Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Irena Petrinjak O D L U K U, XXIII. Poštovani, kao profesorica s dugogodišnjim iskustvom rada u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, vrlo sam dobro upoznata s kvalitetom intelektualnog i osobnog razvoja njezinih učenika, koji tu školu napuštaju s bogatim iskustvom stečenim razvijanjem njima vlastitih talenata, usvajajući i usavršavajući različite vještine, svjesni svojih sposobnosti i spremni aktivno se uključiti u razvoj i napredak društvene zajednice, čiji su članovi. Sasvim je jasno da o tako formiranim mladim osobama ovisi budućnost Hrvatske, kao što je i jasno svakome tko prepoznaje kvalitetu programa Klasične gimnazije te ogroman trud, motiviranost i stručnu osposobljenost njezinih djelatnika, da je potrebno omogućiti što većem broju učenika (koji to žele) početak i završetak srednjoškolskog obrazovanja u istoj. Obzirom da je broj zainteresiranih učenika posljednjih godina u porastu, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, očito je da je smanjivanje broja takvih odjela u suprotnosti s tim nacionalnim ciljem. Stoga želim javno izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Podsjećam da je program Klasične gimnazije u Zagrebu (inače najopsežniji srednjoškolski program) dodatno obogaćen većim brojem fakultativnih predmeta i slobodnih aktivnosti koji se ili kombinacija kojih se može pohađati samo u toj školi. Vidljivo je da osmaši i njihovi roditelji, ne samo iz Grada Zagreba nego i iz obližnjih županija, prepoznaju i cijene vrijednost ovakvog obrazovanja zbog činjenice da je škola u zadnje tri godine popunila sve razredne odjele klasičara početnika u ljetnome upisnom roku te da dio učenika koji su taj program htjeli upisati to, nažalost, nisu uspjeli. Zbog svega navedenog, ne slažem se s prijedlogom ukidanja jednoga razrednog odjela u tako vrijednome i popularnome programu. Osim programa namijenjenoga klasičarima početnicima, tj. učenicima koji u osnovnoj školi nisu učili klasične jezike, Klasična gimnazija u Zagrebu jedina u Republici Hrvatskoj svake godine upisuje i jedan razredni odjel klasičara nastavljača, tj. učenika koji su pohađali nastavu klasičnih jezika od 5. do 8. razreda u osnovnoj školi te žele nastaviti s učenjem klasičnih jezika. Bezrazložnim ukidanjem razrednoga odjela klasičara početnika dio bi članova Nastavničkoga vijeća Klasične gimnazije u Zagrebu bez ikakve potrebe postao tehnološkim viškom, što smatram posve neprihvatljivim. Temeljem navedenoga smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
2 Zorislav Kalazić O D L U K U, XXIII. Poštovani prof. dr. sc. Radovan Fuchs, Kao nastavnik stručno teorijskih predmeta za fotografe s 30 godina iskustva u Obrtničkoj školi Osijek, imam izvrstan uvid u karijeru i osobni razvoj naših bivših učenika. Mogu potvrditi kako su zanimanja za koja se obrazuju naši učenici izuzetno tražena na tržištu rada, tako da praktično nema nezaposlenih bivših učenika. Stoga Vas molim da preispitate Vašu odluku o ukidanju nekih razrednih odjela (frizer), kao i smanjenje ostalog broja učenika (fotograf). S poštovanjem, mr.sc. Zorislav Kalazić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Škola za upis učenika u šk. god. 2022./2023. nije planirala upis u program obrazovanja fotograf
3 JASMINA KRAKAR O D L U K U, XXI. Poštovani, imam potrebu izraziti veliko nezadovoljstvo Odlukom kojom je u planu ukinuti određene programe u Srednjoj školi Delnice. Kao bivša učenica Prirodoslovno matematičke gimnazije u Delnicama mogu potvrditi da sam stekla kvalitetno obrazovanje koje mi je bilo temelj u daljnjem školovanju u Zagrebu. Sad sam i sama učiteljica u osnovnoj školi u Gorskom kotaru te se kao i svi susrećemo sa sve većim gubitkom djece. Ukidanjem srednjoškolskih programa zapravo dajete podršku djeci Gorskog kotara da svoj put nastave dalje, u većim gradovima iz kojih se vjerojatno više neće ni vratiti, a svi smo svjesni problema iseljavanja mladih iz ovog kraja. Možda se vama to čini trenutno nevažno, no međutim, nemojte dozvoliti još veće iseljavanje mladih ukidanjem srednjoškolskih programa koji su se godinama pokazali kao vrlo uspješni. Lijep pozdrav, Jasmina Krakar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Jana Gashi O D L U K U, XXI. Poštovani, prema prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik odobren je upis samo jedan razred učenika smjera Kuhar umjesto dosadašnja dva razreda. Kuhar/Kuharica je deficitarno zanimanje u R Hrvatskoj što govore i statistički podatci. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trenutno se traži 453 kuhara, a na razini države predan je zahtjev za izdavanje 2200 radnih dozvola za strance za radno mjesto kuhara. Unatoč prethodne dvije godine pandemije potrebe tržišta rada ostaju iste, a i iskazani interes učenika za upis u zanimanje kuhar. Opravdanost odluke koja dugoročno dovodi do nemogućnosti školovanja potrebnih kadrova je u najmanju ruku upitna. Cilj TUŠ Dubrovnik kao Regionalnog centra kompetentnosti je unapređenje strukovnog obrazovanja, a posebice u navedenom zanimanju razvojem programa kuhar 4.2. Odlukom da se smanji broj učenika oduzimamo zainteresiranim učenicima mogućnost da dobiju potrebno obrazovanje i razviju svoje osobne potencijale te ignoriramo iskazane potrebe tržišta rada. Strukovno obrazovanje napredak može ostvariti isključivo kroz sinergiju obrazovanja i tržišta rada. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Jana Gashi Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Srpsko narodno vijeće O D L U K U, XVIII. Poštovani, Srpsko narodno vijeće u potpunosti podržava komentar Zajedničko vijeća općina i još jednom, kako bismo naglasili važnost strukovnoga obrazovanja, posebno u sredinama koje su ekonomski manje podržane, i važnost podrške ranjivim grupama djece, ovdje djece u obrazovanju na manjinskim jezicima i pismima, iznosimo da: Kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina, moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Zajedničko vijeće općina O D L U K U, XVIII. Poštovani, kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Pravobranitelj za djecu RH O D L U K U, XVIII. Uz točku XVIII. st. (9) Kao i prethodnih godina, koristimo priliku spomenuti da promjena strukture, broja razrednih odjela i broja učenika u razrednim odjelima, između ljetnog i jesenskog upisnog roka, može ugroziti ostvarenje najboljeg interesa djeteta. Potrebno je stoga da osnivači i Ministarstvo znanosti obrazovanja planiraju strukturu, broj razrednih odjela i broj učenika u razrednim odjelima pravovremeno i odgovorno prema djeci kako djeca ne bi snosila posljedice neodgovarajućeg planiranja i pogrešne procjene odraslih. Ako se ipak zbog objektivnih okolnosti javi potreba promjene u nekom od planiranih elemenata tijekom upisnog postupka, potrebno je voditi prvenstveno računa o najboljem interesu djece, pravovremeno informirati djecu i roditelje o promjeni te pomoći djeci pri prijavi i upisu u drugi odgovarajući program. Prihvaćen Ministarstvo će voditi računa o dobrobiti djece u slučaju ukidanja pojedinog programa obrazovanja u razdoblju između ljetnog i jesenskog roka te će učenicima dati punu podršku oko izbora drugog programa.
8 Jagoda Starčević O D L U K U, XVIII. u stavci 7 ovoga članka stoji da škole u brdsko-planinskim područjima imaju mogućnost odstupanja od Strukture te mogu ustrojiti i razredni odjel s manjim brojem učenika, ali u dodatku Odluke to nije omogućeno Strukovnoj školi Gospić te su ustrojeni razredi s najvećim brojem učenika s čime se ne slažem Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
9 Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška O D L U K U, XVIII. Poštovani, uključujem se u e-savjetovanje u ime Nastavničkog vijeća Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška. Imamo dva prigovora. Prvi prigovor: jasno nam je smanjenje broja upisa planiranih učenika u našu školu na 118 jer i u sadašnjim prvim razredima imamo 104 učenika. Ono na što dajemo prigovor je povećanje broja upisa učenika u Gimnaziju Nova Gradiška za 18 učenika u odnosu na prošlu godinu. Broj učenika s našeg područja koji završavaju osmi razred podjednak je prošlogodišnjem broju. Nova Gradiška ima tri srednje škole kojoj gravitira područje od Stare Gradiške do Nove Kapele, te od Davora do Cernika, a grad nema učenički dom i ne možemo očekivati upis učenika s nekog drugog područja. Broj učenika u Industrijsko-obrtničkoj i Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi ste ostavili na prošlogodišnjoj razini, a u Gimnaziji povećali za 18 mjesta. Prema sustavu „spojenih posuda“ očekujemo kako će se preljevom učenika na povećani broj upisnih mjesta u Gimnaziji dogoditi upravo to da će Industrijsko-obrtnička škola ostati bez još jednog razrednog odjela (a već ste ih u startu smanjili na 5 u odnosu na planiranih i od osnivača odobrenih 6 razreda po 20 učenika). Drugi prigovor se odnosi na spajanje zanimanja kuhar i konobar u jedan razred od 28 učenika (18 kuhara i 10 konobara). Uvidom u upise prijašnjih godina vidljivo je kako u oba ova zanimanja svake godine bude izravno upisano 2-3 učenika s teškoćama, pa će vjerojatno tako biti i ove godine. U tako velikom razrednom odjelu raditi sa dodatnih 4-5 učenika koji zahtjevaju individualizaciju i/ili prilagodbu svakako je veliki problem. Stoga predlažemo spojiti učenike kuhare (18) i krojače (6) u jedan razredni odjel sa 24 mjesta, a u drugi spojiti konobare (10) sa stolarima (7) i monterima (7) što bi ukupno opet bilo 24 učenika. Na taj način ne bismo povećali broj razrednih odjela, a ostvarili bi kvalitetniji rad s manjim brojem učenika. Osim toga ostalo bi prostora za naknadni upis učenika koji tijekom prvog polugodišta mijenjaju zanimanje i dolaze iz drugih škola, a svake godine ih bude do desetak koji su precijenili svoje mogućnosti. Nadamo se da ćete uvažiti naše prigovore. Ravnateljica Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška: Mirela Brlić-Trnka, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Sandra Brajnović O D L U K U, XVIII. Poštovani, apsolutno se slažem s odlukom o ukidanju razreda Ekonomista u Srednjoj školi Dalj. Ono što stoji u komentaru gospođe Seršić upakirano je u celofan i orijentirano na zadržavanje radnih mjesta. Dalj je mjesto u Istočnoj Slavoniji koje ne bi ni trebalo imati srednju školu. Sve je to preveliki trošak za Republiku Hrvatsku. Dalj je udaljen od Osijeka 30tak kilometara i svi učenici mogu i prijevozom dolaziti u škole koje žele ili biti u učeničkim domovima. Isto tako i Vukovar je blizu. Nema uopće razloga da se popusti pritiscima i podržavam ukidanje programa Ekonomist koji je ionako suficitaran u RH. S poštovanjem, mr. sc. Sandra Brajnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Nataša Seršić O D L U K U, XVIII. Poštovani, Za cjelovitu reformu Ministarstvo treba biti svjesno da je potreban dijalog između škola i odnosnog Ministarstva. Škole su otvorene za suradnju i dogovore, ali ne i na gotove činove pred koje smo dovedeni. Ovakvim zahvatima treba pristupiti sagledavajući cjelovitu sliku, a preduvjet potrebne korjenite promjene je izjednačavanje uvjeta obrazovanja u svim dijelovima Hrvatske. Oštro kritiziram Odluku o upisu učenika u idućoj školskoj godini. Pišem vam u svojstvu predsjednice upisnog povjerenstva SŠ Dalj iz Dalja. Tražimo odobrenje zanimanja ekonomist SŠ Dalj, kako stoji u sustavu srednjeadmin.e-upisi.hr. Planirana struktura je odobrena od strane osnivača (županije) te MZO-a. Učenici sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija su dugogodišnji stipendisti naših lokalnih jedinica uprave, te lokalnih poslovnih subjekata. To je zajedničko rješenje postignuto dogovorom naše obrazovne institucije i lokalnih jedinica, kako bi se školovao stručni kadar za njihove potrebe. 50% učenika škole su putnici, 20% učenika su učenici koji se obrazuju uz pomoć suradnika u nastavi, učenici po prilagođenim i individualiziranim programima. Sukladno kako je navedeno u Odluci članak XVIII. Stavak 7. moja škola ispunjava dva kriterija prema kojima joj je dopušteno odstupanje od Strukture s mogućnošću ustrojavanja razrednih odjela s manjim brojem učenika. Srednja škola Dalj se nalazi u prvoj kategoriji (skupini) područja od posebne državne skrbi (Zakon o području posebne državne skrbi NN86/08). Škola smo koja obrazuje učenike po modelu A i C, na jeziku i pismu nacionalne manjine. Svim učenicima u RH je osigurano da se sukladno Pravu za odgoj i obrazovanje, školuju na svom jeziku i pismu kao pripadnici nacionalnih manjina te Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prema Povelji Eu o temeljnim pravima članak 14. svako dijete ima pravo na obrazovanje. Svatko ima pravo na pristup strukovnom i trajnom usavršavanju. Učeniku se treba omogući sloboda izbora obrazovnim zanimanja, te pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, pedagoškim uvjerenjima. Smatram da su sva gore navedena prava narušena, ukidajući zanimanje ekonomist u istoimenoj školi. Pravednije bi bilo da su se školama dali prijelazni periodi u kojima bi mogle pripremiti nova zanimanja, tražiti odobrenja i slično. Ovim putem molim još jednom na ozbiljno preispitivanje ovakve odluke, odluke koja će biti pogubna za buduće srednjoškolce. Nataša Seršić, Upisno povjerenstvo SŠ Dalj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 Martina Šterijovski O D L U K U, XVI. Poštovani, ne slažem se s navedenim prijedlogom odluke iz više razloga. Ne slažem se s brojem učenika koji je potreban za formiranje razrednog odjela u čl. XVII. st.(5). Predlažem da bi broj učenika trebao biti 8. Iz razloga što se u većini manjih gradova, općina i sela smanjio broj učenika, zbog migracija u inozemstvo i negativnog prirodnog prirasta jer djeca i obitelji u manjim mjestima nemaju jednake mogućnosti za obrazovanje, izvannastave i izvanškolske aktivnosti kao u gradovima, kao i lošu prometnu povezanost s urbanim središtima. Dakle, nemaju jednake mogućnosti školovanja kao djeca iz gradova. Vjerujem da je to jedan od razloga migracija stanovnika iz Hrvatske. Stoga predlažem da se u čl.XVII. st. (7) doda "manjim ruralnim sredinama i općinama sa slabijom prometnom povezanosću". Dakle da se omogući odstupanje od Strukture te se mogu i u takvim sredinama ustrojiti razredni odjeli s manjim bojem učenika od propisanog. Ne slažem se s ukidanjem izdvojene lokacije Opće gimnazije "Ivan Švear" u Križu. Navedena gimnazija ima dugu tradiciju postojanja i najvažnija je ustanova na tom području. Moj otac i ja završili smo gimnaziju u Križu, te sam upisala i završila željeni fakultet, kao i mnogi drugi bivši učenici te gimnazije. Moja kćer namjerava upisati gimnaziju u Križu, i to joj je jedina opcija. Odlična je učenica i sigurna sam da će ju i završiti. Naime kćer ima zdravstvenih problema zbog kojih ne može biti u učeničkom domu. Svakodnevno putovanje u iz Popovače u Ivanić oduzimalo bi joj puno vremena i energije, pa bi joj ostalo manje vremena i motivacije za učenje, što posljedično utječe na školski uspjeh i upis na željeni studij. Koliko mi je poznato gimnazija u Ivaniću radi u dvije smjene, što još dodatno komplicira situaciju, zbog slabe i spore prometne povezanosti. S sigurnošću poznajem još petoro učenika osmih razreda iz Popovače koji namjeravaju upisati gimnaziju u Križu. Nadam se da ćete uzeti u obzir navedene prijedloge i omogućiti jednake uvjete obrazovanja učenicima iz cijele Hrvatske, kao što je i u planu Nacionalne strategije obrazovanja. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz program obrazovanja opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu je prihvaćen. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 Tatjana Kovče O D L U K U, XV. Poštovani, obzirom na komentare brojnih kolega koji iskazuju nezadovoljstvo ukidanjem dosta razreda i smjerova koji su već godinama upisivani, mislim da bi i natječaj trebalo objaviti prije 20. 6. jer će dio učenika možda ostati neugodno iznenađen jer neće moći upisati željeno zanimanje u predviđenoj školi. Srdačan pozdrav. Tatjana Kovče Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
14 Nikolina Kuraica O D L U K U, XIV. Poštovani, Vaš prijedlog odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskratio je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. Ako malo razmislite, bit će Vam jasno da se radi o besmislici, pošto je riječ o deficitarnom zanimanju i da su mediji zadnjih dana prepuni vijesti i otme kako nam nedostaje radne snage u turizmu koju moramo uvoziti. Nema razloga za ovakvo smanjenje upisnih mjesta za smjer kuhar za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/slastičar zbog smanjenog interesa učenika, a ovakva kvota koja predviđa jedan razred (22 učenika) plus 6 učenika u kombiniranom odjeljenju nam onemogućava kombiniranje razrednih odjela. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno i čak štetno za razvoj kvalitetnog turizma u našoj regiji. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Nikolina Kuraica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Pravobranitelj za djecu RH O D L U K U, X. U točki X. u tablici kojom se utvrđuju aktivnosti i rokovi vezani uz upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u ljetnom upisnom roku, predlažemo preispitati rok za provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata od 30.6.-4.7.2022. s obzirom da uključuje i dane vikenda. Nadalje, primjećujemo da je provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata predviđeno od 3.6.-4.7.2022., dok je unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis predviđen za dan 1.7.2022. Ukazujemo na neusklađenost ovih rokova budući da proizlazi da učenici neće moći ispoštovati rok za prigovor na dodatni ispit ili provjeru ako je rezultat unesen 4.7., a rok za prigovor je istekao 1.7. Potrebno je uskladiti te rokove kako bi se svim učenicima omogućilo pravo na prigovor. Prihvaćen S obzirom na preklapanje razdoblja provođenja dodatnih provjera i unos rezultata od 3.6. - 4.7.2022 te roka za prigovor na dodatni ispit ili provjeru koji je 1.7. Ministarstvo će uskladiti datume i unijeti izmjene u Odluku.
16 GRAD ZAGREB O D L U K U, X. Rok za provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata traje od 30.6. do 4. 7., odnosno tek 3 radna dana, između kojih je vikend i on je za Grad Zagreb prekratak,. Napominjemo da prijemni ispit u Gradu Zagrebu provodi i čak 7 gimnazija, od toga XV. gimnazija za 2 različita programa (IB program i program prirodoslovno-matematičke gimnazije), 6 glazbenih škola, 3 plesne škole i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Još 5 gimnazija u navedenom razdoblju organizira provjere stranog jezika za upis u gimnazijske programe u kojima se dio predmeta provodi na stranom jeziku. Budući da učenicima moramo omogućiti prijavu različitih programa i mogućnost pristupanja prijemnim ispitima i dodatnim provjerama u svim školama, za koje iskažu interes, predlažemo da se navedeni rok produlji za još 2 radna dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
17 Marija Blažević O D L U K U, X. Poštovani, čitajući datume ljetnog upisnog roka, primjećujem kako je početak prijava obrazovnih programa 25. lipnja, što je subota. Također, provođenje dodatnih ispita i provjera te unosa rezultata ima prekratak rok. Trebalo bi produžiti, s obzirom da bude velika navala na sustav, kolege imaju velikih problema s unosom podataka te se isto produži do kasnih večernjih sati. I još nešto, čitajući probleme koje kolege imaju po školama, smatram kako MZO treba biti u dosluhu s potrebama lokalnih zajednica i škola te na taj način omogućiti učenicima odabir zanimanja koja su potrebna određenom kraju Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
18 Milica Medak O D L U K U, X. Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata planirani su u periodu od 30. 6. – 4. 7. 2022. Kako je 4.7.2022. ponedjeljak i taj dan se moraju unijeti rezultati, samo su dva dana predviđena za provođenje dodatnih ispita i provjera. Ne poznajem situaciju u drugim županijama, ali za Grad Zagreb je to prekratak rok. Naime, veći je broj gimnazija dobio suglasnost za provođenje dodatnih ispita i provjera pa ćemo teško izbjeći preklapanja termina za iste, a time ćemo učenike dovesti u vrlo neugodnu situaciju jer će morati jako pažljivo birati gimnaziju u kojoj će izaći na dodatnu provjeru. Kako dodatna provjera nosi 10 bodova moguće je da će im se značajno promijeniti poredak na ljestvici i u školi u kojoj jesu i u onoj u kojoj nisu pristupili dodatnoj provjeri. To može dovesti do toga da će im biiti onemogućen upis i u jednu i u drugu školu. Obzirom da su se elementi i kriteriji za upis promijeli u drugoj polovici osmog razreda i da nije bilo vremena za prilagodbu, predlažem omogućiti barem još jedan dan za dodatne provjere. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
19 Nenad Perić O D L U K U, X. Poštovani, kod opisa postupka u ljetnom roku Provođenje dodatnih ispita i provjera je planirano u rasponu od 30.6. - 4.7., a kasnije je unos rezultata dodatnih provjera i podataka planirano 1.7. Mislim da je tu potrebno staviti 4. ili 5.7. jer se neke provjere mogu odraditi i iza 1.7. (rok 4.7.) Lijep pozdrav Nenad Perić,ravnatelj, Srednja škola Donji Miholjac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
20 Ivana Čoban O D L U K U, X. Poštovani, kao članica upisnog povjerenstva zadnjih 10tak godina, apeliram da se produži rok između objave konačnih ljestvica poretka (9.7.) i dostave dokumenata koji su uvjet za upis u srednje škole (11.-13.7.). Ponovno je i ove godine objava ljestvica poretka u subotu, a već u ponedjeljak bi roditelji i djeca trebali dostaviti svu traženu dokumentaciju srednjoj školi. To predstavlja veliki problem za strukovna zanimanja za koje je potrebna liječnička svjedodžba ili uvjerenje medicine rada. U praksi se događa da roditelji/djeca čekaju konačne ljestvice kako bi sa sigurnošću znali koje zanimanje dijete upisuje i tek tada odlaze obaviti liječnički pregled spec.medicine rada. U našem gradu postoji samo jedan spec.medicine rada koji u ta tri dana treba obaviti pregled za dvije strukovne srednje škole, a obavlja i za susjedne bliže gradove. Pregled za vozača motornog vozila obavlja se samo jednom tjedno, i to srijedom, što je i zadnji dan upisa u srednju školu. Događa se da djeca ne mogu dobiti termin pregleda, roditelji moraju raditi dodatni trošak za prijevoz/putovanje i obavljanje liječničkog pregleda, pa se ta cifra povećava i do 500-600kn (za puno roditelja je to neočekivani trošak). O važnosti valjane svjedodžbe medicine rada i dostave pri upisu (a ne do 30.9.) pogotovo za zanimanja vozač motornog vozila, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, automehaničar i sl., pisala sam u ranijem savjetovanju Prijedloga Prvilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1.razred srednje škole. Budući učenici prije upisa trebaju proći propisani liječnički pregled kako bi se utvrdilo da ne postoje neke zdravstvene kontraindikacije zbog kojih neće nikada moći raditi u struci za koju se školuju. Upisati učenika u takvo zanimanje samo na temelju potvrde obiteljskog liječnika, bez opsežnog i stručnog pregleda specijaliste medicine rada apsolutno je neodgovorno prema učenicima i roditeljima. Kako bi roditelji stigli na vrijeme organizirati liječničke preglede, predlažem skraćivanje prijava obrazovnih programa (25.6. - 7.7.) i raniju objavu konačnih rang ljestvica, ili dostavu dokumentacije srednjim školama u terminu od 13. do 15.7. Također podržavam i prethodni prijedlog da se s prijavama obrazovnih programa započne u zadnjem tjednu nastave, čime bi dobili nekoliko "extra dana". Roditeljima i učenicima u ruralnim sredinama e -upisi su velika nepoznanica, često se ne snalaze te im iznimno znači pomoć i podrška razrednika osnovne škole. Ivana Čoban, stručni suradnik socijalni pedagog Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
21 Klementina Đurić O D L U K U, X. Poštovani, čitajući predviđene rokove mišljenja sam da bi s prijavama obrazovnih programa možda mogli krenuti već u zadnjem tjednu nastave čime bi se skratilo vrijeme "neizvjesnosti" upravo za jedan tjedan. Upis učenika u srednju školu velik je stres i učenicima i roditeljima. Hvala! Klementina Đurić, učiteljica RN Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
22 ANICA VALENTA O D L U K U, X. Poštovani, gotovo se u potpunosti slažem s Vašim prijedlogom Odluke. Imala bih jedino prijedlog da se provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata sa sadašnjim prijedlogom tj. 30. 6. – 4. 7. 2022. produži za koji dan. Iako sam učiteljica razredne nastave i ne sudjelujem direktno u unosu rezultata, ali primjećujem kod svojih kolega da je intenzitet rada u tim danima povećan i često iziskuje od kolega dodatni angažman do kasnih popodnevnih sati, a ponekad i večernjih, jer zbog preopterećenosti sustava ponekad bude otežano raditi odnosno izvršiti prijave. Smatram da bi se moglo produžiti za još koji dan unos rezultata. Srdačan pozdrav, mag.prim.educ. Anica Valenta, učiteljica RN, mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
23 Diana Žurga O D L U K U, IX. Poštovani! Radim u Obrtničkoj školi Opatija i odmah moram naglasiti da se ne slažem sa prijedlogom smanjenja jednog razrednog odijela frizera i ukidanje smjer-mesar. Nisu to moje osobne želje, nego potrebe tržišta. Naša škola obrazuje 3 županije te po svim informacijama koje posjedujemo u kontaktu sa mentorima u salonima, učenici su nakon škole u 80 % zaposleni. Također nas učestalo kontaktiraju za novom radnom snagom kao i za naukovanje. Već mjesecima čitamo i slušamo kako "moramo maknuti stigmu da su strukovna obrtnička zanimanja nižeg ranga" (citirana naslovnica članka) pa ne razumijemo Vaš način motiviranja učenika. Jer ako mislite da je ovo način motivacije, ne znam što bi pretjerano komentirala!!!! Smatram da smo svi jako dobro vidjeli u vrijeme lockdowna što je to biti bez frizera i da je frizer bio među prvim stvarima koju smo sa zadovoljstvom obavili kad su popustile mjere! Hrvatska obrtnička komora traži od škole da djeca sudjeluju u promociji škole i strukovnih zanimanja, na što djeca jako dobro reagiraju , a onda Vi s druge strane ukidate odjeljenja! Ne razumijem tu politiku koja se vodi kontradiktorno jedni spram drugih!!! Smatram da nemate opravdani razlog ukidanja jednog razreda frizera a ni mesara ( bez kojih također ne možemo) ! Lp, stručni učitelj Diana Žurga! Obrtnička škola Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 IVICA OPAČAK O D L U K U, VI. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
25 Josip Jelčić O D L U K U, V. Poštovani, predlažem u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave na stranici broj 8 ispod Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501) dodati program Agroturistički tehničar. Naime, Srednja poljoprivredna i tehnička škola jedina je škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja učenicima nudi upis poljoprivrednih zanimanja, a dolina rijeke Neretve bogat je i plodan poljoprivredni kraj koji posjeduje i ogroman turistički potencijal. Kako bi se iskoristio taj potencijal, ali i nastavila kvalitetna poljoprivredna proizvodnja, potrebno je pobuditi zanimanje mladih ljudi i omogućiti im kvalitetno školovanje. Program Agroturistički tehničar na zanimljiv način spaja poljoprivredu i turizam, pokriva široka područja te omogućuje učenicima stjecanje različitih strukovnih znanja i vještina. Uz to, obavljanje stručne prakse na agroturističkim gospodarstvima diljem Europe i usvajanje primjera dobre prakse kroz Erasmus+ projekte u kojima škola redovito sudjeluje, dodatna su motivacija učenicima za odabir ovoga zanimanja. Zbog svega navedenog smatram da bi se ukidanjem ovoga programa zakinulo učenike koji pokazuju zanimanje i posjeduju sposobnosti za bavljenje turističkim i poljoprivrednim djelatnostima i koji bi u budućnosti mogli pridonijeti razvoju doline Neretve, a time i Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav Josip Jelčić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 2 razredna odjela. Škola je za upis učenika u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 2 razredna odjela, na način da je umjesto 1 razrednog odjela agroturističkog tehničara planirala upis 1 razrednog odjela web dizajnera.
26 GRAD DARUVAR O D L U K U, V. Poštovani, kao čelnik i zakonski zastupnik Grada Daruvara izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. g., u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta i samim tim broj razrednih odjela, s tri na dva. Planirani broj upisnih mjesta i razrednih odjela prethodno je odobren od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije i smanjenje jednog razrednog odjela stvara probleme za daljnje funkcioniranje škole. 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje - dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. 2. Zbog razvoja školstva Grad Daruvar je pokrenuo gradnju Doma učenika srednjih škola, što je podržano od Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike iz drugih područja, koja su prometno manje povezana s našim gradom te je ukidanje razrednih odjela u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja Grada i Županije i njihovih obrazovnih resursa. 3. Gimnaziju upisuju i učenici s područja Pakraca i Lipika te s područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kad nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu nastavnici s učenicima. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u Gimnaziji opće-obrazovne programe i njihov broj također povećava broj upisnih mjesta u tu školu. 5. Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. planira se povećanje upisa učenika u gimnazijske programe, a ono je trenutno u našoj županiji najniže. Ovim smanjenjem broja upisnih mjesta još više se potencira razlika između urbanih i ruralnih sredina. 6. Broj učenika 8. razreda u sljedeće tri godine u BBŽ-u i PSŽ-u raste, što je isto tako dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta barem zadrži ako ne i poveća. 7. Gimnazija Daruvar je uz Gimnaziju Bjelovar jedina škola u županiji koja se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, stoga smatramo da treba zadržati broj razrednih odjela kako bi učenici imali mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola. 8. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. Smanjenjem broja razrednih odjela kroz sljedeće 4 godine škola bi imala značajan broj djelatnika tehnoloških viškova. 9. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te smo mišljenja kako tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da broj razrednih odjela za učenike 1. razreda bude tri umjesto predložena dva. S poštovanjem, GRADONAČELNIK GRADA DARUVARA Damir Lneniček, univ. spec. oec. Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
27 Željko Beker O D L U K U, V. Poštovana/i, ovim putem se obraćan nadležnim tijelima prije svega kao otac dvoje budućih gimnazijalaca, a potom kao stanovnik Općine Križ. Ovim putem izražavam NE SLAGANJE sa prijedlogom, Odluke u dijelu smanjenja upisa učenika u I. razred Srednje škole „Ivan Švear“ Ivanić Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu, usmjerenje Opća Gimnazija. Razlozi nisu subjektivne prirode nego izuzetno objektivni. Prije svega mjesec dana prije upisa učenika u I. razred donošenje Odluke o smanjenju jednog razrednog odjeljenja bez provedenog istraživanja, ankete ili upitnika o interesu broja polaznika u predmetni razred je neprihvatljivo. Na ovaj način se prejudicira nepostojanje interesa bez objektivne osnove. Donošenje odluka informacije o mogućem broju upisnika u I. razred je neozbiljno. Izuzetno sam dobro upoznat sa kvalitetom i uspjesima postignutima đacima koji su završili Gimnaziju u Križu te stoga imam puno pravo tražiti za moju djecu najbolje školovanje po kvalitetnim uvjetima. Ovom Odlukom mojoj djeci se oduzima pravo na izbor te ih se kao i mene tretira građaninom drugog reda. Izuzetno loša prometna povezanost sa bilo kojim drugim bližim centrom gdje je mojoj djeci moguće osigurati adekvatno školovanje dodatan je razlog za neprihvaćanje predmetne Odluke. Vašim onemogućavanjem izbor djece i prava na školovanje osuđujete ih na putovanje do najbližih centara, što znači osim financijskog opterećenja za roditelje i štetnost za djecu. Za potrebe putovanja, dolaska i odlaske na školovanje djeca bi gubila 3-4 sata dnevno, što je direktno oduzimanje kvalitetnog vremena koje bi djeca mogla provesti u učenju, dodanom obrazovanju ili provođenju sa obitelji. Degradacija kvalitete života i prava na školovanje je ovom Odlukom posebno izražena. Prilikom izbora mjesta za život mlade obitelji se vode brojnim čimbenicima, a briga i skrb za djecu je jedna od ključnih. U Općini Križ osigurano je jasličko, vrtićko, osnovno školsko i gimnazijsko obrazovanje. Ovim izuzetno bitno mijenjate uvjete života, te obitelj kao moja, koja je vlastitim sredstvima izgradila nekretninu te sam svoj život podredio dobrobiti djece i kvalitetnom životu i odrastanju stavljate u nepovoljan položaj. Kao što sam ranije spomenuo zbog loše prometne povezanosti i nemogućnost kvalitetnog izbora školovanja i odrastanje djece VI nas OSUĐUJTE na iseljavanje iz mjesta Križ. Vjerujemo da Vam to nije namjera ali to će biti tužna realnost. Spornim dijelom Odluke djecu počinjete tretirati kao građane drugog rede, oduzimate im pravo na kvalitetno obrazovanje djece . Ovo smatram neprihvatljivim te ne samo da izražavam neslaganje ovim putem Vam pokušavam ukazati na dalekosežne štetne posljedice spornog dijela Odluke. Ovim putem kao roditelj i (nadam se) ravnopravni građanin Republike Hrvatske tražim da ne donesete štetnu Odluku u spomenutom dijelu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
28 Ivana Posavec Krivec O D L U K U, V. Ovim Prijedlogom predviđeno je smanjenje broja razrednih odjeljenja u odnosu na prošlu godinu, većinom u manjim gradovima, odnosno ruralnim sredinama diljem Republike Hrvatske. Dokument ocrtava plan Ministarstva o ukidanju brojnih programa od gimnazijskog usmjerenja do strukovnih programa prodavača, mesara, drvnih, poljoprivrednih, ekoloških, šumarskih tehničara itd. Ovim putem želim skrenuti pozornost na neopravdanost prijedloga koji dokida upis učenika u I. razred Srednje škole „Ivan Švear“ Ivanić Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu, usmjerenje Opća Gimnazija. Prvenstveno, važno je naglasiti kako Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. - u području Reformskih mjera, C3.1.R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja – ističe glavnu smjernicu i cilj: poboljšanje općeg srednjeg obrazovanja te modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju veću stopu završetka visokog obrazovanja, koja je također niska u odnosu na prosjek Europske unije. Trenutno u Hrvatskoj udio gimnazijskog programa u ukupnom srednjoškolskom obrazovanju čini tek 30%, dok je prosjek Europske unije 52%. Prema svim strateškim obrazovnim programima iza kojih stoji Vaša Vlada, cilj je dosegnuti 40% gimnazijskih programa u ukupnom srednjoškolskom obrazovanju. Nadalje, na području Općine Križ organizirano je srednjoškolsko obrazovanje od 1962. godine, kada je osnovana Gimnazija u Križu, koja danas djeluje kao Srednja škola „Ivan Švear“ Ivanić Grad, Organizacijska jedinica Križ. U šezdeset godina postojanja ova je institucija obrazovala preko 1000 mladih ljudi koji su ostali u ruralnoj sredini, privukla je velik broj profesora koji su se s obitelji naselili u Moslavini i time ju oplemenili. Preko 90% maturanata kriške gimnazije upisuje željeni fakultet u prvom upisnom roku. Nakon niza državnih prvaka na društvenom i tehničkom polju, naša Gimnazija iznjedrila je mlade znanstvenike koji danas sudjeluju u istraživačkim projektima diljem Europe i doktorandi su na prestižnim sveučilištima. Svega ovog ne bi bilo da nema predanih profesora koji koristeći odlične uvjete rada kod učenika pobuđuju poseban interes i predanost usvajanju znanja i vještina. Pritom ne treba zanemariti ni činjenicu da Općina Križ, te osnivač Zagrebačka županija, zahvaljujući izdašnim izdvajanjima iz proračuna stvaraju iznadprosječne uvjete za odgojno-obrazovni proces u Križu. Gimnazija je smještena u novom prostoru koji je 2012. godine, potpuno uređen vlastitim sredstvima. U šest učionica, dva kabineta, zbornicu, sobu voditelja, sobu za prijem roditelja te tri sanitarna čvora Zagrebačka županija uložila je 2.345.299,09 kuna, a Općina Križ 100.000,00 kuna. Prednje navedeno omogućava rad Opće gimnazije u Križu u jednoj smjeni što je među inima i jedan od ciljeva nacionalne politike. Zagrebačka županija, kao osnivač škole, iskazala je podršku za zadržavanje postojećeg stanja, odnosno zadržavanje usmjerenja Opće gimnazije na izdvojenoj lokaciji škole u Križu. Općina Križ iskazala je dodatni interes za financijsku podršku i voljna je financirati udžbenike za učenike koji bi upisali I. razred. Općoj gimnaziji u Križu, osim učenika matične osnovne škole, gravitira šira učenička populacija, obzirom da grad Popovača na svom području nema organizirani sustav srednjoškolskog obrazovanja. Tako je do sada evidentirano već značajan broj zainteresiranih učenika za upis u prvi razred u školskoj godini 2022./2023. Važan argument koji mora biti spomenut je i prometna povezanost ruralnih sredina u Republici Hrvatskoj s većim centrima u kojima je predviđen ostanak gimnazijskih odjeljenja. Želim vjerovati da nam je zajednički interes, interes djece, i njihovo pravo na kvalitetno i dostupno srednjoškolsko obrazovanje. Ovakvim Prijedlogom odluke zaista se mnogoj djeci u Republici Hrvatskoj ukida pravo na jednake uvjete obrazovanja jer to iziskuje dodatne troškove, željeznički prijevoz koji nije redovit ni pouzdan, ili pak autobusni koji uopće ne postoji! Stoga predlažem da uvažite ovu primjedbu i ne donesete štetnu odluku u spomenutom dijelu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 Jelena Vukosavljević O D L U K U, V. Poštovani, Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Živimo u jednom od ekonomski slabo razvijenom dijelu Republike Hrvatske (Vukovarsko-srijemska županija)zbog toga je važno da se djeci omogući srednjoškolsko obrazovanje prema izboru i mogućnostima. Od velike je važnosti da učenici pohađaju školu u mjestu stanovanja. Često su kroz povijest značajni poticaj za napuštanje nekog kraja imali baš uvjeti školovanja. Ukidanjem pojedinih stručnih smjerova ili smanjenje broja učenika po razrednom odjeljenju prva je od stepenica prema danjem smanjenju i sužavanju mogućnosti školovanja u tom kraju. Smatram da će upravo ukidanjem stručnih smjerova ili smanjivanjem broja učenika u razrednom odjeljenju postepeno dovesti do problema na tržištu rada. Neke od probleme već vidimo, jer je sve manje mehaničara, soboslikara, kuhara, konobara i vodoinstalatera u Vukovarko-srijemskoj županiji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
30 Mario Vukušić O D L U K U, V. Poštovani, zaposlenik sam Tehničke škole Nikola Tesla u Vukovaru i nisam zadovoljan navedenim prijedlogom iz više razloga : 1.Strukovna su zanimanja itekako tražena, a učenicima pružaju sve više mogućnosti nakon završene škole. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., a neka od navedenih su tehničar za računalstvo, ekološki tehničar, strojarsko-računalni tehničar. Shodno tome očekujem povišenje upisne kvote, a ne smanjenje kako sam pričitao u prijedlogu. 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje.Ekološki tehničar je prema stručnjacima zanimanje budučnosti, a ja smatram da budućnost ne treba predviđati već stvarati! 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka majstora. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., Nedostaje tesara, armirača, fasadera, mesara, elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera, pekara, automehaničara, alatničar. Obrtništvo u Hrvatskoj umire!! 4. VUKOVAR je ostao bez petine stanovništva od zadnjeg popisa stanovništva, 2011., do 2021. godine. Točnije, s 27.683 stanovnika spao je na 22.249. S ovim prijedlogom nastavit će se i ovako negativan demografski trend, a vrijedit će stara tragi-komična parola: “Ima za svakoga posla, ali izvan Hrvatske” Zaključno tome, molim Vas da ne usvojite navedeni prijedlog jer kako će se grad Vukovar razvijati, ako nema budućnosti za mlade ljude? Kako će Republika Hrvatska ići naprijed? Kao mladi profesor u ovome prijedlogu vidim demotivaciju za sebe samoga i djecu za budućnost u Republici Hrvatskoj Kome će ostati grad, ako će se svi iselimo? Grad Vukovar su njegovi ljudi i njegova djeca koja su mu budućnost. Razmislite… Mario Vukušić, mag.ing.el. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
31 NEVIJO BIRT O D L U K U, V. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. u djelu ukidanja Opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Ukidanje opće gimnazije u Čazmi ne podržavam iz više razloga. Gimnaziju u Čazmi pohađaju učenici koji žive u Čazmi i prigradskim naseljima. Ukidanjem gimnazije, učenici koji se odluče za obrazovanje u gimnazijskom programu, bili bi prisiljeni putovati udruge gradove u srednju školu. Prometna povezanost je loša, pa odlazak u drugi grad na školovanje znači nekoliko sati putovanja dnevno uz znatne financijske troškove. Također, dio roditelja to neće biti u stanju financirati, pa će dio učenika ostati bez mogućnosti obrazovanja u programu koji ih priprema za upis na fakultete. Trebamo težiti upravo suprotnom. Trebamo težiti upisu što većeg broja učenika u gimnazije, a zatim i na fakultete. Mladi i visokoobrazovani stručnjaci nositelji su društva i napretka u svim lokalnim zajednicama. Smatram da bi trebali promijeniti odluku i prihvatiti prijedlog Srednje škole Čazma kojim se predviđa upis 20 učenika u opću gimnaziju. S poštovanjem! Nevijo Birt,prof. Srednja škola Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
32 Karlo Horvat O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj god. 2022./2023. za Školu suvremenog plesa Ane Maletić kojim se ukida jedno razredno odjeljenje za 1. razred te je predložen upis 30 učenika u 2 razredna odjeljenja. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u čl. 45. st. 5. navodi da se u školi suvremenog plesa nastava izvodi u razrednom odjelu s 8 do 12 učenika za nastavne predmete prema nastavnome planu i programu. Škola redovito već godinama upisuje 3 razredna odjeljenja 1. razreda srednje škole jer postoji interes učenika. Zbog gore navedenog obrazloženja, ne mogu se složiti s Prijedlogom Odluke jer je isti u neskladu s Džavnim pedagoškim standardom, kao i stvarnim potrebama učenika i same Škole. Lijep pozdrav. Karlo Horvat Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
33 Olgica Jukić O D L U K U, V. Poštovani, Čemu toliko ograničenje upisa u poseban program? Kako dolazite do tih brojeva i postotaka? Svjedočimo činjenici da za učenika s višestrukim teškoćama koja nisu uspješna u inkluzivnom obrazovanju opcija školovanja u posebnom programu jeste jedina za stjecanje kvalifikacije. Nadalje, ograničavati školama, posebno strukovnim, za koje programe raspisati upise nije u sladu s poticajima razvoja obrtničkih zanimanja koja su našoj državi u velikom deficitu. Već u samom startu na taj način blokiramo škole u njihovom opstanku, a približavamo ih njihovu gašenju. Mislim da su sami djelatnici škola na čelu s ravnateljima sposobni planirati upise u svoje programe svjesni koji od programa će zadovoljiti interese upisnika. Svake godine u školama se proživljava izvjestan stres; hoće li nam odobriti program? Poštovanje, Olgica Jukić Primljeno na znanje Ministarstvo vodi brigu o dovoljnom broju upisnih mjesta za učenike s teškoćama u razvoju sukladno broju učenika koji osnovnu školu završavaju prema rješenju o primjerenom program obrazovanja.
34 Božica Rajković O D L U K U, V. Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatram neprihvatljivom u dijelu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda. Nije mi jasan kriterij po kojem je odlučeno da se u Tehničkoj školi Slavonski Brod koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti za područje strojarstva od strane MZO upisuje samo 13 učenika u zanimanje strojarski računalni tehničar tj. pola odjeljenja . To je ujedno i jedino zanimanje iz sektora strojarstva u cijeloj školi. Strukturom ste planirali 13 učenika za područje cijele Brodsko-posavske županije jer niti jedna druga škola na području županije nema upisa u navedeno zanimanje. Jezgra Sveučilišta u Slavonskom Brodu je Strojarski fakultet koji su upisivali i učenici navedenog smjera. Interes za ovo zanimanje su pokazivali i učenici koji bi nakon završenog obrazovanja u trogodišnjem trajanju nastavljali školovanje za strojarskog računalnog tehničara. O kvalitetnom radu i zainteresiranosti učenika govore njihovi uspjesi: i ove godine su učenici izborili odlazak na državno natjecanje, u više navrata bili su i državni prvaci. Moj prijedlog je da se upiše minimalno cijeli razred u zanimanje strojarski računalni tehničar. Predlažem da osnivači na razini županija ujednače broj učenika po razrednim odjeljenjima za svoje županije. Nadam se da ćete uvažiti prijedloge i još jednom razmotriti i uskladiti Strukturu s prihvaćenim smjerovima razvoja pojedinih škola kroz RCK-a za pojedina područja na način da se ne smanjuje upisna kvota u zanimanja pripadajućeg sektora , već da se razmotri povećanje. S poštovanjem Božica Rajković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
35 Zvjezdana Jurić O D L U K U, V. Poštovani, molim Vas da razmotrite i preispitate Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 (*u daljnjem tekstu Prijedlog). Radim u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek te ću dati osvrt na Prijedlog upisa u našu školu. Prema sadašnjem Prijedlogu predloženo je smanjenje broja razreda i učenika u trogodišnjem zanimanju konobar. Umjesto 2 razredna odjela konobara u Prijedlogu je dozvoljen 1 (jedan) razred konobara (20 učenika). Škola je Regionalni centar kompetentnosti čiji je cilj osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih u ugostiteljstvu i turizmu za cijelu regiju Slavonije i Baranje i ostatka istočne Hrvatske. Ugostiteljska zanimanja konobar (a i kuhar) su deficitarna zanimanja te ne vidim razlog za njihovim smanjenjem. Molim vas da poslušate glas struke i turističkih radnika koji traže radnike ugostiteljskih i turističkih zanimanja. Veliki upis imamo i učenika po individualiziranom i prilagođenom programu prema preporuci Zavoda za zapošljavanje na profesionalnom usmjeravanju učenika te se broj učenika u razredu smanjivao iz tih razloga. To bi značilo da bi trebalo zadržati postojeće razrede kako bi se omogućio upis učenika s poteškoćama u željeno i preporučeno zanimanje. Prema Prijedlogu je predviđeno da razredni odjel nema manje od 20 učenika je u praksi neodrživo pogotovo gdje imamo 3 učenika po prilagođenom programu. Rad s tim učenicima zahtjeva dodatni napor svakog nastavnika i to posebno za svakog učenika, a da se pri tome ne zanemare ostali učenici u razrednom odjelu. Predlažem da broj učenika bude 12 jer u slučaju 3 učenika po prilagođenom programu je to 9 + (3x3 prilagođena) = 18 učenika. Također ograničenje maksimalnog broja učenika na 28 je često ne izvedivo u praksi jer učenici trogodišnjih zanimanja često se uključe u četverogodišnje programe nakon položene razlike programa te tako četvrti razredi četverogodišnjih zanimanja broje preko 30-35 učenika. Predlažem da je maksimalan broj učenika u razredu 24. Naši učenici su traženi na tržištu rada i lako pronalaze posao u struci. Smanjivanjem broja razreda i broja učenika u tim zanimanjima ignoriraju se potrebe tržišta rada. Nadam se da ćete uvažiti primjedbe i prijedloge. S poštovanjem, Zvjezdana Jurić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
36 NATALIJA KNEZIĆ-MEDVEDEC O D L U K U, V. Poštovani, mislim da bi prijava u sustav trebala biti moguća već od četvrtaka, 23.6., a ne od subote 25.6. Hvala. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
37 Paulina Cindrić O D L U K U, V. Poštovani, kao majka učenice 8. razreda Osnovne škole Slunj koja je htjela upisati ekonomski smjer u Srednjoj školi Slunj protivim se ukidanju tog razreda u školskoj godini 2022./23. Time potičete iseljavanje iz manjih mjesta, povećavate troškove roditeljima u ionako kriznim vremenima visoke inflacije, donosite stres četrnaestogodišnjoj djeci koja nisu spremna otići od kuće zbog pohađanja srednješkole, a u svom mjestu imaju kvalitetno obrazovanje koje ovako naprasno želite ukinuti. Vidim da je situacija ista u cijeloj Hrvatskoj i moram priznati da vaše odluke zaista negativno utječu na živote tisuća ljudi kako i sami vidite iz svih komentara. Sigurno je u vama ostalo ponešto ljudskosti i ljubavi pa bi uistinu trebali preispitati svoje odluke i razloge zašto ste u Ministrarstvu i zašto radite ovakve stvari. Bog vas sve blagoslovio. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
38 Kristina Žganjer Tonković O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s Prijedlogom odluke koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Smatram kako je pohađanje ovog gimnazijskog programa iznimno važno za učenike ovoga kraja, prigradskih naselja ali i učenika drugih bližih gradova. Ukidanjem ovog programa velika većina učenika ovoga kraj biti će zakinuta za odabrano zanimanje, samim time bili bi primorani putovati u mjesto školovanja koje uzrokuje veće financijske troškove njihovim roditeljima, a njima (učenicima) smanjenu efikasnost i posvećenost obrazovanju zbog nedostatka vremena koje se utroši na putovanje i druge okolnosti. Ukidanjem gimnazijskog programa u ovom kraju nekim učenicima bi promijenilo tijek njihovog obrazovanja jer bi sigurno pojedinci mijenjali odluku o željenom zanimanju. Bivša sam učenica Srednje škole Čazma u kojoj sam pohađala opću gimnaziju, te zahvaljujući tom smjeru u Čazmi imala sam priliku obrazovati se i zahvaljujući stečenom obrazovanju nastavila sam visoko obrazovanje i ostvarila sam svoje ciljeve. Smatram da ostanak gimnazijskog programa u Srednjoj školi Čazma pruža mogućnost i učenicima drugih mjesta kao jedna od opcija za nastavak školovanja željenog zanimanja. S poštovanjem, Kristina Žganjer Tonković, mag. edu. geografije i filozofije Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
39 Elektrostrojarska škola Varaždin O D L U K U, V. Elektrostrojarska škola – molimo da se u Strukturu uvrsti obrazovni program Tehničar za poštanske usluge i financijske usluge, 1 razredni odjel s 20 učenika. Isto tako predlažemo da se iz Strukture briše obrazovni program Tehničar za elektroniku za koje je planirano 1 razredno odjeljenje s 20 učenika. Obrazloženje: Tehničar za poštanske i financijske usluge je traženo zanimanje u Varaždinskoj županiji, a i učenici koji se upisuju u to zanimanje su iz godine u godinu kvalitetniji. Riječ je o zanimanju kojeg škola upisuje svake druge godine i stoga je od izuzetne važnosti da bude uvršteno u Strukturu razrednih odjela i broja učenika. Na tržištu rada tehničar za poštanske i financijske usluge može tražiti zaposlenje kod Hrvatske pošte d.d., drugih davatelja poštanskih usluga, logističkih tvrtki, telekomom operatera, osiguravajućih društva, poslovnih banaka, institucija platnog prometa i financijskih usluga. Vertikalna prohodnost podrazumijeva rad na radnim mjestima višeg stupnja složenosti što podrazumijeva potrebu da nakon uspješno završenog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge, učenici ostvaruju mogućnost i imaju visoku izlaznost na ispite državne mature, a nakon položene državne mature nastavak obrazovanja na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilište Sjever, Logistika i mobilnost, Tehničkom veleučilištu s prometnim /logističkim usmjerenjem, Fakultetu organizacije i informatike, Ekonomskom fakultetu i ostalim visokoškolskim ustanovama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
40 Sandra Brajnović O D L U K U, V. Poštovani, ovih šest komentara koji apeliraju da se ne smanjuje broj upisanih u određena zanimanja i da se ne ukidaju razredi apsolutno nemaju dobru argumentaciju. Ono što ljude motivira da ostanu u Republici Hrvatskoj su RADNA MJESTA U GOSPODARSTVU - tu mislim na djelatnosti koji pune državni proračun i stvaraju novu vrijednost. Argument da postojanje škole u nekom selu u RH zadržava ljude u zemlji je apsolutno netočno. I moja najbliža rodbina je na žalost, otišla "trbuhom za kruhom" u Njemačku jer NIJE MOGLA PRONAĆI POSAO. Škola apsolutno nije bila u razmatranju prilikom odluke o odlasku. Stoga podržavam sve vaša rezanja programa i razreda u cijeloj RH. Samo,molim vas, budite koliko god možete fer i korektni prema svim dijelovima RH. Neodrživo je da se iz državnog proračuna financiraju škole i razredi od 5, 6 ili 7 učenika, pa i kada se radi o nacionalnim manjinama. Imaju oni sva prava koja im jamči Ustav RH i posebni zakoni, a posebni razredi od 3 ili 4 učenika za koje radi 35 profesora su luksuz i za deset puta bogatije zemlje nego je naša. S poštovanjem, Sandra Brajnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
41 Matija Vidmar O D L U K U, V. Poštovani, uočili smo grešku u strukturi upisa Srednje škole Jelkovec: Tehničar za računalstvo (041624), bi trebao biti 84 učenika u 3 razreda, a Tehničar za elektroniku (041424), bi trebao biti 28 učenika u 1 razredu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 Danijela Šajtar O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom da se ukine odjel opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma .Značajno je više je argumenata za ostanak toga razrednog odjeljenja nego za ukidanje, a nabrojat ću samo nekoliko: sva je nastava u Srednjoj školi Čazma stručno zastupljena, škola je suvremeno opremljena, postojanje gimnazije u Čazmi omogućuje mladima iz Čazme i prigradskih naselja obrazovanje u mjestu stanovanja što znači manje troškove za njihove roditelje te kvalitetniji odnos djece i roditelja (jer su više zajedno), u čazmanskoj školi svakom se učeniku može maksimalno posvetiti jer razredi nisu krcati…. Neću ponovo spominjati da na taj način podižete troškove školovanja naših roditelja iz Čazme! Neću spominjati da na taj način direktno utječete na smanjenje broja stanovnika našega grada! Neću reći da će ovom odlukom ostati značajan broj nastavnika bez svog redovnog zaposlenja jer vodimo bitku s tržištem rada i svatko može biti otpušten i slobodno tražiti posao na nekom novom mjestu no možda bi bilo dobro reći da će na taj način djeca ostati bez svojih hranitelja u obitelji. Možda će na taj način država uštedjeti malu sumu novca na plaćama tih djelatnika no morat će izdvojiti za plaćanje dječjih doplataka. Ušteda je minimalna ,a posljedice ovakve odluke su dugotrajne i katastrofalne. Neću koristiti službene vjesnike za potkrjepu svojih stavova već ću slikovito reći što se događa u našem malom gradiću za kojeg je ova vaša odluka posljednja kap koja prelijeva čašu. Naime prvo se štedjelo u zdravstvu pa su uredi preseljeni u Bjelovar, a time i naši radnici koji su sada već za mirovinu. Nije se uštedjelo jer imaju pravo na naknadu za prijevoz no nitko ne razmišlja da će nakon odlaska u mirovinu Čazmanaca u Bjelovaru biti zaposleni Bjelovarčani. Zatim se štedjelo u sudstvu i dogodilo se isto, nakon toga se štedjelo u poljoprivredi te je ured Agencije za plaćanje preseljen ponovo u Bjelovar. Time je Bjelovar dobio nova radna mjesta kada naši ljudi odu u mirovinu, dobio je povećan priliv ljudi u grad za vrijeme prijave poticaja, a time su profitirale trgovine u Bjelovaru jer naravno da su ti isti ljudi trošili u bjelovarskim dućanima , a ne u našim. Sada se gasi gimnazija, neki nastavnici ostaju bez posla, nemojte zaboraviti da u školi rade domaći ljudi što ponovo utječe na zaposlenost naših ljudi i našega grada. Koja je daljnja posljedica svih ovih mjera uštede naše države u posljednjih 20 godina. Visokoobrazovana mladež nema mogućnost zaposlenja u našemu gradu te odlazi trbuhom za kruhom u veće gradove s više mogućnosti. Ostajemo bez značajnog broja ljudi i broj stanovnika se smanjuje. Ovom odlukom nastavit će se poticanje odlaska mladih iz našeg mjesta jer svaki mladi čovjek kada navikne na život u velikom gradu želi i zadržati svoj status i dati priliku svom životu da napreduje kako dolikuje svim građanima naše domovine. Da zaključim ovom odlukom postajete djelomično odgovorni za narušavanje ekonomije u našemu gradu i izravno postajete odgovorni za raseljavanje mladih iz našeg malog grada. Danijela Šajtar Učiteljica engleskog jezika u OŠ Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
43 Željka Dijanić O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom da se ukine odjel opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma u kojoj radim kao nastavnica matematike i informatike već 26 godina. Značajno je više je argumenata za ostanak toga razrednog odjeljenja nego za ukidanje, a nabrojat ću samo nekoliko: sva je nastava u našoj školi stručno zastupljena, škola je suvremeno opremljena, postojanje gimnazije u Čazmi omogućuje mladima iz Čazme i prigradskih naselja obrazovanje u mjestu stanovanja što znači manje troškove za njihove roditelje te kvalitetniji odnos djece i roditelja (jer su više zajedno), u našoj školi svakom se učeniku možemo maksimalno posvetiti jer nam razredi nisu krcati…. Mogla bi još nabrajati, ali radije ću baciti malo matematike i podsjetiti na strateško planiranje naše vlade iz 2021. Prema priloženom dokumentu „Struktura za web – javne ustanove“ za Bjelovarsko-bilogorsku županiju za 2022./2023. planirana su 62 razredna odjeljenja od kojih je samo 8 gimnazijskih razreda što čini 12.9%. Navedeno je u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf) koji je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859). Čak štoviše u istom se dokumentu upravo Bjelovarsko-bilogorska županija s udjelom od 18.74% (stanje iz srpnja 2021.) ističe kao primjer županije najmanjeg postotka učenika u gimnazijskim programima. Citiram: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 18,74%). (str. 857). I sada je baš u istoj toj ekonomski slabijoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potrebno "ugasiti" gimnazijski odjel u Čazmi (a i u Grubišnom Polju) čime se u BBŽ spuštamo još niže na 12.9% gimnazijalaca tako da u budućnosti budemo još slabije razvijeni jer će u konačnici manje naših učenika moći ići na fakultete. Ali to nije sve... Da podsjetim naše ministarstvo što im je činiti prema navedenom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.: „Na razini srednjoškolskog obrazovanja MZO će: - napraviti cjelovitu analizu srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa (3/2022.) - na temelju infrastrukturnih kapaciteta i demografskih kretanja donijeti kriterije dogradnje i rekonstrukcije postojećih, i izgradnju novih kapaciteta - povećanje broja gimnazijskih programa, te po istom utvrditi potrebu gradnje i dogradnje, odnosno adaptacije domova (12/2021.) - na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području (3/2022.)“ (str. 864) Je li ukidanje postojećih gimnazijskih razreda, uključujući i gimnaziju u Čazmi dio toga plana? Konkretno iz opisa projekta „C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ čiji je nositelj provedbe MZO sa str. 872 i 873 imam potrebu kopirati stavke Izazov i Provedba (pažljivo čitajte o kojim se financijama radi za prenamjenu ili izgradnju novih učionica za novih 9000 gimnazijalaca): „Izazov: Srednjoškolske gimnazijske programe, kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa tek oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članice EU-a od 52% (Eurostat). U svrhu ostvarenja strateškog cilja povećanja stope završnosti visokog obrazovanja, nužno je povećati broj gimnazijskih programa i obuhvat učenika na tim programima na 40% te smanjiti broj suficitarnih strukovnih programa. Provedba: Cilj svih navedenih reformi je produktivnost i kvaliteta radne snage te sposobnost prilagodbe brzim promjenama, što će ujedno biti ključna odrednica konkurentnosti, produktivnosti, ali i investicijske privlačnosti hrvatskog gospodarstva. Ovom investicijom financirat će se izgradnja, dogradnja i opremanje srednjih škola kako bi povećale obuhvat gimnazijskim programima, uključujući pripadajuću školsku sportsku infrastrukturu, u skladu s komplementarnim strukturnim reformama kroz unaprjeđenje normativnog i kurikularnog okvira. Procjena troška temelji se na povećanju obuhvata srednjoškolaca gimnazijskim programima za 9.000 učenika i izračunima Svjetske banke za konverziju postojećih učionica (375.000 kn po učionici), odnosno izgradnju novih učionica u novim školama (2.250.000 kn po učionici), za prosječnu veličinu razrednog odjela od 25 učenika. Okvirna je procjena da će 50% mjesta biti moguće dobiti prenamjenom postojećih učionica u kojima se izvode strukovni programi, dok će 50% mjesta biti potrebno izgraditi. Ostatak povećanja od 9.000 učenika kako bi se ostvario obuhvat od 40% planira se financirati iz drugih izvora. Detaljnija razrada troška bit će moguća nakon dovršetka analize infrastrukturnih kapaciteta škola koje izvode gimnazijske programe i slične programe koji imaju potencijal za prilagodbu u gimnazijski program, a koja će se izraditi na temelju analize za osnovne škole, u suradnji sa Svjetskom bankom. Nakon dovršetka analize, pripremit će se kriteriji za dogradnju/izgradnju te će se na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području.“ I što reći na kraju: naša Srednja škola Čazma ima sve potrebne resurse (i 100% stručni kadar i suvremeno opremljen prostor u koji se kontinuirano ulaže) što znači za 0 kn sve potrebno što osigurava djelić provedbe projekta C3.1. R1-I3 povećanja broja gimnazijskih razreda u RH. A nama se sada želi taj isti razred ukinuti (zapravo i Čazmi i Grubišnom Polju u BBŽ). Zar je doista ukidanje gimnazijskog razreda u Čazmi i Grubišnom Polju ušteda, a gore se vidi kolika je procjena troškova konverzije postojećih ili izgradnje novih učionica za planiranih 9000 gimnazijalaca više nego do sada? dr. sc. Željka Dijanić, nastavnica matematike i informatike u Srednjoj školi Čazma, suradnica MZO na poslovima obrazovne reforme, voditeljica tima za matematiku pri MZO za potrebe nastave na daljinu, suradnica ASOO na poslovima reforme strukovnog obrazovanja. PS. Još jednom poveznica: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf i uputa: Ctrl + F pa upisati gimnaz za pretraživanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
44 Alma Selimović O D L U K U, V. Poštovani, prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatramo neosnovanim u dijelu broja upisnih mjesta za smjer Pekar JMO u Obrtničko-tehničkoj školi Slavonski Brod. Broj upisnih mjesta se smanjuje sa 10 na samo 2 što je potpuno nelogično, jer nam je broj upisanih učenika uvijek bio popunjen. Nelogično je u tako deficitarnim zanimanjima kao što je pekar smanjivati upisnu kvotu, jer zašto već tako malom broju zainteresiranih, a toliko potrebnih učenika, oduzeti upisna mjesta, te ovim putem ulažemo zamolbu da broj upisnih mjesta za smjer pekar ostane barem isti, ako već nažalost, ne može biti veći. Hvala na razumijevanju i iskreno se nadamo da ćete našu zamolbu i prijedlog uvažiti. Strukovni nastavnici sektora Prehrana Obrtničko-tehničke škole - Slavonski Brod Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Upućujemo Vas da u predloženoj strukturi upisa u I. razred pekara Obrtničko-tehničke škole iz Slavonskog Broda nije došlo do smanjenja broja upisnih mjesta u programu obrazovanja za zanimanje pekar.
45 TEA ŠAFAR O D L U K U, V. Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatramo neprihvatljivom u dijelu Strukture upisa koji se odnosi na broj razrednih odjela prvih razreda opće gimnazije jer je vidljivo ukidanje jednog od planirana dva razredna odjela što u praksi znači manje mogućnosti izbora za učenike grada Slatine i susjednih pet općina, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova RH. Upisno povjerenstvo naše škole u predviđenom je roku na planiranu Strukuru upisa dobilo suglasnost osnivača Vpž. 2 razreda opće gimnazije 40 učenika, 1 razred ekonomist 20 učenika, 1 razred tehničar za elektroniku 20 učenika i 1 razred agroturistički tehničar 20 učenika. Uvidom u obrazac Strukture za web-javne ustanove o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole  u šk. god. 2022./2023. uočili smo da nam je odobren upis samo jednog razreda opće gimnazije sa 28 učenika. Ukidanje jednog razreda opće gimnazije smatramo neprihvatljivim i molimo da nam se odobri planirana Struktura upisa odobrena od osnivača Vpž. Srednja škola Marka Marulića postiže izvrsne rezultate na županijskim i regionalnim natjecanjima, a na državnim natjecanjima u protekle četiri godine imamo plasirane učenike od 1. do 5. mjesta  iz povijesti, matematike, zemljopisa, logike i rukometa. Protekle godine naša tri nastavnika bili su među 500 najboljih, a naša škola proglašena je za najinovativniju školu u RH te smo jedina srednja škola u našoj županiji koja je sudjelovala u eksperimentalnom programu Škola za život itd. Iskreno se nadamo prihvaćanju našeg inicijalnoj plana upisa učenika. S poštovanjem, Upisno Povjerenstvo Srednje škole Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
46 Srednja škola Novi Marof O D L U K U, V. Poštovani, u prijedlog upisa za 1. razred za školsku godinu 2022./2023. predlažemo da se uvrsti i obrazovni program PRODAVAČ (060923) - 20 učenika u Strukturu razrednih odjela i broja učenika u Srednjoj školi Novi Marof (05-087-502) – kako je bilo potvrđeno i dogovoreno s osnivačem Varaždinskom županijom. U tom području kompletno smo uređeni najsuvremenijom tehnologijom, s prodavaonicom, vježbeničkom tvrtkom i sa svim ostalim specijaliziranim učionicama potrebnim za sva tri obrazovna programa u kojima smo se do sada afirmirali, a to su: opća gimnazija, ekonomist i prodavač. Područje Novog Marofa statistički obuhvaća gotovo 40.000 stanovnika i velik je broj osnovnih škola koje djeluju na tom području. Stoga je i plan upisa Srednje škole Novi Marof rađen kako bi se učenicima navedenog područja omogućilo upisivanje željenog i traženog obrazovnog programa temeljem provedenih istraživanja. S obzirom na sve navedeno izuzetno nam je potrebno i važno izvođenje obrazovnog programa za zanimanje Prodavač u školskoj godini 2022./2023. Unaprijed hvala. S poštovanjem, Nikola Žganec, ravnatelj Srednje škole Novi Marof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
47 IVICA OPAČAK O D L U K U, IV. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
48 Ivo Grgić O D L U K U, IV. Poštovani, imao sam priliku i čast kao sveučilišni progfesor surađivati sa Srednjom školom AM Reljković iz Slavonskog Broda. Id tada, svake godine pratim i njihov napredak te i promjen, naročito upise u novu školsku godinu jer sam kroz suradnju na neki način utjecao na dosadašnje programe. S obzirom da kao agrarni ekonomista često sudjelujem i u javnim raspravama vezanim za poljoprivredu i njoj bliske nepoljoprivredne djelatnosti te i kao sveučilišni nastavnik pratim "studenstki podmladak" i potrebe za znanjima u poljoprivredi koja se ubrzanom mijenja, ostao sam iznenađen. Uočio sam da se za narednu šk.god. ne planira upis "poljoprivredni tehničar fitofarmaceut" te "ekološki tehničar". Teško mi je razotkriti pobude takvog pristupa jer su u suprotnosti s novom ZPP EU koja u prvi plan stavlja zaokret od "industrijske prema održivoj poljoprivredi". Vjerujući da dio učenika čak i neće nastaviti studij nego ostati raditi na svome gospodarstvu, znanja predviđena programom baš bi im trebala. I teško ću osobno pojasniti onima kojima sam obrazlagao kroz bivšu suradnju potrebe da baš takvim znanjima i obrazovanjem. Smatram da bi bilo dobro da se još jednom promisli i vrate ti programi. U potrebi veće elaboracije ovdje kratog osvrta sam na raspolaganju. S poštovanjem Ivo Grgić, prof. u trajnim zvanju, Agronomski fakultet Zagreb. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
49 Daria Pinjuh Budisavljević O D L U K U, IV. Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web-javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Poljoprivredno tehničke škole Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo kako u ponuđenim programima nema šumarskog tehničara, fitofarmaceuta i ekološkog tehničara. Zanimanje šumarski tehničar planirali smo i prijavili kao i prethodnih godina ali sa 10 učenika. Kako nam aplikacija prilikom unosa planiranog upisa nije javila grešku smatrali smo prijedlog prihvaćenim, jer je on obuhvaćao i promišljenu odluku odobrenja Osnivača Brodsko-posavsku županiju. Uzimajući u obzir o mogućoj nedovoljnoj potpunoj informiranosti. smatram važnim napisati: - HZZ statistika online pokazuje drastičan pad broja novoprijavljenih šumarskih tehničara 2018., 2019., 2020., i 2021. u odnosu na prethodne godine, razlog tome može biti pronalazak posla bez posredovanja HZZ. - Pravilnik o vrsti šumskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koji šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, uvjetuje adekvatnu radnu snagu (šumarski tehničar/šumarska tehničarka) i na razini kvalifikacije prema HKO-u navedenom u ovom Zahtjevu. Geografsko područje u kojem živimo i radimo, a tako i naši učenici uvjetovani su poslom za ostanak u ruralnim područjima iz kojih dolaze (obuhvaćamo 3 Slavonske županije). U budućnosti bi, ako ovaj trend planirate provoditi moglo doći do ozbiljnih problema sa radnom snagom, koja je već i ovako oslabljena. - Vidljiva je stalna potreba za zanimanjem šumarski tehničar/šumarska tehničarka na području cijele Republike Hrvatske. - Zastupljena su oba spola. - Udio zaposlenih u dobi iznad 55 godina iznosi 18,26%, što ukazuje na smjenu generacija u skoroj budućnosti, a kako smo kao škola u poslovno-tehničkoj suradnji sa Hrvatskim šumama (najvećim poslodavcem u Hrvatskoj u podsektoru Šumarstvo, informacije smatramo relevantnim kao i kvalitetne odnose sa gospodarskim subjektima kao jedan od pozitivnih primjera kvalitetne suradnje, učenja temeljenog na radu. - Strategijom RR predviđa se intenziviranje proizvodnje u šumama, s osobitim naglaskom na privatne šume, što rezultira povećanim opsegom šumarskih radova za čije je izvođenje nužno angažirati veći broj izvršitelja odgovarajuće razine kvalifikacije, a koji je to sustav kvalitetniji za obrazovanje, ako ne redovni sustav srednjoškolskog obrazovanja? - Europska komisija u svojim smjernicama daje preporuke za povećanje i očuvanje šumskog fonda za čak 4%godišnje. Informiranjem o tržištu rada šumarski tehničar/šumarska tehničarka ukazuju na važnost i potrebu za ovim zanimanjem, Ovaj prijedlogu upisa za SŠ Matija Antuna Reljkovića, Slavonski Brod se iskreno nadamo brzom revidiranju kako bi prijedlog Osnivača bio potvrđen kao pravovaljan. Zahvaljujemo se na Vašem promišljanju koje se temelji na brojkama, a koje su relevantan pokazatelj smanjenja učenika za upise u prve razrede, čega smo vrlo dobro svjesni, pogotovo u slavonskim županijama svaki dan. S poštovanjem, Daria Pinjuh Budisavljević Poljoprivredno tehnička škola Matija Antun Reljkovića iz Slavonskog Broda Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
50 Srednja škola Novi Marof O D L U K U, IV. Poštovani, u prijedlog upisa za 1. razred za školsku godinu 2022./2023. predlažemo da se uvrsti i obrazovni program PRODAVAČ (060923) IG 3g - 20 učenika u Strukturu razrednih odjela i broja učenika u Srednjoj školi Novi Marof (05-087-502) – prijedlog je usuglašen sa osnivačem Varaždinskom županijom. U nadi pozitivnog rješenja, srdačan pozdrav! Nikola Žganec, ravnatelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Ivana Grandić O D L U K U, III. Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ., a kojom se ukida jedan kuharski razredni odjel Ugostiteljskoj školi Opatija. Naime, turistička smo zemlja i regija koja „vapi“ za ugostiteljskim kadrovima koji kronično nedostaju i čiji upis treba poticati, a razredne odjele ne ukidati. Navest ću primjer da su nedavno u jednom od najpoznatijih restorana na otoku Krku zaposlili 15 radnika s Filipina. Dakle, ne ukidajte kuharske razredne odjele jer su oni nasušno potrebni našem turizmu. S poštovanjem, Ivana Grandić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je prijedlog škole i osnivača (4 razredna odjela i 96 učenika) i nije ukinulo niti jedan razredni odjel te je komentar nejasan.
