Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o najmanjem broju sati koje specijalist medicine rada mora provesti na mjestu rada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jurica Rešetar PRAVILNIK O NAJMANJEM  BROJU SATI KOJE SPECIJALIST MEDICINE RADA MORA PROVESTI NA MJESTU RADA, Članak 11. Mislim da će specijalisti medicine rada vrlo teško moći udovoljiti zahtjevima iz Pravilnika. Pojašnjenje: Ako društvo broji npr: 150 radnika koji obavljaju poslove s niskim rizikom specijalist medicine rada bi mjesečno trebao provesti u tom društvu 1 sat. Ako specijalist medicine rada ima ugovore s primjer 180 društava to znači da bi cijeli mjesec trebao provesti po društvima, tako da uopće ne bi mogao obavljati posao koji mu je primaran,a to je obavljanje zdravstvenih pregleda radnika. Mišljenja sam da se to moglo možda riješiti kroz Odbor zaštite na radu kod poslodavca, jer ionako u njegovom radu specijalist medicine rada sudjeluje. Primljeno na znanje U pravilniku je dano razdoblje u kojem specijalist medicine rada mora obaviti obilazak radnog mjesta. Zadatak specijalista medicina rada je ukupna primarna prevencija, a ne pregledi radnika. Pregledi radnika su samo dio i to manji, ukupne primarne prevencije. Dakle, pristup da se pregledavaju samo oni radnici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada protivan je Okvirnoj Direktivi koja nalaže nadzor nad svim radnicima, a ne samo nad trećinom radnika. Nadzor nije isključivo pregled već primjena onih postupaka koji su optimalni pojedinoj grupi radnika (negdje je to pregled, negdje anketa o poteškoćama, negdje provjera procjene rizika). Odbor za zaštitu na radu ima sasvim drugu ulogu. Poslovi Odbora propisuju se Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014).