Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Živanka Kriška O D L U K U Profesorica sam Hrvatskog jezika Srednje škole Čazma u Čazmi i pred mirovinom. Ova situacija mi je poznata; to se događalo prije 15-20 godina u našoj školi. U prvi razred gimnazije, upisivalo se malo učenika, njih svega 13. Uz sve moguće pritiske, uspjeli smo zadržati gimnaziju. Svi učenici koji su maturirali, upisali su fakultete i diplomirali! Kad se izgubi odjeljenje, ono se teško ili uopće ne vraća! Satnica za gimnaziju iz Hrvatskog jezika je četiri sati. Imamo tri djelatnice. Imam više od 30 godina radnog staža pa je moja satnica 18 sati. Stoga što ima zainteresiranih učenika, bila bi prava šteta izgubiti gimnaziju! Kvalitetni smo djelatnici koji se educiraju i posvećuju svakom učeniku. Kolegice su i ispravljačice na državnoj maturi, a radimo i na pripremama za maturu, pa učenici ne trebaju tražiti dodatne edukacije uz plaćanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Željko Prskalo O D L U K U Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom Srednjoj školi Ilok nije odobren upis Tehničara za računalstvo (041624) kojeg škola obrazuje od 2013./2014. školske godine. Za to vrijeme je navedeni smjer uspješno završilo 42 učenika, dok ga trenutno polazi 31. Naši učenici postižu zapažene rezultate ne samo na regionalnoj, nego i na državnoj te međunarodnoj razini. Ovdje ću nabrojati samo neke od njih: - Osvojeno prvo mjesto pilot projekta „Škola budućnosti“ tijekom kojeg su učenici izradili chatbot kojem je cilj bio obuhvatiti i na jednom mjestu pružiti sve bitne informacije u gradu Iloku - Zlatna medalja na natjecanju Agro arca 2021. za meteorološku stanicu - osvojeno 2. mjesto na natjecanju "Hacknite" - dvodnevno CTF natjecanje za srednjoškolske timove na polju kibernetičke sigurnosti - Zlatna medalja - Agrometeo - sustav za dojavu bolesti vinove loze na temelju vremenskih uvjeta na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „Inventum“ itd. Nadalje, smatram da morate uzeti u obzir i položaj Grada Iloka, prije svega njegovu prometnu izoliranost, kao i mali broj učenika koji gravitiraju našoj školi. Usprkos tome, uspijevali smo svake godine zadržati u našem malom gradu više od 90% učenika završnih razreda osnovne škole. Također treba uzeti u obzir i materijalne prilike roditelja, žitelja Iloka i okolnih mjesta, kojima će odlazak djece u veće gradove izazvati velike troškove, a znamo svi da je naš kraj jedan od najnerazvijenih u cijeloj državi s jednom od najvećih stopa iseljavanja. I, na koncu, ovim ukidanjem svest ćete Srednju školu Ilok na manje od 100 učenika u sljedeće 4 godine što će imati negativan utjecaj i na naše zaposlenike, koji ionako na ovom području teško pronalaze posao te će ovime biti i oni primorani na iseljenje. Nadam se da ćete imati razumijevanja za ovu našu situaciju i da ćete u strukturi upisa Srednjoj školi Ilok ostaviti Tehničara za računalstvo. Ravnatelj Srednje škole Ilok Željko Prskalo, dipl. ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Željko Kontak O D L U K U Poštovani, ne slažem se s odlukom da se u Graditeljskoj školi Čakovec ne upisuje program tehničar geodezije i geoinformatike (050624). Prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu i upisnu politiku u Međimurskoj županiji program tehničar geodezije i geoinformatike nije na popisu u obrazovnim programima u kojima treba smanjiti broj upisanih učenika. S poštovanjem, Željko Kontak Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini. Škola u strukturi upisa za šk. god. 2022./2023. nije planirala upis učenika u jedan razredni odjel strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike.
4 ŽELJKO FILJAK O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice iz nekoliko razloga: 1. Racionalizacijom je već ukinut jedan razred ekonomije iako nikada nije bilo problema s popunjavanjem dva razreda i tu su bili upisani učenici s većim zdravstvenim teškoćama koji su uspješno završavali srednjoškolsko obrazovanje. 2. Ukidanje strukovnog kurikula za prodavače također je problem budući da ukidanje dva razredna odjela u istom sektoru Ekonomije, trgovine i poslovne administracije neizbježno generira tehnološke viškove zaposlenika. 3. Uvođenjem strukovnog kurikula tehničar za računalstvo, za koji postoji izuzetan interes već nekoliko godina, upisujemo u sektoru Elektrotehnika i računalstvo po dva popunjena razredna odjela - jedan odjel tehničara za elektroniku i jedan odjel tehničara za računalstvo. Takav smo plan upisa predložili i ove godine, no naknadno je Odlukom smanjeno za svako zanimanje po pola na jedan kombinirani odjel. Temeljem potreba za zapošljavanjem i velikog interesa učenika koji žele upisati ova zanimanja predlažemo upis jednog odjela tehničara za elektroniku i jedan razredni odjel tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Željko Filjak, prof. Djelomično prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. U skladu s Nacionalnim programom otpornosti i oporavka 2021. - 2026. u kojemu su navedene mjere optimizacije i racionalizacije strukovnog obrazovanja potrebno je smanjivati obuhvat učenika u suficitarnim strukovnim programima za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude, npr. četverogodišnji programi iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije (ekonomisti, komercijalisti, poslovni tajnici, upravni referenti) i sektora turizma i ugostiteljstva (hotelijersko-turistički tehničari). Isto tako, navedeno je da će se smanjivati rascjepkanost srednjih strukovnih programa, a okrupnjavanjem razrednih odjela i smanjenjem broja strukovnih zanimanja s malim brojem učenika omogućit će se podizanje kvalitete nastave i učenja temeljenog na radu, bolje financijsko ulaganje u opremljenost strukovnih škola te usklađenost s potrebama lokalnog/regionalnog tržišta rada. Vezano uz prijedlog Škole za 2 samostalna razredna odjela tehničara za računalstvo i tehničara za elektroniku, prijedlog Škole se prihvaća.
5 Željko Đurić O D L U K U Poštovani, temeljem Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.vezano za probleme za koje se traži stajalište želim da iznesem svoj stav vezano za prijedlog upisa učenika Srednje strukovne škole Marko Babić Vukovar na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu sa kojim nisam suglasan. Dok su Ekonomska škola Vukovar i Gimnazija Vukovar strogo poštivale paritet kod upisa učenika na hrvatskom jeziku i srpskom jeziku ( prijedlozi upisa su ujednačeni ) to nije slučaj kod Srednje strukovne škole Marko Babić Vukovar. Zašto kod prijedlog upisa nisu zastupljeni smjerovi na srpskom jeziku kao što su konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist, mesar apsolutno je za mene velika nepoznanica, jer prijedlozi upisa nisu ujednačeni na hrvatskom jeziku i srpskom jeziku? Da li su samim time budući učenici koji se žele školovati u navedenim zanimanjima na srpskom jeziku uskraćeni i da li je došlo do kršenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina članak 5., članak 7. i članka 11.stavak 1. stavak 2. stavak 3. kao i Zakona i odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina članak 3., članak 4.kao i članka 7. U nadi da ćete uvažiti moj prijedlog i izvršiti korekciju prijedloga upisa u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić Vukovar, srdačno Vas pozdravljam! S poštovanjem, Željko Đurić, Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Željko Beker O D L U K U, V. Poštovana/i, ovim putem se obraćan nadležnim tijelima prije svega kao otac dvoje budućih gimnazijalaca, a potom kao stanovnik Općine Križ. Ovim putem izražavam NE SLAGANJE sa prijedlogom, Odluke u dijelu smanjenja upisa učenika u I. razred Srednje škole „Ivan Švear“ Ivanić Grad na izdvojenoj lokaciji u Križu, usmjerenje Opća Gimnazija. Razlozi nisu subjektivne prirode nego izuzetno objektivni. Prije svega mjesec dana prije upisa učenika u I. razred donošenje Odluke o smanjenju jednog razrednog odjeljenja bez provedenog istraživanja, ankete ili upitnika o interesu broja polaznika u predmetni razred je neprihvatljivo. Na ovaj način se prejudicira nepostojanje interesa bez objektivne osnove. Donošenje odluka informacije o mogućem broju upisnika u I. razred je neozbiljno. Izuzetno sam dobro upoznat sa kvalitetom i uspjesima postignutima đacima koji su završili Gimnaziju u Križu te stoga imam puno pravo tražiti za moju djecu najbolje školovanje po kvalitetnim uvjetima. Ovom Odlukom mojoj djeci se oduzima pravo na izbor te ih se kao i mene tretira građaninom drugog reda. Izuzetno loša prometna povezanost sa bilo kojim drugim bližim centrom gdje je mojoj djeci moguće osigurati adekvatno školovanje dodatan je razlog za neprihvaćanje predmetne Odluke. Vašim onemogućavanjem izbor djece i prava na školovanje osuđujete ih na putovanje do najbližih centara, što znači osim financijskog opterećenja za roditelje i štetnost za djecu. Za potrebe putovanja, dolaska i odlaske na školovanje djeca bi gubila 3-4 sata dnevno, što je direktno oduzimanje kvalitetnog vremena koje bi djeca mogla provesti u učenju, dodanom obrazovanju ili provođenju sa obitelji. Degradacija kvalitete života i prava na školovanje je ovom Odlukom posebno izražena. Prilikom izbora mjesta za život mlade obitelji se vode brojnim čimbenicima, a briga i skrb za djecu je jedna od ključnih. U Općini Križ osigurano je jasličko, vrtićko, osnovno školsko i gimnazijsko obrazovanje. Ovim izuzetno bitno mijenjate uvjete života, te obitelj kao moja, koja je vlastitim sredstvima izgradila nekretninu te sam svoj život podredio dobrobiti djece i kvalitetnom životu i odrastanju stavljate u nepovoljan položaj. Kao što sam ranije spomenuo zbog loše prometne povezanosti i nemogućnost kvalitetnog izbora školovanja i odrastanje djece VI nas OSUĐUJTE na iseljavanje iz mjesta Križ. Vjerujemo da Vam to nije namjera ali to će biti tužna realnost. Spornim dijelom Odluke djecu počinjete tretirati kao građane drugog rede, oduzimate im pravo na kvalitetno obrazovanje djece . Ovo smatram neprihvatljivim te ne samo da izražavam neslaganje ovim putem Vam pokušavam ukazati na dalekosežne štetne posljedice spornog dijela Odluke. Ovim putem kao roditelj i (nadam se) ravnopravni građanin Republike Hrvatske tražim da ne donesete štetnu Odluku u spomenutom dijelu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Željka Novalić O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo veliko nezadovoljstvo i razočaranje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.godini 2022./2023. za srednju školu Bartola Kašića u Grubišnom Polju, program Opće gimnazije. Suprug i ja, oboje smo bivši učenici grubišnopoljske gimnazije, oboje smo visokoobrazovani, danas roditelji djeteta koje pohađa treći razred gimnazije i djeteta u sedmom razredu osnovne škole, potencijalnog učenika, nadamo se, i dalje grubišnopoljske gimnazije. Ne možemo zanemariti činjenicu da je ova Odluka donesena bez konkretnog i konstruktivnog objašnjenja, a u totalnoj suprotnosti sa odobrenjem od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Grubišno Polje je grad na području posebne državne skrbi, a kako izgleda život na području od posebne državne skrbi mogu komentirati oni koji tamo žive, kakva je gospodarska situacija, mogućnost zapošljavanja, društveni i kulturni život, aktivnosti za djecu…ali izuzetnim zalaganjem pojedinaca i cijele lokalne zajednice, život u Grubišnom Polju činimo ljepšim i ugodnijim za život. Ovim nepromišljenim potezom uskraćujete još nešto, uskraćujete djeci pravo na obrazovanje po njihovom izboru, stavljate ih u neravnopravan položaj sa drugom djecom u većim gradovima kojima je dostupno sve na „dohvat ruke“. Hoćete li jednoga dana uvesti u kurikulum da će naša djeca kada budu u tim većim gradovima ulazili u te škole dobivati nekakve "žute etikete" gdje će pisati da su iz "ruralno zaostalih krajeva" i gdje se unatoč novouređenoj energetski obnovljenoj školi u Grubišnom Polju i njenom stručnom kadru ne trebaju školovati budući intelektualci. Jeste li možda zaboravili od kuda su vam korijeni ? Sigurno ne iz Ilice i sa zagrebačkog Gornjeg grada, nego iz naše Dalmatinske zagore, Korduna, Bilogore i Slavonije, što ste jako brzo zaboravili zbog sjajnih cipela i skupih odijela. Grad Grubišno Polje je tzv. "prometno slijepo crijevo", izrazito loša prometna povezanost (željezničkog prometa nema) i činjenica da djeca dnevno trebaju prijeći od 40-80 km, dovodi do toga da će djeca samo na putovanje potrošiti dnevno i dva sata, o psihičkoj i fizičkoj iscrpljenosti da i ne govorimo, ranom ustajanju i kasnom dolasku kući pa onda učenje da bi mogli biti ravnopravni u znanju sa ostalom djecom u razredu, kako ??? Je li netko od vas napravio projekciju koliko je troškova za državu za subvencioniranjem đačkih domova, autobusnih karti i sl. ? Je li država osmislila programe za djecu putnike koji po par sati čekaju prvu autobusnu liniju (nije to Zagreb da svakih 10 min. 12-ica ide) ili ih je prepustila ulici, ugostiteljskim objektima i sa time povezanim porocima-alkoholu, duhanu, kocki i na kraju drogi. Koliki je trošak države takvo dijete vratiti na pravi put-ali znamo već vaš odgovor: "to je stvar drugog ministarstva, bitno da smo mi ovim putem za naše uštedjeli toliko i toliko". Nitko ne sagledava ovaj problem u cjelini. Gimnazija u Grubišnom Polju je škola sa dugom tradicijom i izrazito uspješna po postotku upisanih učenika na željene fakultete, a to je zasluga izrazito stručnog kadra koji svojom upornošću i trudom djeci prenose znanje i omogućavaju upis. Koliko nastavnika će ostati bez fonda sati, koliko će mladih ostati bez posla ? Mladi nastavnik koji nema posla u svom mjestu otići će tražiti posao u veći grad i za sobom povući svoju obitelj. Ako je u dugoročnom planu razvijanje i poticanje nerazvijenih područja, pitam se koji je onda cilj ovog poteza ? Jedino što poručujemo mladima i ovim potezom, odn. odlukom jest: budućnost je u većim gradovima, bježite!!! Brzo ste zaboravili što su Grubišno Polje i stotine ovakvih mjesta u Hrvatskoj na prvoj crti obrane napravili u ratu za vas u Zagrebu. Bili smo bedem koji je štitio prije svega naše obitelji, a onda i vas. To ništa ne bi bilo da nemamo veliko srce, široku dušu i ono najbitnije ponos. Zato na kraju, ne pada nam na pamet, moliti vas za nešto što je našoj djeci Ustavom i Zakonima zagarantirano, nego tražimo i zahtijevamo da izmijenite Prijedlog Odluke koji ste, uvjereni smo vašom omaškom nenamjerno počinili te da i dalje naša djeca pohađaju Gimnaziju u Grubišnom Polju. S poštovanjem, Obitelj Novalić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 ŽELJKA KORPAR O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje i nezadovoljstvo Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023. za Obrtničku školu Osijek kojoj ste ukinuli jedan razredni odjel frizera, te smanjili predviđena mjesta za upis učenika za zanimanja stolar i fotograf sa 10 na 7, a sve to nakon odobrenja podataka od strane Osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Smatram da je ova Odluka u potpunoj suprotnosti sa dosadašnjim naporima i mjerama u cilju popularizacije i promocije strukovnih zanimanja i usmjeravanja učenika na upis u ovakva lakozapošljiva zanimanja, a osobito ona koja su deficitarna. Ovakvim nepopularnim mjerama zasigurno se neće potaknuti usmjeravanje učenika kojima je prvi izbor na upisima bio trogodišnje zanimanje frizer ili stolar na upis u gimnazije i samim time povećanje broja visokoobrazovanih. Hrvatskoj su potrebni i visokokvaliteni radnici u obrtničkim i strukovnim zanimanjima. S poštovanjem, Željka Korpar, dipl. ing. prehrambene tehnologije Obrtnička škola Osijek Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
9 željka kadi O D L U K U Poštovani, iskazujem svoje nezadovoljstvo zbog ukidanja razrednoga odjela komercijalist - sportaš (1.KŠ) u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu. Kao biologinja i stanovnica Međimurja zalažem se za promicanje sportskih vrijednosti i stvaranje, a ne ukidanje, uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata kvalitetnim mladim sportašima u jedinom sportskom razrednom odjelu u Međimurskoj županiji. Vraćanjem razrednog odjela komercijalist- sportaš u našu školu dali biste dokaz provođenja politike zdravog i aktivnog življenja. S poštovanjem, Željka Kadi, prof. izvrsna savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Željka Dodig O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojem se spajaju razredni odjeli smjera konobar i kuhar u Srednjoj školi Metković. U državi u kojoj kronično nedostaje radne snage, u kojoj se godinama priča o jačanju strukovnih zanimanja i potrebi uključivanja kvalitetnih kadrova na tržište rada ukidaju se ili spajaju razredi u mnogim strukovnim školama u Hrvatskoj. U prošloj turističkoj sezoni nedostajalo je 20 000 radnika pa na tragu tih pokazatelja nisu jasni modeli upisne politike koju provodi Ministarstvo. Navedeni modeli upisne politike koji povećavaju broj djece u razrednim odjelima i koji ukidaju ili spajaju razrede u strukovnim školama dovode nas do zaključka kako je cilj Ministarstva da svi učenici pohađaju gimnazije, a potrebne kuhare, konobare, stolare, vodoinstalatere ćemo uvoziti iz Trećih zemalja. S poštovanjem Željka Dodig, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Željka Dijanić O D L U K U, V. Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom da se ukine odjel opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma u kojoj radim kao nastavnica matematike i informatike već 26 godina. Značajno je više je argumenata za ostanak toga razrednog odjeljenja nego za ukidanje, a nabrojat ću samo nekoliko: sva je nastava u našoj školi stručno zastupljena, škola je suvremeno opremljena, postojanje gimnazije u Čazmi omogućuje mladima iz Čazme i prigradskih naselja obrazovanje u mjestu stanovanja što znači manje troškove za njihove roditelje te kvalitetniji odnos djece i roditelja (jer su više zajedno), u našoj školi svakom se učeniku možemo maksimalno posvetiti jer nam razredi nisu krcati…. Mogla bi još nabrajati, ali radije ću baciti malo matematike i podsjetiti na strateško planiranje naše vlade iz 2021. Prema priloženom dokumentu „Struktura za web – javne ustanove“ za Bjelovarsko-bilogorsku županiju za 2022./2023. planirana su 62 razredna odjeljenja od kojih je samo 8 gimnazijskih razreda što čini 12.9%. Navedeno je u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf) koji je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859). Čak štoviše u istom se dokumentu upravo Bjelovarsko-bilogorska županija s udjelom od 18.74% (stanje iz srpnja 2021.) ističe kao primjer županije najmanjeg postotka učenika u gimnazijskim programima. Citiram: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 18,74%). (str. 857). I sada je baš u istoj toj ekonomski slabijoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potrebno "ugasiti" gimnazijski odjel u Čazmi (a i u Grubišnom Polju) čime se u BBŽ spuštamo još niže na 12.9% gimnazijalaca tako da u budućnosti budemo još slabije razvijeni jer će u konačnici manje naših učenika moći ići na fakultete. Ali to nije sve... Da podsjetim naše ministarstvo što im je činiti prema navedenom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.: „Na razini srednjoškolskog obrazovanja MZO će: - napraviti cjelovitu analizu srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa (3/2022.) - na temelju infrastrukturnih kapaciteta i demografskih kretanja donijeti kriterije dogradnje i rekonstrukcije postojećih, i izgradnju novih kapaciteta - povećanje broja gimnazijskih programa, te po istom utvrditi potrebu gradnje i dogradnje, odnosno adaptacije domova (12/2021.) - na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području (3/2022.)“ (str. 864) Je li ukidanje postojećih gimnazijskih razreda, uključujući i gimnaziju u Čazmi dio toga plana? Konkretno iz opisa projekta „C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ čiji je nositelj provedbe MZO sa str. 872 i 873 imam potrebu kopirati stavke Izazov i Provedba (pažljivo čitajte o kojim se financijama radi za prenamjenu ili izgradnju novih učionica za novih 9000 gimnazijalaca): „Izazov: Srednjoškolske gimnazijske programe, kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa tek oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članice EU-a od 52% (Eurostat). U svrhu ostvarenja strateškog cilja povećanja stope završnosti visokog obrazovanja, nužno je povećati broj gimnazijskih programa i obuhvat učenika na tim programima na 40% te smanjiti broj suficitarnih strukovnih programa. Provedba: Cilj svih navedenih reformi je produktivnost i kvaliteta radne snage te sposobnost prilagodbe brzim promjenama, što će ujedno biti ključna odrednica konkurentnosti, produktivnosti, ali i investicijske privlačnosti hrvatskog gospodarstva. Ovom investicijom financirat će se izgradnja, dogradnja i opremanje srednjih škola kako bi povećale obuhvat gimnazijskim programima, uključujući pripadajuću školsku sportsku infrastrukturu, u skladu s komplementarnim strukturnim reformama kroz unaprjeđenje normativnog i kurikularnog okvira. Procjena troška temelji se na povećanju obuhvata srednjoškolaca gimnazijskim programima za 9.000 učenika i izračunima Svjetske banke za konverziju postojećih učionica (375.000 kn po učionici), odnosno izgradnju novih učionica u novim školama (2.250.000 kn po učionici), za prosječnu veličinu razrednog odjela od 25 učenika. Okvirna je procjena da će 50% mjesta biti moguće dobiti prenamjenom postojećih učionica u kojima se izvode strukovni programi, dok će 50% mjesta biti potrebno izgraditi. Ostatak povećanja od 9.000 učenika kako bi se ostvario obuhvat od 40% planira se financirati iz drugih izvora. Detaljnija razrada troška bit će moguća nakon dovršetka analize infrastrukturnih kapaciteta škola koje izvode gimnazijske programe i slične programe koji imaju potencijal za prilagodbu u gimnazijski program, a koja će se izraditi na temelju analize za osnovne škole, u suradnji sa Svjetskom bankom. Nakon dovršetka analize, pripremit će se kriteriji za dogradnju/izgradnju te će se na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području.“ I što reći na kraju: naša Srednja škola Čazma ima sve potrebne resurse (i 100% stručni kadar i suvremeno opremljen prostor u koji se kontinuirano ulaže) što znači za 0 kn sve potrebno što osigurava djelić provedbe projekta C3.1. R1-I3 povećanja broja gimnazijskih razreda u RH. A nama se sada želi taj isti razred ukinuti (zapravo i Čazmi i Grubišnom Polju u BBŽ). Zar je doista ukidanje gimnazijskog razreda u Čazmi i Grubišnom Polju ušteda, a gore se vidi kolika je procjena troškova konverzije postojećih ili izgradnje novih učionica za planiranih 9000 gimnazijalaca više nego do sada? dr. sc. Željka Dijanić, nastavnica matematike i informatike u Srednjoj školi Čazma, suradnica MZO na poslovima obrazovne reforme, voditeljica tima za matematiku pri MZO za potrebe nastave na daljinu, suradnica ASOO na poslovima reforme strukovnog obrazovanja. PS. Još jednom poveznica: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/srpanj/29%20srpnja/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf i uputa: Ctrl + F pa upisati gimnaz za pretraživanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 ŽELJKA BRDAR O D L U K U Poštovani, Izražavam nezadovoljstvo s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Srednju školu Bartola Kašića Grubišno Polje jer je prema predloženoj strukturi koja je potvrđena od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije odobren program Opće gimnazije. Iznenađena sam i ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. S poštovanjem, Željka Brdar, nastavnica u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 ŽELJKA BIŠKUP O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. u djelu ukidanja Opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Ukidanje opće gimnazije u Čazmi ne podržavam iz više razloga. Gimnaziju u Čazmi pohađaju učenici koji žive u Čazmi i prigradskim naseljima. Ukidanjem gimnazije, učenici koji se odluče za obrazovanje u gimnazijskom programu, bili bi prisiljeni putovati udruge gradove u srednju školu. Prometna povezanost je loša, pa odlazak u drugi grad na školovanje znači nekoliko sati putovanja dnevno uz znatne financijske troškove. Također, dio roditelja to neće biti u stanju financirati, pa će dio učenika ostati bez mogućnosti obrazovanja u programu koji ih priprema za upis na fakultete. Trebamo težiti upravo suprotnom. Trebamo težiti upisu što većeg broja učenika u gimnazije, a zatim i na fakultete. Mladi i visokoobrazovani stručnjaci nositelji su društva i napretka u svim lokalnim zajednicama. Smatram da bi trebali promijeniti odluku i prihvatiti prijedlog Srednje škole Čazma kojim se predviđa upis 20 učenika u opću gimnaziju. S poštovanjem, Željka Biškup Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Željka Begić O D L U K U Poštovani, Kao bivši učenik Srednje škole Delnice, te kao majka dva učenika od kojih je jedan završio ekonomski smjer i uspješno upisao željeni fakultet, te drugog koji upravo završava 1.razred ekonomskog smjera u Delnicama ,izuzetno sam protiv ukidanja tog smjera. Jako je važno očuvanje svakog srednjoškolskog programa i radnih mjesta svakog profesora posebno u malim sredinama. Profesori jako vrijedno i kvalitetno pristupaju svakom učeniku i prenose im svoje dragocjeno znanje. Smatram da ukidanje bilo kojeg srednjoškolskog programa u Delnicama tjera mlade ljude u veće gradove u koje kada jednom odu više se neće vratiti. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 ŽELJKA BALKOVIĆ O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se u ime aktiva Stranih jezika SŠ Marka Marulića Slatina. Osvrćući se na odluku Ministarstva da nam odobri upis učenika u samo jedan razred gimnazije, iznijet ćemo razloge za odobravanje upisa u još jedan razred. 1) Pedagoški standardi Što se tiče učenja stranih jezika, stalno se ističe potreba da grupe učenika budu što manje. Mi opravdanost toga možemo dokazati odličnim rezultatima gimnazijalaca na državnoj maturi, županijskim natjecanjima u znanju engleskog, njemačkog i latinskog jezika. 2) Nastavni kadar Naš aktiv ima profesore koji su savjetnici, mentori i koji bi ukidanjem jednog razreda gimnazije ostali bez satnice. Profesori su redovno završili po dva jezika i mi bismo mogli učenicima ponuditi da uče i jezike koji se nisu do sada poučavali. 3) Poučavanje njemačkog jezika kao 2. stranog jezika Budući da učenici u srednju školu dolaze kao početnici i kao nastavljači, obično smo u jedan razred upisivali početnike, a u drugi razred učenike koji nastavljaju učiti njemački jezik. Mišljenja smo da će se posljedice ove možebitne odluke dugoročno odraziti i na našu školu i na našu lokalnu zajednicu. S poštovanjem, Željka Balković, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 ŽAKLINA TONC O D L U K U Poštovani, uvidom u Dokument Struktura za Web- javne ustanove.pdf uočila sam da je došlo do promjene broja planiranog broja učenika za zanimanje STOLAR-JMO u Obrtničkoj školi Osijek. Smanje plana od 10 učenika na 7, odnosno 30%! Na ovaj način izražavam svoje nezadovoljstvo i iznenađenje donesenom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. koja se ne podudara s podacima unesenim i ODOBRENIM od strane osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja u aplikaciji upisi.hr. Zanimanje stolar je jedno od deficitarnih zanimanja i stipendirano je kao takvo. Posljednjih nekoliko godina imali smo i pojačani interes učenika završnih razreda za upis u ovo zanimanje (prvi izbor), pa su neki bili „ispod crte“ i nisu upisani u željeno zanimanje. Također, u Osijeku i okolici postoji veći broj obrta i trgovačkih društava koji sudjeluju u obrazovanju (naukovanje) i kasnije zapošljavanju naših učenika, te na takav način doprinose razvoju i boljoj demografskoj slici ovog dijela Hrvatske. Smanjivanjem broja učenika u deficitarnim zanimanjima, smanjujete i mogućnost školovanja učenika koji ne postižu visoke akademske rezultate, ili žele nastaviti raditi u obiteljskim obrtima i dalje ih unaprjeđivati. Mišljenja sam da bi plan upisa u Obrtničkoj školi Osijek trebao ostati kako je bilo dogovoreno s osnivačem, Županijom. S poštovanjem Žaklina Tonc, dipl. ing drvne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta u Obrtničkoj školi Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
17 ZVONKO RADEK O D L U K U U potpunosti se slažem s razmišljanjima svojih kolegica i kolega iz Ekonomske i trgovačke škole Čakovec i smatram da je pogrešno ukidati razred sportaša. Prije dvadesetak godina bio sam razrednik prvom naraštaju sportskog razreda u našoj školi i znam koliko je i učenicima i roditeljima značila organizacija nastave u kojoj su učenici mogli usklađivati svoje školske i sportske obaveze. Želimo li da nam mladež razvija i zdravi duh i zdravo tijelo, onda nam je ovakav razred svakako potreban. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Zvonka Svat O D L U K U Poštovani, razočarana sam i ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Učiteljica sam matematike u OŠ I. N. Jemeršića u Grubišnom Polju i znam koliko učenicima i njihovim roditeljima znači postojanje odjela Opće gimnazije u njihovom mjestu. Znam koliko su moji bivši učenici i njihovi roditelji sretni i zadovoljni kada upišu Opću gimnaziju u Grubišnom Polju. Prije svega su zadovoljni predanim radom tamošnjih profesora. Grubišno Polje je mali grad, ali se može pohvaliti uspješnim visokoobrazovanim osobama. Svi magistri, učitelji, profesori, liječnici svoja temeljna znanja dobili su između ostalog polazeći Opću gimnaziju u G. Polju. Znam to i iz vlastitog iskustva. Mojim roditeljima i meni je bilo veliko olakšanje što nisam morala putovati tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili boraviti u učeničkom domu. Ove godine razrednica sam učenicima 8. razreda koji planiraju i vesele se što će upisati Opću gimnaziju u Grubišnom Polju. I ja sam sretna jer znam da ih dalje predajem u dobre ruke kvalitetnih profesora koji će im uvijek pomoći kako bi što više napredovali i produbili svoja postojeća znanja. Zašto im to ne omogućiti? Zašto te naše dobre i vrijedne učenike kažnjavati time da nekoliko sati dnevno moraju potrošiti na putovanje umjesto na kvalitetno učenje? Zašto njihovim roditeljima u ovim ne baš lakim vremenima nametati dodatne troškove? Grubišno Polje se nalazi na području posebne državne skrbi. Navedeni program ima dugogodišnju tradiciju u tom malom gradu. Mi odrasli prvenstveno trebamo ulagati u djecu i omogućiti im da budu sretni i zadovoljni u mjestima u kojima žive. Ovim putem Vas molim da promijenite svoju Odluku i unaprijed Vam se na tome zahvaljujem! S poštovanjem, Zvonka Svat, učiteljica matematike iz OŠ I. N. Jemeršića u Grubišnom Polju Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 ZVONIMIR VIDOVIĆ O D L U K U Poštovani! Vaš prijedlog upisa izravan je atak na strukovno obrazovanje i prije reforme koja nas čeka. Po ovome ispada da se najprije rješavate nastavnika iz područja struke, a iduće godine su na redu nastavnici iz općeobrazovnih predmeta. Prema vašim prijedlozima upisa i upisnih kvota najbolje bi bilo da izaberete 3 zanimanja i da isključivo obrazujete djecu koja će po završetku školovanja poći raditi u inozemstvo! Što će nam stolari, poljoprivrednici, ekolozi i šumari? Ne da vam oni ne trebaju već im ne dajete šansu da imaju pravo na izbor da upišu određeni smjer. Zanima me po ovom prijedlogu na čemu počiva vizija našeg obrazovanja? Počiva li vizija naše domovine, a time i obrazovanja na malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima ili na povećanju broja učenika u onim smjerovima koji su "roba"; za inozemno tržište? Zar ova kriza ne pokazuje koliko je bitno da imamo nekoga tko zna proizvesti hranu, a vi nama ukidate smjer fitofarmaceut bez kojeg ne postoji suvremena poljoprivreda? Zar se cijeli svijet ne okreće ekologiji, a vi nama ukidate ekološkog tehničara? Prije nego što Vam postavim ključna pitanja u svezi predloženih upisa htio bih Vam napomenuti da pri reformi strukovnog obrazovanja obavezno ukinete sve općeobrazovne predmete kako biste učenicima u strukovnim školama onemogućili fakultetsko obrazovanje; obavezno ukinite geografiju i u osnovnoj školi sve ishode svedite na kartu od Hrvatske do Irske pod uvjetom da ishod ne pretpostavlja put natrag. Nemojte zaboraviti smanjiti i broj sati hrvatskog jezika jer dovoljno je da učenici znaju govoriti! Referirajući se na prijedlog upisa u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića postavljam Vam slijedeća pitanja: 1. Kako pedagoški standard za Slavoniju može biti isti kao i za Zagreb? Znate li za koliko je broj djece pao u našoj županiji? 2. Jeste li svjesni da uz ovo što ste nam izbacili od smjerova nećemo pri upisu imati dovoljan broj učenik ni za upis odobrenih smjerova? 3. Zašto Vam je upitna razredna kombinacija u kojoj ste ukinuli smjer fitofarmaceut ukoliko ne dolazi do potrebe za novim radnim mjestima? 4. Zašto smanjujete broj odjela, a s time i ukidate smjer ekološki tehničar? Ako nam ga sad ukinete pri svakom novom pokušaju upisa toga smjera zahtijevat će se novo zapošljavanje, a svi znamo da nam to nećete dozvoliti. 5. Zašto poništavate odluke Županije koja je odobrila upis? 6. Što ćemo raditi s infrastrukturom u koju ste i vi u nas uložili i koja vrijedi na deseteke milijuna eura, a nemamo učenika ni smjerova za koje je to sve napravljeno? 7. Kako je moguće da je u jednom trenutku naša škola za MZOŠ bila svjetski brend, a sad nam ono na čemu smo to temeljili ukidate i dovodite u pitanje upis svih smjerova? Predloženim upisima nismo tražili nikakva povećanja već samo ono što smo imali do sada. Naš zahtjev je da nam ne ukidate fitofarmaceuta i šumarskog tehničara te da nam dozvolite upis jednakog broja razreda kao i prošle godine, a samim tim i upis ekološkog tehničara. Dopustite da učenici sami odluče pri upisima, a mi smo spremni, mi ih čekamo, veselimo im se i imamo im što ponuditi! U slučaju naše škole ne radi samo o sudbinama i radnim mjestima mojih kolega i mene već da se radi o interesu naših budućih učenika, radi se o interesu budućnosti naše domovine. U nadi da ćete sve ove argumente uvažiti srdačno Vas pozdravljam. S poštovanjem! Zvonimir Vidović Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
20 Zvonimir Tadejević O D L U K U Poštovani, ne uzvišeni, presvjetli.....ne znam kako vam je draže....ako biste htjeli da vas nazovem??? Vi ....! Vi, koji sjedite u fotelji, kopate nos, čitate auto magazin ili Gloriju...da Gloriju...ili ne, to je tekst sa više od 250 riječi. Ne možete se vi koncentrirati na to, predugo traje, a odluka je već donesena...sramite se.... Znate li uopće kako se zovu škole iz kojih ste izašli kao maturanti koji su "guštere" prvaše mazali pjenom i ponosili se time, a oni su bili ponosniji od vas jer su upisali školu?????? Gdje ste?? Što se desilo, dogodilo? Imate li djecu? Kako se zovu?(nadam se da znate) Ne znam....prebrzo mi stvari prolaze kroz glavu koje bi vam mogao iznijeti u 10 min. Vjerujem da ne biste razumjeli niti 30% toga...otežavate večeri, jutra, dan, ručak ljudima svojim odlukama. Unosite razor i polemiku zbog nedosljednosti u provedbi zacrtanoga ma što god to bilo...ili ustvari ispričavam se. Dosljedni ste samo zapovjedi EU parlamenta i goblina koji bauljaju po kuli ili piramidi za koju se ne zna sliči li više Babilonskoj ili Egipatskoj. Jeftino ste se prodali, a svi ćemo skupo to platiti...pa i vaša djeca ako ih imate ili znate da ih imate. OSTAVITE SŠ DELNICE NA MIRU.(tamo sam naučio da postoji i etika osim vjeronauka) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Zvonimir Alković O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u idućoj školskoj godini.U školi Matija AntunReljković nestala bi 3 smjera-ekološki, šumarski i fitofarmaceutski, a broj razreda bi se smanjio sa 7 na 6.Škola ima svu opremu,najmodernije laboratorije, vlastitu ekonomiju,stručni kadar za obrazovanje učenika.Na ovaj način učenici koji žele upisati navedene smjerove, će se na obrazovanje odlučiti u većim gradovima, izvan Slavonije, a po završetku obrazovanja se većina vjerovatno neće ni vratiti u Slavoniju, te će se nastaviti demografski pustoš u ovom području. Zvonimir Alković doktor veterinarske medicine Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
22 Zvjezdana Kurešić O D L U K U Poštovani, ne slažem se i nezadovoljna sam odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Tom odlukom predviđeno je gašenje razrednih odjela, osobito u manjim ruralnim sredinama. Strukturom upisa u navedenoj Odluci nije predviđen upis učenika u 1. razred opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad u izdvojenoj lokaciji Križ, kao ni upis učenika u 1. razred usmjerenja prodavač u Ivanić-Gradu. S druge strane povećava se broj razrednih odjeljenja u velikim gradovima, što vodi centralizaciji školstva, no s obzirom na vrlo lošu prometnu povezanost i organizaciju javnog prijevoza, opet naglašavam u manjim sredinama, takav način diskriminira učenike upravo s tih područja. Nije jednostavno upisati dijete u grad u srednju školu ako nema osiguran javni prijevoz ili mora nekoliko sati dnevno potrošiti na putovanje, a čini mi se da ni đački domovi nemaju tolike smještajne kapacitete. Opet, ako bi se dodatno ulagalo u školski prijevoz i izdvajao novac za subvencioniranje prijevoza učenika, ne bi se ostvarila značajna ušteda, a učenike bi se nepotrebno opterećivalo putovanjem. Jasno je da nekome tko u Ministarstvu isključivo prati brojke ovakvi stavovi o smanjivanju imaju smisla, no ljudi ipak nisu samo brojke i ne može ih se isključivo tako tretirati, a osobito ne u manjim lokalnim sredinama u kojima je sve manje ljudi, pa onda i to malo što je ostalo nastoji se otjerati ovakvim mjerama. Porazno je da se uvijek štedi na obrazovanju, a izjave o važnosti obrazovanja tek su puka retorika političara koji vole isticati kako je ulaganje u mladost budućnost. No, ista ta mladost neće imati nikakvu budućnosti ako se neće moći obrazovati, a upravo ova Odluka vodi k tomu. Zvjezdana Kurešić, SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 Zvjezdana Jurić O D L U K U, V. Poštovani, molim Vas da razmotrite i preispitate Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 (*u daljnjem tekstu Prijedlog). Radim u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek te ću dati osvrt na Prijedlog upisa u našu školu. Prema sadašnjem Prijedlogu predloženo je smanjenje broja razreda i učenika u trogodišnjem zanimanju konobar. Umjesto 2 razredna odjela konobara u Prijedlogu je dozvoljen 1 (jedan) razred konobara (20 učenika). Škola je Regionalni centar kompetentnosti čiji je cilj osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih u ugostiteljstvu i turizmu za cijelu regiju Slavonije i Baranje i ostatka istočne Hrvatske. Ugostiteljska zanimanja konobar (a i kuhar) su deficitarna zanimanja te ne vidim razlog za njihovim smanjenjem. Molim vas da poslušate glas struke i turističkih radnika koji traže radnike ugostiteljskih i turističkih zanimanja. Veliki upis imamo i učenika po individualiziranom i prilagođenom programu prema preporuci Zavoda za zapošljavanje na profesionalnom usmjeravanju učenika te se broj učenika u razredu smanjivao iz tih razloga. To bi značilo da bi trebalo zadržati postojeće razrede kako bi se omogućio upis učenika s poteškoćama u željeno i preporučeno zanimanje. Prema Prijedlogu je predviđeno da razredni odjel nema manje od 20 učenika je u praksi neodrživo pogotovo gdje imamo 3 učenika po prilagođenom programu. Rad s tim učenicima zahtjeva dodatni napor svakog nastavnika i to posebno za svakog učenika, a da se pri tome ne zanemare ostali učenici u razrednom odjelu. Predlažem da broj učenika bude 12 jer u slučaju 3 učenika po prilagođenom programu je to 9 + (3x3 prilagođena) = 18 učenika. Također ograničenje maksimalnog broja učenika na 28 je često ne izvedivo u praksi jer učenici trogodišnjih zanimanja često se uključe u četverogodišnje programe nakon položene razlike programa te tako četvrti razredi četverogodišnjih zanimanja broje preko 30-35 učenika. Predlažem da je maksimalan broj učenika u razredu 24. Naši učenici su traženi na tržištu rada i lako pronalaze posao u struci. Smanjivanjem broja razreda i broja učenika u tim zanimanjima ignoriraju se potrebe tržišta rada. Nadam se da ćete uvažiti primjedbe i prijedloge. S poštovanjem, Zvjezdana Jurić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
24 Zvjezdana Jurić O D L U K U Poštovani, molim Vas da razmotrite i preispitate Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 (*u daljnjem tekstu Prijedlog). Radim u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek te ću dati osvrt na Prijedlog upisa u našu školu. Prema sadašnjem Prijedlogu predloženo je smanjenje broja razreda i učenika u trogodišnjem zanimanju konobar. Umjesto 2 razredna odjela konobara u Prijedlogu je dozvoljen 1 (jedan) razred konobara (20 učenika). Škola je Regionalni centar kompetentnosti čiji je cilj osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih u ugostiteljstvu i turizmu za cijelu regiju Slavonije i Baranje i ostatka istočne Hrvatske. Ugostiteljska zanimanja konobar (a i kuhar) su deficitarna zanimanja te ne vidim razlog za njihovim smanjenjem. Molim vas da poslušate glas struke i turističkih radnika koji traže radnike ugostiteljskih i turističkih zanimanja. Veliki upis imamo i učenika po individualiziranom i prilagođenom programu prema preporuci Zavoda za zapošljavanje na profesionalnom usmjeravanju učenika te se broj učenika u razredu smanjivao iz tih razloga. To bi značilo da bi trebalo zadržati postojeće razrede kako bi se omogućio upis učenika s poteškoćama u željeno i preporučeno zanimanje. Prema Prijedlogu je predviđeno da razredni odjel nema manje od 20 učenika što je u praksi neodrživo pogotovo gdje imamo 3 učenika po prilagođenom programu. Rad s tim učenicima zahtjeva dodatni napor svakog nastavnika i to posebno za svakog učenika, a da se pri tome ne zanemare ostali učenici u razrednom odjelu. Predlažem da broj učenika bude 12 jer u slučaju 3 učenika po prilagođenom programu je to 9 + (3x3 prilagođena) = 18 učenika. Također ograničenje maksimalnog broja učenika na 28 je često ne izvedivo u praksi jer se učenici trogodišnjih zanimanja često uključe u nastavka obrazovanja u četverogodišnje programe nakon položene razlike programa te tako četvrti razredi četverogodišnjih zanimanja broje preko 30-35 učenika. Predlažem da je maksimalan broj učenika u razredu 24. Naši učenici su traženi na tržištu rada i lako pronalaze posao u struci. Smanjivanjem broja razreda i broja učenika u tim zanimanjima ignoriraju se potrebe tržišta rada. Nadam se da ćete uvažiti primjedbe i prijedloge. S poštovanjem, Zvjezdana Jurić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
25 Zorka Cindrić O D L U K U Poštovani, ne slažem se u potpunosti s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a neslaganje se odnosi na odobrene programe u Srednjoj školi Slunj. Smatram da ste uz sve navedene:automehaničar, tehničar za računalstvo, tokar, vodoinstalater i gimnaziju trebali odobriti i zanimanje EKONOMIST. OBRAZLOŽENJE: Srednju školu Slunj upisuju uglavnom učenici iz susjednih osnovnih škola: OŠ Cetingrad, OŠ Rakovica, OŠ Plitvička Jezera i OŠ Slunj jer je između ostalog i zbog organiziranog prijevoza kojeg financiraju općine roditeljima najprihvatljivije rješenje. Uz to što je jeftinije ,srednjoškolsko obrazovanje djece u Slunju omogućava roditeljima svakodnevni kontakt s djecom i obiteljski odgoj. Iz iskustva znam da programe automehaničar, tokar i vodoinstalater upisuju uglavnom dječaci. Djevojčice koje nisu bile nakon 8.razreda odlučne hoće li nakon gimnazije nastaviti školovanje, uglavnom su upisivale ekonomski smjer. Sa završenom ekonomskom školom u Slunju učenici su imali dobru podlogu za zapošljavanje u raznim institucijama i ustanovama te tvrtkama u mjestima prebivališta. Razmotrite ponovno mogućnost uvrštavanja zanimanja ekonomist u Odluku jer ćete uz sve navedeno time doprinijeti da se mladi ne iseljavaju s područja od posebne državne skrbi. S poštovanjem, Zorka Cindrić, ravnateljica OŠ Cetingrad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Zorislav Kalazić O D L U K U, XXIII. Poštovani prof. dr. sc. Radovan Fuchs, Kao nastavnik stručno teorijskih predmeta za fotografe s 30 godina iskustva u Obrtničkoj školi Osijek, imam izvrstan uvid u karijeru i osobni razvoj naših bivših učenika. Mogu potvrditi kako su zanimanja za koja se obrazuju naši učenici izuzetno tražena na tržištu rada, tako da praktično nema nezaposlenih bivših učenika. Stoga Vas molim da preispitate Vašu odluku o ukidanju nekih razrednih odjela (frizer), kao i smanjenje ostalog broja učenika (fotograf). S poštovanjem, mr.sc. Zorislav Kalazić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Škola za upis učenika u šk. god. 2022./2023. nije planirala upis u program obrazovanja fotograf
27 Zorica Mirković O D L U K U Poštovani, Kao djelatnik Srednje škole Dalj izražavam svoje apsolutno nezadovoljstvo ukidanjem razrednog odjela za zanimanje ekonomist. Zanimanje je odobreno od strane našeg osnivača Osječko-baranjska županija i ostali smo neugodno iznenađeni njegovim ukidanjem. Naša škola se nalazi u seoskoj sredini i učenici dolaze iz okolnih sela, mogućnosti odlaska u škole u okolne gradove su takve da veliki broj njih neće ni nastaviti školovanje ako mora putovati. Imamo određeni broj djece s posebnim potrebama koje roditelji neće slati svakodnevno autobusom do Osijeka ili Vukovara. Posebno ističem da smo škola na jeziku nacionalne manjine (model C). Ako se ukine razredni odjel koji bi djeca pohađala u svojoj sredini potičemo raseljavanje u već ionako demografski devastiranom kraju. Stoga mislim da ovakva odluka ima loše posljedice na nastavnike, roditelje i učenike, a na kraju i na cijelo područje iz koga dolaze naši učenici. Shvaćam ekonomsku logiku kojom se vodi Ministarstvo, ali ovdje se radi o ljudima i to bi ipak trebalo na prvom mjestu. U suprotnom sve vodi odlasku još više ljudi iz naše zemlje, a kad ode mladost što nam ostaje....? Zorica Mirković, SŠ Dalj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
28 Zoran Tomac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s planom upisa u Srednju školu Delnice. Ukidanje smjerova bit će vrlo negativno za cijeli Gorski kotar koji se ionako suočava s vrlo lošom demografskom situacijom te će samo potaknuti daljnje iseljavanje. S poštovanjem, Zoran Tomac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 ZORAN MARKOVIĆ O D L U K U Poštovani, Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem svoju potpunu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Groskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje koje je i meni pružilo i omogućilo da postanem osoba kakva sam danas. Naime, da nije bilo navedene škole upitno je da li bi moji roditelji tada si mogli priuštiti me poslati u školu negdje van Delnica, preko koje bi mogao nastaviti kasnije dodatno obrazovanje na nekom Sveučilištu. Još smatram kako ovakva odluka ni približno ne doprinosi činjenici da je sve manje ljudi koji žele živjeti, stvoriti svoju obitelj i budućnost u Gorskom kotaru. Apeliram da se ova odluka svakako preispita i da se uvidi kako ovakva odluka nikako nije pravi smjer u kojem obrazovanje mladeži Gorskog kotara treba ići. Srdačno, bacc.inf. Zoran Marković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
30 Zoran Čorkalo O D L U K U Poštovani, Klasična gimnazija ustrajno je ostajala i opstajala u vremenima i nevremenima i na prostorima koji su joj otvarali ili zatvarali perspektive. Kakve su je god okolnosti snalazile, nadrastala ih je i ustrajala u svojoj misiji sažetoj u riječima – patria, humanitas, officium, fides – koje nisu isprazne ljušture, već su bile životvorne i esencijalne mnogim bivšim poznatim i nepoznatim dušama, a mnogim nadolazećim svjetlost i pouzdanje u nesigurnosti budućih mogućnosti i izbora. Biti svjestan svoje uloge u sadašnjem trenutku, ne podrazumijeva samo ukorijenjenost niti samo uronjenost u sadašnji trenutak, nego i viziju naših mogućih postojanja, i samo u skladu tih triju perspektiva može se graditi čvrsto zdanje koje će u svakom vremenu davati plodove. Klasična gimnazija je kroz svoje postojanje imala i ima takav odnos i odgovornost prema onima koji su bili, koji jesu i koji će biti. Od struktura vlasti, a posebno od onih obrazovnih, očekuje se mudrost i posvećenost, a sve u cilju ostvarivanja kvalitativno i kvantitativno boljih obzora u kojima će život dostojan čovjeka biti pravilo, a ne slučajan iskorak. Od njih tražim, kao nastavnik Klasične gimnazije koji svojom zvanjem baštini sve ono prema čemu su njegovi kolege u prijašnjim vremenima stremili, da se preispita prijedlog koji može narušiti pomno građen sustav vrijednosti. Možda se čini neznatnom i beznačajnom činjenica da će jedno razredno odjeljenje manje narušiti nešto što je građeno stoljećima i s takvim pouzdanjem u neprikosnovene ideale, no i najpostojanija i najčvršća građevina ima svojih slabosti, a u slučaju Klasične gimnazije to je izmicanje konstruktivnih elemenata iz samoga temelja. Oduzimanjem prava na učenike, oduzimanje je osnove zbog koje svaka škola i postoji i takvom se odlukom svaka škola može poljuljati, a posebno Klasična gimnazija koja, u sadašnjem trenutku i možda više nego ikada, ulaže sve svoje snage u očuvanje i aktualizaciju puta koji je sažet u riječima s početka teksta, a koji je danas u našem društvu više u poziciji alternative nego općeprihvaćenih vrijednosti. Kao nastavnik Klasične gimnazije, a posebno kao profesor hrvatskoga jezika, želim, osim šture obavijesti o planiranoj promjeni, objašnjenje takve nakane. Nije dovoljno samo obavijestiti i upoznati s činjenicom. Nadam se samo da je ova mogućnost javnoga savjetovanja upravo želja za komunikacijom, želja za slušanjem i uvažavanjem, a ne samo formalnost koju treba provesti prije pravomoćne odluke. Komunikacija koju izgrađujemo sa svojim učenicima, sa svojim kolegama i cijelom društvenom zajednicom, u prvom redu uključuje uvažavanje sugovornika, a u ovom slučaju smatram da smo mi nastavnici i Škola i više od sugovornika, smatram da smo ravnopravni suradnici u procesu odgoja i obrazovanja naše djece. Zbog svega navedenoga od našega Ministarstva u prvom redu tražim podršku i razumijevanje, ali i zaštitu svih onih vrijednosti koje kao škola uporno promičemo. Nadam se da će se u objašnjenju i odgovoru na pitanje Zašto? naći i rješenje, odnosno da će u propitivanju opravdanosti namjere cijenjenoga Ministarstva prevladati argumenti za održanjem aktualnoga brojčanog stanja učenika Klasične gimnazije, a da će se oni drugi mogući razlozi tada učiniti manje važnima. S poštovanjem, Zoran Čorkalo, prof. Klasična gimnazija u Zagrebu Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
31 ZORAN BUHAČ O D L U K U Zoran Buhač Kada krovna državna ustanova koja skrbi za odgoj i obrazovanje djece donese odluku putem koje toj djeci onemogućuje poželjan nastavak razvoja njihovih obrazovnih kompetencija, sprečava rast i razvoj lokalne zajednice, sputava ekonomske prilike roditelja i na kraju osujećuje budućnost te djece, tada se treba upitati koji je stvarni cilj donošenja takve odluke? Radi li se o racionalizaciji cjelokupnog obrazovnog procesa na državnoj razini što nikako ne bi smjelo biti slučaj, s obzirom na ionako malen udio znanosti i obrazovanja u državnom proračunu kada se uzme slika u Europskoj uniji? Radi li se o daljnjem procesu centralizacije javnih i državnih ustanova gdje se stanovnike malih mjesta i lokalnih zajednica sve više diskriminira na svim razinama (upravna, socijalna, radna, ekonomska… pa sad nažalost i obrazovna)? Koji god razlog donošenja ovakve odluke bio, ne smije opravdati cilj same odluke, a to je zatvaranje škola što rezultira zatvaranjem vrata budućnosti za mlade stanovnike tih sredina. Korak koji će negativno obilježiti budućnost djece ovih mjesta neće biti donesen nekad u budućnosti, već sada, što šalje jasnu poruku koju državne ustanove imaju u ovom trenutku za djecu koja nemaju sreću živjeti u većem ili velikom gradu. Nadalje, komentar se odnosi na dio odluke usmjeren ka zatvaranju odjela opće gimnazije Srednje škole Ivan Švear u Križu i ukidanju usmjerenja prodavača u Ivanić-Gradu (ali se može odnositi na bilo koju drugu obrazovnu ustanovu nad kojom, zahvaljujući ovoj odluci, visi Damoklov mač). Naime, u ovoj lokalnoj sredini, kao i u susjednima; ekonomska situacija se poboljšava, nezaposlenost se smanjuje, ponuda poslova postaje sve kvalitetnijom dok cijena rada raste. Sve to konkretno rezultira sve češćim i ranijim zasnivanjem obiteljskih zajednica s djecom. To je vidljivo u ovom trenutku kada se uzme popunjenost dječjih vrtića u Križu, ali i susjednim lokalnim samoupravama Kloštru Ivaniću i Ivanić-Gradu. Što se Križa tiče, ta je brojka s programom predškole gotovo dvije stotine djece. Te će dvije stotine djece (a i ona koja će dolaziti nakon njih) kroz osam do četrnaest godina željeti dodatno izgraditi sebe putem pohađanja srednjoškolskog programa, a ono što će im tada biti ponuđeno, bit nažalost odlučeno danas. Danas, kada su zaposlenici MZO-a bili toliko kratkovidni u svojem odlučivanju i zanemarili djecu manjih sredina nauštrb velikih gradova. Ova odluka, osim što djeci šalje poruku o njihovoj važnosti i mjestu u današnjem društvu nadalje uzrokuje brojne posljedice po dinamiku društva od mikro do makro razine (ako se u obzir uzmu sve škole kojima prijeti ova odluka). Roditelji djece bivaju dodatno ekonomski, psihološki, sociološki, i kulturološki opterećeni, jer njihovo dijete prilike za srednje obrazovanje jednostavno mora potražiti puno dalje od obiteljskog doma. Uzme li se u obzir dugo izbivanje djeteta iz kuće tijekom dana zbog dugog puta u školu i iz nje, ovakve će prilike narušavati obiteljsku dinamiku i odnose što će opet imati posljedice u budućnosti. Konkretno govoreći, ukoliko se ukine gimnazijski odjel u Križu, slijedeća mjesta sa školama su Kutina i Zagreb. Dakako, postoji i u Ivanić-Gradu, ali dva odjeljenja. Što će se učiniti kada broj učenika u ta dva odjeljenja premaši propisane pedagoške standarde i ponovno zatreba treće? Prema ovoj odluci, to je ukidanje nekog postojećeg usmjerenja, kao što je prodavač. Ukidanjem ovog usmjerenja Vaša ustanova također šalje jasnu poruku svoj onoj djeci koja u srednju školu kreću s namjerom da postanu prodavači zbog svojih interesa, zbog obiteljskog posla i slično. Šalje se poruka svoj onoj djeci s manjim brojem bodova, svoj onoj djeci kojoj usmjerenje prodavača nudi opstojnost da se obrazuju u skladu sa svojim mogućnostima, a to su djeca ekonomski ili socijalno deprivirana, djeca sa zdravstvenim ili teškoćama u razvoju, djeca koja su osnovnu školu završila po prilagođenom ili individualiziranom programu. Ova odluka se negativno očituje prema ovim ugroženim skupinama učenika. Na Vama je da omogućite svoj ovoj djeci da sama ostvare svoju budućnost i aktualiziraju sebe kao osobe što bliže svojem prebivalištu ili da im Vi sada ovakvim odlukama zapečatite put u životu. Put koji ih nikako neće odvesti tamo gdje bi svi ti mladi ljudi željeli biti, u svojoj domovini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
32 Zlatko Obradović O D L U K U Poštovani , Ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. , a vezano za SŠ Delnice. Samo tri razredna odjela nedovoljna su za Delnice i Gorski kotar , a umjesto zadržavanja mladih u ovom lijepom kraju izravno ih se potiče na odlazak. Vjerujem da to neće proći , te da će se broj razrednih odjela revidirati u skladu s traženim. S poštovanjem Zlatko Obradović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
33 Zlatko Mađeruh O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se sa zamolbom za djelovanjem da se Prijedlog ove Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. izmijeni te da se ne ukine gimnazijski program u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje, koji je kroz novu strukturu upisa predviđenu u ovoj Odluci, izostavljen. Ovakva Odluka bi ukoliko bi se provela i ukoliko bi Grad Grubišno Polje izgubio gimnazijski smjer, imala višestruke negativne učinke na našu lokalnu zajednicu. Naša srednja škola obrazuje učenike u gimnazijskom programu još od njezina osnutka, od 1964. godine. Iako smo manji grad u odnosu na ostale, naša škola kroz sve te godine izrodila je brojne obrazovane ljude i stručnjake koji su danas priznati članovi svojih društvenih zajednica. Valja naglasiti, neopterećeni ikakvom nacionalnom pripadnošću, naša sredina je multinacionalna te u našoj školi imamo dosta pripadnika nacionalnih manjina, češke, srpske, mađarske i romske nacionalne manjine. Od prošle školske godine škola bilježi porast broja upisanih učenika u svim smjerovima, pa tako i gimnazijskom, što je još jedan pozitivan pokazatelj zašto se gimnazija ne bi trebala ugasiti. Također valja naglasiti da je prošlogodišnja generacija maturanata imala 100% prolaznost na državnoj maturi već u ljetnom roku, te su bez poteškoća upisali željene fakultete, što isto puno govori o stručnom kadru ove škole. Gašenje gimnazijskog programa bio bi veliki udarac za našu lokalnu zajednicu jer su se učenici s našeg područja u najvećem broju slučajeva upisivali u našu gimnaziju, ponajviše zbog kvalitetnog kadra profesora i blizine mjestu stanovanja. Naša je gimnazija regionalna gimnazija jer se upisuju i učenici iz nama najbližih općina, odnosno lokalnih zajednica. Gašenjem gimnazijskog programa Grad Grubišno Polje postao bi znatno siromašniji u segmentu obrazovanja. Jedna velika obrazovna snaga koja se pruža u našem Gradu, bi se ugasila, a s njom bi nažalost i veliki broj iskusnih i stručnih profesora posljedično ostalo bez posla, što je još jedan dodatan razlog zašto se gimnazija ne bi trebala ugasiti. Našem bi Gradu gubitak gimnazije donesao intelektualno osiromašenje, te rizik gubitka i odlazak mladih. Naposljetku, obraćam Vam se ne samo kao gradonačelnik, već i kao građanin koji kao i ostatak naše zajednice iskazuje izrazito nezadovoljstvo ovakvom Vašom Odlukom. Za manju lokalnu zajednicu kao što je naša, ovakva Odluka donosi nemale i širokopojasne posljedice, za sve nas, a ponajviše za naše mlade ljude i njihovu budućnost, te Vas molim ovim putem da se uzme u razmatranje zadržavanje gimnazijskog programa u Grubišnom Polju. S poštovanjem, GRADONAČELNIK GRADA GRUBIŠNOGA POLJA Zlatko Mađeruh Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
34 Zlatko Kelić O D L U K U Ključna demografska mjera je spustiti standard glavnog grada na perifiriju. Učenici koji zbog školovanja odu u veći grad uglavnom se ne vraćaju na periferiju. Imam 64 godine, da sam u godinama mojih učenika ne bi ni 5 minuta proveo u Vukovaru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
35 Zlatko Burić O D L U K U Naravno da sam PROTIV ove odluke!!!! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
36 ZLATAN SOLDO O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu kojim se Geodetskoj školi u Zagrebu smanjuje broj upisnih mjesta. Do sad je škola upisivala 104 učenika u četiri razredna odjela, a Odlukom za iduću školsku godinu predlaže se odobravanje upisa za 84 učenika u tri razredna odjela. Od sedam škola koje su zatražile upis u program Tehničar geodezije i geoinformatike, šest je polivalentnih i upisuju po jedan razredni odjel s po 24 učenika (osim Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik koja upisuje 22 učenika u jedan razredni odjel). Geodetska škola u Zagrebu je jedina geodetska škola, s jednim zanimanjem Tehničar geodezije i geoinformatike i sa četiri paralelna razredna odjela. U potpunosti je kadrovski i materijalno opremljena. Nastavu u nizu specijaliziranih učionica i na školskom mjernom poligonu izvodi 11 mentora, 4 savjetnika i 1 izvrsni savjetnik. Od navedenih škola, jedino je Geodetskoj školi u Zagrebu smanjen broj upisnih mjesta. Ovo značajno smanjenje broja upisanih učenika će posljedično izazvati i značajno smanjenje broja završenih tehničara geodezije i geoinformatike, mladih stručnjaka kojih nema dovoljno na tržištu rada, a koji se brzo zapošljavaju u struci, ako ne nastave školovanje na nekom od visokih učilišta. Sve se to događa istovremeno dok Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), predlaže donošenje ODLUKE O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20480 ). Navodim citat iz te Odluke: „Hrvatski sabor je 1. listopada 2021., godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030., ( NN br. 109/21) koji program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske. Cilj programa katastarskih izmjera građevinskih područja je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Ovim programom utvrđuju se poslovi i zadaci koji će se provesti, područja na kojima će se isti provesti, rokovi izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja. Poslovi i zadaci iz Programa ostvaruju se provedbom četiri potprograma i to kako slijedi: Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske. Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.“ Nadalje, vrlo spora do nikakva obnova potresom pogođenih područja uglavnom se opravdava neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Nedostatak srednjoškolskih kadrova geodetske i geoinformatičke struke sigurno neće doprinijeti ubrzanju obnove. Neće pomoći ni razvoju pametnih gradova, turizma, poljoprivrede, šumarstva ni mnogih drugih gospodarskih grana u kojima se kvalitetne odluke mogu donijeti isključivo uz pomoć integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske. Evo još jednog važnog citata iz kojeg je vidljivo da su za navedene poslove i zadatke osigurana sredstava. Radi se o preko 350 milijuna kuna. „Financijska sredstva za provedbu ove Odluke u 2022. i 2023. osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu i to na razdjelu 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, glava 07625 Državna geodetska uprava na aktivnosti A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina izvor 11 Opći prihodi i primici i izvor 51 Pomoći EU, te na izvoru 11 Opći prihodi i primici na slijedećim aktivnostima: A664034 Vođenje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, A664047 Održavanje Sustava katastra infrastrukture, K664013 Informatizacija uprave , A664006 Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske i na aktivnosti A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave.“ Škola ima izvrsnu suradnju sa Državnom geodetskom upravom. Upravo je u tijeku edukacija dijela maturanata i nastavnika struke u organizaciji DGU. U suradnji s Geodetskim fakultetom projektirana je i izvedena mreža stalnih GNSS točaka u okolini škole koja služi kao mjerni poligon. U suradnji s ASOO smo radili na izradi postojećeg kurikuluma Tehničar geodezije i geoinformatike (NN 79/2017) i kontinuirano radimo na njegovom usavršavanju. Jedno smo od rijetkih zanimanja čiji su standard zanimanja i standard kvalifikacije upisani u HKO. Geodetska škola je sudjelovala i kontinuirano sudjeluje u mnogim školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. U mnogima smo bili pioniri ili jedini predstavnici RH i redovito postižemo zavidne rezultate. Sudjelovali smo u pilot fazi i sad sudjelujemo u tzv. velikom projektu e-Škole. U sklopu projekta, putem natječaja, Geodetska škola je odabrana za osnivanje Regionalnog obrazovnog centra (jedna od deset škola u cijeloj RH). Ako je suditi prema članku objavljenom na stranicama portala srednja.hr (https://www.srednja.hr/zbornica/masovna-pobuna-u-skolama-ministarstvo-za-upise-nije-odobrilo-neke-smjerove-i-smanjuje-broj-razreda/ ), predlagač Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. rukovodio se brojem učenika koji je školi odobren prošlih nekoliko godina i brojem realiziranih upisa. Logika kojom se smanjuje broj upisnih mjesta školama koje ne realiziraju planirani broj je ispravna, ali pri tome treba analizirati razloge smanjenja broja upisnih učenika. Konkretno, Geodetskoj školi su ove školske godine, kao i desetak prethodnih godina odobrena 104 upisna mjesta (4x24). Ipak, upisana su samo 84 učenika jer su interes za upis iskazali i učenici s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja, koji ostvaruju pravo izravnog upisa. Maksimalan dozvoljeni broj od 3 takva učenika po razrednom odjelu je smanjio dopušteni broj učenika u razrednom odjelu na 21, pa su upisana samo 84 učenika, iako je broj učenika koji su htjeli upisati program tehničar geodezije i geoinformatike bio višestruko veći. Ako se scenarij i logika upisne politike ponovi i iduće godine, na odobrena 84 upisna mjesta moći će se upisati tek 63 učenika. Ovdje se radi o skoro pedesetpostotnom smanjenju broja upisnih mjesta, a ne samo o smanjenju sa 4 na 3 razredna odjela. U cijelom prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. barata se s dva pojma. Jedan je broj razrednih odjela, a drugi broj učenika. Geodetskoj školi smanjen je broj razrednih odjela za jedan (sa 4 na 3) i po logici predlagatelja zadržan broj upisnih mjesta. Predlagatelj zanemaruje činjenicu da nam je povećao broj učenika u razrednom odjelu s 21 na 28. Iako je prijedlog u skladu s Pedagoškim standardom (maksimalan broj učenika u razrednom odjelu zaista je 28), zanemarena je činjenica da se bitno narušava kvaliteta izvođenja strukovne nastave u strukama poput naše gdje su instrumentarij i pribor vrlo skupi, a organizacija terenskih vježbi vrlo izazovna. Istovremeno predlagatelj višekratno odobrava upise razrednih odjela sa po 20 učenika u različite programe. Predlagatelj, nadalje, primjenjuje različite standarde za isto zanimanje (tehničar geodezije i geoinformatike) u različitim županijama, pa u jednoj županiji ipak odobrava upis jednog razreda s 20 učenika. U svim slučajevima kad škola ima samo jedan razredni odjel, instrumentarij i oprema su suboptimalno iskorišteni. U dokumentu Vlade RH „Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.“ između ostalog piše: „Preduvjet za korištenje sredstava iz RRF-a je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji u skladu s ciljevima RRF-a obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti u narednim godinama, a najkasnije do 31. kolovoza 2026.“ Pod točkom C3.1. Reforma obrazovnog sustava (str. 52.) navedeni su i Očekivani rezultati (str. 54.). Citiram neke od njih: • „Povećan udio učenika koji upisuju gimnazijske programe čime se stvaraju pretpostavke za bolju prohodnost prema visokom obrazovanju. • Povećava se kvaliteta i relevantnost strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada. • Unaprjeđena kvaliteta ponude programa obrazovanja odraslih što pridonosi povećanju udjela odraslih osoba uključenih u cjeloživotno učenje. • Povećan udio osoba s kvalifikacijom visokog obrazovanja te njihova zapošljivost. Unaprjeđena digitalna zrelost visokih učilišta“ Geodetska škola osigurava svojim učenicima zapošljivost po završetku školovanja. Veliki dio učenika polaže Državnu maturu i upisuju neko od visokih učilišta. Predlažem predlagatelju da uvaži moju argumentaciju i još jednom razmotri prijedlog te da konačnom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobri Geodetskoj školi upis 4 razredna odjela s po 26 učenika. S poštovanjem, Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije, izvrsni savjetnik predsjednik Školskog odbora Geodetske škole voditelj Međužupanijskog strukovnog vijeća geodezije i geoinformatike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
37 Zita Opačak O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. Konkretno, radi se o srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda koja živi i radi u kontinuitetu od 1959. godine. Od tada, pa sve do danas, jedina je poljoprivredna škola u ovom dijelu Posavine i Brodsko-posavske županije. Škola ima dobru suradnju s regionalnim gospodarstvom baziranom na poljoprivrednoj proizvodnji. Svi dosadašnji smjerovi- zanimanja su potrebni te nema potrebe za njihovim ukidanjem. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
38 Zeljko Bartulovic O D L U K U Poštovani, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen nije mogućnosti ponuditi niti jedan obrazovni profil za upis poljoprivrednih usmjerenja u šk.god. 2022/23. Razlog tome je ograničenje upisa učenika u srednje škole gdje se našoj školi, kao jedinoj obrazovnoj instituciji iz poljoprivrede u dubrovačko-neretvanskoj županiji onemogućuje nastavak stručnog obrazovanja u osnovnoj struci. Dosadašnji upisi agroturističkih tehničara predstavili su školu u najboljem svijetlu i omogućili njenu prepoznatljivost izvan doline Neretve, približivši je učenicima s Pelješca i Korčule koji u njoj mogu naći svoju budućnost u razvoju poljoprivrede i turizma. Stoga pozivam naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja i agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih da nastavimo upis onih obrazovnih profila bez kojih ova odgojno-obrazovna institucija(poljoprivredna škola) ne može valjano predstavljati sebe. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju, Željko Bartulović, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 2 razredna odjela. Škola je za upis učenika u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 2 razredna odjela, na način da je umjesto 1 razrednog odjela agroturističkog tehničara planirala upis 1 razrednog odjela web dizajnera.
39 Zdravko Palavra O D L U K U Poštovani, smatram da je potrebno reagirati zbog situacije koja se upravo događa s planiranim brojem upisnih mjesta u 1. razrede srednjih škola. Kao radnik, profesor i knjižničar, ali i sindikalni povjerenik, Gimnazije Daruvar, najbolje poznajem stanje u našoj instituciji gdje se planira ukinuti jedno odjeljenje. Apeliram da se u Ministarstvu ozbiljnije razmotri svaki pojedini slučaj, a ne da se donose radikalna rješenja ne temelju jedne (prošle) godine, jer se radi o znatnom smanjenju satnice velikog broja zaposlenih u školstvu. Usljed toga bi mogli nastati ozbiljni problemi u organizaciji nastave. Budući da već postoji opsežna analiza našeg slučaja kojeg su na ovom savjetovanju objavili moji kolege, nema potrebe ulaziti u detalje koji se mogu tamo pročitati. Još jednom želim naglasiti da treba uzeti u obzir kompleksnost situacije i obaviti konzultacije s ljudima na terenu, jer će se tako lakše uspjeti pronaći dugoročno održiva rješenja. Unaprijed hvala! Zdravko Palavra, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
40 Zdravko Kuna O D L U K U Srednja škola Valpovo Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 i pripadajuće Strukture za web javne ustanove držimo neprihvatljivim i nepravednim glede predviđenog i od osnivača odobrenog Plana upisa u 1. razrede za Srednju školu Valpovo, gdje je izostavljeno zanimanje Ekonomist 4 g. Šifra 060724, trajanje 4 godine, broj učenika 20. Obzirom na sve što je navedeno u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i u pogledu reforme školstva, držimo da se nisu iskritalizirali jasni i transparentni kriteriji po kojima se u našoj Srednjoj školi Valpovo pristupilo ukidanju jednog razrednog odjeljenja – ekonomista 4.g. Vrlo precizno i konkretno ćemo argumentirati naše stajalište. „Zbog neusklađene ponude obrazovnih programa i potreba tržišta rada“ (NPOO) za našu ustanovu nije točan jer su svi naši planirani obrazovni programi ( i zanimanje ekonomist) usklađeni sa potrebama tržišta gradova Valpovo, Belišće i D. Miholjac i sva pripadajuća mjesta i naselja. Držimo da tako važno zanimanje je izrazito bitno za razvoj poduzetništva i gospodarstva navedenih gradova, i nikako se ne može reći da je ovo zanimanje barem na ovom području – suficitarno. „Optimizacija, racionalizacija i prilagodba strukovnih obrazovnih programa razvojnim potrebama gospodarstva, odnosno smanjivanje suficitarnih strukovnih programa“ (NPOO) je u slučaju Srednje škole Valpovo, već provedena ranijih godina tako da smo ostali bez zanimanja – fitofaramaceut, i komercijalist i na taj način optimizirali broj naših strukovnih programa. Koje je samo po sebi dovelo do velikih posljedica kako na ponudu programa naše škole tako i na području nastanka većeg broja tehnoloških viškova zaposlenika. Tako da bi daljnje smanjivanje programa ovom prilikom - ekonomista dovelo do znatnijeg smanjivanja broja učenika i velikog broja tehnološkog viška u ustanovi, a to držimo izrazito neprihvaljivom činjenicom. Mi jesmo slabije razvijeno područje Republike Hrvatske, koje je pretrpjelo i ratne strahote ali to ne znači da nas se treba potpuno zanemariti i ukinuti. Ako znamo da je naša Srednja škola Valpovo, jedna od rijetkih škola u Republici Hrvatskoj kojoj je bilo povjereno od strane MZO da provodi eksperminetalne programe obrazovanja baš u ovom područuju rada – ekonomija, trgovina i poslovna adminictracija upravo u zanimanjima – ekonomist, komercijalist i prodavač koje smo od školske godine 2012/2013 pa sve do 2022. godine (imamo još komercijaliste 4. razred po eksperimentalnoim kurikulumu) disciplinirano provodili. Sustavno se educirali i opremali sukladno navedenim kurikulumima i pedagoškim standardima, ulagali znatna financijska sredstva u opremu dviju učionica sa računalima, praktikuma za vježbeničku tvrtku, stručna usavršavanja djelatnika bez dodatne financijske poptopre MZO ili fondova EU. I uspjeli smo zadovoljiti sve zahtjeve Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i Kurikuluma u zanimanjima ekonomist, komercijalist i prodavač. Sustavno smo surađivali sa MZO i sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom u doradi Standarda kvalifikacije u zanimanju – ekonomist, aktivno sudjelovali u sadržajnoj analizi eksperimentalnih kurikuluma (dokument Novi horizonti strukovnog obrazovanja, NCVVO) , provodili brojna stručna usavršavanja i radionice. Po našem dubokom uvjerenju stvorili značajne temelje za svaku buduću reformu strukovnog obrazovanja u ovom području rada. Prvi smo implemnetirali ishode učenja i modularno učenje koje je bilo predviđeno ekspermentalnim kurikulumima u zanimanjima ekonomist, komercijalist i prodavač. Mišljenja sam da ne treba zanemariti to iskustvo i te činjenice u smislu nadolazećih reformi u skladu s NPOO. Što se tiče kadrova, naši strukovni nastavnici (njih 8 osam , a bilo ih je i više) i veći broj općeobrazovnih nastavnika koji su sudjelovali u provođenju eksperimentalnih kurikuluma su zaposlenici sa dugogodišnjim iskustvom, znanjem i vještinama. Dvoje strukovnih nastavnika je napredovalo u zvanje – savjetnik, dvoje strukovnih nastavnika je napredovalo u zvanje – mentor, (ovih dana bit će promaknuti također u zvanje – savjetnik). Naši učenici i ove godine kao i proteklih godina su ostvarili značajne rezultate na strukovnim natjecanjima, tako da i ove godine imamo jednu učenicu koja se plasirala na državno natjecanje iz računovodstva zanimanje ekonomist, i učenike iz predmeta Prodajnih vještina u zanimanju – prodavač. Pogledamo li sve ovo navedeno ne možemo se oteti dojmu da smo po kvaliteti obrazovanja kao škola učinili jako puno, uložili ogromna sredstva i trud, posebno u ovom području rada ekonomija, trgovina i poslovna administracija iza kojih su mjerljivi ishodi poučavanja, i da se sve što smo do sada učinili jednostavno zaboravi, oprema odbaci, zaposlenike proglasi tehnološkim viškom (između ostalog mahom se radi o zaposlenicama – majkama sa dužim radnim stažom u prosvjeti i teže zapošljivim kadrom). Zaposlenici NE PRIHVAĆAJU ovakav Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 niti predloženu Strukturu za web javne ustanove u 1. razred za Srednju školu Valpovo. TRAŽIMO i OČEKUJEMO da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 korigira glede i broja upisnih razreda i broja upisnih mjesta, i da se Struktura upisa promjeni i uvrsti u Strukuturu za web javne ustanove za: Županija: Osječko-baranjska, Škola: Srednja škola Valpovo (14-085-501) za školsku godinu 2022/2023 i Program – zanimanje – EKONOMIST 4.G., šifra programa 060724, trajanje 4 , razredni odjel 1, broj učenika 20. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju Zdravko Kuna, profesor – savjetnik Snidikalni povjernik i predsjednik Zaposleničkog vijeća Srednje škole Valpovo Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
41 ZDRAVKO FUNJAK O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke, dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa, a posebno s predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek S obzirom da se u potpunosti slažem s komentarom koji je napisao ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić, prenosim ga u cijelosti. “Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek. Kao Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu jačamo usmjerenost na potrebama tržišta rada i poslodavaca te smo prošlih godina kao prijedlog upisa imali 24 učenika po razrednom odjelu. Zbog upisivanja učenika s individualiziranim i prilagođenim programima u pojedinim školskoj godini dolazilo je do smanjena učenika u razrednim odjelima sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno tehničara za računalstvo i vozača motornih vozila, treba omogućiti upis 24 učenika po razrednom odjelu. Molim Vas stoga da razmotrite povećanje broja učenik za upis u Elektrotehničkoj i prometnu za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel)posebno jer se radi o aktualnim zanimanjima za koje postoji izuzetan interes učenika, ali i poslodavaca. Ujedno zanimanje vozač motornih vozila je deficitarno zanimanje.” Zdravko Funjak, prof. ELPROS Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 Zdravka Šimić O D L U K U Poštovani, u ime Geodetske škole u Zagrebu (21-114-532), ovim putem izražavamo svoje neslaganje i nezadovoljstvo planiranom Strukturom razrednih odjela i broja učenika 1. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. za našu školu. Prema navedenoj Strukturi broj razrednih odjela za zanimanje Tehničar geodezije i geoinformatike umanjen je s dosadašnja četiri razredna odjela na tri, a broj učenika sa 104 na 84. Naša škola, uz suglasnost Grada Zagreba kao osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja, od školske godine 1997./1998. upisuje 104 učenika u četiri razredna odjela, a od školske godine 2013./2014. predviđamo i upisujemo 104 učenika u četiri razredna odjela po novom kurikulum za zanimanje Tehničar geodezije i geoinformatike. Posljednjih školskih godina kvota učenika za upis u 1. razred naše škole umanjena je zbog sve većeg broja učenika koji ostvaruju pravo izravnog upisa (učenici s teškoćama). Tako je za školsku godinu 2021./2022. nakon izravnog upisa ukupno 12 učenika upisna kvota umanjena sa 104 na 80 učenika koji ostvaruju pravo upisa u našu školu. Kako prema Državnom pedagoškom standardu (čl. 4., stavak 4) razredni odjel u koji su uključena tri učenika s teškoćama ne može imati više od 20 učenika, naša škola upisuje znatno manji broj učenika od planiranog upisnom strukturom. Stoga, smanjena kvota novoupisanih učenika nije rezultat umanjenog interesa učenika za zanimanje tehničar geodezije i geoinformatike već rastućeg broja učenika s teškoćama koji ostvaruju pravo izravnog upisa. Tijekom svih dosadašnjih upisnih razdoblja broj učenika koji iskazuju interes za upis u našu školu znatno je viši od upisne kvote. U školskoj godinu 2021./2022. bilo je ukupno 452 prijavljenih učenika, a za školsku godinu 2020./2021. prijavilo se 476 učenika. Zbog velikog interesa učenika za upis u našu školu unatrag nekoliko upisnih razdoblja nismo imali jesenski upisni rok jer nakon ljetnog upisnog roka nije bilo slobodnih mjesta. Osim toga, ovisno o školskoj godini, naša škola prvi je prioritet 60 – 75 % upisanih učenika. S obzirom na to da su razni neočekivani događaji obilježili protekle godine (potres), posljednjih je godina, ne samo pojačani interes učenika za našu školu, već postoji i povećana potreba na tržištu rada za upravo ovim obrazovnim profilom. Prema našim saznanjima, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih stručnjaka obrazovnog profila koji se obrazuje u našoj školi, a prema povratnim informacijama poslodavaca potreba za tehničarima geodezije i geoinformatike sve je veća. Kako u našem obrazovnom sustavu imamo sve veći broj učenika s teškoćama koji ostvaruju pravo izravnog upisa, očekujemo da ćemo, kao i u prošlim školskim godinama, i u novoj školskoj godini 2022./2023. upisati maksimalan broj učenika koji ostvaruju pravo na izravan upis. Time će se upisna kvota umanjiti na ukupno 60 učenika umjesto planiranih 84 (Državni pedagoški standard, čl. 4., stavak 4). Kako zbog različitih razloga (promjena obrazovnog programa, ponavljanje razreda) 10 – 15 % učenika manje od ukupnog broja upisanih učenika uspješno završava svoje obrazovanje, ovakva upisna struktura (3 razredna odjela, 84 učenika) dovela bi do značajno manjeg broja stručnjaka koji će biti dostupni na tržištu rada. Primjerice, nakon izravnog upisa maksimalnog broja učenika upisna kvota bi se umanjila na 60 učenika, a zbog ranije istaknutih razloga tijekom četiri godine školovanja dodatno bi se umanjio broj učenika završnih razreda na cca 50 učenika. Naša škola jedina je škola, ne samo u gradu Zagrebu, već i u cijeloj središnjoj Hrvatskoj koja obrazuje učenike za zanimanje tehničar geodezije i geoinformatike. Smanjenjem upisne kvote našoj školi i onemogućavanjem obrazovanja učenika ovog profila umanjio bi se broj i dostupnost stručnjaka u lokalnim zajednicama središnje Hrvatske. Slijedom svega navedenog, smatramo kako je, ne samo zbog velikog interesa učenika, već i zahtjeva tržišta rada i stvarne potrebe za stručnjacima obrazovnog profila tehničar geodezije i geoinformatike, nužno odobrenje planirane upisne strukture od četiri razredna odjela i 104 učenika. Zdravka Šimić, dipl. ing. geodezije, ravnateljica Geodetske škole, Zagreb, Av. V. Holjevca 15 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
43 Zdravka Martinić-Jerčić O D L U K U Poštovani, u ime Klasične gimnazije u Zagrebu izražavam neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. 1. Klasična gimnazija u Zagrebu najstarija je srednja škola u RH s kontinuiranim djelovanjem i ove godine slavi 415. godina od svoga osnutka. Škola ima 23 razredna odjela i još od šk. god. 2010./2011. godine upisuje šest (6) razrednih odjela u tri generacije i pet (5) u jednoj generaciji. Ove godine prema predviđenome i odobrenome planu upisa trebali bismo upisati šest (6) razrednih odjela jer školu napušta šest (6) maturantskih razreda. Također, broj učenika u školi raste u zadnje tri godine. 2. Predloženom strukturom upisa škola gubi pravo na upis jednoga razrednog odjela klasičara početnika, dakle učenika koji nisu učili klasične jezike (latinski i grčki) u osnovnoj školi iako smo u proteklome periodu učenike u taj program upisali s povećanim interesom u ljetnome roku. Uvjereni smo da škola u ovoj školskoj godini može bez problema upisati pet (5) razreda u program klasičara početnika. 3. Klasična gimnazija u Zagrebu nema bodovni prag ni prijamni ispit i otvoreni smo za upise učenika različitih sposobnosti tako da smo u posljednjim godinama upisivali veći broj učenika s teškoćama u razvoju (TUR) te zbog pedagoškoga standarda nismo mogli upisati maksimalni broj učenika po razrednome odjelu. Primjerice, u školskoj godini 2021./2022. takvih je učenika upisano sedam (7), a tijekom godine ih je otkriveno još dvoje (2). Stoga se možda statistički čini da imamo manji broj učenika, a zapravo ne možemo i ne smijemo povećati broj učenika u razrednim odjelima. 4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. donosi poražavajuću statistiku prema kojoj u RH samo 30 % učenika završava gimnazijske programe, a u Gradu Zagrebu gimnazijski učenici čine oko 40 % srednjoškolske učeničke populacije. Planom je predviđeno povećanje broja gimnazijskih odjela, stoga smanjivanje broja takvih odjela nigdje u RH, a osobito u Gradu Zagrebu, kao Sveučilišnome centru i glavnome gradu, nije u skladu s tim nacionalnim ciljem. 5. Klasično obrazovanje pruža najšire gimnazijsko obrazovanje koje omogućava podjednaku zastupljenost društveno-humanističke i prirodoslovne skupine predmeta te daje temelje za raznolike mogućnosti odabira budućega obrazovanja. Ujedno pruža i nezamjenjivu priliku za razvoj kritičkoga mišljenja i logičkoga zaključivanja tijekom učenja klasičnih jezika. Pritom je Klasična gimnazija u Zagrebu jedina javna škola u RH koja svoj program u potpunosti posvećuje upravo klasičnome obrazovanju. 6. Naši su učenici redovito natjecatelji na državnim natjecanjima u znanju iz različitih predmeta i na državnoj smotri LiDraNo te često u jednoj školskoj godini imamo više državnih prvaka i/ili visoko plasiranih učenika na najvišoj razini različitih natjecanja u znanju. Učenici redovito uspješno polažu državnu maturu, a ocjene i uspjeh na njoj ili odražavaju ocjene dobivene u školi ili su bolje od školskih ocjena. Nakon završene Klasične gimnazije učenici naše škole pokazuju širinu svojih interesa u raznolikome izboru studijskih programa te uspješno upisuju željene fakultete, u zemlji i u inozemstvu. 7. Klasična gimnazija u Zagrebu jedina je škola u RH koja u svakoj generaciji upisuje jedan razredni odjel klasičara nastavljača, dakle učenika koji su u osnovnoj školi učili klasične jezike te samo kod nas mogu nastaviti svoje obrazovanje po klasičnome programu. Njih je u ovoj godini, prema internoj anketi, u Gradu Zagrebu oko 110. Zanimanje za ovaj program među osmašima u školskoj godini 2021./2022. bilo je manje izraženo zbog pandemije i organizacije nastave klasičnih jezika kao fakultativnih predmeta u osnovnim školama isključivo na daljinu u prethodnoj školskoj godini. Naše je mišljenje da će zanimanje za program klasičara nastavljača ove godine biti povećano i da će se vratiti na razinu iz godina prije pandemije. Na tragu svega navedenog, smatramo da u konačnoj Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Klasična gimnazija treba upisati planiranih pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, tj. da treba dobiti mogućnost upisati najviše 154 učenika, i to 130 učenika u programu klasičara početnika i 24 učenika u programu klasičara nastavljača. Napominjemo da se time neće povećati potreba za brojem djelatnika niti će nastati tehnološki viškovi, a učenici koji svoje obrazovanje vide u klasičnome programu, dobit će priliku za najšire i najsveobuhvatnije obrazovanje u RH, i to u najstarijoj srednjoškolskoj ustanovi koja kontinuirano djeluje u našoj zemlji. U nadi da ćete razmotriti naše argumente i donijeti Odluku u našu korist. S poštovanjem, Zdravka Martinić-Jerčić, ravnateljica Klasične gimnazije u Zagrebu Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
44 ZDRAVKA KRPINA O D L U K U Poštovani, molim da razmotrite odluku o upisnoj kvoti za Hotelijersko-turističku školu u Zagrebu kojom ste ukinuli razred Jezične gimnazije. Ukoliko se slijedi uputa EU o kojoj nam je više puta govoreno na skupovima ravnatelja, a po kojoj se ide prema širenju gimnazijskih programa, primjećujem nelogičnost. Ukoliko se pak ide na jačanje obrazovanja u strukovnom, turističkom sektoru, trebalo je dodati razred Hotelijersko-turističkog tehničara, za što svake godine, i tako već godinama, imamo popunjena mjesta već u ljetnom roku. Također, naši su učenici izuzetno traženi na tržištu rada, i to već za vrijeme školovanja, što se ove godine potvrđuje i nezapamćenim pozivom na obavljanja stručne prakse na moru u hotelskim kompleksima. Shvaćam pad broja učenika, kandidata za upis u prve razrede, no molim da se ova odluka još jednom razmotri, na način da se ne ukida broj učenika u školama ključnim za gospodarstvo. dr. sc. Zdravka Krpina, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
45 zdenka sršen juričević O D L U K U Predmet: Nacrt Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u šk. god. 2022./23.  obrazloženje - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar Poštovani, šaljemo Vam naše obrazloženje Nacrta Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u šk. god. 2022./23., a vezano uz upis u program Ekonomist koji se provodi kao jedan od pet obrazovnih programa Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar kao i ostale faktore zbog kojih smanjenje kvote za upis u navedeni program obrazovanja smatramo neosnovanim. Prema planu upisa učenika u školsku godinu 2022./2023. planirano je u program Ekonomist upisati 3 razredna odjela koji broje po 20 učenika. Navedeni plan upisa odobren je od strane Zadarske županije, osnivača, kao i od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a takva je struktura upisa vidljiva i na mrežnoj stranici srednjeadmin.e-upisi.hr. Međutim, opisana struktura nije sukladna onoj navedenoj u Nacrtu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., prema kojoj Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar u program Ekonomist može upisati dva umjesto tri razredna odjela, koji broje po 26 učenika, odnosno dolazi do smanjenja broja razrednih odjela, a povećanja broja učenika u pojedinom razrednom odjelu. Realan podatak govori da je Zadarska županija u šk.god. 2020./2021. imala 1652 učenika osmih razreda, a u šk.god.2021./2022. ima 1704 učenika. Podaci pokazuju povećanje od 52 učenika osmih razreda u odnosu na prošlu školsku godinu što također ide u prilog neosnovanom smanjenju jednog razrednog odjela u zanimanju Ekonomist u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi Zadar. U tekućoj školskoj godini imamo upisanih 148 učenika prvih razreda u 7 razrednih odjeljenja. Prema novom prijedlogu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za našu školu su planirana 144 učenika u 6 razrednih odjeljenja. Zbog smanjenja od samo četiri učenika u generaciji novom Odlukom je planirano smanjenje jednog razrednog odjeljenja, što znači da je predviđen upis 2 razreda program Ekonomist po 26 učenika umjesto 3 razreda po 20 učenika. U programima Komercijalist i Upravni referent planirana upisna kvota bila je 22 učenika, a prema novoj Odluci je povećana na 24 učenika. Opisano smanjenje upisne kvote za program Ekonomist smatramo neutemeljenim i neučinkovitim rješenjem, što obrazlažemo prema točkama u nastavku. 1. Utjecaj strukture razrednog odjela na kvalitetu nastave Temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja u našu je školu upisano 33 učenika s teškoćama od kojih se njih 5 školuje po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja, dok se njih 27 školuje po redovitom programu uz individualizirane postupke u redovitom razredom odjelu. Važno je naglasiti da se kod većine učenika navedene teškoće javljaju u komorbiditetu. Štoviše, sedam učenika školuje se prema Rješenju o primjerenom obliku školovanja u svezi skupine 7. Orijentacijske liste teškoća koja se odnosi na postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju, a njihovo istodobno postojanje daje novu kvalitetu teškoća te zahtjeva osiguravanje primjerenih uvjeta školovanja i osposobljavanja. Rad s učenicima s teškoćama traži specifične prilagodbe, a svaka godina donosi nove izazove. Poseban problem predstavlja činjenica da se učenici s teškoćama koji se školuju prema Rješenju o primjerenom obliku školovanja upisuju i redovitim putem prema broju ostvarenih bodova što rezultira prelaskom propisane kvote o maksimalnom broju učenika s teškoćama u pojedinom razrednom odjelu propisane Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Uz to, važno je napomenuti da Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar kontinuirano prihvaća učenike izbjeglice iz Ukrajine i integrira ih u redovitu nastavu. Zbog nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika i potrebe za radom na socijalizaciji i prilagodbi na drugu okolinu, svakom je novom učeniku važno pristupiti na individualizirani način što predstavlja dodatan izazov u radu našeg nastavničkog osoblja. S obzirom na broj učenika s teškoćama te na novonastalu situaciju i prihvat učenika izbjeglica iz Ukrajine, mišljenja samo da je povećanje broja učenika u pojedinom razredom odjelu s 20 na 26 kontraproduktivno te se može negativno odraziti da kvalitetu nastave te mogućnost individualnog pristupa radu učenicima koji ostvaruju takva prava. Ranije odobrena struktura upisa u program Ekonomist dozvoljava da ukupan broj novoupisanih učenika u navedenom programu iznosi 60, dok predložena struktura dopušta 52 učenika. Mišljenja smo da iznos razlike u broju upisanih učenika ne opravdava promjenu postojeće strukture, a time ne opravdava niti moguće narušavanje kvalitete nastave i individualizacije pristupa učenicima s teškoćama. 2. Utjecaj smanjenja upisne kvote na rad nastavničkog osoblja Smanjenje broja razrednih odjela koji upisuju program Ekonomist rezultirat će smanjenjem broja nastavnih sati, a time i smanjenjem norme gotovo za dva nastavnika. Ovu posljedicu promjene strukture razrednih odjela smatramo vrlo zabrinjavajućom, ne samo zbog egzistencijalnih implikacija, već i onih motivacijske prirode. Nastavnici koji dugi niz godina ulažu u svoje znanje, neprekidno se stručno usavršavaju, razvijaju vlastite pedagoške i nastavničke kompetencije i u konačnici napreduju u zvanju, dovedeni su u nezavidnu situaciju u kojoj je ugrožena primarno njihova financijska stabilnost i sigurnost, ali je još u većoj mjeri izvjestan psihološki učinak ovakve situacije koji se može očitovati u obliku emocionalnih smetnji, nezadovoljstva i frustracije, kao i u obliku pada motivacije za rad i daljnji profesionalni rast i razvoj. Škole trebaju biti mjesta poticajnog i ugodnog ozračja te mjesta na kojima se vrednuje trud i potiče cjeloživotno učenje i razvoj. Ovakvo je ozračje jedan od preduvjeta kvalitetnog obrazovanja, a veliku ulogu u kreiranju takvog ozračja imaju upravo nastavnici. Kako bi mogli biti uzor cjeloživotnog učenja i samoaktualizacije za svoje učenike, važno je da se i sami nastavnici na svom radnom mjestu osjećaju sigurno, ugodno, zadovoljno, a nadasve da se osjećaju potrebnima i cijenjenima za trud koji su uložili za dobrobit škole i svih njezinih učenika. 3. Interes učenika za upis u program Ekonomist Program Ekonomist koji nudi Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar iznimno je tražen među populacijom učenika koji upisuju srednjoškolske programe obrazovanja. Tu činjenicu potvrđuju podaci s upisa u školsku godinu 2021./2022. iz kojih je vidljivo da je čak 46 od ukupno 60 učenika koji upisuju program Ekonomist upravo taj program odabralo kao svoj prvi izbor. Također, tijekom školske godine naša škola prima velik broj zamolbi za premještaj iz drugih škola upravo u program Ekonomist, a učestale su i molbe naših učenika koji su tijekom školovanja u drugim obrazovnim programima pokazali interes za premještaj u program Ekonomist. Većinu molbi nismo u mogućnosti prihvatiti zbog toga što nadilaze propisane kvote. Iz navedenog je razvidno da postoji velik interes učenika za obrazovanjem u ovom području, stoga smo mišljenja da smanjenje upisne kvote ne bi bilo u skladu s trenutnom potražnjom te bi velik broj učenika lišilo mogućnosti upisa u željeni program. 4. Perspektivnost učenika koji završavaju program Ekonomist Populacija učenika koja upisuje program Ekonomist naše škole su učenici koji gravitiraju daljnjem visokoškolskom obrazovanju. O tome govori podatak da je ukupno 59 učenika u smjeru Ekonomist pristupilo pisanju državne mature na kraju školske godine 2020./2021. Također, podaci ukazuju na to da učenici po završetku obrazovanja u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi imaju tendenciju upisivati visokoškolske programe obrazovanja u području ekonomije. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. od ukupno 90 učenika koji su upisali visokoškolski program obrazovanja, njih 41 je svoje obrazovanje nastavilo u području ekonomije pri čemu se najveći broj učenika prethodno obrazovao u programu Ekonomist. 5. Osuvremenjenje kurikuluma Redovito pratimo novosti te kontinuirano radimo na osuvremenjivanju kurikuluma. To je vidljivo posebice u provedbi nastavnog predmeta Računovodstvo na računalima, korištenju suvremenih programa u vođenju vježbeničkih tvrtki te širokom spektru projektne nastave koja je detaljno opisana u Kurikulumu škole. U idućoj školskoj godini planiramo ponuditi fakultativni predmet za kojeg imamo pripremljen kurikulum i operativi plan i program pod nazivom ,,Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte" namijenjen za zanimanje Ekonomist. U suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje redovito pratimo razvoj novih kurikuluma te ćemo po njihovoj realizaciji biti spremni ponuditi srodnu alternativu programu Ekonomist. S obzirom da postoji velika tendencija učenika ka programu Ekonomist očekujemo izmjene kurikuluma u sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija i spremni smo prihvatiti i provoditi promjene temeljem kojih će polaznici, na osnovi stečene kvalifikacije imati uvjete za nastavak školovanja na višem i visokom stupnju obrazovanja, a po završetku srednjoškolskog obrazovanja biti konkurentni na tržištu rada. Duboko se nadam kako će naša škola dobiti suglasnost sukladno prethodnom odobrenju. S poštovanjem, Ravnateljica Zdenka Sršen Juričević Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
46 Zdenka Krznaric O D L U K U Poštovani, Izražavam svoje negodovanje s planiranjem upisa učenika u prve razrede SŠ Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., Uočila sam kako u ponuđenim programima nedostaju zanimanja ekološkog tehničara, šumarskog tehničara i fitofarmaceuta. Naši učenici, ekološki tehničari provode ispitivanja i terenska istraživanja kako bi dobili uzorke tla, stijena i vode. Njihovo istraživanje koriste inženjeri, znanstvenici i drugi koji pomažu u čišćenju, praćenju, kontroli ili sprječavanju onečišćenja. Osposobljeni su za korištenje opreme za uzorkovanje okoliša koju u našoj školi imaju i koriste ju kako bi se osposobili za rad u bilo kojoj instituciji u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Uče kako koristiti informacijske tehnologije u provedbi projekata zaštite okoliša.Učenici dobivaju primijenjena znanja o zdravstvenim, sigurnosnim i ekološkim zakonskim propisima, sustavima upravljanja okolišem i osnovnim načelima upravljanja okolišem koji se temelje na ekosustavu za održivost. Iz iskustva, kao nastavnica geologije i drugih stručnih predmeta, vidim da je ekološka svijest kod mladih ljudi, naših učenika, prisutna i u porastu naspram prijašnjih godina. Mladi ljudi su jako bitni u podizanju i širenju svijesti o ekologiji. Ako ukinemo jedino zanimanje koje je danas za spas naše planete najbitnije, što ćemo tim mladim ljudima poručiti. U kojem onda smjeru kreće naša i njihova svijest? Sa širenjem svijesti o ekološkoj krizi i sve većoj zabrinutosti šire javnosti, mi kao nastavnici i učenici trebamo pomoći u edukaciji malim korakom ali velikim za naš mikro svijet u kojem živimo. Nisu bitne samo ideje i priče jer kako bi se nešto postiglo mora se i aktivno djelovati. Ukidanjem smjera ekološki tehničar napravit ćemo upravo suprotno i teško ćemo se izvući iz krize pomanjkanja svijesti o očuvanju našeg okoliša. Molim vas dobro promislite što ostavljamo budućim generacijama. Zdenka Krznarić dipl. ing. geologije Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
47 Zajedničko vijeće općina O D L U K U, XVIII. Poštovani, kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
48 XV. gimnazija O D L U K U Poštovani, u dokumentu koji se zove Struktura za web - javne ustanove, stranica 21, navedeno je da se u XV. gimnaziju, IB MYP program upisuju 2 razreda s ukupno 44 učenika. XV. gimnazija je 16. veljače, a osnivač 16. ožujka, potvrdio da se u 1. razred IB MYP programa upisuje 40 učenika (20+20). Molimo obrazloženje razlike u broju učenika. Primljeno na znanje Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisan je minimalan i optimalan broj učenika u razrednom odjelu.
49 Vukovarsko-srijemska županija O D L U K U Poštovani, ovim putem želimo izraziti neslaganje sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. ispred Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Odluka je stavljena u proceduru e-savjetovanja 14.04.2022. godine. Vukovarsko-srijemskoj županiji Odlukom je ukinuto ukupno 14 prvotno planiranih odjela srednjih škola, a koje smo mi, kao osnivač škola, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, potvrdili. U nastavku iznosimo komentare ravnatelja na Prijedlog Odluke: 1. TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE U VUKOVARU Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovništva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2021./2022. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Đorđe Lukić, ravnatelj 2. DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI Poštovani, Drvodjelska tehnička škola Vinkovci je pregledom Prijedloga MZO-a za e-savjetovanje saznala da odobrenje u planu upisa za upis 20 učenika u program drvodjeljski tehničar- dizajner nije predviđeno planom upisa. Prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske tehničke škole, Vinkovci u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema strukovnog kurikuluma - drvodjeljski tehničar dizajner, koji smo planirali upisati kao i prijašnjih godina. Nakon dosadašnje provedene procedure MZO je odobrio naš plan, no u objavljenom prijedlogu Odluke o upisu u I. razred nema strukovnog kurikuluma. U komentaru plana upisa smo naveli da nije moguće kombinirati program obrazovanja i strukovni kurikulum . Kako smo specijalizirana škola u našem području rada s programima obrazovanja i strukovnim kurikulima i ne povećavamo broj odjela u školi molimo da u konačnu Odluku o upisu uđe naš plan upisa. Za našu Vukovarsko – srijemsku županiju sektor prerade i obrade drva je strateški važan zbog potreba velikih tvrtki Spačva Vinkovci i Bjelin Otok. Školi, Obrtničkoj komori VSŽ-e i Centru kompetencija VSŽ-e izuzetno je bitno da nam novi strukovni kurikulum bude u planiranim programima škole s obzirom da smo jedina škola na području županije i istočne Slavonije koja ima taj upisni program. Tradicija bavljenja preradom i obradom drva postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. Škola je član Drvnog klastera Slavonski hrast koji broji 40 članova i nositelj je razvojnih projekata u drvnom sektoru. Škola je planirala upisati 20 učenika za zanimanje drvodjeljski tehničar dizajner, a Županijski ured je suglasan s planom. Za ostvarivanje programa novog strukovnog kurikuluma i praktične nastave u školi postoji Centar novih tehnologija i materijalni, kadrovski i tehnički uvjeti. Iz svih gore navedenih razloga, molimo da nam se odobri planirani upis učenika u novi strukovni kurikulum drvodjeljski tehničar dizajner. Drvodjeljski tehničar- dizajner Drvodjeljski tehničar dizajner samostalno obavlja i sudjeluju u oblikovanju, projektiranju, konstruiranju i izradbi namještaja, građevne stolarije i drvne galanterije te u opremanju interijera. U trgovini drvnim proizvodima komunicira sa strankama na način da ih upoznaje s ponudom, sa svojstvima materijala te njihovom upotrebnom vrijednošću i primjenom, predlaže izbor, sudjeluje u izradbi idejnog i izvedbenog rješenja uređenja interijera, sudjeluje u izmjerama prostora, montaži namještaja u salonu i izvan njega. U odjelu prodaje i nabave obavlja poslove izradbe kalkulacije za ponude, nabave materijala, skrbi o robi u skladištu, sudjeluje u poslovima otpreme i naplate gotovih proizvoda. Drvodjeljski tehničar dizajner sudjeluje u obavljanju poslova tehničko–tehnološke pripreme rada, čime se podrazumijeva izradba idejne skice i nacrta, normiranja vremena i materijala te priprema radnog naloga. Programira i upravlja radom CNC strojeva. U svojem radu koristi se računalom i aplikativnim programima. Predlažemo minimalno mogući plan upisa od 20 učenika programom drvodjeljski tehničar dizajner. Kako ove godine izlazi odjeljenje programa drvodjelski tehničar restaurator u ovom obrazovnom programu eventualnim upisom ne bi se stvorili novi troškovi. Za ovaj obrazovni program postoji potreba za kvalificiranom radnom snagom na području Vukovarsko srijemske županije. Prema podacima HZZ u djelatnostima C16 i C31 prisutan je trend porasta zapošljavanja u ovim djelatnostima. Na ovom području posluju dvije velike tvrtke koje zapošljavaju oko 1241 radnika od čega samo Spačva oko 850. Ovaj obrazovni program na širem regionalnom području se provodi jedino u ovoj školi. Predlažemo plan upisa 20 učenika novog strukovnog kurilukuma- drvodjeljski tehničar dizajner Josip Jovanovac, ravnatelj 3. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA Poštovani, Obrtničko-industrijska škola, Županja planirala je upis 10 razrednih odjela u školskoj godini 2022./2023. i to 9 odjela u Županji i 1 kombinirani odjel – zanimanje konobar/kuhar u Drenovcima. U zadanim rokovima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, potvrdu na Plan upisa dao je naš osnivač- Vukovarsko-srijemska županija, kao i sam MZO. Dana 14. travnja 2022. godine na sučelju e-savjetovanje MZO je postavilo Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. gdje smo uočili da nam nedostaje jedan prvi razred i to : konobar/kuhar, upis u Drenovcima. Kao što Vam je poznato, od 2010. godine učenici naše škole pohađaju nastavu i upisuju se u izdvojena odjeljenja u Drenovcima. Svjesni smo da je svake godine sve manji broj učenika koji završavaju 8. razred, ali smo mišljenja da učenici iz Cvelferije upisom srednje škole u Drenovcima štede novac i vrijeme za putovanje. S poštovanjem, Vesna Ivančičević, prof. 4. POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Poštovani, Ovim putem izražavamo svoje duboko nezadovoljstvo i neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci njeguje dugu tradiciju obrazovanja učenika u zanimanjima poljoprivrede i šumarstva te smo proglašeni Regionalnim centrom kompetentnosti za poljoprivredu kao škola koja ostvaruje izvrsnost i nacionalnu prepoznatljivost u obrazovanju učenika u ovim djelatnostima. Naš prijedlog podržao je i osnivač Vukovarsko - srijemska županija te smo jedina škola koja obrazuje učenika u zanimanju mehaničare poljoprivredne mehanizacije u našoj županiji. Učenici su izrazili visok interes za ovo zanimanje, a i područje Slavonije i Srijema, u kojem je smještena naša škola, je područje u kojem se posebno njeguje tradicija poljoprivredne proizvodnje te je potreba za ovim zanimanjem značajno izražena. Prijedlogom kombiniranja razrednog odjela mehaničara poljoprivredne mehanizacije, cvjećara i poljoprivrednog gospodarstvenika otežano je odvijanje nastave zbog specifičnosti samih zanimanja, stoga molimo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da odobri upis posebnog razrednog odjela mehaničara poljoprivredne mehanizacije. S poštovanjem, Ružica Zucić, ravnateljica 5. SREDNJA ŠKOLA ILOK Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom Srednjoj školi Ilok nije odobren upis Tehničara za računalstvo (041624) kojeg škola obrazuje od 2013./2014. školske godine. Za to vrijeme je navedeni smjer uspješno završilo 42 učenika, dok ga trenutno polazi 31. Naši učenici postižu zapažene rezultate ne samo na regionalnoj, nego i na državnoj te međunarodnoj razini. Ovdje ću nabrojati samo neke od njih: - Osvojeno prvo mjesto pilot projekta „Škola budućnosti“ tijekom kojeg su učenici izradili chatbot kojem je cilj bio obuhvatiti i na jednom mjestu pružiti sve bitne informacije u gradu Iloku - Zlatna medalja na natjecanju Agro arca 2021. za meteorološku stanicu - osvojeno 2. mjesto na natjecanju "Hacknite" - dvodnevno CTF natjecanje za srednjoškolske timove na polju kibernetičke sigurnosti - Zlatna medalja - Agrometeo - sustav za dojavu bolesti vinove loze na temelju vremenskih uvjeta na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „Inventum“ itd. Nadalje, smatram da morate uzeti u obzir i položaj Grada Iloka, prije svega njegovu prometnu izoliranost, kao i mali broj učenika koji gravitiraju našoj školi. Usprkos tome, uspijevali smo svake godine zadržati u našem malom gradu više od 90% učenika završnih razreda osnovne škole. Također treba uzeti u obzir i materijalne prilike roditelja, žitelja Iloka i okolnih mjesta, kojima će odlazak djece u veće gradove izazvati velike troškove, a znamo svi da je naš kraj jedan od najnerazvijenih u cijeloj državi s jednom od najvećih stopa iseljavanja. I, na koncu, ovim ukidanjem svest ćete Srednju školu Ilok na manje od 100 učenika u sljedeće 4 godine što će imati negativan utjecaj i na naše zaposlenike, koji ionako na ovom području teško pronalaze posao te će ovime biti i oni primorani na iseljenje. Ukoliko je potrebno Srednjoj školi ukinuti jedan razred, predlažem da to bude Voćar-vinogradar-vinar (081203) jer je za njega najmanji interes učenika. Nadam se da ćete ovu zamolbu razmotriti i pozitivno riješiti i na tome Vam zahvaljujem. Željko Prskalo, ravnatelj 6. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web - javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke i upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022./2023. godini, primijetili smo da u ponuđenim programima Srednje strukovne škole Marko Babić nema zanimanja poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu), šifra zanimanja 080504 – MS, i tehničar nutricionist (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), šifra zanimanja 090304, Budući navedena zanimanja pripadaju istom obrazovnom sektoru, Prehrana, poljoprivreda i veterina, molim Vas da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće planirane strukture upisa promijeni i da se Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić omogući upis u četverogodišnje zanimanje poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut i u zanimanje tehničar nutricionist na način da navedena zanimanja u strukturi upisa čine jedno razredno odjeljenje u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prema ustavnom pravu pripadnika nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje, učenici u zanimanju poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut bi se obrazovali prema modelu B kao osnovnom modelu i posebnom obliku školovanja. Školske 2006./2007. godine je školovala učenike za zanimanje keramičar – oblagač, šifra zanimanja 133633, u razrednom odjeljenju u kojem su učenici pohađali nastavu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a učenici pripadnici srpske nacionalne manjine su se obrazovali prema modelu B jezika i pisma nacionalnih manjina. 7. EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI Poštovani, prilikom traženja suglasnosti za upis razrednih odjela odmah nam je uskraćen upis jednog razreda prodavača koji smo tražili temeljem toga što nam dva razreda prodavača izlaze. Nakon što smo ispravili tablicu na jedan razred prodavača tablica je prihvaćena da bi u e- savjetovanju umjesto 4 razreda ekonomista po 22 učenika predloženo tri razreda ekonomista po 26 učenika. U konačnom zbroju to je 10 učenika manje u ekonomistima, ali istovremeno satnica cijelog razreda manja, uz satnicu jednog razreda prodavača koja je umanjena u startu. Ekonomske škole su u proteklom periodu omogućavale vertikalnu prohodnost učenika za sve one koji kroz osnovno obrazovanje nisu postigli ishode neophodne za svladavanje gimnazijskih programa. Zahvaljujući tome, naši učenici upisuju slijedeći niz učilišta i fakulteta: Ekonomiju, Učiteljski studij, Povijest, Engleski jezik, Pravni fakultet, Rani predškolski odgoj, KIF, FOI,... Ograničavanjem upisa u ekonomske škole, dio učenika će morati upisivati druge strukovne škole iz kojih neće imati temelje za nastavak školovanja na navedenim fakultetima. Smatramo da im time nanosimo višestruku štetu učenicima jer im ograničavanjem mogućnosti, ograničavamo i njihovo pravo na izbor i nastavak školovanja. Ravnatelj, Mato Džalto,prof. Kao osnivač dajemo potpunu podršku ravnateljima srednjoškolskih ustanova Vukovarsko-srijemske županije te Vas molimo da još jednom razmotrite opravdanost Vaše Odluke, te uzmete u obzir geografski položaj naše županije i njegov utjecaj na cjelokupnu demografsku sliku. S poštovanjem, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti doc.dr.sc.Jadranka Mustapić-Karlić, prof. Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Prihvaćeni su prijedlozi za: Tehničku školi Nikole Tesle Vukovar, Srednju strukovnu školu Marko Babić Vukovar, Drvodjeljku tehničku školu Vinkovci i Srednju školi Ilok.
50 Vojin Popadić O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Vlatka Grgurić O D L U K U Poštovani, Odlukom o ukidanju ekonomskog smjera u Srednjoj školi Delnice, korak ste naprijed ukidanju ionako teškog života u Gorskom kotaru. Predanost i angažman profesora predmetne škole kao i ekonomskog smjera, dao je " kruh u ruke" brojnoj djeci Gorskog kotara. Lako je provjerljivo koliko je zavrsenih delnickih ekonomista upisalo i završilo različite studije. Delnice su oduvjek bile središte Gorskog kotara, a ekonomska situacija mnogih roditelja ograničena je upravo na školovanje svoje djece kod kuće ili svega nekoliko kilometara od....Smatram da svojom odlukom iskorištavate malobrojnost i političku nejedinstvenost Gorana te tako pretvarate ovaj kraj u vikendaški rezervat. Upućujem apel Vladi i, odgovornim ljudima koji nešto mogu promijeniti da pomognu, a ne uništavaju ovaj kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
52 Vlatka Gašparović O D L U K U Kao profesorica ekonomske grupe predmeta i jedna od članica Školskog odbora iz reda nastavnika u Srednjoj školi Otočac, izražavam osobno nezadovoljstvo i nezadovoljstvo ostalih kolega zbog prošlogodišnjeg ukidanja smjera Prodavač, a ove godine ukidanja smjera Poslovni tajnik u našoj školi prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Prije 20 godina vratila sam se u kraj od kuda potječu moji korijeni i Zagreb zamijenila životom u malom ličkom selu. U mojoj školi ima puno mladih kolega koji su se kao i ja odlučili na isti potez i ovdje zasnovali obitelji. Ukidanjem dva prethodno navedena razredna odjela drastično nam se smanjuje satnica i kroz kratko vrijeme (max. 2 godine) postat ćemo tehnološki višak i biti primorani otići iz ionako slabo naseljene Like. Zanimanje Poslovni tajnik ima nastavni program sa dva strana jezika, Informatikom i Kompjuterskom daktilografijom, pravnim i ekonomskim stručnim predmetima i kao takvo našim učenicima daje širok spektar obrazovanja i pripreme za različite segmente tržišta rada od turizma i ugostiteljstva, ekonomije do javne uprave. Osnivač nas podržava, zašto onda ovaj Prijedlog ide protiv ionako malobrojno naseljene Like? Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
53 VLATKA BENKO O D L U K U Poštovani, radim već skoro 20 godina u Srednjoj školi Zabok koja je postala Regionalni Centar Kompetentnosti u Krapinsko Zagorskoj županiji. Ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo vašom Odlukom o upisu učenika u 1. razred naše srednje škole. Vašim prijedlogom predviđeno je da se u idućoj školskoj godini, 2022. / 2023. u 1. razred upiše 6 konobara i 14 kuhara, odnosno ukupno 20 učenika tih struka. Nije li to sramotno za ova deficitarna zanimanja, a posebice za jedan Regionalni centar? Regionalni. Za cijelu regiju. Jedan ovakav Centar, koji obrazuje i kadar u ugostiteljstvu i turizmu smije upisati 6 konobara i 14 kuhara?? Vjerujem da je i vama smiješno dok sad čitate ove brojke i nadam se da se radi o nekom lapsusu te da niste doista tako mislili i da ćete udovoljiti našem zahtjevu da upišemo 2 razredna odjela s po 30 učenika svaki. Srdačni pozdrav, Vlatka Benko, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
54 Vlasta Radosavljević O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. gpd. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želimo napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano usmjerenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
55 Vlasta Hermanović O D L U K U Poštovani! Nikako ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred SŠ u školskoj godini 2022./ 2023. Radim kao profesor fizike u SŠ Čazma, a i sama sam završila gimnaziju u Čazmi. Mnogi naši učenici, iako pohađaju Opći smjer gimnazije, dobivaju kvalitetno obrazovanje i upisuju i završavaju " jake" tehničke i prirodoslovne fakultete ( PMF, FER, FSB.....) , a neki od njih nastavljaju daljnje obrazovanje ili se zapošljavaju. Za jednu malu i nerazvijenu sredinu kao Čazma svaki takav pojedinac je kao dragulj i temelj daljnjeg razvoja i prosperiteta ove ekonomski izrazito nerazvijene županije. Centralizacija u svakom aspektu, pa tako i centralizacija znanja, u konačnici nikome ne čini dobro, a ovaj Prijedlog vodi upravo tome. Imate moje duboko neslaganje s ovim Prijedlogom uz napomenu da ta odluka neće utjecati na moj život i egzistenciju, jer zbog nedostatka profesora fizike imam pretrpanu satnicu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
56 Vladimir Ivić O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa odlukom ukidanja gimnazijskog smjera u SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Ukidanjem pojedinih funkcija škole ukidaju se i određene kulturne djelatnosti kojima se osiromašuje i kulturni život samoga mjesta. Ovom prilikom neću ni otvarati tematiku koliku bi to izazvalo pomutnju i komplikaciju za buduće školovanje učenika tog grada kada bi morali svi putovati više od 30 kilometara svakodnevno kako bi odabrali željenu školu za nastavak svog obrazovanja. LP Vladimir Ivić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
57 Vito Paoletić O D L U K U, I. Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Naša je škola manjiska škola. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, već zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, dr. phil. Vito Paoletić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
58 Višnja Sudarević O D L U K U Poštovani, Kao dugogodišnja zaposlenica Srednje škole Čazma, tajnica Škole i članica Upisnog povjerenstva, prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., što se tiče Srednje škole Čazma smatram neprihvatljivom. Po prijedlogu Odluke, Srednja škola Čazma u sljedećoj školskoj godini ostaje bez programa opće gimnazije!! Evo nekoliko mojih argumenata za koje se nadam da će zajedno s ostalim komentarima i argumentima dovesti do promjene prije donošenja konačne Odluke. Naime, Srednju školu Čazma, odjel opće gimnazije najvećim dijelom upisuju i pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su iznimno loše povezana ne samo s gradom Čazma već i s ostalim većim mjestima. To znači, ukoliko se ne omogući upis u program opće gimnazije, učenici iz Čazme i prigradskih naselja koja ipak kako-tako mogu doći do Srednje škole Čazma (bez obzira na rijetke autobusne linije, ali uz podršku i prijevoz roditelja), morat će nastaviti svoje obrazovanje u drugim, većim mjestima, a to će donijeti nove probleme gdje mislim prvenstveno na pritisak vezan na financijska stanja u obiteljima. Drugi itekako važan moment, a koji ide u prilog opstanka opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma je činjenica da je u Školi zaposlen 100% stručno zastupljen kadar koji ulaže u svoje edukacije i usavršavanja, a što se odražava na postignuća naših učenika te u konačnici njihov uspješan upis na željene fakultete. Škola je suvremeno opremljena, dobro organizirana i bila bi ogromna šteta ne upisati učenike u program opće gimnazije i omogućiti im školovanje u njihovom mjestu, a što bi se u konačnici odrazilo i na smanjenje itekako velikih troškova koje MZO ima kod sufinanciranja troškova prijevoza. Ako govorimo s aspekta održivosti lokalne zajednice kao posljedicu ukidanja programa opće gimnazije u Čazmi, ima li uopće smisla govoriti koliko će se trend iseljavanja obitelji ubrzati?? Ima li to smisla i želimo li polučiti ovaj rezultat. Srednja škola Čazma svakako treba zadržati program opće gimnazije i molim da joj donošenjem konačne Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023. to i omogućite, odnosno onako kako je planirano u Strukturi i kako je Osnivač potvrdio. Zahvaljujem! Višnja Sudarević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
59 VIŠNJA KOKANOVIĆ O D L U K U Poštovani, mišljenja sam da se u prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. trebaju uskladili potrebe tržišta zapošljavanja i školovanja. Brojni gimnazijski programi i velike upisne kvote u spomenutim srednjim školama kvalitativno smanjuju ostvarenje očekivanih odgojno-obrazovnih ishoda što se odražava i na daljnje školovanje učenika prilikom upisa na željene fakultete. Upisne kvote u gimnazijskim programima trebalo bi smanjiti ili uvrstiti dodatne bodove prilikom upisa ili prijemni ispit. Neke škole u Republici Hrvatskoj već provode takve upise, no potrebno je primijeniti sličnu praksu i u ostalim gradovima kako bi učenici iz drugih županija stjecali ista ili slična znanja, vještine i navike kao i vršnjaci koji stanuju bliže centrima izvrsnosti. Važno je napomenuti da učenike treba i kvalitetno pripremiti na željeni studij uz redovne gimnazijske programe u čemu su neke škole zaista uspješne što je zasluga učenika, profesora i škole. Broj mjesta u strukovnim zanimanjima trebao bi se povećati što možemo svjedočiti iz svakodnevnog životnog iskustva. Strukovna zanimanja i dalje treba primjereno stipendirati kako bi se potaknulo učenike na upis deficitarnih zanimanja. Vremenik upisa je uredu. Višnja Kokanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa kao i o najboljem interesu učenika.
60 Višnja Jeren O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s najavom ukidanja razreda gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ. Ukidanje bi bio ogroman udarac za Školu, zaposlenike i učenike te za lokalnu zajednicu u cjelini. Takva odluka za sobom povlači cijeli niz negativnih posljedica koje su od presudne važnosti za sve nas: - Roditelji bi bili prisiljeni plaćati veće troškove putovanja i boravka u drugom gradu ukoliko žele obrazovati svoju djecu, a prometna povezanost s drugim mjestima nije na dovoljno dobroj razini; - Troškovi života već sada rastu nevjerojatnom brzinom zbog geopolitičke situacije u svijetu, a nema naznaka da će se u dogledno vrijeme stanje popraviti. Koliko će mladih ostati zakinuto za svoje pravo obrazovanja jer nemaju mogućnosti financiranja povećanih troškova? - Svi znamo da bez mladih i obrazovanja nema niti napretka niti razvoja zajednice, mladi će iseljavati iz ruralnog kraja u kojem je nužno potreban upravo suprotan trend. Umjesto da se potiče decentralizacija i pomaže ruralnim krajevima - radi se upravo suprotno. Kakva je naša politika? Želimo li napredak ili nazadovanje? Želimo li razvitak ili iseljavanje? Naravno, moram istaknuti i šezdeset godina duge tradicije gimnazije u Križu. Gimnazija je iznjedrila mnoge stručnjake koji su dali svoj doprinos daljnjem razvitku zavičaja. Tko će razvijati ovaj kraj ako ne ljudi koji u njemu žive? Kriška gimnazija je kvalitetna, ima uređeni prostor i sistem rada, radi se u jednoj smjeni što doprinosi kvaliteti učenja i poučavanja, a lokalna zajednica spremna je pomoći u obrazovanju svojih mladih. Nadam se da ćete imati razumijevanja za naše probleme i ispraviti loše prijedloge. S poštovanjem, Višnja Jeren Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
61 Višnja Delač Paripović O D L U K U Poštovani, dajem svoj osvrt na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. o ukidanju usmjerenja turističko - hotelijerski komercijalist u Strukovnoj školi Gospić. S obzirom da je Ličko-senjska županija odobrila usmjerenje na zahtjev Strukovne škole Gospić, a njezin ključ razvoja je turizam, smatram da je ukidanje usmjerenja nepoželjno. Iz grada Gospića ljudi odlaze, učenici nemaju mogućnost prijevoza do drugih gradova u županiji kako bi se školovali jer je prometna infrastruktura loša. Strukovna škola Gospić zapošljava kvalitetan stručni kadar, a samo gašenje usmjerenja znači novi tehnološki višak i nemogućnost usvajanja kompetencija u sektoru turizma i ugostiteljstva. Zamoljavam da se razmotri mogućnost negašenja navedenoga. Srdačan pozdrav, Višnja Delač Paripović, prof.matematike i informatike, Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
62 Višnja Bodlović O D L U K U Poštovani, Ovim putem željela bi samo podsjetiti na problem demografije na području osječko-baranjske županije. Popisom stanovništva osječko-baranjska županije je imala 259.481 stanovnika, što je za 45 tisuća stanovnika manje nego 2020. godine kako piše zavod za statistiku. Ukidanjem razrednih odjela u gotovo svim školama u Republici Hrvatskoj, a naročito Baranji (smanjivanjem broja zanimanja) nećemo učiniti situaciju boljom, nego naprotiv otvorit ćemo nove, dodatne probleme. Prije svega djeci, roditeljima pa i zaposlenicima. Ako dijete ne može birati zanimanje u svojoj najbližoj školi, to otvori problem putovanja (učenik putnik nije lako biti), problem smještaja (domski smještaj nije dostatan za svu djecu), a najveći je problem odvojenost od roditelja. Tako naša djeca iz Baranje putovat će i do 50tak kilometara do Osijeka. Toliko o tome kako su nam djeca najvažnija. S poštovanjem, Višnja Bodlović, prof. Druga srednja škola Beli Manastir Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
63 Virovitičko-podravska županija O D L U K U Virovitičko-podravska županija odobrila je Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina 20 učenika u programu Prodavač i 6 učenika za program Pekar (kombinirani razred) te Srednjoj školi Marka Marulića Slatina dva razredna odjela Opće gimnazije po 20 učenika. U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. brisan je i Prodavač i Pekar, a u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina odobren je samo jedan razredni odjel Opće gimnazije s 28 učenika. S obzirom na stanje koje pratimo, na ankete koje provodimo i na nemogućnost uvođenja novih programa u kratkom periodu te nemogućnost dobivanja suglasnosti za tražene nove programe, molimo razmatranje odobrenja traženog za sljedeću školsku godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 Vinarija Tomić O D L U K U Poštovani, neugodno nas je iznenadila vijest o nemogućnosti upisa u prvi razred zanimanja agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar- Izdvojena lokacija u Jelsi, posebno ako se sagleda prošlost otoka Hvara kroz njegovo vinarstvo, maslinarstvo, poljoprivredne resurse, turizam... Samo obrazovanje i edukacija ljudi može sačuvati poljoprivrednu djelatnost bez koje otok Hvar ne smije ostati. Kao vinarija, u prilici smo bili primiti brojne učenike agroturističkog usmjerenja na provedbu stručne prakse, koji su prvenstveno odabrali ovo zanimanje da bi ostali na otoku privređivati. Na otoku postoji potreba za ovakvim kadrom i ukidanje ovog usmjerenja bi u budućnosti moglo imati katastrofalne posljedice. S poštovanjem, Vinarija Tomić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 Vikica Lukić O D L U K U Poštovani, u ime Tehničke škole iz Slavonskog Broda donosim očitovanje na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023 i pripadajućoj strukturi upisa. Navedenim prijedlogom korigirali ste broj učenika u 2 razredna odjela kako slijedi: Strojarski računalni tehničar (015324) s 20 na 13 učenika, te Tehničar za mehatroniku (041524) s 20 na 13 učenika. Naime, Tehnička škola ujedno je i Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, imenovana u partnerstvu 10 strukovnih škola iz 5 slavonskih županija a koji obrazuju učenike u sektoru strojarstva. Brodsko-posavska županija ima dugogodišnju tradiciju u metaloprerađivačkoj industriji čiju potrebu za kadrovima osiguravaju partnerske škole predmetnog Regionalnog centra kompetentnosti, u čijem partnerstvu je i Strojarski fakultet. Dodatno, prema podacima baze podataka ŠeR - Školski e-Rudnik Ministarstva obrazovanja, u tekućoj školskoj godini, na području Brodsko-posavske županije osnovnu školu će završiti 43 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu. Naspram podataka koji su vidljivi u e-maticama, Tehnička škola bienalno upisuje 4 zanimanja u sektorima strojarstva i elektrotehnike, a sve s ciljem ravnomjernog zadovoljenja potreba poslodavaca u oba sektora. Istovremeno, vidljivo je da je interes učenika višestruk u odnosu na kvote. Stoga, predlažemo da nam izmijenite strukturu upisa na način da odobrenih 26 učenika u zanimanju Tehničar za elektroniku preraspodijelite u zanimanja kako slijedi: - Strojarski računalni tehničar (015324) – 26 učenika (13+13) - Tehničar za mehatroniku (041524) – 26 učenika (13+13). Slijedom navedenog, molimo Vas da još jednom razmotrite potrebe tržišta rada u našoj regiji kao i interes učenika koji prati potrebe poslodavaca, te uvažite naše zahtjeve. Unaprijed se zahvaljujemo. S poštovanjem, Vikica Lukić, dipl.inž.el., ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
66 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana O D L U K U Vijeće talijanske nacionalne autohtone manjine Istarske županije podržava stav koji je već iskazan od strane talijanskih srednjih škola i Talijanske unije. Ustrojavanjem obrazovnih ustanova na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine na području povijesnog nastanjenja iste jamči se ustavno pravo pripadnika nacionalnih manjina da se slobodno izražavaju i služe svojim jezikom i pismom u svim područjima osobnog i javnog života. Na temelju Ustava i Ustavnih zakona razrađen je i Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00 I 55/00) čiji članci 3. i 4. istog zakona određuju da se školska ustanova kao i razredni odjel za pripadnike nacionalnih manjina mogu osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog zakonom u slučaju osnivanja školskih ustanova kao i ustrojavanja razrednih odjeljenja. Iz preambule proizlazi da plan upisa koji ne poštuje prijedlog plana srednjih škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina (a u našem slučaju TSŠ u Rovinju i TSŠ u Puli) treba se smatrati neopravdanim i nezakonitim. Ovim prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. posebice je zakinuto strukovno obrazovanje koje je općenito kritična točka srednjoškolskog sustava obrazovanja. Obrazovni sustav na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Istarskoj županiji uključuje 7 osnovnih škola i 3 srednje škole koje se nalaze na području naše nadležnosti. Sustav je ustrojen i održava se tako da osigurava učenicima prohodnost kroz kompletnu obrazovnu vertikalu u koju mogu biti uključeni od 1. do 18.godine života. Stava smo da svim učenicima koji završavaju osnovnu školu na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine mora se osigurati nastavak srednjoškolskog obrazovanja na svom materinskom jeziku. To uključuje poštivanje njihovih želja kao i mogućnost odabira programa temeljem njihovih sposobnosti. Zbog toga je vrlo važno da srednje škole mogu nuditi i osigurati sve moguće programe od gimnazijskih do trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih programa. Učenici škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine ne mogu računati na veliki broj ponuđenih programa kao i njihovi vršnjaci u školama većinskog naroda, stoga su im već na početku mogućnosti izbora smanjene. Iz tog su razloga sve talijanske srednje škole, u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, oduvijek nastojale biti u što većoj mjeri polivalentne, odnosno upisnom su politikom nastoje ponuditi što veći broj i što kvalitetnije programe obrazovanja, a što zahtjeva velike napore i mnogobrojne poteškoće u samom ustrojstvu i svakodnevnom organiziranju. Zbog svega gore navedenog ne podržavamo smanjenje programa ili druge kombinacije spajanja programa različitih obrazovnih sektora ako nisu oni koji su predložile srednje škole. Smatramo da srednje škole u dogovoru sa osnivačima na županijskoj razini mogu najbolje procijeniti potrebe sredine u kojoj se nalaze u cilju aktivnog razvoja same sredine te daljnje uključenje srednjoškolaca u tržište rada. Podržavamo sve prijedloge iznesene od strane srednjih škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine: TSŠ-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie, STŠ-SMSI Rijeka-Fiume, TSŠ-SMSI „Dante Alighieri“ Pula-Pola, TSŠ-SMSI Rovinj-Rovigno i smo uvjereni da će nadležno Ministarstvo uvažiti naš prijedlog. Vijeće talijanske nacionalne autohtone manjine Istarske županije – Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
67 Vesna Uršić Podnar O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru. Srednja škola Delnice dala nam je kvalitetno znanje za nastavak daljnjeg obrazovanja što pokazuju i brojni uspješni ljudi koji su pohađali upravo Srednju školu Delnice. Prije svega kvalitetni profesori, dobri međuljudski odnosi između profesora i učenika doprinose kvaliteti školovanja a i samog života učenika. Umjesto ukidanja smjerova trebalo bi osmisliti nove programe i tako privući veći broj učenika kako opstojnost škole u budućnosti uopće ne bi bila upitna. Potičući djecu da već nakon osnovne škole napuste Gorski kotar doprinosimo daljnjoj depopulaciji ovog prekrasnog kraja u kojem je kvaliteta života daleko veća nego u gradskim sredinama, za one koje to prepoznaju. Vratimo Srednjoj školi Delnice stari sjaj, sretna i nasmijana lica zadovoljnih profesora i učenika! Vesna Uršić Podnar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
68 VESNA STUNKOVIĆ O D L U K U Poštovani, Ovim putem izražavam neslaganje s vašim prijedlogom strukture upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Gospodarsku školu iz Čakovca. Prijedlog strukture upisa uskladili smo s osnivačem Međimurskom županijom. U objavljenom dokumentu ukinut nam je jedan četverogodišnji razredni odjel zanimanja agrotehničar, a broj učenika u četverogodišnjem zanimanju cestovni tehničar smanjen je na pola i spojen s četverogodišnjim zanimanjem modni tehničar. Isto tako ukinut nam je drugi traženi trogodišnji razredni odjel zanimanja vozač koji je bio u kombinaciji s trogodišnjim zanimanjem pismoslikar. Prema Vašem prijedlogu, Gospodarskoj školi ukinuta su ukupno 2 razredna odjela. Predložila bih da se prijedlog strukture upisa korigira na slijedeći način: Umjesto predloženih 12 mjesta za učenike zanimanja cestovni tehničar da se broj poveća na 20 mjesta i da to bude jedan zaseban razred, kako smo i mi naveli u našem prijedlogu strukture upisa. Isto tako, da nam se vrati u strukturu upisa četverogodišnje zanimanje agrotehničar, 8 mjesta i spoji s četverogodišnjim zanimanjem modni tehničar, 12 mjesta. Na taj način u školi bi imali 2 četverogodišnja zanimanja. Navedenu promjenu potkrijepila bih činjenicom da svake godine redovito upisujemo jedan razred zanimanja cestovni tehničar, 20 upisnih mjesta, za koje postoji uvijek veliki interes već u prvom upisnom roku. Također, ukidanjem zanimanja agrotehničar, jedinog četverogodišnjeg zanimanja u našoj školi iz tog područja, ukida se mogućnost upisa učenika koji pokazuju interes za to poljoprivredno zanimanje, a proizvodnja hrane prikazuje se kao jedan od prioriteta razvoja RH i Međimurske županije koja je poljoprivredno orijentirana. Ujedno se na taj način smanjuje i postotak visokoobrazovanog kadra iz područja agronomije u Međimurju i RH. Učenici koji se upisuju u zanimanje agrotehničar su učenici koji najčešće imaju mogućnost samozapošljavanja jer njihovi roditelji imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i na taj način pruža im se mogućnost održivosti takvih gospodarstava i napredak u proizvodnji hrane, kao i daljnje visokoškolsko obrazovanje. U sklopu škole nalaze se opremljeni praktikumi za izvođenje vježbi u tom programu, kao i poljoprivredna školska ekonomija, u koju su uložena značajna sredstva za opremanje od strane Ministarstva poljoprivrede i europskih fondova. Na taj način omogućuje se kvalitetno obrazovanje za zanimanje agrotehničar. Isto tako, interes učenika za četverogodišnje zanimanje modni tehničar raste iz godinu u godinu. U nadi da ćete izvršiti korekciju Odluke, unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem Vesna Stunković Ravnateljica Gospodarske škole, Čakovec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
69 Vesna Kristek Babić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke, dijelom koji se tiče ukidanja razrednih odjeljenja i srednjoškolskih programa, a posebno s predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek S obzirom da se u potpunosti slažem s komentarom koji je napisao ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić, prenosim ga u cijelosti. “Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Elektrotehničku i prometnu školu Osijek. Kao Regionalni centar kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu jačamo usmjerenost na potrebama tržišta rada i poslodavaca te smo prošlih godina kao prijedlog upisa imali 24 učenika po razrednom odjelu. Zbog upisivanja učenika s individualiziranim i prilagođenim programima u pojedinim školskoj godini dolazilo je do smanjena učenika u razrednim odjelima sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno tehničara za računalstvo i vozača motornih vozila, treba omogućiti upis 24 učenika po razrednom odjelu. Molim Vas stoga da razmotrite povećanje broja učenik za upis u Elektrotehničkoj i prometnu za zanimanja tehničar za računalstvo na 48 (2 razredna odjela) i vozača motornih vozila na 24 (1 razredni odjel)posebno jer se radi o aktualnim zanimanjima za koje postoji izuzetan interes učenika, ali i poslodavaca. Ujedno zanimanje vozač motornih vozila je deficitarno zanimanje.” Vesna Kristek Babić, prof., Elektrotehnička i prometna škola Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
70 Veronika Cindrić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred Srednje škole Slunj, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Slunj nije predviđen upis učenika u zanimanje ekonomist. Iz gledališta učenice koja je na kraju osmog razreda te razmatra moguće škole za upis (naročito upis u smjer ekonomist) u svom gradu ova odluka me posebno rastresla. Sa već relativno malim brojem opcija za upis u Srednjoj školi Slunj ukidanje još jednog smjera čini se nelogično. Ovakva odluka prisiljava mnoge učenike da, ako žele upisati smjer ekonomista, moraju otići u drugi grad te ondje pohađati srednju školu što je nekima vrlo stresno ili, ako žele ostati u ovom gradu, moraju izabrati neki drugi smjer u koji možda uopće neće upasti ili im se ne sviđa. I sama sam se našla rastrgana između ove dvije opcije: slijediti svoje snove, no ujedno s time ostaviti svoje rodno mjesto i sebi poznatu okolinu i krenuti u nepoznato što je za mene vrlo stresna ili ostati tu gdje jesam, ali time upisati smjer koji ne želim i kroz cijelo školovanje razmišljati o tome kako ne želim ići u smjer koji sam upisala i ne imati motivaciju za učenje niti želju da nastavim dalje. Zašto bi ovako mlade ljude tjerali na donošenje odluka u kojima su, kako god ispalo, oni na gubitku, kad to možemo spriječiti (bolje spriječiti nego liječiti). Iskreno se nadam promjeni odluke. Ugodan vam dan! S poštovanjem, Veronika Cindrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
71 Vera Lukin O D L U K U Poštovani, obraćam vam se kako bih iskazala svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u školskoj godini 2022./2023. u prvi razred Obrtničke škole, Opatija kojim se ukida program mesar i jedan razredni odjel frizera. Obrazovanje učenika u zanimanju mesar provodi se u našoj školi dugi niz godina. Potrebe za ovim zanimanjem u našoj županiji su velike što dokazuje i stalna potražnja za istim. Znam da je u odnosu na prije dvadesetak godina znatno slabiji interes za obrtnička zanimanja pa tako i za zanimanje mesar, ali isto tako mogu sa sigurnošću reći da je to jedno od najtraženijih zanimanja u našoj županiji. Smatram da trebate poticati učenike da upisuju deficitarna obrtnička zanimanja, stipendirati ih ili na bilo koji drugi način motivirati. Umjesto toga, vi ukidate program mesar. Svaki naš učenik nakon završetka škole odmah pronalazi zaposlenje i ostaje u Hrvatskoj. Moram se osvrnuti i na stipendiranje učenika. Prije tri godine obećali ste stipendije učenicima i tako ih počeli motivirati za deficitarna obrtnička zanimanja, ali zadnju godinu, na žalost, učenici nisu dobili stipendiju. Nadam se da je bar do vas stiglo neko pismo, upit, molba, žalba…, koja će vam pokazati koliko su ta djeca razočarana i koliko su izgubili volju za učenje i rad. S toga se nemojte čuditi da mladi ljudi odlaze iz svoje zemlje u neki bolji i pošteniji svijet. Pitam se kako će nam biti za dvadesetak godina? Tko će obavljati poslove mesara, stolara, keramičara, automehaničara…? Tečajevi i prekvalifikacija ne daju ni približno kvalitetan kadar kao što to daje redovno srednjoškolsko obrazovanje. Već sada u našoj županiji nema tko obavljati poslove mesara. U trgovačkim centrima, u kojima je velika potražnja za ovim zanimanjem, rade „prodavači“ koje podučavaju stariji mesari, ali za koju godinu neće ih imati više tko podučavati. Često se naglašava kako smo mi „zemlja znanja“, djeca se upisuju u gimnazijske programe, a da se ne postavlja upit jesu li ti učenici toliko dobri ili su se uspjeli upisali jer više nema bodovnog praga. Zato treba sagledati sve pogreške obrazovnog sustava koji je doveo do izumiranja obrtničkih zanimanja u našoj zemlji, a ne raditi još veću pogrešku njihovim ukidanjem. Prošle godine u ljetnom upisnom roku prijavila su se tri učenika za zanimanje mesar (jedan učenik je imao izravan upis zbog teškoća), ali su izbrisana i nisu puštena za jesenski upisni rok. Mi upisujemo samo šest mesara jer ih spajamo u kombinirani razredni odjel s pedikerima i frizerima. Mislite li da ta tri učenika ne bi vrijedila na našem tržištu rada i da nije trebalo u njih ulagati? S toga vas molim da razmotrite još jedanput Odluku o upisu, sagledate potrebe tržišta rada i udovoljite našim prijedlozima. S poštovanjem, Vera Lukin, dipl.ing. Obrtnička škola, Opatija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
72 VERA HRVOJ O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka o planiranju upisa učenika u prve razrede Srednje škole Bedekovčina u školskoj godini 2022./2023. primijetili smo da u ponuđenim programima nema zanimanja pomoćni proizvođač keramike koji smo planirali i prijavili kao i u protekle četiri godine. Ne znamo što se dogodilo, ali pretpostavljamo da je došlo do tehničkih poteškoća te iz tog razloga ovo zanimanje nije vidljivo u ponuđenim programima Srednje škole Bedekovčina. Za našu školu, učenike i roditelje ovaj je program od posebne važnosti. Jedina smo škola koja upisuje ovo pomoćno zanimanje, koje je tradicionalno, a za učenike s poteškoćama ima terapeutsko djelovanje. Dosadašnje iskustvo obrazovanja učenika s poteškoćama u ovom zanimanju pokazalo je izvrsne rezultate: - svi upisani učenici u ovom zanimanju imaju preporuku Tima za profesionalnu orijentaciju pri Zavodu za zapošljavanje. Do sada smo obrazovali tri generacije učenika sa različitim dijagnozama: razni psihički problemi, Downov sindrom, različiti stupnjevi intelektualnih oštećenja. - rad s glinom, oblikovanje različitih predmeta uporabne i ukrasne keramike omogućilo je učenicima s teškoćama u razvoju razvijanje vještine oblikovanja gline, a osobito razvijanje samopouzdanja i osobnog razvoja. - učenici upisani u ovaj program dobili su priliku nastaviti školovanje u strukovnoj školi, te uz pomoć pomoćnika u nastavi sudjelovati u svim redovnim aktivnostima koje škola provodi. - škola je dobro prometno povezana s ostalim mjestima u županiji što omogućava učenicima redovito pohađanje nastave. - već sada škola ima dosta upita od strane roditelja za upis u ovo zanimanje. Razlog je nedostatak institucionalnog kapaciteta za školovanje djece s teškoćama u razvoju. - odrađene su brojne edukacije nastavnika koji rade u posebnom razrednom odjelu. Dodatno škola je kao partnerska institucija ušla u trogodišnji međunarodni projekt: „Academy of special education needs“ koji uspješno privodimo kraju, a čiji je glavni ishod dodatna edukacija nastavnika u području rada s djecom koja imaju poteškoće. Iz gore navedenih razloga molimo da se odobri upis 12 učenika u zanimanje pomoćni proizvođač keramike. Unaprijed se zahvaljujemo. Vera Hrvoj, ravnateljica Srednja škola Bedekovčina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
73 Veljko Maksić O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
74 Vehid Ibraković O D L U K U Poštovani, ovim putem upućujem prigovor na : Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk.god. 2022./2023. za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod kojoj se ovom odlukom ne upisuju tri zanimanja: Fitofarmaceutski tehničar, Šumarski tehničar i Ekološki tehničar. Radim na poslovima nastavnika strukovnih predmeta u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod 33 godine, nakon svih ovih godina u kojima smo od male škole izgradili regionalni centar, školu koja je godinama primjer kako koristiti EU fondove, škola koja je postala ponos Hrvatskoj i šire u strukovnom obrazovanju, Vi odlukom za koju ne vidim niti razlog niti kvalitetno utemeljenje u zakonu o pedagoškom standardu ukidate vrlo važna zanimanja u poljoprivredi i šumarstvu, ako negdje treba biti poljoprivrede to je Slavonija ...jednostavnim rječnikom ŠTO NAM TO RADITE GOSPPODO!??, donosite odluke koje će potaknuti dalje iseljavanje i daljnju stagnaciju razvoja poljoprivrede i šumarstva tu gdje je Bogom dana plodna ravnica vrijedni i pošteni ljudi te šumom bogati brežuljci ponosne Slavonije. Navedena zanimanja imaju dugogodišnju tradiciju i reputaciju i tražena su i perspektivna u našoj regiji te su značajna pretpostavka napretka i održivog razvoja naše regije. Iskreno se nadam da će te sjesti dobro promisliti o svemu te vrlo brzo donijeti kvalitetniju odluku o upisu u novu školsku godinu, na dobrobit zlatnih polja Slavonije i svih mladih ljudi koji žele ostati na svojim OPG-ovima i nastaviti proizvoditi hranu za Hrvatsku i šire kao što su to stoljećima radili njihovi preci. S poštovanjem, Vehid Ibraković dipl. ing. agr., profesor savjetnik Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
75 Vedrana Tomašević O D L U K U Poštovani, molim da preispitate Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Radim u Strukovnoj školi Gospić i očitovat ću se o sadržaju koji se odnosi na Strukovnu školu Gospić. Ne slažem se s činjenicom da na popisu zanimanja za upis u I. razred sljedeće školske godine nije zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist te se ne slažem s predloženim brojem učenika po razrednom odjelu. Prema Prijedlogu nije dozvoljen upis u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist dok prema istraživanju provedenom u gospićkoj osnovnoj školi postoji interes za upisom u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist. Ukidamo upis u jedno od zanimanja u Sektoru turizma i ugostiteljstva dok smo svi svjedoci da je danas na tržištu rada velika oskudica zanimanja iz područja turizma i ugostiteljstva. Pogotovo je nejasno zašto se ne dozvoljava upis u zanimanje THK. Ličko- senjska županija dala je odobrenje za upis i ovoga zanimanja, a upravo bi županije trebale biti dionici u obrazovnom sustavu RH pošto dobro poznaju potrebe svojih stanovnika i usklađuju obrazovni rad s razvojnim tendencijama na području županija. S jedne strane smanjivanjem broja zanimanja smanjuje se našoj djeci mogućnost izbora budućeg zanimanja, dok se s druge strane svi uvijek nadamo da će ta ista djeca poput svojih roditelja ostati živjeti u Lici. U Strukovnoj školi Gospić u Sektoru turizma i ugostiteljstva do sada smo učenike obrazovali za zanimanje kuhar, konobar i turističko- hotelijerski komercijalist. Ukidanjem THK u budućnosti se ukida jedino četverogodišnje zanimanje u ovom Sektoru. Među učenicima je oduvijek bio velik interes da nakon završene trogodišnje škole za kuhara i konobara nastave četvrtu godinu školovanja upravo u THK, što predstavlja vertikalnu prohodnost učenika kroz Sektor turizma i ugostiteljstva. Ukidanjem THK ukidamo mogućnost da učenici nastave obrazovanje prema Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Ono što mi je, kao diplomiranoj ekonomistici turističkog i hotelskog menadžmenta nejasno jest: ukidanje zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu unatoč tome što se strategije razvoja Republike Hrvatske, Ličko- senjske županije i grada Gospića oslanjaju i na razvoj turizma. Održivog razvoja neće biti ako se ne investira u znanje o turizmu i ugostiteljstvu. Na temelju 19- godišnjeg radnog iskustva u Strukovnoj školi Gospić i obzirom da dobro poznajem zakonitosti turizma te ugostiteljstva kao turističke receptive mogu reći sljedeće: obrazovanje mladih za turizam i ugostiteljstvo ima iznimnu gospodarsku, društvenu i humanističku važnost za jednu naciju. Ukidanje upisa u I. razred THK predstavlja još jedan problem- tehnološki viškovi u Strukovnoj školi Gospić od sljedeće školske godine. Izostankom upisa učenika u prvi razred THK gubi veliki broj nastavnih sati kako ugostiteljske, turističke i ekonomske struke tako i općeobrazovnih predmeta. Radi se o zanimanju u kojem je i veliki dio općeobrazovnih predmeta upravo zbog potrebnog općeg znanja i opće kulture budućih djelatnika u turizmu i ugostiteljstvu. Ako želimo održati život na prostoru Like trebamo razmišljati o Ličko- senjskoj županiji kao prostorno najvećoj s najmanjom gustoćom naseljenosti i teškim klimatskim uvjetima. Nakon dvije- tri godine izgubit ćemo stručne kadrove ne samo u turizmu već i u obrazovnom sustavu u Ličko- senjskoj županiji. Također smatram da i broj učenika za upis u I. razred u pojedinim razrednim odjelima treba mijenjati ( smanjivati). U svom neslaganju s Prijedlogom pozivam se na članak 7. stavak 9. Zakona o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18), prema kojemu je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja. Prema tome, svi gradovi i općine Ličko- senjske županije se nalaze u brdsko- planinskom području. Mišljenja sam da se zbog toga i obrazovanje treba promatrati u kontekstu uvjeta u kojima živimo i radimo a vezani su uz depopulaciju prostora, teške klimatske uvjete i veliki prostor koji je prometno teško povezati. S poštovanjem, Vedrana Tomašević nastavnica ekonomsko- turističke skupine predmeta i sindikalna povjerenica Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
76 VEDRANA DUJNIĆ PETRAČ O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika. Profesorica sam engleskog i francuskog jezika u srednjoj školi Čazma već 22. godinu, i ne mogu ni zamisliti da naša škola, naš grad i naša zajednica ostane bez usmjerenja opće gimnazije. Iako nismo velika sredina i osnovna škola nema velik broj učenika, uvijek je bilo i bit će onih koji žele nastaviti obrazovanje u našoj gimnaziji, a poslije nastaviti i sa studijima. U maloj zemlji kao što je Hrvatska svako dijete, a kasnije odrasla osoba s diplomom trebalo bi biti važno. Kako smo Zemlja znanja ako ukidamo gimnazije? Zašto bismo ih ostavili samo u velikim gradovima, a djeci koja već ionako teško žive u (nažalost) zapuštenim ruralnim područjima pristup dobrom srednjoškolskom, a kasnije visokoškolskom obrazovanju još dodatno otežali? Želimo li veći postotak visokoobrazovanih ljudi u društvu ili ne želimo? Želimo li uopće da mladi ostanu u Hrvatskoj ili ne? Želite li i da mi rijetki s diplomama zaista odemo iz Hrvatske ili da ostanemo kao primjer mladima da se i kod nas može i učiti i studirati u skladu s obiteljskim okolnostima kao što su život na selu i udaljenost od velikog grada? Po mom mišljenju ukidanje škola, pogotovo gimnazija, bio bi ogroman korak unatrag za cijelo društvo i ogromna pljuska nama, unatoč svemu, entuzijastičnim nastavnicima i vrlo loš primjer budućim generacijama. Vedrana Dujnić Petrač, prof. mentorica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
77 VEDRAN BERLAN O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom bi se na razini države nepromišljeno i bez vidljive smislene strategije ukidala odjeljenja i usmjerenja. Zahvaćena je i škola u kojoj radim, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, gdje bi se Odlukom ugasilo jedno gimnazijsko odjeljenje i usmjerenje prodavača. Držim kako je ukidanje škola i usmjerenja oprečno svim humanim načelima koje nastojimo usaditi u naše mlade u obrazovnim ustanovama i odustajanje od najvažnijih civilizacijskih postignuća, kada nas upravo suvremenost upozorava kako to ne bismo trebali činiti. Ovom Odlukom dajemo legitimitet centralizaciji i svodimo ovu divnu zemlju na prostore favelske komunalne opterećenosti te praznozjapeće spomenike „promašenih“ investicija. Demografsko pražnjenje hrvatskog prostora, koje je u dobroj mjeri izazvano pogrešnim političkim odlukama i nečinjenjem, može se iskoristi za konačno ostvarenje onog dijela pedagoškog standarda koji se odnosi na broj učenika u učionicama, kao osnove kvalitetne nastave temeljene na individualnim potrebama učenika. Bude li donesena ova Odluka, ne samo da ste propustili ovo nepovoljno društveno kretanje iskoristit za bar jednu pozitivnu stvar koja proračun dodatno ne opterećuje, nego ćete pristati na nastavak ruralnog egzodusa Hrvatske, daljnje poniranje opće naobraženosti te povećanje osiromašenja našeg stanovništva. S poštovanjem, Vedran Berlan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
78 VALERIJA TURK-PRESEČKI O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Valerija Turk-Presečki, nastavnica povijesti u zvanju prof. savjetnika, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
79 Valerija Ivanac-Jelenčić O D L U K U Nismo suglasni s Prijedlogom upisa učenika u 1. razred u školskoj godini 2022./2023. za SŠ Marka Marulića Slatina – opća gimnazija. Argumenti protiv ukidanja jednog razrednog odjela opće gimnazije u SŠ Marka Marulića Slatina: Od ponovnog uvođenja gimnazija u školski obrazovni sustav Republike Hrvatske Škola je redovito upisivala po 2 razredna odjela opće gimnazije (u nekim generacijama i 3). S izuzetkom ove školske godine, za razredne odjele opće gimnazije na upisima se redovito prijavljivalo preko 40 učenika zainteresiranih za pohađanje gimnazije (osim 1. razreda, u ostalim razredima od 2. do 4. imamo oko 40 učenika, što je provjerljiv podatak). Osim toga, usmenom orijentacijskom anketom utvrđeno je da među učenicima osmih razreda u gradu Slatini postoji više učenika zainteresiranih za upis u našu gimnaziju, a tome treba pridodati i mjesta koja gravitiraju Slatini. Pogrešno je prema statističkim podatcima zasnovanima na jednoj upisno nepovoljnoj školskoj godini donijeti administrativnu odluku o ukidanju razrednoga odjela, ne vodeći računa o drugim čimbenicima. Primjerice, samo ove školske godine 8 je učenika izborilo pravo nastupa na državnim natjecanjima u znanju (dvoje iz informatike, dvoje iz geografije, dvoje iz logike i dvoje iz matematike). Tome treba pridodati i velik broj učenika koji sudjeluju na državnim sportskim natjecanjima te različitim državnim smotrama. Naši gimnazijalci u pravilu uspješno polažu ispite državne mature u 1. roku te na temelju svojih postignutih rezultata upisuju neke od najprestižnijih fakulteta. Osim uspješnih učenika, imamo i kvalitetne i motivirane nastavnike: troje gimnazijskih profesora Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabralo je za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike u povodi Dana učitelja i prigodno ih nagradilo. Imamo kvalitetne i motivirane učenike, kao i nastavnike koji sustavno rade na svojoj edukaciji i svoja znanja uspješno prenose učenicima. Dakle, ne treba se voditi isključivo birokratskom logikom, već je potrebno obratiti pozornost i na tradiciju i kvalitetu gimnazijskog obrazovanja u našoj školi. Valerija Ivanac-Jelenčić Školsko Stručno vijeće za Hrvatski jezik i Umjetnost SŠ Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
80 Valentino Marković O D L U K U Ne mogu se složiti s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine. Naime, kao bivši učenik Srednje škole Delnice svjestan sam koliko bitnu ulogu igra Srednja škola Delnice u mnogim segmentima života ljudi iz Gorskog kotara i okolice. Dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iz vlastitog iskustva potvrđujem da je gimnazijski program u Srednjoj školi Delnice vrlo kvalitetan te da pruža iznimno dobre temelje za razvoj i napredak pojedinca. Trenutno studiram poslijediplomski doktorski studij matematike, a najbolju sam osnovu iz istog predmeta, pohađajući prirodoslovno-matematički smjer, stekao upravo u Srednjoj školi u Delnicama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
81 Valentina Županić O D L U K U Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u šk. god. 2022./23. kojom se ne planiraju razredni odjeli za stjecanje kvalifikacija ekološki tehničar, šumarski tehničar i tehničar fitofarmaceut u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu. Zahvaljujući povlačenju višemilijunskih iznosa iz EU fondova za opremanje učionica, kabineta, radiona i laboratorija najsuvremenijom opremom, alatima, strojevima i tehnologijama u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića se obrazuju tehničari iz sektora ekologije, poljoprivrede i šumarstva sa znanjem i vještinama kojima će moći odgovoriti na sve izazove dugoročne provedbe mjera iz Europskog zelenog plana (učinkovito iskorištavanje resursa kroz kružno gospodarstvo, zaustavljanje klimatskih promjena, obnova biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja) čiji je cilj postizanje održivosti gospodarstva EU. Kada se sagleda samo djelić priče o Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u proteklih 15-ak godina kao i činjenica da je provedba Zelenog plana obvezujuća za sve članice EU, pa tako i Republiku Hrvatsku, nameće se pitanje: "Na temelju kojih argumenata je odluka kojom se SŠ Matije Antuna Reljkovića ukidaju razredni odjeli za stjecanje kvalifikacija ekološki tehničar, šumarski tehničar i tehničar fitofarmaceut logična i opravdana?" S poštovanjem, Valentina Županić, nastavnik biologije, SŠ Matije Antuna Reljkovića Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
82 VALENTINA TOMAC O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Delnice. Ovakva odluka će izrazito biti štetna za stanovnike Gorskog kotara koji su ionako već godinama marginalizirani i nitko ne brine o opstanku ovog dijela Hrvatske, a ovakvim potezom samo će se staviti samo još jedan čavao u lijes! Je li ovo primjer demografskih mjera, jel se ovako potiče mlade ljude da ostanu i da ne iseljavaju, je li ovo briga za našu djecu? Ako svake godine postoji interes za upis u smjer koji se želi ukinuti i taj interes je konstantan onda je ovaj potez sasvim sulud! Molim da se više prestane uništavati Gorski kotar i ljude koji ovdje žive, koji su odlučili nakon završetka fakulteta upravo ovdje ostati i raditi u ovoj školi te na kraju krajeva prestanite uništavati djecu koja se ovdje žele nastaviti školovati. Zatvaranje smjera koji čini gotovo trećina učenika u najvećoj srednjoj školi Gorskog kotara je u najmanju ruku apsurdna i indirektno pokazuje kako se lagano želi uništiti ovaj kraj. S poštovanjem, Valentina Tomac, mag.edukacije geografije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
83 Valentina Pižir O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022. /2023. U Prijedlogu nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Ukidanjem usmjerenja u manjim sredinama diskriminiraju se učenici koji time bivaju prisiljeni svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavljati u udaljenim gradovima i time dodatno financijski opterećivati svoje roditelje. Žalosno je da se nakon deklarativnog stava o decentralizaciji, ponovno vraćamo istom i da država opet pokušava uštedjeti na obrazovanju. Apsurdna je činjenica da smo spremni izdvojiti ogromne svote novca za npr.kupnju aviona i time potencijalno ulagati u rat,a zakidamo obrazovni sustav koji bi morao biti temelj svakog dugoročno održivog sustava. Možda je i najporaznija činjenica da država ne planira, nakon ukidanja pojedinih smjerova, otvaranje novih; štoviše, ne dozvoljava otvaranje novih smjerova pod izlikom manjka kadrova, a to bi bilo presudno ako želimo srednjoškolsko obrazovanje uskladiti s potrebama tržišta rada. Nadam se da pogrešna politika neće prevladati! Srdačan pozdrav! Valentina Pižir, prof.mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
84 VALENTINA PER O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Valentina Per, nastavnica matematike, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
85 VALENTINA IVAŠČANIN O D L U K U Poštovani, ovim putem Vam se obraćam dijelom kao bivša učenica Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišnog Polja, a dijelom kao magistra edukacije informatike. Nipošto se ne slažem s Vašom odlukom ukidanja razrednog odjela Opće gimnazije, iako je program odobren od strane osnivača, odnosno od Bjelovarsko-bilogorske županije. Osobno, zbog izrazito loše financijske situacije mojih roditelja, nisam imala priliku otići u neki drugi grad po svoje srednjoškolsko obrazovanje. Znala sam da želim upisati fakultet poslije škole, te sam bila izrazito zahvalna što je u mom gradu postojao program Opće gimnazije. Ne mogu niti zamisliti nezadovoljstvo i razočaranje roditelja i učenika osmih razreda naše osnovne škole koji planiraju upisati Opću gimnaziju u svom rodnog gradu ove jeseni. Iako trenutno nisam zaposlena u svojoj struci, ne radim kao nastavnik, mogu razumjeti sve nastavnike koji jesu zaposleni u našoj školi, te koji popunjavaju svoju satnicu upravo na gimnazijskim razredima. Naši gimnazijalci ostvaruju odlične rezultate i na maturi i prilikom upisa na fakultete i tijekom svog visokoškolskog obrazovanja, a za sve to su zaslužni upravo naši nastavnici. Isto kao što niti djeca ne zaslužuju ostati bez razrednog odjela Opće gimnazije, tako niti nastavnici ne zaslužuju biti prisiljeni tražiti dodatan posao u nekoj drugoj školi, kako bi si popunili satnicu. Molim Vas da, zbog naše djece i naših nastavnika, razmotrite svoju odluku o ukidanju razrednog odjela Opće gimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju. S poštovanjem, Valentina Ivaščanin, mag. educ. inf. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
86 Valentina Antolčić Tumpa O D L U K U Poštovani, zaposlenica sam Srednje škole Čazma te također predajem na područnom odjeljenju gimnazije u Križu. Predajem samo gimnazijskom programu što znači da s odlukom o ukidanju tog programa u navedenim školama, gubim velik broj sati. Na posljetku i posao. U startu sam u lošoj poziciji jer moram raditi na više škola kako bih ispunila satnicu, međutim Čazma i Križ su u užem krugu mjesta u kojem stanujem stoga ne gubim puno vremena na putovanje. Između ostalog mogu se osvrnuti i na buduće učenike srednjih škola i njihove roditelje koji će imati nepotrebne troškove i gubljenje vremena na putovanja u druga mjesta. Valentina Antolčić Tumpa, mag.mus Srednja škola "Ivan Švear" Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
87 Valentina O D L U K U Poštovani, ovakva Odluka bi bila, najblaže rečeno, nelogična. Dok Vlada Republike Hrvatske pokušava pridobiti ljude da se vrate ili dođu u Liku s iznosima od 200 000 kuna, ukidati četverogodišnji smjer(dakle, smjer koji pruža em nastavak školovanja u bilo kojem smjeru, em mogućnost rada odmah po završetku srednje škole)? Pa dobro, želimo li mi ljude u Lici ili ne? Vlada i njeno Ministarstvo bi se trebali dogovoriti o tom pitanju, jer ovako ispadaju kontradiktorni. Veliki se napori ulažu da se strukovno obrazovanje razvije u što većoj mjeri. Slijedi i prelazak na modularno školovanje i umjesto da se dosadašnja ponuda obogati novim, privlačnim smjerovima( primjer je Tehničar za razvoj računalnih igara u Novskoj. Nazvala sam školu danas, smjer im je popunjen učenicima otkako je zaživio, a došli su iz svih područja Lijepe naše) za mlade koji bi privukli učenike iz cijele Hrvatske u Otočac, koji ima i učenički dom za zbrinuti ih, ukidaju se i postojeći smjerovi. Može li netko umjesto destruktivne uštede i defetizma smisliti kvalitetno ulaganje i omogućiti razvoj? Rasteretiti kreativnom ponudom veće gradove otvaranjem zanimljivih, ekskluzivnih smjerova upravo u manjim mjestima? Bilo bi lijepo pročitati takav prijedlog Odluke. Duboko se ne slažem s ovakvom Odlukom o upisu učenika u 1.razrede srednje škole u školskoj godini 2022./2023. S poštovanjem, Valentina Bobić- Picić, prof.njemačkog i talijanskog jezika, Srednja škola Otočac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
88 Valentin Lapaine O D L U K U Poštovani, kao bivši zaposlenik koji je godinama radio u SŠ Dragutina Stražimira i SŠ Čazma izražavam svoje nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednog odjela za zanimanje agrotehničar (SŠ Dragutina Stražimira) i opće gimnazije (SŠ Čazma). U potpunosti se slažem s argumentima koje su već poslali iz obiju škola uz zamolbu da razmotrite mogućnost odobrenja upisa u 1. razred za zanimanje agrotehničar (SŠ Dragutina Stražimira) i opću gimnaziju (SŠ Čazma): „Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. Zahvaljujemo na razumijevanju. S poštovanjem, Martina Zerec, ravnateljica Martina Madžarac, dipl. ing. agr., predsjednica Školskog odbora Ivan Bradarić, mag. ing. agr., član Upisnog povjerenstva Andreja Regvat, dipl. ing. agr.“ SŠ Čazma: "Prijedlog Odluke smatramo neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela što u praksi znači manje mogućnosti za učenike, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova Republike Hrvatske. Posebno spornim smatramo ukidanje odjela opće gimnazije u našoj školi s obzirom na specifičnost situacije i činjenicu da je riječ o jedinoj srednjoj školi u gradu. Naime, čazmansku gimnaziju pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su iznimno loše povezana i sa samim gradom Čazma; autobusnih je linija sve manje, a to je jedini oblik javnog prijevoza koji imamo te eventualno dodatno putovanje u drugi grad za učenike znači nekoliko sati putovanja dnevno ukoliko je uopće moguće povezati linije. Istovremeno, nije povećan broj smještajnih jedinica za učenike kako bi im se omogućilo primjereno stanovanje izvan mjesta prebivališta. Sve to znači povećanje troškova putovanja, ali i školovanja općenito za roditelje koji su ionako u financijski nezavidnom položaju. Jasno je da su na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno diskriminirani i stavljeni u još nepovoljniji položaj nego je to trenutno slučaj. Zbog navedenog učenici neće upisivati gimnazijski program nego će se odlučiti na neku strukovnu kvalifikaciju koja im je dostupnija, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, a dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice jer se sada dio njih vraća u rodni grad po završetku visokog obrazovanja. Srednja škola Čazma jedna je od rijetkih koja ima u potpunosti stručno zastupljenu nastavu, nastava se odvija u novoizgrađenoj zgradi koja je suvremno opremljena i u čiji se razvoj konstantno ulaže. Preko 95% nastavnika je u dobnoj skupini koja ima više od desetljeća do mirovine i na ovaj će način ostati bez radnih mjesta, a s obzirom na generalni plan smanjenja razrednih odjela na razini županije, ali i nacionalno, neće više moći pronaći posao u struci. I za kraj, plan upisa je nelogičan s obzirom na strategiju RH koju je izložio ministar Fuchs, a kojom je zamišljeno povećanje učenika u gimnazijama kako bi se povećao broj visokoobrazovanih i uskladio s prosjekom EU. Planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu što je po udaljenosti najbliža srednja škola tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
89 Unione Italiana O D L U K U Poštovani, kao krovna organizacija talijanske nacionalne manjine na područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije izražavamo nezadovoljstvo i zabrinutost za predloženi plan upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. te time ne podržavamo Prijedlog Odluke upisa učenika I. razreda srednje škole u školskoj godini 2022./2022. i zahtijevamo da se ista revidira i preispituje. Unione italiana – Talijanska unija je krovna organizacija koja prati, podržava i dijelom koordinira aktivnosti ustanova, udruga građana i tijela lokalne uprave i samouprave osnovanih u cilju razvoja talijanske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Time u svezi razvoj školstva i ustanova kompletne obrazovne vertikale na jeziku i pismu nacionalnih manjina je za nas područje posebne važnosti kojemu posvećujemo iznimnu pozornost. Ustrojavanjem obrazovnih ustanova na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine na području povijesnog nastanjenja iste, jamči se ustavno pravo pripadnika nacionalnih manjina da se slobodno izražavaju i služe svojim jezikom i pismom u svim područjima osobnog i javnog života. Na temelju Ustava i Ustavnih zakona razrađen je i izglasan Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00 I 55/00) čiji članci 3. i 4. određuju da se školska ustanova kao i razredni odjel za pripadnike nacionalnih manjina mogu osnovati odnosno ustrojavati i za manji broj učenika od broja utvrđenog zakonom ili drugim pozitivnim propisom. Zbog toga, smatramo neopravdanim i nezakonitim predloženi plan upisa koji ne poštuje prijedlog dijela srednjih škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine. Ovim prijedlogom posebice je zakinuto strukovno obrazovanje koje je općenito kritična točka srednjoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj. Obrazovni sustav na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine uključuje 11 osnovnih škola i 4 srednje škole koje se nalaze na području Istarske i Primorsko-goranske županije. U školskoj godini 2021./2022. U sustavu je uključeno ukupno 2.189 učenika (1.646 u osnovnom školstvu I 543 u srednjoškolskom sustavu) te zaposleno oko 730 obrazovnih djelatnika. Sustav je ustrojen i održava se tako da osigurava učenicima prohodnost kroz kompletnu obrazovnu vertikalu u koju mogu biti uključeni od 1. do 18.godine života. Svim učenicima koji završavaju osnovnu školu na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine mora se osigurati nastavak srednjoškolskog obrazovanja na svom materinskom jeziku. To uključuje poštivanje njihovih želja kao i mogućnost odabira programa temeljem njihovih sposobnosti s pogledom na potrebe tržišta rada. Neosporna je važnost i potreba da srednje škole osiguraju i time nude učenicima širi izbor programa, od gimnazijskih do trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih programa. Zbog toga, Talijanska unija – Unione italiana, kao krovna organizacija talijanske nacionalne manjine, ne možemo podržati prijedlog programa upisa koji uključuje smanjenje programa ili drugih kombinacija programa različitih obrazovnih sektora, ako nisu oni koji su predloženi od škole. Smatramo da srednje škole u dogovoru s osnivačima na županijskoj razini mogu najbolje procijeniti potrebe sredine u kojoj djeluju u cilju aktivnog građanskog i privrednog razvoja. Podržavamo sve prijedloge iznesene od strane srednji škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine: TSŠ-SMSI Leonardo da Vinci iz Buie-Buja; STŠ Rijeka-SMSI Fiume iz Rijeke, TSŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule, TSŠ Rovinj – SMSI Rovigno iz Rovinja-Rovigno. Posebno molimo da se razmotri prijedloge TŠS Rovinj – SMSI Rovigno kojoj je ukinut program prodavači, te TSŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule kojoj je ukinuta “trifurkacija” – odnosno kombinacija triju obrazovnih strukovnih programa (trogodišnji). Vjerujući da će nadležno Ministarstvo uvažiti naš prijedlog, srdačno pozdravljamo Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Prijedlozi vezano uz TSŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule i TSŠ Rovinj – SMSI Rovigno iz Rovinja-Rovigno su prihvaćeni.
90 Una Matić Vukelić O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem punu podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Smatram da bi zatvaranje programa dodatno obeshrabrilo ljude da ostanu živjeti u Gorskom kotaru jer kvalitetno obrazovanje ipak predstavlja važan razlog ostanka i života na određenom području. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
91 Ugostiteljska škola O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje razrednog odjela za stjecanje kvalifikacije kuhar u Ugostiteljskoj školi Opatija koja je Regionalni centar kompetentnosti u sektoru ugostiteljstva i turizma. Samo prošle godine nismo upisali razred zbog cijele situacije oko pandemije .Razlog neslaganja s ukidanjem ovog zanimanja je što osposobaljava učenike za najtraženija zanimanja na burzi rada u našoj županiji (kuhar, konobar,slastičar) a i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Zanimanja koja nisu deficitarna se ne ukidaju a režu se upisi za zanimanja koja kronično nedostaju u sektoru ugostiteljstva i turizma. S poštovanjem, Ravnateljica Sibila Roth,mag.cin Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je prijedlog škole i osnivača (4 razredna odjela i 96 učenika) i nije ukinulo niti jedan razredni odjel te je komentar ravnateljice nejasan.
92 UDRUŽENJE OBRTNIKA RIJEKA, BAKAR, KRALJEVICA, ČAVLE I KOSTRENA O D L U K U, I. Na svom području djelovanja Udruženje obrtnika Rijeka je provelo anketu među aktivnim stolarskim obrtima vezano uz potrebe za stručnim kadrom. Svi anketirani obrtnici su iskazali stav da je za struku izrazito štetno gašenje mogućnosti školovanja za stolarsko zanimanje u Rijeci tim više što tržište raste, a stručne radne snage nedostaje već sada a boje se da će taj problem biti i sve izraženiji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
93 Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se vezano uz objavljeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., s ciljem da se u školama koje su orijentirane na sektor turizma i ugostiteljstva ne ukidaju/smanjuje broj razrednih odjela. Naime, poznato je da upravo sektor turizma, koji predstavlja cca 20% BDP naše zemlje, ima najveći problem od svih grana gospodarstva s nedostatkom radne snage. Navedeni trend posebno je izražen posljednjih godina, te je eskalirao pojavom pandemije COVID-19. Zbog nedostatka djelatnika, poslodavci u turizmu su prisiljeni na zapošljavanje radne snage iz drugih zemalja, iako je svima primarni cilj da zaposle upravo domaću radnu snagu. Tako je 2019. godine izdano cca 19 tisuća radnih dozvola za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Navedena problematika nedostatka radne snage dodatno bi eskalirala smanjenjem broja razrednih odjela u školama koje obrazuju buduće djelatnike za turizam i ugostiteljstvo. Bitno je naglasiti da su formirani i Regionalni centri kompetencija (RCK) u ugostiteljsko turističkim školama kako bi se omogućio razvoj novih programa, te bolja infrastrukturna opremljenost izabranih škola. Ovim prijedlogom se i u dijelu tih škola koje su RCK smanjuje broj razrednih odjela, što smatramo kontradiktornim. Zaključno molimo Vas da se ne smanjuje broj razrednih odjela u školama koje obrazuju djelatnike za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Primljeno na znanje Zahvljujemo na sudjelovanju.
94 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja O D L U K U Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. sadrži smanjivanje jednog ili više razrednih odjela u brojnim strukovnim programima u raznim školama u Republici Hrvatskoj. Smatramo da je nužno prije donošenja odluke o smanjenju broja razrednih odjela u pojedinim programima i školama postizanje dogovora s osnivačem i školama. Ukidanje razrednih odjela u Odluci za upis u prvi razred srednje škole ima brojne posljedice za županiju, školu, učenike i nastavnike, stoga treba s posebnim oprezom razmotriti svaku situaciju pojedinačno. Smatramo da nisu dobri radikalni rezovi u kojima se ukida čak i više od jednog razrednog odjela po školi. Ukoliko se drastično samnjio broj učenika u županiji, smatramo da je potrebno postepeno ukidanje pojedinih programa u Odluci. Važno je istaknuti da nakon prijave učenika u ljetnom upisnom roku postoji mogućnost, zbog nedostatka interesa, ukidanja pojedinih programa. Stoga je važno postići dogovor te uvažiti prijedloge škola koje su zajedno sa svojim osnivačima (poštujući specifične lokalne i županijske okolnosti) donijele plan upisa koji su poslali na odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Molimo da se ozbiljno razmotre svi komentari i prijedlozi u ovom e-savjetovanju te da se sukladno njima preispita opravdanost donošenja predložene Odluke u dijelu koji se odnosi na smanjivanje broja razrednih odjela u pojednim programima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
95 TSŠ - SMSI Dante Alighieri Pula - Pola O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želimo napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano usmjerenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, TSŠ - SMSI Dante Alighieri Pula - Pola Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
96 Tonka Šarić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za Poljoprivredno prehrambenu školu, Požega. Poljoprivredno prehrambena škola, Požega je nositelj projekta RCK i trenutno je u tijeku njegova realizacija. Projekt je težak 80 milijuna kn i predviđa izgradnju plastenika i opremanje više praktikuma za preradu poljoprivrednih proizvoda. U posjedu smo 120ha zemljišta za ratarske kulture, voćnjaka, vinograda, ekološkog voćnjaka povrtnjaka, koji su bili samoodrživi, što je bila i osnova za izradu i dobivanje projekta. Podaci za Požeško slavonsku županiju pokazuju povećanje broja učenika osmih razreda u odnosu na prošlu školsku godinu, a prijedlog o upisu smanjuje broj odjela i broj učenika u zanimanjima agrotehničar i prehrambeni tehničar. Tim prijedlogom se dovodi u pitanje i provedba i smisao provođenja projekta Regionalnog centra kompetencija u poljoprivredi. Drugo, ali ne manje važno, škola ima dobro opremljen i uređen i uhodan pekarski praktikum u kojem se obrazuju učenici u zanimanju pekar i pomoćni pekar za koje je predviđen upis 0,3 % po zanimanju a ista su deficitarna Naglašavam, praktikum je samoodrživ jer se proizvodi prodaju u školskoj kantini za učenike naše, ali i drugih obližnjih škola. Pitam se, čemu će praktikum služiti i zašto smo ne tako davno uložili nemala sredstva za njegovu izgradnju i opremanje, a još se više pitam zašto se ukidaju deficitarna zanimanja, zanimanja koja su tražena na tržištu rada diljem Hrvatske. Svakodnevno smo bombardirani o nestašici hrane, samodostatnosti i potrebi razvoja poljoprivredno prehrambenog sektora. Nije nevažno naglasiti da tijekom školske godine naša škola prima nemali broj zamolbi za premještaj iz drugih škola(najčešće gimnazije, gdje se predlaže povećanje broja učenika) upravo u program prehrambeni tehničar što također ide u prilog neosnovanom smanjenju jednog razrednog odjela i broja učenika u tom zanimanju. Predložena struktura upisa bez najave i analize, bez razgovora s osnivačem i strukom nepravedna i nepoštena prema malim školama i malim sredinama i nimalo nije u skladu s planom ruralnog razvoja. Ako Poljoprivredno prehrambena škola sa svojim potencijalom od 120 ha, poligonima za praksu, predviđenim praktikumima iz plana RCK, tko može? Tko će odgovarati za možebitne zarasle njive, puste praktikume? Možda je to cilj? S poštovanjem Tonka Šarić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
97 TOMO MATIČEVIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s vašim prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u kojem se Ekonomskoj i upravnoj školi Split smanjuje broj razreda u smjeru ekonomist smanjuje sa 6 na 5, a istovremeno se broj učenika u razredu povećava s 24 na 26. Naša škola je prvi izbor mnogim učenicima iz Splita i okolice i nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja mnogi od njih nastavljaju svoje školovanje na različitim fakultetima. Prošlogodišnji maturanti su upisali : 1) ekonomski fakultet 69 učenika, od kojih 66 najčešći izbor naših učenika - Ekonomski fakultet u Splitu, 2) pravni fakultet 34 učenika, 3)filozofski fakultet 24 učenika, 4) stručne studije - 8 učenika, 5) Pmf u Splitu 6 učenika, 6) Fesb u Splitu - 2 učenika, 7) Kineziološki fakultet u Splitu 2 učenika, 8) po jedan učenik Agronomski fakultet u Zagrebu, Foi u Varaždinu, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Umjetničku akademiju u Splitu te Muzičku akademiju u Zagrebu 9) Aspira - 2 učenika. S obzirom na veliki broj naših maturanata koji uspješno nastavljaju svoje školovanje na nekom od navedenih fakulteta te znatan broj onih koji se nakon završetka školovanja uspješno integriraju na tržištu rada molim da odbacite ovaj prijedlog i ponovno odobrite 6 razreda u smjeru ekonomist Ekonomskoj i upravnoj školi Split koja kontinuirano djeluje 117 godina u obrazovanju ekonomskih kadrova u Splitu. Srdačan pozdrav Tomo Matičević, prof. savjetnik Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
98 Tomislava Vančina Brajdić O D L U K U Poštovani, Javljam se iz Srednje škole Delnice te radim već 22 godine na poslu nastavnice strukovnih-ekonomskih predmeta. Svjesna sam potrebe našeg ministarstva za racionalizacijom i uštedom, ali smatram da rezanje i ukidanje onih programa za kojima postoji interes nikako nije način da se racionalizacija postigne. Tim više što se svi u našoj državi diče obrazovanim, pametnim i kulturnim mladim ljudima koji bi trebali postati naša budućnost. Ovim prijedlogom upisa učenika u prve razrede našoj se školi ukida zanimanje ekonomist za kojim doista postoji interes učenika te se taj program redovno i upisuje. Nikako se ne mogu složiti sa vašim prijedlogom o ukidanju programa ekonomist u Srednjoj školi Delnice jer se to ukidanje radi bez ikakvih kriterija, kriteriji ukidanja nisu nikome poznati i nisu ravnopravno raspoređeni po svim školama - nekim se srednjim školama sve ostavlja, a nekima se reže ono za čime postoji interes i što učenici redovno upisuju (kao što je slučaj sa programom ekonomist u našoj školi). Učenici ekonomskog smjera u našoj školi sudjeluju u brojnim projektima, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, natjecanjima na državnoj razini, aktivnostima suradnje sa lokalnom zajednicom i projektima razvoja civilnog društva na području naše županije i države. Duboko sam razočarana i šokirana ovakvim načinom, rezanjem programa za koji postoji interes i to rezanjem iz vedra neba, bez objašnjena i kriterija. Mi smo škola koja ima brdsko planinski status što znači i da su uvjeti života na našem području otežani. Nisam sigurna dali ljudi u Zg koji jednim potezom pera ukidaju naš program znaju kako je to živjeti i raditi u Gorskom kotaru, voljeti svoj rodni kraj bez obzira na težak način života i otežane uvjete života i kako je to ostati u svom rodnom kraju i boriti se za njegov napredak i sada - opstanak. Jer ukidanje smjera ekonomist u našoj srednjoj školi ne znači samo ukidanje programa, to znači i ukidanje mogućnosti mladim ljudima, učenicima osnovnih škola koji su sad na pragu svoje mladosti da ostanu u svom kraju, da tu žive, stječu nova znanja, stvaraju trajna prijateljstva, dožive prve ljubavi....u svom kraju, pod suncem goranskih šuma i uz pjev goranskih ptica. Ako mladim ljudima Gorskog kotara ne omogućimo školovanje u našem kraju, ako režemo i ukidamo programe, ti će mladi ljudi otići. A kada jednom odu...neće se više vratiti. I ovako nas je u Gorskom kotaru malo i stoga nam omogućite da ostanemo ovdje raditi i živjeti, da naši mladi ostanu ovdje. Ako tako učinite, nećete požaliti jer će naši učenici, kao i nebrojeno puta do sada pokazati svojim radom i zalaganjem u lokalnoj zajednici kako su Gorani vrijedni i radišni, uporni i uspješni. Mnogi su naši sad već bivši učenici uspješni odrasli ljudi zaposleni u svom strukturama društva, afirmirani u svojim profesijama . Vjerujemo da je i naša srednja škola u tome imala udio. Stoga, budite mudri, proučite naše posebnosti i teškoće života u Gorskom kotaru, informirajte se o depopulaciji Gorskog kotara i razmislite još jednom prije ukidanja programa ekonomist u Srednjoj školi Delnice. Na kraju, sjetite se stihova "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda......" i nemojte rezati naš program ekonomist, pomognite nam da ostanemo živjeti i raditi u Gorskom kotaru te graditi svoju budućnost ovdje, pod suncem goranskog neba. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
99 TOMISLAV VLAOVIĆ O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kao SINDIKALNI POVJERENIK kako bih izrazio svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o smanjivanju broja upisnih mjesta za zanimanje konobar u Industrijskoj-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a povećanje upisnih mjesta u Gimnaziji u Novoj Gradišci. Prema potrebama tržišta rada u Brodsko - posavskoj županiji najpotrebnija zanimanja su ugostiteljska zanimanja, stoga ne vidim svrhu smanjivanja upisnih mjesta za zanimanje konobar, a povećavanje upisa Gimnaziji u Novoj Gradišci. Molim vas da izmijenite prijedlog za upis te da odobrite 20 mjesta smjeru konobar u Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a isto tako smanjite upisna mjesta u Gimnaziji na 60 mjesta kako je i bilo do sada. S poštovanjem, TOMISLAV VLAOVIĆ, prof. SINDIKALNI POVJERENIK NSZSŠH Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
100 Tomislav Šalavardić O D L U K U Poštovani, u potpunosti se ne slažem sa prijedlogom strukture upisa za iduću školsku godinu. Nadam se samo da cilj ovog "rezanja" već odobrenih planova upisa nije dokidanje obrtničkih i strukovnih škola. Puni su mediji izjava da našu privredu može unaprijediti samo malo poduzetništvo a onda se predlaže smanjenje upisnih mjesta za upravo ta zanimanja. Obrtnička škola Osijek Tomislav Šalavardić, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
101 Tomislav Petrić O D L U K U Poštovani, ovim bih putem iskazao neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023., jer u ponuđenim programima nema šumarskog tehničara, fitofarmaceuta i ekološkog tehničara. Dugi niz godina se u školi obrazuje smjer šumarski tehničar, u školi gravitira šire ruralno područje Hrvatske, te se upisuju učenici iz Brodsko-posavske, Požeško- slavonske i Osječko- baranjske županije. Škola za upis programa šumarski tehničar ima odobrenje osnivača, potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji i osiguranu praktičnu nastavu i stručnu praksu uz financijsku naknadu od strane najvećeg poslodavca u Republici Hrvatskoj u podsektoru šumarstvo, a u školi su osigurani svi materijali i kadrovski uvjeti. Strategije razvoja Republike Hrvatske, kao i razvoja ruralnih područja se ne podudaraju s ovom odlukom, jer su šumarstvo i poljoprivreda osnovne djelatnosti u ruralnim područjima, a uvidom u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za srednju školu Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda uvidjeli smo kako nije predviđen upis. Smatram da se pri donošenju Odluke trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti škole, te uzeti u obzir područje iz kojeg učenici gravitiraju, a sve s ciljem zadržavanja mladih u ruralnoj Slavoniji. Iskreno se nadam korekciji vaše Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika. S poštovanjem Tomislav Petrić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
102 Tomislav Mrle O D L U K U Poštovani i uvaženi kolegice i kolege Ministarstva. Kao bivši učenik Srednje škole Delnice, kao stanovnik Gorskog kotara (Crni Lug), kao službenik Grada Delnica, kao roditelj dvojice sinova, od kojih je jedan student Strojarstva u Rijeci, a drugi učenik Srednje škole Delnice, Opća gimnazija 2. razred, kao osoba koja je završila i Pravni fakultete u Rijeci i Poslijediplomski stručni studij Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kao predstavnik u Vijeću roditelja Srednje škole, mislim da imam sve predispozicije da izrazim svoje nezadovoljstvo predloženom odlukom. Ova naša predivna Lijepa naša zaista je predivna, prirodno, gastronomski, turistički, ali u puno drugoga je razočaravajuća. Pa tako i u ovome. Zar je smisao da se razvijaju samo centri, da ostali krajevi kao Gorski kotar propadaju? Ako je, onda ne samo da je to poražavajuće nego nije niti u skladu s europskim standardima na koje se tako često pozivamo. Europska Povelja o lokalnoj samoupravi jasno propisuje da je smisao demokratskih i naprednih društava decentralizacija i ravnomjeran razvoj svih krajeva svake države. Kako se netko ili nešto može razvijati ako nema mladih, ako nema obrazovanih? U vezi s time molim sve odgovorne da dobro promisle kada je u pitanju upis u Srednju školu Delnice, i ne samo upis nego i njezin opstanak. U Srednjoj školi ima jako puno stručnih i vrijednih profesora, isto tako jako puno je bilo i ima učenika koji su puno postigli upravo stoga što su završili obrazovanje u Srednjoj školi Delnice. Standardi koji se nameću mogu biti u Zagrebu, u Rijeci, i ostalim razvijenim krajevima, ali u Gorskom kotaru i Delnicama ne. Uvjeren sam u razboritost svih koji rade na razvoju školstva u RH pa tako i u Srednjoj školi Delnice. Tomislav Mrle, mag.iur.univ.spec.polit. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
103 TOMISLAV MARIČIĆ O D L U K U Poštovani, Kao Županijski povjerenik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske(NSZSŠH) za Zadarsku županiju moram se osvrnuti na Nacrtu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.je postavljen na e-savjetovanje vezano za Ekonomsko – birotehničku i trgovačku školu Zadar. Primijetio sam neke nelogičnosti te želim ukazati na njih. Za početak Zadarska županija je u šk. god. 2020./2021. imala 1652 učenika u osmim razredima Osnovnih škola, u šk. god. 2021./2022. ima 1704 učenika tj. povećanje za 52 učenika za šk. god 2022/23, nakon toga za šk.god, 2023./2024. je 1757 učenika, opet povećanje od 53 učenika. Vjerujem kako smo jedna od rijetkih županija koja već godinama ima porast broja učenika. Slijedom navedenog jako me iznenadilo kako u Nacrtu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. predlažete smanjenje jednog upisnog odjela u smjeru ekonomist pri Ekonomsko – birotehničkoj i trgovačkoj školi Zadar (u nastavku EBTŠ). U tekućoj školskoj godini EBTŠ ima 148 učenika 1. razreda u 7 razrednih odjeljenja. Po novom prijedlogu upisnih kvota u EBTŠ planirano je 144 učenika ali u 6 razrednih odjela. Smanjenje od samo 4 učenika( 148 na 144) u generaciji ali zbog tog Ministarstvo znanosti i obrazovanja želi smanjiti cijeli jedan razredni odjel smjer Ekonomist. Konkretno predviđen je upis dva razreda ekonomista po 26 učenika umjesto 3 razreda po 20 učenika koji je Županija(osnivač) odobrila, a smjerovima komercijalist i upravni referent je također upisna kvota povećana na 24. Odluka Zadarske županije o davanju suglasnosti na prijedlog upisa za EBTŠ je 144 učenika u 7 razrednih odjela, a u Nacrtu odluke o upisu od strane MZOS je 142 učenika u 6 razrednih odjela. Samo dva učenika manje ali zato cijeli razredni odjel manje. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini članak 3, stavak 5 propisuje da u razrednom odjelu smije biti najviše 20 učenika u koliko se u razredni odjel uključe 3 učenika s teškoćama. U EBTŠ se svake godine u prvi razred upiše oko 10 učenika s teškoćama(trenutno ih u svim razredima u EBTŠ ima skoro 40) te ukoliko tako bude i ove godine moguće je da će Vaš prijedlog od 2 razreda po 26 učenika zapravo biti 2 razreda po 20 učenika u smjeru Ekonomist a to bi značilo 12 upisnih mjesta manje nego ste predvidjeli i smanjenje upisne kvote s 142 na 130 učenika. Odluka Zadarske Županije sa 3 razreda po 20 učenika predvidjela je integraciju učenika s teškoćama u 3 razreda smjera Ekonomist bez smanjenja upisne kvote. Činjenica koju potvrđuju podaci s upisa u školsku godinu 2021./2022. iz kojih je vidljivo da je čak 46 od ukupno 60 učenika koji upisuju program Ekonomist, upravo taj program odabralo kao svoj prvi izbor. Ako bude tako i ove godine i bude samo 40 mjesta(na gore objašnjen način) nažalost učenici kojima je pri izbor smjer ekonomist neće biti upisani. Također, tijekom ove školske godine EBTŠ je zaprimila velik broj zamolbi za premještaj iz drugih škola upravo u program Ekonomist. Kao sindikalni povjerenik moram Vas još i upozoriti da smanjenje jednog razreda Ekonomist povlači za sobom smanjenje od 30 sati nastave samo u ovoj školskoj godini, što će se odraziti na 10 tak zaposlenika te ustanove po 2 ili 3 sata i time će djelatnici imati nepunu satnicu i umanjenje plaće od gotovo tisuću kuna mjesečno. Ti djelatnici bi preko zajedničke komisije u Županiji trebali dobiti sate u drugoj školi kada se ukaže prilika ali iskustvo nam govori kako je to nemoguće jer je jako teško uskladiti smjene i rasporede djelatnika kako bi samo 2 ili 3 sata radili u drugoj školi. Nastavak ovakvog smanjenja broja odjela a bez smanjenje broja učenika dovodi do 60 sati manjka u dvije školske godine, što je gotovo tri radna mjesta. Smatram kako u ova teška vremena koja su pred nama ne treba djelatnicima koji imaju više od 20 godina radnog staža te statuse savjetnika ili izvrsnog savjetnika oduzimati satnicu i na ovaj način im dovoditi egzistenciju u nezgodan položaj. Slijedom svega navedenog duboko se nadam kako će EBTŠ ipak imati odobreno 3 razreda smjera ekonomist kako je osnivač i predvidio, te kako neće biti smanjenja razrednih odjela. Povjerenik NSZSŠH POS Zadar Tomislav Maričić, prof. mentor Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
104 TOMISLAV GREGUR O D L U K U Poštovani, u predviđenom roku dajemo komentar na prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023., točnije, ulažemo prigovor na prijedlog Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. I. dio - srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave. Srednja škola Prelog ne slaže se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2022./2023. kojom se Srednjoj školi Prelog ukida obrazovni program ekonomist. Prema planu upisa učenika u školsku godinu 2022./2023. planirano je u program ekonomist upisati jedan razredni odjel koji broji 20 učenika. Navedeni plan upisa odobren je od strane osnivača, Međimurke županije, kao i od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Takva struktura upisa vidljiva je i u aplikaciji upisi.hr, međutim, opisana struktura ne podudara se onoj navedenoj u Nacrtu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., prema kojoj je Srednjoj školi Prelog ukinut upis učenika u program Ekonomist. Naša Škola obrazovanje u sektoru ekonomija trgovina i poslovna administracija u programu ekonomist provodi od svog osnutka, od 1998. godine i jedina smo srednja škola u Prelogu i donjem Međimurju koja obrazuje učenike u programu ekonomist, a kojem gravitiraju i učenici iz prekodravlja. Grad Prelog kao jedan od najrazvijenijih gradova u Republici Hrvatskoj spada u ekonomsko, gospodarsko, obrazovno i kulturno središte donjeg dijela Međimurja. Svoj gospodarski razvoj zahvaljuje jačanjem tradicije obrta i poduzetništva te konstantnim ulaganjem u daljnji razvoj. Upravo zbog toga potreba za ekonomskim kadrom na području Grada Preloga je velika zbog deficita tog kadra što predstavlja problem za gospodarstvenike. Naglašavamo da nam Grad Prelog pruža punu podršku i potiče upis učenika u program ekonomist na način da učenicima osigurava besplatne udžbenike i tablete. Također osnivač, Međimurska županija svim učenicima osigurava besplatan prijevoz. Učenici koji se obrazuju u programu ekonomist postižu zapažene rezultate na natjecanjima na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini, zajedno s nastavnicima sudjeluju na brojnim projektima i aktivnostima kojima promoviraju razvoj poduzetništva u maloj sredini kao što je Prelog. Također učenici postižu odlične rezultate na držanoj maturi te 70% učenika nastavlja svoje obrazovanje na veleučilištima i sveučilištima Republike Hrvatske. Učenicima koji se obrazuju u programu ekonomist omogućeno je obavljanje stručne prakse u niz europskih zemalja u sklopu projekta Erasmus+ te ih i na taj način pripremamo za tržište rada. Spomenimo i učenike romske nacionalne manjine kojima u Međimurju pružamo šansu obrazovanja za zanimanje ekonomist i osiguravamo uvjete za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Također je potrebno naglasiti da Srednja škola Prelog raspolaže s potrebnim materijalno-kadrovskim uvjetima te upisivanjem obrazovnog programa ekonomist neće biti potrebe za novim zapošljavanjem, a nastavnici će zadržati svoje zaposlenje. Stoga ulažemo ovaj komentar - prigovor i predlažemo da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred program ekonomist. Srdačan pozdrav! Srednja škola Prelog Ravnatelj: Tomislav Gregur, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
105 TOMISLAV ČEKOLJ O D L U K U Poštovani, u SŠ Bedekovčini radim kao stručni suradnik psiholog. Iz strukture upisa maknuti su nam pomoćni proizvođači keramike. Ovo je veliki udarac za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju. Naime, u cijeloj K-Z županiji postoji samo jedna ustanova koja je specijalizirana za rad s djecom s teškoćama u razvoju (Zajezda). Iz tog razloga je SŠ Bedekovčina prije 4 godine krenula sa upisom djece s teškoćama u razvoju u zanimanje pomoćni proizvođač keramike. Ostvarena je suradnja sa Zavodom za zapošljavanje koji djeci i roditeljima preporučuju ovo zanimanje. U stalnom smo kontaktu sa Specijalnom osnovnom školom u Krapinskim Toplicama. Dodatno, škola je ušla u trogodišnji međunarodni Erasmus+ projekt "Academy of special education needs", nastavnici su na razini škole dodatno educirani za rad u ovom razrednom odjelu. Kroz ove 4 godine djeca sa intelektualnim teškoćama, Downovim sindromom, raznim psihosocijalnim problemima uspješno su završili školovanje. Ishodi školovanja mjerljivi su u činjenici da se više od polovice učenika zaposlilo. Već sada imamo 4 zainteresirana roditelja koji su najavili da će njihovo dijete upisati ovo zanimanje. S obzirom na ograničeni institucionalni kapacitet Županije u segmentu obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, smatram nemoralnim ukidanje ovog zanimanja u našoj školi. Posebice ističem da se roditeljima djece s teškoćama u razvoju koja su planirala upis u našu školu sljedeće godine oduzima ova mogućnost, i to bez ikakve najave i jasne argumentacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
106 Tomislav Barišić O D L U K U Kao nastavnik u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, moram izraziti svoje neslaganje s ovim prijedlog upisa u 1. razred srednje škole... Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
107 TOMISLAV ARAČIĆ O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar, te smanjenje broja razrednih odjela sa 7 na 6. Škola se godinama oprema i sređuje na razne načine da bi bila što bolja, suvremenija i primjerenija novim gospodarskim i životnim okolnostima da bi vi to sve jednom odlukom skoro u potpunosti uništili. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko -posavske županije. Nema mi smisla povećavati pedagoški standard u županijama u kojima se smanjuje broj stanovnika, time ćemo samo dobiti desetak zaposlenika koji su tehnološki višak i ubrzati proces iseljavanja stanovništva. Od 2014. godine djeca masovno odlaze sa svojim roditeljima u inozemstvo. Cijele obitelji nam preko noći nestaju, a vi želite podizati pedagoški standard vezano za broj učenika po razredu. Koji je smisao toga? Možda je državi bolje davati dječje doplatke i socijalu nego dostojanstvenu plaću. S poštovanjem, Tomislav Aračić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
108 Tina Matanić O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023. i molim Vas da još jednom razmotrite prijedlog o ukidanju razrednog odjeljenja opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad –izdvojena lokacija Križ. Naime, prijedlogom je predviđeno samo 2 razredna odjeljenja u navedenoj školi, dok se razredni odjel gimnazije na izdvojenoj lokaciji Križ ne spominje. Navedenim prijedlogom „zagasila“ bi se Gimnazija u Križu, koja postoji od 1962. godine. Smatram da je jako važno sagledati cijelu sliku problema koji će se pojaviti, ako ovaj prijedlog zaživi, pa stoga želim navesti sve činjenice. Općina Križ broji oko 7500 stanovnika koji žive u 16 naselja. Naselja su međusobno slabo povezana javnim prijevozom. U Općini se nalazi moderan dječji vrtić i osnovna škola koja je 2008. godine nadograđena suvremenom sportskom dvoranom i novim učeničkim prostorom namijenjenim Gimnaziji Križ. Prostor u kojem borave učenici opremljen je suvremenim didaktičkim sredstvima, razredi posjeduju pametne ploče i drugu informatičku opremu, informatički i kemijski kabinet, 3 sanitarna čvora, zbornicu itd. Nastava je organizirana u jednoj smjeni. Gimnazija u Križu je jedini oblik srednjoškolskog obrazovanja ove male, ruralne sredine i njezinim gašenjem Općina u potpunosti ostaje bez srednjoškolskog obrazovanja, a uređeni prostor u kojeg su utrošene tisuće kuna postati će „promašena investicija“. Prošle godine je upisan manji broj učenika u gimnaziju, no jedna godina ne može biti pravi pokazatelj stvarnog stanja i interesa za gimnazijsko obrazovanje. U prethodnim godinama upisani je broj učenika veći. Činjenica je da je u jednom periodu bilo nešto veće iseljavanje iz Općine i da su i to posljedice smanjenog broja učenika. Ovoj Gimnaziji gravitira i područje susjednih općina-Velike Ludine i Popovače, iz kojih se svake godine sve veći broj učenika upisuje upravo u Gimnaziju Križ, a gdje nema organiziranog srednjoškolskog obrazovanja. Nažalost, prometna povezanost Općine Križ s drugim mjestima Zagrebačke županije i Grada Zagreba je loša. Autobusnih linija nema, a željeznički promet je izuzetno loš-broj vlakova se smanjuje, a zbog lošeg stanja pruge vlakovi voze smanjenom brzinom i učenici putnici gube sate i sate na putovanje, jer svi se ne mogu upisati u đačke domove, a niti svi roditelji mogu platiti privatni smještaj tijekom školovanja svojoj djeci. Učenici Gimnazije u Križu iza sebe imaju brojne uspjehe, često se plasiraju na županijska i državna natjecanja iz raznih nastavnih predmeta, sudjeluju u brojnim projektima i na kraju upisuju željene fakultete. Lokalna zajednica je prepoznala prednosti i probleme Gimnazije i odlučila uložiti u besplatne udžbenike za učenike 1. razreda, kao i stipendirati učenike gimnazije. Planira se i dalje ulagati. Slijedom svih problema s kojima se svi zajedno suočavamo u posljednje vrijeme, od epidemije pa nadalje, velikom broju roditelja će školovanje djeteta u sredini u kojoj žive biti od presudne važnosti zbog financijske prihvatljivosti. Kao netko tko već 23 godine radi kao osnovnoškolski profesor, kao bivša učenica Gimnazije koju želite ukinuti bez bilo kakve prethodne najave, ali i najvažnije kao roditelj učenice te iste Gimnazije ova mi je odluka u potpunosti neprihvatljiva. Ne žele svi otići u veće gradove i tamo se školovati, ne žele svi mijenjati mjesto boravka…. Mnogi žele ostati u svojim sredinama. S poštovanjem, Tina Matanić, mag. hist. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
109 Tina Brajković O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav, Tina Brajković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
110 TIJANA GOLAK O D L U K U Poštovani, kao djelatnica SŠ Ivan Švear Ivanić-Grad ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija, iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača, Zagrebačke županije. Smatram da se pri donošenju Odluke trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti svake pojedine škole, uzeti u obzir područje iz kojega učenici gravitiraju, te kakav će utjecaj imati na učenike i njihove roditelje, nastavnike i lokalnu zajednicu. Iskreno se nadam korekciji Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika. S poštovanjem, Tijana Golak, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
111 TIHOMIR VOLIĆ O D L U K U Poštovani, kao djelatnik Srednje škole Dalj i ove godine sam kao član upisnog povjerenstva odrađivao prijavu na stranici Upisi u srednje škole.. Iznenađen sam da je u Vašem prijedlogu Strukture upisa učenika u prvi razred kod Srednje škole Dalj izostalo zanimanje ekonomist, koje je Škola planirala i dobila odobrenje osnivača i MZO. Čemu proces odobrenja ako se odlukom može izabrati drugo rješenje POSLIJE dobijenih odobrenja osnivača i MZO? Potpisujem većinu argumenata kolega iz svoje škole, kao i kolega iz drugih škola slične 'sudbine'. Vjerojatno niti činjenica da se u našoj školi radi po Modelu C (nastava na srpskom jeziku i pismu) ne bi dodala mnogo u našu korist. Osobno, TUŽAN SAM i RAZOČARAN činjenicom da Onaj tko je donio ovu odluku jednostavno NE VIDI stvarnost. Biću slobodan to obrazložiti na primjeru naše škole. Naša sredina (Dalj) je mala, i koristimo pogodnost toga da smo dostupni učenicima kojima zbog, najviše ekonomskih razloga, nije dostupan upis u isti program (Ekonomist) u Ekonomskoj školi Vukovar ili Osijek. Postoji jedan skup učenika čiji roditelji jednostavno NISU U MOGUĆNOSTI podnije troškove školovanja svoje djece u Osijeku (Vukovaru). Svjestan sam da se to iz Zagreba vidi kao 20tak kilometara. Ali zbog opće situacije, ostaću samo kod ekonomske situacije, to je PREVELIKIH 20 kilometara. Jučer i danas je problem sa prijevozom, brojem i rasporedom autobusnih i željezničkih linija .. sutra, sa produženim posljedicama 'ispravljanja krive Ukrajine' .. situacija će biti NEIZMJERNO nepovoljnija .. Danas Ministarstvo plaća prijevoz, a sutra će možda prijevoznici smanjiti / ukinuti i ovo malo linija zbog nerentabilnosti .. Po mom osobnom uvjerenju, sumanuto je otežavati život učenicima u situaciji kad će to ionako mnogi drugi uraditi .. Pozivam donositelja ove odluke da razmisli o tome. Po svim pokazateljima situacija će biti sve teža i teža .. a da bi se, IKAD, izvukli iz poteškoća .. trebaće nam znanje svakog učenika. Trebamo im dovesti školu, jer su im kafići, 'Farma', 'Zvijezde plešu' i slično već dovedeni u kuću. Evidentno je da je nepraktično izgraditi 'školski grad' u kojem će svi srednjoškolci RH pod istim uslovima živjeti/ići u školu .. te im treba dati svaku mogućnost da uče školu. Školu NJIMA DOSTUPNU .. Jasno je da je 'na površini' odluka o koncentraciji nekih zanimanja (pa i ekonomist, o kojem ja pišem) na prvi pogled privlačna .. ali u ovim uslovima .. to je brutalna centralizacija .. uz očekivanu situaciju posljedica će biti nekoliko (privremenih) oaza i okolo pustinja .. a onda će nestajati jedna po jedna oaza .. 'Tko kaže da ne znamo plivati, .. buši čamac' .. kaže jedan dobar aforizam. Tko kaže da se od Slavonije (i ne samo Slavonije) ne može napraviti Sahara .. pa može se .. Odlukama .. Vjerujem da mnogo 'malih škola' i 'malih razreda' ovu Državu košta .. ali iskreno .. djeca u kafiću, ili u Irskoj, .. koštaju mnogo više .. a i 'sitne škole' koštaju puno manje od repa jednog Raffale.a .. Na kraju, ali ne najmanje bitno, jedan broj učenika koji bi se upisali u srednju školu je ovom Odlukom, možda nenamjerno, možda nespretno, promoviran u učenike drugog reda . . . U suštini to je politička odluka .. i to boli, to je Odluka PROTIV nekoliko učenika . . jer eto, Oni Državi nisu (dovoljno) bitni. . . Déjà vu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
112 TIHANA LISAC O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice NE slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje - čemu sam i sama posvjedočila. Škola postiže sjajne rezultate kako na županijskoj tako i na državnoj razini. Mogu reći da mladi imaju uzornu okolinu gdje se razvijaju u samostalne, dobre i uspješne pojedince. Smatram da se rad i trud pojedinaca i kolektiva treba nagraditi, a ne "kažnjavati". Ne prisiljavajte ljude da odlaze. Neki ne mogu, a neki i ne žele. S poštovanjem, Tihana Lisac, bivša učenica SŠ Delnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
113 Tihana Hrg O D L U K U Poštovani, kao bivša nastavnica u Srednjoj školi Delnice iskazujem neslaganje s prijedlogom Odluke kojom se namjerava ukinuti smjer ekonomist. Iako je broj učenika koji se upisuju u Srednju školu Delnice malen, za Gorski kotar svaki pojedini učenik znači jako mnogo. Kao što se može vidjeti, za spomenuti smjer i dalje postoji interes, pa naša djeca ostaju u Gorskome kotaru, školuju se u svome gradu ili vrlo blizu mjesta u kojem žive, što je itekako olakotna okolnost za mnoge obitelji slabijeg imovinskog stanja. Ukidanje smjera značilo bi i gašenje radnih mjesta, a posljedično i iseljavanje obitelji, čime se nikako ne pridonosi suvremenim trendovima decentralizacije. Uspjesi brojnih učenika koji su se školovali u Srednjoj školi Delnice na zavidnoj su razini, projekti u koje su bili uključeni pokazuju da je škola vrlo suvremena, a nastavnici ne samo stručni nego i spremni uložiti dodatan trud u obrazovanje svojih učenika. Zbog navedenog i svega što su kolege i sumještani u komentarima ranije spomenuli smatram kako upisna politika ove škole treba ostati kao i do sada. S poštovanjem, Tihana Hrg Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
114 TENA KOZINA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Pohađala sam prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Srednjoj školi Delnice zahvaljujući kojoj sam stekla kvalitetno obrazovanje i čvrste temelje za studij. Nakon srednje škole završila sam PMF te danas i sama radim kao prosvjetni djelatnik. Srednja škola u Delnicama veoma je važna za učenike Gorskog kotara. Ukidanjem pojedinih programa sve se više udaljavamo od pružanja jednake mogućnosti školovanja našim učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
115 Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci O D L U K U Poštovani, 30. prosinca 2021., Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci zatražila je suglasnost za odobravanje programa obrazovanja za zanimanje keramičar-oblagač. Međutim, strukturu upisa je trebalo predložiti do 11. ožujka 2022. pa sukladno tome smo mi u razredni odjel 1. k stavili zanimanje zidar uz napomenu do dobivanja suglasnosti za zanimanje keramičar-oblagač koje sada želimo zamijeniti. Molimo vas da nam unesete u strukturu zanimanje keramičar-oblagač 1.k 6 učenika umjesto zanimanja zidar – 1.k 6 učenika. Osim toga molimo Vas, da u strukturi upisa izmijenite za razredni odjel 1.h, zanimanja automehaničar i bravar model obrazovanje iz JMO u klasični, budući da u našoj Županiji nema dovoljno licenciranih radionica. Suglasnosti za oba zanimanja poslana su u Ministarstvo na e-mail odgojiobrazovanje@mzo.hr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
116 TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE O D L U K U Tehnička škola Nikole Tesle Blage Zadre 4 32010 Vukovar Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38 10000 Zagreb Predmet: Neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
117 Tea Varlaj O D L U K U Poštovani! Iz Prijedloga je razvidno da se broj odjeljenja prvih razreda smanjuje, što je u potpunosti neprihvatljivo, prije svega zato što će se time povećati broj učenika u postojećim odjeljenjima, čime se smanjuje kvaliteta ostvarivanja ishoda. Umjesto smanjenja broja odjeljenja, valjalo bi povećati raznolikost programa te prilagoditi iste tržištu rada. Tea Varlaj Nije prihvaćen Upućujemo Vas na Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
118 TEA ŠAFAR O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatramo neprihvatljivom u dijelu Strukture upisa koji se odnosi na broj razrednih odjela prvih razreda opće gimnazije jer je vidljivo ukidanje jednog od planirana dva razredna odjela što u praksi znači manje mogućnosti izbora za učenike grada Slatine i susjednih pet općina, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova RH. Upisno povjerenstvo naše škole u predviđenom je roku na planiranu Strukuru upisa dobilo suglasnost osnivača Vpž. 2 razreda opće gimnazije 40 učenika, 1 razred ekonomist 20 učenika, 1 razred tehničar za elektroniku 20 učenika i 1 razred agroturistički tehničar 20 učenika. Uvidom u obrazac Strukture za web-javne ustanove o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. uočili smo da nam je odobren upis samo jednog razreda opće gimnazije sa 28 učenika. Ukidanje jednog razreda opće gimnazije smatramo neprihvatljivim i molimo da nam se odobri planirana Struktura upisa odobrena od osnivača Vpž. Srednja škola Marka Marulića postiže izvrsne rezultate na županijskim i regionalnim natjecanjima, a na državnim natjecanjima u protekle četiri godine imamo plasirane učenike od 1. do 5. mjesta iz povijesti, matematike, zemljopisa, logike i rukometa. Protekle godine naša tri nastavnika bili su među 500 najboljih, a naša škola proglašena je za najinovativniju školu u RH te smo jedina srednja škola u našoj županiji koja je sudjelovala u eksperimentalnom programu Škola za život itd. Iskreno se nadamo prihvaćanju našeg inicijalnoj plana upisa učenika. S poštovanjem, Upisno Povjerenstvo Srednje škole Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
119 TEA ŠAFAR O D L U K U, V. Poštovani, Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk. god. 22/23 smatramo neprihvatljivom u dijelu Strukture upisa koji se odnosi na broj razrednih odjela prvih razreda opće gimnazije jer je vidljivo ukidanje jednog od planirana dva razredna odjela što u praksi znači manje mogućnosti izbora za učenike grada Slatine i susjednih pet općina, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova RH. Upisno povjerenstvo naše škole u predviđenom je roku na planiranu Strukuru upisa dobilo suglasnost osnivača Vpž. 2 razreda opće gimnazije 40 učenika, 1 razred ekonomist 20 učenika, 1 razred tehničar za elektroniku 20 učenika i 1 razred agroturistički tehničar 20 učenika. Uvidom u obrazac Strukture za web-javne ustanove o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole  u šk. god. 2022./2023. uočili smo da nam je odobren upis samo jednog razreda opće gimnazije sa 28 učenika. Ukidanje jednog razreda opće gimnazije smatramo neprihvatljivim i molimo da nam se odobri planirana Struktura upisa odobrena od osnivača Vpž. Srednja škola Marka Marulića postiže izvrsne rezultate na županijskim i regionalnim natjecanjima, a na državnim natjecanjima u protekle četiri godine imamo plasirane učenike od 1. do 5. mjesta  iz povijesti, matematike, zemljopisa, logike i rukometa. Protekle godine naša tri nastavnika bili su među 500 najboljih, a naša škola proglašena je za najinovativniju školu u RH te smo jedina srednja škola u našoj županiji koja je sudjelovala u eksperimentalnom programu Škola za život itd. Iskreno se nadamo prihvaćanju našeg inicijalnoj plana upisa učenika. S poštovanjem, Upisno Povjerenstvo Srednje škole Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
120 Tatjana Šoša O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa zbog ukidanja jednog razreda klasičara početnika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Naime, prema ovome Prijedlogu odluke, Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, u kojoj će u svibnju ove godine maturirati pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, umjesto da se odobri upis istoga broja razrednih odjela u prvome razredu, tj. pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača, ukida se jedan razredni odjel i odobrava se upis samo četiriju (4) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača. Više je razloga zbog kojih se ne bi trebalo smanjivati broj razrednih odjela klasičara početnika. Klasična gimnazija u Zagrebu je jedina javna gimnazija u našoj državi posvećena isključivo klasičnomu obrazovanju. Program klasične gimnazije najopsežniji je srednjoškolski program koji je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu dodatno obogaćen većim brojem fakultativnih predmeta i slobodnih aktivnosti koji se ili kombinacija kojih se može pohađati samo u toj školi. Budući da škola nema ni prijamni ispit ni bodovni prag, dostupna je većem broju učenika koji nemaju najveći broj bodova, no koji često imaju vrlo široke interese i razvijene mogućnosti u pojedinim predmetima. Škola je u zadnje tri godine popunila sve razredne odjele klasičara početnika u ljetnome upisnom roku te dio učenika koji su taj program htjeli upisati to, nažalost, nisu uspjeli. Osim toga ukupan broj učenika unazad 4 godine je u porastu. Ovako bogat i složen program nudi samo Klasična gimnazija u Zagrebu, a koji ne čine samo obvezni predmeti nego i mnogobrojni i raznovrsni fakultativni predmeti te slobodne aktivnosti. Takav program ne bi bio moguć bez kompetentnih, vrijednih i visokomotiviranih djelatnika, a ukidanjem jednog razreda klasičara početnika dio tih nastavnika bi u skoroj budućnost postao tehnološki višak. Zbog svega navedenog, ne slažem se s prijedlogom ukidanja jednoga razrednog odjela u tako vrijednome i u tako popularnome programu. Nadam se izmjeni tog prijedloga i upisivanju razrednih odjela kao do sada. S poštovanjem, Tatjana Šoša, prof. savjetnik, suradnica MZO na poslovima obrazovne reforme, voditeljica tima za Njemački jezik pri MZO za potrebe nastave na daljinu Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
121 Tatjana Šoša O D L U K U Poštovani, nikako se ne slažem s prijedlogom da se ukine odjel opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma i u gimnaziji Grubišno Polje. Značajno je više je argumenata za ostanak tih razrednih odjeljenja nego za ukidanje, a nabrojat ću samo nekoliko za Srednju školu Čazma: sva je nastava stručno zastupljena, škola je suvremeno opremljena, postojanje gimnazije u Čazmi omogućuje mladima iz Čazme i prigradskih naselja obrazovanje u mjestu stanovanja što znači manje troškove za njihove roditelje te kvalitetniji odnos djece i roditelja (jer su više zajedno), u školi svakom se učeniku možemo maksimalno posvetiti jer razredi nisu krcati…. Podsjećam na strateško planiranje naše vlade iz 2021. Prema priloženom dokumentu „Struktura za web – javne ustanove“ za Bjelovarsko-bilogorsku županiju za 2022./2023. planirana su 62 razredna odjeljenja od kojih je samo 8 gimnazijskih razreda što čini 12.9%. Navedeno je u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ (https://vlada.gov.hr/.../Plan%20oporavka%20i%20otpornosti...) koji je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40% (str. 859). Čak štoviše u istom se dokumentu upravo Bjelovarsko-bilogorska županija s udjelom od 18.74% (stanje iz srpnja 2021.) ističe kao primjer županije najmanjeg postotka učenika u gimnazijskim programima. Citiram: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 18,74%). (str. 857). I sada je baš u istoj toj ekonomski slabijoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potrebno "ugasiti" gimnazijski odjel u Čazmi (a i u Grubišnom Polju) čime se u BBŽ spuštamo još niže na 12.9% gimnazijalaca tako da u budućnosti budemo još slabije razvijeni jer će u konačnici manje naših učenika moći ići na fakultete. Ali to nije sve... Da podsjetim naše ministarstvo što im je činiti prema navedenom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.: „Na razini srednjoškolskog obrazovanja MZO će: - napraviti cjelovitu analizu srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa (3/2022.) - na temelju infrastrukturnih kapaciteta i demografskih kretanja donijeti kriterije dogradnje i rekonstrukcije postojećih, i izgradnju novih kapaciteta - povećanje broja gimnazijskih programa, te po istom utvrditi potrebu gradnje i dogradnje, odnosno adaptacije domova (12/2021.) - na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području (3/2022.)“ (str. 864) Je li ukidanje postojećih gimnazijskih razreda, uključujući i gimnaziju u Čazmi dio toga plana? Konkretno iz opisa projekta „C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ čiji je nositelj provedbe MZO sa str. 872 i 873 imam potrebu kopirati stavke Izazov i Provedba (pažljivo čitajte o kojim se financijama radi za prenamjenu ili izgradnju novih učionica za novih 9000 gimnazijalaca): „Izazov: Srednjoškolske gimnazijske programe, kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa tek oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članice EU-a od 52% (Eurostat). U svrhu ostvarenja strateškog cilja povećanja stope završnosti visokog obrazovanja, nužno je povećati broj gimnazijskih programa i obuhvat učenika na tim programima na 40% te smanjiti broj suficitarnih strukovnih programa. Provedba: Cilj svih navedenih reformi je produktivnost i kvaliteta radne snage te sposobnost prilagodbe brzim promjenama, što će ujedno biti ključna odrednica konkurentnosti, produktivnosti, ali i investicijske privlačnosti hrvatskog gospodarstva. Ovom investicijom financirat će se izgradnja, dogradnja i opremanje srednjih škola kako bi povećale obuhvat gimnazijskim programima, uključujući pripadajuću školsku sportsku infrastrukturu, u skladu s komplementarnim strukturnim reformama kroz unaprjeđenje normativnog i kurikularnog okvira. Procjena troška temelji se na povećanju obuhvata srednjoškolaca gimnazijskim programima za 9.000 učenika i izračunima Svjetske banke za konverziju postojećih učionica (375.000 kn po učionici), odnosno izgradnju novih učionica u novim školama (2.250.000 kn po učionici), za prosječnu veličinu razrednog odjela od 25 učenika. Okvirna je procjena da će 50% mjesta biti moguće dobiti prenamjenom postojećih učionica u kojima se izvode strukovni programi, dok će 50% mjesta biti potrebno izgraditi. Ostatak povećanja od 9.000 učenika kako bi se ostvario obuhvat od 40% planira se financirati iz drugih izvora. Detaljnija razrada troška bit će moguća nakon dovršetka analize infrastrukturnih kapaciteta škola koje izvode gimnazijske programe i slične programe koji imaju potencijal za prilagodbu u gimnazijski program, a koja će se izraditi na temelju analize za osnovne škole, u suradnji sa Svjetskom bankom. Nakon dovršetka analize, pripremit će se kriteriji za dogradnju/izgradnju te će se na temelju navedenih kriterija objaviti poziv županijama za sudjelovanjem u realizaciji infrastrukturnih projekata na njihovom području.“ I što reći na kraju: Srednja škola Čazma ima sve potrebne resurse (i 100% stručni kadar i suvremeno opremljen prostor u koji se kontinuirano ulaže) što znači za 0 kn sve potrebno što osigurava djelić provedbe projekta C3.1. R1-I3 povećanja broja gimnazijskih razreda u RH. A sada se želi taj isti razred ukinuti (zapravo i Čazmi i Grubišnom Polju u BBŽ). Zar je doista ukidanje gimnazijskog razreda u Čazmi i Grubišnom Polju ušteda, a gore se vidi kolika je procjena troškova konverzije postojećih ili izgradnje novih učionica za planiranih 9000 gimnazijalaca više nego do sada? Molim Vas da preispitate svoju odluku te da ne ukinete gimnazijske razrede u Čazmi i Grubišnom Polju. Tatjana Šoša, prof. savjetnik, suradnica MZO na poslovima obrazovne reforme, voditeljica tima za Njemački jezik pri MZO za potrebe nastave na daljinu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
122 Tatjana Kralj O D L U K U Poštovani, U potpunosti se slažem sa svime što je navedeno od strane ravnateljice, kolega i kolegica Srednje škole Dragutina Stražimira. Da se ne ponavljam, želim istaknuti potrebitost smjera agrotehničara u našoj školi. Zadnjih godina uložen je ogroman rad i financijska sredstva kako bi opremljenost za potrebe nastave pratile nove tehnologije, a time učenici stjecali znanja i vještine i s radošću mnogi koji odrastaju na zemlji povezivali sa stvarnim životnim radom te stjecali iskustva. Stanovništvo našega grada Sv. Ivana Zeline prepoznali su ekološku proizvodnju, hidroponski uzgoj rajčica te pitaju upravo za rajčicu koju su proizveli naši učenici. Djeca vrtićke dobi uče u suradnji sa školom o kompostiranju i ujedno o ekologiji, a da toga nisu ni svjesna. To se zove životno učenje od malih nogu. Ostali učenici naše škole kada probaju voćku, svježe ubranu iz školskog voćnjaka znaju da je iza toga trud, a onda zadovoljstvo učenika smjer agrotehničar. Ne mogu zaobići pretpostavku, što znači blizina škole mnogim učenicima naše škole u Zagrebačkoj, ali i susjednim županijama i kako bi utjecalo na njih i njihove obitelji ( vremenski i financijski) ako bi se smjer ukinuo. I još jedna, ne manje važna činjenica, da je SŠ Dragutina Stražimira miješana škola te se ostvaruje međusektorska suradnja. S poštovanjem, Tatjana Kralj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
123 Tatjana Kovče O D L U K U, XV. Poštovani, obzirom na komentare brojnih kolega koji iskazuju nezadovoljstvo ukidanjem dosta razreda i smjerova koji su već godinama upisivani, mislim da bi i natječaj trebalo objaviti prije 20. 6. jer će dio učenika možda ostati neugodno iznenađen jer neće moći upisati željeno zanimanje u predviđenoj školi. Srdačan pozdrav. Tatjana Kovče Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
124 Tatjana Kalaba O D L U K U Poštovani, djelatnica sam Srednje škole Čazma, radim na mjestu voditeljice računovodstva. Nikako ne mogu podržati prijedlog odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/23. jer se time ukida naš program opće gimnazije. Automatski se narušava struktura naše škole. Djeci se smanjuje mogućnost izbora željenog smjera, primorana su odlaziti u druge sredine, stvaraju se dodatni troškovi roditeljima. Dolazi do niza negativnih posljedica, da ne govorim o gubitku radnih mjesta kako u našem kolektivu, tako i u drugim školama. Obrazovanje bi trebalo biti prioritet, a ne opcija. Ovim putem Vas molim da razmotrite prijedlog odluke i da omogućite planiranu strukturu upisa u školama. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
125 Tatjana Antić Kivađ O D L U K U Poštovani, Kao stručna suradnica u Prvoj ekonomskoj školi, Zagreb, s radnim iskustvom u ovoj školi od preko trideset godina, izražavam svoje nezadovoljstvo i nezadovoljstvo ostalih kolega iz kolektiva zbog smanjena broja razrednih odjela prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škola u školskoj godini 2022./2023. Prva ekonomska škola neprekinuto radi već 138 godina i ponosni smo na njezinu dugogodišnju tradiciju obrazovanja mladih ekonomista. Marljivim radom učenika i nastavnika nastojimo opravdati ime koje nosimo sudjelujući u brojnim natjecanjima, susretima i projektima. Misija škole je omogućiti učenicima da, u pozitivnom školskom ozračju, stječu znanja i iskustva potrebna za uključivanje na tržište rada ali i za nastavak obrazovanja. Vizija Škole je kvalitetnom školom pripremiti mladog čovjeka za profesionalne i životne izazove. Učenici na državnoj maturi postižu rezultate zavidne rezultate. Ove godine upisano je 78% učenika na različita sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Njih čak 57% upisalo je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Učenici koji ne žele nastaviti svoje obrazovanje zapošljavaju se u svim sektorima gospodarstva, bankama, osiguravajućim kućama te državnim i javnim službama. Smatramo da ostvareni rezultati naših učenika nikako ne mogu opravdati ukidanje jednog razrednog odjela. Od 1991. godine upisujemo po deset razrednih odjela i ovo je prvi puta da nam se ukida jedan odjel što smatramo neopravdano. Osnivač Grad Zagreb također je odobrio deset razrednih odjela, odnosno 260 učenika. Zbog velikog interesa učenika svake godine na desetke učenika koji su željeli upisati našu školu su primorani upisati neku drugu školu ili drugo zanimanje. Smanjenjem broja učenika, odnosno broja razrednih odjela, dvadesetak učenika onemogućili bi da jednog dana kad završe svoje školovanje i krenu na tržište rada pomognu našoj zemlji da oporavi narušeno gospodarstvo. Tatjana Antić Kivađ, prof., izvrsna savjetnica predsjednica Školskog odbora PRVA EKONOMSKA ŠKOLA Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
126 TATJANA ANDRAKOVIĆ O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. moram izraziti osobno nezadovoljstvo i neslaganje. Naime, Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Valpovo nije predviđen 1 razred ekonomista koji je cijelo vrijeme od svog osnutka imala. Navest ću samo neke krucijalne od mnoštva razloga zašto se jedan ekonomski razred u sklopu Srednje škole Valpova nema razloga niti opravdanja ukinuti. Valpovačkoj Srednjoj školi gravitiraju učenici tri grada i to Donjeg Miholjca (koji nema ekonomski razred), Belišća (koji nema srednju školu) i Valpova plus djeca iz prigradskih naselja. Veliki broj tih učenika upisuje upravo ekonomski smjer. Razred ekonomskog smjera je uvijek bio popunjen na prvom upisnom roku. To su učenici iz Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca i područnih mjesta koji se bave sportom, glazbom, plesom i ostalim izvannastavnim aktivnostima, njihovim odlaskom iz ovih krajeva ove njihove aktivnosti bi nestale, time bi se još više ova mjesta pasivizirala i depopularizirala. Osim toga veliki broj naših učenika kasnije postaju uspješni studenti, samostalni poduzetnici i uzorni građani koji itekako baštine znanja i vještine koje su stekli u ovom području rada i zanimanja Naši učenici su ostvarivali zapažena mjesta na natjecanjima od osamostaljenja RH pa sve do danas. Veliki su rezultati zabilježeni na županijskim i državnim natjecanjima. Ekonomisti su se plasirali na državno natjecanje Worldskills Croatia u protekle dvije godine iz Poduzetništva, prodavači prošle godine iz predmeta Prodajne vještine. Slijed odličnih uspjeha na natjecanjima se nastavlja i ove godine iz predmeta Računovodstvo te ponovno prodavači iz Prodajnih vještina. Ja osobno i moji kolege nastavnici ekonomske skupine predmeta mnogo smo uložili u svoje obrazovanje i stručno usavršavanje, nas četvero nastavnika napredovalo je u zvanje profesor savjetnik. Nije manje bitna niti činjenica da smo kolege nastavnici ekonomskih predmeta i ja sudjelovali u provedbi eksperimentalnog programa za smjer ekonomist, komercijalist i prodavač. Srednja škola Valpovo je bila jedna od desetak škola u cijeloj RH koja je pristala na takav izazov. Naši su nastavnici sudjelovali u osmišljavanju i sastavljanju struktovnih kurikuluma za spomenuta zanimanja. Uz to sudjelovali smo i u recenziji strukovnih udžbenika za nove programe zanimanja ekonomist, komercijalist i prodavač. Jako mnogo smo doprinijeli razvoju strukovnog obrazovanja u RH, stoga smatram da se to treba uzeti u obzir, te da se jedan ekonomski razred u Srednjoj školi Valpovo ne može samo obrisati iz postojeće strukture. Postavljam pitanje: “Cijeni li se goodwill kao intelektualni kapital u našem obrazovnom sustavu? Znači li išta ljudski potencijal i ekspertiza koja je u našem slučaju uvijek bila u službi unaprijeđivanja strukovnog obrazovanja u RH? Ispada da smo sav trud i napor uložili nizašta. Ništa od svega navedenog nije uzeto u obzir prilikom “rezanja” ekonomskog razreda u našoj školi. Velika financijska sredstva smo uložili u infrastrukturu, imamo posebno uređene 4 informatičke učionice, od toga smo 2 posebno opremili za izvođenje nastave iz ekonomskih predmeta. Prvu za izvođenje nastave u sklopu predmeta vježbenička tvrtka koja učenike priprema za tržište rada, ali i za nastavak školovanja na veleučilištima i sveučilištima. Drugu za predmet računovodstvo koji se izvodi također na računalima uz primjenu specijaliziranog računovodstvenog programa Synesis. Što se tiče reformskih procesa sukladno NPOO, podsjećam da je u Srednjoj školi Valpovo već došlo do ukidanja 1 razreda iz sektora ekonomija i trgovina. U prethodnim godinama ukinut nam je 1 razred komercijalista iako je bilo veliko zanimanje učenika za ovaj smjer. Ukidanje i tog preostalog jednog ekonomskog razreda imao bi velike posljedice za gradove Valpovo, Belišće i okolna mjesta koja im gravitiraju sve do Donjeg Miholjca. Smatram da se sve ove činjenice moraju uzeti u obzir prilikom sastavljanja Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i ne može se samo kirurškim putem “rezati razred” bez sagledavanja realnih činjenica o razlozima njegove potrebe. Iz navedenih razloga i činjenica očekujem da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće Strukture promijeni i da se u Strukturi upisa upiše uz postojeća zanimanja Srednje škole Valpovo i jedan razred ekonomista 4.g. šifra programa 060724, broj razrednih odjela 1, broj učenika 20. S poštovanjem, mr.sc. Tatjana Andraković, profesor savjetnik i predsjednica aktiva ekonomske skupine predmeta, članovi aktiva ekonomske skupine predmeta Srednje škole Valpovo Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
127 TANJA ŠKRLEC O D L U K U Poštovani, donosim osvrt te izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Tehničku školu Daruvar gdje je ukinut upis za zanimanje Pomoćni soboslikar i ličilac TES - 5 učenika i smanjen broj učenika za upis za zanimanje Pomoćni kuhar i slastičar TES - s 10 učenika na 5 učenika. Tako je smanjen za jedan razredni odjel ukupan broj posebnih razrednih odjela u kojima se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju po posebnom programu uz individualizirane postupke iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Za našu školu, učenike, njihove roditelje i lokalnu zajednicu upis učenika za navedena pomoćna zanimanja (koja su prema prijedlogu Odluke ukinuta) od velike je važnosti. Upis učenika u pomoćna zanimanja predstavlja edukacijsko uključivanje i tako učenicima s teškoćama u razvoju osigurava pravo na odgoj i obrazovanje te omogućava srednjoškolsko obrazovanje. Svi naši upisani učenici za pomoćna zanimanja imaju Rješenje o primjerenom obliku školovanja te Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju izdanom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje što znači da ovi učenici nemaju mogućnost upisa nigdje drugdje. Posljednjih nekoliko godina kod većine učenika prisutne su višestruke teškoće u psihofizičkom razvoju što zahtjeva primjenu edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka u radu s učenicima. Sve je zahtjevnije i izazovnije raditi u posebnim razrednim odjelima (od pripreme za izvođenje nastave preko provedbe u razrednom odjelu do vrednovanja). U razrednom odjelu u kojem će prema Prijedlogu biti dva različita, "nesrodna" zanimanja i ukupno 10 učenika sve navedeno bit će nemoguće kvalitetno odraditi. Tijekom posljednje tri školske godine svake godine u našu je školu upisan po jedan razredni odjel manje tako da smo s 9 razrednih odjela šk. godine 2018./2019. u ovoj školskoj godini došli na 6 razrednih odjela, ovom dinamikom kroz sljedeće 3 godine izgubit ćemo još 3 razredna odjela. Zaključila bih da ovaj prijedlog Odluke o upisu diskriminira učenike s teškoćama u razvoju, podcjenjuje rad nastavnika koji s njima rade i dovodi u pitanje opravdanost postojanja njihovih radnih mjesta. Je li moguće da nakon 23 godine rada s učenicima s teškoćama u razvoju (15 godina u posebnoj ustanovi i 8 godina u redovnoj školi u posebnim razrednim odjelima) moram promišljati o tome da je zvanje koje sam stekla nepotrebno? Smatram opravdanim izraziti neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu i zatražiti da u konačnoj Odluci odobrite upis učenicima s teškoćama u razvoju u Tehničkoj školi Daruvar prema brojkama od prošle školske godine. I na kraju… Inkluzija znači: biti uključen, obuhvaćen, pripadati, biti s drugima. U okviru odgojno-obrazovnog sustava ona predstavlja uvažavanje i prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju kao ravnopravne sudionike toga sustava. Ovaj prijedlog Odluke o upisu čini upravo suprotno: ne uvažava ih i izostavlja. Vjerujem da ćete uvažiti navedene činjenice i pojašnjenja… S poštovanjem, Tanja Škrlec, prof. defektolog Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
128 Tanja Škrak O D L U K U, I. Poštovani, obraćam vam se sa zamolbom da ponovo razmotrite prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred Srednje škole Duga Resa za šk. god. 2022./2023. U tom prijedlogu se predlaže upis tri razredna odjela: opća gimnazija, modni tehničar, puškar/finomehaničar, a izostavili ste smjer medijski tehničar.Smjer medijski tehničar upisujemo od šk.god. 2018./2019. naizmjenice sa smjerom grafički dizajner,svake druge godine i jedina smo škola u Karlovačkoj županiji sa tim smjerovima. Interes za upis u navedeni smjer je velik,traži se mjesto više,a također se upisuje znatan broj učenika sa prilagodbom zbog odličnih materijalnih uvjeta i kvalitete samog programa.U svrhu što kvalitetnije realizacije nastave za potrebe smjera medijski tehničar uložena su velika sredstva za opremanje tri informatička kabineta, foto studija, školskog radija, fotoaparata, kamera, dronova i nabavu ostale specijalne opreme. Učenici smjera medijski tehničar aktivno surađuju sa karlovačkim RCK-a, Karlovačkom županijom, svim županijskim gradovima, poduzetničkim inkubatorom u Dugoj Resi, osnovnim i srednjim školama. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja učenici ovoga smjera uspješno se zapošljavaju u struci ili nastavljaju školovanje. U sklopu škole djeluje i dom učenika te je upis programa medijski tehničar iznimno važan za popunjavanje smještajnog kapaciteta doma. Ove godine smo podnijeli zahtjev za suglasnost za izvođenje novog programa modni tehničar koji je važan za doprinos lokalnom gospodarstvu i proširenju ponude same škole. Obzirom da se radi o novom programu još nismo sigurni koliki će biti interes za upis u isti te je kao takav nesiguran i može utjecati izrazito negativno na opstojnost škole i učeničkog doma. Obzirom da smo plan upisa radili u dogovoru i uz suglasnost osnivača Karlovačke županije na osnovu njihovih analiza i potreba, upisujući četiri razredna odjela ne prelazimo kvotu učenika koji završavaju osmi razred. Molim vas da uzmete u obzir sve navedeno i odobrite nam upis četiri razredna odjela(opća gimnazija, medijski tehničar, .modni tehničar i kombinaciju puškar/finomehaničar. S poštovanjem, ravnateljica Tanja Škrak,prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
129 Tanja Škrak O D L U K U Poštovani, ne slažemo se sa predloženom Strukturom upisa kojom nije planiran razredni odjel za učenike smjera Medijski tehničar(20 učenika) iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Karlovačke županije,a MZO potvrdilo.Smjer Medijski tehničar upisujemo naizmjenice sa smjerom Grafički dizajner svake druge godine.Također su uložena velika financijska sredstva u opremanje kabineta i nabavku opreme( 3 informatička kabineta,foto studio,školski radio,kamere,dronovi...) potrebne za kvalitetnu realizaciju nastave i kvalitetno osposobljavanje učenika za tržište rada ili nastavak školovanja.U to zanimanje upisujemo znatan broj učenika sa prilagodbama jer im odlični uvjeti osiguravaju lakšu i kvalitetniju provedbu nastave.Učenici po završetku ovog programa odmah pronalaze posao u struci,kao što znamo mediji su prisutni u svim strukturama gospodarstva.Obzirom da je za provedbu programa Modni tehničar potrebno veliko ulaganje u opremanje kabineta te dodatna zapošljavanja,molimo Vas da razmotrite prijedlog odluke o upisu te da odobrite upis Medijskog tehničara za kojega posjedujemo sve potrebne materijalne,tehničke i kadrovske uvjete. S poštovanjem, ravnateljica Srednje škole Duga Resa, Tanja Škrak,prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
130 TANJA PRHAL O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Tanja Prhal, mag. educ. math. et phys. nastavnica matematike u Gimnaziji Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
131 Tanja Maratović O D L U K U Poštovani, Ovim putem želim izraziti nezadovoljstvo Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Sl.Brod u školskoj godini 2022./2023. Ovim prijedlogom nije predviđen upis učenika u zanimanja: Ekološki tehničar, Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut i Šumarski tehničar koja su odobrena od osnivača, Brodsko-posavske županije. Smanjen je i broj razrednih odjela, što će ostaviti posljedice na školu i cjelokupnu zajednicu. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića škola je s dugogodišnjom tradicijom, od 2019. godine Škola mentor Regionalnim centrima komeptentnosti u strukovnom obrazovanju. Škola je to s kvalitetnom i modernom opremom za izvođenje nastavnog procesa, praktične nastave te proizvodnju. Škola je već dugi niz godina prepoznata i u europskim okvirima. Ostvaruje značajnu međunarodnu suradnju kroz rad nastavnika i učenika na projektima Erasmus +. Provođenjem međunarodnih natjecanja učenika u strukovnim vještinama ističe važnost razvoja strukovnog obrazovanja, međunarodne suradnje i poduzetničkog duha. Poljoprivreda i ruralni razvoj ključni su za rast gospodarstva, smanjenje siromaštva i zaustavljanje iseljavanja stanovništva. Nadam se da ćete nam odobriti planirani upis. S poštovanjem Tanja Maratović, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
132 Tanja Mamić O D L U K U Poštovani, molim da se u Prijedlog odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. uzme u obzir Suglasnost: KLASA: 602-03/22-06/00035; URBROJ: 533-05-22-0003 koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo Gimnaziji Bjelovar 24. veljače 2022. za formiranje dodatnog razrednog odjela opće gimnazije - odjel za sportaše. Zahtjev: KLASA: 602‐ 02/22‐01/01; URBROJ:2103‐ 47‐01‐22‐3 koji je Gimnazija Bjelovar uputila Ministarstvu znanosti i obrazovanja na temelju kojeg je izdana Suglasnost u skladu je s C3.1. Reformom obrazovnog sustava kojoj je jedan od ciljeva povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe kao iedna od komponenata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. S poštovanjem, Tanja Mamić, prof. v.d.ravnatelja Gimnazije Bjelovar Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja će zbog racionalizacije proračunskih sredstava u okviru postojeće strukture upisa u 2022./2023. godini odobriti Gimnaziji Bjelovar kombinirani razredni odjel opće gimnazije i opće gimnazija (odjel za sportaše) od 28 učenika u razrednom odjelu. Ako tijekom prijava učenika škola ostvari dovoljan broj učenika sportaša za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će prihvatiti predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
133 TAMARA PLEŠE O D L U K U Poštovani, kao nastavnica iz Rijeke koja svaki dan putuje na posao u Gorski kotar izražavam neslaganje s prijedlogom upisa u prve razrede za Srednju školu Delnice. Ja sam jedna od mnogih kolega iz Rijeke koja je posao pronašla u manjim školama u Gorskom kotaru. I zbog toga sam sretna i vjerujem da nisam jedina koja niti ne pomišlja (ponovno) tražiti posao u velikom gradu. Škole u manjim sredinama imaju dušu i predivno je raditi s učenicima kojima se možeš više posvetiti jer ih u razredu nije 20. I male škole ostvaruju velike uspjehe! I upravo zato nije u redu da se učenike potiče da daljnje školovanje nastavljaju u velikim gradovima umjesto u ruralnim sredinama iz kojih potječu. Stalno se govori kako na razne načine treba zaustaviti odlazak mladih ljudi iz sredina kao što je Gorski kotar, ali ovaj prijedlog to definitivno neće učiniti! Učenici bi u Delnicama i okolnim mjestima trebali imati mogućnost nastaviti svoje školovanje u Srednjoj školi Delnice i tamo ostati. Stoga treba zadržati smjer ekonomist i omogućiti otvaranje novog strukovnog smjera koji će omogućiti mladim ljudima iz Gorskog kotara da se tamo školuju, a onda i zaposle. Lijep pozdrav, Tamara Pleše Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
134 Tamara Brussich O D L U K U Sostengo pienamente la richiesta della SMSI Dante Alighieri di Pola nel ripristinare l’indirizzo di Commesso. Dajem punu podršku zahtjevu TSŠ - S. M. S. I. Dante Alighieri iz Pule da se u strukturi upisa vrati kombinirani smjer Prodavača, neophodno je da se omogući ponovno otvaranje kombiniranog smjera a sukladno zahtjevu Škole. Podršku dajem kao fizička osoba, prosvjetna radnica ali i u svojstvu predsjednice Zajednice Talijana Pula - Pola a obzirom da mi je bilo nemoguće prijaviti se u svojstvu Udruge koju zastupam te molim da se komentar uzme u obzir i u tom dijelu izuzetno važnom za Zajednicu Talijana u Puli koja podupire zahtjev Škole u cilju omogućavanja školovanja pripadnika Talijanske nacionalne zajednice. Con rispetto. S poštovanjem, Tamara Brussich, Predsjednica Zajednice Talijana Pula - Presidente della Comunita' degli italiani di Pola. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
135 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ-ROVIGNO O D L U K U Poštovani, izražavamo naše nezadovoljstvo zbog smanjenja broja razrednih odjela prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Uvidom u predloženi tekst Odluke o upisu u e-savjetovanju iznenađeni smo činjenicom da u strukturu odjeljenja naše Škole nije uvršten program za zanimanje Prodavač, unatoč tome što u aplikaciji NispŠ nije bilo povratne informacije o tome. Naš Plan upisa je potvrđen od strane Osnivača i bio je označen zelenom bojom potvrde Ministarstva. Učenici manjinskih škola ne mogu računati na veliki broj ponuđenih programa kao i njihovi vršnjaci u školama većinskog naroda, stoga su im već na početku mogućnosti izbora smanjene. Iz tog su razloga sve talijanske srednje škole, među kojima je i naša, oduvijek nastojale biti u što većoj mjeri polivalentne, odnosno upisnom su politikom nastojale ponuditi što veći broj i što kvalitetnije programe obrazovanja, što je zahtjevalo velike napore i mnogobrojne poteškoće u samom ustrojstvu i svakodnevnom organiziranju. Naš je prvi cilj i zadaća omogućiti tim učenicima nastavak školovanja na talijanskom jeziku uz udovoljenje njihovim potrebama za stjecanjem prvog zanimanja i nastavkom školovanja. Često postavljena pravila vezana za kriterije upisa, počevši od planiranja strukture programa, otežavaju ostvarenje naših zadaća. Naša Škola mora imati mogućnost neprekidno planirati kompletnu obrazovnu strukturu kako bismo osigurali najučinkovitiji upis u prve razrede, bez obzira na to što, kao što je u slučaju programa za zanimanje Prodavač, nije ostvaren neprekidan upis. Treba također naglasiti da planiranje programa ne iziskuje dodatne troškove jer Škola ima svu opremu i odgovarajući prostor za ispunjenje materijalnih uvjeta za izvođenje ovog programa. Uvrštenje zanimanja PRODAVAČ u naš Plan upisa od velike je važnosti za našu Školu jer je to jedini trogodišnji program u našoj obrazovnoj ponudi, a namijenjen je učenicima/cama koji žele što prije pristupiti tržištu rada. S obzirom da je to naš jedini trogodišnji program, nismo ga u mogućnosti kombinirati s drugim programima. Također, želimo skrenuti pažnju na činjenicu da iz analize Hrvatskog zavoda za zapošljavanje često proizlazi da zanimanje Prodavač nije deficitarno, međutim naši kontakti s rovinjskim trgovačkim lancima koji su u konstantnoj fazi porasta - govore suprotno. Također, često su na takvim radnim mjestima zaposlene osobe bez odgovarajuće stručne spreme. Uz sve navedeno, potrebno je istaknuti i činjenicu da se Rovinj-Rovigno, kao turistički grad, sve više razvija i da se turistička sezona, kao i potreba za kadrom ovog profila u tom razdoblju povećava. Nedavno otvaranje novih prodajnih centara također je utjecalo na našu odluku o uvrštenju programa PRODAVAČ u našu obrazovnu ponudu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju. Navedeni problem od vitalnog je značaja za opstanak i djelovanje naše Škole. Nadamo se pozitivnom rješenju, odnosno vraćanju zanimanja PRODAVAČ u naš Plan upisa. Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
136 TAJANA ŠARIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem želim izraziti svoje neslaganje sa predloženom Strukturom upisa gdje ste, nakon odobrenog prijedloga Osnivača, Obrtničkoj školi Osijek ukinuli cijeli razred frizera. Smatram nepoštenim i neprofesionalnim i način na koji je to odrađeno. A naravno, tu se veže i satnica većini nastavnika i smanjena mogućnost izbora učenicima za upis željenog zanimanja. Zanimanje frizer je jedno od zanimanja koje drži našu školu i već godinama svake godine upisujemo dva razreda frizera, sa učenicima ispod crte koji su također odabrali zanimanje frizer kao prioritet br.1. Svjesna sam mjera koje Ministarstvo provodi kako bi se u Hrvatskoj povećao broj učenika u gimnazijama i time broj visokoobrazovanih, ali smatram krajnje nesuvislim postepeno ukidati strukovna zanimanja. Tim više što se posljednih nekoliko godina radi na podizanju statusa strukovnih zanimanja i poticanjem učenika da upišu strukovne škole dajući im stipendije za deficitarna zanimanja, organizirajući natjecanje World Skills Croatia, itd.. Ovim putem predlažem da ostane struktura upisa kakva je i prvotno odobrena, i radi učenika, i radi nastavnika, i radi cjelokupne slike tržišta rada, kako bi i u Hrvatskoj imali visokokvalitetne radnike. Hvala i lijep pozdrav, Tajana Šarić, mag.soc.ped. Obrtnička škola Osijek Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
137 Tajana Kunjko O D L U K U Poštovani, moje ime je Tajana Kunjko. Radim kao nastavnica povijesti u Srednjoj školi Dragutin Stražimir u Svetom Ivanu Zelini. Željela bih Vas potaknuti da razmislite o prijedlogu ukidanja smjera agrotehničar u našoj školi. Ovo zanimanje poticaj je i prilika mladima u Zagrebačkoj županiji da imaju mogućnost stjecanja kvaltetnog obrazovanja na području suvremene poljoprivrede. Hrvatska kao zemlja koja nastoji krenuti putem stvaranja što manje ovisnosti o uvozu hrane trebale bi itekako razmišljati da ovakva zanimanja pružaju mogućnost da to i možda jednom postane hrvatska stvarnost. Brojni naši učenici nakon završavanja ovog smjera otvaraju svoje OPG-ove ili nastavljaju daljnje obrazovanje upravo na putu ostvarenja cilja da Republika Hrvatska krene u korak s iskorištavanjem prirodnih resursa koji joj dani. Omogućite zelinskom kraju i čitavoj Zagrebačkoj županiji da djeca s ovog područja i dalje imaju mogućnost u svojoj okolici kvalitetno se obazovati u smjeru agrotehničar i tako svima nama dati mogućnost da Republika Hrvatska bude zemlja koja ne tjera mlade iz ruralnih krajeva nego im pruža mogućnost da u svome kraju stvaraju bolju Hrvatsku za sve nas. U nastavku prilažem i tekst s kojim se u potpunosti slažem koji je za Srednju školu Dragutina Stražimira iz Svetog Ivana Zeline napisala ravnateljica Martina Zerec. “Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. “ S poštovanjem, Tajana Kunjko, prof. povijesti i sociologije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
138 ŠTEFICA ČANIĆ O D L U K U, II. Poštovani, Kao djelatnik Srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda iskazujem veliko nezadovoljstvo i neslaganje s predloženom Strukturom za web javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod nije predviđen upis 10 učenika u smjer ŠUMARSKI TEHNIČAR u kombinaciji s tehničarem zaštite prirode, 20 učenika u smjeru ekološki tehničar i 10 učenika smjer poljoprivredni tehničar fitofarmaceut u kombinaciji s agroturističkim tehničarom. Svi smjerovi su planirani u aplikaciji Upisa i odobrio ih je osnivač Brodsko-posavska županija. Osim učenika naše Brodsko-posavske županije učenici iz još dvije županije gravitiraju Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića te su smjer šumarski tehničar već tradicionalno i kontinuirano upisivali od samostalnosti Republike Hrvatske. To su Požeško - slavonska županija i područje Đakovštine (Osječko - baranjska županija) koje taj smjer nemaju u svojim školama. Šumarski tehničar temeljno je zanimanje u području šumarstva, ali i tradicijsko zanimanje područja zbog visokog udjela šumskog fonda u ukupnoj površini županija (33,3 % Brodsko- posavska, 45,26 % Požeško- slavonska). Učenici koji upisuju ovo zanimanje dolaze iz ruralnog područja a veći dio je ujedno i područje od posebne državne skrbi pa obrazovanje u ovom zanimanju ima značajnu ulogu u opstanku stanovništva na tom području. Naša škola godinama je izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremljenost kabineta i praktikuma sukladno propisanom kurikulumu i pedagoškom standardu s ciljem kvalitetne nastave učenicima. Kao dobro opremljena škola za to zanimanje 2021. godine bili smo domaćini na Worldskills Croatia natjecanju ali i Alpe -Adria šumarskim olimpijadama. Kvalitetu svoga rada potvrđujemo na brojnim natjecanjima i s ponosom ističemo zapažene rezultate u disciplini šumarstvo na natjecanju Worldskills Croatia, 2019. godine 2. mjesto, a 2021. osvojeno 1 mjesto. Naši nastavnici imaju dugogodišnji radni staž (neki i preko 30 godina) i mnogo su uložili u svoje obrazovanje i stručno usavršavanje te redovito aktivno sudjeluju na izradi strateških dokumenata za strukovno obrazovanje. S obzirom da je riječ o učenicima koji dolaze iz ruralnih području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i promjene uvrstite u Odluku o upisu. S poštovanjem Štefica Čanić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
139 Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split O D L U K U Poštovani, ovim putem kao Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split želimo iskazati izrazito nezadovoljstvo i neslaganje s prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, prema navedenom prijedlogu našoj školi je smanjen broj razreda za smjer ekonomist sa 6 na 5, a povećan broj učenika u razredu s 24 na 26. Smatramo da bi s navedenim promjenama došlo do smanjenja kvalitete izvođenja nastave, gubitka radnih mjesta i stvaranja tehnoloških viškova te negativnog ozračja u radu škole. Naša škola je tradicionalno upisivala učenike u 6 razreda smjer ekonomist jer u nju, osim učenika iz splitskih osnovnih škola, gravitiraju i učenici s obližnjih otoka (Brač, Šolta), susjednih gradova i općina (Solin, Kaštela, Podstrana, Dugi Rat i Omiš) te općina Klis i Dugopolje iz splitskog zaleđa. S obzirom na ovaj gusto naseljen prostor smatramo da je 6 razreda smjera ekonomist optimalan broj. Našu školu pohađaju i učenici s teškoćama od kojih neki imaju pomoćnike u nastavi pa bi povećanje broja učenika u takvim razredima negativno utjecalo na kvalitetu izvođenja nastave. Učenici naše škole nakon srednjoškolskog obrazovanja u velikom broju nastavljaju školovanje na različitim fakultetima, a najčešći izbor im je Ekonomski fakultet u Splitu (prošle godine 66) s kojim škola ima kvalitetnu i dugotrajnu suradnju. Na tržištu rada naši učenici su prepoznati kao kvalitetni radnici u različitim područjima, npr. turizam, računovodstvo, financije, bankarstvo I slična zanimanja. Smatramo da učenici naše škole smjer ekonomist stječu odlične temelje i za daljnje školovanje što pokazuje statistika prolaznosti na državnoj maturi (97% iz Hrvatskog jezika, 94% iz Engleskog jezika i 94% iz Matematike). Smjer ekonomist je tradicionalno poželjan izbor među mladim sportašima tako da bi smanjenjem broja razreda neki od njih mogli biti uskraćeni za željeni izbor zanimanja. S obzirom da je broj učenika po razrednom odjelu u našoj školi iznad prosjeka Republike Hrvatske, smatramo da nema razloga za povećanjem njihovog broja u razrednom odjelu uz istovremeno smanjenje broja razrednih odjela. U nadi da će naši argumenti biti prihvaćeni srdačno Vas pozdravljamo Školski odbor Ekonomske i upravne škole Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
140 Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju O D L U K U Poštovani, došlo je do pogreške u strukturi upisa za Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb. Uvidom u istu vidjeli smo da je našom greškom unesena kriva šifra, a samim time i krivo zanimanje. Pogrešna šifra je: 212133 i 3g. zanimanje grafičar pripreme, a trebala je biti šifra: 210204 za 4g. zanimanje grafički tehničar pripreme. Ovim putem molimo da uvažite zamolbu i izvršite zamjenu u strukturi upisa u Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb. Ravnatelj ŠGDMP Dubravko Deželić, dipl.ing.graf.teh Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
141 Šime Iglić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Kao djelatnik i bivši učenik Ekonomsko - birotehničke i trgovačke škole u Zadru, smjer Ekonomist, smatram da je smanjenje upisne kvote ovog smjera žalosno. Smanjenjem upisne kvote velik broj učenika ostaje zakinut za kvalitetno obrazovanje koje im ova škole može pružiti. Kao jedan od polaznika ove škole mogu reći da mi je ista pružila kvalitetno obrazovanje bez kojeg ne bi mogao završiti faks koji sam završio (PMF Split), gdje sam bio ravnopravan kolegama koji su završili gimnaziju, a sve to zahvaljujući naučenom u ovoj školi i završetku smjera kojem želite smanjiti upisnu kvotu.. Srdačan pozdrav, Šime Iglić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
142 SVJETLANA KELEMOVIĆ-MOSTARKIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem upućujem prigovor na : Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u šk.god. 2022./2023. za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod kojoj se ovom odlukom ne upisuju tri zanimanja : Fitofarmaceut, Šumarski tehničar i Ekološki tehničar. Kao dugogodišnji djelatnik Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, sa 28 godina radnog staža i aktivnog sudjelovanja u izgradnji i realizaciji napretka ove, već godinama, vrlo poznate i cijenjene škole u regiji, državi i šire, smatram i imam potrebu izraziti neslaganje ovim prijedlogom. Navedena zanimanja imaju dugogodišnju tradiciju i reputaciju i tražena su i perspektivna u našoj regiji te su značajna pretpostavka napretka i održivog razvoja naše regije. Donošenje ove odluke će za posljedicu imati zbunjenost i ne snalaženje roditelja i učenika koji svoju budućnost vide upravo u ovim područjima. Naša škola je godinama predvodnik napretka i razvoja u svim područjima svoga djelovanja a sada joj je više nego ikada potrebna podrška svih državnih tijela jer se spletom nepovoljnih okolnosti, koje su svima poznate, dogodilo veliko iseljavanje zadnjih 5 godina što je doprinijelo manjem broju učenika na upisu u sve srednje škole na našem području. Spomenute okolnosti su izvan domene djelovanja naše škole i zato nam je potrebna pomoć i podrška, kao i ostalim srednjim školama, u prevladavanju ovakvog stanja ali ne na takav način da se bez prethodnog dogovora ukidaju navedena zanimanja već su potrebna zajednička konstruktivna rješenja koja će doprinijeti daljnjem razvoju naše škole i cijele regije pa i države u cjelini, Bez poljoprivrednih i šumarskih zanimanja kao i zanimanja iz ekologije, ne vidim napredak već stagnaciju sa nesagledivim posljedicama u budućnosti. Svjetlana Kelemović-Mostarkić prof. savjetnik Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
143 SVJETLANA KASUNIĆ O D L U K U Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu: Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika u prve razrede Drvodjeljske i strojarske škole, Rijeka u školskoj godini 2022./2023., primijetili smo da u ponuđenim programima nema zanimanja - stolar (JMO), koji smo planirali i prijavili kao i prijašnjih godina. Pitamo se što se dogodilo?! Jesmo li pogriješili pri unosu ili je do aplikacije. Naime, za našu Primorsko – goransku županiju, Školu kao i Obrtničku komoru, izuzetno je bitno da nam zanimanje stolar (JMO) stoji u ponuđenim programima Škole s obzirom da smo jedina škola na području Županije koja ima taj upisni program, a tradicija bavljenja preradom i obradom drva uvelike postoji, kao i potreba na tržištu rada za istim. Škola je planirala upisati 10 učenika za zanimanje stolar (JMO), a Županije je suglasna s planom. Za ostvarivanje sati praktične nastave, naukovanja kod poslodavaca postoji dovoljan broj licenciranih radionica o čemu Škola zajedno s Obrtničkom komorom PGŽ-a vodi brigu. Iz svih gore navedenih razloga, molimo da nam se odobri planirani upis učenika u program Stolar (JMO). Srdačan pozdrav, Drvodjeljska i strojarska škola, Rijeka Svjetlana Kasunić, dipl. ing., nastavnica strukovnih predmeta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
144 svjetlana horvatinović malčić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s ukidanjem zanimanja ekonomist i upravni referent u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir jer je naša škola središnjica srednjoškolskog obrazovanja za cijelo područje Baranje. Razloga za iseljavanje i bez mogućnosti izbora željenoga zanimanja ima i previše. Još kad se tome pribroji i ukidanje spomenutih zanimanja, mislim da će učenici zajedno sa svojim obiteljima, a posebice mladi još više odlaziti iz Baranje. Nije nam baš jasan ni način na koji smo saznali za ukidanje dvaju usmjerenja odjednom bez mogućnosti izbora. Znači, naši će učenici koji i inače nisu iz materijalno stabilnih obitelji, morati putovati za Osijek, plaćati prijevoz i smještaj. Iako se posljednjih godina broj učenika je smanjio, ipak ih ima kontinuirano dovoljno da sa svojim mentorima ostvaruju zapažene rezultate na državnim i čak na međunarodnim natjecanjima i smotrama. Ponekad i desetak učenika učini više , nego dvadeset. Hvala. S. H. Malčić-predsjednica Školskog odbora Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
145 Sveučilište u Slavonskom Brodu O D L U K U Poštovani, mišljenja smo da je vertikalna prohodnost kroz obrazovni sustav važna njegova komponenta. Sveučilište u Slavonskom Brodu izvodi studije i iz biotehničkog područja, Bilinogojstvo te Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj, a od iduće akad. god. kreće i sveučilišni preddiplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode. S obzirom da na navedene studije znatan broj studenata dolazi iz Srednje škole Matija Antun Reljković iz Slavonskog Broda, neupisivanje učenika u razrede za zanimanja Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar imat će negativne, dugoročne posljedice na upis studenata na studije iz područja biotehničkih znanosti. Iz navedenih razloga Sveučilište u Slavonskom Brodu podržava nastojanja da se učenici upisuju i za navedena zanimanja. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević prorektor za projekte i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
146 SVETLANA MIŠIĆ O D L U K U Poštovani! Želim iznijeti svoj stav u vezi prijedloga upisa učenika u prvi razred Srednje strukovne škole Marko Babić iz Vukovara s kojim se ne slažem iz više razloga: U nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ukinuto je čak 5 smjerova : hotelijersko- turistički komercijalist, fitofarmaceut, konobar, slastičar, mesar. Većina ovih zanimanja su deficitarna, posebice zanimanje mesar koje je traženo na ovome području. Lokalni obrt za proizvodnju, konzerviranje i preradu mesa „Bođirković“ u nedostatku kvalificiranog kadra ove struke zapošljava ljude iz Nepala. Navedeni obrtnik posjeduje licencu. Svi završeni učenici su zaposleni u lokalnim obrtima. U nastavi na hrvatskoj jeziku i latiničnom pismu zanimanje nutricionist je isto ugašeno, iako je prošle školske godine upisno pet učenika. U prošloj školskoj godini bilo je upisanih učenika ( osim u smjer slastičar ), smatram da zakidamo učenike koji žele upisati navedena zanimanja. Osim toga javiti će se i problem tehnoloških višaka nastavnika koji izvode nastavu u navedenim zanimanjima. Nadalje, u svim drugim srednjim školama na području grada Vukovara poštovan je paritet kod upisa učenika između nastave na hrvatskom i srpskom jeziku tj. prijedlozi upisa su ujednačeni što nije slučaj i u našoj školi i to ne samo u ovoj školskoj godini nego i u prethodnim godinama. U nadi da ćete izvršiti korekciju predloženog plana za upise srdačno vas pozdravljam! S poštovanjem, Svetlana Mišić, dipl. ing. nastavnik stručnih predmeta Prihvaćen Zhvaljujemo na sudjelovanju.
147 Suzana Pušić O D L U K U, III. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Postojanje odjela opće gimnazije iznimno je važno za školu, ali i za grad koji je brojem stanovnika mali, a nadam se da nitko ne želi da postane još manji. Ja svakodnevno putujem u Čazmu tridesetak kilometara i ne bih voljela da se to događa učenicima koji bi željeli biti čazmanski gimnazijalci. Ukidanjem ovog razrednog odjela tjerate mlade ljude u veće gradove, a njihovim roditeljima stvarate veće troškove. Moraju putovati autobusom, linija je sve manje, a onda je i vrijeme koje mogu provesti sa svojim obiteljima sve kraće, a i vremena za učenje je manje. Zašto ih tjerati iz njihovog mjesta i ostavljati praznom prekrasnu školsku zgradu, punu svjetla i cvijeća i uvijek čistu (mogu o tome suditi jer sam u jednom trenutku radila u četiri različite škole i ova je čazmanska doista bila najljepša). Ako ovo zvuči subjektivno, možemo posegnuti i za iznimno važnim dokumentima koji govore protiv ukidanja našeg gimnazijskog razreda. Konvencija o pravima djeteta jamči jednako pravo na obrazovanje svoj djeci, a i prema našem Ustavu obrazovanje treba biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Imali li čazmanski gimnazijalac iste uvjete kao i npr. bjelovarski, ako mu gimnaziju u Čazmi ukinu? Ako pak netko smatra da je ovo previše uopćeno, možemo posegnuti za Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kojim se predviđa povećanje gimnazijskih odjela na 40 %, jer smo sada među državama s najnižim udjelom učenika koji se školuju po gimnazijskom programu. Ovo je pak nespojivo, ne može se nešto povećavati, ako se smanjuje! U Srednjoj školi Čazma imamo sve, prekrasan prostor, dobru tehničku opremljenost, stručno zastupljenu nastavu, još nam samo trebate ostaviti učenike! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
148 Suzana Bingulac Beretin O D L U K U Poštovani, upisno povjerenstvo Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru je u predviđenom roku unijela planiranu strukturu upisa za školsku 2022./2023. godinu, a koju je odobrila Vukovarsko-srijemska županija kao Osnivač te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web - javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke i upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022./2023. godini, primijetili smo da u ponuđenim programima Srednje strukovne škole Marko Babić nema zanimanja poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) i tehničar nutricionist (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu). Školske 2021./2022. godine u zanimanje poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut, nakon tri godine nezainteresiranosti učenika za upis u navedeno zanimanje, upisali smo 5 učenika. Zbog povećanja broja učenika osmih razreda na području Vukovarsko - srijemske županije, i ove školske godine smo planirali upis u ovo zanimanje u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Zanimanje fitofarmaceut upisuju učenici iz okolnih sela grada Vukovara kao što su Pačetin, Vera, Bobota, i čiji roditelji imaju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Zbog ulaganja značajnih financijskih sredstava iz Europskih i drugih fondova u razvoj gospodarstva, poljoprivrede i malog poduzetništva otvara se potreba za ovakvim profilom zanimanja. Također, praktična nastava zanimanja fitofarmaceut se odvija u školi jer škola ima oko 19.500 m2 školskog dvorišta na kojem su posađene razne biljke, stabla i voćke, a planirana je i buduća sadnja jer jedna od vizija škole je poticanje ekologije i održivog razvoja. Iz navedenih razloga molimo da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće planirane strukture upisa promijeni i da se Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić omogući upis u četverogodišnje zanimanje poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (080504 - MS). Nakon nekoliko godina, školske 2021./2022. godine u strukturi upisa smo omogućili upis u zanimanje tehničar nutricinist. Upisano je 5 učenika. Tehničar nutricionist je novo i atraktivno četverogodišnje zanimanje u Vukovarsko - srijemskoj županiji kojim se omogućuje učenicima nastavak obrazovanja na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima te drugim visokim i višim školama. Zbog povećanja broja učenika osmih razreda u Vukovarsko - srijemskoj županiji, vjerujemo da će se za školsku 2022./2023. godinu povećati i interes učenika za upis u ovo zanimanje. Također, škola ima restoran i kuhinju koji posluju na obrtni način i u kojima učenici strukovnih zanimanja izvode praktičnu nastavu. Zanimanje tehničar nutricionist je potrebno u našoj školi kako bismo poticali učenike na zdravu prehranu. Iz navedenih razloga molimo da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće planirane strukture upisa promijeni i da se Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić omogući upis u zanimanje tehničar nutricionist u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (090304). S poštovanjem, Suzana Bingulac Beretin, mag.educ.math.et.inf., zamjenik Ravnatelja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
149 Sunčica Sabljak O D L U K U Poštovani, ne slažem se u vezi prijedloga da se u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana upisuje kombinirani razred jezične i opće gimnazije zbog razlika u programima. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
150 SUNČICA BAJIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavamo neslaganje Požeško-slavonske županije s prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. te predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove i to za Obrtničku školu, Požega i Poljoprivredno-prehrambenu školu, Požega, čiji smo osnivači. Naime, u Obrtničkoj školi Požega, ukidanjem zanimanja tesar Slavonija je ostala bez mogućnosti dobiti tako tražene i deficitarne majstore. Naime, ukupno u Republici Hrvatskoj ima, prema Prijedlogu 34 upisna mjesta za to zanimanje, a prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od prosinca 2021. godine (str. 27.-29.) upravo je obrazovni program tesar onaj u kojem treba povećati broj upisanih učenika i za područje gradova Požega, Pleternica, Kutjevo, Lipik i Pakrac te općina Brestovac, Jakšić, Čaglin, Kaptol i Velika. Svjesni smo činjenice da ih teško upisujemo, na prošlim upisima su bila dva učenika kojima je to bio prvi prioritet, a zanimanje je ukinuto. Nakon što su raspoređeni u druge škole javili su se s upitom zašto nisu mogli upisati program na Obrtničkoj školi Požega? Svjesni potreba tržišta rada i poslodavaca stavili smo ih i ove godine u plan kako bismo učenicima i tržištu rada dali šansu da dođe do tako traženih majstora. Smatramo da zbog aktualnosti zanimanja, posebno potreba tržišta rada treba ostaviti to zanimanje prema planu u kombinaciji sa stolarom. Napominjemo da ove godine školovanje završava 6 tesara. Ukidanjem tesara i povećanjem broja učenika u kombiniranim razrednim odjelima gubimo jedan razredni odjel što će prouzrokovati i problem viška zaposlenika općih obrazovnih predmeta. Nadalje, sukladno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-03/22-06/00004, URBROJ: 533-05-22-0001 od 18. siječnja 2022. godine naziva Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023., Požeško-slavonska županija kao osnivač je imala u vidu uspostavu i razvoj regionalnih centara kompetentnosti, konkretno projekt RCK Panonika čiji je nositelj Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega (područje poljoprivrede). Kroz navedeni projekt će se adaptirati postojeća zgrada škole i izgraditi nova, nabaviti specijalizirana poljoprivredna oprema te opremiti praktikumi. Isto tako, u sklopu projektnih aktivnosti, priprema se novo zanimanje te se moderniziraju postojeći programi i uvodi obrazovanje odraslih, uspostavlja se program pametne poljoprivrede te provodi edukacija nastavnika. Sve aktivnosti imaju za cilj modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Škola u svom posjedu ima gotovo 120 ha vlastite proizvodne površine, voćnjak i vinograd te pekarski praktikum što omogućuje učenicima učenje temeljeno na radu, odnosno stečena teoretska znanja primijeniti na praktičnim. Nadalje, razvijena suradnja s Veleučilištem u Požegi što učenicima omogućava vertikalnu prohodnost sustavom obrazovanja, a školi stručno-znanstvenu i tehničku pomoć i savjetovanje. Sve navedeno u skladu je i u duhu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade RH od srpnja 2021. godine. Smanjivanjem broja razrednih odjela, odnosno učenika u programima agrotehničar i prehrambeni tehničar u Poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega, smatramo da se narušava provedba i opstojnost projekta RCK Panonika, a ne vodi se računa niti o činjenici da je Slavonija, odnosno Požeška kotlina poljoprivredni kraj kojemu je potrebna kvalificirana radna snaga. Slijedom navedenog, uvažavajući i okolnost da u šk. g. 2022./2023. bilježimo i povećan broj djece koji završavaju osme razrede osnovne škole, molimo razmatranje navedenih primjedbi te uvažavanje istih. S poštovanjem, Sunčica Bajić, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Prijedlog za Obrtničku školu Požega je prihvaćen.
151 Sunčana Medved O D L U K U Poštovani, kao članica Upisnog povjerenstva Glazbene škole u Varaždinu želim se očitovati na vaš prijedlog strukture upisa učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. Ne slažem se s ovim prijedlogom upisa učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja Glazbene škole u Varaždinu, smanjenjem upisne kvote s 32 na 26 učenika, odnosno umanjenjem za 1 razredni odjel. Koliko je vidljivo iz svega predloženog i komentara u nastavku drastično je smanjen broj učenika u srednjim školama općenito, kao i u glazbenim i umjetničkim školama, prvenstveno u pripremnim razredima, odnosno eliminirali ste jedan cijeli razredni odjel Glazbene škole u Varaždinu. Interes učenika za našu školu je velik, a to pokazuje i činjenica da upisujemo učenike iz minimalno deset županija Republike Hrvatske, uključujući i učenike iz zemalja Europske Unije. Prepoznati smo od strane učenika, roditelja i sveopće javnosti, a svake godine osvajamo nebrojeno nagrada na međunarodnim natjecanjima. Uključeni smo u mnogobrojne projekte na državnoj i međunarodnoj razini te surađujemo sa školama i akademijama iz inozemstva. Škola nudi širok spektar glazbenih zanimanja i neprestano nove glazbeno-obrazovne sadržaje. Sa Županijom i Ministarstvom već dvadeset godina organiziramo Glazbene Svečanosti hrvatske mladeži. Od 1999. ugošćujemo Gitarsku državnu smotru, od 2006. Državnu pijanističku smotru, 2010. smo bili domaćin Svjetskog kongresa harmonikaša CIA Coupe Mondiale, a od 2015. smo domaćin audicije za pjevačko natjecanje Belvedere za jugoistočnu Europu. Od 2015. sami organiziramo dva velika međunarodna natjecanja – pijanističko Memorijal Jurica Murai i Murai Grand Prix te puhačko Varaždin Woodwind&Brass. Zbog postignutih rezultata i široke ponude, uz učenike iz županija koje nam tradicionalno gravitiraju – Međimurska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska – Glazbena škola u Varaždinu sve više privlači učenike iz udaljenijih županija – Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Splitsko – dalmatinske, Istarske i dr. – neprestano povećavajući broj upisanih učenika, uključujući i učenike iz zemalja EU. Ove posljedice ne tiču se samo naših učenika, nego i naših nastavnika koji izvrsno odrađuju svoj posao, postižu izvanredne rezultate, a vašom se odlukom koči i život i napredak naših nastavnika koji su svoj život posvetili odgoju i obrazovanju učenika, kao i potencijalnim učenicima koje direktno onemogućujete u stjecanju umjetničkog, odnosno glazbenog obrazovanja. Iskreno se nadam razumijevanju za probleme glazbene škole i vraćanju početno dogovorene kvote u našu strukturu upisa. S poštovanjem, Sunčana Medved Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Također, analizom upisa učenika utvrđeno je da u Školi nije ostavren upis učenika u navedene programe obrazovanja prema odobrenom planu Škole i osnivača u proteklih sedam godina. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
152 Strukovna škola Gospić O D L U K U Poštovani, prema prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukovnoj školi Gospić uskraćen je upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist. Za navedeni obrazovni program suglasnost je dala Ličko-senjska županija, kao osnivač, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Grad Gospić kao i cjelokupna Ličko-senjska županija svoje strategije razvoja temelje na turizmu gdje sve više do izražaja dolazi kontinentalni turizam kroz svoje različite selektivne oblike. Navedenim ukidanjem učenici bi bili uskraćeni za mogućnost upisa obrazovnog programa koji ima značajan potencijal za naše područje. Također, ukidanjem navedenog ukida se mogućnost vertikalne prohodnosti za učenike sektora Turizam i ugostiteljstvo koji završavaju trogodišnje obrazovne programe konobar i kuhar, a koje su im omogućene prema Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije. Ukoliko bi došlo do ukidanja obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist, osim smanjenja ponude učenicima, dolazi i do pojave tehnoloških viškova što je osobito problematično budući da je riječ o visokoobrazovanim djelatnicima koji će na našem području teško pronaći novo zaposlenje, a isto tako, ukoliko im dođe do smanjenja satnice, nije realno očekivati da će isti putovati u Ličko-senjsku županiju kako bi popunili satnicu, već će istu potražiti u susjednim, razvijenijim županijama, čime dolazi do potencijalnog narušavanja kvalitete obrazovanja. Također, svima nam je poznato da je vrlo teško naći stručne nastavnike. Problemi gospodarskog razvoja Ličko-senjske županije su kompleksni, a pojavom tehnoloških viškova u školama i smanjenjem mogućnosti upisa učenika ne bismo doprinijeli razvoju iste. Svaka restrikcija u Ličko – senjskoj županiji dodatno otežava kvalitetu života u ovim prostorima. Ukidanjem razrednog odjela smanjuje se mogućnost za učenike, gube se radna mjesta te se odstupa od razvojnih strategija našeg područja. Ličko-senjska županija proteže se na području od 5.350 km² te na tom području djeluje svega 5 srednjih škola, od čega su 4 polivalentne. Sva područja u kojima se nalaze srednje škole Ličko-senjske županije prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/2019) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, stekla su status brdsko-planinskog područja. Isto tako, Državni pedagoški standard (63/2008) čl. 44 st.1 navodi sljedeće: „Škole s otežanim uvjetima rada jesu: škole na otocima, u brdsko-planinskim i slabo prometno povezanim područjima te škole na područjima od posebne državne skrbi prve skupine“ i čl. 44 st. 3 „Broj učenika po razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u srednjoj školi na otoku ili u drugom slabo prometno povezanom prostoru može biti manji od broja predviđenog ovim Standardom za škole na ostalim područjima“ Stoga, s obzirom na izrazito nepovoljne demografske trendove u Ličko-senjskoj županiji, geografsku disperziranost i izoliranost gradova međusobno, molimo da dozvolite veći broj razrednih odjela ukoliko za istima bude postojao interes. Odnosno, predlažemo da se razredni odjeli spajaju ili ukidaju nakon upisa kako bismo našim učenicima mogli ponuditi što veći izbor zanimanja. Ravnateljica Strukovne škole Gospić Barbara Tomljenović Jurković, univ.spec.oec. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
153 STO-AL d.o.o. O D L U K U Kao tvrtka na području Primorsko Goranske županije koja se bavi proizvodnjom unutarnjih sobnih vrata od drva, te imamo na praksi 4 učenika viših razreda Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka zanimanja STOLAR ovim putem izražavamo nezadovoljstvo nemogućnosti upisa djece u 1. razrede za izrazito deficitno zanimanje. Iskustvom znamo koliko je teško čak i nemoguće naći kvalificiranog radnika za radno mjesto u proizvodnji. Vašom odlukom neizravno utječete na budućnost firmi koje se bave proizvodnjom proizvoda od drva jer im onemogućavate kvalificiranu radnu snagu te djeca koja se žele školovati za stolare birati će drugu školu ne svojom nego Vašom voljom. MOLIMO VAS DA JOŠ JEDNOM RAZMISLITE O VAŠOJ ODLUCI I U NJU UKLJUČITE I NAS KOJIMA SU STOLARI POTREBITI. STO-AL d.o.o. Čavle Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
154 STJEPAN RADIĆ O D L U K U Poštovani, kao djelatnik i član Upisnog povjerenstva Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci ne mogu se složiti s prijedlogom strukture upisa u prvi razred srednje škole u narednoj školskoj godini. Osim što je planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Vukovarsko-srijemske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja postoji još mnogo razloga zbog čega smatram da je pogreška ukidanje jednog razreda smjera ekonomist, čime bi, umjesto dosadašnja četiri razreda upisivali tri razreda ekonomista. Unazad pet godina već smo kao škola izgubili razred prodavača i upravnih referenata te sada upisujemo po jedan razred za navedene smjerove. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca u Vinkovcima jedna je od središnjih obrazovnih ustanova grada ali i Županije s obzirom na svoju veličinu i gravitacijsko područje koje ima u županiji. Škola smo koja promiče inkluzivnost te upisujemo svake godine značajn broj učenika s teškoćama (učenici s najvećim teškoćama su u posebnom razrednom odjelu). Većinu učenika u našoj školi čine učenici iz ruralnih sredina i to iz svih dijelova Vukovarsko-srijemske županije, nerijetko se događa da nam dolaze brojni učenici tijekom nastavne godine zbog toga što se nisu pronašli i već upisanim školama. Sudjelujemo u brojnim projektima, projektima mobilnosti ali i surađujemo s brojnim pranim društvima i nositeljima gospodarstva našeg Grada. Broj učenika se uvijek poveća tijekom nastavne godine a u dosta razreda imamo i učenika s posebnim potrebama koji također određuju upisnu kvotu u razredu. Svake godine imamo više prijavljenih učenika za smjer Ekonomist nego što smo u natječaju tražili te je određeni broj učenika primoran potražiti mjesto u nekoj drugoj školi. S obzirom kako nam je odobrena struktura od 4 razreda s 88 učenika (22 učenika po razredu) ne vidim razlog smanjenja odjela s 4 na 3 i to sa 78 učenika jer bi se kvaliteta nastavnog procesa narušila (26 učenika u razredu što je na gornjoj granici pedagoškog standarda) a s obzirom da imamo određeni broj učenika koji nam dolazi tijekom nastavne godine jasno je da ih nećemo moći primiti te udovoljiti njihovim željama. Činjenica je i da našu školu upisuju brojni učenici čiji roditelji već imaju obiteljska poduzeća pa svoja stečena znanja primjenjuju u svojim obiteljskim poduzećima a ujedno se i velikim dijelom odlučuju za nastavak obrazovanja te upisuju uistinu široku lepezu sveučilišta i visokih učilišta u Hrvatskoj. Naravno, o problemu tehnološkog viška nastavnog kadra bespredmetno je i govoriti te vjerujem da vam nije interes ljude koji su se obrazovali te se i dalje obrazuju, napreduju u svom zvanju i svakodnevno pružaju sve od sebe za obrazovanje mladih generacija poslati u ropotarnicu povijesti te ih proglasiti tehnološkim viškom pogotovo dok se upisne kvote na svim sveučilištima povećavaju i/ili ostaju iste. Stoga vas molim da uvažite ove argumente te prihvatite prijedlog strukture upisa vidljiv u sustavu Upisi.hr koji je odobrio naš osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Stjepan Radić, mag.hist. et mag.educ.geog. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
155 STJEPAN MANDIĆ O D L U K U Poštovani, obraćam Vam se kako bih izrazio svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o smanjivanju broja upisnih mjesta za zanimanje konobar u Industrijskoj-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a povećanje upisnih mjesta u Gimnaziji u Novoj Gradišci. Prema potrebama tržišta rada u Brodsko - posavskoj županiji najpotrebnija zanimanja su ugostiteljska zanimanja, stoga ne vidim svrhu smanjivanja upisnih mjesta za zanimanje konobar, a povećavanje upisa Gimnaziji u Novoj Gradišci. Molim vas da izmijenite prijedlog za upis te da odobrite 20 mjesta smjeru konobar u Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradišci, a isto tako smanjite upisna mjesta u Gimnaziji na 60 mjesta kako je i bilo do sada. S poštovanjem, Stjepan Mandić Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
156 Stjepan Latić O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar, te smanjenje broja razrednih odjela sa 7 na 6. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko -posavske županije. Nema mi smisla povećavati pedagoški standard u županijama u kojima se smanjuje broj stanovnika, time ćemo samo dobiti desetak zaposlenika koji su tehnološki višak i ubrzati proces iseljavanja. S poštovanjem, Stjepan Latić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
157 Stjepan Latić O D L U K U, II. Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića nije predviđen upis učenika u zanimanja: Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, Ekološki tehničar i Šumarski tehničar, te smanjenje broja razrednih odjela sa 7 na 6. Svi navedeni smjerovi odobreni su od strane osnivača Brodsko -posavske županije. Nema mi smisla povećavati pedagoški standard u županijama u kojima se smanjuje broj stanovnika, time ćemo samo dobiti desetak zaposlenika koji su tehnološki višak i ubrzati proces iseljavanja. S poštovanjem, Stjepan Latić Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
158 STJEPAN DUVNJAK O D L U K U Obrtnička škola Bjelovar i Obrtnička komora Bjelovar planirale su upisati 24 učenika u zanimanje automehaničar, a Županija je suglasna s planom. Napominjem da za ostvarivanje fonda sati praktične nastave postoji dovoljan broj slobodnih naučničkih mjesta u licenciranim radionicama. Osim navedenog, postoji i veliki interes učenika. Molim Vas da nam odobrite planirani upis učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
159 STJEPAN DUVNJAK O D L U K U Kao djelatnik Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. S obzirom da je riječ o području posebne državne skrbi i programu s dugogodišnjom tradicijom u našoj školi molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Stjepan Duvnjak, mag.soc. et mag.educ.soc. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
160 Stela Rotim O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Budući da je Srednja škola Ilok dobro opremljena za održavanje tog smjera, da se nastava u njoj pohađa u jednoj smjeni i da su učenici koji pohađaju taj smjer uspješni u svojoj struci, a da broj učenika u razrednom odjelu u manjim i izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij, predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. S poštovanjem, Stela Rotim, profesor u Srednjoj školi Ilok Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
161 STEFAN TEOFILOVIĆ O D L U K U Poštovani! Izražavam neslaganje s prijedlogom upisa u prvi razred Srednje strukovne škole Marko Babić Vukovar, prvenstveno u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, ali i djelom u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Kao zaposleniku ove škole, nije mi jasno zašto, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, nisu predloženi smjerovi – konobar, mesar, turističko-hotelijerski komercijalist, fitofarmaceut – u kojima su se prethodnih godina učenici upisivali. Pitam se krši li se ovim prijedlogom pravo na obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine. Također, izražavam zabrinutost za dobar dio svojih kolega koji predaju ovim smjerovima i koji bi mogli ostati, djelomično ili potpuno, bez satnice. Osim ovoga, nije mi jasno ni zašto nije predloženo zanimanje tehničar nutricionist u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, zanimanje koje je prošle godine upisano prvi put. U nadi da će doći do promjene, srdačno vas pozdravljam. Stefan Teofilović, mag.psych. Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
162 Stana Lukić O D L U K U Poštovani, izražavam neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023 prema kojem se Tehničkoj školi Daruvar smanjuje planirana upisna kvota za učenike s teškoćama u posebnim razrednim odjelima za 50 %: - ukidanjem zanimanja pomoćni soboslikar i ličilac TES - 5 učenika, te smanjenjem broja učenika za upis za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar TES - s 10 učenika na 5 učenika i na kraju ukidanjem jednog razrednog odjela. Što znači, prema danom prijedlogu upisa u jednom razrednom odjelu od 10 učenika bilo bi spojeno zanimanje pomoćni kuhari i slastičar, te zanimanje pomoćni stolar – dva nesrodna zanimanja. Zašto ne? - analizom upisa unazad 10 godina, broj upisanih učenika je bio veći od 10 - odaziv učenika u zanimanje pomoćni kuhar i slastičar je veći od 5 učenika - smanjenje mogućnost upisa u zanimanje pomoćni kuhar i slastičar za djevojke (odaziv do sada je bio 25 do 50 % za mušku populaciju) - ako se učenik ne može obrazovati za kuhara po prilagođenom programu uz individualizirane postupke nastavlja obrazovanje po posebnom programu uz dodatnu dokumentaciju (Rješenje o primjerenom obliku školovanja i Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje) što je često slučaj u praksi u Daruvaru (zbog blizine škole – Ekonomska i turistička škola Daruvar), a što u protivnom neće biti izvedivo - u prošloj turističkoj sezoni nedostajalo je 20 000 radnika pa na tragu tih pokazatelja nisu jasni modeli upisne politike koju provodi Ministarstvo Na Vama je da omogućite ovoj djeci da sama ostvare svoju budućnost i aktualiziraju sebe kao osobe ili da im Vi sada ovakvim odlukama uskratite put u životu. Stana Lukić, dipl.ing.,univ.spec.eocoing. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
163 Srpsko narodno vijeće O D L U K U, XVIII. Poštovani, Srpsko narodno vijeće u potpunosti podržava komentar Zajedničko vijeća općina i još jednom, kako bismo naglasili važnost strukovnoga obrazovanja, posebno u sredinama koje su ekonomski manje podržane, i važnost podrške ranjivim grupama djece, ovdje djece u obrazovanju na manjinskim jezicima i pismima, iznosimo da: Kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina, moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
164 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta O D L U K U Poštovani, SKD ''Prosvjeta'' kao kulturno obrazovna organizacija srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske izražava nezadovoljstvo i zabrinutost za predloženi plan upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. te time ne podržavamo Prijedlog Odluke upisa učenika I. razreda srednje škole u šk. godini 2022./2022. Predlažemo i zahtijevamo da se ista Odluka preispita i izmjeni u interesu pripadnika nacionalnih manjina. SKD ''Prosvjeta'' je organizacija koja prati, podržava i jednim dijelom koordinira aktivnosti ustanova, udruga građana i tijela lokalne uprave i samouprave osnovanih u cilju razvoja srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Razvoj školstva i ustanova kompletne obrazovne vertikale na jeziku i pismu nacionalnih manjina je za SKD ''Prosvjeta'' područje od posebne važnosti. SKD ''Prosvjeta'' ne može podržati ''administrativno'' prisiljavanje roditelja da upisuju svoju djecu u nastavu modelu B umjesto u modelu A. Pravo je pripadnika svih nacionalnih manjina da za svoju djecu biraju model nastave koji žele a na školi je da organizira odgojno obrazovni proces. Pravo pripadnika nacionalnih manjina ozakonjeno je na temelju Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina a detaljnije je razrađeno u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00 I 55/00) čiji članci 3. i 4. istog zakona određuju da se školska ustanova kao i razredni odjel za pripadnike nacionalnih manjina mogu osnovati i za manji broj učenika od broja utvrđenog zakonom u slučaju osnivanja školskih ustanova kao i ustrojavanja razrednih odjela. Dogovor, i dosadašnju praksu, koji je ranije postignut za Vukovarske srednje škole treba i dalje dosljedno poštovati a suština je da se ista zanimanja koja su planirana u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu budu planirana i u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Iz toga razloga pohvaljujemo i podržavamo prijedlog ravnatelja/direktora Srednje strukovne škole Marko Babić, napisan u javnom savjetovanju, da se u Odluku o upisu vrati zanimanje poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) a isto očekujemo i za druga Prijedlogom Odluke ''ukinuta'' zanimanja da se vrate u Odluku kako se nebi unaprijed pripadnicima srpske zajednice u Vukovarsko-srijemskoj županiji onemogućio odabir željenog zanimanja koja su do sada bila u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić. SKD Prosvjeta ne može podržati prijedlog Odluke u kojoj stoji kako bi se nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu od šk. godine 2022./2023. ukinulo 5 zanimanja: hotelijersko-turistički komercijalist, fitofarmaceut, konobar, slastičar, mesar. Većina navedenih zanimanja su deficitarna, posebice zanimanje mesar koje je traženo u Slavoniji. Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u svoj plan programe za koje imaju iskazan interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari + ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Njihov prijedlog podržala je i Vukovarsko-srijemska županija te potvrdila prijedlog strukture upisa, što u SKD ''Prosvjeta'' smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti argumenata za izmjenu Odluke o upisu učenika tj. prihvaćanje prijedloga škole te da im se odobri zatraženo povećanje broja razrednih odjela a nikako ne smanjivanje. Obnova školskih zgrada i Učeničkog doma trebalo bi opravdati većom ponudom a nikako umanjivanjem ''šansi'' za upis u željeno zanimanje pogotovo ako je zanimanje deficitarno ili omogućuje samozapošljavanje. Također tražimo odobravanje tj. vraćanje zanimanja ekonomist u Srednjoj školi Dalj jer imaju podršku osnivača, Osječko-baranjske županije i Općine Erdut. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. S poštovanjem, Mirko Marković, prof. Izvršni sekretar za obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
165 Srpski demokratski forum O D L U K U Poštovani, kao predstavnici pripadnika nacionalnih manjina moramo izraziti svoju zabrinutost i neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.. Bazirat ćemo se na primjer Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru, u kojoj se nastava osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odvija i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno model A. Škola je predložila ukidanje zanimanja konobar, slastičar, mesar i turističko-hotelijerski komercijalist u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Opravdanje za ovakav nerazuman čin u vukovarskoj srednjoj školi pokušava se pronaći u navodnoj nezainteresiranosti učenika za upis u ova zanimanja te škola kaže kako se upisom jednog učenika u bilo koji smjer, narušavaju vizija škole i kvaliteta strukovnog obrazovanja. S jedne strane nam nedostaje preko 30.000 radnika ovih ili srodnih zanimanja, a s druge strane onemogućavamo obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje novih mladih radnika čime bismo bar u određenoj mjeri smanjili priliv strane radne snage i zadovoljili potrebe tržišta rada. Situacija je slična i u nekim drugim srednjim školama u kojima su osnivači predložili ukidanje pojedinih zanimanja u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (Srednja škola Dalj, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar). O pravu nacionalnih manjina na obrazovanje na svom jeziku i pismu govore brojni pozitivni propisi, ali što je važno i međunarodni dokumenti koji obvezuju Republiku Hrvatsku i po svojoj su pravnoj snazi iznad zakona koje donese Republika Hrvatska, pri čemu centralno mjesto zauzimaju Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima Vijeća Europe. Također, o manjinskom obrazovanju govori Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Njime je u čl. 11. st. 3. propisano da se školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu osnivati i što je još važnije odgoj i obrazovanje provoditi za manji broj učenika od onog koji je propisan za školske ustanove s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Isto je rečeno i u čl. 4. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji kaže da se razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Model prema kojem će se djeca obrazovati, A, B ili C, biraju isključivo roditelji, a ne županije ili gradovi kao osnivači škola na nekom području. Manjina je po definiciji manje zastupljena pa se tako automatski očekuje i manji broj djece u razredima. Upravo zbog toga što se radi o manjini, Državni pedagoški standard predviđa da se broj učenika u razrednim odjelima u nastavi na manjinskim jezicima i pismima može organizirati i s manjim brojem učenika nego u dominantnoj nastavi. Bez obzira na razinu interesa, usporedni program na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu treba postojati kao mogućnost otvorena roditeljima i djeci u manjinskom kontekstu. Prilikom izrade Prijedloga Odluke očigledno su zaboravljene ili još gore zanemarene i odluke pojedinih krovnih tijela. Ustavni sud Republike Hrvatske je o sličnoj stvari već odlučivao krajem 1999. godine kad je, među ostalim, ukinuo Naputak ministarstva koji je bio na ovom tragu. Rečeno je kako je očigledno da bi organiziranje nastave prema spornom Naputku ministarstva koji zahtjeva najmanje 10 učenika za odjele za pripadnike nacionalnih manjina dovelo praktično ne samo do ograničavanja, već do potpune uskrate prava pripadnicima manjine. Danas, nekih 22 godine kasnije ministarstvo prihvaćanje prijedloga strukture upisa kakav je u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske pravda potrebom racionalizacije, odnosno optimizacije. Međutim, i o tome je Ustavni sud rekao ponešto te 1999. godine. Citat: „Neosporna nužnost racionalizacije nameće jedino to da se, u slučajevima kada je to neizbježno i po pedagoško-didaktičkim kriterijima moguće, razredi spajaju, odnosno formiraju kombinirana razredna odjeljenja. Čak i takvi razredi, prema jednom od pribavljenih podataka, u pojedinim slučajevima imaju ukupno manje od 10 učenika.“ Dakle, ni riječi o „zabrani“ formiranja manjinskog odjela za jednog učenika, eventualno se predlaže spajanje razreda. Dakle, ravnatelji nemaju ovlasti da sami djecu grupiraju u razrede. Nacionalne manjine nemaju ograničen broj učenika prilikom formiranja razreda – već i jedan upisan učenik je dovoljan za izvođenje nastave po nekom od manjinskih modela. Zbog svega navedenog, protivimo se Prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u predloženom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
166 Srednja škola Zvane Črnje Rovinj O D L U K U, I. Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila je u plan četiri programa za koja imamo interes učenika i potrebe Grada, ali i šire okolice, a to su opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo što nam je u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole bilo i potvrđeno od strane Osnivača i MZO-a. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobrena su nam 3 razredna odjela: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za računalstvo. U strukovni kurikulum tehničar za računalstvo svake godine upisujemo 70-80% učenika s područja izvan grada Rovinja-Rovigno odnosno iz Poreča, Pazina, Vrsara, Pule, Vodnjana, Žminja, Kanfanara i drugih mjesta jer smo jedina škola na ovom području Istarske županije koja provodi ovaj program. Interes za upis u ovaj strukovni kurikulum je velik što dokazuju i podatci da se upisna kvota popuni drugi dan nakon otvaranja prijava te da na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote. Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji se upisuju u ovaj program te se ljestvica u zadnjih nekoliko godina podigla sa 46 bodova na prošlogodišnjih 64. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu 2 razreda tehničara za računalstvo te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Obzirom na porast broja učenika u Županiji i našem Gradu te prepoznatljivosti kvalitete rada naše Škole u cijeloj Istarskoj županiji i ove godine očekujemo jako velik interes učenika za upisom u 1. razred tehničara za računalstvo. Slijedom svega navedenoga ovim Vas putem molim da nam uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju odobrite upis u dva razredna odjela tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Školski odbor Škole Ingrid Sau, prof. - ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
167 Srednja škola Zvane Črnje Rovinj O D L U K U Poštovani, Srednja škola Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila je u plan četiri programa za koja imamo interes učenika i potrebe Grada, ali i šire okolice, a to su opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija, ekonomist i tehničar za računalstvo što nam je u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole bilo i potvrđeno od strane Osnivača i MZO-a. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobrena su nam 3 razredna odjela: opća gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za računalstvo. U strukovni kurikulum tehničar za računalstvo svake godine upisujemo 70-80% učenika s područja izvan grada Rovinja-Rovigno odnosno iz Poreča, Pazina, Vrsara, Pule, Vodnjana, Žminja, Kanfanara i drugih mjesta jer smo jedina škola na ovom području Istarske županije koja provodi ovaj program. Interes za upis u ovaj strukovni kurikulum je velik što dokazuju i podatci da se upisna kvota popuni drugi dan nakon otvaranja prijava te da na listi čekanja bude još sedamdesetak učenika izvan upisne kvote. Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji se upisuju u ovaj program te se ljestvica u zadnjih nekoliko godina podigla sa 46 bodova na prošlogodišnjih 64. Škola ima i kadrovske i materijalne uvjete za provedbu 2 razreda tehničara za računalstvo te nisu potrebna nikakva dodatna zapošljavanja niti dodatna opremanja. Obzirom na porast broja učenika u Županiji i našem Gradu te prepoznatljivosti kvalitete rada naše Škole u cijeloj Istarskoj županiji i ove godine očekujemo jako velik interes učenika za upisom u 1. razred tehničara za računalstvo. Slijedom svega navedenoga ovim Vas putem molim da nam uz opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju odobrite upis u dva razredna odjela tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Školski odbor Škole Ingrid Sau, prof. - ravnateljica Prihvaćen Zahvaljujemo na suradnji.
168 Srednja škola Valpovo O D L U K U Poštovani, Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. moramo izraziti veliko nezadovoljstvo i neslaganje. Naime, Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Valpovo nije predviđen 1 razred ekonomista koji je cijelo vrijeme od svog osnutka uvijek imala. Ekonomska škola u Valpovu je škola s dugom tradicijom. U okviru Zanatsko trgovačke škole postoji od 1928. godine, a baš kao Ekonomska škola traje od 1959. godine. Tri velika grada gravitiraju Srednjoj školi Valpovo u smislu interesa za zanimanje ekonomist: Donji Miholjac (njihova srednja škola nema to zanimanje) , Belišće (grad koji uopće nema srednju školu) i sam grad Valpovo te mnogo prigradskih mjesta i općina. S ponosom ističemo da je naša škola godinama izdvajala znatna financijska sredstva za što bolju opremeljenost kabineta i praktikuma sukladno propisanom Kurikulumu i Pedagoškom standardu s ciljem da bi našim učenicima nastava bila što kvalitetnija. U sklopu naše škole imamo i posebno uređene 4 informatičke učionice, od toga 2 predviđene za ekonomske predmete. Prvu za izvođenje nastave u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka koja učenike priprema za tržište rada, ali i za nastavak školovanja na veleučilištima i sveučilištima. Drugu za predmet Računovodstvo koji se izvodi također na računalima uz primjenu specijaliziranog računovodstvenog programa Synesis. S ponosom možemo reći da su upravo nastavnici ekonomske skupine predmeta bili među malobrojnim školama u Republici Hrvatskoj koje su provodile više godišnji eksperimentalni program za zanimanje ekonomist, komercijalist i prodavač. Naši nastavnici ekonomske skupine predmeta su mnogo uložili u svoje obrazovanje i stručno usavršavanje. Tako njih četvero (4) nastavnika napreduje u zvanje profesor savjetnik. Veliki su rezultati zabilježeni i na županijskim i državnim natjecanjima naših učenika od osamostaljenja RH pa do danas. Ekonomisti su se plasirali na državno natjecanje Worldskills Croatia u protekle dvije godine iz Poduzetništva, prodavači prošle godine iz predmeta Prodajne vještine. Slijed odličnih uspjeha na natjecanjima se nastavlja i ove godine iz predmeta Računovodstvo te ponovno prodavači iz Prodajnih vještina. Što se tiče reformskih procesa sukladno NPOO, možemo slobodno reći da je ova škola svoj obol reformama dala i bitno smanjila broj upisnih mjesta iz strukovnih zanimanja. Podsjećamo da nam nije odobreno u prethodnim godinama 1 razreda fitofarmaceuta, 1 razred komercijalista i prošle godine čak 1 razred gimnazije. Mišljenja smo da ova sredina ne zaslužuje takav odnos, posebice u ovo vrijeme odlaska mladih iz naših krajeva. Navedene činjenice bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom donošenja Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Samo ukidanje razreda po sistemu “rezanja razreda” bez da se snimi situacija po pojedinim školama i uđe u problematiku potreba i želja učenika, gradova i općina nije dobra. Veliki je broj zainteresiranih učenika za zanimanje ekonomist u našoj školi. Upis ekonomista u našu srednju školu je dugogodišnja tradicija i to je zanimanje na koje roditelji, učenici i lokalna javnost redovito očekuje i podržava. To su učenici iz područja Donjeg Miholjca i okolnih mjesta kojima je Osijek predaleko. Ujedno su to učenici iz Belišća, Valpova i područnih mjesta koji se bave sportom, glazbom, plesom i ostalim izvannastavnim aktivnostima, njihovim odlaskom iz ovih krajeva ove njihove aktivnosti bi nestale, još bi se više ova mjesta pasivizirala i depopularizirala. Zbog nagle gospodarske revitalizacije ovih mjesta i ulaganja značajnih financijskih sredstva iz Europskih i drugih fondova u razvoj gospodarstva i malog poduzetništva otvara se velika potreba upravo za ovakvim profilom zanimanja. Osim toga veliki broj naših učenika kasnije postaju uspješni studenti, samostalni poduzetnici i uzorni građani koji itekako baštine znanja i vještine koje su stekli u ovom području rada i zanimanja. Iz navedenih razloga i činjenica očekujemo da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće Strukture promjeni i da se u Srednjoj školi Valpovo i da se u Strukturi upisa upiše uz postojeća zanimanja i jedan razred ekonomista 4.g. šifra programa 060724, broj razrednih odjela 1, broj učenika 20. S poštovanjem, Predsjednik i članovi upisnog povjerenstvo Srednja škole Valpovo, članovi aktiva ekonomske skupine predmeta Srednje škole Valpovo Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
169 Srednja škola Valpovo O D L U K U Poštovani, Srednja škola Valpovo je na vrijeme, u predviđenom roku, upisala u aplikaciju Plan upisa učenika za šk.god. 2022./23., a kojega je odobrio Osnivač (Osječko-baranjska županija) te MZO. Kako do navedenog roka za planiranje upisa nismo dobili pisano Rješenje kojim se odobrava Srednjoj školi Valpovo uvođenje novih zanimanja te odobrena zanimanja nisu bila upisana u aplikaciji, predložili smo zanimanja koje smo upisali za tekuću šk.godinu 2021./22. Nakon odslušanog webinara koji je bio tematski vezan za unos podataka u novu aplikaciju, rečeno je da će škole moći zamijeniti zanimanja nakon dostave Rješenja. Po primitku Rješenja (9.ožujka 2022.), a nakon konzultacija sa Osnivačem i MZO, nismo bili u mogućnosti zamijeniti zanimanja, jer su se pojavile poteškoće u radu s novom aplikacijom. Cijelo smo vrijeme bili u kontaktu sa predstavnicima Carneta i MZO, ali se problem u aplikaciji nije mogao riješiti do planiranog roka. Stoga vam molimo, a zbog navedenih objektivnih razloga, promjenu Strukture upisa za Srednju školu Valpovo, za slijedeće: - umjesto zanimanja STROJOBRAVAR upisati zanimanje INDUSTRIJSKI MEHANIČAR (012103). - zamijeniti zanimanje TOKAR sa zanimanjem ELEKTROMEHANIČAR (041203). Broj učenika i razreda u kombinaciji ostao bi kako je predloženo. Isto tako bih vas zamolila da nam vratite jedan razred ekonomista kojega smo oduvijek upisivali, a učenici iskazivali interes za upis. Osobito kao razlog navodim sudjelovanje naših nastavnika u provedbi eksperimentalnog programa za sva tri zanimanja od 2010./2011. pa do usvajanja kao redovan program. Radi se o zanimanjima: Ekonomist, komercijalist i prodavač. Tijekom provedbe eksperimentalnog programa nastavnici su sudjelovali u niz radionica i aktivnosti pod vodstvom gđe.Elisabette Fortunato. Također su naši nastavnici sudjelovali u izradi i recenziji udžbenika za spomenuta strukovna zanimanja te u izradi strukovnog kurikuluma. Neprocijenjiv je bio njihov entuzijazam i doprinos razvoju strukovnih kurikuluma. Saznavši da nam se ukida razred ekonomista izazvalo je prije svega razočaranje, jer je uloženo jako puno truda i zalaganja. U međuvremenu su nastavnici napredovali u zvanje, tako da u aktivu ekonomista imamo: 2 savjetnika i 2 mentora, a redovito smo pozivani na državna natjecanja iz računovodstva i/ili, komercijalnih poslova i/ili prodajnih vještina. Navodim da se upravo pripremamo za ovogodišnje državno natjecanje WorldSkills Croatia 2022. u disciplinama - računovodstvo i prodajne vještine. Mišljenja smo da smo dali veliki doprinos reformama strukovnog obrazovanja iz sektora Ekonomije i trgovine. U prilog ovoj činjenici možemo spomenuti da je interes i zanimanje EKONOMIST još uvijek veliko te smatramo da će i ove godine biti razred popunjan, kao i prošlih. Stoga, nadamo se da će te uzeti u obzir za razmatranje o dozvoli upisa sve navedene činjenice i time opravdati zasluge naših nastavnika. Razumijemo potrebu MZO za provođenjem reformi u sklopu NPOO-a i svjesni smo činjenice da se promjene moraju provoditi, ali smatramo da bi se trebalo pojedinačno sagledati plan smanjivanja odjela i razreda po školama te uzeti u prilog jake argumente i činjenice o zadržavanju pojedinih razreda i zanimanja, osobito gdje ima interesa za upis učenika. Stoga vam molimo da još jednom preispitate vašu odluku o ukidanju razreda zanimanja EKONOMIST. Unaprijed zahvaljujem, Predsjednica Upisnog povjerenstva SŠ Valpovo, Svjetlana Kalpić, dipl.ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
170 Srednja škola Otočac O D L U K U Poštovani, Upisno povjerenstvo Srednje škole Otočac u predviđenom je roku unijelo planiranu strukturu upisa za školsku 2022./2023. godinu, a koju je odobrila i Ličko-senjska županija kao Osnivač. Prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove o planiranju upisa učenika a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., ostali smo iznenađeni kako podaci za našu školu nisu oni isti koje smo unijeli u aplikaciju za upise, naime ukinut nam je odjel za zanimanje POSLOVNI TAJNIK s čim nikako nismo suglasni. Naime, naša škola je polivalentan centar sa nekoliko programa i zanimanja koji su važni za zadržavanje mladih ljudi u gradu Otočcu, ali i u Lici općenito. Mislim da Vam ne moram posebno isticati kakva je demografska situacija kod nas, pa je ukidanje bilo čega vrlo pogubno za naš grad. Grad Otočac pripada 1. skupini jedinica lokalne samouprave koje ostvaruju status brdsko-planinskog područja i 2. skupini područja od posebne državne skrbi, pa nam je do sada bilo dozvoljeno upisati i manje razrede, upravo zbog želje da se ova područja osnaže i da što manje djece i mladih odlazi iz ove sredine. Istina je da imamo manji broj učenika u razredu, ali jedino tako možemo sačuvati škole i zadržati mlade da ne odlaze iz ove sredine. Prošle godine smo od MZO-a dobili dopuštenje za upisivanje 1. razreda zanimanja POSLOVNI TAJNIK, a sada nam isto to Ministarstvo ne dozvoljava upis. Što se promijenilo u godinu dana? Također, nejasno je zašto MZO već drugu godinu zaredom mijenja prijedlog upisa koji smo dogovorili s Osnivačem i koji nam je Osnivač dozvolio? Prošle godine MZO nam nije dozvolilo upis u 1. razred za zanimanje PRODAVAČ, a ove godine se to opet događa i ne dozvoljava nam se upis u 1. razred za zanimanje POSLOVNI TAJNIK. Naglašavam da je Srednja škola Otočac jedina škola u Ličko-senjskoj županiji koja obrazuje učenike za zanimanja prodavač i poslovni tajnik. Postavlja se pitanje koja je onda uloga Osnivača i nas ravnatelja u cijelom postupku oko planiranja upisa? Naravno, uz gubitak jednog odjela veže se i satnica većini nastavnika koji će, ako ne iduće godine, ali kroz 2 ili 3 godine biti proglašeni tehnološkim viškom. Ujedno, učenicima osmih razreda smanjena je mogućnost izbora za upis željenog zanimanja. Stoga, predlažem da ostane struktura upisa koju je za Srednju školu Otočac odobrio Osnivač, a ako ne bude dovoljan broj prijavljenih učenika, odjel se ionako neće upisati. S poštovanjem Adela Rukavina, prof. ravnateljica Srednje škole Otočac Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
171 Srednja škola Novi Marof O D L U K U, IV. Poštovani, u prijedlog upisa za 1. razred za školsku godinu 2022./2023. predlažemo da se uvrsti i obrazovni program PRODAVAČ (060923) IG 3g - 20 učenika u Strukturu razrednih odjela i broja učenika u Srednjoj školi Novi Marof (05-087-502) – prijedlog je usuglašen sa osnivačem Varaždinskom županijom. U nadi pozitivnog rješenja, srdačan pozdrav! Nikola Žganec, ravnatelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
172 Srednja škola Novi Marof O D L U K U, V. Poštovani, u prijedlog upisa za 1. razred za školsku godinu 2022./2023. predlažemo da se uvrsti i obrazovni program PRODAVAČ (060923) - 20 učenika u Strukturu razrednih odjela i broja učenika u Srednjoj školi Novi Marof (05-087-502) – kako je bilo potvrđeno i dogovoreno s osnivačem Varaždinskom županijom. U tom području kompletno smo uređeni najsuvremenijom tehnologijom, s prodavaonicom, vježbeničkom tvrtkom i sa svim ostalim specijaliziranim učionicama potrebnim za sva tri obrazovna programa u kojima smo se do sada afirmirali, a to su: opća gimnazija, ekonomist i prodavač. Područje Novog Marofa statistički obuhvaća gotovo 40.000 stanovnika i velik je broj osnovnih škola koje djeluju na tom području. Stoga je i plan upisa Srednje škole Novi Marof rađen kako bi se učenicima navedenog područja omogućilo upisivanje željenog i traženog obrazovnog programa temeljem provedenih istraživanja. S obzirom na sve navedeno izuzetno nam je potrebno i važno izvođenje obrazovnog programa za zanimanje Prodavač u školskoj godini 2022./2023. Unaprijed hvala. S poštovanjem, Nikola Žganec, ravnatelj Srednje škole Novi Marof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
173 Srednja škola Marka Marulića O D L U K U Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., uočili smo kako se podaci za našu školu razlikuju od podataka koje smo unijeli u aplikaciju za upise. Naime, Škola je planirala upisati 100 učenika među kojima dva razredna odjela Opće gimnazije po 20 učenika. Predloženom Strukturom upisa ne planiraju se upisati dva razredna odjela Opće gimnazije sa po 20 učenika nego samo jedan razredni odjel Opće gimnazije sa 28 učenika. Oba razreda Opće gimnazije planirana su i odobrena od strane osnivača Virovitičko-podravske županije. Povijesno gledano Škola ima dugogodišnju tradiciju obrazovanja gimnazijalaca (Gimnazija u Slatini osnovana 1963. godine), iznjedrila je i obrazovala brojne kadrove na svim znanstvenim područjima. Na temelju navedenih argumenata molimo da preispitate Odluku: Ukidanjem razrednog odjela ograničava se učenicima mogućnost izbora da nastave školovanje u svom mjestu prebivališta. Učenike se usmjerava da odabirom željenog gimnazijskog programa nastave školovanje u drugim mjestima žrtvujući mjesto prebivališta. Premda se sufinanciraju troškovi prijevoza i nudi mogućnost smještaja u đačkim domovima u drugim mjestima školovanja, takva mogućnost nastavka školovanja van mjesta prebivališta neizostavno je dodatno financijsko opterećenje roditelja učenika. Ukidanjem odjela i smanjivanjem broja učenika u odobrenim razrednim odjelima iz šk. godine u godinu nepovoljno djeluje na Grad i lokalnu zajednicu u cjelini, potičući stvaranje dojma da sve više mladih napušta svoju sredinu i iseljava. Ne odobravanje drugog razrednog odjela Opće gimnazije ne djeluje poticajno na učenike i nastavnike usprkos trudu, uloženom znanju i volji nastavnika, mentora i savjetnika u gimnazijskim programima koji održavaju i promiču ugled Gimnazije Srednje škole Marka Marulića Slatina te sudjeluju u ostvarivanju izvrsnih rezultata učenika koji osvajaju prva mjesta na županijskim i državnim natjecanjima i rade na projektima. Dopuštanjem mogućnosti upisa drugog razrednog odjela Opće gimnazije nastavnici bi zadržali postojeću satnicu što bi rezultiralo očuvanjem radnih mjesta. Škola u gimnazijski program godinama ulaže sredstava kako bi se stvorili materijalni uvjeti za rad gimnazije s namjerom da slatinski gimnazijalci imaju osigurane uvjete rada jednake kao gimnazijalci drugih škola. S istim ciljem ulagana su znatna materijalna sredstva u nabavu opreme i financiranje edukacija te usavršavanja nastavnika. Srednja škola Marka Marulića Slatina Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
174 SREDNJA ŠKOLA KRAPINA O D L U K U Srednja škola Krapina kao odgovor na potrebe tržišta rada posljednjih nekoliko godina planira i već u ljetnom upisnom roku u potpunosti realizira upis dva razredna odjela za zanimanje CNC operater. Za iduću školsku godinu planiran je upis dva odjela s ukupno 48 učenika. U međuvremenu školi pristižu zahtjevi poslodavaca za znatnije povećanje plana upisa. Zbog mogućnosti brzog kvalitetnog zaposlenja, velik je i interes učenika i sve prisutnija očekivanja roditelja da planom upisa omogućimo upis zainteresiranim učenicima koji imaju osiguranu praksu kod poslodavaca. Intenzivan rast proizvodnje u području metaloprerađivačke industrije rezultira većim potrebama poslodavaca za zanimanjem CNC operater nego što je planirano. Temeljem navedenog, predlažemo korekciju plana upisa učenika u prvi razred za zanimanje CNC operater umjesto dosadašnjih 48 na 56 učenika, što je u skladu s odredbom Državnog pedagoškog standarda o 28 učenika kao maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu. Time bi se zadovoljile potrebe gospodarstva za zanimanja CNC operater, kvalitetnije odgovorilo na potrebe tržišta rada, omogućilo brže i lakše zapošljavanje te zadovoljio interes učenika i roditelja iskazan na susretima koji su realizirani tijekom ožujka i travnja u osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije u okviru zajedničkog projekta promocije deficitarnih zanimanja. Napominjemo da Srednja škola Krapina ima potrebne materijalne i kadrovske uvjete za rad u navedenom programu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
175 Srednja škola Ilok O D L U K U Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i predloženom strukturom Srednjoj školi Ilok nije odobren upis Tehničara za računalstvo (041624) kojeg škola obrazuje od 2013./2014. školske godine. Za to vrijeme je navedeni smjer uspješno završilo 42 učenika, dok ga trenutno polazi 31. Naši učenici postižu zapažene rezultate ne samo na regionalnoj, nego i na državnoj te međunarodnoj razini. Ovdje ću nabrojati samo neke od njih: - Osvojeno prvo mjesto pilot projekta „Škola budućnosti“ tijekom kojeg su učenici izradili chatbot kojem je cilj bio obuhvatiti i na jednom mjestu pružiti sve bitne informacije u gradu Iloku - Zlatna medalja na natjecanju Agro arca 2021. za meteorološku stanicu - osvojeno 2. mjesto na natjecanju "Hacknite" - dvodnevno CTF natjecanje za srednjoškolske timove na polju kibernetičke sigurnosti - Zlatna medalja - Agrometeo - sustav za dojavu bolesti vinove loze na temelju vremenskih uvjeta na Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „Inventum“ itd. Nadalje, smatram da morate uzeti u obzir i položaj Grada Iloka, prije svega njegovu prometnu izoliranost, kao i mali broj učenika koji gravitiraju našoj školi. Usprkos tome, uspijevali smo svake godine zadržati u našem malom gradu više od 90% učenika završnih razreda osnovne škole. Također treba uzeti u obzir i materijalne prilike roditelja, žitelja Iloka i okolnih mjesta, kojima će odlazak djece u veće gradove izazvati velike troškove, a znamo svi da je naš kraj jedan od najnerazvijenih u cijeloj državi s jednom od najvećih stopa iseljavanja. I, na koncu, ovim ukidanjem svest ćete Srednju školu Ilok na manje od 100 učenika u sljedeće 4 godine što će imati negativan utjecaj i na naše zaposlenike, koji ionako na ovom području teško pronalaze posao te će ovime biti i oni primorani na iseljenje. Nadam se da ćete imati razumijevanja za ovu našu situaciju i da ćete u strukturi upisa Srednjoj školi Ilok ostaviti Tehničara za računalstvo. Ravnatelj Srednje škole Ilok Željko Prskalo, dipl. ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
176 Srednja škola Delnice O D L U K U Poštovani, prenosimo odgovor nastavnika Srednje škole Delnice na predloženi plan upisa učenika. Srednja škola Delnice NE SLAŽE se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole 2022./2023. godine. Navedeni prijedlog upućuje na duboko nepoznavanje situacije specifične brdsko-planinske škole – srednje škole na najvišoj nadmorskoj visini u klimatski najzahtjevnijem području Republike Hrvatske koji je prije svih u Hrvatskoj zahvatila pošast – bijela smrt tj. iseljavanje, izumiranje i gubitak stanovništva. Kao škola s izvrsnim rezultatima, državnim pobjednicima u raznim natjecanjima, ERASMUS + i eTwinning projektima, volonterskim aktivnostima i suradnjom s brojnim institucijama i lokalnim zajednicama, s mladim nastavnim kadrom i novoopremljenim učionicama i kabinetima ne razumijemo po kojim je kriterijima donesen prijedlog o ukidanju smjera ekonomija kada svake godine redovno upisujemo odjel, a ove godine postoje naznake upisa dvaju djeteta s posebnim potrebama i potrebom ostanka unutar obitelji. Isto tako, postoji realan interes za upis u sve smjerove – počevši od opće gimnazije, prirodoslovne gimnazije te šumarskog tehničara. Podsjećamo da smo već „žrtvovali“ smjerove prodavač, stolar i vodoinstalater te prijedlog koji ste ponudili nije ništa drugo no ukidanje škole koja bi 2024. trebala proslaviti 100 godina postojanja. Ovim putem molimo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da napravi izuzeće uzevši u obzir geomorfološke i sociološke posebitosti uzevši u obzir, prije svega, interese učenika te omogući ponudu svih smjerova, a nakon realiziranih upisa, kada se utvrdi stvarna upisna slika, imat ćemo relevantne projekcije za iduću školsku godinu. Vjerujemo da Ministarstvo obrazovanja kao ključni čimbenik hrvatskoga društva, budućih znanstvenika ima dovoljno snage i razumijevanja prepoznati značaj smjerova, a i same škole u budućnosti Gorskoga kotara te da sudbine učenika, roditelja i djelatnika neće biti uništene administrativnim potezom pera. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
177 Srednja škola Čazma O D L U K U Prijedlog Odluke smatramo neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela što u praksi znači manje mogućnosti za učenike, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova Republike Hrvatske. Posebno spornim smatramo ukidanje odjela opće gimnazije u našoj školi s obzirom na specifičnost situacije i činjenicu da je riječ o jedinoj srednjoj školi u gradu. Naime, čazmansku gimnaziju pohađaju učenici iz prigradskih naselja koja su iznimno loše povezana i sa samim gradom Čazma; autobusnih je linija sve manje, a to je jedini oblik javnog prijevoza koji imamo te eventualno dodatno putovanje u drugi grad za učenike znači nekoliko sati putovanja dnevno ukoliko je uopće moguće povezati linije. Istovremeno, nije povećan broj smještajnih jedinica za učenike kako bi im se omogućilo primjereno stanovanje izvan mjesta prebivališta. Sve to znači povećanje troškova putovanja, ali i školovanja općenito za roditelje koji su ionako u financijski nezavidnom položaju. Jasno je da su na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno diskriminirani i stavljeni u još nepovoljniji položaj nego je to trenutno slučaj. Zbog navedenog učenici neće upisivati gimnazijski program nego će se odlučiti na neku strukovnu kvalifikaciju koja im je dostupnija, a potaknut će se daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, a dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice jer se sada dio njih vraća u rodni grad po završetku visokog obrazovanja. Srednja škola Čazma jedna je od rijetkih koja ima u potpunosti stručno zastupljenu nastavu, nastava se odvija u novoizgrađenoj zgradi koja je suvremno opremljena i u čiji se razvoj konstantno ulaže. Preko 95% nastavnika je u dobnoj skupini koja ima više od desetljeća do mirovine i na ovaj će način ostati bez radnih mjesta, a s obzirom na generalni plan smanjenja razrednih odjela na razini županije, ali i nacionalno, neće više moći pronaći posao u struci. I za kraj, plan upisa je nelogičan s obzirom na strategiju RH koju je izložio ministar Fuchs, a kojom je zamišljeno povećanje učenika u gimnazijama kako bi se povećao broj visokoobrazovanih i uskladio s prosjekom EU. Planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu što je po udaljenosti najbliža srednja škola tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
178 Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje O D L U K U Poštovani, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje ne slaže se s predloženom Strukturom upisa u kojem je vidljivo smanjenje razrednih odjela na razini cijele Hrvatske. Kao škola iz malog ruralnog mjesta koje već generacijama iz svojih klupa pušta na svijet prije svega dobre ljude i stručnjake različitih područja ogorčeni smo i iskazujemo svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa s kojom naša škola ostaje bez programa opće gimnazije. Trenutna strategija obrazovanja i Smjernice za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja navode kao jedan od specifičnih ciljeva povećanje dostupnosti gimnazijskih programa stoga ne vidimo razlog za ukidanje programa opće gimnazije u našoj školi kojeg provodimo od osnutka škole. Gubitak gimnazijskog programa velik je udarac ne samo za našu školu, već za cijeli grad, za učenike koji su je planirali upisati, roditelje kojima je ovakva odluka dodatan udarac na ionako ograničen kućni budžet, ali i nastavnike kojima se narušava egzistencija zbog gubitka satnice. Skrećemo pažnju i na lošu i nedostatnu prometnu povezanost u ruralnim sredinama zbog koje bi naši učenici gubili dnevno i preko 3 sata što je za jednog gimnazijalca previše. Dijete koje napusti rodni grad u dobi od 14 godina neće se vratiti u njega jer će svoj život stvarati u nekoj drugoj sredini što će se negativno odraziti na ionako lošu demografsku situaciju u gradu. A grad su ljudi. Ovakve odluke nikako se ne mogu donositi na ovakav način, bez jasne i transparentne strategije i plana mreže škola, bez razgovora s Osnivačima koji su upoznati sa specifičnostima svake škole i odobrili su plan upisa, bez razgovora s predstavnicima škola i strukom koja je svakodnevno u razredu. Imaju li u našoj zemlji sva djeca jednaka prava na obrazovanje? S obzirom na specifičnosti područja posebne državne skrbi i slabo organizirane prometne povezanosti s drugim gradovima, a uvažavajući 100% stručnu zastupljenost kadra, opremljenost škole i uvjete jednosmjenske nastave koju ima naša škola najiskrenije se nadam se da ćete preispitati trenutnu Odluku i izvršiti korekciju iste. S poštovanjem, Zaposlenici Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Upisno povjerenstvo Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Članovi Sindikalne podružnice NSZSŠH-a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju
179 Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje O D L U K U Poštovani, kao ravnateljica i predsjednica Upisnog povjerenstva Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, u svoje ime, u ime Školskog odbora, ali i u ime svih djelatnika naše škole, izražavam veliko nezadovoljstvo zbog ukidanja jednog razrednog odjela – HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR i istovremenog povećanja broja učenika u preostala dva razredna odjeljenja na 28 učenika. Prijedlog naše upisne strukture sastojala se od jednog razreda Opće gimnazije od 24 učenika i dva razreda Hotelijersko-turističkog tehničara s 24 učenika. Prema Prijedlogu odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. predviđen je jedan razred Opće gimnazije od 28 učenika i jedan razred Hotelijersko-turističkog tehničara od 28 učenika. Smatram da je Prijedlog neprihvatljiv iz sljedećih razloga: 1. Na temelju Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene u prosincu 2021. godine, u poglavlju Područje XVIII.VII: gradovi Umag, Buje i Novigrad, te općine Grožnjan i Oprtalj, program hotelijersko-turistički tehničar se ne navodi kao obrazovni program u kojem treba smanjiti broj upisanih učenika. 2. prema podacima baze podataka ŠeR - Školski e-Rudnik Ministarstva obrazovanja, u tekućoj školskoj godini, na području Bujštine (Gradovi Umag, Novigrad, Buje, Općine Brtonigla, Grožnjan, Oprtalj), osnovnu školu će završiti 54 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu u kojoj smo upisali dva razreda HTT-a. Sigurni smo da ćemo ove godine bez poteškoća upisati dva razreda. 3. Na području Istarske županije, program hotelijersko-turistički tehničar upisuje se još u samo tri srednje škole: u Poreču, u Puli i u Talijanskoj srednjoj školi u Rovinju. S obzirom da je turizam jedna od najvažnijih djelatnosti u Istarskoj županiji, smatram da je edukacija mladih ljudi kao budućeg stručnog kadra od presudne važnosti. Naši učenici nisu samo osposobljeni za rad na recepciji. Oni uče četiri strana jezika (talijanski, engleski, njemački i francuski fakultativno) te se njihovo stečeno znanje u hotelijersko-turističkom usmjerenju može primijeniti na svim područjima turizma. Predsjednik HGK, Dragan Kovačević, izjavio je u veljači, na konferenciji u Opatiji, da je deficit kvalificirane radne snage od nekoliko desetaka tisuća radnika jedan od ključnih problema hrvatskog turizma. Naše područje graniči s Republikom Slovenijom i najbliža smo hrvatska turistička destinacija svim susjednim zemljama. Potreba za stručnom radnom snagom u turizmu na našem je području ogromna i to ne samo za visoko obrazovanim ljudima nego i za djelatnicima sa srednjom stručnom spremom koji su glavna pokretačka snaga svakog turističkog subjekta i ostvaruju neposredan kontakt s gostom. 4. S hotelskim tvrtkama, putničkim agencijama i turističkim zajednicama imamo odličnu suradnju. U objektima najveće hotelske tvrtke na Bujštini, Plave Lagune Poreč, više od polovice naših učenika programa hotelijersko-turističkog tehničara odrađuje propisanu praksu, a nakon toga ostaju raditi preko učeničkog servisa u njihovim smještajnim objektima: 18 objekata tipa hotel i apartmansko naselje te 5 autokampova. Novigradska hotelska kuća Aminess d.d. našim učenicima nudi bogata stipendiranja te praksu i posao u dva hotela i dva autokampa. 5. S dva razredna odjeljenja hotelijersko-turističkog tehničara započeli smo u školskoj godini 2017./2018. Osim prošle školske godine u kojoj nismo upisali drugi razred programa hotelijersko-turističkog tehničara zbog vrlo malog broja učenika koji su završili osnovnu školu na našem području, svake smo godine upisali dva razredna odjeljenja koja su se naknado popunjavala tijekom prvog polugodišta. 6. Posebno se želim osvrnuti na kvalitetu nastave u tako velikim razrednim odjeljenjima. I ove godine, kao i prošle, jedna naša učenica i mentorica sudjeluju na državnom finalnom natjecanju WorldSkills upravo u kategoriji POSLOVANJE RECEPCIJE HOTELA što govori o kvaliteti rada naših nastavnika koji ostvaruju najveća postignuća na svim područjima (samo ove godine naši će učenici sudjelovati na državnim natjecanja iz: povijesti (6. mjesto), matematike, talijanskog jezika, likovne umjetnosti (4. mjesto), Lidrano i WorldSkillsa, a mala smo škola). U razredu od 28 učenika neće se moći postići takva kvaliteta rada i nastave, a osobito će se u nepovoljnom i dodatno otežanom položaju naći učenici s poteškoćama. 7. Predložena struktura upisa neminovno će rezultirati gubitkom norme i radnih mjesta što nastavnici koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim i gore navedenim državnim natjecanjima zaista ne zaslužuju. Takvi se rezultati mogu ostvariti samo predanim radom, ali i dodatnim ulaganjem osobnog slobodnog vremena, strpljenja i volje koje se nigdje ne zapisuje niti plaća u novcu, vrednuje se postignućem učenika kojem se nastavnik posvetio i kojeg učenik nosi dalje kroz život. 8. Naši kapaciteti ne dozvoljavaju kvalitetnu nastavu za razredno odjeljenje od 28 učenika. Najveće učionice imaju površinu od 60m². Standard predviđa 2.5m² po učeniku što bi za takve učionice maksimalan kapacitet bio 24 učenika, kao i po planiranoj strukturi upisa. Osim toga, pandemija Covid-19 još nije gotova te će biti nemoguće osigurati kvalitetnu i zdravu nastavu u tako velikim razrednim odjelima i malom prostoru ukoliko se pandemija ponovno razbukta. Postavlja se i pitanje daljnjeg upisa učenika ponavljača u tako velike razrede. Smatram da sam navela dovoljno argumenata koji govore u korist naše planirane upisne strukture: Opća gimnazija 1 razred – 24 učenika, Hotelijersko-turistički tehničar 2 razreda – 48 učenika. S poštovanjem, Ravnateljica: Dolores Mihelić Malbašić, dipl.oec. Članovi Školskog odbora Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Djelatnici srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
180 Srednja poljoprivredna i tehnička škola O D L U K U Poštovani, Nismo suglasni s Odlukom o upisu u srednje škole šk.god.2022./23.sa samom upisnom strukturom kojom se određuje broj odjeljenja i prema kojoj nije omogućen upis u program obrazovanja Agroturistički tehničar u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi. Smatram da je nužno omogućiti upis u gore navedeno zanimanje iz više razloga: 1.) Mi smo jedina škola u županiji koja upisuje poljoprivredni smjer i ukidanjem smjera Agroturistički tehničar naša djeca ne bi imala mogućnost upisa u poljoprivredno zanimanje, za koje imamo osigurane sve materijalne i tehničke uvjete već dugi niz godina. Naglašavam, ne bi dolazilo do novih zapošljavanja jer već imamo osiguran potreban kadar. Županija smo čije se gospodarstvo temelji na turizmu i poljoprivredi, ukidanjem ovog smjera koji je ujedno i jedini na području cijele županije, znači manje mogućnosti za učenike, gubitak radnih mjesta te odstupanje od strateških planova naše županije. 2.) Otvaranjem Pelješkog mosta vidimo kao priliku za povećanje upisnog područja i to baš za zanimanje Agroturistički tehničar. Kao što i sami znate, to je područje s velikim brojem OPG-ova i jedno ovakvo zanimanje im je potrebno i omogućit će im da budu konkurentni na budućem tržištu, ima potencijal revitalizirati malene sredine i omogućiti ostanak mladim obiteljima. Uzimajući u obzir sve gore navedene razloge (ekonomski, demografski i ekološki) molim Vas ovom prilikom da Prijedlog upisa u prvi razred još jednom dobro promotrite te razmislite o svim mogućim društvenim posljedicama ukidanja pojedinih strukovnih programa, u ovom slučaju Agroturističkog tehničara te Vas molimo da uvažite naše razloge i omogućite upis u ovaj smjer. Danijela Primorac, ravnateljica Srednja poljoprivredna i tehnička škola Trg Opuzenske bojne 5 Opuzen 20355 e-mail: info@ssopuzen.hr Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 2 razredna odjela. Škola je za upis učenika u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 2 razredna odjela, na način da je umjesto 1 razrednog odjela agroturističkog tehničara planirala upis 1 razrednog odjela web dizajnera.
181 Spomenka Koledić O D L U K U Poštovani, želim izraziti oštro neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. U Srednjoj školi Čazma radim 23 godine kao nastavnica Biologije. Nemam punu satnicu u ovoj školi već radim u još jednoj manjoj seoskoj osnovnoj školi koja gravitira Čazmi. Učenici iz te male ruralne sredine kao i iz ostalih okolnih mjesta upisuju se u Srednju školu Čazma jer im je blizu pa unatoč stalnim borbama s prijevozom uspijevaju stići na nastavu. Broj učenika, proporcionalno broju stanovnika u ovoj sredini nije velik i ne možemo očekivati spektakularne brojeve u razrednim odjelima ali to je za ovu sredinu jedina mogućnost da roditelji pošalju svoje dijete u školu u blizini, a da su sigurni da će ono dobiti kvalitetno obrazovanje. Škola se može pohvaliti 100% stručno zastupljenim kadrom, nastavnicima koji se redovito stručno-usavršavaju, opremom u učionicama, kabinetima i praktikumima za nastavu, mogućnošću raznolikog rada i posvećivanju više pažnje svakom učeniku. Učenici završetkom naše srednje škole uspješno upisuju i završavaju fakultete te se ovo malo mjesto može pohvaliti liječnicima, farmaceutima, ekonomistima, magistrima fizike, ekolozima, teolozima....što je od izuzetnog značaja za razvoj grada i okolice. Obrazovani ljudi se vraćaju, zapošljavaju i osnivaju obitelji u nadi da će i njihova djeca moći pohađati školu u blizini mjesta stanovanja. Navedena odluka o ukidanju gimnazijskog odjela u Srednjoj školi Čazma je u potpunoj suprotnosti s „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ koji je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. U istom se dokumentu upravo Bjelovarsko-bilogorska županija s udjelom od 18.74% (stanje iz srpnja 2021.) ističe kao primjer županije najmanjeg postotka učenika u gimnazijskim programima. Unatoč tom malom postotku i umjesto razmišljanja o načinima popravljanja uvjeta za pristizanje u školu, osiguravanja smještaja za učenike iz udaljenijih i slabije prometno povezanih mjesta, naša se županija našla na redu da se u njoj ukida gimnazijski program!? Time će grad i okolica biti osiromašeni za brojne buduće visokoobrazovane stručnjake što će potaknuti još veće iseljavanje. Je li želja Ministarstva da svi mi iz manjih sredina putujemo ili se selimo u velike gradove? Tko će platiti nastale troškove? Kao nekadašnji učenik putnik mogu iz iskustva reći da je svakodnevno putovanje u školu izuzetno iscrpljujuće. Dok učenici koji stanuju u istom mjestu gdje je škola duže spavaju i mogu se više posvetiti učenju, baviti se raznim aktivnostima, putnici se ranije ustaju i kasnije liježu te provode vrijeme čak po nekoliko sati dok čekaju odgovarajući prijevoz što ih stavlja u nepovoljniji položaj. Odlukom o ukidanju gimnazijskog odjela roditelji će biti prisiljeni djecu usmjeravati u neko strukovno zanimanje kako bi izbjegli povećanje troškova te smo opet u suprotnosti s „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ Nakon svih šokova koje smo u zadnje vrijeme doživjeli (pandemija, potresi, rat u Ukrajini) sad nas je Vaš prijedlog Odluke, koju ste objavili kratko vrijeme prije upisa u 1. razrede, bez konzultacija s osnivačima, iz temelja prodrmao. Molim Vas da ponovno razmotrite Prijedlog odluke u cjelini te omogućite da i generacije budućih učenika mogu pohađati program opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Srdačan pozdrav, Spomenka Koledić, dipl. ing. biologije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
182 SONJA TOMULIĆ O D L U K U, I. Poštovani, kao nastavnik stranog jezika u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu, ovim putem želim u potpunosti podržati primjedbu našeg ravnatelja g. Mladena Smodlake, prof. zbog ukidanja po jednog razreda kuhara i turističko -hotelijerskog komercijalista u šk. godini 2022./23. Budući da Republici Hrvatskoj nasušno trebaju kadrovi ugostiteljsko - turističkih usmjerenja, te se ne mogu zadovoljiti potrebe tržišta, potpuno je nejasno zašto smanjiti broj upisnih mjesta. Trenutno se od nas traži velik broj radnih mjesta za rad u sezoni, a svi naši učenici koji završavaju svoje školovanje ove godine su već zauzeti. U nadi da ćete razmotriti našu primjedbu, srdačan pozdrav! Sonja Tomulić, prof. savjetnik franc. jezika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
183 SONJA JURIĆ O D L U K U Poštovani, ovim iskazujem svoje neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u dijelu koji se odnosi na ukidanje zanimanja STOLAR (JMO) u Drvodjeljskoj i strojarskoj školi Rijeka. Vjerujem da je došlo do zabune i da će nam biti odobren upis planiranih 10 učenika u deficitarno zanimanje STOLAR (JMO) prema podacima Zavoda za zapošljavanje. Imamo odobrenje Osnivača, HOK-a te potporu velikog broja obrtnika s licenciranim radionicama, roditelja i interes učenika, koji se jedino u našoj školi u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji mogu upisati za ovo zanimanje. Škola raspolaže svim materijalnim i kadrovskim uvjetima, a također nije zanemariva ni važnost očuvanja radnih mjesta i izbjegavanje otkaza. Molim da još jednom preispitate svoj prijedlog u Odluci i udovoljite zahtjevu za upis učenika za zanimanje STOLAR (JMO). Sonja Jurić, prof. Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
184 SONJA FERIZ O D L U K U Poštovani, ne želim se ponavljati i mišljenja sam da su argumenti navedeni u prigovoru na prijedlog strukture upisa ravnateljice Geodetske škole, Zagreb, Zdravke Šimić i nastavnika Zlatana Solde, predsjednika Školskog odbora i voditelja Međužupanijskog stručnog vijeća geodezije i geoinformatike, više nego dostatni za odustajanje od istog i provođenje upisa prema prijavljenom (i već odobrenom od osnivača u ožujku o.g. na upisi.hr). S namjerom sam istaknula ožujak o.g. iz razloga što smo prema pozivu osnivača, pravovremeno izvršili obveze ažuriranja podataka, uvjeta upisa, broja razrednih odjeljenja…, u upisi.hr, kako bismo nastavili sa narednim višebrojnim obvezama (probne mature, završni radovi, državne mature, obrane završnih radova…) a sve u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju do lipnja (svibnja) i kraja nastavne godine. Doživljaj je bio, da jedino upitno ostaje kalendar upisa i ključni datumi… i onda u sklopu prijedloga Odluke o kalendaru se otkrije i taj dvojbeni prijedlog strukture. U zbornici većina su strukovni nastavnici, zaposlenici koji kontinuirano prate tržište rada i zakonodavne aktivnosti i promjene u pravnim i digitalnim okvirima te se redovno usavršavaju prema zahtjevnosti IS, i sve istim primjenjuju u redovnom nastavnom planu i programu. Visoko obrazovani entuzijasti u stručnom području geodezije, a koji osposobljavaju mlade ljude za samostalno obavljanje, na tržištu izuzetno traženih, geodetskih usluga. Isti oni, za nastavnika struke godinu dana su polazili i položili metodike i platili stjecanje pedagoških kompetencija, te su (ako nemaju iskustva u struci) odradili pripravnički i položili stručni ispit, ( 2 godine smanjeni koeficijenti), ali ih to nije obeshrabrilo da savjesno i predano educiraju generacije tehničara geodezije i geoinformatike… ali ovaj prijedlog strukture ih može obeshrabriti. Tržište rada potražuje, učenici imaju i više nego veliki interes, svi kadrovski i materijalni uvjeti su zadovoljeni…!? Već od rujna, svjesni smo djelomičnih viškova satnice, gdje će i nastavnici općih, društvenih i prirodnih predmeta apsolutno osjetiti težinu ovakve odluke, ali za koje možda postoji mogućnost (mada je teška vjerojatnost) popune satnice u inim srednjim i osnovnim školama, ali sa strukovnim nastavnicima tome nije tako. Iz razloga svega navedenog, pišem svoju zabrinutost jer saznanje o izmijenjenim uvjetima, samo mjesec dana prije upisa, a koje donose dugoročno radikalne promjene u organizaciji nastave i statusu zaposlenika, ali i djelomičnim ukidanjem zaduženja (voditelj smjene…) koji su uvjetovani brojem odjeljenja, djelomično nam je uskratilo mogućnost pravovremenog planiranja i zateklo nas je… S poštovanjem, Sonja Feriz, tajnica i radnički vijećnik Geodetske škole, Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
185 Sonja Đuračić O D L U K U Poštovani, ovim bih putem iskazala neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred Komercijalne i trgovačke škole u Bjelovaru, u školskoj godini 2022./2023. jer u ponuđenom je samo jedan razred prodavača. U aplikaciji Upisa od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije odobrena su dva razreda. Prema podacima koji su objavljeni za cjelokupno područje Bjelovarsko – bilogorske županije u planu je upis 1,5 razrednog odjeljenja za zanimanje prodavač. Jedan razred u Bjelovaru i pola razreda u Daruvaru. Bjelovarsko-bilogorska županija broji 102 295 stanovnika, a sam grad Bjelovar 36.433 stanovnika. Komercijalna i trgovačka škola u Bjelovaru prema strukturi planira upis samo jednog razreda prodavača (kao i Ogulin s 12.251 stanovnika, Zabok s 8.994 stanovnika, Pregrada s 6.594 stanovnika, Valpovo s 11.563 stanovnika, Glina s 7.207 stanovnika, Ivanec s 12785 stanovnika, Ludbreg s 8.478 stanovnika, Vrbovec s 13.052 stanovnika …). Budući da se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u posljednjih godinu dana kao najtraženije zanimanje ističe upravo zanimanje prodavač, logično bi bilo dozvoliti upis 2 razreda prodavača u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar koja godinama obrazuje prodavače za šire županijsko područje bogato trgovačkim lancima i supermarketima. Sonja Đuračić, mag. oec. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
186 Snježana Varga O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Snježana Varga, prof. savjetnik matematike, Gimnazija Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
187 SNJEŽANA ŠELIŠ O D L U K U Poštovani, javljam se na ovu raspravu kao ravnateljica Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića u Grubišnom Polju. Našim učenicima ukidanjem gimnazijskog odjeljenja onemogućit će se ravnopravan izbor daljnjeg srednjoškolskog školovanja. Iako smo mala sredina učenici bi morali imati mogućnost izbora daljnjeg obrazovanja. Grubišnopoljsko područje bit će zakinuto ovakvom odlukom. Nakon Domovinskog rata u našem gradu bilježi se značajan odljev stanovništva te sve institucije našeg grada svakodnevno ulažu napore da održimo kvalitetu obrazovanja i života u zajednici kako bismo zadržali mlade obrazovane ljude. S obzirom na prosječan imovinski status našeg stanovništva, smatram da bi za kvalitetno obrazovanje bila zakinuta najosjetljivija populacija djece čiji roditelji djetetu neće moći pružiti adekvatno obrazovanje sukladno njihovim sposobnostima i interesima. Stoga molim nadležne da još jednom razmotre i preispitaju Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. S poštovanjem, Snježana Šeliš, mag. prim. educ Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
188 Snježana Pavunec O D L U K U Poštovani, molim Vas da još jednom ozbiljno razmotrite odluku koja se odnosi na ukidanje razrednog odjeljenja opće gimnazije u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad, Izdvojena lokacija Križ. Naime, gimnazija Križ upisuje učenike s područja Općine Križ u kojoj je prometna povezanost (autobusne linije) izrazito slabo riješena. Bez organiziranog školskog prijevoza učenici iz udaljenijih sela teško dolaze do Križa i škole. U slučaju ukidanja gimnazija u Križu, učenici su prisiljeni putovati do znatno udaljenijih škola (Kutina, Ivanić-Grad, Sisak ili Zagreb) do kojih je još teže doći ako se oslanjate na javni prijevoz. Djeca će u tom slučaju biti prisiljena boraviti u jednom od gradova što bitno povećava troškove školovanja koji su ionako preveliki za većinu obitelji s ruralnog područja. Pitanje koje postavljam je sljedeće - hoće li u ovom slučaju djeca imati jednake šanse za obrazovanje kao i njihovi vršnjaci koji žive u Zagrebu? Barem je pravo na obrazovanje bilo nešto što smo mogli mirne duše ponuditi svoj djeci u Hrvatskoj. Moramo li (osim bolnica i zdravstvenih usluga) raditi i na centralizaciji školstva? Također, treba napomenuti, ukidanje gimnazije u Križu dugoročno bi se odrazilo i na fond sati u zaduženju više nastavnika te na pojavu ozbiljnijeg tehnološkog viška. Nadam se da ćete uvažiti sugestije nastavnika, sa štovanjem Snježana Pavunec, prof.mentor Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
189 Snježana Krnjajić-Lerinc O D L U K U Danima razmišljam, osluškujem i komentiram sa svojim radnim kolegicama i kolegama, prijateljima, rodbinom i poznanicima, ali i djecom. Nitko ne vjeruje da nam se ovo sprema. Ukidaju se odjeljenja u srednjim školama koja zapravo NISU VIŠAK! Za njih itekako ima potražnje na tržištu, kako među djecom-tako i među gospodarstvenicima. Škola u kojoj radim, je već podnijela *teret rezanja* - pa smo tako unazad par godina, ostali bez komercijalista, pa jednog (od dva) odjeljenja gimnazijalaca i sad nam žele ukinuti ekonomiste. Zašto? Otkuda? Po čijoj opravdanosti? Nitko ne zna - nema razloga, nema objašnjenja. Samo *reži*, *briši*. Milion pitanja imamo, na koja nemamo odgovore. U našoj Slavoniji i Baranji želimo bolje i više. Želimo se razvijati, želimo biti još bolji, veći, jači. Želimo da nam ljudi ostaju na rodnoj grudi, da započnu, otvore i razvijaju svoja gospodarstva, svoje tvrtke, obrt-e, OPG-e; da budu ekonomisti i nakon škole. Najviše znanja i saznanja o budućem poslovanju im može pružiti baš ovo usmjerenje. A za one koji žele dalje studirati, pogotovo ekonomski fakultet, zar ima boljeg i kompetentnijeg smjera od *ekonomist*?! Razočarana sam, ljuta i tužna u isto vrijeme – jer razmišljam o toj djeci koja su predodređena za *ekonomiste*, koja ne žele upisati ništa drugo u SŠ – a sada će im to biti onemogućeno. Mislim i na roditelje naših učenika – koja ne znam kako će u toj situaciji financirati putovanja, stanovanja svojoj djeci u dr. gradove, gdje će im djeca pohađati – očito – neke škole koje nisu željeli. Ovim „ukidanjima“ usmjerenja koja su potrebita, dovesti će se u pitanje i mnoga radna mjesta nas nastavnika. Ne samo struke, već i općih predmeta. Tehnološki viškovi, za koje nema novog posla, preplavit će naše tržište. Šta će biti sa nama? Našim obiteljima? Vodi li itko računa o tome?! Na kraju, kao samohrani roditelj, mogu reći da sam ponosna na svoje dvije kćerke – koje su upravo u Valpovu – završile smjer *ekonomist*, i uspješno krenule dalje. Tako je starija uspješno i u roku, završila Menadžment (3+2), a mlađa upravo završava 3. godinu na osječkom fakultetu i planira nastaviti dalje. Nebrojeno puta, znaju reći, kako su ogromno puno naučile od svojih divnih nastavnika dok su se školovale u SŠ Valpovo, u svom razred. odjeljenju: *ekonomist*. Za kraj mog obraćanja – stavljam ovdje tekst mlađe kćerke, koja je bila vidno uznemirena kada sam joj rekla da nam planiraju ukinuti smjer *ekonomist*. Snježana Krnjajić, dipl.oec., prof. ekonomske struke predmeta SŠ Valpovo „… Poštovani, kao bivšeg učenika SŠ Valpovo - ekonomskog smjera, izrazito me pogodila informacija mogućeg ukidanja navedenog (jedinog) smjera na području Valpovštine. Smjer za kojeg škola ima adekvatne uvijete, stručne i divne profesore, kvalitetan kurikulum, mogućnosti Erasmus projekata (kojeg bez pohađanja ovoga smjera ne bih mogla uvrstiti niti obogatiti svoj životopis). Škola koja toliko godina ima ekonomski smjer, smjer koji prvi postaje popunjen prilikom upisivanja. Smjer zbog kojega imam čvrste temelje na Sveučilištu kao daljnjem školovanju. Smjer zbog kojeg se ekonomija ne gleda više poput "jednog mjesta više na birou", već poput RAZNOVRSNIH mogućnosti koji isti nudi. Ukoliko se odluka provede, bit će mi žao što buduće generacije neće imati priliku proživjeti, učiti i voljeti smjer ekonomije SŠ Valpovo jer ona toliko toga nudi i pruža. Ukoliko odluka bude ukinuta, čestitam, proizaći će još mnogo stručnih generacija čiji će čvrsti temelji znanja ekonomije doći na tržište rada RH. Petra Lerinc - ponosna učenica SŠ Valpovo - smjer ekonomija, generacija 2015./2019. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
190 SNJEŽANA KLARIĆ O D L U K U Strojarska i prometna škola Varaždin – molimo da se školi odobri upis 2 razredna odjela Vozača motornih vozila sa ukupno 40 učenika Obrazloženje: Naša škola već dugi niz godina upisuje učenike za navedeno zanimanje u prvom upisnom roku. Uočena je potreba za većim brojem upisnih mjesta pošto se redovito podnosi veći broj zamolbi Nastavničkom vijeću za premještaj u navedeno zanimanje od strane učenika koji nisu uspjeli ostvariti upis zbog malog broja upisnih mjesta. Škola je opremljena modernim praktikumima i radionicama, te posjeduje vozni park za stjecanje izvrsnih vještina i kompetencija učenika u sektoru Prometa i logistike. Već niz godina ostvarujemo izvrsne rezultate na državnim natjecanjima osvajajući prva mjesta u navedenom sektoru. Vozač motornog vozila zanimanje je koje je vrlo traženo na tržištu rada, postoji kontinuirana potreba za zapošljavanjem radnika za navedeno zanimanje o čemu govore aktualni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U Preporukama za obrazovnu upisnu politiku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Varaždinsku županiju, zanimanje Vozač motornog vozila uvršteno je na listu zanimanja za koje postoji potreba za povećanim brojem upisnih mjesta. Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika, s kojom škola izuzetno usko surađuje, izražava potrebu da se poveća broj upisnih mjesta za program Vozač motornog vozila. U prilog tome govori i činjenica kako je na tržištu konstantna potreba za kvalificiranim vozačima motornih vozila te povećana potreba za uvozom radne snage iz stranih zemalja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
191 Snježana Kičeec O D L U K U Poštovani, Ovim putem želim iskazati nezadovoljstvo Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod u školskoj godini 2022./2023. Navedenim prijedlogom nije predviđen upis u zanimanja poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut, ekološki tehničar i šumarski tehničar, a broj odjela se smanjio sa 7 na 6. Navedena zanimanja imaju dugogodišnju reputaciju, perspektivna su na našem području i imaju odobrenje osnivača Brodsko –posavske županije. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića ima osigurane sve materijalne i kadrovske uvjete za edukaciju učenika za ova zanimanja. Odlukom MZO-a škola je mentor Regionalnim centrima kompetentnosti. S obzirom da se SŠ M.A. Reljkovića nalazi u 2. najvećem gradu u Slavoniji smatram da je potrebno pokazati više pažnje i osjetljivosti pri donošenju ovakvih odluka. One dugoročno mogu ostaviti posljedice na obrazovne kapacitete srednjoškolskih ustanova u regiji poput naše koja već doživljava brojne demografske izazove i odljev mladih ljudi. S poštovanjem, Snježana Kičeec Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
192 smježana poljančić O D L U K U Poštovani, moje ime je Snježana Poljančić i roditelj sam učenice koja trenutno završava 4. razred opće gimnazije i bivšeg učenika koji je prije 9. godina završio ekonomski smjer u Srednjoj Školi Delnice. Čuvši da ministarstvo obrazovanja ima namjeru ukinuti smjerove, ekonomski i jednu od gimnazija, jako ste me razočarali svojom odlukom, jer kao šta znamo kako je Gorski Kotar zakinut po mnogočemu. Sami Vi ,se često puta osvrćete kako je potrebno raditi na ostanku i opstanku naše mladeži , šta smatram kao i mnoštvo našeg stanovništva da ovakvim načinom ukidanja smjerova Vi ste ti koji radite na odlasku naše a i Vaše mladeži . Umjesto da još dopunite Srednju Školu Delnice smjerovima kako je i bila riječ o šumarskoj a možda i kojim drugim smjerovima poput drvne, auto električar (zanimanje kojega u praksi gotovo i nema u Gorskom kotaru) Vi ste odlučili i ovo malo dobrog da nam ukinete. Molim Vas da uvidite i da prizovete svoju savjest jer smatram da duboko u Vašoj savjesti postoji dio u kojem je svijest da su ovi smjerovi potrebni. Također mogu reći da je iz ove srednje škole izašlo mnoštvo uspješnih ljudi . Stoga Vas lijepo molim, razmislite za dobrobit Vas, nas i budućnosti naših naraštaja. S poštovanjem, Roditelj Snježana Poljančić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
193 SLAVKO VUJEVA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred u školskoj godini 2022./2023. vezano za smanjivanje broja učenika u Tehničkoj školi Slavonski Brod za zanimanja Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku, na po 13 učenika za svako zanimanje. Tehnička škola Slavonski Brod je Regionalni centar kompetentnosti za strojarstvo i jedina u našoj županiji obrazuje tehničare iz područja strojarstva. U Slavonskom Brodu djeluje Strojarski fakultet kao i mnoge tvrtke u prostorima bivše tvornice Đuro Đaković i u samom gradu s kojima naša škola ima značajnu suradnju pri obrazovanju naših učenika. Stoga, po mom mišljenje jedina ispravna odluka bi bila povećanje broja učenika za zanimanje Strojarski računalni tehničar na barem 20 učenika i za zanimanje Tehničar za mehatroniku na barem 20 učenika što je uostalom i naša županija odobrila. Lijep pozdrav, Slavko Vujeva, Tehnička škola Slavonski Brod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
194 SLAVKO MARČINKO O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Sl.Brod u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod nije predviđen upis učenika u zanimanje poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, ekološki tehničar i šumarski tehničar, a broj odjela je smanjen sa 7 na 6. Očito je izostala jasna i izravna komunikacija svih sudionika upisnog procesa što je vidljivo iz brojnih komentara u kojima se izražava čuđenje i neslaganje sa ovim prijedlogom. Iz predložene strukture upisa za BPŽ-u vidljivo je da je namjera MZO daljnje smanjenje broja razrednih odjela, te povećanje broja učenika u njima. Sve to rezultira stvaranjem tehnološkog viška djelatnika, smanjenjem mogućnosti izbora učenika za daljnji nastavak školovanja, stavljanjem u stanje mirovanja svih resursa u koje je škola godinama ulagala. U svoje znanje i napredovanje su ulagali i djelatnici škole. Prije donošenja nekog prijedloga potrebno je provesti analizu, upoznati sve učesnike upisa sa analizom postojećeg stanja i onda temeljem jasne analize predlagati strukturu upisa. Očito je da je prije iznošenja plana strukture upisa škola, MZO imalo svoj okvir strukture upisa za svaku županiju. Zašto škole nisu dobile jasnu informaciju u kojim okvirima i na osnovu čega mogu planirati svoj upis? Nije dovoljno u dopisu navesti par šturih rečenica o čemu se treba voditi računa prilikom planiranja upisa. Uostalom komentari mojih kolega iz škole jasno govore da je škola itekako vodila računa o svim vašim naputcima prije planiranja. U potpunosti se slažem sa komentarima kolegica i kolega Tomić, Čanić, Pinjuh Budisavljević, Martić, Lukavski, Krznarić, Čipraković, Petrić, Engler Tomljenović i svih ostalih. Predlažem da se dozvoli planirana i od osnivača odobrena struktura upisa za Srednju školu Matije Antuna Reljkovića i Brodsko-posavsku županiju. S poštovanjem, član upisnog povjerenstva Srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Slavko Marčinko, prof. Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
195 SLAVEN TOLIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem bih iskazao neslaganje s Odlukom o upisu učenika u I. razred Ekonomske škole Imotski, u školskoj godini 2022./2023., jer u ponuđenim programima nema ekonomista. Ukidanje razrednog odjela ekonomista zapravo znači manje mogućnosti za učenike, daljnje iseljavanje iz ruralnih područja i gubitak radnih mjesta. Stvara se negativan domino efekt ovoj sredini. Mi ne možemo računati na upis učenika iz drugih krajeva, već isključivo ovisimo o učenicima sa ovog područja. Ukidanjem programa uskraćuje se učenicima mogućnost izbora i potiče njihov odlazak i iseljavanje, te stvaranje još većih životnih troškova za obitelj. Također treba misliti i na učenike s teškoćama kojima je ovo zanimanje prihvatljivo. S poštovanjem, Slaven Tolić, profesor mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
196 Slađana Vasiljević O D L U K U Poštovani Kao bivša učenica srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad odjeljenje opće gimnazije Križ ne slažem se sa vašim prijedlogom iz razloga što ruralne sredine poput Križa tom odlukom ostaju bez srednjeg obrazovanja koje je prijeko potrebno za djecu u današnje vrijeme. Samim gubitnik gimnazije u Križu došlo bi do velike promjene u načinu života nekih obitelji čija bi djeca morala upisati neku drugu školu a mogla su nastaviti svoje školovanje u Križu nakon završetka osnovne. Samim time tim obiteljima bi se povećali troškovi ionako teškog života a budućim učenicima zakomplicirao život jer bi na putovanju u srednju od kuće i natrag trošili puno više vremena radi prometne nepovezanost. Jer za to sve nisu kriva za nevina djeca već politika koju provodi ova Vlada. Ovim vašim prijedlogom degradirate ruralne sredine i fokus stavljate samo na velike gradove. Poznato je da je puno mladih obitelji odselilo iz Hrvatske a ovom odlukom tjerate još više obitelji da svoj život nastave negdje drugdje a ne ovdje u svome mjestu. Da se vratim na bit. Definitivno sam protiv vašeg prijedloga da gimnaziji Ivan Švear ukinete jedan razred gimnazije a samim time prekinute tradiciju gimnazije od 60 godine u Križu koju su završile generacije i generacije. Naposljetku gimnazija Križ iznjedrila je puno pojedinaca koji su završili prestižne fakultete i danas su uspješni u svojim poslovima kako u Hrvatskoj ali poznati su i u svijetu. Zar Vam nije cilj rast demografske slike u državi Ilije to samo priča koja se prodaje a zapravo radite sve kontra. Ovim putem apeliram i molim da se vodite zdravim razumom i da upis u 1.razred gimnazije u Križu ostane. Kako sam ja išla kažemo doma u Križ u srednju školu tako želim da i moje dijete ide za koju godinu. S poštovanjem , Slađana Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
197 Slađana Srkoč O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom nije planiran razredni odjel ekonomista u Srednjoj školi Delnice iako je isti planiran od strane Škole u aplikaciji Upisa i odobren od strane Osnivača- Primorsko - goranske županije. Prijedlog Odluke smatram neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela na razini države osobito programa ekonomije. Ne slažem se s načinom na koji je ovo napravljeno. Škole su dovedene pred gotov čin, bez jasnog plana i razloga ukidanja pojedinih programa. Svima nam je jasno da su neke promjene nužne, ali one moraju biti transparentne, rađene planski i u suradnji sa školama. Gašenjem jednog razrednog odjela za kojim postoji interes učenika i koji upisujemo svake školske godine, neće se postići da ti isti učenici upišu neki od gimnazijskih programa, već će otići u veće gradove koji nude to zanimanje i samo se potaknuti još veće iseljavanje mladih iz Gorskog kotara. Ukidanje razrednog odjela u praksi znači manje mogućnosti za učenike, daljnje iseljavanje iz ruralnih područja i gubitak radnih mjesta. Srednju školu Delnice pohađaju učenici sa čitavog područja Gorskog kotara. Mi ne možemo računati na upis učenika iz drugih krajeva, već isključivo ovisimo o učenicima sa ovog područja. Ukidanjem programa uskraćuje se učenicima mogućnost izbora i potiče njihov odlazak i iseljavanje, te stvaranje još većih životnih troškova. Osobito za stanovnike Gorskog kotara kojima su životni troškovi u odnosu na ostatak RH previsoki. Treba misliti i na učenike s teškoćama kojima je ovo zanimanje prihvatljivo. Srednja škola Delnice je škola s brdsko- planinskim statusom koji nam omogućuje upis učenika s manjim brojem učenika. Ovom Odlukom drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji će svoje školovanje nastaviti u nekom većem gradu što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice. Gdje je tu razvoj ruralnog područja? Mišljenja sam da se postupak neodobravanja programa i zanimanja provede nakon upisa kada će se jasno vidjeti koja zanimanja učenici žele upisati i za što postoji interes. Zašto već u startu učenicima ukinuti pravo izbora? Škola je proteklih godina puno uložila u opremanje škole i suradnju s poslodavcima. Naši učenici imaju izvrsne rezultate na županijskim natjecanjima, aktivno sudjeluju u brojnim eTwinning i Erasmus + projektima, uspješno završavaju ispite državne mature i nastavljaju svoje školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Imamo u potpunosti zastupljenu stručnu nastavu i velik broj nastavnika koji je napredovao u zvanje mentor i savjetnik. Na ovaj će način dio nastavnika ostati bez radnih mjesta i vjerojatno neće moći pronaći posao u struci. Smatram da se pri donošenju Odluke trebala sagledati cjelovita slika i specifičnosti škole, te uzeti u obzir brdsko-planinski status škole s ciljem zadržavanja mladih u Gorskom kotaru. Iskreno se nadam korekciji vaše Odluke, te prihvaćanju inicijalnog plana upisa učenika u Srednju školu Delnice s odobrenim razrednim odjelom za zanimanje ekonomist. Sa štovanjem, Slađana Srkoč, ravnateljica Srednje škole Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
198 Slađana Mihalj O D L U K U Poštovani, brine me Odluka kojom se smanjuje broj razrednih odjela i stvara nemogućnost šireg izbora željenog zanimanja te učenici odlaze u druge gradove kako bi upisali željeno zanimanje. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
199 SINIŠA VALENTIĆ O D L U K U Poštovani, Upoznat sam sa radom srednje škole Delnice te se ne slažem sa ovom odlukom ukidanja smjerova u spomenutoj školi. Vezano uz zahtjev za minimalnim brojem učenika u razredu, 20 učenika, a za koji se proziva i škole koje imaju razrede s manjim brojem učenika. Moja generacija je imala 18 učenika u razredu, i smatram da činjenica da smo imali manji broj učenika u razredu je omogučila profesorima da se svakome posvete više vremena, i pruže kvalitetnije obrazovanje. Provođenje ove odluke, koja je i indikacija dugoročnog planiranja budučnosti SS Delnice, svakako bi otežalo stanovnicima Gorskog kotara ostanak, a i nama koji bi se htjeli vratiti povratak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
200 SINIŠA SUŠIĆ O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
201 SILVIJA KOŽIĆ O D L U K U Poštovani, s obzirom da se u potpunosti slažem s tekstom koji je za našu školu napisala ravnateljica Martina Zerec te kolege koje rade u smjeru kojeg se želi ukinuti ponovno ga stavljam u cijelosti. "Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. " S poštovanjem, Silvija Kožić, prof. - član Upisnog povjerenstva Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
202 Silvija Bašić Palković O D L U K U Poštovani, Radim u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Osijeku i moram naglasiti da se ne slažem sa upisnom kvotom u prve razrede, odnosno smanjenjem jednog razrednog odjela konobara. To nije samo moj osobni stav već potreba tržišta. Umjesto 2 razredna odjela konobara u Prijedlogu je dozvoljen 1 (jedan) razred konobara (20 učenika). Škola je Regionalni centar kompetentnosti čiji je cilj osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih u ugostiteljstvu i turizmu za cijelu regiju Slavonije i Baranje i ostatka istočne Hrvatske. Ugostiteljska zanimanja konobar (a i kuhar) su deficitarna zanimanja te ne vidim razlog za njihovim smanjenjem. Molim vas da poslušate glas struke i turističkih radnika koji traže radnike ugostiteljskih i turističkih zanimanja. Veliki upis imamo i učenika po individualiziranom i prilagođenom programu prema preporuci Zavoda za zapošljavanje na profesionalnom usmjeravanju učenika te se broj učenika u razredu smanjivao iz tih razloga. To bi značilo da bi trebalo zadržati postojeće razrede kako bi se omogućio upis učenika s poteškoćama u željeno i preporučeno zanimanje. Prema Prijedlogu je predviđeno da razredni odjel nema manje od 20 učenika što je u praksi neodrživo pogotovo gdje imamo 3 učenika po prilagođenom programu. Rad s tim učenicima zahtjeva dodatni napor nastavnika i to posebno za svakog učenika, a da se pri tome ne zanemare ostali učenici u razrednom odjelu. S poštovanjem, Silvija Bašić Palković Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
203 Silvano Zilli O D L U K U Poštovani, podržavam stav Talijanske Srednje Škole Rovinj. Egregi, appoggio la presa di posizione dalla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
204 SILVANA FADIĆ ŠTOLFA O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./23. za Ekonomsku i upravnu školu, Split, kojim se smanjuje broj razreda sa 6 na 5 u smjeru ekonomist. Ekonomska i upravna škola Split nema i nikada nije imala problema s upisom učenika. Školi gravitira prostor cijele Splitsko-dalmatinske županije (obala, otoci i zagora), a ima učenika i iz susjednih županija. Završetkom ekonomskog smjera učenici imaju SSS, ali i dobre temelje za nastavak obrazovanja u bilo kojem području, zato je interes za ovim smjerom velik. Naši učenici uspješno nastavljaju obrazovanje u visokoškolskim institucijama diljem Hrvatske i u inozemstvu. Potvrda ranije navedenog vidljiva je i u činjenici što je Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač za školsku godinu 2022./2023. već odobrila upis za 6 razreda ekonomista a ne 5, kako predlaže MZO. Prijedlog MZO-a nije uopće išao u prilog smanjenju broja učenika koji upisuju smjer ekonomist jer bi se planiranim povećanjem broja učenika po razredu broj upisanih učenika smanjio samo za 14 (nije cijeli razred). Povećanje broja učenika u razredu u situaciji u kojoj je sve veći broj učenika s poteškoćama, individualiziranim i prilagođenim pristupom, s asistentima u nastavi, s emocionalnim, zdravstvenim, obiteljskim, financijskim i inim poteškoćama smatram nepromišljenom odlukom i velikim dodatnim opterećenjem za nastavnika i ostale učenike u razredu jer individualni pristup znači češće provjere, objašnjenja, dogovore, posebne metode rada, prilagodbe testova, češće psihološko-pedagoške intervencije i individualne razgovore. S ciljem da nastava ostane odgojno-obrazovni proces s humanim pristupom prema učenicima, ali i nastavnicima koji predano i sa srcem obavljaju svoj posao i izvan svog radnog vremena, molim da se uvaži moja zamolba. Broj učenika bi po razredu trebalo, s obzirom na aktualne probleme, dodatno smanjiti, a nikako povećati. Nadam se da ćete uvažiti ove primjedbe. Srdačan pozdrav, Silvana Fadić, prof. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
205 Serđo Jadrić O D L U K U U ime Tehničke škole, Rijeka iskazujem neslaganje sa odobrenom strukturom upisa za školsku godinu 2022/2023. Naime, tražili smo odobrenje za povećanje broja upisa razrednih odjela za obrazovni program Tehničar za mehatroniku sa jednog na dva razredna odjela. Obrazloženje našeg zahtjeva se sastoji u tome da je to izrazito traženi program u sektoru strojarstva i elektrotehnike, od strane budućih učenika i privrednih subjekata na tržišta rada. HZZ je zanimanje Tehničar za mehatroniku stavio na listu traženih i prioritetnih zanimanja. Kao dokaz velikog interesa učenika za upis u program Tehničar za mehatroniku u Tehničkoj školi, Rijeka naveli smo, u našem zahtjevu, prilogom tablica "Prijave i rezultati" upisa od šk.god. 2013/2014. (kad smo počeli upisivati taj program) do 2021/2022. iz kojih je vidljiv interes učenika u svakoj upisnoj godini toliki da smo mogli upisati dva razredna odjela u prvom krugu. Također je vidljivo da se taj interes zadnjih godina još povećava. U Tehničkoj školi, Rijeka se, pored navedenog programa, obrazuju učenici u programima Strojarski računalni tehničar (također izrazito traženo zanimanje u strojarstvu), Tehničar za energetiku (vrlo značajno zanimanje današnjosti) i Brodograđevni tehničar (jedina smo škola u Hrvatskoj koja ima taj program). Iz navedenog je vidljivo da se ne možemo odreći ni jednog od postojećih programa da bi povećali upis Tehničara za mehatroniku. Jednostavno, potražnja za našim programima je velika. Tijekom posljednjih devet godina povećali smo broj učenika za gotov duplo što dokazuje percepciju naše sredine prema našoj školi. Bez obzira na smanjenje broja učenika koji upisuju srednju školu i preveliki broj ponuđenih programa, smatramo da odabir programa treba prepustiti učenicima, bez ograničavanja, pogotovo za tražene programe i zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Pored navedenog naglašavam da nas u našem zahtjevu već godinama podržava naš osnivač, PGŽ, te daje pisanu suglasnost. Zaključno, smatramo da Tehničkoj školi, Rijeka treba biti omogućeno da u Planu strukture upisa prijavi 48 upisnih mjesta za program Tehničar za mehatroniku u upisnoj godini 2022., pa neka tržišna utakmica odluči. Ravnatelj Tehničke škole, Rijeka Serđo Jadrić dipl. ing. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
206 Sendi Sigeti O D L U K U Poštovani, kao djelatnica Srednje Škole Bartola Kašića Grubišno Polje ne slažem se s predloženom strukturom upisa kojom se Srednjoj Školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće Gimnazije. Smatram da nismo zaslužili ostati bez Gimnazijskog programa, kako nastavnici tako i učenici, jer imamo jako kvalitetno i obrazovano osoblje koje sa voljom i radošću prenose svoje znanje učenicima. Učenicima koje žele upisati gimnazijski program i ostati u svom gradu to bi predstavljalo veliki problem, ne samo zbog loše autobusne povezanosti nego i iz financijske situacije, mislim da ne smijemo biti degradirani, jer ovo je zanimanje tradicionalno zanimanje već godinama u našoj školi. Nadam se korekcije Vaše Odluke. Unaprijed se zahvaljujem S poštovanjem Sendi Sigeti, dipl.oec Hvala,lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
207 Sebastijan Svat O D L U K U Poštovani/a, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojom ste predvidjeli ukidanje smjera gimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje. Naime, to što se ukida gore spomenuti gimnazijski smjer u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje je izraz racionalizacije i štednje a ne i ono što je najvažnije a to je optimizacija školske mreže kako je navedeno u ovoj Odluci. Budući da se Republika Hrvatska strateški opredijelila da je obrazovanje temelj gospodarskog razvoja to jest može trajno dati doprinos gospodarskom i svekolikom razvoju društva. Veći stupanj obrazovanja dokazano vodi do manje nezaposlenosti. Nadalje, članak 66. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske propisuje ''Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakom dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima'' te je sukladno tome ukidanje gimnazijskog smjera u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje koje je predviđeno ovom Odlukom u potpunoj suprotnosti i koliziji sa Ustavom Republike Hrvatske. Smatram da je Ustavom propisana obveza osiguravanja jednakih prilika u obrazovanju pragmatična i u interesu cijele društvene zajednice. Također, ovo se može sagledavati i u kontekstu kako gospodarskog tako i ukupnog razvoja manjih sredina te spriječavanja daljnje demografske devastacije na tim područjima. Ovdje je također bitno napomenuti kako gimnazija u Grubišnom Polju postoji od 1964. godine ( i regionalni je centar za učenike iz okolnih općina i gradova), znači skoro 60 godina, te se u tom razdoblju pokazala i dokazala kao jedna od najboljih gimnazija na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a to dokazuje visok postotak upisanih i završenih fakulteta učenika te gimnazije, što mogu posvjedočiti i osobnim primjerom kao i primjerom mojih školskih kolegica i kolega, prijateljica i prijatelja. Shodno svemu navedenom smatram potpuno pogrešnim i krajnje opasnim za dugoročni razvoj i opstanak Grada Grubišnog Polja kao i šireg područja donošenjem ovakve štetne Odluke te ovim putem apeliram da sukladno svim navedenim činjenicama izmjenite ovu Odluku i ostavite gimnazijski smjer u sklopu Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. S poštovanjem, Sebastijan Svat, dipl.polit. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
208 Saša Paduan O D L U K U Poštovani, ovim putem želim iskazati veliko nezadovoljstvo i ogorčenje Prijedlogom odluke o upisu učenika u prvi razred Srednje škole Hvar -izdvojene lokacije u Jelsi u školskoj godini 2022./2023. Navednim prijedlogom nije predviđen upis u zanimanje agroturistički tehničar. Navedeno zanimanje ima dugogodišnju tradiciju na našem otoku i imamo kroz planiranu strukturu upisa suglasnost osnivača-Splitsko-dalmatinske županije. Mi kao škola imamo sve materijalne, kadrovske i prostorne uvjete za edukaciju učenika u ovo zanimanje. Uz to vlada R.H. nam je 2018. godine dodjelila besplatnu koncesiju na 20 god. (na 11.000 m2 zemljišta), gdje se nalazi agroturistički poligon u svrhu unaprijeđenja i modernizacije tog zanimanja. Veliki dio mladog stanovništva ostaje na otoku zahvaljujući tom obrazovnom programu koji mnogima daje mogučnost otvaranja ili zapošljavanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Imajte na umu specifičnost života na otoku (prometnu izoliranost u zimskim mjesecima, nedostatak kulturnih i društvenih sadržaja...), pa u tom smislu nastojte razumijeti što znači opstojnost škola u malim otočnim sredinama-koje doslovno život znače. Ovakvom odlukom samo potičete iseljavanje mladih ljudi sa otoka i odlazak naših učenika na daljnje školovanje na kopnu. Ukidanjem ovog razrednog odjela u nezavidnom bi materijalnom položaju dovelo i učenike i roditelje. U postojećim okolnostima to predstavlja značajan trošak kako roditeljima, tako i državi koja prijevoz u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci neće biti u mogučnosti osigurati smještaj na kopnu niti dodatne troškove prehrane. Ankete provedene u osnovnim školama (među osmašima) pokazuju veliku zainteresiranost učenika da upišu ovaj obrazovni program, a podatci pokazuju povećanje učenika osmih razreda u odnosu na prošlu školsku godinu, što također potvrđuje neosnovanost neodobravanja upisa učenika u 1.razred obrazovnog programa- agroturistički tehničar. Uz sve navedeno jedinice lokalne samouprave na otoku (grad Stari Grad i općina Jelsa), te Turistička zajednica općine Jelsa ove godine odlučili su stipendirati učenike koji upišu obrazovni program -agroturistički tehničar. Slijedom navedenog molim Vas da još jednom razmotrite naš zahtjev i da školi ne ukinete razredni odjel agroturistički tehničar, odnosno da nam omogučite upis u taj obrazovni program. Srdačan pozdrav, Ravnatelj Srednje škole Hvar Saša Paduan, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
209 Sara Novak O D L U K U Poštovani, izražavam nezadovoljstvo zbog smanjena broja razrednih odjela prema Prijedlogu Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škola u školskoj godini 2022./2023. Smanjeni broj razrednih odjela pa tako i broja učenika u određenim smjerovima definitivno ne pridonosi razvoju ekonomije i gospodarstva koji su u našoj državi već poprilično narušeni, a čije posljedice osjećamo već sada, a kamoli u budućnosti. Također, djeci je ovim prijedlogom ograničen pristup željenom zanimanju što dovodi do veće nezainteresiranosti učenika za obrazovanje ili duljeg putovanja u školu (teret roditeljima u manjim sredinama koje su već sada opustošene i nedovoljno razvijene). Nimalo manje bitno je da ovime dolazimo i do povećanja broja učenika s teškoćama u pojedinim razrednim odjelima (konkretno u mojoj školi, na 26 učenika je DESET učenika s teškoćama čime je nastava poprilično otežana te nije na razini na kojoj bi trebala biti jer je nemoguće raditi s tolikim brojem učenika s teškoćama istovremeno i održati nastavu u kojoj bi svi učenici bili jednako i kvalitetno uključeni (no, to je mana i našeg predškolskog sustava s prevelikim brojem djece u grupama)). Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Svi sudionici iz sustava odgoja i obrazovanja obvezni su racionalno planirati broj upisnih mjesta.
210 Sara Miščin O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom da se ukine jedan razredni odjel početnika u Klasičnoj gimnaziji Zagreb. Klasična gimnazija ove bi godine trebala upisati pet razreda početnika i jedan razred nastavljača, koliko će ih izaći iz škole na kraju ove školske godine. U posljednjih nekoliko godina Klasična gimnazija bilježi porast zainteresiranih učenika, međutim zbog povećanog broja upisa učenika s teškoćama, smanjen je broj učenika u razrednim odjelima te zainteresirani učenici nisu uspjeli upisati školu te je smanjenje broja razreda nelogičan potez koji je također suprotan Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji predviđa povećanje broja gimnazijskih odjela. Srdačan pozdrav, Sara Miščin, mag. philol. ang. et lusit. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
211 Sara Kauzlarić O D L U K U Poštovani, Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. S poštovanjem, Sara Kauzlarić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
212 SANJA RAŠIĆ O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam svoje neslaganje s predloženom strukturom upisa učenika u 1. razred Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar. Neshvatlji mi je prijedlog Ministarstva o smanjenju broja učenika koji se mogu upisati u zanimanje Tehničar za računalstvo na hrvatskom jeziku i pismu, s obzirom da godinama vrlo uspješno upisujemo to strukovno zanimanje za koja naši učenici itekako pokazuju interes. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
213 SANJA NJARI O D L U K U Poštovani, izražavam svoje nezadovoljstvo planom ukidanja razrednog odjeljenja prodavača i gimnazije u Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, pri čemu naglašavam da se to odjeljenje gimnazije nalazi u izdvojenoj lokaciji u Križu. Smatram to izrazito nepravednom odlukom za učenike i roditelje manjih mjesta. Ne smijemo niti zaboraviti na nastavnike koji su svoj život posvetili toj školi koja se sada preko noći gasi. Postavlja se pitanje je li to smjer u kojem Hrvatska želi ići?, Je li obrazovanje zaista dostupno svima?, Zašto nema perspektive u ruralnim područjima? Nekorektnim smatram i nemogućnost prijelaznog roka, odnosno prilike za prilagodbom, nego smo dovedeni pred gotov čin. Molim vas da preispitate svoju odluku kojom određujete sudbinu budućih naraštaja. Svako Vam dobro u Europskoj godini mladih! Sanja Njari (Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
214 SANJA MÜLLER ZORIČIĆ O D L U K U Poštovani, U ime Nastavničkog vijeća Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška (12-051-503), stavljamo prijedlog za povećanje broja učenika u razredne odjele naše škole. Prijedlog je da se broj učenika u svim razredima (zanimanjima) koje upisujemo poveća sa 20 na 24. Zanimanja koja upisujemo su Tehničar za računalstvo ( 041624 ), Tehničar za mehatroniku ( 041524 ) i Komercijalist ( 060304 ). Kako je Zavod za zapošljavanje objavio traži se povećanje upisa studenata na fakultete informatike i računalstva, te strojarstva, mišljena smo da naša zanimanja upravo pripremaju učenike za te fakultete, isto tako to su najtraženiji radnici (SSS) na našem području. Zanimanje komercijalist je jedino četverogodišnje zanimanje iz sektora ekonomija na području koje obuhvaća 10 OŠ našeg kraja. Do sada nismo imali problema s upisom učenika u školu, a sa zanimanjem komercijalist imali smo potrebu upisati i dva razredna odjela. S poštovanjem, ravnateljica, Sanja Müller-Zoričić, dipl. inf. Djelomično prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
215 Sanja Konjević O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
216 SANJA KLUBIČKA O D L U K U U predloženoj strukturi upisa za Tehničku školu Daruvar NE SLAŽEM SE s prijedlogom ukidanja jednog programa-pomoćni soboslikar i ličilac (TES), a ujedno i smanjenja jednog razrednog odjela jer za to ne postoji nikakvo uporište. Unazad 14 godina nismo uopće drastično pali s ukupnim brojem upisanih učenika već je on uvijek oko 500 već godinama pa prema tome ne vidim razlog smanjenja broja upisanih učenika i razrednih odjela. Nadalje, ukinuli biste zanimanje pomoćni soboslikar i ličilac (TES) koje nam je treći ponuđeni program za učenike s teškoćama (a u Rješenju prema kojem se učenici upisuju su uvijek navedena 3 programa) pa samim time onemogućujete učenicima s teškoćama odabir naše škole u sva tri pomoćna programa (treći izbor bi morali birati u nekoj drugoj školi i u nekom drugom gradu, a vrlo je teško i učenicima i roditeljima objasniti takve mogućnosti i ponuditi alternativu jer se radi o ranjivim skupinama). U preostali razredni odjel spojili biste dva zanimanja koja nemaju veze jedno s drugim-pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni stolar, iako piše da se mogu spajati samo srodna zanimanja. Maksimalni dozvoljeni broj učenika u posebnim razrednim odjelima je 10, a mi ih skoro uvijek imamo iznad 10, što znači da će tim učenicima biti onemogućen upis u našu školu (minimalni broj u ovakvim razrednim odjelima nije propisan). Puno je lakše naknadno spojiti razrede ukoliko se ne upiše dovoljno učenika, nego na početku uskratiti upis učenicima u školu i zanimanje koje su izabrali, a razlozi za to su mnogobrojni: -u našu školu se upisuju učenici iz 5 Županija, jedan od razloga je i taj što postoji i smještajna ustanova u Daruvaru za učenike s teškoćama (Centar Rudolf Steiner) iz koje učenici nastavljaju svoje osnovnoškolsko obrazovanje u našoj školi -u blizini Daruvara se nalazi zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom (jedna od 3 u Hrvatskoj) u kojoj naši učenici obavljaju praktičnu nastavu -postoji dugogodišnja tradicija obrazovanja učenika s teškoćama u posebnim razrednim odjelima i prepoznati smo po tome u široj zajednici zbog stručnih ljudi koji s učenicima rade -učenici sudjeluju na državnim natjecanjima -prošle godine osvojena zlatna medalja na World Skills Croatia, prvo mjesto na državnom natjecanju našeg pomoćnog kuhara i slastičara, te sudjelovanje na državnoj smotri pomoćnih soboslikara i ličilaca i pomoćnih stolara -učenici sudjeluju na sportskim državnim natjecanjima za učenike s teškoćama -učenici s teškoćama se uključuju na tržište rada ZAKLJUČAK: - u Daruvaru se nude tri programa za pomoćna zanimanja pa učenici mogu birati jedan od njih u jednoj ustanovi - u Daruvaru se nalazi učenički dom za učenike s teškoćama, - u Daruvaru se nalazi i jedna od 3 zaštitne radionice u Hrvatskoj za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zboga čega se kod nas školuju u posebnim razrednim odjelima učenici s teškoćama koji dolaze iz čitave Središnje Hrvatske, - učenici s teškoćama se zapošljavaju kroz aktivnosti Udruge za osobe s invaliditetom, - ne postoji uporište za smanjenje broja upisanih učenika s teškoćama jer je njihov broj obično iznad 10, što su najmanje dva razredna odjela -ne postoji razlog za ukidanje pomoćnih soboslikara i ličilaca jer su oni vrlo traženi na tržištu rada, a učenici kroz zaštitnu radionicu imaju gdje obavljati praktičnu nastavu i zaposliti se nakon završetka školovanja. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
217 Sanja Kaloper O D L U K U AKTIV EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA SREDNJE ŠKOLE DELNICE Poštovani, Aktiv ekonomske skupine predmeta Srednje škole Delnice NE SLAŽE se s Vašim prijedlogom. Razlog takvog neslaganja leži u činjenici da 30 % učenika cjelokupne naše škole čine upravo učenici ekonomisti. Tokom godina nemamo problema sa formiranjem novih razrednih odjela te postoje naznake da taj smjer u našoj školi ima budućnosti. Sretni smo i ponosni što smo u nizu godina uspješno izveli na put mnoge generacije naših ekonomista. U tu svrhu, naši učenici sudjeluju na školskim, županijskim natjecanjima, statističkoj olimpijadi, virtualnim sajmovima vježbeničkih tvrtki, tjednima financijske pismenosti u suradnji sa PBZ-om… Od projekta, ponosni smo na naš trenutni Erasmus+SOEN 3 projekt u trajanju od dvije godine u suradnji sa PINS-om Skrad, Digitalni učenički inkubator u suradnji sa Školskom knjigom te netom završeni projekt PS. Pokreni solidarnost. Uz teoriju, volimo i praksu stoga imamo niz suradnji sa raznim institucijama, tijelima lokalne samouprave i poduzetnicima našeg kraja– PINS-om iz Skrada, LAG-om Gorski kotar, Gradom Delnice ,Crvenim križom... Molimo Vas da prilikom donošenja odluke, dobro razmotrite sve dosad objavljenje komentare i naš priloženi osvrt. U nadi da ćete prije svega donijeti najbolju odluku za naše i vaše buduće ekonomiste, Srdačan pozdrav iz srca Gorskog kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
218 Sanja Kaloper O D L U K U Poštovani, Naš Gorski kotar je prekrasno mjesto za život ali nažalost demografski trendovi prema zadnjem popisu stanovništva ne govore u prilog tome. Kao i svaka druga regija, tako i Gorski kotar čine ljudi koji u njemu žive, rade, školuju se. Lokalni čelnici svih mjesta Gorskog kotara upiru sve snage kako bi zadržali svakog učenika , čovjeka da ostane ovdje sa svojom obitelji. U najvećoj srednjoj školi Gorskog kotara, Srednjoj školi Delnice školovali su se moji roditelji, sestra i ja, kao i mnoge druge generacije. Svi postojeći smjerovi u spomenutoj školi upisuju učenici iz Gorskog kotara što pokazuju upisi tokom godina. Konkretno, u u našoj školi čak 30% učenika čine učenici ekonomske škole. Ekonomisti sudjeluju u Erasmus programima, projektima na nacionalnoj raznoj razini – Digitalni učenički inkubator, sajam vježbeničkih tvrtki… Trudimo se zbog učenika naše škole a i u naše osobno ime. Iz svega navedenog podržavam prijedlog upisa u onom dijelu gimnazijskog programa te automehaničara i bravara. Nažalost, ne mogu se složiti i strogo ne podržavam ukidanje spomenutog ekonomskog smjera jer interesa učenika našeg Gorskog kotara za spomenuto itekako ima. Smatram da bi zatvaranjem ekonomske škole utjecali na prisilni odlazak naše djece iz Gorskog kotara u veće gradove. Ovdje se nameće i pitanje imaju li svi roditelji mogućnosti uopće poslati te iste učenike u veće gradove te jesu li djeca sa svojih 15 godina spremni otići iz svog doma. Molim vas da pri donošenju konačne odluke mislite na svih nas, Gorane, nastavnike, učenike i naše obitelji. Srdačno, Sanja Kaloper, nastavnik ekonomske skupine predmeta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
219 SANJA JANŽEK O D L U K U Poštovani, molim Vas uzmite u obzir i moj (naš) apel te odustanite od predložene odluke kojom bi ukinuli gimnazijski odjel u Srednjoj školi Čazma. Zovem se Sanja Janžek i sa obitelji živim u Čazmi. Zahvaljujući odluci hrabrih ljudi iz Ministarstva školstva u suradnji sa tadašnjim ravnateljstvom srednje škole Čazma imala sam priliku ratnih 90-tih biti prva generacija Prirodoslovno-matematičke gimnazije, kasnije Opće gimnazije u Čazmi. Dolazim iz radničke obitelji i prva sam iz obitelji koja je završila gimnaziju i dvije Visoke škole, inženjerskog smjera. Bogatstvo i ljubav za stjecanjem znanja koje sam primila kroz gimnazijsko školovanje obilježilo mi je život, koje nastojim prenijeti na svoje prekrasne kćeri. Starija kći, maturantica 4 r. Opće gimnazije u Čazmi upravo je u pripremama za upis na željeni fakultet, a mlađa kći završava 8 r. osnovne škole Čazma i planira upisati gimnaziju, ne znamo gdje, čekamo na Vašu odluku. Već ste čuli da živimo na depriviranom području, loše prometne povezanosti sa okolnim gradovima. Oprostite, ali ovako predloženom odlukom ukidate djeci sa ovog područja mogućnost ostvarenja životnog potencijala. Ovakvom odlukom našoj djeci kradete snove. Molim vas, budite hrabri kao vaši prethodnici koji su otvaranjem gimnazije u Čazmi ( na snazi već 30 godina) omogućili djeci obrazovanje, obiteljima sreću i napredak, a gradu i županiji osnaženje i svjetlu budućnost. Molim Vas, budite konstruktivni vizionari. Nastavite s nama živjeti naše snove. Uvijek ste dobrodošli u naš lijepi gradić. To je moja Čazma, dragi domak moj. Čazma mi je jedina, dom moj i dom tvoj. To je moja Čazma, lijepo joj je ime. Najljepši mi kutak, drage Moslavine. S poštovanjem, Sanja Janžek s obitelji. Prihvaćen Zahvaljujemo na odgovoru.
220 Sanja Heraković O D L U K U Poštovani, prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. jest nepromišljen. Ukidanje smjerova u manjim mjestima vodi centralizaciji obrazovanja, što znači da će mnogi učenici iz manjih mjesta ostati bez svoje prilike. Ono što je posebno nelogično jest ukidanje smjerova koji su deficitarni ili pak lako zapošljivi. Ukoliko ukinete smjer tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok, učenici koji imaju afiniteta za smjer elektrotehniku ostat će bez mogućnosti izbora. Budući da je Ilok geografski izoliran i da je prometna povezanost s njime loša, takvi postupci vode daljnjem raseljavanju mladih, dok mnoge obitelji, uz to, nemaju financijsku mogućnost svoju djecu slati na školovanje u udaljenija mjesta. Pri izradi ovakve odluke uzmite u obzir i uspjeh učenika, kao i sredstva uložena u opremanje škola za određeni smjer. Srednja škola Ilok iz godine u godinu ulaže financijska sredstva u opremanje kabineta i praktikuma u kojima se izvodi nastava za tehničare za računalstvo kako bi naši učenici imali uvjete za što kvalitetniju nastavu. Sukladno tomu, učenici nastavu pohađaju u suvremeno opremljenim učionicama te im se omogućava daljnji razvoj. Osim toga, nastava se u Srednjoj školi Ilok održava u jednoj smjeni što je u skladu s Državnim pedagoškim standardnom. Uz to, učenici koji pohađaju taj smjer redovito sudjeluju u projektima (primjerice Erasmus + projekti), ali i na stručnim natjecanjima gdje ostvaruju izvrsne rezultate (primjerice, ovogodišnje 1. mjesto na Ideji godine, pohvale i nagrade na Inventumu i slično). Učenici se nakon završene srednje škole brzo zapošljavaju ili pak uspješno nastavljaju školovanje na elektrotehničkim fakultetima diljem Hrvatske. Dakle, kada razmatrate upisivanje učenika u I. razrede, napose u I. razrede škola koje se nalaze u manjim mjestima, a koja su udaljena od većih centara, nije dovoljno gledati samo broj učenika u razrednim odjelima, nego bi trebalo pogledati širu sliku jer ovakvim nedovoljno promišljenim odlukama se čini mnogo štete koja će biti vidljiva u godinama koje slijede. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
221 Sanja Džalto O D L U K U Trebalo bi prepoloviti razrede na jače i slabije, odnosno a i B razine za nastavu stranog jezika jer u učionici od 30 učenika ne može se kvalitetno odraditi nastava na stranom jeziku pa tako imamo 2-3 učenika na njemačkom i 26 učenika na engleskom najčešće u praksi. To bi trebalo napraviti po uzoru na npr. Češku i ostale zemlje EU koje imaju sličnu praksu kad je u pitanju nastava stranog jezika jer ovako oni slabiji ne mogu pratiti i besmisleno je da uopće slušaju o nekim složenim strukturama i da se moraju baviti teškim tekstovima, a predznanje im je jako loše, a s druge strane ako nastavnik pokuša naći neku sredinu, onima koji su "super u engleskom" bude dosadno na satu i često i jedni i drugi, naročito u "lošijim" školama rade nered iz dosade jer se naprosto isključe. S ostalim se se slažem. Primljeno na znanje Navedeni prijedlozi nisu predmet Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
222 Sanja Cikač O D L U K U Poštovani, ne slažem s prijedlogom upisa u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini. Smatram da vaš prijedlog nije u skladu sa svim vrlo važnim čimbenicima, a to su: - Postoji još uvijek velika zainteresiranost učenika za usmjerenje ekonomist. - Povećanje broja učenika u razrednim odjelima ima za posljedicu lošiju kvalitetu nastave. Ministarstvo na ovaj način želi uštedjeti s manjim brojem nastavnika, što nije nimalo korektno. - Učenici u usmjerenju ekonomist stječu vrlo dobra znanja te su osposobljena kako za tržište rada, tako i za upise na mnogobrojne fakultete. - Učenici koji imaju zdravstvenih problema (nažalost, ima ih sve više!) imaju mogućnost se uključiti u program ekonomist jer ih Centar za profesionalnu orijentaciju upravo šalje u to usmjerenje. Smatram da sve dok postoji veliki interes učenika i njihovih roditelja za usmjerenje ekonomist, ne treba ga ukidati jer će to stvoriti štetne posljedice u društvu. Sanja Cikač, prof. njemačkoga jezika i povijesti, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
223 Sanja Banfić- Kontrec O D L U K U Poštovani, ne slažem se s dijelom prijedloga ove Odluke koji se tiče ukidanja razrednih odjela i pojedinih srednjoškolskih programa, naročito strukovnih programa pekar i mesar. Dulji niz godina ta su zanimanja deficitarna i umjesto da se pronađe način da se učenici zainteresiraju i potaknu na upis u ova zanimanja , najlakše ih je ukinuti . Samo ne znam tko će onda raditi te poslove , nestručne osobe kakve već sada susrećemo po trgovačkim centrima. Smatram da upis učenika mora biti reguliran potrebama tržišta rada i molim vas da prijedlog uskladite s Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem se predlaže povećanje broja upisnih mjesta za deficitarno zanimanje mesar i pekar i ne predlaže se smanjivanje broja upisnih mjesta za nijedan trogodišnji program. S poštovanjem , Sanja Banfić - Kontrec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
224 Sandra Vido O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Prodavač u kombiniranom odjeljenju u TSŠ – SMSI Dante Alighieri Pula – Pola. Želim napomenuti da nam je Struktura upisa u NISpuSŠ-u odobrena od strane Osnivača, jednako kao i od Ministarstva te ničim nije bilo vidljivo da će program Prodavač biti ukinut, pogotovo jer ga imamo oduvijek i nikad nije bio upitan. Učenici manjine nemaju paletu škola za izabrati kao ostale škole u Hrvatskoj, tako da se vodimo politikom da našim učenicima ponudimo što više usmjerenja, makar u kombiniranim odjeljenjima tako da učenici koji nakon završene srednje škole idu odmah na tržište rada mogu birati između barem tri trogodišnje škole (kombinirano odjeljenje). Za usmjerenje Prodavač imamo potreban kadar te praktikum za izvođenje praktične nastave u školi u koji smo dosta uložili i nisu potrebna dodatna ulaganja. Upis u usmjerenje Prodavač ne ostvaruje se svake godine, zavisi od interesa učenika, ali smatramo da je nužan pri planiranju upisa kako bi naši učenici imali mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na talijanskom materinskom jeziku. Iskreno se nadamo razumjevanju za probleme manjinskih škola i vraćanju ovog usmjerenja u našu strukturu upisa. Srdačan pozdrav,Sandra Vido Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
225 Sandra Telebec O D L U K U Poštovani, obraćamo Vam se sa zamolbom za ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u cjelini, a posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje planiranog razrednog odjela od 20 učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u Srednjoj školi Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina. Naša škola obrazovanje u podsektoru poljoprivrede provodi od 1996. godine. U veljači 2018. dobili smo odobrenje za upis učenika za stjecanje kvalifikacije agrotehničar te ove godine školovanje po tom kurikulumu završava prva generacija učenika. Posebno ističemo da nam je za upis u tekuću školsku godinu, 2021./2022., odobreno pet razrednih odjela, od kojih je jedan bio odjel agrotehničara. No, budući da interes za upis tog razrednog odjela u ljetnom roku nije iskazao dovoljan broj kandidata, u konačnici su upisana četiri od pet planiranih odjela. Isto tako, naglašavamo da je interes za upis zanimanja u podsektoru poljoprivrede i prijašnjih godina u pojedinim trenucima bio smanjen, no to bi se odnosilo isključivo na jednu školsku godinu, nakon čega bi se opet oformio po jedan razredni odjel godišnje, kako je bilo i planirano. Slijedom navedenog, suglasnost za upis prvog razreda agrotehničara u školskoj godini 2022./2023. ne bi dovela do povećanja broja razrednih odjela, kao ni do stvaranja potrebe za novim zapošljavanjem. Sada imamo tri razredna odjela agrotehničara, a isti bismo broj imali i sljedeće školske godine. Razlika bi bila u tome što su to trenutno drugi, treći i četvrti razred, a od jeseni bismo imali prvi, treći i četvrti razred. Velik broj naših učenika koji se školuju za zanimanje agrotehničar dolazi iz obitelji koje posjeduju vlastita poljoprivredna gospodarstva, mahom orijentirana na stočarsku proizvodnju, vinogradarstvo i povrćarstvo, te u ovom obrazovnom programu prepoznaju priliku za stjecanje znanja koja od prvoga dana mogu primijeniti u praksi. Praktična znanja učenici u podsektoru poljoprivrede stječu izvođenjem vježbi u laboratorijima za analizu vina i analizu tla, u plasteniku za hidroponski uzgoj rajčice, na školskoj parceli te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Učenjem o načinima kvalitetnijeg i racionalnijeg vođenja gospodarstva i prihvatljivim ekološkim standardima povećavaju vlastite izglede za zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnažuju kapacitete za proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane. Svi naši učenici poljoprivrednog smjera uspješno završavaju program, a velik broj njih pristupa i polaganju ispita državne mature te nastavlja školovanje na visokim učilištima i sveučilištima. Učenici koji se školuju u podsektoru poljoprivrede iznimno cijene svoje nastavnike stručno-teorijskih predmeta, što pokazuju i sljedeći njihovi komentari: „Ovo zanimanje sam odabrao jer sam oduvijek to želio. Smjer mi se prvo činio težak no kasnije sam shvatio da uz malo rada mogu puno toga naučiti i sad mi je učenje lako i zanimljivo. Posebno mi se sviđa rad u plasteniku i u školskom voćnjaku gdje nam nikada nije dosadno i gdje sve odrađujemo uz poneku šalu i uz smijeh. Nastavnici se znaju šaliti s nama pa mi sat uvijek brzo prođe. Svima bih preporučio ovaj smjer.” Valentino „Ovaj program sam upisala jer je četverogodišnji i nakon što završim školu mogu upisati fakultet za koji se odlučim. Nastavnici su predani poslu, nije im teško objasniti gradivo i više puta ako nam nešto nije jasno. U razredu je dobra atmosfera među učenicima, a nastavnici također pridonose dobroj atmosferi i ugodnom okružju za učenje. Rad u plasteniku je poučan, ali i zabavan.” Barbara „Smjer kao smjer stvarno nije težak. Nastavnici struke uvijek su pozitivni, izlaze u susret nama, objasne i sto puta ako treba. Njih kao da je Bog poslao. Rade svoj posao, ali ujedno i prihvate šalu i smijeh. Na njihovim satovima smo svi opušteni, a to nam daje i motivaciju da naučimo gradivo. Uvijek se sve možemo dogovoriti, a onda to i poštujemo. Točno se vidi kako vole svoj posao. Kad imamo problem, uvijek se obratimo njima, uvijek su spremni saslušati nas i savjetovati. Par sati odvojimo radu u plasteniku. To je isto pozitivna stvar – odemo na svjež zrak, družimo se, radimo. Svi volimo kad idemo u plastenik – možda to nekome zvuči „bezveze“ no kad jednom odete, htjet ćete svaki sat ići.” Julia „U ovom smjeru mi se najviše sviđaju nastavnici struke i strukovni predmeti. Sviđa mi se njihova volja da čim više znamo i naučimo. Njihov način razgovora s nama i način na koji nas uče i podučavaju.” Petra „Kod ove škole i ovog smjera mi se sviđa kako su programi i sadržaji bogati detaljima i opširniji no što smo učili u osnovnoj školi. Gradivo možemo lakše razumjeti jer ga možemo povezati sa svakodnevnim životom. U ovoj struci se koristimo plastenikom koji je jako dobro opremljen. Blizu je škole i mi učenici možemo svakodnevno u njemu boraviti i učiti u praksi. S nastavnicima komuniciramo s lakoćom, a ako nam nešto nije jasno uvijek će nam rado objasniti.” Evelyn ”U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj mi je puno bolje. Nastavnici su super jer se zbilja trude objasniti nam svo gradivo i stalo im je do našeg uspjeha. Nastavni program nije pretežak pa je lako organizirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti.” Sara Navedena mišljenja učenika svjedoče o izuzetnom angažmanu i kvaliteti rada naših nastavnika poljoprivredne struke, te bi njihov odlazak iz škole, potaknut nesigurnošću radnog mjesta, a koju neizbježno iščitavamo iz prijedloga Odluke, nepovratno osiromašio naš kolektiv. Jednako je važno istaknuti činjenicu da je podsektor poljoprivrede jedan od najopremljenijih u našoj školi, te bi dokidanje ovoga programa proizašlo iz ukidanja razrednog odjela u šk. god. 2022./2023. posredno izazvalo i materijalnu štetu, budući da vinogradarski traktor i priključni strojevi, plastenik s hidroponskim uzgojem ili pak oprema potrebna za poljoprivredne radove u školskom vrtu, svoju primjenu ne mogu naći ni u kojem drugom našem podsektoru. Vrt s ljekovitim biljem, voćnjak, bobičasto voće, vinograd koji je trenutno u sadnji, te postavljanje povišenih gredica koje će biti produkt međusektorske suradnje stolara i agrotehničara također bi izgubili svoju svrhu. Naglašavamo da je u tijeku i realizacija kapitalnog projekta Zagrebačke županije odnosno izgradnja novog objekta u kojem je dio prostora namijenjen upravo agrotehničarima. Školski kurikulum obiluje projektima čiji su nositelji učenici koji se obrazuju za zanimanje agrotehničar i njihovi nastavnici. Zahvaljujući njihovu angažmanu, rajčica uzgojena u školskom plasteniku postala je prepoznatljiv proizvod naše Učeničke zadruge, tražen i cijenjen u lokalnoj zajednici. Hotel za kukce postavljen u školskom vrtu nešto je čime se malo koja škola može pohvaliti, a jednako tako i provođenje projekta kompostiranja ostataka hrane preuzetih iz gradskog vrtića. Nadalje, ukidanje ovog razrednog odjela u nezavidan bi materijalni položaj dovelo i učenike i roditelje, odnosno zainteresiranim bi kandidatima stvorilo potrebu svakodnevnog putovanja do Zagreba, što u postojećim okolnostima predstavlja značajan trošak kako roditelju, tako i državi koja ga u značajnoj mjeri subvencionira. Roditelji slabijeg imovinskog stanja svojoj djeci možda neće ni moći osigurati putovanje u drugi grad ili iznaći sredstva za dodatne troškove prehrane zbog dužeg dnevnog izbivanja iz kuće. To će pak za posljedicu imati smanjenje izbora upisnih programa odnosno učenici će biti prisiljeni odabrati jedno od preostalih zanimanja u našoj školi, koja je jedina srednja škola na zelinskom području, a što je vrlo demotivirajuće. Jednako je važan faktor i značajno povećanje vremena provedenog u javnom prijevozu, a koje pohađanjem škole u našem gradu učenici iz okolnih mjesta i sela sada mogu uložiti bilo u učenje, bilo u neformalno obrazovanje putem sudjelovanja u poljoprivrednim radovima na okućnicama i gospodarstvima svojih roditelja. Zagrebačka je županija potvrdila naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti navedenih argumenata. Kao iznimno važan izvor financijskih sredstava, Županija je svojim prihvaćanjem našega prijedloga iskazala podršku nastojanjima da učenicima pružimo širok i kvalitetan izbor obrazovnih programa i smanjimo vrijeme utrošeno na dolazak do škole, a njihovim roditeljima uštedimo značajne novčane iznose. Na razini Republike Hrvatske, podsektor poljoprivrede vapi za tehničko-tehnološkom obnovom i stjecanjem znanja o proizvodnji hrane, te uvođenjem novih tehnologija i kvalitetnoj pripremi proizvoda za tržište. Znanje potrebno za realizaciju tih ciljeva može se steći samo obrazovanjem u podsektoru poljoprivrede. Budući da je naša škola jedina u Zagrebačkoj županiji koja obrazuje učenike u tom podsektoru, kao i zbog toga što je smještena u području u kojem je poljoprivreda izuzetno razvijena i tradicionalna gospodarska djelatnost, molimo Vas da revidirate prijedlog Odluke i date nam priliku za upis učenika u prvi razred agrotehničara. Time bi Odluka o upisu postala istovjetna odobrenjima koja su vidljiva u sustavu e-Upisi, a koja uključuju i razredni odjel agrotehničara. Zahvaljujemo na razumijevanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
226 Sandra Okanović O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Iz Gorskog kotara ljudi ubrzano iseljavaju, sve nas je manje a u prilog tome upućujem Vas na popis stanovnika iz 2021. koji pokazuje kako se broj radno sposobne populacije u Gorskom kotaru smanjuje brže nego u ostalim područjima RH. Ruralna područja, uključujući i Gorski kotar, trebaju biti u fokusu razvojnih programa ne tek puko slovo na papiru. Glavni preduvjet koji se mora ispuniti da bi zadržali mlade a podredno tome i privukli mlade obitelji na život u Gorskom kotaru jest osiguranje i dostupnost svih razina obveznog školovanja (a srednje školstvo to je!) u mjestima prebivališta ili čim bliže je to moguće. Obrazovanje i znanje mora biti jednako dostupno svima, bez obzira na mjesto gdje živimo te ovim putem apeliram na nadležno ministarstvo da još jednom razmotri prijedloge i donese odluku u najboljem interesu djece. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
227 Sandra Mužević O D L U K U Poštovani, vrlo dobro znate zašto pišem ovaj komentar, želim reći koliko sam razočarana i neugodno iznenađena Vašom nedavno ishitrenom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole. Umjesto da djeci povećavamo mogućnosti i pružamo veći izbor u životu jer ga možemo pružiti, pitanje je samo da li to želimo, mi sve to reduciramo i na taj način im otežavamo donošenje odluka u već ionako konfuznim i teškim životnim okolnostima. Sve odluke koje donosite suprotne su odlukama koje su donijeli ljudi željni rada i ulaganja truda u generacije za koje želimo da nam uvesele ove prostore! Shvatite, obrazovanje nije problem, obrazovanje je prilika! Obliti privatorum publica curate! Sandra Mužević,prof., SŠ Matija Antun Reljković, Slavonski Brod Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
228 Sandra Muhvić O D L U K U Poštovani, I sama sam bila učenica SŠ Delnice. Zatvarati jedan tako bitan smjer što zbog djece, jer netko možda ne želi u gimnaziju što zbog same depopulacije stanovništva, vodilo bi u propast. U razgovoru na poslu s ljudima, neki su rekli ukoliko neće biti ekononskog smjera oni neće biti u mogućnosti financirati sve obaveze koje svako dijete zaslužuje. U doba inflacije, zadavati roditeljima još jedan trošak koji NE MORAJU plaćati jer imamo sve u našem gradu, bio bi katastrofalan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
229 Sandra Majnarić O D L U K U Poštovani, Kao roditelj učenika u Srednjoj školi Delnice ne slažem se s prijedlogom odluke o upisima. Za Delnice i Gorski kotar izuzetno je važno očuvanje svakog srednjoškolskog programa koji omogućuje zadržavanje mladeži u ovome kraju. Podržavam politiku upisa same škole i nadam se preispitivanju odluke Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
230 Sandra Brkić O D L U K U Poštovani, javljam se kao nastavnica praktične nastave u Sektoru turizma i ugostiteljstva, zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist. Pošto smo u trendu razvoja turizma u Ličko- senjskoj županiji, smatram da je ovo zanimanje uistinu potrebno. Iz iskustva u radu s učenicima osjetila sam da djeca koja se upišu u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist sa zadovoljstvom prihvaćaju rad u ugostiteljstvu i praktičnu nastavu. Stoga napominjem da u slučaju da ne bude upisa, bit će to veliki nedostatak za našu zajednicu a i djeca će biti zakinuta za ostvarivanje svojih želja za upis u navedeno zanimanje. Smatram da Strukovnoj školi Gospić treba dozvoliti upis u I. razred u zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist u školskoj godini 2022./2023. Sandra Brkić, stručni učitelj Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
231 Sandra Brajnović O D L U K U, II. Poštovani, još jednom kao opći komentar pozdravljam ukidanje razreda i programa u pojedinim školama na području cijele RH. Ovakvo stanje je neizdrživo i neodrživo. Svako selo ima srednju školu. Argument je da će to zadržati ljude da ne odsele iz RH. Taj argument je lako pobiti. Nisu škole te koje zadržavaju ljude u nekoj zemlji već je to politička i gospodarska klima. Ljudima treba POSAO U GOSPODARSTVU. Posao je ono što ljude zadržava na njihovim ognjištima. Dugo se odugovlačila i odlagala ovakva odluka i molim vas kao MZO i vas posebno Ministre gospodine profesore Fuchs - nemojte odustati od onoga što ste započeli. I sama sam posljednjih 6 godina suočena s odlaskom svojih najmilijih u Njemačku, ukidanjem cijelih razreda svake školske godine, pisala sam svim mogućim Županima, MZO-u, Ministrima koji su pojedinih godina vodili MZO, Saborskom odboru za obrazovanje, Trgovačkim komorama, predlagala zakonodavne izmjene Zakona o trgovini. No, očito je da RH i gospodarstvenicima Trgovina i ljudi koji rade u području trgovine nisu bitni. Morali smo prihvatiti tu činjenicu i rezanje razreda. Nije mi palo na pamet zvati novinare, dizati halabuku. Pametnom je dosta. Ovakvo je stanje neizdrživo. Svako selo u RH ima srednju školu, ruši se kvaliteta nastave, na 5, 6 ili 7 učenika radi 35 profesora, ponekad se radi i o nacionalnim manjinama ili područjima od posebne državne skrbi gdje se sve to toleriralo. Pa to nema ni u najbogatijim zemljama svijeta. Stoga vas molim, kao MZO, kao Ministra koji napokon ima snage "ispravljati krive Drine" prethodnika nemojte posustati unatoč pritiscima. Sva djeca u našoj zemlji imaju prilike dobiti kvalitetno obrazovanje u školama diljem RH. Pitam se zašto ne ukidate još. Npr. u Osijeku Ugostiteljsko-turistička škola obrazuje dva razreda turističko-ugostiteljskog komercijalista. Taj je program izmišljen kako bi se spasile ugostiteljske škole, a kako bi se naštetilo Trgovačkim i komercijalnim školama kojima je to primarno zanimanje. (pogledajte kurikulume). Predlažem da ukinete taj program u Ugostiteljsko-turističkim školama na nivou cijele RH. Ono što vidimo da zemlji nedostaje su kuhari, konobari, recepcionari, a ne nekakvi izmišljeni ugostiteljsko-turistički komercijalisti. I komercijalist koji završi Trgovačke i komercijalne škole u RH ima sva znanja potrebna za posao komercijalista u svim djelatnostima. No, ako je vaš cilj, i cilj MZO-a i predstavnika gospodarstva RH da potpuno ukinu i ugase programe obrazovanja i općenito Trgovačke i komercijalne škole, dobro - neka vam bude. Mi krvarimo već šest godina, mislim da je vrijeme da se reže maksimalno moguće kako bi se stvorio zdrav temelj za kvalitetan rad, bolju konkurenciju pri upisu u pojedine škole i na kraju zadovoljan i kvalitetan čovjek i učenik koji iz tih škola izlazi. Ne odustajete gospodine Ministre, nastavite u cilju optimalnog broja upisnih mjesta u RH. S poštovanjem, Sandra Brajnović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
232 Sandra Brajnović O D L U K U, V. Poštovani, ovih šest komentara koji apeliraju da se ne smanjuje broj upisanih u određena zanimanja i da se ne ukidaju razredi apsolutno nemaju dobru argumentaciju. Ono što ljude motivira da ostanu u Republici Hrvatskoj su RADNA MJESTA U GOSPODARSTVU - tu mislim na djelatnosti koji pune državni proračun i stvaraju novu vrijednost. Argument da postojanje škole u nekom selu u RH zadržava ljude u zemlji je apsolutno netočno. I moja najbliža rodbina je na žalost, otišla "trbuhom za kruhom" u Njemačku jer NIJE MOGLA PRONAĆI POSAO. Škola apsolutno nije bila u razmatranju prilikom odluke o odlasku. Stoga podržavam sve vaša rezanja programa i razreda u cijeloj RH. Samo,molim vas, budite koliko god možete fer i korektni prema svim dijelovima RH. Neodrživo je da se iz državnog proračuna financiraju škole i razredi od 5, 6 ili 7 učenika, pa i kada se radi o nacionalnim manjinama. Imaju oni sva prava koja im jamči Ustav RH i posebni zakoni, a posebni razredi od 3 ili 4 učenika za koje radi 35 profesora su luksuz i za deset puta bogatije zemlje nego je naša. S poštovanjem, Sandra Brajnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
233 Sandra Brajnović O D L U K U, XVIII. Poštovani, apsolutno se slažem s odlukom o ukidanju razreda Ekonomista u Srednjoj školi Dalj. Ono što stoji u komentaru gospođe Seršić upakirano je u celofan i orijentirano na zadržavanje radnih mjesta. Dalj je mjesto u Istočnoj Slavoniji koje ne bi ni trebalo imati srednju školu. Sve je to preveliki trošak za Republiku Hrvatsku. Dalj je udaljen od Osijeka 30tak kilometara i svi učenici mogu i prijevozom dolaziti u škole koje žele ili biti u učeničkim domovima. Isto tako i Vukovar je blizu. Nema uopće razloga da se popusti pritiscima i podržavam ukidanje programa Ekonomist koji je ionako suficitaran u RH. S poštovanjem, mr. sc. Sandra Brajnović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
234 Sandra Baltić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole u Čazmi u školskoj godini 2022./2023. kojom se ukida odjel opće gimnazije. Roditelj sam troje djece od koje je dvoje završilo opću gimnaziju u Čazmi i uspješno upisalo fakultet. Jedno dijete pohađa drugi razred opće gimnazije. Smatram da djeca trebaju imati izbor pri upisu u srednju školu i pravo na obrazovanje u manjim sredinama kakvo imaju i djeca u većim sredinama. Na obrazovanju ne treba štedjeti. Hrvatska nije samo Zagreb, nego i Lika, Gorski kotar, otoci, Banovina,Slavonija, Moslavina... Ova odluka dovest će do još veće depopulacije manjih sredina. Ovim putem želim se zahvaliti svim profesorima koji predaju i koji su predavali u Srednjoj školi Čazma (odjel opće gimnazije) i nadam se da će se razredni odjel opće gimnazije održati unatoč ovom Prijedlogu. Sva djeca moraju imati pravo na obrazovanje! Sandra Baltić i obitelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
235 Rudolf Tomić O D L U K U Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web - javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedlog Odluke i upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2022./2023. godini, primijetili smo da u ponuđenim programima Srednje strukovne škole Marko Babić nema zanimanja poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu), šifra zanimanja 080504 – MS, i tehničar nutricionist (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), šifra zanimanja 090304, Budući navedena zanimanja pripadaju istom obrazovnom sektoru, Prehrana, poljoprivreda i veterina, molim Vas da se Prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i pripadajuće planirane strukture upisa promijeni i da se Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić omogući upis u četverogodišnje zanimanje poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut i u zanimanje tehničar nutricionist na način da navedena zanimanja u strukturi upisa čine jedno razredno odjeljenje u nastavi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prema ustavnom pravu pripadnika nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje, učenici u zanimanju poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut bi se obrazovali prema modelu B kao osnovnom modelu i posebnom obliku školovanja. Školske 2006./2007. godine je školovala učenike za zanimanje keramičar – oblagač, šifra zanimanja 133633, u razrednom odjeljenju u kojem su učenici pohađali nastavu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a učenici pripadnici srpske nacionalne manjine su se obrazovali prema modelu B jezika i pisma nacionalnih manjina. U nadi da ćete prihvatiti moj prijedlog strukture upisa, S poštovanjem, Rudolf Tomić, ravnatelj Srednja strukovna škola Marko Babić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
236 ROZALIJA KUFNER O D L U K U, I. Poštovani, u potpunosti podržavamo neslaganje s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole, koju je u svom komentaru izložila ravnateljica Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka Evica Kozera. Radi se o ukidanju razrednog odjela za zanimanje STOLAR, koje jedino na području Primorsko goranske županije obrazuje mlade ljude za rad u drvnoj industriji. Naše poduzeće kao jedan od malobrojnih proizvođača stolica, stolova i njihovih dijelova u našoj županiji, teškom mukom nalazi stručne mlade ljude koji bi mogli raditi u našoj proizvodnji. Ukinete li zanimanje stolar, za nas proizvođače, to će postati nemoguće. Uzmite u obzir trud i zalaganje škole za pokretanjem obrazovnog programa i velike napore da se taj program što kvalitetnije prenese učenicima. Pratite uspjehe učenika, podržite razvoj i daljnje obrazovanje, potičite ulaganja i modernizaciju obrazovnih procesa, a NE UKIDAJTE zanimanje STOLAR! Sa štovanjem Rozalija Kufner Calligaris d.o.o. Ravna Gora Gorski kotar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
237 ROMANA RUSEK O D L U K U Poštovani, Ovim putem izražavam neslaganje s Odlukom o upisu učenika u prvi razred srednje škole. Preko 20 godina radim u Prvoj ekonomskoj školi Zagreb koja je do sada upisivala 10 razreda godišnje ekonomista. Prema ovoj Odluci, broj se smanjuje na 9. Naša škola je dugi niz godina jedna od 5 najtraženijih škola za upis učenika na području Zagreba. Prošle godine smo bili najtraženija strukovna škola. Naši učenici redovito sudjeluju i ostvaruju zavidne rezultate na svim državnim i međunarodnim natjecanjima, škola je u različitim europskim projektima, redovno dobivamo priznanja od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao škola koja daje izvrsne studente, imamo svake godine velik broj nastavnika koji su nagrađeni kao najbolji odgojno-obrazovni djelatnici u Hrvatskoj. Uz sve to, moram naglasiti da se radi o školi koja je u potresu teško stradala i da smo izmješteni do završetka radova (od 2020. radimo na dvije različite lokacije). No, sve to nije ubilo entuzijazam nastavnika, djece i roditelja i svi dajemo najbolje od sebe. Jasna mi je tendencija ove Odluke, no gledajući brojke na statistici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možemo vidjeti da je u većini prosječno trajanje nazaposlenosti ekonomista manje od 3 mjeseca. Razlog tome je velika mogućnost zapošljavanja u svim djelatnostima. Napomenut ću podatak da se trenutno na Zavodu traži veći broj knjigovođa/računovođa za koje jednostavno nema radne snage. Ako se s druge strane gleda nakana da što više učenika ode na visoke škole i sveučilišta – u našoj školi 80 % učenika nastavlja sa svojim školovanjem po vertikali, bilo da se radi o formalnom, neformalnom ili informalnom obrazovanju što čini okosnicu strategije cjeloživotnog učenja. Smatram da škola u kojoj radim obrazuje učenike koji postaju akademski građani ukoliko nastavljaju svoje školovanje jer im to omogućuje gimnazijski program Hrvatskoj jezika, Matematike i stranog jezika u kurikulumu za stjecanje kvalifikacije Ekonomist. S druge strane, ukoliko žele na tržište rada – ova im škola omogućuje stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje su potrebne u svim sferama poslovnog okruženja. S obzirom da je škola već dobila dozvolu Gradskog ureda za obrazovanje za upis 10 razreda, a imajući u vidu sve gore navedeno – smatram da bi ukidanje jednog razreda imalo negativni utjecaj na sve dionike odgojno-obrazovnog procesa. Romana Rusek Prva ekonomska škola Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
238 Romana Miklić O D L U K U Poštovani, smatram da mogu govoriti u ime velikog dijela kolektiva Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišnog Polja i reći da smo neizmjerno šokirani u razočarani predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Riječ je o području posebne državne skrbi i o školi koja ima dugogodišnju tradiciju obrazovanja gimnazijalaca od kojih su mnogi sada cijenjeni članovi naše zajednice. Također, ukoliko ostanete pri ovoj odluci upitna su i mnoga radna mjesta, stoga Vas molimo da preispitate ovu odluku. Lijep pozdrav, Romana Miklić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
239 Romana Krajšić O D L U K U Poštovani ! Apsolutno se ne slažem s Vašim novim prijedlogom. Pokušavate smanjiti deficitarna zanimanja; smanjujete upisnu kvotu strukovnih zanimanja umjesto da podržavate izbor učenika za upis nekih od navedenih strukovnih zanimanja. Ako se djeci omogući upis smjera koji ih zaista zanima i u kojem se vide u budućnosti, imat ćemo zadovoljne i uspješne učenike , a zatim i uspjšne ljude. Omogućite djeci kvalitetnu i sigurnu nastavu, pravo na veći izbor zanimanja umjesto da ih ograničavate na ovakav ili sličan način. Djeca od vrtićke dobi maštaju o tome što žele biti kad odrastu. Zašto pojedine spriječiti u ostvarivanju njihovih želja, ciljeva i snova ovakvom ili sličnim odlukama? Ovom svijetu trebaju i plinoinstalateri i vodoinstalateri i automehaničari i programeri i liječnici i frizeri i profesori i još mnogi, mnogi drugi.Ovom svijetu trebaju dobri, sretni i uspješni ljudi. Pružite djeci priliku da to zaista i postanu !!!! Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari + ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Romana Krajšić mag.educ.math i inf Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
240 Romana Herout O D L U K U Poštovani, izražavam svoje neslaganje s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23. u dijelu dokumenta Struktura za web-javne ustanove, gdje je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 te broj razrednih odjela smanjen na 2, umjesto uobičajenih i odobrenih 3. Planirani broj upisnih mjesta odobren je od strane osnivača, Bjelovarsko-bilogorske županije u aplikaciji e-Upisi.hr, i prema svim pokazateljima trenutno vidljivim u toj aplikaciji odobren je i od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Plan upisne strukture naše škole sličan je kao prošlih godina, 58 mjesta za učenike opće gimnazije i 6 mjesta za učenike opće gimnazije koji se školuju po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Novim predloženim planom smanjen nam je broj učenika na 55, tj. 49 + 6 učenika po Modelu B, ali time je smanjen i jedan razredni odjel, što stvara ogromne probleme za daljnje funkcioniranje škole. Obrazloženje opravdanosti traženja povećanja broja upisnih mjesta: 1. Gimnazija Daruvar od 1999. godine upisuje tri razredna odjela. Škola ima i manjinsko obrazovanje, dio učenika se školuje po Modelu B, za češku nacionalnu manjinu. Ti učenici su posljednjih godina integrirani u jedan od razrednih odjela a imaju dodatnu nastavu češkog jezika, te povijest i geografiju na češkom jeziku. 2. Upisujemo učenike s područja Pakraca i Lipika a prijašnjih godina upisivali smo učenike iz područja Garešnice i Grubišnog Polja, posebno u godinama kada nisu bili formirani gimnazijski odjeli u tim školama. Kroz godine je vidljivo da naša škola okuplja i učenike koji nisu primarno orijentirani na Daruvar, ali dolaze zbog kvalitete škole i rezultata koje postižu naši nastavnici s učenicima. 3. Gradnja Doma učenika srednjih škola u Daruvaru odobrena je i pokrenuta od strane Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorske županije te resornog ministarstva. Mogućnošću smještaja u učeničkom domu sve tri srednje škole u Daruvaru žele privući i nove učenike, iz drugih područja, koja su manje prometno povezana s našim gradom te ukidanje upisnih mjesta u našoj školi je u suprotnosti s cijelom strategijom razvoja grada i županije i njihovih obrazovnih resursa. 4. Učenici Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar pohađaju u našoj školi opće-obrazovne programe i svake godine ih ima dvoje do troje. Ti učenici su na nastavi većine predmeta u našoj školi i ukoliko bi na ovih 55 odobrenih mjesta upisali još njih dvoje, dolazimo do broja 57, što u dva razredna odjela znači 28 + 29 učenika, što je više od državnog pedagoškog standarda (optimum je 24 učenika). Ista stvar se događa ukoliko bi imali učenike ponavljače. Učenici Glazbene škole integrirani su u nastavu sa svim ostalim učenicima, i planirani broj upisa nije vidljiv u upisnoj strukturi u našoj školi jer im je matična škola Glazbena. 5. Postotak udjela učenika u gimnazijskim programima u BBŽ-u, u posljednjih devet godina bio je prosječno 20,41%, a za ovu godinu, prema predloženom planu, on je svega 19,44%. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u glavi 3. Obrazovanje, znanosti i istraživanje, u naslovu 3. Opis reformi i investicija po podkomponentama, u C3.1 Reforma obrazovnog sustava, u R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja, u dijelu (iii) Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih ističe se sljedeće: „Gimnazijske programe kojima je svrha daljnji nastavak obrazovanja, pohađa oko 30% učenika u Hrvatskoj što je među najnižim udjelom u odnosu na prosjek država članica EU-a od 52%. Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u srednjoškolske programe izrazito varira od županije do županije - u Gradu Zagrebu 40,90% učenika pohađa gimnazijske programe dok je taj postotak sve manji u ekonomski slabijim županijama (npr. u Bjelovarko-bilogorskoj županiji 18,74%). Strukovne programe obrazovanja pohađa 70% učenika, što je jedan od najvećih udjela učenika na višoj srednjoškolskoj razini strukovnoga obrazovanja u Europi.“ Iz citiranog teksta je jasno kako je naša županija na začelju te ovim ukidanjem gimnazijskih razreda (ukupno 4 u cijeloj županiji) nije razvidno kako ćemo postići cilj hrvatskog obrazovnog sustava da se postotak broja upisanih učenika u gimnazijske programe poveća, bar do 35-40%, Dapače, njime se postotak i mogućnost upisa gimnazijskih programa u našoj županiji smanjuje, umjesto planiranog povećanja. 6. Budući da Gimnazija Daruvar upisuje učenike iz naše i iz Požeško-slavonske županije, analizom ukupnog broja učenika u te dvije županije za sljedeće tri godine vidljivo je da broj učenika 8. razreda raste (21./22. - 1735 učenika, 22./23. - 1757 učenika, 23./24. - 1810 učenika, 24./24. - 1831 učenika). To je dovoljan razlog da se broj upisnih mjesta bar zadrži ako ne i poveća, jer je jasno da bi i dio gimnazijalaca u tom broju trebao biti veći. 7. Analizom broja upisanih učenika u odnosu na broj učenika u obje županije vidljiv je rastući trend upisa u našu školu, osim u prošloj šk. godini, što smatram da nije dovoljan i opravdan razlog da se ukine jedan razredni odjel ne gledajući kompletnu sliku upisa kroz nekoliko godina te strategije razvoja obrazovanja, na svim razinama. 8. Analizom podataka za posljednjih 9 godina samo za Bjelovarsko-bilogorsku županiju vidljivo je kako je trend postotka upisanih učenika u gimnazijske programe u odnosu na ukupan broj učenika u porastu posljednje tri godine, što isto tako govori u prilog potrebe povećanja broja upisnih mjesta. 9. Ukoliko se planirana struktura odobri i ukinu gimnazijski programi unutar županije pitanje je gdje se planiraju upisati s tih područja? Učenici trebaju imati mogućnost odabira i upisa željenih srednjih škola a naša škola se bavi isključivo gimnazijskim obrazovanjem, uz Gimnaziju Bjelovar. 10. Gimnazija Daruvar je jedna od rijetkih škola koja ima potpuno zastupljen stručan kadar u svim nastavnim predmetima. U nadolazećem desetogodišnjem razdoblju samo je jedna kolegica koja odlazi u mirovinu, dakle, kroz sljedeće 4 godine smanjenog broja razrednih odjela imali bi značajan broj djelatnika tehnoloških viškova bar na dijelu satnice. 11. Osim kvantitativnih podataka mislim da je potrebno promotriti i kvalitativne, koliko je škola uspješna s obzirom na ulazne i izlazne parametre, kakva je tradicija škole, kakve uspjehe ima kroz godine rada i djelovanja. Gimnazija Daruvar škola je s dugom tradicijom, izuzetno kvalitetna i rasadnik je mladih talenata, s kojima radi visoko motiviran stručni kadar te mislim da tu tradiciju kvalitete i kontinuiteta trebamo održati i nastaviti. Slijedom navedenog tražim da se broj upisnih mjesta s 55 vrati na 64 te umjesto 2 da se odobri upis 3 razredna odjela. S poštovanjem, Romana Herout, prof. ravnateljica Gimnazije Daruvar Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
241 Roberto Grabovac O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. U potpunosti se slažem sa svojom bivšom profesoricom matematike Blaženkom Orct te sve navedeno mogu potvrditi iz vlastitog iskustva. Iskreno se nadam da ćete izvršiti korekciju Odluke za dobrobit Grubišnog Polja i sve talentirane djece kojoj će postojanje kvalitetne Opće gimnazije u blizini stanovanja znatno olakšati školovanje. Lijep pozdrav, Roberto Grabovac, student matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
242 ROBERT SABLJAK O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole. Školske ustanove uredno su i na vrijeme dostavile planove svojim osnivačima, a sada ispada da se te planove neće poštovati. Vaš prijedlog nije u suglasnosti sa stvarnim potrebama i stvarnim stanjem. Ukidanje ili smanjivanje pojedinih programa zapravo nameće pitanje koje se to eventualne "skrivene" stvari nalaze u vašem prijedlogu. Kako po vama i vašim planovima sada stoje stvari, najbolje bi bilo ukinuti srednje obrazovanje i uvoziti radnu snagu iz trećih zemalja (Nepal, Kambodža, ...), jer drugi neće doći raditi u RH. Time biste višestruko uštedili na troškovima obrazovanja, ako vam je to bio cilj i misao vodilja u stvaranju ove odluke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
243 Robert Haim O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. U svojim jasnim i argumentiranim obraćanjima moje kolegice i kolege iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad jasno su ukazali što bi značilo ukidanje smjera opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ Srednje škole Ivan Švear Ivanić-Grad te smjera prodavači u Srednjoj školi Ivan Švear Ivanić-Grad. Također, podrška svim kolegicama/kolegam koji se razumom, argumentima i činjenicama bore sa očuvanje razrednih odijeljenja u svojim sredinama. Poštovani, promislite nekoliko puta pa donesite odluku o upisu o novoj školskoj godini. S poštovanjem, Robert Haim Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
244 Renata Špehar O D L U K U Poštovani, ne slažem se sa prijedlogom odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.Zahvaćena je i škola u kojoj radim, Srednja škola Čazma,gdje bi se Odlukom ugasilo jedino gimnazijsko odijeljenje. Ukidanje usmjerenja u velikoj je kontradikciji sa svim humanim načelima koje nastojimo prenijeti na naše mlade u obrazovnim ustanovama. Način na koji ova odluka propisuje upis učenika izravno vodi gašenju razrednih odjela te ugrožava opstanak određenih zanimanja. Ukidanje opće gimnazije u Čazmi ogroman je udarac za Školu,zaposlenike i učenike te i za lokalnu zajednicu u cjelini. Svoj stav izražavam kao roditelj i kao nastavnik. Smatram da su moja kao i mnoga druga djeca u startu zakinuta za mogućnost izbora ukoliko se prijedlog prihvati. vaša odluka je ishitrena i nepromišljena, antisocijalna i antidemografska. " Projekt hrvatskog odgojnog-obrazovnog sustava za 21.stoljeće"koji se nalazi na službenim stranicama Vlade, između ostalog navodi da treba stvoriti jednake prilike za uključivanje u obrazovanje, mogućnost izbora različitih programa u ostvarivanju istog cilja te primijeniti model izbornosti što u stručnom obrazovanju znači veću mogućnost izbora zanimanja te bolje uključivanje u tržište rada, a u općem obrazovanju razvoj kompetencija, znanja i vještina. Vaš je prijedlog usmjeren ne na ostvarivanje ciljeva navedenog projekta, već suprotno, na ukidanje i oduzimanje već postojeće mogućnosti. Volimo se nazivati zemljom znanja, ali kada to trebamo primijeniti i doista pokazati izgleda da će ostati samo kao dobar slogan i na lijepim riječima. Prvo će se početi štedjeti na obrazovanju i na djeci ( volimo reći da na njima svijet ostaje!). S poštovanjem Renata Špehar, profesorica u Srednjoj školi Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
245 Renata Škrivanek O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovom odlukom bi nepromišljeno ukinuli odjeljenja i usmjerenja u manjim gradovima i ruralnim dijelovima Lijepe naše što će za posljedicu imati egzodus i ovako malog broja stanovnika u tim krajevima koje ovim prijedlogom i dalje zapostavljate te činite nepoželjnima za život. Umjesto da vratite ljude u ruralne krajeve, Vi ukidate odjeljenja i usmjerenja i tjerate mlade u veće gradove u kojima otvarate nova odjeljenja (u Zagrebu ovim prijedlogom planirate otvoriti 34 nova odjeljenja). Prijedlogom je zahvaćena i škola u kojoj radim, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, gdje bi se ugasilo usmjerenje prodavača i gimnazijsko odjeljenje na izdvojenoj lokaciji Križ. Zna se da niska razvijenost ruralnog prostora predstavlja opterećenje razvoju zemlje u cjelini što posljedično implicira da je razvoj problemskih (većinom ruralnih) područja imperativ svake države. Ovim prijedlogom Vi činite suprotno! S poštovanjem, Renata Škrivanek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
246 RENATA DOMIJAN O D L U K U Poštovani, u Vašem prijedlogu Strukture upisa učenika u prvi razred kod Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka izostalo je zanimanje STOLAR-JMO, koje je Škola planirala i dobila odobrenje osnivača. Ne slažem se s ovim prijedlogom jer se radi o deficitarnom zanimanju koje je potrebno na području Primorsko-goranske županije, a Škola ima sve materijalne i kadrovske uvjete za kvalitetno obrazovanje učenika. Renata Domijan, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
247 Rasim Karalić O D L U K U Poštovani, kao roditelji ne slažemo se sa prijedlogom za upis u prvi razred srednjih škola za š/g 2022/2023 iz jednog bitnog razloga: Na ovaj način umanjujete napore malih, nerazvijenih i demografski opustošenih sredina da djecu kroz školovanje vežu za sredinu iz koje potječu. Potreban je plan koji bi uzimajući u obzir sve specifičnosti ovih krajeva trebao stvoriti preduvjete za školovanje kadra koji bi sredine iz kojih potiču revitalizirao i zaustavio trend odlaska. Vaš prijedlog iščitava se kao: “ Otiđi u veliki grad i tamo ostani” S poštovanje, Rasim Karalić, Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
248 RANKO KLANEČEK O D L U K U Poštovani, suglasan sam s prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole kao i s odgovarajućim rokovima. Srdačan pozdrav. Ranko Klaneček Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
249 Rajka Lužanić O D L U K U, II. Poštovani, kao dugogodišnja djelatnica Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića u Grubišnom Polju vrlo sam iznenađena ovom Odlukom o ukidanju razrednoga odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Svjedočim mnogim generacijama uspješnih učenika moje škole koji su upisivali gimnaziju u svome gradu, postizali uz podršku svojih profesora iizuzetne rezultate u radu i učenju te nakon toga upisivali i uspješno završavali željene fakultete, a po završetku studija mnogi od njih su svoja znanja podijelili i sa svojim gradom. Svake školske godine mnogi naši osmaši žele upisati gimnaziju i pripremati se u svome gradu za dalje fakultetsko obrazovanje. Mnogi će zbog ovoga morati mijenjati svoje odluke o nastavku školovanja i upisivati se u zanimanja koja zapravo ne žele. Također zbog teške financijske situacije neće moći upisati željeni program u drugom gradu. Ukidanje ovog programa utjecat će i na sve ono što čini društveni život i kulturu jednog malog grada i njegovih stanovnika, a posebice mladih ljudi koji će se još teže odlučivati za povratak u svoj grad po završetku studija. Stoga bi zbog toga ovu Odluku trebalo ponovno razmotriti te u interesu učenika, profesora i roditelja odobriti obrazovni program opće gimnazije u sljedećoj šk.godini. Rajka Lužanić, dipl.pedagog, OŠ Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
250 RAJKA IVANKO O D L U K U Poštovani, ovim putem iskazujem svoje nezadovoljstvo prijedlogom Odluke u upisu učenika za školsku 2022./2023. godinu, a s posebnim osvrtom na odluku o ukidanju smjera drvodjelski tehničar dizajner u Drvodjelskoj tehničkoj školi u Vinkovcima. Za našu VSŽ , sektor prerade i obrade drva je strateški važan. Obzirom da smo mi jedina škola koja u našoj i susjedne 2 županije obrazuje četverogodišnja zanimanja u području prerade i obrade drva ,ukidanje smjera za koje je izrađen i novi kurukulum je izuzetno loše., Srdačan pozdrav Rajka Ivanko, Drvodjelska tehnička škola Vinkovci. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
251 Radio Daruvar Informativni program O D L U K U Poštovani, Smatram važnim reagirati u ime javnog Informativnog servisa Radio Daruvara na Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a na dio dokumenta u kojem je Gimnaziji Daruvar smanjen broj upisnih mjesta s planiranih 64 na 55 učenika, a broj razrednih odjeljenja s tri na dva. Uz dužno poštovanje predlagateljima, ovaj Prijedlog Odluke ( zadržat ću se na dijelu koji se odnosi na Gimnaziju Daruvar u daljnjem tekstu ) sadržajno ne djeluje kao prilog uravnoteženom regionalnom razvoju Hrvatske. Ovaj Prijedlog Odluke nema elemente podrške demografskoj revitalizaciji Hrvatske. Ovaj Prijedlog Odluke manjim sredinama ograničava mogućnosti, sužava prostor djelovanja i podređuje javni interes manjih, većim sredinama. Ne možemo se oteti dojmu da se Predlagatelj stavio u poziciju kreatora uvjeta na tržištu, što druga Ministarstva u većini drugih situacija, obično izbjegavaju. Zašto jednostavno ne dopustite Zakonu tržišta definiranje broja odjeljenja prema pokazanom interesu djece za upis u prvi razred u Gimnaziju Daruvar. U slobodnom i demokratskom društvu, kakvo je naše, Odluke se prilagođavaju situaciji na terenu i iskazanim potrebama javnosti. U prilog ovoj reakciji dužna sam iz pozicije dugogodišnjeg iskustva ukazati na ozbiljan i odgovoran rad s generacijama učenika zaposlenika Gimnazije Daruvar. Učenici Gimnazije Daruvar iz godine u godinu na državnim natjecanjima postižu izvanredne rezultate u različitim nastavnim predmetima. Profesori u slobodno vrijeme rade s djecom koja kao i profesori i ne žive u prvom redu kuća do škole. U Gimnaziji Daruvar u svakoj situaciji i o svakoj temi možemo ostvariti dvosmjernu komunikaciju. To je škola koja je sa svojim zaposlenicima ozbiljna podrška mladima na otvaranju budućih profesionalnih usmjerenja što je razlog više da se ljudi koji rade u Gimnaziji Daruvar ne dovode u položaj u kojem će rad s djecom pod pritiskom i ovog Prijedloga Odluke opteretiti strah za posao. Irena Ivanović-Lasta dipl. novinar urednik Informativnog programa Radio Daruvara Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
252 Prirodoslovno-grafička škola O D L U K U Poštovani, Budući da je prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred MZO, Prirodoslovno-grafičkoj školi u Zadru uskraćen upis učenika u 1. razred Ekološki tehničar izražavamo zabrinutost iz razloga stvaranja tehnološko-organizacijskog viška djelatnika. Prethodnih godina je upravo MZO ulagalo u materijalne i kadrovske uvjete za uspješnu provedbu strukovnog kurikuluma ekološkog i kemijskog tehničara. Opremljeni su laboratoriji gdje se provodi nastava strukovnih predmeta i zaposlen je mlad i perspektivan kadar. U Zadarskoj županiji jedini obrazujemo zanimanja iz sektora Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija te bi ukidanjem smjera nestala mogućnost obrazovanja u tom sektoru. U dobroj vjeri da će zelena zanimanja u budućnosti biti atraktivna ne samo na razini naše županije već i šire nastavnici su se dodatno educirali i razvijali upravo kako bi kvaliteta nastave koju nudimo učenicima bila u skladu s novim tendencijama i kako bismo se što lakše mogli uključiti u modernizaciju i stvaranje “nove škole”. Pripremamo program za otvaranje Centra izvrsnosti za kemiju i biologiju u sljedećoj školskoj godini, a već dugi niz godina školski projekti koje provodimo su nam dali temelje za taj sljedeći korak. Kao škola aktivno pratimo sve aktivnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te smo uključeni u "Modernizaciju strukovnih kurikuluma", a upravo ona će iznjedriti nove kurikulume ekološkog i kemijskog tehničara. Ukoliko izgubimo kadar koji je spreman nastaviti raditi u ovim smjerovima unutar navedenog sektora više nećemo biti u mogućnosti upisati izgubljene smjerove. Iako uz podršku Županije imamo mogućnost zatražiti od MZO dopunu djelatnosti škole za upis novog smjera prirodoslovne gimnazije smatramo da bismo trebali dobiti priliku za održanjem postojećeg fonda sati i stručnog kadra u sektoru kemije u ovoj školskoj godini. Četverogodišnji smjerovi ekološki i kemijski tehničar jednako kao i prirodoslovna gimnazija su dobra podloga za vertikalnu prohodnost u STEM području. Nastavno na obrazovanje u našoj školi učenici imaju mogućnost daljnjeg školovanja i u Zadarskoj županiji na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu s kojim već surađujemo na niz različitih projekata. Blizina tri nacionalna parka i tri parka prirode pružaju nam niz mogućnosti za razvoj programa, projekata u smjeru ekologije, a upravo to je jedno poglavlje u novom programskom razdoblju RH 2023 - 2030, “Prirodni resursi i okoliš”. Osim projekcija za budućnost naši nastavnici već duže razdoblje provode terensku nastavu u velikom postotku unutar satnice na spomenutim zaštićenim dijelovima prirode. Terenska nastava je organizirana na taj način da učenici istraživanjima i praktičnim mjerenjima dolaze do podataka koji im trebaju za praćenje promjena u okolišu. U tom smo smislu iz godine u godinu vlastitim naporima nabavili potrebnu opremu kojom se služimo u terenskom radu. Tako učenici svoja praktična iskustva iz školskog laboratorijskog rada primjenjuju na konkretne situacije koje zateknu u okolišu, pripremajući se na taj način za tržište rada sa srednjom stručnom spremom. Mislim da nema boljeg načina za takvu pripremu nego se suočiti sa stvarnim problemima u okolišu. Praktičan rad u pojedinoj terenskoj nastavi je prilagođen tom lokalitetu. Da bi se to postiglo, profesori izlaze na „predteren“, tj. odlaze u razgledavanje područja prije odlaska na teren s učenicima, da se upoznaju sa stanjem na tom području i upoznaju njegove specifičnosti. Na osnovi toga izrađuju se terenski materijali i radni listovi sa zadacima i praktičnim radovima koja se trebaju odraditi na pojedinoj terenskoj nastavi. Evo dva primjera što i kako se radi na terenskoj nastavi na dva lokaliteta u Zadarskoj županiji. Npr. u Parku prirode Vransko jezero se istražuje biljni i životinjski svijet s naglaskom na ornitološki rezervat gdje učenici uče kako se obavlja prstenovanje ptica i prate iste na njihovim migracijskim putovima, te se mjere i prate fizikalno-kemijski parametri vode. U NP Paklenica učenici istražuju geološke formacije (vapnenačke i dolomitne stijene), promjene koje se s njima događaju tijekom vremena i određuju kako one utječu na živi svijet na tom području. Slično se radi i na ostalim zaštićenim dijelovima prirode, prema specifičnostima tih područja. Osim nacionalnih parkova i parkova prirode surađujemo i s Javnom ustanovom „Natura Jadera“ koja skrbi i upravlja sa 13 zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije, kao i područjima europske ekološke mreže Natura 2000 (osim područja koja su unutar granica NP Paklenica i PP Telašćica, Vransko jezero i Velebit). Na navedenim zaštićenim područjima, na nacionalnoj ili lokalnoj razini, ekološki tehničari u bližoj budućnosti mogu pronaći i zaposlenje, a to nam potvrđuju i zaposlenici istih. Npr. U Dubravi Hanzine, posebnom rezervatu šumske vegetacije na otoku Pagu, prije samo nekoliko mjeseci dobili smo informaciju od glavnog čuvara da će u skoroj budućnosti trebati najmanje 10-ak čuvara u zaštićenim područjima. Ovo je upravo posao ekološkog tehničara. Budući da će se u budućnosti morati zaštititi još prirodnih područja (jer će jedino tako biti moguće sačuvati dijelove prirode za buduće naraštaje), posla za ekološke tehničare će biti na pretek. Osim toga, trenutno je u izgradnji i Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim koji će također imati potrebu zapošljavanja kadrova srednje stručne spreme ovog smjera. https://www.fzoeu.hr/hr/cgo-biljane-donje/7771 Iz svega toga proizlazi da je ekološki tehničar zanimanje 21. stoljeća. Nemoguće je zamisliti bilo kakav razvoj RH u kojem ekološki tehničari neće biti traženo zanimanje. Kao škola već dva desetljeća u kontinuitetu provodimo niz ekoloških aktivnosti u okviru školskog projekta “Eko dani” s kojim smo izašli izvan školskog okvira i postali poznati na županijskoj razini u podizanju ekološke svijesti i senzibilizacije okoline za zelenu problematiku. Uz sve navedeno gore ne bi trebalo biti zanemareno posjedovanje kompletne projektne dokumentacije i visoke razine gotovosti projekta od strateškog značaja za Zadarsku županiju za izgradnju nove škole s novim lokalitetom koja predviđa svu potrebnu infrastrukturu, opremu i laboratorije za provedbu upravo ovih i sličnih kurikulumskih programa u skladu sa svim preporukama Europske unije i prelaskom na jednosmjenski rad. Svaku godinu škola u prvom upisnom roku popuni sva planirana odjeljenja što je potvrda da nas učenici i roditelji prepoznaju kao kvalitetnu i poželjnu. Ravnateljica Prirodoslovno-grafičke škole ZADAR Anamarija Ivković, dipl.ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
253 Prirodoslovna škola Karlovac O D L U K U Poštovani, Slijedom uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja od 15. veljače 2022. godine Prirodoslovna škola Karlovac dostavila je osnivaču, Karlovačkoj županiji, prijedlog plana upisa učenika u 1. razred srednje škole te je isti potvrđen 10. ožujka 2022. godine od strane osnivača. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije odobrilo predloženu strukturu upisa te su nam dana 5. travnja 2022. godine ukinuli zanimanje vrtlar – jedan od tri programa u kombiniranom razrednom odjelu, a uz preostala dva programa stoji sljedeća napomena: neispravno zadan broj učenika u odjelu – pojedinačni odjel ne može biti manji od 20 ni veći od 28 učenika. Budući da se povećava broj učenika s teškoćama (imamo ukupno 24 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, a najveći broj tih učenika pohađa trogodišnje programe) te da je naša škola partner na projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti iz područja poljoprivrede smatramo da je predloženi plan upisa od četiri razredna odjela realan i opravdan. Službenu zamolbu za odobravanjem predložene strukture upisa učenika u prvi razred dostavili smo Ministarstvu znanosti i obrazovanja 7. travnja 2022. godine. Ovim putem tražimo da nam se odobri predložena struktura upisa učenika u prvi razred koju smo predložili u sustavu za upise u prve razrede. Za izvođenje navedenih programa škola ispunjava prostorne, materijalne i kadrovske uvjete bez dodatnih ulaganja i bez zahtijeva za novim zapošljavanjem. Iva Kučinić Radošević, predsjednik upisnog povjerenstva Jelena Radojčić, stručni suradnik pedagog Nenad klasan, ravnatelj Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
254 Primorsko-goranska županija O D L U K U Primorsko-goranska županija predlaže da se u Prijedlogu plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2022./2023. godinu program Prirodoslovne gimnazije u Srednjoj školi Delnice zamijeni s programom Šumarski tehničar, ukoliko se za isti na vrijeme ishodi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, Primorsko-goranska županija u Prijedlogu plana upisa za Srednju školu Delnice predlaže smjer Ekonomist, ali ako se za isti ne pokaže interes, program neće biti podržan od strane Primorsko-goranske županije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
255 Prehrambeno-tehnološka škola O D L U K U Poštovani, Prehrambeno-tehnološku školu pohađa 415 učenika u 22 razredna odjela. Već niz godina škola upisuje šest razrednih odjela u 1. razrede i to za zanimanja Tehničar nutricionist (dva odjela), Prehrambeni tehničar (dva odjela), Pekar (jedan odjel) i Mesar (jedan odjel). Na prošlim upisima u prvi razred upisali smo jedan razredni odjel za sportaše za zanimanje Tehničar nutricionist pa tako za to zanimanje imamo jedan razredni odjel za sportaše i jedan redovni razredni odjel. Isti broj razrednih odjela i učenika planirali smo i na upisima za školsku godinu 2022./2023., a isto je odobrio i osnivač Grad Zagreb. Međutim, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u svom prijedlogu strukture upisa za Prehrambeno-tehnološku školu predvidjelo pet razrednih odjela pri čemu bi u jedan razredni odjel spojili učenike za zanimanje Pekar i Mesar koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Navedeni prijedlog smatramo neprihvatljivim iz više razloga. Za početak, na upisima za školsku godinu 2021./2022. na prvom upisnom roku u 1.e razred za zanimanje Pekar JMO upisano je 19 učenika od 26 planiranih strukturom upisa. Pri tome je upisna kvota smanjena na 20 učenika sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja zbog izravno upisana tri učenika s teškoćama u razvoju. Dakle, za zanimanje Pekar JMO popunjeno je 95% mogućih upisnih mjesta. Za zanimanje Mesar JMO na prvom upisnom roku upisano je 12 učenika od predviđenih 26. Međutim, i u ovom slučaju došlo je smanjenja kvote na 20 pa je tako za zanimanje Mesar JMO popunjeno 60% mogućih mjesta. Dakle, 31 učenik upisan je u ta dva zanimanja i ako ćemo se voditi logikom da će približan broj biti upisan i ove godine, ne postoji mogućnost da toliki broj učenika bude u jednom razrednom odjelu, posebice zato što u razrednim odjelima u kojima su pekari i mesari uvijek ima barem tri učenika s teškoćama u razvoju. Time dolazimo do apsurda da se smanjuju upisne kvote za deficitarna zanimanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje u svojim „Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja“ iz prosinca 2021. za zagrebačko područje prepoznaje zanimanja pekar i mesar kao deficitarna te preporuča povećanje upisnih kvota i broja stipendiranih učenika, dok Ministarstvo znanosti i obrazovanja smanjuje upisne kvote za navedena zanimanja u Gradu Zagrebu. Prehrambeno-tehnološka škola ne traži povećanje upisnih kvota za navedena zanimanja jer smo svjesni da to u ovom trenutku nije realno, ali apeliramo da se postojeće upisne kvote ne mijenjaju. Dakle, prema prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja, dio učenika ne bi mogao upisati željena zanimanja, a s druge strane, upravo takvih radnika na tržištu rada nedostaje. Smatramo da je važno spomenuti i učenike s teškoćama u razvoju. Naime, od 31 upisnog učenika u 1. razred za zanimanje Pekar i Mesar, njih 12 su učenici s teškoćama. Upravo će ti učenici najviše ispaštati smanjenjem upisnih kvota jer oni često odabiru trogodišnja obrtnička zanimanja. Dakle, promjene se provode preko leđa najugroženijih dionika obrazovnog sustava Republike Hrvatske. I konačno, ali ne i manje bitno, smanjenjem broja razrednih odjela došlo bi i to tehnoloških viškova među zaposlenicima i na taj način do financijske neizvjesnosti i socijalne nesigurnosti za njih i njihove obitelji. S poštovanjem, RAVNATELJ: Josip Šestak, dipl. teolog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
256 Predrag Novaković O D L U K U Poštovani, kako se velika većina odgoj(e)ne i obrazov(a)ne Hrvatske i moje Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara NE SLAŽE s ovom Odlukom, NE SLAŽEM se niti ja. U odgovoru MZO na novinarski upit (portal Srednja.hr u Zbornici 29. travnja o.g.) MZO opravdava svoje postupke racionalizacijom - optimizacijom! Naravno, a gdje će drugdje nego prvo odgoj i obrazovanje! Što to znači? Tamo gdje je najmanje bitno - kao dijete koje se rješava prvo najmanje važne igračke. Dobro (a nije dobro), ako je obrazovanje najmanje bitno, kako riješiti problem? Nažalost, Vaš izbor između pedagoškog i ekonomskog rješenja jest ovaj potonji, a na uštrb prvoga. Očita je intencija smanjivanje razreda/smjerova -> nastavnika. Trebali ste to odmah, pošteno, javno i naglas reći (bez fige u džepu) - upravo onako kako mi nastojimo djecu poučavati. I ne tražiti nekakve izlike i opravdanja tipa: pedagoški standard u Hrvatskoj kaže da je optimalan odnos učenik/učitelj 20:1. Je li to baš tako? A što ćemo sa europskim statističkim podatcima iz 2018: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_315d95e6-en#page4 koji kažu kako se optimalan broj u RAZVIJENIM zemljama kreće većinom od 8:1 do 18:1, a europski prosjek EU23 iznosi 11:1 dok je za zemlje OECD taj broj 12:1. Uzgred, u Danskoj je čak 5:1, a Italija, Luxembourg i Litvanija 7:1. Ah, da i neeuropska COLUMBIA 23:1 Mišljenja sam, na kraju, da je ipak ovakav pristup POGREŠAN i PRENAGLJEN, ali i da se ima vremena za korekciju. Lijep pozdrav uz puno uspjeha u NOVOJ Odluci o upisu učenika u 1. razred 2022/23. šk.god. Novaković Predrag, nastavnik matematike, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
257 Pravobranitelj za djecu RH O D L U K U, XVIII. Uz točku XVIII. st. (9) Kao i prethodnih godina, koristimo priliku spomenuti da promjena strukture, broja razrednih odjela i broja učenika u razrednim odjelima, između ljetnog i jesenskog upisnog roka, može ugroziti ostvarenje najboljeg interesa djeteta. Potrebno je stoga da osnivači i Ministarstvo znanosti obrazovanja planiraju strukturu, broj razrednih odjela i broj učenika u razrednim odjelima pravovremeno i odgovorno prema djeci kako djeca ne bi snosila posljedice neodgovarajućeg planiranja i pogrešne procjene odraslih. Ako se ipak zbog objektivnih okolnosti javi potreba promjene u nekom od planiranih elemenata tijekom upisnog postupka, potrebno je voditi prvenstveno računa o najboljem interesu djece, pravovremeno informirati djecu i roditelje o promjeni te pomoći djeci pri prijavi i upisu u drugi odgovarajući program. Prihvaćen Ministarstvo će voditi računa o dobrobiti djece u slučaju ukidanja pojedinog programa obrazovanja u razdoblju između ljetnog i jesenskog roka te će učenicima dati punu podršku oko izbora drugog programa.
258 Pravobranitelj za djecu RH O D L U K U, X. U točki X. u tablici kojom se utvrđuju aktivnosti i rokovi vezani uz upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. u ljetnom upisnom roku, predlažemo preispitati rok za provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata od 30.6.-4.7.2022. s obzirom da uključuje i dane vikenda. Nadalje, primjećujemo da je provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata predviđeno od 3.6.-4.7.2022., dok je unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis predviđen za dan 1.7.2022. Ukazujemo na neusklađenost ovih rokova budući da proizlazi da učenici neće moći ispoštovati rok za prigovor na dodatni ispit ili provjeru ako je rezultat unesen 4.7., a rok za prigovor je istekao 1.7. Potrebno je uskladiti te rokove kako bi se svim učenicima omogućilo pravo na prigovor. Prihvaćen S obzirom na preklapanje razdoblja provođenja dodatnih provjera i unos rezultata od 3.6. - 4.7.2022 te roka za prigovor na dodatni ispit ili provjeru koji je 1.7. Ministarstvo će uskladiti datume i unijeti izmjene u Odluku.
259 Poljoprivredno-prehrambena škola O D L U K U Poštovani, Obraćam vam se kao v.d. ravnateljica Poljoprivredno-prehrambene škole Požega koja je nositelj statusa Regionalnog centra kompetentnosti Panonika u sektoru poljoprivrede i samim time nositelj projekata Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti Panonika i Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti, koji ukupno teže gotovo 80 milijuna kuna. Projektima se adaptira postojeća zgrada škole i izgrađuje nova, nabavlja specijalizirana poljoprivredna oprema, opremaju se praktikumi, sve u visokoj tehnologiji. Izrađuje se novo zanimanje, moderniziraju se postojeći programi i uvodi obrazovanje odraslih, uspostavlja se program pametne poljoprivrede te educiraju se nastavnici. Sve te , a i brojna druge ne navedene aktivnosti imaju za cilj modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje. Škola u svom posjedu ima gotovo 120 ha vlastite proizvodne površine, voćnjak i vinograd te pekarski praktikum što omogućuje učenicima učenje temeljeno na radu, odnosno stečena teoretska znanja primijeniti na praktičnim. Razvijena suradnja s Veleučilištem u Požegi učenicima omogućava vertikalna prohodnost sustavom obrazovanja, a školi stručno znanstvenu i tehničku pomoć i savjetovanje. Iz tih razloga teško mi je prihvatit ovakav prijedlog upisnog plana te ga smatram neprihvatljivim jer se kosi s strateškim ciljevima škole i RCK te uvelike narušava provođenje i opstojnost projekata te se nadam nakon ovog savjetovanja u ukazanih opravdanih primjedbi ma isti da će doći do revidiranja plana. S poštovanjem, Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
260 PETRA-MAJA JAKOPEC O D L U K U Poštovani, Kao najveći poslodavac i najveći stipenditor učenika u turizmu i ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj, izražavamo nezadovoljstvo predloženom Odlukom o upisu učenika u I. razred u škole sektora Turizam i ugostiteljstvo diljem Hrvatske. Potpuno je neprihvatljivo da se prema navedenoj Odluci predlaže smanjenje broja upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar u 2022. godini kada je eskalirao manjak kvalificirane radne snage u sektoru turizma i ugostiteljstva, a koji daje najveći doprinos BDP-u, te nam je zbog navedenog već u ovoj godini ugroženo poslovanje u tom segmentu, a u idućima godinama se može očekivati samo daljnji manjak kvalificirane radne snage. Hrvatski zavod za zapošljavanje također je u prosincu 2021. godine izdao Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u kojima ističe da su radna mjesta konobar i kuhar obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Smanjenje broja učenika kontradiktorno je odluci Ministarstva turizma i sporta o povećanju iznosa stipendije na 2.000,00kn od školske godine 2021./2022. što govori o potrebi za privlačenjem mladih u ugostiteljsko-turističke smjerove na nacionalnom nivou. Kuhar i konobar su već nekoliko godina deficitarna radna mjesta zbog manjeg interesa mladih za upise u te smjerove, isto kao i mesar, slastičar itd., a i svima je poznato da je zbog većih primanja u EU nemoguće zadržati dio radnika u RH. Iz navedenih razloga Valamar već godinama stipendira učenike turističko-ugostiteljskih škola, pružamo praksu i edukaciju mladima, a također svake godine poboljšavamo uvjete rada za radnike u turizmu pa tako Valamar u 2022. godini prvi u Hrvatskoj usklađuje plaće u turizmu s europskim, specijalistima u hotelima, kampovima i ljetovalištima između kojih su kuhar i konobar omogućiti će od 1.000 do 1.600 € neto primanja, a ukupno ulažemo 15 milijuna eura u povećanje plaća i programe nagrađivanja za 7000 djelatnika. Također radnicima osigurava cjelogodišnja primanja pa će ove godine ponuditi 400 novih ugovora na neodređeno i 1000 novih ugovora za stalne sezonce. Među školama u kojima se predlaže smanjenje broja razrednih odjela, napominjemo da smo i partner školama u projektu Regionalni centri kompetencija. Iz svih ovih razloga navedena odluka nas iznenađuje i zabrinjava budući da kao poslodavac koji zapošljava više od 7.000 zaposlenika u 2022. godini, te planiramo zaposliti dodanih nekoliko tisuća u narednim godinama, svoje razvojne planove temeljimo na domaćoj radnoj snazi, našim kuharima i konobarima koji mogu najbolje prezentirati našu zemlju, autohtonu i lokalnu ponudu, a što je temelj i smjer koji smo zacrtali u sektoru turizma i ugostiteljstva. Umjesto smanjenja upisne kvote, pozivamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja da nam postanu partneri u kreiranju i provođenju nacionalnih kampanja, učeničkih natjecanja, mentorskih programa i sličnih aktivnosti s ciljem privlačenje deficitarnog kadra turističko-ugostiteljske djelatnosti. Valamar Riviera d.d. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
261 Petra Veselin O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice želim dati do znjanja kako se NIKAKO ne slažem s prijedlogom o ukidanju smjera ekonomost u istoj toj školi. Samim ukidanjem tog smjera smanjili biste broj mladih koji ostaju u Gorskom kotaru, što nikome nije u cilju. Osim toga, školi iz koje imam samo lijepe uspomene to bi bio prvi korak prema zatvaranju, a svakako ne bih voljela da generacije koje dolaze u tako bitnom periodu života nemaju mogućnost stvaranja najljepših uspomena u svom kraju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
262 petra tiric O D L U K U Predlažem da vrhunski sportaši koji su ostvarili prvo, drugo ili treće mjesto u državi, u pojedinačnoj konkurenciji, dobiju dodatne bodove za upis u srednju školu. Predlažem da učenici koji su imali nastavu na daljinu, imaju na raspolaganju nastavnike za dopunsku nastavu ,iz predmeta koji su relevantni za upis u srednju školi, Petra Tirić Nije prihvaćen Navedeni prijedlozi nisu predmet Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
263 Petra Šeničnjak O D L U K U, I. Poštovani, Iskazujem primjedbu na Prijedlog odluke u dijelu koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Naime, pohađanje ovog gimnazijskog programa izbor je velikog broja djece ovoga grada kao i brojnih prigradskih naselja. Njegovim ukidanjem za mnoge od njih ujedno se ukida mogućnost pohađanja gimnazijskog programa općenito, s obzirom da bi se bili prisiljeni u najvećoj mjeri usmjeriti prema Zagrebu. Navedeno znači daljnje iseljavanje iz manjih gradskih i prigradskih mjesta s jedne strane, a s druge značajne financijske troškove. Za mnoge će to također biti nemoguće financijski podnijeti, što znači da im je onemogućeno željeno školovanje. Jednako tako dovode se u pitanja radna mjesta profesora i eventualno drugih zaposlenika, što sve negativno utječe na prosperitet ovoga područja. Zbog svega navedenog predlažem zadržavanje navedenog odjela odnosno mogućnosti upisa gimnazijskog programa u ovoj školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
264 Petra Kruljac O D L U K U Poštovani, Kao jedna od bivših učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem potpunu podršku upisnoj politici te škole. Svi profesori i djelatnici moje bivše škole pružaju najbolje moguće obrazovanje njezinim učenicima koje nastoje i zadržati u Gorskom kotaru. Mogućnost upisa drugih zanimanja uz dvije gimnazije smanjuje depopulaciju i odlazak učenika i mladih iz tog kraja, a malobrojnost učenika u samoj školi otvara veće prilike za sudjelovanje svakog pojedinca u mnogim projektima i natjecanjima gdje Srednja škola Delnice ima odlične mentore i ostvaruje zavidne rezultate. Raznolikost zanimanja i interesa među učenicima poticala nas je da učimo jedni od drugih te da međusobno surađujemo i motiviramo se, a prijateljsko okruženje u školi među učenicima i djelatnicima to nam je uvijek i dopuštalo. Zadržavanje raznovrsnih smjerova i učenika ima veliko značenje za napredak same škole, pa i cijelog Gorskog kotara. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
265 Petra Kalčić O D L U K U Poštovani, kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srednja škola Delnice nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i ima vrlo kvalitetan program i odlične nastavnike, stoga se ne slažem s prijedlogom i dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole. Svi djelatnici Srednje škole Delnice zalažu se za zadržavanje mladih ljudi u Gorskom kotaru, ako ćemo dopustiti zatvaranje smjerova mladi će otići s čime će porasti nezaposlenost. Bivša učenica Petra Kalčić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
266 Petra Fijala O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo Vašim prijedlogom kojim biste ukinuli jedan gimnazijski razred u Križu i prodavače u SŠ Ivan Švear Ivanić Grad. Sve što su kolege nastavnici već napisali u komentarima, potpisujem i ja. Smatram da je ovo prilika da se pokaže koliko Hrvatska brine o mladima i koliko su bitni. Prilika da se dokaže da se ne vrti sve oko novaca, isplativosti, računice... Da su važni ljudi i njihova dobrobit i budućnost... Da i manje sredine vrijede... Da mi u prosvjeti nismo samo broj i ime na papiru, već da zajedno s našim učenicima želimo ostvariti i njihovu i našu bolju budućnost. Hrvatska - zemlja znanja. Neka se ova krilatica pokaže istinitom. S poštovanjem, Petra Fijala, mag. theol. SŠ Ivan Švear Ivanić Grad, Ivanić-Grad Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
267 Petra Brajković O D L U K U Poštovani, Prema prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskraćeno je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. S obzirom da se radi o deficitarnom zanimanju, posebno u ovoj regiji, potrebno je povećati broj upisnih mjesta na dva razreda kako je to bilo niz proteklih godina. Ne postoji opravdan razlog smanjenja upisnih mjesta za smjer za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/slastičar zbog smanjenog interesa učenika, a ovakva kvota koja predviđa jedan razred (22 učenika) plus 6 učenika u kombiniranom odjeljenju nam onemogućava kombiniranje razrednih odjela. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Budući da sam pohađala strukovnu školu smjer kuhar i kao sama sam se našla u nekim visokokategoriziranim hotelima te radila kao kuhar, već je bila velika potražnja za zanimanjem ove struke. Stoga Vam šaljemo apel za otvoriti još mjesta za upisati učeniku u ovo jako traženo zanimanje, S poštovanjem , Petra Brajković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
268 PERA CRLJEN O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
269 Paulina Cindrić O D L U K U, V. Poštovani, kao majka učenice 8. razreda Osnovne škole Slunj koja je htjela upisati ekonomski smjer u Srednjoj školi Slunj protivim se ukidanju tog razreda u školskoj godini 2022./23. Time potičete iseljavanje iz manjih mjesta, povećavate troškove roditeljima u ionako kriznim vremenima visoke inflacije, donosite stres četrnaestogodišnjoj djeci koja nisu spremna otići od kuće zbog pohađanja srednješkole, a u svom mjestu imaju kvalitetno obrazovanje koje ovako naprasno želite ukinuti. Vidim da je situacija ista u cijeloj Hrvatskoj i moram priznati da vaše odluke zaista negativno utječu na živote tisuća ljudi kako i sami vidite iz svih komentara. Sigurno je u vama ostalo ponešto ljudskosti i ljubavi pa bi uistinu trebali preispitati svoje odluke i razloge zašto ste u Ministrarstvu i zašto radite ovakve stvari. Bog vas sve blagoslovio. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
270 Patricija Urbanc O D L U K U Poštovani, Učenica sam 4. razreda Srednje škole Delnice, smjer ekonomist. Smatram da bi ukidanje razrednog odjela ekonomije naštetilo našoj zajednici iz više razloga. Broj učenika u srednjoj školi bi se smanjio, učenici ne bi više mogli birati četverogodišnju strukovnu školu, odlazili bi u druge gradove i polako gubili povezanost s ovim krajem. Ekonomski smjer u Delnicama nudi brojne mogućnosti. Osim što nam pruža novo znanje, sudjelujemo u međunarodnim projektima i na natjecanjima. Prošle godine sam osobno sudjelovala u Erasmus + projektu u Slovačkoj s profesoricom iz ekonomije. Od ostalih projekata sudjelovala sam na Virtualnom sajmu vježbeničkih tvrtki, projektu Pokreni solidarnost i mnogim drugim. Na taj nas način priprema za daljnje školovanje ili za rad u struci. Osim toga, profesori su pristupačni i imaju razumijevanje za učenike koji se bave izvanškolskim aktivnostima. Bilo bi lijepo da se naši komentari uzmu u obzir i da sačuvamo našu školu, a prvenstveno ekonomski smjer koji puno znači za Gorski kotar jer stvara nove ekonomste i poduzetnike koji bi mogli probuditi naš kraj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
271 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC" O D L U K U Obrazovni sustav na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine uključuje 11 osnovnih škola i 4 srednje škole koje se nalaze na području Istarske i Primorsko-goranske županije. U školskoj godini 2021./2022. u sustavu je uključeno ukupno 2.189 učenika (1.646 u osnovnom školstvu i 543 u srednjoškolskom sustavu) te zaposleno oko 730 obrazovnih djelatnika. Sustav je ustrojen i održava se tako da osigurava učenicima prohodnost kroz kompletnu obrazovnu vertikalu u koju mogu biti uključeni od 1. do 18.godine života. Svim učenicima koji završavaju osnovnu školu na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine mora se osigurati nastavak srednjoškolskog obrazovanja na svom materinskom jeziku. To uključuje poštivanje njihovih želja kao i mogućnost odabira programa temeljem njihovih sposobnosti s pogledom na potrebe tržišta rada. Neosporna je važnost i potreba da srednje škole osiguraju i time nude učenicima širi izbor programa, od gimnazijskih do trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih programa. Smatramo da srednje škole u dogovoru s osvnivačima na županijskoj razini mogu najbolje procijeniti potrebe sredine u kojoj djeluju u cilju aktivnog građanskog i privrednog razvoja. Podržavamo sve prijedloge iznesene od strane srednji škola na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine: TSŠ-SMSI Leonardo da Vinci iz Buie-Buja; STŠ Rijeka-SMSI Fiume iz Rijeke, TSŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule, TSŠ Rovinj – SMSI Rovigno iz Rovinja-Rovigno. Posebno molimo da se razmotri prijedloge TŠS Rovinj – SMSI Rovigno kojoj je ukinut program prodavači, te TSŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule kojoj je ukinuta “trifurkacija” – odnosno kombinacija triju obrazovnih strukovnih programa (trogodišnji). Uvjereni smo da slična problematika muči sve nacionalne manjine te je stoga nužno podsjetiti na pravo pripadnika nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje na svom materinjem jeziku i pismu, a kako je to definirano člankom 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 i 56/00). U trenutačnoj negativnoj demografskoj situaciji, koja osobito pogađa manjinske zajednice, nužno je poduzeti sve korake da te zajednice ostanu na svojim matičnim geografskim područjima u Republici Hrvatskoj, a za to im je potrebno osigurati obrazovne vertikale. Upravo u smislu prethodno navedenog nužno je uvijek učiniti nužne korake da se svaka odgojno obrazovna skupina od jaslica, pa do završnih razreda srednjih škola očuva, idealno kao zaseban odjel (pa makar i s jednim učenikom), ali i ako drugačije nije moguće i putem kombiniranih odjeljenja koja će učenicima omogućiti očuvanje jezika i kulture uz stjecanje znanja, vještina i "zanata" potrebnih za produktivan doprinos Republici Hrvatskoj i svim njenim građanima. U ovoj državi i zajednici živimo i želimo joj doprinijeti dajući najviše od sebe, a za realizaciju punog potencijala potrebno je osigurati odgovarajući odgojno obrazovni okvir sa adekvatnim brojem odgojno-obrazovnih odjela i skupina. Djelomično prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Prijedlozi vezano uz SŠ-SMSI Dante Alighieri iz Pule i TSŠ Rovinj – SMSI Rovigno iz Rovinja-Rovigno su prihvaćeni.
272 Ornela Malogorski O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom nije planiran razredni odjel za učenike prodavače u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Ne slažem se niti s načinom na koji se ovo napravilo, bez mreže škola i jasnog plana, bez dogovora sa školama, a izgleda ni konzultacija s osnivačima kao ni uvažavanjem njihovih prijedloga. Nova zanimanja i promjene su nužne, ali to treba raditi transparentno, planski i odgovorno te kroz partnerstvo. S obzirom na to da se radi o trogodišnjem zanimanju, gašenjem jednog razrednog odjela u velikoj mjeri se učenicima slabijeg akademskog uspjeha smanjuje mogućnost izbora zanimanja kod upisa u srednje škole. Također, moramo misliti i na velik broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je ovo zanimanje prihvatljivo. Prodavači su traženi na tržištu rada, a podaci HZZ-a redovito govore da se radi o jednom od traženijih zanimanja na tržištu rada. Ovakav prijedlog nije u skladu niti s Preporukama za upisnu obrazovnu politiku koju je HZZ donio za ovu godinu gdje se ne navodi potreba smanjivanja programa prodavač. Škola je proteklih godina puno ulagala u opremanje škole i suradnju s poslodavcima, a kao županijsko središte sigurno treba imati mogućnost upisa dva razreda prodavača. Kako je sve veći broj trgovačkih centara koji se otvaraju u Bjelovaru i drugim gradovima županije razumljivo je zašto je to zanimanje traženo. Također, upitna su i radna mjesta. Važno je imati na umu da se rad o obrazovanju za zanimanje koje ima i dugogodišnju bogatu tradiciju u bjelovarsko-bilogorskom kraju i našoj školi koja se i zove Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar molimo da odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Hvala! Ornela Malogorski, pedagoginja Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
273 OPZ SVIRČE O D L U K U Kao upravitelj OPZ Svirče žalosti me prijedlog ukidanja odjela agroturistički tehničar u Srednjoj školi Hvar izdvojenoj lokaciji u Jelsi. S obzirom da otok Hvar ima razvijenu poljoprivrednu proizvodnju od iznimne je važnosti da se našim mladima omogući obrazovanje i razvijanje u tom smjeru. Potreba za radnicima u poljoprivredi je jako velika i svima koji završe ovaj smjer posao je zagarantiran. S obzirom da smo mala sredina, iznimno je važno zadržati naše mlade na otoku i omogućiti im obrazovanje u bitnim granama privrede otoka a to su turizam i poljoprivreda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
274 Općina Lokve O D L U K U Poštovani, Srednja škola Delnice je jedna od tri srednje škole na području Gorskog kotara. Nepovoljni uvjeti života, gubitak stanovništva, odlazak mladih u veće gradove i sve veća životna dob lokalnog stanovništva za posljednicu imaju i smanjenje broja učenika u našoj školi. Trenutno ih ima 111 u 14 razrednih odjeljenja. Puno premalo, nažalost toga smo svi svjesni... Smjer Ekonomist trenutno pohađa 33 od 111 učenika škole, te se svake godine upisuje gotovo identičan broj učenika u taj smjer (8+9+8+8). Za veće gradove ovo su smiješne brojke, no pokazuju kako ipak ne dolazi do smanjenja interesa među učenicima za ovim usmjerenjem. Koji je onda smisao ukidanja istoga? Ukidanje smjera koji pohađa gotovo trećina učenika naše škole bilo bi pogubno po budućnost Srednje škole Delnice. Kroz nekoliko godina neizbježno bi se postavilo pitanje postojanja škole s 60-ak preostalih učenika, te bi na red došlo i njeno ZATVARANJE. Ukidanjem smjera Ekonomist u pitanje dolaze i radna mjesta 52 trenutno zaposlene osobe u školi. Ti ljudi troše svoje novce u Delnicama, dobar dio njih su naši susjedi, prijatelji, sugrađani... Želimo li dopustiti da ti ljudi završe na ulici? Gorski kotar gubi svoje stanovništvo već nekoliko desetljeća. Ovakav potez rezultirati će daljnjom depopulacijom ovog kraja. Mlada osoba koja s 13 ili 14 godina napusti Gorski kotar se u ovaj kraj više neće vraćati i ona je za nas zauvijek izgubljena! Smisao naprednih društava je razvoj svih krajeva, decentralizacija i pružanje jednakih mogućnosti svima. Ovim potezom tjeramo našu djecu u Rijeku, Karlovac ili Zagreb. Tjeramo ih zauvijek iz Gorskog kotara koji će se pretvoriti u kraj umirovljenika i vikend naselje. Naravno kako nemam ništa protiv navedenih, ali kraj koji nema mladih je mrtav kraj - to nam je svima jasno. Financijski udar na roditelje koji će svoju djecu slati u Rijeku, Karlovac ili Zagreb ne moram posebno ni spominjati. Izračunajte koliko će koštati mjesec dana života u Zagrebu roditelje jednog srednjoškolca. Da li je to pravedno prema nama koji smo tu? Unatoč malom broju učenika profesori u Srednjoj školi Delnice ostvaruju vrhunske rezultate u radu što dokazuju i brojne nagrade učenika na županijskim i državnim natjecanjima. Ne vrijedi li to nešto? Nije li smisao obrazovanja nagrađivati izvrsnost, a ne kažnjavati? Također otvranje šumarskog smjera otvorio bi se put ostanku mladih u Gorskome Kotaru jer tu i pripada. Tu mladi gorani mogu ostati živjeti i raditi te zasnivati svoje obitelji tu baš tu gdje i pripadaju Gorskome Kotaru Toni Štimac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
275 OPĆINA KRIŽ, općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić O D L U K U Poštovani, S pozicije Općinskog načelnika Općine Križ izražavam svoje duboku ogorčenost Prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Strukturom upisa u navedenoj Odluci . Ministarstva znanosti i obrazovanja nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Dozvolite da istaknem da postoji šezdeset godina duga tradicija postojanja gimnazije u Križu, budući da se izvođenje gimnazijskih programa obrazovanja na lokaciji u Križu kontinuirano provodi od 1962. godine, neovisno o njezinu statusu kao samostalne ustanove ili područnog odjela Gimnazije Ivanić Grad, a čiji je pravni sljednik Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad. Ovaj izostanak upisa učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija u školskoj godini 2022./2023. upućuje na potpuno ukidanje Opće gimnazije u Križu u narednim godinama, što je ogroman udarac ne samo na Školu, zaposlenike koji će ostati bez posla i učenike već i na lokalnu zajednicu u cjelini. Ukidanje smjera Opće gimnazije u Izdvojenoj lokaciji Križ je u potpunoj suprotnosti sa „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ kojeg je u srpnju 2021. donijela Vlada RH, a u kojemu se kao cilj navodi povećanje udjela srednjoškolaca upisanih u gimnazijske programe s 30% na 40%. Slanje djece na školovanje u gimnazijski program u neki drugi grad od roditelja bi iziskivalo velike troškove, što bi dodatno otežalo već tešku financijsku situaciju naših građana, a time bi se dodatno potaknulo daljnje iseljavanje iz ruralnih područja, dugoročno i iz Hrvatske. Drastično će se smanjiti broj učenika iz lokalne sredine koji nastavljaju školovanje što će se nepovoljno odraziti na razvoj lokalne zajednice. Na poziciji Općinskog načelnika Općine Križ nastojim sve gospodarske, društvene, kulturne i sociološke aspekte naše sredine unaprijediti te stvoriti uvjete za ostanak mladih, a tome ukidanje gimnazije nikako ne pridonosi. Zadnjih godina smo našu općinu uspjeli dovesti na razinu poželjne za život, kako novih generacija, tako i mladih obitelji koji traže sredinu u kojoj će se trajno nastaniti. Da smo na dobrom putu govore brojke: privukli smo preko pola milijarde kuna vrijedne investicije koje će otvoriti nova radna mjesta, povećati kupovnu moć i potaknuti kvalitetu života. Ovo su investicije o kojima većina općina i gradova može samo sanjati. No ovaj nepromišljeni i neočekivani šamar je ozbiljna prijetnja našoj zajednici. Zatvaranjem naše gimnazije svakako bi otežali život mladima koji planiraju ostati u Općini Križ. Ovaj prijedlog Odluke iznenadio je i rastužio sve. Tim više, jer smo u dogovoru s ravnateljicom Josipom Ilić već razgovarali kako unaprijediti srednjoškolsko obrazovanje u našoj sredini te dogovarali osiguranje sredstva za stipendije te udžbenike za učenike gimnazije u Križu. Lokalna zajednica aktivirala se protiv ove Odluke te sam osobno u suradnji sa Srednjom školom Ivan Švear Ivanić-Grad i potporu brojnih sugrađana pokrenuo sve moguće mehanizme da se čuje naš glas protiv ovakvog prijedloga Odluke. Jedan od tih mehanizama je i potpisivanje peticije PROTIV UKIDANJA OPĆE GIMNAZIJE U KRIŽU! kojom želimo dodatno pokazati kako je takvo razmišljanje neopravdano. Peticiju je potpisalo 1701 osoba s područja Općine Križ, Grada Ivanić-Grada ali i šire, a pokrenuta je i online peticija koju je do sada potpisalo dodatnih 437 osoba. Svu smo Vam tu dokumentaciju spremni i osobno dostaviti i to na zatraženi hitan sastanak na ovu temu kod Ministra Radovana Fuchsa, koji smo zatražili pisanim putem, ali nažalost nismo dobili nikakvu povratnu informaciju niti smo pozvani na sastanak. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić struč. spec. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
276 Ondina Mirt Puškarić O D L U K U Poštovani, uključujem se u e-savjetovanje kao dugogodišnja profesorica klasične filologije Klasične gimnazije u Zagrebu. Želim izraziti svoje neslaganje s predloženom Strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Naime, prema ovome Prijedlogu odluke, Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, u kojoj će u svibnju ove godine maturirati pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jedan (1) razredni odjel klasičara nastavljača, umjesto da se odobri upis istoga broja razrednih odjela u prvome razredu, tj. pet (5) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača, ukida se jedan razredni odjel i odobrava se upis samo četiriju (4) razrednih odjela klasičara početnika i jednoga (1) razrednog odjela klasičara nastavljača. Potpuno je nejasno što je ponukalo djelatnike Ministarstva na ovakvu odluku. Klasična gimnazija tradicionalno ne upisuje isključivo učenike s odličnim uspjehom što se pokazalo kao povoljna, a ne otegotna okolnost. Isto tako, tradicionalno, maturanti Klasične gimnazije uspješno se upisuju u podjednakom broju na fakultete društvenih i prirodnih smjerova te nakon uspješno završenih studija postaju cijenjeni akademski građani Hrvatske i, nažalost, mnogih drugih zemalja. Nažalost, jer time gubimo najveću vrijednost koju imamo. Osim ako je, uskraćivanjem obrazovanja, smanjivanje odljeva uspješnih studenata zapadnim sveučilištima nova nacionalna strategija Republike Hrvatske. Geslo reforme „škola za život“, geslo je Klasične gimnazije desetljećima, na latinskome jeziku: „Non scholae, sed vitae discimus“. Klasično obrazovanje pokazalo se još jednom utočištem kritičke misli i pravom tvornicom kompetencija koje mladom čovjeku osiguravaju vertikalnu, horizontalnu i, ako hoćete, dijagonalnu mobilnost i prilagodljivost u ovim nesigurnim vremenima u kojima živimo. Nedavno je čak otvorena nova privatna klasična gimnazija čime se odgovara na očito pojačan interes za ovakvom vrstom obrazovanja te je smanjivanje broja učenika u Klasičnoj gimnaziji vrlo čudna odluka. Moji su cijenjeni kolege već detaljno obrazložili i podatcima potkrijepili brojčano stanje učenika na upisima unazad nekoliko godina pa se ja time na ovome mjestu neću baviti. Doduše, ako uvaženim kolegama koji su donijeli ovaj Prijedlog odluke može pomoći da ga i ukinu, možemo pregledati podatke od 1607. g. kada je škola i osnovana. Mišljenja sam, naime, da bi se svaka druga država pobrinula da održi školsku ustanovu tako bogate tradicije kojom se ne mogu mnogi podičiti ili, u najmanju ruku, to ne bi trebala biti baš prva gimnazija kojoj ćemo smanjivati broj učenika. Sve to u državi koja je po broju gimnazijalaca daleko ispod europskog prosjeka. Prijedlog odluke pokazao je potpuno nerazumijevanje vlastite obrazovne strategije i smjernica reforme obrazovanje te vrlo nasumično i površno tumačenje statističkih podataka. Čini se da možda nije Klasična gimnazija ta koja treba opravdavati svoje postojanje. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
277 OLGICA JUKIĆ O D L U K U, V. Poštovani, Čemu toliko ograničenje upisa u poseban program? Kako dolazite do tih brojeva i postotaka? Svjedočimo činjenici da za učenika s višestrukim teškoćama koja nisu uspješna u inkluzivnom obrazovanju opcija školovanja u posebnom programu jeste jedina za stjecanje kvalifikacije. Nadalje, ograničavati školama, posebno strukovnim, za koje programe raspisati upise nije u sladu s poticajima razvoja obrtničkih zanimanja koja su našoj državi u velikom deficitu. Već u samom startu na taj način blokiramo škole u njihovom opstanku, a približavamo ih njihovu gašenju. Mislim da su sami djelatnici škola na čelu s ravnateljima sposobni planirati upise u svoje programe svjesni koji od programa će zadovoljiti interese upisnika. Svake godine u školama se proživljava izvjestan stres; hoće li nam odobriti program? Poštovanje, Olgica Jukić Primljeno na znanje Ministarstvo vodi brigu o dovoljnom broju upisnih mjesta za učenike s teškoćama u razvoju sukladno broju učenika koji osnovnu školu završavaju prema rješenju o primjerenom program obrazovanja.
278 Ofelija Dragojević O D L U K U Poštovani, Izražavam nezadovoljstvo s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za Srednju školu Vela Luka jer prema predloženoj strukturi koja je potvrđena od strane osnivača Dubrovačko-neretvanske županije odobreno je samo jedan obrtnički program JMO program kuhar, a nije odobren program brodski-mehaničar. U Odluci koja je u savjetovanju tog programa nama već je odobreno 15 učenika za program kuhar JMO, a traženo je 9 učenika kuhar i 6 učenika brodski mehaničar. Mišljenja smo da našim učenicima koji se nalaze na otoku trebamo ponuditi još jedno zanimanje koje je svakako deficitarno i za koje postoji interes. Svjesni smo da svake godine ne možemo upisati veći broj takvih učenika, ali nakon tri godine postoji interes učenika za upisom u program brodski- mehaničar. Isto tako želimo zadržati našu djecu na otoku i u našem mjestu koji je najveći na otoku Korčuli, a školi je odobreno najmanje programa. Molim vas da provjerite i korigirate Odluku o upisu za našu školu kako bi mogli učenicima ponuditi program koji bi ih zadržao u našem mjestu. Zahvaljujem unaprijed, Ofelija Dragojević, ravnatelj mentor, sveuč.spec. Srednja škola Vela Luka Nije prihvaćen Srednja škola Vela Luka unatrag 3 godine nije ostvarila upis u brodskog mehaničara – JMO, a isti se izvodi u Srednjoj školi Petra Šegedina, Korčula.
279 Obrtnička škola Bjelovar O D L U K U U aplikaciji upisi, u strukturi upisa, uočili smo da za zanimanje automehaničar nije upisan broj učenika (24 učenika) i broj odjela (1 odjel). Nismo sigurni jesmo li pogriješili pri unosu ili je do aplikacije. Škola i Obrtnička komora Bjelovar planirale su upisati 24 učenika u zanimanje automehaničar, a Županija je suglasna s planom. Napominjemo da za ostvarivanje fonda sati praktične nastave postoji dovoljan broj slobodnih naučničkih mjesta u licenciranim radionicama. Osim navedenog, postoji i veliki interes učenika. Molimo vas da nam odobrite planirani upis učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
280 Obrtnička škola O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam neslaganje s PRIJEDLOGOM ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. i predloženom Strukturom upisa učenika za javne ustanove za Obrtničku školu, Požega. Ukidanjem zanimanja tesar ostavljamo Slavoniju bez mogućnosti da dobije tako tražene i deficitarne majstore. Ukupno u Republici Hrvatskoj ima, prema Prijedlogu 34 upisna mjesta za to zanimanje. Svjesni smo činjenice da ih teško upisujemo, na prošlim upisima su bila dva učenika kojima je to bio prvi prioritet, zanimanje je ukinuto. Nakon što su raspoređeni u druge škole javili su se s upitom zašto nisu mogli biti tesari? Svjesni potrebama tržišta rada i poslodavaca stavili smo ih i ove godine u plan kako bi dali šansu učenicima i tržištu rada da dođe do tako traženih majstora. Smatram da zbog aktualnosti zanimanja, posebno potreba tržišta rada treba ostaviti to zanimanje prema planu u kombinaciji sa, stolarom, pa ukoliko ne bude interesa povećati broj stolara, a tesare ukinuti. Napominjem da ove godine završava 6 tesara. Izvodimo 7 razrednih odjela, planirali smo upisati 6 , budući smo prošle godine upisali 6 razrednih odjela. Ukidanjem tesara i povećanjem broja učenika u kombiniranim razrednim odjelima gubimo i sate općih predmeta. Nadam se da ćete razmotriti i uvažiti ovu primjedbu. Iva Šnajder ravnateljica Obrtničke škole, Požega Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
281 NINA SMILJANIĆ O D L U K U Poštovani, moram se nadovezati na komentare svojih kolegica i kolega te iskazati svoje veliko nezadovoljstvo zbog ukidanja razrednoga odjela komercijalist - sportaš (1.KŠ) u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu. Paradoksalno je da se Vlada donošenjem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine s jedne strane obvezuje da će kroz strateški cilj 5. poticati „Zdrav, aktivan i kvalitetan život”, dok s druge strane donosi odluke o ukidanju razrednog odjela koji djeci omogućuje upravo takav – zdrav, aktivan i kvalitetan život. U navedenoj razvojnoj strategiji, između ostalog, istaknuto je sljedeće: „Iako je Hrvatska domovina velikog broja iznimno uspješnih sportaša, nalazi se među zemljama koje u proteklom desetljeću bilježe značajan pad tjelesne aktivnosti stanovništva.“ U nastavku je navedeno: „S ciljem poticanja tjelesne aktivnosti građana i osiguravanja dostupnosti kvalitetnih sportskih sadržaja ulagat će se u obrazovanje...“ Poštovani donositelji odluka, molim vas da ponovo promislite i razmotrite svoju Odluku. Nadam se da je stvaranje, a ne ukidanje, uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata te promicanje sportskih vrijednosti uistinu vaš prioritet provedbe politike zdravog i aktivnog življenja. S poštovanjem, Nina Smiljanić, mag. oec. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
282 Nina Gecan O D L U K U Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine (ukidanje smjera ekonomist) te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
283 Nina Fabris O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. i činjenicom da se u Ekonomskoj i upravnoj školi u Splitu ukida jedan razred, a istovremeno se povećava broj učenika u razredu. Veći broj učenika podrazumijeva zahtjevniji rad nastavnika gdje već sada u ovom trenutku imamo prosječno veći broj. Točnije, prosječan broj učenika po razrednom odjeljenju u RH je 19,05, a u našoj školi je 21, 1. Glavna primjedba dodatnom povećanju broja učenika u učionicama je zbog činjenice da svake školske godine upisujemo sve veći broj učenika s poteškoćama. Ove godine imali smo 42 učenika s poteškoćama. Nažalost, to je doista velik broj, što podrazumijeva veći izazov kako za nastavnike tako i za same učenike u razrednom odjeljenju. Nadam se da ćete uvažiti moju primjedbu. S poštovanjem, Nina Fabris Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godin Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela.
284 NIKŠA GRABOVAC O D L U K U Poštovani, Prema prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskraćeno je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. S obzirom da se radi o deficitarnom zanimanju, posebno u ovoj regiji, potrebno je povećati broj upisnih mjesta na dva razreda kako je to bilo niz proteklih godina. Ne postoji opravdan razlog smanjenja upisnih mjesta za smjer za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/slastičar zbog smanjenog interesa učenika, a ovakva kvota koja predviđa jedan razred (22 učenika) plus 6 učenika u kombiniranom odjeljenju nam onemogućava kombiniranje razrednih odjela. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Nikša Grabovac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
285 Nikolina Vasilek O D L U K U Poštovani, Ovim putem želim iskazati neslaganje s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk godini 2022./2023. Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
286 Nikolina Šneler Golik O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. najprije kao bivša učenica SŠ Delnice, a onda kao učiteljica koja i danas radi na području Gorskog kotara. Gorski kotar se već godinama bori sa odlaskom sve više učenika na školovanje u udaljenije gradove, te se isti učenici više ne vraćaju u svoja mjesta stanovanja što pridonosi polaganom, ali sigurnom izumiranju Gorskog kotara. Umjesto zatvaranja ekonomskog smjera trebalo bi poraditi na otvaranju novih smjerova kako bi se što više djece zadržalo u Gorskom kotaru. Nadam se da će Ministarstvo preispitati svoju odluku te da će prestati tjerati mlade ljude van Gorskog kotara. Nikolina Šneler Golik, učiteljica Matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
287 Nikolina Stojanović O D L U K U Poštovani, Izražavam neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prema kojoj se Strukovnoj školi Gospić uskraćuje upis obrazovnog programa turističko-hotelijerski komercijalist, a Srednjoj školi Otočac poslovni tajnik. Kako radim u obje škole shvaćam ozbiljnost problema u smislu manjih mogućnosti za naše učenike, ali i gubitka radnih mjesta za nastavnike. Učenici osmih razreda koji su planirali upisati zanimanje koje se ovom Odlukom planira ukinuti, sada zapravo nemaju mogućnost nastavka obrazovanja u željenom zanimanju. Valja napomenuti da nemaju svi učenici mogućnost nastavka školovanja u većim gradovima, a učenici iz manjih prigradskih naselja su na ovaj način stavljeni u još nepovoljniji položaj jer će im biti sužen izbor zanimanja za koja se mogu školovati u svojoj županiji te će biti prisiljeni izabrati zanimanje koji možda i nije ono čime su se htjeli baviti u životu. Oba zanimanja su četverogodišnja i vrlo atraktivna te učenici poslije završene srednje škole često nastavljaju školovanje na raznim fakultetima, a oni koji se ne odluče na studij, odmah su spremni za tržište rada, a svi dobro znamo da Hrvatskoj nedostaje radnika posebno u sektoru turizma. U našoj,ionako najrjeđe naseljenoj županiji, ova Odluka bi napravila još veći problem:mladi ljudi bi otišli u veće sredine na školovanje i vrlo vjerojatno se ne bi vratili, a otišli bi i visokoobrazovani ljudi. Pri preispitivanju ove Odluke svakako treba uzeti u obzir sve specifičnosti ličkog kraja, posebno brdsko-planinski status zbog kojeg se prema Državnom pedagoškom standardu ubrajamo u škole s otežanim uvjetima čiji razredni odjeli mogu imati manji broj učenika od predviđenog za škole na ostalim područjima. Mladim ljudima iz svih krajeva Like treba omogućiti školovanje za željeno zanimanje u našem kraju jer zadržavanje postojećih smjerova ujedno znači i napredak našega kraja. U nadi da ćete uvažiti moju primjedbu, srdačno vas pozdravljam! Nikolina Stojanović,prof.hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije Srednja škola Otočac i Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
288 Nikolina Rukavina O D L U K U Poštovani, Kao dugogodišnji član Upisnog povjerenstva u Gimnaziji Gospić ne slažem se s ukidanjem jednog odjela opće gimnazije prema ovdje objavljenoj Strukturi za web – javne ustanove. Naime, dva razredna odjela odobrena su i od strane osnivača – Ličko-senjske županije, a tako je planirano i u Aplikaciji za upise u 1. razred srednjih škola. Iako smo suočeni s drastičnim smanjenjem broja učenika (i stanovništva općenito) Gospić je centar Ličko-senjske županije i najveći grad u kojemu se gimnazijska usmjerenja pohađaju od 1860. godine. Prema preporukama Ministarstva broj upisnih mjesta planira se sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu – prema tome planiramo dva razredna odjela budući je, u odnosu na prošlu godinu, povećan i broj učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole na razini grada te broj učenika koji gravitiraju gradu. Prema podacima iz Školskog e-Rudnika za sadašnji sedmi razred te buduće generacije, broj učenika u sljedećim školskim godinama također se povećava. Također, preporuka je da se stavlja naglasak upravo na pohađanje gimnazijskih programa, ali ukidanjem odjela tome se nikako ne pridonosi. Prema preporukama, također treba voditi brigu o tome da se ne zahtijeva novo zapošljavanje, a ne spominje se briga o postojećim zaposlenjima čije satnice se znatno smanjuju smanjivanjem broja odjela. Nadam se da će se ovaj prijedlog Odluke o broju razrednih odjela još jednom preispitati. S predloženim datumima prijava i rokova za provođenje upisa u potpunosti se slažem. S poštovanjem, Nikolina Rukavina, prof. i dipl. bibl., Gimnazija Gospić Prihvaćen Ako tijekom prijava učenika škola ne ostvari dovoljan broj učenika za formiranje novog razrednog odjela sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo će optimizirati predloženi broj razrednih odjela sukladno navedenom Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
289 Nikolina Marinić O D L U K U Poštovani, iskazujem neslaganje s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. koji uključuje ukidanje jednoga razreda prodavača u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji škola postoji već više od šezdeset godina i tijekom toga vremena uspješno školuje učenike koji se zapošljavaju u svojoj struci ili se koriste prednostima vertikalne prohodnosti u sustavu i nastavljaju svoje obrazovanje. Prema informacijama s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz 2021. godine zanimanje prodavač deficitarno je u Republici Hrvatskoj, a zanimanje je za upis u ovu školu trajno, stoga predlažem da se odobri upis za dva razreda prodavača, kako je bilo i do sada. Srdačan pozdrav, Nikolina Marinić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
290 Nikolina Kuraica O D L U K U, XIV. Poštovani, Vaš prijedlog odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik uskratio je pravo upisa dva razreda smjera Kuhar te je odobren upis samo 28 učenika. Ako malo razmislite, bit će Vam jasno da se radi o besmislici, pošto je riječ o deficitarnom zanimanju i da su mediji zadnjih dana prepuni vijesti i otme kako nam nedostaje radne snage u turizmu koju moramo uvoziti. Nema razloga za ovakvo smanjenje upisnih mjesta za smjer kuhar za kojim postoji interes učenika i velika potreba tržišta rada. TUŠ Dubrovnik upisuje kombinirani razred konobar/slastičar zbog smanjenog interesa učenika, a ovakva kvota koja predviđa jedan razred (22 učenika) plus 6 učenika u kombiniranom odjeljenju nam onemogućava kombiniranje razrednih odjela. TUŠ Dubrovnik je postala regionalni centar kompetencija i smanjivanje mjesta u bilo kojim smjerovima, a posebno deficitarnim je neracionalno i čak štetno za razvoj kvalitetnog turizma u našoj regiji. Molim vas da izmjenama Odluke povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 44 upisna mjesta. Nikolina Kuraica Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
291 NIKOLINA KUCELJ TKALČIĆ O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Prijedlogom odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022. /2023. U Prijedlogu nije predviđen upis učenika u 1. razred Srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu, izdvojena lokacija Križ, usmjerenje Opća gimnazija. Gimnazija u Križu djeluje od 1962.godine i tijekom tog razdoblja u našim su klupama srednješkolsko obrazovanje stekli ljudi koji su danas svjetski priznati stručnjaci. Kada govorimo o nastavku obrazovanja na fakultetima, naši učenici upisuju željene studijske grupe, a većina ih i završi odabrane studije. Mislim da djeca trebaju imati izbor pri upisu u srednju školu i pravo na obrazovanje u manjim sredinama jednako kakvo imaju i djeca u većim sredinama. Ukidanjem usmjerenja u manjim sredinama diskriminiraju se učenici koji time bivaju prisiljeni svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavljati u udaljenim gradovima i time, u ovo financijsko nestabilno vrijeme, dodatno financijski opterećivati svoje roditelje. Promišljanja sam da, na razini države, postoji izgledna mogućnost da određeni postotak učenika neće nastaviti sredješkolsko obrazovanje koje nije obavezno. I koji će biti rezultat takve politike? Zemlja znanja će zauvijek otputovati u ropotarnicu povijesti. Srdačan pozdrav! Nikolina Kucelj Tkalčić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
292 Nikolina Klarić O D L U K U Poštovani, smatram da bi ukidanje srednjoškolskih smjerova bio velik gubitak, ne samo za sadašnje i buduće učenike te djelatnike SŠ Delnice, već i za grad Delnice te cijelu Primorsko-goransku županiju. Izumiranje sela i malih gradova problem je s kojim se Gorski kotar suočava zadnjih godina. Ne vidim da ijedna odluka ide u prilog očuvanju malih sredina, pa tako ni ova. Donošenjem navedenog prijedloga uništila bi se jedna vrijedna škola u kojoj se cijeni rad i trud, koja obiluje učeničkim uspjesima i kvalitetnim nastavnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
293 NIKOLINA HUĐBER MESAR O D L U K U Poštovani, Prijedlog Odluke smatram neprihvatljivim u dijelu koji se odnosi na broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola jer je vidljivo ukidanje velikog broja razrednih odjela što u praksi znači manje mogućnosti za učenike i gubitak radnih mjesta. Smatram da ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma nije prihvatljivo s obzirom na specifičnost situacije i činjenicu da je riječ o jedinoj srednjoj školi u gradu. Na taj način učenici iz prigradskih naselja i manjih sredina dodatno su diskriminirani i stavljeni u još nepovoljniji položaj. Učenici osmih razreda koji su planirali upisati gimnaziju u Čazmi sada su stavljeni u nezavidan položaj jer ne znaju kakav će biti ishod i jesu li sada primorani tražiti neko drugo rješenje. Planira se ukidanje triju gimnazijskih odjela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i smanjenje broja gimnazijskih odjela u Ivanić Gradu, što je po udaljenosti najbliža srednja škola, tako da učenici koji žele gimnazijski program i nastavak obrazovanja zapravo nemaju tu mogućnost. S poštovanjem Nikolina Huđber Mesar, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
294 Nikolina Crnković Đorđević O D L U K U Ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. i podržavam u potpunosti upisnu politiku Srednje škole Delnice te zahtijevam da se slušaju mišljenja stanovnika Gorskog kotara i da se prestane sustavno poticati depopulacija i iseljavanje mladih iz ovog kraja. Ovakvim načinom, svaki čas nešto se novo ukine...na kraju će i ono malo ljudi što je ostalo ovjdje živjeti odustati od borbe protiv vjetrenjača. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
295 Nikolina Carić O D L U K U Ne slažemo se s odlukom o ukidanju usmjerenja Agroturistički tehničar u SŠ Hvar- izdvojena lokacija u Jelsi. Usmjerenje Agroturistički tehničar u Jelsi postoji od 2012. godine. Usmjerenje je završilo, te trenutno završava ukupno 52 učenika, što je poprilična brojka kada uzmemo u obzir broj učenika na otoku. Od onih koji su završili svoje obrazovanje veliki dio nastavio je raditi u struci, te danas uspješno promovira otok Hvar kao izvrsnu turističku destinaciju. U vrijeme kada je sve neizvjesno ruralni dio otoka Hvara bilježi znatan porast turista koji dolaze upravo zbog gastronomije, poljoprivrede i ugođaja kojeg nude mala domaća obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Agroturizam kao usmjerenje prijeko je potreban za razvoj otoka ukoliko želimo spriječiti daljnje iseljenje mladog stanovništva. Naime, to je spoj poljoprivrede koja je duboko ukorijenjena u tradiciju otočana, te turizma od kojeg naš otok danas živi. Kroz ovih 10 godina postojanja usmjerenja naši su učenici sudjelovali u brojnim projektima, te stekli znanja i vještine koje im pomažu da budu konkurentni na tržištu rada. Jedan od najvećih projekata bila je stručna praksa u Portugalu na kojoj je 15 učenika Agroturističkog usmjerenja tri tjedna boravilo i radilo na njihovim gospodarstvima. Na taj način stekli su nova znanja i vještine koje sada primjenjuju u radu na svojim gospodarstvima. Kroz godine održani su i brojni projekti na državnoj i lokalnoj razini. Sudjelovanje na projektu Mediteranske prehrane koja je uvrštena na UNESCO listu, suradnja s lokalnim zajednicama i poduzetnicima. Sudjelovanje na projektima Centra izvrsnosti SDŽ, preventivnim projektima MZO, suradnja s lokalnim školama i vrtićima, turističkom zajednicom Općine Jelsa itd. Kroz ove projekte učenici su direktno involvirani u zajednicu, te uče i rade kako podignuti kvalitetu života na otoku. U vrijeme kada je odljev mladih sve veći iz ruralnih sredina, posebno otoka, smatramo da ukidanjem ovog usmjerena još više doprinosimo tom problemu. Smatramo da je zanimanje kao što je Agroturistički tehničar od izuzetne važnosti za opstanak i daljnji razvoj otoka Hvara, očuvanje poljoprivrede i tradicije s kojom se otočani rađaju i žive, a samim time je važno i za unaprjeđenje turizma koji nam je godinama glavna gospodarska grana. S obzirom da ukidanje usmjerenja na otoku nosi sa sobom i problem vezan uz normu nastavnika koji rade u SŠ Hvar smatramo da je ukidanje neopravdano, te apeliramo da usmjerenje Agroturističkog tehničara treba ostati. Samim ukidanjem usmjerenja, određeni nastavnici postaju tehnološki višak, a velika većina njih značajno gubi na normi. S obzirom da smo jedina srednja škola na otoku nastavnici nisu u mogućnosti nadopunjavati normu u druge škole, te dugoročno gledano neki od njih u narednim godinama ostati će bez posla. Stoga vam se obraćamo kao aktiv da još jednom razmotrite situaciju vezanu za upise u školskoj godini 2022./2023. Srdačan pozdrav. Aktiv ugo i agro usmjerenja Srednje škole Hvar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
296 Nikolina Barbalić O D L U K U Poštovani, nisam suglasna s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a razlozi su vrlo konkretni: - prijedlog je predstavljen javnosti dva mjeseca prije kraja tekuće nastavne godine, a većina učenika osmih razreda i njihovih roditelja prethodno je odlučilo koju će školu učenik upisati. Dakle, prijedlog Odluke je donijet naprasno, ostavivši u nevjerici kako buduće učenike, tako i djelatnike SŠ Delnice, pa i cjelokupno lokalno stanovništvo. Ovako ozbiljne rezove, s dalekosežnim posljedicama po čitav kraj, posebice za brdsko-planinsko i otočno područje, trebalo je donijeti najmanje godinu dana ranije, s prethodno detaljno i transparentno provedenom analizom, u kojoj se uzimaju u obzir sve posebnosti pojedine škole i njenoga kraja, sve u uskoj suradnji sa školama koje se obuhvaćaju, odnosno s osnivačem škole, - Srednja škola Delnice jest jedna od svega 34 srednje škole u Republici Hrvatskoj koja ima status rada u otežanim uvjetima, stoga se pri planiranju restrukturiranja i/ili ukidanja pojedinih smjerova prije svega moralo poštedjeti škole s tog popisa. Škola koja radi u otežanim uvjetima već ima dovoljno poteškoća i bez ovih, za nju vrlo otegotnih okolnosti, a to je ponajprije demografska slika Gorskog kotara, koja je sve lošija. Sužavanjem izbora pri upisu srednje škole u svojoj neposrednoj blizini, mlade ljude i njihove obitelji osuđuje se na znatno teže životne uvjete: za učenike - dugotrajno i iscrpljujuće putovanje do udaljenijih mjesta, privikavanje na potpuno novu sredinu što uzrokuje daleko veći stres, a za roditelje/skrbnike - nepotrebno povećanje troškova za školovanje djece. - upravo zbog loše demografske slike, nad SŠ Delnice prijetnja loših rezultata upisa 1. razred SŠ svake godine visi kao Damoklov mač, što je za kolektiv vrlo nelagodno. Nastavnici i ostali zaposlenici uistinu ulažu velik trud oko nastave, a dokaz tomu brojne su nagrade i rezultati na različitim natjecanjima i rezultati vanjskog vrednovanja (Državna matura). Nadalje, svjedočim iz dana u dan sve brojnijim komentarima u ovom Savjetovanju kako sadašnjih, tako i bivših učenika SŠ Delnice, koji jednoglasno govore kako im je tu pruženo najbolje moguće obrazovanje. Temeljem svega navedenog predlažem da se za sljedeću školsku godinu potvrde, odnosno odobre smjerovi kako slijedi: opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, ekonomist, šumarski tehničar, bravar i automehaničar. S osobitim poštovanjem, Nikolina Barbalić, prof. engleskog i njemačkog jezika Srednja škola Delnice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
297 NIKOLA ŽGANEC O D L U K U Poštovani, molim da ponovno razmotrite uvođenje obrazovnog programa PRODAVAČ (060923) - 20 učenika u Strukturu razrednih odjela i broja učenika u Srednjoj školi Novi Marof (05-087-502). Na području grada Novog Marofa imamo velike trgovačke lance, a u planu je izgradnja novih što nam odgovara za održavanje prakse naših učenika i za eventualna zapošljavanja. Sukladno istraživanju interesa učenika, vjerujemo kako će ove godine biti veći interes upravo za smjer Prodavač. Isto smo usuglasili sa Varaždinskom županijom i gradom Novim Marofom. Unaprijed hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
298 Nikola Stanojević O D L U K U Poštovani, Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru je prilikom izrade strukture upisa za školsku godinu 2022./2023. uvrstila u plan programe za koje imamo interes učenika. To su elektrotehničari, tehničari za računalstvo, strojarski računalni tehničari +ekološki tehničari, JMO (vodoinstalateri, plinoinstalateri, autolimari, bravari, autoelektričari, elektroinstalateri i automehaničari) razvrstani u 10 razrednih odjela. Vukovarsko-srijemska županija potvrdila je naš prijedlog strukture upisa, što smatramo pokazateljem opravdanosti i relevantnosti naših argumenata. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Vukovar se nalazi na području posebne državne skrbi. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. ˝Područja posebne državne skrbi utvrđuju se radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove˝ (Zakon o područjima posebne državne skrbi). Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. „Republika Hrvatska obvezala se osigurati ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnicima nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, a naročito: 1. služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi; 2. odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe˝ (Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina) Jedan od osnovnih pokazatelja obrazovne strukture stanovništva jest stopa obrazovanosti, pokazatelj koji se izračunava kao omjer stanovništva sa najmanje završenom srednjom školom u odnosu na ukupno stanovništvo starije od 15 godina. Izračunat na razini Republike Hrvatske, ovaj pokazatelj iznosi 69,0%, dok je istovremeno na području posebne državne skrbi 53,9%, pokazujući generalno nepovoljniju obrazovnu strukturu stanovnišva PPDS u odnosu na RH. Slijedom navedenog, molimo vas da uvažite naš prijedlog i u školskoj 2022./2023. odobrite prijedlog naše strukture: 1. Elektrotehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 2. Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 3. Tehničar za računalstvo (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 20 učenika 4. Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 20 učenika 5. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – 10 + 10 učenika 6. Strojarski računalni tehničar+ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – 10+10 učenika 7. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika 8. JMO (nastava na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) – automehaničar 8 učenika, bravar 6 učenika, autoelektričar 6 učenika 9. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – automehaničar 8 učenika, autoelektričar 6 učenika, elektroinstalater 6 učenika 10. JMO (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu) – vodoinstalater 7 učenika, plinoinstalater 7 učenika, autolimar 6 učenika Odluka o srednjoškolskom obrazovanju nije jednostavna ni laka. Vukovar zaslužuje da njihovoj djeci pružite priliku i date im mogućnost izbora. Najbolji dokaz za taj slobodni izbor su uspješni bivši učenici naše škole. Državna prvakinja iz ekologije, sudionici državnih natjecanja i smotri, uspješni studenti i časni i ponosni radnici. I svi oni su, u jednom trenutku života, birali. Dajte jednaku šansu i budućim učenicima Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
299 Nikola Mance O D L U K U Kao bivši učenik SŠ Delnice se ne slažem s odlukom o zatvaranju ekonomskog smjera. Smatram da budućim srednjoškolcima ide u korist to što u Delnicama postoji jedan od najpopularnijih smjerova srednje škole. Time su oslobođeni većih troškova putovanja ili smještaja u srednjoškolskim domovima. Velika prednost je to što su nastavnici u školi, s obzirom na manji broj učenika u odjelima, u mogućnosti da posvete pažnju svakom pojedincu bez rizika zanemarivanja. Također mogu potvrditi da u cijeloj školi vlada sigurna, ugodna i prijateljska atmosfera koja nije garantirana u većim gradovima. Primarni cilj trebao bi biti otvaranje što više novih odjela kako bi se ljudi u Gorskom Kotaru osjećali sigurno znajući da neće imati problema s pitanjem obrazovanja svoje djece koje im je doslovno na dohvat ruke u istom ili obližnjem gradu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
300 nike ljubimir O D L U K U Poštovani, odlukom o upisu učenika u srednju školu u narednoj školskoj godini smanjuje se broj učenika, odn. razrednih odjeljenja za izobrazbu za zanimanje kuhar u Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, i to za 1 odjeljenje. U svim proteklim godištima upisivala je naša škola - inače sada Regionalni centar kompetentnosti - 2 odjeljenja. Naša iskustva pokazuju da je tržište rada redovito pokazivalo veliki interes za kvalificirane kuhare i da su svi učenici i učenice odmah našli radno mjesto u gospodarstvu, čak i prije nego su maturirali. Poznata nam je i činjenica da naša zemlja mora uvoziti kadrove za rad u ugostiteljstvu. Stoga nam se odluka o smanjenju broja odjeljenja za našu školu čini neopravdanom pa bi bilo veoma racionalno ne smanjivati broj upisnih mjesta već ostaviti onako kako je bilo do sada, tj. 2 odjeljenja za 44 učenika i učenice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
301 Nika Pokorni O D L U K U Pohađam 1. razred Opće gimnazije SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje i ne slažem se s prijedlogom o ukidanju gimnazijskog programa, smatram da time uskraćujete pravo obrazovanja djeci iz manjih sredina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
302 NIKA ANDRIČEVIĆ O D L U K U Poštovani, moram priznati da sam kao bivša učenica SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju izrazito razočarana samom idejom ukidanja gimnazijskog smjera jer samo učenik zna kolika je prednost pohađati srednju školu u gradu u kojem odrastaš. Kome se da doći kući u poslijepodnevnim satima nakon vožnje busom, sjesti za knjigu i učiti za test koji je sutradan? Moram istaknuti i činjenicu da me ovo i emotivno pogodilo jer sam se zaista voljela buditi s mišlju; "Okej, iako danas nisam raspoložena za upijanje novih znanja, znam da će me naši profesori izrazito kreativnim pristupom izvođenja nastave zasigurno potaknuti da i taj dan budem produktivna!" Mogu reći da prezirem suhoparnost i osjećaj da sam samo broj, bez imena i prezimena i sa sigurnošću tvrdim da se ni u jednom trenutku svog srednjoškolskog obrazovanja nisam tako osjećala! Razlog zašto sam ovu vijest prihvatila, kako bi neki rekli, "previše k srcu", je taj da se ovdje govori o sudbini ne samo učenika, već i profesora, a ovdje ističem titulu profesorice-mame koja će zbog ukidanja gimnazijskog smjera ostati bez pune satnice i tako financirati studenticu i buduću srednjoškolku (koja će, ukoliko ovaj prijedlog zaživi, morati putovati u drugi grad u gimnaziju). Posljednjih smo godina žrtve brojnih ishitrenih odluka, zato Vas molim da razmislite dvaput! S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
303 NEVIJO BIRT O D L U K U, V. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. u djelu ukidanja Opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Ukidanje opće gimnazije u Čazmi ne podržavam iz više razloga. Gimnaziju u Čazmi pohađaju učenici koji žive u Čazmi i prigradskim naseljima. Ukidanjem gimnazije, učenici koji se odluče za obrazovanje u gimnazijskom programu, bili bi prisiljeni putovati udruge gradove u srednju školu. Prometna povezanost je loša, pa odlazak u drugi grad na školovanje znači nekoliko sati putovanja dnevno uz znatne financijske troškove. Također, dio roditelja to neće biti u stanju financirati, pa će dio učenika ostati bez mogućnosti obrazovanja u programu koji ih priprema za upis na fakultete. Trebamo težiti upravo suprotnom. Trebamo težiti upisu što većeg broja učenika u gimnazije, a zatim i na fakultete. Mladi i visokoobrazovani stručnjaci nositelji su društva i napretka u svim lokalnim zajednicama. Smatram da bi trebali promijeniti odluku i prihvatiti prijedlog Srednje škole Čazma kojim se predviđa upis 20 učenika u opću gimnaziju. S poštovanjem! Nevijo Birt,prof. Srednja škola Čazma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
304 NEVENKA REBIĆ O D L U K U Poštovani, kao zaposlenica Ekonomske škole, Imotski izražavam svoje nezadovoljstvo planiranim ukidanjem razrednoga odjela za zanimanje ekonomist. Zanimanje je odobreno od strane našega osnivača, Splitsko-dalmatinske županije. Sjedište naše škole je u gradu koji ima status brdsko-planinskoga područja, a gravitiraju nam učenici iz okolnih ruralnih područja koji većinom ne bi niti nastavili školovanje da moraju ići dalje od obitelji. Najbliža škola za zanimanje ekonomist nama je udaljena 100 kilometara. U članku 3. Zakona o brdsko-planinskim područjima navodi se da će Republika Hrvatska poduzeti sve potrebne radnje za: – zadržavanje, povratak raseljenog i poticanje naseljavanja stanovnika na brdsko-planinskim područjima, osobito onih zanimanja koji obavljanjem svoje djelatnosti mogu pridonijeti njihovu gospodarskom i društvenom razvoju te odgoju i obrazovanju djece predškolske i učenika školske dobi, – stručnu i financijsku pomoć za pripremu razvojnih projekata na brdsko-planinskim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova. Prema Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja mikro i mali poduzetnici moraju voditi poslovne knjige i sastavljati i prezentirati financijska izvješća. Prema Strategiji razvoja turizma Imotske krajine koju je izradio Institut za turizam iz Zagreba osnovni problem Imotske krajine je relativno velik udio osoba sa osnovno-školskim obrazovanjem, te relativno malen udio osoba sa srednjom stručnom spremom i visokim obrazovanjem u odnosu na Županijski prosjek. Ukidanjem razrednoga odjela za zanimanje ekonomist u suprotnosti je sa svim gore navedenim zakonima i strategijama razvoja našeg kraja. Svaki mali poduzetnik, obrtnik, udruga morao bi 100 kilometara dalje tražiti usluge računovođe, ekonomista. Usvajanje ovakve Odluke o upisu imalo bi pogubne posljedice po učenike, roditelje, nastavnike, obrtnike, male poduzetnike i sve stanovnike Imotske krajine Nevenka Rebić, prof. savjetnik Ekonomska škola, Imotski https://www.zakon.hr/z/754/Zakon-o-brdsko-planinskim-podru%C4%8Djima https://www.rrif.hr/dok/propisi/ZOR.pdf https://visitimota.com/wp-content/uploads/2019/03/LEKTORIRANA-STRATEGIJA-RAZVOJA-TURIZMA-IMOTSKE-KRAJINE-OBJEDINJENO.pdf Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
305 Nevenka Džonlić O D L U K U Nevenka Džonlić,dr.med.spec.medicine rada i sporta Kao spec.med.rada i sporta svake godine prilikom upisa učenika u srednje škole ponavlja se isti problem,a to je rok od 3 dana u kom bi trebali obaviti zdravstvene preglede za oko 200 učenika s područja Bjelovarsko bilogorske županije i šire jer na području Daruvara gdje se nalazi naša ambulanta medicine rada i sporta u krugu od 30 km nema druge te nam dolaze i učenici iz Požeško-Slavonske i Virovitičke županije.To je fizički nemoguće jer se za preglede naručuje i dnevno se ne može pregledati 50 učenika!!!S obzirom da je prometna povezanost s gradovima u kojima djeluju druge ordinacije medicine rada loša,a putovanja predstavljaju stres i dodatni trošak roditeljima smatram da bi se rok zdravstvenih pregleda prije upisa u srednju školu trebao produžiti.Broj ambulanti medicine rada i sporta u Zagrebu koje obavljaju preglede učenika za upise u srednje škole i prometna povezanost u Zagrebu neusporediva je sa stanjem u manjim gradovima kao što je Daruvar gdje se nalazi samo jedna specijalistička ordinacija medicine u krugu 30 km. Zdravstveni pregledi učenika u ambulanti medicine rada prije upisa u srednju školu vrlo su bitni jer određuju budućnost budućih mladih ljudi ,osobito za određena zanimanja (vozač,električar...) jer se prilikom pregleda otkriju stanja koja su kontraindikacija za određeno zanimanje što znači da ti učenici neće moći raditi u struci čak i ako završe školovanje.U takvim zanimanjima donošenje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti do kraja prvog polugodišta predstavlja problem jer se učenik više nema gdje upisati. Nevenka Džonlić,dr,med.spec.med.rada i sporta Primljeno na znanje Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisano je da ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u program obvezno dostavlja potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada. Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine
306 NEVENKA BRAJDIĆ HLOBIK O D L U K U Poštovani, javljam se na ovu raspravu kao nastavnica savjetnica Graditeljske tehničke škole, Zagreb (šifra: 21-114-531), voditeljica Aktiva arhitekata, te sindikalna povjerenica NSZSŠH podružnice Graditeljske tehničke škole u Zagrebu. Prijedlogom odluke o upisu u sljedeću školsku godinu za zanimanje Arhitektonski tehničar (šifra programa: 131204) i jedan za zanimanje Građevinski tehničar (šifra programa: 131104) ukidate upis po jednog razrednog odjela svakog zanimanja. U trenutku kada grad Zagreb i područja pogođena potresima organiziraju stručnu i obimnu građevinsku obnovu, kada se na razini države planira zamah graditeljske struke s realnim očekivanjem povećanih potreba građevinskih usluga, u jedinoj graditeljskoj školi na razini glavnog grada i Zagrebačke županije, koja je N.B. tradicionalna upisivala i učenike iz ostalih županija zbog kvalitete i mogućnosti daljnjeg obrazovanja, umjesto povećanja upisne kvote, ona se smanjuje! Ovime se dokazuje potpuno nerazumijevanje sustava obrazovanja i praćenja potreba tržišta rada te navodi na zaključak da se predložene upisne kvote određuju paušalno i bez ikakve logične i realne osnove. Graditeljska tehnička škola u Zagrebu svake godine upisuje dovoljan broj učenika već u prvom upisnom terminu prema svim zakonskim odrednicama. U Hrvatskoj 70% učenika izabire strukovno zanimanje, većina učenika nastavlja obrazovanje, a naša škola najbolja je podloga za nastavak studiranja na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu te Tehničkom veleučilištu o čemu imamo brojne povratne informacije od navedenih ustanova i bivših učenika. Iz svega je evidentno da se ovdje ne brine niti o interesu učenika, a niti nastavnika koje će trebati zbrinuti kao tehnološki višak. Nadam se da ćete razmotriti navedene činjenice i shodno tome barem zadržati dosadašnje upisne kvote za Graditeljsku tehničku školu u Zagrebu, školu duge tradicije koja je odgojila generacije graditelja i školu koja će u budućnosti biti zamašnjak obrazovanja kvalitetnih stručnjaka u graditeljstvu, grani koja je osnova razvoja i boljitka cijele države. S poštovanjem Nevenka Brajdić Hlobik, dipl. ing. arh. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
307 Nevena Kezele O D L U K U Poštovani, obraćam vam se kako bih iskazala svoje nezadovoljstvo s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., a kojom je smanjen broj upisnih mjesta za zanimanje kuhar u Ugostiteljskoj školi Opatija. Analizom potreba tržišta rada, jasno je da su ugostiteljska zanimanja trenutno najpotrebnija zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. Nedostatak radne snage velik je problem našeg turizma, kao i nekvalificirana radna snaga koju su gospodarstvenici prisiljeni zapošljavati. Svjesni situacije o važnosti ugostiteljskih zanimanja i nedostatku istih na tržištu rada ne možemo shvatiti odluku o smanjenju upisnih mjesta za zanimanje kuhar. Molim Vas da razmotrite mogućnost izmjene Vaše odluke i povećate broj mjesta u smjeru kuhar na 72 upisna mjesta, odnosno tri razreda od 24 učenika. Srdačan pozdrav. Nevena Kezele, mag. oec. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je prijedlog škole i osnivača (4 razredna odjela i 96 učenika) i nije ukinulo niti jedan razredni odjel te je komentar nejasan.
308 Nensi Araminčić O D L U K U Poštovani, suglasna sam s Prijedlogom, a posebno s kalendarom upisnih rokova. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
309 Nenad Travar O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo nastavnika, svih zaposlenika i svoje osobno, u svezi smanjivanja upisne kvote za prvi razred Prve ekonomske škole u Zagrebu za zanimanje ekonomist Prva ekonomska škola postoji od 1883. godine i prepoznata je kao izrazito kvalitetna i perspektivna ustanova u obrazovanju učenika. Svake godine prilikom upisa za školu je bilo je više od 1000 prijava zainteresiranih učenika koji su imali želju školovati se u Prvoj ekonomskoj školi te pretpostavljamo da će tako biti i ove godine. Zainteresiranost učenika za zanimanje ekonomist općenito je velika zbog toga što omogućava učenicima stjecanje svih potrebnih znanja i kompetencija za aktivno uključivanje na tržište rada a s druge strane i dobar temelj za polaganje državne mature i upis učenika na željene fakultete. Nije potrebno posebno naglašavati da smanjenje upisne kvote donosi i nemogućnost ostvarenja "pune norme" za pojedine nastavnike, prvenstveno za predmete koji se slušaju u prvom razredu. Zbog svega navedenog smatramo da je o ovoj odluci o smanjenju upisnih kvota potrebno još jednom dobro razmisliti kako zbog iste ne bi najviše bili oštećeni naši (budući) učenici. S poštovanjem. Nenad Travar Prva ekonomska škola Zagreb Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
310 Nenad Perić O D L U K U, X. Poštovani, kod opisa postupka u ljetnom roku Provođenje dodatnih ispita i provjera je planirano u rasponu od 30.6. - 4.7., a kasnije je unos rezultata dodatnih provjera i podataka planirano 1.7. Mislim da je tu potrebno staviti 4. ili 5.7. jer se neke provjere mogu odraditi i iza 1.7. (rok 4.7.) Lijep pozdrav Nenad Perić,ravnatelj, Srednja škola Donji Miholjac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
311 Neda Bartulin O D L U K U Poštovani, Ekonomska i upravna škola, Split, za šk. godinu 2022./2023. planirala je 6 odjeljenja za zanimanje ekonomist. Prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja o ukidanju jednog razrednog odjeljenja za zanimanje ekonomist ne podržavam ponajprije zato što je Splitsko – dalmatinska županija našoj Školi potvrdila planiranih 6 razreda, što znači da zainteresiranost za našu školu postoji. Ekonomska i upravna škola u Splitu ugledna je škola stara 117 godina i desetljećima je upisivala učenike u 6 razrednih odjeljenja za smjer ekonomist jer osim učenika iz splitskih škola, školu pohađaju učenici s otoka i okolice (Sinj, Trilj, Dicmo, Kaštela) i dr. Ako bi Vam kao razlog ukidanja razreda poslužio argument zasićenosti određenim zanimanjima na tržištu rada, tad ste škole morali na to unaprijed pripremiti i ponuditi im alternativu, a ne dovesti u situaciju stvaranja organizacijskih viškova. Ako je pak riječ o manjku učenika, zbog čega onda našoj školi planirate 26 učenika po razrednom odjeljenju (za ukupno 5 odjeljenja) i ukupno 130 učenika? To je 14 manje od prijašnjih godina, ali i jedan razred manje?! Školu - tj. ravnatelje i nastavnike dovodite u neugodnu i nadasve tešku situaciju mogućeg proglašenja organizacijskih viškova i nesigurne egzistencije pri čemu će se. nažalost, ponegdje narušiti i međuljudski odnosi, što će se itekako odraziti na radnu atmosferu i na kvalitetu nastave. Škola smo svi mi: i učenici i nastavnici koji vrijedno rade i koji su se obrazovali biti putokaz i uzor mladim generacijama. Bez obzira na tržište rada, mišljenja smo da je 6 razreda zanimanja ekonomist za našu školu i za naš grad optimalan broj te smo protiv ukidanja razrednog odjeljenja. Zahvaljujem! Neda Bartulin, ravnateljica Ekonomska i upravna škola, Split Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Škola je u šk. god. 2021./2022. upisala u program ekonomista 128 učenika u 6 razrednih odjela što je 21 učenik po razrednom odjelu. Sukladno članku 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Te je Ministarstvo sukladno DPS-u i broju upisanih učenika u ovoj školskoj godini odobrilo 130 upisnih mjesta (2 upisna mjesta više od broja upisanih učenika u ovoj godini) ali u 5 razrednih odjela
312 NATAŠA VIBIRAL O D L U K U Poštovani, u aplikaciji Upisi, Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar odobren je upis 2 razreda prodavača po 20 učenika. U Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. naveden je samo 1 razred. Prijedlog upisa odobren je od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije pa molim da nam odobrite planirani upis i u Odluci o upisu. Hvala. Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
313 Nataša Udovičić O D L U K U Poštovani, Kao nastavnica engleskog jezika u Tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar, nezadovoljna sam navedenim prijedlogom. U prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. odobreno nam je 8 razrednih odjela, a istovremeno ovu školsku godinu završava 9 maturalnih razreda. Temeljem izlaznosti, očekivali smo priliku i mogućnost povećati broj učenika i razrednih odjela. 1. Neshvatljivo nam je spajanje strukovnih kurikula Tehničara za računalstvo i Strojarskih računalnih tehničara. Zanimanje Tehničar za računalstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo u našoj školi. Svake godine upisujemo učenike prema pedagoškom standardu, a koliko je zanimanje atraktivno dovoljno govori činjenica da nam dolaze učenici iz cijele županije (pokraj naše škole nalazi se Dom učenika koji zadovoljava sve standarde za one koji žele pohađati našu školu). Iz godine u godinu sve je viši bodovni prag učenika koji upisuju ovo zanimanje. Broj učenika ste nam smanjili na 12 (u nastavi na hrvatskom jeziku) i 18 (u nastavi na srpskom jeziku). 2. Potpuno ste nam ukinuli zanimanje Ekološki tehničar koje je, istovjetno Tehničarima za računalstvo, jedino moguće upisati u našoj školi. Ove godine imamo naznake učenika osmih razreda koji žele upisati ovo zanimanje. 3. U JMO razredima niste nam odobrili zanimanja plinoinstalater i elektroinstalater. Mišljenja smo kako bismo baš u ova teška vremena trebali obratiti pozornost na učenike koji žele upisati trogodišnja zanimanja, a sve zbog nedostatka određenih majstora. 4. Zanimanje ekološki tehničar predstavljeno je kao vrlo traženo zanimanje tj. zanimanjem budućnosti. Naša škola se odlučila za obrazovanje učenika u ovom području jer smatramo da je zajednici potrebna stručna osoba za zaštitu prirode i okoliša, zbrinjavanje i preradu posebnog i opasnog otpada, reciklažu i dobivanje sekundarnih sirovina, zaštitu pitkih voda, te na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Kako bi učenici stekli što bolja znanja i vještine i bili konkurentni na tržištu rada kroz EU projekte opremili smo kemijski, biokemijski i biološki laboratorij suvremenom opremom za uzimanje uzoraka, te analizu uzoraka na terenu i u laboratoriju. Pravo na obrazovanje jedno je od temeljnih ljudskih prava odnosno prava djeteta. Osiguranjem prava na obrazovanje omogućuje se uživanje ostalih ljudskih prava. Naša djeca žive u jednom od najnerazvijenijih dijelova Republike Hrvatske zbog devastiranja tijekom Domovinskog rata te loših ekonomskih, gospodarskih i demografskih prilika. Iskreno se nadamo rješenju problema i molimo Vas da nam odobrite planirani upis učenika. S poštovanjem, Nataša Udovičić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
314 Nataša Seršić O D L U K U Poštovani, Za cjelovitu reformu Ministarstvo treba biti svjesno da je potreban dijalog između škola i odnosnog Ministarstva. Škole su otvorene za suradnju i dogovore, ali ne i na gotove činove pred koje smo dovedeni. Ovakvim zahvatima treba pristupiti sagledavajući cjelovitu sliku, a preduvjet potrebne korjenite promjene je izjednačavanje uvjeta obrazovanja u svim dijelovima Hrvatske. Oštro kritiziram Odluku o upisu učenika u idućoj školskoj godini. Pišem vam u svojstvu predsjednice upisnog povjerenstva SŠ Dalj iz Dalja. Tražimo odobrenje zanimanja ekonomist SŠ Dalj, kako stoji u sustavu srednjeadmin.e-upisi.hr. Planirana struktura je odobrena od strane osnivača (županije) te MZO-a. Učenici sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija su dugogodišnji stipendisti naših lokalnih jedinica uprave, te lokalnih poslovnih subjekata. To je zajedničko rješenje postignuto dogovorom naše obrazovne institucije i lokalnih jedinica, kako bi se školovao stručni kadar za njihove potrebe. 50% učenika škole su putnici, 20% učenika su učenici koji se obrazuju uz pomoć suradnika u nastavi, učenici po prilagođenim i individualiziranim programima. Sukladno kako je navedeno u Odluci članak XVIII. Stavak 7. moja škola ispunjava dva kriterija prema kojima joj je dopušteno odstupanje od Strukture s mogućnošću ustrojavanja razrednih odjela s manjim brojem učenika. Srednja škola Dalj se nalazi u prvoj kategoriji (skupini) područja od posebne državne skrbi (Zakon o području posebne državne skrbi NN86/08). Škola smo koja obrazuje učenike po modelu A i C, na jeziku i pismu nacionalne manjine. Svim učenicima u RH je osigurano da se sukladno Pravu za odgoj i obrazovanje, školuju na svom jeziku i pismu kao pripadnici nacionalnih manjina te Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prema Povelji Eu o temeljnim pravima članak 14. svako dijete ima pravo na obrazovanje. Svatko ima pravo na pristup strukovnom i trajnom usavršavanju. Učeniku se treba omogući sloboda izbora obrazovnim zanimanja, te pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, pedagoškim uvjerenjima. Smatram da su sva gore navedena prava narušena, ukidajući zanimanje ekonomist u istoimenoj školi. Pravednije bi bilo da su se školama dali prijelazni periodi u kojima bi mogle pripremiti nova zanimanja, tražiti odobrenja i slično. Ovim putem molim još jednom na ozbiljno preispitivanje ovakve odluke, odluke koja će biti pogubna za buduće srednjoškolce. Nataša Seršić, Upisno povjerenstvo SŠ Dalj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
315 Nataša Seršić O D L U K U, XVIII. Poštovani, Za cjelovitu reformu Ministarstvo treba biti svjesno da je potreban dijalog između škola i odnosnog Ministarstva. Škole su otvorene za suradnju i dogovore, ali ne i na gotove činove pred koje smo dovedeni. Ovakvim zahvatima treba pristupiti sagledavajući cjelovitu sliku, a preduvjet potrebne korjenite promjene je izjednačavanje uvjeta obrazovanja u svim dijelovima Hrvatske. Oštro kritiziram Odluku o upisu učenika u idućoj školskoj godini. Pišem vam u svojstvu predsjednice upisnog povjerenstva SŠ Dalj iz Dalja. Tražimo odobrenje zanimanja ekonomist SŠ Dalj, kako stoji u sustavu srednjeadmin.e-upisi.hr. Planirana struktura je odobrena od strane osnivača (županije) te MZO-a. Učenici sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija su dugogodišnji stipendisti naših lokalnih jedinica uprave, te lokalnih poslovnih subjekata. To je zajedničko rješenje postignuto dogovorom naše obrazovne institucije i lokalnih jedinica, kako bi se školovao stručni kadar za njihove potrebe. 50% učenika škole su putnici, 20% učenika su učenici koji se obrazuju uz pomoć suradnika u nastavi, učenici po prilagođenim i individualiziranim programima. Sukladno kako je navedeno u Odluci članak XVIII. Stavak 7. moja škola ispunjava dva kriterija prema kojima joj je dopušteno odstupanje od Strukture s mogućnošću ustrojavanja razrednih odjela s manjim brojem učenika. Srednja škola Dalj se nalazi u prvoj kategoriji (skupini) područja od posebne državne skrbi (Zakon o području posebne državne skrbi NN86/08). Škola smo koja obrazuje učenike po modelu A i C, na jeziku i pismu nacionalne manjine. Svim učenicima u RH je osigurano da se sukladno Pravu za odgoj i obrazovanje, školuju na svom jeziku i pismu kao pripadnici nacionalnih manjina te Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prema Povelji Eu o temeljnim pravima članak 14. svako dijete ima pravo na obrazovanje. Svatko ima pravo na pristup strukovnom i trajnom usavršavanju. Učeniku se treba omogući sloboda izbora obrazovnim zanimanja, te pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, pedagoškim uvjerenjima. Smatram da su sva gore navedena prava narušena, ukidajući zanimanje ekonomist u istoimenoj školi. Pravednije bi bilo da su se školama dali prijelazni periodi u kojima bi mogle pripremiti nova zanimanja, tražiti odobrenja i slično. Ovim putem molim još jednom na ozbiljno preispitivanje ovakve odluke, odluke koja će biti pogubna za buduće srednjoškolce. Nataša Seršić, Upisno povjerenstvo SŠ Dalj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
316 NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ O D L U K U Poštovani, prema Vašem prijedlogu u novoj školskoj godini 2022./2023.u Srednjoj školi Ivan Švear u Ivanić Gradu planirano je upisati 1 gimnazijsko odjeljenje manje nego dosadašnjih godina. Javljam Vam se iz male Općine Križ u kojoj godinama djeluje izdvojena jedinica te škole i svima je jasno da će ukinuti našu izdvojenu jedinicu. Gimnazija Križ, pod raznim nazivima djeluje, uz manje prekide, oko 60 godina. Nosioc je kulturnih i obrazovnih događanja važnih za našu malu Općinu. Ima vlastiti prostor, moderno uređen. Kvalitetne učenike s područja Općine Križ, a kvaliteta rada prepoznata je i šire ,pa se u našu Gimnaziju upisuju i učenici iz Općine Ludina i grada Popovača. Učenici iz Gimnazije Križ (koja se trenutno tako ne zove ,službeno) lako upisuju željene fakultete, te su vrlo uspješni u njihovom završavanju. Križ je mala ,ruralna općina, slabo povezana s većim gradovima, što ne znači da i djeca iz manjih mjesta ne zaslužuju priliku za jednako obrazovanje ,koje bi im se ovom odlukom ukinulo. Vremena su sve teža i roditelji djecu iz ekonomskih razloga ne mogu školovati dalje od mjesta stanovanja. Osim toga dijete od 14 godina, iz ruralne sredine, teško se prilagođava na život bez roditeljskog nadzora. Prometno smo prilično odsječeni, iako smo relativno blizu gradovima u okolici. Uzmite u obzir činjenicu da ukidanje jedine mogućnosti srednjoškolskog obrazovanja u malim sredinama nazaduje tu sredinu, dok se u velikim sredinama ukidanje razrednih odjeljenja manje primijeti. Mnogi fakultetski obrazovani ljudi završe gimnaziju u Križu, vrate se u našu sredinu i zatim putuju na posao ili nađu posao u struci u okolici. Ukidanjem mogućnosti školovanja za djecu ti ljudi će iz ruralnih sredina zauvijek otići u veće gradove ili izvan RH. Pišem Vam kao učiteljica koja 28 godina živi i radi u malom mjestu Križ, na rubu Zagrebačke županije,u nesretnom prstenu gdje nam je sve blizu, a opet toliko daleko. Gubimo učenike i u Osnovnoj školi, što je sljedeće ukidanje i Osnovnih škola? Pa ne možemo svi živjeti u gradovima, zar je to budućnost Hrvatske? Majka sam sina koji je završivši Gimnaziju u Križu uspješno završio i željeni studij Arheologije u Zagrebu i kćeri koja je upravo maturantica iste Gimnazije. Molim Vas da još jednom preispitate svoju odluku i uvažite specifičnost situacije. Lp, Nataša Nižetić-Šiletić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
317 Nataša Kozlica O D L U K U Poštovani, Nisam bila učenik Srednje škole Delnice, ali kao građanin ovog Grada osjećam dužnost reagirati na vašu odluku ponajviše što sam davno bila i član školskog odbora ove škole. Stoga ne podržavam Prijedlog Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023. Pozivam vas da razmotrite trenutne prijedloge upisa u prve razrede te uvažite mišljenja i potrebe učenika, nastavnika i ljudi koji ovdje žive. Srednju školu Delnice oduvijek su pohađala djeca iz cijelog Gorskog kotara. Škola je stvarala uspješne mlade ljude generacijama. Ova škola je i u daleko težem položaju od onih u drugim urbanijim dijelovima RH. Troškovi života u planinskom području zasigurno su veći od onih gradskih. Zatvaranjem smjera ekonomist u Srednjoj školi Delnice kao i drugih smjerova dozvoliti ćete još veći odlazak mladih iz ovog ruralnog područja. Smatram da treba zadržati dosadašnje smjerove škole i omogućiti otvaranje smjer šumarski tehničar prema interesu i potrebama ovog kraja. Statistički gledano kadrovi u tvrtkama u kojima rade sadašnji šumarski tehničari iz vremena u kojima je taj smjer postojao u Srednjoj školi Delnice sada su pred mirovinom, a zatvaranjem dosadašnjih smjerova omogućiti ćete odlazak mladih i gubitak radnih mjesta u vremenima kada se na ovim prostorima borimo za opstanak svakog čovjeka i održivost kraja. S poštovanjem, Nataša Kozlica Sruč.spec.ing.agr Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
318 NATALIJA MUČNJAK O D L U K U Poštovani, ovim putem želim predložiti korekciju plana upisa učenika u 1. razred Srednje škole Oroslavje u školskoj godini 2022./2023.za zanimanje CNC operater/ka. Predložen plan upisa 24 učenika u 1 razredni odjel je odobren, međutim trebali bismo povećati broj upisnih mjesta na 28 učenika u 1 razrednom odjelu. Zbog intenzivnog rasta proizvodnje u tom sektoru i velike potražnje tvrtki u okruženju za radnicima na CNC strojevima, neophodno je odgovoriti tržištu rada pozitivnim pomakom. Povećanje broja učenika u zanimanju CNC operater/ka traži gospodarstvo, osnivač Krapinsko-zagorska županija, ali i roditelji naših budućih učenika. Stoga molimo da se Srednjoj školi Oroslavje odobri korekcija broja upisnih mjesta za zanimanje CNC operater/ka umjesto dosadašnjih 24 na 28 učenika u 1 razrednom odjelu. Unaprijed zahvaljujem. Natalija Mučnjak, prof. ravnateljica Srednje škole Oroslavje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
319 NATALIJA KNEZIĆ-MEDVEDEC O D L U K U, V. Poštovani, mislim da bi prijava u sustav trebala biti moguća već od četvrtaka, 23.6., a ne od subote 25.6. Hvala. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.
320 Natalija Bašković O D L U K U Poštovani, Ne slažem se sa planom upisa učenika u prve razrede srednje škole 2022./2023. Kao bivša učenica Srednje škole Delnice ponosna sam na svoje nastavnike koji su mi pružali kvalitetno obrazovanje te podršku i razumijevanje da pohađam i srednju glazbenu školu. Osigurali su mi mogućnost da upišem fakultet te da ga završim. Danas radim u svojoj školi kao nastavnik i vidim koliko potencijala, volje i želje imaju naša djeca. Sa velikim interesom se uključuju u razne projekte, sudjeluju na natjecanjima i smotrama, volontiraju… Nije mi jasna Vaša odluka o ukidanje ekonomskog smjera obzirom da veliki broj učenika pohađa navedeni smjer. Mnoga djeca koja završavaju Osnovnu školu u Gorskom kotaru će biti razočarana ovakvom odlukom. Njihove roditelje ćete dovesti u tešku situaciju jer im je teško ili gotovo nemoguće zbog financija poslati dijete na školovanje u drugi grad. Želim Vam ukazati da se ovim potezom ugrožava opstanak Srednje škole Delnice, a samim time potiče depopulacija goranskog stanovništva. Umjesto da povećate izbor obrazovanja za našu djecu otvaranjem novih smjerova, Vi želite ukinuti i ovo što imamo. U Vašim rukama je budućnost mnoge djece, njihovih obitelji i sam opstanak populacije Gorskog Kotara. Natalija Bašković, mag.edu. phy et chem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
321 Natali Cindrić O D L U K U Poštovani, Moram izraziti svoje veliko nezadovoljstvo ovom Odlukom kojom se ukida smjer ekonomist u Srednjoj školi Delnice. Kao bivša učenica škole, mogu potvrditi s kojom predanošću i ljubavlju svi profesori ondje rade. Osim što bi mnogi od njih ovom Odlukom izgubili posao, došlo bi do još većeg iseljavanja mladih iz ovog kraja. Ukidanje smjera kojeg upisuje 10-ak učenika godišnje se Vama možda čini nevažno, no mi svi znamo da to vodi ka mogućem ukidanju drugih smjerova u budućnosti, a tako i prema kraju cijele škole, ali i ostanku mladih u Gorskom kotaru. Moram napomenuti da se, kako gimnazijski, tako i strukovni programi škole izvode vrlo kvalitetno i uspješno pripremaju mlade za nastavak obrazovanja, ali i za početak radnog odnosa. Stoga uzmite u obzir ove brojne komentare i nemojte otvoriti put kojim će Delnice i Gorski kotar krenuti nizbrdo. Lijep pozdrav, Natali Cindrić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
322 Nasta Kos O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. kojom se ne planira upis razreda opće ggimnazije u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje. Odluka je donesena suprotno odluci osnivača Bjelovarsko - bilogorske županije koja je odobrila upis. Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje je škola na podrušju od posebne državne skrbi, ali i škola s dugogodišnjom tradicijom. Neke moje kolegice koje su u prosvjeti dočekale mirovinu završile su upravo gimnaziju u Grubišnom Polju, kao i neke moje sadašnje kolegice i kolege iz matematike i drugih predmeta STEM područja. Naši gimnazijalci s vrlo uspješni pri upisu na željene fakultete po završetku kojih postaju istaknuti članovi društvene zajednice. Učenici osnovne škole u Grubišnom Polju iskazuju interes za upis u gimnaziju u Grubišnom Polju i ne vidim razlog zbog kojeg bi taj smjer trebalo ukinuti. Zbog toga molim da odobrite upis u smjer Opća gimnazija Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje. S poštovanjem, Nasta Kos, dipl. ing. kemije, SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
323 Nadica Mišak-Ivankov O D L U K U Poštovani, nije mi jasna logika prijedloga upisa. Nedostaje nam kuhara i konobara a Srednjoj školi Zabok bi prema prijedlogu odobrili upis 6 konobara i 14 kuhara. Za cijelu Krapinsko-zagorsku županiju 6 konobara! U školi koju ste proglasili Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Nema smisla. Škola obrazuje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju samo u sektorima Ekonomija, trgovina i poslovna administracija i Turizam i ugostiteljstvo koji su u gospodarstvu povezani. Ovu školsku godinu Srednja škola Zabok ima 18 učenika završnih razreda smjer konobar i 26 učenika završnih razreda smjer kuhar, u tri razredna odjela (odmah kod upisa broj učenika bio je smanjen na 20 po odjelu zbog izravnog upisa 9 učenika). Mislim da bi bilo sasvim u redu da se školi omogući upis jednog razrednog odjela konobara i jednog razrednog odjela kuhara. I da, mogli bi reći da ne bi trebalo upisivati komercijaliste ili ekonomiste, ali oni su savim drugačiji profil učenika od navedenih kuhara i konobara. Ako se neće upisati u ekonomsku, upisat će se u neku drugu četverogodišnju školu ili u gimnaziju. I završiti ekonomski fakultet. I onda raditi kao računovođe ili šalterski službenici ili administratori (za što je potrebna SSS) ... Molim Vas da se ovaj prijedlog strukture upisa prilagodi potrebama pojedinih sredina, u ovom slučaju potrebama Krapinsko-zagorske županije koja poduzima sve što može kako bi školovala kadrove koji su deficitarni na tržištu rada. S poštovanjem, Nadica Mišak-Ivankov, prof. matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
324 Nada Lucević O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023., posebno s dijelom o ukidanju smjera tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok. Budući da je Srednja škola Ilok dobro opremljena za održavanje tog smjera, da se nastava u njoj pohađa u jednoj smjeni i da su učenici koji pohađaju taj smjer uspješni u svojoj struci, a da broj učenika u razrednom odjelu u manjim i izoliranim mjestima poput Iloka ne može i ne smije biti kriterij, predlažem da se taj dio odluke promijeni i da se Srednjoj školi Ilok dopusti i dalje upisivati smjer tehničar za računalstvo. Nada Lucević, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
325 MONIKA VULAMA O D L U K U Poštovani, ne slažem se s prijedlogom Odluke koji se odnosi na ukidanje odjela opće gimnazije u Srednjoj školi Čazma. Ovaj odjel naravno važan za školu, za grad, ali i sela oko Čazme. U moslavačkim selima sve je manje stanovnika, a na ovaj način tjeramo i to malo. Budući da naš gimnazijski odjel upisuju uglavnom djevojke, vrlo je vjerojatno da će po odlasku u bjelovarsku i ivanićgradsku gimnaziju, i nakon završenog studija ostati u tim gradovima. Dakle, mjera ukidanja izrazito je depopulacijska i antisocijalna, jer roditeljima iziskuje dodatne troškove poput skupe autobusne karte i dodatnog džeparca, jer dijete duže izbiva iz kuće. Ono što je bitno istaknuti u današnje vrijeme brzog ritma života je da školovanje u drugom gradu ostavlja manje vremena za kvalitetan boravak kod kuće s roditeljima, braćom i sestrama, ali i učenika iz Čazme ne tjera na prilagodbu na novi grad, već se i u prvome razredu može osjećati kao kod kuće. Ono što naši gimnazijalci imaju, a to su razredi s manje učenika, može se smatrati prednošću. U velikim razredima profesor često nema vremena za sve učenike, no u našem slučaju postoji mogućnost gotovo individualnog pristupa pa imamo vremena za sva usmena provjeravanja, ali i razgovore, što učenicima često nedostaje. U uspješnosti ovakvog pristupa govori i činjenica da je naša gimnazija iznjedrila uspješne doktore, inženjere, svećenike… Zato, dajmo i ostalima takve mogućnosti! Lijep pozdrav, Monika Vulama, nastavnica matematike Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
326 MONIKA VOJVODIĆ ANDRIČEVIĆ O D L U K U Poštovani! Kao djelatnica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje i kao majka djeteta koje bi za godinu dana upisalo Opću gimnaziju u Grubišnom Polju, ne slažem se s predloženom Strukturom upisa kojom se ne planira razredni odjel Opće gimnazije iako je isti planiran u aplikaciji Upisa i odobren od strane osnivača Bjelovarsko-bilogorske županije. Ne želim svoje dijete slati okolo po školama ako joj je Gimnazija nekoliko metara od kuće, to stvarno ne bi bilo u redu. Kao bivša učenica i sada djelatnica SŠ Bartola Kašića smatram da škola ima kvalitetne profesore i dugogodišnju tradiciju, ne vidim razloga zašto bi u ovo današnje vrijeme predstavljala višak ili problem. Molim Vas da još jedanput razmotrite ove naše apele i promijenite svoju Odluku. S poštovanjem, Monika Vojvodić Andričević, nastavnica povijesti, SŠ Bartola Kašića Grubišno Polje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
327 Monika Markota O D L U K U Poštovani, i kao zaposlenica SŠ Valpovo (nastavnica ekonomske grupe predmeta) i kao majka čije dijete treba dalje nastaviti svoje obrazovanje, ovim putem iskazujem nezadovoljstvo zbog ukidanja jedinog odjela za zanimanje ekonomist prema Prijedlogu odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. godini 2022./2023. Ekonomsko usmjerenje u našoj školi postoji dugi niz godina, čak od 1960.g. Uvijek je bilo zanimljivo kako učenicama tako i učenicima koji su željeli upisati četverogodišnju strukovnu školu. I sama sam je pohađala i završila upravo u SŠ Valpovo. Opravdanje za ovaj čin se objašnjava u potrebi za usklađivanjem s tržištem rada. I onda gledam deficitarna zanimanje u OBŽ: zidar/zidarica, tesar/tesarica, mesar/mesarica i da ne nabrajam dalje. Zanima me, misle li oni koju su donijeli takvu odluku da će tako primorati na taj način moje dijete, ali i ostale učenike da upišu ta zanimanja? Vjerujte mi, neće. S druge strane, čitajući komentare kolega iz drugih škola vidim da se i ta usmjerenja ukidaju??? Naravno da postoji mogućnost upisa ekonomskog usmjerenja u drugom gradu, ali to znači rano ustajanje, kasno vraćanje, umor gotovo cijeli tjedan te gubljenje dragocjenog vremena za svoje talente poput odbojke kojom se vrlo uspješno bavi. Smatram da ukidanje jedinog razreda ekonomskog usmjerenja u SŠ Valpovo neopravdano i da ne ide u korist mnogih srednjoškolaca i njihovih obitelji. Putovanje u drugi grad znači dodatne financijske troškove i gubitak vremena za učenje. Ovom Odlukom, ako smijem parafrazirati, Ministarstvo znanosti je zakucalo čavao u lijes manjim sredinama koje ionako muku muče s upisima, ne zbog kvalitete nastave i nastavnog kadra, nego pošasti zvane "bijela smrt", iseljavanja, loše prometne infrastrukture, skupljih uvjeta života, klimatskih uvjeta i brojnih drugih problema s kojima se susreću upravo manje sredine, među kojima i Slavonija. Prema objavljenim prvim rezultatima popisa stanovništva 2021. i zaključcima da su Slavonija i Banija pretrpjele najveći gubitak stanovništva od 2011., usporedni podaci otkrivaju da je svih pet slavonskih županija izgubilo 136.217 stanovnika. To je čak 42 posto udjela ukupnog gubitka stanovništva Hrvatske u svih 20 županija i Gradu Zagrebu, s obzirom na to da nas po službenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) ima manje za gotovo 400.000 (396.360), dok je ukupan broj građana Hrvatske 3.888.529. Vjerujem da će ovo promišljanje, kao i promišljanje ostalih kolega i kolega navesti odgovorne da preispitaju svoju odluku. Lijep pozdrav! SŠ Valpovo - Monika Markota Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole predlažu srednje škole i osnivači, a Ministarstvo donosi konačnu odluku o broju razrednih odjela i učenika po pojedinim programima obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu.
328 MLADEN SMODLAKA O D L U K U Poštovani, obraćam vam se sa zamolbom da ponovno razmotrite prijedlog Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Iz predložene strukture upisa je vidljivo da je smanjen po jedan razredni odjel za zanimanje kuhar i turističko-hotelijerski komercijalist. Naime, Ugostiteljsko-turističko učilište je jedina škola u Gradu Zagrebu koja obrazuje učenike za zanimanje konobar, kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist. Svake školske godine se prijavi veliki broj zainteresiranih kandidata za upis u navedena zanimanja, međutim zbog velikog broja prijavljenih učenika s teškoćama (166 učenika trenutno se školuje po IK), nismo u mogućnosti primiti 26 učenika po razrednom odjelu kao što je propisano strukturom upisa, nego maksimalno 20, zbog čega nam ostane šezdesetak neupisanih učenika te kroz godinu primamo velik broj zamolbi za naknadni upis. Svjestan sam činjenice da ove školske godine izlazi manje učenika iz osnovnih škola, ali isto tako treba uzeti u obzir da se radi o deficitarnim zanimanjima, a živimo u zemlji turizma kojoj su ta zanimanja neophodna. Zbog svega navedenog, molim vas da ponovno razmotrite prijedlog škole koju je potvrdio Osnivač te prihvatite naš plan upisa. S poštovanjem, Ravnatelj Ugostiteljsko-turističkog učilišta, Zagreb Mladen Smodlaka, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
329 Mladen Milunović O D L U K U Kao bivši učenik Srednje škole Delnice ne slažem se s prijedlogom upisa u prve razrede 2022./2023. godine te dajem podršku upisnoj politici svoje bivše škole koja nastoji zadržati učenike u Gorskom kotaru i pružiti im najbolje moguće obrazovanje. Dakle nije mi jasan taj tehnokratski pristup obrazovanju. Tko je to odlučio i zašto obrazovanje sagledamo kroz prizmu kapitalne isplativosti? Tko će ostati u tom kraju s ovakvim pristupom u školstvu i uplivom politike u isti, to je priziv savjesti kojim se politika zaista treba baviti.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
330 Mladen Malinar O D L U K U Poštovani, Nikako se ne slažem s prijedlogom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Prijedlogom Odluke, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u školskoj bi godini 2022./2023. izgubila tri strukovna zanimanja (ekološki tehničar, šumarski tehničar, tehničar fitofarmaceut), a broj razrednih odjela bio bi smanjen sa sedam na njih šest. Odluka je negativna u brojnim pogledima; sužava se izbor zanimanja učenicima, stvara dodatan stres roditeljima i nameće im se moguće nove troškove smještaja ili putovanja ka drugim gradovima, a zaposlenici u školi gube satnicu ili čitavo radno mjesto. Važno je zadržati smjerove koje je naša škola dosad popunjavala kako bi se sačuvala radna mjesta u samoj školi, ali i radna snaga i školovani radnici koji će iz škole izaći. Raseljena Slavonija treba svaku pomoć u čuvanju svog stanovništva, radnih mjesta, elana za nove ideje i poslove, a ovakvi potezi nisu pomoć, nego tužan i ružan pokazatelj kako nas se, ako već ne zanemaruje (sic!), onda nikako ne razumije. Izbacivanje tri zanimanja i smanjivanje broja razreda u jednoj srednjoj školi možda se ne čine kao velika stvar, ali imaju ogromne posljedice na školu, na zajednicu, na regiju – antidemografski su, degradirajući su i demotivirajući. Srdačno, Marija Malinar, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
331 MISLAV GJURAŠIN O D L U K U Poštovani, ne slažem se s predloženom strukturom upisa u Prijedlogu odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ovaj prijedlog predviđa upis jednog razreda manje unatoč tome što: • Klasičnu gimnaziju u šk. god. 2021./2022. napušta šest razreda maturanata (ovim prijedlogom u šk. god, 2022./2023. dozvoljen je upis samo pet razreda), a Škola je dosad uvijek upisivala onoliko razreda koliko ju je napustilo; • Škola već godinama ima 23 razredna odjela (ovaj prijedlog predviđa 22 razredna odjela u Školi); • iz godine u godinu učenici se u I. razred s početnim programom učenja klasičnih jezika upisuju sa sve većim brojem bodova te Škola bez ikakvog problema upisuje maksimalan broj učenika, odnosno sve koje može primiti s obzirom na broj učenika s teškoćama u razvoju; • Nacionalnim plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. previđeno je povećanje broja gimnazijskih odjela, ne smanjivanje. Zbog svega navedenog ne mogu se oteti dojmu da se radi o pogrešci za koju se nadam da će se u konačnome dokumentu ispraviti na način da se Klasičnoj gimnaziji dozvoli planirani upis 6 razreda u šk. god. 2022./2023. Mislav Gjurašin, prof. mentor Klasična gimnazija Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata. Također, Škola je zatražila skraćivanje nastavnog sata sa 45 na 40 minuta zbog nedostatka prostora i nemogućnosti provedbe redovne, dopunske, dodatne, fakultativne nastave te izvannastavnih aktivnosti zbog čega radi i subotom. Sukladno navedenome, zahtjev za povećanjem broja razrednih odjela nije opravdan.
332 Mirta Rac Papak O D L U K U Ne slažem se sa predloženom strukturom za javne ustanove kojom se na "mala vrata" ukida veliki broj razreda, pogotovo u malim školama. Molim da još jednom pregledate predloženu strukturu te da Srednjoj školi Ilok dozvolite upis u program Tehničar za računalstvo, kako je i zatraženo u aplikaciji za upise te odobreno od strane osnivača. Ukidanje navedenog programa za školu kao i za grad Ilok znači odlazak velikog broja učenika u druge gradove što će imati katastrofalne učinke na školu te na grad u cjelini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
333 Mirta Kovač O D L U K U Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred Srednje škole Dalj, u školskoj godini 2022./2023. moram iskazati osobno nezadovoljstvo i neslaganje jer u ponuđenim programima nema zanimanja Ekonomist. U ovoj maloj i osiromašenoj sredini veliko značenje ima Škola, ona je većini naših učenika jedini prozor u svijet. Ukidanjem razrednih odjela i nemogućnošću školovanja potaknut će se još veće iseljavanje iz prostora u kojem mladih i ovako nema. Odustanite od ukidanja ovoga smjera kako bi mladi naučili raditi projekte i osnivati svoja mala gospodarstva, a naravno i ostati u ovom kraju koji je jako siromašan, a ima puno potencijala za bolju budućnost. S poštovanjem, Mirta Kovač, Srednja škola Dalj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
334 Mirta Drokan O D L U K U Poštovani, nastavnica sam tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina i voditeljica Županijskog stručnog vijeća TZK-e Virovitičko-podravske županije. Ne slažem se i ne podržavam predloženu Strukturu upisa u I. razred srednje škole u šk. g. 2022./2023. prema kojoj se u našoj školi ne planiraju upisati dva razredna odjela Opće gimnazije, iako su prethodno odobrena od strane osnivača Virovitičko-podravske županije. Razlozi za postojanje i održavanje dva razredna odjela Opće gimnazije u Slatini su mnogobrojni. Postoji veliki interes učenika osmih razreda za upisom u gimnazijski program iz dvije velike slatinske osnovne škole, kao i iz okolnih mjesta. Ovom Odlukom o ukidanju jednog razrednog odjela mnogi učenici neće moći upisati željeni program obrazovanja i bit će im uskraćeno obrazovanje prema njihovim interesima i sposobnostima. Isto tako, mnogi će učenici morati upisati obrazovne programe u drugome gradu, a to će utjecati na udaljavanje djece od obitelji i stvaranje velikih financijskih troškova za te obitelji. Naša škola bila je jedina srednja škola u Županiji koja je sudjelovala u Kurikularnoj reformi – Škola za život. Razredni odjeli Opće gimnazije bili su obuhvaćeni Reformom, nastavnici su prošli sve potrebne edukacije, a u opremanje škole su uložena velika materijalna sredstva. Učenici i nastavnici programa Opća gimnazija nositelji su brojnih projektnih aktivnosti na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Naši učenici i njihovi mentori ostvaruju izvrsna postignuća u znanju i u sportu na svim razinama natjecanja. Prema svemu navedenome, ne vidimo razlog ukidanja jednog razrednog odjela Opće gimnazije u našoj školi. Nadamo se da će ova generacija djece, kao i prethodne, moći nastaviti školovanje u svome gradu. S poštovanjem, Mirta Drokan, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
335 Miroslav Huđek O D L U K U Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu kulturu i sport Varaždinske županije Varaždinska županija u dogovoru sa svim srednjim školama kojima je osnivač utvrdila je prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednjih škola za školsku godinu 2022./2023., a koji je je i unijet u aplikaciju za Upise u srednje škole. Prijedlog plana za Varaždinsku županiju je realan, usklađen s potrebama realnog sektora, usklađen s Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stoga Vas molimo da uvažite naše prijedloge za izmjenama u Strukturi razrednih odjela i broja učenika za slijedeće srednjoškolske ustanove: Medicinska škola Varaždin – molimo da se Strukturom razrednih odjela i broja učenika Medicinskoj školi odobri povećanje za još jedan razredni odjel za zanimanje Medicinska sestara opće njege/medicinski tehničar opće njege sa 24 učenika što bi u konačnici bilo 2 razredna odjela sa 48 učenika u navedenom programu obrazovanja. Obrazloženje: Medicinska škola Varaždin Regionalni je centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija čiji je strateški cilj postati vodeća odgojno-obrazovna ustanova/edukacijski centar za redovno i cjeloživotno obrazovanje u području medicine u RH i susjednim zemljama EU (Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Italiji). Edukacijski centar za nove tehnologije u medicini bit će opremljen najsuvremenijom metodičko-didaktičkom i medicinskom opremom, a u njemu će raditi dodatno stručno osposobljeni nastavnici i djelatnici. Stoga je od izuzetne važnosti planski razvoj škole odnosno planiranje upisne politike usklađene s potrebama tržišta rada, a sva zanimanja koja se izvode u sklopu navedene škole deficitarna su na tržištu rada. što nikako nećemo postići smanjenjem broja razrednih odjela i upisnih mjesta za zanimanja koja se u području medicine sva izrazito deficitarna na tržištu rada. Strojarska i prometna škola Varaždin – molimo da se školi odobri dodatni razredni odjel za zanimanje Vozač motornog vozila s 20 učenika. Strukturom bi tako školi bila odobrena 2 razredna odjela s ukupno 40 učenika za zanimanje Vozač motornog vozila Obrazloženje: Škola je opremljena modernim praktikumima i radionicama, te posjeduje vozni park za stjecanje izvrsnih vještina i kompetencija učenika u sektoru Prometa i logistike. Vozač motornog vozila zanimanje je koje je vrlo traženo na tržištu rada, postoji kontinuirana potreba za zapošljavanjem radnika za navedeno zanimanje o čemu govore aktualni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za Varaždinsku županiju, zanimanje Vozač motornog vozila uvršteno je na listu zanimanja za koje postoji potreba za povećanim brojem upisnih mjesta. Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika, s kojom škola izuzetno usko surađuje, izražava potrebu da se poveća broj upisnih mjesta za program Vozač motornog vozila. U prilog tome govori i činjenica kako je na tržištu konstantna potreba za kvalificiranim vozačima motornih vozila te povećana potreba za uvozom radne snage iz stranih zemalja. Srednja škola Novi Marof – molimo da se u Strukturu razrednih odjela i broja učenika za navedenu školu uvrsti obrazovni program PRODAVAČ s 1 razrednim odjelom od 20 učenika Obrazloženje: Škola je opremljena specijaliziranom učionicom – prodavaonicom za izvođenje programa Prodavač. U školi djeluje i vježbenička tvrtka. Srednja škola Novi Marof obuhvaća upisno područje s većim brojem osnovnih škola i gotovo 40.000 stanovnika. Navedeni obrazovni program planiran je temeljem provedenih istraživanja među učenicima završnih razreda. U Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Varaždinsku županiju, zanimanje Prodavač uvršteno je na listu zanimanja za koje postoji potreba za povećanim brojem upisnih mjesta Elektrostrojarska škola – molimo da se u Strukturu uvrsti obrazovni program Tehničar za poštanske usluge i financijske usluge, 1 razredni odjel s 20 učenika. Isto tako predlažemo da se iz Strukture briše obrazovni program Tehničar za elektroniku za koje je planirano 1 razredno odjeljenje s 20 učenika. Obrazloženje: Tehničar za poštanske i financijske usluge je traženo zanimanje u Varaždinskoj županiji, a i učenici koji se upisuju u to zanimanje su iz godine u godinu kvalitetniji. Riječ je o zanimanju kojeg škola upisuje svake druge godine i stoga je od izuzetne važnosti da bude uvršteno u Strukturu razrednih odjela i broja učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
336 Mirna Bogić O D L U K U Poštovani, osjećala sam potrebu očitovati se na Prijedlog Odluke o upisu učenika u srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Radim u Srednjoj školi Delnice trinaestu godinu kao nastavnica biologije I sve ove godine kroz rad I primjer nastojim promovirati prirodoslovlje, ali I odnos prema radu I životu uvijek naglašavajući da su trud, zalaganje I svijest o vlastitim postupcima ono što nas određuje. Svojih se učenika sjećam sa veseljem I ponosom jer su mnogi upisali prirodoslovne fakultete (nemojte mi zamjeriti ipak je to nešto što mi daje vjetar u leđa😊, ali I uspješno upisali ostale fakultete različitih usmjerenja zahvaljujući svojem radu I zalaganju, ali I nepresušnom entuzijazmu, dobroj volji i stručnosti mojih kolega. Naša je škola mala brojem učenika, ali velika svojim uspjesima na različitim razinama (npr. dva Oskara znanja iz Državnog natjecanja I smotre Opisujemo sustave, Državna natjecanja iz povijesti, geografije I biologije, Lidrano, brojni vrhunski rezultati naših skijaša, plivača I drugih sportaša, Erasmus projekti iz područja jezika I ekonomije, redovita sudjelovanja na županijskim natjecanjima itd.) Intenzivno se surađuje sa različitim institucijama kao što su Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatski crveni križ, Medicinski fakultet u Zagrebu, Prirodoslovni muzej u Rijeci itd.; organiziraju različite terenske nastave npr. u sklopu biologije, matematike, ekonomije... a sve u cilju što bogatijeg I smislenijeg Kurikuluma koji će djeci omogućiti prepoznavanje vlastitih prednosti, želja I na kraju krajeva odabir fakulteta koje će s lakoćom upisati, a i s lakoćom I veseljem završiti. Mi smo “velika” škola I po tome što zbog manjeg broja učenika možemo upoznati bolje svoje učenike, a tako I oni nas pa nakon četiri godine nije rijetkost da se I dalje redovito čujemo I ne izlazimo jedni drugima iz života. To je vjerojatno naše najveće bogatstvo; uspješni, veseli, poduzetni, ali prvenstveno dobri ljudi koji nas se po dobru sjećaju I ne zaboravljaju nas kao ni mi njih. E sad o prijedlozima. Slažem se I podržavam Vašu odluku o zadržavanju opće I prirodoslovne gimnazije jer smo nakon opremanja svih učionica škole, a posebno kabineta biologije, kemije I fizike više nego sposobni obavljati sve što takvi programi nalažu. Naša je okrenutost prirodoslovlju dokazana kroz izborne predmete prirodoslovlja koje imamo već niz godina, niz različitih projekata te implementaciju terenske nastave i suradnje s institucijama u redovnu nastavu. Dokaz je velik broj učenika koji bira prirodoslovlje kao svoj životni put i na njemu uspješno kroče (biotehnologija, medicina, šumarstvo, biologija…)Sada kroz prizmu opremanja škole možemo pružiti sve što se zahtijeva kroz program prirodoslovne i opće gimnazije pri čemu svi zainteresirani mogu upisati našu školu umjesto da odlaze u Rijeku ili Karlovac . Zainteresiranost za obje gimnazije postoji (pogotovo ove godine iz saznanja dobivenih u osmim razredima goranskih škola), a u slučaju da se eventualno u neki od tih smjerova prijavi manje ljudi uvijek postoji mogućnost kombiniranog razreda kojeg smo I imali prije desetak godina. Budući da svi znamo kakvo je demografsko stanje u Gorskom kotaru ne čudi da se ponekih godina dogodi broj manje upisane djece, ali to nije razlog ukidanja smjera jer već sljedeće godine može biti puno bolja situacija. Tradicija gimnazijskog obrazovanja je dugačka I cijenjena te se učenici uvijek rado vraćaju u te smjerove jer znaju da će se kvalitetno pripremiti za upis na željeni fakultet (97 % prolaznost državne mature). Ne slažem se I apsolutno odbacujem ideju zatvaranja smjera ekonomist jer je upis konstantan I nikad nije bilo problema, radi se na različitim projektima (Erasmus, eTwinning, suradnja s lokalnom zajednicom...) te su kvalitetno opremljene učionice za izvođenje nastave, a sve skupa omogućuje kvalitetnu I osmišljenu nastavu kojom su zadovoljni učenici, ali I nastavnici. Od neizmjerne je važnosti zadržati raznolikost programa jer se time omogućava djeci izabiranje njima bliskog školovanja, ostajanje u rodnom mjestu I kraju, ostajanje sa svojom obitelji I sazrijevanje koje je primjereno dobi te manji trošak roditeljima. Istodobno se održava život u gradu budući da svi znamo gdje je škola tamo ima I napretka, nade I mogućnosti normalnog, nesmetanog života. U uvjetima ionako težeg života nego što je u većim gradovima ukinuti izbor na školovanje je apsolutno odsjecanje grane na kojoj netko sjedi I poticanje daljnjeg iseljavanja, umjesto da se trsimo svi skupa poticati I pomagati život na sve načine I nalaziti kreativna rješenja kako nekog zadržati u malim sredinama prepoznajući kvalitete istoga pa dugoročno na taj način privlačiti doseljavanje I ostanak već postojećeg stanovništva. U smislu škola to su svakako individualni pristup učeniku, mogućnost terenskih nastava, ali I kvaliteta odnosa što je već naglašeno. Postojanje izbora je jedna od kvaliteta života, a obrazovanje mora biti prvoj crti podizanja kvalitete života u svakom smislu (naravno uz obitelj). Molim Vas razmotrite još jednom svoju odluku I zadržite programe jer se na taj način zadržavaju djeca, ali I njihovi roditelji u njihovim mjestima te opstaje život u Gorskom kotaru. S poštovanjem, Mirna Bogić, dipl. ing. biologije, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
337 Mirna Andročec O D L U K U Poštovani, ne slažem se s ovim prijedlogom upisa učenika u 1. razred srednje škole. Koliko je vidljivo iz svega predloženog i komentara u nastavku drastično je smanjen broj učenika u strukovnim školama. A strukovne škole su te koje pružaju jako dobre temelje učenicima za tržište rada i za eventualni nastavak školovanja na fakultetima. Također treba uzeti u obzir da nakon školovanja u gimnazijama, učenici ne dobivaju zvanje nego se očekuje da nastave školovanje na fakultetima, a to si mnogi danas ne mogu priuštiti. U današnjoj situaciji kada je teško naći radnike i to još odgovarajuće stručne spreme, vi zagovarate manje učenika u strukovnim školama, a više u gimnazijama. Ne bi li trebalo biti obrnuto?????? Kao nastavnica ekonomske grupe predmeta u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu, pitam se zašto je smanjenja kvota upisa sa 10 razreda na 9. Radi li se o tome da smo uvijek među najtraženijim školama u Zagrebu? Već godinama imamo preko 1.000 prijava prilikom upisa. Radi li se o tome što često sudjelujemo na natjecanjima na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini? Postižemo nevjerojatne rezultate iz područja atletike, košarke, nogometa, računovodstva, poduzetništva, daktilografije,... Radi li se o tome što naši učenici žele polagati državnu maturu i nastaviti daljnje školovanje (vrlo često upravo u području ekonomije)? Preko 90% naših učenika polaže ispite državne mature, a već nekoliko godina smo dobili od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu priznanje da smo škola koja daje najviše i najbolje studente. Pitam se.....??????? Kao nastavnik se s druge strane pitam, radi li se o tome da će nastavnici u mnogim školama ostati bez dijela satnice, čak bez cijele satnice? Pitam se što će biti sa poslodavcima koji u ovim uvjetima teško nalaze radnike, a još teže stručne i kvalitetne radnike. Pitate li se i vi ovakva pitanja kada donosite ovakve odluke??????? Sa štovanjem, Mirna Andročec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
338 Mirko Martinović O D L U K U Poštovani, snatram da je prijedlog Odluke o ukidanju smjera Tehničar za računalstvo u Srednjoj školi Ilok nepovoljan za učenike, djelatnike i cijeli grad. I ovako već izoliran, Ilok će postati mjesto još većeg iseljavanja ljudi. Postojanjem smjera Tehničar za računalstvo učenicima se pruža prilika za upisati deficitaran smjer u njihovom gradu. Učenici smjera Tehničar za računalstvo ostvaruju zapažene rezultate. Nadam se da ćete imati razumijevanja i za djelatnike jer ukidanje smjera i za nas nosi posljedice. Naposljetku, nadam se da ćete imati razumijevanja za ovu našu situaciju i da ćete u strukturi upisa Srednjoj školi Ilok ostaviti Tehničara za računalstvo. S poštovanjem, Mirko Martinović, profesor u Srednjoj školi Ilok Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
339 Mirjana Zovko O D L U K U Smatram da je Prijedlog Odluke o upisu u prve razrede 2022./2023., u dijelu koji se odnosi na Srednju školu Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, potpuno neutemeljen jer smanjivanjem broja smjerova i neindividualiziranim pristupom obrazovnim ustanovama ne doprinosi ostvarenju modernizacije obrazovanja kao jedne od glavnih zadaća Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Kontinuiranim ulaganjem u školsku infrastrukturu preko sudjelovanja u europskim projektima škola je opremljena prema svim standardima. Istovremeno se podizala i razina kompetencija svih nastavnika i djelatnika kako bi se olakšala digitalna i zelena tranzicija i omogućilo razvijanje novih kurikula. Smanjenjem broja smjerova izravno se negativno utječe na strukturu djelatnika i mogućnosti rada na razvoju novih smjerova. Na području Brodsko-posavske županije zbog nepovoljne socioekonomske i demografske situacije velik je broj djece koji pripadaju ranjivim skupinama. Takva djeca smanjenjem upisnih kvota bit će dodatno marginalizirana u obrazovnom sustavu. Budući da Srednja škola Matije Antuna Reljkovića već posjeduje materijalne i kadrovske uvjete ( i godinama uspješno provodi programe prekvalifikacije), a i zbog svog geografskog položaja, izrazito je prikladna za organizaciju i provedbu cjeloživotnoga obrazovanja na području čitave regije, a i šire. Škola posjeduje poljoprivredno zemljište, plastenike, rasadnike i druge poljoprivredne površine, a iskoristivost ovih kapaciteta može povećati uključivanjem u plan oporavka poljoprivrede i tako biti središtem poljoprivrednog razvoja u zajednici. Na temelju svega navedenoga može se zaključiti da Srednja škola Matije Antuna Reljkovića posjeduje infrastrukturu i ljudske potencijale kojima uspješno može modernizirati obrazovni sustav, a na koje navedeni prijedlog smanjivanja broja smjerova izrazito nepovoljno utječe. Mirjana Zovko, prof. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
340 Mirjana Tomić O D L U K U Poštovani, ne slažem se s Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. za Školu suvremenog plesa Ane Maletić te molim da isti preispitate. U Prijedlogu Odluke za Školu suvremenog plesa Ane Maletić ukida se jedno razredno odjeljenje za 1. razred te je predložen upis 30 učenika u 2 razredna odjeljenja. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u čl. 45. st. 5. t.3 navodi da se u školi suvremenog plesa nastava izvodi u razrednom odjelu s 8 do 12 učenika za nastavne predmete prema nastavnom planu i programu. Škola već godinama redovito upisuje 3 razredna odjeljenja 1. razreda srednje škole jer postoji interes učenika. Ujedno, upućujem na činjenicu da je potrebno formirati razredna odjeljenja za većinu učenika prema turnusima u njihovim općeobrazovnim školama u kojima se isti izmjenjuju, a neke općeobrazovne škole održavaju nastavu isključivo u jutarnjem turnusu što znači da ti učenici mogu u našoj Školi pohađati nastavu isključivo u popodnevnom turnusu. Nastavno na sve gore navedeno, ne mogu se složiti s Prijedlogom Odluke jer isti nije u skladu s Državnim pedagoškim standardom, kao i stvarnim potrebama naših učenika i same Škole te se nadam da ćete uzeti u obzir sve navedeno prilikom donošenja konačne Odluke. S poštovanjem, Mirjana Tomić, dipl.iur. tajnica Škole suvremenog plesa Ane Maletić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da: planiraju broj upisnih mjesta sukladno broju učenika koji završavaju 8. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na razini županije/grada i broju učenika koji gravitiraju županiji/gradu te racionalni broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u školskoj godini 2021./2022., poštuju optimalan broj učenika u razrednom odjelu sukladno DPS-u, uvažavaju Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja u 2022., planiraju one programe obrazovanja/strukovne kurikulume za koje postoji dovoljan broj za provedbu učenja temeljenog na radu kod poslodavca, vode brigu o ispunjenosti prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta, posebice da ne zahtjeva nova zapošljavanja odnosno povećanje proračunskih sredstava, vode računa o razvoju regionalnih centara kompetentnosti te kombiniraju programe obrazovanja iz istog sektora pod uvjetom da su istoga trajanja i da se izvode po istom modelu s ciljem optimalizacije broja učenika u razrednom odjelu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika, potrebama tržišta rada i gospodarskih subjekata.
341 MIRJANA SMIČIĆ SLOVENEC O D L U K U Poštovani, ovim putem željeli bismo predložiti korekciju plana upisa učenika u I. razred Srednje škole Krapina i Srednje škole Oroslavje u školskoj godini 2022./2023. za zanimanje CNC operater/operaterka. Naime, za školsku godinu 2022./2023. za Srednju školu Krapina predložen je upis za 48 učenika u 2 razredna odjela za zanimanje CNC operater/operaterka, a za Srednju školu Oroslavje za isti program predložen je upis za 24 učenika u 1 razredni odjel. Predloženi plan upisa odobrio je osnivač, odnosno Krapinsko – zagorska županija. Prijedlogom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, Srednjoj školi Krapina odobren je zatraženi broj upisnih mjesta, dakle 48 učenika u 2 razredna odjela, odnosno Srednjoj školi Oroslavje 24 učenika u 1 razredni odjel. Zbog intenzivnog rasta proizvodnje u sektoru metaloprerađivačke industrije u Krapinsko-zagorskoj županiji, pojavila se potreba upisa većeg broja učenika za zanimanje CNC operater/operaterka. Poslodavci s područja Krapinsko-zagorske županije iskazuju potrebu upisa većeg broja učenika za prije spomenuto zanimanje, a sve iz razloga nedostataka radne snage. Metaloprerađivačka industrija iznimno je važan segment našega gospodarstva i svoje proizvode uspješno plasira na europska i ostala svjetska tržišta. Riječ je o zanimanju koje je deficitarno i lako zapošljivo. Uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, ali i zahtjeve poslodavca za povećanjem broja upisnih mjesta za zanimanje CNC operater/operaterka, predlažemo korekciju upisa učenika u I. razred Srednje škole Krapina za prije spomenuto zanimanje na način da se umjesto dosadašnjih 48 upisnih mjesta korigira, odnosi odobri 56 upisnih mjesta. Nadalje, za Srednju školu Oroslavje predlažemo korekciju na način da se umjesto dosadašnjih 24 upisnih mjesta, poveća upisna kvota na 28 upisnih mjesta. Predložena korekcija u skladu je s odredbama Državnog pedagoškog standarda o maksimalnom broju učenika u razrednom odjelu. Napominjemo Srednja škola Krapina, ali i Srednja škola Oroslavje raspolaže svim potrebnim materijalnim i kadrovskim uvjetima za rad. Slijedom svega navedenoga, molimo da se Srednjoj školi Krapina i Srednjoj školi Oroslavje u školskoj godini 2022./2023. odobri korekcija broja upisnih mjesta u 1. razred za zanimanje CNC operater/operaterka na način da se Srednjoj školi Krapina umjesto dosadašnjih 48 upisnih mjesta, odobri 56 upisnih mjesta, a Srednjoj školi Oroslavje da se umjesto dosadašnjih 24 upisnih mjesta odobri 28 upisnih mjesta. Mirjana Smičić Slovenec Pročelnica Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorska županija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
342 MIRJANA SMIČIĆ SLOVENEC O D L U K U Poštovani, predloženom Odlukom o upisu učenika u I. razred Srednje škole Zabok nezadovoljni smo i izražavamo svoje neslaganje s tom Odlukom, prije svega iz razloga što Odluka nije u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada. Prema navedenoj Odluci smanjen je broj upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar. Prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. predviđeno je da se u prije spomenuta zanimanja može upisati svega 20 učenika. Točnije, za zanimanje konobar odobreno je 6 upisnih mjesta, a za zanimanje kuhar 14 upisnih mjesta. Za oba zanimanja traženo je 60 upisnih mjesta, odnosno 2 razredna odjela svaki po 30 učenika. Sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2022. godini obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih jesu upravo trogodišnji srednjoškolski programi za zanimanja kuhar i konobar. Predloženi plan upisa odobrio je osnivač, odnosno Krapinsko – zagorska županija. Planiranim brojem upisnih mjesta zadovoljavamo interes učenika iz najmanje četiri županije iz kojih dolaze učenici škole: Krapinsko- zagorska županija, Varaždinska županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-03/18-03/00117 URBROJ: 533-05-18-0047 od 20. srpnja 2018. godine Srednja škola Zabok imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. Dana 28. travnja 2022. godine potpisan je ugovor o početku radova na izgradnji Regionalnog centra kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju. Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je smješten najveći broj ugostiteljskih škola i više od polovice svih učenika upisanih u ugostiteljska zanimanja. Upravo iz tog razloga smanjenje broja upisnih mjesta za zanimanja konobar i kuhar jest nelogično. Riječ je i o smjerovima koji su deficitarni i lako zapošljivi. Hrvatska kao turistički orijentirana zemlja, već dugi niz godina ima problema s nedostatkom radne snage, a najviše nedostaje upravo kuhara, konobara, ali i sobarica. Stoga čudi činjenica smanjenja upisnih kvota za ta zanimanja kada je potreba za njima na tržištu rada veća no ikad. Slijedom svega navedenoga, molimo da se Srednjoj školi Zabok kao Regionalnom centru kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u školskoj godini 2022./2023. odobri upis učenika u opsegu kako je i traženo. Dakle, 30 upisnih mjesta za zanimanje konobar i 30 upisnih mjesta za zanimanje kuhar. Mirjana Smičić Slovenec Pročelnica Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorska županija Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
343 mirjana ringel O D L U K U Poštovani, Ne slažem se s Odlukom o ukidanju gimnazijskog programa u SŠ Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Bivša sam učenica ove škole i majka troje djece od kojih je dvoje završilo, a treće je učenik drugog razreda gimnazije ove škole, te smo imali sreće školovati se u mjestu u kojem živimo. Ukidanje gimnazije bio bi veliki gubitak za Grubišno Polje i vrlo bi nepovoljno utjecalo na život u gradu. Školovanje van mjesta za roditelje predstavlja financijski puno veći izdatak, odnosno školovanjem u mjestu obitelj zapravo štedi za nastavak daljnjeg školovanja djeteta. Boravkom u đačkim domovima djeca prerano odlaze iz roditeljskog doma, a putovanje znamo koliko je teško s obzirom na lošu prometnu povezanost i nedostatak autobusnih linija. Djeca putnici više vremena provedu putujući i čekajući autobus (naravno po kafićima jer negdje moraju biti) nego li na nastavi. Oni tada imaju puno manje slobodnog vremena, odnosno ne mogu se uklopiti u kulturni i društveni život, te slobodne aktivnosti niti u mjestu gdje žive niti gdje se školuju jer zapravo nigdje nisu dovoljno vremena. Bojim se da bi ukidanje gimnazijskog programa potaklo i ukidanje drugih programa pa i same škola (koja je nedavno i obnovljena). Naša škola ima stručni kadar koji djeci daje dobro znanje kojim oni već generacijama uspješno polažu Državnu maturu, te dobiju dovoljno znanja za daljnje školovanje. Molim odgovorne da još jednom promisle o posljedicama koje će ova Odluka donijeti jednom malom mjestu kao što je Grubišno Polje. S poštovanjem, Mirjana Ringel Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
344 Mirjana Puljar O D L U K U Poštovani, mišljenja sam da treba povećati broj razrednih odjeljenja u strukovnim zanimanjima i obrtima s naglaskom na trogodišnje programe. Zašto toliki broj razrednih odjeljenja u privatnim školama? Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
345 Mirjana Martić O D L U K U Poštovani, prilikom provjere podataka u obrascu Struktura za web – javne ustanove, o planiranju upisa učenika, a na temelju dokumenta Prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, u školskoj godini 2022./2023. moram iskazati osobno nezadovoljstvo i neslaganje jer u ponuđenim programima nema Poljoprivrednog tehničara – fitofarmaceuta, smanjene su kvote Agrotehničara, a također nema ni Šumarskog te Ekološkog tehničara. Naime, SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod, nekadašnja Poljoprivredna škola, posjeduje više od 50 ha obradivih površina, oranica, voćnjak, vinograd, plastenike i tunele te školi uglavnom gravitiraju učenici ruralnih krajeva. Za upis učenika u poljoprivredna četverogodišnja zanimanja uvijek je vladao veliki interes. Prateći strategiju EZP po kojoj je poljoprivreda pokretač gospodarskog razvitka, važan je čimbenik zelene tranzicije, stvaranja zdravog prehrambenog sustava, škola se opremala kroz EU projekte, a opremljena je i suvremenom tehnologijom za preciznu poljoprivredu te stručnim kadrom i stručnom obukom, radila na kontinuiranom unapređenju svijesti i kompetencija učenika svih poljoprivrednih zanimanja, posebno Poljoprivrednog tehničara – fitotofarmaceuta. Na ovaj način naši učenici postaju konkurentniji na tržištu rada, povećava se zapošljivost i samozapošljivost što će doprinijeti razvoju vlastitih poljoprivrednih gospodarstva te smanjenju procesa depopulacije i opstanku ruralnog područja u Brodsko-posavskoj županiji i šire. Takvu politiku škole je prepoznao i osnivač te je na listu zanimanja ponudio i Poljoprivrednog tehničara – fitofarmaceuta. Nadalje, modernizacijom strukovnog obrazovanja, Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, postaje Fitomedicinski tehničar kroz koji će se veliki naglasak staviti na ekološku i integriranu poljoprivredu i održivi razvoj čime ovo zanimanje postaje i zanimanje budućnosti. S poštovanjem, Mirjana Martić, SŠ Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod Djelomično prihvaćen Škola je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostavila zahtjev za izmjenom prijedloga plana upisa na način da se odobri upis učenika u program obrazovanja za zanimanje šumarski tehničar umjesto programa obrazovanja za zanimanje tehničar zaštite prirode te se prijedlog Škole prihvaća. Isto tako, prihvaćen je prijedlog škole za upis učenika u program obrazovanja za zanimanje poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut.
346 Mirjana Jažić Špoljarić O D L U K U Poštovani!Srdačne pozdrave šaljem iz Ličko -senjske županije, predivne i jedinstvene kao što je uostalom i cijela naša Lijepa naša i iz našeg Gospića. Svi znamo koliko prirodnih ljepota naša županija ima i što to znači za turistički razvoj Hrvatske. Tim više moram izraziti silno žaljenje i nezadovoljstvo vezano za prijedlog Odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.Naime, prema tome prijedlogu gubimo jedan izuzetno atraktivan smjer:turističko- hotelijerski komercijalist.Kao profesor koji predaje u toj školi, ali također i kao roditelj troje djece i stanovnik ovoga grada ,lijepo Vas molim da razmislite o posljedicama koje bi to prouzročilo. Gospić je grad koji je dao puno svima nama, mislim da bismo svi trebali dati nešto i njemu. U najmanju ruku,dopustiti djeci da imaju priliku izabrati smjer koji im je zanimljiv i koji im nudi puno prilike za osobni rast i razvoj.Ne treba zanemariti činjenicu da Gospić spada u brdsko- planinska područja i i da ovdje vladaju otežani uvjeti rada. U nadi povoljnog rješenja, srdačno Vas pozdravljam! Mirjana Jažić Špoljarić, prof. hrvatskog i njemačkog jezika i književnosti Strukovna škola Gospić Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dana 17. veljače 2022. godine dostavilo dopis „Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.“ upravnim odjelima u županiji nadležnim za obrazovanje, Gradskom uredu za obrazovanje, mlade i sport Grada Zagreba i svim srednjim školama s tehničkim uputama važnim za planiranje strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Srednje škole su bile upućene da planiraju racionalan broj razrednih odjela bez dodatnog povećanja broja razrednih odjela u odnosu na broj upisanih razrednih odjela I. razreda u ovoj školskoj godini Škola je u šk. god 2021./2022. upisala 6 razrednih odjela, a u turističko-hotelijerskog komercijalistu upis je ostvarilo samo 8 učenika. Škola je za upis u šk. god. 2022./2023. planirala upis u 7 razredna odjela što nije u skladu s uputama ovog ministarstva.
347 Mirjana Grabar Kruljac O D L U K U Poštovani, Slijedom prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2022./23. prema kojoj Medicinskoj školi Varaždin predlažete upis četiri umjesto pet razrednih odjela, molimo vas da uvažite sljedeće činjenice: 1. Sva predložena zanimanja su deficitarna na tržištu rada, 2. Zanimanje Medicinska sestra opće njege/Medicinski tehničar opće njege su posebno tražena i zapošljiva u sektoru zdravstva i socijalne skrbi na području Republike Hrvatske 3.Medicinska škola Varaždin Regionalni je centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija čiji je strateški cilj postati vodeća odgojno-obrazovna ustanova/edukacijski centar za redovno i cjeloživotno obrazovanje u području medicine u RH i susjednim zemljama EU (Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Italiji). Edukacijski centar za nove tehnologije u medicini bit će opremljen najsuvremenijom metodičko-didaktičkom i medicinskom opremom, a u njemu će raditi dodatno stručno osposobljeni nastavnici i djelatnici. Stoga je od izuzetne važnosti planski razvoj škole odnosno planiranje upisne politike usklađene s potrebama tržišta rada, a sva zanimanja koja se izvode u sklopu navedene škole deficitarna su na tržištu rada. što nikako nećemo postići smanjenjem broja razrednih odjela i upisnih mjesta za zanimanja koja se u području medicine sva izrazito deficitarna na tržištu rada. Stoga, molimo Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2022./23., za Medicinsku školu Varaždin planirate upis dva razredna odjela sa 24 učenika smjera Medicinska sestra opće njege/Medicinski tehničar opće njege. Srdačan pozdrav, Mirjana Grabar Kruljac ravnateljica Medicinske škole Varaždin Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
348 Mirjana Crnković O D L U K U Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Srdačan pozdrav, Mirjana Crnković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
349 Mirela Petković O D L U K U Poštovani, ovim putem izražavam nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023. kojim ste predvidjeli ukidanje smjera Ekonomist u Srednjoj školi Prelog. Grad Prelog jedan je od gospodarski najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj i tvrtke na području Grada Preloga imaju potrebe upravo za zaposlenicima ekonomskog usmjerenja. U naš grad dolaze mnogobrojni ulagači, šire se gospodarske zone i stalno se povećava broj tvrtki te će potrebe za kadrom ekonomskog usmjerenja biti sve veće. Dokaz tome je i izuzetno dobra suradnja s Gradom Prelogom koji učenicima ekonomskog usmjerenja sufinancira nabavu udžbenika i tableta. U Srednju školu Prelog također gravitira i velik broj učenika iz cijelog Donjeg Međimurja. Ekonomisti se u Srednjoj školi Prelog obrazuju od osnivanja škole te ovo zanimanje ima u našoj školi dugogodišnju tradiciju. Učenici ekonomskog usmjerenja ostvaruju izvrsne rezultate na različitim natjecanjima iz područja poduzetništva, računovodstva, daktilografije itd., sudjeluju u različitim projektima i smotrama te su nositelji mnogobrojnih aktivnosti u školi. Učenici također ostvaruju dobre rezultate na državnoj maturi i upisuju željene fakultete. Također bih htjela naglasiti i kvalitetu nastavnika iz Stručnog vijeća ekonomista Srednje škole Prelog. Radi se o kadrovima s dugogodišnjim iskustvom u praksi i u školi koji su vrlo motivirani, redovito se usavršavaju i napreduju u svojim zvanjima. Zbog svega navedenog, molim vas da Srednjoj školi Prelog odobrite upis učenika u smjer Ekonomist. S poštovanjem, Mirela Petković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
350 Mirela Pašić O D L U K U Poštovani, Smatram da je odluka o ukidanju smjerova i razrednih odjela u Srednjoj školi Delnice (smjer ekonomist i smjer gimnazija) vrlo problematičan. Naime, Srednja škola Delnice jedna je od svega 3 srednje škole na području Gorskog kotara te trenutno zadovoljava kvotu upisa svake generecije učenika. Možda za aveće gradove brojka od 8-10 učenika_ica po razredu zvuči banalno, ali za takvu sredinu ta je broj izuzetno vrijedan. Osobno sam pohađala Srednju školu Delnice, smjer prirodoslovno-matematičke gimnazije i ta mi je Škola pružila znatno veliku podršku za sve ono što jesam danas. Također, ukidanjem ova dva smjera direktno se utječe na gašenje dibnih inicijativa, projekata i suradnji koje se već godinama razvijaju od strane entuzijastičnih i motiviranih profesora i profesorica, što je veliki gubitak za ovu sredinu. Gorski kotar se bori za ostanak mladih u toj sredini i ovim potezom još se više stvara jaz između poticanja mladih da ostanu i pokrenu nešto u ovoj sredini te s druge strane doslovno ih se "tjera" u neki drugi grad da upišu srednju školu što možebitno i povećava vjerojatnost da se više i ne vrate. Gorski kotar je područje u koje je potrebno znatno više ulaganja u formalni i neformalni obrazovni sustav te je ukidanje obrazovnih smjerova, predviđeno ovim Nacrtom, direktna ugroza za mlade na području Gorskog kotara. Umjesto da se promišlja o ukidanju određenih smjerova valjalo bi promišljati o boljoj promociji i vidljivosti istih te uložiti u različite oblike kampanja da se promovira upis u Srednju školu Delnice. važno je da budemo svjesni da školama u ruralnim i/ili otočnim područjima treba podrška, osnaživanje za rad s mladima, a Škola u Delnicama ulaže velike napore da bi uključila, angažirala, osvijestila, informirala i potaknula učenike i učenice na djelovanje, na aktivan angažman u zajednici kroz brojne projekte u području volonterstva, građanskog odgoja i obrazovanja čime neminovno doprinosi boljitku našeg društva, smanjenju pojavnosti nasilja, povećanju tolerancije na različistost i želimo i dalje poticati rad škola u manjim sredinama jer jedino tako možemo dorpinositi pozitivnoj društvenoj promjeni. Stoga, donositelji odluka, zaista dobro razmislite o posljedicama odluka koje će se donijeti i usvojiti. Zahvaljujem, Lp Mirela Pašić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju.
351 MIRELA MAREK VULINEC O D L U K U Taman kada smo pomislili da se možemo početi veseliti životu i planirati nove odgojno-obrazovne podvige, zavili ste nam školu u crno i ukazali na to koliko u našem ministarstvu kao da nema sluha za smisao, ali ima za brojke. Rentabilnost prije svega! Možda u nekoj drugoj zemlji? Mi smo mala zemlja, bogata svojom šarolikošću, razvedenošću. Trebali bismo se dičiti smislom za razvoj na lokalnoj razini, a ne razmišljati kako i školstvo treba centralizirati i preseliti jedino u Zagreb. Kao što se veliki šoping centri proždiru male simpatične, humane prodavaonice, tako i lokalne škole treba ugasiti i preseliti u pet većih gradova, kao na traci, bez razmišljanja o kontekstu države i prilika u kojima živimo. Pišem o tome odgovorno kao bivša učenica svoje „Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad“, kao roditelj i kao nastavnik. Iz naše opće gimnazije upisivali smo se bez imalo problema na sve zagrebačke fakultete, s povjerenjem sam upisala svoje prvo dijete, najesen ću i drugo u našu školu, zadovoljna radom kolega, ali prvenstveno zbog osjećaja da su mi djeca blizu doma i da ni u jednoj školi neće imati osjećaj da nisu samo beznačajan broj i o