Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima pružanja prve pomoći, sredstvima, vrsti i količini sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jurica Rešetar PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 8. Nigdje se ne spominje koliko radnika treba osposobiti za pružanje prve pomoći ako na primjer društvo broji više od 250 radnika. Također da li je potrebno, ako je prošlo 4 godine vršiti ponovno osposobljavanje radnika koji su bili osposobljeni za pružanje prve pomoći. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
2 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping III. ORMARIĆ PRVE POMOĆI NA RADU, Članak 6. Medicinski ugljen je lako pristupačni adsorbens na kojeg se adsorbiraju mnoge kemikalije (djelomično ili u potpunosti), čime se može smanjiti ili potpuno spriječiti apsorpcija kemikalije u probavnom sustavu. Opravdanost upotrebe aktivnog uljena mora biti navedena u uputama o pružanju prve pomoći kod gutanja kemiikalije koje moraju biti dostavljene kao obavezni dio dokumentacije svake kemikalije. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
3 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PLINOVI SA SUSTAVNIM DJELOVANJEM, PESTICIDI Na kraju odlomka dodati tekst: "Osobama koje su progutale potencijalno toksične količine kemikalije i koje su pri svijesti i mogu kontrolirati disanje dati emulziju aktivnog uljena (30g/240 ml vode). Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
4 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PLINOVI SA SUSTAVNIM DJELOVANJEM, ORGANSKA  OTAPALA Iza riječi " usta isprati." umetnuti tekst " Osobama koje su progutale potencijalno toksične količine kemikalije i koje su pri svijesti i mogu kontrolirati disanje dati emulziju aktivnog uljena (30g/240 ml vode). Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
5 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping III. ORMARIĆ PRVE POMOĆI NA RADU, Članak 6. Na mjestima rada na kojima postoji rizik od izloženosti opasnim kemikalijama putem probavnog sustava u ormariću prve pomoći treba biti i medicinski ugljen. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
6 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 8. U članku 8., stavku 1., točkama e) , f) i g) propisuje se obaveza nabavke specifičnih protuotrova za slučaj izloženosti cijanidima, organofosfatima i fluoridima. Nabava specifičnih protuotrova društvima koja nisu u sustavu zdravstva je gotovo nemoguća, jer su neki na listi lijekova. Ova odredba je u suprotnosti sa člankom 18. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13) gdje u točki c) stoji da se trebaju osigurati protuotrovi koji se mogu nabaviti u ljekarnama (medicinski ugljen). Točka f) Iza riječi "bikarbonata (2%-1 litra) dodti riječi "Primjenjuje zdravstveni radnik". Točka f) Da li nužno zahtjevati na radnom mjetu otopinu natrijeva bikarbonata? Tko na radnom mjestu može procijeniti stupanj moguće acidoze nakon izloženosti organofosfatima? Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
7 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 8. U članku 8., stavku (1), točki d) navodi se teminologija koja ne odgovara službenim hrvatskim normama koje vrijede za zaštitne naprave za disanje. Aparat s komprimiranim kisikom i respirator ne postoji kao zaštitna oprema. Treba se držati službenog nazivlja iz hrvatskih normi. Postoje dvije metode za zaštitu dišnih puteva, jedna je pročišćavanje okolnog zraka, a druga je za dovođenje zraka iz nekog drugog izvora. Za dovođenje zraka iz nekog drugog izvora koriste se tri zaštitne naprave za disanje: (1) Samostalnu uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137:2006), (2) Cijevni uređaji za disanje sa svježim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika (HRN EN 138:1994) i (3) Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom (HRN EN 145:1997+A1:2000). Predlaže se da se riječi: „Aparat s komprimiranim kisikom i respirator“ zamijene riječima: „Zaštitne naprave za disanje: Samostalnu uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, Cijevni uređaji za disanje sa svježim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika ili Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
8 Branka Jurčević Zidar  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, UTAPLJANJE Reanimacija kod utopljenika, prvo 5 udaha, a potom omjer masaze srca i umjetnog disanja 30:2. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
9 Branka Jurčević Zidar  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, RANE Unesrećenog stavljamo u polusjedeći položaj, a imobiliziramo onu ruku uz prsni koš, koja se nalazi na strani ozljede ukoliko nema znakova unutarnjeg krvarenja. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
10 Branka Jurčević Zidar  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, RANE Kod previjanja otvorene ozljede prsnog koša, PVC vrećicu ili nepropusnu foliju oblijepimo tako da donji lateralni kut ostane slobodan, kako bi se napravio jednosmjerni ventil. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
11 Branka Jurčević Zidar  KRVARENJE, UNUTARNJE KRVARENJE Unutarnje krvarenje može nastati i u mišiću, zdjelici i glavi. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
