Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HUP Pčelinjak NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2022. GODINU, 1. UVOD Kako Hrvatska pčelarska služba 112 djeluje u suradnji s lokalnim zajednicama te po potrebi zbrinjava odbjegle rojeve pčela u urbanim sredinama potrebno je ovdje uvrstiti i pčele kao zasebnu jedinicu. Ne treba spominjati da odbjegli roj pčela predstavlja izuzetnu opasnost građanima u urbanim sredinama pogotovo ako imaju razvijenu alergijsku reakciju na ubod. Samo u Gradu Zagrebu ova služba je prošle godine odradila 150 intervencija a godinu prije preko 300 Primljeno na znanje Držanje i postupnje s odbjeglim pčelama definirano Pravilnikom o držanju pčela i katastru pčelinje paše ("Narodne novine", br. 18/08, 29/13, 42/13, 65/14).
2 silvana pešut vitasović NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH, IZGUBLJENIH ILI PRIVREMENO ODUZETIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2022. GODINU Hvale vrijedan program! Primljeno na znanje Priroda komentara ne zahtjeva odgovor.