Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA, Članak 3. Članak 3. kojim se mjenja stavak 6. stavak (3) podstavci 3. i 4. Predlažemo bolje definirati "svojstva". Naime postavlja se pitanje kako će se dokazivati svojstva kabela ili cigle ili nekogdrugog materijala? Postavlja se pitanje da li će se za svaki svaki ugrađeni materijal tražiti specifikacije? Nije prihvaćen Članak 3. kojim se mijenja članak 6. stavak 3. podstavak 3. odnosi se na primjenu dobre naftno-rudarske prakse koja podrazumijeva uporabu kvalitetnih građevnih proizvoda i opreme čija se svojstva, sukladnost i kvaliteta dokazuju specifikacijom.