52 Suzana Pušić O D L U K U, III. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Postojanje odjela opće gimnazije iznimno je važno za školu, ali i za grad koji je brojem stanovnika mali, a nadam se da nitko ne želi da postane još manji. Ja svakodnevno putujem u Čazmu tridesetak kilometara i ne bih voljela da se to događa učenicima koji bi željeli biti čazmanski gimnazijalci. Ukidanjem ovog razrednog odjela tjerate mlade ljude u veće gradove, a njihovim roditeljima stvarate veće troškove. Moraju putovati autobusom, linija je sve manje, a onda je i vrijeme koje mogu provesti sa svojim obiteljima sve kraće, a i vremena za učenje je manje. Zašto ih tjerati iz njihovog mjesta i ostavljati praznom prekrasnu školsku zgradu, punu svjetla i cvijeća i uvijek čistu (mogu o tome suditi jer sam u jednom trenutku radila u četiri različite škole i ova je čazmanska doista bila najljepša). Ako ovo zvuči subjektivno, možemo posegnuti i za iznimno važnim dokumentima koji govore protiv ukidanja našeg gimnazijskog razreda. Konvencija o pravima djeteta jamči jednako pravo na obrazovanje svoj djeci, a i prema našem Ustavu obrazovanje treba biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Imali li čazmanski gimnazijalac iste uvjete kao i npr. bjelovarski, ako mu gimnaziju u Čazmi ukinu? Ako pak netko smatra da je ovo previše uopćeno, možemo posegnuti za Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kojim se predviđa povećanje gimnazijskih odjela na 40 %, jer smo sada među državama s najnižim udjelom učenika koji se školuju po gimnazijskom programu. Ovo je pak nespojivo, ne može se nešto povećavati, ako se smanjuje! U Srednjoj školi Čazma imamo sve, prekrasan prostor, dobru tehničku opremljenost, stručno zastupljenu nastavu, još nam samo trebate ostaviti učenike! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 Ivica Kutleša O D L U K U, III. Poštovani Ovim putem izražavam nezadovoljstvo vašim prijedlogom da se ukine upis u prvi razred ekonomskog smjera zanimanja ekonomist u Ekonomskoj školi Imotski, s obzirom da jedan razred zanimanja ekonomist na grad i općine od 30000 stanovnika svakako je primjereno. Ekonomsko zanimanje je izuzetno bitno za funkcioniranje društva, a s druge strane nudi širi izbor učenicima nakon završenog 8. razreda. S obzirom da postoji infrastruktura, oprema i uhodana praksa a i interes učenika ne vidim razlog da se ne dozvoli upis u 1. razred zanimanja ekonomist. S poštovanjem Ivica Kutleša dipl. oecc Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
54 Jelena Bekavac Krčadinac O D L U K U, III. Poštovani, već dugi niz godina provodi se ovaj uhodani sistem upisa u 1. razred SŠ i doista sve funkcionira dobro. Hvala Vam što s datumima niste otišli u sredinu srpnja. PRIJEDLOG: U aplikaciji srednje.e-upisi.hr kada učenik odabere školu neka mu u opisu škole bude odmah postavljena poveznica na videozapis predstavljanja te škole. Bilo bi dobro da svaka škola ima 5 minutni videozapis o svom djelovanju koji će se predati NISpuSŠ do 21.6. Lp, Jelena Bekavac Krčadinac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju te Vas upućujemo kako škola može prilikom opisa programa u NISpuSŠ-u staviti poveznicu na videozapis.
55 Josipa Stipanov O D L U K U, II. Poštovani, zovem se Josipa Stipanov i nastavnik sam fizike u Prirodoslovno- grafičkoj školi Zadar već 17 godina. Zadovoljna sam radnom okolinom ( i učenicima i nastavnicima ). Žao mi je što ste odlučili ukinuti smjer ekološko tehničar koji je smjer budućnosti. Svake godine upisujemo učenike na 1.upisnom roku. Škola je u zadnjih nekoliko godina dobila opremu kojom se neće imati tko koristiti! Žao mi je što ćemo ja i moji kolege biti prisiljeni napustiti radno okruženje koje nas veseli u potrazi za satima! Vjerujem da ćete uvidjeti da ima načina da zadržimo smjer i da ne ostanemo na samo dva prva razreda. Ja i moji kolege bi Vam bili zahvalni na tome. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
56 Sandra Brajnović O D L U K U, II. Poštovani, još jednom kao opći komentar pozdravljam ukidanje razreda i programa u pojedinim školama na području cijele RH. Ovakvo stanje je neizdrživo i neodrživo. Svako selo ima srednju školu. Argument je da će to zadržati ljude da ne odsele iz RH. Taj argument je lako pobiti. Nisu škole te koje zadržavaju ljude u nekoj zemlji već je to politička i gospodarska klima. Ljudima treba POSAO U GOSPODARSTVU. Posao je ono što ljude zadržava na njihovim ognjištima. Dugo se odugovlačila i odlagala ovakva odluka i molim vas kao MZO i vas posebno Ministre gospodine profesore Fuchs - nemojte odustati od onoga što ste započeli. I sama sam posljednjih 6 godina suočena s odlaskom svojih najmilijih u Njemačku, ukidanjem cijelih razreda svake školske godine, pisala sam svim mogućim Županima, MZO-u, Ministrima koji su pojedinih godina vodili MZO, Saborskom odboru za obrazovanje, Trgovačkim komorama, predlagala zakonodavne izmjene Zakona o trgovini. No, očito je da RH i gospodarstvenicima Trgovina i ljudi koji rade u području trgovine nisu bitni. Morali smo prihvatiti tu činjenicu i rezanje razreda. Nije mi palo na pamet zvati novinare, dizati halabuku. Pametnom je dosta. Ovakvo je stanje neizdrživo. Svako selo u RH ima srednju školu, ruši se kvaliteta nastave, na 5, 6 ili 7 učenika radi 35 profesora, ponekad se radi i o nacionalnim manjinama ili područjima od posebne državne skrbi gdje se sve to toleriralo. Pa to nema ni u najbogatijim zemljama svijeta. Stoga vas molim, kao MZO, kao Ministra koji napokon ima snage "ispravljati krive Drine" prethodnika nemojte posustati unatoč pritiscima. Sva djeca u našoj zemlji imaju prilike dobiti kvalitetno obrazovanje u školama diljem RH. Pitam se zašto ne ukidate još. Npr. u Osijeku Ugostiteljsko-turistička škola obrazuje dva razreda turističko-ugostiteljskog komercijalista. Taj je program izmišljen kako bi se spasile ugostiteljske škole, a kako bi se naštetilo Trgovačkim i komercijalnim školama kojima je to primarno zanimanje. (pogledajte kurikulume). Predlažem da ukinete taj program u Ugostiteljsko-turističkim školama na nivou cijele RH. Ono što vidimo da zemlji nedostaje su kuhari, konobari, recepcionari, a ne nekakvi izmišljeni ugostiteljsko-turistički komercijalisti. I komercijalist koji završi Trgovačke i komercijalne škole u RH ima sva znanja potrebna za posao komercijalista u svim djelatnostima. No, ako je vaš cilj, i cilj MZO-a i predstavnika gospodarstva RH da potpuno ukinu i ugase programe obrazovanja i općenito Trgovačke i komercijalne škole, dobro - neka vam bude. Mi krvarimo već šest godina, mislim da je vrijeme da se reže maksimalno moguće kako bi se stvorio zdrav temelj za kvalitetan rad, bolju konkurenciju pri upisu u pojedine škole i na kraju zadovoljan i kvalitetan čovjek i učenik koji iz tih škola izlazi. Ne odustajete gospodine Ministre, nastavite u cilju optimalnog broja upisnih mjesta u RH. S poštovanjem, Sandra Brajnović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
57 Stjepan Latić O D L U K U, II. Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar, te smanjenje broja razrednih odjela sa 7 na 6. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko -posavske županije. Nema mi smisla povećavati pedagoški standard u županijama u kojima se smanjuje broj stanovnika, time ćemo samo dobiti desetak zaposlenika koji su tehnološki višak i ubrzati proces iseljavanja. S poštovanjem, Stjepan Latić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
58 JASNA VUJČIĆ O D L U K U, II. Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., jer u ponuđenim programima nema šumarskog tehničara, fitofarmaceuta i ekološkog tehničara. Ovakvom odlukom upitana su i radna mjesta, ne samo nastavnika stručnih predmeta već i nastavnika opće-obrazovnih predmeta. Poznato je da 70 % učenika bira strukovne škole kako bi istovremeno po završetku školovanja imali mogućnost ulaska na tržište rada ali i mogućnost daljnjeg nastavka obrazovanja na fakultetima, ovakvim prijedlogom smatram da smo buduće generacije zakinuli. Prema uvidu ovog dokumenta na području istočne Slavonije, od Kutine do Vukovara, nije predviđeno niti 1 razredni odjel ekološkog tehničara. U današnje doba kad su se sve članice EU okrenule prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, nevjerojatna je činjenica kako se ovo zanimanje ukida. Škola MAR je godinama izdvajala znatna financijska sredstva, sudjelovala u mnogobrojnim projektima kako bi što kvalitetnije i modernije opremila laboratorije i kabinete za sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem kako bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija, ali nažalost s ovim prijedlogom upisa ono bi ostalo potpuno neiskorištena. Dugi niz godina u školu MAR upisivali su se učenici za usmjerenje kemijski tehničar, kemijski laborant i ekološki tehničar. Kao škola koja svojim kadrovskim i materijalnim uvjetima, kao i izvrsnim i nagrađivanim učenicima slovi kao centar koji njeguje kemijsku tehnologiju, imenovana je školom domaćinom županijskog natjecanja iz kemije. Nadalje, osim ekološkog tehničara, odbacuje se još jedno atraktivno poljoprivredno zanimanje koje se već dugi niz godina u školi obrazuje - smjer šumarski tehničar, gdje prema školi gravitira šire ruralno područje Hrvatske, te se upisuju učenici iz Brodsko-posavske, Požeško- slavonske i Osječko- baranjske županije. Škola za upis programa šumarski tehničar ima odobrenje osnivača, potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji i osiguranu praktičnu nastavu i stručnu praksu uz financijsku naknadu od strane najvećeg poslodavca u Republici Hrvatskoj u podsektoru šumarstvo, a u školi su osigurani svi materijali i kadrovski uvjeti. Strategije razvoja Republike Hrvatske, kao i razvoja ruralnih područja se ne podudaraju s ovom odlukom, jer su šumarstvo i poljoprivreda osnovne djelatnosti u ruralnim područjima, a uvidom u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za srednju školu Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda uvidjeli smo kako nije predviđen upis. Kako ne bih duljila i ponovno sve isto navela i za zanimanje fitofarmacet, smatram kako bi se pri donošenju Odluke trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti škole, te uzeti u obzir područje iz kojeg učenici gravitiraju, a sve s ciljem zadržavanja mladih u ruralnoj Slavoniji. Iskreno se nadam korekciji vaše Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika. Ovim osvrtom na vaš prijedlog i korekciju upisa nije se sagledala šira slika prostora s kojeg se učenici upisuju u I razred srednje škole, kao i svih naših dosadašnjih aktivnosti i napora izobrazbe učenika koji će biti uspješni na tržištu rada ili u daljnjem nastavku svog obrazovanja. S poštovanjem, Jasna Vujčić, viši predavač, prof. Predsjednica Stručnog Aktiva Stranih jezika u SŠ MAR Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
59 Rajka Lužanić O D L U K U, II. Poštovani, kao dugogodišnja djelatnica Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića u Grubišnom Polju vrlo sam iznenađena ovom Odlukom o ukidanju razrednoga odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Svjedočim mnogim generacijama uspješnih učenika moje škole koji su upisivali gimnaziju u svome gradu, postizali uz podršku svojih profesora iizuzetne rezultate u radu i učenju te nakon toga upisivali i uspješno završavali željene fakultete, a po završetku studija mnogi od njih su svoja znanja podijelili i sa svojim gradom. Svake školske godine mnogi naši osmaši žele upisati gimnaziju i pripremati se u svome gradu za dalje fakultetsko obrazovanje. Mnogi će zbog ovoga morati mijenjati svoje odluke o nastavku školovanja i upisivati se u zanimanja koja zapravo ne žele. Također zbog teške financijske situacije neće moći upisati željeni program u drugom gradu. Ukidanje ovog programa utjecat će i na sve ono što čini društveni život i kulturu jednog malog grada i njegovih stanovnika, a posebice mladih ljudi koji će se još teže odlučivati za povratak u svoj grad po završetku studija. Stoga bi zbog toga ovu Odluku trebalo ponovno razmotriti te u interesu učenika, profesora i roditelja odobriti obrazovni program opće gimnazije u sljedećoj šk.godini. Rajka Lužanić, dipl.pedagog, OŠ Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
60 Štefica Čanić O D L U K U, II. Poštovani, Kao djelatnik Srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda iskazujem veliko nezadovoljstvo i neslaganje s predloženom Strukturom za web javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod nije predviđen upis 10 učenika u smjer ŠUMARSKI TEHNIČAR u kombinaciji s tehničarem zaštite prirode, 20 učenika u smjeru ekološki tehničar i 10 učenika smjer poljoprivredni tehničar fitofarmaceut u kombinaciji s agroturističkim tehničarom. Svi smjerovi su planirani u aplikaciji Upisa i odobrio ih je osnivač Brodsko-posavska županija. Osim učenika naše Brodsko-posavske županije učenici iz još dvije županije gravitiraju Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića te su smjer šumarski tehničar već tradicionalno i kontinuirano upisivali od samostalnosti Republike Hrvatske. To su Požeško - slavonska županija i područje Đakovštine (Osječko - baranjska županija) koje taj smjer nemaju u svojim školama. Šumarski tehničar temeljno je zanimanje u području šumarstva, ali i tradicijsko zanimanje područja zbog visokog udjela šumskog fonda u ukupnoj površini županija (33,3 % Brodsko- posavska, 45,26 % Požeško- slavonska). Učenici koji upisuju ovo zanimanje dolaze iz ruralnog područja a veći dio je ujedno i područje od posebne državne skrbi pa obrazovanje u ovom zanimanju ima značajnu ulogu u opstanku stanovništva na tom području. Naša škola godinama je izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremljenost kabineta i praktikuma sukladno propisanom kurikulumu i pedagoškom standardu s ciljem kvalitetne nastave učenicima. Kao dobro opremljena škola za to zanimanje 2021. godine bili smo domaćini na Worldskills Croatia natjecanju ali i Alpe -Adria šumarskim olimpijadama. Kvalitetu svoga rada potvrđujemo na brojnim natjecanjima i s ponosom ističemo zapažene rezultate u disciplini šumarstvo na natjecanju Worldskills Croatia, 2019. godine 2. mjesto, a 2021. osvojeno 1 mjesto. Naši nastavnici imaju dugogodišnji radni staž (neki i preko 30 godina) i mnogo su uložili u svoje obrazovanje i stručno usavršavanje te redovito aktivno sudjeluju na izradi strateških dokumenata za strukovno obrazovanje. S obzirom da je riječ o učenicima koji dolaze iz ruralnih području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i promjene uvrstite u Odluku o upisu. S poštovanjem Štefica Čanić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
61 Marija Tomić O D L U K U, II. Poštovani, nikako se ne slažemo sa prijedlogom upisa u SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod jedinu poljoprivrednu školu u regiji u srcu Slavonije. Prilikom provjere podataka obrascu Struktura za web-javne ustanove,o planiranju upisa učenika u 1.razrede srednje škole u šk.god.2022./2023.za našu školu SŠ Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda uvidjeli smo da kako nije predviđen upis 10 učenika u smjer šumarski tehničar. Naime ,škola za upis tog programa ima i odobrenje osnivača. Nadalje taj program ima potpisane ugovore o poslovnoj-tehničkoj suradnji imamo osiguranu praktičnu nastavu i stručnu praksu uz financijsku naknadu od strane najvećeg poslodavca u Republici Hrvatskoj u podsektoru šumarstvo. Pored toga u školi su osigurani svi materijalni i kadrovski uvjeti već dugi niz godina. U smjer šumarski tehničar ne upisuju s samo učenici s područja Brodsko posavske županije nego i s područja Požeško-slavonske županije te s područja Đakovštini,stoga smatramo nužnim da taj smjer ostane u planu upisa za šk. godinu 2022./2023. Uvidom u registar nezaposlenosti HZZ-a primjetan je kontinuiran pad brojan nezaposlenih šumarskih tehničara od 2013.godine,što je provjerljivo na poveznici http://statistika-hzz-hr/Statistika.aspx?tipIzvjestaja=1 Uspoređujući broj izlazaka iz evidencije i broj oglašenih slobodnih radnih mjesta vidljivo je da se relativno mali broj šumarskih tehničara preko HZZ-a, U okviru strateškog cilja "Povećanja kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja" prioriteta" Podrška potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima" za regionalni razvoj Republike Hrvatske do kraja 2030.godine,predviđena je razrada modela poticanja (samo)zapošljavanja kroz obavljanje vise integriranih djelatnosti u kojima je posebno istaknuto šumarstvo. Broj polaznika obrazovnih programa na svim razinama se smanjuje ,ali potražnja za zanimanjem šumarskog tehničara se povećava se i povećavat će se ,što je vidljivo iz dobne skupine strukture zaposlenih u djelatnostima iz sektora šumarstva kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Prema podatcima HKO portal-informacije o tržištu rada u sektoru šumarstva; zanimanje šumarski tehničar zaposleno je 1161šumarski tehničar/šumarska tehničarka; od toga 212u dobi preko 55 godina ,što ukazuje na smjenu generacija u skoroj budućnosti. Zbog svega gore navedenog, sugeriramo uvažavanje potreba Brodsko-posavske županije, susjednih županija i škole, kao temelja obrazovnog polazišta za educiranje učenika za zanimanje šumarski tehničar te odobrenje upisa istog, a sukladnu prijedlogu osnivača. Sljedeća primjedba je ukidanje prijedloga osnivača u zvanju Fitofarmaceut U ovako izazovnim vremenima, gdje troškovi života, prvenstveno hrane ,svakodnevno rastu ,nužno je shvatiti važnost poljoprivrede kao gospodarske grane koja omogućuje samozapošljavanje te održavanje gospodarskih aktivnosti ruralnih područja. Naša škola u srcu Slavonije, obrađuje 50ha zemljišta i tradicionalno obrazuje generacije poljoprivrednika(cijele obitelji su svoja znanja iz poljoprivrede stekli u našoj školi),današnje uspješne vlasnike OPG-ova, te motivira mlade generacije na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, ostanku u Slavoniji te oživljavanju ruralnih područja. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut stječe znanja i vještine iz šireg područja što na tržištu rada može biti komparativna prednost. U ovom zanimanju učenik stječe znanja o uzgoju i zaštiti poljoprivrednih kultura ,ali i o pravilnom skladištenju poljoprivrednih proizvoda, prodaji, odnosu sa kupcima i u ređenju prodajnog prostora. Od svih poljoprivrednih četverogodišnjih zanimanja Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut ima najviše sati Praktične nastave što omogućuje da se ishodi ostvare na imanju škole koje je vanjska učionica za budući rad. Sljedeća primjedba je ukidanje prijedloga osnivača u zvanju Ekološki tehničar Naši učenici koji su dosad upisivali usmjerenje Ekološki tehničar prepoznali su zanimanje koje pruža atraktivne mogućnosti. Ovo zanimanje nastalo j razvojem suvremenog društva i problemima koji su iz toga proizašle. napredak industrijske proizvodnje pridonio je gospodarskom razvitku ali ujedno i uzrokovao bezobzirno iskorištavanje prirodnih resursa i narušavanje prirodnog okoliša. Učenici iz nove "z" generacije su prepoznali i postali svjesni ove problematike i jasno ga vide kao zanimanje budućnosti koje omogućava razvoj zajednice , zabrinuti za planet Zemlju u ekološkom smislu. Ovo zanimanje koje omogućuje zaposlenje kako u industrijskom ,uslužnim i komunalnim poduzećima ,tako i u ustanovama zaštite prirode i raznim laboratorijima .Škola ih ima dva, najsuvremenije opremljena .Stečeno teoretsko i praktično znanje omogućuje učenicima i uspješno upisivanje na fakultete prirodnih znanosti-biologije, ekologije ,kemije, geologije....dobar je primjer našeg učenika koji je iz ovog zanimanja aplicirao i upisao oceanografiju u Velikoj Britaniji te je jedno od najtraženijih zanimanje u Europskoj uniji . Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju prisvojila propise u zaštiti prirode i okoliša koje čemo morati ubrzo provoditi. Stoga smatramo da je zanimanje Ekološki tehničar zasigurno jedno od najatraktivnijih zanimanje budućnosti. DODATAK Hrvatska nacionalna strategija do 2030.godine (https://hrvatska2030.hr/rs3/)oslanja se i na razvoj kružnog gospodarstva, jačanje samodostatnosti u proizvodnji hrane ,razvoj bio gospodarstva i na uvođenje digitalnih rješenja u interesu gospodarstva ,dok naša Škola jačajući sa preko 60 projekata(ove godine 9 novih)predstavlja glavni obrazovni fokus za razvoj poljoprivrede u Županiji, a i prema predviđanjima Svjetske organizacije za hranu potražnja za hranom će se do 2050.povečati za 70%.Naša je odgovornost da obrazujemo proizvođače koji će na te izazove moći odgovoriti. Napomenuti da je škola odlukom MZO mentor Regionalnim centrima kompetentnosti! Mi smo pioniri svih promjene i edukatori edukatora! Ravnateljica, Marija Tomić mag.ing.geo.et.geoinf Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
62 Dubravka Horvatić O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. prema kojoj se u manjim sredinama ukidaju razredni odjeli, a povećava se njihov broj u Zagrebu. Posebno sam iznenađena i razočarana zbog prijedloga ukidanja trgovačkog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad i gimnazijskog odjela u Izdvojenoj lokaciji u Križ. Škola je odlično opremljena ,po završetku učenici redovito upisuju studije te ih završavaju. Imamo jako dobre povratne informacije bivših učenika . Za mnoge učenike ukidanjem gimnazijskog smjera u Križu ukida se mogućnost pohađanja gimnazijskog programa. Za roditelje će to biti veliki financijski izdatak slati svoje dijete u Zagreb . Dubravka Horvatić, profesor mentor Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
63 Martina Mišir O D L U K U, I. Poštovani, nastavnica sam u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru. Ovim putem izražavam svoje neslaganje s vašim Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred naše škole. Tehnička škola u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Slijedom navedenog i uvažavajući navedene argumente molim vas da još jednom razmotrite prijedlog Tehničke škole Nikole Tesle o strukturi upisa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 Andrijana Grgičević O D L U K U, I. Poštovani, izražavam ovim putem svoje izrazito nezadovoljstvo i zabrinutost povodom zamisli da se ugasi smjer Agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar - jedinica Jelsa. Naši otoci, uvijek tako eksploatirani i hvaljeni kad je riječ o turizmu, a tako zapostavljeni kad je riječ o domaćem stanovništu, svakako bilježe redovit trend opadanja stanovništva. U svrhu zaustavljanja tog neželjenog učinka, ili bar njegova usporavanja, smatram kako je prijeko potrebno uvesti I VIŠE odjeljenja u srednjim školama na našem Hvaru, a ne oduzeti i one koje imamo! Jedino tako će se motivirati mlade da se obrazuju u svom mjestu, a ne da moraju što prije napustiti svoj dom zbog nemogućnosti izbora kvalitetnog školovanja! Mlad učenik koji napušta mjesto da bi se obrazovao vrlo izgledno postat će mlada osoba koja napušta domovinu da bi se zaposlila. I kad će se vratiti na otok? Možda tek kad ostari, ako i tada. Molim vas, ne tjerajte naše učenike u velike gradove ovakvim rješenjima! Zaštitite otoke i otočno stanovništvo podizanjem kvalitete života, time i obrazovanja! Zahvaljujem. Andrijana Grgičević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 ivica keršić O D L U K U, I. OPĆINA JELSA, Načelnik nastavno na prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom za Srednju školu Hvar – izdvojena lokacija u Jelsi nije predviđen program Agroturistički tehničar kako je to bilo predviđeno prethodnih godina, Općina Jelsa izražava svoje izričito neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u prvi razred Srednje škole Hvar – izdvojene lokacije u Jelsi. Usmjerenje Agroturistički tehničar u Jelsi postoji od 2012/13 godine te je usmjerenje završilo i trenutno završava ukupno 64 učenika, što je poprilična brojka kada uzmemo u obzir broj učenika na otoku. Od onih koji su završili svoje obrazovanje veliki dio nastavio je raditi u struci, te danas uspješno promovira otok Hvar kao izvrsnu turističku destinaciju. U vrijeme sadašnje neizvjesnosti ruralni dio otoka Hvara bilježi znatan porast turista koji dolaze upravo zbog gastronomije, poljoprivrede i ugođaja kojeg nude mala domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Agroturizam kao usmjerenje prijeko je potrebno za razvoj otoka ukoliko želimo spriječiti daljnje iseljenje mladog stanovništva. Usmjerenje Agroturistički tehničar nudi spoj poljoprivrede, koja je duboko ukorijenjena u tradiciju otočana, i turizma od kojeg naš otok danas živi. Kroz prethodnih 9 godina postojanja usmjerenja učenici izdvojene lokacije u Jelsi sudjelovali su brojnim projektima, te stekli znanja i vještine koje im pomažu da budu konkurentni na tržištu rada. Jedan od najvećih projekata bila je stručna praksa u Portugalu na kojoj je 15 učenika Agroturističkog usmjerenja tri tjedna boravilo i radilo na njihovim gospodarstvima. Na taj način stekli su nova znanja i vještine koje sada primjenjuju u radu na svojim gospodarstvima. Kroz godine održani su i brojni projekti na državnoj i lokalnoj razini poput sudjelovanja u projektu Mediteranske prehrane, koja je uvrštena na UNESCO listu svjetske nematerijalne baštine, sudjelovanje u projektima Centra izvrsnosti SDŽ, preventivnim projektima MZO, suradnja s lokalnim školama i vrtićima, turističkim zajednicama na području otoka kao i suradnja s lokalnim zajednicama i poduzetnicima. Kroz navedene projekte učenici su direktno involvirani u zajednicu, te uče i rade kako bi podigli kvalitetu života na otoku. U vrijeme kada je odljev mladih sve veći iz ruralnih sredina, posebno otoka, smatramo da ukidanjem ovog usmjerena još više doprinosimo tom problemu. Spoj turizma i poljoprivrede budućnost je jadranskih otoka, a posebno otoka Hvara na čijem se području nalazi Starogradsko polje kao najveća poljoprivredna površina na otocima i čiju je važnost i posebnost također prepoznao UNESCO stavivši ga pod svoju zaštitu 2008. godine. Općina Jelsa u okviru svojih programa kontinuirano provodi i osigurava sredstva za stipendiranje učenika te se provedenom anketom među učenicima završnog razreda osnovne škole utvrdila potreba za upisom najmanje 7 učenika u program Agroturistički tehničar u školskoj godini 2022./2023. Prateći od početka upisa zainteresiranost učenika za usmjerenje Agroturistički tehničar, primijećeno je da broj učenika varira s obzirom na brojčanost pojedine generacije. Činjenica je da broj učenika u ostalim usmjerenjima opada što se odražava i na spomenuto usmjerenje. Bez obzira na taj privremeni trend, po informacijama stručnih službi iz osnovnih škola otoka, broj učenika u završnim razredima je u porastu te se isto očekuje pri upisu u srednju školu. Navedeno zanimanje Agroturistički tehničar kroz planiranu strukturu upisa ima odobrenje osnivača Splitsko-dalmatinske županije, a škola ima osigurane sve kadrovske i prostorne uvjete za edukaciju učenika kroz teoretsku i praktičnu nastavu. Republika Hrvatska je 2018. godine, prepoznavši potrebu i perspektivu navedenog usmjerenja, dodijelila školi besplatnu 20-togodišnju koncesiju na 11.000 m2 zemljišta gdje se nalazi agroturistički poligon. Smatramo da je zanimanje kao što je Agroturistički tehničar od izuzetne važnosti za opstanak i daljnji razvoj otoka Hvara, očuvanje poljoprivrede i tradicije s kojom se otočani rađaju i žive, a samim time je važno i za unaprjeđenje turizma koji nam je godinama glavna gospodarska grana. Slijedom navedenog i uvažavajući navedene argumente pozivamo Vas da još jednom razmotrite prijedlog ukidanja programa Agroturistički tehničar za Srednju školu Hvar- izdvojenu lokaciju u Jelsi te da se isti uvrsti u Strukturu za školsku godinu 2022./2023. S poštovanjem, Nikša Peronja, načelnik Općina Jelsa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
66 Ličko-senjska županija O D L U K U, I. Za upis u srednje škole na području Ličko-senjske županije, za školsku godinu 2022./2023. prijedlog je 17 razrednih odjela. Međutim, mišljenja smo da bi na području Ličko – senjske županije, s obzirom na sve okolnosti i čimbenike u kojima se ista nalazi, bilo realno planirati 20 razrednih odjela. Trenutno na području Ličko – senjske županije ima 413 učenika (prema podatcima iz Školskog e-Rudnika na datum 3. svibnja 2022.) koji pohađaju 8. razred osnovne škole. Međutim, treba uzeti u obzir da dio učenika dolazi iz drugih županija te školsku godinu 2021./2022., srednje škole Ličko-senjske županije pohađa ukupno 97 učenika iz drugih županija (Zadarska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Karlovačka županija). Prema prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. uskraćen je upis u sljedećim školama, odnosno za sljedeća zanimanja: Strukovna škola Gospić - turističko-hotelijerski komercijalist. Za navedenu kvalifikaciju; Ličko-senjska županija kao osnivač dala je suglasnost, kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Grad Gospić kao i cjelokupna Ličko – senjska županija svoje strategije razvoja temelje na turizmu gdje sve više do izražaja dolazi kontinentalni turizam kroz svoje različite selektivne oblike. Navedenim ukidanjem, učenike bi se uskratilo za mogućnost upisa kvalifikacije koja ima značajnog potencijala za naše područje. Također, ukidanjem navedene kvalifikacije ukida se mogućnost vertikalne prohodnosti za učenike sektora Turizam i ugostiteljstvo koji završavaju trogodišnje kvalifikacije konobar i kuhar, a koje su im omogućene prema Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Gimnazija Gospić – 1 (jedan) razredni odjel opće gimnazije, a upravo je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske, sukladno planiranim reformskim intervencijama, naglasak na većoj stopi sudjelovanja u gimnazijskim programima. Gimnazijski programi u gradu Gospiću imaju tradiciju od 1860. godine te bi ukidanje jednog razrednog odjela negativno utjecalo na demografsku sliku i nastojanja da se stvaraju uvjeti za obrazovanje, a ne za odlazak mladih ljudi. Srednja škola Otočac – 1 (jedan) razredni odjel za zanimanje poslovni tajnik, koja jedina na području Ličko-senjske županije obrazuje učenike za navedeno zanimanje te njegovo ukidanje svakako znači ograničavanje mogućnosti u izboru ovog zanimanja. Grad Otočac pripada 1. skupini jedinica lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja i 2 skupini područja od posebne državne skrbi te smatramo da je potrebo dati učenicima mogućnost upisa u predmetno zanimanje, jer jedino na taj način možemo zadržati mlade ljude. Napominjemo jednu od specifičnosti Ličko-senjske županije, a to je da zbog izrazito slabe prometne povezanosti, učenici ne upisuju srednju školu na području Županije ukoliko ne uspiju na širem području svoga grada, već odlaze u druge županije, iz razloga što ne postoji organiziran javni prijevoz te učenici isključivo putuju redovnim linijama koje su izrazito rijetke ili uopće ne postoje između gradova. Slijedom navedenog, učenici na području Županije, umjesto druge škole na području Županije, odlaze u susjedne što produbljuje negativne demografske trendove s kojima smo suočeni. Problemi gospodarskog razvoja Ličko-senjske županije su kompleksni, a pojavom tehnoloških viškova u školama i smanjenjem mogućnosti upisa učenika ne bismo doprinijeli razvoju iste. Stoga, s obzirom na izrazito nepovoljne demografske trendove u Ličko – senjskoj županiji, geografsku disperziranost i izoliranost gradova međusobno, predlažemo da se omogući upis u 20 razrednih odjela, kako bismo učenicima mogli ponuditi što veći izbor zanimanja. Ličko-senjska županija Djelomično prihvaćen Prihvaća se još 1 razredni odjel opće gimnazije u Gimnaziji Gospić. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ujedno napominjemo kako je u Ličko-senjskoj županiji odobreno 442 upisna mjesto, što je samo 8 upisnih mjesta manje od broja upisnih mjesta koje je planirao osnivač, a 29 upisnih mjesta više od broja učenika koji završavaju osnovnu školu u županiji. Također, napominjemo kako se program turističko-hotelijerski komercijalist izvodi i u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju, a hotelijersko-turistički tehničar izvodi se u Srednjoj školi Plitvička jezera u Korenici.
67 Sonja Tomulić O D L U K U, I. Poštovani, kao nastavnik stranog jezika u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu, ovim putem želim u potpunosti podržati primjedbu našeg ravnatelja g. Mladena Smodlake, prof. zbog ukidanja po jednog razreda kuhara i turističko -hotelijerskog komercijalista u šk. godini 2022./23. Budući da Republici Hrvatskoj nasušno trebaju kadrovi ugostiteljsko - turističkih usmjerenja, te se ne mogu zadovoljiti potrebe tržišta, potpuno je nejasno zašto smanjiti broj upisnih mjesta. Trenutno se od nas traži velik broj radnih mjesta za rad u sezoni, a svi naši učenici koji završavaju svoje školovanje ove godine su već zauzeti. U nadi da ćete razmotriti našu primjedbu, srdačan pozdrav! Sonja Tomulić, prof. savjetnik franc. jezika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
68 Grad Stari Grad O D L U K U, I. Poštovani, nastavno na prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom za Srednju školu Hvar – izdvojena lokacija u Jelsi nije predviđen program Agroturistički tehničar kako je to bilo predviđeno prethodnih godina, Grad Stari Grad izražava svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u prvi razred Srednje škole Hvar – izdvojene lokacije u Jelsi. Usmjerenje Agroturistički tehničar u Jelsi postoji od 2012/13 godine te je usmjerenje završilo i trenutno završava ukupno 64 učenika, što je poprilična brojka kada uzmemo u obzir broj učenika na otoku. Od onih koji su završili svoje obrazovanje veliki dio nastavio je raditi u struci, te danas uspješno promovira otok Hvar kao izvrsnu turističku destinaciju. U vrijeme sadašnje neizvjesnosti ruralni dio otoka Hvara bilježi znatan porast turista koji dolaze upravo zbog gastronomije, poljoprivrede i ugođaja kojeg nude mala domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Agroturizam kao usmjerenje prijeko je potrebno za razvoj otoka ukoliko želimo spriječiti daljnje iseljenje mladog stanovništva. Usmjerenje Agroturistički tehničar nudi spoj poljoprivrede, koja je duboko ukorijenjena u tradiciju otočana, i turizma od kojeg naš otok danas živi. Kroz prethodnih 9 godina postojanja usmjerenja učenici izdvojene lokacije u Jelsi sudjelovali su brojnim projektima, te stekli znanja i vještine koje im pomažu da budu konkurentni na tržištu rada. Jedan od najvećih projekata bila je stručna praksa u Portugalu na kojoj je 15 učenika Agroturističkog usmjerenja tri tjedna boravilo i radilo na njihovim gospodarstvima. Na taj način stekli su nova znanja i vještine koje sada primjenjuju u radu na svojim gospodarstvima. Kroz godine održani su i brojni projekti na državnoj i lokalnoj razini poput sudjelovanja u projektu Mediteranske prehrane, koja je uvrštena na UNESCO listu svjetske nematerijalne baštine, sudjelovanje u projektima Centra izvrsnosti SDŽ, preventivnim projektima MZO, suradnja s lokalnim školama i vrtićima, turističkim zajednicama na području otoka kao i suradnja s lokalnim zajednicama i poduzetnicima. Kroz navedene projekte učenici su direktno involvirani u zajednicu, te uče i rade kako bi podigli kvalitetu života na otoku. U vrijeme kada je odljev mladih sve veći iz ruralnih sredina, posebno otoka, smatramo da ukidanjem ovog usmjerena još više doprinosimo tom problemu. Spoj turizma i poljoprivrede budućnost je jadranskih otoka, a posebno otoka Hvara na čijem se području nalazi Starogradsko polje kao najveća poljoprivredna površina na otocima i čiju je važnost i posebnost također prepoznao UNESCO stavivši ga pod svoju zaštitu 2008. godine. Grad Stari Grad u okviru svojih programa kontinuirano provodi i osigurava sredstva za stipendiranje učenika te se provedenom anketom među učenicima završnog razreda osnovne škole utvrdila potreba za upisom najmanje 7 učenika u program Agroturistički tehničar u školskoj godini 2022./2023. Prateći od početka upisa zainteresiranost učenika za usmjerenje Agroturistički tehničar, primijećeno je da broj učenika varira s obzirom na brojčanost pojedine generacije. Činjenica je da broj učenika u ostalim usmjerenjima opada što se odražava i na spomenuto usmjerenje. Bez obzira na taj privremeni trend, po informacijama stručnih službi iz osnovnih škola otoka, broj učenika u završnim razredima je u porastu te se isto očekuje pri upisu u srednju školu. Navedeno zanimanje Agroturistički tehničar kroz planiranu strukturu upisa ima odobrenje osnivača Splitsko-dalmatinske županije, a škola ima osigurane sve kadrovske i prostorne uvjete za edukaciju učenika kroz teoretsku i praktičnu nastavu. Republika Hrvatska je 2018. godine, prepoznavši potrebu i perspektivu navedenog usmjerenja, dodijelila školi besplatnu 20-togodišnju koncesiju na 11.000 m2 zemljišta gdje se nalazi agroturistički poligon. Smatramo da je zanimanje kao što je Agroturistički tehničar od izuzetne važnosti za opstanak i daljnji razvoj otoka Hvara, očuvanje poljoprivrede i tradicije s kojom se otočani rađaju i žive, a samim time je važno i za unaprjeđenje turizma koji nam je godinama glavna gospodarska grana. Slijedom navedenog i uvažavajući navedene argumente molimo da još jednom razmotrite prijedlog ukidanja programa Agroturistički tehničar za Srednju školu Hvar- izdvojenu lokaciju u Jelsi te da se isti uvrsti u Strukturu za školsku godinu 2022./2023. S poštovanjem, Antonio Škarpa, gradonačelnik Grad Stari Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
69 UDRUŽENJE OBRTNIKA RIJEKA, BAKAR, KRALJEVICA, ČAVLE I KOSTRENA O D L U K U, I. Na svom području djelovanja Udruženje obrtnika Rijeka je provelo anketu među aktivnim stolarskim obrtima vezano uz potrebe za stručnim kadrom. Svi anketirani obrtnici su iskazali stav da je za struku izrazito štetno gašenje mogućnosti školovanja za stolarsko zanimanje u Rijeci tim više što tržište raste, a stručne radne snage nedostaje već sada a boje se da će taj problem biti i sve izraženiji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
70 Vito Paoletić O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Naša je škola manjiska škola. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, već zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, dr. phil. Vito Paoletić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
71 MARTA HAUSER O D L U K U, I. Poštovani, molim vas da posebnu pažnju usmjerite na važnost različitih programa srednjoškolskog obrazovanja u manjim, ruralnim sredinama. Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iz Gorskog kotara ljudi ubrzano iseljavaju, a Srednja škola Delnice predstavlja jednu od samo tri srednje škole na području Gorskog kotara koja omogućuje obrazovanje mladih koji ostaju dulje u svojoj zajednici u kojoj zatim često ostaju i nakon srednjoškolskog obrazovanja i pridonose istoj. Srednja škola Delnice uz to zapošljava i profesore i ostale djelatnike što također privlači visoko obrazovane ljude u taj kraj i omogućuju studentima s područja Gorskog kotara da se vrate iz drugih gradova natrag u mjesto gdje su odrasli, ovoga puta raditi. Škola osim toga vrlo uspješno potiče i organizira volontiranje svojih učenika i profesora za što je dobila i brojna priznanja, a od čega na kraju korist imaju stanovnici Gorskoga kotara, poglavito stariji, o kojima mladi volonteri brinu ili se pak mladi uključuju u organizaciju događanja koja često nisu komercijalno isplativa budući da se radi o malom broju stanovnika te se provode baš uz podršku učenika - volontera Srednje škole Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
72 IVICA OPAČAK O D L U K U, I. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
73 David Modrušan O D L U K U, I. Podržavam primjedbu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
74 Petra Šeničnjak O D L U K U, I. Poštovani, Iskazujem primjedbu na Prijedlog odluke u dijelu koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Naime, pohađanje ovog gimnazijskog programa izbor je velikog broja djece ovoga grada kao i brojnih prigradskih naselja. Njegovim ukidanjem za mnoge od njih ujedno se ukida mogućnost pohađanja gimnazijskog programa općenito, s obzirom da bi se bili prisiljeni u najvećoj mjeri usmjeriti prema Zagrebu. Navedeno znači daljnje iseljavanje iz manjih gradskih i prigradskih mjesta s jedne strane, a s druge značajne financijske troškove. Za mnoge će to također biti nemoguće financijski podnijeti, što znači da im je onemogućeno željeno školovanje. Jednako tako dovode se u pitanja radna mjesta profesora i eventualno drugih zaposlenika, što sve negativno utječe na prosperitet ovoga područja. Zbog svega navedenog predlažem zadržavanje navedenog odjela odnosno mogućnosti upisa gimnazijskog programa u ovoj školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
75 Tanja Škrak O D L U K U, I. Poštovani, obraćam vam se sa zamolbom da ponovo razmotrite prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred Srednje škole Duga Resa za šk. god. 2022./2023. U tom prijedlogu se predlaže upis tri razredna odjela: opća gimnazija, modni tehničar, puškar/finomehaničar, a izostavili ste smjer medijski tehničar.Smjer medijski tehničar upisujemo od šk.god. 2018./2019. naizmjenice sa smjerom grafički dizajner,svake druge godine i jedina smo škola u Karlovačkoj županiji sa tim smjerovima. Interes za upis u navedeni smjer je velik,traži se mjesto više,a također se upisuje znatan broj učenika sa prilagodbom zbog odličnih materijalnih uvjeta i kvalitete samog programa.U svrhu što kvalitetnije realizacije nastave za potrebe smjera medijski tehničar uložena su velika sredstva za opremanje tri informatička kabineta, foto studija, školskog radija, fotoaparata, kamera, dronova i nabavu ostale specijalne opreme. Učenici smjera medijski tehničar aktivno surađuju sa karlovačkim RCK-a, Karlovačkom županijom, svim županijskim gradovima, poduzetničkim inkubatorom u Dugoj Resi, osnovnim i srednjim školama. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja učenici ovoga smjera uspješno se zapošljavaju u struci ili nastavljaju školovanje. U sklopu škole djeluje i dom učenika te je upis programa medijski tehničar iznimno važan za popunjavanje smještajnog kapaciteta doma. Ove godine smo podnijeli zahtjev za suglasnost za izvođenje novog programa modni tehničar koji je važan za doprinos lokalnom gospodarstvu i proširenju ponude same škole. Obzirom da se radi o novom programu još nismo sigurni koliki će biti interes za upis u isti te je kao takav nesiguran i može utjecati izrazito negativno na opstojnost škole i učeničkog doma. Obzirom da smo plan upisa radili u dogovoru i uz suglasnost osnivača Karlovačke županije na osnovu njihovih analiza i potreba, upisujući četiri razredna odjela ne prelazimo kvotu učenika koji završavaju osmi razred. Molim vas da uzmete u obzir sve navedeno i odobrite nam upis četiri razredna odjela(opća gimnazija, medijski tehničar, .modni tehničar i kombinaciju puškar/finomehaničar. S poštovanjem, ravnateljica Tanja Škrak,prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
76 Srednja škola Zvane Črnje Rovinj O D L U K U, I. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila je u plan četiri programa za koja imamo interes učenika i potrebe Grada, ali i šire okolice, a to su opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo što nam je u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole bilo i potvrđeno od strane Osnivača i MZO-a. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobrena su nam 3 razredna odjela: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za računalstvo. U strukovni kurikulum tehničar za računalstvo svake godine upisujemo 70-80% učenika s područja izvan grada Rovinja-Rovigno odnosno iz Poreča, Pazina, Vrsara, Pule, Vodnjana, Žminja, Kanfanara i drugih mjesta jer smo jedina škola na ovom području Istarske županije koja provodi ovaj program. Interes za upis u ovaj strukovni kurikulum je velik što dokazuju i podatci da se upisna kvota popuni drugi dan nakon otvaranja prijava te da na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote. Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji se upisuju u ovaj program te se ljestvica u zadnjih nekoliko godina podigla sa 46 bodova na prošlogodišnjih 64. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu 2 razreda tehničara za računalstvo te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Obzirom na porast broja učenika u Županiji i našem Gradu te prepoznatljivosti kvalitete rada naše Škole u cijeloj Istarskoj županiji i ove godine očekujemo jako velik interes učenika za upisom u 1. razred tehničara za računalstvo. Slijedom svega navedenoga ovim Vas putem molim da nam uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju odobrite upis u dva razredna odjela tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Školski odbor Škole Ingrid Sau, prof. - ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
77 ROZALIJA KUFNER O D L U K U, I. Poštovani, u potpunosti podržavamo neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole, koju je u svom komentaru izložila ravnateljica Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka Evica Kozera. Radi se o ukidanju razrednog odjela za zanimanje STOLAR, koje jedino na području Primorsko goranske županije obrazuje mlade ljude za rad u drvnoj industriji. Naše poduzeće kao jedan od malobrojnih proizvođača stolica, stolova i njihovih dijelova u našoj županiji, teškom mukom nalazi stručne mlade ljude koji bi mogli raditi u našoj proizvodnji. Ukinete li zanimanje stolar, za nas proizvođače, to će postati nemoguće. Uzmite u obzir trud i zalaganje škole za pokretanjem obrazovnog programa i velike napore da se taj program što kvalitetnije prenese učenicima. Pratite uspjehe učenika, podržite razvoj i daljnje obrazovanje, potičite ulaganja i modernizaciju obrazovnih procesa, a NE UKIDAJTE zanimanje STOLAR! Sa štovanjem Rozalija Kufner Calligaris d.o.o. Ravna Gora Gorski kotar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
78 Darija Novoselović O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek, posebno smanjenjem broja upisnih mjesta u obrazovne programe tehničar za računalstvo i vozač motornog vozila. Stručni sam suradnik – psiholog u školi s iskustvom rada u profesionalnom usmjeravanju u HZZ-u. Navest ću argumente temeljene na podacima tržišta rada, na preporuci preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku iz prosinca 2021. godine za Osječko-baranjsku županiju (deficitarni vozač motornog vozila) te ponuda i potražnja za zanimanjima elektro i računalnog smjera za koje je potrebno 4-godišnje srednje strukovno obrazovanje, godišnji prosjek 2018.-2021. godine, izvor www.hzz.hr , www.mzo.hr/školski rudnik vol.1 Tijekom posljednjih 20 godina (2001-2020) broj stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji se smanjio za 15,9% Istodobno smanjenje radne snage, najvećim dijelom zbog emigracije radno sposobnog stanovništva moglo bi dovesti do manjka radne snage, posebno u nekim djelatnostima a to se posebno odnosi na zanimanja Elektrotehnike i računarstva koja je iznadprosječno zapošljiva ne samo u gradu Osijeku (partner škole je udruga Osijek Software City), Osječko-baranjskoj županiji i slavonskoj regiji (5 slavonskih županija) i u ostalim regijama gdje se već osjeća značajan nedostatak ovih kadrova. Podaci tržišta rada pokazuju da unutar Slavonske regije Osječko-baranjska županija ima daleko najveću ponudu i potražnju za računalnim zanimanjima za koja je potrebno 4-godišnje strukovno obrazovanje (prema Ponuda i potražnja za zanimanjima elektro i računalnog smjera za koje je potrebno 4-godišnje srednje strukovno obrazovanje, godišnji prosjek 2018.-2021. godine, izvor www.hzz.hr , www.mzo.hr/školski rudnik vol.1, iz Analiza tržišta rada za elektrotehničkim i računalnim zanimanjima Slavonske regije, pripremila: Sanja Crnković-Pozaić). Za ovim zanimanjima iskazuje se 168 slobodnih radnih mjesta u županiji, dok je nezaposlenih bilo 136 a maturanata koji ostaju na tržištu rada svega 60. Ostale županije imaju znatno nižu potražnju, a jednaku ili veću nezaposlenost kao i broj upisanih učenika. Viškovi u drugim slavonskim županijama iznosili su 54 radnika što ipak niej dovoljno da zadovolji potražnju u Osječko-baranjskoj (-78). Osim toga, kod računalnih zanimanja mora se uzeti u obzir činjenica da se dio ponude i potražnje odvija na tržištu izvan dosega statističkog sustava HZZ-a tako da se može pretpostaviti da je potražnja za ovim zanimanjima vjerojatno podcijenjena. Molim stoga da razmotrite povećanje broja upisnih mjesta u razrednim odjelima za upis za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel) posebno jer se radi o manjkovima prisutnim na tržištu rada koji se ne mogu zadovoljiti iz redova nezaposlenosti. Hvala na pažnji! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
79 JASNA CRNEKOVIĆ O D L U K U, I. Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke, pogotovo dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa. S obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec, kopiram ga u cijelosti. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
80 MARIO OGNJENOVIĆ O D L U K U, I. Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke, dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa, a posebno s predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek S obzirom da se u potpunosti slažem s komentarom koji je napisao ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić, prenosim ga u cijelosti. “Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek. Kao Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu jačamo usmjerenost na potrebama tržišta rada i poslodavaca te smo prošlih godina kao prijedlog upisa imali 24 učenika po razrednom odjelu. Zbog upisivanja učenika s individualiziranim i prilagođenim programima u pojedinim školskoj godini dolazilo je do smanjena učenika u razrednim odjelima sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno tehničara za računalstvo i vozača motornih vozila, treba omogućiti upis 24 učenika po razrednom odjelu. Molim Vas stoga da razmotrite povećanje broja učenik za upis u Elektrotehničkoj i prometnu za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel)posebno jer se radi o aktualnim zanimanjima za koje postoji izuzetan interes učenika, ali i poslodavaca. Ujedno zanimanje vozač motornih vozila je deficitarno zanimanje.” Mario Ognjenović nastavnik, Elektrotehnička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
81 Bitoraj O D L U K U, I. Kao prvo problem je u nama roditeljima koji neće da šalju svoju djecu u obrtnička zanimanja. Sjećam se jako dobro kada smo u Općini Mrkopalj predložili da se više ne stipendiraju zanimanja ekonomisti i gimnazijalci pošto 90% njih kada završe odlaze iz Mrkoplja ili kada završe nemaju posla u svojoj struci pošto je suficit takvih struka, pa rade kao konobari ili završe u najboljem slučaju na pilani. Prijedlog je bio da se samo stipendiraju obrtnička zanimanja koja su deficitarna i koja su nam prijeko potrebna. Reakcija većine vjećnika je bila da se naš prijedlog ne prihvati jer bi svi roditelji htijeli da djeca završe škole koje osiguravaju mjesto u nekoj administraciji. Ovakva percepcija je u cijeloj Hrvatskoj iako su danas obrtnička zanimanja puno više plaćena nego prije i na žalost sve ostaje po starom. Kao drugo pokrenuli smo preko Zadruge Gorski kotar projekt Goranske kuće gdje nam je temeljna misao bila da se goranska drvna industrija više bavi finalnom drvnom industrijom gdje bi zainteresirani drvni proizvođači proizvodili poluproizvode i proizvode za potrebe izgradnje drvene goranske kuće koje bi se u konačnici gradile na starim goranskim ruševinama i iznajmljivale zajedno sa vlasnicima nekretnina. Osim stolarije Lokve nitko nije pokazao interes, a da ne govorim o Finvestu i Filipoviću koji se sprdao sa nama. I ono što je najžalosnije te Goranske kuće nema još uvijek na vidiku zahvaljujući nekima koje ne želim niti spominjati. Dakle. naša drvna industrija u 90 % slučajeva ili se bavi pilanarstvom ili proizvodi pelete pošto je tu koeficijent ulaganja najmanji , a profit veći. Treći problem je što političari Gorskog kotara i PGŽ od silne šume ne vide drvo pred njihovim nosom koje je sirovinska baza i to drvo moli i plače da se njegovo deblo bukve, smreke ili jele finalizira u jednom baznom drvno tehnološkom inovacijskom centru u uskoj suradnji sa hrvatskim dizajnerim. Kada ste čuli da je iole jedan goranski političar govorio o ovoj problematici-nikada! U Virovitici su slavosnki političari iz EU fondova napravili upravo ovakav drvno tehnološko inovacijski centar od kojega sve počinje. Četvrta stvar je da se ne mogu u svakom ćošku GK otvarati pilane koje treba sve namiriti , a sirovine sve manje, a to znači da Županija i Država trebaju podržati drvnu industriju koja ulaže u finalnu proizvodnju, koja ulaže u novac u stipendije za stolare i ostala drvna zanimanja, u drvnu industriju koja zajedno sa JLS gradi goranske kuće u koje useljava svoje stipendiste sa njihovim obiteljima, osim toga prostorni planovi Općina i Gradova ne smiju u GK i Primorju dozvoliti ugradnju plastične i samo aluminijske stolarije itd.itd. Pokušao sam jednim djelom ukazati na širu problematiku u vezi naše drvne industrije i drvno tehnoloških zanimanja , ali problematika je kud i kamo veća i ona je najvećim djelom u glavama saborskih zastupnika gdje je šumarski i drvnotehnološki LOBI nikakav i njih ne zanima niti drvna industrija ,niti šumarstvo jer su tamo većinom lječnici i psiholozi i zato nam je tako u Državi. I na kraju pošto sam detektirao neke od najvažnijih problema u vezi drvne industrije koja je jedna od rijetkih gospodarskih grana u RH koja ostvaruje suficit u trgovinskoj razmjeni sa inozemstvom gdje na žalost još uvijek imamo prevelik izvoz sirovine. Ukoliko MZO ukine zanimanje stolar u bilo kojoj obrtničkoj školi, a poglavito u PGŽ gdje u Gorskom kotaru više nema srednjeg obrazovanja za zanimanje stolar, a sada se sprema isto i za Drvodjeljsku i strojarsku školu RIJEKA onda možemo očekivati još i veći rast izvoza kvalitetne sirovine iz RH i uvoza kvalitetnih gotovih proizvoda iz inozemstva. Umijesto da potičete drvnu industriju kroz EU natječaje da za EU bespovratna sredstva mogu dobiti samo oni koji imaju minimalno 5 stipendista za stolara i ing.drvne industrije vi krećete u gašenje ovog nadasve potrebnog zanimanja. Ovo je nosens koji se može dogoditi samo u hrvatskoj, pa valjda bi u MZO trebali raditi intelektualni lumeni RH koji bi trebali shvatiti da njihove plaće dolaze iz proizvodnog i kvalitetnog sektora kao što je primjerice drvna industrija RH. Moja malenkost je po zanimanju ing. drvne industrije koji u struci nije već odavno upravo iz razloga ne prepoznavanja inovativnog razvoja drvne industrije i masovnog otvaranja pilana. Nadam se da će ovaj moj poduži tekst pomoći da ispravite svoj prijedlog i da moje sugestije primjenite što prije kako bi opstala drvna industrija Hrvatske koja ima ogormnu i kvalitetnu sirovinsku bazu. s poštovanjem, Ing. drvne industrije Ivan Butković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
82 evica kozera O D L U K U, I. Poštovani , u prijedlogu upisa za 1. razred za šk. 2022./23. godinu uočeno je da za Drvodjeljsku i strojarsku školu RIJEKA nije predviđeno za upis 3 razreda nego 2 razreda bez mogućnosti upisa STOLARA. Napominjem da smo ove školske godine upisali 3 razreda i da smo isto tako predvidjeli 3 razredna odjela za sljedeću školsku godinu, naravno sa zanimanjem STOLAR, dakle NE radi se o povećanju broja razrednih odjela. Navedeno zanimanje STOLAR je od izuzetne važnosti za PGŽ jer kako znate naše drvo, drvo Gorskog kotara treba obraditi. Jedina smo škola u PGŽ koja obrazuje zanimanje stolar i ukidanjem istog nanijela bi se ogromna šteta u razvoju obrtništva naše županije. Sada imamo učenike u 2.om i 3.-em razredu te želimo nastaviti tradiciju upisa učenika STOLARA u našu školu samim tim što imamo sve uvjete od klasične do CNC tehnologije te sada imamo i veći broj licenciranih radionica za naukovanje za što se isto škola pobrinula najvećim djelom. Napominjemo da je naš učenik ove godine osvojio 1.-o mjesto na međužupanijskom natjecanju Stolara u Splitu i sada se priprema za državno natjecanje. Onemogućavanjem upisa STOLARA nanosimo kako sam rekla veliku štetu PGŽ u povezivanju obrazovanja s tržištem rada gdje se svaki dan traži zanimanje STOLAR. Molim Vas da omogućite upis STOLARA u Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka kako bi nastavili upis tradicijskog deficitarnog zanimanja, sp, Evica Kozera,dipl.ing. Ravnateljica Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka ( stari naziv Strojarsko brodograđevna škola za ind. i obr. zan. Rijeka) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
83 Mirela Petković O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Ekonomist u Srednjoj školi Prelog. Grad Prelog jedan je od gospodarski najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj i tvrtke na području Grada Preloga imaju potrebe upravo za zaposlenicima ekonomskog usmjerenja. U naš grad dolaze mnogobrojni ulagači, šire se gospodarske zone i stalno se povećava broj tvrtki te će potrebe za kadrom ekonomskog usmjerenja biti sve veće. Dokaz tome je i izuzetno dobra suradnja s Gradom Prelogom koji učenicima ekonomskog usmjerenja sufinancira nabavu udžbenika i tableta. U Srednju školu Prelog također gravitira i velik broj učenika iz cijelog Donjeg Međimurja. Ekonomisti se u Srednjoj školi Prelog obrazuju od osnivanja škole te ovo zanimanje ima u našoj školi dugogodišnju tradiciju. Učenici ekonomskog usmjerenja ostvaruju izvrsne rezultate na različitim natjecanjima iz područja poduzetništva, računovodstva, daktilografije itd., sudjeluju u različitim projektima i smotrama te su nositelji mnogobrojnih aktivnosti u školi. Učenici također ostvaruju dobre rezultate na državnoj maturi i upisuju željene fakultete. Također bih htjela naglasiti i kvalitetu nastavnika iz Stručnog vijeća ekonomista Srednje škole Prelog. Radi se o kadrovima s dugogodišnjim iskustvom u praksi i u školi koji su vrlo motivirani, redovito se usavršavaju i napreduju u svojim zvanjima. Zbog svega navedenog, molim vas da Srednjoj školi Prelog odobrite upis učenika u smjer Ekonomist. S poštovanjem, Mirela Petković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
84 Ivanka Dejanović O D L U K U Poštovani, ne mogu se složiti s prijedlogom da se na području naše županije i naše škole ukidaju pojedini smjerovi, u ovom slučaju turističko-hotelijerski komercijalist, a pogotovo da se takva odluka proslijedi bez najave i dogovora sa školom. Isto tako bilo je neprimjereno spajanje učenika dvaju razreda u jedan prošle godine i prije tri godine, kad su spojeni razredi u kojima se obrazuju djeca za zanimanje kuhar i konobar i automehaničar i vodoinstalater. Pri tome se nije vodilo računa o integraciji djece s prilagođenim programima kojih sada u takvom razredu ima pun više od preporučenog broja. Moji kolege dosad su iznijeli niz uvjerljivih argumenata protiv vaše odluke pa ih ja neću ponavljati, samo se nadam da ovo savjetovanje nije otvoreno tek tako, nego da ćete čitati i nastojati uvažiti naše argumente. Lika je prekrasna i zaslužuje da se naša djeca mogu ovdje obrazovati, zapošljavati i stvarati život, a ne da se raseljavaju preko svake mjere. Nadam se da ćete još jednom preispitati svoju odluku uzevši u obzir naše razvojne potencijale i činjenicu da smo brdsko-planinsko područje. S poštovanjem, Ivanka Dejanović, prof. hrv. jezika i književnosti u Strukovnoj školi Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
85 Sanja Kaloper O D L U K U AKTIV EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA SREDNJE ŠKOLE DELNICE Poštovani, Aktiv ekonomske skupine predmeta Srednje škole Delnice NE SLAŽE se s Vašim prijedlogom. Razlog takvog neslaganja leži u činjenici da 30 % učenika cjelokupne naše škole čine upravo učenici ekonomisti. Tokom godina nemamo problema sa formiranjem novih razrednih odjela te postoje naznake da taj smjer u našoj školi ima budućnosti. Sretni smo i ponosni što smo u nizu godina uspješno izveli na put mnoge generacije naših ekonomista. U tu svrhu, naši učenici sudjeluju na školskim, županijskim natjecanjima, statističkoj olimpijadi, virtualnim sajmovima vježbeničkih tvrtki, tjednima financijske pismenosti u suradnji sa PBZ-om… Od projekta, ponosni smo na naš trenutni Erasmus+SOEN 3 projekt u trajanju od dvije godine u suradnji sa PINS-om Skrad, Digitalni učenički inkubator u suradnji sa Školskom knjigom te netom završeni projekt PS. Pokreni solidarnost. Uz teoriju, volimo i praksu stoga imamo niz suradnji sa raznim institucijama, tijelima lokalne samouprave i poduzetnicima našeg kraja– PINS-om iz Skrada, LAG-om Gorski kotar, Gradom Delnice ,Crvenim križom... Molimo Vas da prilikom donošenja odluke, dobro razmotrite sve dosad objavljenje komentare i naš priloženi osvrt. U nadi da ćete prije svega donijeti najbolju odluku za naše i vaše buduće ekonomiste, Srdačan pozdrav iz srca Gorskog kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
86 IVANA MEDANOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao nastavnica u Srednjoj školi „Vladimir Gortan“ Buje izražavam veliko nezadovoljstvo zbog namjere ukidanja jednog razrednog odjela – HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR i istovremenog povećanja broja učenika u preostala dva razredna odjeljenja. U situaciji u kojoj Hrvatska doslovno vapi za kvalitetnom i stručnom radnom snagom u svim područjima turističke djelatnosti, ukidanje razrednih odjeljenja u programu Turizam i ugostiteljstvo uistinu se doima poput nekog lošeg znanstveno-fantastičnog filma. Pitam se samo jesu li predlagatelji te odluke svjesni da su osim državnog proračuna koji će ostvariti određene uštede, svi ostali na gubitku? Djeca koja će uspjeti upisati program i koja će pohađati nastavu u pretrpanom razredu u kojem im se nastavnici neće moći kvalitetno posvetiti, od onih nadarenih i manje nadarenih, do učenika s posebnim potrebama. Djeca koja neće uspjeti upisati program i čiji će se roditelji naći na mukama jer možda neće imati mogućnosti poslati ih u neku drugu sredinu na školovanje. Nastavnici koji su vrijedno i samozatajno godinama posvećeni radu s učenicima u malim sredinama (čije postojanje je mnogima u velikim sredinama nažalost vrlo često nepoznanica), dajući svoj doprinos njihovom oživljavanju i čija bi egzistencija zbog smanjenja satnice mogla biti ozbiljno ugrožena. Turistički djelatnici koji će još teže dolaziti do radne snage zbog manjeg broja učenika koji će izaći iz škole. Jesu li te određene uštede uistinu vrijedne svih nabrojanih gubitaka? Obrazovanje budućih generacija je filigranski posao i mišljenja sam da se u tako osjetljivom sektoru stvari uistinu ne mogu rješavati metrom koji vrijedi jednako za sve u različitim okolnostima. Naša djeca ne mogu i ne smiju biti svedena u iste okvire koji vrijede za kruške i jabuke! Zbog svega navedenog nadam se da ćete još jednom preispitati svoju odluku. Srdačan pozdrav, Ivana Medanović prof. njemačkog i francuskog jezika Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
87 Marija Mecanović O D L U K U Poštovani, kao nastavnica u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci, ovim putem izražavam protivljenje i nezadovoljstvo s prijedlogom strukture upisa u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Planirani broj upisnih mjesta za učenike županije Vukovarsko-srijemske odobren je od strane osnivača, navedene Županije, na temelju potreba i iskazanih interesa učenika dugi niz godina. Ne razumijem potrebu izmjene broja upisnih mjesta i smatam da je pogreška ukidanje jednog razreda smjera ekonomist, čime bi, kako je navedeno, umjesto dosadašnja četiri razreda upisivali tri razreda ekonomista. Unazad pet godina već smo kao škola izgubili razred prodavača i upravnih referenata te sada upisujemo po jedan razred za navedene smjerove. Prema ovom Prijedlogu, odobravate 78 upisnih mjesta u 3 razredna odjeljenja smjera ekonomist, što je 26 učenika po razrednom odjelu, na samoj gornjoj granici pedagoškog standarda, a ne razmišljate kako će to utjecati na kvalitetu nastave, individualni pristup svakom učeniku te samu primjenu novih strukovnih kurikuluma koje nalaže Škola za život. Smanjenjem broja upisnih mjesta i broja razrednih odjela, izravno utječete na budućnost učenika koji godinu za godinom iskazuju želju za nastavak obrazovanja u našoj Školi, što dokazuje velika zainteresiranost i potpuna popunjenost svih smjerova naše Škole i to već na ljetnom upisnom roku. Ovaj čin će imati i za posljedicu nesrazmjeran broj zamolbi za prebacivanje u smjer ekonomist nakon upisa kojima nećemo biti u mogućnosti udovoljiti. Brojni zapisnici Nastavničkog vijeća potvrđuju kako se broj učenika uvijek poveća tijekom nastavne godine, te je određeni broj učenika primoran potražiti mjesto u nekoj drugoj školi čime ih degradiramo i uskraćujemo im budućnost kakvu si žele. Iluzorno je i deplasirano razlagati tezu o utjecaju ovog nerazumnog čina na budućnost nastavničkog kadra koji time postaje tehnološki višak. Ovaj Prijedlog smatram uvelike nepromišljenim, ishitrenim i pogubnim kako za učenike, tako i za njihove roditelje a i nastavnike Škole, osim ako isti nema za cilj gubitak radnih mjesta stanovnika Republike Hrvatske, masovno iseljavanja i demografski pad stanovništva? Vjerujem da vam nije interes ljude koji su se obrazovali te se i dalje svakodnevno usavršavaju i stječu nova znanja, napreduju u svom zvanju te svoje zvanje ne shvaćaju samo kao posao već kao poziv da oblikuju djecu u odrasle mlade ljude spremne za samostalan život, proglasiti tehnološkim viškom i gurnuti ih na samu marginu društva. Zbog svojeg geostrateškog položaja, Vinkovci su mjesto kojem gravitira velik broj učenika, a s obzirom na veličinu naše Škole i nastavu u jednoj smjeni, omogućen im je velik izbor izvannastavnih aktivnosti, pa tako i sudjelovanje u raznim projektima koji ne bi bili provedivi bez učenika naše Škole. Nastava je na visokoj razini i zbog stručnosti nastavničkog kadra ali i zbog suvremene opremljenosti informatičkom i ostalim raznim opremama koje učenicima omogućuju uvid u tržište rada za koje ih spremamo. Osim na tržište rada, učenici iz naše Škole odlaze i na mnogobrojna sveučilišta i visoka učilišta upravo zbog toga što im nastava s velikim udjelom općeobrazovnih predmeta pruža izvrsnu podlogu za polaganje Državne mature ali i za samo studiranje i na društvenim i humanističkim studijima i na biotehničkim znanostima ali i na prirodoslovnim studijima što pokazuju rezulltati Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nerijetko učenici naše Škole postižu velike uspjehe u znanju što potkrepljuju dokazi o sudjelovanju naših učenika na mnogobrojnim županijskim i državnim natjecanjima gdje ostvaruju značajne rezultate. Znanje i obrazovanje oplemenjuju društvo, znanje je moć, ono nam daje snagu i energiju, a mogućnost izbora nastavka obrazovanja od krucijalne je važnosti za svaku naciju, ono čini različitost u strukturama društva koja obogaćuje jednu civilizaciju, stoga vas molim da uvažite ove argumente te prihvatite prijedlog strukture upisa vidljiv u sustavu Upisi.hr koji je odobrio naš osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Marija Mecanović, mag. educ. math. et inf. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
88 Glazbena škola Muzički Atelje O D L U K U Poštovani. Molim Vas unos strukture upisa za pripremni i prvi razred srednje Glazbene škole Muzički Atelje za šk. god. 2022./23. PROGRAM OBRAZOVANJA trajanje obrazovanja (godine) broj razrednih odjela broj učenika Glazbenik-program srednje škole 4 1 25 Glazbenik-pripremno obrazovanje 2 1 25 S poštovanjem, za Muzički Atelje - ravnatelj Zdravko Miladin, mag.mus. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
89 Nadica Mišak-Ivankov O D L U K U Poštovani, nije mi jasna logika prijedloga upisa. Nedostaje nam kuhara i konobara a Srednjoj školi Zabok bi prema prijedlogu odobrili upis 6 konobara i 14 kuhara. Za cijelu Krapinsko-zagorsku županiju 6 konobara! U školi koju ste proglasili Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Nema smisla. Škola obrazuje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju samo u sektorima Ekonomija, trgovina i poslovna administracija i Turizam i ugostiteljstvo koji su u gospodarstvu povezani. Ovu školsku godinu Srednja škola Zabok ima 18 učenika završnih razreda smjer konobar i 26 učenika završnih razreda smjer kuhar, u tri razredna odjela (odmah kod upisa broj učenika bio je smanjen na 20 po odjelu zbog izravnog upisa 9 učenika). Mislim da bi bilo sasvim u redu da se školi omogući upis jednog razrednog odjela konobara i jednog razrednog odjela kuhara. I da, mogli bi reći da ne bi trebalo upisivati komercijaliste ili ekonomiste, ali oni su savim drugačiji profil učenika od navedenih kuhara i konobara. Ako se neće upisati u ekonomsku, upisat će se u neku drugu četverogodišnju školu ili u gimnaziju. I završiti ekonomski fakultet. I onda raditi kao računovođe ili šalterski službenici ili administratori (za što je potrebna SSS) ... Molim Vas da se ovaj prijedlog strukture upisa prilagodi potrebama pojedinih sredina, u ovom slučaju potrebama Krapinsko-zagorske županije koja poduzima sve što može kako bi školovala kadrove koji su deficitarni na tržištu rada. S poštovanjem, Nadica Mišak-Ivankov, prof. matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
90 Lea Južnić O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srednja škola Delnice ima vrlo kvalitetan program i odlične nastavnike u svim trenutno ponuđenim smjerovima. Osobno sam pohađala prirodoslovno-matematičku gimnaziju, nakon toga upisala i uspješno završila preddiplomski i diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te trenutno završavam doktorski studij na Medicinskom fakultetu Tehničkog Sveučilišta u Dresdenu. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez temelja koje su mi pružila Srednja škola Delnice. Nadalje, unatoč svim problemima (već navedenim u brojnim komentarima na ovu Odluku) s kojima se učenici i nastavnici u Gorskom kotaru susreću, već godinama zajedno dokazuju da mogu konkurirati ostalim školama na županijskoj i državnoj razini. Stoga apeliram da se Srednjoj školi Delnice omogući zadržavanje postojeće upisne politike! Uz to, s ciljem podržavanja razvoja i rasta Gorskog kotara, te iskorištavanja jedinstvenog potencijala ovog područja, molim vas da uvažite zahtjeve SŠD za otvaranjem novih smjerova. S poštovanjem, Lea Južnić, mag.biol.mol. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
91 Željko Kontak O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukom da se u Graditeljskoj školi Čakovec ne upisuje program tehničar geodezije i geoinformatike (050624). Prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu i upisnu politiku u Međimurskoj županiji program tehničar geodezije i geoinformatike nije na popisu u obrazovnim programima u kojima treba smanjiti broj upisanih učenika. S poštovanjem, Željko Kontak Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini. Škola u strukturi upisa za šk. god. 2022./2023. nije planirala upis učenika u jedan razredni odjel strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike.
92 Hrvoje Musinov O D L U K U Hrvoje Musinov Poštovani, uvažavajući rezultate trenutačnog stanja demografske slike RH, poglavito brdsko-planinskih područja, ne mogu se oteti dojmu da će Vašim planom upisa u škole na navedenim mjestima, ušteda koja je vjerojatno razlog ovakvih mjera biti minimalna i kratkoročna u odnosu na dugoročne negativne posljedice koje će ovakve mjere donijeti. Smatram kako je o ovom osjetljivom pitanju nužno biti u dubokoj interakciji sa školama, a ne ih dovoditi pred gotov čin. Hrvoje Musinov, prof. povijesti - SŠ Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
93 Antonija Podobnik O D L U K U Bivša sam učenica Srednje škole Delnice i moram izraziti neslaganje s prijedlogom upisa za ovu školsku godinu. Mislila sam da ne treba posebno isticati zašto je bitno da takvo okruženje kao što je Gorski kotar zadrži čim više mogućnosti za mlade, ali budući da sam i sama ponekad frustrirana manjkom izbora i ukidanjem razno raznih sadržaja u našem kraju, a pogotovo nakon što sam čula za ovu odluku, ponovit ću ono što bismo svi trebali znati. Područje smo s brdsko planinskim statusom i imamo alarmantnu tendenciju odlaska stanovništva na što malo tko reagira. Lokalno se trudimo koliko možemo pružiti mladima razlog za ostanak, no odluke, kao što je ova, nam itekako u tome odmažu. Mladi koji u tako burnim godinama odlaze, vrlo vjerojatno se više neće ni vratiti, dok je u suprotnom vrlo velika vjerojatnost da ostanu. I sama sam jedna od njih. Studirala sam u Zagrebu, neko vrijeme bila tamo i zaposlena, no srce me vuklo kući, u ovaj predivan kraj. Htjela sam raditi na napretku naših mjesta i na zadržavanju mladih u njima te sam se na kraju odlučila za otvaranje turističke agencije u Ravnoj Gori. Tako je to kad sam svoje najljepše godine provela upravo ovdje. Svaki dan putovala u Delnice, vraćala se kući, trenirala sport koji povremeno treniram još uvijek i stvorila svoje mjesto pod suncem upravo u Gorskom kotaru. Zaživi li ovaj prijedlog o ukidanju smjerova u Srednjoj školi Delnice, bit će mi jako žao svih učenika koji žele isto što i ja, ali im je u startu onemogućeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
94 Gordana Žubrinić O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom upisa u prvi razred Srednje škole Otočac u sljedećoj školskoj godini. Smatram da vaš prijedlog nije u skladu sa svim vrlo važnim čimbenicima, a to su: - ova škola je nastala iz "trgovačkog praktikuma" i jedini smo u županiji koji obrazujemo u zanimanju prodavač, - postoji još uvijek velika zainteresiranost učenika za zanimanje poslovni tajnik i prodavač, - povećanje broja učenika u razrednim odjelima ima za posljedicu lošiju kvalitetu nastave. Ministarstvo na ovaj način želi uštedjeti s manjim brojem nastavnika, što ide na štetu učenicima, - učenici u usmjerenju poslovni tajnik i prodavač stječu vrlo dobra znanja te su osposobljena kako za tržište rada, - učenici u usmjerenju poslovni tajnik mogu se upise na mnogobrojne fakultete, a i u Otočcu postoji mogućnost nastavka školovanja na upravnom pravu - učenici koji imaju zdravstvenih problema (nažalost, ima ih sve više) imaju mogućnost se uključiti u program poslovni tajnik i prodavač jer ih Centar za profesionalnu orijentaciju upravo šalje u ta usmjerenja. Smatram da sve dok postoji veliki interes učenika i njihovih roditelja za usmjerenje posloni tajnik i prodavač, ne treba ga ukidati jer će to stvoriti štetne posljedice u društvu. Gordana Žubrinić nastavnik ekonomske grupe predmeta u Srednjoj školi Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
95 Gordana Podobnik O D L U K U Gorski kotar je dio Hrvatske često nezamjetan jer smo tihi i samozatajni, vrijedni i šutljivi. I polako se otima Gorskom kotaru, počevši od šuma, i šumskog bogatstva još davnih godina, pa su polako oduzete nam pošte, banke, benzinske... Sela se gase. Znamo da ljudi ima manje, ali promjenom strukture profila u organizaciji Srednje škole Delnice koje nudi Ministarstvo neće se popularizirati život, niti zadržati mlade. Krenut će u škole dalje, a tko ode u školu u gradove kao Rijeka,Zagreb... tamo i ostane. Dajem podršku djelatnicima Srednje škole koji pokušavaju kvalitetom djeci omogućiti raznolikost u obrazovanju, širinu spoznaja i humanost jer u manjim grupama vidljiva je svaka individua i njene potrebe. Gordana Podobnik, učitelj savjetnik Ravna Gora Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
96 Sandra Telebec O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. Zahvaljujemo na razumijevanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
97 Josip Štampar O D L U K U Poštovani, kao ravnatelj Gimnazije Gospić iskazujem nezadovoljstvo i neslaganje s Vašim prijedlogom. Gimnazija Gospić već nekoliko godina u nizu suočava se sa smanjenjem broja učenika koji upisuju prvi razred, a s time posljedično i sa smanjenjem broja razrednih odjela. Šk. god. 2015./2016. imali smo ukupno 12 razrednih odjela, a prošle školske godine imali smo samo 8 razrednih odjela. Dakle u periodu od samo nekoliko godina broj razrednih odjela smanjio se za trećinu. Ove školske godine (2021./2022.), kao posljedica smanjenja broja učenika završnih razreda osnovnih škola na području Gospića i šire, upisali smo samo jedan razredni odjel te smo time pali na ukupno 7 razrednih odjela. Ove godine se nadamo da ćemo upisati dovoljan broj učenika da bismo mogli oformiti dva razredna odjela prvog razreda gimnazije te time zadržati postojeći ukupni broj od 7 razrednih odjela. Dakle, ne tražimo povećanje, već samo zadržavanje postojećeg broja razrednih odjela te izbjegavanje pojave novih tehnoloških viškova i smanjenja broja učenika. Ličko-senjska županija površinom je najveća županija, a po broju stanovnika najmanja. Ovakvom odlukom potaknulo bi se i dodatno ubrzalo daljnje iseljavanje stanovništva, umjesto da donosimo mjere koje će djelovati na demografske promjene u smjeru povećanja broja stanovnika pa tako i učenika. I bez ovakvog prijedloga nalazimo se u dosta teškoj situaciji, ako ne možete donijeti odluke koje će nam pomoći, a smatram da biste to trebali učiniti, nemojte ni donositi odluke koje će nam dodatno otežati, a upravo ovakav prijedlog je takva odluka. Nadam se da ste i vi svjesni kakve negativne posljedice bi ovakva odluka izazvala te se stoga nadam da ona neće biti i konačna. S poštovanjem, ravnatelj Gimnazije Gospić, Josip Štampar, prof. Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
98 LUCIJA VUGER O D L U K U Poštovani, nastavnica sam u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci, a također sam i članica Upisnog povjerenstva škole i moram izraziti nezadovoljstvo s prijedlogom strukture upisa u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ne razumijem potrebu o izmijeni broja upisnih mjesta, iako je broj isti za narednu godinu odobren od strane našeg osnivača, Vukovarsko-srijemske županije. Odobrena su nam četiri razreda ekonomista, i ta četiri razreda upisujemo već dugi niz godina i mjesta su svake godine popunjena, i to na ljetnom upisnom roku. Mislim da je to dobar pokazatelj o interesu osnovnoškolaca za taj smjer. Još veći interes je postojao za smjer upravni referent, koji smo svake četiri godine upisivali po dva razreda, no od prethodne godine, to nam ne dozvoljavate. Smanjenjem broja upisnih mjesta, kao i smanjenjem broja razrednih odijela, izravno utječete na budućnost učenika koji pokazuju interes za nastavak obrazovanja prema svojim željama, kao i na budućnost nastavničkog kadra kojima se smanjuje satnica. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci zanimljiva osmašima iz razloga što kroz svoj nastavni plan i program, uz kvalitetno nastavno osoblje, iako strukovna škola nudi mogućnosti za nastavak obrazovanja na fakultetima raznih područja. Rezultati Državne mature, koju naši učenici uspješno polažu, pokazuju da naši učenici ne upisuju samo Ekonomski fakultet, nego i društveno-humanističke smjerove, kao i prirodoslovne smjerove. Ne znam koliko je komisija koja je izradila Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023., upoznata kako je Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci jedna od središnjih obrazovnih ustanova grada, ali i Županije jer su Vinkovci gravitacijsko središte za okolna mjesta Županije. Kako se popuni broj mjesta na redovnom upisnom roku, početkom nastavne godine, Nastavničkom vijeću škole, upućuju se zamolbe učenika za naknadni upis i premještaj iz drugih škola, što potkrjepljuju i Zapisnici Nastavničkog vijeća. Time se broj učenika u razrednom odijelu povećava, što utječe na kvalitetu nastave, a i na prilagodbu učenika s obzirom da je za socijalizaciju, a i kontinuitet učenja, puno lakše kad nastavu u razrednom odijelu prati od početka nastavne godine. S obzirom da nam prema Prijedlogu o upisu učenika, smanjujete broj razrednih odijela na 3 razreda, broj zamolbi prema Nastavničkom vijeću će sigurno biti veći, a zbog smanjenja razrednih odijela ne ostavlja se prostor za eventualni nanknadni upis učenika. Odborili ste nam upis 78 učenika u 3 razredna odjela, pitanje je jeste li primjetili kako je to 26 učenika u razredu što je veliki broj učenika za provođenje kvalitetne nastave, kao i nastave prilagođene zahtjevima Škole za život. Zbog svega navedenog smatram da smanjenje razrednih odijela s 4 na 3 razredna odijela, nepromišljeno i imat će dugoročne posljedice, kako za učenike, tako i za njihove obitelji i nastavnike škole. S toga Vas molim da prihvatite prijedlog strukture upisa vidljiv u sustavu Upisi.hr koji je odobrio i naš osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Lucija Vuger, mag. hist. et mag. edu. hist. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
99 Tihana Hrg O D L U K U Poštovani, kao bivša nastavnica u Srednjoj školi Delnice iskazujem neslaganje s prijedlogom Odluke kojom se namjerava ukinuti smjer ekonomist. Iako je broj učenika koji se upisuju u Srednju školu Delnice malen, za Gorski kotar svaki pojedini učenik znači jako mnogo. Kao što se može vidjeti, za spomenuti smjer i dalje postoji interes, pa naša djeca ostaju u Gorskome kotaru, školuju se u svome gradu ili vrlo blizu mjesta u kojem žive, što je itekako olakotna okolnost za mnoge obitelji slabijeg imovinskog stanja. Ukidanje smjera značilo bi i gašenje radnih mjesta, a posljedično i iseljavanje obitelji, čime se nikako ne pridonosi suvremenim trendovima decentralizacije. Uspjesi brojnih učenika koji su se školovali u Srednjoj školi Delnice na zavidnoj su razini, projekti u koje su bili uključeni pokazuju da je škola vrlo suvremena, a nastavnici ne samo stručni nego i spremni uložiti dodatan trud u obrazovanje svojih učenika. Zbog navedenog i svega što su kolege i sumještani u komentarima ranije spomenuli smatram kako upisna politika ove škole treba ostati kao i do sada. S poštovanjem, Tihana Hrg Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
100 Serđo Jadrić O D L U K U U ime Tehničke škole, Rijeka iskazujem neslaganje sa odobrenom strukturom upisa za školsku godinu 2022/2023. Naime, tražili smo odobrenje za povećanje broja upisa razrednih odjela za obrazovni program Tehničar za mehatroniku sa jednog na dva razredna odjela. Obrazloženje našeg zahtjeva se sastoji u tome da je to izrazito traženi program u sektoru strojarstva i elektrotehnike, od strane budućih učenika i privrednih subjekata na tržišta rada. HZZ je zanimanje Tehničar za mehatroniku stavio na listu traženih i prioritetnih zanimanja. Kao dokaz velikog interesa učenika za upis u program Tehničar za mehatroniku u Tehničkoj školi, Rijeka naveli smo, u našem zahtjevu, prilogom tablica "Prijave i rezultati" upisa od šk.god. 2013/2014. (kad smo počeli upisivati taj program) do 2021/2022. iz kojih je vidljiv interes učenika u svakoj upisnoj godini toliki da smo mogli upisati dva razredna odjela u prvom krugu. Također je vidljivo da se taj interes zadnjih godina još povećava. U Tehničkoj školi, Rijeka se, pored navedenog programa, obrazuju učenici u programima Strojarski računalni tehničar (također izrazito traženo zanimanje u strojarstvu), Tehničar za energetiku (vrlo značajno zanimanje današnjosti) i Brodograđevni tehničar (jedina smo škola u Hrvatskoj koja ima taj program). Iz navedenog je vidljivo da se ne možemo odreći ni jednog od postojećih programa da bi povećali upis Tehničara za mehatroniku. Jednostavno, potražnja za našim programima je velika. Tijekom posljednjih devet godina povećali smo broj učenika za gotov duplo što dokazuje percepciju naše sredine prema našoj školi. Bez obzira na smanjenje broja učenika koji upisuju srednju školu i preveliki broj ponuđenih programa, smatramo da odabir programa treba prepustiti učenicima, bez ograničavanja, pogotovo za tražene programe i zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Pored navedenog naglašavam da nas u našem zahtjevu već godinama podržava naš osnivač, PGŽ, te daje pisanu suglasnost. Zaključno, smatramo da Tehničkoj školi, Rijeka treba biti omogućeno da u Planu strukture upisa prijavi 48 upisnih mjesta za program Tehničar za mehatroniku u upisnoj godini 2022., pa neka tržišna utakmica odluči. Ravnatelj Tehničke škole, Rijeka Serđo Jadrić dipl. ing. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
101 Branko Rumenović O D L U K U Poštovani, kao nastavnik ekonomske skupine predmeta u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu izražavam nezadovoljstvo vezano uz Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Moram napomenuti da nam je u školskoj godini 2022./2023. ukinut smjer Ekonomist. Spajanje dva programa (jezična i opća gimnazija) u jedan razredni odjel smatram nelogičnim. Predlažem da svaki program bude zaseban razred kao što je to bilo i do sada. Mislim da je učenicima bolje da budu u odvojenim razrednim odjelima kako bi lakše mogli usvajati nastavne sadržaje. Branko Rumenović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
102 Josip Jelčić O D L U K U Poštovani, predlažem u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave na stranici broj 8 ispod Škola: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen (19-512-501) dodati program Agroturistički tehničar. Naime, Srednja poljoprivredna i tehnička škola jedina je škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja učenicima nudi upis poljoprivrednih zanimanja, a dolina rijeke Neretve bogat je i plodan poljoprivredni kraj koji posjeduje i ogroman turistički potencijal. Kako bi se iskoristio taj potencijal, ali i nastavila kvalitetna poljoprivredna proizvodnja, potrebno je pobuditi zanimanje mladih ljudi i omogućiti im kvalitetno školovanje. Program Agroturistički tehničar na zanimljiv način spaja poljoprivredu i turizam, pokriva široka područja te omogućuje učenicima stjecanje različitih strukovnih znanja i vještina. Uz to, obavljanje stručne prakse na agroturističkim gospodarstvima diljem Europe i usvajanje primjera dobre prakse kroz Erasmus+ projekte u kojima škola redovito sudjeluje, dodatna su motivacija učenicima za odabir ovoga zanimanja. Zbog svega navedenog smatram da bi se ukidanjem ovoga programa zakinulo učenike koji pokazuju zanimanje i posjeduju sposobnosti za bavljenje turističkim i poljoprivrednim djelatnostima i koji bi u budućnosti mogli pridonijeti razvoju doline Neretve, a time i Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav Josip Jelčić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 2 razredna odjela. Škola je za upis učenika u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 2 razredna odjela, na način da je umjesto 1 razrednog odjela agroturističkog tehničara planirala upis 1 razrednog odjela web dizajnera.
103 Mislav Gjurašin O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovaj prijedlog predviđa upis jednog razreda manje unatoč tome što: • Klasičnu gimnaziju u šk. god. 2021./2022. napušta šest razreda maturanata (ovim prijedlogom u šk. god, 2022./2023. dozvoljen je upis samo pet razreda), a Škola je dosad uvijek upisivala onoliko razreda koliko ju je napustilo; • Škola već godinama ima 23 razredna odjela (ovaj prijedlog predviđa 22 razredna odjela u Školi); • iz godine u godinu učenici se u I. razred s početnim programom učenja klasičnih jezika upisuju sa sve većim brojem bodova te Škola bez ikakvog problema upisuje maksimalan broj učenika, odnosno sve koje može primiti s obzirom na broj učenika s teškoćama u razvoju; • Nacionalnim plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. previđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, ne smanjivanje. Zbog svega navedenog ne mogu se oteti dojmu da se radi o pogrešci za koju se nadam da će se u konačnome dokumentu ispraviti na način da se Klasičnoj gimnaziji dozvoli planirani upis 6 razreda u šk. god. 2022./2023. Mislav Gjurašin, prof. mentor Klasična gimnazija Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
104 LOREN KOLENC O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se nikako s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Ukidanjem nekih od programa nikako se ne daje pozitivno mišljenje o školi i na taj se način tjera mlade iz Gorskog kotara. Nažalost, tko jednom ode teško se vraća i na taj se način gasi život u Gorkom kotaru u kojem je ionako premalo stanovnika. Loren Kolenc, bivša učenica Srednje škole Delnice Loren Kolenc, bivsa ucenica Srednje skole Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
105 Irena Petrinjak O D L U K U Poštovani, kao profesorica s dugogodišnjim iskustvom rada u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, vrlo sam dobro upoznata s kvalitetom intelektualnog i osobnog razvoja njezinih učenika, koji tu školu napuštaju s bogatim iskustvom stečenim razvijanjem njima vlastitih talenata, usvajajući i usavršavajući različite vještine, svjesni svojih sposobnosti i spremni aktivno se uključiti u razvoj i napredak društvene zajednice, čiji su članovi. Sasvim je jasno da o tako formiranim mladim osobama ovisi budućnost Hrvatske, kao što je i jasno svakome tko prepoznaje kvalitetu programa Klasične gimnazije te ogroman trud, motiviranost i stručnu osposobljenost njezinih djelatnika, da je potrebno omogućiti što većem broju učenika (koji to žele) početak i završetak srednjoškolskog obrazovanja u istoj. Obzirom da je broj zainteresiranih učenika posljednjih godina u porastu, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, očito je da je smanjivanje broja takvih odjela u suprotnosti s tim nacionalnim ciljem. Stoga želim javno izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Podsjećam da je program Klasične gimnazije u Zagrebu (inače najopsežniji srednjoškolski program) dodatno obogaćen većim brojem fakultativnih predmeta i slobodnih aktivnosti koji se ili kombinacija kojih se može pohađati samo u toj školi. Iz podataka o upisima prethodnih godina vidljivo je da osmaši i njihovi roditelji, ne samo iz Grada Zagreba nego i iz obližnjih županija, prepoznaju i cijene vrijednost ovakvog obrazovanja. Zbog svega navedenog, ne slažem se s prijedlogom ukidanja jednoga razrednog odjela u tako vrijednome i popularnome programu, čijom bi provedbom i dio članova Nastavničkoga vijeća Klasične gimnazije u Zagrebu bez ikakve potrebe postao tehnološkim viškom, što smatram posve neprihvatljivim. U nadi da ćete uvažiti gore navedene argumente, srdačno vas pozdravljam. Irena Petrinjak Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
106 PETRA-MAJA JAKOPEC O D L U K U Poštovani, Kao najveći poslodavac i najveći stipenditor učenika u turizmu i ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj, izražavamo nezadovoljstvo predloženom Odlukom o upisu učenika u I. razred u škole sektora Turizam i ugostiteljstvo diljem Hrvatske. Potpuno je neprihvatljivo da se prema navedenoj Odluci predlaže smanjenje broja upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar u 2022. godini kada je eskalirao manjak kvalificirane radne snage u sektoru turizma i ugostiteljstva, a koji daje najveći doprinos BDP-u, te nam je zbog navedenog već u ovoj godini ugroženo poslovanje u tom segmentu, a u idućima godinama se može očekivati samo daljnji manjak kvalificirane radne snage. Hrvatski zavod za zapošljavanje također je u prosincu 2021. godine izdao Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u kojima ističe da su radna mjesta konobar i kuhar obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Smanjenje broja učenika kontradiktorno je odluci Ministarstva turizma i sporta o povećanju iznosa stipendije na 2.000,00kn od školske godine 2021./2022. što govori o potrebi za privlačenjem mladih u ugostiteljsko-turističke smjerove na nacionalnom nivou. Kuhar i konobar su već nekoliko godina deficitarna radna mjesta zbog manjeg interesa mladih za upise u te smjerove, isto kao i mesar, slastičar itd., a i svima je poznato da je zbog većih primanja u EU nemoguće zadržati dio radnika u RH. Iz navedenih razloga Valamar već godinama stipendira učenike turističko-ugostiteljskih škola, pružamo praksu i edukaciju mladima, a također svake godine poboljšavamo uvjete rada za radnike u turizmu pa tako Valamar u 2022. godini prvi u Hrvatskoj usklađuje plaće u turizmu s europskim, specijalistima u hotelima, kampovima i ljetovalištima između kojih su kuhar i konobar omogućiti će od 1.000 do 1.600 € neto primanja, a ukupno ulažemo 15 milijuna eura u povećanje plaća i programe nagrađivanja za 7000 djelatnika. Također radnicima osigurava cjelogodišnja primanja pa će ove godine ponuditi 400 novih ugovora na neodređeno i 1000 novih ugovora za stalne sezonce. Među školama u kojima se predlaže smanjenje broja razrednih odjela, napominjemo da smo i partner školama u projektu Regionalni centri kompetencija. Iz svih ovih razloga navedena odluka nas iznenađuje i zabrinjava budući da kao poslodavac koji zapošljava više od 7.000 zaposlenika u 2022. godini, te planiramo zaposliti dodanih nekoliko tisuća u narednim godinama, svoje razvojne planove temeljimo na domaćoj radnoj snazi, našim kuharima i konobarima koji mogu najbolje prezentirati našu zemlju, autohtonu i lokalnu ponudu, a što je temelj i smjer koji smo zacrtali u sektoru turizma i ugostiteljstva. Umjesto smanjenja upisne kvote, pozivamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da nam postanu partneri u kreiranju i provođenju nacionalnih kampanja, učeničkih natjecanja, mentorskih programa i sličnih aktivnosti s ciljem privlačenje deficitarnog kadra turističko-ugostiteljske djelatnosti. Valamar Riviera d.d. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
107 Helena Bošković O D L U K U Poštovani, upisno povjerenstvo Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci: Ekonomske škole su u proteklom periodu omogućavale vertikalnu prohodnost učenika za sve one koji kroz osnovno obrazovanje nisu postigli ishode neophodne za svladavanje gimnazijskih programa. Zahvaljujući tome, naši učenici upisuju slijedeći niz učilišta i fakulteta: Ekonomiju, Učiteljski studij, Povijest, Engleski jezik, Pravni fakultet, Rani predškolski odgoj, KIF, FOI,... Ograničavanjem upisa u ekonomske škole, dio učenika će morati upisivati druge strukovne škole iz kojih neće imati temelje za nastavak školovanja na navedenim fakultetima. Smatramo da im time nanosimo višestruku štetu učenicima jer im ograničavanjem mogućnosti, ograničavamo i njihovo pravo na izbor i nastavak školovanja. Sa štovanjem, Helena Bošković, prof. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
108 Edi Šop O D L U K U Poštovani, nastavnik sam šumarske grupe predmeta u Srednjoj školi Otočac i ne podržavam prijedlog o ukidanju obrazovnog programa Poslovni tajnik u školskoj godini 2022./2023. Ovom odlukom smanjili biste učenicima izbor strukovnih programa u našoj Školi, pogotovo onima s lošijim općim uspjehom iz osnovne škole, što ih navodi na odlazak u veće gradove u potrazi za željenim zanimanjem. I mnogi nastavnici bit će prisiljeni napustiti svoj kraj i otići trbuhom za kruhom. To nikako nije optimistično za našu ionako najrjeđe naseljenu županiju, ali bogatu prirodnim ljepotama koja postaje mamac mnogim ljubiteljima ruralnog turizma i prilika mnogima za zaposlenje. Ne podržavam ni odluku o povećanju upisnih mjesta u postojećim programima jer će zbog nemogućnosti odlaska u veću sredinu lošiji učenici upisivati zahtjevnije programe čime će se narušiti i kvaliteta obrazovanja u našoj Školi. Trebamo raditi na unaprjeđenju obrazovanja i promidžbi ruralnih sredina, a ne ih pogrešnim odlukama demografski uništavati. Molim Vas da još jednom preispitate prijedlog prije donošenja konačne odluke. Lijep pozdrav Edi Šop, nastavnik mentor Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
109 Antonio Grbac O D L U K U Poštovani, ovim putem želim iskazati neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a vezano za dio koji se odnosi na Strukovnu školu Gospić gdje je razvidno uskraćivanje upisa u prvi razred obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Smatram da je odluka o ukidanju bilo kojeg turističkog zanimanja u bilo kojem dijelu Hrvatske u najmanju ruku neprihvatljiva iz razloga što je Hrvatska zemlja koja temelji svoje glavne izvore prihoda na turizmu. Nažalost, situacija je takva da su potrebna masovna ulaganja u razvoj industrije i proizvodnje, međutim turizam je ono što uvijek ostaje i bez velikih ulaganja, stoga ćemo još dugi niz godina vjerojatno o istome ovisiti. Upravo iz tih razloga, nužno nam je potreban kadar koji je spreman već nakon srednje škole stupiti na tržište rada u području turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, a upravo takve naša škola obrazuje, odnosno do sada je obrazovala. Ukidanjem ovakvih programa, dolazimo ne samo do problema tehnološkog viška u samoj školi, već do problema suženog izbora upisa za osnovnoškolce, koji će morati posegnuti malo dalje iz županije za upisivanjem željenih usmjerenja. Svjedočimo zadnjih nekoliko godina značajnom razvoju ruralnog turizma i sve većoj zainteresiranosti širokih masa za ruralna područja, planinski turizam, prirodne ljepote, rekreaciju, aktivni odmor i sve ono što Ličko-senjska županija sama po sebi nudi. Osim toga što nam je priroda dala, potreban je i kadar koji će moći nastaviti ovakav pozitivan razvoj. Slijedom svega navedenoga, molim da se još jednom dobro sagleda ovakva odluka i razmisli o tome koliko će to utjecati na daljnji razvoj našeg ionako već dovoljno ranjenog kraja. S poštovanjem Antonio Grbac, mag.ing.el., nastavnik elektro i računalske grupe predmeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
110 Općina Lokve O D L U K U Poštovani, Srednja škola Delnice je jedna od tri srednje škole na području Gorskog kotara. Nepovoljni uvjeti života, gubitak stanovništva, odlazak mladih u veće gradove i sve veća životna dob lokalnog stanovništva za posljednicu imaju i smanjenje broja učenika u našoj školi. Trenutno ih ima 111 u 14 razrednih odjeljenja. Puno premalo, nažalost toga smo svi svjesni... Smjer Ekonomist trenutno pohađa 33 od 111 učenika škole, te se svake godine upisuje gotovo identičan broj učenika u taj smjer (8+9+8+8). Za veće gradove ovo su smiješne brojke, no pokazuju kako ipak ne dolazi do smanjenja interesa među učenicima za ovim usmjerenjem. Koji je onda smisao ukidanja istoga? Ukidanje smjera koji pohađa gotovo trećina učenika naše škole bilo bi pogubno po budućnost Srednje škole Delnice. Kroz nekoliko godina neizbježno bi se postavilo pitanje postojanja škole s 60-ak preostalih učenika, te bi na red došlo i njeno ZATVARANJE. Ukidanjem smjera Ekonomist u pitanje dolaze i radna mjesta 52 trenutno zaposlene osobe u školi. Ti ljudi troše svoje novce u Delnicama, dobar dio njih su naši susjedi, prijatelji, sugrađani... Želimo li dopustiti da ti ljudi završe na ulici? Gorski kotar gubi svoje stanovništvo već nekoliko desetljeća. Ovakav potez rezultirati će daljnjom depopulacijom ovog kraja. Mlada osoba koja s 13 ili 14 godina napusti Gorski kotar se u ovaj kraj više neće vraćati i ona je za nas zauvijek izgubljena! Smisao naprednih društava je razvoj svih krajeva, decentralizacija i pružanje jednakih mogućnosti svima. Ovim potezom tjeramo našu djecu u Rijeku, Karlovac ili Zagreb. Tjeramo ih zauvijek iz Gorskog kotara koji će se pretvoriti u kraj umirovljenika i vikend naselje. Naravno kako nemam ništa protiv navedenih, ali kraj koji nema mladih je mrtav kraj - to nam je svima jasno. Financijski udar na roditelje koji će svoju djecu slati u Rijeku, Karlovac ili Zagreb ne moram posebno ni spominjati. Izračunajte koliko će koštati mjesec dana života u Zagrebu roditelje jednog srednjoškolca. Da li je to pravedno prema nama koji smo tu? Unatoč malom broju učenika profesori u Srednjoj školi Delnice ostvaruju vrhunske rezultate u radu što dokazuju i brojne nagrade učenika na županijskim i državnim natjecanjima. Ne vrijedi li to nešto? Nije li smisao obrazovanja nagrađivati izvrsnost, a ne kažnjavati? Također otvranje šumarskog smjera otvorio bi se put ostanku mladih u Gorskome Kotaru jer tu i pripada. Tu mladi gorani mogu ostati živjeti i raditi te zasnivati svoje obitelji tu baš tu gdje i pripadaju Gorskome Kotaru Toni Štimac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
111 DARIO ŠKRTIĆ O D L U K U Poštovani, kao predsjednik Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin, izražavam veliko nezadovoljstvo i zabrinutost u vezi Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime predloženom Odlukom, Školi kojoj je sljedeće školske godine ukinut smjer Ekonomist, došlo bi do spajanja još dva razredna odjela u jedan, što bi bio pravi presedan u srednjoškolskom obrazovanju budući da se radi o dva različita programa, općoj i jezičnoj Gimnaziji. Tako bi Škola, s dosadašnjih 5 različitih usmjerenja, ostala na upisu 3 razredna odjela u novoj školskoj godini, što je potpuno neprihvatljivo te Odluku kao takvu smatram potpuno nepromišljenom, ishitrenom i nelogičnom. Inače, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin pripada jedinici lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskoga područja. Prema Programu razvoja brdsko-planinskih područja iz 2022. godine upravo se želi potaknuti razvoj takvih sredina kao poželjnih mjesta za život i rad mladih ljudi kako ne bi morali zbog obrazovanja napustiti sredine u kojima žive, dok je prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti iz 2021. godine planirano povećanje, a ne smanjenje broja gimnazijskih razreda kako bismo što prije dostigli prosjek Europske unije. Ovakvim prijedlogom Odluke to sigurno nećete postići. Nažalost, postigli biste nešto potpuno suprotno, što se u potpunosti ne slaže sa Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, a koja teži k ravnomjernijem razvoju svih krajeva kroz pravilnu regionalnu politiku, u vidu usmjeravanja financijskih ulaganja, poticanja stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta i bolje kvalitete života. Ovaj Vaš način neće i ne može nikako dovesti do policentričnog razvoja Hrvatske, ublažavanja trenda depopulacije, očuvanja identiteta hrvatskog prostora, korištenja prednosti prometno-geografskog položaja i održivog razvoja gospodarstva i infrastrukture, što su osnovne postavke same Strategije. Zato još jednom apeliram da preispitate prijedlog ove Odluke i prije nego što ona postane konačna razmislite o dalekosežnim posljedicama koje bi mogla ostaviti u budućnosti. Dario Škrtić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
112 MATIJA ŽALAC O D L U K U Poštovani, kao nastavnik Filozofije, Logike i Etike u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu izražavam neslaganje s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Kao što su i drugi profesori Klasične gimnazije već spomenuli, predloženom strukturom upisa škola gubi pravo na upis jednoga razrednog odjela klasičara početnika, odnosno učenika koji nisu učili klasične jezike (latinski i grčki). Istovremeno broj učenika u školi raste u zadnje tri godine i ne bi trebalo biti nikakvih problema upisati pet razreda u program klasičara početnika. Ako će se pak upisati jedan razred manje, to će sigurno dovesti do većeg broja učenika u razrednim odjelima što se može odraziti na kvalitetu samog obrazovanja. To nije problem jedino za Klasičnu gimnaziju u Zagrebu već i za svaku drugu školu u RH pogođenu ovom predloženom strukturom upisa. Svaki od tih učenika ima pravo na obrazovanje i trebalo bi svakome omogućiti da razvije svoje talente i interese neovisno o njegovim obiteljskim i socioekonomskim prilikama. Unutar ustavne demokracije nije dovoljno samo napisati da su svi jednaki i slobodni već su jednakost i sloboda kao vrijednosti nešto na čemu svi članovi društva trebaju raditi. Na tim vrijednostima počiva svaka ustavna demokracija i nemoguće ih je doseći bez prikladnog obrazovanja. Kako odgajati i obrazovati mlade ljude za aktivno građanstvo kada se ukidaju razredni odjeli i snižava pedagoški standard? Ovakvi potezi jedino povećavaju nejednakosti koje već postoje u društvu i dovode do umnažanja razlika. Alain Badiou je smatrao da je bit politike vidjeti za što su ljudi sve sposobni kada se udruže. Ako predložena struktura upisa bude donesena, nismo sposobni za puno. Lijep pozdrav, Matija Žalac Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
113 Sara Miščin O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom da se ukine jedan razredni odjel početnika u Klasičnoj gimnaziji Zagreb. Klasična gimnazija ove bi godine trebala upisati pet razreda početnika i jedan razred nastavljača, koliko će ih izaći iz škole na kraju ove školske godine. U posljednjih nekoliko godina Klasična gimnazija bilježi porast zainteresiranih učenika, međutim zbog povećanog broja upisa učenika s teškoćama, smanjen je broj učenika u razrednim odjelima te zainteresirani učenici nisu uspjeli upisati školu te je smanjenje broja razreda nelogičan potez koji je također suprotan Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji predviđa povećanje broja gimnazijskih odjela. Srdačan pozdrav, Sara Miščin, mag. philol. ang. et lusit. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
114 MONIKA VULAMA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Ovaj odjel naravno važan za školu, za grad, ali i sela oko Čazme. U moslavačkim selima sve je manje stanovnika, a na ovaj način tjeramo i to malo. Budući da naš gimnazijski odjel upisuju uglavnom djevojke, vrlo je vjerojatno da će po odlasku u bjelovarsku i ivanićgradsku gimnaziju, i nakon završenog studija ostati u tim gradovima. Dakle, mjera ukidanja izrazito je depopulacijska i antisocijalna, jer roditeljima iziskuje dodatne troškove poput skupe autobusne karte i dodatnog džeparca, jer dijete duže izbiva iz kuće. Ono što je bitno istaknuti u današnje vrijeme brzog ritma života je da školovanje u drugom gradu ostavlja manje vremena za kvalitetan boravak kod kuće s roditeljima, braćom i sestrama, ali i učenika iz Čazme ne tjera na prilagodbu na novi grad, već se i u prvome razredu može osjećati kao kod kuće. Ono što naši gimnazijalci imaju, a to su razredi s manje učenika, može se smatrati prednošću. U velikim razredima profesor često nema vremena za sve učenike, no u našem slučaju postoji mogućnost gotovo individualnog pristupa pa imamo vremena za sva usmena provjeravanja, ali i razgovore, što učenicima često nedostaje. U uspješnosti ovakvog pristupa govori i činjenica da je naša gimnazija iznjedrila uspješne doktore, inženjere, svećenike… Zato, dajmo i ostalima takve mogućnosti! Lijep pozdrav, Monika Vulama, nastavnica matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
115 GORANA MANDARIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem htjela bih izraziti nezadovoljstvo prijedlogom o ukidanju obrazovnog programa Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac u sljedećoj školskoj godini iz pozicije nastavnice hrvatskoga jezika. Naša škola već dugi niz godina obrazuje poslovne tajnike koji su nakon završene škole ili spremni za tržište rada ili za nastavak školovanja nakon položene državne mature. Neshvatljivo mi je da ćemo prekinuti taj niz i onemogućiti osnovnoškolcima s naših područja pravo upisa u navedeni program koji je osobito izbor djevojkama. Naime, u našoj Školi od trogodišnjih obrazovnih programa obrazujemo samo automehaničare, autoelektričare i elektromehaničare što su svakako programi za mladiće. Trogodišnji program Prodavač također nam je ukinut i time je naša Škola izgubila trogodišnji program koji su pretežno upisivale djevojke sa slabijim općim uspjehom iz osnovne škole. Takva odluka dovela je do njihova povećanog zanimanja za program Poslovni tajnik. Međutim, ovom odlukom i taj im se izbor oduzima. Kamo ih sada usmjeriti? Vjerojatno u neku drugu školu koja nudi program Prodavač ili Poslovni tajnik, ali takve više nema u Ličko-senjskoj županiji. Bili smo jedini, a ovime u potpunosti gasite navedena zanimanja na našim područjima. Neka onda odu u neku veću sredinu, bio bi jedan od odgovora. Iako takva sredina nudi široku paletu mogućnosti, neka djeca, pogotovo iz ruralnih krajeva, nisu za odlazak od kuće što zbog teške prilagodbe u novom okruženju, što zbog loše financijske situacije. Pritom nikako ne smijemo zaboraviti i na djecu s posebnim potrebama kojima je odlazak posljednja opcija. Stoga imajte malo empatije prema takvoj djeci. Nemojte ih u startu zakidati za obrazovanje i stvarati im dodatne barijere. Omogućite im da izaberu zanimanje u skladu sa svojim mogućnostima i uspješno završe srednjoškolsko obrazovanje. Umjesto da školama s malim brojem učenika pomognete u promidžbi zanimanja i otvorite raspravu kako privući učenike u ruralne sredine i koje im nove programe ponuditi, ovime ste nas još više unazadili i napravili izvrsnu antipromidžbu programa i naše Škole. A da i ne govorim o tehnološkim viškovima koji uistinu nisu potrebni u ionako već narušenim vremenima. Sve se to nepovoljno odražava na demografsku sliku našeg osiromašenog kraja pa Vas molim za još jedno razmatranje prijedloga. U iščekivanju povoljnog odgovora za našu Školu, ali i ostale škole pred istom odlukom! Srdačno Gorana Mandarić, nastavnica hrvatskoga jezika Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
116 Doris Barišec O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Struktura upisa u Odluci se također razlikuje u odnosu na odobrenu struktura u aplikaciji za upise na e – građanima. Navedena struktura upisa je bila odobrena od strane Zagrebačke županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Važno je spomenuti da postoji značajna tradicija postojanja gimnazije u Križu, budući da se izvođenje gimnazijskih programa obrazovanja na lokaciji u Križu kontinuirano provodi od 1962. godine, neovisno o njezinu statusu kao samostalne ustanove ili područnog odjela Gimnazije Ivanić Grad, a čiji je pravni slijednik Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad. Iz navedenog možemo zaključiti kako ovaj izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Također, Smjernice za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja navode kao jedan od specifičnih ciljeva povećanje dostupnosti gimnazijskih programa, stoga ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji naše škole u Križu je u izravnoj suprotnosti sa spomenutim Smjernicama. Ukidanje smjera Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ je i u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20 otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf) kojeg je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859) Obzirom na smanjeni broj upisanih učenika proteklih godina, ravnateljica i djelatnici Škole zajednički su radili i na osmišljavanju promocije i bolje dostupnosti Opće gimnazije u Križu, na način da je održano više sastanaka s ravnateljem i djelatnicima Osnovne škole Milke Trnine Križ te načelnikom Općine Križ, nakon čega je Općina Križ preuzela inicijativu za financiranje udžbenika za učenike koji bi upisali prvi razred Opće gimnazije u Križu u školskoj godini 2022./2023. Također, pri raspisivanju natječaja Općine Križ za stipendiranje učenika kao posebna kategorija će biti učenici Opće gimnazije u Križu čime bi se dodatno radilo na promoviranju usmjerenja opće gimnazije. Ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji u Križu za našu bi Školu imalo dugoročno ozbiljne posljedice. U Križu je i brojnije stanovništvo slabijih financijskih mogućnosti te bi slanje djece na školovanje u gimnazijski program u neki drugi grad (a većinom su to svi učenici s odličnim i vrlo dobrim uspjehom) od roditelja iziskivalo velike troškove, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice. Smanjenje broja razrednih odjela naše Škole otvara i novi problem smanjenja satnice zaposlenih djelatnika, tehnoloških viškova, izmjena i prestanaka ugovora o radu, a Zahtjev za uvođenjem novog strukovnog kurikuluma s ciljem uvođenja kvalitativnih promjena nam je bio odbijen od strane MZO-a. Slijedom svega navedenog, molimo za razumijevanje i davanje dovoljnog prostora za razvoj i promociju Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, odnosno Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu, na način da se u Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. u Strukturu upisa ponovno uvrsti Opća gimnazija u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu i da se dopusti mogućnost upisa učenika u ljetnom roku kako bi se moglo vidjeti da li postoji pomak obzirom na sve navedene intervencije i dogovore. Također, važno je naglasiti da je provedeno istraživanje: Utjecaj prometne povezanosti na školski uspjeh srednjoškolaca: primjer Srednje škole Donji Miholjac, Hrvatska (https://hrcak.srce.hr/en/clanak/283422) gdje je istaknuto sljedeće: "Na temelju podataka dobivenih anketiranjem učenika putnika i analizom njihova školskoga uspjeha istraživanje je pokazalo sljedeće: učenici putnici, iako općenito ne osjećaju da svakodnevne cirkulacije utječu na njihov školski uspjeh, postižu prosječno slabije rezultate na kraju nastavne godine u usporedbi sa stacioniranim učenicima. Slabiji rezultati mogu se objasniti svakodnevnim vremenskim troškom koji bi se umjesto na putovanja mogao usmjeriti na učenje ili odmor, čime je istraživačka hipoteza prema kojoj je prometna povezanost objektivni prediktor školskoga uspjeha potvrđena.". Upravo navedene činjenice potvrđuju da su brojni argumenti protiv ukidanja razrednih odjela u ruralnim sredinama čvrsti i nužni za razmatranjem! U nadi da će te poslušati mišljenje struke, srdačno Vas pozdravljam! Doris Barišec, mag. paed. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
117 Mirela Pašić O D L U K U Poštovani, Smatram da je odluka o ukidanju smjerova i razrednih odjela u Srednjoj školi Delnice (smjer ekonomist i smjer gimnazija) vrlo problematičan. Naime, Srednja škola Delnice jedna je od svega 3 srednje škole na području Gorskog kotara te trenutno zadovoljava kvotu upisa svake generecije učenika. Možda za aveće gradove brojka od 8-10 učenika_ica po razredu zvuči banalno, ali za takvu sredinu ta je broj izuzetno vrijedan. Osobno sam pohađala Srednju školu Delnice, smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije i ta mi je Škola pružila znatno veliku podršku za sve ono što jesam danas. Također, ukidanjem ova dva smjera direktno se utječe na gašenje dibnih inicijativa, projekata i suradnji koje se već godinama razvijaju od strane entuzijastičnih i motiviranih profesora i profesorica, što je veliki gubitak za ovu sredinu. Gorski kotar se bori za ostanak mladih u toj sredini i ovim potezom još se više stvara jaz između poticanja mladih da ostanu i pokrenu nešto u ovoj sredini te s druge strane doslovno ih se "tjera" u neki drugi grad da upišu srednju školu što možebitno i povećava vjerojatnost da se više i ne vrate. Gorski kotar je područje u koje je potrebno znatno više ulaganja u formalni i neformalni obrazovni sustav te je ukidanje obrazovnih smjerova, predviđeno ovim Nacrtom, direktna ugroza za mlade na području Gorskog kotara. Umjesto da se promišlja o ukidanju određenih smjerova valjalo bi promišljati o boljoj promociji i vidljivosti istih te uložiti u različite oblike kampanja da se promovira upis u Srednju školu Delnice. važno je da budemo svjesni da školama u ruralnim i/ili otočnim područjima treba podrška, osnaživanje za rad s mladima, a Škola u Delnicama ulaže velike napore da bi uključila, angažirala, osvijestila, informirala i potaknula učenike i učenice na djelovanje, na aktivan angažman u zajednici kroz brojne projekte u području volonterstva, građanskog odgoja i obrazovanja čime neminovno doprinosi boljitku našeg društva, smanjenju pojavnosti nasilja, povećanju tolerancije na različistost i želimo i dalje poticati rad škola u manjim sredinama jer jedino tako možemo dorpinositi pozitivnoj društvenoj promjeni. Stoga, donositelji odluka, zaista dobro razmislite o posljedicama odluka koje će se donijeti i usvojiti. Zahvaljujem, Lp Mirela Pašić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
118 Glazbena škola Pavla Markovca O D L U K U Godine 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukinulo je dodatne bodove za upis u srednje škole koji su se dodjeljivali učenicima koji su završili glazbene i plesne škole ili učili drugi strani jezik. Učenici i njihovi roditelji su nezadovoljni i smatraju velikom nepravdom što se dodatni trud njihove djece ne nagrađuje. Nije jednostavno ići u jednu školu ujutro a u drugu poslijepodne. Svi koji pohađaju dvije škole imaju manje vremena i za sebe i za obaveze u osnovnim i srednjim školama ali su zato jako dobro organizirani. Smatramo da su time nedopustivo diskriminirani učenici umjetničkih škola u odnosu na djecu koja se bave sportom. Obzirom da mladi umjetnici, osim što pohađaju nastavu i to 6 sati tjedno (npr. u završnom razredu osnovne glazbene škole) da bi savladali gradivo moraju kod kuće provesti uz instrument svakodnevno najmanje sat vremena a u pripremanju za natjecanje i po 2 sata dnevno uz svu nastavu (što je još dodatno 7-14 sati tjedno, uz onih 6), to ih u startu stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na sportaše čiji se trud boduje kod upisa u srednju školu. Glazbenici idu u glazbenu školu i obrazuju se, za razliku od sportaša koji ne idu u sportsku školu i ne polažu ispite a i jedni i drugi sudjeluju na natjecanjima. Kroz ovakvo umjetničko osnovno i srednje obrazovanje stasali su mnogi naši priznati umjetnici čija imena ovdje ne bih navodio jer ih ima podosta. Niko Marušić, ravnatelj Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
119 TANJA PRHAL O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Tanja Prhal, mag. educ. math. et phys. nastavnica matematike u Gimnaziji Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
120 Stana Lukić O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 prema kojem se Tehničkoj školi Daruvar smanjuje planirana upisna kvota za učenike s teškoćama u posebnim razrednim odjelima za 50 %: - ukidanjem zanimanja pomoćni soboslikar i ličilac TES - 5 učenika, te smanjenjem broja učenika za upis za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar TES - s 10 učenika na 5 učenika i na kraju ukidanjem jednog razrednog odjela. Što znači, prema danom prijedlogu upisa u jednom razrednom odjelu od 10 učenika bilo bi spojeno zanimanje pomoćni kuhari i slastičar, te zanimanje pomoćni stolar – dva nesrodna zanimanja. Zašto ne? - analizom upisa unazad 10 godina, broj upisanih učenika je bio veći od 10 - odaziv učenika u zanimanje pomoćni kuhar i slastičar je veći od 5 učenika - smanjenje mogućnost upisa u zanimanje pomoćni kuhar i slastičar za djevojke (odaziv do sada je bio 25 do 50 % za mušku populaciju) - ako se učenik ne može obrazovati za kuhara po prilagođenom programu uz individualizirane postupke nastavlja obrazovanje po posebnom programu uz dodatnu dokumentaciju (Rješenje o primjerenom obliku školovanja i Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje) što je često slučaj u praksi u Daruvaru (zbog blizine škole – Ekonomska i turistička škola Daruvar), a što u protivnom neće biti izvedivo - u prošloj turističkoj sezoni nedostajalo je 20 000 radnika pa na tragu tih pokazatelja nisu jasni modeli upisne politike koju provodi Ministarstvo Na Vama je da omogućite ovoj djeci da sama ostvare svoju budućnost i aktualiziraju sebe kao osobe ili da im Vi sada ovakvim odlukama uskratite put u životu. Stana Lukić, dipl.ing.,univ.spec.eocoing. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
121 Antun Tadej O D L U K U Poštovani/poštovana, nikako se ne slažem s prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednjih škola. Prije svega, tajming vam je očajan, a postupak netransparentan, bez ikakvih najava, kriterija, logičnih objašnjenja uputili ste prijedlog u e savjetovanja znajući ili se nadajući da velik broj pojedinaca neće pristupiti e savjetovanju ili se neće uspjeti ulogirati. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice smjera koji ste ukinuli u prošlom tisućljeću, iskazujem svoje veliko nezadovoljstvo vašim prijedlogom/prijedlozima generalno za sve škole u RH, a naročito u svezi ključne goranske škole. Ako u vašim kancelarijskim foteljama niste svjesni posebnih i specifičnih uvjeta u kojima djeluje Srednja škola Delnice - škola koja je na 698m/nm i u posebnim klimatskim uvjetima, možda ćete iščitavajući reakcije bivših učenika, sadašnjih učenika, nastavnika, roditelja i zajednice shvatiti koju podršku ima škola i koji je njen značaj u zajednici. Žalosno je da to ne znate već sami. Ili znate, ali ne marite jer vam je statistika bitnija od ljudi tj. osoba. Zapamtite, Gorski kotar je na rubu istrebljenja, a Gorani su na rubu strpljenja. Kontinuirano izrabljivanje, iskorištavanje i omalovažavanje dovelo je do ruba strpljenja ovaj napaćeni kraj. Dobri smo za izvlačenje trupaca, građenje koridora za autoceste koje su dodatno umjesto povezale, izolirale ovaj kraj i uništile lokalni promet, građenje naftovoda, kupovinu nekretnina po daleko najmizernijim cijenama u Hrvatskoj. Kad nas zadese ledolom, potkornjak, orkanski jugo, snijeg od dva metra i razne nepogode, na vijestima dvije minute reportaža spomene Gorane i idemo dalje. U vremenskoj prognozi niti se ne potrude spomenuti Gorski kotar, nego kažu temperature u gorju niže, u gorju pljuskovi i sl...Popis stanovništva ukazuje na smanjenje broja stanovnika. I sada ste se ukazali vi - gospodo iz Ministarstva s genijalnim prijedlogom da u trenu kada dolazi do rasta broja učenika osmih razreda u Gorskom kotaru, vi krojite sudbinu jedne male, ali velike škole i polako je i sustavno želite UNIŠTITI. Znate, mi smo na rubu strpljenja. Možda nam je dosadilo da nas se uvažava i podržava samo prije izbora kad kroz Gorski kotar protutnji politička karavana na putu prema Rijeci ili Zagrebu. Možda ne shvaćate koliki značaj ima svaka škola za svoje mjesto. Očito ne shvaćate koliko Srednja škola Delnice znači za ovaj kraj, ljude, roditelje, djecu. Nije to samo pitanje radnih mjesta nastavnika, ljudi će se snaći, pitanje je opstojnosti jedne škole, jednog kraja, jednog dijela Hrvatske, djece koja tu žele pohađati školu. Vi ubijate identitet jednog kraja, a to vam nećemo dopustiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
122 Tanja Mamić O D L U K U Poštovani, molim da se u Prijedlog odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. uzme u obzir Suglasnost: KLASA: 602-03/22-06/00035; URBROJ: 533-05-22-0003 koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo Gimnaziji Bjelovar 24. veljače 2022. za formiranje dodatnog razrednog odjela opće gimnazije - odjel za sportaše. Zahtjev: KLASA: 602‐ 02/22‐01/01; URBROJ:2103‐ 47‐01‐22‐3 koji je Gimnazija Bjelovar uputila Ministarstvu znanosti i obrazovanja na temelju kojeg je izdana Suglasnost u skladu je s C3.1. Reformom obrazovnog sustava kojoj je jedan od ciljeva povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe kao iedna od komponenata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. S poštovanjem, Tanja Mamić, prof. v.d.ravnatelja Gimnazije Bjelovar Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja će zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini odobriti Gimnaziji Bjelovar kombinirani razredni odjel opće gimnazije i opće gimnazija (odjel za sportaše) od 28 učenika u razrednom odjelu. Ako tijekom prijava učenika škola ostvari dovoljan broj učenika sportaša za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će prihvatiti predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
123 KRISTINA KATANEC O D L U K U Poštovani, ovim putem želim izraziti svoje nezadovoljstvo i neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., prema kojoj se ukida i smjer Opće gimnazije u Grubišnom Polju, a koji je planiran u aplikaciji Upisa i odobren od osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Provedba navedene Odluke imala bi dalekosežne posljedice – od brojnih financijskih problema roditelja, stresa učenika koji bi morali svakodnevno putovati (što je zahtjevno s obzirom na sve manji broj autobusnih linija) ili tražiti smještaj u učeničkim domovima te, u konačnici, tendenciju još većeg iseljavanja iz manjih sredina te njihova osiromašivanja. Smatram da se Odluka u potpunosti kosi s demografskom politikom Republike Hrvatske jer neizravno potiče visokoobrazovane djelatnike da potraže zaposlenje u inozemstvu s obzirom na, govoreći iz vlastitog iskustva i iskustva brojnih kolega, iznimno teško pronalaženje posla i dopunjavanje norme u struci. Po čemu su škole u manjoj sredini (i ulaganje u njih) manje važne od onih u većim gradovima? Zašto uskraćivati učenicima pravo obrazovanja u sredini u kojoj su odrasli i kojoj pripadaju? Zašto poticati daljnji odljev visokoobrazovanog kadra? Kristina Katanec, mag. educ., djelatnica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje i Ekonomske i turističke škole Daruvar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
124 Zoran Čorkalo O D L U K U Poštovani, Klasična gimnazija ustrajno je ostajala i opstajala u vremenima i nevremenima i na prostorima koji su joj otvarali ili zatvarali perspektive. Kakve su je god okolnosti snalazile, nadrastala ih je i ustrajala u svojoj misiji sažetoj u riječima – patria, humanitas, officium, fides – koje nisu isprazne ljušture, već su bile životvorne i esencijalne mnogim bivšim poznatim i nepoznatim dušama, a mnogim nadolazećim svjetlost i pouzdanje u nesigurnosti budućih mogućnosti i izbora. Biti svjestan svoje uloge u sadašnjem trenutku, ne podrazumijeva samo ukorijenjenost niti samo uronjenost u sadašnji trenutak, nego i viziju naših mogućih postojanja, i samo u skladu tih triju perspektiva može se graditi čvrsto zdanje koje će u svakom vremenu davati plodove. Klasična gimnazija je kroz svoje postojanje imala i ima takav odnos i odgovornost prema onima koji su bili, koji jesu i koji će biti. Od struktura vlasti, a posebno od onih obrazovnih, očekuje se mudrost i posvećenost, a sve u cilju ostvarivanja kvalitativno i kvantitativno boljih obzora u kojima će život dostojan čovjeka biti pravilo, a ne slučajan iskorak. Od njih tražim, kao nastavnik Klasične gimnazije koji svojom zvanjem baštini sve ono prema čemu su njegovi kolege u prijašnjim vremenima stremili, da se preispita prijedlog koji može narušiti pomno građen sustav vrijednosti. Možda se čini neznatnom i beznačajnom činjenica da će jedno razredno odjeljenje manje narušiti nešto što je građeno stoljećima i s takvim pouzdanjem u neprikosnovene ideale, no i najpostojanija i najčvršća građevina ima svojih slabosti, a u slučaju Klasične gimnazije to je izmicanje konstruktivnih elemenata iz samoga temelja. Oduzimanjem prava na učenike, oduzimanje je osnove zbog koje svaka škola i postoji i takvom se odlukom svaka škola može poljuljati, a posebno Klasična gimnazija koja, u sadašnjem trenutku i možda više nego ikada, ulaže sve svoje snage u očuvanje i aktualizaciju puta koji je sažet u riječima s početka teksta, a koji je danas u našem društvu više u poziciji alternative nego općeprihvaćenih vrijednosti. Kao nastavnik Klasične gimnazije, a posebno kao profesor hrvatskoga jezika, želim, osim šture obavijesti o planiranoj promjeni, objašnjenje takve nakane. Nije dovoljno samo obavijestiti i upoznati s činjenicom. Nadam se samo da je ova mogućnost javnoga savjetovanja upravo želja za komunikacijom, želja za slušanjem i uvažavanjem, a ne samo formalnost koju treba provesti prije pravomoćne odluke. Komunikacija koju izgrađujemo sa svojim učenicima, sa svojim kolegama i cijelom društvenom zajednicom, u prvom redu uključuje uvažavanje sugovornika, a u ovom slučaju smatram da smo mi nastavnici i Škola i više od sugovornika, smatram da smo ravnopravni suradnici u procesu odgoja i obrazovanja naše djece. Zbog svega navedenoga od našega Ministarstva u prvom redu tražim podršku i razumijevanje, ali i zaštitu svih onih vrijednosti koje kao škola uporno promičemo. Nadam se da će se u objašnjenju i odgovoru na pitanje Zašto? naći i rješenje, odnosno da će u propitivanju opravdanosti namjere cijenjenoga Ministarstva prevladati argumenti za održanjem aktualnoga brojčanog stanja učenika Klasične gimnazije, a da će se oni drugi mogući razlozi tada učiniti manje važnima. S poštovanjem, Zoran Čorkalo, prof. Klasična gimnazija u Zagrebu Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
125 dolores krema O D L U K U Poštovani, zaista je sramotno i nepravedno da Ministarstvo bez prethodne rasprave proslijedi ovakvu Odluku. Nadam sam se da ćete shvatiti da je jedini način da svi budemo zdravi taj da stvarate preduvjete za život u zdravom društvu. U protivnome, e-savjetovanje služi samo tome da se institucije odreknu odgovornosti - ono zakonski ne obvezuje. Obvezuje li vas moralno, pokazat će vrijeme. Mislim da su moji kolege naveli dovoljno argumenata i postavili cijeli niz dobro promišljenih pitanja. Molim vas da detaljno obrazložite ovu Odluku vođeni zadanim smjernicama ljudi sa bogatim iskustvom u odgoju i obrazovanju sadašnjih i budućih generacija. Čvrsto vjerujem da ćete biti otvoreni po pitanju otvaranja novih smjerova po mjeri naše ekonomije i gospodarstva i da ćete pri preispitivanju ove Odluke uzeti u obzir područja od posebne državne skrbi kao što je naše. U nadi, Dolores Krema! Strukovna škola Gospić i Srednja škola Otočac Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
126 Srednja škola Delnice O D L U K U Poštovani, prenosimo odgovor nastavnika Srednje škole Delnice na predloženi plan upisa učenika. Srednja škola Delnice NE SLAŽE se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023. godine. Navedeni prijedlog upućuje na duboko nepoznavanje situacije specifične brdsko-planinske škole – srednje škole na najvišoj nadmorskoj visini u klimatski najzahtjevnijem području Republike Hrvatske koji je prije svih u Hrvatskoj zahvatila pošast – bijela smrt tj. iseljavanje, izumiranje i gubitak stanovništva. Kao škola s izvrsnim rezultatima, državnim pobjednicima u raznim natjecanjima, ERASMUS + i eTwinning projektima, volonterskim aktivnostima i suradnjom s brojnim institucijama i lokalnim zajednicama, s mladim nastavnim kadrom i novoopremljenim učionicama i kabinetima ne razumijemo po kojim je kriterijima donesen prijedlog o ukidanju smjera ekonomija kada svake godine redovno upisujemo odjel, a ove godine postoje naznake upisa dvaju djeteta s posebnim potrebama i potrebom ostanka unutar obitelji. Isto tako, postoji realan interes za upis u sve smjerove – počevši od opće gimnazije, prirodoslovne gimnazije te šumarskog tehničara. Podsjećamo da smo već „žrtvovali“ smjerove prodavač, stolar i vodoinstalater te prijedlog koji ste ponudili nije ništa drugo no ukidanje škole koja bi 2024. trebala proslaviti 100 godina postojanja. Ovim putem molimo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da napravi izuzeće uzevši u obzir geomorfološke i sociološke posebitosti uzevši u obzir, prije svega, interese učenika te omogući ponudu svih smjerova, a nakon realiziranih upisa, kada se utvrdi stvarna upisna slika, imat ćemo relevantne projekcije za iduću školsku godinu. Vjerujemo da Ministarstvo obrazovanja kao ključni čimbenik hrvatskoga društva, budućih znanstvenika ima dovoljno snage i razumijevanja prepoznati značaj smjerova, a i same škole u budućnosti Gorskoga kotara te da sudbine učenika, roditelja i djelatnika neće biti uništene administrativnim potezom pera. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
127 Zeljko Bartulovic O D L U K U Poštovani, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen nije mogućnosti ponuditi niti jedan obrazovni profil za upis poljoprivrednih usmjerenja u šk.god. 2022/23. Razlog tome je ograničenje upisa učenika u srednje škole gdje se našoj školi, kao jedinoj obrazovnoj instituciji iz poljoprivrede u dubrovačko-neretvanskoj županiji onemogućuje nastavak stručnog obrazovanja u osnovnoj struci. Dosadašnji upisi agroturističkih tehničara predstavili su školu u najboljem svijetlu i omogućili njenu prepoznatljivost izvan doline Neretve, približivši je učenicima s Pelješca i Korčule koji u njoj mogu naći svoju budućnost u razvoju poljoprivrede i turizma. Stoga pozivam naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja i agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih da nastavimo upis onih obrazovnih profila bez kojih ova odgojno-obrazovna institucija(poljoprivredna škola) ne može valjano predstavljati sebe. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju, Željko Bartulović, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 2 razredna odjela. Škola je za upis učenika u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 2 razredna odjela, na način da je umjesto 1 razrednog odjela agroturističkog tehničara planirala upis 1 razrednog odjela web dizajnera.
128 Mladen Milunović O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Dakle nije mi jasan taj tehnokratski pristup obrazovanju. Tko je to odlučio i zašto obrazovanje sagledamo kroz prizmu kapitalne isplativosti? Tko će ostati u tom kraju s ovakvim pristupom u školstvu i uplivom politike u isti, to je priziv savjesti kojim se politika zaista treba baviti.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
129 Anđela Vukasović Korunda O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Predložena Struktura upisa nije u skladu s povećanim brojem učenika koji Klasičnu gimnaziju upisuju u posljednje tri godine. Također, predloženo nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji predviđa povećanje broja gimnazijskih odjela. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
130 Vikica Lukić O D L U K U Poštovani, u ime Tehničke škole iz Slavonskog Broda donosim očitovanje na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023 i pripadajućoj strukturi upisa. Navedenim prijedlogom korigirali ste broj učenika u 2 razredna odjela kako slijedi: Strojarski računalni tehničar (015324) s 20 na 13 učenika, te Tehničar za mehatroniku (041524) s 20 na 13 učenika. Naime, Tehnička škola ujedno je i Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, imenovana u partnerstvu 10 strukovnih škola iz 5 slavonskih županija a koji obrazuju učenike u sektoru strojarstva. Brodsko-posavska županija ima dugogodišnju tradiciju u metaloprerađivačkoj industriji čiju potrebu za kadrovima osiguravaju partnerske škole predmetnog Regionalnog centra kompetentnosti, u čijem partnerstvu je i Strojarski fakultet. Dodatno, prema podacima baze podataka ŠeR - Školski e-Rudnik Ministarstva obrazovanja, u tekućoj školskoj godini, na području Brodsko-posavske županije osnovnu školu će završiti 43 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu. Naspram podataka koji su vidljivi u e-maticama, Tehnička škola bienalno upisuje 4 zanimanja u sektorima strojarstva i elektrotehnike, a sve s ciljem ravnomjernog zadovoljenja potreba poslodavaca u oba sektora. Istovremeno, vidljivo je da je interes učenika višestruk u odnosu na kvote. Stoga, predlažemo da nam izmijenite strukturu upisa na način da odobrenih 26 učenika u zanimanju Tehničar za elektroniku preraspodijelite u zanimanja kako slijedi: - Strojarski računalni tehničar (015324) – 26 učenika (13+13) - Tehničar za mehatroniku (041524) – 26 učenika (13+13). Slijedom navedenog, molimo Vas da još jednom razmotrite potrebe tržišta rada u našoj regiji kao i interes učenika koji prati potrebe poslodavaca, te uvažite naše zahtjeve. Unaprijed se zahvaljujemo. S poštovanjem, Vikica Lukić, dipl.inž.el., ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
131 Dubravka Horvatić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija i trgovačke škole. Posebno sam iznenađena zbog prijedloga ukidanja gimnazijskog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad u izdvojenoj lokaciji u Križu. Nema smisla da se time učenicima slabijeg imovinskog stanja koji žive u okolnim selima uskraćuje mogućnost školovanja u Križu. Škola odlično opremljena ,učenici odlaze zadovoljni te upisuju željene studije. Imamo jako dobre povratne informacije. Gubitak ovih programa veliki bi bio financijski izdatak roditeljima koji bi trebali puno više izdvajati za odlazak u školu mnogo dalje. Nadam se da ćete preispitati vašu Odluku te da nećete naštetit učenicima i profesorima . Dubravka Horvatić ,prof mentor Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
132 Damir Šurjak O D L U K U Poštovani, Izražavam svoje neslaganje sa sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1 razrede srednje škole u školskoj godini 2022/23, prema kojoj se u Srednjoj školi Hvar - izdvojena lokacija u Jelsi ne planira upis učenika u program Agroturistički tehničar. Pri planiranju upisa , zahtijevano je od nas da ne povećavamo broj odjela koje planiramo upisati u novoj školskoj godini. Isto smo ispoštovali i ostali na isti broj odjela, jer ove godine imamo završni razred agroturističkih tehničara koji odlaze , a upisom prvog razreda ostajemo na istom broju odjela. Program Agroturistički tehničar egzistira već desetak godina u našoj školi , a gubitkom istog , gubimo program koji je vezan uz egzistencijalne gospodarske djelatnosti na našem otoku, a to je turizam i poljoprivreda. Moram istaknuti da smo za ovaj program pri planiranju dobili i suglasnost od našeg osnivača , Splitsko -dalmatinske županije. Gubitkom ovog programa ujedno potičemo i te kako vidljiv trend osipanja i odlaska mladih ljudi s otoka. Na kraju gubitkom ovog programa otvaramo problem egzistencije mladih kadrova koji su se profilirali u ovom programu. Stoga se nadam da će te preispitati vašu Odluku o upisu i udovoljiti zahtjevima te zadržati program Agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar- izdvojena lokacija u Jelsi. Damir Šurjak , dipl oec nastavnik u Srednjoj školi Hvar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
133 Rajka Ivanko O D L U K U Poštovani, ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke u upisu učenika za školsku 2022./2023. godinu, a s posebnim osvrtom na odluku o ukidanju smjera drvodjelski tehničar dizajner u Drvodjelskoj tehničkoj školi u Vinkovcima. Za našu VSŽ , sektor prerade i obrade drva je strateški važan. Obzirom da smo mi jedina škola koja u našoj i susjedne 2 županije obrazuje četverogodišnja zanimanja u području prerade i obrade drva ,ukidanje smjera za koje je izrađen i novi kurukulum je izuzetno loše., Srdačan pozdrav Rajka Ivanko, Drvodjelska tehnička škola Vinkovci. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
134 Anita Jurina O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. prema kojoj se u manjim sredinama ukidaju razredni odjeli, a povećava se njihov broj u Zagrebu. Posebno sam ogorčena zbog prijedloga ukidanja gimnazijskog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad u izdvojenoj lokaciji u Križu. Nedopustivo je da se time učenicima slabijeg imovinskog stanja koji žive u okolnim selima uskraćuje mogućnost školovanja u Križu, mjestu kojem gravitiraju, posebice zato što su zbog nerentabilnosti ukinute mnoge autobusne linije, Križ nema željezničku postaju pa je putovanje vlakom otežano, što znači da učenici koji polaze škole izvan Križa nužno moraju izdvajati ogromna sredstva za stanarinu u mjestu u kojem se školuju, a na to su primorani. U Križu kao i u mnogim dijelovima Hrvatske opada broj stanovnika jer su ljudi iselili i otišli u zemlje u kojima su dobili posao. Razlog je to što u mnogim školama u Hrvatskoj opada broj učenika. No pogrešno je promatrati samo brojeve, a ne sagledati širu sliku. Mnogi Kriški gimnazijalci zbog ljubavi prema svom mjestu i osjećaju pripadnosti ostaju u Križu, ovdje podižu svoje obitelji i djecu upisuju u školu koju su i sami polazili. Potpuno je pogrešno to im uskratiti posebno zato što je nastava ovdje izuzetno kvalitetna, razredni odjeli su manji pa to omogućuje gotovo individualni pristup svakom učeniku što je samo dobrobit. Sva nastava je pokrivena isključivo stručnim kadrom, sama škola je novoizgrađena i suvremeno opremljena te ne postoji ni jedan razuman razlog za odluku o uskraćivanju mogućnosti upisa u 1.razred. Nadam se da će prijedlog odluke biti ponovno preispitan te da će razum prevladati na dobrobit stanovnika svih manjih mjesta u kojima su škole okosnice za kvalitetan život. Anita Jurina, profesor savjetnik nastavnica matematike, informatike i računalstva u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
135 ALEN JUNAŠEVIĆ O D L U K U Ovim putem želio bi izraziti svoje nezadovoljstvo prijedlogom odluke o upisu u 1. razred srednje škole u Brodsko-posavskoj županiji. U nekim razrednim odjelima predložili ste povećanje broja učenika, bez stvarne tržišne potrebe i time ste neke od smjerova ukinuli. U proteklih 10 godina BPŽ je napustilo oko 20% stanovništva i ne može se očekivati jednak interes učenika za neka zanimanja kao u primjerice Zagrebu, stoga bi bilo smisleno u jednoj demografski pogođenoj regiji dopustiti manje razredne odjele, a ne ukidati ih. U Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda odlučili ste ukinuti tri smjera, Šumarski tehničar, Fitofarmaceut i Ekološki tehničar. Kako očekivati da nam ljudi ostanu u Slavoniji kada se donose ovakve odluke. Poljoprivreda, ekologija i šumarstvo u ovim trenutcima nesigurne budućnosti, bi nam trebale biti prioritetna zanimanja, a ne marginalizirana. Spomenut ću „svježi“ podatak s World Skills Croatia natjecanja koje se ovaj tjedan održalo na Zagrebačkom velesajmu, od gore navedena tri zanimanja, koje ste ovim prijedlogom ukinuli u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, dva su osvojila treće mjesto. Svake godine naša škola postiže izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Također na tržište rada šaljemo odlično pripremljene mlade ljude, koji vole svoju struku i voljna su raditi. Znači li vaša odluka da se izvrsnost treba kažnjavati, da se uspjesi ne broje, da mladi trebaju napustiti Slavoniju… Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program šumarskog tehničara umjesto tehničara zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, Prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
136 Marija Novak O D L U K U Poštovani, ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke u upisu učenika za školsku 2022./2023. godinu, a s posebnim osvrtom na odluku o ukidanju smjera agroturistički tehničar u SŠ Hvar - Izdvojenoj lokaciiji u Jelsi. Djelatnica sam škole već 24 godine i aktivno sam sudjelovala u svim procesima kroz koje je škola prolazila u navedenom periodu. Vrlo dobro se sjećam koliko smo truda, sredstava, napora uložili kada smo uz svesrdnu pomoć lokanih zajednica (Općine Jelsa i Staroga Grada), vinara, maslinara, OPG-ova itd. prije 9 godina uspjeli dobiti dozvolu za otvaranje za nas ovog novog usmjerenja. Osim toga vrlo dobro se sjećam, vidim dan danas, ali i osjećam zadovoljstvo naših učenika koji završavaju taj smjer. Jedan dio učenika nakon položene državne mature s uspjehom upisuje fakultete, a najveći dio njih pokreće svoja obiteljska gospodarstva. Sigurna sam da ste upoznati sa činjenicom da je otok Hvar oaza koja spaja poljoprivredu i turizam u jednu savršenu cjelinu, a koja je onda svima nama na otoku temelj opstanka. Da, osim što nikako ne mogu prihvatiti informaciju o namjeri ukidanja ovog smjera, jednako tako bi voljela da dođete u školu u kojoj nema nasilja, u kojoj skoro da uopće nema neopravdanih sati, u školu u kojoj se s obzirom na mali broj učenika realizira ogroman broj različitih projekata i aktivnosti na raznim nivoima. Pa dođite i vidite kako u školi surađujemo sa svim relevantnim, posebno za otočki život važnim ustanovama, organizacijama i udrugama. Vidjet ćete sinergiju života i rada, predanosti i brige za ljude, životinje i prirodu. Što sada mjesec dana pred početak upisa da kažemo učenicima i roditeljima osmaša koji su se već odlučili na upis ovog usmjerenja? Da im kažemo kako naše Ministarstvo tako reći preko noći mijenja njihovu sudbinu i određuje im da u rujnu spakiraju kofere, sjednu na trajekt, krenu ka kopnu i napuste svoje domove sa 14 godina? Kako, molim vas recite nam kako da sačuvamo naše otoke, otočku tradiciju i život otočana? Pa ima li naše Ministarstvo uopće predodžbu o tome što znači živjeti na otoku koji je kroz 9 dugih mjeseci povezan sa Splitom samo tri puta dnevno? Zna li naše Ministarstvo kako to izgleda kada imate bolesnog srednjoškolca kojeg ste bili prisiljeni poslati u Split u školu, a koji leži sam i bolestan u stanu u Splitu, a vi kao roditelj nemate mogućnosti doći do njega? E ja znam! A znam zato što sam svoje dijete morala poslati u Split dok sam u isto vrijeme kao nastavnik radila sve da učenici u mojoj školi, na mome otoku budu sretni, spretni, zadovoljni i dobri otočani, da vole svoju Domovinu i nadasve da budu dobri ljudi. Nadam se da će se kod vas, nakon čitanja svih ovih prigovora, javiti tračak razumijevanja i želje za promjenom te da ćete ovakvu nesmotrenu Odluku tj. njen prijedlog ipak promijeniti. I da dođite do nas, posjetite nas, osjetite malo otočkih zima, a vjerujte kod nas vam neće biti hladno. S poštovanjem, Marija Novak, profesor psihologije i školski psiholog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
137 Davorka Gavranić O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kako bih iskazala svoje nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom je smanjen broj upisnih mjesta za zanimanje kuhar i konobar u Srednjoj školi Zabok. Analizom potreba tržišta rada iskazana je još veća potreba za ugostiteljskim zanimanjima nego do sada i ugostiteljska zanimanja trenutno su najpotrebnija zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. Nedostatak radne snage velik je problem našeg turizma, kao i nekvalificirana radna snaga koju su gospodarstvenici prisiljeni zapošljavati. Srednja škola Zabok je ujedno jedan od Regionalnih centara kompetencija i to jedini na kontinentalnom području koje obuhvaća regije sjeverne, sjeverozapadne i središnje Hrvatske. Molim Vas da razmotrite mogućnost izmjene Vaše odluke koja se odnosi na upis učenika u 1. razred Srednje škole Zabok za zanimanje konobar te za zanimanje kuhar. Srdačan pozdrav. Davorka Gavranić, dipl. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
138 ISKRA MATEJAK O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Ova odluka je u suprotnosti s ranijim odlukama osnivača škole i Ministarstva te „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ koji cilja na povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. Gimnazija u Križu najstarija je gimnazija na području takozvanog Otoka Ivanića i postoji od 1962. godine. Tradicionalno nam se upisuju učenici s područja Općine Križ, ali i učenici susjedne Velike Ludine i Popovače. Prošle godine upis učenika jest bio manji, no po tom pitanju treba sagledati širu sliku, ne samo naše male Općine Križ, već cijele Hrvatske u kojoj već neko vrijeme vlada trend iseljavanja. Općina Križ je maleno, pitoreskno i ruralno mjesto poželjno za život. Sustavno se radi na tome da se mlade obitelji zadrže u Križu, a mnoge se i vraćaju. Dječji vrtić broji oko 200 djece i trend rasta je vidljiv iz godine u godinu. Sva ta djeca jednog dana postat će srednjoškolci i bilo bi poželjno da imaju mogućnost to obrazovanje nastaviti blizu svog doma. Postojanje srednjoškolskog obrazovanja u jednom ruralnom mjestu poput Križa za mnoge obitelji je izuzetno važno, pogotovo u ovo neizvjesno vrijeme sveopćeg poskupljenja. Prometno smo dosta loše povezani javnim prijevozom, učenički domovi ne mogu primiti apsolutno sve učenike, privatan smještaj dostiže astronomske cijene za jednu prosječnu obitelj. Ukidanjem gimnazije u Križu učenici će biti prisiljeni svoje obrazovanje nastaviti upravo odlaskom u velike gradove, a mnogi od njih to ni ne žele. Također, pitanje je hoće li se ikada i vratiti u svoje mjesto. Gimnazija u Križu nalazi se u novouređenom prostoru od 2012. godine. Učionice su moderno opremljene, od pametnih ploča do kemijskog laboratorija po svim standardima. Radi se u manjim odjeljenjima, a prednost takvog rada znaju samo oni koji u takvima i rade. Naši učenici postižu odlične rezultate na županijskoj i državnoj razini natjecanja iz različitih predmeta, imaju visok stupanj prolaznost na državnoj maturi te upisuju prvi ili drugi izbor željenog fakulteta. Iza svakog uspješnog učenika stoje njihovi profesori. Imamo kvalitetan nastavni kadar koji se konstantno usavršava i ide u korak sa svojim učenicima. I sama sam bivša gimnazijalka u Križu i najveće zadovoljstvo mi je bilo kada sam postala profesorica u gimnaziji koju sam pohađala. I nisam jedina. Umjesto velikih gradova, izabrali smo raditi i djelovati u svojoj lokalnoj zajednici. Zašto to oduzeti budućim generacijama? Gimnazija u Križu iznjedrila je brojne stručnjake iz raznovrsnih područja: doktore znanosti, IT stručnjake, odvjetnike, arhitekte, liječnike, profesore… S mnogima od njih imala sam prilike surađivati i intervjuirati prilikom stvaranja knjige „Prvih pedeset godina gimnazije u Križu“. Svi odreda su se s veseljem i posebnim žarom sjećali svojih gimnazijskih dana ponoseći se što su potekli baš iz jedne male lokalne „kriške gimnazije“. Nadam se da ćete preispitati ovu Odluku, zbog svih malih ruralnih sredina koje su njome zahvaćene, a posebno zbog naše kriške gimnazije, kako ovih 60 godina tradicije, kvalitete i uspješnosti ne bi bile posljednje. Na kraju krajeva, ne tražimo ništa novo, već samo da zadržimo ono što imamo. Srdačan pozdrav, Iskra Matejak, prof., SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
139 Martina Hlača O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednje škole, u dijelu dokumenta gdje se u Srednjoj školi Delnice ukida smjer ekonomije. Time se zakida Gorski kotar i djeca u njemu. Svi govore kako treba pokrenuti Gorski kotar, a umjesto poduzimanja nekih konkretnih mjera ususret tome, događa se upravo suprotno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
140 Nikolina Barbalić O D L U K U Poštovani, nisam suglasna s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a razlozi su vrlo konkretni: - prijedlog je predstavljen javnosti dva mjeseca prije kraja tekuće nastavne godine, a većina učenika osmih razreda i njihovih roditelja prethodno je odlučilo koju će školu učenik upisati. Dakle, prijedlog Odluke je donijet naprasno, ostavivši u nevjerici kako buduće učenike, tako i djelatnike SŠ Delnice, pa i cjelokupno lokalno stanovništvo. Ovako ozbiljne rezove, s dalekosežnim posljedicama po čitav kraj, posebice za brdsko-planinsko i otočno područje, trebalo je donijeti najmanje godinu dana ranije, s prethodno detaljno i transparentno provedenom analizom, u kojoj se uzimaju u obzir sve posebnosti pojedine škole i njenoga kraja, sve u uskoj suradnji sa školama koje se obuhvaćaju, odnosno s osnivačem škole, - Srednja škola Delnice jest jedna od svega 34 srednje škole u Republici Hrvatskoj koja ima status rada u otežanim uvjetima, stoga se pri planiranju restrukturiranja i/ili ukidanja pojedinih smjerova prije svega moralo poštedjeti škole s tog popisa. Škola koja radi u otežanim uvjetima već ima dovoljno poteškoća i bez ovih, za nju vrlo otegotnih okolnosti, a to je ponajprije demografska slika Gorskog kotara, koja je sve lošija. Sužavanjem izbora pri upisu srednje škole u svojoj neposrednoj blizini, mlade ljude i njihove obitelji osuđuje se na znatno teže životne uvjete: za učenike - dugotrajno i iscrpljujuće putovanje do udaljenijih mjesta, privikavanje na potpuno novu sredinu što uzrokuje daleko veći stres, a za roditelje/skrbnike - nepotrebno povećanje troškova za školovanje djece. - upravo zbog loše demografske slike, nad SŠ Delnice prijetnja loših rezultata upisa 1. razred SŠ svake godine visi kao Damoklov mač, što je za kolektiv vrlo nelagodno. Nastavnici i ostali zaposlenici uistinu ulažu velik trud oko nastave, a dokaz tomu brojne su nagrade i rezultati na različitim natjecanjima i rezultati vanjskog vrednovanja (Državna matura). Nadalje, svjedočim iz dana u dan sve brojnijim komentarima u ovom Savjetovanju kako sadašnjih, tako i bivših učenika SŠ Delnice, koji jednoglasno govore kako im je tu pruženo najbolje moguće obrazovanje. Temeljem svega navedenog predlažem da se za sljedeću školsku godinu potvrde, odnosno odobre smjerovi kako slijedi: opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, ekonomist, šumarski tehničar, bravar i automehaničar. S osobitim poštovanjem, Nikolina Barbalić, prof. engleskog i njemačkog jezika Srednja škola Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
141 Natalija Bašković O D L U K U Poštovani, Ne slažem se sa planom upisa učenika u prve razrede srednje škole 2022./2023. Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ponosna sam na svoje nastavnike koji su mi pružali kvalitetno obrazovanje te podršku i razumijevanje da pohađam i srednju glazbenu školu. Osigurali su mi mogućnost da upišem fakultet te da ga završim. Danas radim u svojoj školi kao nastavnik i vidim koliko potencijala, volje i želje imaju naša djeca. Sa velikim interesom se uključuju u razne projekte, sudjeluju na natjecanjima i smotrama, volontiraju… Nije mi jasna Vaša odluka o ukidanje ekonomskog smjera obzirom da veliki broj učenika pohađa navedeni smjer. Mnoga djeca koja završavaju Osnovnu školu u Gorskom kotaru će biti razočarana ovakvom odlukom. Njihove roditelje ćete dovesti u tešku situaciju jer im je teško ili gotovo nemoguće zbog financija poslati dijete na školovanje u drugi grad. Želim Vam ukazati da se ovim potezom ugrožava opstanak Srednje škole Delnice, a samim time potiče depopulacija goranskog stanovništva. Umjesto da povećate izbor obrazovanja za našu djecu otvaranjem novih smjerova, Vi želite ukinuti i ovo što imamo. U Vašim rukama je budućnost mnoge djece, njihovih obitelji i sam opstanak populacije Gorskog Kotara. Natalija Bašković, mag.edu. phy et chem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
142 Klasična gimnazija u Zagrebu O D L U K U Postavljamo komentar djelatnice Klasične gimnazije, ujedno i savjetnice za klasične jezike u AZOO zato što kolegica ima problem sa svojim pristupom na e savjetovanje. Poštovani, želim izraziti svoje nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ukidanjem jednog razreda s početnim učenjem klasičnih jezika jer ne vidim niti jedan argument koji bi opravdavao takvu odluku. Članica sam aktiva nastavnika klasičnih jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i vanjska suradnica Agencije odgoja obrazovanja za klasične jezike tj. povjereni su mi svi poslovi koje obavljaju viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje na državnoj razini. Kao vanjska suradnica Agencije pratim stanje učenja klasičnih jezika u Republici Hrvatskoj. 1.Klasična gimnazija u Zagrebu jedina je javna škola u Republici Hrvatskoj koja svoj program temelji isključivo na klasičnom obrazovanju. Da u gradu Zagrebu očito postoji interes za učenje klasičnih jezika dokaz je da je prošle školske godine sa svojim radom započela još jedna klasična gimnazija ali privatna. Klasična gimnazija poželjna je škola ne samo učenicima koji žive u Zagrebu nego i učenicima koji dolaze svakodnevno na nastavu i iz drugih županija osobito iz Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije i redovito se radi o izvrsnim učenicima. Škola je prepoznata po svom programu ali ne treba zanemariti niti prometnu pristupačnost učenicima koji dolaze iz udaljenijih krajeva. 2. Ove školske godine Klasičnu gimnaziju završava 6 razrednih odjela (5 odjela s početnim učenjem i 1 odjel s nastavljačkim učenjem). Škola ima sve prostorne kapacitete da se redovna nastava i iznimno velik broj fakultativne nastave i slobodnih aktivnosti odvija u postojećim uvjetima. 3. Posljednjih nekoliko godina povećan je interes učenika za upis u prvi razred početničkog učenja i učenici su upisani u prvom roku. Također svjedočim povećanom broju premještanja učenika iz drugih škola u Klasičnu gimnaziju tijekom prvog, drugog pa i trećeg razreda. 4. Klasična gimnazija nema bodovni prag niti prijemne ispite te ju pohađaju i učenici s teškoćama u razvoju a mi nastavnici maksimalno se prilagođavamo svakom učeniku kako bi što uspješnije napredovao i ostvario sve svoje potencijale. 5. Ove školske godine Klasična gimnazija slavi 415. godina svoga kontinuiranog djelovanja. Na simpoziju povodom obljetnice svoja su izlaganja održali brojni renomirani stručnjaci koji svoje znanstvene karijere ostvaruju u Hrvatskoj ili inozemstvu a redom su svi bili učenici Klasične gimnazije kao početnici ili nastavljači. Svi su istaknuli da je Klasična gimnazija koju su pohađali, njezin program i nastavnici, ostvarila neizbrisiv i dragocjeni trag u njihovom profesionalnom razvoju. Smatram da Klasičnoj gimnaziji treba omogućiti da u školskoj godini 2022./2023. upiše pet razrednih odjela početnog učenja tj. ukupno šest razrednih odjela, upravo onoliko koliko razrednih odjela napušta Klasičnu gimnaziju na kraju ove školske godine. S poštovanjem, Kornelija Pavlić, prof. savjetnica nastavnica grčkog i latinskog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
143 Galjina Venturin O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., prema kojoj se Klasičnoj gimnaziji ukida jedan razredni odjel učenika klasičara početnika, učenika koji počinju učiti latinski i grčki u srednjoj školi, te se umjesto šest odobrava upis učenika u pet razrednih odjela. Napominjem da je Klasična gimnazija u Zagrebu jedina javna škola u RH koja svoj program u potpunosti posvećuje upravo klasičnome obrazovanju. Svake školske godine Klasična gimnazija upisuje jedan razredni odjel klasičara nastavljača, učenika koji su u osnovnoj školi učili klasične jezike te jedino u Klasičnoj gimnaziji mogu nastaviti svoje obrazovanje po klasičnome programu. Ističem da klasično obrazovanje omogućava učenicima stjecanje širokog gimnazijskog obrazovanja jer pruža podjednaku zastupljenost društveno-humanističke i prirodoslovne skupine predmeta uz učenje brojnih stranih jezika. Učenici Klasične gimnazije uspješno polažu državnu maturu te biraju i uspješno upisuju raznolike studijske programe. U Gradu Zagrebu gimnazijski učenici čine oko 40 % srednjoškolske učeničke populacije. Budući da je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, smatram da je smanjivanje broja gimnazijskih odjela u Klasičnoj gimnaziji sa šest na pet u školskoj godini 2022./23. nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Nadam se da ćete uvažiti argumente o važnosti klasičnog gimnazijskog obrazovanja te odobriti Klasičnoj gimnaziji upis pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača. S poštovanjem, mr.sc. Galjina Venturin, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
144 Vesna Uršić Podnar O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru. Srednja škola Delnice dala nam je kvalitetno znanje za nastavak daljnjeg obrazovanja što pokazuju i brojni uspješni ljudi koji su pohađali upravo Srednju školu Delnice. Prije svega kvalitetni profesori, dobri međuljudski odnosi između profesora i učenika doprinose kvaliteti školovanja a i samog života učenika. Umjesto ukidanja smjerova trebalo bi osmisliti nove programe i tako privući veći broj učenika kako opstojnost škole u budućnosti uopće ne bi bila upitna. Potičući djecu da već nakon osnovne škole napuste Gorski kotar doprinosimo daljnjoj depopulaciji ovog prekrasnog kraja u kojem je kvaliteta života daleko veća nego u gradskim sredinama, za one koje to prepoznaju. Vratimo Srednjoj školi Delnice stari sjaj, sretna i nasmijana lica zadovoljnih profesora i učenika! Vesna Uršić Podnar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
145 Goran Beljan O D L U K U Poštovani! Izražavam veliko nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj je u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana iz Ogulina umjesto dosadašnjih pet prvih razreda odobren upis samo tri prva razredna odjela. U školskoj godini 2022./2023. ukida se smjer ekonomist, a prijedlogom ove Odluke, dva različita programa (opće i jezične) gimnazije bila bi spojena u jedan kombinirani razredni odjel. U školskoj godini 2021./2022. upisano je u dva prva razreda gimnazije 33 učenika, a u smjer ekonomist sedamnaest učenika. Sada je plan da se broj učenika upisanih u gimnaziju smanji s 33 na 28, a ekonomski razred ukine, što je 22 učenika (cijeli jedan razred) manje samo u jednoj školskoj godini! Umjesto da se potiče razvoj i naseljavanje manjih sredina u Hrvatskoj, ovakvim se prijedlogom Odluke čini upravo suprotno. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana u Ogulinu pripada kategoriji škola unutar brdsko-planinskoga područja, a prema Programu razvoja brdsko-planinskih područja iz 2022. godine želi se potaknuti razvoj takvih sredina kao poželjnih mjesta za život i rad mladih ljudi kako ne bi morali zbog obrazovanja napustiti sredine u kojima žive dok je prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti iz 2021. godine planirano povećanje, a ne smanjenje broja gimnazijskih razreda kako bismo dostigli prosjek Europske unije. Ovakvim prijedlogom Odluke to se sigurno ne postiže. S poštovanjem, Goran Beljan, dipl. inž. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
146 Ana Sladoljev O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem Klasična gimnazija u Zagrebu nema pravo na upis šest razrednih odjela u nadolazećoj školskoj godini. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednja škola u RH s kontinuiranim djelovanjem i već 415. godina školuje generacije klasičara od kojih su mnogi bili kroz povijest, a i danas su zapaženi članovi društva u različitim znanostima, kulturi, prosvjeti, politici... Neprihvatljiv mi je ovakav prijedlog budući je posljednjih godina interes za Klasičnu gimnaziju povećan. Nešto manji broj od maksimalno mogućeg je rezultat poštivanja pedagoškog standarda zbog upisa učenika s posebnom potrebama. Smatram da to svakako treba uzeti u obzir. Klasična gimnazija ove godine otpušta šest maturantskih razreda i upisom novih šest razrednih odjeljenja samo bi se nadoknadio broj dosadašnjih odjeljenja. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
147 IVANA GUBIĆ O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Vjerujem da će se i ljudi u Hrvatskoj, kao što je to već slučaj u svijetu, u budućnosti sve više vraćati u manje sredine gdje kvaliteta života može biti puno bolja nego u velikim gradovima. Stoga ne treba razmišljati kratkoročno i gasiti škole ili smjerove unutar njih samo zato jer trenutno u njima nema optimalnog broja učenika. Treba gledati dalje u budućnost, opstati, razvijati se i spremno dočekati vrijeme kada će područja poput Gorskog kotara biti vrlo poželjna mjesta za život i kada će ta područja sa svojim stanovnicima, mladima, školama, sadržajima, prirodom i održivim razvojem uvelike pridonositi i općem prospritetu Hrvatske. Ivana Gubić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
148 ANITA ČOVIĆ JOSIPOVIĆ O D L U K U Poštovani, vezano za najavljenu namjeru o ukidanju smjera poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac, izražavam svoje izrazito neslaganje! Razlozi su sljedeći: Srednja škola Otočac ima pet usmjerenja (gimnazijsko, ekonomsko, šumarsko, elektrostrojarsko i poslovno tajništvo) u kojima se obrazuju djeca iz grada Otočca i okolice. Također, ima i Učenički dom za učenike koji dolaze iz veće udaljenosti. Pritom treba imati na umu da broj polaznika u određenim odjeljenjima nije pokazatelj niskog interesa za ta usmjerenja, već je isključivo pokazatelj malog broja djece, odnosno depopulacije stanovništva u tom kraju! Stoga, ugasi li se ovo odjeljenje učenici, uglavnom učenice iz Like koje ne upisuju gimnaziju ili ekonomsku školu neće imati nikakav izbor te će se ovakvom odlukom samo dodatno potaknuti odlazak mladih iz svog zavičaja! Grad Otočac treba biti ponosan na svoju srednju školu, usmjerenja i Učenički dom, što ga čini jednim od obrazovnih centara u Lici. Odluka o gašenju bilo kojeg od njegovih odjeljenja dodatan je udarac ionako slabo naseljenoj Lici, kojom se kao Hrvati dičimo, i koju bi trebalo stoga njegovati i u nju ulagati, a ne joj otkidati i ono što ima! Obrazovanje, taj temelj društva i presudni čimbenik u životu mlade osobe, potrebno je čak i dodatno razvijati, a ne ukidati kvalitetna usmjerenja u gradovima s izrazitim depopulacijskim trendom poput Otočca. Ako ne uložimo u mlade, ne možemo očekivati ni da će ostati u svom zavičaju, na koncu ni u svojoj domovini. Srdačno, Anita Čović Josipović, nastavnik u Srednjoj školi Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
149 Ana Majnarić Radošević O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. u srednjoj školi Delnice. Riječ je o školi koja ima dugogodišnju tradiciju kvalitetnog obrazovanja, stručne i svestrane profesore koji se trajno usavršavaju i koji se brojnim projektima i aktivnostima trude pružiti kvalitetno obrazovanje ali i zadržati mlade u ovome kraju. Bivša sam učenica SŠ Delnice, a zahvaljujući profesorima ove škole i moj je životni poziv isti. Žalosti me činjenica zatvaranja smjerova u ovoj školi, umjesto da ih otvarate! Pri tome osobito mislim na nužnost očuvanja ekonomskog smjera, gimnazijskih programa kao i otvaranja šumarskog smjera (nevjerojatno kako škola u ovom zelenom srcu Hrvatske nema niti jedan šumarski smjer!). Nadam se da ste svjesni kako zatvaranjem jednog programa pomalo gasite školu koja je od velikoga značaja za ovaj kraj. Ovim prijedlogom najviše će izgubiti male sredine, poput naše. Dodatno ćete opteretiti leđa roditelja brojnim financijskim troškovima koje nosi školovanje djece u Rijeci ili Karlovcu. Kao roditelj čije je dijete učenik 1. razreda gimnazije iste škole raduje me činjenica da je jedina njegova želja prilikom upisa bila ostati u svome mjestu. Željela bih da i moja kćer ima istu mogućnost izbora. Nažalost, Vašim prijedlogom ne znam hoće li to biti tako. Kao predstavnik u Vijeću roditelja apeliram na preispitivanje odluke i nužnost da osluhnete i glas sa terena. Naša djeca zaslužuju mogućnost raznovrsnog izbora upisa smjerova u srednjoj školi u svome kraju kako bi ovdje stvarali svoju budućnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
150 Nikola Mance O D L U K U Kao bivši učenik SŠ Delnice se ne slažem s odlukom o zatvaranju ekonomskog smjera. Smatram da budućim srednjoškolcima ide u korist to što u Delnicama postoji jedan od najpopularnijih smjerova srednje škole. Time su oslobođeni većih troškova putovanja ili smještaja u srednjoškolskim domovima. Velika prednost je to što su nastavnici u školi, s obzirom na manji broj učenika u odjelima, u mogućnosti da posvete pažnju svakom pojedincu bez rizika zanemarivanja. Također mogu potvrditi da u cijeloj školi vlada sigurna, ugodna i prijateljska atmosfera koja nije garantirana u većim gradovima. Primarni cilj trebao bi biti otvaranje što više novih odjela kako bi se ljudi u Gorskom Kotaru osjećali sigurno znajući da neće imati problema s pitanjem obrazovanja svoje djece koje im je doslovno na dohvat ruke u istom ili obližnjem gradu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
151 Jasminka Damjanov O D L U K U Poštovani, Živimo i radimo u Baranji, u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir, ne slažemo se s Odlukom MZO iz više razloga: - u Baranji se teško živi, većina roditelja nema mogućnosti slati svoju djecu u školu u Osijek ili neki drugi grad. Osobito je to teško iz sjevernog dijela Baranje. Učenici bi morali puno vremena izgubiti na putu do Osijeka i nazad, prometna povezanost je loša. Vrlo malo vremena bi ostalo za učenje, odmor i druge aktivnosti. Financijski sredstva su većini nedovoljna, a dobiti boravak u učeničkom domu je teško dobiti… Stoga je njima srednja škola u Belom Manastiru jedini izbor, u kojima su bila zastupljena zanimanja koja su odgovarala različitim sklonostima, izboru, strukturi, uvjetima života učenika s ovih područja. - svaki roditelj želi kvalitetno obrazovanje za svoju djecu, ovisno o njihovim sklonostima, izboru. Većina učenika bira strukovna zanimanja, konobar, kuhar, prodavač, kozmetičar, frizer, ali oni učenici koji žele u četverogodišnja zanimanja, što će biti s njima. Učenici i roditelji koji nisu sigurni mogu li nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja djecu upisati na fakultet iz raznih razloga, a pretežno financijskih, bira upravo četverogodišnja zanimanja ekonomist, upravni referent. - prema novim kurikulima, planovima u obrazovanju, poduzetništvo, osobito ono malo i srednje treba pojačano razvijati. Interes je to svima u RH, te se o temama poduzetništva kod nas djeci govori već na razini vrtića. Naravno da će učenici sve potrebne vještine, kompetencije dobiti u zanimanju ekonomist. Dokaz da su ova zanimanja uspješna, potrebna upravo su i mnogi naši uspješni gospodarstvenici, poduzetnici, političari, diplomati… koji su završili studij ekonomije. Mnogi su otišli izvan granica Lijepe naše i cijenjeni su stručnjaci. - nakon Domovinskog rata povratak u Baranju bio je prioritet, poticao se povratak u ruralne krajeve RH, što je i danas prioritet naše Vlade. Međutim, bez kvalitetnog obrazovanja u ovim dijelovima RH, gdje roditelji ne mogu za svoju djecu dobiti najbolje, upitan je ostanak, osobito mladih obitelji. - pitamo se: jesu li naša djeca, DJECA DRUGOGA REDA, (ma kako to zvučalo), zar nemaju i oni pravo upisa pod istim uvjetima kao i drugi, biti uz svoju obitelj. Uostalom i Ustav nam jamči ista prava, pod jednakim uvjetima za svu djecu. - broj učenika u odjelima - od povratka u našoj školi imamo jako puno udomljene djece, djece s poteškoćama, djeca koja žive u teškim materijalnim uvjetima, zastupljene su različite manjinske zajednice Romi, Mađari, Srbi. Zar i naši učenici ne bi trebali imati izbor. Sve to zahtijeva dodatni napor, vrijeme trud naših djelatnika, kako bi pomogli svim učenicima da uspješno steknu potrebno obrazovanje. - što će se dogoditi s zaposlenicima, većina nas radi u ovoj školi dugo godina, ali opet ne dovoljno za odlazak u mirovinu. Gdje naći posao, kako krenuti dalje, otići…što bi bilo s Baranjom da se nismo vratili. Jasminka Damjanov, roditelj, Druga srednja škola Beli Manastir Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
152 IVANA CAR JAKOVLJEVIĆ O D L U K U Poštovani, izražavamo neslaganje s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom se ukida jedan razredni odjel klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30% učenika završava gimnazijske programe, a u Gradu Zagrebu gimnazijski učenici čine oko 40% srednjoškolske učeničke populacije. Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanjem broja takvih odjela nigdje u RH, a osobito u Gradu Zagrebu, kao Sveučilišnom centru i i glavnome gradu, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Klasična gimnazija treba upisati planiranih šest razrednih odjeljenja (pet odjela klasičara početnika i jedan odjel klasičara nastavljača) kako je i planirano u aplikaciji Upisa i odobreno od strane osnivača. S poštovanjem Aktiv matematike i informatike Klasična gimnazija Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
153 Nevena Kezele O D L U K U Poštovani, obraćam vam se kako bih iskazala svoje nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom je smanjen broj upisnih mjesta za zanimanje kuhar u Ugostiteljskoj školi Opatija. Analizom potreba tržišta rada, jasno je da su ugostiteljska zanimanja trenutno najpotrebnija zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. Nedostatak radne snage velik je problem našeg turizma, kao i nekvalificirana radna snaga koju su gospodarstvenici prisiljeni zapošljavati. Svjesni situacije o važnosti ugostiteljskih zanimanja i nedostatku istih na tržištu rada ne možemo shvatiti odluku o smanjenju upisnih mjesta za zanimanje kuhar. Molim Vas da razmotrite mogućnost izmjene Vaše odluke i povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 72 upisna mjesta, odnosno tri razreda od 24 učenika. Srdačan pozdrav. Nevena Kezele, mag. oec. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je prijedlog škole i osnivača (4 razredna odjela i 96 učenika) i nije ukinulo niti jedan razredni odjel te je komentar nejasan.
154 TENA KOZINA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Pohađala sam prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Srednjoj školi Delnice zahvaljujući kojoj sam stekla kvalitetno obrazovanje i čvrste temelje za studij. Nakon srednje škole završila sam PMF te danas i sama radim kao prosvjetni djelatnik. Srednja škola u Delnicama veoma je važna za učenike Gorskog kotara. Ukidanjem pojedinih programa sve se više udaljavamo od pružanja jednake mogućnosti školovanja našim učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
155 Robert Haim O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. U svojim jasnim i argumentiranim obraćanjima moje kolegice i kolege iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad jasno su ukazali što bi značilo ukidanje smjera opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad te smjera prodavači u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad. Također, podrška svim kolegicama/kolegam koji se razumom, argumentima i činjenicama bore sa očuvanje razrednih odijeljenja u svojim sredinama. Poštovani, promislite nekoliko puta pa donesite odluku o upisu o novoj školskoj godini. S poštovanjem, Robert Haim Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
156 Mirna Bogić O D L U K U Poštovani, osjećala sam potrebu očitovati se na Prijedlog Odluke o upisu učenika u srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Radim u Srednjoj školi Delnice trinaestu godinu kao nastavnica biologije I sve ove godine kroz rad I primjer nastojim promovirati prirodoslovlje, ali I odnos prema radu I životu uvijek naglašavajući da su trud, zalaganje I svijest o vlastitim postupcima ono što nas određuje. Svojih se učenika sjećam sa veseljem I ponosom jer su mnogi upisali prirodoslovne fakultete (nemojte mi zamjeriti ipak je to nešto što mi daje vjetar u leđa😊, ali I uspješno upisali ostale fakultete različitih usmjerenja zahvaljujući svojem radu I zalaganju, ali I nepresušnom entuzijazmu, dobroj volji i stručnosti mojih kolega. Naša je škola mala brojem učenika, ali velika svojim uspjesima na različitim razinama (npr. dva Oskara znanja iz Državnog natjecanja I smotre Opisujemo sustave, Državna natjecanja iz povijesti, geografije I biologije, Lidrano, brojni vrhunski rezultati naših skijaša, plivača I drugih sportaša, Erasmus projekti iz područja jezika I ekonomije, redovita sudjelovanja na županijskim natjecanjima itd.) Intenzivno se surađuje sa različitim institucijama kao što su Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatski crveni križ, Medicinski fakultet u Zagrebu, Prirodoslovni muzej u Rijeci itd.; organiziraju različite terenske nastave npr. u sklopu biologije, matematike, ekonomije... a sve u cilju što bogatijeg I smislenijeg Kurikuluma koji će djeci omogućiti prepoznavanje vlastitih prednosti, želja I na kraju krajeva odabir fakulteta koje će s lakoćom upisati, a i s lakoćom I veseljem završiti. Mi smo “velika” škola I po tome što zbog manjeg broja učenika možemo upoznati bolje svoje učenike, a tako I oni nas pa nakon četiri godine nije rijetkost da se I dalje redovito čujemo I ne izlazimo jedni drugima iz života. To je vjerojatno naše najveće bogatstvo; uspješni, veseli, poduzetni, ali prvenstveno dobri ljudi koji nas se po dobru sjećaju I ne zaboravljaju nas kao ni mi njih. E sad o prijedlozima. Slažem se I podržavam Vašu odluku o zadržavanju opće I prirodoslovne gimnazije jer smo nakon opremanja svih učionica škole, a posebno kabineta biologije, kemije I fizike više nego sposobni obavljati sve što takvi programi nalažu. Naša je okrenutost prirodoslovlju dokazana kroz izborne predmete prirodoslovlja koje imamo već niz godina, niz različitih projekata te implementaciju terenske nastave i suradnje s institucijama u redovnu nastavu. Dokaz je velik broj učenika koji bira prirodoslovlje kao svoj životni put i na njemu uspješno kroče (biotehnologija, medicina, šumarstvo, biologija…)Sada kroz prizmu opremanja škole možemo pružiti sve što se zahtijeva kroz program prirodoslovne i opće gimnazije pri čemu svi zainteresirani mogu upisati našu školu umjesto da odlaze u Rijeku ili Karlovac . Zainteresiranost za obje gimnazije postoji (pogotovo ove godine iz saznanja dobivenih u osmim razredima goranskih škola), a u slučaju da se eventualno u neki od tih smjerova prijavi manje ljudi uvijek postoji mogućnost kombiniranog razreda kojeg smo I imali prije desetak godina. Budući da svi znamo kakvo je demografsko stanje u Gorskom kotaru ne čudi da se ponekih godina dogodi broj manje upisane djece, ali to nije razlog ukidanja smjera jer već sljedeće godine može biti puno bolja situacija. Tradicija gimnazijskog obrazovanja je dugačka I cijenjena te se učenici uvijek rado vraćaju u te smjerove jer znaju da će se kvalitetno pripremiti za upis na željeni fakultet (97 % prolaznost državne mature). Ne slažem se I apsolutno odbacujem ideju zatvaranja smjera ekonomist jer je upis konstantan I nikad nije bilo problema, radi se na različitim projektima (Erasmus, eTwinning, suradnja s lokalnom zajednicom...) te su kvalitetno opremljene učionice za izvođenje nastave, a sve skupa omogućuje kvalitetnu I osmišljenu nastavu kojom su zadovoljni učenici, ali I nastavnici. Od neizmjerne je važnosti zadržati raznolikost programa jer se time omogućava djeci izabiranje njima bliskog školovanja, ostajanje u rodnom mjestu I kraju, ostajanje sa svojom obitelji I sazrijevanje koje je primjereno dobi te manji trošak roditeljima. Istodobno se održava život u gradu budući da svi znamo gdje je škola tamo ima I napretka, nade I mogućnosti normalnog, nesmetanog života. U uvjetima ionako težeg života nego što je u većim gradovima ukinuti izbor na školovanje je apsolutno odsjecanje grane na kojoj netko sjedi I poticanje daljnjeg iseljavanja, umjesto da se trsimo svi skupa poticati I pomagati život na sve načine I nalaziti kreativna rješenja kako nekog zadržati u malim sredinama prepoznajući kvalitete istoga pa dugoročno na taj način privlačiti doseljavanje I ostanak već postojećeg stanovništva. U smislu škola to su svakako individualni pristup učeniku, mogućnost terenskih nastava, ali I kvaliteta odnosa što je već naglašeno. Postojanje izbora je jedna od kvaliteta života, a obrazovanje mora biti prvoj crti podizanja kvalitete života u svakom smislu (naravno uz obitelj). Molim Vas razmotrite još jednom svoju odluku I zadržite programe jer se na taj način zadržavaju djeca, ali I njihovi roditelji u njihovim mjestima te opstaje život u Gorskom kotaru. S poštovanjem, Mirna Bogić, dipl. ing. biologije, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
157 Boris Paršić O D L U K U Nakon što sam iz registra poljoprivrednika Republike Hrvatske izvukao podatak da na otoku Hvaru posluje ukupno 1.023 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, teško mi je shvatljiva odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja da se Srednjoj školi Hvar ukine program agroturistički tehničar, jedini agronomski program na otoku prepoznatljivom po svojoj tradicijskoj poljoprivrednoj proizvodnji i po turizmu, po dvije stvari koje smjer agroturistički tehničar objedinjuje. Također je zanimljiv podatak da će, u slučaju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja provede u djelo svoju namjeru ukidanja agroturističkog tehničara na Hvaru, u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja se diči s čak 12.372 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, preostati jedna jedina škola koja nudi upis u agronomski program, a to je srednja škola iz Kaštel Štafilića koja ima u ponudi jedan razred od 24 učenika. Znači, 24 učenika na 12.372 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ne računajući razne vinarije, uljare i sva ostala poljoprivredna poduzeća koja ne ulaze u gornju statistiku. Mislim da se već iz čistih brojki može izvući zaključak da je program agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar, ali i općenito u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nasušno potreban, da bi odluka o njegovom ukidanju bila nepromišljena, te se nadam da ćete pri donošenju odluke o upisu uzeti u obzir i potrebe tržišta rada i potrebe lokalne zajednice te vratiti Srednjoj školi Hvar mogućnost upisa u program agroturistički tehničar, što bi bilo u najboljem interesu prije svega djece na otoku Hvaru, ali isto tako i u najboljem interesu budućeg razvoja samog otoka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
158 MARIJA LUČIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se ukida smjer jezične gimnazije u Srednjoj školi braće Radić u Kaštelima. Smatram da pri donošenju odluke nisu uzete u obzir potrebe lokalnog stanovništva. Grad Kaštela ima više od 40 000 stanovnika, a samo jedan razred opće gimnazije ne zadovoljava potrebe kaštelanske djece. Nema razloga zašto bi djeca trebala ići u obližnje gradove u srednju školu jer će im trošak prijevoza, a i ispunjenja svih ostalih životnih potreba, biti puno veći. Osim toga, smjer jezične gimnazije potreban je ovom gradu jer omogućuje djeci sudjelovanje u projektima pomoću kojih obogaćuju svoje znanje i stječu iskustva prijeko potrebna da samostalan i ispunjen život. Nadam se da ćete moje stavove uzeti u obzir. S poštovanjem, Marija Lučić Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
159 Dora Plavcic O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ., a kojom se ukida jedan razredni odjel u Klasičnoj gimnaziji. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednjoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj, koja kontinuirano djeluje od 1607. godine. To je ujedno i jedina javna gimnazija u našoj državi posvećena isključivo klasičnomu obrazovanju. Škola u posljednje tri godine bilježi porast broja učenika te se sva raspoloživa mjesta (u skladu s pedagoškim standardom i s obzirom na broj upisanih učenika s teškoćama u razvoju) popunjavaju tijekom ljetnog upisnog roka. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30 % učenika završava gimnazijske programe, . Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača. S poštovanjem, Dora Plavcic, mag. edukacije fizike i kemije Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
160 Dejan Šterijovski O D L U K U Poštovani! Ne slažem se s djelom odluke koja za posljedicu ima ukidanje pojedinih izdvojenih razrednih odjela u manjim gradovima i ruralnim sredinama. Takvom odlukom zatvorila bi se gimnazija u Križu koju namjerava upisati moja kćer, inače odlična učenica tijekom cijelog dosadašnjeg školovanja. Mojoj kćeri upis u gimnaziju u Križu je jedina opcija, jer je prometna povezanost s ostalim gimnazijama koje su joj zanimljive slaba ili nepostojeća. Ako se ukine gimnazija u Križu, biti će prisiljena vlakom putovati u Ivanićku gimnaziju koja radi u dvije smjene, pa će se kasno vraćati kući i biti će iscrpljena i umorna pa će joj ostati manje vremena za učenje. U učeničkom domu ne može biti jer ima zdravstvenih poteškoća koji joj to onemogućavaju. Još petoro učenika osmog razreda iz Popovače namjerava upisati Krišku gimnaziju. Poznajem veći broj osoba koje su završile tu gimnaziju i upisale i završile studij bez problema. Smatram da je to kvalitetna gimnazija koja je do sada iznjedrila mnoge uspješne ljude koje svojim znanjem stečenim u navedenoj gimnaziji pridonose razvoju područja općine Križ, Velika Ludina, Popovača te gradova Kutina i Ivanić Grad. Smatram da je diskriminatorno prema djeci zatvaranje srednjoškolskih programa u manjim i ruralnim sredinama u odnosu na djecu iz većih gradova. Ukidanjem tih programa dolazi do centralizacije i sprečava se ujednačen razvoj Hrvatske, u kojem bi sve djeca trebala imati jednake mogućnosti školovanja. Nadam se da će se promjenom pojedinih članaka ove odluke omogućiti da djeca iz manjih sredina imaju priliku školovati se bliže svojim domovima i da će se naj način potaknuti ostanak obitelji u manjim sredinama koje će na takav način imati mogućnost razvoja i napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
161 Tamara Brussich O D L U K U Sostengo pienamente la richiesta della SMSI Dante Alighieri di Pola nel ripristinare l’indirizzo di Commesso. Dajem punu podršku zahtjevu TSŠ - S. M. S. I. Dante Alighieri iz Pule da se u strukturi upisa vrati kombinirani smjer Prodavača, neophodno je da se omogući ponovno otvaranje kombiniranog smjera a sukladno zahtjevu Škole. Podršku dajem kao fizička osoba, prosvjetna radnica ali i u svojstvu predsjednice Zajednice Talijana Pula - Pola a obzirom da mi je bilo nemoguće prijaviti se u svojstvu Udruge koju zastupam te molim da se komentar uzme u obzir i u tom dijelu izuzetno važnom za Zajednicu Talijana u Puli koja podupire zahtjev Škole u cilju omogućavanja školovanja pripadnika Talijanske nacionalne zajednice. Con rispetto. S poštovanjem, Tamara Brussich, Predsjednica Zajednice Talijana Pula - Presidente della Comunita' degli italiani di Pola. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
162 IVAN BITUNJAC O D L U K U Kao nastavnik u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod i Tehničkoj školi Slavonski Brod moram izraziti svoje duboko neslaganje s ovim prijedlogom upisa u 1. razrede srednje škole na području Brodsko-posavske županije. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program šumarskog tehničara umjesto tehničara zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, Prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
163 Anita Šipek O D L U K U Poštovani, kao upisna koordinatorica Srednje škole Oroslavje ovim putem predlažem korekciju plana upisa učenika u I. razred za šk. god. 2022./23. za zanimanje CNC operater sa sadašnjih odobrenih 24 na 28 učenika zbog potreba tržišta rada i interesa učenika za navedeno zanimanje. Za navedenu korekciju imamo podršku i odobrenje osnivača naše škole Krapinsko-zagorske županije, te sve potrebne materijalne i kadrovske uvjete. Unaprijed hvala Anita Šipek, prof. mat. i inf. upisna koordinatorica SŠ Oroslavje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
164 Valentino Marković O D L U K U Ne mogu se složiti s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Naime, kao bivši učenik Srednje škole Delnice svjestan sam koliko bitnu ulogu igra Srednja škola Delnice u mnogim segmentima života ljudi iz Gorskog kotara i okolice. Dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iz vlastitog iskustva potvrđujem da je gimnazijski program u Srednjoj školi Delnice vrlo kvalitetan te da pruža iznimno dobre temelje za razvoj i napredak pojedinca. Trenutno studiram poslijediplomski doktorski studij matematike, a najbolju sam osnovu iz istog predmeta, pohađajući prirodoslovno-matematički smjer, stekao upravo u Srednjoj školi u Delnicama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
165 MATEJ MIHELČIĆ O D L U K U Poštovani, unatoč izuzetno teškoj situaciji ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu, zamolio bih Vas da ipak ne ukidate smjerove u srednjoj školi Delnice. Opće je poznato da je ulaganje u obrazovanje i znanost najbolji ulog u budućnost, postoji li kritičniji trenutak za primjenu toga pravila od danas u našoj teško demografski pogođenoj državi. Srednja škola Delnice ima dugu tradiciju obrazovanja kao centralna srednjoškolsko-obrazovna institucija Gorskog Kotara. Kao bivši učenik Prirodoslovno-matematičke gimnazije u toj školi, znam da se profesori maksimalno trude prenijeti svoje znanje, iskustvo i omogućiti svojim učenicima daljnje obrazovanje na fakultetima za koje pokažu interes i koji su u skladu s njihovim životnim željama i ambicijama. Kao rezultat, mnogi moji prijatelji, srednjoškolci i natjecatelji SŠ Delnice, su uz puno učenja uspješno upisali i završili podosta teške fakultete kao što su strojarstvo, FER, PMF, ekonomija te se trude stečenim znanjem i upornim radom osigurati sebi i svojim obiteljima dobar život u našoj državi. Nažalost, Gorski Kotar je već duže vremena pogođen negativnim demografskim trendovima koji se očituju i na broju upisanih učenika u srednju školu. Smatram da bi mjere demografske obnove (koje bi trebale detaljno, hitno i učinkovito) zahvatiti cijelu državu (a vrijeme za to je odmah!) trebale utjecati i na broj upisanih učenika u srednju školu Delnice. Siguran sam da bi i nastavnici koji rade u školi prepoznali priliku koju su dobili i iskoristili vrijeme prilagodbe da dodatno poboljšaju nastavu, privuku interes svojih učenika za prirodoslovlje, matematiku, jezike, kulturu, ekonomiju i druge djelatnosti te time osigurali da živimo u boljem društvu, društvu znanja, društvu u kojem se stvaraju vrijednosti, otvaraju radna mjesta, stvaraju nove obitelji, privlače investicije i na kraju uz demografske mjere osiguraju trajnu obnovu Gorskog Kotara. Ovo teško vrijeme je kritična točka u kojoj možemo izabrati smjer gašenja, rezignacije i odumiranja ili ulaganja, rasta, razvitka, i napretka. Smatram da dugujemo svima onima koji će doći iza nas da izaberemo drugu opciju. Uz dužno poštovanje, doc. dr. sc. Matej Mihelčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
166 Sanja Klubička O D L U K U U predloženoj strukturi upisa za Tehničku školu Daruvar NE SLAŽEM SE s prijedlogom ukidanja jednog programa-pomoćni soboslikar i ličilac (TES), a ujedno i smanjenja jednog razrednog odjela jer za to ne postoji nikakvo uporište. Unazad 14 godina nismo uopće drastično pali s ukupnim brojem upisanih učenika već je on uvijek oko 500 već godinama pa prema tome ne vidim razlog smanjenja broja upisanih učenika i razrednih odjela. Nadalje, ukinuli biste zanimanje pomoćni soboslikar i ličilac (TES) koje nam je treći ponuđeni program za učenike s teškoćama (a u Rješenju prema kojem se učenici upisuju su uvijek navedena 3 programa) pa samim time onemogućujete učenicima s teškoćama odabir naše škole u sva tri pomoćna programa (treći izbor bi morali birati u nekoj drugoj školi i u nekom drugom gradu, a vrlo je teško i učenicima i roditeljima objasniti takve mogućnosti i ponuditi alternativu jer se radi o ranjivim skupinama). U preostali razredni odjel spojili biste dva zanimanja koja nemaju veze jedno s drugim-pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni stolar, iako piše da se mogu spajati samo srodna zanimanja. Maksimalni dozvoljeni broj učenika u posebnim razrednim odjelima je 10, a mi ih skoro uvijek imamo iznad 10, što znači da će tim učenicima biti onemogućen upis u našu školu (minimalni broj u ovakvim razrednim odjelima nije propisan). Puno je lakše naknadno spojiti razrede ukoliko se ne upiše dovoljno učenika, nego na početku uskratiti upis učenicima u školu i zanimanje koje su izabrali, a razlozi za to su mnogobrojni: -u našu školu se upisuju učenici iz 5 Županija, jedan od razloga je i taj što postoji i smještajna ustanova u Daruvaru za učenike s teškoćama (Centar Rudolf Steiner) iz koje učenici nastavljaju svoje osnovnoškolsko obrazovanje u našoj školi -u blizini Daruvara se nalazi zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom (jedna od 3 u Hrvatskoj) u kojoj naši učenici obavljaju praktičnu nastavu -postoji dugogodišnja tradicija obrazovanja učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i prepoznati smo po tome u široj zajednici zbog stručnih ljudi koji s učenicima rade -učenici sudjeluju na državnim natjecanjima -prošle godine osvojena zlatna medalja na World Skills Croatia, prvo mjesto na državnom natjecanju našeg pomoćnog kuhara i slastičara, te sudjelovanje na državnoj smotri pomoćnih soboslikara i ličilaca i pomoćnih stolara -učenici sudjeluju na sportskim državnim natjecanjima za učenike s teškoćama -učenici s teškoćama se uključuju na tržište rada ZAKLJUČAK: - u Daruvaru se nude tri programa za pomoćna zanimanja pa učenici mogu birati jedan od njih u jednoj ustanovi - u Daruvaru se nalazi učenički dom za učenike s teškoćama, - u Daruvaru se nalazi i jedna od 3 zaštitne radionice u Hrvatskoj za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zboga čega se kod nas školuju u posebnim razrednim odjelima učenici s teškoćama koji dolaze iz čitave Središnje Hrvatske, - učenici s teškoćama se zapošljavaju kroz aktivnosti Udruge za osobe s invaliditetom, - ne postoji uporište za smanjenje broja upisanih učenika s teškoćama jer je njihov broj obično iznad 10, što su najmanje dva razredna odjela -ne postoji razlog za ukidanje pomoćnih soboslikara i ličilaca jer su oni vrlo traženi na tržištu rada, a učenici kroz zaštitnu radionicu imaju gdje obavljati praktičnu nastavu i zaposliti se nakon završetka školovanja. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
167 Višnja Jeren O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s najavom ukidanja razreda gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ. Ukidanje bi bio ogroman udarac za Školu, zaposlenike i učenike te za lokalnu zajednicu u cjelini. Takva odluka za sobom povlači cijeli niz negativnih posljedica koje su od presudne važnosti za sve nas: - Roditelji bi bili prisiljeni plaćati veće troškove putovanja i boravka u drugom gradu ukoliko žele obrazovati svoju djecu, a prometna povezanost s drugim mjestima nije na dovoljno dobroj razini; - Troškovi života već sada rastu nevjerojatnom brzinom zbog geopolitičke situacije u svijetu, a nema naznaka da će se u dogledno vrijeme stanje popraviti. Koliko će mladih ostati zakinuto za svoje pravo obrazovanja jer nemaju mogućnosti financiranja povećanih troškova? - Svi znamo da bez mladih i obrazovanja nema niti napretka niti razvoja zajednice, mladi će iseljavati iz ruralnog kraja u kojem je nužno potreban upravo suprotan trend. Umjesto da se potiče decentralizacija i pomaže ruralnim krajevima - radi se upravo suprotno. Kakva je naša politika? Želimo li napredak ili nazadovanje? Želimo li razvitak ili iseljavanje? Naravno, moram istaknuti i šezdeset godina duge tradicije gimnazije u Križu. Gimnazija je iznjedrila mnoge stručnjake koji su dali svoj doprinos daljnjem razvitku zavičaja. Tko će razvijati ovaj kraj ako ne ljudi koji u njemu žive? Kriška gimnazija je kvalitetna, ima uređeni prostor i sistem rada, radi se u jednoj smjeni što doprinosi kvaliteti učenja i poučavanja, a lokalna zajednica spremna je pomoći u obrazovanju svojih mladih. Nadam se da ćete imati razumijevanja za naše probleme i ispraviti loše prijedloge. S poštovanjem, Višnja Jeren Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
168 Ivan Piškor O D L U K U Gorski kotar je jedan od najljepših dijelova Hrvatske. Krase ga prirodne ljepote, predivna mjesta te dobri i vrijedni ljudi. Nažalost, naš Gorski kotar iz godine u godinu nestaje, a tome dovoljno govori činjenica da je u 10 godina izgubio gotovo 20% svog stanovništva. Srednja škola Delnice za naš kraj ima neprocjenjivu vrijednost. Brojne generacije pohađale su Srednju školu Delnice i stvorile uspomene koje će pamtiti zauvijek. I sam sam pohađao ekonomski smjer u Srednjoj školi Delnice te znam koliko se zaposlenici trude kako bi čim bolje odrađivali svoj posao. Zatvaranjem ekonomskog smjera napravili bi jedan značajan korak ka zatvaranju škole, a to bi bio veliki udarac za cijeli Gorski kotar. Molim vas da razmislite i ostavite smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice te otvorite novi smjer šumarskog tehničara. Svi želimo da Delnice i Gorski kotar idu naprijed, a to uvelike ovisi i o ovoj odluci za koju se nadam da će biti u interesu Zelenog srca Hrvatske. Srdačno, Ivan Piškor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
169 Nikola Stanojević O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
170 Ivica Šandrk O D L U K U Cijenjeni, nastavnik sam u TEHNIČKOJ ŠKOLI NIKOLA TESLA, Vukovar. Želim izraziti svoje neslaganje sa Vašim prijedlogom plana upisa u prvi razred u našoj školi. Potpuno ukidanje smjera EKOLOŠKI TEHNIČAR nakon što smo kao Škola kroz niz projekata dobro i kvalitetno opremili kabinete uz već odličnu kadrovsku osnovu za izvođenje ovog programa (jedina škola u Vukovarsko srijemskoj županiji sa tim programom) ne mogu shvatiti. Ostvareni su i odlični rezultati sa učenicima koji pohađaju ovaj program. I to sad treba "ugasiti"?? A tek nevjerojatno zvuči podatak da ste nam prepolovili upisnu kvotu za smjer TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (pogotovo se to odnosi na učenike na hrvatskom jeziku). Najatraktivnije zanimanje u koje nam se učenici upisuju sa područja cijele Županije. Zanimanje budućnosti. A najnevjrojatnije zvuči podatak o razlici upisnih kvota za učenike koji nastavu pohađaju na hrvatskom od onih na srpskom jeziku. Udahnite duboko prije ponovnog proučavanja ovog prijedloga. Osim toga, ako se već treba spajati razrede spojite ih onako kako predlaže Škola. TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO trebaju ostati samostalan razred u punom broju jer za njega postoji veliki interes. Vjerujem da ćete postupiti razumno pri ponovnom odlučivanju (pogotovo o gore dva spomenuta sporna prijedloga) i da ćete u najvećoj mogućoj mjeri prihvatiti informacije koje dolaze iz Škole koja je najbolje upoznata sa interesom učenika za upise programa koje sama škola nudi i koji se smjerovi mogu spajati. Srdačan pozdrav. Ivica Šandrk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
171 Neda Bartulin O D L U K U Poštovani, Ekonomska i upravna škola, Split, za šk. godinu 2022./2023. planirala je 6 odjeljenja za zanimanje ekonomist. Prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja o ukidanju jednog razrednog odjeljenja za zanimanje ekonomist ne podržavam ponajprije zato što je Splitsko – dalmatinska županija našoj Školi potvrdila planiranih 6 razreda, što znači da zainteresiranost za našu školu postoji. Ekonomska i upravna škola u Splitu ugledna je škola stara 117 godina i desetljećima je upisivala učenike u 6 razrednih odjeljenja za smjer ekonomist jer osim učenika iz splitskih škola, školu pohađaju učenici s otoka i okolice (Sinj, Trilj, Dicmo, Kaštela) i dr. Ako bi Vam kao razlog ukidanja razreda poslužio argument zasićenosti određenim zanimanjima na tržištu rada, tad ste škole morali na to unaprijed pripremiti i ponuditi im alternativu, a ne dovesti u situaciju stvaranja organizacijskih viškova. Ako je pak riječ o manjku učenika, zbog čega onda našoj školi planirate 26 učenika po razrednom odjeljenju (za ukupno 5 odjeljenja) i ukupno 130 učenika? To je 14 manje od prijašnjih godina, ali i jedan razred manje?! Školu - tj. ravnatelje i nastavnike dovodite u neugodnu i nadasve tešku situaciju mogućeg proglašenja organizacijskih viškova i nesigurne egzistencije pri čemu će se. nažalost, ponegdje narušiti i međuljudski odnosi, što će se itekako odraziti na radnu atmosferu i na kvalitetu nastave. Škola smo svi mi: i učenici i nastavnici koji vrijedno rade i koji su se obrazovali biti putokaz i uzor mladim generacijama. Bez obzira na tržište rada, mišljenja smo da je 6 razreda zanimanja ekonomist za našu školu i za naš grad optimalan broj te smo protiv ukidanja razrednog odjeljenja. Zahvaljujem! Neda Bartulin, ravnateljica Ekonomska i upravna škola, Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela
172 Nikolina Klarić O D L U K U Poštovani, smatram da bi ukidanje srednjoškolskih smjerova bio velik gubitak, ne samo za sadašnje i buduće učenike te djelatnike SŠ Delnice, već i za grad Delnice te cijelu Primorsko-goransku županiju. Izumiranje sela i malih gradova problem je s kojim se Gorski kotar suočava zadnjih godina. Ne vidim da ijedna odluka ide u prilog očuvanju malih sredina, pa tako ni ova. Donošenjem navedenog prijedloga uništila bi se jedna vrijedna škola u kojoj se cijeni rad i trud, koja obiluje učeničkim uspjesima i kvalitetnim nastavnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
173 Zoran Tomac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s planom upisa u Srednju školu Delnice. Ukidanje smjerova bit će vrlo negativno za cijeli Gorski kotar koji se ionako suočava s vrlo lošom demografskom situacijom te će samo potaknuti daljnje iseljavanje. S poštovanjem, Zoran Tomac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
174 Josip Glavić O D L U K U Poštovani, suglasan sam sa prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole kao i sa predloženim rokovima. Srdačan pozdrav. Josip Glavić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
175 ADRIAN LISAC O D L U K U Poštovani, izričito se ne slažem s prijedlogom upisa učenika u prve razrede 2022./2023.. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice svjedok sam kvalitetnog obrazovanja, ali sam istodobno kao Goranin svjedok otežanih uvjeta života u Gorskome kotaru, depopulaciji i izumiranju stanovništva. Očigledno je Gorski kotar dobar samo kao turistička destinacija, potencijalno vikend naselje i besplatan izvor resursa. MZO treba, prije svega, upravo voditi brigu o malim sredinama i malim školama a posebno školom kao što je SŠ Delnice koja postiže izvanredne rezultate zahvaljujući vrijednim nastavnicima i kvalitetnim učenicima. Nijednoj vladi niti instituciji ne smije biti u cilju, radi neznatne uštede, uništiti jednu školu osim ako joj nije u interesu da nas gura nazad u srednji vijek. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
176 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta O D L U K U Poštovani, SKD ''Prosvjeta'' kao kulturno obrazovna organizacija srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske izražava nezadovoljstvo i zabrinutost za predloženi plan upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. te time ne podržavamo Prijedlog Odluke upisa učenika I. razreda srednje škole u šk. godini 2022./2022. Predlažemo i zahtijevamo da se ista Odluka preispita i izmjeni u interesu pripadnika nacionalnih manjina. SKD ''Prosvjeta'' je organizacija koja prati, podržava i jednim dijelom koordinira aktivnosti ustanova, udruga građana i tijela lokalne uprave i samouprave osnovanih u cilju razvoja srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Razvoj školstva i ustanova kompletne obrazovne vertikale na jeziku i pismu nacionalnih manjina je za SKD ''Prosvjeta'' područje od posebne važnosti. SKD ''Prosvjeta'' ne može podržati ''administrativno'' prisiljavanje roditelja da upisuju svoju djecu u nastavu modelu B umjesto u modelu A. Pravo je pripadnika svih nacionalnih manjina da za svoju djecu biraju model nastave koji žele a na školi je da organizira odgojno obrazovni proces. Pravo pripadnika nacionalnih manjina ozakonjeno je na temelju Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina a detaljnije je razrađeno u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00 I 55/00) čiji članci 3. i 4. istog zakona određuju da se školska ustanova kao i razredni odjel za pripadnike nacionalnih manjina mogu osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog zakonom u slučaju osnivanja školskih ustanova kao i ustrojavanja razrednih odjela. Dogovor, i dosadašnju praksu, koji je ranije postignut za Vukovarske srednje škole treba i dalje dosljedno poštovati a suština je da se ista zanimanja koja su planirana u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu budu planirana i u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Iz toga razloga pohvaljujemo i podržavamo prijedlog ravnatelja/direktora Srednje strukovne škole Marko Babić, napisan u javnom savjetovanju, da se u Odluku o upisu vrati zanimanje poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) a isto očekujemo i za druga Prijedlogom Odluke ''ukinuta'' zanimanja da se vrate u Odluku kako se nebi unaprijed pripadnicima srpske zajednice u Vukovarsko-srijemskoj županiji onemogućio odabir željenog zanimanja koja su do sada bila u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić. SKD Prosvjeta ne može podržati prijedlog Odluke u kojoj stoji kako bi se nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu od šk. godine 2022./2023. ukinulo 5 zanimanja: hotelijersko-turistički komercijalist, fitofarmaceut, konobar, slastičar, mesar. Većina navedenih zanimanja su deficitarna, posebice zanimanje mesar koje je traženo u Slavoniji. Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u svoj plan programe za koje imaju iskazan interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari + ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Njihov prijedlog podržala je i Vukovarsko-srijemska županija te potvrdila prijedlog strukture upisa, što u SKD ''Prosvjeta'' smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti argumenata za izmjenu Odluke o upisu učenika tj. prihvaćanje prijedloga škole te da im se odobri zatraženo povećanje broja razrednih odjela a nikako ne smanjivanje. Obnova školskih zgrada i Učeničkog doma trebalo bi opravdati većom ponudom a nikako umanjivanjem ''šansi'' za upis u željeno zanimanje pogotovo ako je zanimanje deficitarno ili omogućuje samozapošljavanje. Također tražimo odobravanje tj. vraćanje zanimanja ekonomist u Srednjoj školi Dalj jer imaju podršku osnivača, Osječko-baranjske županije i Općine Erdut. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. S poštovanjem, Mirko Marković, prof. Izvršni sekretar za obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
177 XV. gimnazija O D L U K U Poštovani, u dokumentu koji se zove Struktura za web - javne ustanove, stranica 21, navedeno je da se u XV. gimnaziju, IB MYP program upisuju 2 razreda s ukupno 44 učenika. XV. gimnazija je 16. veljače, a osnivač 16. ožujka, potvrdio da se u 1. razred IB MYP programa upisuje 40 učenika (20+20). Molimo obrazloženje razlike u broju učenika. Primljeno na znanje Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisan je minimalan i optimalan broj učenika u razrednom odjelu.
178 Primorsko-goranska županija O D L U K U Primorsko-goranska županija predlaže da se u Prijedlogu plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2022./2023. godinu program Prirodoslovne gimnazije u Srednjoj školi Delnice zamijeni s programom Šumarski tehničar, ukoliko se za isti na vrijeme ishodi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, Primorsko-goranska županija u Prijedlogu plana upisa za Srednju školu Delnice predlaže smjer Ekonomist, ali ako se za isti ne pokaže interes, program neće biti podržan od strane Primorsko-goranske županije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
179 Jadranka Pešut Buntak O D L U K U Poštovani, Stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Klasične gimnazije u Zagrebu izražava neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 prema kojem se Klasičnoj gimnaziji ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Napominjemo da će ove školske godine iz Klasične gimnazije nakon mature izaći šest razreda tj. pet početničkih i jedan nastavljački odjel. Prema Prijedlogu odluke odobrava se upis ne pet nego četiriju razrednih odjela klasičara početnika i jednog razreda odjela klasičara nastavljača. Ne možemo i ne želimo podržati prijedlog ukidanja jednog razrednog odjela. Kao što je već navedeno u dopisu Školskog odbora i ravnateljice Klasične gimnazije Stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Klasične gimnazije želi još jednom naglasiti sljedeće: 1. Klasična gimnazija jedina je javna gimnazija čiji se progam temelji na klasičnom obrazovanju. Podjednako su zastupljeni društveno-humanistički i prirodoslovni predmeti. Kao posebnost Klasične gimnazije ističemo i veliki broj i fakultativnih i izvannastavnih aktivnosti. Iz navedenih je razloga privlačna velikom broju osmaša što se vidi i prema interesu učenika pri upisu. Unazad tri godine broj zainteresiranih i upisanih učenika je u porastu, a razredni odjeli popunjeni su u ljetnome roku. Povećan interes za upisivanjem u Klasičnu gimnaziju vidljiv je i u višim razredima u koje su se na temelju odobrenih molbi Nastavničkog vijeća upisali učenici iz drugih škola. Ukidanjem jednoga razreda onemogućio bi se upis svim zainteresiranim učenicima koji su odabrali program Klasične gimnazije. 2. Učenici Klasične gimnazije uz mentorstvo svojih nastavnika kontinuirano postižu visoke rezultate na svim razinama natjecanja, na ispitima državne mature kao i pri upisima na željene fakultete što je također jedan od razloga povećanog interesa za upisivanjem Klasične gimnazije. Ukidanjem jednog razreda onemogućilo bi se zainteresiranim učenicima stjecanje širokog i kvalitetnog obrazovanja koje bi ih usmjerilo dalje na fakultete. Nakon završene Klasične gimnazije učenici se upisuju na raznovrsne fakultete i na njima su prepoznati kao izrazito kvalitetni studenti i cijenjeni stručnjaci. 3. Često slušamo kako se Hrvatska treba brendirati kao zemlja znanja. Kurikuralnom reformom idemo u korak s vremenom i premda smo najstarija škola u Republici Hrvatskoj, prilagođavamo nastavni plan i program i mijenjamo ga u skladu s vremenom i okolnostima u kojima živimo. Podsjećamo da je Klasična gimnazija obilježava 415. godišnjicu postojanja. Nejasno nam je i neprihvatljivo da se ukida gimnazijski razred i to u školi koja ima tradiciju i kontinuitet obrazovanja od 1607. godine te koja ima i jedinstven i najopširiniji gimnazijski program za koji je interes učenika u porastu. Na tragu svih navedenih argumenata, smatramo da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Članovi Stručnoga vijeća nastavnika klasičnih jezika: Inga Fröbe Naprta, prof. Mislav Gjurašin, prof.mentor Dubravka Matković, prof.savjetnica Ondina Mirt Puškarić, prof. Matea Mrgan Kadvolt, prof. Kornelija Pavlić, prof. savjetnica Jadranka Pešut Buntak, prof. izvrsna savjetnica mr.sc. Ariana Stepinac, prof. savjetnica Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
180 Dora Dukić O D L U K U Smatram da bi se smanjenjem mogućih opcija srednjoškolskog usmjerenja znatno smanjila kvaliteta mladih života u Gorskom kotaru koji je već sada u dovoljno teškoj poziciji. Ukidanje ekonomskog i gimnazijskog smjera u Srednjoj školi Delnice nanijelo bi veliku štetu Delnicama i Gorskom kotaru, uključujući sve bivše, sadašnje i buduće učenike Srednje škole Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
181 Ivica Katić O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kao profesor ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Slunj. Dozvolite da nešto napišem o povijesti škole, kratki izvadak sa web stranice Srednje škole Slunj ( ne cijeli tekst ): "Prva srednja škola u Slunju otvorena je tijekom 50-tih, a bila je to tzv. «stara» ekonomska škola (današnji Crveni križ, Zavod za zapošljavanje). Kada je 1975. osmogodišnja škola preselila u novu zgradu nastala je Srednja škola Slunj. U njoj su se učenici sve do Domovinskog rata školovali za razna zanimanja. Poslije Domovinskog rata zgrada je bila znatno oštećena, a većina stvari otuđena usprkos tome što su ih čuvale mirovne snage. Zbog toga je nastava u prvom poslijeratnom polugodištu školske godine 1996/97. organizirana u prostorijama Osnovne škole. U drugom polugodištu ostvareni su uvjeti za izvođenje nastave u djelomično obnovljenoj zgradi Srednje škole Slunj. Tada je nastavu polazilo 32 učenika u dva razredna odjela elektrotehničkog i obrtničkog smjera, te svega osam profesora." Naglašavam da je Srednja škola Slunj izvorno u početku bila Ekonomska škola, ne doduše na istoj lokaciji, ali je poslije preseljena u prostor u kojem je i danas. Učenici Srednje škole Slunj su i prije, a i danas uspješno završavali školu, fakultet, zapošljavali se zato jer je obrazovanje koje su unutar nje dobivali bilo praktično sve ono što su trebali. Ako su htjeli raditi, mogli su jer su dobili znanja koja su im bila potrebna. Ako su željeli ići na fakultet i dalje se školovati, imali su sve što im je potrebno pa su te fakultete i završavali. Svi su se ti učenici negdje zaposlili. Nije im uvijek bilo lako tijekom školovanja jer smo mi profesori pred njih postavljali zadatke prilagođene onome što dolazi u njihovim životima. Sada vidimo namjeru ukidanja smjer ekonomist u Srednjoj školi Slunj. Učenici koji žele to upisati u Slunju, morati će ići u Karlovac, Zagreb ili neko drugo mjesto. Od Karlovca do Zadra ostaje jedan prazan prostor u obrazovanju koji će potaknuti depopulaciju Slunjskog područja. Područja koje već ima problem depopulacije stanovništva, a ova mjera će taj problem još i pogoršati. Molim Vas da razmislite o toj odluci, ne samo ja, nego i postojeći i potencijalni novi učenici koji planiraju upisati smjer ekonomist u Slunju. Ako želimo potaknuti razvoj slunjskog područja, mi trebamo mlade, obrazovane, sposobne ljude, a to su naši učenici. Oni postaju ti ljudi jer upisuju Srednju školu Slunj, školuju se za ekonomistu, a poslije se opredjeljuju po zanimanjima prema kojima osjećaju sklonost, ono što preferiraju. Na kraju napominjem da Srednja škola Slunj ima sve potrebne materijalne i kadrovske uvjete za izvođenje programa ekonomist. Ivica Katić, profesor ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Slunj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
182 Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske tehničke škole, Vinkovci u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema strukovnog kurikuluma - drvodjeljski tehničar dizajner. Nakon dosadašnje provedene procedure MZO je odobrio plan DTŠ Vinkovci, no u objavljenom prijedlogu Odluke o upisu u I. razred nema strukovnog kurikuluma. DTŠ Vinkovci je specijalizirana škola u našem području rada s programima obrazovanja i strukovnim kurikulima i s obzirom da ne povećava broj odjela u školi molimo da u konačnu Odluku o upisu uđe plan upisa DTŠ Vinkovci. Za našu Vukovarsko – srijemsku županiju sektor prerade i obrade drva je strateški važan zbog potreba velikih tvrtki Bjelin Spačva Vinkovci i Bjelin Otok. Centru kompetencija VSŽ kao poduzetničkoj potpornoj instituciji i članu Drvnog klastera Slavonski hrast izuzetno je bitno da novi strukovni kurikulum bude u planiranim programima škole s obzirom da je DTŠ Vinkovci jedina škola na području VSŽ i istočne Slavonije koja ima taj upisni program. Tradicija bavljenja preradom i obradom drva postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. DTŠ Vinkovci je planirala upisati 20 učenika za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner, a Županijski ured je suglasan s planom. Za ostvarivanje programa novog strukovnog kurikuluma i praktične nastave u školi postoji Centar novih tehnologija i materijalni, kadrovski i tehnički uvjeti. Iz svih gore navedenih razloga, snažno podržavamo inicijativu DTŠ Vinkovci da se odobri planirani upis učenika u novi strukovni kurikulum drvodjeljski tehničar dizajner. S poštovanjem, Ivan Ambroš, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
183 Doris Đukić O D L U K U Poštovani mislim da ova odluka nikako ne smije stupiti na snagu jer to će dovesti do depopulacije delničkog prostora. iz svog vlastitog iskustva znam koliko mi je olakšalo to što sam bila pošteđena putovanja u dalje krajeve upravo zbog te mogućnosti izbora više programa. Doris Đukić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
184 Helen Caser O D L U K U Smatram da ukidanje smjera Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac nije dobro, jer se na taj način ne potiče mlade da ostaju u manjim sredinama već se doprinosi depopulaciji stanovništva i potiče se daljnje raseljavanje. Osim toga, mnoge obitelji nisu u mogućnosti financirati školovanje svog djeteta u nekoj drugoj sredini što doprinosi daljnjem pogoršanju obrazovne strukture stanovništva. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
185 Fran Grenko O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
186 DALIA SUŠA VUGEC O D L U K U Poštovani, prema prijedlogu ove Odluke, predviđen je upis učenika u 1. razred gimnazijskog usmjerenja za 2 razredna odjela Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, što znači da prema predloženoj strukturi upisa nije predviđen upis učenika u 1. razred opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ. Navedeno je razlog mog obraćanja jer ovim putem želim iskazati svoje neslaganje s navedenim prijedlogom u nadi da ćete, između ostalog, razmotriti i moju argumentaciju za promjenu navedenog prijedloga Odluke u smislu zadržavanja jednog razrednog odjela 1. razreda opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ u školskoj godini 2022./2023. te da će se praksa upisa učenika u nju nastaviti i u narednim godinama. Naime, obraćam Vam se kao stanovnica Općine Križ te bivša učenica imenovane škole koja je stekla gimnazijsko obrazovanje upravo na Izdvojenoj lokaciji Križ. Danas sam doktorica znanosti koja radi kao poslijedoktorandica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te mogu sa sigurnošću tvrditi da je na tijek mog života i karijere velik utjecaj imala upravo Opća gimnazija u Križu koju sam pohađala kao i njeni sjajni profesori. Sigurna sam da moj život danas ne bi izgledao ovako da sam sa svojih 14 godina bila primorana putovati vlakom svaki dan do škole ili odseliti u učenički dom te smatram da je pohađanje Opće gimnazije u Križu za mene bila privilegija. Iako sam već i u srednjoškolskoj dobi bila svjesna posebnosti Opće gimnazije u Križu, danas kao odrasla osoba u potpunosti vidim koliko je okruženje koje pruža navedena škola zdravo s obzirom na to da je nastava na Izdvojenoj lokaciji Križ organizirana za 4 razreda. Takav manji broj učenika omogućava bolje posvećivanje profesora učenicima, kao i kreiranje pozitivne i poticajne atmosfere koja je posebno bitna u srednjoškolskoj dobi kada djeca prolaze kroz razne i tjelesne i mentalne promjene. Iako u ovom trenutku osobno nemam dijete srednjoškolske dobi, svakako bih sa suprugom voljela svoj život nastaviti graditi u Općini Križ, što također uključuje i odgoj djece za koje bih voljela da u budućnosti imaju mogućnosti pohađati Opću gimnaziju u Križu te se tako kvalitetno obrazovati i uživati njene prednosti. S obzirom na sve veći odljev stanovništva iz Republike Hrvatske te iz manjih sredina u veće gradove, smatram da je nužno osigurati što je više moguće kvalitetnih sadržaja koje bi u manjim sredinama i zadržale i privukle stanovništvo. U tom pogledu, Općina Križ ulaže velika sredstva u poboljšanje kvalitete života svojih stanovnika, te je jedna od investicija uključivala upravo uređenje novih prostora Opće gimnazije u Križu 2012. godine. Općina Križ također kontinuirano ulaže u osnaživanje kvalitete obrazovanja koju Opća gimnazija u Križu nudi (npr. kupovina pametne ploče 2018. godine, nabava novih računala 2021. godine itd.). U tom smislu, Općina Križ je obavijestila svoje stanovnike da je u planu izdvajanje sredstava za nabavku udžbenika za učenike koji bi upisali 1. razred Opće gimnazije u Križu u nadolazećoj školskoj godini. Zaista bi bilo šteta da, temeljem prijedloga ove Odluke, djeci i mladim ljudima s područja Općine Križ, ali i šire, bude uskraćena mogućnost stjecanja gimnazijskog obrazovanja u visokokvalitetnim, modernim i iznadprosječnim uvjetima kakve ne bi mogli imati u nekim alternativnim školama. Također valja imati na umu da srednju školu u Križu ne pohađaju samo učenici s područja Općine Križ, već i okolnih općina i gradova poput Velike Ludine, Popovače itd. Pored navedenog, također treba biti svjestan posljedica pandemije kroz koju prolazimo, a koja je ostavila trag na financijsko stanje mnogih obitelji, pa tako i onih s područja Općine Križ. Ukidanje mogućnosti upisa učenika u 1. razred opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ značilo bi dodatne troškove i stres i roditeljima/starateljima i učenicima koji u ovom trenutku razmišljaju o upisu srednje škole. Upisom i pohađanjem Opće gimnazije u Križu, učenici ne samo da stječu kvalitetno obrazovanje i dobivaju mogućnost još neko vrijeme provesti kod kuće što im omogućava da se bolje posvete svom obrazovanju, dodatnim, izvannastavnim aktivnostima i razvijanju svojih potencijala, već i olakšavaju financijsku situaciju s obzirom na to da ne moraju daleko putovati do škole niti trebaju izdvajati sredstva za nabavku udžbenika budući da su oni osigurani od strane Općine Križ. Treba biti svjestan činjenice da prijevoz vlakom ili autobusom do srednje škole nije samo velik financijski izdatak, već i dodatan stres s obzirom na lošu prometnu povezanost (npr. koliko sam upoznata, autobusna linija kojom bi učenici mogli doći iz Križa do škole u npr. Dugom Selu, Sesvetama, Zagrebu ili Kutini ne postoji) i sve učestalija i dugotrajnija kašnjenja prijevoznih sredstava. Također, ukidanje mogućnosti srednjoškolskog obrazovanja u Križu znači i gubitak mnogih radnih mjesta te će svakako dovesti do značajnog nazadovanja Općine i kvalitete života njenih stanovnika, a sigurna sam, i biti uzrokom odluke o napuštanju Općine Križ za neke obitelji. Jedan od dodatnih argumenata za zadržavanje jednog razrednog odjela 1. razreda opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ u školskoj godini 2022./2023. jest i popis uspjeha sadašnjih i bivših učenika koje su navedena škola i njeni profesori iznjedrili kroz dugu i neprekinutu tradiciju od 60 godina. Srednjoškolsko obrazovanje svakako predstavlja temelj za razvoj daljnje karijere osobe, a izuzetno velika većina bivših učenika Opće gimnazije u Križu danas ima zavidne karijere te su cijenjeni članovi društva. Imajući na umu sve navedeno, ljubazno upućujem svoju zamolbu da ne prekinete tradiciju kvalitetne Opće gimnazije u Križu. U nadi za pozitivno rješenje ovog problema, srdačno Vas pozdravljam, dr. sc. Dalia Suša Vugec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
187 SREDNJA ŠKOLA KRAPINA O D L U K U Srednja škola Krapina kao odgovor na potrebe tržišta rada posljednjih nekoliko godina planira i već u ljetnom upisnom roku u potpunosti realizira upis dva razredna odjela za zanimanje CNC operater. Za iduću školsku godinu planiran je upis dva odjela s ukupno 48 učenika. U međuvremenu školi pristižu zahtjevi poslodavaca za znatnije povećanje plana upisa. Zbog mogućnosti brzog kvalitetnog zaposlenja, velik je i interes učenika i sve prisutnija očekivanja roditelja da planom upisa omogućimo upis zainteresiranim učenicima koji imaju osiguranu praksu kod poslodavaca. Intenzivan rast proizvodnje u području metaloprerađivačke industrije rezultira većim potrebama poslodavaca za zanimanjem CNC operater nego što je planirano. Temeljem navedenog, predlažemo korekciju plana upisa učenika u prvi razred za zanimanje CNC operater umjesto dosadašnjih 48 na 56 učenika, što je u skladu s odredbom Državnog pedagoškog standarda o 28 učenika kao maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu. Time bi se zadovoljile potrebe gospodarstva za zanimanja CNC operater, kvalitetnije odgovorilo na potrebe tržišta rada, omogućilo brže i lakše zapošljavanje te zadovoljio interes učenika i roditelja iskazan na susretima koji su realizirani tijekom ožujka i travnja u osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije u okviru zajedničkog projekta promocije deficitarnih zanimanja. Napominjemo da Srednja škola Krapina ima potrebne materijalne i kadrovske uvjete za rad u navedenom programu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
188 Ekonomska škola "Braća Radić" O D L U K U Poštovani, s obzirom na izniman iskaz interesa poslodavaca (više od 70 iskaza interesa) za realizaciju Trgovačke prakse učenika u zanimanju Prodavač (dualni model) molimo Vas za izmjenu upisne strukture i omogućavanje upisa učenika u zanimanje Prodavač, dualni model. Predlažemo izmjenu strukture upisa Ekonomske škole „Braća Radić“ iz Đakova na način da se omogući upis učenika i za zanimanje Prodavač (DON). Nadamo se da ćete uvažiti naš prijedlog jer bi na taj način bile zadovoljene potrebe učenika, roditelja i poslodavaca. Ekonomska škola „Braća Radić“, Đakovo ravnatelj: Željko Bionda, dipl.ing. Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
189 Damir Belavić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje žaljenje i protivim se najavom ukidanja razreda gimnazije u srednjoj školi Ivan Švear izdvojena lokacija Križ. Takva odluka će naše mlade ljude odgurnuti još dalje od svoje lokalne zajednice i pridonosi centralizaciji i još većem pritisku na gimnazije i srednje škole u gradu Zagrebu. Također, ukinuti srednjoškolsko obrazovanje u mjestu koje ima 60 godina dugu gimnazijsku tradiciju smatram u potpunosti pogrešnom odlukom. Gimnazija u Križu je mnogim mladim ljudima u okolici omogućila kvalitetno obrazovanje i ostanak u obitelji te nisu trebali odlaziti u đačke domove u druge gradove. Osim što je to psihički bolje za učenike ujedno je i financijski puno povoljnije za obitelj. U potpunosti se protivim toj odluci jer nije promišljeno kakav bi utjecaj mogla imati na širu zajednicu. Pišem ovo kao bivši učenik te gimnazije, a sad učitelj (savjetnik) matematike. S poštovanjem, Damir Belavić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
190 Ivan Živković O D L U K U Poštovani, Kao profesor engleskog jezika u Strukovnoj školi Gospić, želim izraziti svoje neslaganje s ukidanjem smjera turističko - hotelijerskog komercijalista za upis u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2022. / 2023. Smatram da nije poticajno ukinuti taj smjer jer je županija koja temelji svoj gospodarski rast na razvoju turizma je dala suglasnost za taj smjer. Po anketama iz osnovnih škola ima učenika koji se zanimaju za taj smjer. Ukidanjem smjera učenici bi bili uskraćeni za mogućnost upisa programa koji ima potencijal za našu županiju. Osim smanjenja ponude programa učenicima, bit će problema s popunjavanjem satnice nastavnicima, kako iz stručnih predmeta, tako i iz općih predmeta i doći će pojave tehnoloških viškova. Takva odluka može utjecati na ubrzani odljev mladog i radno sposobnog stanovništva i doprinijeti daljnjem pustošenju Like koja je brdsko - planinski kraj s negativnim demografskim i gospodarskim trendom. Sa štovanjem, Ivan Živković, profesor engleskog jezika Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva. Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
191 Dinka Pirak O D L U K U Poštovani, kao stanovnica, roditelj djeteta koje pohađa Gimnaziju u Čazmi, ali i kao prosvjetni djelatnik iznimno me žalost što nam struka iz godine u godinu nazaduje. Umjesto da stvaramo nove mogućnost za nadolazeće naraštaje mi im uskraćujemo ono najvažnije, mogućnost za obrazovanje u svojoj sredini. Ovo je golemi udar na našu zajednicu. Našoj djeci trebamo i dalje pružati osnovno pravo koji koji proizlazi iz Ustava, trebamo zadržati našu djecu u našoj Čazmi, u našem zavičaju i u našoj domovini Hrvatskoj. Moram napomenuti da je nastava u našoj Gimnaziji kvalitetna jer u njoj rade kolege koji su stručni i motivirani da još mnogim generacijama prenesu svoje veliko znanje. Nadam se da će Ministarstvo uvidjeti da ukidanje Gimnazije u Čazmi povlači dugoročne negativne posljedice za našu sredinu, a i šire. S poštovanjem, Dinka Pirak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
192 Ivana Delač Krpan O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred Strukovne škole Gospić u kojem je uskraćen upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Za provođenje navedenog obrazovnog programa suglasnost je dala i Ličko senjska županija kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uskraćivanjem navedenog zanimanja ne samo da se smanjuje izbor učenika već dolazi i do pojave tehnoloških viškova koji na ovom području nemaju mjesta za novo zapošljavanje i ovakvom politikom potiče se daljnje raseljavanje ionako već opustošenog kraja. Naši učenici su već samim time zakinuti što žive na području Ličko senjske županije za brojne aktivnosti s obzirom na izrazito lošu prometnu povezanost. Najveći broj naselja u popodnevnim satima nema niti jednu prometnu liniju. Učenici dolaze iz obitelji u kojima materijalna situacija nije zavidna te oni nemaju mogućnost financirati školovanje svog djeteta negdje drugdje. Prošle godine prilikom upisa već je došlo do smanjenja fonda sati jer je došlo do spajanja različitih sektora u jedan razredni odjel. Ovakvim kontinuitetom, gubitak satnice se kumulira i ne može se očekivati da će visokoobrazovani djelatnici pristat radit na nepunoj satnici što dovodi do toga da će učenici uz smanjenje izbora imati i sigurno nestručnu nastavu. Gradovi i općine na području Ličko-senjske županije prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave imaju status brdsko-planinskog područja (NN 24/2019) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske čime je potvrđeno da živimo u otežanim uvjetima. Ovim putem apeliram da se dozvoli upis svih obrazovnih programa, a da se isti ne izvode ukoliko se na upisima ne iskaže interes. Samo tražimo priliku. S poštovanjem, Strukovna škola Gospić Ivana Delač Krpan, profesorica matematike i informatike Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
193 Denis Kezele O D L U K U Ne slažem se s ukidanjem smjera Ekonomista u Srednjoj školi Delnice! Kao bivši učenik Srednje škole Delnice i zaposlenik Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice dajem svoju punu podršku srednjoj školi! Ukidanjem smjerova produbljuje se ionako već vidljiva depopulacija goranskog stanovništva, a ugrožava i opstanak srednje škole koju pohađaju učenici iz više goranskih općina! Kao prosvjetni djelatnik duboko suosjećam s kolegama profesorima kojima će pod veliki upitnik doći satnice, a još više goranske djece će morati put Rijeke i Karlovca nakon osnovne škole. Lijepi pozdrav! Denis Kezele, mag.art. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
194 Anita Rački O D L U K U Poštovani! Kao stanovnik Delnica ne podržavam ukidanje ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice jer interesa učenika našeg Gorskog kotara za spomenuto itekako ima. Smatram da bi zatvaranjem ekonomske škole utjecali na prisilni odlazak naše djece iz Gorskog kotara u veće gradove. Zbog ionako težih uvjeta života Gorana, svi roditelji nemaju mogućnosti poslati svoju djecu na školovanje u veće gradove, a pitanje je da li su djeca od 15 godina i spremna otići iz svog doma, a ako i otiđu teško da će se ikada vratiti natrag. Ujedno smatram da, ukoliko se ukine ekonomski smjer, ubrzo će se ukinuti i cijela Srednja škola Delnice. Molim vas da pri donošenju konačne odluke mislite na sve nas koji živimo i radimo u Gorskom kotaru. Anita Rački Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
195 Željka Dodig O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem se spajaju razredni odjeli smjera konobar i kuhar u Srednjoj školi Metković. U državi u kojoj kronično nedostaje radne snage, u kojoj se godinama priča o jačanju strukovnih zanimanja i potrebi uključivanja kvalitetnih kadrova na tržište rada ukidaju se ili spajaju razredi u mnogim strukovnim školama u Hrvatskoj. U prošloj turističkoj sezoni nedostajalo je 20 000 radnika pa na tragu tih pokazatelja nisu jasni modeli upisne politike koju provodi Ministarstvo. Navedeni modeli upisne politike koji povećavaju broj djece u razrednim odjelima i koji ukidaju ili spajaju razrede u strukovnim školama dovode nas do zaključka kako je cilj Ministarstva da svi učenici pohađaju gimnazije, a potrebne kuhare, konobare, stolare, vodoinstalatere ćemo uvoziti iz Trećih zemalja. S poštovanjem Željka Dodig, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
196 Grad Delnice O D L U K U REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD DELNICE Gradonačelnik KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2170-6-50-3-22-8 Predmet: Srednja škola Delnice, upisi u prvi razred u šk.god. 2022./2023., Pismo namjere - dostavlja se Poštovani, Temeljem prijedloga Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja se nalazi na javnom savjetovanju, a prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, u Srednjoj školi Delnice će zbog eventualnog otvaranja programa šumarskog tehničara doći do zatvaranja jednog gimnazijskog i jednog ekonomskog četverogodišnjeg programa. Obzirom imamo informaciju da u Gorskom kotaru, Srednja škola Delnice ima najveći broj učenika u razrednim odjelima ekonomske škole, pitamo se zašto se upravo on namjerava ugasiti?! Unatoč svemu, stanovnici opstaju u području Gorskog kotara, a jedan od temelja opstanka je i Srednja škola Delnice koja će za dvije godine obilježiti 100 godina postojanja. Ova je škola u 10-ak godina izgubila gotovo polovinu učenika, a što danas znači: 111 učenika u 14 razrednih odjela. Nekome malo, a nama u Gorskom kotaru izuzetno puno! Od tih 111 učenika njih 33 pohađa ekonomski smjer. Smjer ekonomist u Delnicama po godinama pohađa 8+9+8+8 učenika – dakle ne može se govoriti o padu interesa učenika. Grad Delnice su najveće i centralno mjesto u Gorskom kotaru, administrativni centar i naselje kojem gravitira populacija cijelog područja. Većina goranskog stanovništva iz manjih se naselja doseljava u Delnice, obzirom pružamo koliko-toliko širok spektar mogućnosti za život. To se ujedno odnosi i na mogućnosti školovanja djece do punoljetnosti, kako ne bi morala svakodnevno putovati u Rijeku ili biti smještena u učeničkim domovima u gradovima koji učenicima srednjih škola pružaju tu mogućnosti. Mogućnost školovanja u mjestu stanovanja ili mjestu do kojega postoji mogućnost svakodnevnog (vremenski dovoljno kratkog) putovanja, i roditeljima, djeci, a i sustavu puno je prihvatljivija financijski, ali i sa svih drugih aspekata (odgoja, brige, praktičnosti,…). Želimo vjerovati da ste i sami svjesni kako je, obzirom na klimatske i prostorne uvjete, život u Gorskom kotaru težak te kako pokušavamo učiniti SVE da zadržimo mlade ljude i osiguramo njihov i naš opstanak. Još jednom ponavljamo da je ukidanje srednjoškolskih programa samo jedan korak prema zatvaranju Srednje škole Delnice, a samim time i gubitak još većeg broja stanovnika Gorskog kotara ili kako mnogi vole reći – Zelenog srca Hrvatske, te vas molimo da još jednom razmotrite prijedlog Odluke o upisima i na vrijeme za izmijenite. Unaprijed zahvaljujemo! S poštovanjem, Gradonačelnica Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
197 andrijana frlan O D L U K U Žalosno od strane ministra i države da nastoje ukinuti osnovno ustavno pravo-pravo na učenje. kao majka šestero djece, koji se svi školuju u Delnicama, koji su bili ili su sada polaznici srednje škole Delnice, mogu samo izreći da je naš Gorski kotar, naša djeca doveden u stanje potpunog zatvaranja, i uništenja. Da uništenja, je prava riječ. Roditelji i djeca odlaze iz Gorskog kotara, odlaze na školovanje van Grada i više se ne vračaju. Ovo malo što imamo država želi uništiti, bez imalo shvaćanja za potrebe naše djece, roditelja, zaposlenika škole i svih drugih koji su egzistencijalno vezani za naš kraj. Druge države općine i gradovi nastoje sve kako bi učinili život boljim , a nas želite dovesti na status usputnog rezervata. Gospodo neke države svoje domicilno stanovništvo štiti i njeguje a vi ga ubijate. stoga podrška Delničkoj školi i svima vezanim uz nju, jer je škola iznjedrila mnoštvo odlikaša, nagrađivanih učenika kojima se možemo samo dićiti, a ne tjerati ih od sebe. Andrijana Frlan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
198 Nikolina Crnković Đorđević O D L U K U Ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. i podržavam u potpunosti upisnu politiku Srednje škole Delnice te zahtijevam da se slušaju mišljenja stanovnika Gorskog kotara i da se prestane sustavno poticati depopulacija i iseljavanje mladih iz ovog kraja. Ovakvim načinom, svaki čas nešto se novo ukine...na kraju će i ono malo ljudi što je ostalo ovjdje živjeti odustati od borbe protiv vjetrenjača. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
199 Nataša Kozlica O D L U K U Poštovani, Nisam bila učenik Srednje škole Delnice, ali kao građanin ovog Grada osjećam dužnost reagirati na vašu odluku ponajviše što sam davno bila i član školskog odbora ove škole. Stoga ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. Pozivam vas da razmotrite trenutne prijedloge upisa u prve razrede te uvažite mišljenja i potrebe učenika, nastavnika i ljudi koji ovdje žive. Srednju školu Delnice oduvijek su pohađala djeca iz cijelog Gorskog kotara. Škola je stvarala uspješne mlade ljude generacijama. Ova škola je i u daleko težem položaju od onih u drugim urbanijim dijelovima RH. Troškovi života u planinskom području zasigurno su veći od onih gradskih. Zatvaranjem smjera ekonomist u Srednjoj školi Delnice kao i drugih smjerova dozvoliti ćete još veći odlazak mladih iz ovog ruralnog područja. Smatram da treba zadržati dosadašnje smjerove škole i omogućiti otvaranje smjer šumarski tehničar prema interesu i potrebama ovog kraja. Statistički gledano kadrovi u tvrtkama u kojima rade sadašnji šumarski tehničari iz vremena u kojima je taj smjer postojao u Srednjoj školi Delnice sada su pred mirovinom, a zatvaranjem dosadašnjih smjerova omogućiti ćete odlazak mladih i gubitak radnih mjesta u vremenima kada se na ovim prostorima borimo za opstanak svakog čovjeka i održivost kraja. S poštovanjem, Nataša Kozlica Sruč.spec.ing.agr Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
200 Dijana Mihelčić Muhvić O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Moje mišljenje je kako bi uvođenje smjera šumarski tehničar bio izuzetno pametan potez koji nikada nije trebao biti ukinut u Srednjoj školi u Delnicama.Nadam se da će mlađe generacije odlučile za to zanimanje i kao i za ostale smjerove u Srednjoj školi Delnice a ne otići u druge sredine. Lijep pozdrav! Dijana Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
201 Bruna Kanjer O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Lijep pozdrav, Bruna Kanjer. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
202 Zlatko Burić O D L U K U Naravno da sam PROTIV ove odluke!!!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
203 Una Matić Vukelić O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem punu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Smatram da bi zatvaranje programa dodatno obeshrabrilo ljude da ostanu živjeti u Gorskom kotaru jer kvalitetno obrazovanje ipak predstavlja važan razlog ostanka i života na određenom području. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
204 Marko Mauhar O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice (Prirodoslovno-matematičke gimnazije) ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Nadalje, smatram kako bi uvođenje smjera šumarski tehničar bio izuzetno pametan potez, a samim time bi se mlađe generacije odlučile za to zanimanje i ostajale u Gorskom Kotaru, a ne odlazile trbuhom za kruhom. Srdačan pozdrav! Marko Mauhar, dipl.inž.geod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
205 Ondina Mirt Puškarić O D L U K U Poštovani, uključujem se u e-savjetovanje kao dugogodišnja profesorica klasične filologije Klasične gimnazije u Zagrebu. Želim izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, prema ovome Prijedlogu odluke, Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, u kojoj će u svibnju ove godine maturirati pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, umjesto da se odobri upis istoga broja razrednih odjela u prvome razredu, tj. pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača, ukida se jedan razredni odjel i odobrava se upis samo četiriju (4) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača. Potpuno je nejasno što je ponukalo djelatnike Ministarstva na ovakvu odluku. Klasična gimnazija tradicionalno ne upisuje isključivo učenike s odličnim uspjehom što se pokazalo kao povoljna, a ne otegotna okolnost. Isto tako, tradicionalno, maturanti Klasične gimnazije uspješno se upisuju u podjednakom broju na fakultete društvenih i prirodnih smjerova te nakon uspješno završenih studija postaju cijenjeni akademski građani Hrvatske i, nažalost, mnogih drugih zemalja. Nažalost, jer time gubimo najveću vrijednost koju imamo. Osim ako je, uskraćivanjem obrazovanja, smanjivanje odljeva uspješnih studenata zapadnim sveučilištima nova nacionalna strategija Republike Hrvatske. Geslo reforme „škola za život“, geslo je Klasične gimnazije desetljećima, na latinskome jeziku: „Non scholae, sed vitae discimus“. Klasično obrazovanje pokazalo se još jednom utočištem kritičke misli i pravom tvornicom kompetencija koje mladom čovjeku osiguravaju vertikalnu, horizontalnu i, ako hoćete, dijagonalnu mobilnost i prilagodljivost u ovim nesigurnim vremenima u kojima živimo. Nedavno je čak otvorena nova privatna klasična gimnazija čime se odgovara na očito pojačan interes za ovakvom vrstom obrazovanja te je smanjivanje broja učenika u Klasičnoj gimnaziji vrlo čudna odluka. Moji su cijenjeni kolege već detaljno obrazložili i podatcima potkrijepili brojčano stanje učenika na upisima unazad nekoliko godina pa se ja time na ovome mjestu neću baviti. Doduše, ako uvaženim kolegama koji su donijeli ovaj Prijedlog odluke može pomoći da ga i ukinu, možemo pregledati podatke od 1607. g. kada je škola i osnovana. Mišljenja sam, naime, da bi se svaka druga država pobrinula da održi školsku ustanovu tako bogate tradicije kojom se ne mogu mnogi podičiti ili, u najmanju ruku, to ne bi trebala biti baš prva gimnazija kojoj ćemo smanjivati broj učenika. Sve to u državi koja je po broju gimnazijalaca daleko ispod europskog prosjeka. Prijedlog odluke pokazao je potpuno nerazumijevanje vlastite obrazovne strategije i smjernica reforme obrazovanje te vrlo nasumično i površno tumačenje statističkih podataka. Čini se da možda nije Klasična gimnazija ta koja treba opravdavati svoje postojanje. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
206 Melita Mihelčić-Salopek O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom Odluke određeno je da se u Srednjoj školi u Delnicama ukine jedan razred ekonomista. Prošle godine nam je ukinut smjer-stolar. Mi se nalazimo u srcu Gorskog kotara, i nama gravitiraju djeca iz malih općina u okruženju. Slanje djece na školovanje u neki drugi grad od roditelja bi iziskivalo velike troškove, što bi dodatno otežalo već tešku financijsku situaciju naših sugrađana. Također će doći do još većeg iseljavanja iz Delnica i ostalih malih mjesta u Gorskom kotaru. Smanjenje jednog razrednog odjela imati će negativne posljedice na smanjenje satnice zaposlenih djelatnika, a nakon nekoliko godina i tehnološkim viškom. Prošle godine radi ukidanja zanimanja stolar, dva djelatnika su proglašena tehnološkim viškom. Osim egzistencijalnih problema uzrokovanih ovakvom odlukom, negativan učinak odraziti će se i na psihičko i emocionalno stanje naših djelatnika, ali i na gubitak motivacije za rad. Molimo vas da nam pomognete. Nadamo se da ćete promijeniti Odluku i prihvatiti inicijalni plan upisa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
207 Lorena Čop O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023 ne podržavam iz više razloga. Kao bivša učenica Srednje škole u Delnicama , prirodno-matematičkog smjera smatram da se postojeći smjerovi moraju zadržati bez obzira na očekivani manji broj upisanih učenika. Smatram da i sa manjim brojem učenika po razredu može još i kvalitetnije održavati nastava, učitelji se mogu bolje posvetiti svakom učeniku i puno više će se naučiti. Također sam stava da se uvede i smjer za šumarskog tehničara jer Delnice kao najveći grad u Gorskom kotaru , koji obiluje šumama , je potreban takav kadar ljudi. Vaš prijedlog o ukidanju smjerova znači samo jedno, a to je odlazak djece u veće gradove kao što su Rijeka, Karlovac i Zagreb . Odlazak djece za njihove roditelje znači povećanje troškova školarine, što autobusne karte, što domovi kao i skuplji život u većem gradu. Molimo da naše zahtjeve uvažite jer djeca su budućnost našeg grada kojeg želimo svi sačuvati i pružiti svakom stanovniku da se osjeća sigurno. S poštovanjem, Lorena Čop mag.ing.logist. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
208 Elizabeta Sabjić O D L U K U Poštovani izražavam neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.prema kojem se Gimnaziji Daruvar ukida jedan razredni odjel. U obrazloženju svog neslaganja u potpunosti se slažem s komentarom ravnateljice Gimnazije Daruvar, Romane Herout, koji ponavljam u cijelosti budući da sadrži detaljno argumentirana obrazloženja. "Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 8. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 9. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 10. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. " S poštovanjem, Elizabeta Sabljić, prof. psihologije, stručna suradnica i nastavnica psihologije Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
209 Marjana Kolak O D L U K U Poštovani, Ovim putem izražavam neslaganje s Vašom odlukom o ukidanju upisa u zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist u šk.god. 2022./2023. u Strukovnoj školi Gospić. Djelatnica sam Strukovne škole Gospić te mislim da time onemogućavamo djeci upis u zanimanje koje su anketiranjem u osnovnoj školi izabrali kao atraktivno. Kako je naša županija bogata prirodnim ljepotama (NP Sjeverni Velebit, NP Plitvička jezera, rijeka Gacka, Pećinski park Grabovača) mislim da i iz tog razloga je to nepovoljno. Ukidanje upisa bi dovelo do odlaska djece na školovanje u druge gradove te bi se u nekom periodu stvorio i višak stručnog kadra što bi dovelo do još veće stope raseljavanja ovog kraja što nam nije prioritet. Također smatram da ni povećanje upisne kvote ne koristi već šteti - treba imati na umu inkluziju djece s posebnim potrebama u obrazovni sustav, a samim time tako brojniji razredi ostavljaju manje prostora za kvalitetniji rad i posvećivanje istima. Lijep pozdrav, Marjana Kolak, prof. matematike i informatike Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
210 Sanja Kaloper O D L U K U Poštovani, Naš Gorski kotar je prekrasno mjesto za život ali nažalost demografski trendovi prema zadnjem popisu stanovništva ne govore u prilog tome. Kao i svaka druga regija, tako i Gorski kotar čine ljudi koji u njemu žive, rade, školuju se. Lokalni čelnici svih mjesta Gorskog kotara upiru sve snage kako bi zadržali svakog učenika , čovjeka da ostane ovdje sa svojom obitelji. U najvećoj srednjoj školi Gorskog kotara, Srednjoj školi Delnice školovali su se moji roditelji, sestra i ja, kao i mnoge druge generacije. Svi postojeći smjerovi u spomenutoj školi upisuju učenici iz Gorskog kotara što pokazuju upisi tokom godina. Konkretno, u u našoj školi čak 30% učenika čine učenici ekonomske škole. Ekonomisti sudjeluju u Erasmus programima, projektima na nacionalnoj raznoj razini – Digitalni učenički inkubator, sajam vježbeničkih tvrtki… Trudimo se zbog učenika naše škole a i u naše osobno ime. Iz svega navedenog podržavam prijedlog upisa u onom dijelu gimnazijskog programa te automehaničara i bravara. Nažalost, ne mogu se složiti i strogo ne podržavam ukidanje spomenutog ekonomskog smjera jer interesa učenika našeg Gorskog kotara za spomenuto itekako ima. Smatram da bi zatvaranjem ekonomske škole utjecali na prisilni odlazak naše djece iz Gorskog kotara u veće gradove. Ovdje se nameće i pitanje imaju li svi roditelji mogućnosti uopće poslati te iste učenike u veće gradove te jesu li djeca sa svojih 15 godina spremni otići iz svog doma. Molim vas da pri donošenju konačne odluke mislite na svih nas, Gorane, nastavnike, učenike i naše obitelji. Srdačno, Sanja Kaloper, nastavnik ekonomske skupine predmeta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
211 Mario Holer O D L U K U Poštovani, Smatram da je ostanak ljudi u Gorskom kotaru prijeko potreban te se stoga ne slažem sa prijedlogom upisa učenika u Srednju školu Delnice. Mlade treba poticati da upisivanjem srednje škole u Delnicama ostanu ovdje i na kraju se i zaposle. Samo na taj način mi možemo naprijed. S poštovanjem, Mario Holer Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
212 Marta Kaloper O D L U K U Poštovani, Odmah na početku želim izraziti neslaganje s ovakvim prijedlogom. Srednja škola Delnice, iako mala, nudi šarolik raspon što strukovnih što gimnazijskih programa koji omogućava osobama srednjoškolske dobi ostanak u mjestu stanovanja i time zasigurno pozitivno utječe na demografsku sliku Gorskoga kotara (koja je, ako pratite, u katastrofalnom stanju i bez ukidanja osnovnih institucija poput Srednje škole). Ako se pitate je li program i kvaliteta omanje srednje škole na razini srednjih škola s velikim brojem učenika mogu Vam iz osobnog iskustva potvrditi da je. Usto, profesori potiču samostalnost i izvannastavne aktivnosti u kojima je škola vrlo uspješna. Osobno sam pohađala razne radionice i natjecanja od kojih se možda najviše ističe AZOO-ovo natjecanje Opisujemo sustave za kojeg sam osvojila nagradu Oskar znanja. Za državnu maturu nisam pohađala nikakav tip priprema izvan Srednje škole Delnice, a na temelju nje sam upisala Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Vjerujem kako su i drugi srednjoškolski kolege zadovoljni sa znanjem stečenim u Srednjoj školi Delnice. Za kraj želim reći kako je mogućnost otvaranja šumarskog usmjerenja fantastična odluka s obzirom na gospodarske karakteristike kraja, ali apeliram kako ukidanje drugih smjerova nije nimalo pogodno. Također smatram kako se 'stezanje remena' ne bi trebalo provoditi nad obrazovanjem djece srednjoškolske dobi. Srdačno, Marta Kaloper Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
213 Aleksandar Roce O D L U K U Poštovani,ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razredsrednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač ukombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola.Želim napomenu+ da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača,jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač bi+ ukinut,pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan.Učenici manjine nemaju paletu škola za izabra+ kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da sevodimo poli+kom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranimodjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište radamogu bira+ između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenjeProdavač imamo potreban kadar te prak+kum za izvođenje prak+čne nastave u školi u kojismo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvarujese svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisakako bi naši učenici imali mogućnost nastavi+ svoje obrazovanje na talijanskom materinskomjeziku.Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja unašu strukturu upisa.Srdačan pozdrav Aleksandar Roce Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
214 MAJA RADIĆ O D L U K U Poštovani! Nastavnica sam kemije u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru i baš ovih dana provodimo predivan ekološki projekt u koji su uključeni i učenici smjera Tehničar za računarstvo. Zanimljivo je da su Ekološki tehničar i Tehničar za računarstvo smjerovi koji su obuhvaćeni ovom Vašom odlukom. Suradnja učenika različitih smjerova i aktivnost učenika u samom projektu ukazuje na to da su ovo atraktivna zanimanja koja mogu ne samo školi doprinijeti, nego i lokalnoj zajednici. Spominjem lokalnu zajednicu jer svi znamo što je Vukovar i koliko mu je potrebno zadržati mlade, a ne da mladi iz Vukovara željeno obrazovanje traže u drugim gradovima, a nerijetko nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja odlaze ne samo iz Vukovara, nego i iz Republike Hrvatske. Koristim svima dobru poznatu rečenicu "Na mladima svijet ostaje", ali Vukovar ne, ako zatvorimo smjerove ili smanjimo upisnu kvotu za smjerove koji naši mladi žele jer navedeni smjerovi nisu dostupni u Vukovarsko-srijemskoj županiji, osim u gradu Vukovaru. Maja Radić, prof. mentor, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
215 Matija Kezele O D L U K U Da li svako ,,selo“ može imati svoju srednju školu? Naravno da ne može. No Delnice su sjedište Gorskog kotara. Ako Delnice ne zaslužuju svoju Srednju školu onda malo koja sredina zaslužuje. Ukidanje smjera Ekonomist predstavlja i prvi korak ka ukidanju Srednje škole Delnice što bi bio još jedan udarac ovom već ionako posrnulom kraju lijepe uništene naše. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
216 Anita Umolac O D L U K U Poštovani, ovim putem bih željela izraziti nezadovoljstvo u pogledu prijedloga za ukidanje ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice. Smatram da bi to ukidanje izrazito naštetilo zajednici Gorskog kotara. Za početak, broj učenika u SŠ Delnice bi se smanjio, a upitna je njihova kvaliteta daljnjeg obrazovanja ako bi morali ići u grad izvan Gorskog kotara. Jedan od razloga je financijske prirode, naime ne mogu svi roditelji priuštiti školovanje djeteta u drugom gradu (skuplji prijevoz, potencijalno skup učenički dom). Drugi razlog može biti otežana prilagodba učenika na potpuno novi grad/društvo, veći umor ako bi svaki dan putovali i slično. Uz to, već sada sve više ljudi napušta Gorski kotar, a ovom odlukom biste i vi tome pridonijeli. Gorski kotar ima odličan potencijal i postoje mladi ljudi koji su se odlučili boriti za njega, da se ljudi vrate i da mogu kvalitetno živjeti. Kvalitetan život uključuje i obrazovanje za njihovu djecu, stoga vas molim da razmotrite vlastiti prijedlog. Naime, ako SŠ Delnice izgubi ekonomski smjer, postoji mogućnost da će se polako ugasiti i sve u SŠ Delnice. Time gubimo i učenike i profesori gube radna mjesta (ili moraju putovati na novo radno mjesto). Ne želimo to, želimo očuvati Gorski kotar, a zadržavanje ekonomskog smjera uvelike tome pomaže. Unaprijed zahvaljujem, Anita Umolac, mag.psych. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
217 Dragana Rakušić Ćosić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Dragana Rakušić Ćosić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
218 ANDREA BOLF O D L U K U Djevojčice i dječaci koji se bave sportom u Gorskom kotaru, zbog ovog prijedloga, nakon završene osnovne škole bit će primorani prekinuti bavljenje sportom, a znate koliko vrhunskih sportaša dolazi upravo iz našeg kraja. Imamo olimpijce, svjetske prvake u raznovrsnim sportovima, a najviše u onim zimskim koja djeca ne mogu trenirati nigdje drugdje osim kod nas doma! Zbog gubljenja prava na izbor smjera, otići će u veće gradove s njihovih 14 godina, bez roditelja i prekinuti bavljenje sportom! U manjim gradovima kao što su Delnice ići u školu je užitak, mali razredni odjeli omogućuju svim učenicima ostvariti njihove potencijale! Kolektiv Srednje škole Delnice čine mlade nade obrazovanja, učene novim, suvremenom principima nastave koji svakim danom sve više dižu status škole. O uspjesima na maturi i natjecanjima znanja već se pisalo, ponavljam to je upravo iz razloga manjeg odjela u kojem se s učenicima može i mora raditi da iskoriste svoje talente i znanja u potpunosti! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
219 Mirela Buchberger Karlo O D L U K U Poštovani, na temelju članka 87. Zakona o srednjem školstvu, u svibnju 2008. Hrvatski sabor donio je Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Sukladno članku 45. stavak 3. alineja 5., za odgoj i obrazovanje učenika u umjetničkim školama predviđeno je da se nastava izvodi u razrednom odjelu s 10 do 15 učenika u nastavi solfeggia, teorije glazbe, povijesti glazbe, glazbenih oblika i poznavanja glazbala. Sukladno navedenom propisu i činjenici da je planirana kvota upisa u 1. sr. odobrena od strane Osnivača, kao i na portalu Upisi u srednje škole (planiranje strukture), molimo da Glazbenom Učilištu Elly Bašić odobrite kvotu upisa od 42 učenika u 3 razredna odjela. S poštovanjem, Mirela Buchberger Karlo ravnateljica GU Elly Bašić, Zagreb Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Također, analizom upisa učenika utvrđeno je da prethodnih godina u Školi nije ostvaren upis učenika prema odobrenom planu Škole i osnivača. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
220 NATALIJA MUČNJAK O D L U K U Poštovani, ovim putem želim predložiti korekciju plana upisa učenika u 1. razred Srednje škole Oroslavje u školskoj godini 2022./2023.za zanimanje CNC operater/ka. Predložen plan upisa 24 učenika u 1 razredni odjel je odobren, međutim trebali bismo povećati broj upisnih mjesta na 28 učenika u 1 razrednom odjelu. Zbog intenzivnog rasta proizvodnje u tom sektoru i velike potražnje tvrtki u okruženju za radnicima na CNC strojevima, neophodno je odgovoriti tržištu rada pozitivnim pomakom. Povećanje broja učenika u zanimanju CNC operater/ka traži gospodarstvo, osnivač Krapinsko-zagorska županija, ali i roditelji naših budućih učenika. Stoga molimo da se Srednjoj školi Oroslavje odobri korekcija broja upisnih mjesta za zanimanje CNC operater/ka umjesto dosadašnjih 24 na 28 učenika u 1 razrednom odjelu. Unaprijed zahvaljujem. Natalija Mučnjak, prof. ravnateljica Srednje škole Oroslavje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
221 Dona Kontić O D L U K U Poštovani, Gledajući Gorski kotar gdje je sve više kuća u kojima ne gori svjetlo i u kojima nema smijeha i veselja, gledajući mlade koji nemaju sadržaja i koji bi trebali izgubiti jedini centar okupljanja (Srednju školu Delnice), naše umirovljenike koji su sve češće sami iz razloga što nitko ne želi ostati živjeti u našem Gorskom kotaru gdje je borba i gdje ostanak svakog čovjeka znači svjetlost u još jednoj toj praznoj kući, molim vas da razmislite i pustite smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice te otvorite novi smjer Šumarskog tehničara. Naš Grad i naš Gorski kotar vapi za posebnom njegom - živimo u jednom od najkompleksnijih područja Hrvatske, a naša klima je takva da smo dobili nadimak Hortus Diabolicus - Đavolji vrt. Ukoliko mladi čovjek ode u Rijeku, Zagreb, Karlovac, teško ga je dobiti da se vrati u Gorski kotar koji za društveni život nudi tako malo mogućnosti, a mogućnost zaposlenja je itekako mala, a troškovi života su enormni. Gubitak ustanove srednjoškolskog obrazovanja u smislu cijele situacije Gorskog kotara znači ubrzan tijek opadanja i dodatnog deficita stanovništva na našem području. Molim vas da zbog specifične situacije ne dopustite da izgubimo Srednju školu! Srdačan pozdrav, Dona Kontić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
222 Đurđevka Pecikozić O D L U K U Poštovani, posjetom WorldSkills natjecanja koje je održano u Zagrebu na Velesajmu u periodu od 10 do 12. svibnja 2022 godine moglo se vidjeti što sve učenici strukovnih škola znaju i mogu učiniti. Razvoj privrede i strukovno obrazovanje treba poticati kako bi bili konkurentni zemljama svijeta i kako bi naša zemlja postala primjer dobre prakse, a ne da primjere dobre prakse tražimo negdje izvan naših granica. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Đurđevka Pecikozić, dipl.ing, kemije, prof. savijetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
223 Đurđevka Pecikozić O D L U K U Poštovani, bez obrazovanja koje kod mladih ljudi potiče razvoj vještina nema napretka u društvu. Svakako sam za prilagodbu obrazovanja s tržištem rada stoga smatram da u ruralnim područjima među kojima se nažalost nalazi i Vukovarsko- srijemska županija nekada vrlo razvijeno područje treba potaknuti razvoj privrede i poticati obrazovanje. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar počela je s radom davne 1939. godine dolaskom Tomaša i Jana Bate na ovo područje. Braća Bata imali su viziju da će stvoriti naselje pokretanjem proizvodnje i školovanjem svoga kadra. Svoju viziju su i ostvarili. Stvorili su gradić. Danas u školi nije odobren upis zanimanja Ekološki tehničar, a broj učenika za upis u zanimanje Tehničar za računarstvo je prepolovljen. Radi se o zanimanjima koja se smatraju zanimanjima budućnosti i koja su prepoznata u cijelom svijetu ali ne i našoj zajednici. Privreda je ugašena, smanjenjem broja učenika u školama, škola će se zatvoriti, a grad koji se razvio na privredi i učenju na zasnovanom na radu iz kojega su potekli mnogi nobelovci, dr. znanosti, stručnjaci iz različitih područja neće više postojati jer će ostati bez mladih, inovativnih i poduzetnih ljudi koji su pokretači razvoja društva. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Đurđevka Pecikozić, dipl.ing, kemije, prof. savijetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
224 Mirjana Jažić Špoljarić O D L U K U Poštovani!Srdačne pozdrave šaljem iz Ličko -senjske županije, predivne i jedinstvene kao što je uostalom i cijela naša Lijepa naša i iz našeg Gospića. Svi znamo koliko prirodnih ljepota naša županija ima i što to znači za turistički razvoj Hrvatske. Tim više moram izraziti silno žaljenje i nezadovoljstvo vezano za prijedlog Odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.Naime, prema tome prijedlogu gubimo jedan izuzetno atraktivan smjer:turističko- hotelijerski komercijalist.Kao profesor koji predaje u toj školi, ali također i kao roditelj troje djece i stanovnik ovoga grada ,lijepo Vas molim da razmislite o posljedicama koje bi to prouzročilo. Gospić je grad koji je dao puno svima nama, mislim da bismo svi trebali dati nešto i njemu. U najmanju ruku,dopustiti djeci da imaju priliku izabrati smjer koji im je zanimljiv i koji im nudi puno prilike za osobni rast i razvoj.Ne treba zanemariti činjenicu da Gospić spada u brdsko- planinska područja i i da ovdje vladaju otežani uvjeti rada. U nadi povoljnog rješenja, srdačno Vas pozdravljam! Mirjana Jažić Špoljarić, prof. hrvatskog i njemačkog jezika i književnosti Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
225 Vlasta Hermanović O D L U K U Poštovani! Nikako ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred SŠ u školskoj godini 2022./ 2023. Radim kao profesor fizike u SŠ Čazma, a i sama sam završila gimnaziju u Čazmi. Mnogi naši učenici, iako pohađaju Opći smjer gimnazije, dobivaju kvalitetno obrazovanje i upisuju i završavaju " jake" tehničke i prirodoslovne fakultete ( PMF, FER, FSB.....) , a neki od njih nastavljaju daljnje obrazovanje ili se zapošljavaju. Za jednu malu i nerazvijenu sredinu kao Čazma svaki takav pojedinac je kao dragulj i temelj daljnjeg razvoja i prosperiteta ove ekonomski izrazito nerazvijene županije. Centralizacija u svakom aspektu, pa tako i centralizacija znanja, u konačnici nikome ne čini dobro, a ovaj Prijedlog vodi upravo tome. Imate moje duboko neslaganje s ovim Prijedlogom uz napomenu da ta odluka neće utjecati na moj život i egzistenciju, jer zbog nedostatka profesora fizike imam pretrpanu satnicu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
226 Damir Pleše O D L U K U Poštovani, Ovim putem želio bi izraziti svoju zabrinutost i negodovanje u pogledu vašeg prijedoga za upis učenika u prve razrede Srednje škole u Delnicama čiji sam đak i sam nekada bio kao i cijela moja obitelj. Već niz godina radim kao pravnik u Europskom parlamentu i mogu reći da sam danas što jesam zahvaljujući temeljima obrazovanja koje mi je dala upravo Srednja škola Delnice i svi njezini profesori bez čijeg znanja i predanog rada danas ne bi bio tu gdje jesam. Stoga dižem svoj glas, za opstanak svih već postojećih usmjerenja u Srednjoj školi Delnice kao i za otvaranje novih koji su s obzirom na specifičnost kraja neophodni, kao što je primjerice zvanje šumarskog tehničara. Ukidanje pojednih programa samo će još više negativno pridonijeti narušavanju demografske slike i razvoja već opustošenog Gorskog kotara. Kvaliteta gotovo već stoljetnog obrazovanja koju pruža Srednja škola Delnice poznata je diljem Hrvatske i njezini profesori ustrajno i predano rade kako bi djeci svojim znanjem i aktivnostima omogućili da postanu stup hrvatskog društva. Stoga vas iskreno molim, radi dobrobiti svih stanovnika Gorskog kotara da redivirate navednu odluku kako jedan važan segment hrvatskog stanovništva ne bi bio uskraćen temeljnog ustavnog prava na dobro i kvaliteno obrazovanje u blizini svog doma, a kojeg pruža Srednja škola Delnice na dobrobit cijele zajednice Gorskog kotara , a time i same Hrvatske. Damir Pleše dipl.iur, mag.oec Europski parlament Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
227 Nina Gecan O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine (ukidanje smjera ekonomist) te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
228 BARBARA HORVATIĆ O D L U K U Poštovani, javljam se iz COO Dubrava u ime upisnog povjerenstva. Ovim putem tražimo promjenu u predloženoj strukturi i broju razrednih odjela te broju učenika u razrednom odjelu za Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, a koja je sastavni dio Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. objavljenog na e-Savjetovanju. Molimo vas da u strukturi upisa zamijenite program Obućarsko galanterijski tehničar (prilagođeni program) (230194) s programom Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424). COO Dubrava je u međuvremenu zaprimio Rješenje kojim se odobrava izvođenje strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru Tekstil i koža. Unaprijed hvala, Barbara Horvatić, član upisnog povjerenstva COOD Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
229 Laura Šimunović O D L U K U Kao maturantica Srednje škole Delnice, ekonomski smjer, ne slažem se sa prijedlogom. Gorski kotar kao malo središte doista ne nudi dovoljno programa za buduće srednjoškolce. Ukidanjem ekonomskog smjera, nestaje i jedina strukovna četverogodišnja škola u Delnicama. Kada sam i sama birala srednju školu jedina opcija mi je bila ekonomska škola u Delnicama. Kada je ne bi bilo, vjerujem da ne bih izabrala srednju školu u Delnicama. Bit je da djeca i mladi ostaju na području Gorskog kotara i nakon stečenog znanja u ekonomskom području otvaraju svoja poduzeća i doprinose razvoju Gorskoga kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
230 IVAN MARTINOVIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Srednja škola Ilok odlično je opremljena za održavanje tog smjera, nastava se pohađa u jednoj smjeni, a učenici koji pohađaju taj smjer uspješni su u svojoj struci. Ovim putem želio bih skrenuti pozornost na neke od uspjeha naših učenika: - Učenici smjera tehničar za računalstvo Srednje škole Ilok od 2016. godine redovito, pod mentorstvom djelatnika Škole, sudjeluju na državnim i međunarodnim inovatorskim sajmovima i natjecanjima na kojima su do sad osvojili 10 zlatnih, 5 srebrnih te 5 brončanih medalja. - Tijekom školske godine 2020./2021. tim učenika Srednje škole Ilok osvojio je drugo mjesto na državnom dvodnevnom CTF natjecanju "Hacknite" te je sudjelovao na državnom natjecanju iz informatike u kategoriji Razvoj softvera, kao jedina škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji u navedenoj kategoriji do sad. - 2021. godine uključili smo se u pilot projekt "Škola budućnosti" (na kojem su naši učenici također osvojili prvo mjesto) kao jedina srednja škola u ovome dijelu Republike Hrvatske. - 2022. godine maturant Srednje škole Ilok, smjer tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto na natjecanju "Ideja godine". Ujedno smo i aktivni član Erasmus+ grupe te kroz projekte koje prijavljujemo i provodimo potičemo učenike na upis smjera tehničar za računalstvo te aktivno surađujemo s Fakultetom elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. S obzirom da se u Srednjoj školi Ilok obrazovanje za zanimanje tehničar za računalstvo provodi tek sedam godina, smatram da su ostvareni rezultati iznadprosječni, ako ne i zavidni, s obzirom na upisani broj učenika. Broj učenika u razrednom odjelu u manjim i izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij te stoga predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. Donošenjem ovakve Odluke učenicima na ovome području ograničava se pravo na obrazovanje te su primorani na svakodnevni put od preko 100 kilometara želi li se obrazovati za zanimanje tehničar za računalstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
231 Patricija Urbanc O D L U K U Poštovani, Učenica sam 4. razreda Srednje škole Delnice, smjer ekonomist. Smatram da bi ukidanje razrednog odjela ekonomije naštetilo našoj zajednici iz više razloga. Broj učenika u srednjoj školi bi se smanjio, učenici ne bi više mogli birati četverogodišnju strukovnu školu, odlazili bi u druge gradove i polako gubili povezanost s ovim krajem. Ekonomski smjer u Delnicama nudi brojne mogućnosti. Osim što nam pruža novo znanje, sudjelujemo u međunarodnim projektima i na natjecanjima. Prošle godine sam osobno sudjelovala u Erasmus + projektu u Slovačkoj s profesoricom iz ekonomije. Od ostalih projekata sudjelovala sam na Virtualnom sajmu vježbeničkih tvrtki, projektu Pokreni solidarnost i mnogim drugim. Na taj nas način priprema za daljnje školovanje ili za rad u struci. Osim toga, profesori su pristupačni i imaju razumijevanje za učenike koji se bave izvanškolskim aktivnostima. Bilo bi lijepo da se naši komentari uzmu u obzir i da sačuvamo našu školu, a prvenstveno ekonomski smjer koji puno znači za Gorski kotar jer stvara nove ekonomste i poduzetnike koji bi mogli probuditi naš kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
232 Katja Skender O D L U K U Poštovani, učenica sam Srednje škole Delnice, smjer ekonomist. Smatram da bi ukidanje smjera ekonomist negativno utjecalo na razvoj Gorskog kotara. Zadovoljna sam Srednjom školom Delnice pa tako i svojim smjerom zbog toga što su nam profesori pristupačni, izlaze nam u susret kada je to potrebno i lako se prilagode učenicima kao i učenici profesorima zbog manjeg broja učenika u razredima. Srednja škola Delnice sudjeluje u brojnim uspješnim projektima i tako nas povezuje sa lokalnom zajednicom Gorskoga kotara i nama daje priliku za upoznavanje stvarnog svijeta rada gdje ćemo se naći kroz nekoliko godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
233 Leona Despot O D L U K U Poštovani, maturantica sam Srednje škole Delnice smjer ekonomist. Učenici ekonomskog smjera ostvaruju odlične rezultate u raznim projektima u kojima im pomažu njihovi iskusni mentori. Ukidanjem programa budući srednjoškolci će napustiti Gorski kotar što će dovesti do smanjivanja stanovništva. Također, imamo profesore koji vole svoj posao, iskusni su, vrijedni i izrazito pomažu svim učenicima. Smatram da se njihov rad mora cijeniti te ukidanjem tog smjera njihov rad neće biti vidljiv. Također, s obzirom na razne uspjehe učenika, smatram da nema potrebe za ukidanjem smjera ekonomist zbog daljnjeg napredovanja budućih učenika i profesora. No, što je najvažnije, zainteresiranost budućih učenika da upišu Srednju školu Delnice smjer ekonomist svake godine postoji! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
234 Leona Vitasović O D L U K U Poštovani, učenica sam srednje škole u Delnicama, smjer ekonomist. Smatram da bi ukidanje smjera ekonomist znatno smanjilo mlado stanovništvo Gorskoga kotara. Ukidanje smjera dovelo bi do odlaska mladih van Gorskog kotara, a to dovodi do pitanja hoće li se ikada više vratiti. U većini slučajeva odgovor je ne. Smatram da još postoji interes za zanimanje ekonomist, a velika je prednost i sama blizina škole našim sumještanima. Molim nemojte ukinuti razredni odjel ekonomist zbog toga što će to jako loše utjecati na opći razvoj Gorskog kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
235 Mia Rački O D L U K U Poštovani, učenica sam i maturantica srednje škole Delnice, smjer ekonomist. Osobno smatram da se uz ekonomsku školu i sve projekte vezane uz predmete ekonomije stječe velika količina informacija te novih znanja i vještina koje su svakome potrebne u budućnosti. Ekonomija nije samo dobra praksa za svakodnevne aktivnosti kao što su plaćanje računa te snalaženje na polju financija, već i za druge aktivnosti kao što su snalaženje u društvu. Ekonomska škola u Delnicama svake godine ima dovoljan broj prijava novih učenika da se nastavi daljnje školovanje i održi zaposlenje profesora ekonomije te smatram da se program ekonomije ne bi trebao ukinuti. Srednja škola Delnice omogućuje obrazovanje svojim Goranima te ih zbog toga i potencijalno zadržava u Gorskom kotaru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
236 Daniel Kezele O D L U K U Poštovani, Ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. Definitivno smatram da se u Srednjoj školi Delnice moraju zadržati postojeći smjerovi i obavezno našim učenicima vratiti smjer šumarskog tehničara. Ovakva odluka vodi odumiranju manjih sredina te odlazak i raseljavanje iz istih. Moramo svi zajedno raditi na tome da se manje sredine naseljavaju, dati im priliku za školovanje, rast, ostanak mladih familija i otvaranja radnih mjesta. Delnice su Grad koji to zaslužuje jer svakodnevni odlazak naših roditelja i supružnika a sada i naše djece u Rijeku, Karlovac ili Pulu definitvno nije rješenje. To razumiju familije koje svakodnevno sa putovanjem rade po 12 sati u obližnjim gradovima da bi se ponovno vratile svojim najmilijima a to su naša djeca za koje se svi borimo, radimo i živimo. Danas putujemo mi, sutra oni a preksutra možda nitko! S poštavanjem, Daniel Kezele Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
237 Sandra Brkić O D L U K U Poštovani, javljam se kao nastavnica praktične nastave u Sektoru turizma i ugostiteljstva, zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist. Pošto smo u trendu razvoja turizma u Ličko- senjskoj županiji, smatram da je ovo zanimanje uistinu potrebno. Iz iskustva u radu s učenicima osjetila sam da djeca koja se upišu u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist sa zadovoljstvom prihvaćaju rad u ugostiteljstvu i praktičnu nastavu. Stoga napominjem da u slučaju da ne bude upisa, bit će to veliki nedostatak za našu zajednicu a i djeca će biti zakinuta za ostvarivanje svojih želja za upis u navedeno zanimanje. Smatram da Strukovnoj školi Gospić treba dozvoliti upis u I. razred u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist u školskoj godini 2022./2023. Sandra Brkić, stručni učitelj Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
238 Nikolina Stojanović O D L U K U Poštovani, Izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj se Strukovnoj školi Gospić uskraćuje upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist, a Srednjoj školi Otočac poslovni tajnik. Kako radim u obje škole shvaćam ozbiljnost problema u smislu manjih mogućnosti za naše učenike, ali i gubitka radnih mjesta za nastavnike. Učenici osmih razreda koji su planirali upisati zanimanje koje se ovom Odlukom planira ukinuti, sada zapravo nemaju mogućnost nastavka obrazovanja u željenom zanimanju. Valja napomenuti da nemaju svi učenici mogućnost nastavka školovanja u većim gradovima, a učenici iz manjih prigradskih naselja su na ovaj način stavljeni u još nepovoljniji položaj jer će im biti sužen izbor zanimanja za koja se mogu školovati u svojoj županiji te će biti prisiljeni izabrati zanimanje koji možda i nije ono čime su se htjeli baviti u životu. Oba zanimanja su četverogodišnja i vrlo atraktivna te učenici poslije završene srednje škole često nastavljaju školovanje na raznim fakultetima, a oni koji se ne odluče na studij, odmah su spremni za tržište rada, a svi dobro znamo da Hrvatskoj nedostaje radnika posebno u sektoru turizma. U našoj,ionako najrjeđe naseljenoj županiji, ova Odluka bi napravila još veći problem:mladi ljudi bi otišli u veće sredine na školovanje i vrlo vjerojatno se ne bi vratili, a otišli bi i visokoobrazovani ljudi. Pri preispitivanju ove Odluke svakako treba uzeti u obzir sve specifičnosti ličkog kraja, posebno brdsko-planinski status zbog kojeg se prema Državnom pedagoškom standardu ubrajamo u škole s otežanim uvjetima čiji razredni odjeli mogu imati manji broj učenika od predviđenog za škole na ostalim područjima. Mladim ljudima iz svih krajeva Like treba omogućiti školovanje za željeno zanimanje u našem kraju jer zadržavanje postojećih smjerova ujedno znači i napredak našega kraja. U nadi da ćete uvažiti moju primjedbu, srdačno vas pozdravljam! Nikolina Stojanović,prof.hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije Srednja škola Otočac i Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
239 Mirjana Smičić Slovenec O D L U K U Poštovani, ovim putem željeli bismo predložiti korekciju plana upisa učenika u I. razred Srednje škole Krapina i Srednje škole Oroslavje u školskoj godini 2022./2023. za zanimanje CNC operater/operaterka. Naime, za školsku godinu 2022./2023. za Srednju školu Krapina predložen je upis za 48 učenika u 2 razredna odjela za zanimanje CNC operater/operaterka, a za Srednju školu Oroslavje za isti program predložen je upis za 24 učenika u 1 razredni odjel. Predloženi plan upisa odobrio je osnivač, odnosno Krapinsko – zagorska županija. Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, Srednjoj školi Krapina odobren je zatraženi broj upisnih mjesta, dakle 48 učenika u 2 razredna odjela, odnosno Srednjoj školi Oroslavje 24 učenika u 1 razredni odjel. Zbog intenzivnog rasta proizvodnje u sektoru metaloprerađivačke industrije u Krapinsko-zagorskoj županiji, pojavila se potreba upisa većeg broja učenika za zanimanje CNC operater/operaterka. Poslodavci s područja Krapinsko-zagorske županije iskazuju potrebu upisa većeg broja učenika za prije spomenuto zanimanje, a sve iz razloga nedostataka radne snage. Metaloprerađivačka industrija iznimno je važan segment našega gospodarstva i svoje proizvode uspješno plasira na europska i ostala svjetska tržišta. Riječ je o zanimanju koje je deficitarno i lako zapošljivo. Uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, ali i zahtjeve poslodavca za povećanjem broja upisnih mjesta za zanimanje CNC operater/operaterka, predlažemo korekciju upisa učenika u I. razred Srednje škole Krapina za prije spomenuto zanimanje na način da se umjesto dosadašnjih 48 upisnih mjesta korigira, odnosi odobri 56 upisnih mjesta. Nadalje, za Srednju školu Oroslavje predlažemo korekciju na način da se umjesto dosadašnjih 24 upisnih mjesta, poveća upisna kvota na 28 upisnih mjesta. Predložena korekcija u skladu je s odredbama Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu. Napominjemo Srednja škola Krapina, ali i Srednja škola Oroslavje raspolaže svim potrebnim materijalnim i kadrovskim uvjetima za rad. Slijedom svega navedenoga, molimo da se Srednjoj školi Krapina i Srednjoj školi Oroslavje u školskoj godini 2022./2023. odobri korekcija broja upisnih mjesta u 1. razred za zanimanje CNC operater/operaterka na način da se Srednjoj školi Krapina umjesto dosadašnjih 48 upisnih mjesta, odobri 56 upisnih mjesta, a Srednjoj školi Oroslavje da se umjesto dosadašnjih 24 upisnih mjesta odobri 28 upisnih mjesta. Mirjana Smičić Slovenec Pročelnica Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorska županija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
240 KSENIJA ROHLIK O D L U K U Poštovani, davnih 80-tih pojavio se model usmjeren na uključivanje učenika s manjim teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Tada su u Tehničkoj školi Daruvar formirana 3 razredna odjela za pomoćna zanimanja. Danas su to učenici s brojnim teškoćama ,kojima je uz MR uključiva hiperaktivnost s poremećajima pažnje i impulzivnošću, disleksija, disgrafija, diskalkulija, poremećaji iz autističnog spektra, brojni poremećaji u ponašanju, te poremećaji uvjetovani teškoćama obiteljskog života koji zahtijevaju uvažavanje i poseban pristup, gdje osim mentalnog deficita naglasak mora biti i na socijalnoj prilagodljivosti. Pozornost usmjeravamo na sposobnosti, mogućnosti i potrebe učenika, njihovu individualizaciju, te osiguranje dodatne podrške učenicima primjenom rehabilitacijskih programa. Pružamo im sve jer je to naš poziv, naše zvanje i zanimanje. Poštovali smo prijedloge i uključivost integracije, inkluzije... ali prijedlog ukidanja posebnog odjeljenja pomoćni soboslikar i ličilac i smanjivanja broja učenika pomoćni kuhar u Tehničkoj školi Daruvar je zaista tužno. Zar je moguće da ste odlučili štedjeti na učenicima s teškoćama ? Stoga izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.god.2022/2023 gdje je ovim prijedlogom određeno da se u Tehničkoj školi Daruvar ukida zanimanje pomoćni soboslikar i ličilac i smanjuje broj pomoćnih kuhara sa 10 na 5 učenika i uz to se spajaju u 1 razred, uz sve navedene teškoće koje imaju. Ako ukidate razrede za učenike s teškoćama i na njima stvarate financijske uštede moj prijedlog , kojim biste mogli još više uštedjeti je da ukinete i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet jer postaje upitna potreba za edukacijsko- rehabilitacijskim stručnjacima . Sukladno naprijed navedenom obrazloženju molim da se struktura upisa za Tehničku školu Daruvar izmjeni prema traženom zahtjevu. Srdačan pozdrav , Ksenija Rohlik, dipl.defektolog Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
241 Vinarija Tomić O D L U K U Poštovani, neugodno nas je iznenadila vijest o nemogućnosti upisa u prvi razred zanimanja agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar- Izdvojena lokacija u Jelsi, posebno ako se sagleda prošlost otoka Hvara kroz njegovo vinarstvo, maslinarstvo, poljoprivredne resurse, turizam... Samo obrazovanje i edukacija ljudi može sačuvati poljoprivrednu djelatnost bez koje otok Hvar ne smije ostati. Kao vinarija, u prilici smo bili primiti brojne učenike agroturističkog usmjerenja na provedbu stručne prakse, koji su prvenstveno odabrali ovo zanimanje da bi ostali na otoku privređivati. Na otoku postoji potreba za ovakvim kadrom i ukidanje ovog usmjerenja bi u budućnosti moglo imati katastrofalne posljedice. S poštovanjem, Vinarija Tomić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
242 Jadranka Pešut Buntak O D L U K U Poštovani, protivim se ukidanju jednog razrednog odjela početnika u Klasičnoj gimnaziji. Ove godine iz Klasične gimnazije nakon mature izlazi šest razrednih odjela (pet početničkih razrednih odjela i jedan nastavljački). Prema Prijedlogu odluke odobrava se upis jednog razrednog odjeljenja manje. Klasična je gimnazija unazad nekoliko godina privlačna učenicima osnovnih škola iz više razloga. Program Klasične gimnazije bazira se na učenju klasičnih jezika koji su temelj širokog obrazovanja, nudi podjednaku zastupljenost prirodoslovnih i društveno-humanističkih predmeta, nudi veliki izbor fakultativnih i izvannastavnih aktivnosti, sudjeluje u raznim projektima. Učenici Klasične gimnazije postižu vrhunske rezultate na raznim natjecanjima, na ispitima državne mature te su pri upisu na željene fakultete također visoko rangirani. Nastavnici koji rade u Klasičnoj gimnaziji redovito se usavršavaju, bivaju nagrađeni za svoj rad, surađuju sa AZOO-om , NCVVO-om i drugim obrazovnim ustanovama i svoj trud i rad ulažu u obrazivanje svojih učenika. Vidljiv je i porast broja učenika pri upisu koji se unazad tri godine povećava iz godine u godinu. Zbog upisa većeg broja učenika s teškoćama u razvoju i prijašnjih godina nisu svi oni koji su se željeli upisati program Klasične gimnazije mogli biti primljeni. Ukidanjem jednog razrednog odjela zatvaraju se vrata koja bi trebalo još šire otvoriti. 415 godina Klasična gimnazija uspjela je opstati i održati program koji vodi prema Hrvatskoj kao zemlji znanja, a sada se odjednom iz meni nepoznatog razloga ukida jedan razredni odjel, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela. Smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, a osobito u Gradu Zagrebu, kao Sveučilišnome centru i glavnome gradu, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. O tempora, o mores! Na tragu svih navedenih argumenata, smatram da Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Srdačan pozdrav, Jadranka Pešut Buntak, prof. izvrsna savjetnica Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
243 Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se vezano uz objavljeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., s ciljem da se u školama koje su orijentirane na sektor turizma i ugostiteljstva ne ukidaju/smanjuje broj razrednih odjela. Naime, poznato je da upravo sektor turizma, koji predstavlja cca 20% BDP naše zemlje, ima najveći problem od svih grana gospodarstva s nedostatkom radne snage. Navedeni trend posebno je izražen posljednjih godina, te je eskalirao pojavom pandemije COVID-19. Zbog nedostatka djelatnika, poslodavci u turizmu su prisiljeni na zapošljavanje radne snage iz drugih zemalja, iako je svima primarni cilj da zaposle upravo domaću radnu snagu. Tako je 2019. godine izdano cca 19 tisuća radnih dozvola za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Navedena problematika nedostatka radne snage dodatno bi eskalirala smanjenjem broja razrednih odjela u školama koje obrazuju buduće djelatnike za turizam i ugostiteljstvo. Bitno je naglasiti da su formirani i Regionalni centri kompetencija (RCK) u ugostiteljsko turističkim školama kako bi se omogućio razvoj novih programa, te bolja infrastrukturna opremljenost izabranih škola. Ovim prijedlogom se i u dijelu tih škola koje su RCK smanjuje broj razrednih odjela, što smatramo kontradiktornim. Zaključno molimo Vas da se ne smanjuje broj razrednih odjela u školama koje obrazuju djelatnike za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Primljeno na znanje Zahvljujemo na sudjelovanju.
244 DRAŽEN BENČIĆ O D L U K U Kao strukovni nastavnik Kuharstva i sindikalni povjerenik u Strukovnoj školi Gospić, koja bi prema prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja od sljedeće godine trebala ukinuti smjer Turističko hotelijerski komercijalist , želim kratko obrazložiti razloge svojeg neslaganja s takvim prijedlogom. Zbog brdsko planinskog statusa i svih specifičnosti života u Ličko senjskoj županiji, smatram da nije poticajno ukidati mogućnosti za obrazovanje učenicima koji na ovome području žive i koje je zbog brojnih izazova neprestano izloženo demografskom i gospodarskom padu. Takve odluke vrlo vjerojatno će samo ubrzati odljev mladog i radno sposobnog stanovništva i doprinijeti daljnjem pustošenju Like. Strukovna Škola Gospić, Dražen Benčić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
245 Mirjana Smičić Slovenec O D L U K U Poštovani, predloženom Odlukom o upisu učenika u I. razred Srednje škole Zabok nezadovoljni smo i izražavamo svoje neslaganje s tom Odlukom, prije svega iz razloga što Odluka nije u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada. Prema navedenoj Odluci smanjen je broj upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar. Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. predviđeno je da se u prije spomenuta zanimanja može upisati svega 20 učenika. Točnije, za zanimanje konobar odobreno je 6 upisnih mjesta, a za zanimanje kuhar 14 upisnih mjesta. Za oba zanimanja traženo je 60 upisnih mjesta, odnosno 2 razredna odjela svaki po 30 učenika. Sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2022. godini obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih jesu upravo trogodišnji srednjoškolski programi za zanimanja kuhar i konobar. Predloženi plan upisa odobrio je osnivač, odnosno Krapinsko – zagorska županija. Planiranim brojem upisnih mjesta zadovoljavamo interes učenika iz najmanje četiri županije iz kojih dolaze učenici škole: Krapinsko- zagorska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-03/18-03/00117 URBROJ: 533-05-18-0047 od 20. srpnja 2018. godine Srednja škola Zabok imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. Dana 28. travnja 2022. godine potpisan je ugovor o početku radova na izgradnji Regionalnog centra kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju. Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je smješten najveći broj ugostiteljskih škola i više od polovice svih učenika upisanih u ugostiteljska zanimanja. Upravo iz tog razloga smanjenje broja upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar jest nelogično. Riječ je i o smjerovima koji su deficitarni i lako zapošljivi. Hrvatska kao turistički orijentirana zemlja, već dugi niz godina ima problema s nedostatkom radne snage, a najviše nedostaje upravo kuhara, konobara, ali i sobarica. Stoga čudi činjenica smanjenja upisnih kvota za ta zanimanja kada je potreba za njima na tržištu rada veća no ikad. Slijedom svega navedenoga, molimo da se Srednjoj školi Zabok kao Regionalnom centru kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u školskoj godini 2022./2023. odobri upis učenika u opsegu kako je i traženo. Dakle, 30 upisnih mjesta za zanimanje konobar i 30 upisnih mjesta za zanimanje kuhar. Mirjana Smičić Slovenec Pročelnica Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorska županija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
246 Martina Holenko Dlab O D L U K U Poštovani, izražavam razočaranje i zabrinutost zbog prijedloga upisa u prve razrede Srednje škole Delnice. Kao bivša učenica i djelatnica škole koja živi u Delnicama ističem veliku važnost Srednje škole Delnice za budućnost naše goranske sredine koja je zbog mnogočega u nepovoljnom položaju u odnosu na neke druge dijelove Republike Hrvatske. Ukidanje pojedinih programa ove škole negativno će se odraziti na razvoj Gorskog kotara i pridonijeti iseljavanju stanovništva. Smatram da je učenicima koji se žele nastaviti školovati u Delnicama potrebno omogućiti upisivanje programa strukovnih usmjerenja, uključujući program ekonomist. Ističem i važnost zadržavanja oba gimnazijska programa, općeg i prirodoslovnog, kako bi učenici imali priliku steći temelje za daljnje obrazovanje u skladu sa svojim sklonostima i interesima. Podržavam i pokretanje novih usmjerenja kao što je šumarski tehničar za koje postoje potrebe na tržištu rada. Aktivnosti i uspjesi učenika i nastavnika škole te iskustva bivših i sadašnjih učenika potvrđuju kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja u Delnicama koje ima dugu tradiciju. Djelatnici škole predano rade kako bi djeci pružili kvalitetno obrazovanje te ih potiču na uključenost u različite aktivnosti na dobrobit stanovnika našega kraja. Pozivam stoga da se navedena odluka revidira u interesu svih žitelja Gorskog kotara te učenicima omogući nastavak srednjoškolskog obrazovanja u njihovoj sredini, kroz ponudu različitih usmjerenja: opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, ekonomist, bravar, automehaničar te šumarski tehničar. Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Prodekanica Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
247 Nikolina Kucelj Tkalčić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022. /2023. U Prijedlogu nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Gimnazija u Križu djeluje od 1962.godine i tijekom tog razdoblja u našim su klupama srednješkolsko obrazovanje stekli ljudi koji su danas svjetski priznati stručnjaci. Kada govorimo o nastavku obrazovanja na fakultetima, naši učenici upisuju željene studijske grupe, a većina ih i završi odabrane studije. Mislim da djeca trebaju imati izbor pri upisu u srednju školu i pravo na obrazovanje u manjim sredinama jednako kakvo imaju i djeca u većim sredinama. Ukidanjem usmjerenja u manjim sredinama diskriminiraju se učenici koji time bivaju prisiljeni svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavljati u udaljenim gradovima i time, u ovo financijsko nestabilno vrijeme, dodatno financijski opterećivati svoje roditelje. Promišljanja sam da, na razini države, postoji izgledna mogućnost da određeni postotak učenika neće nastaviti sredješkolsko obrazovanje koje nije obavezno. I koji će biti rezultat takve politike? Zemlja znanja će zauvijek otputovati u ropotarnicu povijesti. Srdačan pozdrav! Nikolina Kucelj Tkalčić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
248 Sanja Cikač O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom upisa u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini. Smatram da vaš prijedlog nije u skladu sa svim vrlo važnim čimbenicima, a to su: - Postoji još uvijek velika zainteresiranost učenika za usmjerenje ekonomist. - Povećanje broja učenika u razrednim odjelima ima za posljedicu lošiju kvalitetu nastave. Ministarstvo na ovaj način želi uštedjeti s manjim brojem nastavnika, što nije nimalo korektno. - Učenici u usmjerenju ekonomist stječu vrlo dobra znanja te su osposobljena kako za tržište rada, tako i za upise na mnogobrojne fakultete. - Učenici koji imaju zdravstvenih problema (nažalost, ima ih sve više!) imaju mogućnost se uključiti u program ekonomist jer ih Centar za profesionalnu orijentaciju upravo šalje u to usmjerenje. Smatram da sve dok postoji veliki interes učenika i njihovih roditelja za usmjerenje ekonomist, ne treba ga ukidati jer će to stvoriti štetne posljedice u društvu. Sanja Cikač, prof. njemačkoga jezika i povijesti, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
249 Nikolina Šneler Golik O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. najprije kao bivša učenica SŠ Delnice, a onda kao učiteljica koja i danas radi na području Gorskog kotara. Gorski kotar se već godinama bori sa odlaskom sve više učenika na školovanje u udaljenije gradove, te se isti učenici više ne vraćaju u svoja mjesta stanovanja što pridonosi polaganom, ali sigurnom izumiranju Gorskog kotara. Umjesto zatvaranja ekonomskog smjera trebalo bi poraditi na otvaranju novih smjerova kako bi se što više djece zadržalo u Gorskom kotaru. Nadam se da će Ministarstvo preispitati svoju odluku te da će prestati tjerati mlade ljude van Gorskog kotara. Nikolina Šneler Golik, učiteljica Matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
250 Kamping udruženje Hrvatske (KUH) O D L U K U Kao nacionalna udruga kampova koja sektor i turizam općenito promovira u zemlji i inozemstvu, sa stalnim aktivnostima promocije zanimanja i zapošljavanja u sektoru turizma, smatramo da je veoma loše ukidanje i/ili smanjenje broja razrednih odjela u školama koje su orijentirane na sektor turizma i ugostiteljstva, te molimo da se ne smanjuje broj razrednih odjela u školama koje obrazuju djelatnike za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu kako se ne bi pogoršala već kritična situacija. Turizam je već danas grana koja ima jako velike probleme u pronalaženju i nedostatku radne snage, a s ciljem ublažavanja problema nedostataka domaće radne snage poslodavci u turizmu su prisiljeni na zapošljavanje radne snage iz drugih zemalja. Tu govorimo o par desetaka tisuća radnih dozvola za strance za rad u turizmu i ugostiteljstvu, a smatramo da bi smanjenje ili ukidanje broja razrednih odjela u školama koje obrazuju buduće djelatnike za turizam i ugostiteljstvo dodatno pogoršalo stanje i smanjilo broj domaće radne snage. Adriano Palman, direktor Kamping udruženja Hrvatske (KUH), nacionalne strukovne udruge koja predstavlja preko 90% kamping kapaciteta Republike Hrvatske Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
251 Željka Begić O D L U K U Poštovani, Kao bivši učenik Srednje škole Delnice, te kao majka dva učenika od kojih je jedan završio ekonomski smjer i uspješno upisao željeni fakultet, te drugog koji upravo završava 1.razred ekonomskog smjera u Delnicama ,izuzetno sam protiv ukidanja tog smjera. Jako je važno očuvanje svakog srednjoškolskog programa i radnih mjesta svakog profesora posebno u malim sredinama. Profesori jako vrijedno i kvalitetno pristupaju svakom učeniku i prenose im svoje dragocjeno znanje. Smatram da ukidanje bilo kojeg srednjoškolskog programa u Delnicama tjera mlade ljude u veće gradove u koje kada jednom odu više se neće vratiti. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
252 Dražen Rebernišak O D L U K U Poštovani! Izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom Odluke određeno je da se u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu ukida jedan razred ekonomista i spajanje razreda jezične i opće gimnazije, što faktički znači ukidanje jednog razreda gimnazije. Neshvatljivo je spajanje jezične i opće gimnazije jer su kurikulumi različiti. Ako ukidate razrede smatrate da će te financijski uštedjeti. Zašto obrazovanje svodite na financijske uštede, ako na drugoj strani stvarate velike troškove. Učenici koji ne mogu upisati srednju školu u svojem gradu morat će putovati u druge gradove i time stvarati velike troškove svojim roditeljima. Također će dolazi do iseljavanja iz Ogulina i ostalih manjih gradova, mislite da će te time nešto dobro napraviti za cijelu Hrvatsku. Do kada će stanovnici Hrvatske patiti zbog Vaših loših odluka? Dražen Rebernišak, prof, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
253 Sveučilište u Slavonskom Brodu O D L U K U Poštovani, mišljenja smo da je vertikalna prohodnost kroz obrazovni sustav važna njegova komponenta. Sveučilište u Slavonskom Brodu izvodi studije i iz biotehničkog područja, Bilinogojstvo te Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj, a od iduće akad. god. kreće i sveučilišni preddiplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode. S obzirom da na navedene studije znatan broj studenata dolazi iz Srednje škole Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda, neupisivanje učenika u razrede za zanimanja Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar imat će negativne, dugoročne posljedice na upis studenata na studije iz područja biotehničkih znanosti. Iz navedenih razloga Sveučilište u Slavonskom Brodu podržava nastojanja da se učenici upisuju i za navedena zanimanja. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević prorektor za projekte i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
254 Mirjana Zovko O D L U K U Smatram da je Prijedlog Odluke o upisu u prve razrede 2022./2023., u dijelu koji se odnosi na Srednju školu Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, potpuno neutemeljen jer smanjivanjem broja smjerova i neindividualiziranim pristupom obrazovnim ustanovama ne doprinosi ostvarenju modernizacije obrazovanja kao jedne od glavnih zadaća Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Kontinuiranim ulaganjem u školsku infrastrukturu preko sudjelovanja u europskim projektima škola je opremljena prema svim standardima. Istovremeno se podizala i razina kompetencija svih nastavnika i djelatnika kako bi se olakšala digitalna i zelena tranzicija i omogućilo razvijanje novih kurikula. Smanjenjem broja smjerova izravno se negativno utječe na strukturu djelatnika i mogućnosti rada na razvoju novih smjerova. Na području Brodsko-posavske županije zbog nepovoljne socioekonomske i demografske situacije velik je broj djece koji pripadaju ranjivim skupinama. Takva djeca smanjenjem upisnih kvota bit će dodatno marginalizirana u obrazovnom sustavu. Budući da Srednja škola Matije Antuna Reljkovića već posjeduje materijalne i kadrovske uvjete ( i godinama uspješno provodi programe prekvalifikacije), a i zbog svog geografskog položaja, izrazito je prikladna za organizaciju i provedbu cjeloživotnoga obrazovanja na području čitave regije, a i šire. Škola posjeduje poljoprivredno zemljište, plastenike, rasadnike i druge poljoprivredne površine, a iskoristivost ovih kapaciteta može povećati uključivanjem u plan oporavka poljoprivrede i tako biti središtem poljoprivrednog razvoja u zajednici. Na temelju svega navedenoga može se zaključiti da Srednja škola Matije Antuna Reljkovića posjeduje infrastrukturu i ljudske potencijale kojima uspješno može modernizirati obrazovni sustav, a na koje navedeni prijedlog smanjivanja broja smjerova izrazito nepovoljno utječe. Mirjana Zovko, prof. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
255 Cmiljan Miličević O D L U K U Poštovani djelatnik sam Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara! Smatram da je Vaš prijedlog o upisu učenika u I. razred srednje škole loš i nema veze sa stvarnim stanjem u našem društvu, pogotovo u ruralnim dijelovima Hrvatske! Ovakav prijedlog možda i ima prođu u većim hrvatskim gradovima, ali u manjim sredinama ovo će izazvati još veći jaz između razvijenih i nerazvijenih dijelova Hrvatske. Svjedoci smo katastrofalne demografske situacije u ruralnim krajevima lijepe naše, a to sve je zasluga nesposobnih ljudi u svim dosadašnjim Vladama. Koje kao da namjerno uništavanju ovu zemlju i to na najpodliji način, preko naše djece! Nadam se da ćete uzeti u obzir ove naše zahtjeve i kritike, jer crno nam se piše! Lp iz Vukovara (na kojeg se sjetite samo na obljetnicama i normalno, pred izbore!) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
256 OPĆINA KRIŽ, općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić O D L U K U Poštovani, S pozicije Općinskog načelnika Općine Križ izražavam svoje duboku ogorčenost Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci . Ministarstva znanosti i obrazovanja nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Dozvolite da istaknem da postoji šezdeset godina duga tradicija postojanja gimnazije u Križu, budući da se izvođenje gimnazijskih programa obrazovanja na lokaciji u Križu kontinuirano provodi od 1962. godine, neovisno o njezinu statusu kao samostalne ustanove ili područnog odjela Gimnazije Ivanić Grad, a čiji je pravni sljednik Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad. Ovaj izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike koji će ostati bez posla i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Ukidanje smjera Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ je u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ kojeg je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. Slanje djece na školovanje u gimnazijski program u neki drugi grad od roditelja bi iziskivalo velike troškove, što bi dodatno otežalo već tešku financijsku situaciju naših građana, a time bi se dodatno potaknulo daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice. Na poziciji Općinskog načelnika Općine Križ nastojim sve gospodarske, društvene, kulturne i sociološke aspekte naše sredine unaprijediti te stvoriti uvjete za ostanak mladih, a tome ukidanje gimnazije nikako ne pridonosi. Zadnjih godina smo našu općinu uspjeli dovesti na razinu poželjne za život, kako novih generacija, tako i mladih obitelji koji traže sredinu u kojoj će se trajno nastaniti. Da smo na dobrom putu govore brojke: privukli smo preko pola milijarde kuna vrijedne investicije koje će otvoriti nova radna mjesta, povećati kupovnu moć i potaknuti kvalitetu života. Ovo su investicije o kojima većina općina i gradova može samo sanjati. No ovaj nepromišljeni i neočekivani šamar je ozbiljna prijetnja našoj zajednici. Zatvaranjem naše gimnazije svakako bi otežali život mladima koji planiraju ostati u Općini Križ. Ovaj prijedlog Odluke iznenadio je i rastužio sve. Tim više, jer smo u dogovoru s ravnateljicom Josipom Ilić već razgovarali kako unaprijediti srednjoškolsko obrazovanje u našoj sredini te dogovarali osiguranje sredstva za stipendije te udžbenike za učenike gimnazije u Križu. Lokalna zajednica aktivirala se protiv ove Odluke te sam osobno u suradnji sa Srednjom školom Ivan Švear Ivanić-Grad i potporu brojnih sugrađana pokrenuo sve moguće mehanizme da se čuje naš glas protiv ovakvog prijedloga Odluke. Jedan od tih mehanizama je i potpisivanje peticije PROTIV UKIDANJA OPĆE GIMNAZIJE U KRIŽU! kojom želimo dodatno pokazati kako je takvo razmišljanje neopravdano. Peticiju je potpisalo 1701 osoba s područja Općine Križ, Grada Ivanić-Grada ali i šire, a pokrenuta je i online peticija koju je do sada potpisalo dodatnih 437 osoba. Svu smo Vam tu dokumentaciju spremni i osobno dostaviti i to na zatraženi hitan sastanak na ovu temu kod Ministra Radovana Fuchsa, koji smo zatražili pisanim putem, ali nažalost nismo dobili nikakvu povratnu informaciju niti smo pozvani na sastanak. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić struč. spec. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
257 Anamarija Diklić O D L U K U Bivša sam ucenica Srednje škole Delnice smjer ekonomist. Nikad nisam požalila zbog upisa jer sam imala odlicne profesore, istoimenu školu završio je i moj brat. Žao bi mi bilo da se ukine taj smjer. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
258 JOSIP MIKOLAŠEVIĆ O D L U K U Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatram neprihvatljivom iz perspektive nastavnika matematike i programiranja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina iz Slatine, u dijelu koji se odnosi na dokument priložen prethodno navedenoj odluci, a s naslovom: Struktura razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave Ne slažem se s odlukom da se umjesto dosadašnja dva razredna odjela opće gimnazije po 20 učenika upisuje samo jedan razred od po 28 učenika iz razloga što to znači smanjenje ukupnog broja učenika u našoj školi, smanjenje mogućnosti upisa programa opće gimnazije u našemu gradu, smanjenje ukupnog fonda sati za nastavnike općeobrazovnih predmeta naše škole te u konačnici pojavu tehnološkog viška bar po jednog nastavnika iz svakoga aktiva, a imajući na umu da bi se tu radilo o nastavnicima s višegodišnjim iskustvom i postignutim visokim rezultatima na gotovo svim smotrama i natjecanjima na županijskoj i državnoj razini. Smatram da bi bilo povoljnije prilagoditi Strukturu na način da se odobri upis 2 prva razreda opće gimnazije (A i B) kao što je bila praksa svih proteklih godina, jer bi se ukidanjem jednog razreda za učenike koji se odluče za gimnazijski program, a bez mogućnosti da se upišu u gimnaziju u krugu od 25 do 30 km od mjesta stanovanja pojavio problem putovanja do 60 km u jednome smjeru do sljedeće gimnazije. To bi stvorilo velike troškove putovanja za učenike i njihove roditelje, smanjenje dnevnog kvalitetnog vremena za učenje i slobodne aktivnosti ili potrebu preseljenja učenika u Učenički dom ili preseljenja učenika ili cijele obitelji u druge prostore naše županije ili države. Mislim da bi trebalo pri donošenju konačne odluke uzeti u obzir i činjenicu da je upisno povjerenstvo naše škole u pravovaljanom roku dobilo suglasnost osnivača Virovitičko-podravske županije na planiranu Strukturu upisa 2 prva razreda opće gimnazije s ukupno 40 učenika (20 učenika po razredu) kako Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. ne bi bio u suprotnosti sa odlukom Virovitičko-podravske županije. Ovim putem prenosim i komentar Vijeća roditelja Srednje škole Marka Marulića Slatina vezano za ovakav prijedlog Odluke iz naslova: Komentar Vijeća roditelja: „Izražavamo nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojom je predviđeno ukidanje smjera opće gimnazije u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina. Smatramo da je obveza MZO osiguravanje jednakih prilika u obrazovanju svrsihodna i u interesu cijele društvene zajednice, te se može sagledavati i u kontekstu kako gospodarskog tako i ukupnog razvoja manjih sredina te sprječavanja daljnje demografske devastacije na tim područjima. Smatramo da bi ukidanjem usmjerenja opće gimnazije za posljedicu imalo egzodus i ovako malog broja stanovništva, jer iz statistika nam je poznato da učenici koji su upisali srednjoškolsko obrazovanje u nekom drugom gradu, obično tamo i ostaju. Također, želimo istaknuti postignuća učenika opće gimnazije SŠ M. Marulića Slatina kako na županijskim, tako i na državnim natjecanjima, što je rezultat predanog rada cijele škole.“ S poštovanjem, Josip Mikolašević, nastavnik matematike i programiranja, predsjednik Školskog odbora Srednje škole Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na suradnji.
259 Grad Prelog O D L U K U Poštovani, moram istaknuti veliko nezadovoljstvo prijedlog ukidanja razreda ekonomskog smjera u Srednjoj školi Prelog. Srednja škola Prelog svime onime što čini posljednjih godina, postala je ključna za razvoj jednog mjesta kao što je Prelog. Svojim uspjesima, kvalitetnim radom, brojnim projketima koje provode, postali su pravi ambasadori našeg Preloga. Ukidanje ekonomskog razreda, odnosno smjera ekonomist, bila bi doista katastrofa za naš kraj. Prelog ima nešto manje od osam tisuća stanovnika, a skoro 5000 zaposlenih u nizu tvrtki. Naše gospodarstvo raste, šire se gospodarske zone, ulagači nam dolaze iz cijelog svijeta, izrazito smo izvozno orijentirani te nam za takav gospodarski potencijal nužno treba i kadar ovog usmjerenja. Stoga vas molimo da razmotrite odluku kojom ukidate razred ekonomskog usmjerenja u Srednjoj školi Prelog. Nama, Gradu Prelogu i njegovom gospodarstvu takav je način obrazovanja od izuzetne važnosti. Ljubomir Kolarek dr.med.vet. , saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
260 Zvonimir Alković O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u idućoj školskoj godini.U školi Matija AntunReljković nestala bi 3 smjera-ekološki, šumarski i fitofarmaceutski, a broj razreda bi se smanjio sa 7 na 6.Škola ima svu opremu,najmodernije laboratorije, vlastitu ekonomiju,stručni kadar za obrazovanje učenika.Na ovaj način učenici koji žele upisati navedene smjerove, će se na obrazovanje odlučiti u većim gradovima, izvan Slavonije, a po završetku obrazovanja se većina vjerovatno neće ni vratiti u Slavoniju, te će se nastaviti demografski pustoš u ovom području. Zvonimir Alković doktor veterinarske medicine Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
261 Katarina Vlahović O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo odlukom o ukidanju jednog razreda ekonomskog usmjerenja u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu. Zašto ukidati razred kada ima dovoljno zainteresiranih učenika? Zašto ukidati razred kada učenici nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja uspješno polažu ispite državne mature, upisuju željene fakultete, a također su osposobljeni za tržište rada. Kontradiktorno je i licemjerno ukidati razred, a povećavati broj učenika u razredu s 24 na 26. Razred se ukida ako nema dovoljno zainteresirane djece, ako zanimanje nije traženo na tržištu rada ili ako učenici ne ostvaruju uspjehe u pogledu upisivanja željenih fakulteta. Ekonomska i upravna škola Split nema problema s upisima ekonomskog usmjerenja, radimo kvalitetno i predano, djeca nam ostvaruju izvrsne rezultate u pogledu prolaznosti na ispitima državne mature i upisa na željene fakultete. Ukidanjem razreda neka će djeca biti uskraćena i nezadovoljna, a time i njihovi roditelji. Mi nastavnici već smo nezadovoljni nizom Vaših odluka, i prošlih i sadašnjih, a očito i budućih. Kakav je to sustav obrazovanja u kojem je nezadovoljan i nastavnik i učenik? S poštovanjem, Katarina Vlahović, prof. Ekonomska i upravna škola, Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
262 Anita Nekić O D L U K U Poštovani, tužno je s kojom lakoćom si dajete pravo upravljati životima nas i naše djece, rekla bih da ste prvo rekli "hop" pa tek onda skočili po pitanju ove odluke. Pišem Vam i kao djelatnik Srednje škole Čazma u kojoj namjeravate ukinuti gimnazijski odjel, kao građanin općine Križ i kao roditelj čije je dijete planiralo upisati gimnaziju u svom mjestu boravka. Kad mislim da ne možete gore, ipak, priznajem, možete... I tu ću stati... S poštovanjem! Anita Nekić Srednja škola Čazma - profesorica njemačkog i mađarskog jezika i književnosti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
263 DAVOR PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao Goranin, bivši učenik i sadašnji nastavnik u Srednjoj školi Delnice pozivam vas da pomno preispitate trenutne prijedloge upisa u prve razrede Srednje škole Delnice te i u ovoj školskoj godini omogućite upis učenika u usmjerenja: opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, ekonomist, bravar i automehaničar, kao i šumarski tehničar prema interesu lokalnih sredina Gorskog kotara. Smatram kako je pogrešno unaprijed učenicima ne dozvoliti izbor te bez jasnog kriterija i alternative zatvarati dosadašnje smjerove i ne omogućiti otvaranje novih, već bi bilo potrebno učenicima ostaviti izbor obrazovanja koje žele imati i u vlastitoj sredini. Osobno nakon završetka osmog razreda osnovne škole nisam se osjećao spremnim kao 15-godišnjak uputiti na školovanje u drugu sredinu te sam u Srednjoj školi Delnice dobio kvalitetno gimnazijsko obrazovanje koje mi je omogućilo jednostavan i uspješan nastavak fakultetskog obrazovanja, a zbog ostanka kod kuće imao sam mogućnosti nastaviti baviti se dotadašnjim osobnim interesima i sudjelovati u kulturnom i umjetničkom životu svoje sredine. Srednja škola Delnice, odnosno njezini učenici i nastavnici već godinama ostvaruju odlične rezultate u cijelom nizu različitih područja što je dokaz uspješnoga rada i potrebe da ova ustanova i dalje djeluje, napreduje, razvija se i doprinosi daljnjem razvitku Gorskog kotara koji je zbog niza razloga u težem položaju od nekih drugih dijelova Hrvatske. Zatvaranje određenih smjerova u Srednjoj školi Delnice dovelo bi do daljnjeg iseljavanja učenika i njihovih cijelih obitelji, a također i djelatnika škole i njihovih obitelji. Time bi se izravno utjecalo na kvalitetu sadašnjeg i budućeg života u Delnicama, ali i u gotovo cijelom Gorskom kotaru. Hvala vam na razmatranju mog komentara, Davor Pleše, nastavnik mentor, Srednja škola Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
264 Marina Bubanjac O D L U K U Poštovani! Djelatnik sam Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci. Ovim putem se javljam kako bi ukazala na svoje nezadovoljstvo ukidanjem jednog razreda, smjer Ekonomist te smanjenjem upisne kvote. Naime, sve više učenika nam dolazi po posebnom programu i uz njih, tijekom godine imamo veliki broj zahtjeva za prebacivanjem učenika iz određenih srednjih škola u našu. Svake godine smjer Ekonomist ima i više prijavljenih učenika nego što natječajem tražimo, te bi ovim putem veliki broj njih bio primoran tražiti nastavak obrazovanja u drugoj školi. Osim toga, nastavni kadar bi tu također bio pogođen, došlo bi do smanjenja istoga, a mislim da Vam nije u cilju ljude koji su se obrazovali, ali i dalje se svakodnevno obrazuju i napreduju proglasiti tehnološkim viškom. Naši učenici su marljivi ljudi, mlade osobe, koje zaslužuju obrazovanje po vlastitoj želji, a velik dio njih nastavlja svoje obrazovanje na našim fakultetima. Ovim putem Vas molim da uvažite ove bitne činjenice te prihvatite prijedlog strukture upisa koje je odobrio naš osnivač Vukovarsko- srijemska županija. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
265 Dragica Pleše O D L U K U Protivim se odluci ukidanja usmjerenja u Srednjoj školi Delnice. Smatram da to znači umiranje cijele regije. Popularne izlete ili skijanja neće nitko moći voditi jer u kraju neće uskoro biti radno sposobne populacije. Svi pričaju kako je život na otocima težak. Probajte prezimiti jednu godinu u Gorskom kotaru pa ćete vidjeti da ni ovdje nije puno bolje. Bez škole, vrtića i državnih službi nema ni života u nekom kraju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
266 Ivana Maric O D L U K U Poštovani,ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razredsrednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač ukombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola.Želim napomenu+ da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača,jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač bi+ ukinut,pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan.Učenici manjine nemaju paletu škola za izabra+ kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da sevodimo poli+kom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranimodjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište radamogu bira+ između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenjeProdavač imamo potreban kadar te prak+kum za izvođenje prak+čne nastave u školi u kojismo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvarujese svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisakako bi naši učenici imali mogućnost nastaviTi svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Srdačan pozdrav Ivana Maric, mag.Edu.inf Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
267 IVONA ANDLAR ĐURĐEVIĆ O D L U K U Poštovani! Želim izraziti nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023. Bivša sam učenica Srednje škole Delnice, maturirala 2007. godine (smjer: opća gimnazija). Na spomen srednje škole, javljaju se samo lijepe uspomene. A to želim i generacijama koje su na početku svog srednjoškolskog obrazovanja. Nema ničeg ljepšeg od odrastanja, obrazovanja i napredovanja u svom rodnom kraju. A Srednja škola Delnice može ponuditi kvalitetno obrazovanje i ima profesore kojima je stalo do učenika. Dokaz za to su uspjesi učenika na natjecanjima i uključenost škole u brojne projekte. Iza toga stoji rad i trud profesora. Zato, odustanite od navedene Odluke! Motivirajte mlade ljude da ostanu u Gorskom kotaru! O ovoj Odluci ovisi budućnost velikog broja mladih ljudi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
268 Darko Pleše O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice, stanovnik Delnica od rođenja do današnjeg dana, protivim se zatvaranju smjerova u Srednjoj školi Delnice i smanjivanju prilika za obrazovanje stanovnicima Gorskog kotara. Odlukama o zatvaranju smjerova u Srednjoj školi Delnice, djeca i mladi napuštat će Gorski kotar, neće se više vraćati u rodni kraj i stanovništvo će nestati, dok se redovito volimo hvaliti kako je ovo područje hrvatska Švicarska. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
269 Zvonimir Tadejević O D L U K U Poštovani, ne uzvišeni, presvjetli.....ne znam kako vam je draže....ako biste htjeli da vas nazovem??? Vi ....! Vi, koji sjedite u fotelji, kopate nos, čitate auto magazin ili Gloriju...da Gloriju...ili ne, to je tekst sa više od 250 riječi. Ne možete se vi koncentrirati na to, predugo traje, a odluka je već donesena...sramite se.... Znate li uopće kako se zovu škole iz kojih ste izašli kao maturanti koji su "guštere" prvaše mazali pjenom i ponosili se time, a oni su bili ponosniji od vas jer su upisali školu?????? Gdje ste?? Što se desilo, dogodilo? Imate li djecu? Kako se zovu?(nadam se da znate) Ne znam....prebrzo mi stvari prolaze kroz glavu koje bi vam mogao iznijeti u 10 min. Vjerujem da ne biste razumjeli niti 30% toga...otežavate večeri, jutra, dan, ručak ljudima svojim odlukama. Unosite razor i polemiku zbog nedosljednosti u provedbi zacrtanoga ma što god to bilo...ili ustvari ispričavam se. Dosljedni ste samo zapovjedi EU parlamenta i goblina koji bauljaju po kuli ili piramidi za koju se ne zna sliči li više Babilonskoj ili Egipatskoj. Jeftino ste se prodali, a svi ćemo skupo to platiti...pa i vaša djeca ako ih imate ili znate da ih imate. OSTAVITE SŠ DELNICE NA MIRU.(tamo sam naučio da postoji i etika osim vjeronauka) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
270 Dubravko Podnar O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Populacijska i gospodarska specifičnost Gorskog kotara već je dovoljan razlog da se kod rasprava o obrazovanju napusti prebrojavanje učenika i dopusti pristup nastavi koji omogućuje rad s manjim odjelima i individualizaciju, model koji je već provjeren i donosi rezultate. S poštovanjem, Dubravko Podnar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
271 MARTINA OŽANIĆ O D L U K U Poštovani, bivša sam učenica Srednje škole Delnice i moram izraziti svoje neslaganje s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Gorski kotar kao dio jedne Primorsko-goranske županije se već jako dugo vuče za ovim "primorskim" dijelom i vrlo često je zanemarivan, zaboravljen i sl., ali svaki pojedinac koji je ovdje rođen i odrastao vezan je za taj kraj i na neki način mu se vraća. I sama sam morala otići radi posla u veći grad, da nije bilo neophodno i da je bilo posla za mene u mom Gorskom kotaru ostala bih bez razmišljanja. Pa tako i sa sigurnošću mogu reći da me Srednja škola Delnice postavila na noge i usadila u mene mnoga znanja. U njoj su tada, a i sada rade profesori koji svoj posao obavljaju kvalitetno i sa posebnom strašću, svatko tko je išao u školu u manjem mjestu zna da je taj odnos profesor-učenik puno kvalitetniji jer profesori se svakom pojedinom učeniku može posvetiti sa većom pažnjom. Zato smatram da odluka, o ukidanju smjerova u koje se ne upiše barem 20 učenika, nikako nije dobra. Ako uzmemo u obzir i iseljavanje ljudi iz tog kraja, onda bi ovo stvarno mogao biti njegov kraj. Ukoliko će djeca morati svoje željeno obrazovanje tražiti u nekom većem gradu, vrlo vjerojatno će se cijele obitelji preseliti ili će djeca biti osuđena na cjelodnevna i mukotrpna putovanja, a da ne spominjem da neka manja mjesta Gorskog kotara niti nemaju autobusne linije. Učenici usprkos tome što su iz manjih škola postižu dobre rezultate na natjecanjima, sudjeluju u projektima i imaju dobre rezultate na maturi i upisuju željene fakultete. Nemojte im uskratiti obrazovanje u njihovom rodnom kraju i natjerati ih da odu u veće gradove! Vaše Ministarstvo, ali i mnoga druga trebala bi se malo više posvetiti reformama kako bih se područje Gorskoga kotara naselilo, a ne pretvorilo u pustoš. Lijepi pozdrav i nadam se rješavanju ove sporne odluke u korist malih škola jer one to zaslužuju, Martina Ožanić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
272 Dubravka Matković O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojemu se u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednja škola u Republici Hrvatskoj s kontinuiranim djelovanjem i ove godine slavi 415. godina od svoga osnutka. Iz Klasične gimnazije u Zagrebu izrasli su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Zagrebačko sveučilište. Dakle slobodno možemo reći da je Klasična gimnazija u Zagrebu nacionalna baština Republike Hrvatske. Vjerujem da se možemo složiti da nacionalnu baštinu treba njegovati i jasno i glasno se njome ponositi, a ne umanjivati njezinu važnost i malim koracima je gasiti. Upravo se ovo zadnje trenutno događa gašenjem jednog razrednog odjeljenja u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Klasična gimnazija u Zagrebu od šk. god. 2010./2011. godine upisuje šest (6) razrednih odjela u tri generacije i pet (5) u jednoj generaciji. Ove godine prema predviđenome i odobrenome planu upisa trebalo bi se upisati šest (6) razrednih odjela jer školu napušta šest (6) maturalnih razreda. Broj učenika u Klasičnoj gimnaziji zadnjih nekoliko godina raste što znači da raste interes mladih ljudi u gradu Zagrebu za najsveobuhvatnijim obrazovanjem koje obrazovni sustav pruža. Klasična gimnazija u Zagrebu je jedina javna škola u Republici Hrvatskoj koja svoj program u potpunosti temelji na klasičnome obrazovanju i ukidanjem jednog razreda u toj školi sustav mladim ljudima zainteresiranima za takvo obrazovanje šalje poruku da je ono loše i nepotrebno. Sustav tim potezom također pobija vlastitu strategiju budući da je strategija obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj usmjerena na povećanje učenika u gimnazijskim odjelima, s trenutnih 40% za Grad Zagreb i oko 30% za Republiku Hrvatsku na više od 50% učenika upisanih u gimnazije. Smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija u Zagrebu treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača. Lijep pozdrav, Dubravka Matković, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
273 Mateo Jerbić O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice, ne slažem se s danim prijedlogom upisa i ukidanjem smjera ekonomist. Smatram da se samo raznolikošću ponuđenih programa može zadržati čim više mladih u Gorskom kotaru. Iz svog iskustva znam da se većina učenika Srednje škole Delnice vratila u ovaj kraj što svakako mislim da je cilj i u budućnosti. Molim da uzmete u obzir specifičnost našeg kraja i potrebu da zadržimo mlade na sve moguće načine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
274 Lucija Kezele O D L U K U Poštovani, jedna sam od bivših učenica koja je pohađala Srednju školu Delnice. Ovim putem želim izjaviti kako se nimalo ne slažem s prijedlogom upisa u prve razrede srednje škole u nadolazećoj školskoj godini 2022./2023. Samim time što želite ukinuti smjer ekonomist smanjujete mogućnost ostanka učenika u njihovome rodnom kraju. Kao što i sami znate, područje Gorskog kotara pati od velike depopulacije. Zašto to dodatno poticati? Uzmimo u obzir kako bi ukidanjem smjera patili i učenici, ali i njihovi roditelji. U već nesigurnom dobu u kojem živimo (uzmimo u obzir tek ono što će doći), mnogi roditelji nemaju financijske uvjete da pruže svojoj djeci školovanje u većemu gradu. Morate uzeti u obzir kako mnoga djeca koja će upisati prvi razred srednje škole još uvijek nisu spremna odvojiti se od svojih obitelji i grada/mjesta u kojemu žive. Tijekom svog školovanja u Srednjoj školi Delnice za sve profesore i osoblje imam same riječi hvale. Profesori pružaju najbolju spremu učenicima, potiču ih na sudjelovanje u raznim natjecanjima i projektima u kojima ostvaruju odlične rezultate. Valja napomenuti i kako time što određeni smjer upiše manji broj učenika daje profesorima priliku da se još više posvete pojedincu, Mogu reći kako neke od najljepših uspomena vežem za svoje srednjškolske dane upravo zato što sam imala priliku pohađati srednju školu koja je u mome kraju, a sigurna sam i kako bi se ostali bivši učenici složili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
275 Zlatko Obradović O D L U K U Poštovani , Ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. , a vezano za SŠ Delnice. Samo tri razredna odjela nedovoljna su za Delnice i Gorski kotar , a umjesto zadržavanja mladih u ovom lijepom kraju izravno ih se potiče na odlazak. Vjerujem da to neće proći , te da će se broj razrednih odjela revidirati u skladu s traženim. S poštovanjem Zlatko Obradović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
276 Petra Kruljac O D L U K U Poštovani, Kao jedna od bivših učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem potpunu podršku upisnoj politici te škole. Svi profesori i djelatnici moje bivše škole pružaju najbolje moguće obrazovanje njezinim učenicima koje nastoje i zadržati u Gorskom kotaru. Mogućnost upisa drugih zanimanja uz dvije gimnazije smanjuje depopulaciju i odlazak učenika i mladih iz tog kraja, a malobrojnost učenika u samoj školi otvara veće prilike za sudjelovanje svakog pojedinca u mnogim projektima i natjecanjima gdje Srednja škola Delnice ima odlične mentore i ostvaruje zavidne rezultate. Raznolikost zanimanja i interesa među učenicima poticala nas je da učimo jedni od drugih te da međusobno surađujemo i motiviramo se, a prijateljsko okruženje u školi među učenicima i djelatnicima to nam je uvijek i dopuštalo. Zadržavanje raznovrsnih smjerova i učenika ima veliko značenje za napredak same škole, pa i cijelog Gorskog kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
277 Petra Veselin O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice želim dati do znjanja kako se NIKAKO ne slažem s prijedlogom o ukidanju smjera ekonomost u istoj toj školi. Samim ukidanjem tog smjera smanjili biste broj mladih koji ostaju u Gorskom kotaru, što nikome nije u cilju. Osim toga, školi iz koje imam samo lijepe uspomene to bi bio prvi korak prema zatvaranju, a svakako ne bih voljela da generacije koje dolaze u tako bitnom periodu života nemaju mogućnost stvaranja najljepših uspomena u svom kraju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
278 SINIŠA VALENTIĆ O D L U K U Poštovani, Upoznat sam sa radom srednje škole Delnice te se ne slažem sa ovom odlukom ukidanja smjerova u spomenutoj školi. Vezano uz zahtjev za minimalnim brojem učenika u razredu, 20 učenika, a za koji se proziva i škole koje imaju razrede s manjim brojem učenika. Moja generacija je imala 18 učenika u razredu, i smatram da činjenica da smo imali manji broj učenika u razredu je omogučila profesorima da se svakome posvete više vremena, i pruže kvalitetnije obrazovanje. Provođenje ove odluke, koja je i indikacija dugoročnog planiranja budučnosti SS Delnice, svakako bi otežalo stanovnicima Gorskog kotara ostanak, a i nama koji bi se htjeli vratiti povratak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
279 SANJA JANŽEK O D L U K U Poštovani, molim Vas uzmite u obzir i moj (naš) apel te odustanite od predložene odluke kojom bi ukinuli gimnazijski odjel u Srednjoj školi Čazma. Zovem se Sanja Janžek i sa obitelji živim u Čazmi. Zahvaljujući odluci hrabrih ljudi iz Ministarstva školstva u suradnji sa tadašnjim ravnateljstvom srednje škole Čazma imala sam priliku ratnih 90-tih biti prva generacija Prirodoslovno-matematičke gimnazije, kasnije Opće gimnazije u Čazmi. Dolazim iz radničke obitelji i prva sam iz obitelji koja je završila gimnaziju i dvije Visoke škole, inženjerskog smjera. Bogatstvo i ljubav za stjecanjem znanja koje sam primila kroz gimnazijsko školovanje obilježilo mi je život, koje nastojim prenijeti na svoje prekrasne kćeri. Starija kći, maturantica 4 r. Opće gimnazije u Čazmi upravo je u pripremama za upis na željeni fakultet, a mlađa kći završava 8 r. osnovne škole Čazma i planira upisati gimnaziju, ne znamo gdje, čekamo na Vašu odluku. Već ste čuli da živimo na depriviranom području, loše prometne povezanosti sa okolnim gradovima. Oprostite, ali ovako predloženom odlukom ukidate djeci sa ovog područja mogućnost ostvarenja životnog potencijala. Ovakvom odlukom našoj djeci kradete snove. Molim vas, budite hrabri kao vaši prethodnici koji su otvaranjem gimnazije u Čazmi ( na snazi već 30 godina) omogućili djeci obrazovanje, obiteljima sreću i napredak, a gradu i županiji osnaženje i svjetlu budućnost. Molim Vas, budite konstruktivni vizionari. Nastavite s nama živjeti naše snove. Uvijek ste dobrodošli u naš lijepi gradić. To je moja Čazma, dragi domak moj. Čazma mi je jedina, dom moj i dom tvoj. To je moja Čazma, lijepo joj je ime. Najljepši mi kutak, drage Moslavine. S poštovanjem, Sanja Janžek s obitelji. Prihvaćen Zahvaljujemo na odgovoru.
280 TAMARA PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao nastavnica iz Rijeke koja svaki dan putuje na posao u Gorski kotar izražavam neslaganje s prijedlogom upisa u prve razrede za Srednju školu Delnice. Ja sam jedna od mnogih kolega iz Rijeke koja je posao pronašla u manjim školama u Gorskom kotaru. I zbog toga sam sretna i vjerujem da nisam jedina koja niti ne pomišlja (ponovno) tražiti posao u velikom gradu. Škole u manjim sredinama imaju dušu i predivno je raditi s učenicima kojima se možeš više posvetiti jer ih u razredu nije 20. I male škole ostvaruju velike uspjehe! I upravo zato nije u redu da se učenike potiče da daljnje školovanje nastavljaju u velikim gradovima umjesto u ruralnim sredinama iz kojih potječu. Stalno se govori kako na razne načine treba zaustaviti odlazak mladih ljudi iz sredina kao što je Gorski kotar, ali ovaj prijedlog to definitivno neće učiniti! Učenici bi u Delnicama i okolnim mjestima trebali imati mogućnost nastaviti svoje školovanje u Srednjoj školi Delnice i tamo ostati. Stoga treba zadržati smjer ekonomist i omogućiti otvaranje novog strukovnog smjera koji će omogućiti mladim ljudima iz Gorskog kotara da se tamo školuju, a onda i zaposle. Lijep pozdrav, Tamara Pleše Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
281 MARTINA AŠENBRENER KATIĆ O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Srednja škola Delnice je pružila, pruža i može pružiti izvrstan odgoj i obrazovanje djece što možemo vidjeti u raznim segmentima. Primjerice, po rezultatima koje učenici pokazuju na različitim natjecanjima, angažiranosti u različitim projektima, brojni učenici nastavili su svoje obrazovanje u visokom školstvu i postigli značajne rezultate i tako dalje. Iako je broj djece manji od ostatka države, to možemo smatrati i kao prednost s obzirom da je zbog većeg broja nastavnika po broju učenika povećana individualizacija u nastavi čime su učenici i nastavnici zadovoljniji i sam proces obrazovanja je mnogo kvalitetniji. Nadam se da ćete još jednom razmotriti svoju odluku. S obzirom da je Srednja Škola Delnice na specifičnom području, svaki smjer je itekako bitan kako bismo zadržali učenike na našem području i spriječili dodatno iseljavanje mladih. S poštovanjem, doc. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić, bivša učenica SŠ Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
282 DANIJEL MILIŠIĆ O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede šk. god. 2022./23. te dajem punu podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Zbog specifičnosti položaja Delnica i Gorskog kotara, kao i ekstremne depopulacije, važno je mladima omogućiti školovanje kao preduvjet ostanka i opstanka. Zadržavanje ekonomske i otvaranje šumarske škole je od velikog značaja za cijeli kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
283 Boris Anić O D L U K U Poštovani, ovim putem dajem mišljenje o Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i smanjenje broja razrednih odjela u gimnazijama u Gradu Zagrebu. Klasična gimnazija upisuje tri generacije od šest razrednih odreda (5 početnika iz klasičnih jezika te jedan nastavljački iz klasičnih razreda) te jednu generaciju od pet razrednih odjela (4 početnička i 1 nastavljački razred). Ukupno je u školi 23 razredna odjela. Svake godine do sada tražila je upis razrednih odjela jednak broju razrednih odjela koji su završili posljednju godinu obrazovanja. Ove je godine bez obrazloženja donesena odluka o smanjenju broja upisa za cijeli jedan razredni odjel, što smatram neopravdanom odlukom. Naime, smanjenje gimnazijskih razrednih odjela protivno je strategiji obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, budući da je strategija usmjerena na ukupno povećanje učenika u gimnazijskim odjelima, s trenutnih 40% za Grad Zagreb i oko 30% za RH na više od 50% učenika upisanih u gimnazije. Klasična gimnazija jedinstvena je po svojem programu grčkoga i latinskoga jezika, trenutno i jedina državna škola koja nudi takvo široko gimnazijsko obrazovanje, stoga je smanjenje broja razrednih odjela u toj školi osobit, nelogičan i kontraproduktivan udar na ionako rijetko i vrijedno obrazovanje, za koje između ostalog postoji rastući interes, kako za učenika osnovnih škola unutar Zagreba, tako i onih koji dolaze izvan granica Grada Zagreba – škola u posljednjih nekoliko upisnih ciklusa popunila sva raspoloživa mjesta već na ljetnom upisnom roku i ne postoji opravdan razlog za sumnju da će ove godine škola podbaciti. Osnivač, Grad Zagreb, također podržava školu u njezinoj želji za zadržavanjem postojećeg broja razrednih odjela. Smatram da je izuzetno važno istaknuti i da je osobito tijekom posljednjih nekoliko godina Klasična gimnazija zahvaljujući zajedničkom radu nastavnika i učenika ostvarila brojne nove suradnje, a time i nadogradnje svojeg programa (NCVVO – vanjsko vrednovanje škola, AZOO – SHE program, Erasmus+ program, inicijative učenika izvan škole u radu na dobrotvornim događajima, poput koncerata ili rada na pošumljavanju Republike Hrvatske – Šumoborci, zatim Institut Latina et Greaca, Društvo Zagrebačke Klasične gimnazije te brojnim drugim, o čemu svjedoče brojne stranice posvećene školi na društvenim mrežama i internetu), kao što tradicionalno nudi i izuzetno bogat program fakultativnih predmeta i grupa, zbog kojih učenici itekako prepoznaju Klasičnu gimnaziju kao mjesto svojeg srednjoškolskog obrazovanja, i u kojima ostvaruju svoje interese. Grad Zagreb, svjestan važnosti fakultativnih predmeta, uložio je ozbiljna sredstva u unapređivanje Škole, od opreme za provođenje redovnih i fakultativnih predmeta, ali osobito i na infrastrukturnim zahvatima i modernizacijom Škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja također je uložilo znatna sredstva za kvalitetniji rad u učionicama. Takva je potpora znak rasta kvalitete postojećeg obrazovanja, a ne planiranja smanjenja broja učenika. Na temelju završenog klasičnog obrazovanja, brojni učenici odlučuju se za studij, bilo unutar ili izvan Republike Hrvatske, za koji im škola daje izvrsne osnove i pripremu svojim širokim, jedinstvenim i sve rjeđim tipom obrazovanja. Odluka o smanjenju broja učenika kojima se daje prilika za takvo široko obrazovanje koje u punom smislu označava krilaticu Škola za život politika je koja gimnazijsko obrazovanje vodi u suprotan smjer od zacrtane strategije. Jedan razred manje klasičara u okolnostima rasta interesa za taj program pokazuje nespremnost na primjeren odgovor na odaziv današnjih osmaša na poziv na obrazovanje u jednoj od najstarijih škola na ovim prostorima, i to upravo u trenutku kada Škola slavi svoj 415. rođendan. Klasična gimnazija ne traži proširenje broja razrednih odjela niti povećanje troškova. Klasična gimnazija ne traži neki novi i dodan eksperimentalni program. Traži upis jednakog razrednih odjela koliko ih je ove jubilarne godine završilo. Koji je značaj Škole najbolje je opisan na njezinoj službenoj Internet stranici, nedavno pokrenutom vrlo konkurentnom časopisu, društvenim mrežama, medijima. Zaslužuje boriti se za jednak broj razrednih odjela koji iz Škole odlazi nakon završetka obrazovnog ciklusa. S poštovanjem, Boris Anić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
284 Ivana Lorković Pintač O D L U K U Poštovani, jednom davno je mudar čovjek rekao: „Izaberite posao koji volite i nećete morati raditi niti jedan dan u životu.“ Takav je osjećaj raditi kao nastavnik u Srednjoj školi Delnice, u predivnoj prirodi, još divnijim ljudima i učenicima. Hoće li nešto takvo moći reći i neki budući naraštaji!? Ovakvom odlukom zasigurno ne, jer izbora neće imati. Ukidanjem broja razrednih odjela i smjerova tjerate ove mlade ljude i njihove obitelji i polako uništavate ovaj kraj. Iako iza Vaše odluke možda i postoji dobra namjera da mlade ljude zainteresirate za neka druga zanimanja, na ovaj način postići ćete upravo suprotno; nezadovoljstvo i tugu. Mogu samo reći da ova mala sredina stvara velike ljude, što je vidljivo iz rada, rezultata i uspjeha naših učenika. Nadam se da ćete preispitati svoju odluku i dati šansu ovom kraju i ljudima koji ga čine. Ivana Lorković Pintač, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
285 VESNA STUNKOVIĆ O D L U K U Poštovani, Ovim putem izražavam neslaganje s vašim prijedlogom strukture upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Gospodarsku školu iz Čakovca. Prijedlog strukture upisa uskladili smo s osnivačem Međimurskom županijom. U objavljenom dokumentu ukinut nam je jedan četverogodišnji razredni odjel zanimanja agrotehničar, a broj učenika u četverogodišnjem zanimanju cestovni tehničar smanjen je na pola i spojen s četverogodišnjim zanimanjem modni tehničar. Isto tako ukinut nam je drugi traženi trogodišnji razredni odjel zanimanja vozač koji je bio u kombinaciji s trogodišnjim zanimanjem pismoslikar. Prema Vašem prijedlogu, Gospodarskoj školi ukinuta su ukupno 2 razredna odjela. Predložila bih da se prijedlog strukture upisa korigira na slijedeći način: Umjesto predloženih 12 mjesta za učenike zanimanja cestovni tehničar da se broj poveća na 20 mjesta i da to bude jedan zaseban razred, kako smo i mi naveli u našem prijedlogu strukture upisa. Isto tako, da nam se vrati u strukturu upisa četverogodišnje zanimanje agrotehničar, 8 mjesta i spoji s četverogodišnjim zanimanjem modni tehničar, 12 mjesta. Na taj način u školi bi imali 2 četverogodišnja zanimanja. Navedenu promjenu potkrijepila bih činjenicom da svake godine redovito upisujemo jedan razred zanimanja cestovni tehničar, 20 upisnih mjesta, za koje postoji uvijek veliki interes već u prvom upisnom roku. Također, ukidanjem zanimanja agrotehničar, jedinog četverogodišnjeg zanimanja u našoj školi iz tog područja, ukida se mogućnost upisa učenika koji pokazuju interes za to poljoprivredno zanimanje, a proizvodnja hrane prikazuje se kao jedan od prioriteta razvoja RH i Međimurske županije koja je poljoprivredno orijentirana. Ujedno se na taj način smanjuje i postotak visokoobrazovanog kadra iz područja agronomije u Međimurju i RH. Učenici koji se upisuju u zanimanje agrotehničar su učenici koji najčešće imaju mogućnost samozapošljavanja jer njihovi roditelji imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i na taj način pruža im se mogućnost održivosti takvih gospodarstava i napredak u proizvodnji hrane, kao i daljnje visokoškolsko obrazovanje. U sklopu škole nalaze se opremljeni praktikumi za izvođenje vježbi u tom programu, kao i poljoprivredna školska ekonomija, u koju su uložena značajna sredstva za opremanje od strane Ministarstva poljoprivrede i europskih fondova. Na taj način omogućuje se kvalitetno obrazovanje za zanimanje agrotehničar. Isto tako, interes učenika za četverogodišnje zanimanje modni tehničar raste iz godinu u godinu. U nadi da ćete izvršiti korekciju Odluke, unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem Vesna Stunković Ravnateljica Gospodarske škole, Čakovec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
286 Andrea Pajović O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice, ne slažem se s ukidanjem smjerova u spomenutoj školi iz više razloga. Prvi i najvažniji razlog je depopulacija Gorskog kotara. Upravo ovom odlukom veliki broj mladih ljudi natjerat će te da odlaze u veća mjesta gdje im se nudi mogućnost školovanja u smjeru koji je njihova želja. Time se smanjuje broj mladih ljudi na području Gorskog kotara, koji i ovako ima velikih demografskih problema. Drugi razlog jest sama uspješnost škole. Škola u zadnjih nekoliko godine, pa čak dok sam se i ja školovala tamo, imala je izvrsne učenike koji su osvajali mnogobrojne nagrade te sudjelovali su u mnogim projektima. Stoga smatram da sukladno vašom demografskom politikom na koju se često pozivaju vladajući političari i kojom se često diče, nije u redu zatvoriti smjerove u navedenoj školi, jer time i će nastavnici koji su odlični u svom poslu izgubiti svoja radna mjesta koja je nažalost u Hrvatskoj dalje vrlo teško pronaći. Stoga slažem se s komentarima, uspješnost škole, učenika, nastavnika posebno malih mjesta se treba nagrađivati, a ne kažnjavati zatvaranjem. S poštovanjem, Andrea Pajović, mag. edu. povijesti i povijesti umjetnosti, bivša učenica Srednje škole Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
287 Sandra Muhvić O D L U K U Poštovani, I sama sam bila učenica SŠ Delnice. Zatvarati jedan tako bitan smjer što zbog djece, jer netko možda ne želi u gimnaziju što zbog same depopulacije stanovništva, vodilo bi u propast. U razgovoru na poslu s ljudima, neki su rekli ukoliko neće biti ekononskog smjera oni neće biti u mogućnosti financirati sve obaveze koje svako dijete zaslužuje. U doba inflacije, zadavati roditeljima još jedan trošak koji NE MORAJU plaćati jer imamo sve u našem gradu, bio bi katastrofalan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
288 Katarina Fabijanić O D L U K U Poštovani, Želim skrenuti pozornost na zahtjev za minimalnim brojem učenika u razredu – 20 učenika – za koji se proziva i škole koje imaju razrede s manjim brojem učenika. Smatram da 20 učenika u jednom razredu treba biti maksimalni, a ne minimalni broj učenika. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja izašao je u Narodnim novinama prvi put davne 1992. godine, a odredba članka 4. stavka 1. stupa na snagu 2023. (dakle, ne još) i kaže „Optimalan je broj učenika u razrednom odjelu 24. Razredni odjel može se ustrojiti i s 20 učenika, a ne s više od 28 učenika.“ Takav razredni odjel broji više učenika nego što je optimalno u realnoj nastavi, pogotovo u nastavi stranog jezika. Nastava se bitno izmijenila od stare frontalne, ex cathedra nastave koja je „trpjela“ veći broj učenika koji više nije optimalan te je prema tome potrebno smanjiti broj učenika u razredu kako bi se ona mogla optimalno izvoditi. Često se u nastavu u strukovnim srednjim školama uključuju i učenici s teškoćama, te je prema istom članku dozvoljen broj od 20 učenika ukoliko troje imaju teškoće u razvoju. Poznato je i da se neke teškoće zataje pri upisu ili kasnije otkriju, a prema Konvenciji o pravima djeteta i vlastitom Zakonu o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi moramo učenicima omogućiti primjeren oblik školovanja. Iz istog razloga se protivim ukidanju bilo kakvih strukovnih zanimanja koja redovito upisuju učenici s teškoćama. Ukidanjem tih zanimanja uskraćuje se učenicima s teškoćama odabir zanimanja u kojem se oni dobro snalaze, postaju samostalni i doprinose društvu, uz pohvale poslodavaca kod kojih su na praksi. Iz tog razloga smatram da se treba omogućiti i upis manjeg broja učenika, pogotovo ako se radi o traženim i deficitarnim zanimanjima, a iza toga stoji i zakon, odnosno, stavka 3. članka 4. koja glasi: „Razredni odjeli u školama na otocima i područjima od posebne državne skrbi, u brdsko-planinskim područjima te razredni odjeli u umjetničkim školama, školama koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, školama na jezicima i pismu nacionalnih manjina i privatnim školama s pravom javnosti mogu se ustrojiti i s manjim brojem učenika.“ Zato smatram da nije opravdano nastojanje ukidanja redom strukovnih razrednih odjela pod objašnjenjem „nema 20 učenika“. Ne bi ih ni trebalo biti toliko. Važno je i spomenuti da nemali broj učenika upiše gimnaziju ili koje četverogodišnje zanimanje da bi se potom odlučio prebaciti u trogodišnje. Broj učenika u razredu pri upisu nipošto nije konačan broj učenika. To nije izuzetak, već pravilo. Uzmimo u obzir da je i sve manje djece te je i prema tome potrebno prilagoditi Pedagoški standard, a ne ukidati deficitarna zanimanja. S poštovanjem, Katarina Fabijanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
289 DARIO BAKARA O D L U K U Poštovani , Upoznat sam sa radom srednje škole Delnice te se ne slažem sa ovom odlukom ukidanja smjerova u spomenutoj školi. Mislim da donosite krivu odluku, kojom čete samo otjerati mlade ljude iz Gorskog Kotara, a ne ono sto bi trebali raditi a to je omogućiti ljudima u Gorskom Kotaru najbolje moguće obrazovanje. S poštovanjem Dario Bakara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
290 TIHANA LISAC O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice NE slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje - čemu sam i sama posvjedočila. Škola postiže sjajne rezultate kako na županijskoj tako i na državnoj razini. Mogu reći da mladi imaju uzornu okolinu gdje se razvijaju u samostalne, dobre i uspješne pojedince. Smatram da se rad i trud pojedinaca i kolektiva treba nagraditi, a ne "kažnjavati". Ne prisiljavajte ljude da odlaze. Neki ne mogu, a neki i ne žele. S poštovanjem, Tihana Lisac, bivša učenica SŠ Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
291 Helena Mišković O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za 2022./2023. Naša je škola u mogućnosti primiti veći broj učenika zbog svoje veličine, smjerova i kadra. Mnoga druga mjesta u županiji nemaju te mogućnosti i kapacitet pa velik broj učenika svake godine bira našu školu ili se tijekom godine prebace. Smanjivanjem mogućnosti upisivanja određenih smjerova naše škole, učenici su primorani upisivati neželjene smjerove što će kroz određeni period povući i moguća preseljenja u veća mjesta u drugim županijama. Sve to zasigurno nije jednostavno i prihvatljivo za roditelje i nastavnike željne ostanka u svojim mjestima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
292 Vlatka Benko O D L U K U Poštovani, radim već skoro 20 godina u Srednjoj školi Zabok koja je postala Regionalni Centar Kompetentnosti u Krapinsko Zagorskoj županiji. Ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo vašom Odlukom o upisu učenika u 1. razred naše srednje škole. Vašim prijedlogom predviđeno je da se u idućoj školskoj godini, 2022. / 2023. u 1. razred upiše 6 konobara i 14 kuhara, odnosno ukupno 20 učenika tih struka. Nije li to sramotno za ova deficitarna zanimanja, a posebice za jedan Regionalni centar? Regionalni. Za cijelu regiju. Jedan ovakav Centar, koji obrazuje i kadar u ugostiteljstvu i turizmu smije upisati 6 konobara i 14 kuhara?? Vjerujem da je i vama smiješno dok sad čitate ove brojke i nadam se da se radi o nekom lapsusu te da niste doista tako mislili i da ćete udovoljiti našem zahtjevu da upišemo 2 razredna odjela s po 30 učenika svaki. Srdačni pozdrav, Vlatka Benko, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
293 Antonia Totić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam duboko nezadovoljstvo s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u kojem se u Ekonomskoj i upravnoj školi, Split smanjuje broj razreda - smjer ekonomist s 6 na 5,a pri tome povećava broj učenika s 24 na 26. Smatram da ova odluka nije relevantna jer bi na ovaj način ostali bez svega 14 učenika. Obzirom da svjedočimo sve većem broju upisane djece s poteškoćama koja predstavljaju dodatno opterećenje za nastavnika trebalo bi težiti smanjenju, a ne povećanju broja učenika u razrednom odjeljenju. Moram napomenuti da je naša škola najveća u županiji i da je oduvijek bila omiljena među učenicima. Zaposlenici naše Škole su uvijek spremni za nova usavršavanja, postižu visoke rezultate na državnim razinama, sudjeluju u Erasmus+ projektima, promovirajući Školu, ali i našu zemlju diljem EU. Nadam se preispitivanju odluke Ministarstva i uvažavanju mog prijedloga. Antonia Totić. prof Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
294 IGOR PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice želim iskazati svoje nezadovoljstvom Vašim prijedlogom Odluke kojim namjeravate ukinuti smjer Ekonomist u spomenutoj školskoj ustanovi. Bojim se kako nadležni nisu svjesni što ovim potezom čine budućnosti Delnica i Gorskog kotara. Srednja škola Delnice smještena je na 700 metara nadmorske visine, u jednom od najnegostoljubivijih područja u Hrvatskoj. Unatoč svim nedaćama stanovnici opstaju u ovom području, a jedan od temelja našeg opstanka je i Srednja škola Delnice koja za dvije godine obilježava 100 godina svojeg postojanja. Depopulacija ja pogodila i naš kraj, pa je ova škola u 10ak godina izgubila gotovo polovicu svojih učenika. Danas imamo 111 učenika u 14 razrednih odjeljenja. Nekome izuzetno malo, nama u Gorskom kotaru izuzetno puno! Od tih 111 učenika njih 33 pohađa ekonomski smjer. Smjer ekonomist u Delnicama po godinama pohađa 8+9+8+8 učenika – dakle ne može se govoriti o padu interesa učenika. Da li ima logike ukidati smjer za koji interes postoji, koliko mali on bio? Ukidanjem smjera koji pohađa gotovo trećina učenika ove škole dovodi u pitanje i sam opstanak ove ustanove kroz nekoliko godina. Koja je svrha škole koju pohađa dvoznamenkasti broj učenika? Gorski kotar desetljećima gubi svoje stanovništvo. Ovakvim potezom tjeramo djecu od 13 godina iz roditeljskih domova. Oni odlaze u veće sredine (Rijeka, Karlovac, Zagreb, …). Jednom kad odu ti ljudi se neće više vraćati, te će Gorski kotar ubrzo postati vikend naselje i starački dom na otvorenom. Naravno kako nemam ništa protiv umirovljenika ili vikendaša, no kraj bez mladih je mrtav kraj. Što je s ravnomjernih razvojem države kojim se hvale svi političari? Da li stanovnici Gorskog kotara ovim potezom imaju ravnopravnu priliku za obrazovanje kao i stanovnici velikih gradova? Bojim se da ne. Pretvarate nas birokratskom odlukom u građane drugoga reda koji svoje obrazovanje moraju tražiti u drugim sredinama. Srednja škola Delnice je ukinula smjer vodoinstalatera, trgovca, stolara, sad idemo i u ukidanje ekonomista – dok na kraju i ne ukinemo cijelu školu! Ne bih imao ništa protiv kad interesa djece ne bi bilo, no iz gore navedenih podataka možemo zaključiti kako interes postoji, koliko god skroman bio! Na području Gorskog kotara imamo i sve veći broj djece s posebnim potrebama. Radi se o djeci koja su u svemu ravnopravna sa svojim vršnjacima, ali zbog svojih zdravstvenih poteškoća ne mogu na školovanje u druge sredine. Njihov najčešći odabir bio je ekonomski smjer Srednje škole Delnice. Ovim potezom na određenim način im ukidamo mogućnost za nastavkom obrazovanja. Unatoč malom broju učenika profesori ostvaruju u radu s njima izvanredne rezultate. Radi se o vrijednim postignućima koja bi trebalo honorirati, pokazuju kako je Srednja škola Delnice kvalitetna obrazovna institucija koja ne zaslužuje sudbinu koja je čeka. Da li svako ,,selo“ može imati svoju srednju školu? Naravno da ne može. No Delnice su geografsko sjedište Gorskog kotara, najveći su grad na području od Rijeke do Karlovca, te nama gravitira preostalih 17.000 stanovnika Gorskog kotara. Ako Delnice ne zaslužuju svoju Srednju školu onda malo koja sredina zaslužuje. A ukidanje smjera Ekonomist predstavlja i prvi korak k ukidanju Srednje škole Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
295 Jelena Dukan O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukom o ukidanju jednog razreda ekonomskog usmjerenja u splitskoj Ekonomskoj i upravnoj školi u školskoj godini 2022./2023. Veliki broj učenika iz okolnih područja (40%) i iz Splita odlučuje se za zanimanje ekonomist te kao škola nikada nismo imali problema s upisima u navedeno usmjerenje. Ukidanje jednog razrednog odjeljenja u tom usmjerenju te povećanje broja učenika s 24 na 26 neminovno dovodi do smanjenje kvalitete nastave, a same nastavnike ostavlja bez nastavnih sati i u konačnici bez posla! Ekonomska i upravna škola Split učenike osposobljava za tržište rada, a ujedno ih i uspješno priprema za upis na visoka učilišta. Postotak sveukupne prolaznosti naših učenika na Državnoj maturi je 87%. Prosjek učenika strukovnih škola Splitsko-dalmatinske županije upisanih na visoka učilišta je 59%, dok je onaj Ekonomske i upravne škole 78.28 % što govori o kvaliteti rada djelatnika škole. U nadi da ćete uvažiti navedenu primjedbu, lijepo vas pozdravljam. Jelena Dukan, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
296 Vlatka Grgurić O D L U K U Poštovani, Odlukom o ukidanju ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice, korak ste naprijed ukidanju ionako teškog života u Gorskom kotaru. Predanost i angažman profesora predmetne škole kao i ekonomskog smjera, dao je " kruh u ruke" brojnoj djeci Gorskog kotara. Lako je provjerljivo koliko je zavrsenih delnickih ekonomista upisalo i završilo različite studije. Delnice su oduvjek bile središte Gorskog kotara, a ekonomska situacija mnogih roditelja ograničena je upravo na školovanje svoje djece kod kuće ili svega nekoliko kilometara od....Smatram da svojom odlukom iskorištavate malobrojnost i političku nejedinstvenost Gorana te tako pretvarate ovaj kraj u vikendaški rezervat. Upućujem apel Vladi i, odgovornim ljudima koji nešto mogu promijeniti da pomognu, a ne uništavaju ovaj kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
297 ANDREJ BELJAN O D L U K U Poštovani, kada sam čuo za ovu Odluku, zgrozio sam se nad time što planira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice uopće se ne slažem s Odlukom koju donosite. Srednja škola Delnice je pružila, pruža i može pružiti izvrsni odgoj i obrazovanje djece. Dokaz tome su brojni učenici koji nastavili obrazovanje u visokom školstvu i postigli značajne rezultate. Druga stvar je u tome, iako je broj djece manji od ostatka države, to ne umanjuje kvalitetu njihovog obrazovanja. Naprotiv, može ga jedino poboljšati. Zbog većeg broja nastavnika po broju učenika individualizacija u nastavi je povećana. Tako raste zadovoljstvo i učenika i nastavnika i sam proces obrazovanja je mnogo kvalitetniji. Ne razumijem politiku države koja za cilj ima gašenje škola, odnosno smjerova koje planirate ugasiti ovom odlukom. Politika mora, ponavljam mora, imati za cilj stimuliranje mladih i djece da ostanu u svojim rodnim gradovima i selima. Stimulacija ne mora biti financijska, nadam se da je jasno. Ukoliko i žele otići iz svoje domovine, tada to mora biti njihova odluka, a ne potaknuta vašim odlukama i zakonima. Jednostavno ne shvaćam kako ne vidite da ovom odlukom ne samo da gasite grane u našem obrazovnom sustavu, već gasite snove sve djece koje žele upisati te smjerove. Broj zainteresirane djece u ovom slučaju je nebitan, nego je bitna vaša poruka toj djeci, djeci koja su ranije završila te smjerove, njihovim roditeljima i nastavnicima. Poruka je i više nego očita. "Djeca i nastavnici su financijski teret!" Kao i mnoge stvari u današnjoj politici RH, i ova je ekstremno nelogična. I iza toga stojim kao akademski građanin i budući nastavnik (fizike i matematike). Da, fizike i matematike. Dva nastavna zanimanja koja su tragično deficitarna. I još se planiram vratiti nakon studija u rodni Gorski kotar gdje se nadam naći posao. Ako ovako nastavite neću ga pronaći. Kakvu poruku šaljete meni i, po razmišljanju, meni sličnima po cijelo Lijepoj Našoj? Zaista se nadam kako se Odluka neće donijeti! Lijep pozdrav, Andrej Beljan! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
298 Ariana Stepinac O D L U K U Ni u kojem slučaju ne mogu prihvatiti strukturu upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem se u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu u kojoj radim kao nastavnik klasičnih jezika ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Nije mi jasno kako država, koja voli isticati da je Hrvatska zemlja znanja, umjesto da Klasičnoj gimnaziji čestita njezin 415. rođendan, želi ukinuti jedan razredni odjel i to najstarijoj i vrlo cijenjenoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u Hrvatskoj. Takvim činom imat će na duši sve učenike kojima će ovom nepromišljenom i nerazumnom odlukom biti onemogućeno željeno obrazovanje u Klasičnoj gimnaziji. Srdačan pozdrav! Ariana Stepinac Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
299 Andrej Kauzlarić O D L U K U Poštovani, Moram izraziti veliko nezadovoljstvo ovom Vašom Odlukom kojom se ukida smjer ekonomist i gimazijalac u Srednjoj školi Delnice. Kao bivši učenik navedene škole u smjeru prirodoslovno- matematčka gimnazija , mogu potvrditi s kojom predanošću i ljubavlju svi profesori ondje već godinama rade i koliko truda i napora ulažu u svoj posao . Osim što bi mnogi od njih ovom Odlukom izgubili posao, došlo bi do još većeg iseljavanja mladih iz ovog kraja. Ukidanje smjera kojeg upisuje 10-ak učenika godišnje se Vama možda čini ne bitno , no mi svi znamo da to vodi ka mogućem ukidanju i ostalih smjerova u budućnosti, a tako i prema kraju cijele škole, ali i ostanku mladih u Gorskom kotaru. Moram napomenuti da se, kako gimnazijski, tako i strukovni programi škole izvode vrlo kvalitetno i uspješno pripremaju mlade za nastavak obrazovanja, ali i za početak radnog odnosa. Stoga uzmite u obzir ove brojne komentare i nemojte otvoriti put kojim će Gorski kotar krenuti nizbrdo. Nadam ćete uvažiti naše brojne komentare i shvatiti da Gorskom kotaru treba pomoći a ne odmoći kako bi što više mladih ljudi ovdje završilo školu, te ostalo raditi i živjeti a ne odlazilo u gradove i nikada se više ne vratilo u naš kraj. Budimo svi skupa pametni i shvatimo da je Gorski kotar jedan nezaobilazan dio lijepe naše koji je jednostavno zaslužio da ga se jednom i sasluša do kraja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
300 DRAGICA TOMAZETIĆ O D L U K U Poštovani, kao predsjednica Radničkog vijeća Graditeljske tehničke škole Zagreb i u svoje osobno ime ovim putem izražavam neslaganje i nezadovoljstvo Prijedlogom Odluke o upisima učenika u prvi razred srednje škole u šk.god. 2022./2023. u dijelu u kojem bi se u našoj školi broj od pet (5) razrednih odjeljenja smanjio na tri (3) razredna odjeljenja (???) Graditeljstvo je glavna grana gospodarstva bilo koje zemlje, pa tako i naše, a znamo da nedostaje stručnog kadra. Graditeljsko tehnička škola Zagreb, koja je jedina takva četverogodišnja škola na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije s dugogodišnjom tradicijom ( više od 140 godina djelovanja) osposobljava učenike za direktno uključivanje na tržište rada. Osim toga, omogućava svojim učenicima vertikalu u obrazovanju tj. upis na odabrane fakultete prvenstveno graditeljskog usmjerenja gdje veliki broj naših učenika nastavi svoje obrazovanje. U našoj zbornici većim dijelom su nastavnici strukovnih obrazovnih predmeta (visoko obrazovani inženjeri građevine i arhitekture) koji kontinuirano prate promjene i trendove u graditeljstvu i prenose ih svojim učenicima. Iz svega navedenog, interes učenika i njihovih roditelja za našu školu svake godine je veći nego što smo u mogućnosti upisati u pet prvih razreda, stoga mi je nepojmljivo da se broj razreda planira smanjiti. (???) Uz argumentirane primjedbe u ovom e-savjetovanju od strane Grada Zagreba kao osnivača, Udruge Hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, ravnateljice Graditeljsko tehničke škole Zagreb Dinke Džeko i njezinih djelatnika Marine Bušić Švarbić, Hrvoja Mostečak, Marte Valašek, Nevenke Brajdić Hlobik, Andreje Jurman,....nadam se da ćete još jednom preispitati Vaš Prijedlog Odluke o upisima učenika u prvi razred srednje škole šk.god. 2022./23. i našoj školi ipak odobriti upis pet prvih razreda ( Arhitektonskog tehničara tri razreda, Građevinskog tehničara dva razreda). S poštovanjem Dragica Tomazetić,prof.mat.savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
301 DORA JAKUPAK O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. zbog toga što potiče odlazak mladih iz Delnica jer ovom odlukom samo se smanjuju mogućnosti obrazovanja koje bi Gorski kotar trebao imati. Na mladima sve ostaje, a ako su mladi primorani otići van Gorskog kotara, njega ubrzo neće ni biti zato smatram kako ova odluka, ukoliko će biti provedena, će napraviti više lošeg nego dobro za naš kraj. Dora Jakupak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
302 Natali Cindrić O D L U K U Poštovani, Moram izraziti svoje veliko nezadovoljstvo ovom Odlukom kojom se ukida smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice. Kao bivša učenica škole, mogu potvrditi s kojom predanošću i ljubavlju svi profesori ondje rade. Osim što bi mnogi od njih ovom Odlukom izgubili posao, došlo bi do još većeg iseljavanja mladih iz ovog kraja. Ukidanje smjera kojeg upisuje 10-ak učenika godišnje se Vama možda čini nevažno, no mi svi znamo da to vodi ka mogućem ukidanju drugih smjerova u budućnosti, a tako i prema kraju cijele škole, ali i ostanku mladih u Gorskom kotaru. Moram napomenuti da se, kako gimnazijski, tako i strukovni programi škole izvode vrlo kvalitetno i uspješno pripremaju mlade za nastavak obrazovanja, ali i za početak radnog odnosa. Stoga uzmite u obzir ove brojne komentare i nemojte otvoriti put kojim će Delnice i Gorski kotar krenuti nizbrdo. Lijep pozdrav, Natali Cindrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
303 Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split O D L U K U Poštovani, ovim putem kao Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split želimo iskazati izrazito nezadovoljstvo i neslaganje s prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, prema navedenom prijedlogu našoj školi je smanjen broj razreda za smjer ekonomist sa 6 na 5, a povećan broj učenika u razredu s 24 na 26. Smatramo da bi s navedenim promjenama došlo do smanjenja kvalitete izvođenja nastave, gubitka radnih mjesta i stvaranja tehnoloških viškova te negativnog ozračja u radu škole. Naša škola je tradicionalno upisivala učenike u 6 razreda smjer ekonomist jer u nju, osim učenika iz splitskih osnovnih škola, gravitiraju i učenici s obližnjih otoka (Brač, Šolta), susjednih gradova i općina (Solin, Kaštela, Podstrana, Dugi Rat i Omiš) te općina Klis i Dugopolje iz splitskog zaleđa. S obzirom na ovaj gusto naseljen prostor smatramo da je 6 razreda smjera ekonomist optimalan broj. Našu školu pohađaju i učenici s teškoćama od kojih neki imaju pomoćnike u nastavi pa bi povećanje broja učenika u takvim razredima negativno utjecalo na kvalitetu izvođenja nastave. Učenici naše škole nakon srednjoškolskog obrazovanja u velikom broju nastavljaju školovanje na različitim fakultetima, a najčešći izbor im je Ekonomski fakultet u Splitu (prošle godine 66) s kojim škola ima kvalitetnu i dugotrajnu suradnju. Na tržištu rada naši učenici su prepoznati kao kvalitetni radnici u različitim područjima, npr. turizam, računovodstvo, financije, bankarstvo I slična zanimanja. Smatramo da učenici naše škole smjer ekonomist stječu odlične temelje i za daljnje školovanje što pokazuje statistika prolaznosti na državnoj maturi (97% iz Hrvatskog jezika, 94% iz Engleskog jezika i 94% iz Matematike). Smjer ekonomist je tradicionalno poželjan izbor među mladim sportašima tako da bi smanjenjem broja razreda neki od njih mogli biti uskraćeni za željeni izbor zanimanja. S obzirom da je broj učenika po razrednom odjelu u našoj školi iznad prosjeka Republike Hrvatske, smatramo da nema razloga za povećanjem njihovog broja u razrednom odjelu uz istovremeno smanjenje broja razrednih odjela. U nadi da će naši argumenti biti prihvaćeni srdačno Vas pozdravljamo Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
304 Silvana Fadić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./23. za Ekonomsku i upravnu školu, Split, kojim se smanjuje broj razreda sa 6 na 5 u smjeru ekonomist. Ekonomska i upravna škola Split nema i nikada nije imala problema s upisom učenika. Školi gravitira prostor cijele Splitsko-dalmatinske županije (obala, otoci i zagora), a ima učenika i iz susjednih županija. Završetkom ekonomskog smjera učenici imaju SSS, ali i dobre temelje za nastavak obrazovanja u bilo kojem području, zato je interes za ovim smjerom velik. Naši učenici uspješno nastavljaju obrazovanje u visokoškolskim institucijama diljem Hrvatske i u inozemstvu. Potvrda ranije navedenog vidljiva je i u činjenici što je Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač za školsku godinu 2022./2023. već odobrila upis za 6 razreda ekonomista a ne 5, kako predlaže MZO. Prijedlog MZO-a nije uopće išao u prilog smanjenju broja učenika koji upisuju smjer ekonomist jer bi se planiranim povećanjem broja učenika po razredu broj upisanih učenika smanjio samo za 14 (nije cijeli razred). Povećanje broja učenika u razredu u situaciji u kojoj je sve veći broj učenika s poteškoćama, individualiziranim i prilagođenim pristupom, s asistentima u nastavi, s emocionalnim, zdravstvenim, obiteljskim, financijskim i inim poteškoćama smatram nepromišljenom odlukom i velikim dodatnim opterećenjem za nastavnika i ostale učenike u razredu jer individualni pristup znači češće provjere, objašnjenja, dogovore, posebne metode rada, prilagodbe testova, češće psihološko-pedagoške intervencije i individualne razgovore. S ciljem da nastava ostane odgojno-obrazovni proces s humanim pristupom prema učenicima, ali i nastavnicima koji predano i sa srcem obavljaju svoj posao i izvan svog radnog vremena, molim da se uvaži moja zamolba. Broj učenika bi po razredu trebalo, s obzirom na aktualne probleme, dodatno smanjiti, a nikako povećati. Nadam se da ćete uvažiti ove primjedbe. Srdačan pozdrav, Silvana Fadić, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
305 Ivan Kasalo O D L U K U Ovom odlukom nastavlja se zanemarivanje manjih sredina i direktno potice na iseljavanje. Djeca iz manjih sredina postaju gradjani drugog reda i saljemo im poruku da ne predstavljaju perspektivu naseg drustva i da su druga djeca vrednija od njih. Konkretno, ne slazem se i protivim se predlozenoj strukturi upisa u kojoj Srednja skola Bartola Kasica iz Grubisnog Polja gubi program opce gimnazije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
306 IVONA JERBIĆ O D L U K U Radim u Srednjoj školi Delnice tek tri godine, no budući da je to moja srednja škola, pratim njen rad od kad sam izašla iz njenih klupa te neizmjerno cijenim trud i rad profesora, mojih sadašnjih kolega, koji su mi najveći uzori u ovom poslu. U našoj školi završila sam prirodoslovno-matematičku gimnaziju, uz položenu državnu maturu s odličnim uspjehom (više razine obaveznih predmeta) te sam 2012. g. izašla itekako spremna za fakultet (Odjel za matematiku u Rijeci) koji sam na kraju završila s odličnim uspjehom, uz rektorovu nagradu. Sama ta činjenica govori koliko je u našoj školi prirodoslovni smjer oduvijek bio jak i kvalitetan, a tradicija duga. Zbog toga pohvaljujem što ste prepoznali naš zahtjev za ovogodišnjim upisom prirodoslovne gimnazije. Naime, primijetili smo koliko učenici vole praktični rad na prirodoslovnim predmetima te će ih ovaj smjer itekako privući. Moram spomenuti da smo nedavno opremili učionice fizike, biologije i kemije upravo u svrhu izvođenja pokusa i praktične nastave tih predmeta te jedva čekamo da takva nastava bude više zastupljena. Budući da smo škola u specifičnom području, svaki smjer nam je itekako bitan kako bismo zadržali učenike, ne samo u našoj školi, već i u cijelom Gorskom kotaru, jer kako je iskustvo pokazalo, naši učenici se najčešće nakon studija vraćaju kući i zapošljavaju se u našem kraju. No, kako broj učenika u Gorskom kotaru varira svake godine (protekle dvije generacije su bile brojčano slabije, dok su sljedeće po našim saznanjima puno jače) i nama varira broj učenika, pa nam se znalo dogoditi da ne upišemo jedan smjer jer jednostavno nema dovoljno zainteresiranih. Zbog toga je izrazito važno da ponudimo više gimnazijskih smjerova kako bismo učenicima koji žele pohađati našu školu i ostati u našoj sredini to i omogućili. Samo jednim gimnazijskim smjerom bi baš zbog spomenutih varijacija potencijalno gubili na broju učenika, a na svaki se način trebamo boriti za ostanak ljudi u ovome kraju. To je razlog zašto sam posebno nezadovoljna prijedlogom ukidanja smjera ekonomist. Duga je tradicija i tog smjera u našoj školi te ne razumijem kriterije kojima bismo ga trebali izgubiti. Smjer ekonomist svake godine bez iznimke upisuje desetak učenika te mi jednostavno nije jasno zašto učenike koji su željni nakon školovanja imati struku, a osim toga i priliku da polažu državnu maturu te nastave školovanje, zakinuti za ostanak u Gorskom kotaru. Ukidanjem takvog smjera nećemo ih potaknuti da upišu gimnaziju, nego ćemo ih jednostavno istjerati iz naše škole i našeg specifičnog kraja. Razumjela bih da imamo problema kod upisa tog smjera, no svake godine redovito imamo učenike željne upravo programa ekonomist. Čini mi se i da smo do sada zaista imali što ponuditi raznolikim učenicima te je zbog toga naša škola kao cjelina imala smisla, no s ovakvim prijedlogom upisa taj smisao se gubi. Moram svakako napomenuti da naša škola za dvije godine slavi 100 godina postojanja, i umjesto da obljetnicu proslavimo još jači, moji kolege i ja u velikoj nevjerici promatramo što se događa i zašto odjednom gubimo smjer bez nagovještaja i kriterija. Gubimo učenike, ali gubimo i profesore, stručne ljude koji cijele sebe daju u taj posao. Naša specifičnost leži i u tome što su mnogi moji kolege, kao i ja, učenici naše škole. Još jedan razlog više (možda i najveći) zašto se toliko dajemo za tu školu i zašto ju želimo učiniti jačom. Novi kadar zajedno s iskusnijim čini jednu neopisivo poticajnu energiju, a koliko će mladih sada i kroz naredne godine izgubiti sate ili radna mjesta? Spomenut ću samo i da smo prošle godine izgubili smjer stolara, a prethodnih godina i smjerove vodoinstalatera i prodavača. Nije li nam to bio dovoljan gubitak? Još jednom napominjem, škola smo u specifičnom kraju te puno radimo i na povezivanju sa lokalnim zajednicama. Kroz razne projekte, volontiranja i gostovanja, naše učenike želimo potaknuti na ljubav prema Gorskom kotaru. Pa tako svake godine volontiramo u azilu u Liču i Crvenom križu, vodimo učenike na terenske nastave u goranska poduzeća, a neke zovemo i u gostovanja (primjerice u proteklih mjesec dana, naše ekonomiste su posjetili PINS Skrad i goranske turističke agencije Poonkt i Lynx and Fox), surađujemo s gradskom knjižnicom, čuvamo zavičajni govor (izdali smo zbirku „Čuvari baštine“) i sl. Sve u svemu, nadam se da ćete prepoznati posebnost naše škole i potrebu za održavanjem smjerova. Svaki smjer je svoja priča, ali zajedno činimo jednu predivnu cjelinu. Molim vas, ne dopustite da ju izgubimo. Gorski kotar je i ovako već previše izgubio. Ivona Jerbić, nastavnica matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
307 Anita Klarić O D L U K U Poštovani, iskazujem primjedbu na Prijedlog odluke u dijelu koji se odnosi na ukidanje odjela jezične gimnazije u Srednjoj školi "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj. Ukidanjem ovog odjela djeca se potiču na iseljavanje iz lokalne sredine. Prijedlog negativno utječe na potrebe lokalne zajednice i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je na začelju Europe po visokom obrazovanju. Prijedlogom se ne motivira učenike u smjeru visokog i cjeloživotnog obrazovanja, već im se indirektno šalje poruka kao da su nepotrebni i nevažni. Naši učenici sudjeluju u lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim projektima i na svim razinama natjecanja znanja, sposobnosti i vještina iz nastavnih predmeta. Uspješno polažu ispite državne mature, upisuju visoka učilišta, završavaju ih te se zapošljavaju kao visokoobrazovani stručnjaci na tržištu rada. Smanjivanje upisnih kvota ukidanjem razrednog odjela jezične gimnazije potiče se nenadoknadivi gubitak obrazovnih i ekonomskih resursa te je u suprotnosti s Nacionalnim programom za mlade Republike Hrvatske i razvijenim politikama svijeta. Nanosi se direktna šteta budućim učenicima, Školi, lokalnoj zajednici, gospodarstvu i cjelokupnom prosperitetu Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog predlažem zadržavanje razrednog odjela jezične gimnazije u SŠ "Braća Radić". Srdačan pozdrav, Nastavnica SŠ "Braća Radić", Anita Klarić, prof. savjetnik Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
308 Tomislav Barišić O D L U K U Kao nastavnik u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, moram izraziti svoje neslaganje s ovim prijedlog upisa u 1. razred srednje škole... Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
309 Gordana Matolek Veselić O D L U K U Poštovani, kao roditelj maturantice XII. gimnazije u Zagrebu ne slažem se s predloženom upisnom politikom i smanjenjem gimnazijskih razrednih odjeljenja. Nedopustivo je da se s jedne strane ulaže u razvoj infrastrukturnih kapaciteta te se gradi prekrasna nova gimnazijska zgrada na drugoj lokaciji i istovremeno se smanjuju upisne kvote. Zanima me za koga se grade zgrade i ulažu golema financijska sredstva, kada znamo da svaki dom ili zajednicu čine ljudi. Godinama je XII. gimnazija opstajala u nevjerojatnim uvjetima za učenike i profesore te su postizani izvrsni rezultati. Sada se pruža mogućnost boljih uvjeta rada, a ovdje se planira smanjenje broja upisanih učenika. To znači smanjenje obrazovanih mladih ljudi u zemlji koja se bori s odljevom mozgova. Ne zaboravimo da se ne može dovijeka očekivati od entuzijastičnih profesora da u svakakvim uvjetima daju svoj maksimum. Ne smijemo izgubiti tu presudnu snagu za prosperitet naše nacije. Potrebno je što više školovanih ljudi i za to im treba dati priliku. Ne smanjujte upisne kvote! Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
310 Mateo Štimac O D L U K U Poštovani, Kao maturant Srednje škole Delnice, moram izraziti potpuno neslaganje sa priloženim dokumentom. Srednja škola Delnice je idealna za srednjoškolsko obrazovanje, što osobno mogu potvrditi. Ukidanje smjerova u našoj školi nije niti malo poželjno kod mladeži, te niti malo nije reprezentativno za Delnice kojih sam i sam stanovnik. Gubljenje smjera velik je šamar za mlade ljude na području Gorskog kotara, i daje povratnu informaciju da moramo otići iz naših obiteljskih domova, a kvalitetno obrazovanje i nastavni kadar imamo upravo u našem gradu. Prilično kontradiktorno. Također, za roditelje, kako Delničke, tako i djece iz ostalih dijelova Gorskog kotara gašenje jednog obrazovnog programa je i financijski udarac, jer će svoju djecu morati slati u druge gradove, dok naša škola ima gotovo individualan pristup svakom učeniku, zbog malog broja istih, i svi smo svjesni da je to jedna velika prednost za svakog upisanog učenika. Za sam kraj, nadam se da će ovo savjetovanje doprinijeti da se smjerovi Srednje škole Delnice ne gase. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
311 Dijana Arbanas O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice i sadašnja učiteljica u jednoj osnovnoj školi u Gorskom kotaru ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. 1. Nemaju svi učenici mogućnost školovanja u većim gradovima bez obzira na olakšice.(prijevoz, udžbenici) 2. Srednje škole Gorskog kotara trude se ostvariti programe potrebne za rad i ostanak ljudi ovdje. 3. Postoji članak 18., st.7. koji kaže da razredi mogu biti i brojno manji. 4. Sramotno je da je i do sada Gorski kotar bio bez šumarske škole, ali isto tako je potreban i ekonomski i gimnazijski smjer. 5. Ukidanjem smjerova direktno se utječe na broj učenika u osnovnoj školi, vrtićima te čistu depopulaciju i demografski slom tih područja pa tako i Gorskog kotara. Nadam se da će MZO uvidjeti štetnost ovakve Odluke te će je ponovno analizirati u skladu s ciljem Vlade RH o pomoći ruralnim krajevima. Dijana Arbanas, učiteljica razredne nastave Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
312 ZORAN MARKOVIĆ O D L U K U Poštovani, Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem svoju potpunu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Groskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje koje je i meni pružilo i omogućilo da postanem osoba kakva sam danas. Naime, da nije bilo navedene škole upitno je da li bi moji roditelji tada si mogli priuštiti me poslati u školu negdje van Delnica, preko koje bi mogao nastaviti kasnije dodatno obrazovanje na nekom Sveučilištu. Još smatram kako ovakva odluka ni približno ne doprinosi činjenici da je sve manje ljudi koji žele živjeti, stvoriti svoju obitelj i budućnost u Gorskom kotaru. Apeliram da se ova odluka svakako preispita i da se uvidi kako ovakva odluka nikako nije pravi smjer u kojem obrazovanje mladeži Gorskog kotara treba ići. Srdačno, bacc.inf. Zoran Marković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
313 Sandra Majnarić O D L U K U Poštovani, Kao roditelj učenika u Srednjoj školi Delnice ne slažem se s prijedlogom odluke o upisima. Za Delnice i Gorski kotar izuzetno je važno očuvanje svakog srednjoškolskog programa koji omogućuje zadržavanje mladeži u ovome kraju. Podržavam politiku upisa same škole i nadam se preispitivanju odluke Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
314 Luka Tadej O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice moram izraziti svoje neslaganje s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. prema kojemu se gasi smjer ekonomije u mojoj bivšoj školi. Tim prijedlogom tjerate djecu od kuće u gradove ili ih sputavate od upisa na željeni smjer. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
315 Ana Merle O D L U K U Šteta za Gorski kotar da se predlaže još jedno zatvaranje, tj ukidanje ekonomskoga smjera u srednjoj školi Delnice koja je odškolovala tolike generacije.Nadam se to se to nece desiti, te da ovo nece biti još jedan udarca na vec toliko zakinuti Gorski kotar. Uvoditi treba strukovne škole i poticati školovanje za konkretne zanimanja, naravno uz dobru analizu što Hrvatskoj treba, koja struktura radne snage u skoroj i daljoj budućnosti, te se prilagođavati potrebama tržišta u obrazovanju. Svi znamo da nam kronično nedostaje dobro obrazovanih zanatlija. Naglašavanje i guranje gimnazijskog obrazovanja nije dobro, a ovo govorim kao osoba koja je završila gimnaziju i kasnije studirala. Treba podignuti kvalitetu strukovnih škola i jačati povezanost i involviranost srednjoškolskih institucija i privrednih subjekata te osigurati vrlo dobru praksu svim budućim i sadašnjim učenicima. Svakako i uvijek podizati kvalitetu obrazovanja . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
316 Jakov Hlača O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje se Srednjoj školi Delnice ukida smjer ekonomije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
317 JOSIPA PRGOMET O D L U K U Iz priloženog dokumenta ovoj Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. razvidno je kako se odlučno išlo na ukidanje broja razreda mnogih strukovnih zanimanja. Osim toga, u Vladinom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., prema kojemu je predviđeno ukidanje strukovnih znimanja, osobito ekonomske struke, naglašeno je kako je potrebno povećati broj upisa učenika u gimnazijske programe, a ovom se Odlukom smanjuje i broj takvih razreda. Nažalost, moram primijetiti kako je općenito gledajući, i u ovoj Odluci i u NPOO izostavljena činjenica kako su učenici po završetku strukovnog obrazovanja oni koji su spremni za tržište rada. A svjedoci smo nedostatka radne snage u svim sektorima poslovanja u RH. Također, učenici koji steknu strukovno znanje, uz koju godinu radnog iskustva ili bez istoga, teoretski su sposobni za pokretanje privatnih poduzeća, za koja znamo kako su velik izvor sredstava koja se ulijevaju u državni proračun. Osobito je ovo bitno staviti u korelaciju s današnjim (12. svibnja 2022. g.) izvješćem Vlade o rebalansu državnog proračuna u kojem se navodi kako se rashodovna strana proračuna povećava za više od 10 milijardi kuna! Podaci koji se iznose u NPOO o suficitarnosti pojedinih zanimanja u velikom su neslaganju sa podacima o nedostatku radne snage u RH. Učenici srednje ekonomske struke sposobni su raditi u zanimanjima široke lepeze, čemu sam i sama svjedok, prema osobnom iskustvu. Stoga smatram da je problemu potrebno pristupiti s nekog drugog aspekta - npr. s apekta poticanja poslovne klime u RH i motivaciji mladih ljudi da prionu osnivanju vlastitog poduzetničkog pothvata. Naši mladi odlaze u inozemstvo, a nova se radna snaga uvozi. Vidljivo je dakle, kako nije toliki problem u velikom broju učenika strukovnih zanimanja, nego lošoj preraspodjeli istih na radna mjesta za koja nedostaje radna snaga te obeshrabrenosti mladih na pokretanje vlastitih poduzeća. Osobito smatram tragičnim ukidanjem razreda ekonomista u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci, iz više razloga. S obzirom na činjenicu kako su učenici ove škole, po završetku srednjeg obrazovanja, sposobni upisati i završiti velik broj fakulteta, a da se radi i samo o ekonomskom fakultetu, opet takvo završeno obrazovanje pruža mnoge mogućnosti zapošljavanja u različitim sektorima i industrijama - od ekonomije, IT sektora, farmacije (prodajni agenti i predstavnici farmaceutskih tvrtki), poljoprivreda, turizam, ugostiteljstvo, građevina itd. Neovisno o visini stručne spreme, niti jedna poslovna organizacija ne može bez odjela računovodstva, a suvremena organizacija niti bez odjela marketinga. Ako se radi o manjim poduzećima, koja neće imati navedene zasebne odjele, svakako će angažirati vanjske marketinške stručnjake, a računovodstvene i knjigovodstvene poslove vodit će im knjigovodstveni servisi koji su, barem u VSŽ, u stalnoj potrebi za kvalitetnim računovođom. Navedena škola geografskim položajem i infrastrukturnim uvjetima zadovoljava potrebe velikog geografskog područja u Slavoniji, jer joj gravitiraju i učenici čak i iz Županje čija ekonomska škola, npr. infrstrukturom ne udovoljava broju zainteresiranih učenika za programe koji se mogu upisati u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Vinkovci. MZO je također propustilo odobriti upis dodatnog razreda trgovačkog zanimanja, a ovom bi se Odlukom upisao i razred manje ekonomista što za sobom povlači i posljedice za radni kadar navedene škole. Bitno je naglasiti kako naša škola upisuje i pomoćno administrativno zanimanje, za učenike s teškoćama, kojih je, na žalost sve više, ali na sreću, time smo dokaz i poticaj na inkluziju takvih učenika te porast kvalitete njihova života i osjećaja poštovanja i samopoštovanja. Shodno navedenom o porastu broja učenika s potrebom prilagodbe sadržaja i rada, može se uočiti kako bi smanjenje broja razreda te povaćanje broja učenika unutar razreda, moglo znatno utjecati na kvalitetu nastavnog procesa u pojedinom razredu te nemogućnost posvećivanja jednake pažnje učenicima s prilagodbom i darovitim učenicima. U svemu tome, kao jedan od ključnih razloga tragičnosti i neslaganja s Odlukom, navela bih i demografsku situaciju VSŽ, vidljivu iz nedavno objavljenog popisa stanovništva. Smatram da bi smanjenje broja upisanih razreda bilo koje škole VSŽ potaknulo još veća iseljavanja ili barem gravitiranje cijelih obitelji ka većim gradovima, što nikako ne govori u prilog oporavka ove najistočnije županije, koja stoički podnosi mnoge nerealne i nelogične odluke. Stoga predlažem prispitivanje ove Odluke te razmatranje dalekosežnih posljedica iste na gospodarsku i demografsku situaciju naše zemlje. Srdačan pozdrav. Josipa Prgomet, dipl. oec. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
318 Goran Jerbić O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje se Srednjoj školi Delnice smanjuje upisnih mjesta i smjer ekonomije, te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
319 IVANA JERGOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao zaposlenica dviju strukovnih škola na području Ličko-senjske županije, koje su obuhvaćene najnovijim prijedlogom Ministarstva znanosti i obrazovanja o ukidanju smjerova Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac te Turističko-hotelijerski komercijalist u Strukovnoj školi u Gospiću smatram da je moja moralna i profesionalna obveza ukazati na štetne posljedice koje će eventualno prihvaćanje takvog prijedloga imati za našu županiju. Naime, ovakvim odlukama dodatno se onemogućuje bilo kakav razvoj površinom najveće i ujedno najrjeđe naseljene županije i to upravo u onim područjima u kojima ta ista županija zbog svoje povoljne geografske pozicije, prirodnih bogatstava te bogate kulturne i povijesne baštine zapravo ima najveći potencijal za razvoj. Znanje i vještine koje tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja stječu turističko-hotelijerski komercijalisti te poslovni tajnici u potpunosti odgovaraju potrebama lokalnog gospodarstva koje se u najvećoj mjeri zasniva na malom i srednjem poduzetništvu te turističkoj djelatnosti. Po svim pokazateljima, daljnji razvoj tih segmenata itekako je izgledan pa je bojazan o smanjenju potražnje za spomenutim zanimanja na tržištu rada neutemeljen. Smatram, dakle, da je odluka o ukidanju takvih smjerova potpuno nelogična i suprotna nacionalnoj strategiji decentralizacije države i poticanja razvoja područja od posebne državne skrbi, što Ličko-senjska županija jest. Prošle godine, Ministarstvo je donijelo odluku i o neupisivanju trogodišnjeg smjera prodavač za koju su se obrazovali učenici Srednje škole Otočac, a eventualno potvrđivanje predložene odluke o ukidanju smjera poslovni tajnik, bit će težak udarac na bilo kakav pokušaj demografske obnove ovoga grada i susjednih općina, odakle većinom i dolaze učenici Srednje škole Otočac. Nadalje, povećanje broja upisnih kvota u ostala zanimanja ići će na štetu samih učenika, s obzirom da se svake godine upisuje određeni broj učenika s prilagođenim sadržajem a tako brojniji razredi ostavljaju manje prostora za kvalitetniji rad i posvećivanje istima. Obrazovanje je temelj svakog razvijenog društva, bez obzira promatramo li to društvo na lokalnoj ili globalnoj razini. Ne možemo govoriti o razvoju, ako pritom smanjujemo i ukidamo prilike koje bi ga trebale potaknuti. Mogućnost školovanja djece u blizini obiteljskog doma, za svaku je obitelj kod odabira mjesta stanovanja jedan od najvažnijih faktora. Ukinu li se spomenuti smjerovi i dodatno smanji ionako ograničen izbor zanimanja u obje navedene škole, postepeno će se smanjiti interes mladih obitelji za eventualnim doseljavanjem u ovaj prekrasan kraj i povećati broj onih koji će svoju sreću potražiti negdje drugdje, ako je suditi po dosadašnjim trendovima, vjerojatno izvan granica RH. Štoviše, ukidanje ovih smjerova, u dogledno vrijeme će rezultirati tehnološkim viškovima zbog kojih egzistencija brojnih visokoobrazovanih pojedinaca biti ugrožena, a porast broja nezaposlenih stručnih kadrova za kojima zbog ovakvih odluka na tržištu rada neće biti potražnje, dodatno će opteretiti ionako krhko hrvatsko gospodarstvo. Svim snagama moramo se truditi da spriječimo takav crni scenarij, a to možemo postići samo ako svim stanovnicima budu pružimo ravnopravne prilike za ostvarenje elementarnog prava na obrazovanje, vodeći pritom računa o svim specifičnostima sredine u kojoj pojedinac živi i djeluje. U nadi da ćete uvažiti moje mišljenje i odustati od ukidanja smjerova u Strukovnoj školi u Gospiću te Srednjoj školi u Otočcu, srdačno vas pozdravljam! Ivana Jergović, nastavnica ekonomske skupine predmeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
320 Gordana Grgić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Gordana Grgić, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
321 ERIK ŠNELER O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice i sadašnji učitelj u školama Gorskog kotara ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prijedlog upisa mogao bi naštetiti ruralnim i pasivnim krajevima Hrvatske te još više ubrzati depopulaciju i demografski slom tih područja pa tako i Gorskog kotara. Popis stanovništva 2021. godine pokazao je da Gorski kotar svakih 10 godina gubi oko 3000 stanovnika. Ovakvim prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole pospješio bi se odlazak učenika iz Gorskog kotara u veće gradove u okruženju. Ovakva odluka bila bi još jedan čavao u lijesu ruralne Hrvatske. Nadam se da će MZO uvidjeti štetnost ovakve Odluke te će je revidirati u skladu s ciljem Vlade RH o pomoći pasivnim krajevima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
322 Marija Kezele O D L U K U Poštovani, obraćam se u ime SŠ Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj i izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Namjera MZO jasna je, potrebno je smanjiti kvote za upis učenika u srednje škole. Svjedoci smo kontinuiranog smanjenja broja učenika za što su razlozi svima poznati. Takva mjera odražava se i na broj razrednih odjela u SŠ Braća Radić, naime predlaže se ukidanje razrednog odjela jezične gimnazije. Gimnazijski dio škole Braća Radić ima u generaciji dva razredna odjela, odjel opće i odjel jezične gimnazije. U gimnazijskom dijelu škole tako je u našem prijedlogu strukture upisa za sljedeću školsku godinu predviđeno 48 mjesta za učenike prvog razreda, dok prijedlog odluke broj svodi na samo 26 i to u odjelu opće gimnazije. Kaštela su grad od cca 40.000 stanovnika, jedan od mlađih gradova u Hrvatskoj po strukturi stanovnika, pokriva površinu od 57, 67km2 (za usporedbu Split ima 79,38 km2, Trogir 39,1km2). SŠ Braća Radić jedina je srednja škola u Kaštelima koja stoji na raspolaganju broju od cca 450 učenika osmih razreda iz pet osnovnih škola (usporedbe radi grad Trogir ima dvije osnovne škole sa cca 150 učenika osmih razreda i dvije srednje škole). Uvođenje gimnazijskih odjela pred više od 20 godina upravo je imalo cilj podignuti životni standard stanovnika grada Kaštela, zadržati mlade u Kaštelima i spriječiti nepotrebno putovanje u susjedne gradove Trogir i Split. Nastava organizirana u samo jutarnjoj smjeni omogućila je učenicima gimnazijskih odjela visok standard školovanja, tako su naši učenici često i polaznici glazbene škole, članovi sportskih klubova, vrhunski sportaši, imaju mogućnost baviti se raznim izvanškolskim aktivnostima. Kad je opće obrazovanje u pitanju uvjeti školovanja i mogućnosti trebali bi biti jednaki za sve, trebalo bi staviti u odnos broj učenika osmih razreda te broj mjesta u nastavku školovanja. Ako primjerice u Splitu imamo 1700 učenika osmih razreda i 768 mjesta u gimnazijskim odjelima, u Trogiru za 140 osmaša ima 63 mjesta u gimnaziji, koliko bi onda potencijalnih mjesta trebalo biti u Kaštelima za cca 450 osmaša? Prema prijedlogu odluke samo 26! Računica je jednostavna, naravno i kad se uzme u obzir da Splitu gravitiraju i susjedna mjesta, osobito u gimnazijskim programima kakvih u ostatku županije nema (klasična, matematička, prirodoslovna gimnazija). Za grad Kaštela u prijedlogu je predviđen samo jedan razredni odjel, odjel opće gimnazije. Upravo Kaštelima, gradu koji se ističe po broju mladih obitelji, jednom od najperspektivnijih gradova u državi treba uskratiti jedan odjel gimnazije, treba prisiliti mlade roditelje da šalju svoju djecu na školovanje u druge gradove, da povećaju troškove školovanja za svoju djecu, da djeca dodatno gube dragocjeno vrijeme na putovanje. To nikako ne možemo smatrati racionalizacijom i primjerenim smanjenjem kvota upisanih učenika u prve razrede. Stvari treba gledati široko, toga smo svi svjesni, ali isto tako treba vidjeti gubi li se u ovom slučaju više nego li se dobiva. Kakvim su se kriterijima vodili oni koji su ovakve kvote predložili to nije poznato. Svesti, međutim, mogućnost upisa u općeobrazovne programe na samo 26 mjesta za 450 učenika osmih razreda kaštelanskih osnovnih škola izlazi iz okvira svakog racionalnog kriterija, osobito sada kada aktualni osmaši već imaju informaciju o broju mogućih mjesta, kada se tiskaju brošure o upisima s podacima koje smo predložili u strukturi upisa i koja je odobrena od strane osnivača i MZO. Ako stvari trebaju biti racionalne, to također znači da učenici trebaju biti u istom položaju. Zašto su razrednom odjelu opće gimnazije u Kaštelima broj učenika povećava na 26, kakav nije ni u jednom gimnazijskom razrednom odjelu? Stavljaju li se ti učenici u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale? Osim navedenog svođenje ikojeg programa općeg obrazovanja na samo jedan razredni odjel rušenje je učeničkog standarda i onima koji će pohađati jedini preostali razredni odjel. Takvo stanje uzrokovat će smanjenu mogućnost fakultativnih programa, formiranja obrazovnih grupa, otežat će organizaciju izvannastavnih aktivnosti, priprema učenika za natjecanja, organizaciju učeničkih razmjena, izrada projekata i slično. Jednako tako onemogućit će im se suradnja s vršnjacima iz susjednog razreda, usporedba rezultata, druženje kakvog su današnji adolescenti itekako željni s obzirom na protekle dvije godine, koje su svima nama narušile interakciju s ostatkom društva. Je li to možda prevelika cijena koju će gimnazijalci Kaštela platiti? A trebali bi u svojim potrebama i mogućnostima biti izjednačeni sa svojim vršnjacima u cijeloj Hrvatskoj. Ravnateljica SŠ Braća Radić Marija Kezele Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
323 Azra Kurbašić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Azra Kurbašić, nastavnica fizike, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
324 Višnja Delač Paripović O D L U K U Poštovani, dajem svoj osvrt na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. o ukidanju usmjerenja turističko - hotelijerski komercijalist u Strukovnoj školi Gospić. S obzirom da je Ličko-senjska županija odobrila usmjerenje na zahtjev Strukovne škole Gospić, a njezin ključ razvoja je turizam, smatram da je ukidanje usmjerenja nepoželjno. Iz grada Gospića ljudi odlaze, učenici nemaju mogućnost prijevoza do drugih gradova u županiji kako bi se školovali jer je prometna infrastruktura loša. Strukovna škola Gospić zapošljava kvalitetan stručni kadar, a samo gašenje usmjerenja znači novi tehnološki višak i nemogućnost usvajanja kompetencija u sektoru turizma i ugostiteljstva. Zamoljavam da se razmotri mogućnost negašenja navedenoga. Srdačan pozdrav, Višnja Delač Paripović, prof.matematike i informatike, Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
325 Matea Balić O D L U K U Poštovani! Djelatnica sam Ekonomske i upravne škole, Split. Ne slažem se s prijedlogom koji podrazumijeva smanjenje jednog razrednog odjela smjera ekonomist naše Škole, uz dozvolu upisa većeg broja učenika u preostalih pet odjeljenja. Uvažavanjem takvog prijedloga smatram da bi se postigao isključivo negativan učinak - kvaliteta izvođenja nastave u razredu uslijed povećanog broja učenika po razrednom odjeljenju bila bi manja, a nastavnik koji zbog smanjenja satnice strepi nad svojom egzistencijom iznimno demotiviran. Nadam se da ćete uvažiti navedenu primjedbu. Matea Balić, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
326 ivica veršić O D L U K U Poštovani, ne slažem se i dijelim ogorčenje s ostalim nastavnicima zbog ukidanja jednog razreda ekonomskog usmjerenja u splitskoj Ekonomskoj i upravnoj školi u kojoj neprekinuto radim 35 godina u neposrednoj nastavi. Učenici u Splitsko- dalmatinskoj županiji zainteresirani su za ovo usmjerenje i s upisima nikad nismo imali problema. Učenici koji upišu ekonomsko usmjerenje u gotovo stopostotnom broju ga i završe, a velik broj njih uspije se upisati na fakultet i diplomirati. Postotak prolaznosti naših učenika na državnoj maturi vrlo je visok. Ukidanje broja razreda i povećanje broja učenika u razredima značilo bi pad kvaliteta nastave jer nastavnik se ne može posvetiti učenicima onoliko koliko bi trebao. Iz Škole izlaze uistinu kvalitetni kadrovi na svim područjima. Dok su moja djeca studirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu, troje njihovih profesora bili su moji učenici u Ekonomskoj školi. Zanima me: -zašto minorizirati školu koja uspješno djeluje 117(!) godina i predstavlja jedan od temelja strukovnog obrazovanja u Splitsko--dalmatinskoj županiji? - hoće li pojačani upis u gimnazije, a na štetu strukovnih škola, smanjiti kvalitet rada u gimnazijama? Hoće li kriteriji padati i umanjiti realnu vrijednost fakultetskih diploma? ("Doktorski diplom u džepu bedaka.", A. G. Matoš) -hoće li fakulteti imati dovoljno kadra i prostora? -naši učenici koji upisuju neki od fakulteta upisuju ga jer ih zanima sadržaj koji taj fakultet nudi, a ne zato što su završili gimnaziju pa će studirati jer moraju. Što će država koja broji 3 500 000 stanovnika s toliko fakultetskih diploma, a sve manje strukovnih zanimanja? Hoće li se osobe koje su diplomirale morati doškolovati kako bi dobile struku koja je tražena da bi se mogle zaposliti? -što s tehnološkim viškovima koji će se pojaviti? -hoće li se dogoditi apsurd da država ne zna što će s visokoobrazovanim kadrovima u čije je obrazovanje i sama ulagala? -hoće li doći do zle krvi među nastavnicima i kako će se to odraziti na kvalitet nastave? -hoće li se uvući nesigurnost u nastavnike i kako motivirati za rad nastavnika koji je ostao bez nekoliko sati tjedne nastave? Što će prolaziti kroz glavu profesora s punom satnicom dok u zbornici sjedi pokraj kolege čija je satnica prepolovljena? Kako će takvi profesori (zabrinuti i ogorčeni zbog nesigurne egzistencije, svoje i svojih obitelji, s neizvjesnom budućnosti) ulaziti u razrede i s kakvim će elanom raditi? Neće li zbog toga najveću štetu imati učenici za koje volimo reći da su budućnost ove zemlje. -u kakvoj će situaciji biti ravnatelji (a većina njih s nama je dijelila zbornicu) koji će, raspoređujući sate koji ostanu, biti svjesni da utječu na egzistenciju svojih djelatnika i njihovih obitelji? Ima li država toliko obraza da se poigrava s tim egzistencijama? -može li se država oglušiti na ovoliki broj prosvjeda stručnih osoba i građana izvan struke kojima nije svejedno kakav će obrazovni kvalitet dobiti njihova djeca? Ivica Veršić, Ekonomska i upravna škola Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
327 Antonia Buratović O D L U K U Poštovani, Ne slažemo se s prijedlogom o nemogućnosti upisa u prvi razred zanimanja agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar - Izdvojena lokcija u Jelsi. Zlatan otok vinarija ima potrebu za ovakvim stručnim kadrom, te smo se veselili otvorenju ovog smjera. Također smatramo da otok Hvar koji je nadaleko poznat po svom turizmu, vinarstvu i maslinarstvu zaslužuje imati mogućnost školovanja za zanimanje agroturističkog tehničara. Mnogi mladi ljudi na našem otoku prvenstveno ostaju zbog bavljenja poljoprivredom i turizmom. Život i poslovanje na otoku su već dovoljno otežani te se nadamo da se ovi pozitivni pomaci neće ukinuti. Srdačan pozdrav, Antonia Buratović ZLATAN OTOK d.o.o. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
328 smježana poljančić O D L U K U Poštovani, moje ime je Snježana Poljančić i roditelj sam učenice koja trenutno završava 4. razred opće gimnazije i bivšeg učenika koji je prije 9. godina završio ekonomski smjer u Srednjoj Školi Delnice. Čuvši da ministarstvo obrazovanja ima namjeru ukinuti smjerove, ekonomski i jednu od gimnazija, jako ste me razočarali svojom odlukom, jer kao šta znamo kako je Gorski Kotar zakinut po mnogočemu. Sami Vi ,se često puta osvrćete kako je potrebno raditi na ostanku i opstanku naše mladeži , šta smatram kao i mnoštvo našeg stanovništva da ovakvim načinom ukidanja smjerova Vi ste ti koji radite na odlasku naše a i Vaše mladeži . Umjesto da još dopunite Srednju Školu Delnice smjerovima kako je i bila riječ o šumarskoj a možda i kojim drugim smjerovima poput drvne, auto električar (zanimanje kojega u praksi gotovo i nema u Gorskom kotaru) Vi ste odlučili i ovo malo dobrog da nam ukinete. Molim Vas da uvidite i da prizovete svoju savjest jer smatram da duboko u Vašoj savjesti postoji dio u kojem je svijest da su ovi smjerovi potrebni. Također mogu reći da je iz ove srednje škole izašlo mnoštvo uspješnih ljudi . Stoga Vas lijepo molim, razmislite za dobrobit Vas, nas i budućnosti naših naraštaja. S poštovanjem, Roditelj Snježana Poljančić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
329 IVANA BRAJKOVIĆ O D L U K U Poštovani, ovime se želim osvrnuti na prijedlog odluke o ukidanju smjera za zanimanje turističko-hotelijerskog komercijalista u Strukovnoj školi Gospić i istaknuti razloge svojeg protivljenja takvoj nadasve štetnoj i neopravdanoj odluci. Naime, prijedlog je donesen na osnovu smanjenja broja učenika u osmom razredu Osnovne škole dr. Jure Turića u prethodnoj školskoj godini (2020./2021.), iako je u aktualnoj godini broj učenika veći i unatoč tome što prema anketi koju je Strukovna škola Gospić provela među roditeljima i učenicima spomenute osnovne škole, jasno je da postoji interes polaznika završnih razreda osnovne škole za spomenutim zanimanjem. Na osnovu toga, Strukovna škola Gospić predložila je Ličko-senjskoj županiji da i u narednoj godini učenicima bude ponuđena mogućnost upisa u spomenuti smjer, što je županija i odobrila. Ukidanje hotelijersko-turističkog srednjoškolskog usmjerenja u županiji na čijem teritoriju su nacionalni parkovi Sjeverni Velebit i Plitvička jezera, od kojih je potonji daleko najposjećeniji u državi, zatim park prirode Velebit te nekoliko sve popularnijih turističkih atrakcija poput Pećinskog parka Grabovača, Memorijalnog muzeja Nikola Tesla, izvora rijeke Gacke te niza drugih lokaliteta koji imaju snažnu perspektivu turističkog razvoja, potpuno je promašeno, a dugoročno i vrlo štetno. Prijeko potreban gospodarski razvoj Like i demografska obnova ovoga kraja neće biti moguća bez obrazovanih i stručnih kadrova u onim područjima u kojima postoji veliki potencijal za razvoj, a zanimanje hotelijersko-turističkog komercijalista to svakako jest. Ličko-senjska županija i Grad Gospić imaju poseban status „brdsko-planinskog područja“ pa odluku o ukidanju navedenog smjera Strukovne škole Gospić treba promatrati prvenstveno iz aspekta što taj status donosi, a on, između ostalog, podrazumijeva potporu i skrb države te provedbu politike koja će poticati demografsku i gospodarsku obnovu, a ne smanjivanje mogućnosti za njezinu realizaciju pod izlikom navodnog smanjenja troškova. Osim toga, ovaj status podrazumijeva da broj upisanih učenika ne mora biti minimalno 24 pa je nekorektno da se novim prijedlogom nameće obveza od minimalno 26 učenika po upisanom smjeru. Na kraju, ukidanje navedenog usmjerenja dugoročno će dovesti do tehnološkog viška zaposlenih djelatnika, visokoobrazovanih pojedinaca, koji će zbog egzistencijalnih razloga biti primorani odseliti iz ionako opustošenog kraja. Takva strategija potpuno je protivna svemu što aktualna vlast govori po pitanju demografske obnove i decentralizacije države bez koje neće biti moguć gospodarski razvoj Hrvatske. Ivana Brajković, prof. matematike i informatike Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
330 Ljilja Milošević O D L U K U Poštovani, zaposlenica sam Tehničke škole Nikola Tesla u Vukovaru i nisam zadovoljna navedenim prijedlogom iz više razloga : 1.Strukovna su zanimanja itekako tražena, a učenicima pružaju sve više mogućnosti nakon završene škole. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., a neka od navedenih su tehničar za računalstvo, ekološki tehničar, strojarsko-računalni tehničar. Shodno tome očekujem povišenje upisne kvote, a ne smanjenje kako sam pričitala u prijedlogu. 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje.Ekološki tehničar je prema stručnjacima zanimanje budućnosti, a ja smatram da budućnost ne treba predviđati, već stvarati! 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka majstora. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., Nedostaje tesara, armirača, fasadera, mesara, elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera, pekara, automehaničara, alatničara. Obrtništvo u Hrvatskoj umire!! 4. VUKOVAR je ostao bez petine stanovništva od zadnjeg popisa stanovništva, 2011., do 2021. godine. Točnije, s 27.683 stanovnika spao je na 22.249. S ovim prijedlogom nastavit će se i ovako negativan demografski trend. Zaključno tome, molim Vas da ne usvojite navedeni prijedlog jer kako će se grad Vukovar razvijati, ako nema budućnosti za mlade ljude? Razmisliteeeeee Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
331 KARLA STARČEVIĆ O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
332 Vojin Popadić O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
333 KATIJA ALERIĆ O D L U K U Poštovani, izražavamo neslaganje s prijedlogom upisa u I. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za SŠ "Braća Radić" u Kaštel Štafiliću- Nehaj prema kojem se ukida smjer jezične gimnazije. Zatečeni smo navedenim prijedlogom jer naša škola već gotovo deset godina uspješno provodi program jezične gimnazije što dokazuje visoka prolaznost na ispitima Državne mature. Naime, naši učenici su uključeni u različite lokalne, županijske, državne, europske i međunarodne projekte i razmjene poput međunarodne razmjene s prirodoslovno-jezičnom gimnazijom "Federico II di Svevia" iz grada Altamura u Italiji, međunarodna razmjena sa školom iz Lindlara u Njemačkoj te međunarodna razmjena u sklopu Erasmus projekta sa srednjom školom iz Argentine. Sve razmjene i projekti doprinose međukulturalnoj suradnji i usavršavanju jezičnih kompetencija učenika te promidžbi naše škole, grada, županije i države. Nadalje, učenici jezične gimnazije redovno sudjeluju u projektu Čuvari baštine Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije te se aktivno uključuju u različita sportska, kulturna i društvena događanja u gradu Kaštela. Učenici jezične gimnazije svake godine sudjeluju na natjecanjima na županijskoj i državnoj razini gdje su postigli zavidne rezultate poput prvih mjesta na županijskoj razini i trećeg mjesta na državnoj razini. Učenici naše gimnazije nastavu pohađaju isključivo u jutarnjoj smjeni što im omogućava znatno više vremena za izvannastavne i sportske aktivnosti. Značajan broj naših učenika sudjeluje na sportskim natjecanjima najviše razine u sportovima poput odbojke, nogometa, rukometa i jedrenja. Učenici i njihovi roditelji tvrde da je njihov uspjeh omogućen upravo zahvaljujući pohađanju nastave u jutarnjoj smjeni što je dijelom i razlog upisa u našu gimnaziju. Ukidanjem jezičnog smjera dovodi se u pitanje i opstanak cijele gimnazije koja je jedina gimnazija u Kaštelima, drugom gradu po veličini u županiji s više od 40 000 stanovnika. Onemogućavanjem upisa u smjer jezične gimnazije učenici iz Kaštela bit će primorani putovati u susjedne gradove što će dodatno opteretiti kućni budžet i smanjiti količinu slobodnog vremena. Pišemo Vam u nadi da ćete uvažiti naš komentar pri donošenju konačne odluke koja će izravno utjecati na učenike, nastavnike, školu i lokalnu zajednicu. S poštovanjem, Aktivi stranih i Hrvatskog jezika jezične gimnazije SŠ "Braća Radić" Kaštel Štafilić- Nehaj (Radojka Hrgović, prof., Silvana Sanader, prof., Ilona Duišin, prof., Jelena Bitunjac Lovrić, prof., Vesna Staničić, prof., Željka Badrov, prof., Katija Alerić, prof.) Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
334 Ivana Klobučar O D L U K U Dobar dan, poštovani ! Zaposlenica sam Strukovne škole Gospić i ne slažem se sa prijedlogom Odluke o ukidanju smjera za zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist. Kao roditelj djeteta koje pohađa 8. razred Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću mogu reći da interes za zanimanjem , a provedena je anketa među učenicima i nama roditeljima na održanom roditeljskom sastanku, itekako postoji. S obzirom da je Ličko - senjska županija, dobivši prethodno zahtjev Strukovne škole Gospić za mogućnošću upisa u navedeno zanimanje, odobrila isto, smatram da bi ukidanje navedenog usmjerenja dugoročno prouzročilo velike probleme u našoj opustošenoj županiji. Naša Ličko- senjska županija, koja pripada brdskom-planinskom području, obiluje mnoštvom kulturoloških, turističkih lokaliteta te joj je važno zadržavanje usmjerenja turistički - hotelijerski komercijalist koje našim učenicima , koji prebivaju na prostoru Like, može dati razvoje kompetencija , znanja i vještina. Naša prometna infrastruktura u županiji nije solidna, ljude treba zadržati, a ne otjerati. Zaposlenici Strukovne škole Gospić su visokoobrazovani djelatnici koji čine našu županiju aktivnom, a ukidanje usmjerenja znači tehnološke viškove što smatram apsolutno nepoželjnim. Srdačan pozdrav iz Gospića, Ivana Klobučar, prof. hrvatskoga jezika i komparativne književnosti, Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
335 Srpski demokratski forum O D L U K U Poštovani, kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
336 Elvira Dragan O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se Ekonomskoj i upravnoj školi, Split smanjuje broj razreda u smjeru ekonomist. Istovremeno povećanje broja učenika u razredu ukazuje i na to da ni samo Ministarstvo ne smatra da je interes za upis u Ekonomsku i upravnu školu Split smanjen, stoga je nelogično ukidati cijelo jedno razredno odjeljenje. Također je nelogično što Ministarstvo ukida broj razrednih odjeljenja diljem Republike Hrvatske bez prethodne najave i ponuđene mogućnosti osmišljavanja i uvođenja novih programa i kurikuluma, ako se postojeći smatraju nedovoljno modernima, korisnima i atraktivnima. Ekonomska i upravna škola Split, kao radno mjesto između ostalog i brojnim mentorima, itekako ima kadar koji ne samo da želi, nego i zna raditi, pa i na području osuvremenjivanja nastave. O tome svjedoči i projekt škole financiran iz Europskog socijalnog fonda, FINAME PRO-Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje u suvremenom društvu, koji je već iznjedrio dva nova kurikuluma, a koji se u školi uspješno provode. Osim toga, čak dva Erasmus+ projekta koja se u školi provode u ovoj školskoj godini pokazuju isti interes za znanjem i napredovanjem kako nastavnika, tako i učenika škole. U nadi da ćete preispitati odluku o upisima, srdačan pozdrav! Elvira Dragan, prof. Ekonomska i upravna škola, Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela
337 MELITA KOVAČEV O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje s predloženim strukturom upisa učenika u prvi razred Klasične gimnazije u Zagrebu. Klasična gimnazija pruža sveobuhvatno obrazovanje i priprema učenike za sve fakultete. Interes učenika za pohađanje Klasične gimnazije u Zagrebu već je nekoliko godina u velikom porastu i smatram neprihvatljivim da se ukine jedno razredno odjeljenje. Tim više što raste broj učenika s inkluzijom te to diktira smanjenje učenika u razrednim odjelima. Klasična gimnazija učenicima daje širok spektar znanja i pruža im bogato opće obrazovanje što im olakšava odabir studija. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
338 TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE O D L U K U Tehnička škola Nikole Tesle Blage Zadre 4 32010 Vukovar Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38 10000 Zagreb Predmet: Neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
339 HGK O D L U K U Naše članice iz turističkog sektora izrazile su nezadovoljstvo predmetnom Odlukom jer je dijelu škola uskraćen upis prema prijedlogu i planu škola i osnivača. Konkretno, smanjenje broja razrednih odjela za zanimanja konobara i kuhara imat će negativne učinke na zapošljavanje buduće radne snage, s obzirom da su već u ovom trenutku navedena zanimanja deficitarna u odnosu na potrebe tržišta. Naše članice smatraju da se na ovaj način ključna mjesta za rad u ugostiteljstvu zanemaruju, tim više što se radi o granama gospodarstva koje donose veliki doprinos u BDP-u. Navedeno posebno dolazi do izražaja kada se radi o školama koje su Regionalni centri kompetencija. Škole i osnivači najbolje prepoznaju potrebe u svome kraju te naše članice smatraju kako je nužno uvažiti njihovo mišljenje. Dio škola koje su prema ZUTŠ iskazale smanjenje broja razrednih odjela te učenika su: 1. Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb - 1 razred Kuhar - 1 razred Turističko hotelijerski komercijalist 2. Hotelijersko – turistička škola u Zagrebu - 1 razred Jezična gimnazija 3. Srednja škola Metković - 0,5 razreda Kuhar - 0,5 razreda Konobar 4. Srednja škola Vladimir Gortan Buje - 1 razred Hotelijersko – turistički tehničar 5. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir - 1 razred Ekonomski tehničar 6. RCK -Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - 1 razred Kuhar 7. RCK – Srednja škola Zabok - 1 razred Konobar - 1 razred Kuhar 8. RCK Ugostiteljska škola Opatija - 1 razred Kuhar 9. Turističko – ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar – 1 razred Turističko hotelijersko komercijalist Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Prijedlog za Srednju školu Zabok, Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb, Srednju školu Metković, Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka i Turističko-ugostiteljsku školu Dubrovnik je prihvaćen.
340 SANJA RAŠIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u 1. razred Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar. Neshvatlji mi je prijedlog Ministarstva o smanjenju broja učenika koji se mogu upisati u zanimanje Tehničar za računalstvo na hrvatskom jeziku i pismu, s obzirom da godinama vrlo uspješno upisujemo to strukovno zanimanje za koja naši učenici itekako pokazuju interes. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
341 MARTA BLAŠKOVIĆ RANDELJ O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Lijep pozdrav, Marta Blašković Randelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
342 Debora Radolović O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, doc. dr. sc. Debora Radolović Ravnateljica – Preside TSŠ – S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
343 MATEJA BARIĆ O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice, stanovnik grada Delnica te budući roditelj ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Tim prijedlogom porušiti ćete Gorski kotar kao domine a ono što sada gradimo, naša djeca neće uživati u tome već će morati prodati i to nažalost, stranim državljanima. Srdačan pozdrav, Mateja Barić, njegovateljica starijih i nemoćnih osoba Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
344 SANJA MÜLLER ZORIČIĆ O D L U K U Poštovani, U ime Nastavničkog vijeća Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška (12-051-503), stavljamo prijedlog za povećanje broja učenika u razredne odjele naše škole. Prijedlog je da se broj učenika u svim razredima (zanimanjima) koje upisujemo poveća sa 20 na 24. Zanimanja koja upisujemo su Tehničar za računalstvo ( 041624 ), Tehničar za mehatroniku ( 041524 ) i Komercijalist ( 060304 ). Kako je Zavod za zapošljavanje objavio traži se povećanje upisa studenata na fakultete informatike i računalstva, te strojarstva, mišljena smo da naša zanimanja upravo pripremaju učenike za te fakultete, isto tako to su najtraženiji radnici (SSS) na našem području. Zanimanje komercijalist je jedino četverogodišnje zanimanje iz sektora ekonomija na području koje obuhvaća 10 OŠ našeg kraja. Do sada nismo imali problema s upisom učenika u školu, a sa zanimanjem komercijalist imali smo potrebu upisati i dva razredna odjela. S poštovanjem, ravnateljica, Sanja Müller-Zoričić, dipl. inf. Djelomično prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
345 KRISTINA RADOČAJ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. godini jer u ponuđenim programima Srednje škole Slunj nema zanimanja ekonomist. Provedena je anketa na širem području Grada Slunja koja je pokazala velik interes za zanimanje ekonomist. Smjer ekonomist pruža izvrsnu podlogu za rad u turizmu ili u organizaciji i vođenju vlastitih OPG-ova. Turizam i poljoprivreda su područja gospodarstva na kojima se planski radi u Općinama Slunj, Rakovica i Cetingrad čiji učenici se upisuju u SŠ Slunj. Ukidanje smjera dovelo bi upisivanja učenika u srednje škole u 50 kilometara udaljen Karlovac ili Korenicu, a to nužno podrazumijeva smještaj u učeničke domove koji nemaju dovoljno kapaciteta, te udaljavanje od obitelji. Na taj način podupire se iseljavanje područja gore navedenih općina te centraliziranje stanovništva u područja oko većih gradova što nikako ne bi trebalo biti u nacionalnom interesu Republike Hrvatske. Zbog gore navedenog smatram da zanimanje ekonomist treba ostati u ponudi programa Srednje škole Slunj. S poštovanjem, Kristina Radočaj, struč.spec.ing.mech. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
346 Kristina Šunjić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se Klasičnoj gimnaziji ukida jedan početnički razred i umjesto upisa planiranih pet početničkih razreda i jednog nastavljačkog razreda, Strukturom koja je sastavni dio Odluke planirano je četiri razreda za učenike koji nisu pohađali klasični program u osnovnoj školi i jedan razred za učenike koji su učili četiri godine latinskog i dvije godine grčkog jezika u osnovnoj školi. Napominjem da ove godine iz škole izlazi generacija od 6 maturantskih razrednih odjela, 5 početnika i 1 razred nastavljača. Želim istaknuti kako je Klasična gimnazija srednja škola s tradicijom neprekinutog pedagoškog djelovanja te da ove godine slavimo visoku 415. obljetnicu svoga rada. Ujedno je naša škola i jedina javna škola otvorena za sve učenike zainteresirane za učenje klasičnih jezika, a koja u svom programu ima isključivo obrazovanje prema programu za klasične gimnazije. Naša škola prepoznata je kao obrazovna ustanova koju upisuju učenici svih socioekonomskih statusa, ne nužno učenici besprijekornog uspjeha u osnovnoj školi, već i učenici koji su u nekom trenutku svog osnovnoškolskog obrazovanja zaslužili poneku vrlo dobru ocjenu, ali će svoj visoki vrlo dobar ili odličan uspjeh zadržati u novoj srednjoškolskoj okolini i kasnije na ispitima Državne mature te prilikom studija. Klasična gimnazija poznata je među učenicima i roditeljima po izuzetno velikom broju izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta koji učenicima pomažu razvijati interese uključujući razne vrste izričaja – kroz debatiranje, film, pisanu riječ, dramsko stvaralaštvo, crtanje i šivanje. Početnički program koji je smanjen s pet planiranih na četiri odjela, tj. sa 130 na 104 učenika namijenjen je učenicima iz cijele Republike Hrvatske, a priliku za obrazovanjem u našoj školi iskoristili su osim učenika Grada Zagreba i učenika zagrebačkog prstena, učenici Koprivničko-križavačke županije, Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije, Sisačko-moslavačke županije, Osječko-baranjske županije te svake godine imamo učenike koji su smješteni u učeničke domove kako bi pohađali upravo našu školu. U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. navodi se kako se u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska u toj godini planira upis 44903 učenika u 2080 odjela, od čega u gimnazijske programe 10643 učenika u 457 razrednih odjela ili 23,7%. U Gradu Zagrebu te godine upisano je 411 razrednih odjela sa 9768 učenika, od kojih u gimnazijama 3124 učenika u 121 odjelu što za Grad Zagreb znači da je od ukupnog broja razrednih odjela upisanih u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska 29,44% gimnazijskih odjela, tj. 31,98 % učenika u Gradu Zagrebu upisanih u navedene škole pohađa gimnazijski program. U odnosu na sve učenike Republike Hrvatske koji su te godine upisivali državne gimnazije, u Gradu Zagrebu upisano je 26,48% gimnazijskih odjela, tj. 29,35% učenika. Iz navedenog slijedi da je državni prosjek učenika upisanih u gimnazijski odjel 23,29 učenika, a u Gradu Zagrebu prosječni gimnazijski odjel čini 25,82 učenika. Godinu kasnije u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. navodi se kako se kako se u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska planira upis 44462 učenika u 2067 odjela, od čega u gimnazijske programe 10584 učenika u 456 razrednih odjela ili 23,83%. U Gradu Zagrebu te godine upisana su 404 razredna odjela sa 9681 učenikom, od kojih u gimnazijama 3124 učenika u 122 odjela što za Grad Zagreb znači da je od ukupnog broja razrednih odjela upisanih u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska 30,20 % gimnazijskih odjela, tj. 32,27 % učenika u Gradu Zagrebu upisanih u navedene škole pohađa gimnazijski program. U odnosu na sve učenike Republike Hrvatske koji su te godine upisivali državne gimnazije, u Gradu Zagrebu upisano je 26,75% gimnazijskih odjela, tj. 29,52% učenika. Iz navedenog slijedi da je državni prosjek učenika upisanih u gimnazijski odjel 23,21 učenika, a u Gradu Zagrebu prosječni gimnazijski odjel čini 25,61 učenika. U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. koja je upravo u javnom savjetovanju navodi se kako se kako se u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska planira upis 42286 učenika u 1921 odjela, od čega u gimnazijske programe 10513 učenika u 441 razredni odjel ili 24,86%. U Gradu Zagrebu planira se upisati 383 razredna odjela sa 9278 učenikom, od kojih u gimnazijama 3100 učenika u 120 odjela što za Grad Zagreb znači da je od ukupnog broja razrednih odjela upisanih u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska 31,33 % gimnazijskih odjela, tj. 33,41 % učenika u Gradu Zagrebu upisanih u navedene škole pretpostavlja se da planira pohađati gimnazijski program. U odnosu na sve učenike Republike Hrvatske koji u idućoj godini upisuju državne gimnazije, u Gradu Zagrebu planira se upis 27,21% gimnazijskih odjela, tj. 29,49% učenika. Iz navedenog slijedi da je državni prosjek učenika koji će se upisati u gimnazijski odjel 23,84 učenika, a u Gradu Zagrebu prosječni gimnazijski odjel trebalo bi činiti 25,83 učenika. Uzevši u obzir navedene statističke podatke i odrednice Državnog pedagoškog standarda koji optimalnim razrednim odjelom smatra onaj s 24 učenika te pedagoškim maksimumom koji je ujedno i planiran u većini gimnazijskih odjela u Gradu Zagrebu, a iznosi 26 učenika, gimazijski odjeli u Gradu Zagrebu bliži su pedagoškom maksimumu, a u nekim školama on se čak i premašuje. Uputa Ministarstva o planiranju upisa učenika u I. razred srednje škole u 2022./23. od 15. veljače 2022. s druge strane preporučuje poštivanje optimalnog broja učenika u razrednom odjelu u skladu s DPS-om (24 učenika). Osim toga iz svih statističkih podataka izloženih u prethodnom dijelu poražavajuća je činjenica da i dalje ne povećavamo postotak učenika u gimnazijskim programima, nego on ili lagano pada ili stagnira već nekoliko godina na manje od 30%, a nacionalni cilj je dostići europski prosjek koji prelazi 50% učenika u gimnazijskim programima. Ako smo samo u Gradu Zagrebu ukidanjem nekoliko gimnazijskih odjela pridonijeli tom negativnom trendu, jasno je da bi se takva odluka trebala promijeniti u pozitivnom smjeru. Mada je nezahvalno prognozirati broj učenika s teškoćama u generaciji koja dolazi, gruba procjena je da je za njih predviđen premali broj mjesta, a brojka za Grad Zagreb prema Strukturom predviđenim gimnazijskim odjelima kreće se između 120 i 140 učenika uzevši u obzir broj odjela i broj učenika u odjelu. Klasičnu gimnaziju je u školskoj godini 2020./2021. upisalo šest učenika s teškoćama u razvoju i u školu je upisan strukturom predviđen broj od 130 učenika. Naknadno smo u toj generaciji ustanovili još dvoje učenika s teškoćama. Prošle godine upisivali smo 5 (4 početnička i 1 nastavljački) razrednih odjela i upisano je sedam učenika s teškoćama te smo prema DPS-u morali upisati ukupno 6 učenika manje u početničke odjele u kojima se nalazi dvoje učenika s teškoćama. Naknadno je ustanovljena potreba za promjenom oblika školovanja za još dvoje učenika. S obzirom na pandemiju i potres koji su ostavili traga na mentalno zdravlje cjelokupne školske populacije, očekujemo porast broja učenika koji se prema rješenju Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade školuju u redovnom programu uz individualizirane postupke, a pogotovo uzevši u obzir kako je uvjet za upis u gimnaziju uredno kognitivno funkcioniranje te se svi učenici ravnopravno rangiraju prema uspjehu i dodatnim kriterijima upisa. Stoga se ne čini logično da smanjujemo broj gimnazijskih odjela u trenutku kad u gimnazije ulaze učenici koji su veći dio svoje predmetne nastave završili u vrlo raznolikim oblicima održavanja nastave i očekujemo više problema u psihofizičkom stanju učenika. S obzirom na sve izloženo vjerujem da ćete poštivati planiranu strukturu upisa u kojoj smo dobili podršku našeg osnivača Grada Zagreba i koja je vidljiva u matici upisa. Time nam je odobren upis maksimalno 130 učenika u 5 početničkih i jednom nastavljačkom razredu klasičnog programa. S poštovanjem, u ime Upisnog povjerenstva Klasične gimnazije Kristina Šunjić, prof. savjetnica Stručna suradnica pedagoginja Klasična gimnazija Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
347 GORAN BUKOVAC O D L U K U Poštovani, iako nismo osnivači Srednje škole Otočac i nemamo ingerenciju nad istom, nastavno na Vaš prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem nije planiran upis učenika/ica u obrazovni smjer Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac, smatramo da je prije donošenja takvog Prijedloga bilo potrebno provesti detaljnu analizu rezultata/posljedica koje će takva Odluka donijeti. Na prvu, jedna od najvećih negativnih posljedica je odlazak mladih ljudi, odnosno učenika/ica koji će biti prisiljeni napustiti svoje mjesto stanovanja i najvjerojatnije se više neće ni vratiti jer će završetkom srednjoškolskog obrazovanja lakše naći zaposlenje u mjestu u kojem su se školovali ili će nastaviti svoje obrazovanje i završetkom istog povećati si šanse za zaposlenje u većem gradu. Područja kao što je Ličko-senjska županije već dugi niz godina se bore protiv odljeva mladog i obrazovanog stanovništva, ali i stanovništva kojeg se tek treba obrazovati što rezultira posljedicom da je na području Ličko-senjske županije pretežito staro stanovništvo i da je Lika, a samim time i Otočac, svakim danom sve opustošenija i to predstavlja velik problem ne samo Lici već i cijeloj Hrvatskoj. Mišljenja smo da je prije ove Odluke trebalo svim školama u kojima se planira onemogućiti upis u neki od postojećih obrazovnih smjerova, omogućiti zamjenski, odnosno omogućiti novi smjer kojim će se učenici/ice zadržati u svojem mjestu. Osnivači obrazovnih ustanova i nadležno Ministarstvo trebali bi omogućiti prilagodbu svojih obrazovnih programa prema potražnji na tržištu rada. Kada bi se pristupilo kreiranju obrazovnih programa i zanimanja prilagođenih potražnji na tržištu rada i stvarnim potrebama mladih u suvremenom dobu, niti jedna škola ne bi bila protiv privremene obustave upisa u određeni obrazovni smjer jer bi znali da će se omogućiti upis u neki novi obrazovni program i tako zadržati mlade na svom području. Provedbom ove Odluke šanse za održivi i cjelovit razvoj ruralnih područja, kojem pripada i grad Otočac, naprosto nemaju izgleda. Čitajući već dostavljene komentare iz srednjih škola diljem Hrvatske, ali i ostalih institucija i ustanova, uočljivo je da velika većina ima stav identičan, zbog činjenice jer ruralna područja zauzimaju preko 90% teritorija Republike Hrvatske. Uvjereni smo da ćete razmotriti ne samo ovaj komentar već i sve ostale te da ćete konstruktivne prijedloge i komentare uvažiti i ugraditi u Odluku na zadovoljstvo učenika i njihovih učitelja. S poštovanjem! Gradonačelnik Otočca, Goran Bukovac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
348 KRUNOSLAV MEDAK O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ostali kolege su izrazili nezadovoljstvo kvotama upisa vezano uz demografske standarde, ja ću iskomentirati činjenicu da pedagoški standard koji traži minimum od 20 učenika nije izvediv na demografskim područjima ali i u stvarnosti nema neko uporište. Što idemo više naprijed i pokušavamo modernizirati naše poučavanje, to više shvaćamo da je budućnost u manjim razrednim skupinama i manje učenika po jednom poučavatelju. U takvim se razredima lakše stvara osobna veza učenik-poučavatelj te je smanjen stres i jedne i druge strane. Učenici mogu biti sigurni da će u jednom nastavnom satu biti više puta uključivani u nastavni proces za razliku od onih "slavnih" dana s 25-30 učenika gdje, ukoliko se uključi pola učenika, smatramo da smo odradili dobar posao te je moje mišljenje da bespotrebno srljamo ponovno u te dane. Smanjenje broja učenika po razrednom odjelu a povećanje broja razrednih odjela također za rezultat može imati smanjenje broja radnika s diplomama koje im ne znače puno te tako smanjujemo inflaciju radno sposobnog stanovništva za poslove koji im ne trebaju a povećavamo šarolikost istih. Povećanje broja učenika s teškoćama također zahtijeva veću budnost i pažnju nastavnika jer svi znamo da nemaju svi učenici s teškoćama pravo na asistenta u nastavi, a i kad imaju, to je u praksi ipak drugačije na papiru. Pozivam Vas da zađete u učionicu i shvatite da "optimalne" brojke od 24 učenika pa na više nisu izvedive a ni korisne ni za jednu stranu. Treba nam više sposobnih i strastvenih nastavnika s manjim opterećenjem kako bi sve interesne strane imale korist, a ne manje nastavnika s više obveza koje će onda, kako je i očekivano, negdje propatiti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata te pedagoškim standardima.
349 Vukovarsko-srijemska županija O D L U K U Poštovani, ovim putem želimo izraziti neslaganje sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ispred Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Odluka je stavljena u proceduru e-savjetovanja 14.04.2022. godine. Vukovarsko-srijemskoj županiji Odlukom je ukinuto ukupno 14 prvotno planiranih odjela srednjih škola, a koje smo mi, kao osnivač škola, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, potvrdili. U nastavku iznosimo komentare ravnatelja na Prijedlog Odluke: 1. TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE U VUKOVARU Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovništva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2021./2022. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Đorđe Lukić, ravnatelj 2. DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI Poštovani, Drvodjelska tehnička škola Vinkovci je pregledom Prijedloga MZO-a za e-savjetovanje saznala da odobrenje u planu upisa za upis 20 učenika u program drvodjeljski tehničar- dizajner nije predviđeno planom upisa. Prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske tehničke škole, Vinkovci u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema strukovnog kurikuluma - drvodjeljski tehničar dizajner, koji smo planirali upisati kao i prijašnjih godina. Nakon dosadašnje provedene procedure MZO je odobrio naš plan, no u objavljenom prijedlogu Odluke o upisu u I. razred nema strukovnog kurikuluma. U komentaru plana upisa smo naveli da nije moguće kombinirati program obrazovanja i strukovni kurikulum . Kako smo specijalizirana škola u našem području rada s programima obrazovanja i strukovnim kurikulima i ne povećavamo broj odjela u školi molimo da u konačnu Odluku o upisu uđe naš plan upisa. Za našu Vukovarsko – srijemsku županiju sektor prerade i obrade drva je strateški važan zbog potreba velikih tvrtki Spačva Vinkovci i Bjelin Otok. Školi, Obrtničkoj komori VSŽ-e i Centru kompetencija VSŽ-e izuzetno je bitno da nam novi strukovni kurikulum bude u planiranim programima škole s obzirom da smo jedina škola na području županije i istočne Slavonije koja ima taj upisni program. Tradicija bavljenja preradom i obradom drva postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. Škola je član Drvnog klastera Slavonski hrast koji broji 40 članova i nositelj je razvojnih projekata u drvnom sektoru. Škola je planirala upisati 20 učenika za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner, a Županijski ured je suglasan s planom. Za ostvarivanje programa novog strukovnog kurikuluma i praktične nastave u školi postoji Centar novih tehnologija i materijalni, kadrovski i tehnički uvjeti. Iz svih gore navedenih razloga, molimo da nam se odobri planirani upis učenika u novi strukovni kurikulum drvodjeljski tehničar dizajner. Drvodjeljski tehničar- dizajner Drvodjeljski tehničar dizajner samostalno obavlja i sudjeluju u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja, građevne stolarije i drvne galanterije te u opremanju interijera. U trgovini drvnim proizvodima komunicira sa strankama na način da ih upoznaje s ponudom, sa svojstvima materijala te njihovom upotrebnom vrijednošću i primjenom, predlaže izbor, sudjeluje u izradbi idejnog i izvedbenog rješenja uređenja interijera, sudjeluje u izmjerama prostora, montaži namještaja u salonu i izvan njega. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izradbe kalkulacije za ponude, nabave materijala, skrbi o robi u skladištu, sudjeluje u poslovima otpreme i naplate gotovih proizvoda. Drvodjeljski tehničar dizajner sudjeluje u obavljanju poslova tehničko–tehnološke pripreme rada, čime se podrazumijeva izradba idejne skice i nacrta, normiranja vremena i materijala te priprema radnog naloga. Programira i upravlja radom CNC strojeva. U svojem radu koristi se računalom i aplikativnim programima. Predlažemo minimalno mogući plan upisa od 20 učenika programom drvodjeljski tehničar dizajner. Kako ove godine izlazi odjeljenje programa drvodjelski tehničar restaurator u ovom obrazovnom programu eventualnim upisom ne bi se stvorili novi troškovi. Za ovaj obrazovni program postoji potreba za kvalificiranom radnom snagom na području Vukovarsko srijemske županije. Prema podacima HZZ u djelatnostima C16 i C31 prisutan je trend porasta zapošljavanja u ovim djelatnostima. Na ovom području posluju dvije velike tvrtke koje zapošljavaju oko 1241 radnika od čega samo Spačva oko 850. Ovaj obrazovni program na širem regionalnom području se provodi jedino u ovoj školi. Predlažemo plan upisa 20 učenika novog strukovnog kurilukuma- drvodjeljski tehničar dizajner Josip Jovanovac, ravnatelj 3. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA Poštovani, Obrtničko-industrijska škola, Županja planirala je upis 10 razrednih odjela u školskoj godini 2022./2023. i to 9 odjela u Županji i 1 kombinirani odjel – zanimanje konobar/kuhar u Drenovcima. U zadanim rokovima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, potvrdu na Plan upisa dao je naš osnivač- Vukovarsko-srijemska županija, kao i sam MZO. Dana 14. travnja 2022. godine na sučelju e-savjetovanje MZO je postavilo Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. gdje smo uočili da nam nedostaje jedan prvi razred i to : konobar/kuhar, upis u Drenovcima. Kao što Vam je poznato, od 2010. godine učenici naše škole pohađaju nastavu i upisuju se u izdvojena odjeljenja u Drenovcima. Svjesni smo da je svake godine sve manji broj učenika koji završavaju 8. razred, ali smo mišljenja da učenici iz Cvelferije upisom srednje škole u Drenovcima štede novac i vrijeme za putovanje. S poštovanjem, Vesna Ivančičević, prof. 4. POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Poštovani, Ovim putem izražavamo svoje duboko nezadovoljstvo i neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci njeguje dugu tradiciju obrazovanja učenika u zanimanjima poljoprivrede i šumarstva te smo proglašeni Regionalnim centrom kompetentnosti za poljoprivredu kao škola koja ostvaruje izvrsnost i nacionalnu prepoznatljivost u obrazovanju učenika u ovim djelatnostima. Naš prijedlog podržao je i osnivač Vukovarsko - srijemska županija te smo jedina škola koja obrazuje učenika u zanimanju mehaničare poljoprivredne mehanizacije u našoj županiji. Učenici su izrazili visok interes za ovo zanimanje, a i područje Slavonije i Srijema, u kojem je smještena naša škola, je područje u kojem se posebno njeguje tradicija poljoprivredne proizvodnje te je potreba za ovim zanimanjem značajno izražena. Prijedlogom kombiniranja razrednog odjela mehaničara poljoprivredne mehanizacije, cvjećara i poljoprivrednog gospodarstvenika otežano je odvijanje nastave zbog specifičnosti samih zanimanja, stoga molimo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da odobri upis posebnog razrednog odjela mehaničara poljoprivredne mehanizacije. S poštovanjem, Ružica Zucić, ravnateljica 5. SREDNJA ŠKOLA ILOK Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom Srednjoj školi Ilok nije odobren upis Tehničara za računalstvo (041624) kojeg škola obrazuje od 2013./2014. školske godine. Za to vrijeme je navedeni smjer uspješno završilo 42 učenika, dok ga trenutno polazi 31. Naši učenici postižu zapažene rezultate ne samo na regionalnoj, nego i na državnoj te međunarodnoj razini. Ovdje ću nabrojati samo neke od njih: - Osvojeno prvo mjesto pilot projekta „Škola budućnosti“ tijekom kojeg su učenici izradili chatbot kojem je cilj bio obuhvatiti i na jednom mjestu pružiti sve bitne informacije u gradu Iloku - Zlatna medalja na natjecanju Agro arca 2021. za meteorološku stanicu - osvojeno 2. mjesto na natjecanju "Hacknite" - dvodnevno CTF natjecanje za srednjoškolske timove na polju kibernetičke sigurnosti - Zlatna medalja - Agrometeo - sustav za dojavu bolesti vinove loze na temelju vremenskih uvjeta na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „Inventum“ itd. Nadalje, smatram da morate uzeti u obzir i položaj Grada Iloka, prije svega njegovu prometnu izoliranost, kao i mali broj učenika koji gravitiraju našoj školi. Usprkos tome, uspijevali smo svake godine zadržati u našem malom gradu više od 90% učenika završnih razreda osnovne škole. Također treba uzeti u obzir i materijalne prilike roditelja, žitelja Iloka i okolnih mjesta, kojima će odlazak djece u veće gradove izazvati velike troškove, a znamo svi da je naš kraj jedan od najnerazvijenih u cijeloj državi s jednom od najvećih stopa iseljavanja. I, na koncu, ovim ukidanjem svest ćete Srednju školu Ilok na manje od 100 učenika u sljedeće 4 godine što će imati negativan utjecaj i na naše zaposlenike, koji ionako na ovom području teško pronalaze posao te će ovime biti i oni primorani na iseljenje. Ukoliko je potrebno Srednjoj školi ukinuti jedan razred, predlažem da to bude Voćar-vinogradar-vinar (081203) jer je za njega najmanji interes učenika. Nadam se da ćete ovu zamolbu razmotriti i pozitivno riješiti i na tome Vam zahvaljujem. Željko Prskalo, ravnatelj 6. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web - javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke i upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022./2023. godini, primijetili smo da u ponuđenim programima Srednje strukovne škole Marko Babić nema zanimanja poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu), šifra zanimanja 080504 – MS, i tehničar nutricionist (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), šifra zanimanja 090304, Budući navedena zanimanja pripadaju istom obrazovnom sektoru, Prehrana, poljoprivreda i veterina, molim Vas da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće planirane strukture upisa promijeni i da se Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić omogući upis u četverogodišnje zanimanje poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut i u zanimanje tehničar nutricionist na način da navedena zanimanja u strukturi upisa čine jedno razredno odjeljenje u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prema ustavnom pravu pripadnika nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje, učenici u zanimanju poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut bi se obrazovali prema modelu B kao osnovnom modelu i posebnom obliku školovanja. Školske 2006./2007. godine je školovala učenike za zanimanje keramičar – oblagač, šifra zanimanja 133633, u razrednom odjeljenju u kojem su učenici pohađali nastavu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a učenici pripadnici srpske nacionalne manjine su se obrazovali prema modelu B jezika i pisma nacionalnih manjina. 7. EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI Poštovani, prilikom traženja suglasnosti za upis razrednih odjela odmah nam je uskraćen upis jednog razreda prodavača koji smo tražili temeljem toga što nam dva razreda prodavača izlaze. Nakon što smo ispravili tablicu na jedan razred prodavača tablica je prihvaćena da bi u e- savjetovanju umjesto 4 razreda ekonomista po 22 učenika predloženo tri razreda ekonomista po 26 učenika. U konačnom zbroju to je 10 učenika manje u ekonomistima, ali istovremeno satnica cijelog razreda manja, uz satnicu jednog razreda prodavača koja je umanjena u startu. Ekonomske škole su u proteklom periodu omogućavale vertikalnu prohodnost učenika za sve one koji kroz osnovno obrazovanje nisu postigli ishode neophodne za svladavanje gimnazijskih programa. Zahvaljujući tome, naši učenici upisuju slijedeći niz učilišta i fakulteta: Ekonomiju, Učiteljski studij, Povijest, Engleski jezik, Pravni fakultet, Rani predškolski odgoj, KIF, FOI,... Ograničavanjem upisa u ekonomske škole, dio učenika će morati upisivati druge strukovne škole iz kojih neće imati temelje za nastavak školovanja na navedenim fakultetima. Smatramo da im time nanosimo višestruku štetu učenicima jer im ograničavanjem mogućnosti, ograničavamo i njihovo pravo na izbor i nastavak školovanja. Ravnatelj, Mato Džalto,prof. Kao osnivač dajemo potpunu podršku ravnateljima srednjoškolskih ustanova Vukovarsko-srijemske županije te Vas molimo da još jednom razmotrite opravdanost Vaše Odluke, te uzmete u obzir geografski položaj naše županije i njegov utjecaj na cjelokupnu demografsku sliku. S poštovanjem, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti doc.dr.sc.Jadranka Mustapić-Karlić, prof. Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Prihvaćeni su prijedlozi za: Tehničku školi Nikole Tesle Vukovar, Srednju strukovnu školu Marko Babić Vukovar, Drvodjeljku tehničku školu Vinkovci i Srednju školi Ilok.
350 ANTUN PERUŠINA O D L U K U Poštovani, • Prošle godine planirano je u Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik upisati 44 kuhara (u 2 razreda), ali s obzirom da je u svakom razredu po najmanje 3 učenika s teškoćama, onda je čisti kuharski razred, sukladno pedagoškom standardu, pao na 20 učenika, a planirani kombinirani razred s 15 konobara i 7 slastičara (u kombiniranim razredu ne vrijedi Pedagoški standard) smo također upisali s nešto manjim brojem konobara. Napominjem da je od ukupno upisanih (preko 550) broj učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja u trogodišnjim zanimanjima 22, a u četverogodišnjim 5 s tim da dio učenika nema rješenje, ali zahtjeva dodatnu pomoć, podršku i pažnju. • Mi ove godine tražimo jedan razred manje na upisima (8) od broja koliko završnih izlazi (9). Izlaze 36 kuhara, imamo 2 razreda po 18 kuhara (oba imaju po 3 učenika s teškoćama) i jedan kombinirani s 14 konobara i 7 slastičara. Dakle, u 3. razredu je broj učenika kuhara manji za 2 po razredu što je uvijek moguće jer učenici mogu promijeniti školu ili iz nekog drugog razloga otići. • Prema tome, smatram da je naše upisno planiranje u redu i da nije opravdano da se kod nas ukida razred. Smanjenje broja upisnih mjesta i razreda u deficitarnom zanimanju kao što je kuhar, po meni, nikako nije dobro. Molim da ostane kako smo predložili uz suglasnost osnivača ( 2 razreda kuhara) jer time dajemo mogućnost upisa u deficitarno zanimanje što većem broju učenika. Napominjem da je Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik u procesu uspostave REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI s posebnim naglaskom upravo na zanimanje kuhar.. Vjerojatno negdje treba rezati, ali sam siguran da je u sektoru turizam i ugostiteljstvo to najmanje poželjno, a kod nas najmanji problem od svih ovih škola iz DNŽ. Uspostavom RCK koji će unaprijediti ljudske potencijale i potrebnu infrastrukturu u našem sektoru mi razvijamo nove kurikule i modele kojima ćemo pomoći i susjednim školama. S poštovanjem, Antun Perušina Ravnatelj TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK Zupska 2, HR-20000 Dubrovnik mob: +385(0)98 1654350 tel: +385(0)20640400, fax: +385(0)20640401, www.tusdu.hr Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
351 DAVOR KOŠMRLJ O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa ovakvim prijedlogom predmetne Odluke. Kao stanovnik Gorskog kotara i bivši učenik Srednje škole Delnice vrlo sam dobro upoznat situacijom u kojoj se ovo ruralno područje nalazi. Smatram kako će ovakva Odluka pridonijeti daljnjoj depopulaciji i općenito propadanju "zelenog srca Hrvatske". Iz navedenih razloga dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole, te apeliram na predlagatelje ove Odluke da istu uvaže u ovoj i budućim Odlukama. Ovakva Odluka suprotna je ciljevima decentralizacije i jednakog razvoja svih dijelova Republike Hrvatske, te potiče daljnje odumiranje ovog i svih sličnih područja. S poštovanjem, Davor Košmrlj dipl.iur. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
352 Ana Markota O D L U K U Poštovani, Obraćam Vam se kao zaposlenica Klasične gimnazije u Zagrebu. Izražavam neslaganje s Predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom se ukida jedan razredni odjel klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, što znači da je potražnja veća od ponude. To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Zadnjih godina je povećan broj učenika s teškoćama u razvoju i zbog pedagoškog standarda ne upisuje se maksimalan broj učenika po razredu. Djeca koja upisuju Klasičnu gimnaziju nisu samo iz Grada Zagreba nego i iz okolnih županija. Svakako treba spomenuti i povećan interes roditelja i učenika koji tijekom nastavne godine izražavaju želju za upisom u Klasičnu gimnaziju. I u konačnici, ako znamo da je cilj broj jedan u NPOO povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima s postojećih 30% na 40%, a prosjek EU je 52,5%, smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih šest razrednih odjela (pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača) kako je i planirano u aplikaciji Upisa i odobreno od strane osnivača. S poštovanjem, Ana Markota Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
353 Marina Kapetanović O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ., a kojom se ukida jedan razredni odjel u Klasičnoj gimnaziji. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednjoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj, koja kontinuirano djeluje od 1607. godine. To je ujedno i jedina javna gimnazija u našoj državi posvećena isključivo klasičnomu obrazovanju. Škola u posljednje tri godine bilježi porast broja učenika te se sva raspoloživa mjesta (u skladu s pedagoškim standardom i s obzirom na broj upisanih učenika s teškoćama u razvoju) popunjavaju tijekom ljetnog upisnog roka. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30 % učenika završava gimnazijske programe, . Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača. S poštovanjem Marina Kapetanović,prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
354 ŽELJKO FILJAK O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice iz nekoliko razloga: 1. Racionalizacijom je već ukinut jedan razred ekonomije iako nikada nije bilo problema s popunjavanjem dva razreda i tu su bili upisani učenici s većim zdravstvenim teškoćama koji su uspješno završavali srednjoškolsko obrazovanje. 2. Ukidanje strukovnog kurikula za prodavače također je problem budući da ukidanje dva razredna odjela u istom sektoru Ekonomije, trgovine i poslovne administracije neizbježno generira tehnološke viškove zaposlenika. 3. Uvođenjem strukovnog kurikula tehničar za računalstvo, za koji postoji izuzetan interes već nekoliko godina, upisujemo u sektoru Elektrotehnika i računalstvo po dva popunjena razredna odjela - jedan odjel tehničara za elektroniku i jedan odjel tehničara za računalstvo. Takav smo plan upisa predložili i ove godine, no naknadno je Odlukom smanjeno za svako zanimanje po pola na jedan kombinirani odjel. Temeljem potreba za zapošljavanjem i velikog interesa učenika koji žele upisati ova zanimanja predlažemo upis jednog odjela tehničara za elektroniku i jedan razredni odjel tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Željko Filjak, prof. Djelomično prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. U skladu s Nacionalnim programom otpornosti i oporavka 2021. - 2026. u kojemu su navedene mjere optimizacije i racionalizacije strukovnog obrazovanja potrebno je smanjivati obuhvat učenika u suficitarnim strukovnim programima za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude, npr. četverogodišnji programi iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije (ekonomisti, komercijalisti, poslovni tajnici, upravni referenti) i sektora turizma i ugostiteljstva (hotelijersko-turistički tehničari). Isto tako, navedeno je da će se smanjivati rascjepkanost srednjih strukovnih programa, a okrupnjavanjem razrednih odjela i smanjenjem broja strukovnih zanimanja s malim brojem učenika omogućit će se podizanje kvalitete nastave i učenja temeljenog na radu, bolje financijsko ulaganje u opremljenost strukovnih škola te usklađenost s potrebama lokalnog/regionalnog tržišta rada. Vezano uz prijedlog Škole za 2 samostalna razredna odjela tehničara za računalstvo i tehničara za elektroniku, prijedlog Škole se prihvaća.
355 Mario Vukušić O D L U K U Poštovani, zaposlenik sam Tehničke škole Nikola Tesla u Vukovaru i nisam zadovoljan navedenim prijedlogom iz više razloga : 1.Strukovna su zanimanja itekako tražena, a učenicima pružaju sve više mogućnosti nakon završene škole. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., a neka od navedenih su tehničar za računalstvo, ekološki tehničar, strojarsko-računalni tehničar. Shodno tome očekujem povišenje upisne kvote, a ne smanjenje kako sam pričitao u prijedlogu. 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje.Ekološki tehničar je prema stručnjacima zanimanje budučnosti, a ja smatram da budućnost ne treba predviđati već stvarati! 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka majstora. Zato je Hrvatski zavod za zapošljavanje izdao Preporuku i objavio popis prema županijama deficitarnih zanimanja u 2021., Nedostaje tesara, armirača, fasadera, mesara, elektroinstalatera, vodoinstalatera, plinoinstalatera, pekara, automehaničara, alatničar. Obrtništvo u Hrvatskoj umire!! 4. VUKOVAR je ostao bez petine stanovništva od zadnjeg popisa stanovništva, 2011., do 2021. godine. Točnije, s 27.683 stanovnika spao je na 22.249. S ovim prijedlogom nastavit će se i ovako negativan demografski trend, a vrijedit će stara tragi-komična parola: “Ima za svakoga posla, ali izvan Hrvatske” Zaključno tome, molim Vas da ne usvojite navedeni prijedlog jer kako će se grad Vukovar razvijati, ako nema budućnosti za mlade ljude? Kako će Republika Hrvatska ići naprijed? Kao mladi profesor u ovome prijedlogu vidim demotivaciju za sebe samoga i djecu za budućnost u Republici Hrvatskoj Kome će ostati grad, ako će se svi iselimo? Grad Vukovar su njegovi ljudi i njegova djeca koja su mu budućnost. Razmislite… Mario Vukušić, prof. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
356 Ivana Liker Gojun O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Prema novom prijedlogu upisa ukinuli bi se pojedini smjerovi u navedenoj srednjoj školi čime bi se još više smanjio izbor mogućeg nastavka školovanja na području Gorskog kotara. Bojim se da bi sve navedeno rezultiralo još većim odljevom mladih iz ovog područja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
357 Zita Opačak O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. Konkretno, radi se o srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda koja živi i radi u kontinuitetu od 1959. godine. Od tada, pa sve do danas, jedina je poljoprivredna škola u ovom dijelu Posavine i Brodsko-posavske županije. Škola ima dobru suradnju s regionalnim gospodarstvom baziranom na poljoprivrednoj proizvodnji. Svi dosadašnji smjerovi- zanimanja su potrebni te nema potrebe za njihovim ukidanjem. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
358 Latina et Graeca, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju O D L U K U Poštovani, kao ustanova koja već petnaest godina sustavno radi na širenju klasičnih jezika izdavanjem časopisa Latina et Graeca, dvojezičnih prijevoda grčkih i rimskih klasika te popularizacijom učenja latinskog i grčkog jezika kroz seminare i susrete, pridružujemo se snažnom protestu Klasične gimnazije u Zagrebu koja je opet na meti birokrata koji bez ikakva kriterija odlučuju o njezinoj sudbini smanjivanjem broja razrednih odjeljenja za narednu školsku godinu kao što je vidljivo iz Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave. Premda je riječ o NAJSTARIJOJ hrvatskoj srednjoj školi, koja ove godine broji svoj 415. rođendan (!!!), i koja bi trebala u cjelokupnom obrazovnom sustavu očekivati najveću brigu i poticaj, ta se škola ponovo nalazi na meti, kao 1945. ili u doba Šuvarove reforme, kad su je htjeli uništiti. Nasreću, uvijek su se nalazili pojedinci koji su se suprotstavili tim herostratskim nastojanjima te uspjeli spasiti središnju školu klasičnog obrazovanja u Hrvatskoj. Posebno začuđuje da se to događa u sjeni jasnog zaostajanja Republike Hrvatske za stanjem u EU gdje općeobrazovni programi, a među njima su i u Europi klasične gimnazije, već nadmašuju brojem učenika stručne škole, dok u Hrvatskoj stručne škole čine više od 70% broja učenika! Iz ovoga je doista sasvim jasno da je napad na Klasičnu gimnaziju rađen svjesno, sa zlom namjerom, jer nijedan kriterij ne podupire takvu rabotu. Čak je i samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao jedan od ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. navelo povećanje broja gimnazijskih programa, a ovom Odlukom događa se upravo suprotno. Smatramo stoga sramotnim smanjivanje broja razrednih odjeljenja Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu te se nadamo da će se ova Odluka preispitati i Klasičnoj gimnaziji, kao najstarijoj obrazovnoj ustanovi u zemlji, povećati broj razrednih odjeljenja za iduću školsku godinu. S poštovanjem, Zlatko Šešelj, prof. Ravnatelj Instituta Latina et Graeca Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
359 Valentina O D L U K U Poštovani, ovakva Odluka bi bila, najblaže rečeno, nelogična. Dok Vlada Republike Hrvatske pokušava pridobiti ljude da se vrate ili dođu u Liku s iznosima od 200 000 kuna, ukidati četverogodišnji smjer(dakle, smjer koji pruža em nastavak školovanja u bilo kojem smjeru, em mogućnost rada odmah po završetku srednje škole)? Pa dobro, želimo li mi ljude u Lici ili ne? Vlada i njeno Ministarstvo bi se trebali dogovoriti o tom pitanju, jer ovako ispadaju kontradiktorni. Veliki se napori ulažu da se strukovno obrazovanje razvije u što većoj mjeri. Slijedi i prelazak na modularno školovanje i umjesto da se dosadašnja ponuda obogati novim, privlačnim smjerovima( primjer je Tehničar za razvoj računalnih igara u Novskoj. Nazvala sam školu danas, smjer im je popunjen učenicima otkako je zaživio, a došli su iz svih područja Lijepe naše) za mlade koji bi privukli učenike iz cijele Hrvatske u Otočac, koji ima i učenički dom za zbrinuti ih, ukidaju se i postojeći smjerovi. Može li netko umjesto destruktivne uštede i defetizma smisliti kvalitetno ulaganje i omogućiti razvoj? Rasteretiti kreativnom ponudom veće gradove otvaranjem zanimljivih, ekskluzivnih smjerova upravo u manjim mjestima? Bilo bi lijepo pročitati takav prijedlog Odluke. Duboko se ne slažem s ovakvom Odlukom o upisu učenika u 1.razrede srednje škole u školskoj godini 2022./2023. S poštovanjem, Valentina Bobić- Picić, prof.njemačkog i talijanskog jezika, Srednja škola Otočac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
360 LJILJANA DRAME O D L U K U Poštovani, kao djelatnica škole želim izraziti nezadovoljstvo glede prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu ne bi bio omogućen upis učenika u zanimanja Ekološki tehničar, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut i Šumarski tehničar. Velikim dugogodišnjim trudom ova škola je opremila niz praktikuma sa modernom opremom koji bi ukidanjem ovih zanimanja polako gubili svoj smisao. Stoga se nadam da ćete ovu Odluku ponovno razmotriti. S poštovanjem Ljiljana Drame, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
361 Davor Baričić O D L U K U Ne slažem se sa prijedlogom upisa za S.š.M.A.Reljkovića. Ukidanje smjerova koji su kao stvoreni za područje Slavonije(šumari,fiitofarmaceut ,ekološki teh.) je sramotna i dodatno dugoročno osiromašuje Slavoniju kao regiju. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
362 DOSTAVA-SVIRČE DOO-VINARIJA SVIRČE O D L U K U Poštovani,želio bi ukazati na važnost zadržavanja odjela agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar izdvojenoj lokaciji u Jelsi.Otok Hvar je mala sredina sa nekih 10.000 stanovnika koji ima razvijenu poljoprivredu, posebno vinarstvo i vinogradarstvo i turizam.Kao i u svim djelovima Hrvatske problem je pronaći kvalificiranu radnu snagu.Izrazito je važno da se mladi na otoku mogu obrazovati i osposobiti za ta zanimanja.Potrebno je zadržati mlade na našem otoku jer su oni budućnost našeg otoka.Svi koji završe za agroturističkog tehničara mogu se zaposliti odma jer je potražnja za kvalificiranim radnicima velika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
363 Miloš Mirosavljević O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
364 Zlatko Kelić O D L U K U Ključna demografska mjera je spustiti standard glavnog grada na perifiriju. Učenici koji zbog školovanja odu u veći grad uglavnom se ne vraćaju na periferiju. Imam 64 godine, da sam u godinama mojih učenika ne bi ni 5 minuta proveo u Vukovaru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
365 OPZ SVIRČE O D L U K U Kao upravitelj OPZ Svirče žalosti me prijedlog ukidanja odjela agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar izdvojenoj lokaciji u Jelsi. S obzirom da otok Hvar ima razvijenu poljoprivrednu proizvodnju od iznimne je važnosti da se našim mladima omogući obrazovanje i razvijanje u tom smjeru. Potreba za radnicima u poljoprivredi je jako velika i svima koji završe ovaj smjer posao je zagarantiran. S obzirom da smo mala sredina, iznimno je važno zadržati naše mlade na otoku i omogućiti im obrazovanje u bitnim granama privrede otoka a to su turizam i poljoprivreda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
366 Petra Brajković O D L U K U Poštovani, Prema prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskraćeno je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. S obzirom da se radi o deficitarnom zanimanju, posebno u ovoj regiji, potrebno je povećati broj upisnih mjesta na dva razreda kako je to bilo niz proteklih godina. Ne postoji opravdan razlog smanjenja upisnih mjesta za smjer za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/slastičar zbog smanjenog interesa učenika, a ovakva kvota koja predviđa jedan razred (22 učenika) plus 6 učenika u kombiniranom odjeljenju nam onemogućava kombiniranje razrednih odjela. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Budući da sam pohađala strukovnu školu smjer kuhar i kao sama sam se našla u nekim visokokategoriziranim hotelima te radila kao kuhar, već je bila velika potražnja za zanimanjem ove struke. Stoga Vam šaljemo apel za otvoriti još mjesta za upisati učeniku u ovo jako traženo zanimanje, S poštovanjem , Petra Brajković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
367 Željko Prskalo O D L U K U Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom Srednjoj školi Ilok nije odobren upis Tehničara za računalstvo (041624) kojeg škola obrazuje od 2013./2014. školske godine. Za to vrijeme je navedeni smjer uspješno završilo 42 učenika, dok ga trenutno polazi 31. Naši učenici postižu zapažene rezultate ne samo na regionalnoj, nego i na državnoj te međunarodnoj razini. Ovdje ću nabrojati samo neke od njih: - Osvojeno prvo mjesto pilot projekta „Škola budućnosti“ tijekom kojeg su učenici izradili chatbot kojem je cilj bio obuhvatiti i na jednom mjestu pružiti sve bitne informacije u gradu Iloku - Zlatna medalja na natjecanju Agro arca 2021. za meteorološku stanicu - osvojeno 2. mjesto na natjecanju "Hacknite" - dvodnevno CTF natjecanje za srednjoškolske timove na polju kibernetičke sigurnosti - Zlatna medalja - Agrometeo - sustav za dojavu bolesti vinove loze na temelju vremenskih uvjeta na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „Inventum“ itd. Nadalje, smatram da morate uzeti u obzir i položaj Grada Iloka, prije svega njegovu prometnu izoliranost, kao i mali broj učenika koji gravitiraju našoj školi. Usprkos tome, uspijevali smo svake godine zadržati u našem malom gradu više od 90% učenika završnih razreda osnovne škole. Također treba uzeti u obzir i materijalne prilike roditelja, žitelja Iloka i okolnih mjesta, kojima će odlazak djece u veće gradove izazvati velike troškove, a znamo svi da je naš kraj jedan od najnerazvijenih u cijeloj državi s jednom od najvećih stopa iseljavanja. I, na koncu, ovim ukidanjem svest ćete Srednju školu Ilok na manje od 100 učenika u sljedeće 4 godine što će imati negativan utjecaj i na naše zaposlenike, koji ionako na ovom području teško pronalaze posao te će ovime biti i oni primorani na iseljenje. Nadam se da ćete imati razumijevanja za ovu našu situaciju i da ćete u strukturi upisa Srednjoj školi Ilok ostaviti Tehničara za računalstvo. Ravnatelj Srednje škole Ilok Željko Prskalo, dipl. ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
368 ADRIJANA KRULJIĆ O D L U K U Poštovani, ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. U njemu vidim centralizaciju i odumiranje manjih sredina. Mišljenja sam da u Srednjoj školi Delnice treba zadržati postojeće smjerove, ali i konačno vratiti Goranima smjer šumarskog tehničara. Sramotno je što ga, u najšumovitijem zavičaju, već dugi niz godina nema. Dakle, ne prati se tržište rada. Gorskom kotaru je potrebna dobro osmišljena politika naseljavanja, a ne zatvaranje odjela koje će dovesti do još većeg raseljavanja, odlazaka mnogih obitelji. Delnice su postale prometno izoliran gradić te se nemoguće školovati dnevno migrirajući u Rijeku (što je, i uz idealne autobusne linije, ionako vrlo iscrpljujuće). Boravak pak u velikom gradu ogroman je financijski teret roditeljima. Sretna sam što su moja djeca srednjoškolsko obrazovanje stjecala u svom rodnom gradu gdje su dobila čvrste temelje za daljnje školovanje. Želimo li zadržati mlade ljude u ruralnim područjima, doprinositi razvoju lokalne zajednice, moramo se maksimalno potruditi stvoriti im dobre uvjete za ostanak, a obrazovanje je u tome ključno. Držati se striktno određenih brojki nema smisla. Potreban je obuhvatniji pogled, uzimanje u obzir specifičnosti kraja. Također promišljam o kvotama za gimnazijske programe. Trebalo bi ih smanjiti i uvesti prijemne ispite. Strukovne pak programe valjalo bi uvoditi uz pomno praćenje tržišta rada te uvođenja primjerenog stipendiranja za deficitarna zanimanja. S poštovanjem, Adrijana Kruljić, mag. prim. educ., učitelj savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
369 TOMISLAV VLAOVIĆ O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kao SINDIKALNI POVJERENIK kako bih izrazio svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o smanjivanju broja upisnih mjesta za zanimanje konobar u Industrijskoj-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a povećanje upisnih mjesta u Gimnaziji u Novoj Gradišci. Prema potrebama tržišta rada u Brodsko - posavskoj županiji najpotrebnija zanimanja su ugostiteljska zanimanja, stoga ne vidim svrhu smanjivanja upisnih mjesta za zanimanje konobar, a povećavanje upisa Gimnaziji u Novoj Gradišci. Molim vas da izmijenite prijedlog za upis te da odobrite 20 mjesta smjeru konobar u Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a isto tako smanjite upisna mjesta u Gimnaziji na 60 mjesta kako je i bilo do sada. S poštovanjem, TOMISLAV VLAOVIĆ, prof. SINDIKALNI POVJERENIK NSZSŠH Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
370 IVANA BUCONJIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko - posavske županije. Smanjen je i broj razrednih odjela sa sedam na šest. Smatram kako bi politika ove države trebala biti kreiranje radnih mjesta u ovim sektorima, s obzirom na aktualne događaje i probleme ne samo u Republici Hrvatskoj već i na svjetskoj razini, a ne ukidanje smjerova u kojima bi se obrazovao takav kadar. Zbog ovoga i svih razloga koje su naveli i moji kolege molim Vas da odobrite planirani upis u zanimanja koja su odobrena od našeg osnivača. Srdačan pozdrav! Ivana Buconjić, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
371 Nada Lucević O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Budući da je Srednja škola Ilok dobro opremljena za održavanje tog smjera, da se nastava u njoj pohađa u jednoj smjeni i da su učenici koji pohađaju taj smjer uspješni u svojoj struci, a da broj učenika u razrednom odjelu u manjim i izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij, predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. Nada Lucević, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
372 IVANA PLEŠE LINIĆ O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice i Delničanka smatram da je vaš prijedlog kojim se smanjuje broj zanimanja, a tako i učenika koji će pohađati Srednju školu Delnice dodatni udarac cijelom Gorskom kotaru. Iako volim taj kraj i obitelj mi tamo živi, zbog nedostatka radnih mjesta bila sam prisiljena s obitelji preseliti na drugi kraj Hrvatske. Rado bih se vratila, ali ovakav potez vodi samo dodatnom smanjenju radnih mjesta i uvjeta za život općenito u ionako od države zanemarenom kraju. Dok se drugi dijelovi Hrvatske razvijaju te čine sve kako bi privukli mlade obitelji, Gorski kotar je prisiljen zbog loše politike odbaciti i one koji se bore da bi ostali, a ovaj potez će to dodatno pogoršati. Zaista ne vidim smisao ukidanja usmjerenja za koje, očito, ima interesa među školarcima! Pokušavamo se ugledati na razvijenije europske zemlje, a jedini konkretni potezi koji se rade su u suprotnosti s time da se približimo njihovom načinu funkcioniranja, a o kvaliteti života da i ne govorim! Ivana Pleše Linić, dipl. psiholog - prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
373 Daria Kalčić O D L U K U Poštovani, roditelj sam učenica Srednje škole Delnice (bivše i sadašnje) i nikako se ne slažem s prijedlogom upisa učenika u 1.razred srednje škole 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici Srednje škole Delnice čiji je glavni cilj zadržati mlade ljude u Gorskom kotaru te spriječiti iseljavanje i odlazak mladih ljudi iz svog rodnog kraja. Srednja škola Delnice mladima pruža sve kako bi ih što bolje pripremila za nastavak daljnjeg obrazovanja, ali i za zaposlenje, pa se iskreno nadam da do zatvaranja smjerova neće doći. Roditelj učenice SŠ Delnice, Daria Kalčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
374 Iva Kezele O D L U K U Poštovani, kao predsjednica Školskog odbora Srednje škole Delnice, sadašnja profesorica, ali i bivša učenica, izražavam veliko nezadovoljstvo zbog prijedloga o ukidanju jednog razrednog odjela. Naša škola ima brdsko-planinski status i kao takva ima svoje specifičnosti. Postupak ukidanja smjera Ekonomist vodi daljnjem raseljavanju mladih iz Gorskog kotara, dok mnoge obitelji, uz to, nemaju financijsku mogućnost svoju djecu slati na školovanje u udaljenija mjesta. Odlazak u drugi grad na školovanje znači nekoliko sati putovanja dnevno uz znatne financijske troškove. Dio roditelja neće biti u stanju financirati svoju djecu pa će dio njih ostati bez mogućnosti obrazovanja u programu koji ih priprema za rad u struci, ali i za upise na fakultete. Pri izradi ovakve odluke uzmite u obzir i uspjeh učenika, kao i sredstva uložena u opremanje škola za određeni smjer. Sukladno tomu, učenici nastavu pohađaju u suvremeno opremljenim učionicama te im se omogućava daljnji profesionalni i osobni razvoj. Uz to, učenici koji pohađaju taj smjer redovito sudjeluju u međunarodnim projektima kao što je Erasmus, blisko surađuju sa lokalnim institucijama, ali i na stručnim natjecanjima gdje ostvaruju izvrsne rezultate. Potrebno je pronaći načine i modele kako zadržati mlade u našem kraju. Ukidanjem smjerova potičete odlazak mladih i daljnju depopulaciju jer danas ne odlazi pojedinac već cijela obitelj. Također, ukidanjem smjerova učenike u manjim mjestima stavljate u neravnopravan položaj spram učenika u velikim gradovima. Cilj našeg kolektiva jest zadržati našu djecu u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iskreno se nadam, uime bivših, sadašnjih i budućih učenika da ćete promijeniti prijedlog upisa te budućim generacijama dati slobodu izbora i pružiti im mogućnost da se školuju u svom gradu. S poštovanjem, Iva Kezele Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
375 Petra Kalčić O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srednja škola Delnice nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i ima vrlo kvalitetan program i odlične nastavnike, stoga se ne slažem s prijedlogom i dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Svi djelatnici Srednje škole Delnice zalažu se za zadržavanje mladih ljudi u Gorskom kotaru, ako ćemo dopustiti zatvaranje smjerova mladi će otići s čime će porasti nezaposlenost. Bivša učenica Petra Kalčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
376 matko šutalo O D L U K U Za e- savjetovanje o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023 Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023, Ministarstvo znanosti i obrazovanja predviđa ukidanje jednog razreda ekonomista u četverogodišnjem programu u Srednjoj školi Valpovo. Ovakvim pristupom i odlukom veliki dio mladih mikroregije Valpovštine, koja broji skoro 30 000 stanovnika (područje gradova Valpova i Belišća te općina Bizovac i Petrijevci) ostaje uskraćena za mogućnost izbora budućeg zanimanja, a također i mladi s područja grada Donjeg Miholjca sa susjednim općinama, koji imaju oko 25 000 stanovnika te su se povijesno naslanjali i svoje srednjoškolsko obrazovanje stjecali u Srednjoj školi Valpovo. Ukidanjem razreda za zanimanje ekonomist u Srednjoj školi Valpovo pojavljuju se veliki problemi za mlade, koji žele svoje obrazovanje i usavršavanje stjecati na tome području, jer više neće biti u mogućnosti ostvariti, odnosno bit će im znatno otežano ostvarivanje njihove želje i namjere za obrazovanjem u zanimanju ekonomist, jer je najbliža škola za zanimanje ekonomist u Osijeku te bi dnevna migracija radi školovanja oduzimala previše vremena na putovanje. Naime, udaljenost od Valpova do Osijeka je 25 kilometara, a od Donjeg Miholjca do Osijeka preko 50 kilometara, a javni prijevoz je prilično prorijeđen, tako da bi učenici gubili jako puno vremena na putovanja. Osim toga, treba uzeti u obzir i vrijeme koje bi učenici trošili i na mjesni prijevoz. Nadalje, postoje i povijesni i ekonomski razlozi za odobravanje upisa barem jednog razrednog odjela za zanimanje ekonomist (20 učenika) u Srednjoj školi Valpovo. Povijesno gledano, obrazovanje ekonomskih kadrova u Valpovu datira još od 1959. godine i traje neprekidno do današnjih dana, a o kvaliteti obrazovanja u Srednjoj školi Valpovo za zanimanje ekonomist ide u prilog i činjenica da je škola iznjedrila i nekoliko sveučilišnih nastavnika ekonomske grupe predmeta. Apostrofiram i gospodarstvenu činjenicu da na području grada Valpova radi preko 160 poduzetnika, na području grada Belišća preko 130 poduzetnika, na području općina Bizovac i Petrijevci preko 100 poduzetnika, na području grada Donjeg Miholjca preko 130 poduzetnika, čemu treba pribrojati i male obrtnike te poduzetnike koji djeluju na podrućju općina koje gravitiraju gradu Donjem Miholjcu, a koji zasigurno trebaju i znanje i usluge kadrova obrazovanih za zanimanje ekonomist. Naravno, ovaj broj poduzetnika je podložan promjenama u tržišnoj ekonomiji, ali svakako nema nekih većih odstupanja u negativnom smjeru. O kvaliteti svih kadrova koji su svoja znanja stjecala u Srednjoj školi Valpovo, govori nam podatak da je jedan od odlučujućih faktora za dolazak stranih investitora (npr. Harburg – Freudenberger, koji plasira svoje proizvode po cijelom svijetu i ima pogone u gradu Valpovu i Gradu Belišću) bio i izuzetno kvalitetno obrazovana radna snaga, što je zasigurno zasluga Srednje škole Valpovo. Na kraju treba spomenuti i depopulaciju, koja je zahvatila cijelu Hrvatsku, a najizraženija je upravo u Istočnoj Slavoniji, kojoj grad Valpovo zemljopisno pripada, a što bi uskraćivanjem, odnosno umanjivanjem mogućnosti izbora željenog smjera obrazovanja zasigurno doprinijelo daljnjem povećanom odlasku mladih iz naše sredine. Zbog svega naprijed rečenog, smatram da se Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023 treba izmjeniti i odobriti i planirati upis jednog razreda (20 učenika) za zanimanje ekonomist u Srednjoj školi Valpovo. Gradonačelnik Grada Valpova Matko Šutalo, dipl. iur. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
377 IVA KUPREŠAK KOTORAC O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole za 2022./2023. Naša škola jedna je od škola u središtu županije što znači da nam dolaze učenici iz drugih gradova i manjih mjesta. Naša je škola u mogućnosti primiti veći broj učenika zbog svoje veličine, smjerova i kadra. Mnoga druga mjesta u županiji nemaju te mogućnosti i kapacitet pa velik broj učenika svake godine bira našu školu ili se tijekom godine prebace kod nas iz različitih razloga. S obzirom da naša škola upisuje i velik broj učenika s teškoćama važna nam je kvaliteta nastave te jednak pristup svim učenicima. Prema tome, želimo da naši razredi imaju broj učenika s kojima će se ta nastava moći provoditi u jednakim uvjetima kao i dosad. Ukoliko nam je odobren upis 4 razreda s 22 učenika po razredu ne vidim razlog da se broj razreda smanji na 3, a time poveća broj učenika po razredu na 26 jer time će postati upitno sve gore navedeno. Naši smjerovi učenicima daju mogućnost traženja poslova po završetku školovanja ili polaganja državne mature i upisa na sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Smanjivanjem mogućnosti upisivanja naše škole učenici su primorani upisivati neželjene smjerove što će kroz određeni period povući i moguća preseljenja u veća mjesta u drugim županijama. Sve to zasigurno nije jednostavno i prihvatljivo za roditelje i nastavnike željne ostanka u svojim mjestima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
378 Dalija Bosančić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom ukidanja razreda ekonomista u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci. Naši učenici imaju velike mogućnosti nakon naše skole za razne faklutete koji nisu povezani s ekonomijom. Što se tiče samog školovanja, česte su suradnje sa poduzetničkim inkubatorom koji nudi učenicima dodatne edukacije, te posjete poduzetnicima kako bi se učenici direktno upoznali s nastankom i razvojem određenih poduzeća. Ekonomija je svakako širok pojam i nudi mogućnosti rada i od bolnica kao administrativno osoblje, banaka i drugih ustanova jer je svakom potrebno imati računovođu i administrativno osoblje. Često nam u posjet dolaze i bivši učenici koji održavaju predavanja o tome kako su pokrenuli vlastita uspješna poduzeća te na taj način potiču učenike kako bi uvidjeli razne mogućnosti koje imaju nakon naše škole. Isto tako, smanjenjem broja učenika, bit će manje posla za profesore te će mnogi završiti na burzi rada ili na smanjenju satnice. Mislim da naša škola ima dobar poticaj učenicima koji su se voljni razvijati i u drugim područjima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
379 Antonija Šimunović O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u narednoj školskoj godini. Naime, u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića , po predloženom popisu zanimanja, izgubila bi se čak tri smjera: ekološki, šumarski i poljoprivredni te bi na taj način mnoga radna mjesta postala upitna. Osnivač nam je već prethodno odobrio upis kombiniranih razreda kako bismo zadržali svaki smjer. Na taj način i učenicima ponudili izbor prvoga zanimanja po vlastitom izboru. Škola ima svu potrebnu opremu, idealnu za provođenje svih tih programa: veliko školsko gospodarstvo, najsuvremenije laboratorije, kvalitetne poligone za izvođenje prakse, vrhunske alate potrebne za svaki od izopćenih smjerova. Zemlju, šume i vode treba sačuvati, a kako drugačije ako ne brigom educiranih ljudi za takva područja. Trebamo raditi na suvremenim kurikulima koji će privući mlade u zanimanja bez kojih nitko od nas neće imati budućnost. Ovakvim potezima ne idemo ka održivosti, upravo suprotno. Antonija Šimunović, nastavnica geodetskih strukovnih predmeta Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
380 Dora Herljević O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Ovim potezom smo na korak zatvaranja Srednje škole u Delnicama, posljedično ćemu će doći do gubitka mladih ljudi, povećanja nezaposlenosti i odumiranjem kraja. Umjesto toga, zalažem se za politiku koja promiće razvoj, obrazovanje i zadržavanje stanovnika u manjim mjestima. Bivša učenica, Dora Herljević, mag.ing.agr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
381 Ivana Milivojević O D L U K U (izjava supruga) Bivši sam učenik Srednje škole Delnice i smatram da ukidanje i rezanje smjerova u našoj školi nije opravdano. Učenici ostvaruju iznimne rezultate na natjecanjima a profesori ulažu maksimalan trud u obrazovanje svojih učenika. Mi smo mala sredina i ne može se očekivati da su nam škole dupkom pune kao što su u većim gradovima. Definitivno se ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Davor Milivojević, ing. inf. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
382 Marija Pilipović O D L U K U Poštovani! Kao nastavnica Hrvatskog jezika u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića izražavam veliko nezadovoljstvo po pitanju prijedloga upisa u novu školsku, 2022./23. godinu i smanjenju broja razrednih odjeljenja. Ukidate zanimanja koja su budućnost - vezana uz poljoprivredu, šumarstvo i ekologiju. Dok je drugdje u Europi potražnja i naglasak na ekologiji i poljoprivredi vi ukidate upis razrednih odjela iz navedenih područja i ne uočavate potencijal u zanimanjima koja predstavljaju okosnicu nekog budućeg razvoja i poboljšanja kvalitete života naših građana. Škola je opremljena najnovijim laboratorijima, kvalitetnim nastavnim kadrom i u koju je uloženo mnogo truda, novaca i znanja, savršena je za rad u tim zanimanjima. Srdačno, Marija Pilipović, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
383 Ivana Milivojević O D L U K U Ponukana informacijom o ukidanju ekonomskog smjera te eventualno jednog gimnazijskog smjera, osjećam dužnost izraziti svoje ne slaganje s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Dajem apsolutnu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Smatram da si programi koje nudi Srednja škola Delnice kvalitetni i djeci Gorskog kotara treba se omogućiti upis u školu u Gorskom kotaru. Štoviše, treba otvoriti i smjer šumarstva. Često se raspravlja zašto mladi odlaze iz Gorskog kotara a ovo rezanje i ukidanje programa sigurno ih neće zadržati. Pa dajmo im onda priliku da se ovdje školuju i ostanu jer ako jednom odu teško da će se ikad više vratiti! Između ostalog učenici te iste škole ostvaruju izvrsne uspjehe na razno raznim natjecanjima i to treba uzeti u obzir. U nadi da će se ovo završiti u pozitivnom smislu za moju školu srdačno vas pozdravljam, Ivana Milivojević, struč. spec. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
384 Blanka Bonefačić O D L U K U Poštovani, kao Sindikalni povjerenik, član upisnog povjerenstava i kao profesor u Obrtničkoj školi, Opatija izražavam u ime članova Sindikata i u svoje ime veliko nezadovoljstvo i ne slažem se s prijedlogom ove Odluke o ukidanju razrednih odjela i pojedinih srednjoškolskih programa. Iz navedenog vidljivo je da se i u Obrtničkoj školi, Opatija ukida jedan kombinirani razredni odjel trogodišnjih programa i program mesar. U vremenu kada su obrtnička zanimanja prijeko potrebna i kada je nužno poticati mlade na obrtnička zanimanja i promovirati ih, Vi suprotno svemu želite ukinuti programe. Mesara na tržištu rada nedostaje te se uzimaju nekvalificirani radnici koji nisu stručna, profesionalna i kvalitetna zamjena mesara sa završenim stručnim trogodišnjim obrazovanjem. Svake godine bez problema popunimo planirani broj učenika frizera i interes za navedenu struku je velik. Slijedom navedenoga molim Vas da razmotrite još jedanput Odluku o upisu, sagledate potrebe tržišta rada i udovoljite našim prijedlozima da školi ne smanjite odjel frizera i ukinete program mesar. S poštovanjem Blanka Bonefačić, prof. Obrtnička škola, Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
385 Tomo Matičević O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s vašim prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u kojem se Ekonomskoj i upravnoj školi Split smanjuje broj razreda u smjeru ekonomist smanjuje sa 6 na 5, a istovremeno se broj učenika u razredu povećava s 24 na 26. Naša škola je prvi izbor mnogim učenicima iz Splita i okolice i nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja mnogi od njih nastavljaju svoje školovanje na različitim fakultetima. Prošlogodišnji maturanti su upisali : 1) ekonomski fakultet 69 učenika, od kojih 66 najčešći izbor naših učenika - Ekonomski fakultet u Splitu, 2) pravni fakultet 34 učenika, 3)filozofski fakultet 24 učenika, 4) stručne studije - 8 učenika, 5) Pmf u Splitu 6 učenika, 6) Fesb u Splitu - 2 učenika, 7) Kineziološki fakultet u Splitu 2 učenika, 8) po jedan učenik Agronomski fakultet u Zagrebu, Foi u Varaždinu, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Umjetničku akademiju u Splitu te Muzičku akademiju u Zagrebu 9) Aspira - 2 učenika. S obzirom na veliki broj naših maturanata koji uspješno nastavljaju svoje školovanje na nekom od navedenih fakulteta te znatan broj onih koji se nakon završetka školovanja uspješno integriraju na tržištu rada molim da odbacite ovaj prijedlog i ponovno odobrite 6 razreda u smjeru ekonomist Ekonomskoj i upravnoj školi Split koja kontinuirano djeluje 117 godina u obrazovanju ekonomskih kadrova u Splitu. Srdačan pozdrav Tomo Matičević, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
386 Veljko Maksić O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
387 Tomislava Vančina Brajdić O D L U K U Poštovani, Javljam se iz Srednje škole Delnice te radim već 22 godine na poslu nastavnice strukovnih-ekonomskih predmeta. Svjesna sam potrebe našeg ministarstva za racionalizacijom i uštedom, ali smatram da rezanje i ukidanje onih programa za kojima postoji interes nikako nije način da se racionalizacija postigne. Tim više što se svi u našoj državi diče obrazovanim, pametnim i kulturnim mladim ljudima koji bi trebali postati naša budućnost. Ovim prijedlogom upisa učenika u prve razrede našoj se školi ukida zanimanje ekonomist za kojim doista postoji interes učenika te se taj program redovno i upisuje. Nikako se ne mogu složiti sa vašim prijedlogom o ukidanju programa ekonomist u Srednjoj školi Delnice jer se to ukidanje radi bez ikakvih kriterija, kriteriji ukidanja nisu nikome poznati i nisu ravnopravno raspoređeni po svim školama - nekim se srednjim školama sve ostavlja, a nekima se reže ono za čime postoji interes i što učenici redovno upisuju (kao što je slučaj sa programom ekonomist u našoj školi). Učenici ekonomskog smjera u našoj školi sudjeluju u brojnim projektima, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, natjecanjima na državnoj razini, aktivnostima suradnje sa lokalnom zajednicom i projektima razvoja civilnog društva na području naše županije i države. Duboko sam razočarana i šokirana ovakvim načinom, rezanjem programa za koji postoji interes i to rezanjem iz vedra neba, bez objašnjena i kriterija. Mi smo škola koja ima brdsko planinski status što znači i da su uvjeti života na našem području otežani. Nisam sigurna dali ljudi u Zg koji jednim potezom pera ukidaju naš program znaju kako je to živjeti i raditi u Gorskom kotaru, voljeti svoj rodni kraj bez obzira na težak način života i otežane uvjete života i kako je to ostati u svom rodnom kraju i boriti se za njegov napredak i sada - opstanak. Jer ukidanje smjera ekonomist u našoj srednjoj školi ne znači samo ukidanje programa, to znači i ukidanje mogućnosti mladim ljudima, učenicima osnovnih škola koji su sad na pragu svoje mladosti da ostanu u svom kraju, da tu žive, stječu nova znanja, stvaraju trajna prijateljstva, dožive prve ljubavi....u svom kraju, pod suncem goranskih šuma i uz pjev goranskih ptica. Ako mladim ljudima Gorskog kotara ne omogućimo školovanje u našem kraju, ako režemo i ukidamo programe, ti će mladi ljudi otići. A kada jednom odu...neće se više vratiti. I ovako nas je u Gorskom kotaru malo i stoga nam omogućite da ostanemo ovdje raditi i živjeti, da naši mladi ostanu ovdje. Ako tako učinite, nećete požaliti jer će naši učenici, kao i nebrojeno puta do sada pokazati svojim radom i zalaganjem u lokalnoj zajednici kako su Gorani vrijedni i radišni, uporni i uspješni. Mnogi su naši sad već bivši učenici uspješni odrasli ljudi zaposleni u svom strukturama društva, afirmirani u svojim profesijama . Vjerujemo da je i naša srednja škola u tome imala udio. Stoga, budite mudri, proučite naše posebnosti i teškoće života u Gorskom kotaru, informirajte se o depopulaciji Gorskog kotara i razmislite još jednom prije ukidanja programa ekonomist u Srednjoj školi Delnice. Na kraju, sjetite se stihova "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda......" i nemojte rezati naš program ekonomist, pomognite nam da ostanemo živjeti i raditi u Gorskom kotaru te graditi svoju budućnost ovdje, pod suncem goranskog neba. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
388 Slađana Vasiljević O D L U K U Poštovani Kao bivša učenica srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad odjeljenje opće gimnazije Križ ne slažem se sa vašim prijedlogom iz razloga što ruralne sredine poput Križa tom odlukom ostaju bez srednjeg obrazovanja koje je prijeko potrebno za djecu u današnje vrijeme. Samim gubitnik gimnazije u Križu došlo bi do velike promjene u načinu života nekih obitelji čija bi djeca morala upisati neku drugu školu a mogla su nastaviti svoje školovanje u Križu nakon završetka osnovne. Samim time tim obiteljima bi se povećali troškovi ionako teškog života a budućim učenicima zakomplicirao život jer bi na putovanju u srednju od kuće i natrag trošili puno više vremena radi prometne nepovezanost. Jer za to sve nisu kriva za nevina djeca već politika koju provodi ova Vlada. Ovim vašim prijedlogom degradirate ruralne sredine i fokus stavljate samo na velike gradove. Poznato je da je puno mladih obitelji odselilo iz Hrvatske a ovom odlukom tjerate još više obitelji da svoj život nastave negdje drugdje a ne ovdje u svome mjestu. Da se vratim na bit. Definitivno sam protiv vašeg prijedloga da gimnaziji Ivan Švear ukinete jedan razred gimnazije a samim time prekinute tradiciju gimnazije od 60 godine u Križu koju su završile generacije i generacije. Naposljetku gimnazija Križ iznjedrila je puno pojedinaca koji su završili prestižne fakultete i danas su uspješni u svojim poslovima kako u Hrvatskoj ali poznati su i u svijetu. Zar Vam nije cilj rast demografske slike u državi Ilije to samo priča koja se prodaje a zapravo radite sve kontra. Ovim putem apeliram i molim da se vodite zdravim razumom i da upis u 1.razred gimnazije u Križu ostane. Kako sam ja išla kažemo doma u Križ u srednju školu tako želim da i moje dijete ide za koju godinu. S poštovanjem , Slađana Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.