Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjeti koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska psihološka komora Popis poslova s posebnim uvjetima rada te dinamika zdravstvenih pregleda, VI Poslovi s posebnim uvjetima rada kod kojih postoji izloženost naporima U prilogu I – Popis poslova s posebnim uvjetima rada te dinamika zdravstvenih pregleda , grupa - VI Poslovi s posebnim uvjetima rada kod kojih postoji izloženost naporima, pod t.6. Poslovi kod kojih radnik obavlja poslove visokih kognitivnih i emocionalnih zahtjeva, trebalo bi definirati koji su to poslovi. Obrazloženje: Postojeći tekst ostavlja mogućnost različitih tumačenja koji su to poslovi visokih kognitivnih i emocionalnih zahtjeva. Hrvatska psihološka komora stoji na raspolaganju predlagatelju Nacrta ovog pravilnika za pomoć u definiranju ovih poslova, kao i za eventualno tumačenje svih ostalih prijedloga izmjena i dopuna. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
2 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE, Članak 8. U čl.8. st.3 u drugom redu predlažemo iza mora omogućiti specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta, dodati a u slučaju radnih mjesta s posebnim uvjetima rada kod kojih se ocjenjuje i psihička sposobnost i psihologu koji je član tima med. rada Dakle cijeli tekst čl.8, st.3 trebao bi glasiti : U svrhu prevencije oštećenja zdravlja radnika poslodavac, sukladno Zakonu, mora omogućiti specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta, a u slučaju radnih mjesta s posebnim uvjetima rada kod kojih se ocjenjuje i psihička sposobnost i psihologu koji je član tima med. rada, obilazak radnih mjesta i procjenu izloženosti opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu, te uvid u procjenu rizika na radnom mjestu. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
3 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE, Članak 7. cijeli tekst čl.7, st.2 trebao bi glasiti: U donošenju ocjene o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada kod kojih se ocjenjuje i psihička sposobnost sudjeluje i psiholog koji posjeduje posebnu dopusnicu za područje medicine rada. Obrazloženje: Sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti, čl. 7 i čl. 59 te Odluci o pravu na stjecanje posebne dopusnice iz područja medicine rada od 30.11.2007. g. psiholog koji radi u području medicine rada mora posjedovati Posebnu dopusnicu za područje medicine rada. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
4 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE, Članak 7. U čl. 7 st.2 umjesto psihološke treba staviti psihičke sposobnosti te nakon sudjeluje i psiholog treba obavezno dodati koji posjeduje posebnu dopusnicu za područje medicine rada Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
5 Hrvatska psihološka komora PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE, Članak 1. Pravilnik između ostaloga propisuje i uvjete koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove no u samom Nacrtu tih uvjeta nema te smatramo da ih treba dodati. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
6 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE U ovom Nacrtu nedostaju uvjeti koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
7 Tomislav Piljek PRILOG III. , Poslovi s posebnim uvjetima rada prema drugim propisima Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti u željezničkom prometu (NN 82/13, 18/15) propisano je u stavku 6. članka 91. da će ministar nadležan za zdravlje propisati način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za izvršne radnike.Imate li u planu objaviti neki dodatni akt za radnike pod brojem 5) obzirom na tekst navedenog članka iz Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa? Mislim da je to nepotrebno kada navedeni Zakon traži da takav Pravilnik donese ministar zdravlja. Potrebno je izvršne radnike uvrstiti u ovaj Pravilnik i brisati iz priloga 3. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
8 ŽELJKO KRMELIĆ PRILOG III. , Poslovi s posebnim uvjetima rada prema drugim propisima Točka 13) Radnika koji rade sa zaslonima....rad sa zaslonima, ja čitam rad sa monitorima. Drugi propis - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima (NN br. 69/05.). Znači svi radnici koji rade kumulativno više od 4 sata dnevno za računalom po ovom prijedlogu rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, rad sa zaslonom.. Oni radnici koji rade manje od 4 sata kumulativno, često u svom radu koriste neki alat (npr. rukovatelj CNC strojem). Povežemo li ove dvije formulacije, rad s alatima i rad sa zaslonima, ne vidim niti jednog radnika u nekoj organizacijskoj strukturi poslodavca koji ne radi na poslovima s posebnim uvjetima rada. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
9 ŽELJKO KRMELIĆ PRILOG I., Popis poslova s posebnim uvjetima rada te dinamika zdravstvenih pregleda Rok periodičkog pregleda recimo 2-4 godine do 50 godine života radnika. Koji su kriteriji kada 2, kada 4 godine? Ostaviti to na izbor doktoru medicine rada? Možda rok od 4 godine kada troškove pokriva HZZO, a kada troškove pokriva poslodavac princip slobodnog tržišta. ???? Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
10 ŽELJKO KRMELIĆ PRILOG I., Popis poslova s posebnim uvjetima rada te dinamika zdravstvenih pregleda Formulacija pod točkom 1) rukovanje i upravljanje alatima,... je previše opčenita. Alati mogu biti ručni i mehanizirani. To znači da svaki radnik koji radi s ručnim alatom (odvijačem, klještima...), prema predloženoj formulaciji, radi na poslovima s posebnim uvjetima rada. To automatski znači i da svaki radnik treba obaviti zdravstveni pregled za PUR. Dok trošak pregleda plača HZZO to možda i nije problem. Potpunim preustrojem HZZO ono će postati osiguravajuće društvo. Znamo da ista posluju na dohodovnom, a ne solidarnom principu. Ukine li se porez na bruto II za zaštitu na radu kao rasterečenje gospodarstva, cijeli trošak pregleda ići će na teret gospodarstva odnosno poslodavca kao prije. Ovakva široka formulacija može imati dalekosežne posljedice na gospodarstvo. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.
11 Davor Horvat PRAVILNIK O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI KOJI OBAVLJAJU TE POSLOVE Pročitao sam par puta pravilnik i nikako ne mogu naći te uvjete koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada? PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE je puno bolje i opširnije napisan a radi se samo o jednom "zanimanju". PUR bi trebao imati i smjernice o zdravstvenim uvjetima koje trebaju zadovoljiti radnici a ne samo taksativno nabrojane točke i rokove. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade novoga Nacrta Pravilnika. S obzirom na veći broj naknadnih izmjena u tekstu ovoga Nacrta Pravilnika, provest će se novo savjetovanje s javnošću.