Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragan Josip Knežević Na temelju članka 83.c stavka 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“, br. 71/15.,  104/17. i 36/22.) ministar pravosuđa i uprave donosi U čl. 83.b i 83.c ZIDa SZa navodi se Etički kodeks stečajnih upravitelja. Koliko mi je poznato radi se o dokumentu koji još nije donesen a već je u savjetovanju ovaj pravilnik o njegovoj povredi. Dakle o povredi nečega što ne postoji. Mišljenja sam da predlagatelj treba povući prijedlog pravilnika i dati ga u proceduru tek nakon što navedeni kodeks postane zvanični dokument. Primljeno na znanje Donošenje Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja je u tijeku. Postupak po povredi Etičkog kodeksa kao postupovni instrument nije u izravnoj vezi s materijalnim sadržajem Etičkog kodeksa i načelima ponašanja i postupanja stečajnih upravitelja. Stupanje na snagu ovoga Pravilnika uskladit će se sa stupanjem na snagu Etičkog kodeksa.