Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor