Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore male vrijednosti za nabavu mineralnog gnojiva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK, Članak 6. Predlažemo u čl.6., uz dokaz o kupnji mineralnog gnojiva, definirati količinu gnojiva po ha. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Tomislav Sršen PRAVILNIK, Članak 4. Slažem se sa ostalim komentarima po pitanju iznosa potpore po Ha, naime gnojiva za trajne nasade su dosta kompleksna, t eza 1Ha godišnje trošak bude i preko 3.000,00 kn. Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
3 Siniša Novosel PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4 bi trebao glasiti..... (1) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za ratarske kulture 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva za ratarske kulture korisnika potpore. (2) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 2000,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za trajne nasade, povrće te ukrasno i ljekovito bilje te 1200,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za trajne nasade, povrće te ukrasno i ljekovito bilje , do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore. 1 Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
4 PETAR KUČINIĆ PRAVILNIK, Članak 4. Predlažem da se poveća broj hektara za koji se dodjeljuje potpora, ovako se opet pomažu mala gospodarstva, a srednja veličine od 50 do 100 ha ne toliko. Kada se podijeli iznos potpore po broju hektara to iznosi npr za proizvođača koji ima 50 ha oko 140 kn po ha što i nije neka pomoć s obzirom na trenutnu cijenu mineralnog gnojiva. Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
5 OPG JAKŠIĆ PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani niti jedna trgovina,poljoprivredna ljekarna koja izdaje maloprodajni račun ne izdaje otpremnice niti je u mogućnosti kao ni maloprodajni račun koji glasi na nečije ime,na ime se izdaje samo R1 i R2 račun,a maloprodajni račun ne može ići na ničije ime te shodno tome predlažem da izbacite "s otpremnicom" i "na ime korisnika potpore" u ovome članku 6. pod stavkom redni broj (4) te da glasi; (4) Prihvatljivi dokaz o kupnji mineralnog gnojiva iz stavka 2. alineje 1. ovoga članka je: - R1 ili R2 račun na ime korisnika potpore. - maloprodajni račun za mineralno gnojivo Ukoliko ne utvrdite da su moje činjenice točne i ne promijenite kako sam napisao mnogi korisnici nece dobiti ovu potporu, dobice odbijenicu zbog vaše ne informiranosti,nažalost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 OPG JAKŠIĆ PRAVILNIK, Članak 5. Također malo je nejasno što ste htjeli da kažete to jest dali poljoprivredni proizvođač ima pravo na potporu i za sve površine do ukupno 20he ili samo za one katastarske čestice koje su minimalne veličine 1he. Apsurdno bi bilo da na primjer poljoprivredni proizvođač koji ispunjava sve uvjete i ima na primjer 10 čestica u arkodu po 0,50he što je 5he zemlje ukupno u arkodu,a svaka je čestica veličine 0,50he da nema pravo na ovu potporu koja je za upravo takve najmanje i najznačajnija i najviše će najmanjima pomoći da ne ugase prozvodnju. Predlažem da se gleda ukupna površina u arkodu do 20he, i da svako tko ima minimum 1he ukupne površine u arkodu bez obzira kolike su mu površine veličine dobije potporu to jest bude prihvatljiv. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom je već propisano da najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha i korisnik ima pravo na potporu do ukupno 20 ha površine.
7 OPG JAKŠIĆ PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, što se tiče iznosa potpore bilo bi dobro da je barem duplo veći od istoga koji je članku 4. to jest drugim riječima 900,00 kn/ha za prvih 10 ha, te 500,00 kn/ha za preostalih 10ha, jer ovo je stvarno jako mala potpora koju necemo ni osjetiti. Dobrodošla je i ovako mala mizerna potpora u ovim teškim vremenima sa nenormalno skupim gnojivima,ali ako je ikako moguće da povećate omotnicu za ovu potporu te uvećate iznos kao što sam gore naveo onda ce to imati efekta i biti ce vam poljoprivrednici zahvalni, te će još više uložiti sa prihranom gnojiva te ce se odraziti u većim prinosima što je dobro za Državu,a to je i cilj da budemo samodostatni. Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
8 OPG Cvitić Kristina PRAVILNIK Poštovani, Koliko se može pročitati iz teksta ovog Pravilnika, potpora se odnosi na poljoprivrednike u konvencionalnoj proizvodnji, za nabavu isključivo mineralnog gnojiva. Javljam se kao ekološki proizvođač, smatram da bi tekst pravilnika trebalo dopuniti i uključiti u potporu također i ekološka gnojiva. Zahvaljujem unaprijed na uvažavanju prijedloga. Primljeno na znanje Cilj potpore u okviru ovoga Programa je omogućiti olakšano gospodarenje poljoprivrednicima u okviru nepovoljnih uvjeta nastalih izrazitim povećanjem cijena mineralnih gnojiva kako bi se proizvodnja zadržala na razini prethodne i u određenoj mjeri osigurala sredstva za nastavak provedene jesenske sjetve te izvršila proljetna sjetva.
