Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivanka Dugan ODLUKU, II. U članak 2. odluke predlažem da se doda, da pravo na naknadu ostvaruje udomitelj koji je upisan u Registar udomitelja ili ČLAN ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA UDOMITELJSKE OBITELJI, koja pruža uslugu smještaja u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se pravo koristi. Naime, dozvola za obavljanje udomiteljstva može biti samo na predstavnika kućanstva, a režije mogu biti na druge članove zajedničkog kućanstva udomiteljske obitelji. Stoga, predlažem da se doda navedeni prijedlog. Djelomično prihvaćen Prijedlog nije moguće uvažiti na predloženi način jer naknadu može ostvariti isključivo udomitelj, koji je predstavnik udomiteljske obitelji, na čije ime se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja. No uvažavajući način obavljanja udomiteljstva u odnosu na propisane stambene uvjete u skladu s kojim nalozi za uplatu troškova energenata mogu glasiti na ime udomitelja ili drugih osoba kao npr. člana udomiteljske obitelji ili vlasnika stambene jedinice koja je u najmu, izmijenjena je točka VII. Odluke na način da se ne navodi na koga glasi nalog za uplatu troškova energenata, ali se podrazumijeva da se troškovi energenta odnose na stambenu jedinicu u kojoj se obavlja udomiteljstvo.