Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranie stakleničke plinove ili o njima ovise

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor