Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maksima savjetovanje d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U točki 29. Priloga 1. Uvjeti prihvatljivosti, je propisano da unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti sljedeći zahtjev za potporu tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Smatramo da je ovaj uvjet potrebno brisati, jer se zbog vremenskog trajanja postupka ocjenjivanja zaprimljenih zahtjeva za potporu (koji dovode do kasnijeg započinjanja s projektom) te neučestalosti objavljivanja natječaja, na ovaj način korisnike dovodi u situaciju da ne mogu prijaviti više različitih kvalitetnih projekata, koji mogu biti i iz različitih sektora koji se financiraju iz tipa operacije 4.2.1. (meso, mlijeko, voće i povrće, itd.). U skladu s čl. 10. točka j) Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/19, 37/20, 31/21 i i 134/21), predmetni uvjet nije obvezan odnosno nije nužno da se propisuje u natječaju. Prihvaćen Komentar se prihvaća i navedeni uvjet će se obrisati.
2 Hrvatska poljoprivredna komora 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova U Natječaju za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice točka 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova kao neprihvatljivi troškovi uvrštena je rabljena oprema. Predlagatelj ovog Natječaja treba uzeti u obzir kako su se cijene sirovina za izradu opreme u klaonicama u zadnjih 24mjeseca VIŠESTRUKO povećale, a samim time i oprema koja se koristi za opremanje pogona koja su predmetom natječaja je znatno skuplja. Danas na tržištu ima i rabljene opreme s garancijom koja po svojoj funkcionalnosti može zadovoljiti sve zahtjeve iz predmetnog natječaja (kapacitete do 20 UG tjedno a i znatno više), a cjenovno je do 50% manje u odnosu na novu opremu. Samo Ministarstvo poljoprivrede u proteklih godinu dana provodilo je niz programa pomoću kojih su dodatno poticali primarnu poljoprivrednu proizvodnju radi velikih cjenovnih poremećaja na tržištu inputa i što je opravdano, međutim ako se ne dozvoli nabava rabljene opreme visina ulaganja sa stopom povrata od 50% u današnjoj situaciji za korisnika je trošak kao da samostalno gradi i oprema malu klaonicu bez potpore Ministarstva poljoprivrede prije dvije godine kada se počela naglašavati problematika nedostatnog klaoničkog kapaciteta ovakvog tipa. Također u kontekstu rasta svih energenata, građevinskih i ostalih usluga predložena stopa povrata do 50% trebala bi se povećati na 70%. Slijedom navedenoga predlažemo da u predmetnom natječaju uvrstite mogućnost korištenja rabljene opreme te povećanje stope povrata na 70%. Nije prihvaćen Intenzitet potpore za ulaganja u sklopu ovoga tipa operacije propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova. U skladu s Programom ruralnog razvoja, moguće je uvećanje intenziteta potpore samo za projekte u okviru Europskog inovacijskog partnerstva i spajanja proizvođačkih organizacija. Iz navedenog razloga nije moguće uvećanje intenziteta potpore na 70 % kako se predlaže u komentaru. U skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljivi troškovi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ograničavaju se na kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti. Slijedom navedenoga, kupnja rabljene opreme nije prihvatljiva.
3 Tomislav Vidas   Poštovani, Nakon iscrpnog istraživanja i savjetovanja s uzgajivačima ovaca i koza koji su zainteresirani za investiranje u vlastite „mini“ klaonice kao predsjednik Saveza Uzgajivača Ovaca i Koza u nastavku vam donosim sakupljene komentare. Najviše komentara je bilo vezano za INTENZITET POTPORE od 50%. Višestruka poskupljenja građevinskog, a pogotovo „metalnog – inox“ materijala uzgajivače obeshrabruje u investiciji, te se traži minimalno 70%-tni intenzitet potpore. Sljedeći po broju komentara je ne dozvoljavanje nabavke rabljene opreme za klaonice. Oprema koja se koristi u klaonicama je izuzetno visoke kvalitete, te je time i skupa. Financije koje bi investitori uštedjeli pri nabavci nove opreme uložili bi u bolju i veću opremljenost samih klaonica. Uštede tj razlike u opremi su i do 50%. Lista prihvatljivih troškova, pod 2.2.11. dodati opremu i strojeve za transport DO objekta. Time bi se omogućilo da uzgajivači ne moraju sami dopremati životinje do objekta, već da to za njih mogu odraditi pružatelji usluga tj prijavitelji na ovaj natječaj. Uvjeti prihvatljivosti korisnika, točka 4. – kod fizičkih osoba dozvolite upisivanje u registar poreznih obveznika netom prije potpisivanja ugovora o financiranju, a ne tražite da to bude minimalno godinu dana prije nacrta pravilnika. Smanjujete mogućnosti da se netko zaposli na osnovi ovog natječaja tj na osnovi klaonice. U točki 2.3. članak 7. stavak 2., da li se pod poreze smatra i trošak komunalnog doprinosa koji je skorom i najveći trošak pri izgradnji gospodarskog objekta; ako DA trošak komunalnog doprinosa treba svakako uvrstiti u prihvatljive troškove, pošto u nekim dijelovima RH je komunalni doprinos viši od same, fizičke izgradnje gospodarskog objekta. U točki 2.9. stavak G, dodajte i jedan telefonski poziv, nije skup, a nije ni teško za obavijestiti prijavitelje da pogledaju ARKOD. U točki 3.1. stavak C, kao krajnji rok se navodi 24 mjeseca što smatramo da je prekratak rok za stavljanje objekta u funkciju, ako se kreće od samog početka izgradnje. Ovdje je potrebno produžiti rok u startu na 36 mjeseci. Kriterij odabira, stavak 4. dodjeljivane bodova za sudjelovanje u sustavima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; što ako do sada proizvođač ili uzgajivač nije bio u mogućnosti sudjelovati u sustavu ZOI, ZOZP ili ZIS zbog ne postojanja klaonice? Sa stavkom 4. dovodite u nepovoljan položaj one uzgajivače koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati u spomenutim sustavima, stoga predlažemo da se stavak 4. briše tj da ne donosi dodatne bodove. Na kraju bih postavio pitanje na koje se nadam odgovoru; da li namjeravate donositi drugi natječaj za „mini“ klaonice na kojeg će biti omogućena prijava tj sudjelovanje i jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima u dogledno vrijeme? Naime u zadnje dvije godine upravo su općine i gradovi iskazali veliki interes za pokretanjem/izgradnjom klaonica kako bi uzgajivače dodatno potaknuli i dali im vjetar u leđa, čvrsti oslonac za budućnosti mogućnosti prodaje svojih proizvoda. Hvala na razumijevanju Srdačan pozdrav Tomislav Vidas Predsjednik HSUOK Nije prihvaćen Intenzitet potpore za ulaganja u sklopu ovoga tipa operacije propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova. U skladu s Programom ruralnog razvoja, moguće je uvećanje intenziteta potpore samo za projekte u okviru Europskog inovacijskog partnerstva i spajanja proizvođačkih organizacija. Iz navedenog razloga nije moguće uvećanje intenziteta potpore na 70 % kako se predlaže u komentaru. U skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljivi troškovi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ograničavaju se na kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti. Slijedom navedenoga, kupnja rabljene opreme nije prihvatljiva. Prijavitelji na ovaj Natječaj su oni koji će ulagati u objekt male klaonice, pri čemu ne moraju nužno biti i uzgajivači životinja. Pružanje usluge klanja životinja nije prihvatljivo u sklopu ovoga Natječaja. Iz navedenog razloga trošak pod šifrom 2.2.11 nije moguće promijeniti. Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Jedan od njih je da korisnik mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda, a prema nacionalnom zakonodavstvu takav korisnik mora biti upisan u RPO. U slučaju da je korisnik početnik u preradi, mora biti upisan u RPO čime dokazuje da ima dohodak od samostalne djelatnosti. Uvjet od godine dana propisan je u svim natječajima koji su do sada objavljeni, a derogacija istoga dovela bi do nejednakog postupanja prema potencijalnim korisnicima. U Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. navedeni su i neprihvatljivi troškovi, a u iste spadaju i komunalne naknade i doprinosi. Podtočka 2.9., podstavak g) glasi: Po objavi akta u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici „ODLUKE/UGOVORI“. U podtočki 2.9., podstavku h) propisano je da ukoliko korisnik ne preuzme akte iz stavka 1. podtočke 2.9. u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja smatrati će da je korisnik preuzeo odluke. Način obavještavanja korisnika putem elektroničke pošte je digitaliziran iz više razloga (administrativno rasterećenje, revizijski trag) te nije moguće uvesti novi način obavještavanja korisnika o svakom dokumentu koju izdaje Agencija za plaćanja. Ovdje možemo napomenuti da na godišnjoj razini Agencija za plaćanja donese do 200.000 različitih odluka o dodjeli. Ne uzimajući u obzir ostale dokumente koji se dostavljaju korisnicima, nadamo se da vam neće biti teško razumjeti razloge digitaliziranog načina izvješćivanja o pristiglom dokumentu u AGRONET. Konačni zahtjev za isplatu korisnik je obvezan dostaviti u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine. Navedeni rok je propisan iz razloga potrebe isplate sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. do kraja 2025. godine. Slijedom navedenoga, nije moguće produžiti rok za dostavu konačnog zahtjeva za isplatu na 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. U skladu s načelima za odabir projekata navedenim u Programu ruralnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 za ovaj tip operacije navedena je, između ostalog, i prerada proizvoda s dodanom vrijednošću koje obuhvaćaju proizvođače navedenih proizvoda, a koji sudjeluju u priznatim sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ZOI, ZOZP ili ZTS. Korisnici koji ne sudjeluju u sustavima kvalitete su prihvatljivi korisnici, ali ne ostvaruju bodove po navedenom kriteriju. Prihvatljivi korisnici ovoga tipa operacije definirani su Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a ne uključuju jedinice lokalne samouprave.
4 Vinko Sičaja   Poštovani, U Natječaju za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice točka 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova kao neprihvatljivi troškovi uvrštena je rabljena oprema. Predlagatelj ovog Natječaja treba uzeti u obzir kako su se cijene sirovina za izradu opreme u klaonicama u zadnjih 24mjeseca VIŠESTRUKO povećale, a samim time i oprema koja se koristi za opremanje pogona koja su predmetom natječaja je znatno skuplja. Danas na tržištu ima i rabljene opreme s garancijom koja po svojoj funkcionalnosti može zadovoljiti sve zahtjeve iz predmetnog natječaja (kapacitete do 20 UG tjedno a i znatno više), a cjenovno je do 50% manje u odnosu na novu opremu. Samo Ministarstvo poljoprivrede u proteklih godinu dana provodilo je niz programa pomoću kojih su dodatno poticali primarnu poljoprivrednu proizvodnju radi velikih cjenovnih poremećaja na tržištu inputa i što je opravdano, međutim ako se ne dozvoli nabava rabljene opreme visina ulaganja sa stopom povrata od 50% u današnjoj situaciji za korisnika je trošak kao da samostalno gradi i oprema malu klaonicu bez potpore Ministarstva poljoprivrede prije dvije godine kada se počela naglašavati problematika nedostatnog klaoničkog kapaciteta ovakvog tipa. Slijedom navedenoga predlažemo da u predmetnom natječaju uvrstite mogućnost korištenja rabljene opreme te povećanje stope povrata na 70% iz razloga povećanja cijena radova i opreme, te zbog činjenice da se tzv "Male klaonice" u Republici Hrvatskoj ne mogu graditi izvan područja građevinske zone, a svima nam je poznato da velika većina farmi izvan građevinske zone, te se automatski ne može graditi klaonica uz farmu, nego se treba ići u investiciju kupovine građevinskog zemljišta u građevinskoj zoni koje je puno skuplje u odnosu na ono koje nije u građevinskoj zoni. Nije prihvaćen Intenzitet potpore za ulaganja u sklopu ovoga tipa operacije propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova. U skladu s Programom ruralnog razvoja, moguće je uvećanje intenziteta potpore samo za projekte u okviru Europskog inovacijskog partnerstva i spajanja proizvođačkih organizacija. Iz navedenog razloga nije moguće uvećanje intenziteta potpore na 70 % kako se predlaže u komentaru. U skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljivi troškovi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ograničavaju se na kupnju ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti. Slijedom navedenoga, kupnja rabljene opreme nije prihvatljiva.
5 Maksima savjetovanje d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Maksimalni intenzitet potpore po ovom natječaju je 50%. Smatramo da je bi na isti način kao i kod natječaja iz tipa operacije 4.1.1. trebalo omogućiti povećanje intenziteta potpore za dodatnih 20% (za ulaganja koja se odvijaju u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima; za mlade poljoprivrednike). Naime, ovako proizlazi da poduzetnici koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda mogu dobiti niže intenzitete potpore, ne samo od poduzetnika koji se bave primarnom poljoprivredom, već i od poduzetnika koji se bave drugim djelatnostima, a koji sada mogu dobiti povećane intenzitete regionalnih potpora – npr. mikro i mali poduzetnici u Sjevernoj i Panonskoj Hrvatskoj mogu dobiti intenzitet potpore od 70%, u Jadranskoj Hrvatskoj 60%, a u Gradu Zagrebu 55%, što je sve više od intenziteta potpore namijenjenog prerađivačima poljoprivrednih proizvoda prema ovom Natječaju. Nije prihvaćen Intenzitet potpore za ulaganja u sklopu ovoga tipa operacije propisan je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova. U skladu s Programom ruralnog razvoja, moguće je uvećanje intenziteta potpore samo za projekte u okviru Europskog inovacijskog partnerstva i spajanja proizvođačkih organizacija. Iz navedenog razloga nije moguće uvećanje intenziteta potpore na 70 % kako se predlaže u komentaru.