Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U NAFTNOM RUDARSTVU Evidentiranje svih vrsta objekata (skladišta, polja, izvori i sl.) u javnim registrima; katastar i zemljišna knjiga, te uređenje granica korištenja, eksploatacije itd. je neophodno i obvezno nadrednim propisima te isto mora biti sadržano i u ovom pravilniku odnsno isto se mora nedvojbeno navesti odredbom. Naime, uslijed nemara nadležn(ih)og ministarstva, koncesionara i investitora, mnoga polja i objekti nisu evidentirani ili imovinsko-pravno uređeni, a što je suludo ako se uzme materijalna i opća vrijednost istih u odnosu na troškove uređenja tih stanja (uglavnom se radi o jednom geodetskom elaboratu) te bitnost podataka o postojanju istih u svrhu redovnih (korištenje, funkcionalnost, vidljivost itd.) i izvanrednih okolnosti (katastrofe itd.). Nije prihvaćen Primjedba nije vezana uz Pravilnik.
2 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U NAFTNOM RUDARSTVU, Članak 4. U Članak 4 Stavak 2 prijedlog dodati tekst na kraj stavke: ili odmah nakon izdavanja uvjerenja po Članku 3, stavku 4 ovog pravilnika ako gospodarski subjekt dokaže da radnik ima relevantno iskustvo na poslovima nadzora nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima koje je stekao izvan Hrvatske. Stručno povjerenstvo za provjeru stručne osposobljenosti ima diskreciono pravo odbiti prijedlog gospodarskog subjekta za provjeru osposobljenosti radnika ako smatra da nisu zadovoljeni uvjeti relevantnog iskustva za obavljanje nadzora nad rukovanjem naftno-rudarskim opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmetni članak, ali je člankom 5. Prijedloga Pravilnika izmijenjen članak 7. koji predviđa promjenu predmetne tematike.
3 Miroslav Ivanec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U NAFTNOM RUDARSTVU, Članak 5. Članak 5 Stavak 3 prijedlog za dodavanje teksta na kraju stavke: ili odmah nakon izdavanja uvjerenja po Članku 4, stavku 4 ovog pravilnika ako gospodarski subjekt dokaže da radnik ima relevantno iskustvo na poslovima nadzora i organizacije izvođenja naftno-rudarskih radova koje je stekao izvan Hrvatske. Stručno povjerenstvo za provjeru stručne osposobljenosti ima diskreciono pravo odbiti prijedlog gospodarskog subjekta za provjeru osposobljenosti radnika ako smatra da nisu zadovoljeni uvjeti relevantnog iskustva za obavljanje nadzora i organizacije izvođenja naftno-rudarskih radova. Djelomično prihvaćen U članku 5. kojim se mijenja članak 7. dodaje se stavak 2. koji glasi: “(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka poslove stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova mogu obavljati radnici nakon položenog stručnog ispita ako dokažu kako su prije polaganja stručnog ispita imali više od četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.“.