Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Žagar IV., Tablica 1 Potreba za uključivanje koeficijenata u određivanju cijene usluga Određivanje jedinstvene cijene za cijelu zemlju morala bi postati stvar prošlosti. Gustoće populacije stoke po kvadratnom kilometru i veličina poljoprivrednih gospodarstva moraju se uzeti u obzir pri izradi kalkulacije cijene. Nije jednako doći na gospodarstvo sa 100 ovaca i obaviti posao za 3 sata ili obići 20 gospodarstava za 10 sati za isti broj uzoraka, niti je jednako ako na 1000 km kvadratnih ima 3000 ovaca ili 50.000 ovaca. Preduvjet za određivanje koeficijenata postoje jer imamo točan broj stoke i gospodarstava kao i površinu svake epizootiološke jedinice. Nepriznavanje osnovnih faktora izračuna kalkulacije jednostavno dovodi do toga da ovaj dio posla postaje obaveza koja generira gubitak odnosno luksuz koji si u ovom trenutku ne možemo priuštiti. 1. Tuberkulinizacija goveda za promet Određena cijena provođenja tuberkulinizacije za promet u istoj visini kao i naknada za provođenje redovne planirane akcije je neprihvatljiva. Da pojasnim na primjeru. Svako kupljeno grlo na području Čabara ili Vrbovskog udaljeno je od sjedišta ambulante oko 50 km ili oko 1 sat vožnje u jednom smjeru. Prema tome od nas se traži da angažiramo 5 sati svog rada, prijeđemo 200 km za 90 kn. Tuberkulinizacija nije mjera koja se može obavljati usput, obzirom da aplikacija ostavlja obavezu kontrole za 72 sata. Ovdje ne govorim o ekstremnim slučajevima kakvi će se desiti jednom godišnje nego o epizootiološkim jedinicama u kojima se nalazi glavnina stoke. 2. Bruceloza ovaca i koza Propisano je da za zadržavanje statusa sva novonabavljena grla prije uvođenja u stado moraju imati negativni rezultat ne stariji od mjesec dana što znači kad god netko zamjeni ovna, kupi jednu ovcu mi moramo napraviti 100 km bez prava na troškove prijevoza i izgubiti dva i pol sata za 45 kuna. Ovdje se referiram samo na ove ekstreme odnosno nove propisane mjere o kojima se očito nije dovoljno razmišljalo kako će se provesti a još manje o njihovom financiranju i sa kojim su troškovima vezane. U današnje vrijeme nezapamćene inflacije i rasta cijena energenata naše cijene se ne diraju i ostaju na istoj razini kao i lani. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što predloženi kriteriji propisivanja cijena veterinarskih usluga za provedbu naređenih mjera nisu jasno vrijednosno definirani niti obrazloženi, kao niti usuglašeni od strane svih zainteresiranih dionika. Cijena za provođenje Programa iskorjenjivanja tuberkuloze kao i provedba tuberkulinizacije u slučaju prometa, odnosno održavanja statusa dolaznog objekta povećana je u odnosu na cijenu predmetne usluge u zadnjem važećem cjeniku između ostaloga i iz razloga koje ste naveli. Niti u jednom izdvojenom programu sukladno cjeniku se ne financiraju posebno troškovi prijevoza, budući da je mjeru moguće provesti kao akciju, a ne pojedinačnim dolascima. U slučaju tuberkulinizacije goveda s ciljem održavanja statusa dolaznog objekta isto se može provesti ili 30 dana prije prometa životinje ili 30 dana po dolasku životinje u objekt. Isti su rokovi testiranja i u slučaju bruceloze ovaca i koza. Slijedom navedenog moguće je predviđene poslove planirati zajedno sa drugim poslovima. Također, navedene obveze proizlaze iz nove europske legislative, Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te su morale biti sastavni dio obveznih programa iskorjenjivanja ovih bolesti u 2022. godini.
