Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za Nacrt Programa potpore za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Kresić 6UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA BANKU HRANE, 6.3. Obveze korisnika Smatram da bi bilo bolje da se zadržao model regionalnih koordinatora s obzirom da će biti iznimno teško pronaći 21 županijskog koordinatora koji će se morati obvezati da sustav funkcionira 5 dana u tjednu po 8 sati dnevno što podrazumijeva zapošljavanje jedne osobe koja će realno imati vrlo malo posla s obzirom da je IT sustavom za doniranje hrane dosad upravljala jedna organizacija za područje cijele RH, a rekao bih i vrlo uspješno. Županijsko koordiniranje moglo bi doprinijeti bespotrebnoj i prevelikoj decentralizaciji sustava te bi u tom smislu više smisla imao regionalni model. Regionalni model doprinio bi i mogućnosti dodjele većeg iznosa sredstava za pojedinu banku hrane te omogućio izgradnju prostora, opremanja tog prostora, kupnju vozila i druge opreme i sl. te bi sustav doniranja hrane dobio četiri veća i kvalitetna koordinacijska centra, koja bi mogla kroz suradnju s Ministarstvom, jedinicama regionalne i lokalne samouprave (koje bi definitivno bile zainteresirane da banka hrane egzistira na njihovom području) mogla podići sustav na jednu kvalitetnu razinu kakvu imamo u drugim europskim zemljama. Bojim se da se županijskim modelom to nikako neće postići, jer takav model mogao bi doprinijeti smanjenju važnosti uspostavljanja banke hrane u RH s jedne strane, a s druge strane stvoriti tek jednog boljeg opremljenog posrednika u doniranju hrane u svakoj pojedinoj županiji. Nije prihvaćen Županijski model je predložen budući da se na taj način smanjuje područje rada pojedinih koordinatora, ali i sama udaljenost između banke hrane i posrednika što povećava organizacijski i logistički obuhvat sustava. Naglašavamo da je općenito funkcioniranje u državi prilagođeno županijskom pristupu pa bi u tom smislu, potencijalni prijavitelji za banku hrane potencijalno lakše došli do financijske i druge potpore županije u kojoj bi se osnovala banka hrane. Ističemo da poslovi koordinatora (banke hrane) ne bi uključivali samo aktivnosti upravljanja IT sustavom za doniranje hrane već i sve ostale poslove iz točke 6.3. Programa potpore.
2 Robert Kresić 6UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA BANKU HRANE, 6.4. Prihvatljivi troškovi Bilo bi dobro kada bi se pod prihvatljivi trošak omogućila i izgradnja prostora kako je bilo prvotno i najavljeno s obzirom da bi to doprinijelo dodatnom jačanju onih posrednika u doniranju hrane koji nemaju riješen adekvatan prostor za prikupljanje i podjelu donirane hrane, a imaju volje preuzeti ulogu županijskih koordinatora u sustavu doniranja hrane. Time bi se povećao broj zainteresiranih za ulogu županijskih koordinatora, posebice kod onih posrednika koji su drugim kapacitetima kroz svoj rad pokazali da imaju znanja, iskustva i sposobnosti za korjenite i konkretne promjene u sredinama u kojima djelujuju, a s druge pak strane imaju prepreku prostornih ograničenja što je učestao problem udruga u svim lokalnim zajednicama diljem RH. Nije prihvaćen Prihvatljivi su troškovi uređenja skladišnih prostora, dok se troškovi gradnje zbog kompleksnosti projekata neće financirati putem ovog Programa, što ne znači da ih neće biti moguće planirati kroz druge programe i programska razdoblja.
3 Kršćanska humanitarna udruga "Putevi milosti" 5UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA POSREDNIKE U LANCU DONIRANJA HRANE, 5.4. Prihvatljivi troškovi Predlažemo da se u prihvatljive troškove doda najam skladišnog prostora Nije prihvaćen Financiranje ovog Programa se provodi sredstvima EU Mehanizma za oporavak i otpornost čiji zakonodavni okvir ne predviđa troškove najma te općenito operativne troškove, stoga se ovim Programom financiraju samo troškovi infrastrukturnog opremanja. Daljnja financiranja projekta posrednika u lancu doniranja hrane će se provoditi u jednom segmentu okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju te će se u budućnosti razmotriti i drugi potencijalni izvori financiranja, bilo EU ili nacionalnim sredstvima u kojima se, pored infrastrukturnih, mogu uzeti u obzir i drugi troškovi.
4 HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEGA NACRT PROGRAMA POTPORE Za GDCK Požega ova potpora male vrijednosti tj. 100.000 kn je nedoştatna za potpuno stavljanje u funkciju predviđenog prostora kako u smislu građevinskih radova tako i opremanja. Isto tako - zbog dvostrukog financiranja - nećemo se moći možda javiti na neki vrijedniji projekt kojim bi mogli sve potrebe zadovoljiti. Građevinski materijal, građevinski radovi, oprema kao i sve drugo je u zadnjih 6 mjeseci poskupjelo više od 30% tako da javljanje u ovaj program nema racionalno uporište obzirom na vrijednost moguće potpore. Možda će netko od posrednika moći iskoristiti nešto više potpore ako je u završnoj fazi opremanja potrebnog prostora. Primljeno na znanje Financiranje ovog Programa se provodi sredstvima EU Mehanizma za oporavak i otpornost, a ukupna vrijednost je definirana Nacionalnim planom za opravak i otpornost te iznosi 30 milijuna kuna. Budući da iskazane potrebe posrednika u lancu doniranja hrane prelaze predviđeni iznos, daljnja financiranja će se provoditi u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju te će se u budućnosti razmotriti i drugi potencijalni izvori financiranja, bilo EU ili nacionalnim sredstvima.
5 Gradsko društvo Crvenog križa Labin 5UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA POSREDNIKE U LANCU DONIRANJA HRANE, 5.6. Kriteriji odabira Broj krajnjih primatelja o kojima brine posrednik u lancu doniranja hrane ne bi se trebao tražiti u apsolutom već relativnom broju, kako bi i posrednici koji djeluju u sredinama s manjim brojem stanovništva mogli pomoći svojim korisnicima. Bude li se broj prikazivao u apsolutnom iznosu, korisnici iz malih gradova neće imati jednaku šansu kao korisnici iz većih, kojih je sigurno više. Nije prihvaćen Navedena argumentacija je već uzeta u obzir te se stoga kriterij odabira ne bazira samo na broju krajnjih primatelja, već i indeksu razvijenosti u području u kojem djeluje posrednik.
6 Caritas Zagrebačke nadbiskupije NACRT PROGRAMA POTPORE, 8PODNOŠENJE PRIJAVE Pohvaljujemo prihvaćanje prijedloga iznesenog tijekom jednog od sastanaka Savjeta da se jedan korisnik može istovremeno javiti za jedan projektni prijedlog u okviru natjecanja za dodjelu potpore za posrednike u lancu doniranja hrane te za jedan projektni prijedlog u okviru natjecanja za dodjelu potpore za banku hrane. Primljeno na znanje Ističemo da se jedan korisnik može istovremeno javiti za jedan projektni prijedlog u okviru natjecanja za dodjelu potpore za posrednike u lancu doniranja hrane te za jedan projektni prijedlog u okviru natjecanja za dodjelu potpore za banku hrane. U takvom slučaju, korisnik mora naznačiti koja prijava ima prioritet budući da korisnik može biti odabran samo za jednu kategoriju potpore, odnosno ne može biti istovremeno odabran za dodjelu potpore za posrednike u lancu doniranja hrane te potpore za banku hrane, osim u slučaju ako nakon obrade svih prijava sredstva nisu iskorištena.
7 Caritas Zagrebačke nadbiskupije 6UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA BANKU HRANE, 6.4. Prihvatljivi troškovi Predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrste: troškovi režija, najma, održavanja voznog parka, troškovi transporta te troškovi plaća djelatnika. Nije prihvaćen Financiranje ovog Programa se provodi sredstvima EU Mehanizma za oporavak i otpornost čiji zakonodavni okvir ne predviđa troškove troškove najma te općenito operativne troškove, stoga se ovim Programom financiraju samo troškovi infrastrukturnog opremanja. Daljnja financiranja projekta posrednika u lancu doniranja hrane će se provoditi u jednom segmentu okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju te će se u budućnosti razmotriti i drugi potencijalni izvori financiranja, bilo EU ili nacionalnim sredstvima u kojima se, pored infrastrukturnih, mogu uzeti u obzir i drugi troškovi.
8 Caritas Sisačke biskupije 5UVJETI PROGRAMA POTPORE ZA POSREDNIKE U LANCU DONIRANJA HRANE, 5.4. Prihvatljivi troškovi Predlažemo da se u prihvatljive troškove doda nabava software-a tj. programa za skladišno poslovanje i evidencije. Primljeno na znanje Detaljne stavke komponente informatička oprema će definirati u javnom pozivu za dostavom projektnih prijedloga koji će se objaviti na temelju ovog Programa.