Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ADELA LUKAVSKI O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., jer u ponuđenim programima nema šumarskog tehničara, fitofarmaceuta i ekološkog tehničara. Ovakvom odlukom upitana su i radna mjesta, ne samo nastavnika stručnih predmeta već i nastavnika opće-obrazovnih predmeta. Poznato je da 70 % učenika bira strukovne škole kako bi istovremeno po završetku školovanja imali mogućnost ulaska na tržište rada ali i mogućnost daljnjeg nastavka obrazovanja na fakultetima, ovakvim prijedlogom smatram da smo buduće generacije zakinuli. Prema uvidu ovog dokumenta na području istočne Slavonije, od Kutine do Vukovara, nije predviđeno niti 1 razredni odjel ekološkog tehničara. U današnje doba kad su se sve članice EU okrenule prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, neprihvatljivo je da ova politika obrazovanja ne prepoznaje ovo zanimanje. Naša škola godinama je izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremljenost 2 laboratorija i kabineta sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija, ali nažalost s ovim prijedlogom upisa ono bi ostalo potpuno neiskorištena. Dugi niz godina u srednja škola Matije Antuna Reljkovića upisivali su se učenici za usmjerenje kemijski tehničar, kemijski laborant i ekološki tehničar. Kao škola koja svojim kadrovskim i materijalnim uvjetima, kao i izvrsnim i nagrađivanim učenicima slovi kao centar koji njeguje kemijsku tehnologiju, imenovana je školom domaćinom županijskog natjecanja iz kemije. Ovim prijedlogom upisa nije se sagledala šira slika svih naših dosadašnjih aktivnosti i napora izobrazbe učenika koji će biti uspješni na tržištu rada ili u daljnjem nastavku svog obrazovanja. S poštovanjem, Adela Lukavski Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
2 ADRIAN LISAC O D L U K U Poštovani, izričito se ne slažem s prijedlogom upisa učenika u prve razrede 2022./2023.. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice svjedok sam kvalitetnog obrazovanja, ali sam istodobno kao Goranin svjedok otežanih uvjeta života u Gorskome kotaru, depopulaciji i izumiranju stanovništva. Očigledno je Gorski kotar dobar samo kao turistička destinacija, potencijalno vikend naselje i besplatan izvor resursa. MZO treba, prije svega, upravo voditi brigu o malim sredinama i malim školama a posebno školom kao što je SŠ Delnice koja postiže izvanredne rezultate zahvaljujući vrijednim nastavnicima i kvalitetnim učenicima. Nijednoj vladi niti instituciji ne smije biti u cilju, radi neznatne uštede, uništiti jednu školu osim ako joj nije u interesu da nas gura nazad u srednji vijek. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 ADRIJANA KRULJIĆ O D L U K U Poštovani, ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. U njemu vidim centralizaciju i odumiranje manjih sredina. Mišljenja sam da u Srednjoj školi Delnice treba zadržati postojeće smjerove, ali i konačno vratiti Goranima smjer šumarskog tehničara. Sramotno je što ga, u najšumovitijem zavičaju, već dugi niz godina nema. Dakle, ne prati se tržište rada. Gorskom kotaru je potrebna dobro osmišljena politika naseljavanja, a ne zatvaranje odjela koje će dovesti do još većeg raseljavanja, odlazaka mnogih obitelji. Delnice su postale prometno izoliran gradić te se nemoguće školovati dnevno migrirajući u Rijeku (što je, i uz idealne autobusne linije, ionako vrlo iscrpljujuće). Boravak pak u velikom gradu ogroman je financijski teret roditeljima. Sretna sam što su moja djeca srednjoškolsko obrazovanje stjecala u svom rodnom gradu gdje su dobila čvrste temelje za daljnje školovanje. Želimo li zadržati mlade ljude u ruralnim područjima, doprinositi razvoju lokalne zajednice, moramo se maksimalno potruditi stvoriti im dobre uvjete za ostanak, a obrazovanje je u tome ključno. Držati se striktno određenih brojki nema smisla. Potreban je obuhvatniji pogled, uzimanje u obzir specifičnosti kraja. Također promišljam o kvotama za gimnazijske programe. Trebalo bi ih smanjiti i uvesti prijemne ispite. Strukovne pak programe valjalo bi uvoditi uz pomno praćenje tržišta rada te uvođenja primjerenog stipendiranja za deficitarna zanimanja. S poštovanjem, Adrijana Kruljić, mag. prim. educ., učitelj savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Agatha Linić Čabrijan O D L U K U Poštovani, ovim putem bih iskazala neslaganje s predloženom Strukturom upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka u kojem je izostavljen program STOLAR (JMO). Uzimajući u obzir važne činjenice kako Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka ima podršku Osnivača i Hrvatske obrtničke komore za provedbu ovog obrazovnog programa, ona je i jedina škola u PGŽ koja nudi taj obrazovni program te je ishodovala sve potrebne uvjete za kvalitetno i uspješno obrazovanje učenika za ovo deficitarno zanimanje. Ukidanje ovog programa imalo bi dalekosežne posljedice za Školu, tvrtke i obrtnike s područja drvne industrije s kojima škola aktivno surađuje zbog potrebe tržišta rada za ovim zanimanjem. Stoga se pridružujem molbi Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka da se omogući program Stolar (JMO) za upis učenika u sljedećoj školskoj godini. S poštovanjem, Agatha Linić Čabrijan, mag.edu. Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Agnezija Milković O D L U K U Poštovani, kao roditelj jednog gimnazijalca i jednog osnovnoškolca, odlikaša koji planira upis u gimnaziju, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. - Strukturu upisa u Srednju školu Bartola Kašića Grubišno Polje. U predloženoj strukturi nije naveden razredni odjel Opće gimnazije iako za navedeni program postoji interes učenika i Školi je odobren od strane osnivača – Bjelovarsko-bilogorske županije. Ukidanje ovog obrazovnog programa, djeci koja planiraju upis u gimnaziju potencijalno onemogućuju daljnje školovanje u navedenom programu i pripadajući osobni razvoj pojedinca. Školovanje u Općoj gimnaziji učenicima bi bilo moguće samo u susjednim gradovima – Bjelovaru, Virovitici i Daruvaru s kojima je iznimno loša prometna povezanost javnim prijevozom, a nedavno je najavljeno i ukidanje pojedinih linija od jedinog autoprijevoznika u našem kraju. Jedno od najvažnijih prava djece je pravo na obrazovanje za sve pod jednakim uvjetima. Djeca koja su primorana putovati u susjedne gradove nemaju iste obrazovne mogućnosti kao i djeca iz navedenih gradova, jer su im zbog loše prometne povezanosti onemogućene izvannastavne aktivnosti i sudjelovanje u dodatnoj nastavi kojom dodatno razvijaju svoja znanja i sposobnosti. U velikom broju slučajeva roditelji učenika koji se školuju u susjednim gradovima primorani su djecu voziti privatnim prijevozom, što znači da napredovanje djece ovisi isključivo o vremenskim i financijskim mogućnostima roditelja. Program gimnazije u našem malom mjestu ima dugu tradiciju (od 1964.) i sukladno broju stanovnika, pohađalo ga je više ili manje učenika. Škola za navedeni program ima i prostorne i kadrovske uvjete koji ne zahtijevaju dodatna zapošljavanja i dodatne troškove. Stoga, dok god ima zainteresiranih učenika za upis u navedeni program, jednostrano ukidanje programa nije prihvatljivo. Kako škola postoji zbog učenika, kao roditelj i građanin ovoga maloga mjesta koje ima pravo na opstanak ali i razvoj, molim omogućavanje planiranog upisa učenika u program Opće gimnazije u Srednju školu Bartola Kašića Grubišno Polje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 A-INTERIERI O D L U K U Poštovani, izražavam veliko nezadovoljstvo zbog ukidanja razreda za zanimanje stolar u Drvodjelskoj i strojarskoj školi u Rijeci. Stolari već godinama nemaju mogućnost zapošljavanja kvalitetnog i mladog kadra kojima bi majstori stolari kroz vrijeme provedeno u stolarskoj radionici odnosno naukovanju prenijeli svoja dragocjena znanja i vještine. Marginaliziranjem proizvodnih zanimanja dovodi se do potpunog odumiranja takvih znanja, a njihovo nedovoljno valoriziranje kroz ovakve postupke nadležnih državnih ministarstava ima očito za cilj stvaranje države koja, za razliku od europskih zemalja, posebno se trudi tradicijske obrte isticati kao nacionalnu vrijednost i nema senzibilnost prema očuvanju proizvodnje nas malih obrta. U Primorsko goranskoj županiji trenutno radi, 34 obrta koji se bave djelatnošću izrade namještaja (temeljem podataka dostupnih u obrtnom registru) , što nije mali broj. Meni je nedostupan broj tvrtki koje se bave istom djelatnošću, ali iz osobnih saznanja i suradnje s njima, pouzdano znam da imaju isti problem. Ukidanjem smjera moje djelatnosti - stolarske stvara se i slika o proizvodnji za koju znanje stečeno obrazovnim programom i nije potrebno. Zaboravljajući pritom da je majstorstvo u izradi namještaja iznimno dugotrajan proces stjecanja znanja pri čemu je svaki proizvod produkt ideje, rješenja, izbora materijala i vještine, (ne misleći pritom na proizvodnju serijskog tipa u tvornicama). Na gradilištima na kojima radim prečesto takav i sličan namještaj dolazi iz drugih zemalja jer se to u našoj zemlji i te kako može izraditi ali više nema tko. Veliki dio prihoda i budućnosti mladih s tim i takvim načinom odlazi iz Hrvatske. Ukoliko postoji problem oko organiziranja školskog programa ili organizacije takvog programa dovoljno bi bilo nadležnom Ministarstvu proučiti rješenja koja provodi , i to iznimno uspješno, susjedna Republika Slovenija. U nadi da ćete revidirati svoje odluke i vratiti status i vrijednost a time i interes za stolarsko zanimanje, pozdravljam. S poštovanjem, Alen Stanić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Aleksandar Kovačić O D L U K U Poštovani, ovim putem htio bih dati podršku Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec u nastojanju očuvanja usmjerenja komercijalist – sportaš. Naime, kao bivši polaznik tog usmjerenja, danas profesor kineziologije, iznenađen sam odlukom o ukidanju upisa u 1. razred za zanimanje komercijalist sportaš u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Mišljenja sam da je potrebno imati sluha za mlade sportaše i omogućiti im kvalitetan razvoj u sportskom kao i u nastavnom usavršavanju u čemu im uvelike pomaže usmjerenje komercijalist - sportaš. Smatram da se ovom odlukom perspektivnim sportašima otežava kvalitetan i normalan razvoj i napredak. Ekonomska škola je uvijek bila ponosna na svoje sportaše. Nadam se da će tako i ostati. S poštovanjem, Aleksandar Kovačić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Aleksandar Patković O D L U K U Kao nastavnik u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru želim izraziti nezadovoljstvo s predloženom strukturom upisa u prve razrede srednjih škola. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Napomenuo bih još kako je Vukovarsko-srijemska županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Aleksandar Roce O D L U K U Poštovani,ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razredsrednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač ukombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola.Želim napomenu+ da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača,jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač bi+ ukinut,pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan.Učenici manjine nemaju paletu škola za izabra+ kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da sevodimo poli+kom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranimodjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište radamogu bira+ između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenjeProdavač imamo potreban kadar te prak+kum za izvođenje prak+čne nastave u školi u kojismo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvarujese svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisakako bi naši učenici imali mogućnost nastavi+ svoje obrazovanje na talijanskom materinskomjeziku.Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja unašu strukturu upisa.Srdačan pozdrav Aleksandar Roce Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Aleksandar Vuksanović O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! U ime podružnice NSZSSH Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 ALEN JUNAŠEVIĆ O D L U K U Ovim putem želio bi izraziti svoje nezadovoljstvo prijedlogom odluke o upisu u 1. razred srednje škole u Brodsko-posavskoj županiji. U nekim razrednim odjelima predložili ste povećanje broja učenika, bez stvarne tržišne potrebe i time ste neke od smjerova ukinuli. U proteklih 10 godina BPŽ je napustilo oko 20% stanovništva i ne može se očekivati jednak interes učenika za neka zanimanja kao u primjerice Zagrebu, stoga bi bilo smisleno u jednoj demografski pogođenoj regiji dopustiti manje razredne odjele, a ne ukidati ih. U Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda odlučili ste ukinuti tri smjera, Šumarski tehničar, Fitofarmaceut i Ekološki tehničar. Kako očekivati da nam ljudi ostanu u Slavoniji kada se donose ovakve odluke. Poljoprivreda, ekologija i šumarstvo u ovim trenutcima nesigurne budućnosti, bi nam trebale biti prioritetna zanimanja, a ne marginalizirana. Spomenut ću „svježi“ podatak s World Skills Croatia natjecanja koje se ovaj tjedan održalo na Zagrebačkom velesajmu, od gore navedena tri zanimanja, koje ste ovim prijedlogom ukinuli u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, dva su osvojila treće mjesto. Svake godine naša škola postiže izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Također na tržište rada šaljemo odlično pripremljene mlade ljude, koji vole svoju struku i voljna su raditi. Znači li vaša odluka da se izvrsnost treba kažnjavati, da se uspjesi ne broje, da mladi trebaju napustiti Slavoniju… Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program šumarskog tehničara umjesto tehničara zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, Prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
12 ALEN ORLIĆ O D L U K U Poštovani, ne podržavam prijedlog strukture upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. prema kojemu Klasična gimnazija u Zagrebu gubi pravo na upis jednoga razrednog odjela klasičara početnika. Klasična gimnazija u Zagrebu jedina je javna klasična gimnazija u Republici Hrvatskoj koja svoj program u potpunosti posvećuje klasičnom obrazovanju i broj zainteresiranih učenika za njezin početnički program zadnjih nekoliko godina bilježi znatan rast. S obzirom na to da je u Nacionalnome planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno povećanje gimnazijskih odjela, nije logično ukidanje gimnazijskoga odjela u školi koja ima zainteresirane učenike. Mislim da Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu treba omogućiti upisivanje planiranih šest razrednih odjela (pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača), tj. omogućiti joj zadržavanje postojećega broja razrednih odjela. S poštovanjem Alen Orlić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
13 ALEN PETRAČ O D L U K U Poštovani, ovom prigodom upućujem najoštrije neslaganje s predloženom strukturom upisa za Srednju školu Čazma. Ministarstvo obrazovanja kao da ne razumije potrebe učenika iz manjih sredina, te stavlja djecu i njihove roditelje u nelagodan čin zbog kojeg će mnogi propatiti jer neće imati prilike upisati željenu školu u svojoj blizini, odnosno baš onu smjernicu obrazovanja koja bi im kasnije osigurala upise na visoke škole i fakultete. Uopće nije potrebno naglasiti negativan financijski aspekt ovakovog školovanja. Prijedlog odluke je izrazita antidemografska mjera - teško se odlučiti na proširenje obitelji kada niste sigurni gdje ćete školovati djecu. Kao i sve u državi propada teza kako smo mi zemlja znanja. Zar samo Zagreb određuje uvjete po kojima bismo mi roditelji trebali živjeti? Uz sve to, smatram ovo ružnim načinom antipropagande - obznaniti ovaj prijedlog školi mjesec prije upisa u prve razrede, stvoriti nesigurnost i upućivati roditelje da djecu prijavljuju u neke druge škole. Teško svima! Lijepi pozdrav Alen Petrač, Čazma, otac dvoje tinejdžera Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Alessia Gerzevic Matosevic O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. gpd. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želimo napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano usmjerenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Alessia Geržević Matošević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Alma Selimović O D L U K U, V. Poštovani, prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatramo neosnovanim u dijelu broja upisnih mjesta za smjer Pekar JMO u Obrtničko-tehničkoj školi Slavonski Brod. Broj upisnih mjesta se smanjuje sa 10 na samo 2 što je potpuno nelogično, jer nam je broj upisanih učenika uvijek bio popunjen. Nelogično je u tako deficitarnim zanimanjima kao što je pekar smanjivati upisnu kvotu, jer zašto već tako malom broju zainteresiranih, a toliko potrebnih učenika, oduzeti upisna mjesta, te ovim putem ulažemo zamolbu da broj upisnih mjesta za smjer pekar ostane barem isti, ako već nažalost, ne može biti veći. Hvala na razumijevanju i iskreno se nadamo da ćete našu zamolbu i prijedlog uvažiti. Strukovni nastavnici sektora Prehrana Obrtničko-tehničke škole - Slavonski Brod Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Upućujemo Vas da u predloženoj strukturi upisa u I. razred pekara Obrtničko-tehničke škole iz Slavonskog Broda nije došlo do smanjenja broja upisnih mjesta u programu obrazovanja za zanimanje pekar.
16 ALOJZIJE GROŠ O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Alojzije Groš, prof. Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
17 Amela Obad O D L U K U Poštovani, prema prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik odobren je upis samo jedan razred učenika smjera Kuhar umjesto dosadašnja dva razreda. Kuhar/Kuharica je deficitarno zanimanje u R Hrvatskoj što govore i statistički podatci. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trenutno se traži 453 kuhara, a na razini države predan je zahtjev za izdavanje 2200 radnih dozvola za strance za radno mjesto kuhara. Unatoč prethodne dvije godine pandemije potrebe tržišta rada ostaju iste, a i iskazani interes učenika za upis u zanimanje kuhar. Opravdanost odluke koja dugoročno dovodi do nemogućnosti školovanja potrebnih kadrova je u najmanju ruku upitna. Cilj TUŠ Dubrovnik kao Regionalnog centra kompetentnosti je unapređenje strukovnog obrazovanja, a posebice u navedenom zanimanju razvojem programa kuhar 4.2. Odlukom da se smanji broj učenika oduzimamo zainteresiranim učenicima mogućnost da dobiju potrebno obrazovanje i razviju svoje osobne potencijale te ignoriramo iskazane potrebe tržišta rada. Strukovno obrazovanje napredak može ostvariti isključivo kroz sinergiju obrazovanja i tržišta rada. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. S poštovanjem, Amela Obad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Ana Božić Krizmanić O D L U K U Ne slažem se s predloženom strukturom za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Ekonomsku i trgovačku školu Ivana Domca u Vinkovcima. Smanjenje jednog razreda ekonomskog smjera značajno će utjecati na smanjenje satnice svih djelatnika u kolektivu, što utječe na već postojeće teškoće životnog standarda u našoj Republici Hrvatskoj. Također, zanimanje ekonomist godinama je u našoj regiji prepoznato zanimanje koje učenici često upisuju jer nudi široke mogućnosti zaposlenja nakon završetka školovanja (banke, osiguranje, tvornice, robne kuće...). Učenici po završetku školovanja mogu otvarati vlastita poduzeća što je bitno za gospodarsko i socijalno unapređenje naše Slavonije, a osim struke koju stječu po završetku školovanja, učenici često upisuju brojna sveučilišta. Prednost ovog zanimanja upravo je u tome što učenici po završetku školovanja imaju svoje zanimanje, a ujedno mogu se odlučiti i na daljnje školovanje. Zato je bitno ostaviti postojeće razrede koji su godinama popunjeni i učenici i roditelji ih prepoznaju kao zanimanje koje im puno znači. Ana Božić Krizmanić, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
19 ANA DELIĆ JANČAR O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica i bivša zaposlenica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje izražavam svoje nezadovoljstvo i ogorčenje planom ukidanja razrednog odjeljenja gimnazije. Naši su gimnazijski učenici uvijek upisivali željene fakultete, završavali ih u roku te postajali ljudi izuzetnih zanimanja. Ukidanjem gimnazije utjecat će se na živote roditelja, učenika, ali i profesora od kojih su neki čitav svoj radni vijek proveli u toj školi te postizali izvrsne rezultate sa svojim učenicima. Tradicija grubišnopoljske gimnazije seže daleko u prošlost i njeno će ukidanje izrazito pogubno djelovati na čitav grubišnopoljski kraj. Ana Delić Jančar, prof. i dipl. knjiž. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 Ana Graša O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom datuma upisnih rokova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Ana Majnarić Radošević O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. u srednjoj školi Delnice. Riječ je o školi koja ima dugogodišnju tradiciju kvalitetnog obrazovanja, stručne i svestrane profesore koji se trajno usavršavaju i koji se brojnim projektima i aktivnostima trude pružiti kvalitetno obrazovanje ali i zadržati mlade u ovome kraju. Bivša sam učenica SŠ Delnice, a zahvaljujući profesorima ove škole i moj je životni poziv isti. Žalosti me činjenica zatvaranja smjerova u ovoj školi, umjesto da ih otvarate! Pri tome osobito mislim na nužnost očuvanja ekonomskog smjera, gimnazijskih programa kao i otvaranja šumarskog smjera (nevjerojatno kako škola u ovom zelenom srcu Hrvatske nema niti jedan šumarski smjer!). Nadam se da ste svjesni kako zatvaranjem jednog programa pomalo gasite školu koja je od velikoga značaja za ovaj kraj. Ovim prijedlogom najviše će izgubiti male sredine, poput naše. Dodatno ćete opteretiti leđa roditelja brojnim financijskim troškovima koje nosi školovanje djece u Rijeci ili Karlovcu. Kao roditelj čije je dijete učenik 1. razreda gimnazije iste škole raduje me činjenica da je jedina njegova želja prilikom upisa bila ostati u svome mjestu. Željela bih da i moja kćer ima istu mogućnost izbora. Nažalost, Vašim prijedlogom ne znam hoće li to biti tako. Kao predstavnik u Vijeću roditelja apeliram na preispitivanje odluke i nužnost da osluhnete i glas sa terena. Naša djeca zaslužuju mogućnost raznovrsnog izbora upisa smjerova u srednjoj školi u svome kraju kako bi ovdje stvarali svoju budućnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Ana Markota O D L U K U Poštovani, Obraćam Vam se kao zaposlenica Klasične gimnazije u Zagrebu. Izražavam neslaganje s Predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom se ukida jedan razredni odjel klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, što znači da je potražnja veća od ponude. To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Zadnjih godina je povećan broj učenika s teškoćama u razvoju i zbog pedagoškog standarda ne upisuje se maksimalan broj učenika po razredu. Djeca koja upisuju Klasičnu gimnaziju nisu samo iz Grada Zagreba nego i iz okolnih županija. Svakako treba spomenuti i povećan interes roditelja i učenika koji tijekom nastavne godine izražavaju želju za upisom u Klasičnu gimnaziju. I u konačnici, ako znamo da je cilj broj jedan u NPOO povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima s postojećih 30% na 40%, a prosjek EU je 52,5%, smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih šest razrednih odjela (pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača) kako je i planirano u aplikaciji Upisa i odobreno od strane osnivača. S poštovanjem, Ana Markota Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
23 Ana Merle O D L U K U Šteta za Gorski kotar da se predlaže još jedno zatvaranje, tj ukidanje ekonomskoga smjera u srednjoj školi Delnice koja je odškolovala tolike generacije.Nadam se to se to nece desiti, te da ovo nece biti još jedan udarca na vec toliko zakinuti Gorski kotar. Uvoditi treba strukovne škole i poticati školovanje za konkretne zanimanja, naravno uz dobru analizu što Hrvatskoj treba, koja struktura radne snage u skoroj i daljoj budućnosti, te se prilagođavati potrebama tržišta u obrazovanju. Svi znamo da nam kronično nedostaje dobro obrazovanih zanatlija. Naglašavanje i guranje gimnazijskog obrazovanja nije dobro, a ovo govorim kao osoba koja je završila gimnaziju i kasnije studirala. Treba podignuti kvalitetu strukovnih škola i jačati povezanost i involviranost srednjoškolskih institucija i privrednih subjekata te osigurati vrlo dobru praksu svim budućim i sadašnjim učenicima. Svakako i uvijek podizati kvalitetu obrazovanja . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 Ana Sladoljev O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem Klasična gimnazija u Zagrebu nema pravo na upis šest razrednih odjela u nadolazećoj školskoj godini. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednja škola u RH s kontinuiranim djelovanjem i već 415. godina školuje generacije klasičara od kojih su mnogi bili kroz povijest, a i danas su zapaženi članovi društva u različitim znanostima, kulturi, prosvjeti, politici... Neprihvatljiv mi je ovakav prijedlog budući je posljednjih godina interes za Klasičnu gimnaziju povećan. Nešto manji broj od maksimalno mogućeg je rezultat poštivanja pedagoškog standarda zbog upisa učenika s posebnom potrebama. Smatram da to svakako treba uzeti u obzir. Klasična gimnazija ove godine otpušta šest maturantskih razreda i upisom novih šest razrednih odjeljenja samo bi se nadoknadio broj dosadašnjih odjeljenja. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
25 ANA ŠPOLJAR O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, s iskustvom od 20 godina, ovim putem želim reći kako se ne slažem s predloženom Strukturom upisa gdje ste, nakon odobrenog prijedloga Osnivača, školi ukinuli zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist dok je na razini Bjelovarsko-bilogorske županije samo srednjoj školi Augusta Šenoe u Garešnici navedeno zanimanje odobreno. To bi značilo kako bi oni učenici s područja grada Bjelovara, koji žele upisati navedeno zanimanje, morali svakodnevno putovati u Garešnicu ili u okolne županije, kao što bi to isto značilo i za one učenike koji ne prođu s uspjehom trenutni 1. razred i koji žele nastaviti školovanje u navedenom zanimanju. Nije u redu i apsolutno ne podržavam ukidanje navedenog smjera jer se time onemogućuje, u centru Županije, školovanje za četverogodišnje zanimanje, ono zanimanje koje su od njegova uvođenja pohađale generacije učenika, koje su po završetku svog obrazovanja bile odmah zapošljive, generacije učenika koje su nakon polaganja mature imale priliku za upis na fakultet (od kojih su se pojedini sa završenim spomenutim smjerom i nakon toga završenim fakultetom, vratili u našu školu i obrazuju nove generacije učenika na području struke). Učenici koji su pohađali i pohađaju navedeni smjer su ujedno i oni koji su sudjelovali u brojnim strukovnim natjecanjima i ostvarivali odlične uspjehe, koji su imali i imaju priliku sudjelovati u Erasmus+ projektima te brojnim aktivnostima Škole. Učenicima je, nakon dvije godine stanke zbog pandemije, ponovno omogućeno i stjecanje stručnih kompetencija kroz rad u hotelu na Jadranu. Naravno, uz sve navedeno veže se i satnica većini nastavnika koji će, možda ne iduće godine, ali kroz 2 ili 3 godine biti proglašeni tehnološkim viškom. Ujedno, učenicima osmih razreda smanjena je mogućnost izbor za upis željenog zanimanja. Nije u redu ukidati strukovna zanimanja kako bi se povećao broj upisanih u gimnazijske programe. Kroz strukovna zanimanja, pogotovo četverogodišnja, omogućen je upis na fakultet i stjecanje visokog obrazovanja. Stoga, predlažem da ostane struktura upisa koju je prvotno za Turističko-ugostiteljsku i prehrambenu školu Bjelovar odobrio Osnivač, i radi učenika, i radi nastavnika, i radi cjelokupne slike tržišta rada, kako bi i u Hrvatskoj imali radnike osposobljene za tržište rada ali i mlade osobe koje su spremne na daljnje fakultetsko obrazovanje. S poštovanjem, Ana Špoljar, dipl. oec. – nastavnica ekonomske grupe predmeta u Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
26 Ana Tomas Tolić O D L U K U Poštovani, Kao profesorica Biologije i kemije u Ekonomskoj školi Imotski, izražavam svoje nezadovoljstvo i nezadovoljstvo ostalih kolega zbog ukidanja smjera Ekonomist u našoj školi prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Uz gubitak razrednog odjela veže se i satnica nastavnika, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, a kao rezultat toga ubrzati će se proces iseljavanja iz ionako već iseljene Zagore. Slijedom navedenoga postavlja se i sljedeće pitanje: Koja je uloga Osnivača? Koja je svrha marljivoga rada naših učenika i nastavnika kojima se ukidaju želje, snovi za napredovanjem, iskustva potrebna za tržište rada, kao i želja za daljnjim obrazovanjem? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
27 ANA ZOGER O D L U K U Poštovani, nezadovoljna sam odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Način na koji ova odluka propisuje upis učenika izravno vodi gašenju niza razrednih odjela, te ugrožava opstanak određenih zanimanja. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija te upis učenika u 1.razred usmjerenja prodavač u Ivanić-Gradu. Ova odluka je u suprotnosti s ranijim odlukama osnivača škole i Ministarstva te „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ koji cilja na povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. Križ je sredina koju su brojne mlade obitelji prepoznale kao mjesto za kvalitetan, miran i ugodan život, a očuvanje škole je ključno za njihov ostanak. Izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Molim za razumijevanje i davanje dovoljnog prostora za razvoj i promociju Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, odnosno Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu, na način da se u Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. u Strukturu upisa ponovno uvrsti Opća gimnazija u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu i da se dopusti mogućnost upisa učenika u ljetnom roku. Isto vrijedi i za usmjerenje prodavač. Ana Zoger, stručna suradnica socijalna pedagoginja, SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
28 Anamarija Diklić O D L U K U Bivša sam ucenica Srednje škole Delnice smjer ekonomist. Nikad nisam požalila zbog upisa jer sam imala odlicne profesore, istoimenu školu završio je i moj brat. Žao bi mi bilo da se ukine taj smjer. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 ANDREA BOLF O D L U K U Djevojčice i dječaci koji se bave sportom u Gorskom kotaru, zbog ovog prijedloga, nakon završene osnovne škole bit će primorani prekinuti bavljenje sportom, a znate koliko vrhunskih sportaša dolazi upravo iz našeg kraja. Imamo olimpijce, svjetske prvake u raznovrsnim sportovima, a najviše u onim zimskim koja djeca ne mogu trenirati nigdje drugdje osim kod nas doma! Zbog gubljenja prava na izbor smjera, otići će u veće gradove s njihovih 14 godina, bez roditelja i prekinuti bavljenje sportom! U manjim gradovima kao što su Delnice ići u školu je užitak, mali razredni odjeli omogućuju svim učenicima ostvariti njihove potencijale! Kolektiv Srednje škole Delnice čine mlade nade obrazovanja, učene novim, suvremenom principima nastave koji svakim danom sve više dižu status škole. O uspjesima na maturi i natjecanjima znanja već se pisalo, ponavljam to je upravo iz razloga manjeg odjela u kojem se s učenicima može i mora raditi da iskoriste svoje talente i znanja u potpunosti! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
30 Andrea Ćurković O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s Predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom se ukida jedan razredni odjel klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, što znači da je potražnja veća od ponude. To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Zadnjih godina je povećan broj učenika s teškoćama u razvoju i zbog pedagoškog standarda ne upisuje se maksimalan broj učenika po razredu. Djeca koja upisuju Klasičnu gimnaziju nisu samo iz Grada Zagreba nego i iz okolnih županija. Svakako treba spomenuti i povećan interes roditelja i učenika koji tijekom nastavne godine izražavaju želju za upisom u Klasičnu gimnaziju. I u konačnici, ako znamo da je cilj broj jedan u NPOO povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima s postojećih 30% na 40%, a prosjek EU je 52,5%, smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih šest razrednih odjela (pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača) kako je i planirano u aplikaciji Upisa i odobreno od strane osnivača. S poštovanjem, Andrea Ćurković Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
31 ANDREA JURMAN O D L U K U Poštovani, kao nastavnik mentor strukovnih predmeta Graditeljske tehničke škole, Zagreb, izražavam svoje nezadovoljstvo planiranim smanjenjem razrednih odjela za zanimanje Građevinski tehničar i Arhitektonski tehničar. U potpunosti se slažem s činjenicama koje je iznjela ravnateljice naše Škole Dinka Džeko te ju podržavam u nastojanju da se održi predviđenih pet razrednih odjela po generaciji u našoj školi. Graditeljska tehnička škola je jedina strukovna četverogodišnja škola iz područja graditeljstva u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te smatram da je nedopustivo da se na području dvije županije koje zajedno broje više od ¼ ukupnog broja hrvatskog stanovništava školuje samo jedan razredni odjel Graditeljskih tehničara i dva razredna odjela Arhitektonskih tehničara. Interes za naša zanimanja je velik i veći je od sadašnjih 5 razrednih odjela koje upisujemo. Pokazatelj toga je činjenica da potreban broj učenika popunimo u ljetnom upisnom roku, da se svake upisne godine povećavao broj bodova kod zadnje upisanog učenika u pojedino zanimanje. Naša je zanimanja uvijek bilo traženo, a sada zbog potrebe obnove nakon potresa postoji i povećana potreba na tržištu rada za zanimanjem Građevinskog i Arhitektonskog tehničara. S obzirom da je škola već dobila dozvolu Gradskog ureda za obrazovanje za upis 5 razredna odjela, a imajući u vidu sve gore navedeno, smatram da ne postoji opravdani razlog za ukidanje dva razredna odjela te vjerujem da će te prihvatiti naš zahtjev za izmjenom Odlukom o upisu učenika u 1.razred u školskoj godini 2022./2023. S poštovanjem, Andrea Jurman, dipl. ing. građ. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
32 Andrea Maradin O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Odlukom o upisu učenika u 1.razred u školskoj godini 2022./2023. prvenstveno ukazujući na dio koji se odnosi na ukidanje zanimanja STOLAR (JMO). Smatram da je to deficitarno zanimanje i svakako trebamo imati opciju ponuditi učenicima struku čijim stjecanjem imaju osiguran posao nakon škole. Uloženo je jako puno truda kako bi škola povećala broj učenika, ulaže se u promociju škole, licenciranje radionica za naukovanje kao i pronalaženje stipendija za učenike. Također, učenici ostvaruju i sjajne rezultate na natjecanjima, s njima se puno radi i ulaže u njih od strane nastavnika. Zanimanje stolar zaslužuje svoje mjesto u srednjoškolskom obrazovanju u Primorsko-goransko županiji. S poštovanjem, Andrea Maradin, prof. Drvodjelska i strojarska škola Rijeka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
33 Andrea Pajović O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice, ne slažem se s ukidanjem smjerova u spomenutoj školi iz više razloga. Prvi i najvažniji razlog je depopulacija Gorskog kotara. Upravo ovom odlukom veliki broj mladih ljudi natjerat će te da odlaze u veća mjesta gdje im se nudi mogućnost školovanja u smjeru koji je njihova želja. Time se smanjuje broj mladih ljudi na području Gorskog kotara, koji i ovako ima velikih demografskih problema. Drugi razlog jest sama uspješnost škole. Škola u zadnjih nekoliko godine, pa čak dok sam se i ja školovala tamo, imala je izvrsne učenike koji su osvajali mnogobrojne nagrade te sudjelovali su u mnogim projektima. Stoga smatram da sukladno vašom demografskom politikom na koju se često pozivaju vladajući političari i kojom se često diče, nije u redu zatvoriti smjerove u navedenoj školi, jer time i će nastavnici koji su odlični u svom poslu izgubiti svoja radna mjesta koja je nažalost u Hrvatskoj dalje vrlo teško pronaći. Stoga slažem se s komentarima, uspješnost škole, učenika, nastavnika posebno malih mjesta se treba nagrađivati, a ne kažnjavati zatvaranjem. S poštovanjem, Andrea Pajović, mag. edu. povijesti i povijesti umjetnosti, bivša učenica Srednje škole Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
34 ANDREJ BELJAN O D L U K U Poštovani, kada sam čuo za ovu Odluku, zgrozio sam se nad time što planira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice uopće se ne slažem s Odlukom koju donosite. Srednja škola Delnice je pružila, pruža i može pružiti izvrsni odgoj i obrazovanje djece. Dokaz tome su brojni učenici koji nastavili obrazovanje u visokom školstvu i postigli značajne rezultate. Druga stvar je u tome, iako je broj djece manji od ostatka države, to ne umanjuje kvalitetu njihovog obrazovanja. Naprotiv, može ga jedino poboljšati. Zbog većeg broja nastavnika po broju učenika individualizacija u nastavi je povećana. Tako raste zadovoljstvo i učenika i nastavnika i sam proces obrazovanja je mnogo kvalitetniji. Ne razumijem politiku države koja za cilj ima gašenje škola, odnosno smjerova koje planirate ugasiti ovom odlukom. Politika mora, ponavljam mora, imati za cilj stimuliranje mladih i djece da ostanu u svojim rodnim gradovima i selima. Stimulacija ne mora biti financijska, nadam se da je jasno. Ukoliko i žele otići iz svoje domovine, tada to mora biti njihova odluka, a ne potaknuta vašim odlukama i zakonima. Jednostavno ne shvaćam kako ne vidite da ovom odlukom ne samo da gasite grane u našem obrazovnom sustavu, već gasite snove sve djece koje žele upisati te smjerove. Broj zainteresirane djece u ovom slučaju je nebitan, nego je bitna vaša poruka toj djeci, djeci koja su ranije završila te smjerove, njihovim roditeljima i nastavnicima. Poruka je i više nego očita. "Djeca i nastavnici su financijski teret!" Kao i mnoge stvari u današnjoj politici RH, i ova je ekstremno nelogična. I iza toga stojim kao akademski građanin i budući nastavnik (fizike i matematike). Da, fizike i matematike. Dva nastavna zanimanja koja su tragično deficitarna. I još se planiram vratiti nakon studija u rodni Gorski kotar gdje se nadam naći posao. Ako ovako nastavite neću ga pronaći. Kakvu poruku šaljete meni i, po razmišljanju, meni sličnima po cijelo Lijepoj Našoj? Zaista se nadam kako se Odluka neće donijeti! Lijep pozdrav, Andrej Beljan! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
35 Andrej Kauzlarić O D L U K U Poštovani, Moram izraziti veliko nezadovoljstvo ovom Vašom Odlukom kojom se ukida smjer ekonomist i gimazijalac u Srednjoj školi Delnice. Kao bivši učenik navedene škole u smjeru prirodoslovno- matematčka gimnazija , mogu potvrditi s kojom predanošću i ljubavlju svi profesori ondje već godinama rade i koliko truda i napora ulažu u svoj posao . Osim što bi mnogi od njih ovom Odlukom izgubili posao, došlo bi do još većeg iseljavanja mladih iz ovog kraja. Ukidanje smjera kojeg upisuje 10-ak učenika godišnje se Vama možda čini ne bitno , no mi svi znamo da to vodi ka mogućem ukidanju i ostalih smjerova u budućnosti, a tako i prema kraju cijele škole, ali i ostanku mladih u Gorskom kotaru. Moram napomenuti da se, kako gimnazijski, tako i strukovni programi škole izvode vrlo kvalitetno i uspješno pripremaju mlade za nastavak obrazovanja, ali i za početak radnog odnosa. Stoga uzmite u obzir ove brojne komentare i nemojte otvoriti put kojim će Gorski kotar krenuti nizbrdo. Nadam ćete uvažiti naše brojne komentare i shvatiti da Gorskom kotaru treba pomoći a ne odmoći kako bi što više mladih ljudi ovdje završilo školu, te ostalo raditi i živjeti a ne odlazilo u gradove i nikada se više ne vratilo u naš kraj. Budimo svi skupa pametni i shvatimo da je Gorski kotar jedan nezaobilazan dio lijepe naše koji je jednostavno zaslužio da ga se jednom i sasluša do kraja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 andrijana frlan O D L U K U Žalosno od strane ministra i države da nastoje ukinuti osnovno ustavno pravo-pravo na učenje. kao majka šestero djece, koji se svi školuju u Delnicama, koji su bili ili su sada polaznici srednje škole Delnice, mogu samo izreći da je naš Gorski kotar, naša djeca doveden u stanje potpunog zatvaranja, i uništenja. Da uništenja, je prava riječ. Roditelji i djeca odlaze iz Gorskog kotara, odlaze na školovanje van Grada i više se ne vračaju. Ovo malo što imamo država želi uništiti, bez imalo shvaćanja za potrebe naše djece, roditelja, zaposlenika škole i svih drugih koji su egzistencijalno vezani za naš kraj. Druge države općine i gradovi nastoje sve kako bi učinili život boljim , a nas želite dovesti na status usputnog rezervata. Gospodo neke države svoje domicilno stanovništvo štiti i njeguje a vi ga ubijate. stoga podrška Delničkoj školi i svima vezanim uz nju, jer je škola iznjedrila mnoštvo odlikaša, nagrađivanih učenika kojima se možemo samo dićiti, a ne tjerati ih od sebe. Andrijana Frlan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
37 Andrijana Grgičević O D L U K U, I. Poštovani, izražavam ovim putem svoje izrazito nezadovoljstvo i zabrinutost povodom zamisli da se ugasi smjer Agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar - jedinica Jelsa. Naši otoci, uvijek tako eksploatirani i hvaljeni kad je riječ o turizmu, a tako zapostavljeni kad je riječ o domaćem stanovništu, svakako bilježe redovit trend opadanja stanovništva. U svrhu zaustavljanja tog neželjenog učinka, ili bar njegova usporavanja, smatram kako je prijeko potrebno uvesti I VIŠE odjeljenja u srednjim školama na našem Hvaru, a ne oduzeti i one koje imamo! Jedino tako će se motivirati mlade da se obrazuju u svom mjestu, a ne da moraju što prije napustiti svoj dom zbog nemogućnosti izbora kvalitetnog školovanja! Mlad učenik koji napušta mjesto da bi se obrazovao vrlo izgledno postat će mlada osoba koja napušta domovinu da bi se zaposlila. I kad će se vratiti na otok? Možda tek kad ostari, ako i tada. Molim vas, ne tjerajte naše učenike u velike gradove ovakvim rješenjima! Zaštitite otoke i otočno stanovništvo podizanjem kvalitete života, time i obrazovanja! Zahvaljujem. Andrijana Grgičević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
38 ANDRIJANA SKELIĆ O D L U K U Poštovani, Niz godina sam član Upisnog povjerenstva SŠ Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj pa htjela ili ne pratim problematiku upisa. Činjenica je da se smanjuje broj učenika da se mijenjaju i potrebe i interesi tržišta, no činjenica je i da Grad Kaštela raste brojem stanovnika a time i učenika. Stoga mi je prijedlog da se ukine I. razred jezične gimnazije vrlo začudan i zapravo neshvatljiv. Učenicima se ne dozvoljava školovanje u njihovom Gradu iako za to postoje svi potrebni preduvjeti. Interesira me na koji način će se ostvariti ušteda (plaćanjem prijevoza ili možda vremenom koje će učenici provesti u prijevozu prema Splitu (~ oko 3 h dnevno) ili prema Trogiru (~oko 1:30 dnevno) ili možda cjelodnevnim boravkom čekajući nastavu npr. TZK-a ili nekog drugog izbornog predmeta koji se odvija u suprotnoj smjeni ili ...)? Učenici nisu samo broj niti izvadak iz statistike, stoga podržavam upisnu politiku Škole i ne slažem se s prijedlogom ukidanja I. razreda jezične gimnazije. Općenita zamjerka ide i na način komunikacije vezan za upise, divno je da imamo eUpise, sve je "u oblaku", gledate u aplikaciju i držite palčeve da sve pozeleni. Sva komunikacija je svedena na e-mail, a riječ je o učenicima i rekla bih o potpunom nedostatku vizije u kom smjeru se trebamo razvijati za vrijeme koje nadolazi. S poštovanjem, Andrijana Skelić, prof. Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
39 Anđela Vukasović Korunda O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Predložena Struktura upisa nije u skladu s povećanim brojem učenika koji Klasičnu gimnaziju upisuju u posljednje tri godine. Također, predloženo nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji predviđa povećanje broja gimnazijskih odjela. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
40 ANGELA GALIĆ O D L U K U S obzirom da sam u strukovnom obrazovanju već 30 godina u sektoru šumarstvo prerada i obrada drva, te da sam voditelj međužupanijskog stručnog vijeća za šumarstvo, dajem podršku Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod za upis šumarskog tehničara u 2022/2023. Lp Angela Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program šumarskog tehničara umjesto tehničara zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća.
41 ANICA MRŠULJA O D L U K U Poštovani molimo vraćanje stolara prema prijedlogu županije tj, upis 3 razreda u našoj školi Drvodjeljskoj i strojarskoj u Rijeci. Vrlo smo iznenađeni odbijanjem upisa razreda s deficitarnim zanimanjem, stolarima, iako na prijedlog županije imamo odobrenje za upis 3 razreda kako smo i planirali. S poštovanjem, Anica Mršulja, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 ANICA VALENTA O D L U K U, X. Poštovani, gotovo se u potpunosti slažem s Vašim prijedlogom Odluke. Imala bih jedino prijedlog da se provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata sa sadašnjim prijedlogom tj. 30. 6. – 4. 7. 2022. produži za koji dan. Iako sam učiteljica razredne nastave i ne sudjelujem direktno u unosu rezultata, ali primjećujem kod svojih kolega da je intenzitet rada u tim danima povećan i često iziskuje od kolega dodatni angažman do kasnih popodnevnih sati, a ponekad i večernjih, jer zbog preopterećenosti sustava ponekad bude otežano raditi odnosno izvršiti prijave. Smatram da bi se moglo produžiti za još koji dan unos rezultata. Srdačan pozdrav, mag.prim.educ. Anica Valenta, učiteljica RN, mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
43 ANITA ČOVIĆ JOSIPOVIĆ O D L U K U Poštovani, vezano za najavljenu namjeru o ukidanju smjera poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac, izražavam svoje izrazito neslaganje! Razlozi su sljedeći: Srednja škola Otočac ima pet usmjerenja (gimnazijsko, ekonomsko, šumarsko, elektrostrojarsko i poslovno tajništvo) u kojima se obrazuju djeca iz grada Otočca i okolice. Također, ima i Učenički dom za učenike koji dolaze iz veće udaljenosti. Pritom treba imati na umu da broj polaznika u određenim odjeljenjima nije pokazatelj niskog interesa za ta usmjerenja, već je isključivo pokazatelj malog broja djece, odnosno depopulacije stanovništva u tom kraju! Stoga, ugasi li se ovo odjeljenje učenici, uglavnom učenice iz Like koje ne upisuju gimnaziju ili ekonomsku školu neće imati nikakav izbor te će se ovakvom odlukom samo dodatno potaknuti odlazak mladih iz svog zavičaja! Grad Otočac treba biti ponosan na svoju srednju školu, usmjerenja i Učenički dom, što ga čini jednim od obrazovnih centara u Lici. Odluka o gašenju bilo kojeg od njegovih odjeljenja dodatan je udarac ionako slabo naseljenoj Lici, kojom se kao Hrvati dičimo, i koju bi trebalo stoga njegovati i u nju ulagati, a ne joj otkidati i ono što ima! Obrazovanje, taj temelj društva i presudni čimbenik u životu mlade osobe, potrebno je čak i dodatno razvijati, a ne ukidati kvalitetna usmjerenja u gradovima s izrazitim depopulacijskim trendom poput Otočca. Ako ne uložimo u mlade, ne možemo očekivati ni da će ostati u svom zavičaju, na koncu ni u svojoj domovini. Srdačno, Anita Čović Josipović, nastavnik u Srednjoj školi Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
44 Anita Jurina O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. prema kojoj se u manjim sredinama ukidaju razredni odjeli, a povećava se njihov broj u Zagrebu. Posebno sam ogorčena zbog prijedloga ukidanja gimnazijskog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad u izdvojenoj lokaciji u Križu. Nedopustivo je da se time učenicima slabijeg imovinskog stanja koji žive u okolnim selima uskraćuje mogućnost školovanja u Križu, mjestu kojem gravitiraju, posebice zato što su zbog nerentabilnosti ukinute mnoge autobusne linije, Križ nema željezničku postaju pa je putovanje vlakom otežano, što znači da učenici koji polaze škole izvan Križa nužno moraju izdvajati ogromna sredstva za stanarinu u mjestu u kojem se školuju, a na to su primorani. U Križu kao i u mnogim dijelovima Hrvatske opada broj stanovnika jer su ljudi iselili i otišli u zemlje u kojima su dobili posao. Razlog je to što u mnogim školama u Hrvatskoj opada broj učenika. No pogrešno je promatrati samo brojeve, a ne sagledati širu sliku. Mnogi Kriški gimnazijalci zbog ljubavi prema svom mjestu i osjećaju pripadnosti ostaju u Križu, ovdje podižu svoje obitelji i djecu upisuju u školu koju su i sami polazili. Potpuno je pogrešno to im uskratiti posebno zato što je nastava ovdje izuzetno kvalitetna, razredni odjeli su manji pa to omogućuje gotovo individualni pristup svakom učeniku što je samo dobrobit. Sva nastava je pokrivena isključivo stručnim kadrom, sama škola je novoizgrađena i suvremeno opremljena te ne postoji ni jedan razuman razlog za odluku o uskraćivanju mogućnosti upisa u 1.razred. Nadam se da će prijedlog odluke biti ponovno preispitan te da će razum prevladati na dobrobit stanovnika svih manjih mjesta u kojima su škole okosnice za kvalitetan život. Anita Jurina, profesor savjetnik nastavnica matematike, informatike i računalstva u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
45 Anita Klarić O D L U K U Poštovani, iskazujem primjedbu na Prijedlog odluke u dijelu koji se odnosi na ukidanje odjela jezične gimnazije u Srednjoj školi "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj. Ukidanjem ovog odjela djeca se potiču na iseljavanje iz lokalne sredine. Prijedlog negativno utječe na potrebe lokalne zajednice i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je na začelju Europe po visokom obrazovanju. Prijedlogom se ne motivira učenike u smjeru visokog i cjeloživotnog obrazovanja, već im se indirektno šalje poruka kao da su nepotrebni i nevažni. Naši učenici sudjeluju u lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim projektima i na svim razinama natjecanja znanja, sposobnosti i vještina iz nastavnih predmeta. Uspješno polažu ispite državne mature, upisuju visoka učilišta, završavaju ih te se zapošljavaju kao visokoobrazovani stručnjaci na tržištu rada. Smanjivanje upisnih kvota ukidanjem razrednog odjela jezične gimnazije potiče se nenadoknadivi gubitak obrazovnih i ekonomskih resursa te je u suprotnosti s Nacionalnim programom za mlade Republike Hrvatske i razvijenim politikama svijeta. Nanosi se direktna šteta budućim učenicima, Školi, lokalnoj zajednici, gospodarstvu i cjelokupnom prosperitetu Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog predlažem zadržavanje razrednog odjela jezične gimnazije u SŠ "Braća Radić". Srdačan pozdrav, Nastavnica SŠ "Braća Radić", Anita Klarić, prof. savjetnik Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
46 ANITA KOCMAN O D L U K U Poštovani, potaknuta prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022/23 za Ekonomsko-birotehničku i trgovačku školu Zadar kojom se predviđa smanjenje jednog razreda ekonomista uz istodobno povećanje učenika u svim ostalim razredima i smjerovima u školi, u svjetlu potencijalnog niza negativnih posljedica, iznosim ovim putem primjedbu na njezine odredbe. Škola je dobila odobrenje osnivača za upis tri razreda u smjeru ekonomist, jedan razred poslovnog tajnika, jedan razred komercijalista, jedan razred upravnog referenta i jedan razred prodavača, ukupno 148 učenika. Vašom odlukom škola gubi jedan cijeli razred ekonomista, ali ukupan broj učenika je 144, odnosno samo 4 učenika manje. Smjer ekonomist u našoj školi popuni se u prvom upisnom roku, česte su zamolbe za premještaj u našu školu u smjer ekonomist i konkretno u ovoj školskoj godini u našoj županiji je povećanje ukupnog broja učenika. Iz osobnog iskustva 21 godine rada u strukovnim školama mogu potvrditi da se povećanjem broja učenika u razredu narušava pedagoški standard, kvaliteta rada i poučavanja. Sve veći broj učenika u strukovnim školama koji se obrazuju uz prilagodbu sadržaja ili uz individualizirane postupke zahtijevaju i prilagodbu nastavnog sata, pri čemu je ključan broj učenika u razredu. Veći broj učenika otežava potrebnu razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Također imajući u vidu negativne posljedice na učenike zbog dugotrajne online nastave potrebno je primijeniti individualni pristup prema svakom učeniku jer su škole i odgojne ustanove, a to je u razredima s većim brojem učenika teže izvedivo. U slučaju povećanja kvote učenika u strukovnim razredima velika je vjerojatnost ranijeg napuštanja sustava obrazovanja, što se slučaj po slučaj negativno odražava na društvo u cjelini. Jedna od prednosti hrvatskog sustava obrazovanja (o kojem se često, osobito u medijima govori u negativnom kontekstu) je što smo u samom vrhu Europske unije po postotku učenika koji završavaju srednje škole), u čemu ključnu ulogu imaju nastavnici koji rade u razredu. Također učenici koji iz hrvatskog obrazovnog sustava odlaze u obrazovne sustave drugih zemalja vrlo brzo i uspješno se integriraju u njih te postižu jako dobre rezultate. Dolaskom u strukovnu školu i odabirom željenog zanimanja učenici otkrivaju svoje sposobnosti i talente, te postižu puno bolje rezultate nego u cijelom svom osnovnoškolskom obrazovanju. Dio njih prvi puta u svom obrazovanju sudjeluje na natjecanjima, projektima i iz škole izlaze s više samopouzdanja nego prilikom upisa u nju. Aktivno se uključuju na tržište rada, sudjeluju u radu obiteljskih poduzeća, osnivaju svoje tvrtke ili s obzirom na dobar temelj za polaganje državne mature upisuju željene fakultete, ne samo društvenog smjera. U konačnici postaju kvalitetni članovi društva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je pokrovitelj projekata kojima se razvija financijska pismenost kod učenika, a ukidanjem ekonomista smanjuje se broj financijski pismenih srednjoškolaca što je kontradiktorno. Nakon što sam pozorno proučila Vašu Odluku, upozorila bih da su kriteriji kojima ste se vodili prilikom izrade iste (proturjecni/nedosljedni). Primjera radi navela bih: smanjivanje odjeljenja u strukovnim školama, ali i u gimnazijama; nadalje, u gradovima/županijama gdje je manje učenika u odnosu na prethodnu godinu, ali i tamo gdje je povećanje broja učenika; te konacno smanjivanje u „suficitarnim“, ali i u „deficitarnim“ zanimanjima. Kako logika smanjivanja odjela nije razvidna iz navedenog, ali i uzimajuci u obzir prethodno navedene argumente ovog očitovanja pozivam na povlačenje Odluke koja bi smanjila kvalitetu nacionalnog obrazovnog sustava, otežala profesionalni rad nastavnika/ca te išla na štetu generalnog razvoja mladih ove zemlje. S poštovanjem, Anita Kocman, dipl, oec Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
47 ANITA KVARTUČ O D L U K U Poštovani, želim se očitovati na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. Ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika i ona mi je sporna kroz više segmenata. Prvo, prijedlog za Ekonomsko - birotehničku i trgovaču školu Zadar jest da se smanji upisna kvota za 1 razred ekonomista, za koji postoji interes. Osim toga se povećava broj učenika u razrednom odjeljenju što je protivno Državnom pedagoškom standardu. Valja napomenuti kako se nije vodilo računa o učenicima s teškoćama koje svakako zahtijevaju posebnu pažnju. Vidimo da je broj takvih učenika svake godina sve veći. Također imamo učenika iz ratom pogođene Ukrajine koji su prošli velike traume i isto zahtijevaju posebnu pažnju. Mislim da se o navedenom nije vodilo računa u ovom prijedlogu. U nadi da će Vaš prijedlog biti izmijenjen u korist učenicima i nastavnicima.... Srdačan pozdrav, Anita Kvartuč, dipl.oec., prof. ekonomske grupe predmeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 3 razredna odjela. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 4 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
48 Anita Nekić O D L U K U Poštovani, tužno je s kojom lakoćom si dajete pravo upravljati životima nas i naše djece, rekla bih da ste prvo rekli "hop" pa tek onda skočili po pitanju ove odluke. Pišem Vam i kao djelatnik Srednje škole Čazma u kojoj namjeravate ukinuti gimnazijski odjel, kao građanin općine Križ i kao roditelj čije je dijete planiralo upisati gimnaziju u svom mjestu boravka. Kad mislim da ne možete gore, ipak, priznajem, možete... I tu ću stati... S poštovanjem! Anita Nekić Srednja škola Čazma - profesorica njemačkog i mađarskog jezika i književnosti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
49 Anita Rački O D L U K U Poštovani! Kao stanovnik Delnica ne podržavam ukidanje ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice jer interesa učenika našeg Gorskog kotara za spomenuto itekako ima. Smatram da bi zatvaranjem ekonomske škole utjecali na prisilni odlazak naše djece iz Gorskog kotara u veće gradove. Zbog ionako težih uvjeta života Gorana, svi roditelji nemaju mogućnosti poslati svoju djecu na školovanje u veće gradove, a pitanje je da li su djeca od 15 godina i spremna otići iz svog doma, a ako i otiđu teško da će se ikada vratiti natrag. Ujedno smatram da, ukoliko se ukine ekonomski smjer, ubrzo će se ukinuti i cijela Srednja škola Delnice. Molim vas da pri donošenju konačne odluke mislite na sve nas koji živimo i radimo u Gorskom kotaru. Anita Rački Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
50 Anita Šipek O D L U K U Poštovani, kao upisna koordinatorica Srednje škole Oroslavje ovim putem predlažem korekciju plana upisa učenika u I. razred za šk. god. 2022./23. za zanimanje CNC operater sa sadašnjih odobrenih 24 na 28 učenika zbog potreba tržišta rada i interesa učenika za navedeno zanimanje. Za navedenu korekciju imamo podršku i odobrenje osnivača naše škole Krapinsko-zagorske županije, te sve potrebne materijalne i kadrovske uvjete. Unaprijed hvala Anita Šipek, prof. mat. i inf. upisna koordinatorica SŠ Oroslavje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Anita Umolac O D L U K U Poštovani, ovim putem bih željela izraziti nezadovoljstvo u pogledu prijedloga za ukidanje ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice. Smatram da bi to ukidanje izrazito naštetilo zajednici Gorskog kotara. Za početak, broj učenika u SŠ Delnice bi se smanjio, a upitna je njihova kvaliteta daljnjeg obrazovanja ako bi morali ići u grad izvan Gorskog kotara. Jedan od razloga je financijske prirode, naime ne mogu svi roditelji priuštiti školovanje djeteta u drugom gradu (skuplji prijevoz, potencijalno skup učenički dom). Drugi razlog može biti otežana prilagodba učenika na potpuno novi grad/društvo, veći umor ako bi svaki dan putovali i slično. Uz to, već sada sve više ljudi napušta Gorski kotar, a ovom odlukom biste i vi tome pridonijeli. Gorski kotar ima odličan potencijal i postoje mladi ljudi koji su se odlučili boriti za njega, da se ljudi vrate i da mogu kvalitetno živjeti. Kvalitetan život uključuje i obrazovanje za njihovu djecu, stoga vas molim da razmotrite vlastiti prijedlog. Naime, ako SŠ Delnice izgubi ekonomski smjer, postoji mogućnost da će se polako ugasiti i sve u SŠ Delnice. Time gubimo i učenike i profesori gube radna mjesta (ili moraju putovati na novo radno mjesto). Ne želimo to, želimo očuvati Gorski kotar, a zadržavanje ekonomskog smjera uvelike tome pomaže. Unaprijed zahvaljujem, Anita Umolac, mag.psych. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
52 Ante Pole O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred Srednje škole Ilok u šk.gd. 2022./2023. Ukoliko ukinete smjer Tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok, učenici koji imaju afiniteta za smjer elektrotehniku ostat će bez mogućnosti izbora. Budući da je Ilok geografski izoliran i da je prometna povezanost s njime loša, takvi postupci vode daljnjem raseljavanju mladih, dok mnoge obitelji, uz to, nemaju financijsku mogućnost svoju djecu slati na školovanje u udaljenija mjesta. Pri izradi ovakve odluke uzmite u obzir i uspjeh učenika, kao i sredstva uložena u opremanje škola za određeni smjer. Srednja škola Ilok iz godine u godinu ulaže financijska sredstva u opremanje kabineta i praktikuma u kojima se izvodi nastava za tehničare za računalstvo kako bi naši učenici imali uvjete za što kvalitetniju nastavu. Sukladno tomu, učenici nastavu pohađaju u suvremeno opremljenim učionicama te im se omogućava daljnji razvoj. Osim toga, nastava se u Srednjoj školi Ilok održava u jednoj smjeni što je u skladu s Državnim pedagoškim standardnom. Uz to, učenici koji pohađaju taj smjer redovito sudjeluju u projektima (primjerice Erasmus + projekti), ali i na stručnim natjecanjima gdje ostvaruju izvrsne rezultate (primjerice, ovogodišnje 1. mjesto na Ideji godine, pohvale i nagrade na Inventumu i slično). Učenici se nakon završene srednje škole brzo zapošljavaju ili pak uspješno nastavljaju školovanje na elektrotehničkim fakultetima diljem Hrvatske. S poštovanjem, Ante Pole, profesor u Srednjoj školi Ilok Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 Ante Vetma O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srdačan pozdrav, Ante Vetma Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
54 Ante Zaja O D L U K U Poštovani, osim što sam završio srednju školu - Opću gimnaziju u Križu, roditelj sam dvoje djece za koju sam se nadao da će pohađati tu istu školu. Živim u Križu i predstavnik sam roditelja u školskom odboru osnovne škole Milka Trnina Križ. Iz sve tri uloge, moram reći da sam osupnut ovom odlukom. Čak i ako postoje opravdani financijski razlozi, s demografske strane gledano ovo je ravno osuđivanju malog mjesta kao što je Križ na propast. Ova djeca nisu broj, nisu nešto što se stavlja u excel i gleda financijska isplativost njihovog obrazovanja, da bi nakon te podrobne objektivne analize Vi zaključili da moraju putovati vlakom, busom ili autom da bi dobili obrazovanje koje su do jučer imali 5 min od kuće. Gdje je pokušaj suradnje sa lokalnom samoupravom da se pokuša naći drugačije rješenje? Na stranu činjenica da je ta škola dala 10-ak doktora znanosti, vrhunske stručnjake u svom polju, ljude koji doprinose svojim radom u društvenom i gospodarskom aspektu funkciniranja društva. Na stranu činjenica da se ovim činom doprinosi mini egzodusu iz Križa. Na stranu ekološki aspekt dodavanja autobusnih linija jer djeca koja su prije mogla pješicee do škole će sada putovati u udaljene gradove. Na stranu činjenica da se niste savjetovali sa lokalnom samoupravom direktno. Na stranu i moja djeca i moje želje. Samo mi odgovorite na jedno pitanje, molim Vas. Kako je ovo u skladu sa demografskom politikom Vlade RH? Koliko sam ja upoznat, gašenje hrvatskog sela nije jedan od planova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
55 ANTICA KLARIN O D L U K U Poštovani, Nadovezujem se na obrazloženje naše ravnateljice Zdenke Sršen Juričević o nacrtu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u šk. god. 2022./23. vezano za upis u program Ekonomist za Ekonomsku-birotehničku i trgovačku škola Zadar. Naime prema novom prijedlogu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za našu školu su planirana 144 učenika u 6 razrednih odjeljenja. Zbog smanjenja od samo četiri učenika u generaciji novom Odlukom je planirano smanjenje jednog razrednog odjeljenja, što znači da je predviđen upis 2 razreda program Ekonomist po 26 učenika umjesto 3 razreda po 20 učenika. Pošto Vam je naša ravnateljica sve stručno i po točkama jasno objasnila kako je ova Odluka neutemeljena i nema uporište koje bi je kao takvu realiziralo ja ću se kratko nadovezati s nekoliko jednostavnih misli čovjeka iz razreda. Nastavnik sam stručnih predmeta s ne tako dugim radnim stažem u školi no poprilično dugim stažem u privredi koja neutaživo čeka učenike i ljude koji se danas stvaraju u našoj školi. Tržište rada čeka zaposlenike koji su upućeni i razumiju tematiku Ekonomije, Poduzetništva, Vanjskotrgovinske politike, Poslovne komunikacije, Marketinga. Provodeći terensku nastavu sa svojim učenicima poslodavci su se oduševili sa svim onim što naši učenici uče u školi. Od 15-e godine naši učenici imaju usmjerenje kako provoditi strukovni kurikulum u punom značenju te riječi. Kako obožavam svoj posao tako i uživam gledati odmak i razvoj od 1. razreda do trenutka kad postaju maturanti i završe 4. razred. Vratit ću se na pojam „Strukovni kurikulum“. Jeste čuli za projekt Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih? Projekt se provodi u razdoblju od studenog 2017. godine do prosinca 2022. godine, ukupne vrijednosti u iznosu od 232.848.999,94 HRK. Projekt se financira u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – “Obrazovanje i cjeloživotno učenje” Specifičnog cilja 10.iv.1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji je 2018. godine objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Svrha projekta je razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Posljednjih pet godina samo nam to zvoni u ušima, toliko edukacija i priča o važnosti strukovnog obrazovanja a Vi ga sad na neki način smanjujete. Činjenica je da učenik koji završi Gimnaziju nema iskustvo koje pruža naš kurikulum i teže će se prilagoditi radu u okruženju za koje se priprema učenik naše škole. Ono što nas okružuje je činjenica da se u Zadru otvaraju trgovački centri a isti ti centri predstavljaju tržište rada za naše učenike i to ne samo one smjera Prodavač već sve one koji su potrebni da bi trgovačka roba zaokružila svoj hodogram do konačnog potrošača. Ne manje važno je istaknuti da svaki onaj učenik naše škole koji ima potencijala i mogućnosti bez ikakvog problema upisuje željene fakultete tako da „proizvodimo“ i takav kadar. Nadalje ću komentirati vaš prijedlog od 26 učenika u 2 razreda umjesto 20 u 3 razreda. Opet pitanje… Znate li Vi kako je raditi u razredu od 20 učenika pri tome trećina ima razne prilagodbe i gdje se mi nastavnici moramo u 45 minuta prilagođavati i pomagati svima na isti način? Tu dolazi na red pojam inkluzija. Ako mislite da je to idealno i da ima smisla, ima, da, ali dodajte tim 20 učenika još 6 koliko je naznačeno u Odluci pa mi odgovorite gdje je tu interes učenika, gdje je tu potrebna povratna informacija i kako će se svaki od učenika izboriti za minut svoje pažnje. Nastavnici bi trebali biti čarobnjaci, što i jesu no zašto im ne bi otežali pa stavili još 6 učenika, 6 ljudi željni pažnje, a vrlo često i svoje ne pažnje. Toliko ste posljednjih godina isticali inkluziju i profesionalan pristup učenicima s poteškoćama u radu no sad mi se nekako čini da sve to odjednom gubi na važnosti pošto nije ista posvećenost takvim učenicima u razredu s 20 ili s 26 učenika. I na kraju da više ne trošim svoje dragocjeno nastavničko vrijeme i posvetim se svojoj nastavi i učenicima za koje svaki dan nemilosrdno dajem sebe i na taj način ulažem u budućnost naše države. Ovom Odlukom ne odlučujete za razred manje već manje pažnje svima onima kojima je potrebna sve više u ovim vremenima koji su pred nama, manje mogućnosti za napredovanje i stjecanje znanja, manje inkluzije, manje strukovne osposobljenosti, manje nastavničke motivacije koja će izgubiti nastavne sate, manje svega kud god okreneš umjesto da dajemo VIŠE! U nadi da ćete pročitati moj komentar te da neće ostati samo slovo na papiru! Srdačno pozdravljam! Antica Klarin, dipl. oecc., nastavnik stručnih predmeta Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola Zadar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
56 Antonela Bukovac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj se ne planira upis u razredni odjel Opće gimnazije u Grubišnom Polju iako je taj odjel odobrila Bjelovarsko-bilogorska županija. Smatram da bi ukidanje tog obrazovnog programa prouzročilo veliku štetu za učenike s grubišnopoljskog područja koji bi željeli upisati taj smjer u Srednjoj školi Bartola Kašića, ali i dodatne troškove za njihove roditelje. Kao bivša učenica opće gimnazije u Grubišnom Polju mogu reći da je navedeni obrazovni program kvalitetan te pruža dobre temelje za daljnje školovanje. U prilog tome svjedočimo i svi mi bivši učenici koji smo upisali različite fakultete na temelju znanja stečenog u školi koja možda je mala, ali koju krasi maksimalna posvećenost nastavnika svakom učeniku. Molim Vas da promijenite svoju Odluku i odobrite razredni odjel programa Opće gimnazije. S poštovanjem, Antonela Bukovac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
57 Antonia Buratović O D L U K U Poštovani, Ne slažemo se s prijedlogom o nemogućnosti upisa u prvi razred zanimanja agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar - Izdvojena lokcija u Jelsi. Zlatan otok vinarija ima potrebu za ovakvim stručnim kadrom, te smo se veselili otvorenju ovog smjera. Također smatramo da otok Hvar koji je nadaleko poznat po svom turizmu, vinarstvu i maslinarstvu zaslužuje imati mogućnost školovanja za zanimanje agroturističkog tehničara. Mnogi mladi ljudi na našem otoku prvenstveno ostaju zbog bavljenja poljoprivredom i turizmom. Život i poslovanje na otoku su već dovoljno otežani te se nadamo da se ovi pozitivni pomaci neće ukinuti. Srdačan pozdrav, Antonia Buratović ZLATAN OTOK d.o.o. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
58 Antonia Totić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam duboko nezadovoljstvo s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u kojem se u Ekonomskoj i upravnoj školi, Split smanjuje broj razreda - smjer ekonomist s 6 na 5,a pri tome povećava broj učenika s 24 na 26. Smatram da ova odluka nije relevantna jer bi na ovaj način ostali bez svega 14 učenika. Obzirom da svjedočimo sve većem broju upisane djece s poteškoćama koja predstavljaju dodatno opterećenje za nastavnika trebalo bi težiti smanjenju, a ne povećanju broja učenika u razrednom odjeljenju. Moram napomenuti da je naša škola najveća u županiji i da je oduvijek bila omiljena među učenicima. Zaposlenici naše Škole su uvijek spremni za nova usavršavanja, postižu visoke rezultate na državnim razinama, sudjeluju u Erasmus+ projektima, promovirajući Školu, ali i našu zemlju diljem EU. Nadam se preispitivanju odluke Ministarstva i uvažavanju mog prijedloga. Antonia Totić. prof Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
59 Antonija Podobnik O D L U K U Bivša sam učenica Srednje škole Delnice i moram izraziti neslaganje s prijedlogom upisa za ovu školsku godinu. Mislila sam da ne treba posebno isticati zašto je bitno da takvo okruženje kao što je Gorski kotar zadrži čim više mogućnosti za mlade, ali budući da sam i sama ponekad frustrirana manjkom izbora i ukidanjem razno raznih sadržaja u našem kraju, a pogotovo nakon što sam čula za ovu odluku, ponovit ću ono što bismo svi trebali znati. Područje smo s brdsko planinskim statusom i imamo alarmantnu tendenciju odlaska stanovništva na što malo tko reagira. Lokalno se trudimo koliko možemo pružiti mladima razlog za ostanak, no odluke, kao što je ova, nam itekako u tome odmažu. Mladi koji u tako burnim godinama odlaze, vrlo vjerojatno se više neće ni vratiti, dok je u suprotnom vrlo velika vjerojatnost da ostanu. I sama sam jedna od njih. Studirala sam u Zagrebu, neko vrijeme bila tamo i zaposlena, no srce me vuklo kući, u ovaj predivan kraj. Htjela sam raditi na napretku naših mjesta i na zadržavanju mladih u njima te sam se na kraju odlučila za otvaranje turističke agencije u Ravnoj Gori. Tako je to kad sam svoje najljepše godine provela upravo ovdje. Svaki dan putovala u Delnice, vraćala se kući, trenirala sport koji povremeno treniram još uvijek i stvorila svoje mjesto pod suncem upravo u Gorskom kotaru. Zaživi li ovaj prijedlog o ukidanju smjerova u Srednjoj školi Delnice, bit će mi jako žao svih učenika koji žele isto što i ja, ali im je u startu onemogućeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
60 Antonija Šimunović O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u narednoj školskoj godini. Naime, u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića , po predloženom popisu zanimanja, izgubila bi se čak tri smjera: ekološki, šumarski i poljoprivredni te bi na taj način mnoga radna mjesta postala upitna. Osnivač nam je već prethodno odobrio upis kombiniranih razreda kako bismo zadržali svaki smjer. Na taj način i učenicima ponudili izbor prvoga zanimanja po vlastitom izboru. Škola ima svu potrebnu opremu, idealnu za provođenje svih tih programa: veliko školsko gospodarstvo, najsuvremenije laboratorije, kvalitetne poligone za izvođenje prakse, vrhunske alate potrebne za svaki od izopćenih smjerova. Zemlju, šume i vode treba sačuvati, a kako drugačije ako ne brigom educiranih ljudi za takva područja. Trebamo raditi na suvremenim kurikulima koji će privući mlade u zanimanja bez kojih nitko od nas neće imati budućnost. Ovakvim potezima ne idemo ka održivosti, upravo suprotno. Antonija Šimunović, nastavnica geodetskih strukovnih predmeta Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
61 Antonio Grbac O D L U K U Poštovani, ovim putem želim iskazati neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a vezano za dio koji se odnosi na Strukovnu školu Gospić gdje je razvidno uskraćivanje upisa u prvi razred obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Smatram da je odluka o ukidanju bilo kojeg turističkog zanimanja u bilo kojem dijelu Hrvatske u najmanju ruku neprihvatljiva iz razloga što je Hrvatska zemlja koja temelji svoje glavne izvore prihoda na turizmu. Nažalost, situacija je takva da su potrebna masovna ulaganja u razvoj industrije i proizvodnje, međutim turizam je ono što uvijek ostaje i bez velikih ulaganja, stoga ćemo još dugi niz godina vjerojatno o istome ovisiti. Upravo iz tih razloga, nužno nam je potreban kadar koji je spreman već nakon srednje škole stupiti na tržište rada u području turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, a upravo takve naša škola obrazuje, odnosno do sada je obrazovala. Ukidanjem ovakvih programa, dolazimo ne samo do problema tehnološkog viška u samoj školi, već do problema suženog izbora upisa za osnovnoškolce, koji će morati posegnuti malo dalje iz županije za upisivanjem željenih usmjerenja. Svjedočimo zadnjih nekoliko godina značajnom razvoju ruralnog turizma i sve većoj zainteresiranosti širokih masa za ruralna područja, planinski turizam, prirodne ljepote, rekreaciju, aktivni odmor i sve ono što Ličko-senjska županija sama po sebi nudi. Osim toga što nam je priroda dala, potreban je i kadar koji će moći nastaviti ovakav pozitivan razvoj. Slijedom svega navedenoga, molim da se još jednom dobro sagleda ovakva odluka i razmisli o tome koliko će to utjecati na daljnji razvoj našeg ionako već dovoljno ranjenog kraja. S poštovanjem Antonio Grbac, mag.ing.el., nastavnik elektro i računalske grupe predmeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
62 Antun Kovačić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek. Kao Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu jačamo usmjerenost na potrebama tržišta rada i poslodavaca te smo prošlih godina kao prijedlog upisa imali 24 učenika po razrednom odjelu. Zbog upisivanja učenika s individualiziranim i prilagođenim programima u pojedinim školskoj godini dolazilo je do smanjena učenika u razradnim odjelima sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno tehničara za računalstvo i vozača motornih vozila, treba omogućiti upis 24 učenika po razrednom odjelu. Molim Vas stoga da razmotrite povećanje broja učenik za upis u Elektrotehničkoj i prometnu za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel)posebno jer se radi o aktualnim zanimanjima za koje postoji izuzetan interes učenika, ali i poslodavaca. Ujedno zanimanje vozač motornih vozila je deficitarno zanimanje. Antun Kovačić, ravnatelj, Elektrotehnička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
63 ANTUN PERUŠINA O D L U K U Poštovani, • Prošle godine planirano je u Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik upisati 44 kuhara (u 2 razreda), ali s obzirom da je u svakom razredu po najmanje 3 učenika s teškoćama, onda je čisti kuharski razred, sukladno pedagoškom standardu, pao na 20 učenika, a planirani kombinirani razred s 15 konobara i 7 slastičara (u kombiniranim razredu ne vrijedi Pedagoški standard) smo također upisali s nešto manjim brojem konobara. Napominjem da je od ukupno upisanih (preko 550) broj učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja u trogodišnjim zanimanjima 22, a u četverogodišnjim 5 s tim da dio učenika nema rješenje, ali zahtjeva dodatnu pomoć, podršku i pažnju. • Mi ove godine tražimo jedan razred manje na upisima (8) od broja koliko završnih izlazi (9). Izlaze 36 kuhara, imamo 2 razreda po 18 kuhara (oba imaju po 3 učenika s teškoćama) i jedan kombinirani s 14 konobara i 7 slastičara. Dakle, u 3. razredu je broj učenika kuhara manji za 2 po razredu što je uvijek moguće jer učenici mogu promijeniti školu ili iz nekog drugog razloga otići. • Prema tome, smatram da je naše upisno planiranje u redu i da nije opravdano da se kod nas ukida razred. Smanjenje broja upisnih mjesta i razreda u deficitarnom zanimanju kao što je kuhar, po meni, nikako nije dobro. Molim da ostane kako smo predložili uz suglasnost osnivača ( 2 razreda kuhara) jer time dajemo mogućnost upisa u deficitarno zanimanje što većem broju učenika. Napominjem da je Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik u procesu uspostave REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI s posebnim naglaskom upravo na zanimanje kuhar.. Vjerojatno negdje treba rezati, ali sam siguran da je u sektoru turizam i ugostiteljstvo to najmanje poželjno, a kod nas najmanji problem od svih ovih škola iz DNŽ. Uspostavom RCK koji će unaprijediti ljudske potencijale i potrebnu infrastrukturu u našem sektoru mi razvijamo nove kurikule i modele kojima ćemo pomoći i susjednim školama. S poštovanjem, Antun Perušina Ravnatelj TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK Zupska 2, HR-20000 Dubrovnik mob: +385(0)98 1654350 tel: +385(0)20640400, fax: +385(0)20640401, www.tusdu.hr Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 Antun Tadej O D L U K U Poštovani/poštovana, nikako se ne slažem s prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednjih škola. Prije svega, tajming vam je očajan, a postupak netransparentan, bez ikakvih najava, kriterija, logičnih objašnjenja uputili ste prijedlog u e savjetovanja znajući ili se nadajući da velik broj pojedinaca neće pristupiti e savjetovanju ili se neće uspjeti ulogirati. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice smjera koji ste ukinuli u prošlom tisućljeću, iskazujem svoje veliko nezadovoljstvo vašim prijedlogom/prijedlozima generalno za sve škole u RH, a naročito u svezi ključne goranske škole. Ako u vašim kancelarijskim foteljama niste svjesni posebnih i specifičnih uvjeta u kojima djeluje Srednja škola Delnice - škola koja je na 698m/nm i u posebnim klimatskim uvjetima, možda ćete iščitavajući reakcije bivših učenika, sadašnjih učenika, nastavnika, roditelja i zajednice shvatiti koju podršku ima škola i koji je njen značaj u zajednici. Žalosno je da to ne znate već sami. Ili znate, ali ne marite jer vam je statistika bitnija od ljudi tj. osoba. Zapamtite, Gorski kotar je na rubu istrebljenja, a Gorani su na rubu strpljenja. Kontinuirano izrabljivanje, iskorištavanje i omalovažavanje dovelo je do ruba strpljenja ovaj napaćeni kraj. Dobri smo za izvlačenje trupaca, građenje koridora za autoceste koje su dodatno umjesto povezale, izolirale ovaj kraj i uništile lokalni promet, građenje naftovoda, kupovinu nekretnina po daleko najmizernijim cijenama u Hrvatskoj. Kad nas zadese ledolom, potkornjak, orkanski jugo, snijeg od dva metra i razne nepogode, na vijestima dvije minute reportaža spomene Gorane i idemo dalje. U vremenskoj prognozi niti se ne potrude spomenuti Gorski kotar, nego kažu temperature u gorju niže, u gorju pljuskovi i sl...Popis stanovništva ukazuje na smanjenje broja stanovnika. I sada ste se ukazali vi - gospodo iz Ministarstva s genijalnim prijedlogom da u trenu kada dolazi do rasta broja učenika osmih razreda u Gorskom kotaru, vi krojite sudbinu jedne male, ali velike škole i polako je i sustavno želite UNIŠTITI. Znate, mi smo na rubu strpljenja. Možda nam je dosadilo da nas se uvažava i podržava samo prije izbora kad kroz Gorski kotar protutnji politička karavana na putu prema Rijeci ili Zagrebu. Možda ne shvaćate koliki značaj ima svaka škola za svoje mjesto. Očito ne shvaćate koliko Srednja škola Delnice znači za ovaj kraj, ljude, roditelje, djecu. Nije to samo pitanje radnih mjesta nastavnika, ljudi će se snaći, pitanje je opstojnosti jedne škole, jednog kraja, jednog dijela Hrvatske, djece koja tu žele pohađati školu. Vi ubijate identitet jednog kraja, a to vam nećemo dopustiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 Ariana Stepinac O D L U K U Ni u kojem slučaju ne mogu prihvatiti strukturu upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem se u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu u kojoj radim kao nastavnik klasičnih jezika ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Nije mi jasno kako država, koja voli isticati da je Hrvatska zemlja znanja, umjesto da Klasičnoj gimnaziji čestita njezin 415. rođendan, želi ukinuti jedan razredni odjel i to najstarijoj i vrlo cijenjenoj odgojno-obrazovnoj ustanovi u Hrvatskoj. Takvim činom imat će na duši sve učenike kojima će ovom nepromišljenom i nerazumnom odlukom biti onemogućeno željeno obrazovanje u Klasičnoj gimnaziji. Srdačan pozdrav! Ariana Stepinac Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
66 Asja Jelaković O D L U K U Poštovani, temeljem Vašeg prijedloga o strukturi upisa učenika u TES program Njegovatelj / njegovateljica u Školi za medicinske sestre Mlinarska o ukupno pet upisnih mjesta umjesto dva koja smo predvidjeli u šk. god. 2022./23. šaljemo pojašnjenje s prijedlogom za upis . Obzirom na težinu i specifičnost populacije učenika, zahtjevnost zanimanja, odlazaka na praktičnu nastavu u Dom za starije i nemoćne osobe, sve veću zahtjevnost o ostvarivanju kako odgojno- obrazovnih ciljeva ( u praktičnom i teorijskom dijelu), tako i savladavanju razvojnih poteškoća te poteškoća u adaptaciji i socijalizaciji u kojima je nužan maksimalno individualiziran pristup primjeren stupnju i vrsti teškoće svakog učenika, smatramo da bi povećanje broja učenika u razrednom odjeljenju uvelike smanjilo kvalitetu rada u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Shodno navedenom mišljenja smo da bi optimalno povećanje upisnih mjesta za program TES bilo maksimalno za troje učenika, a ne pet kako ste predložili. Obzirom da učenici stječu sposobnosti i opća znanja za rad u poslovima njege starijih i nemoćnih osoba, njihovoj higijeni, prehrani, zaštiti zdravlja kvalitativno razvijaju etičnost i komunikacijske vještine. S predloženim većim povećanjem broja učenika s kojima se radi isključivo prema njihovim individualnim sposobnostima i mogućnostima, naš je stav da bi za tu vrstu obrazovanja te za populaciju učenika s teškoćama kvaliteta trebala biti iznad kvantitete. Uz srdačan pozdrav, Razrednica: Ravnateljica: Ivana Pavlović- Luburović, dipl.def. Asja Jelaković, dr.med. Nije prihvaćen Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) člankom 47. stavkom 3. utvrđeno je da razredni odjel učenika s teškoćama, koji se obrazuju po posebnim nastavnim programima mogu imati do deset učenika i to s dva ili iznimno tri srodna zanimanja.
67 Azra Kurbašić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Azra Kurbašić, nastavnica fizike, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
68 BARBARA HORVATIĆ O D L U K U Poštovani, javljam se iz COO Dubrava u ime upisnog povjerenstva. Ovim putem tražimo promjenu u predloženoj strukturi i broju razrednih odjela te broju učenika u razrednom odjelu za Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, a koja je sastavni dio Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. objavljenog na e-Savjetovanju. Molimo vas da u strukturi upisa zamijenite program Obućarsko galanterijski tehničar (prilagođeni program) (230194) s programom Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424). COO Dubrava je u međuvremenu zaprimio Rješenje kojim se odobrava izvođenje strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru Tekstil i koža. Unaprijed hvala, Barbara Horvatić, član upisnog povjerenstva COOD Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
69 BARBARA SABLIĆ WATSON O D L U K U Poštovani, ovim bih putem iskazala neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a vezano uz ukidanje zanimanja STOLAR (JMO). Kao što su moji kolege već naveli, tradicija obrade drva u našem kraju je dugotrajna. Zanimanje STOLAR (JMO) je deficitarno zanimanje te stoga potvrđuje potrebu upisu STOLARA (JMO) u program srednje škole, a ne ukidanje istog. Za našu Primorsko – goransku županiju, Školu kao i Obrtničku komoru, od izuzetne je važnosti da zanimanje stolar (JMO) stoji u ponuđenim programima Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka s obzirom da smo jedina škola na području Županije koja ima taj upisni program. Škola je planirala upisati 10 učenika za zanimanje stolar (JMO) i Županija je suglasna s planom tj. odobrila ga je. Slijedom prethodno navedenog, ovim putem upućujem zamolbu da se odobri planirani upis učenika u program Stolar (JMO). Srdačan pozdrav, Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka Barbara Sablić Watson, dipl. ing., nastavnica strukovnih predmeta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
70 BERISLAVA GIZDIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom kojima se Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu ukida jedan razred, točnije 14 učenika. Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu gravitira velik broj učenika sa područja Splitsko-dalmatinske županije o čemu svjedoči podatak da gotovo 40% naših učenika dolazi van Splita. Ako znamo da postoji porast u broju učenika osmih razreda na području naše županije u odnosu na prethodnu školsku godinu (prema podacima ŠeR-a), izvjesno je očekivati postojan, ako ne i povećan i priljev učenika u našu školu. Ovakvom odlukom otvara se mogućnost da neki od učenika, koji to žele, neće biti u mogućnosti upisati zanimanje ekonomist. Smanjivanjem broja razrednih odjeljenja u kojima se, posljedično, povećava broj učenika postiže se jedino smanjivanje satnice nastavnika, a ne nužno i povećanje kvalitete nastavnog procesa. Molim vas da razmotrite svoju odluku na korist svih dionika odgojno-obrazovnog sustava. U nadi da ćete uvažiti moju primjedbu, lijepo vas pozdravljam! Berislava Gizdić, prof. i dipl.bibl Ekonomska i upravna škola Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
71 Biljana Horvat O D L U K U Poštovani, kao zaposlenica Druge srednje škole Beli Manastir izražavam svoje nezadovoljstvo zbog ukidanja razrednoga odjela za zanimanje ekonomist prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škola u školskoj godini 2022./2023. Učenici koji gravitiraju u našu školu uglavnom su iz ruralnih sredina i većina nema materijalne uvjete putovati dalje u školu, a niti postoji adekvatna prometna povezanost svih mjesta u Baranji prema Osijeku ili dalje. Usvajanje ovakve Odluke o upisu štetilo bi učenicima, roditeljima, nastavnicima i cijelom kraju. Zanimanje ekonomist važno je za gospodarski oporavak cijeloga kraja i za razvoj poduzetništva, te nikako nije suficitarno zanimanje. Nadam se da će se ova Odluka još jednom razmotriti i da će se uvažiti specifičnosti svake škole i kraja. S poštovanjem, Biljana Horvat, Druga srednja škola Beli Manastir Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
72 BILJANA RADIŠIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o početku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. Analizom kalendara vidljivo je da su praznici ravnomjerno raspoređeni i za učenike kojima je nastava organizirana po modelu jedan tjedan teorijske nastave te jedan tjedan praktične nastave. Dani Prvi tjedan (škola) Drugi tjedan (praksa) Ukupno dana Ponedjeljak 17 19 36 Utorak 17 19 36 Srijeda 19 19 38 Četvrtak 18 17 35 Petak 17 18 35 Ukupno 88 92 180 S poštovanjem, Biljana Radišić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
73 Bitoraj O D L U K U, I. Kao prvo problem je u nama roditeljima koji neće da šalju svoju djecu u obrtnička zanimanja. Sjećam se jako dobro kada smo u Općini Mrkopalj predložili da se više ne stipendiraju zanimanja ekonomisti i gimnazijalci pošto 90% njih kada završe odlaze iz Mrkoplja ili kada završe nemaju posla u svojoj struci pošto je suficit takvih struka, pa rade kao konobari ili završe u najboljem slučaju na pilani. Prijedlog je bio da se samo stipendiraju obrtnička zanimanja koja su deficitarna i koja su nam prijeko potrebna. Reakcija većine vjećnika je bila da se naš prijedlog ne prihvati jer bi svi roditelji htijeli da djeca završe škole koje osiguravaju mjesto u nekoj administraciji. Ovakva percepcija je u cijeloj Hrvatskoj iako su danas obrtnička zanimanja puno više plaćena nego prije i na žalost sve ostaje po starom. Kao drugo pokrenuli smo preko Zadruge Gorski kotar projekt Goranske kuće gdje nam je temeljna misao bila da se goranska drvna industrija više bavi finalnom drvnom industrijom gdje bi zainteresirani drvni proizvođači proizvodili poluproizvode i proizvode za potrebe izgradnje drvene goranske kuće koje bi se u konačnici gradile na starim goranskim ruševinama i iznajmljivale zajedno sa vlasnicima nekretnina. Osim stolarije Lokve nitko nije pokazao interes, a da ne govorim o Finvestu i Filipoviću koji se sprdao sa nama. I ono što je najžalosnije te Goranske kuće nema još uvijek na vidiku zahvaljujući nekima koje ne želim niti spominjati. Dakle. naša drvna industrija u 90 % slučajeva ili se bavi pilanarstvom ili proizvodi pelete pošto je tu koeficijent ulaganja najmanji , a profit veći. Treći problem je što političari Gorskog kotara i PGŽ od silne šume ne vide drvo pred njihovim nosom koje je sirovinska baza i to drvo moli i plače da se njegovo deblo bukve, smreke ili jele finalizira u jednom baznom drvno tehnološkom inovacijskom centru u uskoj suradnji sa hrvatskim dizajnerim. Kada ste čuli da je iole jedan goranski političar govorio o ovoj problematici-nikada! U Virovitici su slavosnki političari iz EU fondova napravili upravo ovakav drvno tehnološko inovacijski centar od kojega sve počinje. Četvrta stvar je da se ne mogu u svakom ćošku GK otvarati pilane koje treba sve namiriti , a sirovine sve manje, a to znači da Županija i Država trebaju podržati drvnu industriju koja ulaže u finalnu proizvodnju, koja ulaže u novac u stipendije za stolare i ostala drvna zanimanja, u drvnu industriju koja zajedno sa JLS gradi goranske kuće u koje useljava svoje stipendiste sa njihovim obiteljima, osim toga prostorni planovi Općina i Gradova ne smiju u GK i Primorju dozvoliti ugradnju plastične i samo aluminijske stolarije itd.itd. Pokušao sam jednim djelom ukazati na širu problematiku u vezi naše drvne industrije i drvno tehnoloških zanimanja , ali problematika je kud i kamo veća i ona je najvećim djelom u glavama saborskih zastupnika gdje je šumarski i drvnotehnološki LOBI nikakav i njih ne zanima niti drvna industrija ,niti šumarstvo jer su tamo većinom lječnici i psiholozi i zato nam je tako u Državi. I na kraju pošto sam detektirao neke od najvažnijih problema u vezi drvne industrije koja je jedna od rijetkih gospodarskih grana u RH koja ostvaruje suficit u trgovinskoj razmjeni sa inozemstvom gdje na žalost još uvijek imamo prevelik izvoz sirovine. Ukoliko MZO ukine zanimanje stolar u bilo kojoj obrtničkoj školi, a poglavito u PGŽ gdje u Gorskom kotaru više nema srednjeg obrazovanja za zanimanje stolar, a sada se sprema isto i za Drvodjeljsku i strojarsku školu RIJEKA onda možemo očekivati još i veći rast izvoza kvalitetne sirovine iz RH i uvoza kvalitetnih gotovih proizvoda iz inozemstva. Umijesto da potičete drvnu industriju kroz EU natječaje da za EU bespovratna sredstva mogu dobiti samo oni koji imaju minimalno 5 stipendista za stolara i ing.drvne industrije vi krećete u gašenje ovog nadasve potrebnog zanimanja. Ovo je nosens koji se može dogoditi samo u hrvatskoj, pa valjda bi u MZO trebali raditi intelektualni lumeni RH koji bi trebali shvatiti da njihove plaće dolaze iz proizvodnog i kvalitetnog sektora kao što je primjerice drvna industrija RH. Moja malenkost je po zanimanju ing. drvne industrije koji u struci nije već odavno upravo iz razloga ne prepoznavanja inovativnog razvoja drvne industrije i masovnog otvaranja pilana. Nadam se da će ovaj moj poduži tekst pomoći da ispravite svoj prijedlog i da moje sugestije primjenite što prije kako bi opstala drvna industrija Hrvatske koja ima ogormnu i kvalitetnu sirovinsku bazu. s poštovanjem, Ing. drvne industrije Ivan Butković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
74 Bjelovarsko-bilogorska županija O D L U K U Poštovani, Bjelovarsko-bilogorska županija očituje se na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023. Navedenim prijedlogom predviđeno je smanjenje upisnih kvota u Srednjoj školi Čazma, Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje, Srednjoj školi "August Šenoa" Garešnica, Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar, Tehničkoj školi Daruvar, Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar, Gimnaziji Bjelovar i Gimnaziji Daruvar. Nakon rasprave sa Županijskim stručnim vijećem ravnatelja srednjih škola, predstavnicima lokalne samouprave, roditeljima i profesorima stava smo da je navedeni Prijedlog potrebno dodatno razmotriti jer se ukidanjem smjerova u gore navedenim srednjim školama utječe na jednakost prava i mogućnosti učenika za upis u željeni srednjoškolski program. To se osobito odnosi na prijedlog ukidanja gimnazijskog programa u Srednjoj školi Čazma i Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje jer u slučaju ukidanja istih ženska populacija ne bi imala mogućnost nastavka školovanja budući da su preostali smjerovi više vezani uz zanimanja za mušku populaciju. Nadalje, ekonomska situacija i životni standard roditelja ukazuju da će dio učenika lošijeg imovinskog stanja biti suočen s nemogućnošću upisa željenog smjera te neće moći podnesti trošak prijevoza ili smještaja jer će biti prisiljeni putovati u druge gradove. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: NPOO) ističe se potreba povećanja postotka upisanih učenika u gimnazijske programe. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji postotak upisanih u gimnazijske programe je svega 18,74 % što je ispod prosjeka ne samo Europe nego i Republike Hrvatske. Nastavno na tu činjenicu, a imajući u vidu ciljeve NPOO-a smatramo da je opravdano naše traženje da se ne smanjuju upisne kvote u gimnazijskim programima jer će takvi planovi dovesti do daljnjeg pada interesa i postotka upisanih učenika što nije u skladu s ciljevima hrvatskog obrazovnog sustava. Napominjemo da učenici Srednje škole Čazma i Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje koji završavaju gimanzijske programe ostvaruju visoki postotak upisnosti na fakultete (iznad 90%). Nadalje, predloženo ukidanje smjerova za učenike s teškoćama u razvoju dovodi u neravnopravni položaj populaciju koja bi i inače trebala biti posebno uključena jer je cilj njihovog obrazovanja inkluzija u obrazovni sustav. Smatramo da će smanjivanjem kvota u Tehničkoj školi Daruvar i Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar učenici s teškoćama u razvoju izgubiti temeljno pravo na uključenost i obrazovanje. Slijedom navedenog, molimo ponovno razmatranje Plana upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te uvažavanje naših argumenata. Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini odobriti Gimnaziji Bjelovar kombinirani razredni odjel programa opće gimnazije i programa opće gimnazija - odjela za sportaše. Ako tijekom prijava učenika škola ostvari dovoljan broj učenika sportaša za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će prihvatiti predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Prijedlog vezan uz upisi u: Gimnaziju Daruvar, Srednju školu Čazma, Srednju školu Bartola Kašića Grubišno Polje i Srednju školu "August Šenoa" Garešnica je prihvaćen.
75 Bjelovarsko-bilogorska županija O D L U K U Obrtnička škola Bjelovar planirala je upisati jedan (1) razredni odjel sa 24 učenika za zanimanje automehaničar. Obzirom da navedeni plan nije vidljiv u aplikaciji, ovim putem se očitujemo da smo suglasni s planom upisa jednog razrednog odjela sa 24 učenika u Obrtničkoj školi Bjelovar. Molimo Vas da odobrite planirani upis Obrtničkoj školi Bjelovar. Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
76 BLANKA BONEFAČIĆ O D L U K U Poštovani, kao Sindikalni povjerenik, član upisnog povjerenstava i kao profesor u Obrtničkoj školi, Opatija izražavam u ime članova Sindikata i u svoje ime veliko nezadovoljstvo i ne slažem se s prijedlogom ove Odluke o ukidanju razrednih odjela i pojedinih srednjoškolskih programa. Iz navedenog vidljivo je da se i u Obrtničkoj školi, Opatija ukida jedan kombinirani razredni odjel trogodišnjih programa i program mesar. U vremenu kada su obrtnička zanimanja prijeko potrebna i kada je nužno poticati mlade na obrtnička zanimanja i promovirati ih, Vi suprotno svemu želite ukinuti programe. Mesara na tržištu rada nedostaje te se uzimaju nekvalificirani radnici koji nisu stručna, profesionalna i kvalitetna zamjena mesara sa završenim stručnim trogodišnjim obrazovanjem. Svake godine bez problema popunimo planirani broj učenika frizera i interes za navedenu struku je velik. Slijedom navedenoga molim Vas da razmotrite još jedanput Odluku o upisu, sagledate potrebe tržišta rada i udovoljite našim prijedlozima da školi ne smanjite odjel frizera i ukinete program mesar. S poštovanjem Blanka Bonefačić, prof. Obrtnička škola, Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
77 BLAŽENKA JEČMINEK O D L U K U Poštovani, kao ravnateljica XII. gimnazije, u svoje osobno ime i u ime djelatnika izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i molim Vas da još jednom razmotrite prijedlog kojim nam se ukida jedan razred odjela opće gimnazije. Prijedlog plana upisa kojeg je izradila škola, a osnivač dao suglasnost, rezultat je sustavnog stručnog promišljanja i realiziranja potrebe, izrađen je u skladu s važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima - Državni pedagoški standard. Ukidanjem jednog razrednog odjela dobiva se dojam da su učenici samo brojke jer se vodi računa isključivo o njihovom broju i broju razreda. Zanemaruje se činjenica da se sve više u gimnazije upisuju učenici s teškoćama i s individualiziranim pristupom što uvelike smanjuje broj učenika u razrednom odjelu. Često se događa da se tijekom godine otkrije još nekoliko slučajeva za koje se nije znalo prilikom upisa. Punih trideset godina je XII. gimnazija smještena u prostoru sa još tri strukovne škole, borila se s nedostatkom prostora, realizirala program i postizala rezultate. Sada, kada je uz pomoć osnivača Grada Zagreba taj problem riješen, XII. gimnazija dobiva novu zgradu, Ministarstvo donosi odluku o ukidanju razrednog odjela! Ovakvom odlukom nanosi se šteta učenicima, osobito onima s područja Dubrave. Smanjenjem razrednih odjela stvara se kategorija nastavnika s nepunom normom što ih dovodi do financijske i socijalne nesigurnosti. Iskreno se nadamo razumijevanju i rješenju problema i molim Vas da nam odobrite planirani upis učenika. S poštovanjem, Blaženka Ječminek, dipl. ing Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Napominjemo da u je u školskoj godini 2021./2022. od odobrena 104 upisna mjesta u 4 razredna odjela opće gimnazije u Školi ostavaren upis svega 79 čenika u odobrena 4 razredna odjela što iznosi 19 učenika po razrednom odjelu i nije u skladu s DPS-om. Također, u 5 završnih razrednih odjela opće gimnazije upisano je 91 učenik što iznosi 18 učenika po razrednom odjelu te isto nije u skladu s odredbama DPS-a koje propisuju broj učenika u razrednom odjelu. Sukladno navedenom, nije opravdan zahtjev za povećanje proja učenika i broja razrednih odjela u Vašoj školi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
78 BLAŽENKA KALČIĆ O D L U K U U Drugoj srednjoj školi Beli Manastir zatečeni smo zbog ukidanja dva razredna odjela, jedan odjel ekonomista i jedan odjel upravnih referenata. Profesori pravnici koji predaju upravnim referentima učenike svake godine vode na državnu smotru Projekt građanin (ove godine 14. 5. 2022), državnu smotru Simulirano suđenje, sudjeluju u Simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora gdje aktivno predlažu zakone. Provedbom građanskog odgoja kroz Projekt građanin tijekom cijele godine aktivno svake godine obrađuju aktualnu temu kojom povezuju zakonodavstvo i doprinose realizaciji određenog problema u lokalnoj zajednici. Profesori ekonomisti osnovali su učeničku zadrugu, djeluju učeničke tvrtke, danas sudjeluju na državnom natjecanju Poslovni izazov s učenicima ekonomistima, vode eTwinning i Erasmus projekte…dalje neću nabrajati. Upravo u tom sektoru profesori su napredovali u savjetnike i izvrsne savjetnike. Iako broj učenika u razrednim odjelima nije velik naš kolektiv je mišljenja da učenici i njihovi roditelji koji gravitiraju našoj školi zaslužuju ovakvu školu i ovakva zanimanja, da ne govorim o siromaštvu i nemogućnosti djece iz sjevernog dijela Baranje putovanje u veći grad, nemogućnosti planiranja studiranja. Upravo u ovim programima učenici stječu znanja za mogućnosti otvaranja vlastitog posla, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, hotelijerskih djelatnosti, uslužnih knjigovodstvenih djelatnosti itd. Ovime molimo da nam u strukturu razrednih odjela ove godine vratite bar jedno od navedenih zanimanja, ove godine ekonomiste, sljedeće godine upravne referente. U aplikaciji za upise morali smo brisati upravne referente, ekonomisti su ostali i odobreni, započeli smo s promidžbenim aktivnostima, a sada smo zatečeni. Molim Vas za razumijevanje i izmjenu u Strukturi za našu školu, dodavanjem razrednog odjela ekonomista. Hvala! Ravnateljica Druge srednje škole Beli Manastir Blaženka Kalčić i zaposlenici škole Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
79 Blaženka Orct O D L U K U Poštovani, Iznenađena sam i jako razočarana i ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Nema opravdanog razloga za ukidanje odjela Opće gimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje. Zar bi naši najbolji učenici trebali putovati u Daruvar ili Bjelovar ili u drugu županiju, u Viroviticu? Treba promišljati i o troškovima takvog školovanja za roditelje i o vremenu koje će učenici provesti na putovanju. Zar stvarno treba malim gradovima kao što je naše Grubišno Polje sve oduzeti? Naši gimnazijalci postižu takve uspjehe da izlaskom iz naše škole svi polože državnu maturu i upisuju najzahtjevnije studije. Zar stvarno mislite da iz malih gradova poslije završene Opće gimnazije ne nastaju magistri elektrotehnike ili matematike ili logopedi ili liječnici koje naša Republika Hrvatska treba? Ogorčena sam jer sam profesorica matematike i savjetnica i napredovala sam baš u radu s učenicima Opće gimnazije. Članica sam upisnog povjerenstva i nije se nikad do sad dogodilo da se mijenja odobrena Struktura upisa bez opravdanog razloga. U nadi da ćete izvršiti korekciju Odluke, unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Blaženka Orct, nastavnica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje i predsjednica Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
80 Bojana Nikolić O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke, pogotovo onim dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa. Ne slažem se sa predloženim ukidanjem smjera Oće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Upravo taj smjer je omogućio učenicima koji nemaju iste mogućnosti kao oni u velikim gradskim sredinama da steknu dobro obrazovanje, postignu uspjeh na maturi koji bi im omogućio upise na viša i visoka učilišta te se kao visokoobrazovani mladi kadar vrate u svoje rudne sredine i nastave djelovati na poboljšanju uvjeta života, otvaranje prozvodnih pogona i novih randih mjesta, zapošljavanje lokanog stanovništa te tako i opstanak regija u Hrvatskoj. Prema Povelji Eu o temeljnim pravima članak 14. svako dijete ima pravo na obrazovanje. Svatko ima pravo na pristup strukovnom i trajnom usavršavanju. Učeniku se treba omogući sloboda izbora obrazovnim zanimanja, te pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, pedagoškim uvjerenjima. Da li vođeni odlukom o planiranim ukidanjima upisnih kvota u manjim sredinama vode računa o dostupnosti istih ili sličnih programa učenicima iz tih sredina? Da li se vodi računa o mogućnostima prijevoza i transporta do udaljenih škola koje nude željene programe koji su ukinuti u bližim ustanovama? Da li se vodi računa o smještajnim kapacitetima za buduće srednjoškolce koji bi zbog upisa u željeni srednjeobrazovni program trebali biti smješteni u učenički dom? Da li se razmišlja o kvaliteti obrazovanja i nastave u odjeljenjima od po 30 i više učenika, naprama manjim razrednim odjeljenjima u kojima se nastavnik zaista može posvetiti svakom učeniku i gdje je ishod savladanog gradiva kud i kamo kvalitetniji? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
81 Bojana Pali O D L U K U Poštovani, kao nastavnica Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića iskazujem veliko neslaganje s prijedlogom strukture upisa u kojoj Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje gubi gimnazijski program. Učenici naše škole, ali i okolnih škola (Končanica, Veliki Grđevac) svake godine upisuju Opću gimnaziju i ne vidim nikakav razlog zašto bi se ukinuo gimnazijski program u Srednjoj školi Bartola Kašića. I sama sam učenica te iste gimnazije iz koje su proizašli mnogi doktori, profesori i inženjeri koji su se, nakon završenog fakulteta, vratili u naš grad i ovdje osnovali obitelj. Također izražavam neslaganje i kao roditelj troje djece (3., 5. i 7. razred) pri čemu najstarije dijete već računa s upisom u Opću gimnaziju Grubišno Polje. Za mene kao roditelja, putovanje u drugi grad bi značilo i povećanje troškova školovanja, odnosno povećanje mjesečnih troškova za našu obitelj. Pitanje je koliko će se učenika, koji se moraju školovati izvan Grubišnog Polja, na kraju vratiti i osnovati obitelji u Grubišnom Polju. Nije ovo samo pitanje upisa u 1. razred Gimnazije, ovo je pitanje razvoja našega grada i života u njemu. Ovime Vas najiskrenije molim da izmijenite prijedlog Odluke. S poštovanjem, Bojana Pali, učiteljica matematike i roditelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
82 Boris Anić O D L U K U Poštovani, ovim putem dajem mišljenje o Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i smanjenje broja razrednih odjela u gimnazijama u Gradu Zagrebu. Klasična gimnazija upisuje tri generacije od šest razrednih odreda (5 početnika iz klasičnih jezika te jedan nastavljački iz klasičnih razreda) te jednu generaciju od pet razrednih odjela (4 početnička i 1 nastavljački razred). Ukupno je u školi 23 razredna odjela. Svake godine do sada tražila je upis razrednih odjela jednak broju razrednih odjela koji su završili posljednju godinu obrazovanja. Ove je godine bez obrazloženja donesena odluka o smanjenju broja upisa za cijeli jedan razredni odjel, što smatram neopravdanom odlukom. Naime, smanjenje gimnazijskih razrednih odjela protivno je strategiji obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, budući da je strategija usmjerena na ukupno povećanje učenika u gimnazijskim odjelima, s trenutnih 40% za Grad Zagreb i oko 30% za RH na više od 50% učenika upisanih u gimnazije. Klasična gimnazija jedinstvena je po svojem programu grčkoga i latinskoga jezika, trenutno i jedina državna škola koja nudi takvo široko gimnazijsko obrazovanje, stoga je smanjenje broja razrednih odjela u toj školi osobit, nelogičan i kontraproduktivan udar na ionako rijetko i vrijedno obrazovanje, za koje između ostalog postoji rastući interes, kako za učenika osnovnih škola unutar Zagreba, tako i onih koji dolaze izvan granica Grada Zagreba – škola u posljednjih nekoliko upisnih ciklusa popunila sva raspoloživa mjesta već na ljetnom upisnom roku i ne postoji opravdan razlog za sumnju da će ove godine škola podbaciti. Osnivač, Grad Zagreb, također podržava školu u njezinoj želji za zadržavanjem postojećeg broja razrednih odjela. Smatram da je izuzetno važno istaknuti i da je osobito tijekom posljednjih nekoliko godina Klasična gimnazija zahvaljujući zajedničkom radu nastavnika i učenika ostvarila brojne nove suradnje, a time i nadogradnje svojeg programa (NCVVO – vanjsko vrednovanje škola, AZOO – SHE program, Erasmus+ program, inicijative učenika izvan škole u radu na dobrotvornim događajima, poput koncerata ili rada na pošumljavanju Republike Hrvatske – Šumoborci, zatim Institut Latina et Greaca, Društvo Zagrebačke Klasične gimnazije te brojnim drugim, o čemu svjedoče brojne stranice posvećene školi na društvenim mrežama i internetu), kao što tradicionalno nudi i izuzetno bogat program fakultativnih predmeta i grupa, zbog kojih učenici itekako prepoznaju Klasičnu gimnaziju kao mjesto svojeg srednjoškolskog obrazovanja, i u kojima ostvaruju svoje interese. Grad Zagreb, svjestan važnosti fakultativnih predmeta, uložio je ozbiljna sredstva u unapređivanje Škole, od opreme za provođenje redovnih i fakultativnih predmeta, ali osobito i na infrastrukturnim zahvatima i modernizacijom Škole. Ministarstvo znanosti i obrazovanja također je uložilo znatna sredstva za kvalitetniji rad u učionicama. Takva je potpora znak rasta kvalitete postojećeg obrazovanja, a ne planiranja smanjenja broja učenika. Na temelju završenog klasičnog obrazovanja, brojni učenici odlučuju se za studij, bilo unutar ili izvan Republike Hrvatske, za koji im škola daje izvrsne osnove i pripremu svojim širokim, jedinstvenim i sve rjeđim tipom obrazovanja. Odluka o smanjenju broja učenika kojima se daje prilika za takvo široko obrazovanje koje u punom smislu označava krilaticu Škola za život politika je koja gimnazijsko obrazovanje vodi u suprotan smjer od zacrtane strategije. Jedan razred manje klasičara u okolnostima rasta interesa za taj program pokazuje nespremnost na primjeren odgovor na odaziv današnjih osmaša na poziv na obrazovanje u jednoj od najstarijih škola na ovim prostorima, i to upravo u trenutku kada Škola slavi svoj 415. rođendan. Klasična gimnazija ne traži proširenje broja razrednih odjela niti povećanje troškova. Klasična gimnazija ne traži neki novi i dodan eksperimentalni program. Traži upis jednakog razrednih odjela koliko ih je ove jubilarne godine završilo. Koji je značaj Škole najbolje je opisan na njezinoj službenoj Internet stranici, nedavno pokrenutom vrlo konkurentnom časopisu, društvenim mrežama, medijima. Zaslužuje boriti se za jednak broj razrednih odjela koji iz Škole odlazi nakon završetka obrazovnog ciklusa. S poštovanjem, Boris Anić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
83 Boris Ivanković O D L U K U Smanjivanje broja učenika zanimanja tehničar za računalstvo u Tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar sa 24 na 12 je izvan svake pameti. Jedno od rijetkih zanimanja za kojim vlada konstantni interes i svake se godine popunjava cijeli razred. Zanimanje koje upisuju učenici s najvišim brojem bodova. Zanimanje koje prati trenutno tržište rada iz IT područja i STEM-a općenito. Zanimanje za koje škola posjeduje sve materijalo-tehničke uvjete i stručno osoblje. Uzme li se u obzir da je Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar jedina u Vukovarskoj-srijemskoj županiji koja upisuje to zanimanje, ova odluka je potpuno nerazumljiva. Osim toga, ukidanje pojedinih trogodišnjih odjeljenja u vremenima kada se majstori svijećom traže, a zarađuju viđe od doktora medicine, također postavlja upitnik iznad glave. Apsurdno je da Vlada stipendira deficitarna zanimanja, a istodobno gasi odjeljenja koja obrazuju ista. Nisam upoznat sa situacijom u drugim strukovnim školama u RH, ali trenutna situacija s upisnim kvotama za Tehničku školu Nikole Tesle Vukovar je šokantna. Na stranu specifični društveni položaj Vukovara (koji ne bi trebao ni postojati), ali stvarno je potrebno pitati se o odnosu Vlade prema Vukovaru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
84 Boris Levar O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Delnice. Katastrofa. Predlažem pošto nismo za migrante napravili fizičku prepreku (žicu) napravite to po granici Gorskog kotara da ljudi dođu vidjet (turisti naši i inozemni) kako žive medvjedi. Hvala vam ako to učinite Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
85 Boris Paršić O D L U K U Nakon što sam iz registra poljoprivrednika Republike Hrvatske izvukao podatak da na otoku Hvaru posluje ukupno 1.023 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, teško mi je shvatljiva odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja da se Srednjoj školi Hvar ukine program agroturistički tehničar, jedini agronomski program na otoku prepoznatljivom po svojoj tradicijskoj poljoprivrednoj proizvodnji i po turizmu, po dvije stvari koje smjer agroturistički tehničar objedinjuje. Također je zanimljiv podatak da će, u slučaju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja provede u djelo svoju namjeru ukidanja agroturističkog tehničara na Hvaru, u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja se diči s čak 12.372 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, preostati jedna jedina škola koja nudi upis u agronomski program, a to je srednja škola iz Kaštel Štafilića koja ima u ponudi jedan razred od 24 učenika. Znači, 24 učenika na 12.372 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ne računajući razne vinarije, uljare i sva ostala poljoprivredna poduzeća koja ne ulaze u gornju statistiku. Mislim da se već iz čistih brojki može izvući zaključak da je program agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar, ali i općenito u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nasušno potreban, da bi odluka o njegovom ukidanju bila nepromišljena, te se nadam da ćete pri donošenju odluke o upisu uzeti u obzir i potrebe tržišta rada i potrebe lokalne zajednice te vratiti Srednjoj školi Hvar mogućnost upisa u program agroturistički tehničar, što bi bilo u najboljem interesu prije svega djece na otoku Hvaru, ali isto tako i u najboljem interesu budućeg razvoja samog otoka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
86 BOSILJKA VINKOVIĆ KUKOLIĆ O D L U K U Poštovani, molim vas da nam vratite razred komercijalist sportaš, jer svake godine upisujemo u taj razred učenike sportaše i oni su već počeli sa prijavama. Najljepše vam zahvaljujem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
87 BOSILJKA VINKOVIĆ KUKOLIĆ O D L U K U Poštovani, iznenađeni smo i zbunjeni što u Odluci o upisu nema razred komercijalista sportaša, koji je odobrila županija i ministarstvo u aplikaciji Upisi. Nedavno je međimurska županija postala Europska regija sporta, a mi ukidamo upis perspektivnih sportaša u jedini sportski razred u županiji. Molim vas, odobrite nam, već jednom odobrenu odluku o upisu. Jedina smo škola u cijeloj županiji koja upisuje ekonomiste,komercijaliste i upravne referente, sa stoljetnom tradicijom. Mislimo da od 1086 učenika koji završavaju osnovnu školu, 88 njih nije prevelik broj za odabrana zanimanja u području ekonomije( 8%).Naši učenici uspješno polažu ispite državne mature, upisuju se na visoka učilišta, ili se bave poduzetništvom otvarajući vlastite tvrtke. Hvala Ravnateljica ETŠ-a Bosiljka Vinković Kukolić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
88 Bozica Jengic O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s odlukom da se Gimnaziji Gospić limitira broj odjela prvog razreda , odnosno da to bude samo jedan odjel i 26 učenika. U dogovoru sa županijom planirali smo dva odjela i 48 učenika i tako je i upisano u aplikaciju. Mi smo škola u maloj sredini i s relativno malim brojem učenika, ali na vrlo širokom i nadasve raširenom i prometno nepovezanom području. Nadalje, k nama se upisuju i učenici iz susjednih županija kojima je jednostavnije doći i k nama nego u veće centre. Isto tako, naša škola ima bogatu odgojno - obrazovnu tradiciju, a sudjelujemo dugi niz godina i u Erasmus + projektima. Naši učenici su često na putovanjima u druge zemlje, a sudjelujemo na mnogim natjecanjima od različitih predmetnih područja do sposrtkih natjecanja, i to od školskih pa sve do državnih razina. Smatram da smo zaslužili da nam se pruži šansa da u slučaju da se javi veći broj djece da ih možemo i upisati. Božica Jengić, dipl. pedagog - prof. Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
89 BOŽENA KUSANIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera ekonomist u Srednjoj školi Slunj. Svjesna sam manjeg broja učenika završnih razreda. Broj stanovnika u gradu Slunju te Općinama Cetingrad i Rakovica, čija djeca najčešće upisuju SŠ Slunj, se smanjuje. Potrebno je pronaći načine i modele kako stanovništvo zadržati u ovom kraju. Ukidanjem smjerova potičete odlazak mladih i daljnju depopulaciju jer danas ne odlazi pojedinac već cijela obitelj. Ukidanjem smjerova učenike u manjim mjestima stavljate u neravnopravan položaj prema učenicima u velikim gradovima. Voljela bih da još jednom razmotrite Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. s posebnom pažnjom prema školama u manjim mjestima, posebno Srednjoj školi Slunj, te odobrite i upis u zanimanje ekonomist. Obrazovanje bi trebalo biti dostupno svima u podjednakim uvjetima. Omogućite učenicima ovog kraja veći izbor zanimanja i još četiri godine topline roditeljskog doma. S poštovanjem! Božena Kusanić, prof. nastavnica u Srednjoj školi Slunj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
90 BOŽICA BARTO O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje razočarana sam s planom ukidanja razrednog odjeljenja gimnazije. Učenici ove škole su uvijek postizali izvrsne rezultate, te upisivali željene fakultete. Ovim činom utjecat će se na mnoge živote od učenika, roditelja, do profesora od kojih su neki čitav svoj radni vijek proveli u toj školi. Molim vas da ponovno razmotrite prijedlog da odobrite razredni odjel programa Opće gimnazije. S poštovanjem, Božica Barto Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
91 Božica Rajković O D L U K U, V. Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatram neprihvatljivom u dijelu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda. Nije mi jasan kriterij po kojem je odlučeno da se u Tehničkoj školi Slavonski Brod koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti za područje strojarstva od strane MZO upisuje samo 13 učenika u zanimanje strojarski računalni tehničar tj. pola odjeljenja . To je ujedno i jedino zanimanje iz sektora strojarstva u cijeloj školi. Strukturom ste planirali 13 učenika za područje cijele Brodsko-posavske županije jer niti jedna druga škola na području županije nema upisa u navedeno zanimanje. Jezgra Sveučilišta u Slavonskom Brodu je Strojarski fakultet koji su upisivali i učenici navedenog smjera. Interes za ovo zanimanje su pokazivali i učenici koji bi nakon završenog obrazovanja u trogodišnjem trajanju nastavljali školovanje za strojarskog računalnog tehničara. O kvalitetnom radu i zainteresiranosti učenika govore njihovi uspjesi: i ove godine su učenici izborili odlazak na državno natjecanje, u više navrata bili su i državni prvaci. Moj prijedlog je da se upiše minimalno cijeli razred u zanimanje strojarski računalni tehničar. Predlažem da osnivači na razini županija ujednače broj učenika po razrednim odjeljenjima za svoje županije. Nadam se da ćete uvažiti prijedloge i još jednom razmotriti i uskladiti Strukturu s prihvaćenim smjerovima razvoja pojedinih škola kroz RCK-a za pojedina područja na način da se ne smanjuje upisna kvota u zanimanja pripadajućeg sektora , već da se razmotri povećanje. S poštovanjem Božica Rajković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
92 Božica Tominac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. godini jer u ponuđenim programima Srednje škole Slunj nema zanimanja ekonomist. Zanimanje ekonomist u Srednjoj školi Slunj jedini je program koji su mogle izabrati učenice (bez ikakvih rodnih predrasuda) koje nemaju ocjene ili želje za općim gimnazijskim programom ili za programom za računalstvo te za trogodišnje programe za tokare, automehaničare i vodoinstalatere. Smjer ekonomist odabiru većinom učenice i taj smjer izvrsna im je podloga za rad u turizmu ili u organizaciji i vođenju vlastitih OPG-ova. Turizam i poljoprivreda su područja gospodarstva na kojima se planski radi u Općinama Slunj, Rakovica i Cetingrad čiji učenici se upisuju u SŠ Slunj. Ukidanje smjera dovelo bi upisivanja učenica u srednje škole u 50 kilometara udaljen Karlovac a to nužno podrazumijeva smještaj u učeničke domove te udaljavanje od obitelji. Na taj način podupire se iseljavanje područja gore navedenih općina te centraliziranje stanovništva u područja oko većih gradova. Zbog gore navedenog smatram da zanimanje ekonomist treba ostati u ponudi programa Srednje škole Slunj. Božica Tominac, školska knjižničarka OŠ Cetingrad i OŠ Katarine Zrinski Krnjak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
93 Branimir Arbanas O D L U K U Poštovani/a, Kao bivši učenik Srednje škole Delnice i sadašnji stanovnik Gorskog kotara te učitelj u OŠ Skrad u mjestu u kojem i živim ne mogu se složiti s vašim prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Smanjenjem programa u SŠ Delnice nedvojbeno će se smanjiti broj učenika u školi, a kako škola s takvim programima u okolici nema sva zainteresirana djeca morat će upisivati srednje škole u Rijeci ili dalje. Gorski kotar već dugo vremena gubi stanovništvo, a ovakav potez će nedvojbeno dodatno pridonjeti daljenjem iseljavanju iz ovog kraja i njegovom gospodarskom nazadovanju, kao i negativnom trendu iseljavanja iz države. Zato dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. S poštovanjem, Branimir Arbanas Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
94 Branimir Đermanović O D L U K U Poštovani. Ja nisam nigdje čuo da se škole zatvaraju osim kod nas u mojoj zemlji. Po mome mišljenu Gospodo totalno ste fulali odluku, po mom mišljenu. Da otvaramo nove škole mi i postojeće zatvaramo. Baš Vam Hvala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
95 Branimir Horvat O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke, pogotovo dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa. S obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec, kopiram ga u cijelosti. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
96 Branka Bakić O D L U K U Kao djelatnica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Branka Bakić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
97 Branka Gunjina O D L U K U Poštovani, Prema prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik sasvim nerealno je odobren upis samo 28 učenika. Ovo je uistino nepotrebno,štoviše ,neprimjereno budući bi bilo potrebno povećati broj upisnih mjesta a ne smanjiti. Nikako nije opravdano smanjiti broj upisnih mjesta za smjer za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. Budući je TUŠ Dubrovnik postala regionalni centar kompetencija ,smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima je apsolutno nedopustivo. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Branka Gunjina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
98 BRANKA MIHAJLOVIĆ O D L U K U Poštovani, Molim Vas da se još jednom preispita odluka o programima u Srednjoj školi Delnice, da se uzme u obzir da se radi o školi s brdsko- planinskim statusom, o školi koja se nalazi na najvišoj nadmorskoj visini u RH, u kraju u kojem je demografski pad toliko očit u posljednjih desetak godina te gubitak postojećih programa smanjuje mogućnost nastavka školovanja blizu mjesta stanovanja. Odlazak na srednjoškolsko obrazovanje u veće sredine često znači i konačan odlazak iz Gorskog kotara. Napominjem da se radi o školi koja bi za dvije godine trebala obilježiti 100 godina neprekidnog srednjoškolskog obrazovanja u Delnicama i ukidanjem programa dolazi u pitanje i njena opstojnost . Važnost postojanja Srednje škole Delnice može se gledati i kroz uspjehe njenih učenika, sportaša, desetke olimpijaca koji to ne bi bili da nisu mogli nastaviti školovanje blizu mjesta stanovanja. Mislim da treba sagledati specifičnosti kraja, donijeti odluku u suradnji sa Srednjom školom Delnice , lokalnim zajednicama na ovom području , uložiti u obrazovanje mladih na dobrobit cijele zajednice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
99 BRANKO RUMENOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao nastavnik ekonomske skupine predmeta u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu izražavam nezadovoljstvo vezano uz Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Moram napomenuti da nam je u školskoj godini 2022./2023. ukinut smjer Ekonomist. Spajanje dva programa (jezična i opća gimnazija) u jedan razredni odjel smatram nelogičnim. Predlažem da svaki program bude zaseban razred kao što je to bilo i do sada. Mislim da je učenicima bolje da budu u odvojenim razrednim odjelima kako bi lakše mogli usvajati nastavne sadržaje. Branko Rumenović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
100 BRANKO VULINEC O D L U K U Kao dugogodišnji član Vijeća roditelja u dvije škole (Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić-Grad i Srednja škola „Ivan Švear“ Ivanić Grad) osupnut sam odlukom Ministarstva i moje čuđenje, razočaranje i nevjerica nisu ograničeni samo zbog kresanja u mom lokalitetu, već se odnosi na našu cijelu državu i suosjećam sa svim nastavnicima, profesorima i roditeljima kojima je jasno što će se dogoditi, ali im, isto tako, nije jasno zašto se to događa, tj. zašto se tako odlučuje. Činjenica da smo svi, a ponajviše učenici, iz pandemijske grozote izišli nimalo pametniji, mudriji i obrazovaniji samo cijeloj priči dodaje još više upitnika, uskličnika i neprimjerenih emotikona. Kao što mnogi, također primjećuju, centralizacija (jer to je jedino što se iz ove odluke na dugoročno može „predvidjeti“) prema Zagrebu i ostalim velikim centrima je kontraproduktivna, i to ne samo zbog opterećivanja učenika i roditelja dodatnim troškovima, bacanjem slobodnog vremena u vjetar koji puše na svim bespućima javnog prijevoza, već i činjenice da će većina djece i učenika morati živjeti ili na putu ili u domovima, dovoljno daleko da izgubi osjećaj doma u ovom formativnom dijelu života. Nije to šala. Niti se treba olako shvaćati. Budućnost ovakve putanje je više nego zbunjujuća. Ideja vam je polako ukidati sve škole? Prebacivati sve na zastrašujući princip on-line škole koji je sve učenike pretvorio u studente uz rad, a sve nastavnike u 24/7 robove modernog, vrlog, ali šarenog i visokotehnološkog novog svijeta? Neće nas tehnologija spasiti. Niti nam pomoći. Nadam se da ste svjesni da on-line princip i on-line „škola“ ne funkcionira. Bilo bi dobro kada bi zbog i nakon njega (a to više nikada, na žalost, neće prestati) svi bili na nuli, kao da nismo ništa radili. Ali on-line pristup je, iako nužan, (jer kako sve zaustaviti?) dokazao samo jedno: šteta učinjena nikada neće biti ispravljena. Ništa vezano uz on-line obrazovanje ne radi, nema smisla, ne čini ništa dobroga, koliko god ljudi bilo uvjereno u suprotno. Internet čudovište i njegova pješčana oluja mogu možda pomoći samo nama koji smo znanje istesali na papiru i običnom olovkom, ravnalom i trudom. Današnje generacije neće s tim moći ništa. Osim ostati zbunjeni jer im netko nakon nekoliko godina „obrazovanja“ pokušava objasniti kako bi „nešto“ trebali raditi. I shvatiti da nije baš sve što ih zanima besplatno. Kapitalizam nije kompatibilan s humanizmom. To je sada jasnije nego ikada. A vi pribjegavate nekakvoj ogavnoj čistki pod izgovorom neimanja sredstava, novaca, čega već, a znate da to nisu mjesta na kojima se treba štedjeti. I što se štedi? Za koga se štedi? Narušen sustav će se, u konačnici, samo do kraja urušiti sam u sebe, zato što sudjelujete u paničnom krpanju neke imaginarne neimaštine, a dobro znate gdje puno više curi. Umjesto da lavinu iseljavanja i bježanja rješavate pošumljavanjem, vi još dodatno gurate i kola i kamenje i vodu nizbrdo. Tko će na kraju ostati? Samo vi i vaše odluke? O čemu ćete odlučivati? O tome tko ide na godišnji? Mi smo mala država. Male i rijetke stvari su, u pravilu, kvalitetnije i gušće od široko raširenih, i jedini put kojim mi možemo kročiti jest put visoke kvalitete. Nikada nećemo moći „proizvesti“ stotine tisuća osrednjih, ali možemo „proizvoditi“ vrhunske. A ne možemo se baviti vrhunskim proizvodima, ako nas nema. Globalna lekcija iz obijesti je potpuno krivo shvaćena. I gleda se s pogrešne strane. Umjesto da se odbacuje suvišno, nepotrebno i krajnje fiktivno, najsnažnije se prihvaća upravo to, novo, nepostojeće, virtualno. Ali znanje nisu informacije i činjenice. Znanje je rezultat jednadžbe koja uključuje i vrijeme i trud i neuspjeh i razočaranje i otpor. Zapravo sve što činimo, i što vi svojom odlukom potvrđujete, dokazuje da moramo raditi obratno. Zvuči nemoguće, ali to nisu nove ideje, niti nove spoznaje. Provedene su i dokazane nebrojeno puta diljem svijeta. Vratite olovke. I shvatite da imamo sve. I da nas još uvijek ima dovoljno da stvorimo (i prije svega spasimo) obrazovni sustav koji će cijeniti i stvarati sam sebe, čiji će učenici cijeniti od kuda dolaze i shvaćati kako ništa ne djeluje preko noći niti brzinom svjetlosti. Kada prijeđemo Rubikon nećemo više niti znati što smo uništili. Stara škola nije puka nostalgija. To svi znamo. Papir možda trpi sve, ali ga ne možemo jesti. Prigrlite našu malenkost, specifičnost, „primitivnost“ ako razumijete, to su nam još uvijek (a mogu biti i zauvijek) velike prednosti. Sve ostalo je veleizdaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
101 Bruna Kanjer O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Lijep pozdrav, Bruna Kanjer. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
102 Bruna Tomašević O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Strukture upisa učenika u prvi razred u kojem je za Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka izostavljen program STOLAR-JMO. Škola za upis tog programa ima odobrenje osnivača i potporu Hrvatske obrtničke komore. Zanimanje je deficitarno i učenicima je osiguran brz pronalazak posla po završetku školovanja, a Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka je jedina u Županiji koja nudi navedeni program. Također, Škola blisko surađuje s tvrtkama i obrtnicima u području obrade drva te ima sve potrebne preduvjete za uspješnu provedbu navedenog programa. S poštovanjem, Bruna Tomašević, prof. Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
103 BRUNO DUŠIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Bruno Dušić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
104 Bruno Zečević O D L U K U Vaš prijedlog upisa izravan je atak na strukovno obrazovanje i prije reforme koja nas čeka.Predloženim upisima nismo tražili nikakva povećanja već samo ono što smo imali do sada. Naš zahtjev je da nam ne ukidate fitofarmaceuta i šumarskog tehničara te da nam dozvolite upis jednakog broja razreda kao i prošle godine, a samim tim i upis ekološkog tehničara. Dopustite da učenici sami odluče pri upisima, a mi smo spremni, mi ih čekamo, veselimo im se i imamo im što ponuditi! U slučaju naše škole ne radi samo o sudbinama i radnim mjestima mojih kolega i mene već da se radi o interesu naših budućih učenika, radi se o interesu budućnosti naše domovine. U nadi da ćete sve ove argumente uvažiti srdačno Vas pozdravljam. S poštovanjem! Bruno Zečević Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
105 Cassy Prskalo O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Smatram da je Srednja škola Ilok dobro opremljena za održavanje tog smjera, da su učenici koji pohađaju taj smjer uspješni u svojoj struci te od ove školske godine sudjeluju i na Erasmus + projektima u sklopu kojih obavljaju stručnu praksu u inozemstvu te stječu znanja i vještine koja prenose ostalim učenicima u školi, a koja će im ujedno omogućiti da budu prepoznati na tržištu rada u budućnosti. Isto tako, mišljenja sam da broj učenika u razrednom odjelu u manjim i geografskim izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij te predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
106 Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske tehničke škole, Vinkovci u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema strukovnog kurikuluma - drvodjeljski tehničar dizajner. Nakon dosadašnje provedene procedure MZO je odobrio plan DTŠ Vinkovci, no u objavljenom prijedlogu Odluke o upisu u I. razred nema strukovnog kurikuluma. DTŠ Vinkovci je specijalizirana škola u našem području rada s programima obrazovanja i strukovnim kurikulima i s obzirom da ne povećava broj odjela u školi molimo da u konačnu Odluku o upisu uđe plan upisa DTŠ Vinkovci. Za našu Vukovarsko – srijemsku županiju sektor prerade i obrade drva je strateški važan zbog potreba velikih tvrtki Bjelin Spačva Vinkovci i Bjelin Otok. Centru kompetencija VSŽ kao poduzetničkoj potpornoj instituciji i članu Drvnog klastera Slavonski hrast izuzetno je bitno da novi strukovni kurikulum bude u planiranim programima škole s obzirom da je DTŠ Vinkovci jedina škola na području VSŽ i istočne Slavonije koja ima taj upisni program. Tradicija bavljenja preradom i obradom drva postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. DTŠ Vinkovci je planirala upisati 20 učenika za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner, a Županijski ured je suglasan s planom. Za ostvarivanje programa novog strukovnog kurikuluma i praktične nastave u školi postoji Centar novih tehnologija i materijalni, kadrovski i tehnički uvjeti. Iz svih gore navedenih razloga, snažno podržavamo inicijativu DTŠ Vinkovci da se odobri planirani upis učenika u novi strukovni kurikulum drvodjeljski tehničar dizajner. S poštovanjem, Ivan Ambroš, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
107 Claudia Catela O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Claudia Catela Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
108 Cmiljan Miličević O D L U K U Poštovani djelatnik sam Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara! Smatram da je Vaš prijedlog o upisu učenika u I. razred srednje škole loš i nema veze sa stvarnim stanjem u našem društvu, pogotovo u ruralnim dijelovima Hrvatske! Ovakav prijedlog možda i ima prođu u većim hrvatskim gradovima, ali u manjim sredinama ovo će izazvati još veći jaz između razvijenih i nerazvijenih dijelova Hrvatske. Svjedoci smo katastrofalne demografske situacije u ruralnim krajevima lijepe naše, a to sve je zasluga nesposobnih ljudi u svim dosadašnjim Vladama. Koje kao da namjerno uništavanju ovu zemlju i to na najpodliji način, preko naše djece! Nadam se da ćete uzeti u obzir ove naše zahtjeve i kritike, jer crno nam se piše! Lp iz Vukovara (na kojeg se sjetite samo na obljetnicama i normalno, pred izbore!) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
109 COMUNITA' DEGLI ITALIANI - ZAJEDNICA TALIJANA "PINO BUDICIN" ROVINJ-ROVIGNO O D L U K U Poštovani, Zajednica Talijana "Pino Budicin" Rovinj podržava stav Talijanske Srednje Škole Rovinj. Egregi, la Comunità degli Italiani "Pino Budicin" di Rovigno sostiene la presa di posizione dalla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
110 Dajana Maria Horvat O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke smatram neprihvatljivim u dijelu u kojem je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela. Takav Prijedlog znači manje mogućnosti za učenike, ali i velike gubitke u radnim mjestima. Na Danima strukovnih nastavnika održanima početkom travnja ove godine, upravo je i sam Ministar istaknuo važnost strukovnog obrazovanja i važnost koju strukovni nastavnici imaju i u obrazovanja, ali i u pripremi učenika za tržište rada, pa je nejasno da se samo nekoliko dana nakon navedenog dovodi u pitanje strukovno obrazovanje, ali i radna mjesta strukovnih nastavnika. Naime, u prijedlogu upisa 1. razred za šk. godinu 2022./2023. uočeno je da za Srednju školu Novi Marof nije predviđen upis smjera PRODAVAČ s čime se izričito NE SLAŽEM. Odluka o upisu smjera PRODAVAČ odobrena je i od strane osnivača (Varaždinske županije), koje prepoznaje smjer PRODAVAČ kao DEFICITARNO ZANIMANJE u županiji, a sve na temelju Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2022. godini. Prema navedenome, nije jasno kako se moglo ukinuti obrazovno zanimanje bez dogovora s osnivačima, dogovora sa školama, ali i sam Prijedlog odluke nije u skladu s Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja donesenu od strane HZZ-a. Također važno je za napomenuti kako imamo sve manje strukovnih radnika, a ukidaju se strukovna zanimanja, što je još jedna nelogičnost. Srednja škola Novi Marof djeluje na području na kojem živi 40.000 stanovnika s velikim brojem osnovnih škola te je nekim učenicima upravo to najbliža škola. Kontinuirano u suradnji s gradom Novim Marofom istražujemo zainteresiranost učenika za upisne programe te se do sada uvijek pokazalo kako navedena tri (3) programa za koja provodimo obrazovanje (opća gimnazija, ekonomist i prodavač), postižu najveću zainteresiranost. Pojedina naselja su izrazito dobro povezana prometnom infrastrukturom s gradom Novim Marofom (autobusne linije i vlakovi) dok se to ne može reći za prometnu povezanost tih mjesta s gradom Varaždinom ili drugim gradovima gdje bi u protivnom učenici morali ići da upišu željeno zanimanje, a koje im se do sada konstantno nudilo u Srednjoj školi Novi Marof. Osim navedenog, Srednju školu Novi Marof upisuju brojni učenici koji su slabijeg imovinskog statusa te im blizina škole olakšava pokrivanje financijskih izdataka koji roditelji imaju tokom srednjoškolskog obrazovanja. Ukidanjem obrazovnog smjera takve učenike i roditelje bi se dovelo u još nezavidniju financijsku situaciju te bi ih se time dodatno diskriminiralo. Grad Novi Marof također prepoznaje važnost Srednje škole Novi Marof i navedenu, težu financijsku situaciju u kojoj se određeni roditelji i učenici nalaze te redovito potiče njihovo školovanje financiranjem udžbenika i laptopa za prve razrede, ali i nagrađuje najbolje učenike škole. Napominjem da osim što navedeni trogodišnji smjer upisuju učenici slabijeg financijskog statusa, također ga upisuju i učenici slabijeg akademskog uspjeha i veliki broj učenika s teškoćama kojima je ovo zanimanje prihvatljivo, a prema Prijedlogu odluke navedeni učenici bi se doveli u dodatne probleme s upisom i pronalaženjem adekvatnih i dostupnih zanimanja za njih. Učenici Srednje škole Novi Marof redovito nalaze i praksu na području grada Novog Marofa, a nakon završenog školovanja ostaju raditi kod tih poslodavaca, što znači da se time rješava i problem nezaposlenosti na području grada Novog Marofa i okolice, ali se i potiče razvoj lokalne zajednice. Odlaskom mladih iz grada Novog Marofa dodatno bi se potaknulo iseljavanje mladih iz tih dijelova, a time bi se i samom gradu mogla nanijeti šteta, jer znamo da su mladi budućnost koja je potrebna zajednici u njenom razvoju. Srednja škola Novi Marof opremljena je najsuvremenijom tehnologijom u svakoj učionici, pa tako osim pametnih ploča i TV koji su dostupni u većini učionica, sadrži suvremeno opremljenu učionicu za vježbeničku tvrtku te ostale specijalizirane učionice. Time je vidljivo kako se konstantno ulaže u infrastrukturu, a sve kako bi se učenicima sva tri (3) obrazovna smjera pružilo što kvalitetnije obrazovanje. Moram napomenuti kako smo ove školske godine upisali sva 3 obrazovna programa, a u svakom smjeru imamo upisane sve razredne odjele koji su predviđeni za upis i ove školske godine. Time je vidljivo da se ne radi o povećanju broja razrednih odjela, nego o zadržavanju postojećeg broja. Ovakvom odlukom upitana su i radna mjesta, ne samo nastavnika stručnih predmeta već i nastavnika opće-obrazovnih predmeta. Cijeli kolektiv je mlad, većinom sa malom djecom te će ovakvom odlukom, u kojoj se ne ukida samo nama smjer, veći se ukidaju razredni odjeli u cijeloj županiji, ostajati bez posla i bez mogućnosti za pronalazak posla u struci. Iz svega navedenoga je vidljivo kako ovakva odluka čini štetu brojim obiteljima, budućim srednjoškolcima, ali i nastavnicima te ovakva odluka dodatno potiče odljev mladih ljudi kako iz manjih gradova, tako moguće i iz države. Ovim putem Vas molimo za zadržavanjem broja postojećih razrednih odjela tj. zadržavanje smjera PRODAVAČ koji je kao deficitarno zanimanje izuzetno važno u Varaždinskoj županiji, a koje svima daje dobrobit, od učenika i roditelja, poslodavaca koji zapošljavaju navedene učenike po završetku obrazovanja te nastavnika koji rade u Srednjoj školi Novi Marof. Hvala! Dajana Maria Horvat, voditeljica Aktiva ekonomske skupine predmeta Srednje škole Novi Marof Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
111 DALIA SUŠA VUGEC O D L U K U Poštovani, prema prijedlogu ove Odluke, predviđen je upis učenika u 1. razred gimnazijskog usmjerenja za 2 razredna odjela Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, što znači da prema predloženoj strukturi upisa nije predviđen upis učenika u 1. razred opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ. Navedeno je razlog mog obraćanja jer ovim putem želim iskazati svoje neslaganje s navedenim prijedlogom u nadi da ćete, između ostalog, razmotriti i moju argumentaciju za promjenu navedenog prijedloga Odluke u smislu zadržavanja jednog razrednog odjela 1. razreda opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ u školskoj godini 2022./2023. te da će se praksa upisa učenika u nju nastaviti i u narednim godinama. Naime, obraćam Vam se kao stanovnica Općine Križ te bivša učenica imenovane škole koja je stekla gimnazijsko obrazovanje upravo na Izdvojenoj lokaciji Križ. Danas sam doktorica znanosti koja radi kao poslijedoktorandica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te mogu sa sigurnošću tvrditi da je na tijek mog života i karijere velik utjecaj imala upravo Opća gimnazija u Križu koju sam pohađala kao i njeni sjajni profesori. Sigurna sam da moj život danas ne bi izgledao ovako da sam sa svojih 14 godina bila primorana putovati vlakom svaki dan do škole ili odseliti u učenički dom te smatram da je pohađanje Opće gimnazije u Križu za mene bila privilegija. Iako sam već i u srednjoškolskoj dobi bila svjesna posebnosti Opće gimnazije u Križu, danas kao odrasla osoba u potpunosti vidim koliko je okruženje koje pruža navedena škola zdravo s obzirom na to da je nastava na Izdvojenoj lokaciji Križ organizirana za 4 razreda. Takav manji broj učenika omogućava bolje posvećivanje profesora učenicima, kao i kreiranje pozitivne i poticajne atmosfere koja je posebno bitna u srednjoškolskoj dobi kada djeca prolaze kroz razne i tjelesne i mentalne promjene. Iako u ovom trenutku osobno nemam dijete srednjoškolske dobi, svakako bih sa suprugom voljela svoj život nastaviti graditi u Općini Križ, što također uključuje i odgoj djece za koje bih voljela da u budućnosti imaju mogućnosti pohađati Opću gimnaziju u Križu te se tako kvalitetno obrazovati i uživati njene prednosti. S obzirom na sve veći odljev stanovništva iz Republike Hrvatske te iz manjih sredina u veće gradove, smatram da je nužno osigurati što je više moguće kvalitetnih sadržaja koje bi u manjim sredinama i zadržale i privukle stanovništvo. U tom pogledu, Općina Križ ulaže velika sredstva u poboljšanje kvalitete života svojih stanovnika, te je jedna od investicija uključivala upravo uređenje novih prostora Opće gimnazije u Križu 2012. godine. Općina Križ također kontinuirano ulaže u osnaživanje kvalitete obrazovanja koju Opća gimnazija u Križu nudi (npr. kupovina pametne ploče 2018. godine, nabava novih računala 2021. godine itd.). U tom smislu, Općina Križ je obavijestila svoje stanovnike da je u planu izdvajanje sredstava za nabavku udžbenika za učenike koji bi upisali 1. razred Opće gimnazije u Križu u nadolazećoj školskoj godini. Zaista bi bilo šteta da, temeljem prijedloga ove Odluke, djeci i mladim ljudima s područja Općine Križ, ali i šire, bude uskraćena mogućnost stjecanja gimnazijskog obrazovanja u visokokvalitetnim, modernim i iznadprosječnim uvjetima kakve ne bi mogli imati u nekim alternativnim školama. Također valja imati na umu da srednju školu u Križu ne pohađaju samo učenici s područja Općine Križ, već i okolnih općina i gradova poput Velike Ludine, Popovače itd. Pored navedenog, također treba biti svjestan posljedica pandemije kroz koju prolazimo, a koja je ostavila trag na financijsko stanje mnogih obitelji, pa tako i onih s područja Općine Križ. Ukidanje mogućnosti upisa učenika u 1. razred opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ značilo bi dodatne troškove i stres i roditeljima/starateljima i učenicima koji u ovom trenutku razmišljaju o upisu srednje škole. Upisom i pohađanjem Opće gimnazije u Križu, učenici ne samo da stječu kvalitetno obrazovanje i dobivaju mogućnost još neko vrijeme provesti kod kuće što im omogućava da se bolje posvete svom obrazovanju, dodatnim, izvannastavnim aktivnostima i razvijanju svojih potencijala, već i olakšavaju financijsku situaciju s obzirom na to da ne moraju daleko putovati do škole niti trebaju izdvajati sredstva za nabavku udžbenika budući da su oni osigurani od strane Općine Križ. Treba biti svjestan činjenice da prijevoz vlakom ili autobusom do srednje škole nije samo velik financijski izdatak, već i dodatan stres s obzirom na lošu prometnu povezanost (npr. koliko sam upoznata, autobusna linija kojom bi učenici mogli doći iz Križa do škole u npr. Dugom Selu, Sesvetama, Zagrebu ili Kutini ne postoji) i sve učestalija i dugotrajnija kašnjenja prijevoznih sredstava. Također, ukidanje mogućnosti srednjoškolskog obrazovanja u Križu znači i gubitak mnogih radnih mjesta te će svakako dovesti do značajnog nazadovanja Općine i kvalitete života njenih stanovnika, a sigurna sam, i biti uzrokom odluke o napuštanju Općine Križ za neke obitelji. Jedan od dodatnih argumenata za zadržavanje jednog razrednog odjela 1. razreda opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad na Izdvojenoj lokaciji Križ u školskoj godini 2022./2023. jest i popis uspjeha sadašnjih i bivših učenika koje su navedena škola i njeni profesori iznjedrili kroz dugu i neprekinutu tradiciju od 60 godina. Srednjoškolsko obrazovanje svakako predstavlja temelj za razvoj daljnje karijere osobe, a izuzetno velika većina bivših učenika Opće gimnazije u Križu danas ima zavidne karijere te su cijenjeni članovi društva. Imajući na umu sve navedeno, ljubazno upućujem svoju zamolbu da ne prekinete tradiciju kvalitetne Opće gimnazije u Križu. U nadi za pozitivno rješenje ovog problema, srdačno Vas pozdravljam, dr. sc. Dalia Suša Vugec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
112 DALIBOR VUKALOVIĆ O D L U K U Poštovani, Prijedlogom odluke namjerava se turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar uskratiti upis učenika u program Pomoćni pekar – TES. Program je to namijenjen učenicima s teškoćama (kojih trenutno obrazujemo 70tak u Školi) i naš plan je bio da upišemo pola razrednog odjela (5 učenika) u taj program zajedno s učenicima koje obrazujemo u programu Pomoćni konobar – TES. Uz odobren razredni odjel Pomoćnih kuhara i slastičara - TES (10 učenika) ovaj je program trebao biti treći program koji nudimo na upisu za učenike s teškoćama kako bi omogućili što kvalitetniju profesionalnu orijentaciju te populacije učenika i mogućnost komisiji s HZZ da u mišljenju napišu tri TES programa učenicima koji svojim sposobnostima ne mogu zadovoljiti zahtjeve redovnih obrazovnih programa. U ovom slučaju, uz dva TES programa, HZZ bi u svom mišljenju morao navesti i barem jedan redovni program obrazovanja što bi dovelo do mogućnosti da se prilikom upisa učenici i njihovi roditelji odluče za upis u program koji ne bi mogli savladati (što se često događalo). Također, ograničenje upisa obrazloženo je smanjenjem broja učenika, iako se prijedlogom u isti razredni odjel dopušta upisati istih 10 učenika samo ne u dva obrazovna programa (kombinirani razredni odjel) već u jedan (Pomoćni konobar – TES) Prijedlogom odluke namjerava se uskratiti Školi upis učenika u program Turističko-hotelijerski komercijalist Program Turističko-hotelijerski komercijalist Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar upisuje od njegova postojanja (1996 godina) a dugi niz godina upisivali smo i po dva razredna odjela tog programa. Učenici koji završe program svojim kompetencijama pokrivanju gotovo sve poslove koji se nude na tržištu sektora ugostiteljstva i turizma. Tijekom svog obrazovanja imaju veliku satnicu (i teorijske i praktične nastave i vježbi) Kuharstva sa slastičarstvom, Ugostiteljskog posluživanja, Recepcijskog poslovanja i niz predmeta koji im omogućuju i samostalno vođenje manjih ugostiteljsko-turističkih objekata što je jedan od prioriteta razvoja turizma Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara i RH. Na žalost, prijedlogom ukidanja upisnih programa potpuno se ignoriraju potrebe na tržištu rada i razvojne strategije RH i lokalnih zajednica te se ukidaju deficitarni programi a ostavljaju se programi upitne vrijednosti na tržištu rada. Dalibor Vukalović, prof. ravnatelj Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
