Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA Poštovani, glede izrade još kvalitetnijeg Pravilnika slobodni smo predložiti još neke izmjene koje nisu direktno vezane za savjetovanje uz predmetne odredbe Pravilnika. U članku 5. stavak 2. točke b) i c) predlažemo detaljnije pojasniti pojam „umjetno izrađenih prolaza“ i „preopterećenja ležišta“. U članku 5. stavak 2. točka e) potrebno je dodati rečenicu „Moguću dinamiku utiskivanja te hidrodinamičko i termodinamičko ponašanje“ Nije prihvaćen Članak 5. stavak 2. točke b) i c) opisuju karakteristike statičkog geološkog modela i sasvim je jasno što iste karakteriziraju. Članak 5. stavak 2. točka e) odnosi se na izradu/definiranja statičkog geološkog modela, a dinamika utiskivanja i hidrodinamičko i termodinamičko ponašanje propisano je člankom 7.
2 Grga K. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRAJNOM ZBRINJAVANJU UGLJIKOVA DIOKSIDA U GEOLOŠKIM STRUKTURAMA Evidentiranje svih vrsta objekata (skladišta, polja, izvori i sl.) u javnim registrima; katastar i zemljišna knjiga, te uređenje granica korištenja, eksploatacije itd. je neophodno i obvezno nadrednim propisima te isto mora biti sadržano i u ovom pravilniku odnsno isto se mora nedvojbeno navesti odredbom. Naime, uslijed nemara nadležn(ih)og ministarstva, koncesionara i investitora, mnoga polja i objekti nisu evidentirani ili imovinsko-pravno uređeni, a što je suludo ako se uzme materijalna i opća vrijednost istih u odnosu na troškove uređenja tih stanja (uglavnom se radi o jednom geodetskom elaboratu) te bitnost podataka o postojanju istih u svrhu redovnih (korištenje, funkcionalnost, vidljivost itd.) i izvanrednih okolnosti (katastrofe itd.). Nije prihvaćen Nije povezivo s Pravilnikom.