Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vladimir Besek Polaganje stručnog ispita, Članak 12. Poštovani, kandidati koji imaju završeni ekonmski fakultet ne bi trebali polagati ispit iz osnova financija i računovodstva jer im je isti vezan usko uz struku, isto kao što i kandidati koji imaju položen pravosudni ispit ne polažu stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava. Lp! Nije prihvaćen Završen studij nije osnova za oslobođenje od polaganja dijela stručnog ispita za stečajnog upravitelja, već je to isključivo naknadno položen stručni ispit (pravosudni ispit i ispit za ovlaštenog državnog revizora odnosno ovlaštenog revizora).