9 Nenad Perić PRAVILNIK, Članak 4. Trajni nasadi koriste kompleksna gnojiva koja su puno skuplja i koriste se u većim količinama. Po ha trajnog nasada po prijašnjim cijenama bilo je potrebno oko 3.000,00 kuna godišnje za gnojiva tako da bi potpora za trajne nasade trebala biti između 1.800,00 - 2.200,00 kn Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
10 Jelena Bočkinac PRAVILNIK, Članak 4. Predlažem da se s obzirom na relativno malen broj površina pod trajnim nasadima, povrćem te ukrasnim i ljekovitim biljem te višestruko skupljim kompleksnim mineralnim gnojivima u odnosu na ratarske kulture članak 4.izmjeni i glasi : (1) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za ratarske kulture 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva za ratarske kulture korisnika potpore. (2) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 2000,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za trajne nasade, povrće te ukrasno i ljekovito bilje te 1200,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva za trajne nasade, povrće te ukrasno i ljekovito bilje , do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore. Primljeno na znanje U okviru paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijednog 4,8 milijardi kuna koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske je i Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000,00 kuna. Stoga su iznosi potpore korisnika po hektaru utvrđeni u okviru raspoloživih financijskih sredstava ovoga Programa potpore.
11 Folio d.o.o. PRAVILNIK, Članak 5. Nije jasno da li mora biti 1 ha jedne kulture da bi dobili potporu ili će se gledati ukupna površina zasijana/zasađena prihvatljivim kulturama. Primjerice gospodarstvo ima 0,35 ha povrća i 0,65 ha ječma, ukupno 1 ha i trebalo bi imati pravo na potporu. Predlažemo da se tako dodjeljuje potpora kako mali poljoprivrednici kojih u Hrvatskoj ima oko 70% prema dostupnim podacima ne bi bili zakinuti i kako bi u ovim teškim vremenima uspjeli održati barem dosadašnju razinu proizvodnje. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom je već propisano da najmanja ukupna prihvatljiva površina pod jednom ili više prihvatljivih kultura iznosi 1,0 ha i korisnik ima pravo na potporu do ukupno 20 ha površine.
12 Folio d.o.o. PRAVILNIK, Članak 3. Prihvatljive kulture bi trebale biti sve poljoprivredne kulture, uključujući i krmno bilje. Osim sa poskupljenjem cijena gnojiva u Istri smo suočeni i sa velikom sušom koja će utjecati na prinose djeteline i trave. Poljoprivrednici koji imaju stoku će morati gnojiti (prihrana preko lista) kako bi dobili koliko toliko hrane za ishranu stoke. Primljeno na znanje Krmno bilje je prihvatljivo za potporu u okviru ovoga Programa.
13 Dario Tišljar PRAVILNIK, Članak 6. Kao što je već navedeno u prethodnom komentaru, uz maloprodajni račun nejde otpremnica. A s druge strane, ako nisam sačuvao maloprodajni račun, ne mogu ostvariti potporu?! Za potporu se uzima u obzir prijavljene površine u 2021. godini, a traži se dokaz kupnje gnojiva za proizvodnu 2022. godinu?!? Znači ako sam u 2021. godini prijavio 10 ha, a sad planiram posijati 20 ha i shodno tome kupim dvostruko veću količinu mineralnog gnojiva, meni će se priznati samo 10 ha površine?! Nema smisla. A s druge strane, iznos potpore je mizeran. Ne pokriva niti 50% povećanja cijene gnojiva. A gdje je još povećanje troškova goriva? Smatram da bi iznos potpore trebalo povećati te da se za potporu uzme u obzir podnesen jedinstveni zahtjev za 2022. godinu jer je jedino na taj način pravilno raspoređivanje novca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 BRANKO DOBRAVC PRAVILNIK Predlažemo da se nabava mineralnog gnojiva sufinancira samo ako je u skladu sa analizom tla i pripadajućom gnojidbenom preporukom. Naime iz dosadašnjih analiza primijetili smo da poljoprivrednici često "napamet" koriste gnojiva pa su neke parcele prezasićene pojedinim makroelementima (dušik, fosfor, kalij). Nabava točne količine gnojiva prema potrebama pojedine parcele bi bila i ekonomski isplativija, i imala manje negativan utjecaj na okoliš. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.