2 Dražen Zuković IV., Tablica 1 TROŠKOVI PRIJEVOZA 1 Odlukom o visini naknada za propisane veterinarske usluge (KLASA:322-01/21-01/17;URBROJ:525-10/0557-21-3; od 20.siječnja 2021.godine, u pripadajućem cjeniku propisanih veterinarskih usluga koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna RH u 2021. godini, usluga u poglavlju “ IZDVOJENI PROGRAMI NADZIRANJA BOLESTI“ (u kojoj je definirana cijena za 2022.godinu), nije postojala kao ni navedeno poglavlje, već se usluga uzorkovanja krvi za provedbu Programa dodjele i zadržavanja zdravstvenih statusa objekta slobodno od infekcije bakterijama B. abortus, B.melitensis i B. suis u populaciji ovaca i koza u RH u 2021.godini, obavlja sukladno navedenom cjeniku i Odluci iz 2021.godine, pod: Rb.1. = Uzorkovanje krvi – ovca/koza, uz cijenu od 45,00 kn po životinji, dok troškovi prijevoza NISU bili uključeni! U nacrtu Prijedloga teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna za 2022.godinu, formirano je poglavlje (dio) “ IZDVOJENI PROGRAMI NADZIRANJA BOLESTI – OVCE I KOZE“, u kojoj je definirana cijena uzorkovanja ostala ista kao i u 2021.godini, uz ključnu napomenu, da su troškovi prijevoza UKLJUČENI ! ( Rb. 6.- Program B. melitensis - Troškovi prijevoza uključeni „da“) Svjedočimo energetskoj krizi kojoj se ne nazire kraj, a koju proporcionalno prati rast cijena goriva za prometna vozila. Cijene goriva su u protekle dvije godine značajno porasle (uz pretpostavku sa očekivanom cijenom i do 20,00 kn po litri goriva). Gospodarstva na kojima se predmetni Program provodi, nerijetko su vrlo udaljena od veterinarskih ambulanti (paša), uz napomenu da je veliki broj gospodarstava sa 2 – 3 ovce/koze. Trošak prijevoza utječe direktno na cijenu naše usluge, umanjujući je, odnosno, obezvrjeđujući je iz dana u dan. U prilog navedenom problemu su navedeni podaci o cijenama goriva i njihovom kretanju u protekle dvije godine: BENZIN 95/CP DIZEL CP Svibanj 2022. 14,79 kn 14,29 kn Svibanj 2021. 10,25 kn < 44% 9,72 kn < 47% Svibanj 2020. 7,80 kn < 90% 7,47 kn < 91% *Izvor: “Kronologija cijene goriva u RH – NL, od 11.svibnja 2022.godine “ TROŠKOVI PRIJEVOZA 2 Dio „Isključivanje i sumnja na bolest domaćih i divljih životinja“ u cjeniku iz 2021.godine, pod Rb. 14. troškovi prijevoza NISU bili uključeni („NE“), dok je Prijedlogom nacrta teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna za 2022.godinu, u dijelu pod Rb. 13. i 14. isti dio izostavljen, odnosno troškovi prijevoza SU uključeni („DA“). Problem je sve veći trošak prijevoza do HVI-a, koji je u nekim JLS-ima udaljen i više od 100 km, dok je cijena usluge (koja iznosi 200,00 kn) ostala ista. Prihod od cijene usluge je obezvrijeđen, odnosno trošak prijevoza će biti veći od usluge. PROGRAM NADZIRANJA I ISKORJENJIVANJA BOLESTI AUJESZKOGA U SVINJA ZA 2022.GOD. “ IZDVOJENI PROGRAMI NADZIRANJA BOLESTI – SVINJE“, Rb. 7. – novim Prijedlogom nacrta teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna za 2022.godinu, za razliku od cjenika iz 2021. godine, izostavljen je dio :„Program bolesti Aujeszkoga – farma“ Troškovi uzorkovanja u svrhu utvrđivanja statusa objekta na BA, dostave uzoraka te laboratorijskog pretraživanja iz Programa nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja za 2022.godinu, financiraju se iz sredstava državnog proračuna, te se provodi na objektima koji drže do 20 svinja u skladu s odredbama točke 5.2. Programa, u Prijedlogu nacrta teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje se podmiruju iz sredstava Državnog proračuna za 2022.godinu – nema. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što predloženi kriteriji pripisivanja cijena veterinarskih usluga za provedbu naređenih mjera nisu u prijedlogu jasno vrijednosno definirani niti obrazloženi, kao niti usuglašeni od strane svih zainteresiranih dionika. Vezano uz navod da je iz cjenika iz 2021. godine, izostavljen dio :„Program bolesti Aujeszkoga – farma“ smatramo da je cijena propisana, budući da se radi o uzrokovanju krvi svinja koja je navedena u točki 2.. Niti u jednom izdvojenom programu sukladno cjeniku se ne financiraju posebno troškovi prijevoza, budući da je mjeru moguće provesti kao akciju, a ne pojedinačnim dolascima.
3 Dražen Zuković IV., Tablica 2 PROGRAM NADZIRANJA I ISKORJENJIVANJA BOLESTI AUJESZKOGA U SVINJA ZA 2022.GOD. U dijelu “ IZDVOJENI PROGRAMI NADZIRANJA BOLESTI “, novim Prijedlogom nacrta teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje podmiruju posjednici za 2022.godinu, troškovi uzorkovanja u svrhu utvrđivanja statusa objekta na BA, dostave uzoraka te laboratorijskog pretraživanja iz Programa nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja za 2022.godinu, koje podmiruju posjednici na osobni zahtjev (provodi se na objektima koji drže više od 20 svinja u skladu s odredbama točke 5.3. Programa), u Prijedlogu nacrta teksta Odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge koje podmiruju posjednici – nema. Nije prihvaćen Predmetna mjera provodi se isključivo na zahtjev posjednika i njegovih posebnih potreba ili obveza, a cijena je propisana, budući da se radi o uzrokovanju krvi svinja koja je navedena u točki 2..