Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romana Đuračić Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 6. Vezano uz stari članak 12 konkretno predloženi novi stavak 1. točka 4: Možda pojasniti da se traži prinos za svaku godinu, što trenutno nije u potpunosti jasno. Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način
2 Romana Đuračić Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 5. Vezano za stari st. 3 članka 9 koji postaje stavak 4: Uvod stavka spominje „financijske instrumente“, ali u nastavku se spominju depoziti koji nisu financijski instrumenti. Možda potrebno uskladiti (npr. umjesto „financijski instrumenti“ koristiti „ulaganja“). Također, što je s repo aktivnim instrumentima? Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način
3 Romana Đuračić Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 5. Novi stavak 2. članka 9.: Razmisliti o mogućnostima drugačijeg načina prikaza, pogotovo za geografsku i valutnu izloženost, kako bi se moglo prikazati eventualne kategorije koje su neto „short“ (što u dvodimenzionalnoj piti nije moguće prikazati). Predlažemo korištenje grafa s položenim stupcima u kojem je moguće prikazati i short pozicije (stupci orijentirani lijevo) i long pozicije (stupci orijentirani desno). Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način
4 Romana Đuračić Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 4. Vezano uz izmjene u postojećem članku 8.: Molimo razmotriti da se zahtjev za minimalnim sadržajem proširi i na klase UCITS fonda, s obzirom da svaka klasa ima svoj zasebni ISIN. Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način
5 Romana Đuračić Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 3. Vezano uz novu verziju članka 7. stavka 2.: Prilog Pravilnika nije moguće komentirati jer nije objavljen uz Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda. Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način
6 Raiffeisen Invest d.o.o. Na temelju članka 65. stavka 2. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19, 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj X. XX. 2022. godine donijela je, Članak 10. Poštovani, obzirom da formiranje mjesečnog izvještaja za ulagatelje iz članka 212 Zakona a u skladu s novim predloškom kojeg propisuje ovaj Pravilnik zahtjeva znatne izmjene sustava koji kreiraju izvještaje molimo Vas za odgodu početka izvještavanja na izvještaj za siječanj 2023. Napominjemo da su vendori koji održavaju sustave DZU trenutno okupirani velikim doradama vezanim uz uvođenje EURa te da nemaju kapacitete za preuzimanje dodatnih zahtjeva. Predloženi rok je usklađen s rokom za uskladbu s izmijenjenim člankom 157 Zakona kojim se također regulira promidžba UCITS fondova. S poštovanjem, Raiffeisen Invest d.o.o. Prihvaćen Odustaje se od izmjene pravilnika na ovaj način