Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zrinko Ručević PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJAZAKONA O MATIČNOM BROJU Ukazujem na odredbu čl. 65. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, kojom je određeno kako ustavna tužba mora sadržavati (između ostalih podataka) i jedinstveni matični broj građana. Dakle, ako se ukine JMBG, postavlja se pitanje kako osoba koja nema JMBG može podnijeti ustavnu tužbu. Odnosno, u tom dijelu bi trebalo uskladiti prestanak važenja Zakona o matičnom broju s navedenom odredbom Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Članak 65. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (“Narodne novine” broj: 99/99, 29/02 i 49/02) propisuje da ustavna tužba mora između ostalog sadržavati ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište ili boravište, odnosno tvrtku i sjedište podnositelja ustavne tužbe. U navedenoj odredbi je matični broj građana naveden kao jedan od podataka koje mora sadržavati ustavna tužba, kako bi se moglo jedinstveno identificirati podnositelja ustavne tužbe obzirom da je MBG u vrijeme donošenja navedenog Ustavnog zakona bio osnovni i jedini identifikator fizičkih osoba, a osobni identifikacijski broj uveden je 01. 01. 2009. godine i u međuvremenu je on postao osnovni identifikator fizičkih i pravnih osoba. Stoga će nakon prestanka važenja Zakona o matičnom broju podnositelj ustavne tužbe koji nema MBG upisivati svoj OIB, a kod buduće izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH će se voditi računa o izmjeni ove odredbe.