Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Veliko plavetnilo d.o.o.  PRAVILNIK O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus) U članku 9, stavak 4. stoji: (4) Svaka osoba koja obavlja rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune mora imati valjanu dozvolu za rekreacijski ribolov na moru. Pri tome je propuštena opcija valjanosti godišnje dozvole za sportski ribolov na moru uz doplatu dozvole za lov velikie ribe. Nije prihvaćen Poštovani Ribolov trofejnih primjeraka tune sukladno članku 32. Zakona o morskom ribarstvu dozvoljen je isključivo u sklopu rekreacijskog ribolova, stoga je propisana obaveza posjedovanja dozvole za rekreacijski ribolov. U športskom ribolovu izvan organiziranih natjecanja dozvoljen je ribolov plavoperajne tune isključivo na principu "ulovi i pusti" za što je potrebno posjedovanje posebne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.
2 Aljoša Selovin Postupak provedbe javnog natječaja, Članak 4. Kvota od 500kg po plovilu je previše za sportski ribolov, prosjek težine ulovljenih primjeraka je oko 45-50kg. Predlažem samnjenje pojedinačnih količina na 250kg po plovilu. Navesti jasno da li je dozvoljeno upisati dva plovila po jednom ugovoru. Djelomično prihvaćen Poštovani Pravilnikom nije definirana kvota po pojedinom natječajnom paketu već da se kvota raspoređuje na jednake dijelove u pojedničanim količinama. Količine u pojedinačnom paketu utvrđuju se Javnim natječajem. Vezano za broj plovila prilikom prijave na Natječaj odredba stavka 4. je nadopunjena na način da glasi: "Ponuditelj u svojoj prijavi navodi jedno plovilo kojim se namjerava obavljati ribolov i najviše dvije odgovorne osobe po plovilu.".