Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DEJAN RISTIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i slažem se s idejom financiranja drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih škola. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 DAMIR ČOLIG O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Barbara Fistonić O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sredstvima iz Državnog proračuna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Kata Špika O D L U K U Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sredstvima državnog proračuna i ujedno pitam kada će se započeti, barem sa sufinanciranjem obrazovnih materijala za učenike srednjih škola, i kada će učitelji i profesori imati sve besplatne obrazovne materijale, ne samo one koje im omoguće pojedine izdavačke kuće, a i to je rijetkost. Zahvaljujem, Kata Špika, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Igor Prašnikar O D L U K U Poštovani! Podržavam Prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sredtsvima iz Državnog proračuna. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Ružica Ivanković Ciotti O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH, no smatram da bi postojeće pravo treba proširiti i na učenike s većim stupnjem invaliditeta. Lp Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 DUBRAVKA ROVIČANAC O D L U K U Poštovani, pozdravljam osiguravanje dugih obrazovnih materijala učenicima čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da bi ovo pravo trebalo proširiti na učenike s invaliditetom te učenike teško bolesnih roditelja uz predočenje odgovarajuće dokumnetacije. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Ivona Grbeša O D L U K U Poštovani, prijedlog je pohvalan i djelomično ga prihvaćam. Mi učitelji radimo u različitim sredinama i s susrećemo se s različitim obiteljima i njihovim poteškoćama. Ja ću biti iskrena i reći zbog čega djelomično prihvaćam prijedlog ove Odluke. Naime, kriteriji bi trebali biti stroži, jer roditeljima kojima je zaista potrebno, nažalost ova Odluka ne bude dovoljna. Tako ima i učenika koji su odgojno zapostavljena pa time i ponavljaju razred. Smatram da treba uključiti sve službe, suradnike za donošenje bilo kakvih Odluka jer smo mi na prvom mjestu odgojni djelatnici. Uz srdačne pozdrave, Ivona Grbeša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Mirjana Puljar O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH s time da bi ista prava trebalo proširiti i na učenike s većim teškoćama u učenju i razvoju te učenike s invaliditetom. Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Ksandra Sinožić O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog ove Odluke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Marica Jurić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH za šk. god. 2022. / 2023. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 Jasmina Dželadinov Milošević O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH za šk. god. 2022. / 2023. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 MARIJANA MODRIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam vašu Odluku o financiranju drugih obaveznih materijala za učenike koji su članovi kućanstva sa manjim financijskim sredstvima. Bilo bi dobro ako u dogledno vrijeme bude sredstava u proračunu proširiti ovu odluku na sve učenike u sustavu redovnog obrazovanja. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 Siniša Stričak O D L U K U Podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske no smatram da se pravo treba proširiti i na učenike s invaliditetom. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 INES LOVRIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
16 ANICA VALENTA O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog ove Odluke. Lp, Anica Valenta, mag.prim.educ., mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 NIKOLA IVEK O D L U K U Poštovani, slažem se da je potrebno pomoći onima najpotrebitijima (korisnicima naknada i sl.). Međutim, mislim da bi bilo mnogo pravednije da se pomogne svoj djeci s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i učenju (s rješenjem), ali i djeci koja žive u ekonomski nepovoljnoj situaciji. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO O D L U K U Smatramo da se postojeće pravo treba proširiti i na učenike s najvećim stupnjem teškoćama/invaliditetom tj. na one koji primaju osobnu invalidninu. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
19 Marina Batalija O D L U K U, I. Poštovani, u cijelosti podržavam hvalevrijedan prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sredstvima iz Državnog proračuna za narednu školsku godinu. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 Barbara Fistonić O D L U K U, I. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Ružica Ivanković Ciotti O D L U K U, I. Poštovani, podržavam Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH, no smatram da bi postojeće pravo treba proširiti i na učenike s većim stupnjem invaliditeta. Lp Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Ivana Marić Zerdun O D L U K U, I. Poštovani, podržavam financiranje dugih obrazovnih materijala učenicima čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Smatram da bi ovo pravo trebalo proširiti na učenike s invaliditetom, učenike s teškoćama u učenju i drugih razina potrebe potpore, tj. učenike koji se školuju prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Predlažem isto i za učenike teško bolesnih roditelja (jednog i/ili oba). Sve predloženo bez obzira jesu li u korisnici socijalne skrbi, uz potvrđivanje odgovarajućom dokumentacijom. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 Doroteja Vojedilov O D L U K U, I. Poštovani, budući da se nalazimo u izuzetno teškim vremenima kada se mnogi ljudi nalaze pred pitanjem na koji način će uspjeti omogućiti svojoj djeci kvalitetno školovanje, u potpunosti prihvaćam i pozdravljam ovaj prijedlog. Na taj način djeca slabijeg imovinskog stanja neće biti zakinuta za ono što im svakako pripada, a to su barem donekle jednake mogućnosti školovanja koje imaju i ostali učenici. Srdačno, Doroteja Vojedilov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
24 Ana Graša O D L U K U, I. Poštovani, slažem se s Prijedlogom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 JASENKA CELIĆ O D L U K U, I. Mislim da mjere treba proširiti na sve učenike s invaliditetom bez obzira jesu li u sustavu socijalne skrbi ili ne. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.
26 Zrinka Perković Dodig O D L U K U, I. Milsim da mjere treba usmjeriti na sve učenike s teškoćama. Nije prihvaćen Odbija se. Zahvaljujemo na sudjelovanju.