhvatiti sve slučajeve koji se u praksi i u teoretskim slučajevima mogu pojaviti. DZM je propisao minimalne zahtjeve za opremom i prostorom, a ovlašteno tijelop prilikom ovjeravanja mjerila mora ispuniti sve odredbe Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga.
81 Vage d.o.o. 4. Neautomatske vage razreda točnosti (II), 4.2. PROSTORIJE I UVJETI U svim ranijim točkama za druga područja ovlaštenja prema dodatku 10 prokomentirano je postavljanja uvjeta kao u točki 4.2, te je dan prijedlog izmjene, kako u naslovu "Dodatak 10", tako i u prethodnim točkama. TI prijedlozi odnose se i na točku 4.2 Nije prihvaćen Isti su tradicionalno prihvaćeni i nisu ograničavajući.
82 Vage d.o.o. 5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg, 5.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 5.1.2 povećalo s povećanjem 10X - s obzirom na način definiranja pojedine opreme potrebne za ovlaštenje postavlja se smisao definiranja određenih stvari. Npr. umjesto povećala mogao bi se postaviti uvjet mobitela sa određenom rezolucijom kamere i propisanim minimalnim uvećanjem. Predlaže se umjesto ovakvog načina definiranja opreme, a znajući da je postavljen uvjet akreditacije i što znači taj uvjet, pojednostaviti definiranje na način da se ostvare uvjeti već dobro razrađenih zakonskih preporuka/normi ili pravilnika, a onda je na stručnim ocjeniteljima ili ekspertima da utvrde prilikom ocjene da li OTO isto može zadovoljiti ili ne. Nije prihvaćen Točka 5.1.2 – Povećalo Ponekad se u postupku ovjeravanja ukaže potreba za uvećanjem prikaza bilo zbog težeg očitavanja podataka s natpisne pločice ili nedovoljno vidljivih ovjernih oznaka ili očitanja rezultata mjerenja. Ovo nikako nije ograničavajući faktor jer do sada ovlaštena tijela već imaju predmetno povećalo.
83 Vage d.o.o. 5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg, 5.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 5.1.1 je ograničavajuća. Npr. ukoliko ovjeravamo vagu r.t.III, Max 2 kg, e=0,5 g, broj podjela je n=4000 sa utezima M1. GDP utega M1 od 2kg je 0,1g, te se postavlja pitanje zašto nije omogućeno ovjeravanje takve vage sa M1 utezima, već se zahtjeva korištenje F2 utega. Ukoliko se već postavlja uvjet, umjesto da se pozove na OIML R76-1 ili važeći pravilnik DZM-a, taj uvjet trebao bi se propisati na način da se veže GDP utega i njegov odnos sa podjelom vage. Nije prihvaćen Točka 5.1.1 Vrlo je teško obuhvatiti sve slučajeve koji se u praksi i u teoretskim razmatranjima mogu pojaviti. DZM je propisao minimalne zahtjeve za opremom i prostorom, a ovlašteno tijelo prilikom ovjeravanja mjerila mora ispuniti sve odredbe Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
84 Vage d.o.o. 5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg, 5.2. PROSTORIJE I UVJETI U svim ranijim točkama za druga područja ovlaštenja prema dodatku 10 prokomentirano je postavljanja uvjeta kao u točki 5.2, te je dan prijedlog izmjene, kako u naslovu "Dodatak 10", tako i u prethodnim točkama. Ti prijedlozi odnose se i na točku 5.2 Nije prihvaćen Isti su tradicionalno prihvaćeni i nisu ograničavajući.
85 Vage d.o.o. 6. Neautomatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg, 6.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 6.1.2 Kao i u prethodnim komentarima na točke X.1.2. Što govori termometar koji je umjeren u pogledu zahtjeva za točnost. Potrebno je propisati zahtjev na točnost mjerila, a ne da li je termometar umjeren ili ovjeren, Predlaže se usklađivanje uvjeta sa OIML R 76-1 Nije prihvaćen Procjena potrebnog zahtjeva za točnost je stvar povjerenstva koje ovlašćuje ovlašteno tijelo, a sama ovjera ili umjernica daje praktičan uvid da je mjerilo za praćenje uvjeta ispitano i daje dovoljnu garanciju ispravnosti.
