Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BEST ADVISORY D.O.O. UPUTE ZA PRIJAVITELJE S obzirom da je sveukupni kriterij prolaska prijave vrlo nisko postavljen i iznosi 50 bodova od 100 (zapravo ne pamti se tako nisko postavljene pragove za prolaz), a pojedinačni kriteriji također su izuzetno nisko postavljeni, postavlja se pitanje hoće li kvaliteta projektnih prijedloga zaista biti vodeće načelo odabira, ili je poanta podijeliti novac. To pitanje naročito dolazi do izražaja ako se u obzir uzme činjenicu da se najveći broj bodova temelji na kvalitativnim opisima iz projektne prijave i nekakvim budućim imaginarnim projekcijama (npr. o broju zaposlenih ili planiranom prihodu), a samo na 2 „objektivna“ kriterija (koeficijent tekuće likvidnosti i poslovni prihodi u odnosu na vrijednost.prihvatljivih troškova prijavitelja). Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog da je sveukupni kriterij prolaska, odnosno minimalni broj bodova koji prijava mora ostvariti u dijelu ocjenjivanja kvalitete prenizak, stoga je povećan minimalni broj bodova koji prijava mora ostvariti u dijelu ocjenjivanja kvalitete. Bodovni prag je povećan sa 50 bodova na 60 bodova.
2 Udruga osoba s invaliditetom sisačko-moslavačke županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja Prijedlog: pod prihvatljive prijavitelje dodati organizacije civilnog društva s gospodarskom djelatnošću Nije prihvaćen Civilno društvo u svojoj suštini podrazumijeva skup građana koji se dobrovoljno udružuju radi ostvarenja svojih zajedničkih interesa. Radi se najčešće o građanskim inicijativama, udruženjima radi ostvarenja filantropskih ciljeva te općenito o organizacijama koja imaju za cilj unaprijeđenje demokratskih institucija društva. Najčešći oblici civilnog društva su zaklade, udruge, ustanove (tzv. društveni domovi, vrtići, škole i dr.). Organizacije civilnog društva osnivaju se bez primarne namjere stecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi (Zakon o udrugama, čl. 4.). Navedeno je u suprotnosti sa predmetom i svrhom predmetnoga Poziva. Naime, cilj Poziva je fizički, socijalni i gospodarski oporavak područja grada Petrinje i to kroz pružanje podrške procesu jačanja isključivo gospodarske aktivnosti te poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje. U tu svrhu pokazatelji Poziva su očuvana radna mjesta kao i porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu.