Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske autoceste d.o.o. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC, Članak 1. Postojeći članci 1., 2., 3. i 4. postaju članci 2., 3., 4. i 5. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Hrvatske autoceste d.o.o. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC, Članak 1. Predloženom dopunom članka 3. stavka 2. Pravilnika jasnije će se definirati svi troškovi trećih strana koje subjekt za naplatu cestarine naplaćuje od pružatelja usluge EENC. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Hrvatske autoceste d.o.o. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC, Članak 1. Članak 1. U Pravilniku o metodologiji za izračun naknade za pružatelja usluge EENC („Narodne novine“, broj 28/22.) u članku 3. u stavku 2. iza riječi: „treće strane za„ dodaju se riječi: „prilagodbu sustava i“. Prihvaćen Prihvaća se.