Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Markić Obrazac prethodne procjene U Zakonu o zaštiti od požara potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti sa ostalim zakonima koji uređuju pitanje stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini) kao što ima npr. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pod člankom 27., 28., 29. Obrazloženje: Potpuno je nelogično da osoba koja je stekla stručni naziv građevinske struke struč.spec.ing.aedif. ne može dobiti ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara što je stručna razina rada a ne znanstvena razina rada. Dok sva ostala stručna ovlaštenja može dobiti kao npr. ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova, sudski vještak za graditeljstvo i procijenu nekretnina, ovlašteni energetski certifikator, stručnjak zaštite na radu i sl. Primljeno na znanje Kao što je iz Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti požara vidljivo, Zakon se mijenja isključivo radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, odnosno mijenjanju se isključivo njegove odredbe povezane s kunom. Prijedlog za izmjenu članka 28. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara bit će razmotren prilikom narednih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara. Prijedlog za izmjenu članka 28. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara bit će razmotren prilikom narednih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.