Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Malinar Ivanković PRAVILNIK O OPREMLJENOSTI POJEDINIH VRSTA USLUŽNIH OBJEKATA Kako samo ime ovog prijedloga pravilnika govori PRAVILNIK O OPREMLJENOSTI POJEDINIH VRSTA USLUŽNIH OBJEKATA. Osnovna funkcija željeznice je pružanje usluge putnicima i robi. Temelj usluge između ostalog je definirana Zakonom o uslugama NN 81/11, npr.u članku 4.st. 1. je Naknada za uslugu, a u st. 15. Preciznost navoda o usluzi. Može se zaključiti da iz pojma usluga proizlazi- učiniti korisnike usluge zadovoljne definiranom i pruženom uslugom, kako bi se postigla što veća naknada. Iz ovog prijedloga se može iščitati stav pružatelje željezničke usluge prema svojim korisnicima 1. Uslužni objekt (kolodvor/stajalište) - Uobičajeno je mišljenje da je kolodvor/ stajalište mjesto pružanja željezničke usluge putnicima, na početku i na kraju puta uvijek kao cjelina usluge. Drugačije i nije moguće. 2. Nekada je pružatelj usluge baratao terminom prihvat i otprema putnika, što obuhvaća kvalitetom usluge daleko više od ulaza i izlaza 2. Podjela kolodvora je vrlo ne definirajuća 4. Definiranje uslužnih mjesta za ulaz i izlaz putnika je djelomično točan u izrazu , samo je zaboravljen dio usluge za boravak putnika. Ugodan boravak putnika podiže kvalitetu usluge. A ne može se iz predloženog iščitati koji sadržaji su još mogući i dostupni putniku. 5. definirani prijedlog opremljenost uslužnog mjesta najmanje – te slijede svi vrlo nedefinirani elementi usluge: 1. pločom s nazivom kolodvora –Pretpostavlja se da je ploča definirana kao i njena pozicija i broj na kolodvoru/stajalištu. 2. koševima za odlaganje otpada- da li je to najvažnija usluga nakon natpisne ploče nekog mjesta i grada u kojem se nalazi kolodvor/stajalište 3. prostorom za informiranje putnika – da li se tu misli na prostor koji ima neke dimenzije i uvjete ili šalter ili tablu, ili potrebne oznake-piktogrami 4. čekaonicom sa sjedećim mjestima – da li se misli na zatvoreni prostor ili skup klupa u otvorenom prostoru ili na peronima. Ili nešto drugo 5. rasvjetom na svim peronima i pristupnim putovima – u 21. st da li može neko uslužno mjesto biti bez rasvjete- valjda se misli na potrebnu razinu rasvjete, možda i energetski efikasnu 6. razglasima za najavu polaska i dolaska vlakova – 7. javnim sanitarnim čvorom - nedefiniran prostor i elementi 8. prostorom za smještaj bicikala - nedefinirani prostor i elementi Slijedom: 9. višejezičnim sustavom za informiranje putnika –nedefinirano - da li se misli na govorni, vizualni ili digitalni sustav 10. prostorom za odlaganje prtljage-nedefinirano prostorno i konceptualno zar samo to za kolodvore I kategorije??? 11. natkrivenim prostorom koji štiti od vremenskih nepogoda-nedefiniran pojam i potrebni elementi Svaki uslužni objekt trebao bi imati osiguran pristup osobnim vozilima te mogućnost parkiranja istih. Kao i mogućnost zaustavljanja javnog prijevoza. Slijedom prethodnog potrebno je razmisli želi li se i može li se ovakvim Pravilnikom postići zadovoljavajuća kvaliteta usluge sukladno željama i potrebama korisnika, približiti EU primjerima i u konačnici uz bolja kvalitetu usluge postići veću naknadu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom se propisuje minimalna opremljenost, mogućnost i potencijal za dodatne usluge ovisi o interesu jedinica lokalne i regionalne samouprave i komercijalnom aspektu.
2 Borna Abramović PRAVILNIK O OPREMLJENOSTI POJEDINIH VRSTA USLUŽNIH OBJEKATA Potrebno je jasnije nazvati Pravilnik, predlažem: PRAVILNIK O OPREMLJENOSTI POJEDINIH VRSTA USLUŽNIH OBJEKATA U ŽELJEZNIČKOM PUTNIČKOM PROMETU Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naziv pravilnika je usklađen sa Zakonom o željeznici (NN 32/19 i 20/21).
3 Borna Abramović I. UVODNE ODREDBE, Članak 1. DODATI DA SE ODNOSI NA ŽELJEZNIČKI PUTNIČKI PRIJEVOZ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakonom o željeznici (NN 32/19 i 20/21) nije predviđeno da se pravilnik odnosi isključivo na putnički prijevoz nego otvara i mogućnost da se njime urede i uslužni objekti koji služe u teretnom prijevozu.
4 Borna Abramović II. USLUŽNI OBJEKTI ZA ULAZAK I IZLAZAK PUTNIKA, Članak 3. Stavak (2) - sva središta županija zaslužuju da se njihovi kolodvori nalaze u I. kategoriji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kolodvori I. kategorije određeni su u skladu s međunarodnim linijama s obzirom na broj stranih putnika.
5 Udruga "Sindikat biciklista" Opremljenost kolodvora i stajališta, Članak 4. Sukladno čl. 62 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, propisan je minimalni kapacitet biciklističke parkirališne površine ovisno o vrsti objekta i to za "autobusni i željeznički kolodvor" neovisno o kojoj se kategoriji željezničkog kolodvora radi. U suvremenom multimodalnom transportu, cilj je omogućiti putnicima lako i pristupačno mijenjanje prijevoznih sredstava te postoji realna potreba za omogućavanjem prelaska s bicikla na vlak u mnogim manjim sredinama, odnosno ondje gdje ne postoje kolodvori I. i II. kategorije. Iz tog razloga je obveza postavljanja stalaka za bicikle nužnost na svim željezničkim stajalištima i kolodvorima pa i onima III. kategorije. Prijedlog: u članku 4., st. 3 dodati točku "6. prostorom za smještaj bicikala" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnik propisuje minimalnu opremljenost, ukoliko se jedinica lokalne i regionalne samouprave odluči za takvu opciju može postaviti stalke za bicikle.
6 Borna Abramović Opremljenost kolodvora i stajališta, Članak 4. Stavak (1) dodati: 9. putokaze (koje mogu koristiti i ranjive skupine putnika - Persons with Reduced Mobility (PRM)) za kretanje putnika po službenom mjestu (npr. ulaz/izlaz, blagajna, peroni i kolosijeci, ...) = vrijedi za sve kategorije 10. istaknuti vozni red = vrijedi za sve kategorije 11. obilježeni peroni i kolosijeci = vrijedi za sve kategorije Prostor za informiranje putnika je općenit, mora se detaljno definirati koje dijelove sadržava takav prostor. Posebice definirati ovaj prostor za ranjive skupine putnika - Persons with Reduced Mobility (PRM). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zahtjevi koje moraju ispunjavati objekti i vozila vezano za osobe sa smanjenom pokretljivošću definirani su europskim zakonodavstvom.