86 Vage d.o.o. 6. Neautomatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg, 6.1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Točka 6.1.1 - za ovlaštenje je propisana garnitura utega razreda točnosti M1, nazivne mase od 20 kg do 500 kg. Točka 6 govori o području vaganja preko 9000 kg, te smatramo da ovako propisan uvjet nije ispravan. Potrebno je propisati minimalnu količinu utega, te istu vezati uz uvjet ponovljivosti sukladno OIML R76-1. Npr. najgori uvjet vezan uz ponovljivost je u slučaj kada vaga ima ponovljivost +-0,5e. Ukoliko tijelo želi biti ovlašteno za ovjeravanje vaga do 20t, tada mora posjedovati minimalno 10000 kg utega. Druga mogućnost je propisivanje minimalne količine potrebnih utega na temelju minimalnog uvjeta ponovljivosti +-0,2e, a da preostali dio utega potrebnih za udovoljavanje uvjeta +-0,5e OTO može podugovoriti. Drugi dio točke 6.1.1 odnosi se na dometne utege. Smatramo da isto nije potrebno propisivati. OTO prilikom ovjere mora poštivati Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga, čime je određen način ispitivanja dometnim utezima. Treći dio odnosi se na obvezu umjeravanja, ovjeravanja i ispitivanja utega i garniture utega. Predlaže se brisati izvješće o ispitivanju jer isto nema nikakvu mjeriteljsku "težinu". Propisani uvjet za normirana kolica je vrlo upitan. Npr. OTO ima dokaz da je izvagao kolica na vagi sa podjelom deset puta manjom od podjele na željezničkoj vagi, ali nema podatak o tome koliko vaga na kojoj je proveo mjernje griješi. Opisani uvjet ne odnosi se na točnost vage. Predlaže se propisati potrebna točnost vage na kojoj se mjeri težina normiranih kolica. Nije prihvaćen Točka 6.1.1 - Količina utega nazivne mase od 20 kg do 500 kg potrebna je prvenstveno za ispitivanje mehaničkih kolskih vaga manje nosivosti kod kojih je pomoćna ili glavna mjerna skala s numeriranim zarezima do 500 kg. - Dometni utezi Dio vaga nema mogućnost ulaska u internu rezuluciji bez otvaranja kućišta pokaznog uređaja ili interna rezolucija nije odgovarajuća te potreba za dometnim utezima ostaje. - Kolica poznate mase Zahtjevi su usklađeni sa Pravilnikom o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
87 Vage d.o.o. 6. Neautomatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg, 6.2. PROSTORIJE I UVJETI Točka 6.2 - uvjet da oprema mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za smještaj opreme, ukoliko znamo da se radi o opremi potrebnoj za ovjeravanje vaga preko 9000 kg, je gotovo nemoguće ispuniti za većinu ovlaštenih tijela. Npr. ukoliko tijelo posjeduje 20000 kg utega, teško će naći čisti, suhi i dovoljno veliki prostor za smještaj istih. Dodatno se postavlja problem manipulacije sa utezima nazivne mase od 500 kg u zatvorenom prostoru. Predlaže se promjena ove točke. Djelomično prihvaćen Točka 6.2. mijenja se i glasi: “6.2. PROSTORIJE I UVJETI Pravna osoba mora imati: - prostor koji mora biti čist, suh i dovoljno prostran za smještaj opreme - uredski prostor za rad mjeritelja.”
88 Vage d.o.o. 6. Neautomatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg, 6.3. IZDAVANJE ODOBRENJA Točka 6.3 daje najmanji uvjet iz OIML R 76-1, međutim tijeo koje je ovlašteno moralo bi imati mogućnost ispitivanja vage i sa gorom ponovljivošću od najamnje propisane OIML. Predlaže se promjena ove točke na način: "Ovlaštenom tijelu izdat će se odobrenje za razred točnosti u opsegu dva puta većem od količine utega koje ovlašteno tijelo posjeduje. Ostali uvjeti moraju biti uspunjeni." Nije prihvaćen DZM je propisao minimalne zahtjeve za opremom i prostorom, a ovlašteno tijelo prilikom ovjeravanja mjerila mora ispuniti sve odredbe Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga.
89 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DODATAK 19., POSEBNI UVJETI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENO TIJELO ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA I/ILI PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE UREĐAJA S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA Predlažemo formulaciju “kočna sila po obodu kotača” zamijeniti formulacijom “sila kočenja na obodu kotača” , obzirom da isto predviđa i Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila) (NN 121/17) Prihvaćen Izmjenit će se “kočna sila po obodu kotača” u “sila kočenja na obodu kotača”
90 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE POSEBNI UVJETI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENO TIJELO ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVJERAVANJA I/ILI PRIPREME ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE UREĐAJA S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA, 1.ETALONI, OPREMA I PRIBOR Predlažemo izmjenu točke I. ETALONI, OPREMA I PRIBOR tako da ista glasi: 1. ETALONI, OPREMA I PRIBOR Odgovarajuća mehanička ili elektromehanička naprava (koja se u praksi naziva „mjernom polugom“ ili „vagom“): • Mehanička naprava je mjerna poluga definiranog omjera s odgovarajućim utezima razreda točnosti M2, te mogućnošću postavljanja u vodoravni položaj. • Elektromehanička naprava je naprava kojom se može ostvariti vertikalna sila, odnosno moment određenog iznosa te s mjernim pretvornikom daje podatke vrijednosti sile kočenja u rasponu od 0 do 40 kN. Naprava se mora moći učvrstiti na postolje valjaka. Etaloni i sva oprema koja je dio etalona pod točkom 1. moraju biti ovjereni ili umjereni. Nije prihvaćen Sadašnji popis etalonske opreme je dovoljno razumljiv.