Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 84. stavak 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«  br. 14/2021.) ministar nadležan za poslove pravosuđa, donosi, Članak 2. Budući da se u člancima 3., 4., 5. i 9. Prijedloga Pravilnika koriste pojmovi „zatvorenici“ i „zatvorenice“, predlažemo, iza riječi „i ženski rod“ dodati zarez, te riječi „osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno“. Prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom pa članak 2. glasi: Članak 2. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.
2 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 84. stavak 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«  br. 14/2021.) ministar nadležan za poslove pravosuđa, donosi, Članak 3. Predlažemo da se u ovom članku propiše i da je rublje, odjeća i obuća, koja se osigurava zatvoreniku, odgovarajuće veličine. Naime, tijekom obilazaka kaznenih tijela, ali i iz podnesenih pritužbi zatvorenika, utvrđene su situacije u kojima su zatvorenici dobivali preveliku odjeću te su koristili razna priručna sredstva kako bi je prilagodili (primjerice, vezivanje prevelikih hlača užetom i slično). Također, zaticali smo i zatvorenike s rasparenim natikačama, a neki su se prituživali i da su odbijali uzeti ponuđenu obuću, zbog toga što je jako zaudarala te su se bojali gljivičnih oboljenja. Oni su takve situacije doživljavali ponižavajućim te o takvim situacijama također treba voditi računa. Potrebno je i da kod dolaska u kazneno tijelo zatvorenik dobiva deku s kojom se nitko nije pokrivao od njezinog zadnjeg pranja. Naime, u pravilu zatvorenici dobivaju upotrebljavane deke koje se već nalaze u sobi. Dodatno situaciju otežava to što od posteljne opreme, umjesto navlaka za prekrivače, najčešće dobivaju dvije plahte, pa se neki zatvorenici pritužuju da su od prljavih deka dobili kožne bolesti. Stoga predlažemo u stavku 3. dodati novu rečenicu: „Oprema mora biti čista i u odgovarajućoj veličini.“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog koji se odnosi na članak 3., pa izmijenjeni članak glasi: „Zatvorenicima, koji ne koriste vlastitu opremu, osigurava se oprema u skladu s ovim Pravilnikom. Oprema mora biti čista i u odgovarajućoj veličini“.
3 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 84. stavak 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«  br. 14/2021.) ministar nadležan za poslove pravosuđa, donosi, Članak 9. Uzimajući u obzir predloženi članak 2., predlaže se u članku 9. stavak 2. brisati riječi „i zatvorenici“. Naime, ako se posteljna oprema ne razlikuje s obzirom na to radi li se o zatvoreniku ili zatvorenici, nema potrebe posebno navoditi zatvorenice, a u slučaju da razlika u opremi postoji, to je potrebno propisati. Sukladno obrazloženju uz dopune članka 3., u stavku 3. članku 9. potrebno je predvidjeti i razdoblje u kojem se deke zamjenjuju čistima (predlažemo minimalno jednom u šest mjeseci). Stoga predlažemo da stavak 3. glasi: „Pokrivači/deke zamjenjuju se čistima jednom u šest mjeseci, dok se plahte, jastučnice i navlake za pokrivač zamjenjuju čistim svakih petnaest dana, ručnik svakih osam dana, a po potrebi i češće.“ Djelomično prihvaćen Djelomično smo suglasni s prijedlogom za izmjenu članak 9., i to u stavku 2., pa izmijenjeni stavak glasi: „(2)Posteljna oprema dodjeljivat će se zatvoreniku u vrstama i količinama koje nalažu vremenski uvjeti“. Prijedlog koji se odnosi na vremensko razdoblje zamjene pokrivača/deka čistim, primili smo na znanje i biti će sastavni dio Odluke iz članka 11. Pravilnika.
4 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 84. stavak 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«  br. 14/2021.) ministar nadležan za poslove pravosuđa, donosi, Članak 11. Predlažemo, da izgled, kakvoća, količina, rok uporabe te kriteriji podjele rublja, odjeće, obuće i posteljine za zatvorenike bude sastavni dio Pravilnika, kao što je to u važećem Pravilniku o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (NN 61/02). Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije prihvaćen iz razloga što će predmetno biti uređeno Odlukom iz članka 11. Pravilnika. Naime, u Pravilniku su uređene pretpostavke kako bi se u primjeni moglo efikasnije postupati budući se sirovinski sastav, kao i izgled tkanina od kojih se rublja, odjeće, obuće i posteljine na tržištu se često mijenjaju i kako bi u budućnosti mogli jednostavnije nabavljati propisane količine opreme za zatvorenike predlažemo ovo urediti Odlukom. Naime, u praksi se susrećemo s poteškoćama prilikom provođenja postupaka nabave, zbog nedostataka pojedinih vrsta tkanina na tržištu, kao i drugih objektivnih razloga. Ovakvo uređenje predlaže se iz razloga što se u slučaju bilo kakve promjene na tržištu vezano uz kakvoću tkanine, a onda je s time vezan njezin rok uporabe, neće biti potrebno prolaziti proceduru izmjene Pravilnika, već će se samo mijenjati Odluka.
5 Ured pučke pravobraniteljice Na temelju članka 84. stavak 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«  br. 14/2021.) ministar nadležan za poslove pravosuđa, donosi, Članak 13. Predlažemo da se u članku 13. Prijedloga Pravilnika brišu riječi „u kojima se sukladno posebnom propisu izvršava odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod“. Prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom izmjene članka 13., pa sad izmijenjeni članak glasi: „Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na odgojne zavode“.