Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Saša Eles PRAVILNIK, Članak 1. Podizanje dnevne potpore po izlasku (RIBOLOVNOM DANU) sa 130,00 na 220,00 kn neće bitno utjecati na visinu godišnje potpore male vrijednosti obzirom da postoji trogodišnji limit od 200.000,00 kn. Nikako mi nije jasno zašto je naše Ministarstvo limitiralo te potpore upravo na taj iznos, kad EU legistrativa tu vrst potpora limitira na 200.000,00 €. Primjetno je da su upravo tim iznosom u trogodišnjem razdoblju limitirani neki drugi segmenti poljoprivrede, ali ne i ribarstvo. Postoji mišljenje među strukom, a svakako i vjerojatnost da je to omaška ili lapsus birokratskog subjekta koji je pisao taj propis, pa je umjesto "€" napisao "kn". Neovisno o tome postavljam pitanje da nam se obrazloži iskazani trogodišnji limit od 200.000,00 kn. Navodim ovo u suglasnosti sa kolegama koji su vlasnici i ovlaštenici više povlastica, te posluju i obavljaju ribolov uz dnevnu upotrbu više povlastica, upravo iz razloga što ih je politika Uprave ribarstva svojim propisima prisilila da se na taj način prilagode istim propisima. Toj grupaciji ribara, a radi se o zapravo složenijim tvrtkama od tvrtke koja posluje sa jednim plovilom i jednom povlasticom, tvrtkama koje zapošljavaju više djelatnika i više trpe negativne posljedice Covid /Putin krize. Takvim tvrtkama ni povečanje dnevne naknade po ribolovnom danu i na 1.000,00 kn neće značiti ništa, obzirom da brojem plovila, povlastica i ribolovnih dana, već u jednoj godini dostižu trogodišnji limit. U svakom slučaju podržavamo ovu izmjenu u smislu što će ona pomoći našim kolegama sa jednim plovilom i jednom povlasticom, ali naglašavam i podcrtavam, nedovoljna je i besmislena za nas koji smo vlasnici više plovila i povlastica, te obavljamo ribolov uz sihronu uporabu istih. Oprostite, ali ja ne mogu bez malo otrova, kao ona škorpija koju je preko rijeke nosila žaba. Ne mogu da ne spomenem podatak u vezi raznoraznih poticaja i potpora u ribarstvu. Svojedobno je tvrtka Postira sa Brača (spokoj i mir duši tvojoj, pokojni Miro) ubirala na godišnjoj razini vrijednost potpora u iznosu četverostruko večem od zbroja aktive i pasive iste tvrtke ??? Pa dajte gospodo sirotinji njihove mrvice. Bogati se i onako za sebe pobrinu. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi izravno na izmjenu Pravilnika koja je predmet savjetovanja (izmjenu iznosa u izračunu) već se odnosi na trogodišnji limit potpore. Vezano za traženo pojašnjenje u odnosu na trogodišnji limit potpore male vrijednosti u ribarstvu, napominjemo kako isti ne iznosi niti 200.000,00 kuna niti 200.000,00 eura već iznosi 30.000,00 eura, po jednom poduzetniku, u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine. Navedeni iznos od 30.000,00 eura propisan je Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture, na temelju koje se dodjeljuje potpora male vrijednosti u ribarstvu, te slijedom toga i Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore male vrijednosti u ribarstvu čija je izmjena predmet ovoga savjetovanja.