12 Branka Jurčević Zidar  KRVARENJE, VANJSKO KRVARENJE Kompresivni zavoj se ne smije staviti kod fraktura kostiju lubanje, oprez kod ozljeda na glavi! Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
13 Ante Valčić  KRVARENJE, UNUTARNJE KRVARENJE Unutarnje krvarenje je krvarenje unutar tkiva (mišić npr.), unutar tjelesnih šupljina (trbuh npr.) ili šuplih organa (želudac npr.) Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
14 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, TRANSPORT  UNESREĆENIH Pod 11. za ozljedu kralešnice opisani položaj NE KORISTI SE po važečim europskim smjernicama prve pomoći za laike. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
15 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, TRANSPORT  UNESREĆENIH Pod 3. za ozljedu trbuha opisani POLOŽAJ NE ODGOVARA preporučenom po EFAM-ovim važečim smjernicama. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
16 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, TRANSPORT  UNESREĆENIH U pravilu se transport i transportna imobilizacija LAICIMA NE PREPORUČA osim u iznimnim slučajevima a sam transport se prepušta hitnim medicinskim službama. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
17 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, UGRIZ  OTROVNE  ZMIJE I  PAUKA (CRNA UDOVICA) Stezanje odmah iznad mjesta ugriza (između srea i rane) se laicima NE PREPORUČA prema važečim europskim smjernicama. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
18 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, GUŠENJE STRANIM TIJELOM / ZALOGAJOM HRANE Navedeni postupak je djelomičan i kao takav nije u skladu s ERC-ovim važećim smjernicama. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
19 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, UTAPLJANJE Postupak započinjanja umjetnog disanja u vodi se odnosi na profesionalne spasioce i to ako su u mogučnosti ga primjeniti ne gubeći vrijeme do započinjanja sa reanimacijom, NIJE ZA LAIKE. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
20 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, UTAPLJANJE Laicima se ne preporučuju zahvati izbacivanja vode iz iz dišnih putova. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
21 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, TROVANJA Pod istim naslovom "Nadražljivci gornjih dišnih putova" govori se i o "Nadražljivcima donjih dišnih putova" Za podučavanje laika nepotrebna i predetaljna podjela trovanje plinovima, sve je moguće svesti pod "Udisanje otrovnih plinova" s obzirom na isti pristup i pružanje prve pomoći. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
22 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, ŠOK Prema važečim europskim smjernicama prve pomoći za laike kod šoka se NE PREPORUČA peroralno davanje tekućine. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
23 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, OPEKLINE  I  KEMIJSKE OPEKLINE Prema važečim europskim smjernicama unesrećenom sa većim opeklinama se NE PREPORUČA peroralno davanje tekućine u prvoj pomoći za laike. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
24 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, RANE Po međunarodnim smjernicama za prvu pomoć i oživljavanje iz 2011 godine preporuka je da okluzivni zavoj kod otvorene povrede prsnog koša jednu stranu ima otvorenu (NE ZALIJEPE SE SVE ČETIRI STRANE). Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
25 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, STANJE PRIVIDNE SMRTI Oživljavanje se NE IZVODI DOK SE NE POJAVE SIGURNI ZNAKOVI SMRTI jer laici nisu ti koji su ovlašteni da nekoga proglase mrtvim i na osnovu toga prekinu oživljavanje. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
26 Ante Valčić  POSTUPCI  PRVE  POMOĆI  NA  RADU, STANJE PRIVIDNE SMRTI Laike se ne podučava odvojeno o prestanku disanja i odvojeno o prestanku rada srca nego o osobi koja je bez svijesti i ne diše normalno prema važečim ERC-ovim smjernicama. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
27 Ante Valčić  KRVARENJE, VANJSKO KRVARENJE Metoda zaustavljanja krvarenja pod 4. je prema važećim europskim smjernicama prve pomoći METODA IZBORA a nikako samo iznimna metoda. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
28 Ante Valčić  KRVARENJE, VANJSKO KRVARENJE Kod metode zaustavljanja vanjskog krvarenja pod 3) nije objašnjeno u kojim situacijama se kod amputacija ta metoda ne primjenjuje! Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
29 Ante Valčić  KRVARENJE, VANJSKO KRVARENJE Metoda zaustavljanja krvarenja pod 1. po važečim europskim smjernicama prve pomoći za laike više se NE PRIMJENJUJE. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
30 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 7 Pod R. br. 17. Hibisept - Prema važečim europskim smjernicama prve pomoći laicima nije dozvoljeno ordiniranje lijekova ili stavljanje bilo kakvih preparata na otvorene ozljede. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
31 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 8. Pod c), d), e), f) i g) treba napomenuti da LAICIMA prema važećimzakonskim propisima u Repubici Hrvatskoj NIJE DOZVOLJENO ORDINIRANJE LIJEKOVA uključujući i kisik. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
32 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 8. Uz dodatni materijal na radnom mjestu ovisno o broju radnika trebalo bi dodati i AUTOMATSKI VANJSKI DEFIBRILATOR (AVD) s obzirom da je on uveden kao sastavni dio obuke prve pomoći za laike. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
33 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 7 Uz sav navedeni sanitetski materijal trebalo bi u sadržaj dodati iALUPLAST ILI ALUFOLIJU (ZA OPEKLINE) manju i veću. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
34 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Članak 7 Trebalo bi povečati broj komada trokutnih rubaca s obzirom na njihovu ulogu u prvoj pomoći za laike. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
35 Ante Valčić III. ORMARIĆ PRVE POMOĆI NA RADU, Članak 6. Trebalo bi povečati broj komada trokutnih rubaca s obzirom na njihovu ulogu u pružanju prve pomoći za laike. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
36 Ante Valčić II. PROGRAM OBUKE  PRVE POMOĆI RADNIKA NA RADU , Članak 5. st. (2) Na petnaest polaznika u nastavnoj grupi potrebne su barem DVIJE LUTKE za učenje oživljavanja. NIJE SPECIFICIRAN SASTAV (npr. zavoji, trokutni rubci, zaštitna kaciga, pokrivač-deka itd) niti količina sanitetskog materijala potrebnog za praktično vježbanje s obzirom na nastavnu grupu kao što NIJE SPECIFICIRANO KOJE PRAKTIČNE RADNJE treba uvježbati i koliko je za to predviđeno vremena. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
37 Ante Valčić TROVANJA, PLINOVI S obzirom da se radi o laicima smatram da je nepotrebna i predetaljna podjela trovanja plinovima, sve je moguće svesti pod "Trovanja udisanjem plinova" s obzirom na isti pristup i pružanje prve pomoći. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
38 Ante Valčić II. PROGRAM OBUKE  PRVE POMOĆI RADNIKA NA RADU , Članak 5. U programu obuke navedene su cjeline ali nije određeno VREMENSKO TRAJANJE NASTAVE TEMATSKI niti je određeno VREMENSKO TRAJANJE PREDAVANJA u odnosu na VREMENSKO TRAJANJE PRAKTIČNE NASTAVE TJ. VJEŽBI koje bi trebale iznositi najmanje2/3 ukupnih nastavnih sati. Dakle osim programa obuke ne postoji IZVEDBENI NASTAVNI PLAN. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
39 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 4. st. (2) umjesto "specijalistima medicine rada/rada i sporta" treba stajati "PREDAVAČIMA" koji su položili ispit pred komisijom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ILI PRED KOMISIJOM HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA izdaje se diploma o završenom tečaju. Ponovo se radi o nedopustivom MONOPOLU! Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
40 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 3. st. (3) Navedene tečajeve mogu provoditi i druge zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva zdravlja. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
41 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 3. st.(2) ….. RADI SE O NEDOPUSTIVOM MONOPOLU JER PRVA POMOĆ ZA LAIKE NA RADU NE SPADA ISKLJUČIVO NITI U JEDNO PODRUČJE SPECIFIČNO SAMO ZA MEDICINU RADA. Prema tome obuka za predavače prve pomoći na radu mora biti dostupna svima! Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
42 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 3. st.(1) Radi se o MONOPOLU MEDICINE RADA što je nedopustivo s obzirom na slobodne tržišne uvjete gospodarskih djelatnosti, PREDAVAČ može biti svatko tko je za to osposobljen tečjem te koji je položio završnu provjeru znanja i kome bi Ministarstvo zdravstva izdalo dopuštenje (licencu) ovlaštenog predavača. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
43 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 2. st.(3) Nedostaje PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA na ispitu jer se radi pretežno o vještinama koje laik treba usvojiti. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
44 Ante Valčić I. OPĆI DIO, Članak 2. čl.2 st. (2) Trebalo bi dodati: Tijekom dnevnog radnog vremena jednoj nastavnoj grupi NE MOŽE SE ODRŽATI više od tri nastavna sata i 15 minuta. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
45 Ante Valčić PRAVILNIK O POSTUPCIMA PRUŽANJA PRVE POMOĆI, SREDSTVIMA, VRSTI I KOLIČINI SANITETSKOG MATERIJALA KOJA MORA BITI OSIGURANA NA MJESTU RADA TE NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI Dijelovi "Nacrta prijedloga Pravilnika..." nisu u skladu sa današnjim važećim stručnom-medicinskim smjernicama pružanja prve pomoći za laike tj. nisu u skladu sa smjernicama European Resuscitation Council (ERC), European First Aid Manual (EFAM), International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 (IFRC), European Reference Center for First Aid Ecucation ERC for FAE) te Nacionalnoj doktrini prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa čija je to zakonska javna ovlast. Primljeno na znanje Komentari će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.