Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dušan Prelević Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani („Narodne novine“, broj 81/2014, 14/2014, 30/2015, 115/2018) ministrica poljoprivrede donosi Poštovani, kao predsjednik ceha ribara pri Obrtničkoj komori i Udruženju obrtnika u ŠKŽ, izjavljujem u svoje i ime svojih kolega da ne podržavamo politiku koja se vodi na ovaj način. Ne poštuju se smjernice EK. Smatramo da bi samo odobreni objekti mogu biti prvokupci tune i igluna kako je i do sada bilo određeno ovim pravilnikom. Srdačno, Dušan Prelević, predsjednik ceha ribara pri Obrtničkoj Komori i Udruženju obrtnika ŠKŽ Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Naime, činjenica je da i dalje nisu stečeni osnovni preduvjeti da bi se tuna i iglun stavljali na tržište isključivo putem odobrenih objekata na cijelom području Republike Hrvatske. Analizirajući tijekom 2020. i 2021. godine plasiranje tune i igluna na tržište u pogledu udjela koji ide kroz odobrene objekte i van njih, razvidno je da je 85% tune i 79% igluna već danas plasirano kroz odobrene objekte-. Smatramo da je to vrlo dobar pokazatelj smjera u kojem želimo ići. Treba također imati na umu da postoji i razlika u prosječnoj cijeni otkupa ovisno o kategoriji prvog kupca pa tako odobreni objekti otkupljuju tunu po prosječnoj cijeni od 72 kune po kilogramu i igluna po cijeni od 69 kuna, dok ostali kupci otkupljuju tunu po prosječnoj cijeni od 86 kuna, a igluna po 78 kuna (prosjek je za 2020. i 2021. godinu), što je za ribare znatna razlika. Nadalje, ako bi danas primijenili odredbu da se tuna i iglun moraju stavljati na tržište isključivo putem odobrenih objekata, to bi u praksi značilo da se tuna i iglun iz domaćeg ulova u restoranima Dubrovačkog područja moraju distribuirati putem odobrenih objekata u drugim županijama, Splitsko-dalmatinskoj ili Šibensko-kninskoj. Ovo bi značilo da se po iskrcaju riba vozi u udaljene odobrene objekte ili da ribari iskrcavaju svoj ulov u tim županijama, što bi znatno povećalo njihove troškove, a bili bi prisiljeni prodavati ribu po nižoj cijeni te je upitno koliko bi bili rentabilni. Obzirom da se još uvijek nisu stekli osnovni preduvjeti da bi se tuna i iglun plasirali isključivo putem odobrenih objekata, jer se ne mogu osigurati jednaki uvjeti za sve na cijelom području Republike Hrvatske, navedenu odredbu treba prolongirati i to do zaključno 31. prosinca 2023. godine. U međuvremenu će se pristupiti izradi novog zakonskog rješenja i savjetovanjima sa svim zainteresiranim subjektima kako bi se iznašlo najbolje moguće rješenje.
2 Ante Skelin Šibenik Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani („Narodne novine“, broj 81/2014, 14/2014, 30/2015, 115/2018) ministrica poljoprivrede donosi Poštovani, smatram da prvi kupci tune i igluna mogu biti SAMO odobreni objekti kako je i navedeno u ovom Pravilniku u članku 6.stavku 1.Naime ,nakon prve objave ovog Pravilnika (koja je bila u rujnu 2019.godine)dosta fizičkih i pravnih osoba je uložilo značajna financijska sredstva te su krenuli u izgradnju novih odobrenih objekata da bi mogli biti prvi kupci tune i igluna. U ovim teškim COVID vremenima uspjelo se izgraditi nekoliko novih odobrenih objekata ,koji ispunjavaju sve zdravstveno-tehničke uvjete na kojima je izinstiralo Ministarsvo poljoprivrede i Uprava veterinarstva.Sljedivost proizvoda ribarstva je najlakše pratiti u odobrenim objektima. Stoga nam se čini neozbiljno da Ministarsvo ovom promjenom Pravilnika ponovo produžava vremenski rok na temelju kojeg prvi kupci tune i igluna mogu biti i ugostiteljski objekti i registrirane ribarnice jer nam se čini da na ovaj način Ministarstvo uopće ne valorizira izgradnju ovih novih odobrenih objekata .Da smo znali da će do ovoga doći nismo niti trebali krenuti u zahtjevnu izgradnju i odobravanje naših odobrenih objekata, jer se na ovaj način ništa nije promijenilo. Ovo je jedini način da se olakša inspektorima kontrola tune i igluna ,a poželjno bi bilo ribe, rakova i ostalih morskih organizama. .Budimo sigurni da Evropska komisija sve ovo prati i neće blagonaklono gledati na sve ovo ,ako se nastavi sve po prijašnjem modelu,jer su oni dali značajna sredstva da se ide preko odobrenog objekta ,a to se nije realiziralo do dana današnjeg i rokovi se samo produlju RIBAR ANTE SKELIN,predsjednik sekcije ribara s pasivnim alatima pri obrtničkoj komori Šibensko-kninske županije SRDAČAN POZDRAV Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Molimo pogledati raniji komentar.
3 UGRUIB "Bluefin" Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani („Narodne novine“, broj 81/2014, 14/2014, 30/2015, 115/2018) ministrica poljoprivrede donosi, Članak 3. Mi kao profesionalno udruženje ribara UGRUIB "Bluefin" se nikako ne možemo složiti sa izmjenom Pravilnika da se ukine uvođenje obveze prodaje tune i sabljarke preko odobrenih objekta. Prethodnim izmjenama Pravilnika se obveza najavljivala i odgađala već tri godine te je velik broj gospodarstvenika temeljem Pravilnika krenuo u izgradnju ili opremanje odobrenih objekata i planirao buduće poslovanje, pritom se zadužujući. Jednostrano i trajno ukidanje stavka 2. u Članku 13. bi se negativno odrazilo na njihovo poslovanje. Veliki broj gospodarstvenika je za navedene aktivnosti dobio i sredstva putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, te bi ovakva izmjena Pravilnika imala negativan utjecaj na rezultate provedbe projekata financiranih iz Operativnog programa. Tvrdnja da na obali nema dovoljno odobrenih objekata ne stoji, budući da je na stranicama Ministarstva poljoprivrede u Upisniku odobrenih objekata vidljiv veliki broj odobrenih objekata uzduž čitave obale, od sjevera do juga. Stoga postavljamo pitanje koji je stvaran razlog ove izmjene ?! I ova izmjena neče motivirati daljna otvaranja/širenja odobrenih objekata na jugu. Možemo zaključiti da bi ovakva Odluka Uprave ribarstva ugrozila mjere zaštite tune u Hrvatskoj na koje se obvezala na međunarodnoj razini, trenutno i buduće poslovanje svih onih koji su kontinuirano ulagali u odobrene objekte, te dovođenje u red ribolova i tržišta tune i sabljarki. Ona će pogodovati sivom tržištu što će imati negativan utjecaj na održivost i tune i sabljarke. Također će ova situacija spriječiti uspješno poslovanje u budućnosti, pogotovo zbog ugrožavanja reputacije našeg ribarstva na zapadnim tržištima kojima je uređenost i sljedivost proizvoda ključna komponenta u poslovanju. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Molimo pogledati raniji komentar.