Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) br. 2019/111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor