Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodijelu individualne plivaričarske kvote

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor