Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. god.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor