Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o dodacima prehrani

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODACIMA PREHRANI, Članak 3. Predlažem da se iza točke 2 doda i točka 3 koja bi glasila: " Uz navođenje količina dodanih i/ili prisutnih vitamina i minerala u proizvodu moraju se navesti i podaci o resorpciji /iskorištenju svakog vitamina i minerala u ljudskom organizmu kako bi se prema navedenim podacima potrošač mogao upozoriti na djelotvornost proizvoda sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1169/2011. " Objašnjenje: navođenjem količina vitamina i minerala ne garantira se i njihov cjelokupni unos u organizam, fiziološka funkcija, čime se potrošač dovodi u zabludu da je unošenjem količine vitamina i minerala navedenih na deklaraciji , postigao dovoljan unos a time i učinak koji želi. Netočno je, a nigdje napomenuto niti kao upozorenje da se cjelokupni navedeni iznos i resorbira u organizam, a time ima i fiziološko djelovanje. Samim time potrošač je doveden u zabludu u pogledu stvarnog djelovanja proizvoda i upravo zbog toga može zakasniti na potrebno savjetovanje s liječnikom. Obaveza zakonodavca je da upozori potrošača ili barem da ispravnu i valjanu informaciju inače je odgovoran za posljedice. Nije prihvaćen Navedenim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani kojom su harmonizirani zahtjevi za označavane dodataka prehrani uključujući i način navođenja sadržaja vitamin i minerala u dnevnoj dozi.