113 Daliborka Franjić O D L U K U Poštovani, kao predsjednica Upisnog povjerenstva i pedagoginja Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar, izražavam nezadovoljstvo zbog ukidanja jednog razrednog odjela u zanimanju ekonomist u našoj školi. Naime, ukidanje jednog razrednog odjela u zanimanju ekonomist koje je vidljivo u Prijedlogu odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u šk.god. 2022./2023. ima brojne posljedice za našu školu, učenike i nastavnike. Plan upisa za šk.god.2022./2023. planiran je i u sustav unesen u skladu s prijedlogom osnivača. Odobren je od strane osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja što je vidljivo na mrežnoj stranici za upise srednjeadmin.e-upisi.hr. Postoji niz faktora zbog kojih smanjenje jednog razrednog odjela u zanimanju ekonomist smatram neutemeljenim i neučinkovitim rješenjem. Ako je zanimanje ekonomist suficitarno na tržištu rada, nelogično je ukidati razredni odjel, a istovremeno povećavati broj učenika u razredu. Ranije odobrena struktura upisa u program ekonomist dozvoljava da ukupan broj novoupisanih učenika u navedeni program iznosi 60 u 3 razredna odjela, dok predložena struktura dopušta 52 učenika u 2 razredna odjela. Smatram da iznos razlike u broju upisanih učenika ne opravdava promjenu postojeće strukture. Nadalje, povećanje broja učenika u razrednom odjelu smanjuje kvalitetu podučavanja. Ako uzmemo u obzir učenike s teškoćama njihovo obrazovanje zahtjeva osiguravanje primjerenih uvjeta školovanja koji su uvelike smanjeni u razrednom odjelu od 26 učenika. Poseban problem u razrednom odjelu predstavlja i upis učenika koji se školuju prema Rješenju o primjerenom obliku školovanja, a upisuju se redovitim putem prema ostvarenim bodovima. To rezultira prelaskom kvote o maksimalnom broju učenika s teškoćama u jednom razrednom odjelu propisane Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Kada ovome pridodamo integraciju učenika izbjeglica iz Ukrajine čije podučavanje također zahtjeva individualizirani pristup u podučavanju, možemo zaključiti koliko je težak izazov u radu stavljen pred naše nastavnike. Smanjenje jednog razrednog odjela imat će negativne posljedice na smanjenje satnice zaposlenih djelatnika, a nakon nekoliko godina i tehnoloških viškova. Nastavnici koji niz godina ulažu u svoje znanje, stručno se usavršavaju te napreduju u zvanju, dovedeni su u nezavidnu situaciju. Osim egzistencijalnih problema uzrokovanih ovakvom odlukom, negativan učinak odrazit će se i na psihičko i emocionalno stanje naših nastavnika, ali i gubitak motivacije za rad. Postoji velik interes za zanimanje ekonomist u našoj školi što potvrđuje činjenica da je na upisima u šk.god.2021./2022. od ukupno 60 učenika njih 46 biralo zanimanje ekonomist kao svoj prvi izbor. Također u ovom zanimanju upisnu kvotu redovito popunimo u ljetnom upisnom roku. Surađujemo s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te planiramo uvođenje novih obrazovnih programa u okviru ekonomske struke kako bi zadovoljili tržište rada. Slijedom svega navedenog, smatram da je odluka o smanjenju jednog razrednog odjela u zanimanju ekonomist neosnovana. Ovim putem iskazujem nadu da ćete promijeniti Odluku i prihvatiti inicijalni plan upisa. S poštovanjem, Daliborka Franjić, prof. Stručna suradnica pedagoginja Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
114 Daliborka Mihelčić Kanjer O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj 2022./2023.g. u Srednjoj školi Delnice. Smatram da se djecu treba zadržati u našem kraju. Zalažem se da ostane smjer Ekonomist i otvori novi smjer Šumarski tehničar. Puna podrška Srednjoj školi u Delnicama! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
115 Dalija Bosančić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom ukidanja razreda ekonomista u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci. Naši učenici imaju velike mogućnosti nakon naše skole za razne faklutete koji nisu povezani s ekonomijom. Što se tiče samog školovanja, česte su suradnje sa poduzetničkim inkubatorom koji nudi učenicima dodatne edukacije, te posjete poduzetnicima kako bi se učenici direktno upoznali s nastankom i razvojem određenih poduzeća. Ekonomija je svakako širok pojam i nudi mogućnosti rada i od bolnica kao administrativno osoblje, banaka i drugih ustanova jer je svakom potrebno imati računovođu i administrativno osoblje. Često nam u posjet dolaze i bivši učenici koji održavaju predavanja o tome kako su pokrenuli vlastita uspješna poduzeća te na taj način potiču učenike kako bi uvidjeli razne mogućnosti koje imaju nakon naše škole. Isto tako, smanjenjem broja učenika, bit će manje posla za profesore te će mnogi završiti na burzi rada ili na smanjenju satnice. Mislim da naša škola ima dobar poticaj učenicima koji su se voljni razvijati i u drugim područjima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
116 Damir Aužina O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. Zahvaljujemo na razumijevanju. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
117 Damir Belavić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje žaljenje i protivim se najavom ukidanja razreda gimnazije u srednjoj školi Ivan Švear izdvojena lokacija Križ. Takva odluka će naše mlade ljude odgurnuti još dalje od svoje lokalne zajednice i pridonosi centralizaciji i još većem pritisku na gimnazije i srednje škole u gradu Zagrebu. Također, ukinuti srednjoškolsko obrazovanje u mjestu koje ima 60 godina dugu gimnazijsku tradiciju smatram u potpunosti pogrešnom odlukom. Gimnazija u Križu je mnogim mladim ljudima u okolici omogućila kvalitetno obrazovanje i ostanak u obitelji te nisu trebali odlaziti u đačke domove u druge gradove. Osim što je to psihički bolje za učenike ujedno je i financijski puno povoljnije za obitelj. U potpunosti se protivim toj odluci jer nije promišljeno kakav bi utjecaj mogla imati na širu zajednicu. Pišem ovo kao bivši učenik te gimnazije, a sad učitelj (savjetnik) matematike. S poštovanjem, Damir Belavić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
118 Damir Golub O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! U ime podružnice NSZSSH Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
119 DAMIR HULJENIĆ O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s odlukom o upisnim kvotama u prve razrede srednjih škola. Ova odluka tiče se i mene osobno u smislu mog radnog mjesta u Srednjoj školi Ivan Švear i Gimnaziji Križ ali i mene i svih nas u smislu društvenog razvoja. Kao i mnogo puta do sada, razne odluke idu na štetu škola i školstva, jedine grane koja može u budućnosti dovesti do poboljšanja društva i države, što nam je valjda i cilj. Nikakvog zaista opravdavajućeg objašnjenja ili statističkih podataka u ovoj odluci nema koja bi bila razlog ukidanja tolikog broja razrednih odjela (loš uspjeh učenika iz tog usmjerenja u upisu na fakultete, neuspjeh na državnoj maturi, nepotrebnost na tržištu rada ili slično …). Jedini kriterij koji ovdje vidim je broj učenika. A to više govori o državi i njenoj brizi i zainteresiranosti za razvoj malih, ruralnih sredina ili o njenoj zainteresiranosti da se zaista poboljša školstvo. Odluka tako bačena na stol, bez da se školama da mogućnost poboljšanja i otvaranja novih, tržištu prilagođenih zanimanja stvarno je sramotna. Pitam se samo hoćete li ukinuti zastupničko mjesto onog koji nije osvojio ni jedan posto preferencijalnih glasova na izborima ili zastupnika iz Like koji je dobio daleko manje glasova od onog iz Zagreba (evo još jedne prilike za uštedu). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
120 Damir Pleše O D L U K U Poštovani, Ovim putem želio bi izraziti svoju zabrinutost i negodovanje u pogledu vašeg prijedoga za upis učenika u prve razrede Srednje škole u Delnicama čiji sam đak i sam nekada bio kao i cijela moja obitelj. Već niz godina radim kao pravnik u Europskom parlamentu i mogu reći da sam danas što jesam zahvaljujući temeljima obrazovanja koje mi je dala upravo Srednja škola Delnice i svi njezini profesori bez čijeg znanja i predanog rada danas ne bi bio tu gdje jesam. Stoga dižem svoj glas, za opstanak svih već postojećih usmjerenja u Srednjoj školi Delnice kao i za otvaranje novih koji su s obzirom na specifičnost kraja neophodni, kao što je primjerice zvanje šumarskog tehničara. Ukidanje pojednih programa samo će još više negativno pridonijeti narušavanju demografske slike i razvoja već opustošenog Gorskog kotara. Kvaliteta gotovo već stoljetnog obrazovanja koju pruža Srednja škola Delnice poznata je diljem Hrvatske i njezini profesori ustrajno i predano rade kako bi djeci svojim znanjem i aktivnostima omogućili da postanu stup hrvatskog društva. Stoga vas iskreno molim, radi dobrobiti svih stanovnika Gorskog kotara da redivirate navednu odluku kako jedan važan segment hrvatskog stanovništva ne bi bio uskraćen temeljnog ustavnog prava na dobro i kvaliteno obrazovanje u blizini svog doma, a kojeg pruža Srednja škola Delnice na dobrobit cijele zajednice Gorskog kotara , a time i same Hrvatske. Damir Pleše dipl.iur, mag.oec Europski parlament Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
121 Damir Šurjak O D L U K U Poštovani, Izražavam svoje neslaganje sa sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1 razrede srednje škole u školskoj godini 2022/23, prema kojoj se u Srednjoj školi Hvar - izdvojena lokacija u Jelsi ne planira upis učenika u program Agroturistički tehničar. Pri planiranju upisa , zahtijevano je od nas da ne povećavamo broj odjela koje planiramo upisati u novoj školskoj godini. Isto smo ispoštovali i ostali na isti broj odjela, jer ove godine imamo završni razred agroturističkih tehničara koji odlaze , a upisom prvog razreda ostajemo na istom broju odjela. Program Agroturistički tehničar egzistira već desetak godina u našoj školi , a gubitkom istog , gubimo program koji je vezan uz egzistencijalne gospodarske djelatnosti na našem otoku, a to je turizam i poljoprivreda. Moram istaknuti da smo za ovaj program pri planiranju dobili i suglasnost od našeg osnivača , Splitsko -dalmatinske županije. Gubitkom ovog programa ujedno potičemo i te kako vidljiv trend osipanja i odlaska mladih ljudi s otoka. Na kraju gubitkom ovog programa otvaramo problem egzistencije mladih kadrova koji su se profilirali u ovom programu. Stoga se nadam da će te preispitati vašu Odluku o upisu i udovoljiti zahtjevima te zadržati program Agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar- izdvojena lokacija u Jelsi. Damir Šurjak , dipl oec nastavnik u Srednjoj školi Hvar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
122 DAMIR TURKALJ O D L U K U Poštovani, kao stručni suradnik, zaposlen u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana iz Ogulina, izražavam svoje nezadovoljstvo zbog smanjena broja razrednih odjela prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Prijedlog MZO jest da imamo samo jedan kombinirani razred gimnazije (jezična i opća), što nije u skladu s odlukom Osnivača. Smatram da ovakva odluka, čak se može reći i eksperiment, budući da u RH nema škole koja ima navedenu kombinaciju, predstavlja problem kod učenika, njihovih roditelja i naposljetku nastavnika, što bi još više negativno djelovalo na demografiju i prihode obiteljima s ovoga područja. Programi jezične i opće gimnazije su dosta različiti (broj sati stranih jezika je različit, broj sati matematike je različit, razlika je u izbornim predmetima i u dosta sadržaja te udžbeniku opće-obrazovnih predmeta). Upravo zasebni razredi (opća gimnazija i jezična gimnazija) mogu učenicima olakšati izbor programa gimnazije, imajući u vidu budući izbor fakulteta i pripremu za Državnu maturu iz specifičnih predmeta. Zaključno, smatram da bi usvajanje ovakvog Prijedloga Odluke o upisu imalo vrlo teške i zahtjevne posljedice po učenike, roditelje i nastavnike područja iz kojega dolaze naši učenici. Škola smo koja je na brdsko-planinskom području te je navedeni Prijedlog Odluke kontradiktoran sa svim planovima oporavka i osnaživanja jer u najvećoj mjeri doprinosi slabljenju i odlasku djece i mladih iz naše sredine, a da ne govorimo o sudbinama ljudi, odnosno nastavnika koji će „preko noći“ postati višak. S poštovanjem, Damir Turkalj, dipl. psih. – prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
123 Damjan Petrović Jorge O D L U K U Pohađam 1. razred opće gimnazije SŠ. Bartola Kašića Grubišno Polje i ne slažem se s Vašim prijedlogom o strukturi upisa u 1. Razred srednje škole u kojoj naša škola gubi gimnazijski program. Smatram da djeci iz manjih sredina uskraćujete jednaka prava za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
124 Daniel Kezele O D L U K U Poštovani, Ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. Definitivno smatram da se u Srednjoj školi Delnice moraju zadržati postojeći smjerovi i obavezno našim učenicima vratiti smjer šumarskog tehničara. Ovakva odluka vodi odumiranju manjih sredina te odlazak i raseljavanje iz istih. Moramo svi zajedno raditi na tome da se manje sredine naseljavaju, dati im priliku za školovanje, rast, ostanak mladih familija i otvaranja radnih mjesta. Delnice su Grad koji to zaslužuje jer svakodnevni odlazak naših roditelja i supružnika a sada i naše djece u Rijeku, Karlovac ili Pulu definitvno nije rješenje. To razumiju familije koje svakodnevno sa putovanjem rade po 12 sati u obližnjim gradovima da bi se ponovno vratile svojim najmilijima a to su naša djeca za koje se svi borimo, radimo i živimo. Danas putujemo mi, sutra oni a preksutra možda nitko! S poštavanjem, Daniel Kezele Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
125 DANIEL PERIS O D L U K U METEOROLOŠKI TEHNIČAR - ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC Poštovani, ovim putem iskazujemo neslaganje s predloženom Strukturom upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Šumarsku i drvodjeljsku školu Karlovac u kojoj je izostavljen program za zanimanje meteorološki tehničar. Zanimanje je odobreno od strane našeg osnivača, što zadovoljava i trendove potražnje na tržištu rada od strane HZZ-e. Ujedno smo i jedina škola u Hrvatskoj koja vrši obrazovanje za ovo zanimanje. U posljednje tri školske godine uložena su značajna sredstva u opremanje škole suvremenom opremom za obrazovanje za ovo zanimanje (meteorološki TV studio, mjerni instrumenti, inf. oprema...268 000 kn), kao i veliki napori nastavničkog kadra iz strukovnih predmeta za izradu novog kurikuluma. Učenički dom u blizini naše škole također ovisi o tim učenicima jer dolaze iz cijele hrvatske. DHMZ također ovisi o našim učenicima jer se većina kod njih zapošljava te imamo njihovu potpunu podršku. Bliska suradnja nastavnika i učenika sa regionalnim centrom kompetencija. Veliki broj učenika nastavlja daljnje obrazovanje na fakultetima i veleučilištima. Kao prirodni nastavak obrazovanja meteoroloških stručnjaka dio učenika upisao je i završio Prirodoslovno matematički fakultet, smjer geofizika s meteorologijom. Srdačan pozdrav! Ravnatelj Daniel Peris, dipl.ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
126 DANIJEL MILIŠIĆ O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede šk. god. 2022./23. te dajem punu podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Zbog specifičnosti položaja Delnica i Gorskog kotara, kao i ekstremne depopulacije, važno je mladima omogućiti školovanje kao preduvjet ostanka i opstanka. Zadržavanje ekonomske i otvaranje šumarske škole je od velikog značaja za cijeli kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
127 Danijela Boban O D L U K U Poštovani, ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo zbog planiranog ukidanja razrednog odjela za zanimanje ekološki tehničar Tehničke škole u Imotskom. Zaštita okoliša, praćenje stanja okoliša te zbrinjavanje i oporaba otpada samo su dio aktivnosti koje u današnje vrijeme sve više dobivaju na značenju, a uzrokovane su prije svega nepovoljnim utjecajem modernog društva na okoliš. Imotska krajina je bogata prirodnim resursima pitke vode, ihtiološkim rezervatom ( izvorišno područje rijeke Vrljike), kraškim jezerima (Modro i Crveno jezero), brdima s nedirnutim šumskim zajednicama koje obiluju bioraznolikošću živog svijeta, plodnim poljima…Ovim prirodnim bogatstvima prijete nelegalna odlagališta otpada , nekontrolirana uporaba biocida koje ruše prirodnu ravnotežu u vodenom i kopnenom ekosustavu, zato opravdano postoji potreba za edukacijom učenika u ovom zanimanju, čime bi se omogućio nesmetan razvoj Imotske krajine koji ide u smjeru eko -turizma, a čiji su temelji zdravi ekosustavi koji su opet preduvjet pitke vode, čistog zraka, zdrave hrane i ljudskog zdravlja. Također se u potpunosti slažem s razmišljanjima svojih kolegica, te neke prenosim. „Zanimanje Ekološki tehničar u Tehničkoj školi u Imotskome odobreno je za 2015./2016. g. pri čemu je zainteresiranost učenika za upis bila jako velika. Zbog nemogućnosti zaposlenja u malom mjestu kao što je Imotski, propadanja tvornica kao što je Trimot, Vinarija, Imostroj,.., odlaze obitelji s djecom u inozemstvo, čime se smanjuje i broj učenika u Imotskoj krajini. Nastojali smo i taj mali broj učenika uključiti u različite oblike zaštite prirode i okoliša, povezati s lokalnim jedinicama, ustanovama i nakon toga dolazi pandemija Covid 19 koja malo mjesto čini još ranjivijim. Zanimanje Ekološki tehničar potrebno je Imotskoj krajini koja obiluje prirodnim bogatstvima i kulturnim znamenitostima(Crveno i Modro jezero, Rijeka Vrljika, Imotsko polje, Dva oka, Jezero Ričice,…) .Potrebno je stalno razvijati ekološku svijest pa makar i s malim brojem učenika, koje trebamo čuvati i educirati. Najlakše ih je ukinuti?! I radna mjesta su postala upitna, naročito kemije i biologije. Što ste nam ponudili drugo? Nije svrha postojanja Ministarstva samo sebi, nego da usmjerava, organizira, ukazuje i pomaže kako nama, tako ravnateljima pa i učenicima. S druge strane u pojedinim školama odobrava se ne srazmjerno potrebama gospodarstva velik broj razreda zbog interesa učenika, a kako bi s druge strane „patila“ sva druga zanimanja. Što smo time dobili? Inflaciju pravnika, ekonomista i drugih struka za koje gospodarstvo ne ukazuje toliki broj potrebe, pa se onda i sutra te osobe nemaju gdje zaposliti. Zar nije bilo logično da se ostave dosadašnji razredi i usmjerenja uz podizanje kriterija za upis za pojedina zanimanja ili čak polaganje prijemnog ispita nakon završenog osmoga razreda, a čime bi se učenici kroz sustavno praćenje u radu kao i u drugim Europskim državama usmjeravali kod upisa tijekom srednjoškolskog obrazovanja prema svojim kompetencijama.“ K. Biočić, prof. kemije „Smjer ekološki tehničar jedan je od najboljih načina kako osvijestiti učenike o klimatskim promjenama koje očigledno utječu na svijet. Posebno naglašavam važnost ovog smjera za razvoj Imotske krajine, o kojem uvelike ovisi budućnost mladih. Smatram da ovom odlukom otežavate već postojeću nezgodnu situaciju manjih sredina točnije Imotske krajine. Unatoč brojnim informacijama i upozorenjima kako trebamo promijeniti obrazac ponašanja te usvojiti navike koje malim koracima vode prema zdravom načinu života, a čime postižemo upravo ovim smjerom, kontradiktorno je onemogućiti upis. Nadam se da ćete uvažiti komentar, vodimo se onom da promjena počinje u pojedincu na dobrobit svih nas.,, M.Mršić, prof biologije i kemije S poštovanjem, Danijela Boban, prof. biologije i kemije Tehnička škola u Imotskom Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
128 Danijela Caha Tomić O D L U K U Poštovani! ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo i neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u 1. razred u Tehničkoj školi Nikole Tesle, Vukovar u školskoj godini 2022./2023. Kao prvo ukidanje smjera Ekološki tehničar. Prema uvidu ovog dokumenta na području istočne Slavonije, od Kutine do Vukovara, nije predviđeno niti 1 razredni odjel ekološkog tehničara. U današnje doba kad su se sve članice EU okrenule prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, neprihvatljivo je da ova politika obrazovanja ne prepoznaje ovo zanimanje. Naša škola godinama je izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremljenost laboratorija i kabineta sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija, ali nažalost s ovim prijedlogom upisa ono bi ostalo potpuno neiskorištena. Naši učenici, ekološki tehničari provode ispitivanja i terenska istraživanja kako bi dobili uzorke tla, stijena i vode. Njihovo istraživanje koriste inženjeri, znanstvenici i drugi koji pomažu u čišćenju, praćenju, kontroli ili sprječavanju onečišćenja. Osposobljeni su za korištenje opreme za uzorkovanje okoliša koju u našoj školi imaju i koriste ju kako bi se osposobili za rad u bilo kojoj instituciji u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Uče kako koristiti informacijske tehnologije u provedbi projekata zaštite okoliša. Učenici dobivaju primijenjena znanja o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim zakonskim propisima, sustavima upravljanja okolišem i osnovnim načelima upravljanja okolišem koji se temelje na ekosustavu za održivost. Neprihvatljivo je da ova politika obrazovanja ne prepoznaje ovo zanimanje. Isto tako smanjenje broja upisanih učenika u zanimanje Tehničar za računalstvo. Zanimanje za kojim svake godine vlada veliki interes i upisuje se maksimalni broj učenika. Također jedno oda zanimanja koje prati trenutno tržište, škola također ima sve materijalno - tehničke uvjete i stručni kadar. Ovakvom odlukom upitna su i radna mjesta, ne samo nastavnika stručnih predmeta već i nastavnika opće-obrazovnih predmeta. Poznato je da 70 % učenika bira strukovne škole kako bi istovremeno po završetku školovanja imali mogućnost ulaska na tržište rada ali i mogućnost daljnjeg nastavka obrazovanja na fakultetima, ovakvim prijedlogom smatram da smo buduće generacije zakinuli. Koliko je vidljivo iz svega predloženog drastično je smanjen broj učenika u strukovnim školama. A strukovne škole su te koje pružaju jako dobre temelje učenicima za tržište rada i za eventualni nastavak školovanja na fakultetima. Također treba uzeti u obzir da nakon školovanja u gimnazijama, učenici ne dobivaju zvanje nego se očekuje da nastave školovanje na fakultetima, a to si mnogi danas ne mogu priuštiti. U današnjoj situaciji kada je teško naći radnike i to još odgovarajuće stručne spreme, vi zagovarate manje učenika u strukovnim školama, a više u gimnazijama. Ne bi li trebalo biti obrnuto?????? S obzirom da smo ostali bez drugih opcija, jedino što je preostalo je to da će mnoge obitelji odlučiti iseliti se iz ruralnih područja u neka urbanija ili u konačnici čak i van države. Jer zašto bi netko želio ostati tu i ograničiti sebe i svoju djecu pred kojima je tek budućnost kada vide kakve su im mogućnosti, ili bolje rečeno nemogućnosti, ovdje s donošenjem ovakvih odluka. Osim odlaska obitelji s djecom potičete i odlazak obrazovane radne snage jer što će se dogoditi sa svim nastavnicima koji će ostati bez svog posla zbog vaše odluke? Republika Hrvatska voli puno pričati o poticanju nataliteta, zadržavanju radne snage u državi i povećanju broja visokoobrazovanih, ali s ovakvim odlukama radite samo kontra navodnim ciljevima. I ne, ne mislim navedenim, mislim navodnim. Jer ako su to stvarno ciljevi koje RH želi ispuniti kako se govori onda bi bilo dobro donositi odluke koje nemaju kontra efekt. Možda bi bilo dobro ulagati u obrazovanje ljudi kako bi se takve greške spriječile, ha? Znam od kuda možete krenuti - ne ukidanjem navedenog programa, a i ostalih koje planirate ukinuti. S poštovanjem Danijela Caha Tomić, prof.geologije i geografije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
129 DANIJELA ĐURKIĆ O D L U K U Poštovani, prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. jest nepromišljen. Ukidanje smjerova u manjim mjestima vodi centralizaciji obrazovanja, što znači da će mnogi učenici iz manjih mjesta ostati bez svoje prilike. Ono što je posebno nelogično jest ukidanje smjerova koji su deficitarni ili pak lako zapošljivi. Ukoliko ukinete smjer tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok, učenici koji imaju afiniteta za smjer elektrotehniku ostat će bez mogućnosti izbora. Budući da je Ilok geografski izoliran i da je prometna povezanost s njime loša, takvi postupci vode daljnjem raseljavanju mladih, dok mnoge obitelji, uz to, nemaju financijsku mogućnost svoju djecu slati na školovanje u udaljenija mjesta. Pri izradi ovakve odluke uzmite u obzir i uspjeh učenika, kao i sredstva uložena u opremanje škola za određeni smjer. Srednja škola Ilok iz godine u godinu ulaže financijska sredstva u opremanje kabineta i praktikuma u kojima se izvodi nastava za tehničare za računalstvo kako bi naši učenici imali uvjete za što kvalitetniju nastavu. Sukladno tomu, učenici nastavu pohađaju u suvremeno opremljenim učionicama te im se omogućava daljnji razvoj. Osim toga, nastava se u Srednjoj školi Ilok održava u jednoj smjeni što je u skladu s Državnim pedagoškim standardnom. Uz to, učenici koji pohađaju taj smjer redovito sudjeluju u projektima (primjerice Erasmus + projekti), ali i na stručnim natjecanjima gdje ostvaruju izvrsne rezultate (primjerice, ovogodišnje 1. mjesto na Ideji godine, pohvale i nagrade na Inventumu i slično). Učenici se nakon završene srednje škole brzo zapošljavaju ili pak uspješno nastavljaju školovanje na elektrotehničkim fakultetima diljem Hrvatske. Dakle, kada razmatrate upisivanje učenika u I. razrede, napose u I. razrede škola koje se nalaze u manjim mjestima, a koja su udaljena od većih centara, nije dovoljno gledati samo broj učenika u razrednim odjelima, nego bi trebalo pogledati širu sliku jer ovakvim nedovoljno promišljenim odlukama se čini mnogo štete koja će biti vidljiva u godinama koje slijede. S poštovanjem, Danijela Đurkić, profesor u Srednjoj školi Ilok Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
130 DANIJELA HULJENIĆ O D L U K U Poštovani, kao djelatnica SŠ Ivan Švear Ivanić-Grad ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. iz koje je vidljivo da je donesena bez usluglašavanja sa županijama kao osnivačima, školama kojih se izravno tiče, temeljena na broju učenika kao jedinom kriteriju. Odluka je to u kojoj donositelj nije dovoljno promislio o mogućim ishodima, što govori o tome da ne postoji jasna strategija razvoja, posebno ruralnih sredina. Ova se odluka stavlja na stol par mjeseci prije upisa i u suprotnosti je sa strukturom upisa odobrenom od strane Zagrebačke županije. Pretpostavka je da je do brisanja usmjerenja došlo zbog podataka o manjem broju upisanih učenika prethodnih godina. No, iz tog se može zaključiti, nažalost, samo negativan demografski trend. Također, izgleda da se donositelj odluke vodio samo programskom naredbom IF/THEN (ako je broj učenika u razrednim odjeljenjima manji od nekog XY broja, izvrši radnju smanjenja razrednih odjela). No, donositi odluku na temelju samo jednog parametra (broj učenika), a da se pritom nije sagledala cjelovita slika i specifičnosti svake pojedine škole je diskutabilna, ako ne i pogrešna. Konkretno, gimnazija u Križu je škola sa 60 godišnjom tradicijom postojanja u malom ruralnom mjestu, nalazi se u novom i potpuno opremljenom prostoru, nastava se odvija u jednoj smjeni, čime su zadovoljeni svi pedagoški standardi. Također, postoji podrška lokalne vlasti koja je spremna ulagati i poticati upis učenika kroz osiguranje besplatnih udžbenika i stipendija za učenike, a kao pokazatelj kvalitete jedne male škole je i uspješnost Kriških gimnazijalaca na natjecanjima i veliki postotak upisa na fakultete. Da se nije promislilo o ishodima govori dovoljno podatak da je ovom odlukom Ministarstvo znanosti i obrazovanja u kontradikciji s „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026“, dokumentom koji je donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859). Vidljivo je da se nije razmišljalo o učenicima, niti o financijskim mogućnostima roditelja, a na kraju niti o nastavnicima. Problemi u obrazovnom sustavu, budimo realni, su broji, od nepostojanja vanjskog vrednovanja za osnovne škole, nedovoljno fleksibilnog srednjoškolskog sustava koji ne može pratiti potrebe na tržištu rada do ne postojanja sustavnog praćenja rada i uspješnosti nastavnog kadra, ali što je važnije, niti uspjeha učenika u njihovom daljnjem obrazovanju ili radu. Nitko ne kaže da se postojeća usmjerenja ne trebaju revidirati, ali isto je tako potrebno omogućiti školama prijelazno razdoblje tj. mogućnost da ponude nešto novo, jer ideja i volje među prosvjetarima ima na pregršt samo ih treba znati slušati. Profesorica Politike i gospodarstva u gimnaziji u Križu naučila me da je temelj svakog političkog odlučivanja odabir najbolje alternative čiji je cilj rješenje kolektivnog društvenog problema. Da je donositelj Odluke pohađao gimnaziju u Križu možda bi bio svjestan da ovim dokumentom ne rješava niti jedan ključan problem u obrazovnom sustavu, baš suprotno, potiče centralizaciju, pokušava uštedjeti kroz smanjenje broja zaposlenih, stvara nove probleme i atmosferu neizvjesnosti i nepovjerenja. Iskreno se nadam korekciji Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika. S poštovanjem, Danijela Huljenić, Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
131 Danijela Margetić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu smanjivanja broja učenika u zanimanju Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku u Tehničkoj školi Slavonski Brod. Naime nezamislivo je da mi kao Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5. 1 za strojarstvo upisujemo u cijeloj županiji 13 učenika u smjer Strojarski računalni tehničar koji je jedini iz područja strojarstva. Također smo grad koji ima Strojarski fakultet Slavonski Brod i jednu od najvećih industrijskih grupacija Đuro Đaković s kojima surađujemo tijekom školovanja naših učenika. Molim Vas da razmotrite mogućnost izmjene Vaše odluke i povećate nam broj učenika na minimalno 20 kako je i bilo prijašnjih godina. Lijep pozdrav, Danijela Margetić, Tehnička Škola Slavonski Brod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
132 Danijela Mikuš O D L U K U Poštovani, Kao djelatnica Srednje škole Čazma izražavam nezadovoljstvo prijedloga odluke o upisu učenika u 1. razred školske godine 2022./23. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera opće gimnazije u našoj školi. Na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno su zakinuti te su primorani ići van grada što uzrokuje veće troškove za roditelje. Smatram da ovim ishitrenim i nepromišljenim potezom uskraćujete djeci pravo na obrazovanje po njihovom izboru. Molim Vas da korigirate prijedlog odluke i da omogućite djeci pravo upisa smjera opće gimnazije. S poštovanjem, Danijela Mikuš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
133 Danijela Šajtar O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom da se ukine odjel opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma .Značajno je više je argumenata za ostanak toga razrednog odjeljenja nego za ukidanje, a nabrojat ću samo nekoliko: sva je nastava u Srednjoj školi Čazma stručno zastupljena, škola je suvremeno opremljena, postojanje gimnazije u Čazmi omogućuje mladima iz Čazme i prigradskih naselja obrazovanje u mjestu stanovanja što znači manje troškove za njihove roditelje te kvalitetniji odnos djece i roditelja (jer su više zajedno), u čazmanskoj školi svakom se učeniku može maksimalno posvetiti jer razredi nisu krcati…. Neću ponovo spominjati da na taj način podižete troškove školovanja naših roditelja iz Čazme! Neću spominjati da na taj način direktno utječete na smanjenje broja stanovnika našega grada! Neću reći da će ovom odlukom ostati značajan broj nastavnika bez svog redovnog zaposlenja jer vodimo bitku s tržištem rada i svatko može biti otpušten i slobodno tražiti posao na nekom novom mjestu no možda bi bilo dobro reći da će na taj način djeca ostati bez svojih hranitelja u obitelji. Možda će na taj način država uštedjeti malu sumu novca na plaćama tih djelatnika no morat će izdvojiti za plaćanje dječjih doplataka. Ušteda je minimalna ,a posljedice ovakve odluke su dugotrajne i katastrofalne. Neću koristiti službene vjesnike za potkrjepu svojih stavova već ću slikovito reći što se događa u našem malom gradiću za kojeg je ova vaša odluka posljednja kap koja prelijeva čašu. Naime prvo se štedjelo u zdravstvu pa su uredi preseljeni u Bjelovar, a time i naši radnici koji su sada već za mirovinu. Nije se uštedjelo jer imaju pravo na naknadu za prijevoz no nitko ne razmišlja da će nakon odlaska u mirovinu Čazmanaca u Bjelovaru biti zaposleni Bjelovarčani. Zatim se štedjelo u sudstvu i dogodilo se isto, nakon toga se štedjelo u poljoprivredi te je ured Agencije za plaćanje preseljen ponovo u Bjelovar. Time je Bjelovar dobio nova radna mjesta kada naši ljudi odu u mirovinu, dobio je povećan priliv ljudi u grad za vrijeme prijave poticaja, a time su profitirale trgovine u Bjelovaru jer naravno da su ti isti ljudi trošili u bjelovarskim dućanima , a ne u našim. Sada se gasi gimnazija, neki nastavnici ostaju bez posla, nemojte zaboraviti da u školi rade domaći ljudi što ponovo utječe na zaposlenost naših ljudi i našega grada. Koja je daljnja posljedica svih ovih mjera uštede naše države u posljednjih 20 godina. Visokoobrazovana mladež nema mogućnost zaposlenja u našemu gradu te odlazi trbuhom za kruhom u veće gradove s više mogućnosti. Ostajemo bez značajnog broja ljudi i broj stanovnika se smanjuje. Ovom odlukom nastavit će se poticanje odlaska mladih iz našeg mjesta jer svaki mladi čovjek kada navikne na život u velikom gradu želi i zadržati svoj status i dati priliku svom životu da napreduje kako dolikuje svim građanima naše domovine. Da zaključim ovom odlukom postajete djelomično odgovorni za narušavanje ekonomije u našemu gradu i izravno postajete odgovorni za raseljavanje mladih iz našeg malog grada. Danijela Šajtar Učiteljica engleskog jezika u OŠ Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
134 Daria Kalčić O D L U K U Poštovani, roditelj sam učenica Srednje škole Delnice (bivše i sadašnje) i nikako se ne slažem s prijedlogom upisa učenika u 1.razred srednje škole 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici Srednje škole Delnice čiji je glavni cilj zadržati mlade ljude u Gorskom kotaru te spriječiti iseljavanje i odlazak mladih ljudi iz svog rodnog kraja. Srednja škola Delnice mladima pruža sve kako bi ih što bolje pripremila za nastavak daljnjeg obrazovanja, ali i za zaposlenje, pa se iskreno nadam da do zatvaranja smjerova neće doći. Roditelj učenice SŠ Delnice, Daria Kalčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
135 Daria Krmela O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Opće gimnazije u srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnome Polju iznimno sam razočarana prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje, usmjerenje Opća gimnazija što bi svakako imalo nepovoljan utjecaj na učenike koje interesira navedeni program te bi bili primorani putovati u udaljenije gradove s kojima je loša prometna povezanost. Ova bi Odluka za sobom povukla niz sporednih neugodnih izazova, kako za same učenike, Školu, zaposlenike, ali i grad. Toplo se nadam da ćete omogućiti upis učenika na program Opće gimnazije koja je iznjedrila brojne generacije! Lijep pozdrav, Daria Krmela, studentica Farmacije na Medicinskom fakultetu u Splitu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
136 DARIA PINJUH BUDISAVLJEVIĆ O D L U K U, IV. Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web-javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Poljoprivredno tehničke škole Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo kako u ponuđenim programima nema šumarskog tehničara, fitofarmaceuta i ekološkog tehničara. Zanimanje šumarski tehničar planirali smo i prijavili kao i prethodnih godina ali sa 10 učenika. Kako nam aplikacija prilikom unosa planiranog upisa nije javila grešku smatrali smo prijedlog prihvaćenim, jer je on obuhvaćao i promišljenu odluku odobrenja Osnivača Brodsko-posavsku županiju. Uzimajući u obzir o mogućoj nedovoljnoj potpunoj informiranosti. smatram važnim napisati: - HZZ statistika online pokazuje drastičan pad broja novoprijavljenih šumarskih tehničara 2018., 2019., 2020., i 2021. u odnosu na prethodne godine, razlog tome može biti pronalazak posla bez posredovanja HZZ. - Pravilnik o vrsti šumskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koji šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, uvjetuje adekvatnu radnu snagu (šumarski tehničar/šumarska tehničarka) i na razini kvalifikacije prema HKO-u navedenom u ovom Zahtjevu. Geografsko područje u kojem živimo i radimo, a tako i naši učenici uvjetovani su poslom za ostanak u ruralnim područjima iz kojih dolaze (obuhvaćamo 3 Slavonske županije). U budućnosti bi, ako ovaj trend planirate provoditi moglo doći do ozbiljnih problema sa radnom snagom, koja je već i ovako oslabljena. - Vidljiva je stalna potreba za zanimanjem šumarski tehničar/šumarska tehničarka na području cijele Republike Hrvatske. - Zastupljena su oba spola. - Udio zaposlenih u dobi iznad 55 godina iznosi 18,26%, što ukazuje na smjenu generacija u skoroj budućnosti, a kako smo kao škola u poslovno-tehničkoj suradnji sa Hrvatskim šumama (najvećim poslodavcem u Hrvatskoj u podsektoru Šumarstvo, informacije smatramo relevantnim kao i kvalitetne odnose sa gospodarskim subjektima kao jedan od pozitivnih primjera kvalitetne suradnje, učenja temeljenog na radu. - Strategijom RR predviđa se intenziviranje proizvodnje u šumama, s osobitim naglaskom na privatne šume, što rezultira povećanim opsegom šumarskih radova za čije je izvođenje nužno angažirati veći broj izvršitelja odgovarajuće razine kvalifikacije, a koji je to sustav kvalitetniji za obrazovanje, ako ne redovni sustav srednjoškolskog obrazovanja? - Europska komisija u svojim smjernicama daje preporuke za povećanje i očuvanje šumskog fonda za čak 4%godišnje. Informiranjem o tržištu rada šumarski tehničar/šumarska tehničarka ukazuju na važnost i potrebu za ovim zanimanjem, Ovaj prijedlogu upisa za SŠ Matija Antuna Reljkovića, Slavonski Brod se iskreno nadamo brzom revidiranju kako bi prijedlog Osnivača bio potvrđen kao pravovaljan. Zahvaljujemo se na Vašem promišljanju koje se temelji na brojkama, a koje su relevantan pokazatelj smanjenja učenika za upise u prve razrede, čega smo vrlo dobro svjesni, pogotovo u slavonskim županijama svaki dan. S poštovanjem, Daria Pinjuh Budisavljević Poljoprivredno tehnička škola Matija Antun Reljkovića iz Slavonskog Broda Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
137 Darija Novoselović O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek, posebno smanjenjem broja upisnih mjesta u obrazovne programe tehničar za računalstvo i vozač motornog vozila. Stručni sam suradnik – psiholog u školi s iskustvom rada u profesionalnom usmjeravanju u HZZ-u. Navest ću argumente temeljene na podacima tržišta rada, na preporuci preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku iz prosinca 2021. godine za Osječko-baranjsku županiju (deficitarni vozač motornog vozila) te ponuda i potražnja za zanimanjima elektro i računalnog smjera za koje je potrebno 4-godišnje srednje strukovno obrazovanje, godišnji prosjek 2018.-2021. godine, izvor www.hzz.hr , www.mzo.hr/školski rudnik vol.1 Tijekom posljednjih 20 godina (2001-2020) broj stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji se smanjio za 15,9% Istodobno smanjenje radne snage, najvećim dijelom zbog emigracije radno sposobnog stanovništva moglo bi dovesti do manjka radne snage, posebno u nekim djelatnostima a to se posebno odnosi na zanimanja Elektrotehnike i računarstva koja je iznadprosječno zapošljiva ne samo u gradu Osijeku (partner škole je udruga Osijek Software City), Osječko-baranjskoj županiji i slavonskoj regiji (5 slavonskih županija) i u ostalim regijama gdje se već osjeća značajan nedostatak ovih kadrova. Podaci tržišta rada pokazuju da unutar Slavonske regije Osječko-baranjska županija ima daleko najveću ponudu i potražnju za računalnim zanimanjima za koja je potrebno 4-godišnje strukovno obrazovanje (prema Ponuda i potražnja za zanimanjima elektro i računalnog smjera za koje je potrebno 4-godišnje srednje strukovno obrazovanje, godišnji prosjek 2018.-2021. godine, izvor www.hzz.hr , www.mzo.hr/školski rudnik vol.1, iz Analiza tržišta rada za elektrotehničkim i računalnim zanimanjima Slavonske regije, pripremila: Sanja Crnković-Pozaić). Za ovim zanimanjima iskazuje se 168 slobodnih radnih mjesta u županiji, dok je nezaposlenih bilo 136 a maturanata koji ostaju na tržištu rada svega 60. Ostale županije imaju znatno nižu potražnju, a jednaku ili veću nezaposlenost kao i broj upisanih učenika. Viškovi u drugim slavonskim županijama iznosili su 54 radnika što ipak niej dovoljno da zadovolji potražnju u Osječko-baranjskoj (-78). Osim toga, kod računalnih zanimanja mora se uzeti u obzir činjenica da se dio ponude i potražnje odvija na tržištu izvan dosega statističkog sustava HZZ-a tako da se može pretpostaviti da je potražnja za ovim zanimanjima vjerojatno podcijenjena. Molim stoga da razmotrite povećanje broja upisnih mjesta u razrednim odjelima za upis za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel) posebno jer se radi o manjkovima prisutnim na tržištu rada koji se ne mogu zadovoljiti iz redova nezaposlenosti. Hvala na pažnji! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
138 Darija Pastuović O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo svoje neslaganje i nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za Ekonomsko-birotehničku školu Slavonski Brod te molim da isti preispitate. Prema navedenom Prijedlogu broj razrednih odjela za zanimanje Ekonomist umanjen je s dosadašnja dva razredna odjela na jedan, te se istovremeno povećao broj učenika u tom razrednom odjelu s 20 na 28 učenika. Prijedlog škole je da u šk. god. 2022./2023. upišemo 6 razrednih odjela po 20 učenika, od čeka dva razreda za zanimanje Ekonomist (te po jedan razredni odjel za zanimanja Poslovni tajnik, Upravni referent, Hotelijersko-turistički tehničar i Prodavač). Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Brodsko-posavske županije kao i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Napominjem kako je broj razrednih odjela za upis u 1. razred za našu školu već umanjen sa 7 razrednih odjela na 6 u školskoj godini 2019./2020. Smatram da se povećanjem broja učenika u razrednom odjelu narušava pedagoški standard i kvaliteta rada, te smanjuje kvalitetu podučavanja. Tome ide u prilog i sve veći broj učenike s teškoćama koji upisuju našu školu čije obrazovanje zahtjeva osiguravanje primjerenih uvjeta koji su uvelike smanjeni u razrednim odjelima s većim brojem učenika. Postoji velik interes za zanimanje ekonomist u našoj školi što potvrđuje činjenica da u ovom zanimanju dosadašnju upisnu kvotu redovito popunimo u ljetnom upisnom roku. Smatram da bi ovu Odluku trebalo ponovno razmotriti te u interesu učenika, profesora i roditelja odobriti u obrazovnom programu Ekonomist upisnu kvotu od 2 razreda po 20 učenika. S poštovanjem, Darija Pastuović Sindikalni povjerenik Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
139 Darija Perić O D L U K U Poštovani, zaposlenica sam Tehničke škole u Imotskom.Izražavam nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednog odjela za zanimanje ekološki tehničar.To je zanimanje budućnosti,traženo u razvijenim zemljama Europske unije tj. "profesija 21.stoljeća." Ekološki tehničari rade na zaštiti prirode i okoliša,reciklaži,zaštiti pitkih voda,očuvanju ekosustava,nacionalnim parkovima,laboratorijima itd. Imotska krajina doživljava turistički procvat. Za razvoj turizma od velike su važnosti zdrava hrana,voda,tlo ,šume,jezera ,rijeka,a u očuvanju tih resursa ulogu imaju ekološki tehničari. S poštovanjem, Darija Perić,prof.kemije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
140 DARIO BAKARA O D L U K U Poštovani , Upoznat sam sa radom srednje škole Delnice te se ne slažem sa ovom odlukom ukidanja smjerova u spomenutoj školi. Mislim da donosite krivu odluku, kojom čete samo otjerati mlade ljude iz Gorskog Kotara, a ne ono sto bi trebali raditi a to je omogućiti ljudima u Gorskom Kotaru najbolje moguće obrazovanje. S poštovanjem Dario Bakara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
141 Dario Ceranić O D L U K U Poštovani, ovim bih putem iskazao neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a vezano uz ukidanje zanimanja STOLAR (JMO). Kao što su moji kolege već naveli, tradicija obrade drva u našem kraju je dugotrajna. Zanimanje STOLAR (JMO) je deficitarno zanimanje te stoga potvrđuje potrebu upisu STOLARA (JMO) u program srednje škole, a ne ukidanje istog. Za našu Primorsko – goransku županiju, Školu kao i Obrtničku komoru, od izuzetne je važnosti da zanimanje stolar (JMO) stoji u ponuđenim programima Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka s obzirom da smo jedina škola na području Županije koja ima taj upisni program. Škola je planirala upisati 10 učenika za zanimanje stolar (JMO) i Županija je suglasna s planom tj. odobrila ga je. Slijedom prethodno navedenog, ovim putem upućujem zamolbu da se odobri planirani upis učenika u program Stolar (JMO). Srdačan pozdrav, Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka Dario Ceranić, mag.geo et univ.bacc.hist Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
142 DARIO GEC O D L U K U Poštovani, NE podržavam odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
143 DARIO ŠKRTIĆ O D L U K U Poštovani, kao predsjednik Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin, izražavam veliko nezadovoljstvo i zabrinutost u vezi Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime predloženom Odlukom, Školi kojoj je sljedeće školske godine ukinut smjer Ekonomist, došlo bi do spajanja još dva razredna odjela u jedan, što bi bio pravi presedan u srednjoškolskom obrazovanju budući da se radi o dva različita programa, općoj i jezičnoj Gimnaziji. Tako bi Škola, s dosadašnjih 5 različitih usmjerenja, ostala na upisu 3 razredna odjela u novoj školskoj godini, što je potpuno neprihvatljivo te Odluku kao takvu smatram potpuno nepromišljenom, ishitrenom i nelogičnom. Inače, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin pripada jedinici lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskoga područja. Prema Programu razvoja brdsko-planinskih područja iz 2022. godine upravo se želi potaknuti razvoj takvih sredina kao poželjnih mjesta za život i rad mladih ljudi kako ne bi morali zbog obrazovanja napustiti sredine u kojima žive, dok je prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti iz 2021. godine planirano povećanje, a ne smanjenje broja gimnazijskih razreda kako bismo što prije dostigli prosjek Europske unije. Ovakvim prijedlogom Odluke to sigurno nećete postići. Nažalost, postigli biste nešto potpuno suprotno, što se u potpunosti ne slaže sa Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, a koja teži k ravnomjernijem razvoju svih krajeva kroz pravilnu regionalnu politiku, u vidu usmjeravanja financijskih ulaganja, poticanja stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta i bolje kvalitete života. Ovaj Vaš način neće i ne može nikako dovesti do policentričnog razvoja Hrvatske, ublažavanja trenda depopulacije, očuvanja identiteta hrvatskog prostora, korištenja prednosti prometno-geografskog položaja i održivog razvoja gospodarstva i infrastrukture, što su osnovne postavke same Strategije. Zato još jednom apeliram da preispitate prijedlog ove Odluke i prije nego što ona postane konačna razmislite o dalekosežnim posljedicama koje bi mogla ostaviti u budućnosti. Dario Škrtić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
144 Dario Varga O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a koji se odnosi za učenike ETŠ Čakovec smjer Komercijalist sportaš kojom je izostao upis sportaša iz naše Županije i okolice. Kao bivši učenike ETŠ Čakovec, a danas prof. TZK u osnovnim školama Međimurske županije želim ukazati na odličnu suradnju s kolegicama i kolegama iz nastavnog područja TZK u ETŠ Čakovec ali i ostalim kolegicama i kolegama iz ostalih nastavnih područja .Osobnim radom u sportskim klubovima i udrugama s područja grada Čakovca i Međimurske županije mogu reći da postoji razumijevanje i visoka razina profesionalnosti kolegica i kolega prema mladim ljudima koji se uz obrazovanje žele dokazati u području sporta i zdravog načina života. Međimurje i grad Čakovec kao europska regija sporta 2022. zaslužuje smjer Komercijalist sportaš. S poštovanjem, Dario Varga, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
145 Darko Pleše O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice, stanovnik Delnica od rođenja do današnjeg dana, protivim se zatvaranju smjerova u Srednjoj školi Delnice i smanjivanju prilika za obrazovanje stanovnicima Gorskog kotara. Odlukama o zatvaranju smjerova u Srednjoj školi Delnice, djeca i mladi napuštat će Gorski kotar, neće se više vraćati u rodni kraj i stanovništvo će nestati, dok se redovito volimo hvaliti kako je ovo područje hrvatska Švicarska. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
146 Darko Šoma O D L U K U Poštovani, zaposlenik sam Srednje škole Bartola Kašića i NE slažem se s odlukom ukidanja gimnazijskog smjera u SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju. U cijelosti se slažem sa tekstom koji je napisala ravnateljica Srednje škole Bartola Kašića i prilažem ga u cjelosti. Poštovani, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje ne slaže se s predloženom Strukturom upisa u kojem je vidljivo smanjenje razrednih odjela na razini cijele Hrvatske. Kao škola iz malog ruralnog mjesta koje već generacijama iz svojih klupa pušta na svijet prije svega dobre ljude i stručnjake različitih područja ogorčeni smo i iskazujemo svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa s kojom naša škola ostaje bez programa opće gimnazije. Trenutna strategija obrazovanja i Smjernice za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja navode kao jedan od specifičnih ciljeva povećanje dostupnosti gimnazijskih programa stoga ne vidimo razlog za ukidanje programa opće gimnazije u našoj školi kojeg provodimo od osnutka škole. Gubitak gimnazijskog programa velik je udarac ne samo za našu školu, već za cijeli grad, za učenike koji su je planirali upisati, roditelje kojima je ovakva odluka dodatan udarac na ionako ograničen kućni budžet, ali i nastavnike kojima se narušava egzistencija zbog gubitka satnice. Skrećemo pažnju i na lošu i nedostatnu prometnu povezanost u ruralnim sredinama zbog koje bi naši učenici gubili dnevno i preko 3 sata što je za jednog gimnazijalca previše. Dijete koje napusti rodni grad u dobi od 14 godina neće se vratiti u njega jer će svoj život stvarati u nekoj drugoj sredini što će se negativno odraziti na ionako lošu demografsku situaciju u gradu. A grad su ljudi. Ovakve odluke nikako se ne mogu donositi na ovakav način, bez jasne i transparentne strategije i plana mreže škola, bez razgovora s Osnivačima koji su upoznati sa specifičnostima svake škole i odobrili su plan upisa, bez razgovora s predstavnicima škola i strukom koja je svakodnevno u razredu. Imaju li u našoj zemlji sva djeca jednaka prava na obrazovanje? S obzirom na specifičnosti područja posebne državne skrbi i slabo organizirane prometne povezanosti s drugim gradovima, a uvažavajući 100% stručnu zastupljenost kadra, opremljenost škole i uvjete jednosmjenske nastave koju ima naša škola najiskrenije se nadam se da ćete preispitati trenutnu Odluku i izvršiti korekciju iste. Darko Šoma strukovni učitelj praktične nastave Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
147 David Bočki O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlozima strukture upisa za smjer kuhar u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu. Kao nastavnik kuharstva i bivši učenik škole smatram da ne bi trebalo smanjivati deficitarno zanimanje. Potraga za kuharima je velika. Naši učenici nakon svog obrazovanja odmah nađu posao, no ima i onih koji odustanu od zanimanja zbog premalih plaća. Već nekoliko godina mnogi ne uspijevaju upisati ovo zanimanje i ostanu ispod crte jer je interes velik. Takva je situacija i u slastičarstvu. Dakle, postoji potreba za više upisnih mjesta za pojedina zanimanja i trebali bismo djeci koja imaju želju, volju, ambiciju i kreativnost to omogućiti. Vjerujem da ima još mnogo djece koja se nisu uspjela upisati u željeno zanimanje u koje bi uložili trud i tako unaprijedili našu zemlju. Biti kuhar je traženo zanimanje i tržište rada zahtijeva više školovanih kuhara. A to se može samo s upisom više učenika. S poštovanjem, David Bočki Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
148 David Modrušan O D L U K U, I. Podržavam primjedbu Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
149 Davor Baričić O D L U K U Ne slažem se sa prijedlogom upisa za S.š.M.A.Reljkovića. Ukidanje smjerova koji su kao stvoreni za područje Slavonije(šumari,fiitofarmaceut ,ekološki teh.) je sramotna i dodatno dugoročno osiromašuje Slavoniju kao regiju. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
150 DAVOR KOŠMRLJ O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa ovakvim prijedlogom predmetne Odluke. Kao stanovnik Gorskog kotara i bivši učenik Srednje škole Delnice vrlo sam dobro upoznat situacijom u kojoj se ovo ruralno područje nalazi. Smatram kako će ovakva Odluka pridonijeti daljnjoj depopulaciji i općenito propadanju "zelenog srca Hrvatske". Iz navedenih razloga dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole, te apeliram na predlagatelje ove Odluke da istu uvaže u ovoj i budućim Odlukama. Ovakva Odluka suprotna je ciljevima decentralizacije i jednakog razvoja svih dijelova Republike Hrvatske, te potiče daljnje odumiranje ovog i svih sličnih područja. S poštovanjem, Davor Košmrlj dipl.iur. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
151 DAVOR PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao Goranin, bivši učenik i sadašnji nastavnik u Srednjoj školi Delnice pozivam vas da pomno preispitate trenutne prijedloge upisa u prve razrede Srednje škole Delnice te i u ovoj školskoj godini omogućite upis učenika u usmjerenja: opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, ekonomist, bravar i automehaničar, kao i šumarski tehničar prema interesu lokalnih sredina Gorskog kotara. Smatram kako je pogrešno unaprijed učenicima ne dozvoliti izbor te bez jasnog kriterija i alternative zatvarati dosadašnje smjerove i ne omogućiti otvaranje novih, već bi bilo potrebno učenicima ostaviti izbor obrazovanja koje žele imati i u vlastitoj sredini. Osobno nakon završetka osmog razreda osnovne škole nisam se osjećao spremnim kao 15-godišnjak uputiti na školovanje u drugu sredinu te sam u Srednjoj školi Delnice dobio kvalitetno gimnazijsko obrazovanje koje mi je omogućilo jednostavan i uspješan nastavak fakultetskog obrazovanja, a zbog ostanka kod kuće imao sam mogućnosti nastaviti baviti se dotadašnjim osobnim interesima i sudjelovati u kulturnom i umjetničkom životu svoje sredine. Srednja škola Delnice, odnosno njezini učenici i nastavnici već godinama ostvaruju odlične rezultate u cijelom nizu različitih područja što je dokaz uspješnoga rada i potrebe da ova ustanova i dalje djeluje, napreduje, razvija se i doprinosi daljnjem razvitku Gorskog kotara koji je zbog niza razloga u težem položaju od nekih drugih dijelova Hrvatske. Zatvaranje određenih smjerova u Srednjoj školi Delnice dovelo bi do daljnjeg iseljavanja učenika i njihovih cijelih obitelji, a također i djelatnika škole i njihovih obitelji. Time bi se izravno utjecalo na kvalitetu sadašnjeg i budućeg života u Delnicama, ali i u gotovo cijelom Gorskom kotaru. Hvala vam na razmatranju mog komentara, Davor Pleše, nastavnik mentor, Srednja škola Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
152 DAVORKA GAVRANIĆ O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kako bih iskazala svoje nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom je smanjen broj upisnih mjesta za zanimanje kuhar i konobar u Srednjoj školi Zabok. Analizom potreba tržišta rada iskazana je još veća potreba za ugostiteljskim zanimanjima nego do sada i ugostiteljska zanimanja trenutno su najpotrebnija zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. Nedostatak radne snage velik je problem našeg turizma, kao i nekvalificirana radna snaga koju su gospodarstvenici prisiljeni zapošljavati. Srednja škola Zabok je ujedno jedan od Regionalnih centara kompetencija i to jedini na kontinentalnom području koje obuhvaća regije sjeverne, sjeverozapadne i središnje Hrvatske. Molim Vas da razmotrite mogućnost izmjene Vaše odluke koja se odnosi na upis učenika u 1. razred Srednje škole Zabok za zanimanje konobar te za zanimanje kuhar. Srdačan pozdrav. Davorka Gavranić, dipl. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
153 Debora Radolović O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, doc. dr. sc. Debora Radolović Ravnateljica – Preside TSŠ – S.M.S.I. Dante Alighieri Pula Pola Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
154 DEJAN PISAČIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke, dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa, a posebno s predloženom Strukturom upisa učenika za Srednju školu Valpovo, kojom je predviđeno ukidanje zanimanja ekonomist. S obzirom da se u potpunosti slažem s komentarom koji je napisalo upisno povjerenstvo Srednje škole Valpovo, prenosim ga u cijelosti: "Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. moramo izraziti veliko nezadovoljstvo i neslaganje. Naime, Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Valpovo nije predviđen 1 razred ekonomista koji je cijelo vrijeme od svog osnutka uvijek imala. Ekonomska škola u Valpovu je škola s dugom tradicijom. U okviru Zanatsko trgovačke škole postoji od 1928. godine, a baš kao Ekonomska škola traje od 1959. godine. Tri velika grada gravitiraju Srednjoj školi Valpovo u smislu interesa za zanimanje ekonomist: Donji Miholjac (njihova srednja škola nema to zanimanje) , Belišće (grad koji uopće nema srednju školu) i sam grad Valpovo te mnogo prigradskih mjesta i općina. S ponosom ističemo da je naša škola godinama izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremeljenost kabineta i praktikuma sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija. U sklopu naše škole imamo i posebno uređene 4 informatičke učionice, od toga 2 predviđene za ekonomske predmete. Prvu za izvođenje nastave u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka koja učenike priprema za tržište rada, ali i za nastavak školovanja na veleučilištima i sveučilištima. Drugu za predmet Računovodstvo koji se izvodi također na računalima uz primjenu specijaliziranog računovodstvenog programa Synesis. S ponosom možemo reći da su upravo nastavnici ekonomske skupine predmeta bili među malobrojnim školama u Republici Hrvatskoj koje su provodile više godišnji eksperimentalni program za zanimanje ekonomist, komercijalist i prodavač. Naši nastavnici ekonomske skupine predmeta su mnogo uložili u svoje obrazovanje i stručno usavršavanje. Tako njih četvero (4) nastavnika napreduje u zvanje profesor savjetnik. Veliki su rezultati zabilježeni i na županijskim i državnim natjecanjima naših učenika od osamostaljenja RH pa do danas. Ekonomisti su se plasirali na državno natjecanje Worldskills Croatia u protekle dvije godine iz Poduzetništva, prodavači prošle godine iz predmeta Prodajne vještine. Slijed odličnih uspjeha na natjecanjima se nastavlja i ove godine iz predmeta Računovodstvo te ponovno prodavači iz Prodajnih vještina. Što se tiče reformskih procesa sukladno NPOO, možemo slobodno reći da je ova škola svoj obol reformama dala i bitno smanjila broj upisnih mjesta iz strukovnih zanimanja. Podsjećamo da nam nije odobreno u prethodnim godinama 1 razreda fitofarmaceuta, 1 razred komercijalista i prošle godine čak 1 razred gimnazije. Mišljenja smo da ova sredina ne zaslužuje takav odnos, posebice u ovo vrijeme odlaska mladih iz naših krajeva. Navedene činjenice bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Samo ukidanje razreda po sistemu “rezanja razreda” bez da se snimi situacija po pojedinim školama i uđe u problematiku potreba i želja učenika, gradova i općina nije dobra. Veliki je broj zainteresiranih učenika za zanimanje ekonomist u našoj školi. Upis ekonomista u našu srednju školu je dugogodišnja tradicija i to je zanimanje na koje roditelji, učenici i lokalna javnost redovito očekuje i podržava. To su učenici iz područja Donjeg Miholjca i okolnih mjesta kojima je Osijek predaleko. Ujedno su to učenici iz Belišća, Valpova i područnih mjesta koji se bave sportom, glazbom, plesom i ostalim izvannastavnim aktivnostima, njihovim odlaskom iz ovih krajeva ove njihove aktivnosti bi nestale, još bi se više ova mjesta pasivizirala i depopularizirala. Zbog nagle gospodarske revitalizacije ovih mjesta i ulaganja značajnih financijskih sredstva iz Europskih i drugih fondova u razvoj gospodarstva i malog poduzetništva otvara se velika potreba upravo za ovakvim profilom zanimanja. Osim toga veliki broj naših učenika kasnije postaju uspješni studenti, samostalni poduzetnici i uzorni građani koji itekako baštine znanja i vještine koje su stekli u ovom području rada i zanimanja. Iz navedenih razloga i činjenica očekujemo da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće Strukture promjeni i da se u Srednjoj školi Valpovo i da se u Strukturi upisa upiše uz postojeća zanimanja i jedan razred ekonomista 4.g. šifra programa 060724, broj razrednih odjela 1, broj učenika 20." S poštovanjem, Dejan Pisačić, prof. i članovi Aktiva društvene grupe predmeta, umjetnosti i vjeronauka Srednje škole Valpovo Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
155 Dejan Šterijovski O D L U K U Poštovani! Ne slažem se s djelom odluke koja za posljedicu ima ukidanje pojedinih izdvojenih razrednih odjela u manjim gradovima i ruralnim sredinama. Takvom odlukom zatvorila bi se gimnazija u Križu koju namjerava upisati moja kćer, inače odlična učenica tijekom cijelog dosadašnjeg školovanja. Mojoj kćeri upis u gimnaziju u Križu je jedina opcija, jer je prometna povezanost s ostalim gimnazijama koje su joj zanimljive slaba ili nepostojeća. Ako se ukine gimnazija u Križu, biti će prisiljena vlakom putovati u Ivanićku gimnaziju koja radi u dvije smjene, pa će se kasno vraćati kući i biti će iscrpljena i umorna pa će joj ostati manje vremena za učenje. U učeničkom domu ne može biti jer ima zdravstvenih poteškoća koji joj to onemogućavaju. Još petoro učenika osmog razreda iz Popovače namjerava upisati Krišku gimnaziju. Poznajem veći broj osoba koje su završile tu gimnaziju i upisale i završile studij bez problema. Smatram da je to kvalitetna gimnazija koja je do sada iznjedrila mnoge uspješne ljude koje svojim znanjem stečenim u navedenoj gimnaziji pridonose razvoju područja općine Križ, Velika Ludina, Popovača te gradova Kutina i Ivanić Grad. Smatram da je diskriminatorno prema djeci zatvaranje srednjoškolskih programa u manjim i ruralnim sredinama u odnosu na djecu iz većih gradova. Ukidanjem tih programa dolazi do centralizacije i sprečava se ujednačen razvoj Hrvatske, u kojem bi sve djeca trebala imati jednake mogućnosti školovanja. Nadam se da će se promjenom pojedinih članaka ove odluke omogućiti da djeca iz manjih sredina imaju priliku školovati se bliže svojim domovima i da će se naj način potaknuti ostanak obitelji u manjim sredinama koje će na takav način imati mogućnost razvoja i napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
156 Denis Jalusic O D L U K U Poštovani, Međimurska županija i Ministarstvo je dozvolilo slijedeću strukturu upisa: ekonomist 2 razreda, komercijalist sportaš 1 razred, komercijalist 1 razred, upravni referent 1 razred, HTT 2 razreda, 1 razred prodavača za Ekonomsku i trgovčku školu Čakovec. Stoga na e-savjetovanju nedostaje jedan razred komercijalista- sportaša. Kao nastavnik ekonomske grupe predmeta iz navedene škole mogu potvrditi da se radio o vrlo uravnoteženom usmjerenju u kojem učenici koji imaju sportske ambicije i obaveze, uspjevaju postizati svoje spostrske ali i odgojno-obrazovne ciljeve. Rezultati govore sami za sebe, ali smatram da se radi o učenicima koji nas čine ponosnima na županijskoj, državnoj ali nerjetko i na međunarodnoj razini. U doba kad mladi sve više vremena provode pred ekranima, bilo bi krajnje kontradiktorno ukinuti smjer koji potiče mlade koji žele ostati fizički aktivni. S poštovanjem, Denis Jalušić, prof Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
157 Denis Kezele O D L U K U Ne slažem se s ukidanjem smjera Ekonomista u Srednjoj školi Delnice! Kao bivši učenik Srednje škole Delnice i zaposlenik Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice dajem svoju punu podršku srednjoj školi! Ukidanjem smjerova produbljuje se ionako već vidljiva depopulacija goranskog stanovništva, a ugrožava i opstanak srednje škole koju pohađaju učenici iz više goranskih općina! Kao prosvjetni djelatnik duboko suosjećam s kolegama profesorima kojima će pod veliki upitnik doći satnice, a još više goranske djece će morati put Rijeke i Karlovca nakon osnovne škole. Lijepi pozdrav! Denis Kezele, mag.art. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
158 DI KLANA d.d. O D L U K U Poštovani, ovim putem DI KLANA d.d. kao industrija koja se bavi preradom drva, odnosno plasiranjem gotovih proizvoda (stolica) na tržište, iskazujemo veliko nezadovoljstvo zbog odluke o ukidanju zanimanja STOLAR iz programa upisa u školskoj godini 2022/2023. Tradicija obrade drva u našem kraju seže unazad mnogo godina, a sama činjenica kako se radi o deficitarnom zanimanju itekako potvrđuje potrebu o upisu stolara u program škole, koja je planirala upisati 10 učenika, a sa čime je bila suglasna i županija. Intenzivno i uspješno surađujemo sa Drvodjeljskom i strojarskom školom stipendirajući učenike, te ih po završetku školovanja i zapošljavamo, što bismo voljeli nastaviti i u budućnosti! Unaprijed hvala, DI KLANA d.d. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
159 DIANA BRATIČEVIĆ O D L U K U Poštovani, kao nastavnica ekonomske skupine predmeta, s radnim iskustvom od 24 godine u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Dubrovnik, zaposlila sam se 2017. godine u Prvoj ekonomskoj školi, Zagreb. Tražila sam posao u Zagrebu, prijavila se na natječaj i dobila isti u Prvoj ekonomskoj školi. Za mene je to bila velika čast i uspjeh jer je Prva bila na glasu kao najuspješnija ekonomska škola u Hrvatskoj. Da joj izvrsno stoji naziv Prva, potvrđuje činjenica da učenici na državnoj maturi postižu zavidne rezultate. Ove godine upisano je 78% učenika na različita sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Njih čak 57% upisalo je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Učenici koji ne žele nastaviti svoje obrazovanje zapošljavaju se u svim sektorima gospodarstva, bankama, osiguravajućim kućama, državnim i javnim službama ili započinju privatni posao. Učenici osnovnih škola to znaju te i dalje pokazuju veliki interes za upisom baš u našu školu. Prema pisanju Jutarnjeg lista od 6. srpnja 2021. godine, naša škola zauzela je 3. mjesto u Zagrebu po interesu za upis u  1. razred, odmah iza dvije gimnazije. Za 260 mjesta prijavilo se čak 1158 učenika. Smatram da ostvareni rezultati naših učenika nikako ne mogu opravdati ukidanje jednog razrednog odjela. Od 1991. godine škola upisuje po deset razrednih odjela i ovo je prvi puta da se ukida jedan odjel što smatramo neopravdano. Osnivač Grad Zagreb također je odobrio deset razrednih odjela, odnosno upis 260 učenika. Smanjenjem broja učenika, odnosno broja razrednih odjela, još bi dvadesetak učenika bilo primorano upisati drugu školu ili drugo zanimanje pa bi im onemogućili da se obrazuju za željenu struku i jednog dana pridruže našim uspješnim ekonomistima kojih nikad nije previše. Diana Bratičević, prof. savjetnik Prva ekonomska škola, Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
160 Diana Cindrić O D L U K U Poštovani, smatram da nije potrebno ugasiti smjer Ekonomist u Srednjoj školi u Delnicama. Učenici će u tom slučaju biti prisiljeni odlaziti iz Gorskog kotara u veće gradove te se više neće vratiti, a već sada je broj stanovnika Gorskog kotara u velikom padu. S godinama će ukidanje toga smjera i smanjiti broj učenika u toj srednjoj školi pa bi to vodilo i do ukidanja iste. Stoga, molim da se ne ukida smjer Ekonomist u Srednjoj školi Delnice, dapače, bilo bi potrebno u toj školi otvoriti smjer Šumarski tehničar . S poštovanjem, Diana Cindrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
161 Diana Cindrić O D L U K U Poštovani, sukladno vašim uputama od 15. veljače 2022. (KLASA: 602-03/22-06/00004; URBROJ: 533-05-22-0025) vezanim uz planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. predložili smo plan upisa koji je Karlovačka županija, kao Osnivač, potvrdila. Vašom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odnosno u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. za našu školu nije predviđen upis za zanimanje ekonomist te je korigiran broj učenika u pojedinim preostalim razrednim odjelima (opća gimnazija – 24 učenika i tehničar za računalstvo – 20 učenika) što se razlikuje od podataka u sustavu NISpuSŠ. Ovim putem molimo da se Srednjoj školi Slunj odobri plan upisa koji je naveden u Strukturi plana upisa (NISpuSŠ) iz više razloga koje navodimo: - Srednja škola Slunj je 50 kilometara udaljena do najbližih srednjih škola (Karlovac i Korenica), a učenici koji žive u Cetingradu (a uglavnom se upisuju u našu školu) udaljeniji su za još 30 kilometara, - kapaciteti učeničkih domova nisu dostatni za prijem većeg broja učenika, - prometna povezanost do ostalih centara je vrlo loša, - loš materijalni status ponekih roditelja koji svojoj djeci, u slučaju da se ne uspiju upisati u Srednju školu Slunj, neće moći omogućiti školovanje van mjesta stanovanja, - rezultati ankete koju je Srednja škola Slunj provela u osmim razredima osnovnih škola Slunj, Cetingrad, Eugen Kvaternik, Rakovica te Plitvička Jezera pokazali su da su učenici (što se tiče zanimanja uvedenih u NISpuSŠ) najveći interes pokazali za upis za zanimanje ekonomist, - dosadašnje iskustvo govori nam da je zanimanje ekonomist interesantno uglavnom učenicama i nemaju afiniteta upisati neko od drugih ponuđenih zanimanja Napominjemo i naglašavamo da se Srednja škola Slunj nalazi na području od posebne državne skrbi te je u naprijed navedenoj Odluci navedeno, u skladu s člankom 4. stavku 3. Državnog pedagoškog standarda, da između ostalih i škole kao što je naša, koja se nalazi na području od posebne državne skrbi, mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Zbog svega navedenog, molimo da još jednom razmotrite Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. te uvažite naše argumente i odobrite plan upisa za Srednju školu Slunj kako je navedeno u sustavu NISpuSŠ, a koji je potvrdio Osnivač, jer nam je zajednički cilj zadržati mlade da se školuju što bliže svom roditeljskom domu te u konačnici, da nakon svog školovanja, ostanu i svojim znanjima doprinesu razvoju ovih krajeva. S poštovanjem! Srednja škola Slunj, Diana Cindrić, ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
162 DIANA DUŠIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Diana Dušić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
163 DIANA HODAK O D L U K U Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje Poštovani, nadam se da će Vas svi ovdje pozitivni komentari navesti da promijenite prijedlog/odluku o ukidanju opće gimnazije u Grubišnom Polju. Bivša sam učenica navedene gimnazije koju sam ponosno završila i nakon toga kao i gotovo svi moji razredni kolege upisala fakultet i završila ga. Moja kćer također pohađa ovu gimnaziju, a sin koji završava sedmi razred planira također upis u istu te se nadamo kako će je biti. Kako objasniti djetetu da ako se gimnazija ukida, mora putovati 25 kilometara do najbližeg grada od kojih nam je izbor smanjen jer smo ograničeni jednim autobusnim prijevoznikom i vrlo rijetkim linijama? Gimnazija u Grubišnom Polju je uvijek imala visoku stopu upisa djece na fakultete, kvalitetno nastavno osoblje i može se pohvaliti brojnim visoko obrazovanim bivšim učenicima. Nadam se da će moje dijete imati mogućnost školovanja u istoj gimnaziji te isto pravo na školovanje u svom mjestu bez opterećenja nepotrebnim putovanjem, organizacijom vremena i dodatnim financijskim troškovima. S poštovanjem, Diana Hodak, mag.soc. politike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
164 DIANA MILINOVIĆ O D L U K U Poštovani, prema strukturi upisa u šk. g. 2021./2022. vidljivo je da je Obrtničkoj školi, Opatija ukinut program mesar u potpunosti i smanjen broj upisnih mjesta za frizere. Ne slažem se s tim prijedlogom jer smatram da plan upisa mora biti u skladu sa potrebama tržišta rada. Naime, prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zanimanje mesar je deficitarno i u istom dokumentu se predlaže povećanje upisnih mjesta a ne ukidanje istog. Isto tako, ne predlaže se smanjivanje upisnih mjesta za zanimanje frizer. Svjedoci smo da mesara na tržištu rada nedostaje i vlasnici mesnica prisiljeni su uzimati nekvalificirane radnike koji ne mogu kvalitetno zamijeniti mesara koji je završio trogodišnje obrazovanje u sklopu kojeg je odradio 4474 sati praktične nastave i to direktno u mesnici. Taj praktični rad ne može se zamijeniti nekakvim tečajem od nekoliko mjeseci. O stečenom općeobrazovnom znanju, a pogotovo strukovnom, ne treba niti govoriti. Osim toga, naglašavam da naša škola traži dozvolu za upis 6 učenika znajući da je interes mali (a kod nas se upisuju učenici iz najmanje 3 županije) koji bi bili u sklopu 1 kombiniranog razrednog odjela zajedno s učenicima koji se školuju za zanimanje pediker i za zanimanje frizer. Dakle, ti učenici svi zajedno pohađaju nastavu iz općeobrazovnog dijela, samo u dijelu strukovnog sadržaja angažirana je 1 nastavnica koja predaje svu struku i to vrlo kvalitetno, ista nastavnica prati i praktičnu nastavu. Predloženim planom ukinut nam je jedan odjel frizera i zanimanje mesar čime gubimo cijeli jedan odjel a interes za frizera je velik i svake godine popunimo planirani broj učenika frizera. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja stipendiralo je učenike zanimanja mesar u iznosu od 18. 000 kn godišnje do ove šk. g. Stipendija je bila velik poticaj za upis u ovo zanimanje. Ove šk.g. nije raspisan javni natječaj te su učenici drugog i trećeg razreda ostali uskraćeni za stipendiju. Bude li upisna politika inzistirala na ukidanju obrtničkih zanimanja, što je vidljivo i u drugim programima i školama, u budućnosti u Republici Hrvatskoj nećemo imati vodoinstalatere, mesare, stolare, zidare…. kao ni konobare, kuhare … Svjedoci smo svakodnevnih natpisa o potrazi za radnom snagom koje u RH nema te su poslodavci prisiljeni uvoziti radnu snagu bez provjere u njihovu stručnost i kompetencije i zato smatram da treba poraditi na promociji obrtničkih zanimanja u osnovnim školama i javnosti te dozvoliti upis a ne ukidati programe. S poštovanje, Diana Milinović, administrator Obrtničke škole, Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
165 Diana Žurga O D L U K U Poštovani! Radimo u Obrtničkoj školi Opatija i odmah moramo naglasiti da se ne slažemo sa upisnom kvotom, odnosno smanjenjem jednog razrednog odjela frizera. To nije naš osobni stav već potreba tržišta. Naša škola obrazuje tri županije te po svim informacijama dobivenim od strane mentora u salonima s kojima surađujemo, naši učenici su nakon škole u radnom odnosu ( 80%). Također nas se učestalo kontaktira za novom radnom snagom kao i za naukovanje. Hrvatska obrtnička komora kontaktira školu i motivira učenike da sudjeluju u promociji strukovnih zanimanja, dok Vi s druge strane ukidate puno strukovnih razreda. Ne razumijemo tu kontradiktornu politiku koju vodite ili poslovanje, da nekoga ne uvrijedimo! Zadnjih mjeseci čitamo kako treba maknuti stigmu sa strukovnih zanimanja da je nižeg ranga, a onda se upravo to dogodi ovakvim prijedlogom o smanjenju kvote upisa. Smatramo i da smo svi dobro vidjeli u vrijeme lockdowna što je biti bez frizera i da su frizeri bili među prvima koje smo posjetili kad su popustile mjere. Možda smo ovo komentirali na neformalan način, ali razmatramo to i sa strane klijenta koji koriste usluge frizera (mesara). Molimo da razmotrite činjenice koje smo napisali i dozvolite da nastavimo sa uspjehom stvarati uspješne mlade frizere! Srdačan pozdrav! Aktiv stručnih učitelja: Suzi Sabolić, Adriana Jukica, Sanda Tomažič-Vukas, Ivana Medved i Diana Žurga! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
166 Diana Žurga O D L U K U, IX. Poštovani! Radim u Obrtničkoj školi Opatija i odmah moram naglasiti da se ne slažem sa prijedlogom smanjenja jednog razrednog odijela frizera i ukidanje smjer-mesar. Nisu to moje osobne želje, nego potrebe tržišta. Naša škola obrazuje 3 županije te po svim informacijama koje posjedujemo u kontaktu sa mentorima u salonima, učenici su nakon škole u 80 % zaposleni. Također nas učestalo kontaktiraju za novom radnom snagom kao i za naukovanje. Već mjesecima čitamo i slušamo kako "moramo maknuti stigmu da su strukovna obrtnička zanimanja nižeg ranga" (citirana naslovnica članka) pa ne razumijemo Vaš način motiviranja učenika. Jer ako mislite da je ovo način motivacije, ne znam što bi pretjerano komentirala!!!! Smatram da smo svi jako dobro vidjeli u vrijeme lockdowna što je to biti bez frizera i da je frizer bio među prvim stvarima koju smo sa zadovoljstvom obavili kad su popustile mjere! Hrvatska obrtnička komora traži od škole da djeca sudjeluju u promociji škole i strukovnih zanimanja, na što djeca jako dobro reagiraju , a onda Vi s druge strane ukidate odjeljenja! Ne razumijem tu politiku koja se vodi kontradiktorno jedni spram drugih!!! Smatram da nemate opravdani razlog ukidanja jednog razreda frizera a ni mesara ( bez kojih također ne možemo) ! Lp, stručni učitelj Diana Žurga! Obrtnička škola Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
167 Dijana Arbanas O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice i sadašnja učiteljica u jednoj osnovnoj školi u Gorskom kotaru ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. 1. Nemaju svi učenici mogućnost školovanja u većim gradovima bez obzira na olakšice.(prijevoz, udžbenici) 2. Srednje škole Gorskog kotara trude se ostvariti programe potrebne za rad i ostanak ljudi ovdje. 3. Postoji članak 18., st.7. koji kaže da razredi mogu biti i brojno manji. 4. Sramotno je da je i do sada Gorski kotar bio bez šumarske škole, ali isto tako je potreban i ekonomski i gimnazijski smjer. 5. Ukidanjem smjerova direktno se utječe na broj učenika u osnovnoj školi, vrtićima te čistu depopulaciju i demografski slom tih područja pa tako i Gorskog kotara. Nadam se da će MZO uvidjeti štetnost ovakve Odluke te će je ponovno analizirati u skladu s ciljem Vlade RH o pomoći ruralnim krajevima. Dijana Arbanas, učiteljica razredne nastave Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
168 Dijana Fric O D L U K U Poštovani, javljam se iz Europske regije sporta 2022., odnosno iz Međimurske županije koja prema dostupnim podatcima na svojih 730 kvadratnih kilometara ima 426 udruga i više od 15 tisuća registriranih sportaša, kao i više od 6 tisuća aktivnih sportaša. Neugodno sam iznenađena ukidanjem razrednoga odjela komercijalist - sportaš u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu u kojoj radim kao nastavnica Hrvatskoga jezika, prof. - savjetnica. Naime, u vremenima kad je sve veći broj učenika pretio i opterećen bolestima koje se uz to javljaju i kad će se u dogledno vrijeme učenici morati učiti i hodati, a kamoli trčati zbog dobro poznatoga sjedilačkoga načina života prikovanoga za ekrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, umjesto da potiče sportske razredne odjele, ukida mogućnost školovanja upravo onim rijetkim pojedincima usmjerenim na sportske aktivnosti i vrijednosti koje svaki pravi sportaš nosi u sebi. Ponekad čudne odluke donose čudni ljudi bez sagledavanja šire slike, ali nijedna odluka nije u kamen uklesana da se ne bi mogla razumno razmotriti i mijenjati. S poštovanjem, Dijana Fric, prof. - savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
169 DIJANA KEZELE O D L U K U Poštovani, Kao nastavnica Srednje škole Čazma ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se ukida odjel Opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Brine me Odluka kojom se smanjuje broj razrednih odjela i stvara nemogućnost šireg izbora željenog zanimanja. Čazmansku gimnaziju pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su loše povezana i sa samim gradom Čazma. S obzirom da su autobusne linije jedini oblik javnog prijevoza koji imamo, dodatno putovanje u drugi grad za učenike znači nekoliko sati putovanja dnevno. To znači povećanje troškova putovanja, ali i samog školovanja. Na taj su način učenici iz prigradskih naselja stavljeni u još nepovoljniji položaj nego je to trenutno slučaj. Jedno od najvažnijih prava djece je pravo na obrazovanje za sve pod jednakim uvjetima. Ovime je ispunjenje toga prava za učenike s našega područja vrlo upitno i ovisi isključivo o financijskim mogućnostima roditelja. Prema Odluci, planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu što je po udaljenosti najbliža srednja škola tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost Osim toga, ukidanje programa dugoročno bi prouzročio velik broj tehnoloških viškova među nastavnicima što ponovno stvara dodatne troškove putovanja. Dopuštanjem mogućnosti upisa razrednog odjela Opće gimnazije nastavnici bi zadržali postojeću satnicu što bi rezultiralo očuvanjem radnih mjesta. Nadam se da ćete Prijedlog upisa u prvi razred još jednom dobro promotriti i razmisliti o svim mogućim društvenim posljedicama ukidanja odjela Opće gimnazije. Molimo Vas da uvažite naše razloge i sagledate cjelovitu sliku te vratite inicijalni plan upisa koji je potvrdio i osnivač. S poštovanjem, Dijana Kezele, Srednja škola Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
170 Dijana Mihelčić Muhvić O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Moje mišljenje je kako bi uvođenje smjera šumarski tehničar bio izuzetno pametan potez koji nikada nije trebao biti ukinut u Srednjoj školi u Delnicama.Nadam se da će mlađe generacije odlučile za to zanimanje i kao i za ostale smjerove u Srednjoj školi Delnice a ne otići u druge sredine. Lijep pozdrav! Dijana Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
171 DINKA DŽEKO O D L U K U Poštovani, pišem u ime Graditeljske tehničke škole, Zagreb, šifra:21-114-531. Uvidom u Strukturu upisa u 1. razred srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. uočili smo da ste za našu školu predvidjeli „samo“ tri razredna odjela: dva za zanimanje Arhitektonski tehničar (šifra programa: 131204) i jedan za zanimanje Građevinski tehničar (šifra programa: 131104). Od školske godine 2006./2007. naša škola upisuje u 1. razred, uz suglasnost Grada Zagreba kao osnivača, 5 razrednih odjela - 3 za zanimanje Arhitektonski tehničar, a 2 za zanimanje Građevinski tehničar. Uvijek predviđamo za upis u 1. razred 130 učenika, odnosno 5 razrednih odjela s 26 učenika po razredu. Posljednjih školskih godina zbog direktnog upisa učenika s individualiziranim pristupom, broj učenika u razredu nam se smanjio prilikom upisa u 1. razred. Kod upisa u prvi razred za školsku godinu 2021./2022. crta je povučena s 61. mjestom za Arhitektonskog tehničara, odnosno s 36. mjestom za Građevinskog tehničara. Kod upita u sustavu „e-upisi“ zašto je upisna crta povučena toliko visoko odgovor je bio da zbog učenika s direktnim upisom i naših ponavljača. Iako smo obavijestili „e-upise“ o tome da se naši ponavljači neće ponovno upisati u naša zanimanja (osim 2 učenika u zanimanju Građevinski tehničar koji su uz ponavljanje razreda imali individualiziran pristup), dozvoljeni broj učenika za upis ostao je isti, odnosno 99 učenika raspoređenih u 5 razrednih odjela. U posljednje četiri školske godine, odnosno jedan obrazovni ciklus, vidljivo je da broj upisanih učenika u našu školu ovisi o broju učenika s direktnim upisom. Planirani broj učenika u razredu za navedeno razdoblje bio je od 120 učenika, odnosno 24 učenika po razredu (2018./2019.) do 130 učenika, odnosno 26 učenika po razredu (2019./2020., 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.). Također želim naglasiti kako naša škola nije tražila povećanje broja upisanih razrednih odjela smatrajući da 5 razrednih odjela po generaciji zadovoljava potrebe i interese učenika Grada Zagreba i okolnog područja. Kako smo mi jedina strukovna četverogodišnja škola iz područja graditeljstva u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, interes za naša zanimanja je odličan. Pokazatelj toga je činjenica da potreban broj učenika popunimo u ljetnom upisnom roku, da se svake upisne godine povećavao broj bodova kod zadnje upisanog učenika u pojedino zanimanje. Također su naša zanimanja tražena i na tržištu rada, a učenici koji ne nastavljaju svoje obrazovanje kroz sustav lako i brzo se zaposle u svojoj struci. Povratne informacije poslodavaca koji zaposle naše učenike su pozitivne jer na gradilištima i uredima su potrebni kadrovi koji posjeduju vještine i znanja rada na računalu u CAD programima, dobro „čitaju“ nacrte i posreduju u svom radu između projektanata, nadzornih inženjera i samih izvoditelja radova. Dinka Džeko, ravnateljica Graditeljske tehničke škole, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca17 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
172 Dinka Pirak O D L U K U Poštovani, kao stanovnica, roditelj djeteta koje pohađa Gimnaziju u Čazmi, ali i kao prosvjetni djelatnik iznimno me žalost što nam struka iz godine u godinu nazaduje. Umjesto da stvaramo nove mogućnost za nadolazeće naraštaje mi im uskraćujemo ono najvažnije, mogućnost za obrazovanje u svojoj sredini. Ovo je golemi udar na našu zajednicu. Našoj djeci trebamo i dalje pružati osnovno pravo koji koji proizlazi iz Ustava, trebamo zadržati našu djecu u našoj Čazmi, u našem zavičaju i u našoj domovini Hrvatskoj. Moram napomenuti da je nastava u našoj Gimnaziji kvalitetna jer u njoj rade kolege koji su stručni i motivirani da još mnogim generacijama prenesu svoje veliko znanje. Nadam se da će Ministarstvo uvidjeti da ukidanje Gimnazije u Čazmi povlači dugoročne negativne posljedice za našu sredinu, a i šire. S poštovanjem, Dinka Pirak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
173 Dino Ožbolt O D L U K U Poštovani, Kao i kolegica, slažem se kako je postojanje stolarskog odjela (JMO) od izuzetne važnosti za Primorsko-goransku županiju obzirom na tradiciju i korisnost ovog zanimanja u našoj županiji. Dodatno, sam nedostatak škola koje nude ovaj program dodatno otežava educiranje budućih stolara, a potreba na tržištu rada za istim itekako postoji. Uz to, sama županija suglasna je s planom te stoga molimo da nam se odobri planirani upis učenika u program Stolar (JMO). Srdačno, Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka Dino Ožbolt Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
174 dolores krema O D L U K U Poštovani, zaista je sramotno i nepravedno da Ministarstvo bez prethodne rasprave proslijedi ovakvu Odluku. Nadam sam se da ćete shvatiti da je jedini način da svi budemo zdravi taj da stvarate preduvjete za život u zdravom društvu. U protivnome, e-savjetovanje služi samo tome da se institucije odreknu odgovornosti - ono zakonski ne obvezuje. Obvezuje li vas moralno, pokazat će vrijeme. Mislim da su moji kolege naveli dovoljno argumenata i postavili cijeli niz dobro promišljenih pitanja. Molim vas da detaljno obrazložite ovu Odluku vođeni zadanim smjernicama ljudi sa bogatim iskustvom u odgoju i obrazovanju sadašnjih i budućih generacija. Čvrsto vjerujem da ćete biti otvoreni po pitanju otvaranja novih smjerova po mjeri naše ekonomije i gospodarstva i da ćete pri preispitivanju ove Odluke uzeti u obzir područja od posebne državne skrbi kao što je naše. U nadi, Dolores Krema! Strukovna škola Gospić i Srednja škola Otočac Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
175 Dona Kontić O D L U K U Poštovani, Gledajući Gorski kotar gdje je sve više kuća u kojima ne gori svjetlo i u kojima nema smijeha i veselja, gledajući mlade koji nemaju sadržaja i koji bi trebali izgubiti jedini centar okupljanja (Srednju školu Delnice), naše umirovljenike koji su sve češće sami iz razloga što nitko ne želi ostati živjeti u našem Gorskom kotaru gdje je borba i gdje ostanak svakog čovjeka znači svjetlost u još jednoj toj praznoj kući, molim vas da razmislite i pustite smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice te otvorite novi smjer Šumarskog tehničara. Naš Grad i naš Gorski kotar vapi za posebnom njegom - živimo u jednom od najkompleksnijih područja Hrvatske, a naša klima je takva da smo dobili nadimak Hortus Diabolicus - Đavolji vrt. Ukoliko mladi čovjek ode u Rijeku, Zagreb, Karlovac, teško ga je dobiti da se vrati u Gorski kotar koji za društveni život nudi tako malo mogućnosti, a mogućnost zaposlenja je itekako mala, a troškovi života su enormni. Gubitak ustanove srednjoškolskog obrazovanja u smislu cijele situacije Gorskog kotara znači ubrzan tijek opadanja i dodatnog deficita stanovništva na našem području. Molim vas da zbog specifične situacije ne dopustite da izgubimo Srednju školu! Srdačan pozdrav, Dona Kontić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
176 Dora Dukić O D L U K U Smatram da bi se smanjenjem mogućih opcija srednjoškolskog usmjerenja znatno smanjila kvaliteta mladih života u Gorskom kotaru koji je već sada u dovoljno teškoj poziciji. Ukidanje ekonomskog i gimnazijskog smjera u Srednjoj školi Delnice nanijelo bi veliku štetu Delnicama i Gorskom kotaru, uključujući sve bivše, sadašnje i buduće učenike Srednje škole Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
177 Dora Herljević O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Ovim potezom smo na korak zatvaranja Srednje škole u Delnicama, posljedično ćemu će doći do gubitka mladih ljudi, povećanja nezaposlenosti i odumiranjem kraja. Umjesto toga, zalažem se za politiku koja promiće razvoj, obrazovanje i zadržavanje stanovnika u manjim mjestima. Bivša učenica, Dora Herljević, mag.ing.agr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
178 DORA JAKUPAK O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. zbog toga što potiče odlazak mladih iz Delnica jer ovom odlukom samo se smanjuju mogućnosti obrazovanja koje bi Gorski kotar trebao imati. Na mladima sve ostaje, a ako su mladi primorani otići van Gorskog kotara, njega ubrzo neće ni biti zato smatram kako ova odluka, ukoliko će biti provedena, će napraviti više lošeg nego dobro za naš kraj. Dora Jakupak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
179 Dora Krnjević Dokuzović O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022. /2023. U Prijedlogu nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Gimnazija u Križu je škola sa 60 godišnjom tradicijom postojanja u malom ruralnom mjestu, nalazi se u novom i potpuno opremljenom prostoru, nastava se odvija u jednoj smjeni, čime su zadovoljeni svi pedagoški standardi. Također, postoji podrška lokalne vlasti koja je spremna ulagati i poticati upis učenika kroz osiguranje besplatnih udžbenika i stipendija za učenike, a kao pokazatelj kvalitete jedne male škole je i uspješnost Kriških gimnazijalaca na natjecanjima i veliki postotak upisa na fakultete. Ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji u Križu za našu bi Školu imalo dugoročno ozbiljne posljedice. Drastično bi se smanjio broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što bi se nepovoljno odrazilo na razvoj lokalne zajednice. Usmjerenje Prodavač je deficitarno usmjerenje te smatram da je nelogično ukidati i to usmjerenje u našoj školi. Ove smo godine također promišljali te osmislili kako ga poboljšati u sljedećim godinama te kako zainteresirati učenike za to zanimanje. Smanjenje broja razrednih odjela naše Škole otvara i novi problem smanjenja satnice zaposlenih djelatnika, tehnoloških viškova..., a Zahtjev za uvođenjem novog strukovnog kurikuluma (fizioterapeutski tehničar) s ciljem uvođenja kvalitativnih promjena nam je bio odbijen od strane MZO-a. Molim Vas da još jednom dobro razmislite o predloženim odlukama jer nikome nije u interesu zatvarati vrata obrazovanja djeci iz manjih sredina, njihovim roditeljima nabijati dodatne troškove, tjerati ih od njihove kuće u veće gradove, koji su tako i tako prenatrpani. Omogućite manjim sredinama da se razvijaju u skladu sa svojim mogućnostima, dozvolite profesorima da rade svoj posao, omogućite svakom djetetu obrazovanje u svojoj sredini, jer to je nešto čemu svi težimo. Nadam se da ćete uzeti u obzir svaki napisan komentar i shvatiti kako je najbolje za svakoga da se takva predložena Odluka ne donese. Hvala! Dora Krnjević Dokuzović, mag.cin. SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
180 Dora Plavcic O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ., a kojom se ukida jedan razredni odjel u Klasičnoj gimnaziji. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednjoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj, koja kontinuirano djeluje od 1607. godine. To je ujedno i jedina javna gimnazija u našoj državi posvećena isključivo klasičnomu obrazovanju. Škola u posljednje tri godine bilježi porast broja učenika te se sva raspoloživa mjesta (u skladu s pedagoškim standardom i s obzirom na broj upisanih učenika s teškoćama u razvoju) popunjavaju tijekom ljetnog upisnog roka. Broj zainteresiranih učenika Klasične gimnazije za početnički program u odnosu na prethodne godine je znatno povećan, To se može potkrijepiti činjenicom da Klasična gimnazija upisuje učenike u ljetnome roku iako bodovni prag ne postoji. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30 % učenika završava gimnazijske programe, . Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača. S poštovanjem, Dora Plavcic, mag. edukacije fizike i kemije Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
181 Doris Barišec O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Struktura upisa u Odluci se također razlikuje u odnosu na odobrenu struktura u aplikaciji za upise na e – građanima. Navedena struktura upisa je bila odobrena od strane Zagrebačke županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Važno je spomenuti da postoji značajna tradicija postojanja gimnazije u Križu, budući da se izvođenje gimnazijskih programa obrazovanja na lokaciji u Križu kontinuirano provodi od 1962. godine, neovisno o njezinu statusu kao samostalne ustanove ili područnog odjela Gimnazije Ivanić Grad, a čiji je pravni slijednik Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad. Iz navedenog možemo zaključiti kako ovaj izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Također, Smjernice za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja navode kao jedan od specifičnih ciljeva povećanje dostupnosti gimnazijskih programa, stoga ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji naše škole u Križu je u izravnoj suprotnosti sa spomenutim Smjernicama. Ukidanje smjera Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ je i u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20 otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf) kojeg je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859) Obzirom na smanjeni broj upisanih učenika proteklih godina, ravnateljica i djelatnici Škole zajednički su radili i na osmišljavanju promocije i bolje dostupnosti Opće gimnazije u Križu, na način da je održano više sastanaka s ravnateljem i djelatnicima Osnovne škole Milke Trnine Križ te načelnikom Općine Križ, nakon čega je Općina Križ preuzela inicijativu za financiranje udžbenika za učenike koji bi upisali prvi razred Opće gimnazije u Križu u školskoj godini 2022./2023. Također, pri raspisivanju natječaja Općine Križ za stipendiranje učenika kao posebna kategorija će biti učenici Opće gimnazije u Križu čime bi se dodatno radilo na promoviranju usmjerenja opće gimnazije. Ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji u Križu za našu bi Školu imalo dugoročno ozbiljne posljedice. U Križu je i brojnije stanovništvo slabijih financijskih mogućnosti te bi slanje djece na školovanje u gimnazijski program u neki drugi grad (a većinom su to svi učenici s odličnim i vrlo dobrim uspjehom) od roditelja iziskivalo velike troškove, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice. Smanjenje broja razrednih odjela naše Škole otvara i novi problem smanjenja satnice zaposlenih djelatnika, tehnoloških viškova, izmjena i prestanaka ugovora o radu, a Zahtjev za uvođenjem novog strukovnog kurikuluma s ciljem uvođenja kvalitativnih promjena nam je bio odbijen od strane MZO-a. Slijedom svega navedenog, molimo za razumijevanje i davanje dovoljnog prostora za razvoj i promociju Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, odnosno Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu, na način da se u Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. u Strukturu upisa ponovno uvrsti Opća gimnazija u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu i da se dopusti mogućnost upisa učenika u ljetnom roku kako bi se moglo vidjeti da li postoji pomak obzirom na sve navedene intervencije i dogovore. Također, važno je naglasiti da je provedeno istraživanje: Utjecaj prometne povezanosti na školski uspjeh srednjoškolaca: primjer Srednje škole Donji Miholjac, Hrvatska (https://hrcak.srce.hr/en/clanak/283422) gdje je istaknuto sljedeće: "Na temelju podataka dobivenih anketiranjem učenika putnika i analizom njihova školskoga uspjeha istraživanje je pokazalo sljedeće: učenici putnici, iako općenito ne osjećaju da svakodnevne cirkulacije utječu na njihov školski uspjeh, postižu prosječno slabije rezultate na kraju nastavne godine u usporedbi sa stacioniranim učenicima. Slabiji rezultati mogu se objasniti svakodnevnim vremenskim troškom koji bi se umjesto na putovanja mogao usmjeriti na učenje ili odmor, čime je istraživačka hipoteza prema kojoj je prometna povezanost objektivni prediktor školskoga uspjeha potvrđena.". Upravo navedene činjenice potvrđuju da su brojni argumenti protiv ukidanja razrednih odjela u ruralnim sredinama čvrsti i nužni za razmatranjem! U nadi da će te poslušati mišljenje struke, srdačno Vas pozdravljam! Doris Barišec, mag. paed. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
182 Doris Đukić O D L U K U Poštovani mislim da ova odluka nikako ne smije stupiti na snagu jer to će dovesti do depopulacije delničkog prostora. iz svog vlastitog iskustva znam koliko mi je olakšalo to što sam bila pošteđena putovanja u dalje krajeve upravo zbog te mogućnosti izbora više programa. Doris Đukić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
183 DOSTAVA-SVIRČE DOO-VINARIJA SVIRČE O D L U K U Poštovani,želio bi ukazati na važnost zadržavanja odjela agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar izdvojenoj lokaciji u Jelsi.Otok Hvar je mala sredina sa nekih 10.000 stanovnika koji ima razvijenu poljoprivredu, posebno vinarstvo i vinogradarstvo i turizam.Kao i u svim djelovima Hrvatske problem je pronaći kvalificiranu radnu snagu.Izrazito je važno da se mladi na otoku mogu obrazovati i osposobiti za ta zanimanja.Potrebno je zadržati mlade na našem otoku jer su oni budućnost našeg otoka.Svi koji završe za agroturističkog tehničara mogu se zaposliti odma jer je potražnja za kvalificiranim radnicima velika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
184 DRAGAN MILANOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao zaposlenik Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar nezadovoljan sam navedenim prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. Naime, budući da škola radi na području koje je već značajno demografski narušeno i koje bilježi značajna iseljavanja u proteklih posebno 10-ak godina ovakav smjer organiziranja upisnih smjerova i razrednih odjela će sigurno dodatno narušiti ionako tešku situaciju. Obzirom da je istok Hrvatske gospodarski i ekonomski nerazvijen visokoobrazovni kadar teško pronalazi adekvatno zaposlenje. Međutim, zanimanja strukovnih usmjerenja su sve više deficitarna i izrazito tražena na našem području te mi je stoga ovakav stav Ministarstva zaista nelogičan i nejasan. Protiv sam ovakvog smjera djelovanja, jer smatram da će rezultirati samo još dodatnim negativnim demografskim trendovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
185 Dragana Mitrović O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s ovim prijedlogom. Koliko je vidljivo iz predloženog, Vi smanjujete broj učenika u strukovnim školama. Smatram da te iste strukovne škole pružaju učenicima znanje koje mogu koristiti na tržištu rada, ali i za nastavak školovanja na fakultetima. Posebno bi se osvrnula na tehničare za računalstvo kojih je ionako malo, jako malo s obzirom koliko su traženi. Smanjujete upis učenika za zanimanja koja su deficit, umjesto da ih podržavate i gurate naprijed. Koliko znam od 1.4.2022 država daje vouchere za sufinanciranje programa obrazovanja za stjecanje zelenih i digitalnih znanja i vještina. Dakle svjesni ste manjka tog zanimanja i sad ih još smanjujete jer eto isplativije je platiti 10 000 kn nekome tko je završio neku drugu školu i u 3mj na tečaju obučiti ga da bude IT stručnjak, to tako ne ide. Pogledajte samo na zavodu za zapošljavanje koliko je natječaja za tehničaare za računalstvo gdje uvjeta za školovanje skoro i nema, samo znanje. gdje će steći to znanje nego u školama. Srednješkolsko obrazovanje je temelj, koji mnogi iskoriste za daljnje obrazovanje ali i za tržište rada. iz osobnog iskustva to mogu reći, okružena takvim učenicima. U današnjoj situaciji kada je teško naći radnike i to još odgovarajuće stručne spreme, vi zagovarate manje učenika u strukovnim školama, a više u gimnazijama. jednostavno Vam je loš prijedlog i nema dalje. Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari + ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Dragana Mitrović, mag.ing.comp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
186 Dragana Rakušić Ćosić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Dragana Rakušić Ćosić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
187 Dragana Štaba Posavac O D L U K U Poštovani, Bivša sam učenica opće gimnazije u Čazmi, i malo je reći kako sam neugodno iznenađena prijedlogom ukidanja iste. Naime, opća gimnazija u Čazmi iznjedrila je mnoštvo kasnije visokoobrazovanih ljudi koji su izuzetno uspješni u svom poslu. Ova škola prepoznata je na razini županije, te je kao takva često upisivala i učenike iz okolnih gradova, a da ne govorimo o tome kako je prvi izbor Čazmancima, te učenicima iz obližnjih prigradskih naselja. Razloga za to je više, no oni koji su najznačajniji su visoka stručnost profesora, opremljenost škole, kontinuirani rad u cilju daljnjeg unapređenja kvalitete obrazovanja. Razumijem kako broj učenika nije kao u razredima u nekim drugim većim gradovima, no ovdje se ni ne radi o gimnaziji velikog grada, ali svakako je riječ o gimnaziji koja predstavlja simbol odlične srednje škole u Čazmi i ne vidim razlog za njeno ukidanje, osim "racionalizacije" troškova. No, postavlja se pitanje, koliko je ta "racionalizacija" stvarna ako će rezultirati povećanjem troškova za roditelje čija će djeca morati putovati u neke druge gradove. Također, ovim prijedlogom se opet vraćamo na centralizaciju Republike Hrvatske, a onda ćemo se kasnije čuditi zašto dolazi do deruralizacije, a na kraju i depopulacije. S vjerom da ćete barem još jednom razmotriti ovaj prijedlog odluke, a u nadi da ćete ga onda ipak i povući, srdačno Vas pozdravljam. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
188 DRAGICA KOŠTARIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 kojom se u Srednjoj školi Prelog ne planira razredni odjel ekonomist iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Međimurske županije, a u drugim zanimanjima je promijenjen broj učenika. Prelog je mali grad, ali se može pohvaliti uspješnim gospodarstvom s razvijenim gospodarskim zonama gdje se zapošljavaju ekonomisti sa srednjom stručnom spremom kao i visokoobrazovani ekonomisti. Program Ekonomist ima dugogodišnju tradiciju u našoj školi, ekonomisti se obrazuju već 24 godine od samog osnivanja naše škole. Naši ekonomisti su uspješni, ostvarili su zavidne rezultate na natjecanjima iz područja poduzetništva i računovodstva, ostvaruju dobre rezultate na državnoj maturi i upisuju različite studijske programe, mnogi i van područja ekonomije. Upis u program ekonomist podržava i lokalna zajednica – grad Prelog i gradonačelnik koji svim učenicima sufinancira nabavu udžbenika u sve 4 godine obrazovanja. Srednja škola Prelog jedna od rijetkih srednjih škola u Republici Hrvatskoj kojoj je bilo povjereno od strane MZO da provodi eksperimentalne programe obrazovanja, a nastavnici škole bili su uključeni u brojna stručna usavršavanja i radionice. Što se tiče kadrova, naši nastavnici ekonomske grupe predmeta su zaposlenici sa dugogodišnjim iskustvom, znanjem i vještinama. Jedna nastavnica je napredovala u zvanje - izvrstan savjetnik, tri nastavnice u zvanje – savjetnik, dok je jedna nastavnica napredovala u zvanje – mentor. Mnogim roditeljima i učenicima je veliko olakšanje što ne moraju putovati tijekom srednjoškolskog obrazovanja jer im se srednja škola nalazi u blizini stanovanja. Danas Ministarstvo i Međimurska županija plaćaju prijevoz učenika, a sutra će se možda to promijeniti i stvoriti veliki trošak roditeljima, a nekim učenicima smanjiti mogućnost obrazovanja u željenom smjeru. Zašto im to ne omogućiti? Zašto te naše dobre i vrijedne učenike kažnjavati time da nekoliko sati dnevno moraju potrošiti na putovanje umjesto na kvalitetno učenje? Mi odrasli prvenstveno trebamo ulagati u učenike i omogućiti im da budu sretni i zadovoljni u lokalnoj zajednici. Smatram da se pri donošenju Odluke o upisu trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti škole, te uzeti u obzir područje iz kojeg učenici dolaze i mogućnosti zapošljavanja istih. Iskreno se nadam korekciji vaše Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika u Srednju školu Prelog. S poštovanjem, Dragica Koštarić, prof. izvrstan savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
189 Dragica Pleše O D L U K U Protivim se odluci ukidanja usmjerenja u Srednjoj školi Delnice. Smatram da to znači umiranje cijele regije. Popularne izlete ili skijanja neće nitko moći voditi jer u kraju neće uskoro biti radno sposobne populacije. Svi pričaju kako je život na otocima težak. Probajte prezimiti jednu godinu u Gorskom kotaru pa ćete vidjeti da ni ovdje nije puno bolje. Bez škole, vrtića i državnih službi nema ni života u nekom kraju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
190 DRAGICA TOMAZETIĆ O D L U K U Poštovani, kao predsjednica Radničkog vijeća Graditeljske tehničke škole Zagreb i u svoje osobno ime ovim putem izražavam neslaganje i nezadovoljstvo Prijedlogom Odluke o upisima učenika u prvi razred srednje škole u šk.god. 2022./2023. u dijelu u kojem bi se u našoj školi broj od pet (5) razrednih odjeljenja smanjio na tri (3) razredna odjeljenja (???) Graditeljstvo je glavna grana gospodarstva bilo koje zemlje, pa tako i naše, a znamo da nedostaje stručnog kadra. Graditeljsko tehnička škola Zagreb, koja je jedina takva četverogodišnja škola na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije s dugogodišnjom tradicijom ( više od 140 godina djelovanja) osposobljava učenike za direktno uključivanje na tržište rada. Osim toga, omogućava svojim učenicima vertikalu u obrazovanju tj. upis na odabrane fakultete prvenstveno graditeljskog usmjerenja gdje veliki broj naših učenika nastavi svoje obrazovanje. U našoj zbornici većim dijelom su nastavnici strukovnih obrazovnih predmeta (visoko obrazovani inženjeri građevine i arhitekture) koji kontinuirano prate promjene i trendove u graditeljstvu i prenose ih svojim učenicima. Iz svega navedenog, interes učenika i njihovih roditelja za našu školu svake godine je veći nego što smo u mogućnosti upisati u pet prvih razreda, stoga mi je nepojmljivo da se broj razreda planira smanjiti. (???) Uz argumentirane primjedbe u ovom e-savjetovanju od strane Grada Zagreba kao osnivača, Udruge Hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, ravnateljice Graditeljsko tehničke škole Zagreb Dinke Džeko i njezinih djelatnika Marine Bušić Švarbić, Hrvoja Mostečak, Marte Valašek, Nevenke Brajdić Hlobik, Andreje Jurman,....nadam se da ćete još jednom preispitati Vaš Prijedlog Odluke o upisima učenika u prvi razred srednje škole šk.god. 2022./23. i našoj školi ipak odobriti upis pet prvih razreda ( Arhitektonskog tehničara tri razreda, Građevinskog tehničara dva razreda). S poštovanjem Dragica Tomazetić,prof.mat.savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
191 DRAGO GAVRAN O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Vašim prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred školske godine 2022/2023. za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića - Slavonski Brod. Po Vašem prijedlogu nam ukidate 3 zanimanja (Ekološki tehničar, Šumarski tehničar, Tehničar fitofarmaceut). Ova zanimanja smo bez većih poteškoća uspješno upisivali. Škola je zahvaljujući svojim djelatnicima uspjeli povući iz fondova EU-a ogromna sredstva (preko 10 mil. €) koja su uložena u najsuvremeniju opremu i edukaciju djelatnika. Dugogodišnjim napornim radom svih zaposlenika postali smo prepoznatljiva škola kako u domovini tako i izvan nje. Jednom nepromišljenom odlukom Vi ovaj dugogodišnji uloženi trud rušite. Kao što se vidi iz brojnih komentara, najviše prigovora imate iz regija Hrvatske koja su najviše stradala i u Domovinskom ratu, ne radite nam ovo u miru i ne rušite i tračak nade za opstanak i boljitak ove napaćene Slavonije. Povećavate i pedagoški standard za neka zanimanja u slavonskim srednjim školama iako znate da se ljudi i dalje iseljavaju, a vi ih ovom odlukom još više potičete na to. RAZMISLITE !!! Gavran Drago, profesor SŠ Matije Antuna Reljkovića Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
192 Dragoslava Cindrić O D L U K U Poštovani U Prijedlogu Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Srednju školu Slunj nije predviđen upis za zanimanje ekonomist, što je veliki udarac na naš grad i na izbor učenika i roditelja koji su, prema rezultatima ankete koju je Srednja škola Slunj provela u osmim razredima osnovnih škola Slunj, Cetingrad, Rakovica te Plitvička Jezera pokazali su da su učenici najveći interes pokazali za upis za zanimanje ekonomist, posebice se u zanimanje ekonomist upisuju učenice. Osim navedenog, Srednja škola Slunj jedina je srednja škola u krugu 50 kilometara (do najbližih u Karlovcu i Korenici), što znači da ako naša djeca ne mogu upisati željeno zanimanje u Slunju, primorani smo ih upisivati u Karlovac, Korenicu, Zagreb ili drugdje, što znači i da moraju imati negdje smještaj, a poznato je da kapaciteti učeničkih domova, npr. u Karlovcu i Korenici nisu dostatni za prijem većeg broja učenika. Ukoliko bi pak svakodnevno putovali u Karlovac ili Korenicu, ta nastava sa putovanjem bi trajala cijeli dan, jer prometna povezanost s Karlovcem je izrazito loša, dok prometne povezanosti sa Korenicom uopće nema. Mnogi roditelji su u nepovoljnoj financijskoj situaciji i troškovi za usluge doma ili drugog smještaja i/ili putovanja izazvali bi neupisivanje djeteta u srednju školu, u slučaju da se njihova djeca ne uspiju upisati u Srednju školu Slunj, jer si ne mogu priuštiti školovanje van mjesta stanovanja. Srednja škola Slunj ima adekvatne uvjete za ekonomski smjer, stručne profesore i možemo naglasiti da su naša djeca, koja su završila ovu školu, izvrsni studenti i kvalitetni radnici (oni koji su se nakon srednjoškolskog obrazovanja zaposlili). Ukidanjem smjera ekonomist dovode se u pitanje i mnoga radna mjesta, ne samo struke, već i općih predmeta, što bi dodatno otežalo uvjete života i opstanak obitelji na ovom području od posebne državne skrbi. Molimo sa se zanimanje ekonomist zadrži u Srednjoj školi Slunj i ostane kao opcija za upis naše djece u ovo zanimanje za koje pokazuju interes. Dragoslava Cindrić, Slunj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
193 Dragutin Migles O D L U K U Poštovani, kao djelatnik Ekonomske i trgovačke škole Čakovec iznenađen sam da je u Vašem prijedlogu Strukture upisa učenika u prvi razred u našoj školi izostalo zanimanje komercijalist športaš, koje je Škola planirala i dobila odobrenje osnivača i MZO. Predajem u razredu ovog usmjerenja i svakodnevno svjedočim potrebi postojanja razreda ovog usmjerenja u Međimurskoj županiji. U njoj su brojni vrhunski športaši koji su zbog čestih natjecanja uspecifičnom položaju u odnosu na druge učenike zbog kojeg im treba usmjerenje koje će svojom organizacijom uvažavati te specifićnosti. Svi mi se ponosimo kada nam vrhunski športaši donesu medalje s natjecanja. Učenici ovog usmjerenja su to redovito činili kako za polaženja srednje škole, tako i nakon nje.Npr, Ude Filip, osvajač srebrene olimpijske medalje. Mnogi od tih učenika bi, da nisu imali posebno prilagođen razred, morali odustati od vrhunskog športa što s ei dešavalo u razdoblju kada u županiji nije bilo ovakova razreda pa rezultata poput Udeovog nije bilo. Žao mi je što djeci koja su i inače izložena povećanom opterećenju tbog njihova bavljenja vrhunskim športom želite ukinuti tu malu, ali za njih veliku, olakšicu koju im pruža postojanje razreda prilagođena njima i njihovim posebnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
194 DRAŽEN BENČIĆ O D L U K U Kao strukovni nastavnik Kuharstva i sindikalni povjerenik u Strukovnoj školi Gospić, koja bi prema prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja od sljedeće godine trebala ukinuti smjer Turističko hotelijerski komercijalist , želim kratko obrazložiti razloge svojeg neslaganja s takvim prijedlogom. Zbog brdsko planinskog statusa i svih specifičnosti života u Ličko senjskoj županiji, smatram da nije poticajno ukidati mogućnosti za obrazovanje učenicima koji na ovome području žive i koje je zbog brojnih izazova neprestano izloženo demografskom i gospodarskom padu. Takve odluke vrlo vjerojatno će samo ubrzati odljev mladog i radno sposobnog stanovništva i doprinijeti daljnjem pustošenju Like. Strukovna Škola Gospić, Dražen Benčić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
195 DRAŽEN BLAŽEKA O D L U K U Poštovani, u objavljenom dokumentu Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajućoj strukturi upisa korigirali ste prijedlog Tehničke škole Čakovec i osnivača Međimurske županije na način da ste nam dodali jedan razredni odjel u trogodišnjem trajanju (CNC operater po klasičnom modelu) istovremeno smanjivši nam broj učenika za jedan četverogodišnji razred u programu gimnazije. Predlažem da se navedena struktura korigira na slijedeći način: umjesto predloženih 48 mjesta za učenike u trogodišnjem zanimanju CNC operater po klasičnom modelu predlažem da za upis ponudimo ukupno 24 mjesta. Istovremeno predlažem povećanje za tih 24 mjesta u četverogodišnjim zanimanjima: tehničar za mehatroniku sa 22 na 34 slobodna mjesta, te tehničar za računalstvo sa 22 na 34 slobodna mjesta. Navedenu promjenu argumentiram činjenicom da smo prijašnjih godina kontinuirano imali interes učenika i gospodarstvenika sa licenciranim radionicama za sva tri navedena zanimanja upravo u okvirima koje sada predlažem. S poštovanjem, Dražen Blažeka, ravnatelj Tehničke škole Čakovec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
196 Dražen Kajmić O D L U K U Poštovani, ovim putem moram iskazati osobno neslaganje sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod u školskoj godini 2022.2023. jer nije potvrđen upis učenika u zanimanja Poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Moje neslaganje proizlazi iz činjenice da SŠ Matije Antuna Reljkovića posjeduje više od 50 hektara različitih obradivih površina na kojima su naši učenici dugi niz godina kroz svoje obrazovanje postizali vrlo zapažene rezultate. Ukidanjem gore navedenih smjerova koji imaju dugogodišnju tradiciju i koji su bili odlično prihvaćeni od učenika u našoj regiji dovodimo se u situaciju još većeg iseljavanja mladih što nam nadam se nikome nije u interesu. S poštovanjem, Dražen Kajmić, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
197 Dražen Rebernišak O D L U K U Poštovani! Izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom Odluke određeno je da se u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu ukida jedan razred ekonomista i spajanje razreda jezične i opće gimnazije, što faktički znači ukidanje jednog razreda gimnazije. Neshvatljivo je spajanje jezične i opće gimnazije jer su kurikulumi različiti. Ako ukidate razrede smatrate da će te financijski uštedjeti. Zašto obrazovanje svodite na financijske uštede, ako na drugoj strani stvarate velike troškove. Učenici koji ne mogu upisati srednju školu u svojem gradu morat će putovati u druge gradove i time stvarati velike troškove svojim roditeljima. Također će dolazi do iseljavanja iz Ogulina i ostalih manjih gradova, mislite da će te time nešto dobro napraviti za cijelu Hrvatsku. Do kada će stanovnici Hrvatske patiti zbog Vaših loših odluka? Dražen Rebernišak, prof, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
198 Dražen Rebernišak O D L U K U Poštovani! Sindikalna podružnica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Sindikalni odbor Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana: Dražen Rebernišak, prof., Martina Zubčić, prof., Blaženka Kurelac, prof., Ljiljana Gračanin, prof., Dario Škrtić, prof. Izražavamo veliko nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj je u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana iz Ogulina umjesto dosadašnjih upisivanih pet prvih razrednih odjela odobren upis samo tri prva razredna odjela. U idućoj školskoj godini planirano je ukidanje smjera ekonomist, a prijedlogom ove Odluke, dva različita programa (opće i jezične) gimnazije bila bi spojena u jedan kombinirani razredni odjel kakav ne postoji nigdje u Hrvatskoj. U školskoj godini 2021./2022. upisali smo u dva prva razreda gimnazije sedamnaest i šesnaest učenika, a u smjer ekonomist sedamnaest učenika. Sada je plan da se broj učenika upisanih u gimnaziju smanji s 33 na 28, a ekonomski razred ukine, što je 22 učenika (cijeli jedan razred) manje samo u jednoj školskoj godini! U vremenu kada mnogi mladi ljudi napuštaju ne samo ruralne sredine, nego i čitavu Hrvatsku, ukidanjem jednoga usmjerenja i spajanjem dvaju gimnazijskih razreda u jedan, dovedeni smo u situaciju da će dobar dio nastavnika koji su ostali živjeti u manjim mjestima postati tehnološki višak i biti prisiljeni sa svojim obiteljima napustiti vlastite domove zbog jedne nepromišljene Odluke. Svjesni smo da obrazovanje ne možemo promatrati isključivo s financijskog aspekta, a ukidanje i smanjivanje razrednih odjela, pogotovo u manjim sredinama, siguran je put u daljnju centralizaciju naše zemlje. Nikome nije u interesu da se stanovništvo Hrvatske iseljava i da mali gradovi s dugom tradicijom nestanu. Naša Škola pripada kategoriji škola unutar brdsko-planinskoga područja, a prema Programu razvoja brdsko-planinskih područja iz 2022. godine želi se potaknuti razvoj takvih sredina kao poželjnih mjesta za život i rad mladih ljudi kako ne bi morali zbog obrazovanja napustiti sredine u kojima žive. Ovakvim prijedlogom Odluke to se sigurno ne postiže. Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti iz 2021. godine planirano je povećanje, a ne smanjenje broja gimnazijskih razreda kako bismo dostigli prosjek Europske unije. Hoće li se to postići ako počnemo s ukidanjem jednog po jednog razreda? Neće! Sukladno svemu navedenom smatramo potpuno pogrešnim i krajnje opasnim za dugoročni razvoj Ogulina donošenje ovakve Odluke te ovim putem apeliramo da izmijenite ovu Odluku i ostavite dva prva razreda gimnazije u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu. S poštovanjem, Sindikalna podružnica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Sindikalni odbor Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana: Dražen Rebernišak, prof., Martina Zubčić, prof., Blaženka Kurelac, prof., Ljiljana Gračanin, prof., Dario Škrtić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
199 DRAŽEN ROČEK O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s odlukom ukidanja gimnazijskog smjera u SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Kao bivši učenik ove škole i roditelj djeteta koji je zahvaljujući stečenom znanju u istoj školi, u daljnjem školovanju vrlo uspješan student, nadam se da će i drugom našem djetetu koje već ove godine namjerava upisati gimnaziju, biti omogućeno da pohađa gimnaziju u mjestu u kojem živi. U dugoj povijesti ove škole učenici su uvijek postizali izvrsne rezultate, te upisivali željene fakultete na što smo svi ponosni. Ukidanje gimnazijskog programa moglo bi dovesti u pitanje opstanak ove škole u kojoj ima i drugih programa te bi sva djeca bila prisiljena putovati. Moram napomenuti kako bi to bio ogroman gubitak za učenike i roditelje iz naše sredine. Ovom se odlukom forsira djecu upisati gimnaziju u drugim gradovima što će predstavljati određeni trošak za roditelje, a da ne spominjemo kako će putovanje utjecati na samu djecu...više sati provedeno putujući odvojeni od obitelji, prijatelja, ne mogućnost organiziranja slobodnog vremena po vlastitim željama i preferencijama što u krajnjoj liniji utječe na mentalno zdravlje te djece jer nemaju prostor za odmak od obveza. Takva odluka mogla bi utjecati i na osnovne škole u blizini. Ako roditelji vide da njihova djeca neće imati mogućnost kvalitetnog obrazovanja u blizini, oni će biti prisiljeni odseljavati se u urbanija područja već od nižih razreda! Ovakva odluka utječe na život lokalne zajednice ne samo na dotičnu srednju školu! Pokušavaju li se napučiti veliki gradovi, a smanjiti broj stanovnika ruralnih područja ili je cilj imati podjednaku rasprostranjenost stanovništva u svim predjelima zemlje i jednako obrazovane?! Nadam se da će odgovorni dobro promisliti o posljedicama ove odluke jer ona utječe ne samo na našu srednju školu već i na naš cijeli grad. S poštovanjem, Dražen Roček Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
200 Dražen Sudarević O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Kao djelatnik Srednje škole Čazma izražavam APSOLUTNO NEZADOVOLJSTVO Vašim prijedlogom o strukturi Upisa učenika kroz koju ukidate ne samo našoj školi nego i ostalim školama razredne odjele. Ovakvim ponašanjem od strane Vas činite veliku štetu brojnim obiteljima, nastavnicima, djeci, budućim srednjoškolcima, tjerate buduće osmaše da napuštaju sela u kojima žive ,a kako bi upisali srednju školu za zanimanje -Opće gimnazije u bližim većim gradovima ujedno im praveći još veće životne troškove, koji su i za sada već previsoki. Smatram kako učeniku treba omogućiti slobodan izbor zanimanja, a ujedno i jeftinije školovanje. Dodatno putovanje u udaljena mjesta (prvo moguće- Zagreb , udaljen 65km ,ako se ukine i u Ivanić gradu) ne smatram primjerenim za učenike jer naša škola raspolaže s educiranim i kvalitetnim nastavnicima, osim toga, to ne bi samo dodatno opteretilo učenike nego i roditelje koji su već sada na koljenima. Treba li malim gradovima kao što je Čazma doista sve oduzeti? Naši gimnazijalci su uspješni, svi polože državnu maturu i upisuju najzahtjevnije studije. Zar stvarno mislite da iz malih gradova poslije završene Opće gimnazije ne nastaju magistri elektrotehnike ili matematike ili liječnici koje naša Republika Hrvatska treba ili možda ne, ovisi kako vi gledate. Ne slažem se niti s načinom na koji se ovo napravilo, bez mreže škola, jasnog plana, i dogovora sa školama. Poštovani donositelji odluka, molim vas da ponovo promislite i razmotrite svoju Odluku. Nadam se da je stvaranje, a ne ukidanje, uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata te promicanje sportskih vrijednosti uistinu vaš prioritet provedbe politike zdravog i aktivnog življenja. S poštovanjem, Dražen Sudarević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
201 DRAŽENKA JUREC O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje prijedloga odluke koji se odnosi na ukidanje dva razredna odjela deficitarnih zanimanja: 20 učenika za zanimanje konobar i 20 učenika za zanimanje kuhar. Srednja škola Zabok je Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu te ove školske godine u traženim zanimanjima tri razredna odjela završavaju obrazovanje (1 odjel konobara te 1 mješoviti razredni odjel konobara i kuhara). Sukladno tome, najljepše molimo upis istog broja učenika i razrednih odjela u 1. razred u šk. god. 2022./2023., uz suglasnost osnivača, Krapinsko-zagorske županije. Napominjemo da je trenutno u izgradnji infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u iznosu od 70 000 000 kuna. S poštovanjem, Ravnateljica Srednje škole Zabok Draženka Jurec, dipl. ped. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
202 Drvodjelska tehnička škola Vinkovci O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske tehničke škole, Vinkovci u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema strukovnog kurikuluma - drvodjeljski tehničar dizajner, koji smo planirali upisati kao i prijašnjih godina. Nakon dosadašnje provedene procedure MZO je odobrio naš plan, no u objavljenom prijedlogu Odluke o upisu u I. razred nema strukovnog kurikuluma. U komentaru plana upisa smo naveli da nije moguće kombinirati program obrazovanja i strukovni kurikulum . Kako smo specijalizirana škola u našem području rada s programima obrazovanja i strukovnim kurikulima i ne povećavamo broj odjela u školi molimo da u konačnu Odluku o upisu uđe naš plan upisa. Za našu Vukovarsko – srijemsku županiju sektor prerade i obrade drva je strateški važan zbog potreba velikih tvrtki Spačva Vinkovci i Bjelin Otok. Školi, Obrtničkoj komori VSŽ-e i Centru kompetencija VSŽ-e izuzetno je bitno da nam novi strukovni kurikulum bude u planiranim programima škole s obzirom da smo jedina škola na području županije i istočne Slavonije koja ima taj upisni program. Tradicija bavljenja preradom i obradom drva postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. Škola je član Drvnog klastera Slavonski hrast koji broji 40 članova i nositelj je razvojnih projekata u drvnom sektoru. Škola je planirala upisati 20 učenika za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner, a Županijski ured je suglasan s planom. Za ostvarivanje programa novog strukovnog kurikuluma i praktične nastave u školi postoji Centar novih tehnologija i materijalni, kadrovski i tehnički uvjeti. Iz svih gore navedenih razloga, molimo da nam se odobri planirani upis učenika u novi strukovni kurikulum drvodjeljski tehničar dizajner. Srdačan pozdrav, Drvodjeljska tehnička škola, Vinkovci Josip Jovanovac, dipl. ing., ravnatelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
203 Dubravka Horvatić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija i trgovačke škole. Posebno sam iznenađena zbog prijedloga ukidanja gimnazijskog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad u izdvojenoj lokaciji u Križu. Nema smisla da se time učenicima slabijeg imovinskog stanja koji žive u okolnim selima uskraćuje mogućnost školovanja u Križu. Škola odlično opremljena ,učenici odlaze zadovoljni te upisuju željene studije. Imamo jako dobre povratne informacije. Gubitak ovih programa veliki bi bio financijski izdatak roditeljima koji bi trebali puno više izdvajati za odlazak u školu mnogo dalje. Nadam se da ćete preispitati vašu Odluku te da nećete naštetit učenicima i profesorima . Dubravka Horvatić ,prof mentor Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
204 Dubravka Horvatić O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo prijedlogom upisa učenika u 1.razrede SŠ za šk. god. 2022./23. prema kojoj se u manjim sredinama ukidaju razredni odjeli, a povećava se njihov broj u Zagrebu. Posebno sam iznenađena i razočarana zbog prijedloga ukidanja trgovačkog odjela u mojoj školi, Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Grad i gimnazijskog odjela u Izdvojenoj lokaciji u Križ. Škola je odlično opremljena ,po završetku učenici redovito upisuju studije te ih završavaju. Imamo jako dobre povratne informacije bivših učenika . Za mnoge učenike ukidanjem gimnazijskog smjera u Križu ukida se mogućnost pohađanja gimnazijskog programa. Za roditelje će to biti veliki financijski izdatak slati svoje dijete u Zagreb . Dubravka Horvatić, profesor mentor Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
205 Dubravka Jurina O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom nije planiran razredni odjel za učenike opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Smatram da bi se ovakve odluke trebale donositi tek na temelju zaključaka opsežnije konzultacije s osnivačima, školama, kad bi se izradio jasan plan promjena programa i nova mreža škola. Promjene su nužne , ali treba im se pristupiti planski predvidjevši sve specifične uvjete, posljedice pojedinih odluka te njihovu usklađenost sa zacrtanim ciljevima RH ( npr. ovakav prijedlog upisa je nelogičan s obzirom na strategiju RH kojom je zamišljeno povećanje učenika u gimnazijama kako bi se povećao broj visokoobrazovanih i uskladio s prosjekom EU – a planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u BBŽ i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu što je po udaljenosti najbliža srednja škola tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost). Čazmansku gimnaziju pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su iznimno loše povezana i sa samim gradom Čazma; autobusnih je linija sve manje, a to je jedini oblik javnog prijevoza koji imamo te eventualno dodatno putovanje u drugi grad za učenike znači nekoliko sati putovanja dnevno ukoliko je uopće moguće povezati linije. Istovremeno, nije povećan broj smještajnih jedinica za učenike kako bi im se omogućilo primjereno stanovanje izvan mjesta prebivališta. Sve to znači povećanje troškova putovanja, ali i školovanja općenito za roditelje koji su ionako u financijski nezavidnom položaju. Jasno je da su na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno diskriminirani i stavljeni u još nepovoljniji položaj nego je to trenutno slučaj. Zbog navedenog učenici neće upisivati gimnazijski program nego će se odlučiti na neku strukovnu kvalifikaciju koja im je dostupnija, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, a dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice jer se sada dio njih vraća u rodni grad po završetku visokog obrazovanja. Srednja škola Čazma jedna je od rijetkih koja ima u potpunosti stručno zastupljenu nastavu, nastava se odvija u novoizgrađenoj zgradi koja je suvremeno opremljena i u čiji se razvoj konstantno ulaže. Nadam se da će se pri donošenju konačne odluke sagledati cjelovita slika i svaka specifična situacija te vratiti inicijalni plan upisa koji je potvrdio i osnivač. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
206 Dubravka Matković O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojemu se u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednja škola u Republici Hrvatskoj s kontinuiranim djelovanjem i ove godine slavi 415. godina od svoga osnutka. Iz Klasične gimnazije u Zagrebu izrasli su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Zagrebačko sveučilište. Dakle slobodno možemo reći da je Klasična gimnazija u Zagrebu nacionalna baština Republike Hrvatske. Vjerujem da se možemo složiti da nacionalnu baštinu treba njegovati i jasno i glasno se njome ponositi, a ne umanjivati njezinu važnost i malim koracima je gasiti. Upravo se ovo zadnje trenutno događa gašenjem jednog razrednog odjeljenja u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Klasična gimnazija u Zagrebu od šk. god. 2010./2011. godine upisuje šest (6) razrednih odjela u tri generacije i pet (5) u jednoj generaciji. Ove godine prema predviđenome i odobrenome planu upisa trebalo bi se upisati šest (6) razrednih odjela jer školu napušta šest (6) maturalnih razreda. Broj učenika u Klasičnoj gimnaziji zadnjih nekoliko godina raste što znači da raste interes mladih ljudi u gradu Zagrebu za najsveobuhvatnijim obrazovanjem koje obrazovni sustav pruža. Klasična gimnazija u Zagrebu je jedina javna škola u Republici Hrvatskoj koja svoj program u potpunosti temelji na klasičnome obrazovanju i ukidanjem jednog razreda u toj školi sustav mladim ljudima zainteresiranima za takvo obrazovanje šalje poruku da je ono loše i nepotrebno. Sustav tim potezom također pobija vlastitu strategiju budući da je strategija obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj usmjerena na povećanje učenika u gimnazijskim odjelima, s trenutnih 40% za Grad Zagreb i oko 30% za Republiku Hrvatsku na više od 50% učenika upisanih u gimnazije. Smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija u Zagrebu treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača. Lijep pozdrav, Dubravka Matković, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
207 Dubravko Podnar O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Populacijska i gospodarska specifičnost Gorskog kotara već je dovoljan razlog da se kod rasprava o obrazovanju napusti prebrojavanje učenika i dopusti pristup nastavi koji omogućuje rad s manjim odjelima i individualizaciju, model koji je već provjeren i donosi rezultate. S poštovanjem, Dubravko Podnar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
208 DUNJA MIKLAUŽIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednog odjela gimnazije Srednje škole Čazma. Ukoliko je cilj ovog prijedloga smanjenje troškova državnog aparata, molim da se taj prijedlog preusmjeri na inertnije i beskorisnije sustave koje naša država podržava i financira. Osim toga, ovoj situaciji imam potrebu naglasiti sljedeće - država koja ne ulaže u svoju MLADOST je država osuđena na skoru propast. Pritom me zanima me Vaš odgovor na sljedeća pitanja: Tko će stvarati i održavati proizvodne pogone našeg mjesta? Tko će podučavati mlade ljude? Tko će se baviti ekonomijom? Tko će razvijati nove tehnologije? Tko će za brinuti o zdravlju ljudi koji žive u ovome kraju? (...) Tko, ako ne mladi gimnazijalci, kojima ovom odlukom upravo režete krila! Dunja Miklaužić, prof.kemije SŠ Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
209 Dunja Novak O D L U K U Poštovani, kao članovi Upisnog povjerenstva Ekonomska i upravne škole Osijek želimo se očitovati na vaš prijedlog strukture upisa učenika u 1. razred. Ekonomska i upravna škola Osijek je škola s dugogodišnjom tradicijom (130 godina) obrazovanja učenika u sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Prepoznati smo od strane učenika, roditelja, poduzetnika i stručne javnosti kao inkluzivna i humana škola te škola izvrsnog rada u poučavanju i osposobljavanju učenika za kreativnost, inovativnost, samostalan rad i samozapošljivost. Zadnje tri školske godine znatno je porastao interes učenika za upis u našu školu i veći je od upisne kvote. U našu Školu gravitiraju učenici iz cijelog područja Slavonije i Baranje (70% učenika dolaze iz ruralnih područja a 30% s područja grada Osijeka). Veliki broj učenika dolazi iz obitelji koje imaju mala obiteljska poduzeća s tendencijom razvoja koji završetkom naše Škole žele unaprijediti i razviti poslovanje istih. Prepoznati kao inkluzivna škola svake godine upisujemo 10 učenika s teškoćama. Sada našu školu pohađa 36 učenika s teškoćama (8%ukupnog broja učenika) a više od 50 posto njih obrazuje se za kvalifikaciju ekonomist. Mišljenja smo kako nije opravdan prijedlog smanjene upisne kvote za kvalifikaciju ekonomist jer nije u skladu s postojećim interesom učenika te vas lijepo molimo da uvažite naše argumente i prihvatite prijedlog strukture upisa vidljiv u sustavu upisi.hr, a koji je odobrio naš osnivač Osječko-baranjska županija. Unaprijed zahvaljujemo, S poštovanjem, Upisno povjerenstvo Ekonomske i upravne škole Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
210 Dušan Pejin O D L U K U Poštovani, Ovim putem želim iskazati neslaganje s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk godini 2022./2023. Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Neshvatljivo mi je spajanje strukovnih kurikuluma Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Mnogi danas traže majstore, njih je sve manje, a vi bi još to i ukidali, gdje to vodi, ima li to smisla??? Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Radi se novi strukovni kurikulum za zanimanje ekološki tehničar a isto se zanimanje ukida, hm??? Ima li to smisla i logike??? Mnogo je tu nelogičnosti i nedosljednosti. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture upisa koju smo zatražili. Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
211 Đurđevka Pecikozić O D L U K U Poštovani, posjetom WorldSkills natjecanja koje je održano u Zagrebu na Velesajmu u periodu od 10 do 12. svibnja 2022 godine moglo se vidjeti što sve učenici strukovnih škola znaju i mogu učiniti. Razvoj privrede i strukovno obrazovanje treba poticati kako bi bili konkurentni zemljama svijeta i kako bi naša zemlja postala primjer dobre prakse, a ne da primjere dobre prakse tražimo negdje izvan naših granica. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Đurđevka Pecikozić, dipl.ing, kemije, prof. savijetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
212 Đurđevka Pecikozić O D L U K U Poštovani, bez obrazovanja koje kod mladih ljudi potiče razvoj vještina nema napretka u društvu. Svakako sam za prilagodbu obrazovanja s tržištem rada stoga smatram da u ruralnim područjima među kojima se nažalost nalazi i Vukovarsko- srijemska županija nekada vrlo razvijeno područje treba potaknuti razvoj privrede i poticati obrazovanje. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar počela je s radom davne 1939. godine dolaskom Tomaša i Jana Bate na ovo područje. Braća Bata imali su viziju da će stvoriti naselje pokretanjem proizvodnje i školovanjem svoga kadra. Svoju viziju su i ostvarili. Stvorili su gradić. Danas u školi nije odobren upis zanimanja Ekološki tehničar, a broj učenika za upis u zanimanje Tehničar za računarstvo je prepolovljen. Radi se o zanimanjima koja se smatraju zanimanjima budućnosti i koja su prepoznata u cijelom svijetu ali ne i našoj zajednici. Privreda je ugašena, smanjenjem broja učenika u školama, škola će se zatvoriti, a grad koji se razvio na privredi i učenju na zasnovanom na radu iz kojega su potekli mnogi nobelovci, dr. znanosti, stručnjaci iz različitih područja neće više postojati jer će ostati bez mladih, inovativnih i poduzetnih ljudi koji su pokretači razvoja društva. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Đurđevka Pecikozić, dipl.ing, kemije, prof. savijetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
213 Đurđica Cvitkušić O D L U K U Poštovani, upisno povjerenstvo Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka u predviđenom je roku unijelo planiranu strukturu upisa za školsku 2022./2023. godinu, a koju je odobrila i Primorsko-goranska županija kao Osnivač. Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., uočili smo kako se podaci za našu školu uvelike razlikuju s podacima koje smo unijeli u aplikaciju za upise. Naime, naša je Škola planirala upisati 108 učenika i to: 1 razred opće gimnazije sa 24 učenika 1 razred hotelijersko- turističkih tehničara sa 22 učenika 1 razred ekonomista sa 20 učenika 1 kombinirani ugostiteljski razred sa 17 kuhara i 7 konobara 1 kombinirani strojarski razred sa 10 automehatroničara i 6 vodoinstalatera. Uvijek upisujemo od 62-65% osmaša otoka Krka u naše prve razrede. Ove školske godine osme razrede završava 164 učenika, slijedom navedenog , broj od 108 učenika predstavlja 65% osmaša. Navedenu strukturu plana upisa podržao je i naš Osnivač- Primorsko- goranska županija. Struktura upisa koja je navedena u Odluci sadrži samo 92 učenika za našu Školu. Predviđeni broj iznosi samo 56% osmaša otočke djece i s time nismo suglasni. Nismo suglasni da nam se ukine prvi razred ekonomskog usmjerenja i na taj način prisili djecu na odlazak s otoka. Naša škola, polivalentan centar sa puno programa i zanimanja, poduzima razne mjere a sve u interesu zadržavanja mladih ljudi na otoku Krku i poboljšanja demografske karte otoka Krka. Uvijek slušamo potrebe naše sredine i ciljano izabiremo zanimanja koja su potrebna. Time zadržavamo mlade ljude koji lako pronalaze zaposlenje na otoku. Moramo napomenuti kako naši učenici i nastavnici ostvaruju zapažena mjesta na natjecanjima iz ekonomske grupe predmeta, aktivno sudjeluju u brojnim eTwining i Erasmus projektima. Nadalje, naši su nastavnici i učenici aktivno sudjelovali u izradi priručnika za nastavnike s 10 nastavnih jedinica pod nazivom „Poduzetništvo u svakoj učionici – priručnik s pripremama za nastavni sat“. Priručnik je sastavljen na pet stranih jezika. Priručnik je javno objavljen na mrežnim stranicama: Euditorij: https://edutorij.e-skole.hr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/5d51c15c-2b47-4bc9-808e-50156f025231 Nadalje, nastavnici i učenici ekonomskog smjera sudjelovali su u izradi priručnika za učenike pod nazivom „Step by step towards your own business – handbook for students“. Priručnik je sastavljen na pet stranih jezika. Priručnik je javno objavljen na mrežnim stranicama: Euditorij: https://edutorij.e-skole.hr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7a1ae9b7-adb6-4011-9c6d-51387f6b0186 Veliki broj naših učenika ekonomskog usmjerenja nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima, postaju uspješni studenti, a kasnije i uspješni samostalni poduzetnici a sve zahvaljujući vještinama koje su stekli i u našoj Školi. Svi se ti mladi ljudi vrate na otok i nađu posao. Također napominjemo kako je Škola uložila znatna financijska sredstva u infrastrukturu. Imamo posebno uređene 2 informatičke učionice koje smo dodatno opremili za izvođenje nastave iz ekonomskih predmeta. Prva učionica posebno se koristi za izvođenje nastave u sklopu predmeta vježbenička tvrtka. Druga učionica posebno se koristi za predmet računovodstvo. Prošle godine nismo upisali prvi razred ekonomista ali to nije razlog da nam se ove godine ne dozvoli upis navedenog smjera. Napominjemo kako ove godine planiramo po posljednji put upisati prvi razred ekonomista. Za školsku godinu 2023./2024. umjesto ekonomista uvodimo smjer strojarsko-računalni tehničar, a koji proces ishodovanja suglasnosti je već u tijeku. Moramo još jednom naglasiti da se u našem slučaju radi o specifičnoj situaciji- izoliranoj školi koja se nalazi na otoku i živi za učenike s otoka, nudeći im programe kako bi ih zadržali na otoku i u krugu njihovih obitelji, i gdje im je osigurano radno mjesto. Za kraj, iz svih navedenih činjenica, apeliramo da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće Strukture promijeni na način da nam se dozvoli upis i jednog razreda ekonomista od 20 učenika. Naglašavamo kako je to zadnja školska godina u kojoj planiramo upisati ekonomiste jer od 2023./2024. godine prelazimo na novo zanimanje (strojarski računalni tehničar). U nadi da ćete izvršiti korekciju predloženog plana za upise, a sve s ciljem zadržavanja mladih na otoku Krku srdačno vas pozdravljam! Đurđica Cvitkušić Ravnateljica Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
214 Edi Šop O D L U K U Poštovani, nastavnik sam šumarske grupe predmeta u Srednjoj školi Otočac i ne podržavam prijedlog o ukidanju obrazovnog programa Poslovni tajnik u školskoj godini 2022./2023. Ovom odlukom smanjili biste učenicima izbor strukovnih programa u našoj Školi, pogotovo onima s lošijim općim uspjehom iz osnovne škole, što ih navodi na odlazak u veće gradove u potrazi za željenim zanimanjem. I mnogi nastavnici bit će prisiljeni napustiti svoj kraj i otići trbuhom za kruhom. To nikako nije optimistično za našu ionako najrjeđe naseljenu županiju, ali bogatu prirodnim ljepotama koja postaje mamac mnogim ljubiteljima ruralnog turizma i prilika mnogima za zaposlenje. Ne podržavam ni odluku o povećanju upisnih mjesta u postojećim programima jer će zbog nemogućnosti odlaska u veću sredinu lošiji učenici upisivati zahtjevnije programe čime će se narušiti i kvaliteta obrazovanja u našoj Školi. Trebamo raditi na unaprjeđenju obrazovanja i promidžbi ruralnih sredina, a ne ih pogrešnim odlukama demografski uništavati. Molim Vas da još jednom preispitate prijedlog prije donošenja konačne odluke. Lijep pozdrav Edi Šop, nastavnik mentor Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
215 Edo Končurat O D L U K U Poštovani! Kad sam doznao da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svojoj Odluci o upisu učenika u 1. razred odlučilo Prirodoslovno-grafičkoj školi u Zadru uskratiti upis smjera ekološkog tehničara bio sam poprilično iznenađen, ali i ogorčen zbog takve odluke. Ponajprije, jer nisam znao, kao i, vjerujem, svi ostali koji su u istoj situaciji, po kojem ključu je Ministarstvo tako odlučilo. Koje je kriterije uzimalo u obzir da bi neke smjerove ostavilo, a neke naprosto preko noći »potezom pera« ukinulo, ostavljajući određeni broj nastavnika bez posla. Nevjerojatno je kako se netko s pozicija moći može poigravati ljudskim sudbinama. Na isti način kako se, kad nekom padne na pamet, preko noći uvode »spasonosne« reforme, tako se i sada, u istoj maniri, odlučuje o važnim stvarima bez ikakve najave, bez rasprave, bez da se sagledaju posljedice takva čina. Umjesto da se provede detaljna analiza, napravi nova mreža škola, donese okvirni plan preustroja našeg školstva, ispitaju potrebe tržišta, ali i donese zakonska regulativa koja definira zapošljavanje, ovdje se bez prethodnog upozorenja ukidaju smjerovi kao da se radi o nečem usputnom, nevažnom, drugorazrednom... Svi kojih se tiče ovakva odluka sigurno su također iznenađeni jer ovako nešto nisu ni u snu očekivali. Budući da ne znam iz kojih je razloga Prirodoslovno-grafičkoj školi uskraćen upis učenika u 1. razred ekoloških tehničara, pokušat ću obrazložiti, zašto je potrebno da ona i dalje upisuje taj smjer. Svi koji su 1999. godine sudjelovali u uvođenju smjera ekološkog tehničara u hrvatski obrazovni sustav bili su uvjereni da je to zanimanje budućnosti, zanimanje 21. stoljeća. Upravo je taj smjer to morao i biti! Čovječanstvo se nalazi na prekretnici, sada se odlučuje i određuje naša budućnost. Cijeli svijet grca u ekološkoj krizi neviđenih razmjera! Sastaju se svjetski čelnici, donose rezolucije, agende, potpisuju sporazumi, ali uzalud. U cijeloj toj situaciji upravo je potrebno obrazovati kadrove (od srednje do visoke stručne spreme) koji će znati odgovoriti na ekološke izazove budućnosti. No, mi radimo suprotno! Ukidamo ih! U to vrijeme uvođenje ekološkog tehničara bio je veliki iskorak u hrvatskom školstvu jer je prvi put u obrazovni sustav uveden novi program koji korespondira s trenutnom društvenom situacijom — ekološkom krizom u koje je zapalo suvremeno društvo. No, hrvatsko društvo očito nije bilo spremno za nj. Jer, umjesto da taj smjer velikim koracima krene naprijed, on je doveden dotle da ga se danas na pojedinim područjima ukida. Za usporedbu, u razvijenim zemljama Europske Unije ekološki tehničar se ubraja u tzv. »zelena« zanimanja i spada je jedno od najtraženijih. Nastavni program ekološkog tehničara je prije nekoliko godina posve promijenjen, prilagođen novim potrebama u zaštiti prirode i okoliša. U tom nastavnom programu je stavljen naglasak na temeljne prirodne znanosti (kemija i biologija) kao stupove na kojima počiva obrazovanje tog smjera. Te se znanosti ne uče teoretski, kao u brojnim drugim smjerovima, već eksperimentalno, onako kako se one i moraju učiti. Pored toga, uveden je i suvremeni pristup ekološkim problemima (nova ekološka paradigma) tako što su uvedeni novi predmeti, poput industrijske ekologije, praktične ekologije, ekotoksikologije i sl. Budući ekološki tehničari se također upoznaju s novim pristupima gospodarenja otpadom — od hijerarhije postupanja s otpadom, preko čistije proizvodnje, kružne ekonomije do procjene životnog ciklusa proizvoda... Na taj se način učenici tog smjera upoznaju sa suvremenim svjetskim trendovima na području zaštite okoliša o čemu se u Hrvatskoj jako malo zna. Stoga bi ekološki tehničari morali biti nositelji tih novih ideja u zaštiti prirode i okoliša — od ideja industrijskog metabolizma, industrijske simbioze, eko-industrijskih parkova, ekološkog dizajna, eko-učinkovitosti, do biomimikrije, plave ekonomije i sl... Ukratko, oni bi trebali znati kako industrijske sustave učiniti takvim da se ponašaju kao prirodni ekosustavi u kojima nema otpada. Eto, takvi bi trebali biti novi ekološki tehničari — nove generacije mladih kadrova srednje stručne spreme koji će Hrvatsku znati učiniti boljim mjestom za življenje, u kojem će se misliti na buduće generacije koje će doći poslije nas, ali i na ostala živa bića koja nastanjuju iste prostore. A to se ne može postići tako da se taj smjer ukida, već da ga se potiče i dodatno osuvremenjuje. Prirodoslovno-grafička škola u Zadru je prepoznala tu novinu i uključila je novog ekološkog tehničara u svoj program. Zbog toga je nabavljena nova laboratorijska oprema — dva nova digestora i spektrofotometar, više ručnih pH-metara, nekoliko mikroskopa te dva binokularna mikroskopa s kamerama koji se mogu priključiti na laptop ili PC te oprema za terenska ispitivanja i mjerenja, kako bi se učenicima olakšala eksperimentalna nastava i upoznalo ih se sa radom na suvremenim instrumentima. U to su uložena znatna financijska sredstva. No, sad to odlukom resornog Ministarstva o neupisivanju ekološkog tehničara pada u vodu. Pored toga, veliki trud je uložen i u podizanje razine nastave. Budući da za ovaj smjer ne postoje potrebni udžbenici, naši nastavnici su izradili desetak skripti za internu upotrebu iz većeg broja strukovnih predmeta (kemije, biologije, mikrobiologije...), pogotovo za rad u laboratoriju jer je taj rad specifičan i za njega kod nas nema gotovih materijala. To govori o spremnosti nastavnika da svoja znanja što bolje prenesu svojim učenicima i da ih spreme za izazove novog vremena. Taj je materijal napravljen tako da se ne uči napamet, već da se učenju pristupa s razumijevanjem, da se potiče učenikova kreativnost, da ih se uči rješavanju praktičnih problemskih zadataka, osmišljavanju eksperimentalnih načina rješavanja takvih problema, uči ih se da propituju stvari oko sebe, da ih ne primaju zdravo za gotovo i sl. A to se ne može naučiti pasivnim slušanjem predavanja, već aktivnim suočavanjem s konkretnim problemima. Zanimanje ekološkog tehničara trebalo bi biti vrlo perspektivno s obzirom na sve probleme s kojima se trenutno susrećemo. Jer od rješavanja istih ovisi naša budućnost. Jedno od područja na kojem se ekološki tehničari mogu zaposliti su zaštićena područja, na nacionalnoj ili lokalnoj razini, kojih u Zadarskoj županiji ima 20-tak. To nam potvrđuju i zaposlenici istih. I zbrinjavanje otpada je veliko područje u kojem se ekološki tehničari imati jednu od glavnih uloga. U Zadarskoj županiji je trenutno u izgradnji Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim koji će također imati potrebu zapošljavanja kadrova srednje stručne spreme ovog smjera (više o tome na: https://www.fzoeu.hr/hr/cgo-biljane-donje/7771). Osim toga odličan program prirodoslovnih predmeta, kemije i biologije, omogućuje nastavak školovanja na brojnim visokoškolskim ustanovama na kojima su kemija i biologija osnovni kolegiji tih fakultetskih smjerova (medicina, farmacija, biokemija, biotehnologija, prehrana, kemijska tehnologija, agronomija, šumarstvo, biologija i ekologija mora i sl.). Brojni naši učenici, koji su završili različite fakultete, dokaz su da im ovaj smjer daje odlične temelje za studiranje i najzahtjevnijih fakultetskih programa. Iz svega gore navedenog proizlazi da ekološki tehničar jeste zanimanje 21. stoljeća. Nemoguće je zamisliti bilo kakav budući razvoj RH u kojem ekološki tehničari neće biti traženo zanimanje. Stoga pozivam resorno Ministarstvo da preispita svoju odluku i Prirodoslovno-grafičkoj školi u Zadru omogućiti upis učenika u 1. razred smjera ekološki tehničar. Edo Končurat, prof. kemijske grupe predmeta, voditelj Stručnog aktiva kemije i biologije u Prirodoslovno-grafičkoj školi u Zadru Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
216 Ekonomska škola "Braća Radić" O D L U K U Poštovani, s obzirom na izniman iskaz interesa poslodavaca (više od 70 iskaza interesa) za realizaciju Trgovačke prakse učenika u zanimanju Prodavač (dualni model) molimo Vas za izmjenu upisne strukture i omogućavanje upisa učenika u zanimanje Prodavač, dualni model. Predlažemo izmjenu strukture upisa Ekonomske škole „Braća Radić“ iz Đakova na način da se omogući upis učenika i za zanimanje Prodavač (DON). Nadamo se da ćete uvažiti naš prijedlog jer bi na taj način bile zadovoljene potrebe učenika, roditelja i poslodavaca. Ekonomska škola „Braća Radić“, Đakovo ravnatelj: Željko Bionda, dipl.ing. Nije prihvaćen Budući da Srednja škola "Braća Radić", Kaštel Štafilić – Nehaj u školskoj godini 2021./2022. nije ostvarila upis učenika razrednom odjelu programa jezične gimnazije sukladno broju učenika propisanom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini povećalo broj učenika u razrednim odjelima programa jezične gimnazije to u: I. gimnaziji Split i II. Gimnaziji, Split za ukupno 20 upisnih mjesta što je u skladu s dosadašnjim upisima učenika u navedeni program. Sukladno navedenome prijedlog se ne prihvaća.
217 Elektrostrojarska škola Varaždin O D L U K U, V. Elektrostrojarska škola – molimo da se u Strukturu uvrsti obrazovni program Tehničar za poštanske usluge i financijske usluge, 1 razredni odjel s 20 učenika. Isto tako predlažemo da se iz Strukture briše obrazovni program Tehničar za elektroniku za koje je planirano 1 razredno odjeljenje s 20 učenika. Obrazloženje: Tehničar za poštanske i financijske usluge je traženo zanimanje u Varaždinskoj županiji, a i učenici koji se upisuju u to zanimanje su iz godine u godinu kvalitetniji. Riječ je o zanimanju kojeg škola upisuje svake druge godine i stoga je od izuzetne važnosti da bude uvršteno u Strukturu razrednih odjela i broja učenika. Na tržištu rada tehničar za poštanske i financijske usluge može tražiti zaposlenje kod Hrvatske pošte d.d., drugih davatelja poštanskih usluga, logističkih tvrtki, telekomom operatera, osiguravajućih društva, poslovnih banaka, institucija platnog prometa i financijskih usluga. Vertikalna prohodnost podrazumijeva rad na radnim mjestima višeg stupnja složenosti što podrazumijeva potrebu da nakon uspješno završenog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge, učenici ostvaruju mogućnost i imaju visoku izlaznost na ispite državne mature, a nakon položene državne mature nastavak obrazovanja na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilište Sjever, Logistika i mobilnost, Tehničkom veleučilištu s prometnim /logističkim usmjerenjem, Fakultetu organizacije i informatike, Ekonomskom fakultetu i ostalim visokoškolskim ustanovama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
218 Elektrostrojarska škola Varaždin O D L U K U Elektrostrojarska škola – molimo da se u Strukturu uvrsti obrazovni program Tehničar za poštanske usluge i financijske usluge, 1 razredni odjel s 20 učenika. Isto tako predlažemo da se iz Strukture briše obrazovni program Tehničar za elektroniku za koje je planirano 1 razredno odjeljenje s 20 učenika. Obrazloženje: Tehničar za poštanske i financijske usluge je traženo zanimanje u Varaždinskoj županiji, a i učenici koji se upisuju u to zanimanje su iz godine u godinu kvalitetniji. Riječ je o zanimanju kojeg škola upisuje svake druge godine i stoga je od izuzetne važnosti da bude uvršteno u Strukturu razrednih odjela i broja učenika. Na tržištu rada tehničar za poštanske i financijske usluge može tražiti zaposlenje kod Hrvatske pošte d.d., drugih davatelja poštanskih usluga, logističkih tvrtki, telekomom operatera, osiguravajućih društva, poslovnih banaka, institucija platnog prometa i financijskih usluga. Vertikalna prohodnost podrazumijeva rad na radnim mjestima višeg stupnja složenosti što podrazumijeva potrebu da nakon uspješno završenog srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje tehničar za poštanske i financijske usluge, učenici ostvaruju mogućnost i imaju visoku izlaznost na ispite državne mature, a nakon položene državne mature nastavak obrazovanja na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilište Sjever, Logistika i mobilnost, Tehničkom veleučilištu s prometnim /logističkim usmjerenjem, Fakultetu organizacije i informatike, Ekonomskom fakultetu i ostalim visokoškolskim ustanovama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
219 Elena Cindrić O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s Vašim prijedlogom kojim želite smanjiti broj programa navedene srednje škole. Nakon završene Osnovne škole u Skradu upisala sam Srednju školu u Delnicama, smjer Opća gimnazija te sam u četiri godine stekla kvalitetno znanje koje mi je pomoglo u daljnjem obrazovanju. Bez problema sam položila državnu maturu, te sam nakon završenog Pravnog fakulteta odlučila ostati živjet u Gorskom kotaru iz kojeg svakodnevno putujem raditi u Rijeku. Smatram da bi ukidanje smjerova u Srednjoj školi Delnice dovelo do još većeg iseljavanja stanovnika Gorskog kotara. Umjesto ukidanja smjerova i radnih mjesta potrebno je raditi na politici naseljavanja Gorskog kotara, a samim time bilo bi i više upisa u srednju školu. Programi koje nudi Srednja škola Delnice su kvalitetni i smatram da se zainteresiranoj djeci Gorskog kotara treba omogućiti upis u školu u Gorskom kotaru. Smatram da je upisna politika Srednje škole Delnice kvalitetna te da treba zadržati postojeće smjerove jer pružaju učenicima dobro obrazovanje i mogućnosti za daljnje školovanje. S poštovanjem, Elena Cindrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
220 Elizabeta Sabjić O D L U K U Poštovani izražavam neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.prema kojem se Gimnaziji Daruvar ukida jedan razredni odjel. U obrazloženju svog neslaganja u potpunosti se slažem s komentarom ravnateljice Gimnazije Daruvar, Romane Herout, koji ponavljam u cijelosti budući da sadrži detaljno argumentirana obrazloženja. "Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 8. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 9. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 10. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. " S poštovanjem, Elizabeta Sabljić, prof. psihologije, stručna suradnica i nastavnica psihologije Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
221 Elvira Dragan O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se Ekonomskoj i upravnoj školi, Split smanjuje broj razreda u smjeru ekonomist. Istovremeno povećanje broja učenika u razredu ukazuje i na to da ni samo Ministarstvo ne smatra da je interes za upis u Ekonomsku i upravnu školu Split smanjen, stoga je nelogično ukidati cijelo jedno razredno odjeljenje. Također je nelogično što Ministarstvo ukida broj razrednih odjeljenja diljem Republike Hrvatske bez prethodne najave i ponuđene mogućnosti osmišljavanja i uvođenja novih programa i kurikuluma, ako se postojeći smatraju nedovoljno modernima, korisnima i atraktivnima. Ekonomska i upravna škola Split, kao radno mjesto između ostalog i brojnim mentorima, itekako ima kadar koji ne samo da želi, nego i zna raditi, pa i na području osuvremenjivanja nastave. O tome svjedoči i projekt škole financiran iz Europskog socijalnog fonda, FINAME PRO-Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje u suvremenom društvu, koji je već iznjedrio dva nova kurikuluma, a koji se u školi uspješno provode. Osim toga, čak dva Erasmus+ projekta koja se u školi provode u ovoj školskoj godini pokazuju isti interes za znanjem i napredovanjem kako nastavnika, tako i učenika škole. U nadi da ćete preispitati odluku o upisima, srdačan pozdrav! Elvira Dragan, prof. Ekonomska i upravna škola, Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela
222 ELVIRA MACAN O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke smatram neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela. Konkretno u našoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci s dosadašnja 4 razredna odjela sa 88 učenika ostajemo na 3 razredna odjela sa 78 učenika što u praksi znači da će se za 4. godine stvoriti 7-8 ljudi koji će postati tehnološki višak samo u našoj školi. Kad pogledamo na razini cijele Hrvatske to je jako puno gubitaka radnih mjesta što će dovesti do ogromnog iseljavanja i demografskog pada stanovništva. S poštovanjem, Elvira Macan Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
223 ERIK ŠNELER O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice i sadašnji učitelj u školama Gorskog kotara ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prijedlog upisa mogao bi naštetiti ruralnim i pasivnim krajevima Hrvatske te još više ubrzati depopulaciju i demografski slom tih područja pa tako i Gorskog kotara. Popis stanovništva 2021. godine pokazao je da Gorski kotar svakih 10 godina gubi oko 3000 stanovnika. Ovakvim prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole pospješio bi se odlazak učenika iz Gorskog kotara u veće gradove u okruženju. Ovakva odluka bila bi još jedan čavao u lijesu ruralne Hrvatske. Nadam se da će MZO uvidjeti štetnost ovakve Odluke te će je revidirati u skladu s ciljem Vlade RH o pomoći pasivnim krajevima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
224 Esma Kolar O D L U K U Poštovani, Ne slažem se sa prijedlogom odluke, djeca trebaju imati pravo na obrazovanje. Ovim postupkom djecu, roditelje,zaposlenike škola stavljate u nezgodnu poziciju. Radim kao spremačica u Srednjoj školi Čazma, te vas molim da nam ne ukinete smjer opće gimnazije. Pozdrav! Esma Kolar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
225 evica kozera O D L U K U, I. Poštovani , u prijedlogu upisa za 1. razred za šk. 2022./23. godinu uočeno je da za Drvodjeljsku i strojarsku školu RIJEKA nije predviđeno za upis 3 razreda nego 2 razreda bez mogućnosti upisa STOLARA. Napominjem da smo ove školske godine upisali 3 razreda i da smo isto tako predvidjeli 3 razredna odjela za sljedeću školsku godinu, naravno sa zanimanjem STOLAR, dakle NE radi se o povećanju broja razrednih odjela. Navedeno zanimanje STOLAR je od izuzetne važnosti za PGŽ jer kako znate naše drvo, drvo Gorskog kotara treba obraditi. Jedina smo škola u PGŽ koja obrazuje zanimanje stolar i ukidanjem istog nanijela bi se ogromna šteta u razvoju obrtništva naše županije. Sada imamo učenike u 2.om i 3.-em razredu te želimo nastaviti tradiciju upisa učenika STOLARA u našu školu samim tim što imamo sve uvjete od klasične do CNC tehnologije te sada imamo i veći broj licenciranih radionica za naukovanje za što se isto škola pobrinula najvećim djelom. Napominjemo da je naš učenik ove godine osvojio 1.-o mjesto na međužupanijskom natjecanju Stolara u Splitu i sada se priprema za državno natjecanje. Onemogućavanjem upisa STOLARA nanosimo kako sam rekla veliku štetu PGŽ u povezivanju obrazovanja s tržištem rada gdje se svaki dan traži zanimanje STOLAR. Molim Vas da omogućite upis STOLARA u Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka kako bi nastavili upis tradicijskog deficitarnog zanimanja, sp, Evica Kozera,dipl.ing. Ravnateljica Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka ( stari naziv Strojarsko brodograđevna škola za ind. i obr. zan. Rijeka) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
226 Filip Babok O D L U K U Poštovani, pišem u osobno, ali i u ime svih djelatnika Medicinske škole Ante Kuzmanića u Zadru. Kako vam je poznato, naša je škola zatražila podizanje upisne kvote za smjer "medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege" s postojeća 2 razredna odjeljenja na 3. Razlog za isto je sam po sebi razumljiv te ponajprije leži u potrebama tržišta. Zahtjev za podizanje upisne kvote je planiran u dogovoru i suradnji s osnivačem škole (županijom) te Zadarskom bolnicom. Nadalje, ova je škola u statusu RCK (Regionalnog centra kompetentnosti) u sektoru zdravstva za županiju ali i šire područje tako da školu nerijetko pohađaju učenici s područja Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Ukratko, povećanjem upisne kvote za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar uvelike bi se pomoglo korisnicima zdravstvenog sustava, tržištu rada ali i školstvu RH u cjelini. Filip Babok, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
227 Fran Grenko O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
228 FRANKA FRANČEŠEVIĆ O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se u našoj školi ne planira razredni odjel Opće gimnazije, iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. S poštovanjem, Franka Frančešević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
229 Gabrijela Skender O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice smatram nužnim da se učenicima ponudi srednjoškolsko obrazovanje što bliže mjestu njihovog stanovanja. Podržavam upisnu politiku svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
230 Galjina Venturin O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., prema kojoj se Klasičnoj gimnaziji ukida jedan razredni odjel učenika klasičara početnika, učenika koji počinju učiti latinski i grčki u srednjoj školi, te se umjesto šest odobrava upis učenika u pet razrednih odjela. Napominjem da je Klasična gimnazija u Zagrebu jedina javna škola u RH koja svoj program u potpunosti posvećuje upravo klasičnome obrazovanju. Svake školske godine Klasična gimnazija upisuje jedan razredni odjel klasičara nastavljača, učenika koji su u osnovnoj školi učili klasične jezike te jedino u Klasičnoj gimnaziji mogu nastaviti svoje obrazovanje po klasičnome programu. Ističem da klasično obrazovanje omogućava učenicima stjecanje širokog gimnazijskog obrazovanja jer pruža podjednaku zastupljenost društveno-humanističke i prirodoslovne skupine predmeta uz učenje brojnih stranih jezika. Učenici Klasične gimnazije uspješno polažu državnu maturu te biraju i uspješno upisuju raznolike studijske programe. U Gradu Zagrebu gimnazijski učenici čine oko 40 % srednjoškolske učeničke populacije. Budući da je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, smatram da je smanjivanje broja gimnazijskih odjela u Klasičnoj gimnaziji sa šest na pet u školskoj godini 2022./23. nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Nadam se da ćete uvažiti argumente o važnosti klasičnog gimnazijskog obrazovanja te odobriti Klasičnoj gimnaziji upis pet razrednih odjela klasičara početnika i jedan razredni odjel klasičara nastavljača. S poštovanjem, mr.sc. Galjina Venturin, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
231 Gimnazija Karlovac O D L U K U Poštovani, uz razumijevanje vaših napora pri usklađivanju broja raspoloživih upisnih mjesta i obrazovnih programa za prvi razred srednje škole i broja učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole, želim ukazati na problem koji nastaje odobravanjem 6 (umjesto traženih 7) razrednih odjela u Gimnaziji Karlovac. Svjedoci smo problema koji je nastao višegodišnjim ograničenjem upisnih kvota za razredne odjele u našoj školi jer je značajan broj učenika, koji su zadovoljavali upisni prag ostajao neupisan i morao tražiti školu s gimnazijskim programom izvan mjesta stanovanja. Kako smo jedina gimnazija u Karlovačkoj županiji, stalno se trudimo osnažiti odobrene programe materijalno i kadrovski ne bismo li učenicima osigurali kvalitetan rad i dobre rezultate. Potporom Osnivača, a temeljem anketiranja učenika završnih razreda osnovnih škola i interesa nastavnika naše škole ,tražili smo i ishodili suglasnost MZO za formiranje razrednog odjela opće gimnazije dijelom predmeta na engleskom jeziku, planirajući ga kao dodatni razredni odjel. Prijedlogom MZO Gimnazija Karlovac mogla bi upisati učenike u 6, a ne 7, razrednih odjela, što nas opet vraća na početnu poziciju, dodatno otežanu saznanjem da bismo upisali jedan razredni odjel opće gimnazije manje, a interes za opću gimnaziju je u porastu. Ovim putem tražim preispitivanje postojećeg upisnog prijedloga, u nadi da će biti prepoznat rad i rezultati učenika i nastavnika Gimnazije Karlovac kao jamstvo očuvanja ugleda naše škole i obrazovnog sustava u cjelini. Hvala na razumijevanju i suradnji! Snježana Štranjgar, ravnateljica Gimnazije Karlovac Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini odobrilo Gimnaziji Karlovac kombinirani razredni odjel opće gimnazije i opće gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku od 28 učenika u jednom razrednom odjelu. Ako tijekom prijava učenika škola ostvari dovoljan broj učenika u programu opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će prihvatiti predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
232 Glazbena škola Muzički Atelje O D L U K U Poštovani. Molim Vas unos strukture upisa za pripremni i prvi razred srednje Glazbene škole Muzički Atelje za šk. god. 2022./23. PROGRAM OBRAZOVANJA trajanje obrazovanja (godine) broj razrednih odjela broj učenika Glazbenik-program srednje škole 4 1 25 Glazbenik-pripremno obrazovanje 2 1 25 S poštovanjem, za Muzički Atelje - ravnatelj Zdravko Miladin, mag.mus. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
233 Glazbena škola Pavla Markovca O D L U K U Godine 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukinulo je dodatne bodove za upis u srednje škole koji su se dodjeljivali učenicima koji su završili glazbene i plesne škole ili učili drugi strani jezik. Učenici i njihovi roditelji su nezadovoljni i smatraju velikom nepravdom što se dodatni trud njihove djece ne nagrađuje. Nije jednostavno ići u jednu školu ujutro a u drugu poslijepodne. Svi koji pohađaju dvije škole imaju manje vremena i za sebe i za obaveze u osnovnim i srednjim školama ali su zato jako dobro organizirani. Smatramo da su time nedopustivo diskriminirani učenici umjetničkih škola u odnosu na djecu koja se bave sportom. Obzirom da mladi umjetnici, osim što pohađaju nastavu i to 6 sati tjedno (npr. u završnom razredu osnovne glazbene škole) da bi savladali gradivo moraju kod kuće provesti uz instrument svakodnevno najmanje sat vremena a u pripremanju za natjecanje i po 2 sata dnevno uz svu nastavu (što je još dodatno 7-14 sati tjedno, uz onih 6), to ih u startu stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na sportaše čiji se trud boduje kod upisa u srednju školu. Glazbenici idu u glazbenu školu i obrazuju se, za razliku od sportaša koji ne idu u sportsku školu i ne polažu ispite a i jedni i drugi sudjeluju na natjecanjima. Kroz ovakvo umjetničko osnovno i srednje obrazovanje stasali su mnogi naši priznati umjetnici čija imena ovdje ne bih navodio jer ih ima podosta. Niko Marušić, ravnatelj Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
234 Glazbena škola Pavla Markovca O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojemu Glazbena škola Pavla Markovca u Zagrebu gubi pravo na upis jednoga razrednog odjeljenja Osnivač, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, nam je u strukturi upisa koju smo tražili za upis u 1.sr. odobrio koliko smo tražili 47 učenika i 3 razredna odjeljenja. MZO nam je odobrio 48 učenika za upis u 1. razred srednje glazbene škole i 2 razredna odjeljenja umjesto 3 dosadašnja što nam čini veliki problem budući da mi kao umjetnička škola radimo u manjim skupinama. Članak 54. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kaže: (3) Broj učenika u razrednome odjelu i obrazovnoj skupini umjetničkih škola određuje se prema specifičnostima izvođenja nastave. Državni pedagoški standard Srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja članak 23. stavak 1.2 koji govori o Prostornim uvjetima za izvođenje umjetničkih programa 1.2. Specijalizirane učionice jesu: – učionica za pojedinačnu nastavu, – učionica za grupnu nastavu (2 – 8 učenika), – učionica za skupnu nastavu (razredni odjel 10 – 20 učenika), –kabinetnastavnika. Niko Marušić, prof., ravnatelj Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
235 Goran Beljan O D L U K U Poštovani! Izražavam veliko nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj je u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana iz Ogulina umjesto dosadašnjih pet prvih razreda odobren upis samo tri prva razredna odjela. U školskoj godini 2022./2023. ukida se smjer ekonomist, a prijedlogom ove Odluke, dva različita programa (opće i jezične) gimnazije bila bi spojena u jedan kombinirani razredni odjel. U školskoj godini 2021./2022. upisano je u dva prva razreda gimnazije 33 učenika, a u smjer ekonomist sedamnaest učenika. Sada je plan da se broj učenika upisanih u gimnaziju smanji s 33 na 28, a ekonomski razred ukine, što je 22 učenika (cijeli jedan razred) manje samo u jednoj školskoj godini! Umjesto da se potiče razvoj i naseljavanje manjih sredina u Hrvatskoj, ovakvim se prijedlogom Odluke čini upravo suprotno. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana u Ogulinu pripada kategoriji škola unutar brdsko-planinskoga područja, a prema Programu razvoja brdsko-planinskih područja iz 2022. godine želi se potaknuti razvoj takvih sredina kao poželjnih mjesta za život i rad mladih ljudi kako ne bi morali zbog obrazovanja napustiti sredine u kojima žive dok je prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti iz 2021. godine planirano povećanje, a ne smanjenje broja gimnazijskih razreda kako bismo dostigli prosjek Europske unije. Ovakvim prijedlogom Odluke to se sigurno ne postiže. S poštovanjem, Goran Beljan, dipl. inž. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
236 GORAN BUKOVAC O D L U K U Poštovani, iako nismo osnivači Srednje škole Otočac i nemamo ingerenciju nad istom, nastavno na Vaš prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem nije planiran upis učenika/ica u obrazovni smjer Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac, smatramo da je prije donošenja takvog Prijedloga bilo potrebno provesti detaljnu analizu rezultata/posljedica koje će takva Odluka donijeti. Na prvu, jedna od najvećih negativnih posljedica je odlazak mladih ljudi, odnosno učenika/ica koji će biti prisiljeni napustiti svoje mjesto stanovanja i najvjerojatnije se više neće ni vratiti jer će završetkom srednjoškolskog obrazovanja lakše naći zaposlenje u mjestu u kojem su se školovali ili će nastaviti svoje obrazovanje i završetkom istog povećati si šanse za zaposlenje u većem gradu. Područja kao što je Ličko-senjska županije već dugi niz godina se bore protiv odljeva mladog i obrazovanog stanovništva, ali i stanovništva kojeg se tek treba obrazovati što rezultira posljedicom da je na području Ličko-senjske županije pretežito staro stanovništvo i da je Lika, a samim time i Otočac, svakim danom sve opustošenija i to predstavlja velik problem ne samo Lici već i cijeloj Hrvatskoj. Mišljenja smo da je prije ove Odluke trebalo svim školama u kojima se planira onemogućiti upis u neki od postojećih obrazovnih smjerova, omogućiti zamjenski, odnosno omogućiti novi smjer kojim će se učenici/ice zadržati u svojem mjestu. Osnivači obrazovnih ustanova i nadležno Ministarstvo trebali bi omogućiti prilagodbu svojih obrazovnih programa prema potražnji na tržištu rada. Kada bi se pristupilo kreiranju obrazovnih programa i zanimanja prilagođenih potražnji na tržištu rada i stvarnim potrebama mladih u suvremenom dobu, niti jedna škola ne bi bila protiv privremene obustave upisa u određeni obrazovni smjer jer bi znali da će se omogućiti upis u neki novi obrazovni program i tako zadržati mlade na svom području. Provedbom ove Odluke šanse za održivi i cjelovit razvoj ruralnih područja, kojem pripada i grad Otočac, naprosto nemaju izgleda. Čitajući već dostavljene komentare iz srednjih škola diljem Hrvatske, ali i ostalih institucija i ustanova, uočljivo je da velika većina ima stav identičan, zbog činjenice jer ruralna područja zauzimaju preko 90% teritorija Republike Hrvatske. Uvjereni smo da ćete razmotriti ne samo ovaj komentar već i sve ostale te da ćete konstruktivne prijedloge i komentare uvažiti i ugraditi u Odluku na zadovoljstvo učenika i njihovih učitelja. S poštovanjem! Gradonačelnik Otočca, Goran Bukovac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
237 GORAN DRAŠČIĆ O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s odlukom koja se tiče Drvodjeljske i strojarske škole u Rijeci, vezano za izostanak upisa učenika u zanimanje STOLAR (JMO). Zanimanje stolar je deficitarno, ali što je najvažnije postoji realna potreba za tim zanimanjem na tržištu rada i učenici koji završe potrebno obrazovanje bez većih problema pronalaze posao po završetku škole. Drvodjeljska i strojarska škola u Rijeci (stari naziv: Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja) aktivno surađuje s tržištem rada, sudjeluje u povećanju broja licenciranih radionica i u svakom pogledu radi na promociji svih obrtničkih zanimanja. Uz ove i sve ostale razloge koji su naveli kolege, pridružujem se zamolbi da se Drvodjeljskoj i strojarskoj školi u Rijeci odobri upis stolara. S poštovanjem. Goran Draščić, dipl. ing. Nastavnik drvodjeljske grupe predmenta i praktične nastave Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
238 Goran Jerbić O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje se Srednjoj školi Delnice smanjuje upisnih mjesta i smjer ekonomije, te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
239 GORAN RUKAVINA O D L U K U Poštovani, kao zaposlenik Ekonomske škole, Imotski izražavam svoje apsolutno nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednoga odjela za zanimanje ekonomist. Zanimanje je odobreno od strane našega osnivača, Splitsko-dalmatinske županije, te smo ostali zatečeni i iznimno neugodno iznenađeni njegovim ukidanjem. Sjedište naše škole je u gradu koji ima status brdsko-planinskoga područja, a gravitiraju nam učenici iz okolnih ruralnih područja koji većinom ne bi niti nastavili školovanje da moraju ići dalje od obitelji. Ukidanjem razrednoga odjela za zanimanje ekonomist potaklo bi se ionako naglašeno raseljavanje stanovništva u kraju koji je već značajno demografski devastiran. Zaključno, smatram da bi usvajanje ovakve Odluke o upisu imalo pogubne posljedice po učenike, roditelje, nastavnike i sve stanovnike područja iz kojega dolaze naši učenici. Donekle mi je jasna ekonomska logika kojom se vodi resorno ministarstvo, no ovdje se radi o ljudima i njihovim sudbinama, a to bi, mislim, svakako trebalo biti na prvome mjestu. Goran Rukavina, prof. savjetnik Ekonomska škola, Imotski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
240 GORANA MANDARIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem htjela bih izraziti nezadovoljstvo prijedlogom o ukidanju obrazovnog programa Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac u sljedećoj školskoj godini iz pozicije nastavnice hrvatskoga jezika. Naša škola već dugi niz godina obrazuje poslovne tajnike koji su nakon završene škole ili spremni za tržište rada ili za nastavak školovanja nakon položene državne mature. Neshvatljivo mi je da ćemo prekinuti taj niz i onemogućiti osnovnoškolcima s naših područja pravo upisa u navedeni program koji je osobito izbor djevojkama. Naime, u našoj Školi od trogodišnjih obrazovnih programa obrazujemo samo automehaničare, autoelektričare i elektromehaničare što su svakako programi za mladiće. Trogodišnji program Prodavač također nam je ukinut i time je naša Škola izgubila trogodišnji program koji su pretežno upisivale djevojke sa slabijim općim uspjehom iz osnovne škole. Takva odluka dovela je do njihova povećanog zanimanja za program Poslovni tajnik. Međutim, ovom odlukom i taj im se izbor oduzima. Kamo ih sada usmjeriti? Vjerojatno u neku drugu školu koja nudi program Prodavač ili Poslovni tajnik, ali takve više nema u Ličko-senjskoj županiji. Bili smo jedini, a ovime u potpunosti gasite navedena zanimanja na našim područjima. Neka onda odu u neku veću sredinu, bio bi jedan od odgovora. Iako takva sredina nudi široku paletu mogućnosti, neka djeca, pogotovo iz ruralnih krajeva, nisu za odlazak od kuće što zbog teške prilagodbe u novom okruženju, što zbog loše financijske situacije. Pritom nikako ne smijemo zaboraviti i na djecu s posebnim potrebama kojima je odlazak posljednja opcija. Stoga imajte malo empatije prema takvoj djeci. Nemojte ih u startu zakidati za obrazovanje i stvarati im dodatne barijere. Omogućite im da izaberu zanimanje u skladu sa svojim mogućnostima i uspješno završe srednjoškolsko obrazovanje. Umjesto da školama s malim brojem učenika pomognete u promidžbi zanimanja i otvorite raspravu kako privući učenike u ruralne sredine i koje im nove programe ponuditi, ovime ste nas još više unazadili i napravili izvrsnu antipromidžbu programa i naše Škole. A da i ne govorim o tehnološkim viškovima koji uistinu nisu potrebni u ionako već narušenim vremenima. Sve se to nepovoljno odražava na demografsku sliku našeg osiromašenog kraja pa Vas molim za još jedno razmatranje prijedloga. U iščekivanju povoljnog odgovora za našu Školu, ali i ostale škole pred istom odlukom! Srdačno Gorana Mandarić, nastavnica hrvatskoga jezika Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
241 Gordana Božičević O D L U K U Smatram da o prijedlogu ukidanja odjela poslovnog tajnika i prodavača u Srednjoj školi Otočac treba još jednom dobro razmisliti. Općenito za Liku i za naš grad jedan učenik znači jako puno, a ukidanjem odjela poslovnog tajnika i prodavača djeca će otići u neki drugi veći grad. Lika je specifična, jer tu živi 8 ljudi na kilometar kvadratni, stoga samo jedno dijete koje radi škole ode iz grada stvara veliki gubitak. Razredni odjeli u Lici ne bi trebali biti brojni kao u drugim županijama, jer tu nema ljudi. Zato smatram da odjel poslovnog tajnika i prodavača treba zadržati i dalje, jer tih petnaestak učenika koji će u ovom gradu upisati srednju školu, za lokalnu zajednicu znače puno. U protivnom će naša županija ostati lijepa, ali pusta. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
242 Gordana Dajč O D L U K U Poštovani, profesorica sam tjelesne i zdravstvene kulture u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Vrlo neugodno sam iznenađena Vašom Odlukom o ukidanju upisa u 1. razred za zanimanje komercijalist sportaš u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Naime, naša Međimurska županija jedna je od najaktivnijih županija u okviru sporta i rekreacije. Mnogo naših sportskih klubova i udruga ulaže u rad s mladima u niz sportova. Između ostalog u Međimurskoj županiji organiziraju se trailovi, polumaratoni, podržavaju se sportske manifestacije, grade i obnavljaju dvorane. Sport je najbolja promocija jedne regije. Želja svih nas koji sudjelujemo u odgoju i obrazovnju mladih je potaknuti ih na bavljenje sportom i usaditi im navike za cjeloživotno bavljenje sportom radi zdravlja i poboljšanja kvalitete života. Naši osnovnoškolci uključeni su u mnoge sportske klubove i zbog toga im je srednjoškolsko usmjerenje komercijalist sportaš (prilagođeno njihovim specifičnim potrebama) u domicilnoj županiji veoma interesantno jer im daje mogućnost da uz kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje i dalje svakodnevno treniraju ne gubeći nekoliko sati na putovanje u susjednu županiju radi obrazovanja. Naime, svi ti perspektivni sportaši upisivati će srednju školu u susjednoj županiji, čime gubimo učenike i sportaše u našoj županiji, a oni pak odlaskom u susjednu županiju na školovanje gube mnogo vremena na prijevoz. U ranim jutarnjim satima odlaze u školu, vraćaju se kasno poslije podne svojim kućama, svaki dan treniraju, malo vremena im ostaje za školske obaveze, subotom su na sportskim natjecanjima.... veoma malo vremena imaju za odmor i učenje. Nemojmo ih dovesti u situaciju da biraju hoće li odustati od sporta zbog blizine škole. Ujedno smo dosadašnjih godina u našoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec polučili brojne sportske uspjehe na Županijskoj i Državnoj razini sa našim sportašima – komercijalistima. Iznjedrili smo brojne vrhunske sportaše (Filip Ude, Tijana Tkalčec (Korent), Dejan Mezga, Nino Baša, Jurica Pavlic, Kristina Lesjak, Krešimir Trojnar, Luka Vrbanec, Sanela Jurinec, Sandra Paović, Tanja Delladio...). Molim Vas da nam odobrite upis usmjerenja komercijalist sportaš u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec - u županiji koja prva u Hrvatskoj nosi naslov Europske regije sporta. Unaprijed zahvaljujem Gordana Dajč, prof. savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
243 Gordana Grgić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Gordana Grgić, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
244 Gordana Juran-Ratković O D L U K U PRIJEDLOG: Ovim putem želim predložiti nadopunu (unutar Strukture) Prijedloga odluke o upisu učenika u Srednje škole koja se odnosi na Srednju školu "Ivan Seljanec" Križevci u Koprivničko-križevačkoj županiji i to tako da se u Strukturu vrati razredni odjel Pomoćnih kuhara i slastičara koji je predviđen planom škole i koji je dobio suglasnost osnivača. PROBLEM: Stručne službe Srednje škole "Ivan Seljanec" Križevci svake godine prate potrebe za obrazovanjem učenika s teškoćama u Križevcima i široj okolici. Kako prošle školske godine nije bilo potreba za upisom učenika po posebnom programu s područja Križevaca i okolice, Škola tada i nije predvidjela upis učenika s teškoćama u pomoćno zanimanje. Dogodilo se da smo umjesto toga predvidjeli poseban odjel prodavača i da je zbog smanjenog interesa za upis u zanimanje prodavač, taj odjel spojen sa zanimanjima kuhar i konobar. ISTRAŽIVANJE I ANALIZA: Međutim ta se situacija ove godine značajno promijenila. U kontaktu s osnovnim školama iz područja Križevaca i okolnih općina, COOR-om Križevci te s upravnim odjelima koji obavljaju poslove državne uprave u gradovima Križevci i Vrbovec, ustanovili smo da će se u zanimanje Pomoćni kuhar i slastičar u školskoj godini 2022./23. upisati najmanje 7 učenika s većim teškoćama koji imaju rješenje za pohađanje posebnog programa i to: COOR Križevci- 2 učenika; OŠ Vladimir Nazor Križevci – 1 učenik; OŠ Ljudevita Modeca – 1 učenik; OŠ Grigor Vitez Žabno – 1 učenik; Upravni odjel Vrbovec – 2 učenika Kako smo jedina Srednja škola u Gradu Križevcima koja upisuje učenike po posebnom programu (TES) za pomoćna zanimanja, a upisujemo i učenike s područja okolnih općina i s područja Grada Vrbovca i okolice (koji su blizu iako pripadaju Zagrebačkoj županiji) smatramo da je nužno odobriti upis u zanimanje Pomoćni kuhar i slastičar. RAZLOZI ZBOG KOJIH JE POTREBNO DA SE ODJEL POMOĆNIH KUHARA I SLASTIČARA UPISUJE U U SREDNJU ŠKOLU „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./23. 1. Radi se o učenicima s većim teškoćama koji nisu samostalni, odrasli su u manjim ili ruralnim sredinama i ne mogu samostalno daleko putovati, naročito ne u veće sredine u kojima se slabije snalaze. 2. Obitelji većine ovih učenika lošeg su socioekonomskog statusa i materijalne im prilike ne dopuštaju da voze djecu u škole koje su udaljenije. 3. U Koprivničko-križevačkoj županiji nema smanjenja broja učenika u osmim razredima, dapače imamo i lagano povećanje broja učenika. Ostanakom ovog odjela neće doći do povećanog zapošljavanja ni povećane satnice. 4. Roditelji učenika koji bi šk.g. 2022./23. trebali pohađati ovaj odjel kontaktiraju Školu tijekom čitave školske godine oko informacija o upisu. 5. Možda i najvažniji razlog – ukidanjem ovog odjela došlo bi do opasnosti da se djeci s ozbiljnim teškoćama uskrati mogućnost da steknu obrazovanje i kvalifikaciju koja će im omogućiti da ne budu na teret ovom društvu. Naši učenici mogu u ovom zanimanju steći vještine i znanja te se zaposliti i biti ravnopravni članovi društva. Mnogi od njih zaposleni su u Čokolateriji Hedona, socijalnom poduzeću u susjedstvu škole koje je osnovala Udruga invalida Križevci i s kojom kao škola uspješno već godinama surađujemo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
245 GORDANA KUNDID O D L U K U Poštovani, ne slažem se prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022/23.Profesor sam kemijske grupe predmeta u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar. Izražavam zabrinutost o ukidanju usmjerenja ekološki tehničar. Usmjerenje ekološki tehničar upisujemo od 1999-e godine, a upisna politika škole je da ga upisujemo svake dvije godine . Druge dvije godine upisujemo usmjerenje kemijski tehničar. U školskoj godini 2020/21 i školskoj godini 2021/22 upisivali smo usmjerenje kemijski tehničar, a sada je došao na red ekološki tehničar. Od 2018/19, dakle već četiri godine radimo po novom kurikulumu koji je prilagođen novim potrebama u ekologiji. Ovo zanimanje je prepoznato od strane roditelja i učenika. Nikad nismo imali problema s upisima. Osim toga, na Sveučilištu u Zadru postoji Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na kojem se upisuju dva preddiplomska studija: Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Podvodne znanosti i tehnologije te dva diplomska studija: Održivo upravljanje vodenim ekosustavima i Mediteranska poljoprivreda. Naši učenici upisuju spomenuta zanimanja. Unutar sektora zanimanja postoji vertikalna prohodnost prema fakultetu. U školi imamo opremljen laboratorij u što je uloženo dosta novaca. Godinama smo sudjelovali na natjecanju Eko kviz "Lijepa naša" ,a isto tako sudjelujemo na natjecanju WordSkill Croatia u disciplini Eko laboratorij. Već 20 godina naša škola organizira ekološku manifestaciju "Eko dani" gdje kroz različite aktivnosti jačamo ekološku svijest. Ovogodišnja tema je: Park-zeleno srce grada. Politika Europske unije je da promovira digitalno i zeleno. U agendu svakako spada ovo zanimanje. Stoga smatram da je potrebno izvršiti upis zanimanja ekološki tehničar ili odobrite upis sličnog zanimanja-kemijski tehničar. Gordana Kundid, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
246 Gordana Ljubej O D L U K U Poštovani,slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika 1 .r. srednje škole Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
247 Gordana Matolek Veselić O D L U K U Poštovani, kao roditelj maturantice XII. gimnazije u Zagrebu ne slažem se s predloženom upisnom politikom i smanjenjem gimnazijskih razrednih odjeljenja. Nedopustivo je da se s jedne strane ulaže u razvoj infrastrukturnih kapaciteta te se gradi prekrasna nova gimnazijska zgrada na drugoj lokaciji i istovremeno se smanjuju upisne kvote. Zanima me za koga se grade zgrade i ulažu golema financijska sredstva, kada znamo da svaki dom ili zajednicu čine ljudi. Godinama je XII. gimnazija opstajala u nevjerojatnim uvjetima za učenike i profesore te su postizani izvrsni rezultati. Sada se pruža mogućnost boljih uvjeta rada, a ovdje se planira smanjenje broja upisanih učenika. To znači smanjenje obrazovanih mladih ljudi u zemlji koja se bori s odljevom mozgova. Ne zaboravimo da se ne može dovijeka očekivati od entuzijastičnih profesora da u svakakvim uvjetima daju svoj maksimum. Ne smijemo izgubiti tu presudnu snagu za prosperitet naše nacije. Potrebno je što više školovanih ljudi i za to im treba dati priliku. Ne smanjujte upisne kvote! Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
248 Gordana Palaić O D L U K U Poštovani, jedno od temeljnih prava čovjeka je pravo na školovanje. Ukidanjem školskih programa mnogima bi to pravo bilo zakinuto jer bi putovanje u drugi grad značilo povećanje troškova školovanja za roditelje koji su u financijski nezavidnom položaju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
249 Gordana Podobnik O D L U K U Gorski kotar je dio Hrvatske često nezamjetan jer smo tihi i samozatajni, vrijedni i šutljivi. I polako se otima Gorskom kotaru, počevši od šuma, i šumskog bogatstva još davnih godina, pa su polako oduzete nam pošte, banke, benzinske... Sela se gase. Znamo da ljudi ima manje, ali promjenom strukture profila u organizaciji Srednje škole Delnice koje nudi Ministarstvo neće se popularizirati život, niti zadržati mlade. Krenut će u škole dalje, a tko ode u školu u gradove kao Rijeka,Zagreb... tamo i ostane. Dajem podršku djelatnicima Srednje škole koji pokušavaju kvalitetom djeci omogućiti raznolikost u obrazovanju, širinu spoznaja i humanost jer u manjim grupama vidljiva je svaka individua i njene potrebe. Gordana Podobnik, učitelj savjetnik Ravna Gora Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
250 Gordana Žubrinić O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom upisa u prvi razred Srednje škole Otočac u sljedećoj školskoj godini. Smatram da vaš prijedlog nije u skladu sa svim vrlo važnim čimbenicima, a to su: - ova škola je nastala iz "trgovačkog praktikuma" i jedini smo u županiji koji obrazujemo u zanimanju prodavač, - postoji još uvijek velika zainteresiranost učenika za zanimanje poslovni tajnik i prodavač, - povećanje broja učenika u razrednim odjelima ima za posljedicu lošiju kvalitetu nastave. Ministarstvo na ovaj način želi uštedjeti s manjim brojem nastavnika, što ide na štetu učenicima, - učenici u usmjerenju poslovni tajnik i prodavač stječu vrlo dobra znanja te su osposobljena kako za tržište rada, - učenici u usmjerenju poslovni tajnik mogu se upise na mnogobrojne fakultete, a i u Otočcu postoji mogućnost nastavka školovanja na upravnom pravu - učenici koji imaju zdravstvenih problema (nažalost, ima ih sve više) imaju mogućnost se uključiti u program poslovni tajnik i prodavač jer ih Centar za profesionalnu orijentaciju upravo šalje u ta usmjerenja. Smatram da sve dok postoji veliki interes učenika i njihovih roditelja za usmjerenje posloni tajnik i prodavač, ne treba ga ukidati jer će to stvoriti štetne posljedice u društvu. Gordana Žubrinić nastavnik ekonomske grupe predmeta u Srednjoj školi Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
251 GRAD BUJE-BUIE O D L U K U Poštovani, Grad Buje-Buie na čijem području djeluje Srednja škola Vladimir Gortan Buje u strukturi upisa za školsku godinu 2022./2023. planirala je i unijela u aplikaciju za e-upise: 1. jedan razredni odjel Opće gimnazije s 24 učenika 2. dva razredna odjela Hotelijersko-turističkog tehničara s 24 učenika po odjelu kao i svih prijašnjig godina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je predvidjelo jedan razredni odjel Opće gimnazije s 28 učenika i samo jedan odjel Hotelijersko-turističkog tehničara s 28 učenika. U srednje škole na području Grada Buje Buie upisuju djeca sa područja cijele Bujštine. Uvjerenja smo da će predložena struktura upisa i postojanja svega jednog odjeljenja Hotelijersko turističkog tehničara biti nedostatna obzirom da desetljećima Škola upisuje dva odjeljenja sa po 24 učenika čime je itekako potkrijepljena opravdanost za dva odjeljenja. Osim nedostatne kvote upisa djece (uvijek je upisano preko 40 djece), zasigurno će biti narušena kvaliteta rada u "novom" razrednom odjelu zbog većeg broja učenika. Povrh svega navedenog, dovest će u pitanje radna mjesta zaposlenika. Područje Grada, kao ruralno područje ima visokorazvijen cjelogodišnji turizam i nije upitna potražnja tržišta rada za hotelijersko turističkim tehničarima. Nije prihvaćen U skladu s Nacionalnim programom otpornosti i oporavka 2021. - 2026. u kojemu su navedene mjere optimizacije i racionalizacije strukovnog obrazovanja potrebno je smanjivati obuhvat učenika u suficitarnim strukovnim programima za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude, npr. četverogodišnji programi iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije (ekonomisti, komercijalisti, poslovni tajnici, upravni referenti) i sektora turizma i ugostiteljstva (hotelijersko-turistički tehničari). Isto tako, navedeno je da će se smanjivati rascjepkanost srednjih strukovnih programa, a okrupnjavanjem razrednih odjela i smanjenjem broja strukovnih zanimanja s malim brojem učenika omogućit će se podizanje kvalitete nastave i učenja temeljenog na radu, bolje financijsko ulaganje u opremljenost strukovnih škola te usklađenost s potrebama lokalnog/regionalnog tržišta rada.
252 Grad Čazma O D L U K U Nastavno na prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., molim Vas u ime građana Grada Čazme, Gradskog vijeća Grada Čazme i svoje osobno ime da ponovno razmotrite prijedlog ukidanja opće gimnazije u Čazmi. Grad Čazma u potpunosti se protivi prijedlogu Odluke kojom bi se ukinulo razredno odjeljenje opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma i nadamo se kako ćete još jednom razmotriti prijedlog reorganizacije srednjih škola. Svjesni smo malog broja učenika, no potpuno ukidanje opće gimnazije znači još veće iseljavanje iz ruralnih mjesta i još manje mogućnosti za naše mlade te gubitak radnih mjesta u kojima su većinom djelatnici s područja Grada Čazme. Sve navedeno direktno utječe na lokalnu zajednicu, naše razvoje projekte i budućnost malih sredina kao što je Čazma. Kako bi još više potaknuli upisivanje u Srednju školu Čazmu, Grad Čazma je u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom pokrenuo projektiranje izgradnje učeničkog doma koji bi se nalazio pored Srednje škole Čazma. Također, pokrenuta je procedura preuzimanja osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma od Bjelovarsko-bilogorske županije što također pokazuje da nam je školstvo od velikog interesa i želimo kao lokalna zajednica utjecati na poboljšanje kvalitete i uvjeta za naše učenike. Ovih dana među učenicima osmih razreda Osnovne škole Čazma provedena je anketa o zainteresiranosti upisa u gimnaziju koja je pokazala kako 34 učenika razmatra mogućnost upisa upravo u čazmansku gimnaziju. Anketu Vam dostavljamo u prilogu. Trenutno imamo 4 razreda učenika osmih razreda Osnovne škole Čazma, odnosno ukupno 69 učenika, od čega je 50-ak učenika na kraju 7. razreda imao opći uspjeh odličan ili vrlo dobar te svakako će velika većina njih upisati gimnazijske smjerove. Srednja škola Čazma je jedina srednja škola na našem području i opća gimnazija je jedino zanimanje koje škola može ponuditi za odlične učenike. Već nekoliko godina Srednja škola Čazma bezuspješno pokušava dobiti odobrenje nadležnih ministarstva za nova zanimanja iako bi za takvu reorganizaciju bila potrebna minimalna financijska sredstva odnosno nova zapošljavanja. Naša gimnazija bez obzira na mali broj učenika, generacijama ima veliki postotak upisa na fakultete, odlične rezultate kako na maturi tako i na brojnim županijskim ili državnim natjecanjima te smatramo da kvalitetom rada, opremom i stručnim kadrovima ni malo ne zaostaje za velikim gradovima. Odlazak na školovanje u susjedne gradove popust Bjelovara ili Ivanić Grada predstavlja veliki problem zbog smanjenih autobusnih linija (vlak ne postoji), osobito ukoliko se radi o djeci iz prigradskih naselja te će svakako to biti prepreka da pojedini učenici odustanu od željenog zanimanja. Ovakav način reorganizacije odnosno ukidanja gimnazijskih odjeljenja iz malih sredina svakako nije u skladu sa strategijama Republike Hrvatske već upravo suprotno – smanjiti će se broj visokoobrazovanih mladih osoba i još će se više povećati iseljavanje iz ruralnih sredina. Ova tema potaknula je veliku zabrinutost naših građana i Gradskog vijeća Grada Čazme. Nadamo se kako ćete ponovno razmotriti prijedlog odluke i kako ipak neće doći do ukidanja opće gimnazije u Čazmi ne samo zbog naših učenika već zbog utjecaja na cijelu lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
253 Grad Čazma O D L U K U Poštovani! Glede prijedloga Odluke kojom se, među ostalim, predviđa ukidanje smjera opće gimnazije u Čazmi, Grad Čazma, u ime svojih građana, izražava veliko neslaganje. Naime, ukidanjem smjera opće gimnazije, djeci i mladima s područja Grada Čazme i šire, ukida se mogućnost školovanja, a o tako čemu ne bismo uopće trebali raspravljati, kamoli dopustiti da se dogodi. Temeljem Ustava RH, obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima. Ovo je životni problem koji ne bismo trebali rješavati potezima pera. Ukidanje smjera opće gimnazije u Čazmi utjecat će negativno na učenike, roditelje, nastavnike, a u konačnici i na širu zajednicu. U 21. stoljeću, kad bismo djeci trebali pružati sve više mogućnosti, mi ih zakidamo i za ono što su imali do sada. Odluka u ovom obliku neće donijeti nikakvog dobra. Možda će značiti u jednom segmentu manje troškova za državu, ali ukupno gledano, svi će izgubiti, od mogućnosti za školovanje, do radnih mjesta. Kakvu poruku ovime dajemo našoj djeci osim da smo ih napustili i iznevjerili i da nam nije stalo do njih? Institucije su ovdje radi ljudi, stoga radimo svi zajedno u interesu naših građana, a posebno naše djece. Molimo da se predmetna Odluka promijeni te da se zadrži odjel opće gimnazije u Čazmi. Hvala! Gradonačelnik, Dinko Pirak, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
254 GRAD DARUVAR O D L U K U, V. Poštovani, kao čelnik i zakonski zastupnik Grada Daruvara izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. g., u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta i samim tim broj razrednih odjela, s tri na dva. Planirani broj upisnih mjesta i razrednih odjela prethodno je odobren od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije i smanjenje jednog razrednog odjela stvara probleme za daljnje funkcioniranje škole. 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje - dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. 2. Zbog razvoja školstva Grad Daruvar je pokrenuo gradnju Doma učenika srednjih škola, što je podržano od Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike iz drugih područja, koja su prometno manje povezana s našim gradom te je ukidanje razrednih odjela u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja Grada i Županije i njihovih obrazovnih resursa. 3. Gimnaziju upisuju i učenici s područja Pakraca i Lipika te s područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kad nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu nastavnici s učenicima. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u Gimnaziji opće-obrazovne programe i njihov broj također povećava broj upisnih mjesta u tu školu. 5. Prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. planira se povećanje upisa učenika u gimnazijske programe, a ono je trenutno u našoj županiji najniže. Ovim smanjenjem broja upisnih mjesta još više se potencira razlika između urbanih i ruralnih sredina. 6. Broj učenika 8. razreda u sljedeće tri godine u BBŽ-u i PSŽ-u raste, što je isto tako dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta barem zadrži ako ne i poveća. 7. Gimnazija Daruvar je uz Gimnaziju Bjelovar jedina škola u županiji koja se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, stoga smatramo da treba zadržati broj razrednih odjela kako bi učenici imali mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola. 8. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. Smanjenjem broja razrednih odjela kroz sljedeće 4 godine škola bi imala značajan broj djelatnika tehnoloških viškova. 9. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te smo mišljenja kako tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da broj razrednih odjela za učenike 1. razreda bude tri umjesto predložena dva. S poštovanjem, GRADONAČELNIK GRADA DARUVARA Damir Lneniček, univ. spec. oec. Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
255 Grad Delnice O D L U K U REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD DELNICE Gradonačelnik KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2170-6-50-3-22-8 Predmet: Srednja škola Delnice, upisi u prvi razred u šk.god. 2022./2023., Pismo namjere - dostavlja se Poštovani, Temeljem prijedloga Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja se nalazi na javnom savjetovanju, a prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, u Srednjoj školi Delnice će zbog eventualnog otvaranja programa šumarskog tehničara doći do zatvaranja jednog gimnazijskog i jednog ekonomskog četverogodišnjeg programa. Obzirom imamo informaciju da u Gorskom kotaru, Srednja škola Delnice ima najveći broj učenika u razrednim odjelima ekonomske škole, pitamo se zašto se upravo on namjerava ugasiti?! Unatoč svemu, stanovnici opstaju u području Gorskog kotara, a jedan od temelja opstanka je i Srednja škola Delnice koja će za dvije godine obilježiti 100 godina postojanja. Ova je škola u 10-ak godina izgubila gotovo polovinu učenika, a što danas znači: 111 učenika u 14 razrednih odjela. Nekome malo, a nama u Gorskom kotaru izuzetno puno! Od tih 111 učenika njih 33 pohađa ekonomski smjer. Smjer ekonomist u Delnicama po godinama pohađa 8+9+8+8 učenika – dakle ne može se govoriti o padu interesa učenika. Grad Delnice su najveće i centralno mjesto u Gorskom kotaru, administrativni centar i naselje kojem gravitira populacija cijelog područja. Većina goranskog stanovništva iz manjih se naselja doseljava u Delnice, obzirom pružamo koliko-toliko širok spektar mogućnosti za život. To se ujedno odnosi i na mogućnosti školovanja djece do punoljetnosti, kako ne bi morala svakodnevno putovati u Rijeku ili biti smještena u učeničkim domovima u gradovima koji učenicima srednjih škola pružaju tu mogućnosti. Mogućnost školovanja u mjestu stanovanja ili mjestu do kojega postoji mogućnost svakodnevnog (vremenski dovoljno kratkog) putovanja, i roditeljima, djeci, a i sustavu puno je prihvatljivija financijski, ali i sa svih drugih aspekata (odgoja, brige, praktičnosti,…). Želimo vjerovati da ste i sami svjesni kako je, obzirom na klimatske i prostorne uvjete, život u Gorskom kotaru težak te kako pokušavamo učiniti SVE da zadržimo mlade ljude i osiguramo njihov i naš opstanak. Još jednom ponavljamo da je ukidanje srednjoškolskih programa samo jedan korak prema zatvaranju Srednje škole Delnice, a samim time i gubitak još većeg broja stanovnika Gorskog kotara ili kako mnogi vole reći – Zelenog srca Hrvatske, te vas molimo da još jednom razmotrite prijedlog Odluke o upisima i na vrijeme za izmijenite. Unaprijed zahvaljujemo! S poštovanjem, Gradonačelnica Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
256 Grad Prelog O D L U K U Poštovani, moram istaknuti veliko nezadovoljstvo prijedlog ukidanja razreda ekonomskog smjera u Srednjoj školi Prelog. Srednja škola Prelog svime onime što čini posljednjih godina, postala je ključna za razvoj jednog mjesta kao što je Prelog. Svojim uspjesima, kvalitetnim radom, brojnim projketima koje provode, postali su pravi ambasadori našeg Preloga. Ukidanje ekonomskog razreda, odnosno smjera ekonomist, bila bi doista katastrofa za naš kraj. Prelog ima nešto manje od osam tisuća stanovnika, a skoro 5000 zaposlenih u nizu tvrtki. Naše gospodarstvo raste, šire se gospodarske zone, ulagači nam dolaze iz cijelog svijeta, izrazito smo izvozno orijentirani te nam za takav gospodarski potencijal nužno treba i kadar ovog usmjerenja. Stoga vas molimo da razmotrite odluku kojom ukidate razred ekonomskog usmjerenja u Srednjoj školi Prelog. Nama, Gradu Prelogu i njegovom gospodarstvu takav je način obrazovanja od izuzetne važnosti. Ljubomir Kolarek dr.med.vet. , saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
257 GRAD ROVINJ-ROVIGNO O D L U K U Poštovani, izražavamo naše nezadovoljstvo zbog smanjenja broja razrednih odjela prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 u Srednjoj školi Zvane Črnja i Talijanskoj srednjoj školi u Rovinju-Rovigno. Srednja škola Zvane Črnja je godine prilikom izrade strukture upisa u plan uvrstila četiri programa za koja imaju interes učenika i postoje potrebe Grada Rovinja-Rovigno, ali i šire okolice, a to su opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo, a što nam je u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole bilo i potvrđeno. Dana, 14. travnja 2022. godine objavljeno je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. te prijedlog upisa u Srednju školu Zvane Črnja u 3 razredna odjela: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za računalstvo. U strukovni kurikulum tehničar za računalstvo svake se godine upisuje 70-80% učenika s područja izvan grada Rovinja-Rovigno odnosno iz Poreča-Parenzo, Pazina, Vrsara-Orsera, Pule-Pola, Vodnjana-Dignano, Žminja, Kanfanara i drugih mjesta jer je to jedina škola na ovom području Istarske županije koja provodi navedeni program. Interes za upis u ovaj strukovni kurikulum je velik što dokazuju i podatci da se upisna kvota popuni drugi dan nakon otvaranja prijava te da na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu 2 razreda tehničara za računalstvo te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Obzirom na porast broja učenika u Županiji i našem Gradu te prepoznatljivosti kvalitete rada Srednje škole Zvane Črnja u cijeloj Istarskoj županiji kada govorimo o strukovnom kurikulumu tehničara za računalstvo, i ove godine očekujemo jako velik interes učenika za upisom u 1. razred. Slijedom svega navedenoga ovim molimo da uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju predvidite upis u dva razredna odjela tehničara za računalstvo. Uvidom u predloženi tekst Odluke iznenađeni smo činjenicom da u strukturu odjeljenja Talijanske srednje škole nije uvršten program za zanimanje prodavač, unatoč tome što u aplikaciji NispŠ nije bilo povratne informacije o tome. Plan upisa škole je potvrđen od strane Osnivača i bio je označen zelenom bojom potvrde Ministarstva. Učenici manjinskih škola ne mogu računati na veliki broj ponuđenih programa kao i njihovi vršnjaci u školama većinskog naroda, stoga su im već na početku mogućnosti izbora smanjene. Iz tog su razloga sve talijanske srednje škole, među kojima je i naša, oduvijek nastojale biti u što većoj mjeri polivalentne, odnosno upisnom su politikom nastojale ponuditi što veći broj i što kvalitetnije programe obrazovanja. Treba također naglasiti da planiranje programa ne iziskuje dodatne troškove jer Škola ima svu opremu i odgovarajući prostor za ispunjenje materijalnih uvjeta za izvođenje ovog programa. Uvrštenje zanimanja prodavač u Plan upisa Talijanske srednje škole od velike je važnosti za Školu jer je to jedini trogodišnji program u našoj obrazovnoj ponudi, a namijenjen je učenicima/cama koji žele što prije pristupiti tržištu rada. Tržište rada u Rovinju-Rovigno kontinuirano vapi za školovanim prodavačima napose od kada je podignuta kategorija svih hotela na najvišu razinu koji u svojoj ponudi imaju i vrhunske dućane. Sve veći broj gostiju visoke platežne moći koji boravi u našem gradu traži i vrhunsku uslugu u što spadaju i prodavači te je Gradu Rovinju-Rovigno iznimno važno imati i školovane ljude za zanimanje prodavač. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
258 GRAD SLUNJ O D L U K U Poštovani U Prijedlogu Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (koji je trenutno na javnom savjetovanju) za našu Srednju školu Slunj nije predviđen upis za zanimanje ekonomist te je korigiran broj učenika u pojedinim preostalim razrednim odjelima (opća gimnazija – 24 učenika i tehničar za računalstvo – 20 učenika) što se razlikuje od podataka u sustavu NISpuSŠ, putem kojeg je Srednja škola Slunj zatražila upis razrednih odjela (1 odjeljenje Opća gimnazija, 1 odjeljenje Teničar za računalstvo, 1 odjeljenje Ekonomist i 1 kombinirano odjeljenje Tokar, Vodoinstalater i Automehaničar), a koji je potvrdila Karlovačka županija kao Osnivač. Apeliramo ovim putem i molimo da se Srednjoj školi Slunj odobri plan upisa kako je i predloženo, iz više razloga: -Grad Slunj područje je od posebne državne skrbi, a po zadnjem popisu stanovništva drastično se smanjio broj stanovništva. Smatramo da bi ukidanjem usmjerenja ekonomista za posljedicu imalo egzodus i ovako malog broja stanovništva, jer iz statistika nam je poznato da učenici koji su upisali srednjoškolsko obrazovanje u nekom drugom gradu, obično tamo i ostaju. -Srednja škola Slunj jedina je srednja škola u krugu 50 kilometara (do najbližih u Karlovcu i Korenici), a učenici koji žive u Cetingradu, udaljeniji su za još 30 kilometara. Osim toga, kapaciteti učeničkih domova u Karlovcu i Korenici nisu dostatni za prijem većeg broja učenika. -Prometna povezanost s Karlovcem je izrazito loša, jer prijevoznicima nije profitabilno otvarati linije za mali broj putnika, tako da Grad Slunj i u ovom trenutku, za manji broj učenika koji svakodnevno putuju u Karlovac u srednju školu, subvencionira autobusne linije, što na godišnjoj razini opterećuje Proračun cca 100.000,00 kuna. Prometne povezanosti sa Korenicom uopće nema. -Loš materijalni status ponekih roditelja dovesti će do neupisivanja djeteta u srednju školu, u slučaju da se njihova djeca ne uspiju upisati u Srednju školu Slunj, jer si ne mogu priuštiti školovanje van mjesta stanovanja. -Rezultati ankete koju je Srednja škola Slunj provela u osmim razredima osnovnih škola Slunj, Cetingrad, Rakovica te Plitvička Jezera pokazali su da su učenici najveći interes pokazali za upis za zanimanje ekonomist. Posebice se u zanimanje ekonomist upisuju učenice. -Srednja škola Slunj ima adekvatne uvjete za ekonomski smjer, stručne profesore i kvalitetan kurikulum. Ukidanjem ovog smjera dovode se u pitanje i mnoga radna mjesta, ne samo struke, već i općih predmeta. Gradonačelnica Grada Slunja Mirjana Puškarić, mag.oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
259 Grad Stari Grad O D L U K U, I. Poštovani, nastavno na prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom za Srednju školu Hvar – izdvojena lokacija u Jelsi nije predviđen program Agroturistički tehničar kako je to bilo predviđeno prethodnih godina, Grad Stari Grad izražava svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u prvi razred Srednje škole Hvar – izdvojene lokacije u Jelsi. Usmjerenje Agroturistički tehničar u Jelsi postoji od 2012/13 godine te je usmjerenje završilo i trenutno završava ukupno 64 učenika, što je poprilična brojka kada uzmemo u obzir broj učenika na otoku. Od onih koji su završili svoje obrazovanje veliki dio nastavio je raditi u struci, te danas uspješno promovira otok Hvar kao izvrsnu turističku destinaciju. U vrijeme sadašnje neizvjesnosti ruralni dio otoka Hvara bilježi znatan porast turista koji dolaze upravo zbog gastronomije, poljoprivrede i ugođaja kojeg nude mala domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Agroturizam kao usmjerenje prijeko je potrebno za razvoj otoka ukoliko želimo spriječiti daljnje iseljenje mladog stanovništva. Usmjerenje Agroturistički tehničar nudi spoj poljoprivrede, koja je duboko ukorijenjena u tradiciju otočana, i turizma od kojeg naš otok danas živi. Kroz prethodnih 9 godina postojanja usmjerenja učenici izdvojene lokacije u Jelsi sudjelovali su brojnim projektima, te stekli znanja i vještine koje im pomažu da budu konkurentni na tržištu rada. Jedan od najvećih projekata bila je stručna praksa u Portugalu na kojoj je 15 učenika Agroturističkog usmjerenja tri tjedna boravilo i radilo na njihovim gospodarstvima. Na taj način stekli su nova znanja i vještine koje sada primjenjuju u radu na svojim gospodarstvima. Kroz godine održani su i brojni projekti na državnoj i lokalnoj razini poput sudjelovanja u projektu Mediteranske prehrane, koja je uvrštena na UNESCO listu svjetske nematerijalne baštine, sudjelovanje u projektima Centra izvrsnosti SDŽ, preventivnim projektima MZO, suradnja s lokalnim školama i vrtićima, turističkim zajednicama na području otoka kao i suradnja s lokalnim zajednicama i poduzetnicima. Kroz navedene projekte učenici su direktno involvirani u zajednicu, te uče i rade kako bi podigli kvalitetu života na otoku. U vrijeme kada je odljev mladih sve veći iz ruralnih sredina, posebno otoka, smatramo da ukidanjem ovog usmjerena još više doprinosimo tom problemu. Spoj turizma i poljoprivrede budućnost je jadranskih otoka, a posebno otoka Hvara na čijem se području nalazi Starogradsko polje kao najveća poljoprivredna površina na otocima i čiju je važnost i posebnost također prepoznao UNESCO stavivši ga pod svoju zaštitu 2008. godine. Grad Stari Grad u okviru svojih programa kontinuirano provodi i osigurava sredstva za stipendiranje učenika te se provedenom anketom među učenicima završnog razreda osnovne škole utvrdila potreba za upisom najmanje 7 učenika u program Agroturistički tehničar u školskoj godini 2022./2023. Prateći od početka upisa zainteresiranost učenika za usmjerenje Agroturistički tehničar, primijećeno je da broj učenika varira s obzirom na brojčanost pojedine generacije. Činjenica je da broj učenika u ostalim usmjerenjima opada što se odražava i na spomenuto usmjerenje. Bez obzira na taj privremeni trend, po informacijama stručnih službi iz osnovnih škola otoka, broj učenika u završnim razredima je u porastu te se isto očekuje pri upisu u srednju školu. Navedeno zanimanje Agroturistički tehničar kroz planiranu strukturu upisa ima odobrenje osnivača Splitsko-dalmatinske županije, a škola ima osigurane sve kadrovske i prostorne uvjete za edukaciju učenika kroz teoretsku i praktičnu nastavu. Republika Hrvatska je 2018. godine, prepoznavši potrebu i perspektivu navedenog usmjerenja, dodijelila školi besplatnu 20-togodišnju koncesiju na 11.000 m2 zemljišta gdje se nalazi agroturistički poligon. Smatramo da je zanimanje kao što je Agroturistički tehničar od izuzetne važnosti za opstanak i daljnji razvoj otoka Hvara, očuvanje poljoprivrede i tradicije s kojom se otočani rađaju i žive, a samim time je važno i za unaprjeđenje turizma koji nam je godinama glavna gospodarska grana. Slijedom navedenog i uvažavajući navedene argumente molimo da još jednom razmotrite prijedlog ukidanja programa Agroturistički tehničar za Srednju školu Hvar- izdvojenu lokaciju u Jelsi te da se isti uvrsti u Strukturu za školsku godinu 2022./2023. S poštovanjem, Antonio Škarpa, gradonačelnik Grad Stari Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
260 Grad Sveti Ivan Zelina O D L U K U Poštovani, Grad sveti Ivan Zelina izražava nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednog odjeljenja od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Napominjemo da se u potpunosti slažemo s argumentima koje je već poslala Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina, uz zamolbu da razmotrite mogućnost odobrenja za upis 1. razreda za strukovnu kvalifikaciju agrotehničar u šk. god. 2022./2023. u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
261 GRAD ZAGREB O D L U K U Grad Zagreb ovim putem iskazuje svoje neslaganje s izmjenom plana upisa za srednje škola Grada Zagreba za školsku godinu 2022./2023. Naime, prijedlog plana upisa, koji su izradile zagrebačke srednjoškolske ustanove i na koje je Grad Zagreb kao osnivač dao suglasnost, bio je rezultat sustavnog, stručnog i analitičkog promišljanja prijedloga škola i statističkih pokazatelja za Grad Zagreb te je izrađen u skladu s važećim zakonskim propisima i podzakonskim aktima - posebice Državnim pedagoškim standardom - te Preporukama za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a. Naglašavamo da se provedenim izmjenama ukupan broj predloženih upisnih mjesta u školama Grada Zagreba smanjuje za 384, a broj predloženih razrednih odjela za 21 u odnosu na polazne prijedloge škola i osnivača. Ističemo pritom da Grad Zagreb, sukladno dostavljenoj uputi nadležnog ministarstva, nije prekoračio, odnosno predložio povećanje upisnih mjesta u odnosu na prošlogodišnju struktura upisa. Manja razlika / povećanje broja razrednih odjela vidljivo je jedino kod glazbenih i plesnih škola koje imaju specifičnu i vrlo zahtjevnu organizaciju odgojno-obrazovnog rada budući da dio njihovih učenika, uz umjetničke škole, pohađa i druge gimnazije / strukovne škole u Gradu Zagrebu. Ustroj takvih razrednih odjela ne podliježe jednakim pravilima kao ustroj odjela u redovnim školama. Napominjemo da predložene izmjene Ministarstva kod glazbenih i plesnih škola nisu usklađene s odredbama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, što držimo vrlo problematičnim, jer iste dovode u pitanje kvalitetu rada i organizaciju odgojno-obrazovnog rada tih ustanova. Pregledom škola, kod kojih su predložene izmjene u strukturi, utvrdili smo da je Ministarstvo kod predloženih smanjenja za gimnazije i strukovne škole vodilo računa isključivo o ukupnom broju upisanih učenika dijeleći taj broj s brojem odobrenih razrednih odjela. Čini nam se ipak da se pritom zanemarila činjenica da se u zagrebačke škole u predroku upisuje iznimno velik broj učenika s teškoćama koji sukladno DPS-u značajno smanjuju broj upisnih mjesta u pojedinačnim razrednim odjelima. Kada se tome pribroje i učenici s teškoćama koji naknadno u redovnom roku upisuju srednje škole jer ih sustav zbog ograničenja DPS-om ne može sve primiti u predroku, jasno je da se statistički pokazatelji za pojedine škole ne mogu promatrati na ovaj način jer u takvim situacijama donji brojčani prag učenika u razrednom odjelu propisan DPS-om (20 učenika) postaje pedagoška nužnost, a ne iznimka. To se posebice odnosi na programe koji se provode u samo jednoj školi u Gradu Zagrebu (kao primjere navodimo programe tehničar geodezije i geoinformatike, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, kuhar) jer za navedene programe interes iskazuje velik broj učenika s teškoćama u razvoju kako s područja Grada Zagreba, tako i iz okolnih županija. Napominjemo da navedeni programi nisu iskazani suficitarnima niti u dokumentima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, niti u dokumentima Obrtničke komore Zagreb pa ne vidimo razloga za umanjenje upisnih mjesta u istima. Zaključno molimo da se uvaže primjedbe Grada Zagreba kao osnivača te da se u proceduri planiranja upisa vodi računa o specifičnim potrebama kako srednjih škola, tako i lokalne, odnosno regionalne zajednice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
262 GRAD ZAGREB O D L U K U, X. Rok za provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata traje od 30.6. do 4. 7., odnosno tek 3 radna dana, između kojih je vikend i on je za Grad Zagreb prekratak,. Napominjemo da prijemni ispit u Gradu Zagrebu provodi i čak 7 gimnazija, od toga XV. gimnazija za 2 različita programa (IB program i program prirodoslovno-matematičke gimnazije), 6 glazbenih škola, 3 plesne škole i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Još 5 gimnazija u navedenom razdoblju organizira provjere stranog jezika za upis u gimnazijske programe u kojima se dio predmeta provodi na stranom jeziku. Budući da učenicima moramo omogućiti prijavu različitih programa i mogućnost pristupanja prijemnim ispitima i dodatnim provjerama u svim školama, za koje iskažu interes, predlažemo da se navedeni rok produlji za još 2 radna dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
263 Hedviga Borjanić O D L U K U Poštovani, prijedlog Aktiva nastavnika stranih jezika iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška bi bio da se ne spajaju dva različita zanimanja tj. konobari i kuhari u jedan razred. Razlozi su mnogostruki. Osim što su im programi i sadržaji različiti i broj sati održavanja nastave se ne slaže. Konobari imaju tjedno tri sata nastave stranog jezika dok kuhari po dva sata tjedno. Spajanjem ta dva zanimanja ne bilo svrsishodno niti učinkovito,a posljedica bi bila ispis i odlazak naših učenika u druge škole. Ne slažemo se s prijedlogom MZO da se Gimnaziji u Novoj Gradiški dozvoli upis u prvi razred dodatnih 18 učenika jer bi posljedica bila odlazak učenika iz Elektrotehničke škole u Gimnaziju (koja nema više bodovni prag), te bi se naši učenici spontano upisali u Elektrotehničku školu. Na taj način nastao bi odljev naših učenika u druge škole. Vođeni našim dosadašnjim iskustvom poznato nam je da će se učenici,nakon njihovog uvida da im je progam u tim školama pretežak, poželjeti vratiti opet u našu školu. Na žalost, bit će kasno jer neće više biti mjesta. Nije teško zaključiti, da na taj način, novi tek obznanjeni i osmišljeni strukovni kurikulumi neće biti učinkoviti jer ne bi pokrili zahtjeve suvremenog tržišta, a dugoročno deficitarna zanimanja ( kuhari i konobari) i dalje bi bila u našoj Zemlj,pogotovo u sektoru turizma, deficitarna. Voditeljica Hedviga Borjanić, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
264 Helen Caser O D L U K U Smatram da ukidanje smjera Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac nije dobro, jer se na taj način ne potiče mlade da ostaju u manjim sredinama već se doprinosi depopulaciji stanovništva i potiče se daljnje raseljavanje. Osim toga, mnoge obitelji nisu u mogućnosti financirati školovanje svog djeteta u nekoj drugoj sredini što doprinosi daljnjem pogoršanju obrazovne strukture stanovništva. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
265 Helena Bošković O D L U K U Poštovani, upisno povjerenstvo Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci: Ekonomske škole su u proteklom periodu omogućavale vertikalnu prohodnost učenika za sve one koji kroz osnovno obrazovanje nisu postigli ishode neophodne za svladavanje gimnazijskih programa. Zahvaljujući tome, naši učenici upisuju slijedeći niz učilišta i fakulteta: Ekonomiju, Učiteljski studij, Povijest, Engleski jezik, Pravni fakultet, Rani predškolski odgoj, KIF, FOI,... Ograničavanjem upisa u ekonomske škole, dio učenika će morati upisivati druge strukovne škole iz kojih neće imati temelje za nastavak školovanja na navedenim fakultetima. Smatramo da im time nanosimo višestruku štetu učenicima jer im ograničavanjem mogućnosti, ograničavamo i njihovo pravo na izbor i nastavak školovanja. Sa štovanjem, Helena Bošković, prof. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
266 Helena Mišković O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za 2022./2023. Naša je škola u mogućnosti primiti veći broj učenika zbog svoje veličine, smjerova i kadra. Mnoga druga mjesta u županiji nemaju te mogućnosti i kapacitet pa velik broj učenika svake godine bira našu školu ili se tijekom godine prebace. Smanjivanjem mogućnosti upisivanja određenih smjerova naše škole, učenici su primorani upisivati neželjene smjerove što će kroz određeni period povući i moguća preseljenja u veća mjesta u drugim županijama. Sve to zasigurno nije jednostavno i prihvatljivo za roditelje i nastavnike željne ostanka u svojim mjestima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
267 Helena Skender O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom upisa za 22./23. te dajem podršku školama koje nastoje zadržati učenike u svojim sredinama. Konkretno pružam podršku Srednjoj školi u Delnicama, a koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru, jer znam da pružaju najbolje moguće obrazovanje. Podržavam njihovo nastojanje da djeca ovog ruralnog područja i dalje imaju prilike nastaviti svoje obrazovanje u kraju u kojem su i odrastali. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
268 Helena Vulić O D L U K U Iako sama ne predajem strukovne ni općeobrazovne predmete u ovom smjeru, smatram da je prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred MZO, Prirodoslovno-grafičke škole u Zadru, kojim je uskraćen upis učenika u 1. razred Ekološkog tehničara, neprihvatljiv iz niza razloga, a ovdje ću navesti samo nekoliko. 1) svake godine učenici i roditelji ovaj smjer prepoznaju kao poželjan i u prvom upisnom roku se popuni kvota, a učenicima se ne nudi niti jedan smjer iz sektora Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija na području Zadarske županije 2) program je izvrsna podloga za upis raznih fakulteta STEM područja te za nastavak studiranja na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. S istim odjelom surađujemo na različitim projekatima. 3) osim sa Sveučilištem surađujemo s nacionalnim parkovima i parkovima prirode i Javnom ustanovom „Natura Jadera“ koja skrbi i upravlja sa 13 zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije, kao i područjima europske ekološke mreže Natura 2000 4) Škola posjeduje dobro opremljene laboratorije u koje je MZO prije nekoliko godina uložilo pozamašna sredstva 5) ekološki tehničar kako mu i sam naziv govori uklapa se u projekcije zelenih zanimanja koja će u budućnosti biti sve više tražena 6) zaposlen je mlad i perspektivan nastavni kadar upravo iz područja kemije i biologije koji provodi terensku nastavu, laboratorijske vježbe, projektne aktivnosti itd., a isti se kontinuirano dodatno educira i spreman je to raditi i dalje 7) kao škola smo senzibilizirani za ekologiju te već 2 desetljeća provodimo ekološko-edukativnu manifestaciju Eko dani kroz koju učenici iz sektora Grafičke tehnologije i audiovizualnih tehnologija surađuju s ekološkim tehničarima na raznim radionicama i projektnim aktivnostima. Eko dani su izvrstan projekt na kojemu se gradi međupredmetna suradnja i projektna nastava dugi niz godina, a isti bi izgubio smisao i ne bi ga bilo moguće provoditi bez učenika ovog smjera 8) iako postoje naznake da će Prirodoslovno-grafička škola dobiti priliku provoditi program prirodoslovne gimnazije, smjer ekološki tehničar je jednako dobra osnova za nastavak školovanja Ovo su samo neki od razloga koje navodim zašto smatram prijedlog ove odluke neprihvatljivim, a najznačajniji je da se jednom izgubljeni kadar, materijalno-tehnički uvjeti te transfer znanja i vještina u koje je ulagano godinama teško ponovo mogu uspostaviti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
269 HGK O D L U K U Naše članice iz turističkog sektora izrazile su nezadovoljstvo predmetnom Odlukom jer je dijelu škola uskraćen upis prema prijedlogu i planu škola i osnivača. Konkretno, smanjenje broja razrednih odjela za zanimanja konobara i kuhara imat će negativne učinke na zapošljavanje buduće radne snage, s obzirom da su već u ovom trenutku navedena zanimanja deficitarna u odnosu na potrebe tržišta. Naše članice smatraju da se na ovaj način ključna mjesta za rad u ugostiteljstvu zanemaruju, tim više što se radi o granama gospodarstva koje donose veliki doprinos u BDP-u. Navedeno posebno dolazi do izražaja kada se radi o školama koje su Regionalni centri kompetencija. Škole i osnivači najbolje prepoznaju potrebe u svome kraju te naše članice smatraju kako je nužno uvažiti njihovo mišljenje. Dio škola koje su prema ZUTŠ iskazale smanjenje broja razrednih odjela te učenika su: 1. Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb - 1 razred Kuhar - 1 razred Turističko hotelijerski komercijalist 2. Hotelijersko – turistička škola u Zagrebu - 1 razred Jezična gimnazija 3. Srednja škola Metković - 0,5 razreda Kuhar - 0,5 razreda Konobar 4. Srednja škola Vladimir Gortan Buje - 1 razred Hotelijersko – turistički tehničar 5. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir - 1 razred Ekonomski tehničar 6. RCK -Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - 1 razred Kuhar 7. RCK – Srednja škola Zabok - 1 razred Konobar - 1 razred Kuhar 8. RCK Ugostiteljska škola Opatija - 1 razred Kuhar 9. Turističko – ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar – 1 razred Turističko hotelijersko komercijalist Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Prijedlog za Srednju školu Zabok, Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb, Srednju školu Metković, Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka i Turističko-ugostiteljsku školu Dubrovnik je prihvaćen.
270 HOK O D L U K U Poštovani, u nastavku dostavljamo primjedbe na Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka: u prijedlogu upisa za 1. razred za školsku godinu 2022./23. godinu uočeno je da za Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka navedenim prijedlogom Odluke nije planiran upis prvog razreda u sustavu jedinstvenog modela obrazovanja (JMO) za zanimanje STOLAR, iako je isti prethodno usuglašen s jedinicom regionalne samouprave kao i Hrvatskom obrtničkom komorom. Škola je zajedno s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije u zadnje dvije godine uložila znatne napore u motiviranju obrta i poduzeća kako bi se licencirali i time osigurali dovoljan broj mjesta za provedbu naukovanja za zanimanje stolar. S obzirom na veliki interes poslodavaca te postojanje dovoljnog broja mjesta za naukovanje, kao i ranije navedenu suglasnost Primorsko-goranske županije kao osnivača te Hrvatske obrtničke komore u skladu s odredbama Zakona o obrtu, ovim Vas putem molimo da u Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. uvrstite zanimanje stolar po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb: predlažemo upis obrazovnih programa za AUTOLAKIRERA i PISMOSLIKARA po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) s obzirom da postoji dovoljan broj licenciranih tvrtki, a škola planira upis po klasičnom modelu obrazovanja. Obrtnička škola Bjelovar: planiran je upis 24 učenika u obrazovnom programu za AUTOMEHANIČARA što se ne navodi u planu upisa te predlažemo odobrenje planiranog upisa za navedeni obrazovni program po JMO modelu. Graditeljska škola Čakovec: u predloženoj strukturi upisa nema planiranog upisa prema JMO modelu za zanimanja AUTOLAKIRER I INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE, s čime nismo suglasni. Za zanimanje autolakirer Graditeljska škola Čakovec provodila je upise nekoliko godina i postoji dovoljan broj naučničkih mjesta kao i iskazani interes licenciranih radionica za primanje naučnika (trenutno su slobodna 33 mjesta za primanje naučnika). Budući se radi o deficitarnom zanimanju i ima dovoljan broj naučničkih mjesta, smatramo da bi svakako trebao biti planiran upis. Za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije upisi se provode više godina no ne prema JMO modelu, već prema klasičnom školskom modelu. I za ovo zanimanje postoji dovoljan broj licenciranih radionica koje su zainteresirane za primanje naučnika te smatramo da treba planirati upis u JMO. Obrtnička škola Opatija: planiran je upis 60 učenika u zanimanje frizer te 6 učenika u zanimanje pediker i 6 učenika u zanimanje mesar. Prema prijedlogu ove Odluke smanjuje se broj frizera i mesara s čime Hrvatska obrtnička komora nije suglasna te predlaže vraćanje prvotnog plana upisa koji je Obrtnička škola Opatija dostavila. S poštovanjem, Hrvatska obrtnička komora Djelomično prihvaćen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je da strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama. Dakle, osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Nadalje, Zakonom o obrtu propisano je kako na zahtjev ministra nadležnog za obrazovanje ministar nadležan za obrt, u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, daje prethodnu suglasnost na plan strukture upisa učenika u programe za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte te je sukladno navedenom Ministarstvo znanosti i obrazovanja istu zaprimilo. Prihvaćaju se prijedlozi vezano uz strukturu upisa za Drvodjeljsku i strojarsku školu Rijeka, Obrtničku školu Opatija i Obrtničku školu Bjelovar.
271 HRVOJE MAGDIĆ O D L U K U Poštovani! Izražavamo veliko nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Zatečeni smo jer se u prijedlogu Odluke nalazi različit prijedlog od onoga koji smo usuglasili s Osnivačem (Karlovačka županija) i koji smo unijeli u sustav e-Upisa te koji nam je Osnivač, a i MZO, potvrdio. Naša škola godinama upisuje 5 prvih razreda. Ove se godine, u prijedlogu koji smo usuglasili na razini Osnivača (zbog preporuka HZZ o smanjivanju upisa učenika u suficitarna zanimanja), našoj školi već smanjio broj prvih razreda na 4 (ove godine nećemo upisivati učenike u program ekonomist). Iznenađeni smo jer se u prijedlogu Odluke MZO broj predloženih razreda smanjio za još jedan, na samo 3! Dakle, naša bi škola ove godine trebala upisivati 2 razreda manje!!! (program ekonomist maknut je na razini Osnivača, a jedan razred gimnazije na razini MZO). S obzirom da smo škola na brdsko-planinskom području i da je intencija zadržati mlade ljude na ogulinskom području, 2 razreda manje znače ogroman udar za našu školu, ali i ogulinski kraj iz kojeg djeca upisuju naše programe te im se na ovaj način smanjuje mogućnost školovanja u svojoj sredini. Ono što nas je posebno iznenadilo u prijedlogu Odluke je prijedlog MZO da imamo samo jedan razred gimnazije i to kombinirani (???) razred jezične gimnazije (14) i opće gimnazije (14)!? Ovakav prijedlog (rekli bismo eksperiment) izazvao je burne reakcije u našem kolektivu, ali i kod roditelja budućih učenika. Riječ je o najboljim učenicima osnovnih škola sa šireg ogulinskog područja koji se upravo i odlučuju za različit program gimnazije (jezična ili opća) imajući u vidu budući izbor fakulteta i pripremu za Državnu maturu iz specifičnih predmeta te bi u istom razredu bili na neki način zakinuti. Naime, programi jezične i opće gimnazije dosta se razlikuju i nije jasno kako je MZO zamislilo da djeca koja upisuju jezičnu gimnaziju i djeca koja upisuju opću gimnaziju sjede u istom razredu (broj sati stranih jezika je različit, broj sati matematike je različit, razlika je u izbornim predmetima i u dosta sadržaja te udžbenika opće-obrazovnih predmeta). Osim toga, u predloženoj Odluci nismo niti u jednoj županiji mogli pronaći ovakav kombinirani razred gimnazije te opravdano smatramo da je riječ o eksperimentu i nije nam jasno zašto je baš naša škola odabrana za takav eksperiment. Ponavljam da smo škola koja je na brdsko-planinskom području i kojoj je dozvoljeno upisati i manje razrede, upravo zbog želje da se ova područja osnaže i da što manje djece i mladih odlazi iz ove sredine. Da, imamo manji broj učenika u razredu. Ali jedino tako možemo sačuvati škole i zadržati mlade da ne odlaze iz ove sredine! Prošle godine smo od MZO-a dobili dopuštenje za upisivanje dva razreda opće gimnazije po 15 učenika, a sada nam isto to Ministarstvo ne dozvoljava upis dva razreda gimnazije po 15 učenika! Nije nam jasno što se promijenilo u godinu dana? Također, nejasno je zašto MZO već drugu godinu zaredom mijenja prijedlog upisa koji smo dogovorili s Osnivačem i koji nam je Osnivač dozvolio? Prošle godine MZO nam je naknadnom intervencijom maknulo jedan razred prodavača, a ove godine se to opet događa i miče nam se jedan razred gimnazije. Postavlja se pitanje koja je onda uloga Osnivača i nas ravnatelja u cijeloj priči oko planiranja upisa? Navedeni prijedlog Odluke MZO-a o upisu učenika u srednje škole direktno je i u suprotnosti s idejama iz dva važna dokumenta Vlade RH: -Nacionalni plan oporavka i otpornosti (srpanj 2021.) govori o potrebi reformi u obrazovanju te se navodi: „planirane su reformske intervencije koje uključuju veću stopu sudjelovanja u gimnazijskim programima, što će posljedično pozitivno utjecati na stopu završetka visokog obrazovanja koja je niska u odnosu na prosjek EU“. Dakle, u planu je povećanje, a ne smanjivanje, broja gimnazijskih razreda! -Program razvoja brdsko-planinskih područja (2022.) kao svoj drugi cilj donosi Demografsku revitalizaciju, a kao jedan od ishoda navodi se i Povećanje odgojno-obrazovnih mogućnosti za mlade te piše: „Stoga se ovom mjerom želi potaknuti razvoj BPP-a kao povoljnih destinacija za život i rad mladih. To se prvenstveno odnosi na povećanje dostupnosti i pristupa diversificiranoj ponudi formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja u skladu sa specifičnostima okruženja, razvojnim potencijalima i potrebama lokalnih gospodarstava i zajednica na BPP-u. Tako mladi u svrhu odgoja, obrazovanja i osposobljavanja ne moraju uvijek napuštati sredine u kojima žive. „ Ovakva odluka MZO-a rezultirat će upravo odlaskom učenika u jezičnu ili opću gimnaziju u druge sredine. Smatramo da je Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana svojim radom i rezultatima u zadnjih nekoliko godina zaslužila drugačiji tretman i da uspjeh u radu treba biti jedan od kriterija uređivanja Odluke o upisu. Sjajni rezultati naših učenika na županijskim natjecanjima, veliki broj državnih natjecanja i smotri, provođenje nekoliko Erasmus + projekata, brojnih eTwinning projekata, najveći broj nagrađenih odgojno-obrazovnih djelatnika od svih škola Karlovačke županije, mnoga priznanja za naše djelatnike i učenike, provođenje mnogih projekata, izbor za CARNet-ov regionalni obrazovni centar, proglašenje eTwinning školom itd. rezultat su izvrsnog rada naših učenika i djelatnika te svođenje naše škole na samo tri razreda smatramo velikom štetom za školu i grad Ogulin. Riječ je uglednoj školi s više od 100 godina tradicije u obrazovanju. Stoga ovakav prijedlog Odluke smatramo neprihvatljivim. S poštovanjem! ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Hrvoje Magdić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
272 HRVOJE MOSTEČAK O D L U K U Kao osoba s višegodišnjim iskustvom u praksi i obrazovnom sektoru u području građevinarstva iskreno sam zabrinut za kompetencije osoba koje su došle na ideju predložiti smanjenje broja razrednih odjela u Graditeljskoj tehničkoj školi u Zagrebu. Ozbiljno se pitam da li su osobe koje su navele brojku od 3 (TRI) razredna odjela za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju napravile omašku ili "tipfeler" ili se zaista radi o apsolutnom nepoznavanju stanja na području graditeljstva u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Kao ovlašteni inženjer građevinarstva i Stalni sudski vještak i procjenitelj nekretnina koji se u svakodnevnoj interakciji i komunikaciji susreće s OGROMNIM I TEŠKO PREMOSTIVIM problemina deficita osoba zaposlenih u sektoru graditeljstva na svim razinama (od majstora, administrativnog i inženjerskog kadra) smatram da se pod hitno treba provesti ozbiljna provjera i kontrola osoba koje donose ovakve nesuvisle prijedloge (osim ako se zaista ne radi o nenamjernoj pogrešci). Mene konkretno zanima: - na temelju kojih istraživanja stanja potreba tržišta je donesen prijedlog da se umanji broj upisnih mjesta za zanimanje Arhitektonski i Građevinski tehničar, - na temelju kojih statitističkih parametara, ulaznih podataka i obrada je zaključeno da nema potrebe za obrazovanjem za zanimanjima Arhitektonski i Građevinski tehničar s dosadašnjim brojem upisnih kvota, - da li je prilikom donošenja prijedloga umanjenja broja upisnih kvota za navedena zanimanja razmotrena situacija da će u nadolazećem periodu u Gradu Zagrebu, Petrinji, Sisku i okolici biti iznimno mnogo projekata vezanih na obnovu zgrada od posljedica potresa, iznimno mnogo projekata na zamjeni dotrajale infrastrukture (vodoopskrba i odvodnja), da će i dalje rasti potreba za stanogradnjom, a povezano s tim i za izgradnjom infrastrukture, da gotovo svaka građevinska tvrtka ima deficit stručnih majstora, tehničara i inženjera, da će nam i u budućnosti biti povećan odljev kadrova u zemlje europske unije u većem broju nego li je to sada slučaj, da zbog deficita stručnog kadra - građevinskih i arhitektonskih tehničara neke tvrtke (npr. osiguravajuća društva, tvrtke za promet nekretninama, tvrtke koje održavaju zgrade) zapošljavaju nestručni kadar iz drugih sektora. Gotovo sam siguran da je prilikom donošenja prijedloga da se umanji broj razrednih odjela za zanimanje Arhitektonski i Građevinski tehničar nedostajala slika o stvarnom stanju potreba tržišta. Predlažem da se prilikom donošenja odluka ozbiljno angažiraju stručnjaci koji su sposobni analizirati stanje problema na tržištu rada, a ako za to ne postoji sposoban kadar, a što vjerujem da je moguće, da se kontaktiraju uspješne zemlje ili vanjski stručnjaci. Zdravorazumski bi bilo očekivati da se što hitnije: - razmotri mogućnost POVEĆANJA broja razrednih odjela za zanimanja u svim sektorima graditeljstva pa tako i za Arhitektonske i Građevinske tehničare, - da se ozbiljno razmotri potreba za otvaranjem NOVIH obrazovnih područja iz sektora graditeljstva, - da se ozbiljno radi na približavanju sektora graditeljstva učenicima osnovnih škole jer ćemo kroz nekoliko godina imati ozbiljan problem. Zaključno, navedeni prijedlog odluke je neutemeljen, nerazuman, paušalno donesen, nelogičan, kontradiktoran potrebama tržišta i svakodnevnom "vapaju" struke za kadrom iz područja graditeljstva, ozbiljno upitnog izvora i lijepo molim da se još jednom razmotri prijedlog odluke za navedeni sektor. Vjerujem da je i u svim ostalim strukovnim sektorima isti problem. Hrvoje Mostečak, dipl.ing.građ. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
273 Hrvoje Musinov O D L U K U Hrvoje Musinov Poštovani, uvažavajući rezultate trenutačnog stanja demografske slike RH, poglavito brdsko-planinskih područja, ne mogu se oteti dojmu da će Vašim planom upisa u škole na navedenim mjestima, ušteda koja je vjerojatno razlog ovakvih mjera biti minimalna i kratkoročna u odnosu na dugoročne negativne posljedice koje će ovakve mjere donijeti. Smatram kako je o ovom osjetljivom pitanju nužno biti u dubokoj interakciji sa školama, a ne ih dovoditi pred gotov čin. Hrvoje Musinov, prof. povijesti - SŠ Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
274 IGOR DOMŠIĆ O D L U K U Kao djelatnik Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Igor Domšić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
275 Igor Ivanković O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke, dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa, a posebno s predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek S obzirom da se u potpunosti slažem s komentarom koji je napisao ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić, prenosim ga u cijelosti. “Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek. Kao Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu jačamo usmjerenost na potrebama tržišta rada i poslodavaca te smo prošlih godina kao prijedlog upisa imali 24 učenika po razrednom odjelu. Zbog upisivanja učenika s individualiziranim i prilagođenim programima u pojedinim školskoj godini dolazilo je do smanjena učenika u razrednim odjelima sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno tehničara za računalstvo i vozača motornih vozila, treba omogućiti upis 24 učenika po razrednom odjelu. Molim Vas stoga da razmotrite povećanje broja učenik za upis u Elektrotehničkoj i prometnu za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel)posebno jer se radi o aktualnim zanimanjima za koje postoji izuzetan interes učenika, ali i poslodavaca. Ujedno zanimanje vozač motornih vozila je deficitarno zanimanje.” Igor Ivanković nastavnik, Elektrotehnička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
276 Igor Kos O D L U K U Smatram da je Elektrostrojarskoj školi Varaždin bez objašnjenja ukinuto zanimanje za upis Tehničar za poštanske usluge i financijske usluge. Smatramo da i to zanimanje koje upisujemo svake 2 godine uključeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
277 IGOR NIKIČIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se sa prijedlogom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
278 IGOR PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao bivši učenik Srednje škole Delnice želim iskazati svoje nezadovoljstvom Vašim prijedlogom Odluke kojim namjeravate ukinuti smjer Ekonomist u spomenutoj školskoj ustanovi. Bojim se kako nadležni nisu svjesni što ovim potezom čine budućnosti Delnica i Gorskog kotara. Srednja škola Delnice smještena je na 700 metara nadmorske visine, u jednom od najnegostoljubivijih područja u Hrvatskoj. Unatoč svim nedaćama stanovnici opstaju u ovom području, a jedan od temelja našeg opstanka je i Srednja škola Delnice koja za dvije godine obilježava 100 godina svojeg postojanja. Depopulacija ja pogodila i naš kraj, pa je ova škola u 10ak godina izgubila gotovo polovicu svojih učenika. Danas imamo 111 učenika u 14 razrednih odjeljenja. Nekome izuzetno malo, nama u Gorskom kotaru izuzetno puno! Od tih 111 učenika njih 33 pohađa ekonomski smjer. Smjer ekonomist u Delnicama po godinama pohađa 8+9+8+8 učenika – dakle ne može se govoriti o padu interesa učenika. Da li ima logike ukidati smjer za koji interes postoji, koliko mali on bio? Ukidanjem smjera koji pohađa gotovo trećina učenika ove škole dovodi u pitanje i sam opstanak ove ustanove kroz nekoliko godina. Koja je svrha škole koju pohađa dvoznamenkasti broj učenika? Gorski kotar desetljećima gubi svoje stanovništvo. Ovakvim potezom tjeramo djecu od 13 godina iz roditeljskih domova. Oni odlaze u veće sredine (Rijeka, Karlovac, Zagreb, …). Jednom kad odu ti ljudi se neće više vraćati, te će Gorski kotar ubrzo postati vikend naselje i starački dom na otvorenom. Naravno kako nemam ništa protiv umirovljenika ili vikendaša, no kraj bez mladih je mrtav kraj. Što je s ravnomjernih razvojem države kojim se hvale svi političari? Da li stanovnici Gorskog kotara ovim potezom imaju ravnopravnu priliku za obrazovanje kao i stanovnici velikih gradova? Bojim se da ne. Pretvarate nas birokratskom odlukom u građane drugoga reda koji svoje obrazovanje moraju tražiti u drugim sredinama. Srednja škola Delnice je ukinula smjer vodoinstalatera, trgovca, stolara, sad idemo i u ukidanje ekonomista – dok na kraju i ne ukinemo cijelu školu! Ne bih imao ništa protiv kad interesa djece ne bi bilo, no iz gore navedenih podataka možemo zaključiti kako interes postoji, koliko god skroman bio! Na području Gorskog kotara imamo i sve veći broj djece s posebnim potrebama. Radi se o djeci koja su u svemu ravnopravna sa svojim vršnjacima, ali zbog svojih zdravstvenih poteškoća ne mogu na školovanje u druge sredine. Njihov najčešći odabir bio je ekonomski smjer Srednje škole Delnice. Ovim potezom na određenim način im ukidamo mogućnost za nastavkom obrazovanja. Unatoč malom broju učenika profesori ostvaruju u radu s njima izvanredne rezultate. Radi se o vrijednim postignućima koja bi trebalo honorirati, pokazuju kako je Srednja škola Delnice kvalitetna obrazovna institucija koja ne zaslužuje sudbinu koja je čeka. Da li svako ,,selo“ može imati svoju srednju školu? Naravno da ne može. No Delnice su geografsko sjedište Gorskog kotara, najveći su grad na području od Rijeke do Karlovca, te nama gravitira preostalih 17.000 stanovnika Gorskog kotara. Ako Delnice ne zaslužuju svoju Srednju školu onda malo koja sredina zaslužuje. A ukidanje smjera Ekonomist predstavlja i prvi korak k ukidanju Srednje škole Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
279 IGOR STEPIĆ O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Igor Stepić, prof. Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
280 IGOR STEPIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje, razočarenje i nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. za srednju školu Bartola Kašića u Grubišnom Polju, program Opće gimnazije. Kao bivši učenik, a danas djelatnik grubišnopoljske srednje škole, smatram da je Odluka donesena ishitreno, bez dubljeg uvida u konkretno stanje te u totalnoj suprotnosti sa odobrenjem od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Napomenuo bih da je Grubišno Polje grad na području posebne državne skrbi te da se radi o programu koji ima dugogodišnju tradiciju, a sada je Vašom odlukom pred ukidanjem. Smatram da ovime ishitrenim i nepromišljenim potezom uskraćujete djeci pravo na obrazovanje po njihovom izboru, stavljate ih u nepovoljan i neravnopravan položaj sa drugom djecom u većim gradovima kojima je i inače sve nadohvat ruke. Veliki problem je i prometna povezanost s drugim gradovima unutar županije, pa bi djeca u slučaju putovanja mogla izgubiti sate i sate svoga slobodnog vremena, kojega bi mogli definitivno bolje utrošiti, a da ne govorim o troškovima prijevoza koji će, ako se trenutno stanje nastavi, otići u "nebesa". Najjači argument koji ide u prilog protiv Vaše Odluke o ukidanju je postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u. Naime, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. Slijedom navedenog tražim da izvršite korekciju Odluke, unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Igor Stepić, prof. Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
281 Ina Žderić O D L U K U Poštovani, iznenađeni smo strukturom upisa učenika koja je drugačija od one strukture kakva je vidljiva u sustavu za upis. Naša škola ima uvjete za upis traženih programa jer imamo optimalan broj osmaša koji gravitiraju Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama. Kadrovski uvjeti, tradicija, mreža škola te status mješovite škole s neizostavnom gimnazijom i ovom strukturom su temeljito narušeni. Molim da se razmotri i vrati mogućnost upisa naših učenika u tražene programe. Na ovaj način bismo našim učenicima omogućili školovanje u svome gradu, a ne ih prisilili na putovanje u druge škole. Ina Žderić, ravnateljica Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, Ploče. Nije prihvaćen U šk. god. 2021./2022. Škola je planirala upis 40 učenika u 2 razredna odjela opće gimnazije, a upis je ostvarilo 28 učenika, te je sukladno tome za upis u I. razred opće gimnazije odobren 1 razredni odjel za 28 učenika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
282 Inda Vučinović O D L U K U Poštovani, smatram da je prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred MZO, Prirodoslovno-grafičke škole u Zadru, kojim je uskraćen upis učenika u 1. razred Ekološkog tehničara, neprihvatljiv. Nastavnica sam kemijske skupine predmeta već punih 34 godine i u svom radnom vijeku sam predavala čitav niz različitih predmeta iz ovog sektora. Nikada do sada nije bila upitna provedba nastave, satnica, niti upis učenika u ovaj smjer. U dobroj vjeri stalno sam se dodatno educirala kao i moje kolege i nije bilo nikakvih naznaka za ovako ishitrenu odluku. Sve ovo vrijeme, a posebice unutar posljednjih pet godina, u školu, opremu, laboratorije i kadar se ulagalo kako bi učenicima pružili kvalitetno obrazovanje u ovom smjeru i školu podigli na razinu poželjne. Kada razmišljamo o upisima i prepoznavanju škole od strane učenika i roditelja možemo reći da smo u tome i uspjeli. Ne mogu vjerovati da u ovom modernom vremenu u kojem se promiču zelene tehnologije i ekonomije, održivost i samodostatnost smjer koji se upravo temelji na svemu navedenom, ukidate. Za ovaj smjer smatram da je perspektivan i da nije rješenje u ukidanju obrazovnih programa koji su više nego poželjni već u tržištu rada na kojemu bi se ova problematika trebala rješavati. Ovaj smjer je izvrsna baza za upis različitih fakulteta STEM područja, što potvrđuje i upis naših učenika na iste. Prilikom donošenja ovakvih ishitrenih odluka nije se razmišljalo o kadru koji provodi nastavu u ovim smjerovima koji gubitkom učenika ostaju bez satnice i na koncu i zaposlenja. Pametnom i promišljenom projekcijom i planskim promjenama mlađem kadru se moglo ponuditi razdoblje prilagodbe u kojem bi, zajedno sa iskusnim i starijim kolegama, mogli razvijati smjer, a stariji kadar bi ionako prirodnim odljevom kroz to vrijeme otišao iz sustava u mirovinu. Na takav način mogli bi se ublažiti negativni efekti ovakvih mjera. Načelno sam za promjene koje idu u pozitivnom smjeru što se tiče obrazovanja, potreba učenika, tržišta rada, ali i lojalnih djelatnika koji su godinama stvarali ovu školu i smjerove. Godinama sam predavala i još uvijek predajem, više od pet različitih programa i prilagođavam se novim planovima i programima stoga smatram da bi se i ovaj smjer mogao unaprijediti i razvijati u korak s vremenom jer kako sam navela u budućnosti ima perspektivu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
283 Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška O D L U K U, XVIII. Poštovani, uključujem se u e-savjetovanje u ime Nastavničkog vijeća Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška. Imamo dva prigovora. Prvi prigovor: jasno nam je smanjenje broja upisa planiranih učenika u našu školu na 118 jer i u sadašnjim prvim razredima imamo 104 učenika. Ono na što dajemo prigovor je povećanje broja upisa učenika u Gimnaziju Nova Gradiška za 18 učenika u odnosu na prošlu godinu. Broj učenika s našeg područja koji završavaju osmi razred podjednak je prošlogodišnjem broju. Nova Gradiška ima tri srednje škole kojoj gravitira područje od Stare Gradiške do Nove Kapele, te od Davora do Cernika, a grad nema učenički dom i ne možemo očekivati upis učenika s nekog drugog područja. Broj učenika u Industrijsko-obrtničkoj i Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi ste ostavili na prošlogodišnjoj razini, a u Gimnaziji povećali za 18 mjesta. Prema sustavu „spojenih posuda“ očekujemo kako će se preljevom učenika na povećani broj upisnih mjesta u Gimnaziji dogoditi upravo to da će Industrijsko-obrtnička škola ostati bez još jednog razrednog odjela (a već ste ih u startu smanjili na 5 u odnosu na planiranih i od osnivača odobrenih 6 razreda po 20 učenika). Drugi prigovor se odnosi na spajanje zanimanja kuhar i konobar u jedan razred od 28 učenika (18 kuhara i 10 konobara). Uvidom u upise prijašnjih godina vidljivo je kako u oba ova zanimanja svake godine bude izravno upisano 2-3 učenika s teškoćama, pa će vjerojatno tako biti i ove godine. U tako velikom razrednom odjelu raditi sa dodatnih 4-5 učenika koji zahtjevaju individualizaciju i/ili prilagodbu svakako je veliki problem. Stoga predlažemo spojiti učenike kuhare (18) i krojače (6) u jedan razredni odjel sa 24 mjesta, a u drugi spojiti konobare (10) sa stolarima (7) i monterima (7) što bi ukupno opet bilo 24 učenika. Na taj način ne bismo povećali broj razrednih odjela, a ostvarili bi kvalitetniji rad s manjim brojem učenika. Osim toga ostalo bi prostora za naknadni upis učenika koji tijekom prvog polugodišta mijenjaju zanimanje i dolaze iz drugih škola, a svake godine ih bude do desetak koji su precijenili svoje mogućnosti. Nadamo se da ćete uvažiti naše prigovore. Ravnateljica Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška: Mirela Brlić-Trnka, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
284 INES LOVRIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju
285 INES PLAŠĆ O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu koji se odnosi na upisnu kvotu Prve ekonomske škole u Zagrebu. Prva ekonomska škola je najstarija stručna škola u Hrvatskoj, koja postiže iznimne rezultate u svojem radu, odnosno osobe koje završe ovu srednju školu posjeduju iznimna znanja i vještine potrebne za budući život, bilo da upisuju neki od srodnih fakulteta ili se zapošljavaju u javnom ili privatnom sektoru. Slijedom navedenog smatram neprihvatljivim da se u školskoj godini 2022./2023. smanji broj upisanih razrednih odjeljenja s 10 na 9, odnosno da se smanji kvota upisanih učenika s 260 na 234, uzimajući u obzir kako je osnivač Škole, Grad Zagreb, dao svoju suglasnost na Prijedlog upisa od 10 razrednih odijeljena, odnosno 260 upisanih u školskoj godini 2022./2023. Ines Plašć Predstavnik roditelja u Vijeću roditelja Prve ekonomske škole u Zagrebu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
286 Ingrid Sau O D L U K U Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila je u plan četiri programa za koja imamo interes učenika i potrebe Grada, ali i šire okolice, a to su opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo što nam je u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole bilo i potvrđeno od strane Osnivača i MZO-a. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobrena su nam 3 razredna odjela: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za računalstvo. U strukovni kurikulum tehničar za računalstvo svake godine upisujemo 70-80% učenika s područja izvan grada Rovinja-Rovigno odnosno iz Poreča, Pazina, Vrsara, Pule, Vodnjana, Žminja, Kanfanara i drugih mjesta jer smo jedina škola na ovom području Istarske županije koja provodi ovaj program. Interes za upis u ovaj strukovni kurikulum je velik što dokazuju i podatci da se upisna kvota popuni drugi dan nakon otvaranja prijava te da na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote. Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji se upisuju u ovaj program te se ljestvica u zadnjih nekoliko godina podigla sa 46 bodova na prošlogodišnjih 64. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu 2 razreda tehničara za računalstvo te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Obzirom na porast broja učenika u Županiji i našem Gradu te prepoznatljivosti kvalitete rada naše Škole u cijeloj Istarskoj županiji i ove godine očekujemo jako velik interes učenika za upisom u 1. razred tehničara za računalstvo. Slijedom svega navedenoga ovim Vas putem molim da nam uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju odobrite upis u dva razredna odjela tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Ingrid Sau, prof. - ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na suradnji.
