Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 hr sh Prijedlog Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. Poštovani, u skladu sa najavama Ministrice Vučković (Jutarnji list) "...koja je najavila znatniju potporu proizvodnji cvijeća.-Hrvatska je u tome sektoru deficitarna, no u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju dobit će znatniju podršku" - ljubazno molimo da se u Akcijskom planu i pratećim prilozima (uključivo mjere i ciljeve) jasno naznači metodologija podrške uzgoju cvijeća (primjerice jasno naznačiti ukoliko će postojati podrška u vidu bespovratnih potpora, financijskih instrumenata i sl. i ukoliko će fokus primjerice biti na ekološki uzgoj cvijeća). Kako ste i sami upoznati, industrija proizvodnje cvijeća ima i veliki utjecaj na klimatske promjene i preispituju se načini dokazivanja održivog poslovanja sektora (dominantan uzgoj u Južnoj Americi, transport u hladnjačama na emitivna tržišta EU-a, prekomjerna upotreba pesticida, dječji rad...). Kod argumenata za održivost, razvidni su kratki lanci opskrbe, bio-cvijeće, kupovanje lokalno, uzgoj domaćih sorti - sve što Hrvatska može ponuditi za cijelo tržište EU-a. Uz sve navedeno, pravilan i održiv način uzgoja cvijeća, uz podršku konkurentnosti domaće poljoprivrede i gospodarstva, pomaže ublažavanju utjecaja na klimatske promjene, a ujedno pomaže održivosti i povećanju bioraznolikosti. Sve navedeno trebalo bi biti jasnije navedeno/razrađeno ne samo u ovom Akcijskom planu, već i Strategiji poljoprivrede 2030. (što trenutno nije razvidno iz već usvojenog dokumenta NN 26/2022) te ostalim planskim dokumentima koji će biti temelj za izradu programa i natječaja za dodjelu potpora za razdoblje 2023-2030. S poštovanjem PRVI KORAK poduzetnički centar d.o.o. Primljeno na znanje Problematika potpore uzgoju cvijeća će se rješavati kroz ostale strateške i planske dokumenta Ministarstva poljoprivrede, obzirom da se odnosi na cijeli sektor uzgoja cvijeća a ne samo na ekološku proizvodnju