287 IRENA ČIPRAKOVIĆ O D L U K U Ne slažem se s predloženom strukturom za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda koji nije u skladu s prijedlogom koji je prihvatio osnivač; prijedlog upisa ne predviđa upis 10 učenika šumarskih tehničara u kombinaciji s tehničarem zaštite prirode; 20 učenika u smjeru ekološki tehničar i smjer poljoprivredni tehničar fitofarmaceut. U ovom osvrtu ću se poseban akcent staviti na nepredviđanje upisa 10 učenika u smjer ŠUMARSKI TEHNIČAR. Prijedlog škole, koji je odobrio osnivač (županija Brodsko-posavska) je bio kombinirani razredni odjel 10 učenika smjera šumarski tehničar i 10 učenika tehničar zaštite prirode, što je moguće jer su oba iz istog sektora i oba su pisana kao nastavni plan i program s ciljevima i zadacima; bez kurikulumskog pristupa s propisanim ishodima učenja. Takav prijedlog zadovoljava trendove potražnje na tržištu rada i kao takav osigurava kontinuitet održavanja prisutnosti naše škole kao i visoke kvalitete obrazovanja u sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva. Smjer šumarski tehničar osigurava radni kadar za regionalni razvoj Slavonije kroz šumarstvo i poljoprivredu kao prioritetnu primarnu gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Mi smo jedina škola u županiji Brodsko-posavskoj koja školuje smjer šumarski tehničar, za koji osiguravamo sve materijalne i tehničke uvjete već dugi niz godina. Kao takvi jedini smo predstavnici iz Republike Hrvatske na međunarodnoj šumarskoj olimpijadi Alpe-Adria. Naši učenici u sklopu WorldSkills Croatia ostvaruju plasmane od prvog do trećeg mjesta što svjedoči kvaliteti obrazovanja u smjeru šumarski tehničar. Značajni napori uloženi su i u usavršavanje nastavničkog kadra iz strukovnih predmeta gdje su među strukovnim nastavnicima šumarskih stručnih predmeta zastupljena dva prof. savjetnika i jedan prof. mentor. Na posljetku zaista ne razumijem zašto MZO svojom upisnom politikom zanemaruje i anulira argumentirane prijedloge i potrebe jedinica lokalne samouprave te jedinica područne (regionalne) samouprave u ovom slučaju županije Brodsko-posavske? S poštovanjem, Irena Čipraković, predsjednik stručnog vijeća šumarstva Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
288 IRENA IVANOVIĆ O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke smatram neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela što u praksi znači manje mogućnosti za učenike, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova Republike Hrvatske. Posebno spornim smatram ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma s obzirom na specifičnost situacije i činjenicu da je riječ o jedinoj srednjoj školi u gradu. Naime, čazmansku gimnaziju pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su iznimno loše povezana i sa samim gradom Čazma; autobusnih je linija sve manje, a to je jedini oblik javnog prijevoza koji imamo te eventualno dodatno putovanje u drugi grad za učenike znači nekoliko sati putovanja dnevno ukoliko je uopće moguće povezati linije. Istovremeno, nije povećan broj smještajnih jedinica za učenike kako bi im se omogućilo primjereno stanovanje izvan mjesta prebivališta. Sve to znači povećanje troškova putovanja, ali i školovanja općenito za roditelje koji su ionako u financijski nezavidnom položaju. Jasno je da su na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno diskriminirani i stavljeni u još nepovoljniji položaj nego je to trenutno slučaj. Zbog navedenog učenici neće upisivati gimnazijski program nego će se odlučiti na neku strukovnu kvalifikaciju koja im je dostupnija, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, a dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice jer se sada dio njih vraća u rodni grad po završetku visokog obrazovanja. Anketa provedena među učenicima Osnovne škole Čazma pokazala je znatan interes upravo za gimnazijski program, sa Srednjom školom Čazma kao prvim odabirom, a realno je očekivati i sve veći broj zainteresiranih u godinama koje dolaze jer Osnovnu školu Čazma u sljedeće četiri godine završava više osmaša nego je to bio slučaj posljednjih godina. Srednja škola Čazma jedna je od rijetkih koja ima u potpunosti stručno zastupljenu nastavu, nastava se odvija u novoizgrađenoj zgradi koja je suvremno opremljena i u čiji se razvoj konstantno ulaže. Preko 95% nastavnika je u dobnoj skupini koja ima više od desetljeća do mirovine i na ovaj će način ostati bez radnih mjesta, a s obzirom na generalni plan smanjenja razrednih odjela na razini županije, ali i nacionalno, neće više moći pronaći posao u struci. I za kraj, plan upisa je nelogičan s obzirom na strategiju RH koju je izložio ministar Fuchs, a kojom je zamišljeno povećanje učenika u gimnazijama kako bi se povećao broj visokoobrazovanih i uskladio s prosjekom EU. Planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu što je po udaljenosti najbliža srednja škola tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost. Nadam se da će razum prevladati i da će se pri donošenju odluke sagledati cjelovita slika i svaka specifična situacija te vratiti inicijalni plan upisa koji je potvrdio i osnivač. Irena Ivanović, Ravnateljica Srednje škole Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
289 Irena Mikec O D L U K U „Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za Školu suvremenog plesa Ane Maletić. U Prijedlogu Odluke za Školu suvremenog plesa Ane Maletić ukida se jedno razredno odjeljenje za 1. razred te je predložen upis 30 učenika u 2 razredna odjeljenja. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u čl. 45. st. 5. t.3 navodi da se u školi suvremenog plesa nastava izvodi u razrednom odjelu s 8 do 12 učenika za nastavne predmete prema nastavnome planu i programu. Ujedno, Škola redovito već godinama upisuje 3 razredna odjeljenja 1. razreda srednje škole jer postoji interes učenika. Ujedno, upućujem na činjenicu da je potrebno formirati razredna odjeljenja za većinu učenika prema turnusima u njihovim općeobrazovnim školama u kojima se isti izmjenjuju, a neke općeobrazovne škole održavaju nastavu isključivo u jutarnjem turnusu što znači da ti učenici mogu dolaziti u našu Školu isključivo u popodnevnom turnusu. Nastavno na sve gore navedeno, ne mogu se složiti s Prijedlogom Odluke jer je isti u neskladu s DPS-om, kao i stvarnim potrebama naših učenika i same Škole. srdačno, Irena Mikec Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
290 Irena Petrinjak O D L U K U Poštovani, kao profesorica s dugogodišnjim iskustvom rada u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, vrlo sam dobro upoznata s kvalitetom intelektualnog i osobnog razvoja njezinih učenika, koji tu školu napuštaju s bogatim iskustvom stečenim razvijanjem njima vlastitih talenata, usvajajući i usavršavajući različite vještine, svjesni svojih sposobnosti i spremni aktivno se uključiti u razvoj i napredak društvene zajednice, čiji su članovi. Sasvim je jasno da o tako formiranim mladim osobama ovisi budućnost Hrvatske, kao što je i jasno svakome tko prepoznaje kvalitetu programa Klasične gimnazije te ogroman trud, motiviranost i stručnu osposobljenost njezinih djelatnika, da je potrebno omogućiti što većem broju učenika (koji to žele) početak i završetak srednjoškolskog obrazovanja u istoj. Obzirom da je broj zainteresiranih učenika posljednjih godina u porastu, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, očito je da je smanjivanje broja takvih odjela u suprotnosti s tim nacionalnim ciljem. Stoga želim javno izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Podsjećam da je program Klasične gimnazije u Zagrebu (inače najopsežniji srednjoškolski program) dodatno obogaćen većim brojem fakultativnih predmeta i slobodnih aktivnosti koji se ili kombinacija kojih se može pohađati samo u toj školi. Iz podataka o upisima prethodnih godina vidljivo je da osmaši i njihovi roditelji, ne samo iz Grada Zagreba nego i iz obližnjih županija, prepoznaju i cijene vrijednost ovakvog obrazovanja. Zbog svega navedenog, ne slažem se s prijedlogom ukidanja jednoga razrednog odjela u tako vrijednome i popularnome programu, čijom bi provedbom i dio članova Nastavničkoga vijeća Klasične gimnazije u Zagrebu bez ikakve potrebe postao tehnološkim viškom, što smatram posve neprihvatljivim. U nadi da ćete uvažiti gore navedene argumente, srdačno vas pozdravljam. Irena Petrinjak Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
291 Irena Petrinjak O D L U K U, XXIII. Poštovani, kao profesorica s dugogodišnjim iskustvom rada u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, vrlo sam dobro upoznata s kvalitetom intelektualnog i osobnog razvoja njezinih učenika, koji tu školu napuštaju s bogatim iskustvom stečenim razvijanjem njima vlastitih talenata, usvajajući i usavršavajući različite vještine, svjesni svojih sposobnosti i spremni aktivno se uključiti u razvoj i napredak društvene zajednice, čiji su članovi. Sasvim je jasno da o tako formiranim mladim osobama ovisi budućnost Hrvatske, kao što je i jasno svakome tko prepoznaje kvalitetu programa Klasične gimnazije te ogroman trud, motiviranost i stručnu osposobljenost njezinih djelatnika, da je potrebno omogućiti što većem broju učenika (koji to žele) početak i završetak srednjoškolskog obrazovanja u istoj. Obzirom da je broj zainteresiranih učenika posljednjih godina u porastu, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, očito je da je smanjivanje broja takvih odjela u suprotnosti s tim nacionalnim ciljem. Stoga želim javno izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Podsjećam da je program Klasične gimnazije u Zagrebu (inače najopsežniji srednjoškolski program) dodatno obogaćen većim brojem fakultativnih predmeta i slobodnih aktivnosti koji se ili kombinacija kojih se može pohađati samo u toj školi. Vidljivo je da osmaši i njihovi roditelji, ne samo iz Grada Zagreba nego i iz obližnjih županija, prepoznaju i cijene vrijednost ovakvog obrazovanja zbog činjenice da je škola u zadnje tri godine popunila sve razredne odjele klasičara početnika u ljetnome upisnom roku te da dio učenika koji su taj program htjeli upisati to, nažalost, nisu uspjeli. Zbog svega navedenog, ne slažem se s prijedlogom ukidanja jednoga razrednog odjela u tako vrijednome i popularnome programu. Osim programa namijenjenoga klasičarima početnicima, tj. učenicima koji u osnovnoj školi nisu učili klasične jezike, Klasična gimnazija u Zagrebu jedina u Republici Hrvatskoj svake godine upisuje i jedan razredni odjel klasičara nastavljača, tj. učenika koji su pohađali nastavu klasičnih jezika od 5. do 8. razreda u osnovnoj školi te žele nastaviti s učenjem klasičnih jezika. Bezrazložnim ukidanjem razrednoga odjela klasičara početnika dio bi članova Nastavničkoga vijeća Klasične gimnazije u Zagrebu bez ikakve potrebe postao tehnološkim viškom, što smatram posve neprihvatljivim. Temeljem navedenoga smatram da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
292 IRENA SPASOJEVIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam veliko nezadovoljstvo i razočaranje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom nije predviđen upis učenika u zanimanja Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi smjerovi su planirani u aplikaciji Upisa i odobrio ih je osnivač Brodsko-posavska županija. Ova zanimanja su potrebna području u kojem živimo, jer u poljoprivredi, ekologiji i šumarstvu leži naša budućnost. To su uostalom zanimanja koja predstavljaju našu školu, ona su Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Škola godinama ulaže u opremu i edukaciju profesora kako bi bila što suvremenija i primjerenija novim gospodarskim i životnim izazovima sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu a s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija. Naši učenici uspješno završavaju programe i konkurentni su na tržištu rada, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Zbog toga predlažem da ostane struktura upisa koju je za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića odobrio osnivač BPŽ. S poštovanjem, Irena Spasojević Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
293 Irina Marić O D L U K U Neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2021./2022. odobrite prijedlog naše strukture: Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
294 ISKRA MATEJAK O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Ova odluka je u suprotnosti s ranijim odlukama osnivača škole i Ministarstva te „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ koji cilja na povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. Gimnazija u Križu najstarija je gimnazija na području takozvanog Otoka Ivanića i postoji od 1962. godine. Tradicionalno nam se upisuju učenici s područja Općine Križ, ali i učenici susjedne Velike Ludine i Popovače. Prošle godine upis učenika jest bio manji, no po tom pitanju treba sagledati širu sliku, ne samo naše male Općine Križ, već cijele Hrvatske u kojoj već neko vrijeme vlada trend iseljavanja. Općina Križ je maleno, pitoreskno i ruralno mjesto poželjno za život. Sustavno se radi na tome da se mlade obitelji zadrže u Križu, a mnoge se i vraćaju. Dječji vrtić broji oko 200 djece i trend rasta je vidljiv iz godine u godinu. Sva ta djeca jednog dana postat će srednjoškolci i bilo bi poželjno da imaju mogućnost to obrazovanje nastaviti blizu svog doma. Postojanje srednjoškolskog obrazovanja u jednom ruralnom mjestu poput Križa za mnoge obitelji je izuzetno važno, pogotovo u ovo neizvjesno vrijeme sveopćeg poskupljenja. Prometno smo dosta loše povezani javnim prijevozom, učenički domovi ne mogu primiti apsolutno sve učenike, privatan smještaj dostiže astronomske cijene za jednu prosječnu obitelj. Ukidanjem gimnazije u Križu učenici će biti prisiljeni svoje obrazovanje nastaviti upravo odlaskom u velike gradove, a mnogi od njih to ni ne žele. Također, pitanje je hoće li se ikada i vratiti u svoje mjesto. Gimnazija u Križu nalazi se u novouređenom prostoru od 2012. godine. Učionice su moderno opremljene, od pametnih ploča do kemijskog laboratorija po svim standardima. Radi se u manjim odjeljenjima, a prednost takvog rada znaju samo oni koji u takvima i rade. Naši učenici postižu odlične rezultate na županijskoj i državnoj razini natjecanja iz različitih predmeta, imaju visok stupanj prolaznost na državnoj maturi te upisuju prvi ili drugi izbor željenog fakulteta. Iza svakog uspješnog učenika stoje njihovi profesori. Imamo kvalitetan nastavni kadar koji se konstantno usavršava i ide u korak sa svojim učenicima. I sama sam bivša gimnazijalka u Križu i najveće zadovoljstvo mi je bilo kada sam postala profesorica u gimnaziji koju sam pohađala. I nisam jedina. Umjesto velikih gradova, izabrali smo raditi i djelovati u svojoj lokalnoj zajednici. Zašto to oduzeti budućim generacijama? Gimnazija u Križu iznjedrila je brojne stručnjake iz raznovrsnih područja: doktore znanosti, IT stručnjake, odvjetnike, arhitekte, liječnike, profesore… S mnogima od njih imala sam prilike surađivati i intervjuirati prilikom stvaranja knjige „Prvih pedeset godina gimnazije u Križu“. Svi odreda su se s veseljem i posebnim žarom sjećali svojih gimnazijskih dana ponoseći se što su potekli baš iz jedne male lokalne „kriške gimnazije“. Nadam se da ćete preispitati ovu Odluku, zbog svih malih ruralnih sredina koje su njome zahvaćene, a posebno zbog naše kriške gimnazije, kako ovih 60 godina tradicije, kvalitete i uspješnosti ne bi bile posljednje. Na kraju krajeva, ne tražimo ništa novo, već samo da zadržimo ono što imamo. Srdačan pozdrav, Iskra Matejak, prof., SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
295 Istarska županija - Regione Istriana O D L U K U Poštovani, Istarska županija kao osnivač Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola izražava neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu predložene Strukture razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u šk.god. 2022./2023. kojom za naprijed navedenu Školu predlažete ukidanje programa Prodavač. Prijedlog Strukture kojeg je Škola unijela u NISpuSŠ za program Prodavača u kombiniranom razrednom odjelu s druga dva trogodišnja programa osnivač je prihvatio. Navodimo opravdane razloge za uvođenje navedenog programa: - učenicima se omogućava nastavak školovanja na talijanskom materinskom jeziku - učenicima manjinskih škola ponuđen je manji izbor programa za upise nego što imaju njihovi vršnjaci u ostalim školama, - program Prodavač predložen je u kombiniranom razrednom odjelu s druga dva trogodišnja programa - kada postoji interes učenika za upis u navedeni program, u Školi se isti izvodi te Škola ima kadrovske i prostorne uvjete. Škola ima praktikum za izvođenje praktične nastave u koji je uloženo dosta sredstava te nisu potrebna dodatna ulaganja Sukladno naprijed navedenom molimo da se Struktura upisa za naprijed navedenu školu izmjeni prema obrazloženom zahtjevu Škole i osnivača škola - Istarske županije. S poštovanjem ISTARSKA ŽUPANIJA Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
296 Istarska županija - Regione Istriana O D L U K U Poštovani, Istarska županija kao osnivač Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, Srednje škole Zvane Črnje Rovinj i Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno izražava neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu predložene Strukture razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u šk.god. 2022./2023. u naprijed navedenim školskim ustanovama i to iz slijedećih razloga: 1. Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje, u predlaganju strukture upisa u NISpuSŠ- predložila je 3 razredna odjela po 24 učenika i to: dva razredna odjela Hotelijersko-turističkog tehničara i jedan razredni odjel Opće gimnazije te je navedeni prijedlog prihvaćen od strane osnivača i unesen u NISpuSŠ. Prijedlogom Strukture nije prihvaćen prijedlog Škole i osnivača te je struktura predložena na način da se ustroje dva razredna odjela po 28 učenika i to jedan razredni odjel Opće gimnazije i jedan razredni odjel Hotelijersko-turističkog tehničara. Navedeni prijedlog Strukture neprihvatljiv je iz razloga što: - šk. god. 2021./2022. u osnovnim školama s područja Buja, Umaga, Novigrada i Oprtlja , osmi razred završava 54 učenika više u odnosu na šk. god. 2020./2021., - prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Područje XVIII.VII: gradovi Umag, Buje i Novigrad, te općine Grožnjan i Oprtalj, program Hotelijersko-turističkog tehničara se ne navodi kao obrazovni program u kojem treba smanjiti broj upisanih učenika. Budući da je turizam jedna od najvažnijih djelatnosti u Istarskoj županiji, a u navedenom programu obrazovanja učenici uče četiri strana jezika (talijanski, engleski, njemački i francuski fakultativno) učenici mogu stečeno znanje primijeniti za rad na recepciji, ali i na svim drugim područjima turizma, - Škola ima odličnu poslovnu suradnju s hotelskim tvrtkama, putničkim agencijama i turističkim zajednicama. U objektima Plave Lagune Poreč (hotelima, apartmanskom naselju i autokampovima) više od polovice učenika navedenog programa odrađuje propisanu praksu, a nakon toga ostaju raditi preko učeničkog servisa u njihovim smještajnim objektima. Novigradska hotelska kuća Aminess d.d. učenicima nudi bogata stipendiranja te praksu i posao u njihovim hotelima i kampovima. Sukladno naprijed navedenom predlaže se struktura upisa: jedan razredni odjel Opće gimnazije - 24 učenika i dva razredna odjela Hotelijersko-turističkog tehničara -48 učenika. 2. Srednja škola Zvane Črnje Rovinj u predlaganju strukture upisa u NISpuSŠ- predložila je 4 razredna odjela i to: jedan razredni odjel Opće gimnazije - 24 učenika, jedan razredni odjel Prirodoslovno-matematičke gimnazije - 24 učenika, jedan razredni odjel Ekonomista - 22 učenika i jedan razredni odjel Tehničara za računalstvo- 24 učenika te je navedeni prijedlog prihvaćen od strane osnivača i unesen u NISpuSŠ. Prijedlogom Strukture nije prihvaćen prijedlog Škole i osnivača te je struktura predložena na način da se ustroje tri razredna odjela po 26 učenika i to jedan razredni odjel Opće gimnazije, jedan razredni odjel Prirodoslovno-matematičke gimnazije te jedan Tehničara za računalstvo. U ovom e- savjetovanju predlaže se dopuna prijedloga Strukture na način da se odobri ustroj dva razredna odjela tehničara za računalstvo iz razloga što: - povećani je broj učenika na području Istarske županije i Grada Rovinja koji završavaju osmi razred šk. godine 2021./2022. - na području Istarske županije jedino u imenovanoj školi se izvodi navedeni program, kojeg upisuju učenici iz Rovinja ali i okolnih gradova Pule, Poreča, Pazina i Vodnjana te općina Žminja, Kanfanara i dr. - postoji iznimno veliki interes za upis u navedeni program tako da već drugi dan nakon ljetnog roka za podnošenje prijava, upisna kvota se popuni, a na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote, -iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji se upisuju u navedeni program, a koji je za šk.god. 2021./2022. iznosio 64 bodova, - Škola ima kadrovske i materijalne uvjete za provedbu navedenog programa za dva razredna odjela. 3. Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno- u predlaganju strukture upisa u NISpuSŠ- predložila je 4 razredna odjela i to: jedan razredni odjel Opće gimnazije - 8 učenika, jedan razredni odjel Hotelijersko-turističkog tehničara -7 učenika, jedan kombinirani razredni odjel za program Fizioterapeutskog tehničara -8 učenika i Medicinskog kozmetičara -8 učenika i jedan razredni odjel Prodavača -5 učenika. Navedeni prijedlog prihvaćen je od strane osnivača i unesen u NISpuSŠ. Prijedlogom Strukture nije prihvaćen prijedlog Škole i osnivača te je struktura predložena na način da se ustroje tri razredna odjela i to jedan razredni odjel Opće gimnazije - 10 učenika, jedan razredni odjel Hotelijersko-turističkog tehničara -10 učenika i jedan kombinirani razredni odjel za program Fizioterapeutski tehničar -8 učenika i Medicinskog kozmetičara -8 učenika. Navedeni prijedlog Strukture je neprihvatljiv iz razloga što u isti nije uvršten program za zanimanje Prodavač te predlažemo njegovo uvođenje. Opravdani razlozi za njegovo uvođenje su: - prije svega učenicima manjinskih škola ponuđen je manji izbor programa za upise nego što imaju njihovi vršnjaci u ostalim školama, - program/zanimanje Prodavač je jedini trogodišnji program Škole, namijenjen učenicima/cama koji žele što prije pristupiti tržištu rada te isti nije moguće kombinirati s drugim programima, - prema dobivenim informacijama od Škole, izraženi su sve veći interesi rovinjskih trgovačkih lanaca za provođenjem navedenog programa, budući da se grad Rovinj-Rovigno kao turistički grad svake godine sve više turistički razvija. Gospodarstvenici svoje sadašnje potrebe rješavaju zapošljavanjem osoba bez odgovarajuće spreme, što se neminovno odražava na kvalitetu pruženih usluga te je stoga ispravno rješenje upravo u mogućnosti Škole da ponudi učenicima upis programa/zanimanja Prodavač, - planiranje navedenog programa ne iziskuje dodatne troškove jer Škola ima svu opremu i odgovarajući prostor za ispunjenje materijalnih uvjeta za njegovo izvođenje. Sukladno naprijed navedenom molimo da se Struktura upisa za naprijed navedene škole izmjeni prema obrazloženim zahtjevima škola i osnivača škola - Istarske županije. S poštovanjem ISTARSKA ŽUPANIJA Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Prijedlozi vezano uz upis učenika u Srednju školu Zvane Črnje Rovinj i Talijansku srednju školu – Scuola media superiore Italiana Rovinj-Rovigno su prihvaćeni.
297 Iva Bodrožić-Selak O D L U K U Poštovani, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji koja je Odlukom je o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017 (29.12.2017.) klasificirana u I. skupinu što znači da se prema vrijednosti indeksa nalazi u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave. Jedan od referentnih pokazatelja indeksa je i stupanj obrazovanosti stanovništva. Hrvatska nacionalna strategija do 2030. (https://hrvatska2030.hr/rs3/) oslanja se i na razvoj kružnog gospodarstva, jačanje samodostatnosti u proizvodnji hrane, razvoj biogospodarstva i na uvođenje digitalnih rješenja u interesu gospodarstva dok naša Škola predstavlja GLAVNI OBRAZOVNI FOKUS za razvoj poljoprivrede u Županiji. (Hrvatska gospodarska komora, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize, ŽUPANIJE – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, Zagreb, 2020.) Svojom misijom, vizijom i dokazivim aktivnostima mijenjamo obrazovnu politiku u skladu s europskom strategijom nastojeći obrazovati suvremena zanimanja čiji su ishodi preduvjet za RAZVOJ GOSPODARSTVA. Pronalazimo se u svih 6 prioriteta Komisije za razdoblje 2019. – 2024. (Europski zeleni plan, Europa spremna za digitalno doba, Gospodarstvo u interesu građana, Snažnija Europa u svijetu, Promicanje europskog načina života, Novi poticaj europskoj demokraciji). EU je čvrsto predana postizanju drugog cilja održivog razvoja (SDG2) i radi s partnerima na zajedničkom jačanju potpore za zaustavljanje gladi, postizanje sigurnosti hrane i poboljšanu prehranu te promicanje održive poljoprivrede. To je ponovno potvrđeno u Europskom konsenzusu o razvoju. Poljoprivredni i ruralni razvoj ključni su za smanjenje siromaštva, jačanje sigurnosti hrane i prehrane, poticanje gospodarskog rasta i zaštitu okoliša i sve u kontekstu klimatskih promjena. I prema predviđanjima Svjetske organizacije za hranu potražnja za hranom će se do 2050. povećati za 70%. Naša je odgovornost da obrazujemo proizvođača koji će na te izazove moći odgovoriti! Naša učenička zadruga pravi je primjer i promotor politike EU Od polja do stola. Od planiranja preko uzgoja do proizvoda proces je koji infrastrukturno omogućen učeniku već na gospodarstvu same škole. Školska učenička zadruga Tkanica jedina je koja nosi i zaštićenu marku proizvoda – Zdravlje iz vrta koju je izdao Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH. Projekcija pak kretanja stanovništva do 2051. godine pokazuje nastavak trenda smanjenja broja stanovnika (podatke pripremio prof. dr. sc. A. Akrap, Katedra za demografiju EFZG; HGK, 2021.), čime smo direktno suočeni s pitanjem pedagoškog standarda u našoj Županiji. Je li moguće da bude isti kao u razvijenijim Županijama? Čemu težimo? Razvoju ili stagnaciji i propadanju? Gotovo 90 % učenika koje obrazujemo dolazi iz ruralnih sredina. Ruralna sredina i smanjeni socioekonomski status roditelja onemogućavaju djeci nacionalna i internacionalna iskustva što im naša Škola svojim predanim radom omogućava. Škola je razvila međunarodnu prepoznatljivost i reputaciju provodeći brojne međunarodne projekte (i strukturne i projekte programa Erasmus+) i organizirajući međunarodna natjecanja (vanjsko vrednovanje) učenika u strukovnim vještinama (šumarstvo) i međunarodne izložbe strukovnih tema. Istaknutim radom Škola je Odlukom Ministarstva obrazovanja (24. 4. 2019.) postala mentor svim Regionalnim centrima kompetencija u Republici Hrvatskoj. U nadi da ćete razmotriti utjecaj Vaše namjere i odluke (da se onemogući upis u zanimanja poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, ekološki tehničar i šumarski tehničar i podigne pedagoški standard) na razvoj naše regije koja direktno pogađa i našu Školu, srdačno Vas pozdravljam Iva Bodrožić-Selak, prof. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
298 Iva Ipšin O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Naime, neupisom učenika u prvi razred doći će do ozbiljnih posljedica koje bi negativno utjecale na samu školu, nastavnike, roditelje, učenike i lokalnu zajednicu. Usmjerenje Opće gimnazije u Križu najdugoročnije je sa već izgrađenom tradicijom i kvalitetnim obrazovnim trendom, čiji učenici dobivaju kvalitetno obrazovanje i ostvaruju odlične uspjehe na natjecanjima i sudjeluju u različitim projektima. Nastavnici su ti koji doprinose tome uspjehu svojim radom i predanošću, a koji bi se prihvaćanjem ove Odluke mogli naći u situaciji da postanu višak i ostanu bez posla. Roditelji bi svakako imali problem vezan uz povećanje troškova koji bi uslijedio zbog upisa učenika u udaljenije gradove kao što je Zagreb. Samim time učenici su u velikom gradu izloženiji različitim utjecajima kao što su snalaženje u prometu i kretanju, različite društvene prilike/neprilike, a najviše što bi imalo utjecaja jest vrijeme koje bi dodatno trebali provesti u prijevozu i putovanju. Ovo svakako prikazuje neinteres Ministarstva prema razvoju i održivosti manjih ruralnih područja, te se fokus obrazovanja stavlja na velike gradove i sredine. Nadam se da će ovaj i ostali komentari naići na razumijevanje, te da ćete promijeniti Odluku i prihvatiti inicijalni plan upisa učenika. Iva ipšin, prof. mentor (Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
299 IVA KART O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke, pogotovo dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa. S obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec, kopiram ga u cijelosti. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
300 Iva Kezele O D L U K U Poštovani, kao predsjednica Školskog odbora Srednje škole Delnice, sadašnja profesorica, ali i bivša učenica, izražavam veliko nezadovoljstvo zbog prijedloga o ukidanju jednog razrednog odjela. Naša škola ima brdsko-planinski status i kao takva ima svoje specifičnosti. Postupak ukidanja smjera Ekonomist vodi daljnjem raseljavanju mladih iz Gorskog kotara, dok mnoge obitelji, uz to, nemaju financijsku mogućnost svoju djecu slati na školovanje u udaljenija mjesta. Odlazak u drugi grad na školovanje znači nekoliko sati putovanja dnevno uz znatne financijske troškove. Dio roditelja neće biti u stanju financirati svoju djecu pa će dio njih ostati bez mogućnosti obrazovanja u programu koji ih priprema za rad u struci, ali i za upise na fakultete. Pri izradi ovakve odluke uzmite u obzir i uspjeh učenika, kao i sredstva uložena u opremanje škola za određeni smjer. Sukladno tomu, učenici nastavu pohađaju u suvremeno opremljenim učionicama te im se omogućava daljnji profesionalni i osobni razvoj. Uz to, učenici koji pohađaju taj smjer redovito sudjeluju u međunarodnim projektima kao što je Erasmus, blisko surađuju sa lokalnim institucijama, ali i na stručnim natjecanjima gdje ostvaruju izvrsne rezultate. Potrebno je pronaći načine i modele kako zadržati mlade u našem kraju. Ukidanjem smjerova potičete odlazak mladih i daljnju depopulaciju jer danas ne odlazi pojedinac već cijela obitelj. Također, ukidanjem smjerova učenike u manjim mjestima stavljate u neravnopravan položaj spram učenika u velikim gradovima. Cilj našeg kolektiva jest zadržati našu djecu u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iskreno se nadam, uime bivših, sadašnjih i budućih učenika da ćete promijeniti prijedlog upisa te budućim generacijama dati slobodu izbora i pružiti im mogućnost da se školuju u svom gradu. S poštovanjem, Iva Kezele Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
301 IVA KUPREŠAK KOTORAC O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole za 2022./2023. Naša škola jedna je od škola u središtu županije što znači da nam dolaze učenici iz drugih gradova i manjih mjesta. Naša je škola u mogućnosti primiti veći broj učenika zbog svoje veličine, smjerova i kadra. Mnoga druga mjesta u županiji nemaju te mogućnosti i kapacitet pa velik broj učenika svake godine bira našu školu ili se tijekom godine prebace kod nas iz različitih razloga. S obzirom da naša škola upisuje i velik broj učenika s teškoćama važna nam je kvaliteta nastave te jednak pristup svim učenicima. Prema tome, želimo da naši razredi imaju broj učenika s kojima će se ta nastava moći provoditi u jednakim uvjetima kao i dosad. Ukoliko nam je odobren upis 4 razreda s 22 učenika po razredu ne vidim razlog da se broj razreda smanji na 3, a time poveća broj učenika po razredu na 26 jer time će postati upitno sve gore navedeno. Naši smjerovi učenicima daju mogućnost traženja poslova po završetku školovanja ili polaganja državne mature i upisa na sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Smanjivanjem mogućnosti upisivanja naše škole učenici su primorani upisivati neželjene smjerove što će kroz određeni period povući i moguća preseljenja u veća mjesta u drugim županijama. Sve to zasigurno nije jednostavno i prihvatljivo za roditelje i nastavnike željne ostanka u svojim mjestima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
302 Iva Mojžeš O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s odlukom ukidanja gimnazijskog smjera u SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Kao bivša gimnazijalka u toj sam školi postigla kvalitetno obrazovanje koje mi je omogućilo upis na fakultet i završavanje istoga. U prilog tomu idu i brojna postignuća gimnazijalaca na raznim natjecanjima te svi bivši učenici koji su upisali i završili željene fakultete. Za bolju budućnost grubišnopoljskih srednjoškolaca nadam se da ćete ponovno razmotriti prijedlog i odobriti razredni odjel programa Opće gimnazije. S poštovanjem, Iva Mojžeš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
303 Iva Štekar Cergna O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumijevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Iva Štekar Cergna Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
304 IVAN BITUNJAC O D L U K U Kao nastavnik u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod i Tehničkoj školi Slavonski Brod moram izraziti svoje duboko neslaganje s ovim prijedlogom upisa u 1. razrede srednje škole na području Brodsko-posavske županije. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program šumarskog tehničara umjesto tehničara zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, Prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
305 IVAN BRADARIĆ O D L U K U Poštovani, s obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za našu Srednju školu Dragutina Stražimira iz Sv. I. Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec te radim u smjeru koji se želi ukinuti ponovno ga stavljam u cijelosti. "Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. " S poštovanjem, Ivan Bradarić, mag.ing.agr. - član Upisnog povjerenstva Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
306 Ivan Čegec O D L U K U Poštovani, gotovo da nema srednje škole u Republici Hrvatskoj koja nije iznenađena i razočarana predloženom Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. pa tako i djelatnici, učenici srednje škole, učenici osnovnih škola koje okružuju Grubišno Polje i ljudi koji žive u Grubišnom Polju i okolici Grubišnog Polja. Malo je reći da su svi ostali zatečeni predloženom Odlukom, budući da je 1. travnja davno prošao. Razočarani su što ste Odlukom predložili ukidanje obrazovnog programa Opća gimnazija u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje, koji je odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Nitko ne govori da promjene nisu nužne, ali ne na ovakav ishitren način koji više vuče na metodu „ako prođe, prođe“ nego na nekakav planski način koji je predvidio sve specifične uvjete, posljedice pojedinih odluka te njihovu usklađenost sa zacrtanim ciljevima našeg obrazovanja, naše države kojoj je jedan od ciljeva povećanje dostupnosti gimnazijskih programa. Istodobno, ovom Odlukom se planira ukidanje triju gimnazijskih odjela u našoj županiji što je u najmanju ruku apsurdno. Predložena struktura bez ikakve prethodne najave, rasprave i analize, bez razgovora s osnivačima, kao i u uvijek bez razgovora „sa strukom“, vrlo je negativan potez prema malim školama i malim sredinama, a opće je poznato da su male škole i male sredine već dale toliko uspješnih ljudi različitih profila koji našoj državi trebaju. Osim ako nam ne trebaju liječnici, medicinske sestre, profesori, inženjeri, odvjetnici, logopedi, psiholozi... Nevjerojatno je da se nitko nije pitao kakve posljedice će ovakva Odluka imati za niz ljudi, prvenstveno za djecu i roditelje koji su planirali upisati gimnaziju u našoj školi, a nakon toga i za djelatnike naše škole, a samim time i za njihovu djecu i obitelji. Smatram da je ovo siguran put u napuštanje i odlazak iz manjih sredina jer mlada osoba koja napusti svoj grad, mjesto ili selo u tako ranoj dobi, gotovo sigurno se neće vratiti. S obzirom na specifičnosti područja posebne državne skrbi i slabo organizirane prometne povezanosti s drugim gradovima, a uvažavajući 100% stručnu zastupljenost kadra, opremljenost škole i uvjete jednosmjenske nastave koju ima naša škola, najiskrenije se nadam se da ćete preispitati trenutnu Odluku i izvršiti korekciju iste. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
307 Ivan Kasalo O D L U K U Ovom odlukom nastavlja se zanemarivanje manjih sredina i direktno potice na iseljavanje. Djeca iz manjih sredina postaju gradjani drugog reda i saljemo im poruku da ne predstavljaju perspektivu naseg drustva i da su druga djeca vrednija od njih. Konkretno, ne slazem se i protivim se predlozenoj strukturi upisa u kojoj Srednja skola Bartola Kasica iz Grubisnog Polja gubi program opce gimnazije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
308 IVAN LUTZ O D L U K U Ne slažem se s prijedlozima upisa za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu jer ukinuli ste Šumarskog tehničara koji je jedno od najperspektivnijih zanimanja u šumskim područjima Slavonije, a da ne govorim o tome kako su naši učenici, zajedno sa svojim mentorima, ostvarivali vrhunske rezultate na Šumarskim olimpijadama zadnjih 15-ak godina, također ukidanjem zanimanja Fitofarmaceut sputava se razvoj poljoprivrednih znanja i vještina prijeko potrebnih u Slavoniji koja može biti, a i trebala bi biti KRUH naše Republike zbog svoje plodne zemlje, a time i tjeramo mlade iz sela, iz prirode iz organske proizvodnje zdrave hrane koju razvijene članice EU potiču, a mi evo ukidamo. Ekološki tehničar koji je također ukinut ima dugogodišnju tradiciju u našoj školi, jako dobru podlogu fizike, kemije i matematike pa su i neki naši učenici su postigli vrhunske uspjehe završivši baš taj smjer(doktorantica fizike npr. koja upravo završava doktorat u Ljubljani, uz ostale…). Srdačno. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
309 IVAN MARTINOVIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Srednja škola Ilok odlično je opremljena za održavanje tog smjera, nastava se pohađa u jednoj smjeni, a učenici koji pohađaju taj smjer uspješni su u svojoj struci. Ovim putem želio bih skrenuti pozornost na neke od uspjeha naših učenika: - Učenici smjera tehničar za računalstvo Srednje škole Ilok od 2016. godine redovito, pod mentorstvom djelatnika Škole, sudjeluju na državnim i međunarodnim inovatorskim sajmovima i natjecanjima na kojima su do sad osvojili 10 zlatnih, 5 srebrnih te 5 brončanih medalja. - Tijekom školske godine 2020./2021. tim učenika Srednje škole Ilok osvojio je drugo mjesto na državnom dvodnevnom CTF natjecanju "Hacknite" te je sudjelovao na državnom natjecanju iz informatike u kategoriji Razvoj softvera, kao jedina škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji u navedenoj kategoriji do sad. - 2021. godine uključili smo se u pilot projekt "Škola budućnosti" (na kojem su naši učenici također osvojili prvo mjesto) kao jedina srednja škola u ovome dijelu Republike Hrvatske. - 2022. godine maturant Srednje škole Ilok, smjer tehničar za računalstvo, osvojio je prvo mjesto na natjecanju "Ideja godine". Ujedno smo i aktivni član Erasmus+ grupe te kroz projekte koje prijavljujemo i provodimo potičemo učenike na upis smjera tehničar za računalstvo te aktivno surađujemo s Fakultetom elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. S obzirom da se u Srednjoj školi Ilok obrazovanje za zanimanje tehničar za računalstvo provodi tek sedam godina, smatram da su ostvareni rezultati iznadprosječni, ako ne i zavidni, s obzirom na upisani broj učenika. Broj učenika u razrednom odjelu u manjim i izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij te stoga predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. Donošenjem ovakve Odluke učenicima na ovome području ograničava se pravo na obrazovanje te su primorani na svakodnevni put od preko 100 kilometara želi li se obrazovati za zanimanje tehničar za računalstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
310 Ivan Piškor O D L U K U Gorski kotar je jedan od najljepših dijelova Hrvatske. Krase ga prirodne ljepote, predivna mjesta te dobri i vrijedni ljudi. Nažalost, naš Gorski kotar iz godine u godinu nestaje, a tome dovoljno govori činjenica da je u 10 godina izgubio gotovo 20% svog stanovništva. Srednja škola Delnice za naš kraj ima neprocjenjivu vrijednost. Brojne generacije pohađale su Srednju školu Delnice i stvorile uspomene koje će pamtiti zauvijek. I sam sam pohađao ekonomski smjer u Srednjoj školi Delnice te znam koliko se zaposlenici trude kako bi čim bolje odrađivali svoj posao. Zatvaranjem ekonomskog smjera napravili bi jedan značajan korak ka zatvaranju škole, a to bi bio veliki udarac za cijeli Gorski kotar. Molim vas da razmislite i ostavite smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice te otvorite novi smjer šumarskog tehničara. Svi želimo da Delnice i Gorski kotar idu naprijed, a to uvelike ovisi i o ovoj odluci za koju se nadam da će biti u interesu Zelenog srca Hrvatske. Srdačno, Ivan Piškor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
311 Ivan Soldan O D L U K U Ne slažem se s ovom odlukom jer otežava život djeci u manjim sredinama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
312 Ivan Sušec O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke, pogotovo dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa. S obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec, kopiram ga u cijelosti. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
313 Ivan Udženija O D L U K U Poštovani, Vaš prijedlog o upisima učenika u prvi razred srednje škole je jako razočaravajući. Prema prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskraćeno je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. Razumio bi ovu odluku da se ne radi o deficitarnim zanjimanjem, ali potreba za kuharima u RH seže to te mjere da su nam neki hoteli i restorani zatvoreni baš zbog toga što nema tko pripremat hranu. Ne postoji opravdan razlog smanjenja upisnih mjesta za smjer za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta jer je to jedina ispravna odluka ukoliko želimo imati turizam i sljedećih godina. Ivan Udženija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
314 IVAN ZVONIMIR IVANČIĆ O D L U K U Poštovani, izražavam oštro neslaganje s predloženom strukturom upisa u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023., posebice za Prehrambeno-tehnološku školu u Gradu Zagrebu. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preoblikovalo je strukturu upisa koju je predložila škola i usvojio osnivač Grad Zagreb te umjesto po jedan razredni odjel za zanimanje Pekar JMO i jedan razredni odjel za zanimanje Mesar JMO predložio pola razrednog odjela za zanimanje Pekar JMO i pola razrednog odjela za zanimanje Mesar JMO pri čemu bi se stvorio jedan mješoviti razredni odjel Pekar/Mesar JMO. Navedeno je potpuno nelogično iz tri razloga. Prvi je to što je ove školske godine na upisima u 1. razred za zanimanje Pekar JMO upisano 19 učenika, a za zanimanje Mesar JMO 12 učenika. Treba napomenuti da je u zanimanje Pekar JMO upisano i 3 učenika s teškoćama pa je i maksimalan broj upisanih učenika zapravo 20, što znači da je škola popunila 95% mjesta u 1. razredu za zanimanje Pekar JMO. U zanimanje Mesar JMO također je upisano troje učenika s teškoćama, pa je i ovdje popunjeno 60% mogućih mjesta. Jasno, za zanimanje Mesar JMO nije veliki interes, ali smatram da je pogrešno zbog toga kažnjavati djecu koja žele upisati zanimanje Pekar JMO smanjujući im upisnu kvotu. Ovdje dolazimo do drugog razloga zašto smatram da je ovo apsurdno. Prema dokumentu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz prosinca 2021. naziva "Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja" (poveznica: https://www.hzz.hr/content/publikacije-skole/2022/HZZ-Preporuke-za-obrazovnu-upisnu-politiku-i-politiku-stipendiranja-21-301221.pdf, str. 5) navodi se da je potrebno povećati broj upisanih i stipendiranih učenika za zanimanja, između ostalog, mesar/mesarica i pekar/pekarica. Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi upravo suprotno, umjesto da prema preporukama državnog tijela koje se bavi tržištem rada povećava upisne kvote za deficitarna zanimanja, ono ih smanjuje. Treći razlog zbog čega je ova struktura upisa potpuni promašaj je činjenica da se smanjenjem kvota za trogodišnja zanimanja uskraćuju mogućnosti upisa učenika s teškoćama. Dakle, učenici s teškoćama na temelju mišljenja Službe za profesionalnu orijentaciju HZZ-a ostvaruju pravo na izravan upis u 1. razred srednje škole u zanimanje koje je preporučila navedena Služba. U slučaju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja prihvati ovakvu strukturu, dio učenika s teškoćama neće moći upisati preporučena zanimanja jer je prema Državnom pedagoškom standardu za srednje škole maksimalan broj učenika u jednom razrednom odjelu tri, čime upravo najranjiviji dionici sustava odgoja i obrazovanja ponovno najviše ispaštaju. S poštovanjem i u nadi da ćete uvidjeti greške, Ivan Zvonimir Ivančić, mag. paed. et mag. educ. hist. Stručni suradnik pedagog Prehrambeno-tehnološka škola Ulica Gjure Prejca 2 10040 Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
315 Ivan Živković O D L U K U Poštovani, Kao profesor engleskog jezika u Strukovnoj školi Gospić, želim izraziti svoje neslaganje s ukidanjem smjera turističko - hotelijerskog komercijalista za upis u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2022. / 2023. Smatram da nije poticajno ukinuti taj smjer jer je županija koja temelji svoj gospodarski rast na razvoju turizma je dala suglasnost za taj smjer. Po anketama iz osnovnih škola ima učenika koji se zanimaju za taj smjer. Ukidanjem smjera učenici bi bili uskraćeni za mogućnost upisa programa koji ima potencijal za našu županiju. Osim smanjenja ponude programa učenicima, bit će problema s popunjavanjem satnice nastavnicima, kako iz stručnih predmeta, tako i iz općih predmeta i doći će pojave tehnoloških viškova. Takva odluka može utjecati na ubrzani odljev mladog i radno sposobnog stanovništva i doprinijeti daljnjem pustošenju Like koja je brdsko - planinski kraj s negativnim demografskim i gospodarskim trendom. Sa štovanjem, Ivan Živković, profesor engleskog jezika Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva. Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
316 IVANA ARAČIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini2022./2023. za Ekonomsku školu Imotski kojim se sukladno predloženoj strukturi ne odobrava upis u zanimanje EKONOMIST u jedini razredni odjel. Upis je odobren od strane osnivača. Ne vidim razlog zbog kojeg bi taj smjer bio ukinut bez ikakvog objašnjenja. Za upis u taj smjer postoji interes svake školske godine. Škola se nalazi u brdsko – planinskom području tako da broj učenika u razrednom odjelu može biti i manji. Učenici na ovom području trebaju imati iste mogućnosti za obrazovanje i odabir zanimanja kao i drugdje. Ukidanjem smjerova potičete odlazak mladih i daljnju depopulaciju Imotske krajine. Ivana Aračić, prof. geografije i talijanskog jezika Ekonomska škola Imotski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
317 Ivana Bastijanić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko - posavske županije. Smanjen je i broj razrednih odjela sa sedam na šest. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut je zanimanje koje naša škola upisuje dugi niz godina i zanimanje za koje je oduvijek vladao veliki interes. Učenici koji upisuju ovo zanimanje dolaze iz ruralnih područja i iz obitelji koje posjeduju vlastita obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ova gospodarstva su primjer rada naših Slavonaca koji unatoč svemu nisu odustali od naše Slavonije i zahvaljujući kojima poljoprivreda u Slavoniji nije, još uvijek, potpuno zamrla. Smjer šumarski tehničar osigurava radni kadar za regionalni razvoj Slavonije kroz šumarstvo i poljoprivredu kao prioritetnu primarnu gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Naši učenici pod vodstvom naših nastavnika predstavljaju Republiku Hrvatsku na međunarodnoj šumarskoj olimpijadi Alpe-Adria te osvajaju vrlo visoka mjesta, u sklopu WorldSkills Croatia ostvaruju plasmane od prvog do trećeg mjesta što svjedoči kvaliteti obrazovanja u smjeru šumarski tehničar. Smjer Ekološki tehničar je zanimanje okrenuto prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, učenici koji upisuju ovaj smjer postižu izvrsne rezultate na natjecanjima, upisuju fakultete povezane sa ekologijom te žele dati svoj doprinos u razvoju ekološke svijesti u svijetu globalnih ekoloških problema. Zanimanja Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar su potrebna području u kojem živimo, jer u poljoprivredi i šumarstvu leži budućnost naše Slavonije. To su uostalom zanimanja koja predstavljaju našu školu, ona su Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Škola se godinama oprema i sređuje na razne načine da bi bila što bolja, suvremenija i primjerenija novim gospodarskim i životnim okolnostima sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija te je po tome poznata kako u Republici Hrvatskoj tako i svijetu. Nema smisla povećavati pedagoški standard u županijama u kojima se toliko smanjuje broj stanovnika, zar naša Slavonija nije već pretjerano iseljena? Molim Vas, odobrite nam planirani upis u zanimanja koja su nam odobrena od našeg osnivača jer ona trebaju našoj djeci koja su budućnost naše Slavonije. S poštovanjem, Ivana Bastijanić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
318 IVANA BRAJKOVIĆ O D L U K U Poštovani, ovime se želim osvrnuti na prijedlog odluke o ukidanju smjera za zanimanje turističko-hotelijerskog komercijalista u Strukovnoj školi Gospić i istaknuti razloge svojeg protivljenja takvoj nadasve štetnoj i neopravdanoj odluci. Naime, prijedlog je donesen na osnovu smanjenja broja učenika u osmom razredu Osnovne škole dr. Jure Turića u prethodnoj školskoj godini (2020./2021.), iako je u aktualnoj godini broj učenika veći i unatoč tome što prema anketi koju je Strukovna škola Gospić provela među roditeljima i učenicima spomenute osnovne škole, jasno je da postoji interes polaznika završnih razreda osnovne škole za spomenutim zanimanjem. Na osnovu toga, Strukovna škola Gospić predložila je Ličko-senjskoj županiji da i u narednoj godini učenicima bude ponuđena mogućnost upisa u spomenuti smjer, što je županija i odobrila. Ukidanje hotelijersko-turističkog srednjoškolskog usmjerenja u županiji na čijem teritoriju su nacionalni parkovi Sjeverni Velebit i Plitvička jezera, od kojih je potonji daleko najposjećeniji u državi, zatim park prirode Velebit te nekoliko sve popularnijih turističkih atrakcija poput Pećinskog parka Grabovača, Memorijalnog muzeja Nikola Tesla, izvora rijeke Gacke te niza drugih lokaliteta koji imaju snažnu perspektivu turističkog razvoja, potpuno je promašeno, a dugoročno i vrlo štetno. Prijeko potreban gospodarski razvoj Like i demografska obnova ovoga kraja neće biti moguća bez obrazovanih i stručnih kadrova u onim područjima u kojima postoji veliki potencijal za razvoj, a zanimanje hotelijersko-turističkog komercijalista to svakako jest. Ličko-senjska županija i Grad Gospić imaju poseban status „brdsko-planinskog područja“ pa odluku o ukidanju navedenog smjera Strukovne škole Gospić treba promatrati prvenstveno iz aspekta što taj status donosi, a on, između ostalog, podrazumijeva potporu i skrb države te provedbu politike koja će poticati demografsku i gospodarsku obnovu, a ne smanjivanje mogućnosti za njezinu realizaciju pod izlikom navodnog smanjenja troškova. Osim toga, ovaj status podrazumijeva da broj upisanih učenika ne mora biti minimalno 24 pa je nekorektno da se novim prijedlogom nameće obveza od minimalno 26 učenika po upisanom smjeru. Na kraju, ukidanje navedenog usmjerenja dugoročno će dovesti do tehnološkog viška zaposlenih djelatnika, visokoobrazovanih pojedinaca, koji će zbog egzistencijalnih razloga biti primorani odseliti iz ionako opustošenog kraja. Takva strategija potpuno je protivna svemu što aktualna vlast govori po pitanju demografske obnove i decentralizacije države bez koje neće biti moguć gospodarski razvoj Hrvatske. Ivana Brajković, prof. matematike i informatike Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
319 Ivana Brozičević O D L U K U Prema prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukovnoj školi Gospić uskraćen je upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Planirana struktura obrazovnih programa rađena je na temelju ankete koja je provedena u gospićkoj osnovnoj školi iz koje dolazi najveći broj učenika. Rezultatima ankete iskazan je interes i za obrazovni program turističko-hotelijerski komercijalist. Ukidanjem ovog obrazovnog programa djeci se smanjuje mogućnost izbora i prisiljava da napuštaju Liku koju prati problem depopulacije. Također treba naglasiti da nemaju sva djeca mogućnost školovanja u većim udaljenim mjestima zbog socijalnih i sličnih razloga. U svom neslaganju s Prijedlogom pozivam se na Zakon o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), prema kojemu je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja. Prema tome, svi gradovi i općine Ličko- senjske županije se nalaze u brdsko- planinskom području. Stoga smatram da nas treba gledati u tom kontekstu jer uistinu nas prati depopulacija, teži klimatski uvjeti, veliki prostor koji je teško prometno povezati. Smatram da djeci treba dati veću mogućnost izbora prilikom prijava obrazovnih programa i nakon toga raditi analizu te spajanje ili ukidanje razrednih odjela ukoliko se ne pojavi interes. S poštovanjem, Ivana Brozičević knjižničarka i član upisnog povjerenstva Strukovne škole Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
320 Ivana Brozović O D L U K U Poštovani! Ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole. Jezična gimnazija i opća gimnazija imaju različitu satnicu iz više predmeta i mislim da ne bi bilo dobro raditi kombinirani razred jezične gimnazije i opće gimnazije. Učenici ciljano upisuju jezičnu ili opću gimnaziju, ovisno o svom interesu i mislim da bi spajanje razreda otežalo kvalitetan rad. Izgubile bi se te različitosti u količini i vrsti sadržaja koje jezična i opća gimnazija nude. Lijep pozdrav! Ivana Brozović, prof. mentor nastavnica matematike u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana, Ogulin Prihvaćen Zhvaljujemo na sudjelovanju.
321 IVANA BUCONJIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko - posavske županije. Smanjen je i broj razrednih odjela sa sedam na šest. Smatram kako bi politika ove države trebala biti kreiranje radnih mjesta u ovim sektorima, s obzirom na aktualne događaje i probleme ne samo u Republici Hrvatskoj već i na svjetskoj razini, a ne ukidanje smjerova u kojima bi se obrazovao takav kadar. Zbog ovoga i svih razloga koje su naveli i moji kolege molim Vas da odobrite planirani upis u zanimanja koja su odobrena od našeg osnivača. Srdačan pozdrav! Ivana Buconjić, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
322 Ivana Bukovac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukama o ukidanju mnogobrojnih razrednih odjela po cijeloj Hrvatskoj, ali najprije onih u Bjlovarsko-bilogorskoj županiji. Kao županija koja ima jedan od najnižih udjela visokoobrazovanog stanovništva, stvarno je u najmanju ruku nerazumljivo zašto se ukidaju gimnazijski odjeli. Kamo bi trebao ići u gimnaziju jedan izvrstan učenik iz sela Miklouš pored Čazme? Vidim da u Čazmu neće moći, ako tako odlučite. A neće ni u Križ, jer je to isto nečija odluka. Kamo će? U Zagreb? Naravno, svi putevi vode u Zagreb i zagrebačke gimnazije jedva čekaju da upišu pola Hrvatske. Ovo vodi isključivo elitističkom obrazovanju, fakultete će završavati imućni i oni bliži velikim gradskim središtima koja su, po vama, jedina isplativa. Mislila sam da je 19. stoljeće daleko iza nas, ali sada mi se čini bliže nego ikada. S poštovanjem, Ivana Bukovac (Kosić), magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti, završila opću gimnaziju u Čazmi Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
323 IVANA CAR JAKOVLJEVIĆ O D L U K U Poštovani, izražavamo neslaganje s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom se ukida jedan razredni odjel klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30% učenika završava gimnazijske programe, a u Gradu Zagrebu gimnazijski učenici čine oko 40% srednjoškolske učeničke populacije. Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanjem broja takvih odjela nigdje u RH, a osobito u Gradu Zagrebu, kao Sveučilišnom centru i i glavnome gradu, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. Klasična gimnazija treba upisati planiranih šest razrednih odjeljenja (pet odjela klasičara početnika i jedan odjel klasičara nastavljača) kako je i planirano u aplikaciji Upisa i odobreno od strane osnivača. S poštovanjem Aktiv matematike i informatike Klasična gimnazija Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
324 Ivana ČAPETA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Nacrtom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u šk. god. 2022./23. Tržište rada danas potiče i zahtjeva jačanje strukovnog obrazovanja, a ovom Odlukom događa se upravo suprotno. Profesor sam ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko - birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru kojoj je uskraćen upis jednog razrednog odjeljenja smjera Ekonomist zbog nepopunjena 4 mjesta i ta djeca će biti uskraćena za upis željenog zanimanja. S druge strane, ostala razredna odjeljanja nam se povećavaju na skoro 30 učenika - gdje je tu reforma strukovnog obrazovanja? Strukovna obrazovanja su budućnost i vjerujem da ih trebamo jačati i reformirati, a ne gasiti i omalovažavati. U nadi da će se revidirati i izmjeniti predložene Odluke šaljem srdačan pozdrav iz Zadra, Ivana Čapeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
325 Ivana Čoban O D L U K U, X. Poštovani, kao članica upisnog povjerenstva zadnjih 10tak godina, apeliram da se produži rok između objave konačnih ljestvica poretka (9.7.) i dostave dokumenata koji su uvjet za upis u srednje škole (11.-13.7.). Ponovno je i ove godine objava ljestvica poretka u subotu, a već u ponedjeljak bi roditelji i djeca trebali dostaviti svu traženu dokumentaciju srednjoj školi. To predstavlja veliki problem za strukovna zanimanja za koje je potrebna liječnička svjedodžba ili uvjerenje medicine rada. U praksi se događa da roditelji/djeca čekaju konačne ljestvice kako bi sa sigurnošću znali koje zanimanje dijete upisuje i tek tada odlaze obaviti liječnički pregled spec.medicine rada. U našem gradu postoji samo jedan spec.medicine rada koji u ta tri dana treba obaviti pregled za dvije strukovne srednje škole, a obavlja i za susjedne bliže gradove. Pregled za vozača motornog vozila obavlja se samo jednom tjedno, i to srijedom, što je i zadnji dan upisa u srednju školu. Događa se da djeca ne mogu dobiti termin pregleda, roditelji moraju raditi dodatni trošak za prijevoz/putovanje i obavljanje liječničkog pregleda, pa se ta cifra povećava i do 500-600kn (za puno roditelja je to neočekivani trošak). O važnosti valjane svjedodžbe medicine rada i dostave pri upisu (a ne do 30.9.) pogotovo za zanimanja vozač motornog vozila, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, automehaničar i sl., pisala sam u ranijem savjetovanju Prijedloga Prvilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1.razred srednje škole. Budući učenici prije upisa trebaju proći propisani liječnički pregled kako bi se utvrdilo da ne postoje neke zdravstvene kontraindikacije zbog kojih neće nikada moći raditi u struci za koju se školuju. Upisati učenika u takvo zanimanje samo na temelju potvrde obiteljskog liječnika, bez opsežnog i stručnog pregleda specijaliste medicine rada apsolutno je neodgovorno prema učenicima i roditeljima. Kako bi roditelji stigli na vrijeme organizirati liječničke preglede, predlažem skraćivanje prijava obrazovnih programa (25.6. - 7.7.) i raniju objavu konačnih rang ljestvica, ili dostavu dokumentacije srednjim školama u terminu od 13. do 15.7. Također podržavam i prethodni prijedlog da se s prijavama obrazovnih programa započne u zadnjem tjednu nastave, čime bi dobili nekoliko "extra dana". Roditeljima i učenicima u ruralnim sredinama e -upisi su velika nepoznanica, često se ne snalaze te im iznimno znači pomoć i podrška razrednika osnovne škole. Ivana Čoban, stručni suradnik socijalni pedagog Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
326 Ivana Črnelč O D L U K U Poštovani, kao nastavnica u Klasičnoj gimnaziji ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, Klasična gimnazija od 2010. upisuje pet razreda klasičara početnika i jedan razred klasičara nastavljača, osim svake četvrte godine kada zbog organizacijskih razloga upisuje četiri razreda početnika i jedan razred klasičara nastavljača, odnosno učenika koji su tijekom osnovnoškolskoga obrazovanja učili latinski i grčki jezik. Ove školske godine školu završava šest razreda i planiran je bio upis jednakog broja razreda, a Prijedlogom odluke taj bi se broj smanjio za jedan razred (odobrava se upis četiri razreda klasičara početnika i jedan razred klasičara nastavljača). Smatram da je takav Prijedlog neusklađen s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. u kojemu stoji da će intervencije ići u smjeru povećanja stope sudjelovanja učenika u gimnazijskim programima, a ovim se Prijedlogom broj učenika u gimnazijskome programu smanjuje (i to ne samo u Klasičnoj gimnaziji). Klasična gimnazija u posljednje tri godine bilježi porast broja učenika te se sva raspoloživa mjesta (u skladu s pedagoškim standardom i s obzirom na broj upisanih učenika s teškoćama u razvoju) popunjavaju tijekom ljetnog upisnog roka. O povećanom interesu učenika za upis u Klasičnu gimnaziju svjedoče i brojne molbe koje pristižu Nastavničkom vijeću jer se učenici drugih škola tijekom svoga školovanja nerijetko odlučuju za promjenu programa i nastavak svoga školovanja u klasičnom programu. Valja imati na umu da je Klasična gimnazija jedina javna škola u Republici Hrvatskoj koja nudi program klasičnoga obrazovanja te da se za program koji škola nudi opredjeljuju učenici iz Zagreba, ali i šire. Pri donošenju Odluke trebalo bi u obzir uzeti i odnos ulaznih i izlaznih rezultata učenika. Budući da se u Klasičnoj ne provodi prijemni ispit i ne postoji bodovni prag, gimnazijski program dostupan je i onim učenicima koji nisu tijekom cijeloga osnovnoškolskoga obrazovanja postizali uspjeh 5,0. Ipak, iako su ulazni rezultati slabiji nego u nekim drugim zagrebačkim gimnazijama, naši učenici ostvaruju iznimne rezultate na brojnim natjecanjima iz različitih područja kao i na smotrama i u projektima na školskoj, lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Osim toga, naši učenici i na maturi postižu uspjeh koji je jednak školskome uspjehu ili je bolji od njega što govori u prilog tome da se u školi učenicima različitih profila i socioekonomskoga statusa osigurava kvalitetna nastava koju održava stručni kadar. S obzirom na navedeno vjerujem da ćete Klasičnoj gimnaziji omogućiti upis šest razreda, tj. pet razreda klasičara početnika i jednog razreda klasičara nastavljača kako je prethodno bilo planirano. S poštovanjem Ivana Črnelč, koordinatorica Erasmus+ programa u Klasičnoj gimnaziji Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
327 IVANA ĆOSIĆ O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru. Uz postojeće programe apsolutnu podršku dajem otvaranju šumarskog smjera koje je nekada postojalo u Delnicama i kojega nažalost u moje vrijeme nije bilo. Nadam se da će ta ideja zaživjeti već od ove jeseni i da će moja djeca kao i mnoga djeca Gorskog kotara imati mogućnost školovanja u svojem kraju. U dobroj i kvalitetnoj okolini! S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
328 Ivana Delač Krpan O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred Strukovne škole Gospić u kojem je uskraćen upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Za provođenje navedenog obrazovnog programa suglasnost je dala i Ličko senjska županija kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uskraćivanjem navedenog zanimanja ne samo da se smanjuje izbor učenika već dolazi i do pojave tehnoloških viškova koji na ovom području nemaju mjesta za novo zapošljavanje i ovakvom politikom potiče se daljnje raseljavanje ionako već opustošenog kraja. Naši učenici su već samim time zakinuti što žive na području Ličko senjske županije za brojne aktivnosti s obzirom na izrazito lošu prometnu povezanost. Najveći broj naselja u popodnevnim satima nema niti jednu prometnu liniju. Učenici dolaze iz obitelji u kojima materijalna situacija nije zavidna te oni nemaju mogućnost financirati školovanje svog djeteta negdje drugdje. Prošle godine prilikom upisa već je došlo do smanjenja fonda sati jer je došlo do spajanja različitih sektora u jedan razredni odjel. Ovakvim kontinuitetom, gubitak satnice se kumulira i ne može se očekivati da će visokoobrazovani djelatnici pristat radit na nepunoj satnici što dovodi do toga da će učenici uz smanjenje izbora imati i sigurno nestručnu nastavu. Gradovi i općine na području Ličko-senjske županije prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave imaju status brdsko-planinskog područja (NN 24/2019) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske čime je potvrđeno da živimo u otežanim uvjetima. Ovim putem apeliram da se dozvoli upis svih obrazovnih programa, a da se isti ne izvode ukoliko se na upisima ne iskaže interes. Samo tražimo priliku. S poštovanjem, Strukovna škola Gospić Ivana Delač Krpan, profesorica matematike i informatike Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
329 Ivana Dite O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija te 1. razred usmjerenje Prodavač. Naši kriški gimnazijalci poznati su po izvrsnim dugogodišnjim uspjesima. To su razredni odjeli izrazito motivirani za rad. Možemo zaključiti kako ovaj izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Toj je lokalnoj zajednici upravo to gimnazijsko usmjerenje od velikog značaja jer omogućuje roditeljima da im djeca nastave obrazovanje, s ciljem fakultetskog obrazovanja, što bi bez tog razrednog odjeljenja bilo nemoguće (ta je ruralna sredina slabo prometno povezana s drugim većim gradovima). Ukidanjem ovog razrednog odjeljenja (a time i cijele gimnazije u Križu) zaključujem da izvrsni učenici ne bi imali jednake mogućnosti kao druga djeca. Ukidanje smjera Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ je i u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859.) Obzirom na smanjeni broj upisanih učenika proteklih godina, ravnateljica i djelatnici Škole zajednički su radili i na osmišljavanju promocije i bolje dostupnosti Opće gimnazije u Križu, na način da je održano više sastanaka s ravnateljem i djelatnicima Osnovne škole Milke Trnine Križ te načelnikom Općine Križ, nakon čega je Općina Križ preuzela inicijativu za financiranje udžbenika za učenike koji bi upisali prvi razred Opće gimnazije u Križu u školskoj godini 2022./2023. Također, od strane Općine Križ predviđeno je stipendiranje tih učenika. Već sada imamo podatke da 20-ero učenika planira upisati upravo to razredno odjeljenje. Ukidanje gimnazijskog programa u Izdvojenoj lokaciji u Križu za našu bi Školu imalo dugoročno ozbiljne posljedice. Drastično bi se smanjio broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što bi se nepovoljno odrazilo na razvoj lokalne zajednice. Usmjerenje Prodavač je deficitarno usmjerenje te smatram da je nelogično ukidati i to usmjerenje u našoj školi. Ove smo godine također promišljali te osmislili kako ga poboljšati u sljedećim godinama te kako zainteresirati učenike za to zanimanje. Smanjenje broja razrednih odjela naše Škole otvara i novi problem smanjenja satnice zaposlenih djelatnika, tehnoloških viškova..., a Zahtjev za uvođenjem novog strukovnog kurikuluma (fizioterapeutski tehničar) s ciljem uvođenja kvalitativnih promjena nam je bio odbijen od strane MZO-a. Slijedom svega navedenog, molimo za razumijevanje i davanje dovoljnog prostora za razvoj i promociju Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, odnosno Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu, na način da se u Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. u Strukturu upisa ponovno uvrsti Opća gimnazija u Izdvojenoj lokaciji škole u Križu te usmjerenje Prodavač u Ivanić-Gradu i da se dopusti mogućnost upisa učenika u ljetnom roku kako bi se moglo vidjeti postoji li pomak obzirom na sve navedene intervencije i dogovore. Dodala bih da naša škola radi pod vodstvom nove ravnateljice koja svoju dužnost obavlja samo godinu dana, no skupa s djelatnicima osmislila je mnogo poteza kako unaprijediti kvalitetu rada (koja je i do sada bila visoka) te kako sve učenike i roditelje učiniti zadovoljnijima, a time i umanjiti broj iseljavanja iz Hrvatske. Mislim da bi u 21. stoljeću zbilja sva naša djeca trebala imati mogućnost nastavka obrazovanja. Hvala. Ivana Dite, profesorica SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
330 IVANA ĐERKE O D L U K U Poštovani, izrazito sam nezadovoljna i razočarana predloženom Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju ne planira razredni odjel Opće gimnazije. Napominjem da je on planiran u aplikaciji Upisa i da ga je odobrila Bjelovarsko-bilogorska županija koja je osnivač. Molim Vas, uime svih bivših učenika, da ponovno razmotrite Strukturu i budućim generacijama date slobodu izbora, pružite im mogućnost da se nastave školovati u rodnom gradu, koji je ujedno područje posebne državne skrbi. Riječ je o vrlo maloj sredini i smatram da bi ukidanje Opće gimnazije u Grubišnom Polju bilo jako loše za sve: za učenike koji bi nekoliko sati na dan morali trošiti na putovanje kako bi stekli jednako ili manje znanja nego u rodnom gradu, za njihove roditelje koji bi morali trošiti novac i dodatno vrijeme kako bi im pomogli u organizaciji prijevoza i obveza, za profesore koji su odreda najprije divni ljudi, a tek onda ono što su sami odabrali - UČITELJI. Nekoliko njih napredovalo je u svojem zvanju, gotovo se cijeli radni vijek trudilo da budu pošteni, radišni, da razumiju, daju sve od sebe, da rastu s nama učenicima ili zbog nas, a sada bi mogli postati tehnološki višak. Jedan dio njihovih bivših učenika krenuo je njihovim stopama, u istoj školi u kojoj su i sami dobili jako dobre temelje, ali bez obzira na to, i oni bi sada mogli ostati bez posla i putovati u neke druge gradove u županiji kako bi neke druge učenike, a ne sumještane, podučili različitim vještinama i znanjima. Još jedanput, pišem Vam ovo kao odlična bivša učenica koja je temelje za humanistički smjer stekla baš u toj školi, čiji su razredni kolege danas liječnici, matematičari, ekonomisti, logopedi, političari - vrlo uspješni članovi društvene zajednice, koji se nijedanput tijekom svojeg školovanja nisu postidjeli jer su pohađali grubišnopoljsku Opću gimnaziju. Molim Vas da ponovno razmotrite Strukturu i promijenite svoju odluku. Unaprijed Vam zahvaljujem! S poštovanjem, Ivana Đerke, magistra hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
331 Ivana Engler Tomljenović O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo i neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u 1. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod. Nezamisliv mi je prijedlog Ministarstva u kojem su uklonjena čak tri strukovna zanimanja - Ekološki tehničar, Šumarski tehničar i Tehničar fitofarmaceut, s obzirom da godinama vrlo uspješno upisujemo ta strukovna zanimanja za koja naši učenici itekako pokazuju interes za školovanje. Nadalje, zanimanja ovog sadržaja su potrebna području u kojem živimo, jer u poljoprivredi i šumarstvu leži budućnost naše Slavonije, a o stjecanju ekološke svijesti u svijetu globalnih ekoloških problema da i ne spominjem. Iza naših prijašnjih generacija stoji niz uspjeha na natjecanjima kako državne tako i međunarodne razine. Škola je godinama uzor brojnim strukovnim školama diljem Hrvatske, uložene su znatne količine znanja, volje i novca u opremu škole koja učenicima pruža velike i nužno potrebne mogućnosti učenja, prakse i napredovanja. Vaš prijedlog nažalost vodi smanjenju broja učenika u našoj školi, kao i povećanju tehnološkog viška naših nastavnika. Konačnica će biti poražavajuća i u demografskoj slici Slavonije - iseljavanje koje je i previše uzelo maha, bit će još i veće, a naša već ionako demografski oronula Slavonija u još težem stanju. Nadam se da ćete razmotriti naše prijedloge i naša nezadovoljstva, te da će krajnji ishod upisa učenika u 1.razred biti na korist i zadovljstvo svih nas. Srdačan pozdrav. Ivana Engler Tomljenović, prof.geografije i povijesti SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
332 Ivana Grandić O D L U K U, III. Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ., a kojom se ukida jedan kuharski razredni odjel Ugostiteljskoj školi Opatija. Naime, turistička smo zemlja i regija koja „vapi“ za ugostiteljskim kadrovima koji kronično nedostaju i čiji upis treba poticati, a razredne odjele ne ukidati. Navest ću primjer da su nedavno u jednom od najpoznatijih restorana na otoku Krku zaposlili 15 radnika s Filipina. Dakle, ne ukidajte kuharske razredne odjele jer su oni nasušno potrebni našem turizmu. S poštovanjem, Ivana Grandić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je prijedlog škole i osnivača (4 razredna odjela i 96 učenika) i nije ukinulo niti jedan razredni odjel te je komentar nejasan.
333 IVANA GUBIĆ O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Vjerujem da će se i ljudi u Hrvatskoj, kao što je to već slučaj u svijetu, u budućnosti sve više vraćati u manje sredine gdje kvaliteta života može biti puno bolja nego u velikim gradovima. Stoga ne treba razmišljati kratkoročno i gasiti škole ili smjerove unutar njih samo zato jer trenutno u njima nema optimalnog broja učenika. Treba gledati dalje u budućnost, opstati, razvijati se i spremno dočekati vrijeme kada će područja poput Gorskog kotara biti vrlo poželjna mjesta za život i kada će ta područja sa svojim stanovnicima, mladima, školama, sadržajima, prirodom i održivim razvojem uvelike pridonositi i općem prospritetu Hrvatske. Ivana Gubić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
334 IVANA JERGOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao zaposlenica dviju strukovnih škola na području Ličko-senjske županije, koje su obuhvaćene najnovijim prijedlogom Ministarstva znanosti i obrazovanja o ukidanju smjerova Poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac te Turističko-hotelijerski komercijalist u Strukovnoj školi u Gospiću smatram da je moja moralna i profesionalna obveza ukazati na štetne posljedice koje će eventualno prihvaćanje takvog prijedloga imati za našu županiju. Naime, ovakvim odlukama dodatno se onemogućuje bilo kakav razvoj površinom najveće i ujedno najrjeđe naseljene županije i to upravo u onim područjima u kojima ta ista županija zbog svoje povoljne geografske pozicije, prirodnih bogatstava te bogate kulturne i povijesne baštine zapravo ima najveći potencijal za razvoj. Znanje i vještine koje tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja stječu turističko-hotelijerski komercijalisti te poslovni tajnici u potpunosti odgovaraju potrebama lokalnog gospodarstva koje se u najvećoj mjeri zasniva na malom i srednjem poduzetništvu te turističkoj djelatnosti. Po svim pokazateljima, daljnji razvoj tih segmenata itekako je izgledan pa je bojazan o smanjenju potražnje za spomenutim zanimanja na tržištu rada neutemeljen. Smatram, dakle, da je odluka o ukidanju takvih smjerova potpuno nelogična i suprotna nacionalnoj strategiji decentralizacije države i poticanja razvoja područja od posebne državne skrbi, što Ličko-senjska županija jest. Prošle godine, Ministarstvo je donijelo odluku i o neupisivanju trogodišnjeg smjera prodavač za koju su se obrazovali učenici Srednje škole Otočac, a eventualno potvrđivanje predložene odluke o ukidanju smjera poslovni tajnik, bit će težak udarac na bilo kakav pokušaj demografske obnove ovoga grada i susjednih općina, odakle većinom i dolaze učenici Srednje škole Otočac. Nadalje, povećanje broja upisnih kvota u ostala zanimanja ići će na štetu samih učenika, s obzirom da se svake godine upisuje određeni broj učenika s prilagođenim sadržajem a tako brojniji razredi ostavljaju manje prostora za kvalitetniji rad i posvećivanje istima. Obrazovanje je temelj svakog razvijenog društva, bez obzira promatramo li to društvo na lokalnoj ili globalnoj razini. Ne možemo govoriti o razvoju, ako pritom smanjujemo i ukidamo prilike koje bi ga trebale potaknuti. Mogućnost školovanja djece u blizini obiteljskog doma, za svaku je obitelj kod odabira mjesta stanovanja jedan od najvažnijih faktora. Ukinu li se spomenuti smjerovi i dodatno smanji ionako ograničen izbor zanimanja u obje navedene škole, postepeno će se smanjiti interes mladih obitelji za eventualnim doseljavanjem u ovaj prekrasan kraj i povećati broj onih koji će svoju sreću potražiti negdje drugdje, ako je suditi po dosadašnjim trendovima, vjerojatno izvan granica RH. Štoviše, ukidanje ovih smjerova, u dogledno vrijeme će rezultirati tehnološkim viškovima zbog kojih egzistencija brojnih visokoobrazovanih pojedinaca biti ugrožena, a porast broja nezaposlenih stručnih kadrova za kojima zbog ovakvih odluka na tržištu rada neće biti potražnje, dodatno će opteretiti ionako krhko hrvatsko gospodarstvo. Svim snagama moramo se truditi da spriječimo takav crni scenarij, a to možemo postići samo ako svim stanovnicima budu pružimo ravnopravne prilike za ostvarenje elementarnog prava na obrazovanje, vodeći pritom računa o svim specifičnostima sredine u kojoj pojedinac živi i djeluje. U nadi da ćete uvažiti moje mišljenje i odustati od ukidanja smjerova u Strukovnoj školi u Gospiću te Srednjoj školi u Otočcu, srdačno vas pozdravljam! Ivana Jergović, nastavnica ekonomske skupine predmeta Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
335 Ivana Jovanović O D L U K U Poštovani, ne slažem se s vašim prijedlogom odluke o upisima u prve razrede. Bit ću gruba i reći da nema veze sa zdravim razumom. Ne znam je li itko u poštovanom ministarstvu uopće prati stanje u školstvu ili tek onako "sklepa" neke odluke? Hoće li za koju godinu itko ostati u našoj državi? Ovakvom naprasnom odlukom o ukidanju radnih mjesta pomažete samo depopulaciji naše zemlje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
336 Ivana Klobučar O D L U K U Dobar dan, poštovani ! Zaposlenica sam Strukovne škole Gospić i ne slažem se sa prijedlogom Odluke o ukidanju smjera za zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist. Kao roditelj djeteta koje pohađa 8. razred Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću mogu reći da interes za zanimanjem , a provedena je anketa među učenicima i nama roditeljima na održanom roditeljskom sastanku, itekako postoji. S obzirom da je Ličko - senjska županija, dobivši prethodno zahtjev Strukovne škole Gospić za mogućnošću upisa u navedeno zanimanje, odobrila isto, smatram da bi ukidanje navedenog usmjerenja dugoročno prouzročilo velike probleme u našoj opustošenoj županiji. Naša Ličko- senjska županija, koja pripada brdskom-planinskom području, obiluje mnoštvom kulturoloških, turističkih lokaliteta te joj je važno zadržavanje usmjerenja turistički - hotelijerski komercijalist koje našim učenicima , koji prebivaju na prostoru Like, može dati razvoje kompetencija , znanja i vještina. Naša prometna infrastruktura u županiji nije solidna, ljude treba zadržati, a ne otjerati. Zaposlenici Strukovne škole Gospić su visokoobrazovani djelatnici koji čine našu županiju aktivnom, a ukidanje usmjerenja znači tehnološke viškove što smatram apsolutno nepoželjnim. Srdačan pozdrav iz Gospića, Ivana Klobučar, prof. hrvatskoga jezika i komparativne književnosti, Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
337 Ivana Liker Gojun O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Prema novom prijedlogu upisa ukinuli bi se pojedini smjerovi u navedenoj srednjoj školi čime bi se još više smanjio izbor mogućeg nastavka školovanja na području Gorskog kotara. Bojim se da bi sve navedeno rezultiralo još većim odljevom mladih iz ovog područja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
338 Ivana Lorković Pintač O D L U K U Poštovani, jednom davno je mudar čovjek rekao: „Izaberite posao koji volite i nećete morati raditi niti jedan dan u životu.“ Takav je osjećaj raditi kao nastavnik u Srednjoj školi Delnice, u predivnoj prirodi, još divnijim ljudima i učenicima. Hoće li nešto takvo moći reći i neki budući naraštaji!? Ovakvom odlukom zasigurno ne, jer izbora neće imati. Ukidanjem broja razrednih odjela i smjerova tjerate ove mlade ljude i njihove obitelji i polako uništavate ovaj kraj. Iako iza Vaše odluke možda i postoji dobra namjera da mlade ljude zainteresirate za neka druga zanimanja, na ovaj način postići ćete upravo suprotno; nezadovoljstvo i tugu. Mogu samo reći da ova mala sredina stvara velike ljude, što je vidljivo iz rada, rezultata i uspjeha naših učenika. Nadam se da ćete preispitati svoju odluku i dati šansu ovom kraju i ljudima koji ga čine. Ivana Lorković Pintač, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
339 Ivana Lovrenčić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko -posavske županije. Smanjen je i broj razrednih odjela sa sedam na šest. Poljoprivredna škola se nalazi u Slavoniji čije se gospodarstvo temelji na poljoprivredi koja omogućuje samozapošljavanje te održavanje gospodarskih aktivnosti ruralnih područja. Ukinuti Šumarskog tehničara koji je jedno od najperspektivnijih zanimanja u šumskim područjima Slavonije, u školi koja sa svojim učenicima i mentorima ostvaruje vrhunske rezultate na Šumarskim olimpijadama zadnjih 15-ak godina je degradirajuće, ukinuti zanimanje Fitofarmaceut kojim se potiče razvoj poljoprivrednih znanja i vještina prijeko potrebnih u Slavoniji , smjer u kojem učenici prepoznaju važnost poljoprivrede kao gospodarske grane koja omogućuje samozapošljavanje u struci, ostanak u Slavoniji te oživljavanje ruralnih područja. Ukinuti smjer Ekološki tehničar u doba kad su se sve članice EU okrenule prema zelenoj industriji, rješavanju ekoloških problema koji su svakim danom sve vidljiviji, neprihvatljivo je da ova politika obrazovanja ne prepoznaje ovo zanimanje. Naša škola godinama je izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremljenost 2 laboratorija i kabineta sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija, ali nažalost s ovim prijedlogom upisa ono bi ostalo potpuno neiskorištena. Ukinuti tri zanimanja i smanjiti broj razrednih odjeljenja ima ogromne posljedice kako na školu tako i na zajednicu. Ovim putem Vas molim nam odobrite planirani upis u zanimanja koja su nam odobrena od našeg osnivača. S poštovanjem, Ivana Lovrenčić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
340 IVANA MANDIĆ O D L U K U Poštovani, Kao zaposlenica Ekonomske škole Imotski izražavam svoje nezadovoljstvo i izričitu zabrinutost ovakvim prijedlogom. Svoj stav iznosim i kao roditelj i kao nastavnik. Smatram da su moja, kao i mnoga druga djeca u startu zakinuta za mogućnost izbora ukoliko se prijedlog prihvati. Referirat ću se na „Projekt hrvatskog odgojnog-obrazovnog sustava za 21. stoljeće“ koji se nalazi i na službenim stranicama Vlade, a prema kojem, između ostalog, treba stvoriti jednake prilike za uključivanje u obrazovanje, mogućnost izbora različitih putova u ostvarivanju istog cilja te primijeniti modularni model izobrazbe, što u stručnom obrazovanju znači veću mogućnost izbora zanimanja te bolje uključivanje na tržište rada, a u općem obrazovanju raniji izbor struke. Vaš prijedlog je usmjeren ne na ostvarivanje ciljeva gore navedenog projekta, već upravo suprotno, na ukidanje i oduzimanje već postojeće mogućnosti. Stoga Vas molim da „Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ izmijenite na način da se ne kosi s interesima djece i njihovom budućnosti. S poštovanjem, Ivana Mandić Ekonomska škola Imotski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
341 Ivana Maric O D L U K U Poštovani,ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razredsrednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač ukombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola.Želim napomenu+ da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača,jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač bi+ ukinut,pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan.Učenici manjine nemaju paletu škola za izabra+ kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da sevodimo poli+kom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranimodjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište radamogu bira+ između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenjeProdavač imamo potreban kadar te prak+kum za izvođenje prak+čne nastave u školi u kojismo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvarujese svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisakako bi naši učenici imali mogućnost nastaviTi svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Srdačan pozdrav Ivana Maric, mag.Edu.inf Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
342 IVANA MEDANOVIĆ O D L U K U Poštovani, kao nastavnica u Srednjoj školi „Vladimir Gortan“ Buje izražavam veliko nezadovoljstvo zbog namjere ukidanja jednog razrednog odjela – HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR i istovremenog povećanja broja učenika u preostala dva razredna odjeljenja. U situaciji u kojoj Hrvatska doslovno vapi za kvalitetnom i stručnom radnom snagom u svim područjima turističke djelatnosti, ukidanje razrednih odjeljenja u programu Turizam i ugostiteljstvo uistinu se doima poput nekog lošeg znanstveno-fantastičnog filma. Pitam se samo jesu li predlagatelji te odluke svjesni da su osim državnog proračuna koji će ostvariti određene uštede, svi ostali na gubitku? Djeca koja će uspjeti upisati program i koja će pohađati nastavu u pretrpanom razredu u kojem im se nastavnici neće moći kvalitetno posvetiti, od onih nadarenih i manje nadarenih, do učenika s posebnim potrebama. Djeca koja neće uspjeti upisati program i čiji će se roditelji naći na mukama jer možda neće imati mogućnosti poslati ih u neku drugu sredinu na školovanje. Nastavnici koji su vrijedno i samozatajno godinama posvećeni radu s učenicima u malim sredinama (čije postojanje je mnogima u velikim sredinama nažalost vrlo često nepoznanica), dajući svoj doprinos njihovom oživljavanju i čija bi egzistencija zbog smanjenja satnice mogla biti ozbiljno ugrožena. Turistički djelatnici koji će još teže dolaziti do radne snage zbog manjeg broja učenika koji će izaći iz škole. Jesu li te određene uštede uistinu vrijedne svih nabrojanih gubitaka? Obrazovanje budućih generacija je filigranski posao i mišljenja sam da se u tako osjetljivom sektoru stvari uistinu ne mogu rješavati metrom koji vrijedi jednako za sve u različitim okolnostima. Naša djeca ne mogu i ne smiju biti svedena u iste okvire koji vrijede za kruške i jabuke! Zbog svega navedenog nadam se da ćete još jednom preispitati svoju odluku. Srdačan pozdrav, Ivana Medanović prof. njemačkog i francuskog jezika Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
343 IVANA MEDVED O D L U K U Ponukana saznanjem kako će Srednja škola Čazma ostati bez programa Opće gimnazije moram se uključiti. Kao učitelj jedne osnovne škole koja gravitira Čazmi moram napomenuti koji je to gubitak za učenike i roditelje. Ovdje se ne radi samo o tome da se učenicima neće nuditi opcija opredjeljenja za gimnazijski program, već ih se forsira birati neki od strukovnih programa! Želimo li društvo u kojemu samo imamo strukovnjake? Također ih se forsira upisati Gimnaziju u daljem mjestu što će predstavljati određeni trošak za roditelje, a da ne spominjemo kako će putovanje u dalje mjesto utjecati na samu djecu...više sati provedeno putujući odvojeni od obitelji, prijatelja, ne mogućnost organiziranja slobodnog vremena po vlastitim željama i preferencijama što u krajnoj liniji utječe na mentalno zdravlje te djece jer nemaju prostor za odmak od obveza. Takva odluka mogla bi utjecati i na osnovne škole u blizini. Ako roditelji vide da njihova djeca neće imati mogućnost kvalitetnog obrazovanja u blizini, oni će biti prisiljeni odseljavati se u urbanija područja već od nižih razreda! Ovakva odluka utječe na sve razine obrazovanja lokalne zajednice ne samo na dotičnu srednju školu! Pokušavaju li se napučiti veliki gradovi, a smanjiti broj stanovnika ruralnih područja ili je cilj imati podjednaku rasprostranjenost stanovništva u svim predjelima zemlje i jednako obrazovane?! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
344 IVANA MILAŠIN O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Ivana Milašin, magistra edukacije fizike i informatike, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
345 Ivana Milivojević O D L U K U (izjava supruga) Bivši sam učenik Srednje škole Delnice i smatram da ukidanje i rezanje smjerova u našoj školi nije opravdano. Učenici ostvaruju iznimne rezultate na natjecanjima a profesori ulažu maksimalan trud u obrazovanje svojih učenika. Mi smo mala sredina i ne može se očekivati da su nam škole dupkom pune kao što su u većim gradovima. Definitivno se ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Davor Milivojević, ing. inf. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
346 Ivana Milivojević O D L U K U Ponukana informacijom o ukidanju ekonomskog smjera te eventualno jednog gimnazijskog smjera, osjećam dužnost izraziti svoje ne slaganje s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Dajem apsolutnu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Smatram da si programi koje nudi Srednja škola Delnice kvalitetni i djeci Gorskog kotara treba se omogućiti upis u školu u Gorskom kotaru. Štoviše, treba otvoriti i smjer šumarstva. Često se raspravlja zašto mladi odlaze iz Gorskog kotara a ovo rezanje i ukidanje programa sigurno ih neće zadržati. Pa dajmo im onda priliku da se ovdje školuju i ostanu jer ako jednom odu teško da će se ikad više vratiti! Između ostalog učenici te iste škole ostvaruju izvrsne uspjehe na razno raznim natjecanjima i to treba uzeti u obzir. U nadi da će se ovo završiti u pozitivnom smislu za moju školu srdačno vas pozdravljam, Ivana Milivojević, struč. spec. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
347 Ivana Mrazović O D L U K U Poštovani, izražavam oštro neslaganje s predloženom strukturom upisa za Srednju školu Čazma i Srednju školu Ivan Švear Ivanić Grad. Uostalom, općenito sam zgrožena nerazumijevanjem Ministarstva s potrebama učenika iz manjih sredina, koji će na ovaj način biti prisiljeni gubiti veliki dio dana na putovanje do škole ili boraviti, odvojeni od obitelji, u učeničkom domu jer neće imati prilike upisati željenu školu u svojoj sredini. Nadam se da će i dječja pravobraniteljica imati što za reći na temu prava svakog djeteta da se školuje gdje mu je najpovoljnije. Smatram da nije potrebno posebno isticati financijski aspekt ovakovog školovanja. Ovaj Prijedlog odluke je izrazita antidemografska mjera - teško se odlučiti na proširenje obitelji kada niste sigurni gdje ćete školovati djecu. Također, smatram to vrlo ružnim centralističkim potezom kojim se ponovno jasno ističe Zagreb po čijoj mjeri i uvjetima bismo očito svi trebali živjeti. Djeca iz drugih sredina stavljena su u degradirajući položaj na mnogo načina - smanjen izbor smjerova koje mogu upisati, nemogućnost školovanja u Zagrebu i slično. Uz sve to, smatram ovo ružnim načinom antipropagande - staviti škole pred gotov čin koji mjesec prije upisa u prve razrede, stvarati atmosferu nesigurnosti i upućivati roditelje da djecu prijavljuju u neke druge škole. Niste nam dali mogućnost prijelaznog roka već izrazito nekorektno objavili vrlo ništetan Prijedlog Odluke ne razmišljajući pri tom niti o učenicima, niti o mogućnostima roditelja, a kao što smo navikli, ni o nastavnicima. Preklinjem Vas pronađite način uštede negdje drugdje, ne ponovno u obrazovanju, lomeći sve preko leđa učenika. S nadom u preispitivanje Vašeg Prijedloga Srdačan pozdrav Ivana Mrazović, prof.mentor SŠ Čazma, SŠ Ivan Švear Ivanić Grad (Zamislite raditi u dvije škole koje gube razredne odjele!!!!) Ivana Mrazovi,prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
348 Ivana Orešković O D L U K U Poštovani, Iznenađena sam i ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. U nadi da ćete izvršiti korekciju Odluke, unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Ivana Orešković, ravnateljica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
349 Ivana Petrošanec Pišl O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj nije predviđen upis učenika u zanimanje Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svoje neslaganje potkrijepit ću slijedećim: Pad broja učenika u Hrvatskoj odavno nije ništa novo jer se taj trend nastavlja već cijelo desetljeće uslijed prirodne depopulacije. Međutim, prije nije bilo intenzivnog iseljavanja učenika, pa se taj trend značajno ubrzao od ulaska Hrvatske u EU. Iako je jasno da smo suočeni s depopulacijom, nije jasno zašto ste odlučili smanjiti broj zanimanja na kojima počiva budućnost Slavonije i Baranje i koja mlade mogu zadržati u Hrvatskoj. Koristeći njemačku statistiku (DESTATIS i BAMF) izračunato je koliko je djece emigriralo iz Hrvatske u Njemačku od 2013. do danas, a riječ je o čak 52.000 djece (Jurić, 2021b). Ako je namjera da nam djeca i dalje iseljavaju u zemlje EU onda je ovo što predlažete odličan potez. Europski odbor regija objavio je Mišljenje o „Uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025.“ u kojem se između ostalih točaka posebno ističe slijedeće: - obrazovanje je važan čimbenik u jačanju otpornosti zajednica koji im omogućuje da se lakše nose s gospodarskim i drugim krizama te prilagode novim potrebama i okolnostima; - smatra da je važno smanjiti razlike u obrazovanju između udaljenih, ruralnih i urbanih područja, među regijama, između različitih razina obrazovanja (osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja) te između različitih obrazovnih ustanova; Zaključujem da se sukladno popisu stanovništva iz 2021. isti pedagoški standard o broju učenika u razrednom odjelu više ne može primijeniti za sve županije jednako i stoga očekujem da ćete preispitati svoje odluke o upisu u I. razrede. Srdačno Vas pozdravljam, Ivana Petrošanec-Pišl, mag.ing.agr. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
350 IVANA PLEŠE LINIĆ O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice i Delničanka smatram da je vaš prijedlog kojim se smanjuje broj zanimanja, a tako i učenika koji će pohađati Srednju školu Delnice dodatni udarac cijelom Gorskom kotaru. Iako volim taj kraj i obitelj mi tamo živi, zbog nedostatka radnih mjesta bila sam prisiljena s obitelji preseliti na drugi kraj Hrvatske. Rado bih se vratila, ali ovakav potez vodi samo dodatnom smanjenju radnih mjesta i uvjeta za život općenito u ionako od države zanemarenom kraju. Dok se drugi dijelovi Hrvatske razvijaju te čine sve kako bi privukli mlade obitelji, Gorski kotar je prisiljen zbog loše politike odbaciti i one koji se bore da bi ostali, a ovaj potez će to dodatno pogoršati. Zaista ne vidim smisao ukidanja usmjerenja za koje, očito, ima interesa među školarcima! Pokušavamo se ugledati na razvijenije europske zemlje, a jedini konkretni potezi koji se rade su u suprotnosti s time da se približimo njihovom načinu funkcioniranja, a o kvaliteti života da i ne govorim! Ivana Pleše Linić, dipl. psiholog - prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
351 Ivana Posavec Krivec O D L U K U, V. Ovim Prijedlogom predviđeno je smanjenje broja razrednih odjeljenja u odnosu na prošlu godinu, većinom u manjim gradovima, odnosno ruralnim sredinama diljem Republike Hrvatske. Dokument ocrtava plan Ministarstva o ukidanju brojnih programa od gimnazijskog usmjerenja do strukovnih programa prodavača, mesara, drvnih, poljoprivrednih, ekoloških, šumarskih tehničara itd. Ovim putem želim skrenuti pozornost na neopravdanost prijedloga koji dokida upis učenika u I. razred Srednje škole „Ivan Švear“ Ivanić Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu, usmjerenje Opća Gimnazija. Prvenstveno, važno je naglasiti kako Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. - u području Reformskih mjera, C3.1.R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja – ističe glavnu smjernicu i cilj: poboljšanje općeg srednjeg obrazovanja te modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, planirane su reformske intervencije koje obuhvaćaju veću stopu završetka visokog obrazovanja, koja je također niska u odnosu na prosjek Europske unije. Trenutno u Hrvatskoj udio gimnazijskog programa u ukupnom srednjoškolskom obrazovanju čini tek 30%, dok je prosjek Europske unije 52%. Prema svim strateškim obrazovnim programima iza kojih stoji Vaša Vlada, cilj je dosegnuti 40% gimnazijskih programa u ukupnom srednjoškolskom obrazovanju. Nadalje, na području Općine Križ organizirano je srednjoškolsko obrazovanje od 1962. godine, kada je osnovana Gimnazija u Križu, koja danas djeluje kao Srednja škola „Ivan Švear“ Ivanić Grad, Organizacijska jedinica Križ. U šezdeset godina postojanja ova je institucija obrazovala preko 1000 mladih ljudi koji su ostali u ruralnoj sredini, privukla je velik broj profesora koji su se s obitelji naselili u Moslavini i time ju oplemenili. Preko 90% maturanata kriške gimnazije upisuje željeni fakultet u prvom upisnom roku. Nakon niza državnih prvaka na društvenom i tehničkom polju, naša Gimnazija iznjedrila je mlade znanstvenike koji danas sudjeluju u istraživačkim projektima diljem Europe i doktorandi su na prestižnim sveučilištima. Svega ovog ne bi bilo da nema predanih profesora koji koristeći odlične uvjete rada kod učenika pobuđuju poseban interes i predanost usvajanju znanja i vještina. Pritom ne treba zanemariti ni činjenicu da Općina Križ, te osnivač Zagrebačka županija, zahvaljujući izdašnim izdvajanjima iz proračuna stvaraju iznadprosječne uvjete za odgojno-obrazovni proces u Križu. Gimnazija je smještena u novom prostoru koji je 2012. godine, potpuno uređen vlastitim sredstvima. U šest učionica, dva kabineta, zbornicu, sobu voditelja, sobu za prijem roditelja te tri sanitarna čvora Zagrebačka županija uložila je 2.345.299,09 kuna, a Općina Križ 100.000,00 kuna. Prednje navedeno omogućava rad Opće gimnazije u Križu u jednoj smjeni što je među inima i jedan od ciljeva nacionalne politike. Zagrebačka županija, kao osnivač škole, iskazala je podršku za zadržavanje postojećeg stanja, odnosno zadržavanje usmjerenja Opće gimnazije na izdvojenoj lokaciji škole u Križu. Općina Križ iskazala je dodatni interes za financijsku podršku i voljna je financirati udžbenike za učenike koji bi upisali I. razred. Općoj gimnaziji u Križu, osim učenika matične osnovne škole, gravitira šira učenička populacija, obzirom da grad Popovača na svom području nema organizirani sustav srednjoškolskog obrazovanja. Tako je do sada evidentirano već značajan broj zainteresiranih učenika za upis u prvi razred u školskoj godini 2022./2023. Važan argument koji mora biti spomenut je i prometna povezanost ruralnih sredina u Republici Hrvatskoj s većim centrima u kojima je predviđen ostanak gimnazijskih odjeljenja. Želim vjerovati da nam je zajednički interes, interes djece, i njihovo pravo na kvalitetno i dostupno srednjoškolsko obrazovanje. Ovakvim Prijedlogom odluke zaista se mnogoj djeci u Republici Hrvatskoj ukida pravo na jednake uvjete obrazovanja jer to iziskuje dodatne troškove, željeznički prijevoz koji nije redovit ni pouzdan, ili pak autobusni koji uopće ne postoji! Stoga predlažem da uvažite ovu primjedbu i ne donesete štetnu odluku u spomenutom dijelu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
352 Ivana Prstec O D L U K U Poštovani neslažem se sa odkukom da se ukine odjeljenje Gimnazije u srednjoj školi Čazma jer to nije dobro ni za djecu niti za roditelje posto bi to bio jos jedan teski udarac na džepove roditelja koji je nepotreban posto škola u Čazmi postoji od pamtivijeka. Hvala Bogu na Čazmanskom kraju ima dosta djece i bilo bi žalosno da se nešto što vec pistonji ukine i djecu se salje u susjedne gradove a kažemo i zalažemo se da mladi ostaju u okruženju i da ne odlaze a odlaskom djece moglo bi doci do odlaženja kompletnih obitelji zbog dodatnih troskova. Znači NE ukidanju odjeljenja Gimnazije u Čazmi Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
353 IVANA VLAŠIĆ O D L U K U Ekonomska škola u Imotskom srednjoškolska je institucija koja djeluje u vremenskom kontinuitetu duljem od 40 godina. U tom razdoblju ona je obrazovala i još uvijek obrazuje učenike sa širokog područja Imotske krajine, ali i nekoliko gradova susjedne Bosne i Hercegovine (Tomislavgrad, Posušje, Grude, Čapljina) za nekoliko srodnih zanimanja koja, osim ekonomista, podrazumijevaju i upravne referente, administrativne tajnike. U svom je neprekinutom djelovanju škola preživjela dva državna okvira, ali i dva potpuno oprečna ideološka i društvena sustava. Naime, svoje je djelovanje započela u okvirima jugoslavenskog samoupravnog socijalizma da bi se osamostalila 1992. godine, paralelno s rađanjem parlamentarne demokracije i suverene hrvatske države. Svoju je djelatnost, razumije se, Ekonomska škola u Imotskom provodila i u teškom i izazovnom vremenu Domovinskog rata. Iz navedenog nije teško zaključiti da se u svom djelovanju ova srednjoškolska ustanova, osim onih svakodnevnih, unutarnjih, borila i s mnogo problema koji su iz temelja mijenjali i mnogo dublje i postojanije sustave od onog srednjoškolskog. Pa ipak, djelatnici su ih imotske Ekonomske škole s uspjehom nadilazili. Učenici su s gore spomenutih područja obrazovanje u ovoj školi birali i zbog truda zaposlenika da im pruže optimalno obrazovanje u uvjetima međusobnog uvažavanja i poticajnog radnog okruženja. Po navedenim je karakteristikama Ekonomska škola u Imotskom prepoznatljiva i danas. Budući da je riječ o gospodarski slabo razvijenom području koje je raspadom jugoslavenske federacije rascjepkano između dvije države, ova se srednjoškolska institucija suočavala i s problemima koji nisu bili karakteristični za većinu ostalih škola slične namjene. Ipak, samoprijegorom njezinih djelatnika, lokalnih vlasti i učenika škola je i ovu poteškoću uspješno nadvladala. Vlasti su na višim razinama i u prošlosti i danas bili svjesni da je postojanje škole jedan od bitnih preduvjeta opstanka stanovništva na području koje je već dulji vremenski period suočeno s izraženom depopulacijom. Postojanje školskog centra u blizini, opće je poznato, olakšava i za sobom povlači proces otvaranja privrednih subjekata u kojima današnji učenici mogu pronaći zaposlenje. Kako Imotska krajina sa svojim dugo vremena neotkrivenim prirodnim ljepotama sve više prerasta u turističko područje, ova se grana djelatnosti može potaknuti obrazovanjem mladih kadrova u srodnim zanimanjima. Ekonomska škola i u tome igra nezaobilaznu ulogu, a trebala bi je igrati i u budućnosti. Zatvaranje srednjoškolskih institucija, pa makar i njihovih dijelova, naprotiv, a posebno u područjima od ranije poznatima po iseljavanju, potiče daljnji odlazak mladih ljudi sa svojih ognjišta. Povijest je pokazala da se većina ljudi koji jednom odu u veće centre, strane ili domaće, u svoj kraj ne vraćaju tako često. Kako je interes mjerodavnih ostanak mladih Imoćana, ali i Hrvata iz BiH u rodnom kraju, oni im zasigurno neće uskratiti obrazovne programe koje provodi imotska Ekonomska škola. Ivana Vlašić Ekonomska škola Imotski Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
354 Ivanka Dejanović O D L U K U Poštovani, ne mogu se složiti s prijedlogom da se na području naše županije i naše škole ukidaju pojedini smjerovi, u ovom slučaju turističko-hotelijerski komercijalist, a pogotovo da se takva odluka proslijedi bez najave i dogovora sa školom. Isto tako bilo je neprimjereno spajanje učenika dvaju razreda u jedan prošle godine i prije tri godine, kad su spojeni razredi u kojima se obrazuju djeca za zanimanje kuhar i konobar i automehaničar i vodoinstalater. Pri tome se nije vodilo računa o integraciji djece s prilagođenim programima kojih sada u takvom razredu ima pun više od preporučenog broja. Moji kolege dosad su iznijeli niz uvjerljivih argumenata protiv vaše odluke pa ih ja neću ponavljati, samo se nadam da ovo savjetovanje nije otvoreno tek tako, nego da ćete čitati i nastojati uvažiti naše argumente. Lika je prekrasna i zaslužuje da se naša djeca mogu ovdje obrazovati, zapošljavati i stvarati život, a ne da se raseljavaju preko svake mjere. Nadam se da ćete još jednom preispitati svoju odluku uzevši u obzir naše razvojne potencijale i činjenicu da smo brdsko-planinsko područje. S poštovanjem, Ivanka Dejanović, prof. hrv. jezika i književnosti u Strukovnoj školi Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
355 Ivanka Marković O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za Srednju školu Otočac. Naime, Srednja škola Otočac već dugi niz godina u srednjoškolskom obrazovanju ima strukovnu školu za poslovnog tajnika. Upisujući ovaj smjer učenik stječe kompetencije s kojima će u budućnosti moći samostalno planirati, organizirati i voditi radne procese u tajništvima. Ovaj srednjoškolski smjer, nakon što se završi, omogućava organizaciju i aktivnosti pretpostavljenog, vođenje poslovne komunikacije, planiranje u organizaciji, raspoređivanje dokumentacije, vođenje administracije za pojedince, analiziranje troškova, ugovora i izvještaja. Iz tog razloga ovaj smjer obrazovanja je važan jer učenika uči svim prethodno navedenim vještinama. Ujedno za ovakvo radno mjesto potrebne su komunikacijske vještine koje se uče u predmetima iz struke, ali i iz hrvatskog jezika. Osim dobrog poznavanja materinjeg jezika jako je bitno znati i strane jezike jer se poslovni svijet proširio na Europsku uniju i ostatak svijeta. U urede tako često dolaze poslovni partneri, stranke s kojima je potrebno komunicirati na engleskom, njemačkom ili trećem jeziku. Kada su strani jezici u pitanju, usmjerenje poslovni tajnik u Srednjoj školi Otočac, kroz četverogodišnje obrazovanje, uči tri jezika. Zbog velike administracije, sastavljanja raznih dopisa te službenih e-mailova potrebno je razviti sposobnosti koje se uče u strukovnim predmetima. Također, za verbalnu i neverbalnu komunikaciju potrebno je znanje više jezika. Obrazovanje za poslovnog tajnika je više obuhvatno te se kroz srednju školu stječu dobra znanja za dalje, a pogotovo za današnji, moderni poslovni svijet. Srednja škola Otočac bi ukidanjem ovog programa nazadovala jer je usmjerenje poslovnog tajnika perspektivno. Problem malih sredina je raseljavanje mladih ljudi, a da bi se mladi ljudi zadržali potrebno je dati im veliki spektar mogućnosti. Više različitih srednjoškolskih usmjerenja daje mladim ljudima više mogućnosti, a ako imaju više mogućnosti zadržat će se. Ukidanjem bilo kakve mogućnosti za mlade dolazi se do još većeg raseljavanja, a raseljavanje za turistički i poljoprivredno perspektivan kraj nije dobro. S poštovanjem, Ivanka Marković, Srednja škola Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
356 IVAN-MARKO DEŽIĆ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke i predloženom Strukturom upisa gdje se smanjuje broj razrednih odjela na razini države bez prethodnih razgovora s Osnivačima i ostalim predstavnicima škola. Također se ni ne slažem s gubitkom gimnazijskog programa s kojim bi se po ovom prijedlogu mogla susresti Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, kao ni sa gubitkom istih programa u ostatku županije. Gubitak gimnazijskog programa bi predstavljao veliki udarac za školu i jednu malu sredinu kao Grubišno Polje. Ukoliko je ideja decentralizacije vrijedna, onda je bitno omogućiti učenicima školovanje u mjestu stanovanja ili blizu mjesta stanovanja. Time se učenicima otvara mogućnosti obrazovanja izvan velikih centara, dakle u malim sredinama. Odlazak u veća mjesta može predstavljati veliki problem za učenike radi velikog gubitka vremena i materijalnih sredstava, čime se otvara put sa odustajanje od vlastitih snova. Želimo li svima pružiti jednake početne uvjete? Nadam se da djeca Grubišnog Polja imaju pravo na školovanje u kojem mogu napredovati na isti način na koji su to imale pravo i sve generacije učenika u dugom nizu do sada. S poštovanjem, Ivan-Marko Dežić, mag. educ. phys. et inf. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
357 Ivica Gašpar O D L U K U Poštovani ministre i vlado RH. Je li je stvarno došlo vrijeme da štedite na djeci? Je li je potrebno uskraćivati mogućnost obrazovanja djeci čiji su roditelji slabijeg financijskog stanja. Ti roditelji, kao niti njihova djeca, nisu krivi što su u tom položaju. Ovom vašom odlukom radite još veće podjele u našem društvu. Kome to odgovara? Mogao bih još puno toga reći, ali nemam vremena, moram raditi. Ako treba štediti krenite od sebe, a djecu ostavite na miru, jer ovako potičete ionako veliko iseljavanje. Tko će ostati? Postati ćemo zemlja političara, uhljeba i staraca. Lijepi vam pozdrav od domara Srednje škole Čazma. Ivica Gašpar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
358 Ivica Katić O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kao profesor ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Slunj. Dozvolite da nešto napišem o povijesti škole, kratki izvadak sa web stranice Srednje škole Slunj ( ne cijeli tekst ): "Prva srednja škola u Slunju otvorena je tijekom 50-tih, a bila je to tzv. «stara» ekonomska škola (današnji Crveni križ, Zavod za zapošljavanje). Kada je 1975. osmogodišnja škola preselila u novu zgradu nastala je Srednja škola Slunj. U njoj su se učenici sve do Domovinskog rata školovali za razna zanimanja. Poslije Domovinskog rata zgrada je bila znatno oštećena, a većina stvari otuđena usprkos tome što su ih čuvale mirovne snage. Zbog toga je nastava u prvom poslijeratnom polugodištu školske godine 1996/97. organizirana u prostorijama Osnovne škole. U drugom polugodištu ostvareni su uvjeti za izvođenje nastave u djelomično obnovljenoj zgradi Srednje škole Slunj. Tada je nastavu polazilo 32 učenika u dva razredna odjela elektrotehničkog i obrtničkog smjera, te svega osam profesora." Naglašavam da je Srednja škola Slunj izvorno u početku bila Ekonomska škola, ne doduše na istoj lokaciji, ali je poslije preseljena u prostor u kojem je i danas. Učenici Srednje škole Slunj su i prije, a i danas uspješno završavali školu, fakultet, zapošljavali se zato jer je obrazovanje koje su unutar nje dobivali bilo praktično sve ono što su trebali. Ako su htjeli raditi, mogli su jer su dobili znanja koja su im bila potrebna. Ako su željeli ići na fakultet i dalje se školovati, imali su sve što im je potrebno pa su te fakultete i završavali. Svi su se ti učenici negdje zaposlili. Nije im uvijek bilo lako tijekom školovanja jer smo mi profesori pred njih postavljali zadatke prilagođene onome što dolazi u njihovim životima. Sada vidimo namjeru ukidanja smjer ekonomist u Srednjoj školi Slunj. Učenici koji žele to upisati u Slunju, morati će ići u Karlovac, Zagreb ili neko drugo mjesto. Od Karlovca do Zadra ostaje jedan prazan prostor u obrazovanju koji će potaknuti depopulaciju Slunjskog područja. Područja koje već ima problem depopulacije stanovništva, a ova mjera će taj problem još i pogoršati. Molim Vas da razmislite o toj odluci, ne samo ja, nego i postojeći i potencijalni novi učenici koji planiraju upisati smjer ekonomist u Slunju. Ako želimo potaknuti razvoj slunjskog područja, mi trebamo mlade, obrazovane, sposobne ljude, a to su naši učenici. Oni postaju ti ljudi jer upisuju Srednju školu Slunj, školuju se za ekonomistu, a poslije se opredjeljuju po zanimanjima prema kojima osjećaju sklonost, ono što preferiraju. Na kraju napominjem da Srednja škola Slunj ima sve potrebne materijalne i kadrovske uvjete za izvođenje programa ekonomist. Ivica Katić, profesor ekonomske skupine predmeta u Srednjoj školi Slunj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
359 ivica keršić O D L U K U, I. OPĆINA JELSA, Načelnik nastavno na prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., kojom za Srednju školu Hvar – izdvojena lokacija u Jelsi nije predviđen program Agroturistički tehničar kako je to bilo predviđeno prethodnih godina, Općina Jelsa izražava svoje izričito neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u prvi razred Srednje škole Hvar – izdvojene lokacije u Jelsi. Usmjerenje Agroturistički tehničar u Jelsi postoji od 2012/13 godine te je usmjerenje završilo i trenutno završava ukupno 64 učenika, što je poprilična brojka kada uzmemo u obzir broj učenika na otoku. Od onih koji su završili svoje obrazovanje veliki dio nastavio je raditi u struci, te danas uspješno promovira otok Hvar kao izvrsnu turističku destinaciju. U vrijeme sadašnje neizvjesnosti ruralni dio otoka Hvara bilježi znatan porast turista koji dolaze upravo zbog gastronomije, poljoprivrede i ugođaja kojeg nude mala domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Agroturizam kao usmjerenje prijeko je potrebno za razvoj otoka ukoliko želimo spriječiti daljnje iseljenje mladog stanovništva. Usmjerenje Agroturistički tehničar nudi spoj poljoprivrede, koja je duboko ukorijenjena u tradiciju otočana, i turizma od kojeg naš otok danas živi. Kroz prethodnih 9 godina postojanja usmjerenja učenici izdvojene lokacije u Jelsi sudjelovali su brojnim projektima, te stekli znanja i vještine koje im pomažu da budu konkurentni na tržištu rada. Jedan od najvećih projekata bila je stručna praksa u Portugalu na kojoj je 15 učenika Agroturističkog usmjerenja tri tjedna boravilo i radilo na njihovim gospodarstvima. Na taj način stekli su nova znanja i vještine koje sada primjenjuju u radu na svojim gospodarstvima. Kroz godine održani su i brojni projekti na državnoj i lokalnoj razini poput sudjelovanja u projektu Mediteranske prehrane, koja je uvrštena na UNESCO listu svjetske nematerijalne baštine, sudjelovanje u projektima Centra izvrsnosti SDŽ, preventivnim projektima MZO, suradnja s lokalnim školama i vrtićima, turističkim zajednicama na području otoka kao i suradnja s lokalnim zajednicama i poduzetnicima. Kroz navedene projekte učenici su direktno involvirani u zajednicu, te uče i rade kako bi podigli kvalitetu života na otoku. U vrijeme kada je odljev mladih sve veći iz ruralnih sredina, posebno otoka, smatramo da ukidanjem ovog usmjerena još više doprinosimo tom problemu. Spoj turizma i poljoprivrede budućnost je jadranskih otoka, a posebno otoka Hvara na čijem se području nalazi Starogradsko polje kao najveća poljoprivredna površina na otocima i čiju je važnost i posebnost također prepoznao UNESCO stavivši ga pod svoju zaštitu 2008. godine. Općina Jelsa u okviru svojih programa kontinuirano provodi i osigurava sredstva za stipendiranje učenika te se provedenom anketom među učenicima završnog razreda osnovne škole utvrdila potreba za upisom najmanje 7 učenika u program Agroturistički tehničar u školskoj godini 2022./2023. Prateći od početka upisa zainteresiranost učenika za usmjerenje Agroturistički tehničar, primijećeno je da broj učenika varira s obzirom na brojčanost pojedine generacije. Činjenica je da broj učenika u ostalim usmjerenjima opada što se odražava i na spomenuto usmjerenje. Bez obzira na taj privremeni trend, po informacijama stručnih službi iz osnovnih škola otoka, broj učenika u završnim razredima je u porastu te se isto očekuje pri upisu u srednju školu. Navedeno zanimanje Agroturistički tehničar kroz planiranu strukturu upisa ima odobrenje osnivača Splitsko-dalmatinske županije, a škola ima osigurane sve kadrovske i prostorne uvjete za edukaciju učenika kroz teoretsku i praktičnu nastavu. Republika Hrvatska je 2018. godine, prepoznavši potrebu i perspektivu navedenog usmjerenja, dodijelila školi besplatnu 20-togodišnju koncesiju na 11.000 m2 zemljišta gdje se nalazi agroturistički poligon. Smatramo da je zanimanje kao što je Agroturistički tehničar od izuzetne važnosti za opstanak i daljnji razvoj otoka Hvara, očuvanje poljoprivrede i tradicije s kojom se otočani rađaju i žive, a samim time je važno i za unaprjeđenje turizma koji nam je godinama glavna gospodarska grana. Slijedom navedenog i uvažavajući navedene argumente pozivamo Vas da još jednom razmotrite prijedlog ukidanja programa Agroturistički tehničar za Srednju školu Hvar- izdvojenu lokaciju u Jelsi te da se isti uvrsti u Strukturu za školsku godinu 2022./2023. S poštovanjem, Nikša Peronja, načelnik Općina Jelsa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
360 Ivica Kolakovski O D L U K U Ne slažem se s kriterijima na osnovi kojih ste izvršili prijedlog upisa u BPŽ, a prema "standardima " u HR . Ovim načinom određivanja veličine razrednih odjeljenja i broja učenika kažnjavate sve koji su pogođeni iseljavanjem građana i slabijom ekonomskom situacijom. Npr. Slavonija ne može imati iste kriterije za broj učenika u razredu kao Zagreb, ovakvim odlukama samo još više narušavate demografsku sliku Hrvatske. U srednjoj školi Matija Antun Reljković ukinite 3 smjera, ekologe, fitofarmaceute i šamare ? Na koji način želite zadržati mlade na selu ( Slavoniji ) ? Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
361 Ivica Kutleša O D L U K U, III. Poštovani Ovim putem izražavam nezadovoljstvo vašim prijedlogom da se ukine upis u prvi razred ekonomskog smjera zanimanja ekonomist u Ekonomskoj školi Imotski, s obzirom da jedan razred zanimanja ekonomist na grad i općine od 30000 stanovnika svakako je primjereno. Ekonomsko zanimanje je izuzetno bitno za funkcioniranje društva, a s druge strane nudi širi izbor učenicima nakon završenog 8. razreda. S obzirom da postoji infrastruktura, oprema i uhodana praksa a i interes učenika ne vidim razlog da se ne dozvoli upis u 1. razred zanimanja ekonomist. S poštovanjem Ivica Kutleša dipl. oecc Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
362 Ivica Milković O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. - Strukturu upisa u Srednju školu Bartola Kašića Grubišno Polje. U predloženoj strukturi nije naveden razredni odjel Opće gimnazije iako za navedeni program postoji interes učenika i Školi je odobren od strane osnivača – Bjelovarsko-bilogorske županije. Ukidanjem ovog obrazovnog programa, djecu koja planiraju upis u gimnaziju, stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na djecu iz većih sredina. Školovanje u Općoj gimnaziji učenicima bi bilo moguće samo u susjednim gradovima udaljenima oko 30 kilometara s kojima je iznimno loša prometna povezanost javnim prijevozom. Zbog malog broja slobodnih mjesta u učeničkim domovima i zbog iznimno loše prometne povezanosti, djeca koja se žele obrazovati u gimnazijskom programu, nemaju iste obrazovne mogućnosti i prava na osobni razvoj kao i djeca iz gradova. Njihova prava na bolje obrazovanje ovise isključivo o vremenskim i financijskim mogućnostima roditelja. Program gimnazije u Grubišnom Polju postoji od 60.tih godina prošlog stoljeća i dok god ima zainteresiranih učenika za upis u navedeni program, ukidanje programa nije prihvatljivo. S poštovanjem Ivica Milković, roditelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
363 IVICA OPAČAK O D L U K U, VI. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
364 IVICA OPAČAK O D L U K U, IV. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
365 IVICA OPAČAK O D L U K U, I. Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
366 IVICA OPAČAK O D L U K U Poštovani, pišem vam iz pozicije voditelja obrazovanja odraslih u SREDNJOJ ŠKOLI MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA u Slavonskom Brodu. Obrazovanje odraslih ujedno je poveznica škole i tržišta rada. Kako nam jedna od zadaća govori gdje je potrebno osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, navedeno je u programu mjera Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage (povratak u RH) povratak aktivnog radnog stanovništva iz država europskog gospodarskog prostora. Svakodnevno mi se javljaju budući povratnici koji se planiraju vratiti u Slavonski Brod s ciljem da im djeca nastave redovno školovanje u zanimanju POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR – FITOFARMACEUT i ŠUMARSKI TEHNIČAR. Stoga predlažem predlagatelju - MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA da u upisnu kvotu uvrsti navedena zanimanje . Veselimo se njihovom dolasku u Slavonski Brod i vašoj odluci koja će dati poticaj i drugima koji se nalaze izvan RH. Prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
367 Ivica Šandrk O D L U K U Cijenjeni, nastavnik sam u TEHNIČKOJ ŠKOLI NIKOLA TESLA, Vukovar. Želim izraziti svoje neslaganje sa Vašim prijedlogom plana upisa u prvi razred u našoj školi. Potpuno ukidanje smjera EKOLOŠKI TEHNIČAR nakon što smo kao Škola kroz niz projekata dobro i kvalitetno opremili kabinete uz već odličnu kadrovsku osnovu za izvođenje ovog programa (jedina škola u Vukovarsko srijemskoj županiji sa tim programom) ne mogu shvatiti. Ostvareni su i odlični rezultati sa učenicima koji pohađaju ovaj program. I to sad treba "ugasiti"?? A tek nevjerojatno zvuči podatak da ste nam prepolovili upisnu kvotu za smjer TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (pogotovo se to odnosi na učenike na hrvatskom jeziku). Najatraktivnije zanimanje u koje nam se učenici upisuju sa područja cijele Županije. Zanimanje budućnosti. A najnevjrojatnije zvuči podatak o razlici upisnih kvota za učenike koji nastavu pohađaju na hrvatskom od onih na srpskom jeziku. Udahnite duboko prije ponovnog proučavanja ovog prijedloga. Osim toga, ako se već treba spajati razrede spojite ih onako kako predlaže Škola. TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO trebaju ostati samostalan razred u punom broju jer za njega postoji veliki interes. Vjerujem da ćete postupiti razumno pri ponovnom odlučivanju (pogotovo o gore dva spomenuta sporna prijedloga) i da ćete u najvećoj mogućoj mjeri prihvatiti informacije koje dolaze iz Škole koja je najbolje upoznata sa interesom učenika za upise programa koje sama škola nudi i koji se smjerovi mogu spajati. Srdačan pozdrav. Ivica Šandrk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
368 ivica veršić O D L U K U Poštovani, ne slažem se i dijelim ogorčenje s ostalim nastavnicima zbog ukidanja jednog razreda ekonomskog usmjerenja u splitskoj Ekonomskoj i upravnoj školi u kojoj neprekinuto radim 35 godina u neposrednoj nastavi. Učenici u Splitsko- dalmatinskoj županiji zainteresirani su za ovo usmjerenje i s upisima nikad nismo imali problema. Učenici koji upišu ekonomsko usmjerenje u gotovo stopostotnom broju ga i završe, a velik broj njih uspije se upisati na fakultet i diplomirati. Postotak prolaznosti naših učenika na državnoj maturi vrlo je visok. Ukidanje broja razreda i povećanje broja učenika u razredima značilo bi pad kvaliteta nastave jer nastavnik se ne može posvetiti učenicima onoliko koliko bi trebao. Iz Škole izlaze uistinu kvalitetni kadrovi na svim područjima. Dok su moja djeca studirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu, troje njihovih profesora bili su moji učenici u Ekonomskoj školi. Zanima me: -zašto minorizirati školu koja uspješno djeluje 117(!) godina i predstavlja jedan od temelja strukovnog obrazovanja u Splitsko--dalmatinskoj županiji? - hoće li pojačani upis u gimnazije, a na štetu strukovnih škola, smanjiti kvalitet rada u gimnazijama? Hoće li kriteriji padati i umanjiti realnu vrijednost fakultetskih diploma? ("Doktorski diplom u džepu bedaka.", A. G. Matoš) -hoće li fakulteti imati dovoljno kadra i prostora? -naši učenici koji upisuju neki od fakulteta upisuju ga jer ih zanima sadržaj koji taj fakultet nudi, a ne zato što su završili gimnaziju pa će studirati jer moraju. Što će država koja broji 3 500 000 stanovnika s toliko fakultetskih diploma, a sve manje strukovnih zanimanja? Hoće li se osobe koje su diplomirale morati doškolovati kako bi dobile struku koja je tražena da bi se mogle zaposliti? -što s tehnološkim viškovima koji će se pojaviti? -hoće li se dogoditi apsurd da država ne zna što će s visokoobrazovanim kadrovima u čije je obrazovanje i sama ulagala? -hoće li doći do zle krvi među nastavnicima i kako će se to odraziti na kvalitet nastave? -hoće li se uvući nesigurnost u nastavnike i kako motivirati za rad nastavnika koji je ostao bez nekoliko sati tjedne nastave? Što će prolaziti kroz glavu profesora s punom satnicom dok u zbornici sjedi pokraj kolege čija je satnica prepolovljena? Kako će takvi profesori (zabrinuti i ogorčeni zbog nesigurne egzistencije, svoje i svojih obitelji, s neizvjesnom budućnosti) ulaziti u razrede i s kakvim će elanom raditi? Neće li zbog toga najveću štetu imati učenici za koje volimo reći da su budućnost ove zemlje. -u kakvoj će situaciji biti ravnatelji (a većina njih s nama je dijelila zbornicu) koji će, raspoređujući sate koji ostanu, biti svjesni da utječu na egzistenciju svojih djelatnika i njihovih obitelji? Ima li država toliko obraza da se poigrava s tim egzistencijama? -može li se država oglušiti na ovoliki broj prosvjeda stručnih osoba i građana izvan struke kojima nije svejedno kakav će obrazovni kvalitet dobiti njihova djeca? Ivica Veršić, Ekonomska i upravna škola Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
369 IVO BILIĆ O D L U K U Poštovani, neugodno sam iznenađen da je Turističko-ugostiteljskoj školi, Split ukinut 1 razred kuhara. Apsolutno nema razloga da se to dogodi s obzirom da smo jedna od rijetkih škola u sektoru koja do sada nije imala niti najmanji problem s upisom. Dapače, za upis u kuhare tražilo se uvijek mjesto više i bilo je dosta pritisaka kako bi mogli više učenika upisati, često je Državni pedagoški standard bio "krivac" zbog tih brojki. Također mogu zavarati brojke iz planiranog upis iz strukture upisa i stvarnog upis zbog učenika s teškoćama, gdje svaki trogodišnji, a i poneki četverogodišnji razred dođu na 20 učenika, a to upisna aplikacija sama regulira. Na primjeru naše škole, na prošlogodišnjim upisima u našu školu se u 4 razreda dogodilo da imamo po 3 učenika s teškoćama što je s planiranih 24 učenika u tim razredima smanjilo broj na 20, a to je već 16 učenika manje od planiranog broja iz strukture za upis. Mi na ovogodišnjim upisima za šk.god. 2022./2023. tražimo upis onoliko razreda koliko će ove godine biti završnih, što se može provjeriti u strukturi upisa. Mogu elaborirati prošlogodišnji upisi u 1. razred i sadašnji 3. razred (završni) na primjeru kuhar: • Prošle godine planirali smo 40 kuhara i 8 slastičara (u 2 razreda po 24 učenika), upisani su svi, ali s obzirom da je u svakom razredu bilo (najmanje) po 3 učenika s teškoćama, onda je čisti kuharski razred pao na 20 učenika, a onaj kombinirani (u njemu ne vrijedi DPS) 16 kuhara i 8 slastičara te dobijemo brojku od 36 upisanih kuhara (maksimalan broj zbog gornjih uvjeta), dakle ništa manje nego onako kako je programirana upisna aplikacija. • Kako sam naglasio ranije, ove godine tražimo upis onoliko razreda koliko završnih izlazi, opet na primjeru kuhara: ako pogledate izlazi 54 kuhara i 8 slastičara u 3. razredu, imamo 2 razreda po 20 kuhara (oba imaju po 3 učenika s teškoćama) i jedan kombinirani razred s 14 kuhara i 8 slastičara. Dakle, čak i u 3. razredu je gotovo isti broj učenika koji je bio i u 1. razredu, možda su 1 ili 2 učenika ispala iz sustava do trećeg razreda. Prema tome, smatram da je naš upisni postupak stabilan i da nije opravdano da se kod nas ukida razred te molim da ostane kako smo predložili, a sve je jasno iz ovog obrazloženja. Znam da negdje treba smanjiti, ali sam siguran da je kod nas najmanje problem. Uz sve ovo razvijamo RCK koji će unaprijediti ljudske potencijale u našem sektoru, dapače razvijamo neke modele kojima ćemo pomoći i ostalima školama u našem okruženju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
370 Ivo Grgić O D L U K U, IV. Poštovani, imao sam priliku i čast kao sveučilišni progfesor surađivati sa Srednjom školom AM Reljković iz Slavonskog Broda. Id tada, svake godine pratim i njihov napredak te i promjen, naročito upise u novu školsku godinu jer sam kroz suradnju na neki način utjecao na dosadašnje programe. S obzirom da kao agrarni ekonomista često sudjelujem i u javnim raspravama vezanim za poljoprivredu i njoj bliske nepoljoprivredne djelatnosti te i kao sveučilišni nastavnik pratim "studenstki podmladak" i potrebe za znanjima u poljoprivredi koja se ubrzanom mijenja, ostao sam iznenađen. Uočio sam da se za narednu šk.god. ne planira upis "poljoprivredni tehničar fitofarmaceut" te "ekološki tehničar". Teško mi je razotkriti pobude takvog pristupa jer su u suprotnosti s novom ZPP EU koja u prvi plan stavlja zaokret od "industrijske prema održivoj poljoprivredi". Vjerujući da dio učenika čak i neće nastaviti studij nego ostati raditi na svome gospodarstvu, znanja predviđena programom baš bi im trebala. I teško ću osobno pojasniti onima kojima sam obrazlagao kroz bivšu suradnju potrebe da baš takvim znanjima i obrazovanjem. Smatram da bi bilo dobro da se još jednom promisli i vrate ti programi. U potrebi veće elaboracije ovdje kratog osvrta sam na raspolaganju. S poštovanjem Ivo Grgić, prof. u trajnim zvanju, Agronomski fakultet Zagreb. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
371 IVONA ANDLAR ĐURĐEVIĆ O D L U K U Poštovani! Želim izraziti nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023. Bivša sam učenica Srednje škole Delnice, maturirala 2007. godine (smjer: opća gimnazija). Na spomen srednje škole, javljaju se samo lijepe uspomene. A to želim i generacijama koje su na početku svog srednjoškolskog obrazovanja. Nema ničeg ljepšeg od odrastanja, obrazovanja i napredovanja u svom rodnom kraju. A Srednja škola Delnice može ponuditi kvalitetno obrazovanje i ima profesore kojima je stalo do učenika. Dokaz za to su uspjesi učenika na natjecanjima i uključenost škole u brojne projekte. Iza toga stoji rad i trud profesora. Zato, odustanite od navedene Odluke! Motivirajte mlade ljude da ostanu u Gorskom kotaru! O ovoj Odluci ovisi budućnost velikog broja mladih ljudi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
372 Ivona Gregurić O D L U K U Poštovani, ovim putem želim iskazati nezadovoljstvo Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Sl.Brod u školskoj godini 2022./2023. Naime, Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Sl.Brod nije predviđen upis učenika u zanimanje Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar. Svi navedeni smjerovi imaju odobrenje osnivača, Brodsko -posavske županije. Smanjeni broj razrednih odjela pa tako i broja učenika u određenim smjerovima definitivno ne pridonosi razvoju ekonomije i gospodarstva koji su u našoj državi već poprilično narušeni. Iz Prijedloga je vidljivo da se broj odjeljenja prvih razreda smanjuje, što je neprihvatljivo, prije svega zato što će se time povećati broj učenika u postojećim odjeljenjima, čime se smanjuje kvaliteta ostvarivanja ishoda. Umjesto smanjenja broja odjeljenja, valjalo bi povećati raznolikost programa. Također, djeci je ovim prijedlogom ograničen pristup željenom zanimanju što će rezultirati odlaskom djece u druge gradove i djeca bi bila prisiljena putovati a to će predstavljati određeni trošak za roditelje. Svakako treba uzeti u obzir da se radi o maloljetnim osobama i odvojenosti od obitelji bez nadzora nije prihvatljiva. U našoj školi postoji kvalitetan nastavni kadar i zadovoljavajuća opremljenost nastavnim sredstvima za izvođenje kvalitetne nastave za navedena zanimanja. U dugoj povijesti naše škole učenici su uvijek postizali izvrsne rezultate na što smo svi ponosni. Većina naših učenika nakon završetka su uspješni radnici ili studenti. Prednost ovih zanimanja upravo je u tome što učenici po završetku školovanja imaju svoje zanimanje, a ujedno mogu se odlučiti i na daljnje školovanje. Smatram da se pri donošenju Odluke o upisu trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti škole, te uzeti u obzir područje iz kojeg učenici dolaze. Ovim putem Vas molim da razmotrite prijedlog odluke i da omogućite planiranu strukturu upisa u našoj školi. S poštovanjem, Ivona Gregurić, SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
373 IVONA JERBIĆ O D L U K U Radim u Srednjoj školi Delnice tek tri godine, no budući da je to moja srednja škola, pratim njen rad od kad sam izašla iz njenih klupa te neizmjerno cijenim trud i rad profesora, mojih sadašnjih kolega, koji su mi najveći uzori u ovom poslu. U našoj školi završila sam prirodoslovno-matematičku gimnaziju, uz položenu državnu maturu s odličnim uspjehom (više razine obaveznih predmeta) te sam 2012. g. izašla itekako spremna za fakultet (Odjel za matematiku u Rijeci) koji sam na kraju završila s odličnim uspjehom, uz rektorovu nagradu. Sama ta činjenica govori koliko je u našoj školi prirodoslovni smjer oduvijek bio jak i kvalitetan, a tradicija duga. Zbog toga pohvaljujem što ste prepoznali naš zahtjev za ovogodišnjim upisom prirodoslovne gimnazije. Naime, primijetili smo koliko učenici vole praktični rad na prirodoslovnim predmetima te će ih ovaj smjer itekako privući. Moram spomenuti da smo nedavno opremili učionice fizike, biologije i kemije upravo u svrhu izvođenja pokusa i praktične nastave tih predmeta te jedva čekamo da takva nastava bude više zastupljena. Budući da smo škola u specifičnom području, svaki smjer nam je itekako bitan kako bismo zadržali učenike, ne samo u našoj školi, već i u cijelom Gorskom kotaru, jer kako je iskustvo pokazalo, naši učenici se najčešće nakon studija vraćaju kući i zapošljavaju se u našem kraju. No, kako broj učenika u Gorskom kotaru varira svake godine (protekle dvije generacije su bile brojčano slabije, dok su sljedeće po našim saznanjima puno jače) i nama varira broj učenika, pa nam se znalo dogoditi da ne upišemo jedan smjer jer jednostavno nema dovoljno zainteresiranih. Zbog toga je izrazito važno da ponudimo više gimnazijskih smjerova kako bismo učenicima koji žele pohađati našu školu i ostati u našoj sredini to i omogućili. Samo jednim gimnazijskim smjerom bi baš zbog spomenutih varijacija potencijalno gubili na broju učenika, a na svaki se način trebamo boriti za ostanak ljudi u ovome kraju. To je razlog zašto sam posebno nezadovoljna prijedlogom ukidanja smjera ekonomist. Duga je tradicija i tog smjera u našoj školi te ne razumijem kriterije kojima bismo ga trebali izgubiti. Smjer ekonomist svake godine bez iznimke upisuje desetak učenika te mi jednostavno nije jasno zašto učenike koji su željni nakon školovanja imati struku, a osim toga i priliku da polažu državnu maturu te nastave školovanje, zakinuti za ostanak u Gorskom kotaru. Ukidanjem takvog smjera nećemo ih potaknuti da upišu gimnaziju, nego ćemo ih jednostavno istjerati iz naše škole i našeg specifičnog kraja. Razumjela bih da imamo problema kod upisa tog smjera, no svake godine redovito imamo učenike željne upravo programa ekonomist. Čini mi se i da smo do sada zaista imali što ponuditi raznolikim učenicima te je zbog toga naša škola kao cjelina imala smisla, no s ovakvim prijedlogom upisa taj smisao se gubi. Moram svakako napomenuti da naša škola za dvije godine slavi 100 godina postojanja, i umjesto da obljetnicu proslavimo još jači, moji kolege i ja u velikoj nevjerici promatramo što se događa i zašto odjednom gubimo smjer bez nagovještaja i kriterija. Gubimo učenike, ali gubimo i profesore, stručne ljude koji cijele sebe daju u taj posao. Naša specifičnost leži i u tome što su mnogi moji kolege, kao i ja, učenici naše škole. Još jedan razlog više (možda i najveći) zašto se toliko dajemo za tu školu i zašto ju želimo učiniti jačom. Novi kadar zajedno s iskusnijim čini jednu neopisivo poticajnu energiju, a koliko će mladih sada i kroz naredne godine izgubiti sate ili radna mjesta? Spomenut ću samo i da smo prošle godine izgubili smjer stolara, a prethodnih godina i smjerove vodoinstalatera i prodavača. Nije li nam to bio dovoljan gubitak? Još jednom napominjem, škola smo u specifičnom kraju te puno radimo i na povezivanju sa lokalnim zajednicama. Kroz razne projekte, volontiranja i gostovanja, naše učenike želimo potaknuti na ljubav prema Gorskom kotaru. Pa tako svake godine volontiramo u azilu u Liču i Crvenom križu, vodimo učenike na terenske nastave u goranska poduzeća, a neke zovemo i u gostovanja (primjerice u proteklih mjesec dana, naše ekonomiste su posjetili PINS Skrad i goranske turističke agencije Poonkt i Lynx and Fox), surađujemo s gradskom knjižnicom, čuvamo zavičajni govor (izdali smo zbirku „Čuvari baštine“) i sl. Sve u svemu, nadam se da ćete prepoznati posebnost naše škole i potrebu za održavanjem smjerova. Svaki smjer je svoja priča, ali zajedno činimo jednu predivnu cjelinu. Molim vas, ne dopustite da ju izgubimo. Gorski kotar je i ovako već previše izgubio. Ivona Jerbić, nastavnica matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
374 IVONA TOPIĆ RAČKI O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Svoja najvrjednija znanja sakupila sam u toj školi te, kao i ostatak moje generacije, uspjela upisati željeni fakultet. Ono zbog čega najviše dajem punu podršku mojoj školi nije "samo" kvalitetno obrazovanje. Posebno me se dojmi vidjeti koliko moja škola raste u odgojnom smislu, mijenja se, prati trendove, ulaže truda u izgradnju mladih osoba prepoznajući njihove potencijale i šireći njihove vidike... ukratko, stvara humanije i odgovornije društvo. Pored toga, nikako manje važno, postojeća upisna politika Škole roditeljima učenika Gorskoga kotara uvelike olakšava financijski aspekt školovanja djece te tako omogućuje ostanak i opstanak ljudi našega kraja. S poštovanjem, Ivona Topić Rački, mag. psych. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
375 Ivor Čvek O D L U K U Pohađam gimnaziju i ne slažem se s prijedlogom da gasite neke gimnazije jer uskraćujete mogućnost djeci iz manjih gradova i sela da pohađaju te škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
376 Jadranka Bjelica O D L U K U Poštovani, uključujem se u ovu raspravu kako bih izrazila neslaganje s predloženom Strukturom upisa kojom ukidate zanimanja upravni referent i ekonomist u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir, Beli Manastir. Zahvaljujem se na mogućnosti uključivanja u raspravu. Ovakvom jednostranom odlukom je veoma sužen izbor zanimanja za naše učenike, čime se direktno ugrožava pravo na izbor zanimanja. Do sada smo svake godine imali interes učenika za upis u našu školu (upravni referent upisan je svake školske godine). Smatram da učenicima treba obavezno dati veću mogućnost izbora od ponuđene, a svakako postoji i mogućnost izostanka interesa, što će se moći vidjeti nakon upisa. Ekonomska i geografska situacija u Baranji danas je takva da je mnogim učenicima i Beli Manastir udaljen, a do Osijeka udaljenost iz pojedinih sela iznosi i više od 50 km u jednom smjeru. To je dodatni udar na učenike, ali i roditelje zbog slabijih financijskih mogućnosti. Svakako treba uzeti u obzir da se radi o maloljetnim osobama i odvojenost od obitelji bez nadzora nije prihvatljiva. U našoj školi postoji kvalitetan nastavni kadar i zadovoljavajuća opremljenost nastavnim sredstvima za izvođenje kvalitetne nastave za navedena zanimanja. Većina naših učenika nakon završetka su uspješni radnici ili studenti. Predložila bih da se odobri naizmjenično upis zanimanje upravni referent i ekonomist - jedne školske godine ekonomist, a druge upravni referent. Smatram da bi na ovaj način bila ublažena stresna situacija za učenike, roditelje i nastavnike. Također smatram potrebnim da nadležni još jednom realno sagledaju novonastalu situaciju i Drugoj srednjoj školi Beli Manastir odobre upis navedenih zanimanja. Lijep pozdrav! Jadranka Bjelica, prof. Druga srednja škola Beli Manastir Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
377 Jadranka Pešut Buntak O D L U K U Poštovani, Stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Klasične gimnazije u Zagrebu izražava neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 prema kojem se Klasičnoj gimnaziji ukida jedan odjel početničkog učenja klasičnih jezika. Napominjemo da će ove školske godine iz Klasične gimnazije nakon mature izaći šest razreda tj. pet početničkih i jedan nastavljački odjel. Prema Prijedlogu odluke odobrava se upis ne pet nego četiriju razrednih odjela klasičara početnika i jednog razreda odjela klasičara nastavljača. Ne možemo i ne želimo podržati prijedlog ukidanja jednog razrednog odjela. Kao što je već navedeno u dopisu Školskog odbora i ravnateljice Klasične gimnazije Stručno vijeće nastavnika klasičnih jezika Klasične gimnazije želi još jednom naglasiti sljedeće: 1. Klasična gimnazija jedina je javna gimnazija čiji se progam temelji na klasičnom obrazovanju. Podjednako su zastupljeni društveno-humanistički i prirodoslovni predmeti. Kao posebnost Klasične gimnazije ističemo i veliki broj i fakultativnih i izvannastavnih aktivnosti. Iz navedenih je razloga privlačna velikom broju osmaša što se vidi i prema interesu učenika pri upisu. Unazad tri godine broj zainteresiranih i upisanih učenika je u porastu, a razredni odjeli popunjeni su u ljetnome roku. Povećan interes za upisivanjem u Klasičnu gimnaziju vidljiv je i u višim razredima u koje su se na temelju odobrenih molbi Nastavničkog vijeća upisali učenici iz drugih škola. Ukidanjem jednoga razreda onemogućio bi se upis svim zainteresiranim učenicima koji su odabrali program Klasične gimnazije. 2. Učenici Klasične gimnazije uz mentorstvo svojih nastavnika kontinuirano postižu visoke rezultate na svim razinama natjecanja, na ispitima državne mature kao i pri upisima na željene fakultete što je također jedan od razloga povećanog interesa za upisivanjem Klasične gimnazije. Ukidanjem jednog razreda onemogućilo bi se zainteresiranim učenicima stjecanje širokog i kvalitetnog obrazovanja koje bi ih usmjerilo dalje na fakultete. Nakon završene Klasične gimnazije učenici se upisuju na raznovrsne fakultete i na njima su prepoznati kao izrazito kvalitetni studenti i cijenjeni stručnjaci. 3. Često slušamo kako se Hrvatska treba brendirati kao zemlja znanja. Kurikuralnom reformom idemo u korak s vremenom i premda smo najstarija škola u Republici Hrvatskoj, prilagođavamo nastavni plan i program i mijenjamo ga u skladu s vremenom i okolnostima u kojima živimo. Podsjećamo da je Klasična gimnazija obilježava 415. godišnjicu postojanja. Nejasno nam je i neprihvatljivo da se ukida gimnazijski razred i to u školi koja ima tradiciju i kontinuitet obrazovanja od 1607. godine te koja ima i jedinstven i najopširiniji gimnazijski program za koji je interes učenika u porastu. Na tragu svih navedenih argumenata, smatramo da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Članovi Stručnoga vijeća nastavnika klasičnih jezika: Inga Fröbe Naprta, prof. Mislav Gjurašin, prof.mentor Dubravka Matković, prof.savjetnica Ondina Mirt Puškarić, prof. Matea Mrgan Kadvolt, prof. Kornelija Pavlić, prof. savjetnica Jadranka Pešut Buntak, prof. izvrsna savjetnica mr.sc. Ariana Stepinac, prof. savjetnica Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
378 Jadranka Pešut Buntak O D L U K U Poštovani, protivim se ukidanju jednog razrednog odjela početnika u Klasičnoj gimnaziji. Ove godine iz Klasične gimnazije nakon mature izlazi šest razrednih odjela (pet početničkih razrednih odjela i jedan nastavljački). Prema Prijedlogu odluke odobrava se upis jednog razrednog odjeljenja manje. Klasična je gimnazija unazad nekoliko godina privlačna učenicima osnovnih škola iz više razloga. Program Klasične gimnazije bazira se na učenju klasičnih jezika koji su temelj širokog obrazovanja, nudi podjednaku zastupljenost prirodoslovnih i društveno-humanističkih predmeta, nudi veliki izbor fakultativnih i izvannastavnih aktivnosti, sudjeluje u raznim projektima. Učenici Klasične gimnazije postižu vrhunske rezultate na raznim natjecanjima, na ispitima državne mature te su pri upisu na željene fakultete također visoko rangirani. Nastavnici koji rade u Klasičnoj gimnaziji redovito se usavršavaju, bivaju nagrađeni za svoj rad, surađuju sa AZOO-om , NCVVO-om i drugim obrazovnim ustanovama i svoj trud i rad ulažu u obrazivanje svojih učenika. Vidljiv je i porast broja učenika pri upisu koji se unazad tri godine povećava iz godine u godinu. Zbog upisa većeg broja učenika s teškoćama u razvoju i prijašnjih godina nisu svi oni koji su se željeli upisati program Klasične gimnazije mogli biti primljeni. Ukidanjem jednog razrednog odjela zatvaraju se vrata koja bi trebalo još šire otvoriti. 415 godina Klasična gimnazija uspjela je opstati i održati program koji vodi prema Hrvatskoj kao zemlji znanja, a sada se odjednom iz meni nepoznatog razloga ukida jedan razredni odjel, a Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. predviđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela. Smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, a osobito u Gradu Zagrebu, kao Sveučilišnome centru i glavnome gradu, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. O tempora, o mores! Na tragu svih navedenih argumenata, smatram da Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača, čime će se – bez ikakva povećanja ukupnoga broja razrednih odjela u školi – samo nadoknaditi broj sadašnjih maturantskih razrednih odjela, u skladu s prethodnim planom škole i osnivača. Srdačan pozdrav, Jadranka Pešut Buntak, prof. izvrsna savjetnica Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
379 jadranka vlahovec O D L U K U Poštovani, Kao profesorica engleskog jezika radim u XII. gimnaziji u Zagrebu već 26 godina i šokirana sam činjenicom da nam u školskoj godini 2022./23. Ministarstvo namjerava ukinuti jedno odjeljenje. 1. rujna ove godine XII. gimnazija seli se u novu zgradu, koju smo čekali punih 30 godina. Nevjerojatno je da sada kada su se stvorili uvjeti da upišemo veći broj đaka, jer ćemo konačno imati za to i uvjete, Ministarstvo donosi odluku da se broj odjeljenja smanjuje. Napomenut ću da je škola i u ovakvim uvjetima rada (zbornica od 15 m2 bez dovoda vode da se operu ruke, premalen broj učionica za izvannastavne aktivnosti, nedostatak kabineta i sl.) postizala odlične rezultate. Trenutno smo uključeni u nekoliko projekata u sklopu Erasmus+ programa. U budućnosti se želimo uključiti i u projekte u kojima će učenici iz drugih zemalja moći doći u našu školu i pohađati nastavu. Time ćemo poboljšati ugled gimnazije i učiniti je školom 21. stoljeća koja će privlačiti đake ne samo iz istočnog dijela Zagreba nego i šire. Napominjem da Dubrava ima preko 100,000 stanovnika i da je to treći kvart po veličini u gradu Zagrebu. S obzirom na sve veći prometni kolaps u centru grada, sigurna sam da bi velika većina potencijalnih đaka iz Dubrave rado upisala XII. gimnaziju koja im je na 'dohvat ruke' i uz to kompletno novoopremljena i suvremena. No očito je da je i ovaj put neplanski donesena odluka da u novoj školi nema potrebe za većim brojem učenika. Apeliram još jednom da se broj odjeljenja poveća od dosadašnjeg, a ne da se smanji. To će biti za dobrobit naše djece, jer na njima svijet i ostaje! Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Napominjemo da u je u školskoj godini 2021./2022. od odobrena 104 upisna mjesta u 4 razredna odjela opće gimnazije u Školi ostavaren upis svega 79 čenika u odobrena 4 razredna odjela što iznosi 19 učenika po razrednom odjelu i nije u skladu s DPS-om. Također, u 5 završnih razrednih odjela opće gimnazije upisano je 91 učenik što iznosi 18 učenika po razrednom odjelu te isto nije u skladu s odredbama DPS-a koje propisuju broj učenika u razrednom odjelu. Sukladno navedenom, nije opravdan zahtjev za povećanje proja učenika i broja razrednih odjela u Vašoj školi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
380 JAGODA LAKOVIĆ MERKAŠ O D L U K U Poštovani, s obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec, ponovno ga stavljam u cijelosti. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ Zahvaljujem na razumijevanju, Jagoda Laković Merkaš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
381 Jagoda Starčević O D L U K U, XVIII. u stavci 7 ovoga članka stoji da škole u brdsko-planinskim područjima imaju mogućnost odstupanja od Strukture te mogu ustrojiti i razredni odjel s manjim brojem učenika, ali u dodatku Odluke to nije omogućeno Strukovnoj školi Gospić te su ustrojeni razredi s najvećim brojem učenika s čime se ne slažem Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazov