Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DEJAN RISTIĆ PRIJEDLOG Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o AZOO jer je potrebno osigurati djelatnicima zadržavanje statusa odgojno-obrazovnih djelatnika jer je velika i značajna njihova uloga u savjetovanju i pomoći u radu kolegama (kako novim tako i onim iskusnijima) u radu u odgojno-obrazovnom radu. Ta im uloga definitivno treba osigurati zadržavanje statusa djelatnika, naravno takav bi status trebalo popratiti i prilagođavanjem primanja (putem koeficijenata u smislu povećanja prihoda) odgovornom i zahtjevnom poslu koji obavljaju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
2 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG Poštovani, važno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove kao i jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije.
3 Marija Špiranec PRIJEDLOG Slažem se s prethodnim komentarima kolegice dr. sc. V. Jovanovski. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika, a položaj savjetnik treba ukinuti. Također treba ukinuti položaj viši savjetnik onima koji nisu u direktnom odgojno-obrazovnom kontaktu s radnicima osnovnih i srednjih škola, a to su npr. viši savjetnik za odnose s javnošću, viši savjetnik za javnu nabavu i sl., s obzirom da upravo navedeni položaji unose zbrku u klasifikaciji položajnih zvanja Agencije i navode na pomisao da većina viših savjetnika određenih nastavnih predmeta/područja nisu odgojno-obrazovni radnici. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj s doktoratom, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
4 Ankica Mlinarić PRIJEDLOG Poštovani! Agencija za odgoj i obrazovanje ima svoju povijest dužu od 150 godina, a u samom nazivu imena sadrži naziv "odgoj i obrazovanje". Mišljenja sam kako se kolegama u školi podrazumijeva da su i viši savjetnici dio odgojno-obrazovanog sustava, a to već duže vrijeme nije tako. Viši savjetnici bave se perpleksnim poslovima - organiziraju stručne skupove i educiraju kolege učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje, organiziraju natjecanja, provode napredovanja u zvanju, stručno-savjetodavne uvide te stručno-pedagoške nadzore, pišu stručna mišljenja na programe, koordiniraju radom voditelja županijskih stručnih vijeća, radnici su i u uredu puno radno vrijeme i na terenu obavljajući i posao vozača koji je vrlo često stresan te utječe na iscrpljenost organizma. Sve ove poslove može obavljati osoba koja je profesionalac i ekspert. Viši savjetnici u AZOO dolaze iz nastave i trajno tijekom ovoga posla prate i unaprjeđuju svoje nastavne predmete, borave na nastavnim satima kolega dajući im stručnu kolegijalnu podršku i tako utječu na odgojno-obrazovni sustav u cjelini. Stoga je jako važno da se ovu jedno i pol stoljetnu instituciju vrati na mjesto gdje i pripada - u odgojno-obrazovani sustav. Neminovno je važno postupiti po načelu pravednosti te višim savjetnicima dati prikladan koeficijent - viši od izvrsnog savjetnika kojega promoviraju u najviše zvanje u struci, odnosno da plaća višeg savjetnika bude ipak malo viša od plaće najviše napredovanih osoba u sustavu koje vrednuju i promoviraju. S tim u vezi podržavam i prijedlog promjene naziva radnog mjesta viši savjetnik u "viši stručni savjetnik - specijalist". Ukoliko želimo biti "društvo znanja", važno je urediti status zaposlenika ovako važne institucije u odgojno-obrazovnoj infrastrukturi RH. Svakako podržavam i nadopunu područja djelovanja rada te uvjete zapošljavanja viših savjetnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
5 NEDELJKO MANDIĆ PRIJEDLOG Poštovani, Slažem se s prijedlogom da se promjenom zakona osigura djelatnicima AZOO-a osigura status odgojno-obrazovnih djelatnika. Smatram apsolutno nužnim da se izvrši korekcija koeficijenata da bi viši savjetnici imali plaće primjerene obimu posla i odgovornosti koju imaju. Time bi se riješio problem nedostatka kadra u Agenciji i potaknulo zapošljavanje najboljih stručnjaka. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova, stoga se plaće savjetnika, viših savjetnika i drugih radnika Agencije utvrđuju u skladu s odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
6 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG Poštovani, komentar gđe Dunje Novak je neprimjeren i ne pripada ovom savjetovanju ali i tako negativan ipak daje poruku da je važno učiniti korjenite promjene i u AZOO privući kvalitetan kadar. To se može učiniti samo ako se stvore socijalno-ekonomski uvjeti koji bi motivirali takav kadar. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Dunja Novak PRIJEDLOG Značenje riječi savjetnik u rječnicima znači onaj koji savjetuje, a to zasigurno isključuje zastrašivanje, ismijavanje, prijetnje, omalovažavanje, umanjivanje, ultimatume, vrijeđanje i ostale epitete kojima smo izloženi kada su u pitanju pojedini savjetnici. U prvom redu treba naglasiti da je odlazak na radno mjesto savjetnika osobna odluka pojedinca. To što su koeficijenti niži znali su i prije apliciranja na to radno mjesto. I tu već nailazimo na prvi problem. Ljudi koji dolaze na radno mjesto savjetnika i statutom dobivaju titulu viši savjetnik, na isto dolaze zbog nemogućnosti dobivanja ugovora na neodređeno u školama ili zasićenosti lošim obrazovnim sustavom ili zbog toga jer su postali tehnološki višak, a ima i onih koji dolaze, na upražnjeno radno mjesto na čije se opetovano raspisane natječaje nitko drugi nije javio, kako bi se iživljavali na ljudima prilikom polaganja stručnih ispita, stručno-pedagoških nadzora ili napredovanja. Koji god razlog da bio, nije dobar. Ima savjetnika koji sami nikada nisu prošli stresni proces napredovanja ili koji su prvi put napredovali prije nego su postali viši savjetnici. Ima savjetnika s uistinu malo radnog iskustva u školama. Mišljenja sam da je nužno profesionalizirati rad u Agenciji, obrazovati ljude i objasniti im prije svega značenje riječi savjetnik, što obuhvaća pristojno ophođenje, a ponajprije ljudski pristup prema onima kojima su nadređeni. Na radna mjesta trebalo bi zapošljavati najbolje iz svake struke kojima se moraju omogućiti odgovarajući koeficijenti i sva radna prava koja im pripadaju. Nadalje, u Pravilniku stoji Članak 8. »(2) U slučaju potpunog zahtjeva, Agencija će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva elektroničkim putem obavijestiti odgojno-obrazovnog radnika da je zahtjev uredan.« Osobno sam čekala 6 mjeseci nakon čega je moja dokumentacija predana krivom savjetniku, koji je bez da je pročitao o kojem je nastavnom predmetu riječ, odmah kontaktirao ustanovu u kojoj radim i tražio ravnatelja. Kad se shvatilo da je došlo do pogreške, savjetnik je rekao da će dokumentaciju predati na daljnje postupanje osobi koja je zadužena za moj nastavni predmet. Mene kao kandidata nitko nije obavijestio da je nakon 6 mjeseci čekanja konačno netko pročitao moju dokumentaciju ili bolje rečeno, nije pročitao. Nakon što se utvrdilo da je moja dokumentacija predana krivom savjetniku, nitko me nije kontaktirao, a kamoli se ispričao zbog pogreške. Nakon toga sama sam kontaktirala savjetnika objasnila mu da je došlo do pogreške. Savjetnik se očitovao u roku od nekoliko sati te je izrazio žaljenje i obavijestio me da nije primio moju dokumentaciju te da ću morati čekati. Naravno da nisam napredovala i naravno da još uvijek čekam nadajući se da moja dokumentacija nije zagubljena ili nije završila u košu za smeće Agencije. Zanima me koliko je veliki ured u kojem rade savjetnici, pričaju li te nije li logično da kad se uvidio propust isti se nije pokušao odmah riješiti razgovorom s kolegom iz ureda predajući mu dokumentaciju. Očito potpuno indiferentni na količinu stresa kojeg kao kandidati prolazimo, nitko u Agenciji nije našao shodno ispričati se, no kad su u pitanju uvidi, koji po Pravilniku mogu trajati DO dva nastavna sata, što bi značilo da uvid može biti i jedan nastavni sat, toga se svi drže kao pijan plota. Citirano iz Pravilnika Članak 14. (2) Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća: praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom NAJVIŠE dva sata njegova neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima (uživo ili online). Zašto bi kandidata izlagali stresu 45 minuta kad mogu 90. Nakon održanih satova vodi se razgovor u trajanju od 90 minuta. Devedeset minuta pričanja bajki koje su u većini slučajeva potpuno neprovedive u praksi, 90 minuta analize svakog slova, brojke, rubrike, teme, ishoda, bilješke, vrednovanja, itd. Kao da nije dovoljno da čovjeka, koji ima više od 5 godina iskustva rada u struci, koji je diplomirao, koji je položio stručni ispit, preispituješ 90 minuta onda još kreće daljnjih 90 minuta teroriziranja u velikoj većini nebuloznostima, a nerijetko se 90 minuta pretvori i u 2 sunčana sata ako je savjetnik raspoložen i voli pričati ili kod pojedinaca vrijeđati i omalovažavati, a da ne govorim da se nerijetko ljudi i razbole o čemu smo mogli i čitati prije nekoliko mjeseci ili savjetnik dođe napraviti uvid u stručno-pedagoški rad i samovoljom kandidatu umanji/ne priznaje bodove. Ispada da kandidate koji imaju dovoljan broj godina iskustva u radu te dovoljan broj bodova savjetnici dodatno opterete i moglo bi se reći kažnjavaju uvidima od 90 minuta te raspravama od 2 sunčana sata. Pa javili smo se jer se smatramo stručnima i smatramo da smo zaslužili napredovati, a ne da smo zaslužili propitkivanje stručnosti na što se očito svode uvidi u stručno-pedagoški rad. Nužno je naglasiti da se u školama propusti uopće ili rijetko toleriraju, no u Agenciji očito vrijede neka druga pravila gdje se ne treba držati slova Zakona/Pravilnika, već se provodi samovolja pojedinaca. Postavlja se pitanje što bi se dogodilo da se kandidati ne drže Pravilnika?! Zapravo, što se događa kada se ne držimo Pravilnika i rokova?! Ta ista Agencija koja traži od kandidata da nadopuni/pošalje dodatnu dokumentaciju daje rok od 8 dana, naravno bez ikakve povratne informacije, ne poštuje rokove iz Pravilnika vezane uz rad same Agencije pa se tako čeka i čeka, od osobe 1 koja je krivom savjetniku proslijedila dokumentaciju pa do istog koji nije pročitao dokumentaciju. Da se osvrnemo i na famoznu dokumentaciju. Kao da nije dovoljno da moramo ispunjavati kategorije tipa Unaprjeđenje rada škole (npr. Organizacija javnog događaja) pa bi možda ovaj kolegij trebalo uvesti na fakultete zbog izuzetne važnosti za stručno-pedagoški rad, postoje savjetnici, koji vođeni vlastitim, pretpostavljam, nezadovoljstvom osobnog života, od kandidata traže nešto što NIGDJE ne piše u javno dostupnim pojašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada prema Pravilniku. Gotovo svaki savjetnik traži i različitu dokumentaciju prije uvida. Nismo li reformom dobili administrativno rasterećenje?! Po mišljenju većine savjetnika nismo jer traže godišnje izvedbene kurikulume, tematska planiranja, pripreme, primjere pismenih provjera, primjere rubrika za vrednovanje, kriterije vrednovanja, načine individualizacije itd. pa me ne bi začudilo da uskoro moramo i DNA analizu napraviti da bi udovoljili apetitima pojedinih savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje. Pravilnik je iznimno jasan u članku 14. što obuhvaća uvid u stručno-pedagoški rad. Također, propisano je tko sudjeluje u razgovoru u slučaju napredovanja učitelja, stručnih suradnika ili ravnatelja. Svatko tko radi u odgojno obrazovnom sustavu trebao bi biti svjestan različitosti pojedinaca, a samim time i razreda. Skupine se razlikuju u doista širokom spektru i dužni smo poštivati sve te različitosti i prilagođavati se njima što je i logično. No, isto ne vrijedi za neke savjetnike. Naime, oni traže raspored sati kandidata te po svojim željama dolaze na uvid ne mareći da su možda odabrali razred koji je specifičan na način da kandidatu ne omogućuje izvedbu spektakla, koji se naravno očekuje i koji apsolutno nije realan. Zanima me vrši li se i tko eventualno vrši evaluaciju savjetnika?! Dosad nije napravljena vanjska evaluacija rada savjetnika od strane onih kojima su nadređeni! Da bi tako provedena evaluacija bila objektivna, trebala bi jamčiti anonimnost jer mnogi se boje istupiti pod imenom i prezimenom vođeni iskustvima kolega koji su se usudili i to izražavanjem drugačijeg mišljenja i stava ili mišljenja i stava koji je u suprotnosti sa savjetnikovim postavši pritom neposlušni i nepodobni buntovnici izloženi prozivanjima i nemilosrdnoj osvetoljubivosti! Naš rad je svakodnevno izložen evaluaciji od strane učenika, roditelja, kolega u školi i izvan nje, ravnatelja, Ministarstva, inspekcija, Agencije i cjelokupne javnosti prilikom čega smo izloženi pritiscima i prijetnjama što roditelja, što pojedinih ravnatelja, svačijim uplitanjem u naš rad i propitkivanjima našeg rada, a nerijetko punimo i medijski prostor popraćen neljudskim komentarima, predrasudama i osudama. Pojedini savjetnici ne priznaju čak ni potvrde kao vjerodostojni dokaz da je kandidat odradio ono što se vrednuje za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti, tj. boduje, te traže kojekakvu dodatnu dokumentaciju čime ne samo da omalovažavaju kandidata, već omalovažavaju ustanove te sustav općenito jer to bi značilo da ravnatelji škola pišu nevjerodostojne potvrde što u velikoj većini zasigurno nije slučaj. Ne može jednom savjetniku biti dovoljna potvrda s osnovnim informacijama pečatom i potpisom odgovorne osobe, a drugi je osmislio svoja vlastita pravila onoga što priznaje i to potkrijepljeno dokumentacijom koju priznaje. Nekima je potrebno pokazivati hrpu dokumentacije, a bilo bi nužno uputiti se da neka više ne postoji administrativnim rasterećenjem tj. ulaskom reforme u škole. Za neke ljude nužno je provesti i cjelokupnu psihološku evaluaciju jer doista nisu svi za rad u sustavu odgoja i obrazovanja, a samim time i kamoli u Agenciji koja bi trebala biti uzor predstavljajući najbolje. Također, obnova u zvanje zahtjeva ponovno izlaganje svemu gore navedenom. Ukoliko nije bilo pritužbi na rad djelatnika ne vidim potrebu za istim. Kontinuirano stručno usavršavanje koje ionako svi radimo trebalo bi biti i više nego dovoljno. Također, da bi se priznalo održano predavanje ili radionica na određenoj razini kandidatima za napredovanje nužno je održati predavanje ili radionicu te uz potvrdu priložiti i pozitivnu evaluaciju sudionika, a kod savjetnika se u većini slučaja evaluira skup kojeg su organizirali. Pitam se i čemu naše prijave s dokumentacijom najprije pregledava ili kao u mojem slučaju, ne pregledava, jedna osoba pa onda se ista prosljeđuje na gledanje drugoj osobi itd. I tu dolazimo do spoznaje da je birokratski aparat ove napaćene države zapravo uteg oko vrata koji je već dodirnuo dno, a sad je samo skliznuo u bezdan. Promjene su nužne i ukoliko se ne ostvari jedinstveni način rada i ukine samovolja pojedinaca Agenciju za odgoj i obrazovanje trebalo bi hitno ukinuti. Završila bih svoj osvrt s činjenicom da u Agenciji postoje divni i srdačni ljudi s kojima doista nema nekakvih problema, koji su ljubazni, koji daju vjetar u leđa nama prosvjetarima kojima su nadređeni, koji su osviješteni problematikom i doista u najboljoj vjeri savjetuju sve nas koji se trudimo i želimo položiti stručni ispit ili tražimo pomoć ili želimo napredovati za vlastiti boljitak pogotovo u ovim neviđeno izazovnim financijskim vremenima. I za takve ljude se je potrebno boriti te podržavam da njihovi koeficijenti budu oni koje zaslužuju! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 Marina Ništ PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s prethodim komentarima. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih radnika Agencije. Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje obavljaju odgovorne, zahtjevne i složene poslove za koje nisu primjereno plaćeni. Organiziraju i vode edukacije,savjetuju, nadziru, promoviraju, i vrednuju rad učitelja i nastavnika ali su plaćeni manje od njih što je potpuno neprimjereno. Stoga treba hitno popraviti materijalni i profesionalni status zaposlenika Agencije za odgoj i obrazovanje da bi u nju dolazili najbolji stručnjaci iz obrazovanja i tako pridonijeli unaprjeđenju našeg obrazovnog sustava. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
9 Nada Ćakić PRIJEDLOG Poštovani, Podržavam napisane prijedloge i komentare koji ukazuju na potrebu zakonskog uređivanja statusa, djelatnost i ustrojstva Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Mislim da treba jasno definirati radno-pravni položaj djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Treba promijeniti zakon da zapošljavanjem u Agenciji namještenici ne gube status odgojno-obrazovnih radnika. Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju vrlo odgovornu ulogu kroz savjetovanje, nadzor, promoviranje i vrednovanje rada učitelja i nastavnika. Potrebno je vratiti status odgojno-obrazovnih radnika sa primjerenim plaćama kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju, a sve u cilju unaprjeđenja našeg obrazovnog sustava. Nada Ćakić Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
10 Julijana Voloder PRIJEDLOG Žalosno je i neprihvatljivo da viši savjetnici imaju manje od plaće obrazovnog kadra u školama, a ti ljudi odlučuju o vrlo važnim životnim promjenama, napredovanju obrazovnih djelatnika ,profesionalnoj karijeri, a nekad čak i o radnom mjestu ljudi u školama (stručni ispiti, napredovanja, stručno-pedagoški nadzor). Sukladno tako definiranim statusom viših savjetnika, potrebno je uskladiti i koeficijente za plaću poštujući obim i složenost poslova, imajući za početak najmanje koeficijent izvrsnog savjetnika. Time podržavam prijedlog da je potrebno što hitnije zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i što ga prije početi primjenjivati. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
11 igor macuka PRIJEDLOG U potpunosti podržavam komentare o dopuni i izmjenama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Smatram da treba promijeniti zakon da zapošljavanjem u Agenciji namještenici nikako ne gube status odgojno-obrazovnih radnika. Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju odgovornu ulogu u promoviranju i savjetovanju rada nastavnika stoga je prirodno da i sami budu obrazovni radnici po svojem statusu. Također, podržavam inicijativu da bi plaća u agenciji trebala biti primjerena toj odgovornosti i obimu posla koje savjetnici obavljaju. Shodno tome, važno je da osoba koja će obavljati poslove višeg savjetnika mora imati najmanje deset godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama zbog složenosti i odgovornosti poslova koje će obavljati. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
12 Senada Tuhtan PRIJEDLOG Viši savjetnici trebaju imati status odgojno obrazovnog djelatnika. Za što kvalitetnije funkcioniranje Agencije, odnosno viših savjetnika potrebno je regulirati da se u radni odnos primaju djelatnici iz redova učitelja i nastavnika koji su napredovali barem u savjetnika, a to je moguće sa 10 godina neposrednog rada u nastavi. Napredovanje u zvanju koje je stekao zadržava i radom u Agenciji. Za više savjetnike predlažem koeficijente prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koje imaju stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila (nešto više od učitelja i nastavnika). Složenost poslova zaposlenih viših savjetnika u Agenciji je takav da sudjeluju u cijelom nizu iznimno važnih odluka, odredbi, procesa itd. u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Slažem se s velikom većinom već napisanih komentara. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
13 Andreja Burić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se da je neophodno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove što proizlazi iz samog naziva institucije i njenih Statutom određenih funkcija, a položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovnih radnika. Djelatnici Agencije obavljaju zahtjevne i odgovorne stručne i savjetodavne poslove u području odgoja i obrazovanja, a nije im određen radno-pravni položaj odgojno-obrazovnih radnika što se čini kontradiktorno. Isto tako, savjetnik kao položajno zvanje nastavnika te savjetnik i viši savjetnik kao djelatnik Agencije za odgoj i obrazovanje su radna mjesta s različitim koeficijentima složenosti poslova pa je potrebno dodati novo zvanje višeg savjetnika-specijalista koje bi odgovaralo zahtjevnosti i složenosti posla kojeg savjetnici i viši savjetnici obavljaju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
14 Miroslav Brandić PRIJEDLOG Podržavam napisane prijedloge i komentare koji ukazuju na potrebu zakonskog uređivanja statusa, djelatnost i ustrojstva Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove, one komentare koji ističu potrebu regulacije radno-pravnog položaja savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika te prijedlog da se viši savjetnici Agencije usklade s novim zvanjem savjetnika specijalista, uz ispunjavanje uvjeta. Alma Rovis Brandić Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
15 Tatjana Dujić PRIJEDLOG Savjetnici i viši savjetnici Agencije imaju vrlo odgovornu ulogu pri pružanju stručne pomoći i savjetovanju. Oni organiziraju i provode stručna usavršavanja, provode stručne ispite za odgojno-obrazovne djelatnike, vrednuju rad odgojno-obrazovnih djelatnika pri napredovanju, obavljaju stručno-pedagoški nadzor, pružaju stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu. Smatram da zato trebaju imati i status odgojno-obrazovnih radnika i primjerene plaće kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju koji bi svojim znanjem i kompetencijama radili na unaprjeđenju obrazovnog sustava, ali i da bi prethodno trebali imati 10 godina radnoga iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
16 TATJANA PRANJIĆ-PETROVIĆ PRIJEDLOG Poštovani! Mišljenja sam da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Djelatnici Agencije za odgoj i obrazovanje su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Savjetnici i viši savjetnici Agencije imaju vrlo odgovornu ulogu: pružaju stručnu pomoć i savjetuju odgojno obrazovne djelatnike, organiziraju i provode stručna usavršavanja, provode stručne ispite za odgojno-obrazovne djelatnike, vrednuju rad odgojno-obrazovnih djelatnika pri napredovanju, obavljaju stručno-pedagoški nadzor, pružaju stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu. Smatram da zato trebaju imati i status odgojno-obrazovnih radnika i primjerene plaće kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju koji bi svojim znanjem i kompetencijama radili na unaprjeđenju obrazovnog sustava. Prema pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima za prvo napredovanje u zvanje mentora potrebno je imati najmanje 5 godina radnog staža, a prema važećem Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje na radno mjesto savjetnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu i 3 godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima. Smatram da je za rad na tom radnom mjestu potrebno više iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja (predlažem najmanje 7 godina radnog iskustva). Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
17 MARICA KUČAN PRIJEDLOG Poštovani, podržavam komentare o dopuni i izmjenama Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih djelatnika. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje, te jasno definirati radno-pravni položaj djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Djelatnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zaista treba promijeniti zakon da zapošljavanjem u Agenciji namještenici ne gube status odgojno-obrazovnih radnika. Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju vrlo odgovornu ulogu kroz savjetovanje, nadzor, promoviranje i vrednovanje rada učitelja i nastavnika. Potrebno je vratiti status odgojno-obrazovnih radnika sa primjerenim plaćama kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju, a sve u cilju unaprjeđenja hrvatskog obrazovnog sustava. Vrlo je važno da osoba koja će obavljati poslove višeg savjetnika mora imati barem 10 godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama zbog složenosti poslova koje će obavljati. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
18 Ivana Bašić PRIJEDLOG Podržavam izmjene i dopune ovoga Zakona kako su predložene jer su one dobrim dijelom usklađivanje s drugim propisima. Međutim, opravdano je postaviti pitanje nije li ovo prilika da se učini i više od ovih uglavnom formalnopravnih kozmetičkih izmjena. AZOO je odavno zreo za reformu; ustanova je pala na niske grane zbog sustavnog dugogodišnjeg zapostavljanja i lošeg upravljanja kao i negativne selekcije kadra. Kadar iz Agencije odlazi, a novi ne dolazi čemu svjedoče česti natječaji od kojih se neki i ponavljaju. Pritužbe na rad Agencije, osobito pojedinih savjetnika i viših savjetnika, ponavljaju se godinama (prije svega u nastavničkim grupama na društvenim mrežama, a ja vodim onu najveću Školska zbornica sa 21.600 članova) i nikome ništa. Agencija sve teže ispunjava ono zbog čega postoji: biti potpora, savjetnik, pomoćnik i edukator nama koji radimo u razredu i s učenicima. Agencija više umnogome ne ispunjava očekivanja baze u školama zbog koje i postoji. Plaća savjetnika i viših savjetnika manja je od plaće obrazovnog kadra u školama, a ti ljudi odlučuju o profesionalnoj karijeri, a nekad čak i o radnom mjestu ljudi u školama (stručni ispiti, napredovanja, stručno-pedagoški nadzor). Zbog toga u Agenciju ne dolazi najbolji kadar s iskustvom koji se dokazao radom u nastavi i koji može puno dati i ispuniti očekivanja nego dolazi do erozije kadra, a za neka radna mjesta se malo tko ili nitko ne javlja. Stoga je potrebno: 1. Za cjelokupni odgojno-obrazovni sustav iznimno je važno uspostaviti ravnotežu i jasno odrediti položaj zaposlenika AZOO u skladu sa složenošću poslova koje obavljaju te je potrebno provesti sistematizaciju radnih mjesta. 2. Povećati plaću višim savjetnicima na način da savjetnici u AZOO imaju koeficijent minimalno kao izvrstan savjetnik. 3. Za višeg savjetnika bi bilo potrebno imati 15 godina radnoga staža u nastavi i napredovanje u zvanju najmanje učitelj savjetnik (viši savjetnik mora imati iskustva u svim kategorijama po Pravilniku o napredovanju učitelja kako bi mogao kvalitetno procijeniti rad kolega). 4. Profesionalizirati rad viših savjetnika na način da postanu pravi odgojno-obrazovni djelatnici što trenutno nisu. Viši savjetnici trebaju savjetovati učitelje/nastavnike/stručne suradnike/ravnatelje, a trenutačno ih se više doživljava kao nadzornike što ne bi trebalo biti. 5. Viši savjetnici bi trebali imati u zaduženju određen broj sati stručnih predavanja koje oni trebaju održati, a također i broj sati stručnih usavršavanja koje moraju proći kako bi pratili promjene koje se događaju u školstvu. Bilo bi poželjno da pišu stručne radove kako bi svojim primjerima unaprijedili odgojno-obrazovni proces. 6. Zbog povećanog obima posla potrebno je zaposliti veći broj zaposlenika u Agenciju kako bi osigurali kvalitetu i učinkovitost te stvorili prostora za inovacije i promjene koje će kontinuirano unaprjeđivati obrazovni sustav. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
19 MELITA STANIĆ ŠEPIĆ PRIJEDLOG Poštovani, smatram kako je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Većina djelatnika prije zaposlenja u Agenciji radila je upravo u školama gdje su imali status odgojno-obrazovnih djelatnika, a nakon zaposlenja gube taj status, što je po meni vrlo nelogično. Također mislim kako je u obavljanju zadaća koje su u opisu poslova savjetnika i višeg savjetnika vrlo bitno imati iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima zbog velike složenosti poslova (predlažem barem 10 godina takvog iskustva). Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
20 Marijana Andrišek PRIJEDLOG Poštovani! U članak 17. postojećeg Zakona dodati stavak koji će glasiti: "Viši savjetnici Agencije imaju status odgojno-obrazovnih djelatnika." Obrazloženje: Sukladno tako definiranim statusom viših savjetnika, uskladiti i koeficijente za plaću poštujući obim i složenost poslova. U članak 17. stavak 4 dodati: Za višeg savjetnika može biti izabrana osoba koja ima najmanje 10 godina radnog iskustva i da je najmanje postigla zvanje savjetnika u radu u nastavi. Obrazloženje: Ako već postoji napredovanje u zvanju u radu odgojno-obrazovnih djelatnika, koja je njegova svrha ako to zvanje ne vrijedi kod izbora niti ravnatelja škole niti višeg savjetnika? Ne bi se sve smjelo svesti samo na novčanu naknadu, nego bi ta zvanja trebala imati višu svrhu, a onda bi i izbor viših savjetnika i ravnatelja Agencije bio kvalitetniji i pošteniji. Jer onaj koji je svojim radom stekao zvanja u nastavi, znat će cijeniti rad ostalih i ostali će cijeniti njega. A to je između ostaloga uloga višeg savjetnika. Dodavanjem u članak 17. stavak 4. automatski se to odnosi i na članak 11. stavak 2. za izbor ravnatelja Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
21 Sonja Burčar PRIJEDLOG Poštovani, podržavam napisane prijedloge i komentare koji se odnose na Prijedlog Zakona koji je na e-savjetovanju. S obzirom na složen i odgovoran posao koji obavljaju viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje potrebno je definirati njihov radno-pravni položaj kao odgojno-obrazovnih radnika i kao viših stručnih savjetnika-specijalista, a što bi u konačnici i doprinosilo osnaživanju njihovog materijalnog i profesionalnog statusa u sustavu i društvu. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
22 Suzi Radović PRIJEDLOG Poštovani! Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1) vraćanja statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima (potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje). 2) izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije (potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje). Objašnjenje: Savjetnici Agencije obavljaju stručne i savjetodavne poslove u odgoju i obrazovanju. Za te poslove potrebne su visoke ljudske i stručne kompetencije. Dakle, koeficijent složenosti poslova koje obavljaju ne smije biti ispod koeficijenta kojeg imaju učitelji u zvanju izvrsnog savjetnika jer i njih savjetuju, educiraju i napreduju. Smatram da su i odgojno-obrazovni djelatnici te da im je taj status potrebno i vratiti. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
23 Ana Saulačić PRIJEDLOG 1) Na temelju kojeg argumenta kolega Križak koji predstavlja sve radnike Agencije navodi 11 godina rada u odgoju i obrazovanju? Gdje to piše i u koju svrhu? Izrečeno nije stav radnika Agencije pa stoga ne može imati snagu radnika. (Ana Saulačić, viša savjetnica, AZOO – Podružnica Split) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
24 Ana Saulačić PRIJEDLOG Poštovani, većinom se slažem s kolegom Timurom Križakom, ali ne razumijem njegov prijedlog da se u čl. 17. u st. 1. odredi: Stručne poslove u Agenciji obavljaju SAVJETNICI, viši SAVJETNICI i viši stručni SAVJETNICI – specijalisti. Promjenu naziva radnog mjesta djelatnici AZOO-a ne žele samo radi povećanja koeficijenta nekima, to jest višim stručnim savjetnicima - specijalistima (11 godina staža), dok bi ostali (savjetnici i viši savjetnici) imali niže plaće??? To nije dobro, NE trebaju nam savjetnici ni viši savjetnici, nego AZOO TREBA zapošljavati samo i jedino VIŠE STRUČNE SAVJETNIKE - SPECIJALISTE. OBRAZLOŽENJE: Mislim da je pogrešno zadržati savjetnike i više savjetnike kao naziv radnog mjesta, ali stečena prava onih koji već rade u AZOO-u a nemaju 11 godina staža ne bi trebalo dirati, jer se novi zakon ne primjenjuje unatrag. Budućim zapošljavanjem JEDINO viših stručnih savjetnika - specijalista, koji IMAJU sve uvjete za napredovanje u zvanje IZVRSNOG SAVJETNIKA, osiguralo bi se zadovoljstvo korisnika usluga AZOO-a, kojima dolaze u škole radi savjetodavne pomoći, napredovanja u više zvanje i nadzora. Dijeliti zaposlenike AZOO-a na više i niže više savjetnike bilo bi potpuno pogrešno i neučinkovito te bi stvaralo lošu percepciju. AZOO trenutno ima Odjel za nadzor što bi značilo da bi se nastavila podjela unutar AZOO-ovih odjela na način da još veća većina ima veće plaće, a da ostali savjetnici ostanu samo savjetnici koji bi ipak radnike odgojno-obrazovnih ustanova predlagali u zvanje izvrsnog savjetnika…. Postavlja se pitanje zašto bi posao nadzora bio važniji od savjetodavne pomoći, provedbe stručnih ispita, ili napredovanja??? (Ana Saulačić, viša savjetnica, AZOO – Podružnica Split) Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
25 Jasmina Hamer PRIJEDLOG Podržavam prethodne prijedloge kolegice više savjetnice Tatjane Ivošević kao i komentare i prijedloge kolega Josipa Matkovića i Irene Posavec, Žadanj Vedrana i ostalih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Dobrila Hemetek PRIJEDLOG Podržavam prethodne komentare. Zaista je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje i jasno definirati njihov položaj. Potrebno je sistematizirati radna mjesta, a time i povećati koeficiente plaća. Naravno da oni koji idu u nadzor trebaju imati barem 10 do 15 godina radnog staža provedenog u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Pa kako netko može ići u nadzor, a da nema godine radnog staža provedenih u učionicama, s djecom. Zbog toga trebamo imati u Agenciji za odgoj i obrazovanje kvalitetan kadar, a naravno to se postiže većom plaćom. Isto tako pojedini savjetnici su preopterećeni jer u nadzoru pokrivaju i polovinu Hrvatske. Zbog toga zaista je potrebno urediti njihov status. I ne samo urediti nego i poboljšati. To je prvi korak ka poboljšanju uvjeta rada u cijeloj liniji odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
27 Timur Križak PRIJEDLOG Uz nerješeno pitanje izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće Agencije koje se napokon uređuje tako da radnici biraju svog predstavnika predlažemo da se u čl. 4. st. 1. dopuni tako da se odredi da je Agencija dio sustava odgoja i obrazovanja. Zbog nejasnog određenja danas radnici Agencije ne primaju prosvjetni dodatak, tako da njihova primanja zaostaju za plaćama u odgoju i obrazovanju. Predlažemo da se u čl. 17. u st. 1. odredi: Stručne poslove u Agenciji obavljanju savjetnici, viši savjetnici i viši stručni savjetnici specijalisti. Na taj način će oni koji rade najsloženije poslove u sustavu odgoja i obrazovanja za svoj posao biti adekvatno plaćeni. U tom slučaju treba odrediti uvjete za više stručne savjetnike specijaliste sa barem 11 godina iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima. Na taj način će se ispraviti nepravedni status radnika Agencije i ojačati položaj institucije kojoj će se omogućiti manji odljev zaposlenih i olakšati zapošljavanje novih radnika. S poštovanjem, Timur Križak Predsjednik Radničkog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
28 Anđa Suvala PRIJEDLOG Poštovani, slažem se sa svim prijedlozima u Prijedlogu Zakona, ali posebno ističem ono što čini suštinu, smisao opstojnosti AZOO, a to je status i radno-pravni položaj savjetnika i viših savjetnika Agencije koji obavljaju jedinstven i specifičan posao, jedini kontinuirano u odgojno-obrazovnom sustavu, između raznovrsnih poslova, u svom opisu posla ulaze u nastavu, promatraju, unaprjeđuju, rade s učiteljima i nastavnicima na njihovom profesionalnom razvoju u okviru svoje matične struke te metodike, stoga je opravdano da im se dodijeli status odgojno-obrazovnih radnika, a isto tako naziv viših stručnih savjetnika – specijalista. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
29 Davor. Lilic PRIJEDLOG Podržavam sve predložene promijene... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
30 Igor Miošić PRIJEDLOG Podržavam promjene i sve spomenute komentare. Apostrofiram: Potrebno je provesti sistematizaciju radnih mjesta u Agenciji, prestati zapošljavati mimo ikakvih stručnih kriterija i uhljebljivati, povečati plaće na način da savjetnici u AZOO imaju koeficijent minimalno kao izvrstan savjetnik i time privuči najkvalitetniji kadar, povečati uvjet godina rada u nastavi na 15 godina te zaposliti nove ljude za predmetna područja u kojima se već godinama izmjenjuju privremeni savjetnici koji usput rade i u nastavi. Sramota je da savjetnici sa zvanjem profesora ili mentora i 7 godina rada u nastavi odlučuju o napredovanju kolega s 20 i više godina rada i većim zvanjem od agencijinih savjetnika. Sramota je da se već godinama izmjenjuju vanjski suradnici, da bi se nakon par godina i očito očajnih uvjeta u kojima rada odbacili kao stare krpe. Agencija za odgoj i obrazovanje treba biti ključna ustanova u školstvu, nositelj reforme i garant kvalitete. Umjesto toga, postala je poligon za uhljebljivanje i glavna kočnica inicijativama koje dolaze iz škola i pojedinaca koji rade u nastavi. Potreban je drastičan zaokret da se promijene strukture i načina upravljanja koji je doveo do urušavanja AZOO, iz kojega viši savjetnici bježe glavom bez obzira, a sve zbog neznanja i nedostatka vizije vođenja uprave, nemogućnosti samostalnog rada, svakodnevnih intervencija, kontrole i autokratskog upravljanja - da ne spominjem podjele položaja unutar Agencije po podobnosti umijesto sposobnosti te zapošljavanja nedovoljno stručnih, ali zato podobnih (poslušnih) kadrova i na koncu, ne manje važno, izrazito loših plaća. Prema informacijama kojima raspolažem, sredstva Agencije se troše na štošta, umjesto na stručne skupove, stručna usavršavanja savjetnika i primjerene uvjete natjecanja. Primljeno na znanje Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
31 Nataša Momčinović PRIJEDLOG Podržavam prijedlog da se zakonski uredi status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Predlažem izmjenu statusa viših savjetnika u viši stručni savjetnici-specijalisti. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
32 Josipa Frketić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove, te radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
33 Nina Jovanovski PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s komentarima koji upućuju na iznimnu važnost zakonskih promjena i usklađenja kojima se uređuje rad Agencije za odgoj i obrazovanje. Složenost poslova zaposlenih savjetnika i viših savjetnika u Agenciji doista takav da sudjeluju u cijelom nizu iznimno važnih odluka, odredbi, procesa itd. u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Nedopustivo je da se savjetnike i više savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje, ne smatra odgojno-obrazovnim radnicima te nadalje da su njihovi koeficijenti za obračun plaća daleko ispod primanja onih koje napreduju, prate i prosuđuju njihov rad. Za cjelokupni odgojno-obrazovni susta iznimno je važno uspotaviti ravnotežu i jasno odrediti položaj zaposlenika AZOO u skladu sa složenošću poslova koje obavljaju. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
34 Vedran Žadanj PRIJEDLOG Svakako podržavam hvale vrijedne izmjene i dopune Zakona o AZOO. Naime, položaj i prava te povratak u sustav odgoja i obrazovanja prema radnom mjestu, važan je element ovih izmjena. Nedopustivo je da osobe zaposlene na mjestima sadašnjih viših savjetnika pravno gledano nisu dio istog sustava odgoja i obrazovanja kojemu prema vlastitom obrazovnom statusu pripadaju. Jednako tako, način dolalska na mjesta savjetnika u AZOO mora biti definiran iskustvom, a ne prema povremenoj dosadašnjoj praksi: "s fakulteta za višeg savjetnika"! Isprike svima koji su tako došli na ta mjesta, ali vjerujem kako su svjesni (ili bi barem trebali biti), da bi glavna referenca za takva radna mjesta trebala biti rezultati rada u sustavu te svakako godine staža. Nadalje, zaštita prava iz radnog odnosa bitan je element ovih izmjena, što je osobito pohvalno!. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
35 Ana Serenčeš PRIJEDLOG Poštovani, neprihvatljivo je da radnici Agencije koji imaju toliku odgovornost prema ostalim odgojno-obrazovnim radnicima i važnu ulogu u provođenju hrvatske obrazovne politike imaju bitno manja primanja od onih koje savjetuju. Također je potrebno izdvojiti dodatna sredstva da ih se zaposli više, smanji njihovo opterećenje i da time zaista ispune svoju ulogu savjetnika. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
36 Ana Marija Sačer PRIJEDLOG Poštovani! Podržavam prijedlog da se zakonski uredi status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
37 Irena Posavec PRIJEDLOG Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje iznimno je važna za hrvatski obrazovni sustav iz razloga da je jedna od njenih brojnih zadaća praćenje, unapređivanje i razvoj sustava obrazovanja na svim razinama. Nažalost, smatram da je najveći problem nedostatak sluha države za ovaj sektor te da je Agencija onemogućena u svojem djelovanju velikim dijelom iz financijskih razloga. Broj zaposlenih u agenciji je premali za opseg posla koji obavljaju. A za stručnu pomoć na terenu u obliku savjetničkih posjeta pogotovo nema ljudi, a tamo su također prijeko potrebni. (Moja kolegica pred mirovinu govori kako je prije za vrijeme Zavoda za školstvo toga bilo). Zbog takvog sustava dolazi do niza pogrešaka u pojedinim školama o kojima saznajemo u raznim stručnim grupama nastavnika na društvenim mrežama (od nepoznavanja elemenata ocjenjivanja do nepoznavanja kurikuluma, njegove krive primjene ili neprimjene i sl.). Agenciji je potrebna nova sistematizacija radnih mjesta i usklađivanje tj. povećanje koeficijenata radnih mjesta koji su trenutno preniski i ne motiviraju vrsne učitelje da postanu dio tima Agencije jer će njihova plaća postati manja od one u školi. Iako imam samo dobra iskustva sa savjetnicima Agencije iz mojeg predmeta, smatram da je potrebno najmanje 15 godina radnog staža u prosvjeti kako bi se postalo savjetnikom u Agenciji te smatram da savjetnik treba pri izboru imati najmanje status mentora ili najbolje savjetnika/izvrsnog savjetnika. Isto tako, smatram da u Zakonu postojati točno specificirana obveza usavršavanja savjetnika Agencije, održavanja predavanja i pisanja stručnih radova te da im se treba čuvati status odgojno-obrazovnog djelatnika i mjesto u školi iz koje dolaze ukoliko se požele vratiti na svoje radno mjesto. Primljeno na znanje Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
38 GORAN HAJNAL PRIJEDLOG Slažem se sa ostalim komentarima i ističem da zaposlenici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
39 Loranda Miletic PRIJEDLOG Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
40 Marina Pavičić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se sa svim objavljenim komentarima. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Smatram da bi trebalo zaposliti više ljudi i povećati plaće višim savjetnicima (vjerujem da se povećanjem plaće isti natječaji za radno mjesto višeg savjetnika/savjetnice ne bi toliko puta ponavljali). Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
41 Karolina Dvojković PRIJEDLOG Poštovani, podržavam prijedlog da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
42 MARIJANA ZAROŽINSKI PRIJEDLOG Poštovani, smatram da se AZOO treba "uplesti" u izradu kurikuluma za općeobrazovne predmete. Ipak su iz nastave, imaju uvid u rad nastavnika, imaju uvid u probleme, imaju uvid u potrebe učenika. Mogu predlagati nastavnike koji bi bili od koristi pri izradi istih jer oni poznaju te nastavnike. Plaća im je manja od nastavničke, što nije u redu. Isto smatram da trebaju imati radnog staža u učionici 10 godina. S poštovanjem Primljeno na znanje Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj.
43 MARIJANA BLAŽEVIĆ PRIJEDLOG Poštovani, podržavam do sad spomenute komentare. Slažem se kao zakonski treba urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih djelatnika. Nadalje, smatram kako je jako važno da osoba koja radi kao viši savjetnik mora imati više od 10 godina neposrednog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama jer, budimo realni, viši savjetnik pri Agenciji, koji nema određeno iskustvo u radu s učenicima, ne može nikako razumjeti problematiku s kojom se susreću učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici. Smatram da su viši savjetnici premalo plaćeni za rad koji obavljaju i odgovornost koju imaju. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
44 Sara Novak PRIJEDLOG Poštovani, podržavam do sada napisane komentare i ističem ono što smatram bitnim kao stručna suradnica mentorica pedagoginja. Smatram da su savjetnici premalo plaćeni za rad koji obavljaju, a kojem je svrha davanje mišljenja o programima, suradnja s ostalim institucijama, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih radnika i nadzor istih i tako dalje. Plaće su manje nego nastavnicima u školi, a moje mišljenje jest da je posao radnika u AZOO veće odgovornosti. Nadalje, smatram da savjetnik treba imati više od 3 godine rada iskustva u odgojno - obrazovnoj ustanovi. Nije mi jasno kako netko može vrednovati rad nastavnika s tako malo godina iskustva (bez uvrede ikome). Znanje nije isto što i praksa. Treće, premalo je savjetnika: pogledajte koliko se samo čeka na napredovanja. Četvrto, osobno studiram psihoterapiju, registrirana sam miriteljica (od strane Ministarstva pravosuđa), završila sam edukaciju Čitanja i pisanja za kritičko mišljenje, predavačica sam na državnoj razini (između ostalog i u EMA sustavu) (dalje neću nabrajati). Imam 9 godina radnog staža. Što želim ovime reći? Smatram da bi savjetnici trebali i sami voditi stručna usavršavanja i supervizije koje su toliko potrebne kako bi nastavnici mogli kvalitetno raditi i biti dobri sebi pa tako i ostalim subjektima odgojno - obrazovnog sustava. Još uvijek se nadam da će netko početi brinuti i o osobnom zadovoljstvu onih koji obrazuju mlade naraštaje. Zaključno, premalo plaćen posao, degradiran i podcijenjen (na smijanje ponekim ravnateljima koji se smatraju "višima" od savjetnika). Omogućiti i stručna usavršavanja za njih kako bi mogli svoja znanja prenositi i drugima, a ne biti samo u ulozi "kontrolora". Dalo bi se i o nepristranom pristupu od strane savjetnika prema učiteljima/nastavnicima/stručnim suradnicima koji žele napredovati jer se događa da, zbog osobnih problema/predrasuda/nezadovoljene potrebe za moći, neki nisu u mogućnosti napredovati. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona.
45 Martina Vujnović PRIJEDLOG Podržavam promjene i spomenute komentare. Potrebno bi bilo: 1) Sistematizirati radna mjesta u Agenciji: nepotrebna je razlika savjetnik i viši savjetnik. Svi se trebaju zvati viši savjetnik, a neki vidim predlažu i viši savjetnik-specijalist kako bi se razlikovalo od zvanja savjetnika koje se stječe napredovanje. Također je potrebno zaposliti i nešto više ljudi: viši savjetnici pokrivaju preveliko područje, neki doslovce i pola Hrvatske. 2) Povećati plaće višim savjetnicima da budu u rangu ravnatelja male škole (ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika - tako je klasifikacija u Uredbi o koeficijentima). Samo tako će se u Agenciju privući kvalitetan kadar iz škola jer zašto bi inače takav kadar išao na manju plaću. 3) Usporedno s povećanjem plaća znatno postrožiti uvjete za zapošljavanje na radno mjesto višeg savjetnika: najmanje 15 godina u razredu (neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima) i napredovanje barem u zvanje mentora. Trenutno je uvjet svega 7 godina za više savjetnike. To je smijurija jer takvi onda dolaze u razred učitelju/nastavniku koji radi 20 i više godina procijeniti zaslužuje li napredovanje. 4) Profesionalizirati rad viših savjetnika na način da postanu pravi odgojno-obrazovni djelatnici što trenutno nisu. Viši savjetnici trebaju biti ono što ima kaže naziv radnoga mjesta: savjetovati učitelje/nastavnike/stručne suradnike/ravnatelje, a trenutno ih se više doživljava kao nadzornike i kontrolore što ne bi trebalo biti. Redovito pratim ponudu stručnih usavršavanja na ettaedu, a za potrebe javljanja na ovo e-savjetovanje proučio sam malo i ponudu za druge predmete, a ne samo svoj i ono što sam uočio sasvim je očito: viši savjetnici Agencije izuzetno rijetko sami drže stručna usavršavanja (predavanja, radionice, webinare) nego ih isključivo organiziraju te izdaju potvrde. Ne bi smjelo biti tako, i sami bi morali biti obvezni držati određen broj stručnih usavršavanja godišnje. Također, zašto ne bi mogli održavati ogledne satove u nekoj školi na kojima bi npr. bili pripravnici kao oblik pripreme za polaganje stručnoga ispita. Agencija za odgoj i obrazovanje treba biti jedan od ključnih nositelja reforme školstva zbog čega se prije toga sama treba reformirati i mijenjati. Inače će pasti u irelevantnost što bi bila velika šteta za ustanovu tako duge i časne tradicije. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
46 Ivana Kapetanović PRIJEDLOG Podržavam prethodni komentar. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
47 Josip Matković PRIJEDLOG Podržavam izmjene i dopune ovoga Zakona kako su predložene jer su one dobrim dijelom usklađivanje s drugim propisima (slično su ustrojene druge državne agencije). Međutim, opravdano je postaviti pitanje nije li ovo prilika da se učini i više od ovih uglavnom formalnopravnih kozmetičkih izmjena. AZOO je odavno zreo za reformu; ustanova časne i duge tradicije pala je na niske grane zbog sustavnog dugogodišnjeg zapostavljanja i lošeg upravljanja kao i negativne selekcije kadra. Kadar iz Agencije odlazi, a novi ne dolazi čemu svjedoče česti natječaji od kojih se neki i ponavljaju. Pritužbe na rad Agencije, osobito pojedinih savjetnika i viših savjetnika, ponavljaju se godinama (prije svega u nastavničkim grupama na društvenim mrežama, a ja vodim onu najveću Školska zbornica sa 21.600 članova) i nikome ništa. Agencija sve teže ispunjava ono zbog čega postoji: biti potpora, savjetnik, pomoćnik i edukator nama koji radimo u razredu i s učenicima. Agencija više umnogome ne ispunjava očekivanja baze u školama zbog koje i postoji. Plaća savjetnika i viših savjetnika manja je od plaće obrazovnog kadra u školama, a ti ljudi odlučuju o profesionalnoj karijeri, a nekad čak i o radnom mjestu ljudi u školama (stručni ispiti, napredovanja, stručno-pedagoški nadzor). Zbog toga u Agenciju ne dolazi najbolji kadar s iskustvom koji se dokazao radom u nastavi i koji može puno dati i ispuniti očekivanja nego dolazi do erozije kadra, a za neka radna mjesta se malo tko ili nitko ne javlja. Stoga je potrebno: 1) Sistematizirati radna mjesta u Agenciji: nepotrebna je razlika savjetnik i viši savjetnik. Svi se trebaju zvati viši savjetnik, a neki vidim predlažu i viši savjetnik-specijalist kako bi se razlikovalo od zvanja savjetnika koje se stječe napredovanje. Također je potrebno zaposliti i nešto više ljudi: viši savjetnici pokrivaju preveliko područje, neki doslovce i pola Hrvatske. 2) Povećati plaće višim savjetnicima da budu u rangu ravnatelja male škole (ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika - tako je klasifikacija u Uredbi o koeficijentima). Samo tako će se u Agenciju privući kvalitetan kadar iz škola jer zašto bi inače takav kadar išao na manju plaću. 3) Usporedno s povećanjem plaća znatno postrožiti uvjete za zapošljavanje na radno mjesto višeg savjetnika: najmanje 15 godina u razredu (neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima) i napredovanje barem u zvanje mentora. Trenutno je uvjet svega 7 godina za više savjetnike. To je smijurija jer takvi onda dolaze u razred učitelju/nastavniku koji radi 20 i više godina procijeniti zaslužuje li napredovanje. 4) Profesionalizirati rad viših savjetnika na način da postanu pravi odgojno-obrazovni djelatnici što trenutno nisu. Viši savjetnici trebaju biti ono što ima kaže naziv radnoga mjesta: savjetovati učitelje/nastavnike/stručne suradnike/ravnatelje, a trenutno ih se više doživljava kao nadzornike i kontrolore što ne bi trebalo biti. Redovito pratim ponudu stručnih usavršavanja na ettaedu, a za potrebe javljanja na ovo e-savjetovanje proučio sam malo i ponudu za druge predmete, a ne samo svoj i ono što sam uočio sasvim je očito: viši savjetnici Agencije izuzetno rijetko sami drže stručna usavršavanja (predavanja, radionice, webinare) nego ih isključivo organiziraju te izdaju potvrde. Ne bi smjelo biti tako, i sami bi morali biti obvezni držati određen broj stručnih usavršavanja godišnje. Također, zašto ne bi mogli održavati ogledne satove u nekoj školi na kojima bi npr. bili pripravnici kao oblik pripreme za polaganje stručnoga ispita. Agencija za odgoj i obrazovanje treba biti jedan od ključnih nositelja reforme školstva zbog čega se prije toga sama treba reformirati i mijenjati. Inače će pasti u irelevantnost što bi bila velika šteta za ustanovu tako duge i časne tradicije. Primljeno na znanje Izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje proširuje se djelokrug rada čime se osnažuje suradnja s drugim institucijama u području obrazovanja što je jedan od preduvjeta reformskih procesa. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
48 IVANA MANDIĆ PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s komentarima da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove kao i jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Treba uzeti u obzir stečene kompetencije i postignuća, a ne ih zanemarivati. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
49 Mirjana Novak PRIJEDLOG Poštovani, mišljenja sam da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove kao i jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
50 Olga Nerlović PRIJEDLOG Podržavam prethodni komentar. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
51 Iva Dorić PRIJEDLOG Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove kao i jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
52 Jelena Zdrilić PRIJEDLOG Poštovani, kako je moguće da u novome prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje niste predvidjeli financijska sredstva koja će napokon biti u skladu sa starim i novim predloženim poslovima koje Agencija obavlja unutar svoje djelatnosti? Kako je moguće da savjetnici i viši savjetnici Agencije koji svojim odlukama direktno utječu na život, karijeru i poslove ne samo pojedinih odgojno-obrazovnih radnika već i samih ustanova te jednako tako i na državni proračun Republike Hrvatske (kod odluka o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja škola) ovime novim prijedlogom nemaju status i sredstva koja su u skladu s navedenim izmjenama. Pojasniti ću: ako je složenost poslova zaposlenih savjetnika i viših savjetnika u Agenciji doista takav da sudjeluju u cijelom nizu iznimno važnih odluka, odredbi, procesa itd. u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, kako je moguće da se iste, savjetnike i više savjetnike Agencije, ne smatra odgojno-obrazovnim radnicima te nadalje da su njihova mjesečna financijska primanja daleko ispod primanja onih koje napreduju, koje prate i prosuđuju njihov rad te koji su nadležni za njihovo stručno usavršavanje i napredovanje? Nije li vrijeme da se status i sredstva nositelja djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje napokon usklade sa svime prethodno navedenim? Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
53 Izabela Potnar Mijic PRIJEDLOG Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
54 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG Poštovani, slažem se sa prijedlogom da je potrebno dopuniti i izmijeniti Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
55 Ivana Katavić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, iako navodite da za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva jer su ista osigurana u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje Agencija) iznimno je važno voditi brigu i pažnju o učinkovitosti primjene financijska sredstva. Naime, izdaci za obrazovanje predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti javnih rashoda u zemljama Europske unije. S udjelom 9,9% u ukupnim rashodima opće države ovi izdaci predstavljaju četvrtu najvažniju komponentu javnih rashoda u EU, iza socijalne zaštite, zdravstva i općih javnih usluga (Izvor: Eurostat, 2020c.). Hrvatska se s udjelom od 5,3% nalazi ispod prosjeka EU-27. Mjerenjem efikasnosti obrazovanog sustava, usporedbom rashoda za obrazovanje i pokazatelja kvalitete , tj. ishoda učenja, a koji se najčešće mjere rezultatima standardiziranih testova u pred tercijarnom sustavu ukazuju na relativno slabe rezultate hrvatskih učenika na tim testovima (TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS i dr.). To dovodi do zaključka kako je financiranje u Hrvatskoj na primarnoj i sekundarnoj razini neučinkovito (Ahec Šonje, 2018a,2018b, 2018c.). Nastavno, navodite da se propisivanjem unutarnjeg ustroja Agencije Zakonom usporava i otežava njezino djelovanje jer se ne omogućava samoj Agenciji da sačini svoj ustroj i prilagođava ga na najbolji način radi izvršavanja djelatnosti i poslova koji su propisani člankom 4. Zakona. Slijedom navedenog, predlažete da se članak 8. Zakona promijeni na način da se ustroj Agencije uređuje statutom Agencije. Prijedlog nije potpun jer s istim niste obuhvatili i obvezu Agencije da u sačinjavanju svog ustroja mora doprinositi učinkovitoj primjeni financijska sredstva državnog proračuna koji obuhvaćaju obvezu Republike Hrvatske kao članice Europske unije da doprinosi ostvarenju ciljeva koje je postavila Europska unija za obrazovanje u svojim strateškim dokumentima. Pojašnjenje na pojedinačnom primjeru: Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira sredstvima državnog proračuna provedbu Međunarodnog istraživanja učenja i poučavanja TALIS. Istraživanju se odazvalo više od 90% uzorkovanih škola te više od 80% uzorkovanih učitelja i nastavnika Republike Hrvatske. Na temelju rezulatata provedenog međunarodnog istraživanja TALIS bilo je potrebno napraviti ciljana stručna usavršavanja odnosno ciljane intervencije u profesionalnom razvoju učitelja i nastavnika Republike Hrvatske temeljem djelatnosti koja je propisana člankom 4. Zakonom o Agenciji. To bi ujedno doprinijelo i povećanju kvalitete obrazovnog sustava Republike Hrvatske (koji obuhvaća učenike, učitelje, nastavnike, ravnatelje te stručne suradnike). Stručna usvaršavanja koja bi se organizirala na temelju rezultata istraživanja posljedično bi trebala utjecati i na bolja postignuća učenika u PISA istraživanju. Naime, kontinuirano sudjelovanje u PISA istraživanjima omogućuje Republici Hrvatskoj da uspoređuje postignuća svojih učenika s postignućima učenika iz drugih zemalja te da na temelju egzaktnih podataka o učinkovitosti i pravednosti svog obrazovnog sustava i usporedbe rezultata iz različitih ciklusa istraživanja kontinuirano unapređuje svoj odgojno-obrazovni sustav. Važno je istaknuti da je godine 2021. u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine postavljen cilj da bi postignuća učenika iz Hrvatske do 2030. godine trebala dostići prosjek zemalja OECD-a u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti. PISA istraživanje tako je postavljeno kao indikator uspješnosti u postizanju navedenih ciljeva. Prethodno navedeno primjer je učinkovitog financiranja sredstvima državnog proračuna jer se sve odluke koje proizlaze iz zakonom definiranih aktivnosti donose na temelju empirijskih pokazatelja i egzaktnih podataka koji su ujedno i međunarodno usporedivi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
56 Ivana Katavić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u dijelu posljedica koje će proisteći donošenjem Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, izostavljeno je reguliranje upravljanja kvalitetom u poslovanju Agencije za odgoj i obrazovanje (dalje: Agencija) kao javne ustanove koja je sastavni dio javne uprave. Slijedom navedenog, nužno je povećanje učinkovitosti Agencije kao javne ustanove optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom. Također, neophodno je razviti mehanizme i alate za osiguravanje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža Agencija uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika. Nastavno na prethodno, prijeko je potrebita izgradnja IT sustava za potporu upravljanju sustavom kvalitete u Agenciji. U članku 11. koji dodatno uređuje odredbe vezane uz uvjete za ravnatelja Agencije, na način da se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Agencije, ne može se i ne smije se odijeliti uloga ravnatelja od prijeko potrebnih upravljačkih kompetencija u javnom sektoru. Stoga, kako bi se osigurala i vrednovala kvaliteta upravljanja javnom ustanovom kao sastavnim dijelom javnog sektora, nužno je dodati u uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj Agencije prethodno iskustvo rada u javnom sektoru na pozicijama koje su obuhvaćale strateško planiranje, upravljanje ljudskim potencijalima kao i sredstvima državnog proračuna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
57 Svjetlana Komić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti, a s time im nužno i uskladiti koeficijente za plaću. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
58 Mirela Prižmić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj.
59 Igor Šelimber PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Martina Galić 01.06.2022 00:488 0 Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj.
60 Jasmina Hamer PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam u potpunosti prijedloge kolegice više savjetnice doc. dr. sc. Tatjane Ivošević i ostalih kolega. Zbog mnogih nelogičnosti i nepravilnosti koje su prethodno elaborirane nužne su izmjene i dopune Zakona te je potrebno uvažiti navedene prijedloge kojima će se urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
61 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovanje, Podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević i ostalih kolega. Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Ne prihvatljivo je da Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
62 VIŠNJA MACH ORLIĆ PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se s donošenjem izmjena i dopuna Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje koji je donesen 2006. godine. Podržavam fleksibilniji unutarnji ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje te optimizaciju načina rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
63 Marijana Marinović PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se sa potrebom izmjene i dorade Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje koji je donesen 2006. godine i od tada se nije mijenjao ali ne u ponuđenom obliku. Zakon o AZOO treba svakako uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima. Komentirala bih opis trenutnog stanja tj. popratna pojašnjenja stanja u AZOO koja su dana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na javnu raspravu, a koja po meni nisu u potpunosti jasna i nisu u skladu sa stvarnom situacijom u ustanovi. To potvrđuju i brojni dosadašnji komentari pojedinaca iz ustanove i izvan nje, a koji su se uključili u javnu raspravu. 1) Tvrdnja da je djelovanje AZOO usporeno zbog postojećeg Zakona samo je djelomično točna. Činjenica jest da ova ustanova već niz godina ne obavlja jednu od svojih temeljnih djelatnosti koja joj je propisana Zakonom, a to je praćenje, unapređivanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama RH. Navedeni posao trebao bi se provoditi odlascima viših stručnih savjetnika u vrtiće, osnovne i srednje škole, a sa svrhom analize postojećeg stanja u pojedinim nastavnim predmetima (a ne ocjenjivanja rada pojedinaca!) i zatim njegova unaprjeđivanja. Analizu stanja kroz akcijska istraživanja, kako se taj proces naziva u stručno-znanstvenim krugovima u državama EU i šire, provode stručnjaci u pojedinim nastavnim predmetima iz ustanova poput AZOO i to u suradnji s predmetnim učiteljima i nastavnicima, stručnim službama i ravnateljima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Naš Zakon o AZOO je to propisao ali nije regulirao utemeljenjem Odjela za informacijsko-dokumentacijsku djelatnost (INDOK) i nakladništvo. Napominjem da su akcijska istraživanja, koja se provode u sinergiji i s punim poštovanjem prema svim sudionicima procesa, temeljna strategija unaprjeđivanja nastavne prakse u školama kao i profesionalnog rasta odgajatelja, učitelja i nastavnika. Ona su također i temelj za određivanje sadržaja stručnog usavršavanja i njihovu svrhovitost. Ako ne provodimo akcijska istraživanja mi improviziramo, i time nam je obrazovni sustav osuđen na propadanje i nazadovanje, problemi u sustavu će se neprestano nagomilavati i cijelo društvo će patiti. 2) Ovakvo činjenično stanje otvara slijedeća pitanja na koja se traži odgovor prije donošenja konačnih promjena Zakona o AZOO: A) kako je moguće da AZOO nikada nije započela obavljati svoj temeljni posao i ne prati rad odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu njegova unaprjeđivanja na adekvatan način? Odjel koji bi provodio akcijska istraživanja nije predviđen u Zakonu o AZOO kao ni u Statutu AZOO. Bilo kakve stručne rasprave s zaposlenicima AZOO o tome ne vode se već punih 10 godina iako su viši savjetnici u AZOO prošli niz stručnih usavršavanja sa stranim ekspertima u svezi obavljanja svog temeljnog posla, a što je porezne obveznike koštalo poprilično. O stručnom usavršavanju viših savjetnika svjedoči i 2011. godine objavljen Zbornik na 340 stranica pod nazivom "Akcijsko istraživanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika" i besplatno je dostupan na web stranici AZOO. B) jesu li za ovu situaciju u AZOO i „njezin pad na niske grane“ kako je to jedan sudionik rasprave ovdje napisao, možda odgovorni ljudi koji godinama vode ovu ustanovu (ravnatelji i njihovi pomoćnici, Upravno vijeće AZOO i ministri obrazovanja), ili smo odgovorni mi savjetnici i viši savjetnici u AZOO? C) Razlikuje li stručna i znanstvena javnost u Hrvatskoj akcijska istraživanja koja provode stručne ustanove poput AZOO od tradicionalnih znanstvenih istraživanja u obrazovanju koje npr. provode stručnjaci u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu ili Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar? D) Jesu li pojedinci u institutima u RH koji provode tradicionalna znanstvena obrazovna istraživanja u obrazovanju, u nerazumijevanju ili ne želeći se prilagođavati suvremenim kretanjima, te u strahu da će im AZOO ugroziti i oduzeti dio njihova posla, radili na tome da taj posao viši savjetnici Agencije nikada i ne razviju pa smo sada eto tu gdje jesmo!? E) kakva je uloga pojedinih sindikata u obrazovanju i njihovih čelnika u razvoju ove ustanove? Jesu li oni dali doprinos (pozitivan ili negativan) razvoju ove ustanove? Jesu li sindikalni čelnici svjesni činjenice da se rad u školama ne može unaprjeđivati bez ustanove poput AZOO kao kvalitetne i visoko profesionalizirane struče ustanove, u koju će „strujati“ najbolji i najiskusniji praktičari iz škola? Ili čelnike sindikata kvaliteta obrazovnog sustava RH i potpornih ustanova i njezinih radnika, a u koje spada i AZOO i uopće nije briga? F) I na kraju postavljam pitanje što je sa hrvatskim novinarstvom? Postoje li u Hrvatskoj novinari koji su kompetentni i mogu pratiti zbivanja u obrazovnim sustavima pojedinih članica EU i u Hrvatskoj te mogu pisati članke na aktualne teme i tako dati doprinos javnim raspravama i donošenju dobrih zakona koji će unaprjeđivati obrazovni sustav RH na svim razinama, a što je svakako u interesu svakog građanina RH. Mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica u AZOO Primljeno na znanje Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
64 Nina Jovanovski PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
65 Luka Novaković PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se. Naravno da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
66 Patricija Burazin PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
67 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
68 Olgica Martinis PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
69 Marica Brzica PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
70 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se s već navedenim prethodnim komentarima: predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Također podržavam sljedeće POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
71 Dejan Peroković PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima kao i to da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Ne prihvatljivo je da Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
72 Sunčica Peroković PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se sa svim komentarima na ovaj članak. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
73 Spomenka Hardi PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
74 IVANA ZAKANJI PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, u potpunosti se slažem sa svim komentarima na ovaj članak koji su mnogi komentirali. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
75 Snježana Švelec PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Agencija za odgoj i obrazovanje, kako joj i samo ime kaže, je subjekt koji radi u području odgoja i obrazovanja. Kako je moguće da zaposlenici koji rade u sadašnjem zvanju "višeg savjetnika" NISU odgojno -obrazovni djelatnici? Jer, ako nisu odgojno - obrazovni djelatnici - onda im nije mjesto u razrednom odjelu pri uvidima na nastavu, kao niti djelatnicima Prosvjetne inspekcije. A čemu bi onda Agencija služila, ako se kao svojom temeljnom djelatnošću ne bi bavila područjem odgoja i obrazovanja? Trebamo instituciju koja će efikasno i svrhovito unaprjeđivati rad u nastavi kroz sve izazove koji se usput javljaju. Trebamo stručne, predane i odgovorne ljude koji će neposredno raditi sa školama i djelatnicima i pomagati im na putu njihovog rada i razvoja. Oni su ti koji ulaze u razred i procjenjuju o odgojno-obrazovnom radu nastavnika u OŠ i SŠ. Oni su ti koji nose odgovornost za sve procjene koje o radu u nastavi donose. Za to su stručni i naravno da JESU odgojno-obrazovni djelatnici. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Preduvjet za zapošljavanje u Agenciji svakako jest višegodišnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
76 Blaga Petreski PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Preduvjet za zapošljavanje u Agenciji svakako jest višegodišnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
77 Ivana Kuhta Bogić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Preduvjet za zapošljavanje u Agenciji svakako jest višegodišnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
78 Martina Galić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Preduvjet za zapošljavanje u Agenciji svakako jest višegodišnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
79 Ivana Kapetanović PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Smatram da je nužno potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Preduvjet za zapošljavanje u Agenciji svakako jest višegodišnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
80 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se kako je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
81 Bojan Pavelić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
82 Aleksandra Krampač-Grljušić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje i jasno definirati položaj svih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
83 MIRELA NOVAK PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
84 Anela Prkić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se s prethodnim komentarima. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radnopravni status savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojitelja. Obrazloženje: U čl. 1. važećeg Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navodi se da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje. Međutim, Zakon izričito ne definira "STATUS" kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne obrazovne ustanove. Osnivanjem nove ustanove Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana Zakonom o Zavodu za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (NN 153/2002) kao što je „utvrđivanje i izrada nastavnih planova i programa za pojedina područja. “, te primijenjena istraživanja u obrazovnom sustavu ”i, što je posebno važno za kontinuirano usavršavanje odgajatelja,” provodi zajedničke programe sa srodnim institucijama, učiteljskim fakultetima, fakultetima, udrugama i stručnjacima”. Smiju li djelatnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnog radnika, obavljati osnovnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako djelatnici Agencije bez statusa mogu ocijeniti rad prosvjetnih radnika u njihovom napredovanju? Kako djelatnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnog radnika mogu pružiti stručnu podršku obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status zaposlenika Agencije. Zaposlenici Agencije najčešće su radili u školama prije zapošljavanja u Agenciji i bili su prosvjetni radnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status prosvjetnog radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju prosvjetnog radnika zbog izvrsnosti u radu, pri zapošljavanju u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već postignuta postignuća i podriva stvarno i već stečeno kompetencije istog odgajatelja. prosvjetni radnik. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
85 Antonia Miličić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
86 Anita Šimac PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Smatram da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
87 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Potpuno se slažem s prethodnim komentarima. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
88 Tena Adžić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Potpuno se slažem s prethodnim komentarima. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
89 Izabela Potnar Mijic PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, slažem se s prethodnim komentarima i to kako slijedi: predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
90 Snježana Lustig PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Naravno da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustroj Agencije kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati ravnopravni status savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije. Zaposlenici Agencije, u velikoj većini, su prije radili u školi i bili su odgojno-obrazovni radnici, a zaposlenjem u Agenciji izgubili su status. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
91 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
92 Marina Vidaković PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
93 RUŽICA KANDIĆ PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Kolegice Margita Lukas i ja podržavamo prethodni komentar. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj.
94 Ana Saulačić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Nacrt/Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje navodi sadašnji Zakon (NN 85/06) kojim je definirano uređenje unutarnjeg ustroja Agencije kao glavni razlog sporih izmjena unutarnjega ustroja, koji ne omogućava samoj Agenciji da sačini svoj ustroj i prilagođava ga u skladu s promjenjivim potrebama za izvršavanjem djelatnosti i poslova, što je netočno s obzirom da sam nakon 2006. godine svjedočila brojnim brzim i nestručnim izmjenama sistematizacije radnih mjesta u Agenciji, na inicijativu jednog podobnog ravnatelja, koji je unatoč nezadovoljstvu zaposlenika snizio kriterij s višeg savjetnika na savjetnika s 3 godine radnog staža, na zamolbu jednog tadašnjeg potpredsjednika Sabora i koalicijskog partnera Vlade, a sve to uz blagoslov podobnog Upravnog vijeća. Također se kao osnovno pitanje navodi „Člankom 8. Zakona propisan je unutarnji ustroj Agencije u kojoj se ustrojavaju odjeli i podružnice, a radom odjela rukovodi voditelj odjela, odnosno podružnicom predstojnik podružnice“, što je također u proteklom šesnaestogodišnjem razdoblju mijenjano odlukom jednog mnogima podobnog ravnatelja, na način da se zaposlilo osobu s obećanjem da će biti voditelj podružnice, no, kako se to izjalovilo zbog moćnijih moćnika, izmišljen je novi odjel koji je trebao trajati dok oni drugi moćnici ne oslabe te kada se to zbilo navedeni odjel/odsjek je ugašen a osoba je postala ono zbog čega je došla u Agenciju. Slijedom navedenog tvrdim da je Prijedlog ne samo nepotreban nego i opasan za struku. NOVI PRIJEDLOG: Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika, a položaj savjetnik treba ukinuti. Također treba ukinuti položaj viši savjetnik onima koji nisu u direktnom odgojno-obrazovnom kontaktu s radnicima osnovnih i srednjih škola, a to su npr. viši savjetnik za odnose s javnošću, viši savjetnik za javnu nabavu i sl., s obzirom da upravo navedeni položaji unose zbrku u klasifikaciji položajnih zvanja Agencije i navode na pomisao da većina nas viših savjetnika određenih nastavnih predmeta/područja nismo odgojno-obrazovni radnici. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj s doktoratom, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije, jer šesnaestogodišnje iskustvo Agencije u odnosu na iskustvo Zavoda za školstvo potvrđuje važnost latinske uzrečice „nomen est omen“ s obzirom da ime ustanove nosi njeno značenje (Zavod je unaprjeđivao školstvo, a Agencija ugovara predavače koje pronalazi u partnerskim ustanovama, dok viši savjetnici atrofiraju kao predmetni stručnjaci i pretvaraju se u činovnike koji ispunjavaju ugovore i putne naloge). Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Sve to jer ih vodi menadžment koji pliva nizvodno, koji predlaže politika, a ne struka. Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, koji prije toga nije prošao sve etape rada višeg savjetnika, nije u stanju shvatiti ni prihvatiti kolegijalnu podršku viših savjetnika, koji čeznu za unaprjeđenjem odgojno-obrazovnog rada viših savjetnika, kao onih koji zaslužuju biti „viši stručni savjetnici – specijalisti“. Trenutno ravnatelji imaju moć neograničenih potpisivanja javne nabave do 200 tisuća kuna (Koliko puta i do kojeg iznosa?), ili organiziranja stručnih skupova kojima se za cijenu ne pita, dok mali viši savjetnici nemaju pisani okvir troškovnika državnih ili međužupanijskih skupova, nego mole i čekaju usmene naputke, ili pozitivne suglasnosti ukoliko znaju kojoj stranci trebaju pripadati. Ravnatelji, voditelji i predstojnici trebaju biti prvi među jednakima i braniti radnike i struku na način da donose pravilnike i naputke u korist radnika i struke, a ne politike i pojedinačnih interesa, braneći svoje koeficijente (3,007; 2,425; 2,134; 1,940; 1,697), jer ti koeficijenti imaju svrhu ukoliko menadžment ustanove donosi dosljedne, vjerodostojne, odgovorne i stručne odluke te za njih snosi ODGOVORNOST. Jasno je da trebamo odgovorno vodstvo kojemu nije primarni cilj izbrisati sve što je do dolaska novog vodstva napisano i objavljeno, koji neće formalno pisati etičke kodekse i legalizirati nemoral, a neformalno poticati društvo s deficitom morala i suficitom etike. Trebamo stručnog ravnatelja koji će nastavljati s onim što je dobro i mijenjati ono što je loše, ali odgovor na brze društvene promjene sporiji je nego ikada do sada, posredstvom suvremenih IT alata i uvođenja 5G mobilne mreže odluke se mijenjaju sporije nego ikad prije, a viši savjetnik kao ljudski resurs umjesto dragocjena postaje lako zamjenjiva „roba“ – znanje je jedina roba koju se može prodati bezbroj puta. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
95 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
96 Katarina Sablić PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodne komentare. Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Neprihvatljivo je da Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Slikovito i realno prikazano: ukoliko bi se viši savjetnik u nekom trenutku odlučio za povratak na rad u školi ne bi imao niti status mentora. Što implicira da bi potencijalno u kolektivu imao kolegu/kolegicu iz aktiva koji je već napredovao u zvanje - moguće i izvrsnog savjetnika, a paradoksalno, na uvidu mu je bio baš taj savjetnik koji, sada kolega, nema niti zvanje mentora. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
97 Monika Peša PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodni komentar. Slažem se da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Ne prihvatljivo je da Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
98 Antonela Czwik PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Podržavam prethodni komentar. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. NEPRIHVATLJIVO JE: Ista Agencija koja je donijela odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika zbog svoje izvrsnosti u radu, prilikom zapošljavanja u Agenciji za odgoj i obrazovanje zanemaruje već stečeni status, podcjenjuje sva već ostvarena postignuća i potplaćuje stvarne i već stečene kompetencije tog istog odgojno-obrazovnog radnika. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
99 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Poštovani, Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Obrazloženje: U čl. 1 trenutno važećeg Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 navedeno je da se ovim Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencija za odgoj i obrazovanje. Međutim, u Zakonu nije eksplicitno definiran „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/2006 izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/2002) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4 Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici. Zapošljavanjem u Agenciji gube status odgojno-obrazovnih radnika. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
100 Igor Šelimber PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom kolegice Ivošević u kojem stoji: Predlažemo: za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osiguratio 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje,.utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
101 Jasmina Hamer PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA U potpunosti se slažem s prijedlozima kolegica viših savjetnica Tatjane Ivošević i Verice Jovanovski i ostalih koje su prijedlozima i primjerima najbolje opisale trenutnu situaciju te kako ju poboljšati. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazovni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije osigura status i materijalna prava koja zaslužuju. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
102 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovanje, Podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević i ostalih kolega. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1) Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazovni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Neprihvatljivo je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za odgoj i obrazovanje bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
103 Josipa Frketić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
104 Nina Jovanovski PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom da je za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje obavezno osigurati dodatna financijska sredstva u cilju: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Viši savjetnici AZOO pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od njih samih koji su napredovanje predložili. Radnici AZOO svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku koji je učitelje i nastavnike promovirao. Viš savjetnici AZOO imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova koji im je nepravedno određen. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici AZOO primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici AZOO od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutunih 13.725% čime još i dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. TRENUTNA SITUACIJA: viša savjetnica koja je zaposlena u Agenciji za odgoj i obrazovanje prije 10 godina, imala je u školi status savjetnika i prema tadašnjim rezultatima rada imala bi i sada uvjete za izvrsnog savjetnika (da radi u školi). Da je ostala raditi u školi kao predmetni nastavnik plaća bi joj sada bila veća za barem 2000 kn od trenutne kao plaće kao više savjetnice (bez dodataka za smjenski rad ili prekovremeni). Prije 10 godina ta je razlika bila 300 kn. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
105 Luka Novaković PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA U potpunosti se slažem s prijedlogom kolegice Tatjane Ivošević i kolegice Verice Jovanovski. Smatram da svojim prijedlozima i primjerima daju najbolji opis sadašnje situaciju i nude rješenje kako ju popraviti. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
106 Patricija Burazin PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. (povjernica Sindikata Agencije za odgoj i obrazovanje ). Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju odgovornu ali nisu plaćeni u skladu s poslom koji obavljaju. Savjetuju, nadziru, promoviraju, procjenjuju i vrednuju rad učitelja i nastavnika ali su plaćeni manje od njih što je potpuno neprimjereno i nije u skladu s poslovima koje obavljaju. Primljeno na znanje Valja naglasiti da Agencija za odgoj i obrazovanje po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova. Nema zapreke za izvođenje navedenih poslova u okviru važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i djelokruga rada u nadležnosti Agencije propisanog člankom 4. stavkom 3. spomenutoga Zakona. Ističemo da se Agencija za odgoj i obrazovanje sukladno djelokrugu rada koji propisuje važeći Zakon može uključiti u sve procese koji pretpostavljaju reformu sustava odgoja i obrazovanja pa tako i modernizaciju kurikuluma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
107 GORAN HAJNAL PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se na prethodim komentarima i ističem da je potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj savjetnika, viših savjetnika i ostalih djelatnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Na taj način možemo osigurati kvalitetan rad agencije u budućnosti. Djelomično prihvaćen Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
108 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
109 Marica Brzica PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
110 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević i Verice Jovanovski. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
111 Dejan Peroković PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, U popunosti se slažem s prijedlogom kolegica Tatjane Ivošević i Verice Jovanovski koje svojim prijedlozima i primjerima najbolje opisuju trenutnu situaciju te kako ju popraviti. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
112 Sunčica Peroković PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice Tatjane Ivošević i kolegice Verice Jovanovski koje svojim prijedlozima i primjerima najbolje opisuju trenutnu situaciju te kako ju popraviti. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
113 IVANA ZAKANJI PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice Tatjane Ivošević i kolegice Verice Jovanovski koje svojim prijedlozima i primjerima najbolje opisuju trenutnu situaciju te kako ju popraviti. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
114 Snježana Švelec PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća koji im svakako pripada, jer su i oni odgojno-obrazvoni djelatnici. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Vrijeme je da se ova neravnopravnost napokon ispravi, a djelatnicima Agencije da dignitet koji zaslužuju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
115 Mirta Lulić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice V. Jovanovski i T. Ivošević. Plaća savjetnika i viših savjetnika manja je od plaće obrazovnog kadra u školama, a ti ljudi su nam uvijek spremni pomoći u profesionalnoj karijeri. Potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva i povećati plaće višim savjetnicima da budu u rangu ravnatelja škola jer oni savjetuju, nadziru, promoviraju, procjenjuju i vrednuju rad učitelja i nastavnika, a plaćeni su manje od njih što je uistinu neprimjereno. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
116 Martina Galić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
117 Jelena Jakovljević PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, molim da se razmotre i uvaže sljedeći prijedlozi: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
118 IVANA BUCONJIĆ PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice Ivošević i kolege Kneževića. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćamaplaćama.u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
119 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani! Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. (povjernica Sindikata Agencije za odgoj i obrazovanje ). Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju odgovorni posao, ali nisu plaćeni u skladu s poslom koji obavljaju. Savjetuju, nadziru, promoviraju, procjenjuju i vrednuju rad učitelja i nastavnika, a plaćeni su manje od njih što je potpuno neprimjereno. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
120 Bojan Pavelić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju odgovornu ulogu ali nisu plaćeni u skladu s poslom koji obavljaju. Savjetuju, nadziru, promoviraju, procjenjuju i vrednuju rad učitelja i nastavnika ali su plaćeni manje od njih što je potpuno neprimjereno i nije u skladu s poslovima koje obavljaju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
121 Olga Nerlović PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje obavezno osigurati dodatna financijska sredstva u cilju: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. TRENUTNA SITUACIJA: viša savjetnica koja je zaposlena u Agenciji za odgoj i obrazovanje prije 10 godina, imala je u školi status savjetnika i prema tadašnjim rezultatima rada imala bi i sada uvjete za izvrsnog savjetnika (da radi u školi). Da je ostala raditi u školi kao predmetni nastavnik plaća bi joj sada bila veća za barem 2000 kn od trenutne kao plaće kao više savjetnice (bez dodataka za smjenski rad ili prekovremeni). Prije 10 godina ta je razlika bila 300 kn. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
122 Milana Jakšić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani! Potrebno je vratiti savjetniku temeljne poslove unapređenja rada učitelja, osobito pripravnika. Trenutno je plaća v. savjetnika 50% manja od kolega savjetnika iz razreda s istim stažem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
123 Tanja Paris PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
124 MIRELA NOVAK PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
125 Anita Šimac PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
126 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
127 Snježana Lustig PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, s komentarima koji su prethodno napisani se u potpunosti slažem i podržavam prijedloge. Sramotno je da uposlenici Agencije imaju najnižu plaću u obrazovanju i zbog nižeg koeficienta složenosti posla. Primljeno na znanje Osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuje se odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
128 Hrvoje Knežević PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
129 Matea Fabris PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nužno je osigurati dodatna financijska sredstva u svrhu: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god. po jednom savjetniku. Nadalje, radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
130 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s kometarom Tatjane Ivošević: Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. DODAJEM: zbog složenosti poslova i profesionalnog ugleda viši savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje trebaju biti i primjerno plaćeni. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
131 Marina Vidaković PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje obavezno osigurati dodatna financijska sredstva u cilju: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
132 RUŽICA KANDIĆ PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, kolegica Margita Lukas i ja se slažeo s navedenim komentarima i to kako slijedi: za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osiguratio 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje,.utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
133 Ana Saulačić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Na ovaj prijedlog: „Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.“ bih komentirala da na nekim stvarima ne treba štedjeti, a u obrazovanju se za razliku od zdravstva „mrtvi“ ne vide odmah nego desetljećima kasnije što državu u konačnici košte puno više. No, moguće je i s postojećim već predviđenim sredstvima puno bolje upravljati, jer je netransparentnost rashoda veliki problem našeg društva, jer smo majstori u pisanju financijskih izvješća koja prolaze revizije zato što su legalna, ali najčešće nemoralna… NOVI PRIJEDLOG: za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kuna godišnje; 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kuna godišnje. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola, na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku. Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutnih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
134 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. (povjernica Sindikata Agencije za odgoj i obrazovanje ). Savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju odgovornu ali nisu plaćeni u skladu s poslom koji obavljaju. Savjetuju, nadziru, promoviraju, procjenjuju i vrednuju rad učitelja i nastavnika ali su plaćeni manje od njih što je potpuno neprimjereno i nije u skladu s poslovima koje obavljaju. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
135 Katarina Sablić PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, slažem se s prijedlogom kolegice Ivošević: za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osiguratio 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje,.utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
136 Antonela Czwik PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, podržavam prijedlog kolegice Ivošević. Predlažem: Za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje obavezno osigurati dodatna financijska sredstva u cilju: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osigurati 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje, utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trenutunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. TRENUTNA SITUACIJA: viša savjetnica koja je zaposlena u Agenciji za odgoj i obrazovanje prije 10 godina, imala je u školi status savjetnika i prema tadašnjim rezultatima rada imala bi i sada uvjete za izvrsnog savjetnika (da radi u školi). Da je ostala raditi u školi kao predmetni nastavnik plaća bi joj sada bila veća za barem 2000 kn od trenutne kao plaće kao više savjetnice (bez dodataka za smjenski rad ili prekovremeni). Prije 10 godina ta je razlika bila 300 kn. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
137 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOÐENJE ZAKONA Poštovani, predlažemo: za provedbu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva: 1)Vraćanjem statusa radnicima Agencije kao odgojno-obrazovnim radnicima potrebno je osiguratio 1,5 milijuna kn godišnje. 2) Izmjenom naziva radnih mjesta radnicima Agencije potrebno je osigurati 4 milijuna kn godišnje. Objašnjenje: U Agenciji je zaposleno nešto više od 100 radnika. Savjetnici Agencije pišu stručna mišljenja kolegama iz škola na temelju kojeg će kolege imati i do 40% veća mjesečna primanja od savjetnika koji je napredovanje predložio. Radnici Agencije svojim potpisom, nakon položenih stručnih ispita i napredovanja u više zvanje,.utječu na povećanje državnog proračuna oko 50 000 kn/god po jednom savjetniku Radnici Agencije imaju najniže plaće u obrazovanju za istu kvalifikaciju zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. Vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, radnici Agencije primit će i prosvjetni dodatak zbog zaostajanja plaća. Radnici Agencije od 2006. godine ne primaju prosvjetni dodatak od trentunih 13.725% čime dodatno zaostaju za plaćama u obrazovanju. S obzirom da plaće u javnim službama nisu tajni podatak, nadležno ministarstvo može provjeriti koliko mjesečna primanja viših savjetnika Agencije zaostaju za mjesečnim primanjima nastavnika bez napredovanja samo zbog prosvjetnog dodatka, ali i u odnosu na izvrsne savjetnike zbog nižeg koeficijenta složenosti poslova. (povjernica Sindikata Agencije za odgoj i obrazovanje ) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
138 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovanje, Podržavam komentar kolegice Planinke Pećine i ostalih kolega. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
139 JASENKA CELIĆ PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovani, nelogično je da u stručni nadzor profesora, profesora mentora, profesora savjetnika dolazi netko tko nije po zvanju iznad njih, stoga mislim da je nužno definirati položaj savjetnika u AZOO kao viši stručni savjetnici - specijalisti , a s time im nužno i uskladiti koeficijente za plaću. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
140 Josipa Frketić PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovani, slažem se da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove i jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
141 Nina Jovanovski PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovani, slažem se s prethodnim komentarima. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje te položaj viših savjetnika kao odgojno-obrazovnih djelatnika i to kao VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - SPECIJALIST. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
142 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Slažem se u potpunosti s prethodnim komentarima. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici-specijalisti. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
143 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovani, podržavam prijedlog gđe Planinke Pećine da je potrebno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove, te da je potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
144 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
145 Tena Adžić PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Slažem se u potpunosti s prethodnim komentarima. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici-specijalisti. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
146 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Poštovani, slažem se s komentarom gđe Planinke Pećine da je nužno potrebno jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
147 Planinka Pećina PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove. Potrebno je jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika i to kao viši stručni savjetnici – specijalisti . Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
148 Miroslav Brandić PRIJEDLOG, Članak 1. Podržavam komentare i prijedloge koji se više puta ponavljaju. Alma Rovis Brandć Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
149 Mirela Prižmić PRIJEDLOG, Članak 1. PRIJEDLOG Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
150 Igor Šelimber PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
151 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovanje, Podržavam prijedlog kolegice Tatjane Ivošević i ostalih kolega. U nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Potrebno je dodati: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). Objašnjenje: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. Potrebno je brisati: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. Objašnjenje: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
152 Nina Jovanovski PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom da je potrebno u čl. 4 st. 1 potrebno pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
153 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
154 Olgica Martinis PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
155 Marica Brzica PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. na način: POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. BRISANJE podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ OBRAZLOŽENJE Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
156 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog gđe Verice Jovanovski o izmjeni čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Podržavam sljedeće: POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
157 Blaga Petreski PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
158 Ivana Kuhta Bogić PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
159 Martina Galić PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. na način: POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. BRISANJE podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ OBRAZLOŽENJE Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
160 Danijela Kegalj PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, kao nastavnica, koja je prirodom svog posla itekako upućena na suradnju s AZOO, smatram da se podrazumijeva da viši savjetnici i djelatnici AZOO-a čija djelatnost proizlazi iz suradnje sa školama trebaju imati prava sukladna drugim odgojno-obrazovnim radnicima. Stoga podržavam prethodne prijedloge izmjena: izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) S poštovanjem, Danijela Kegalj, prof. izvrstan savjetnik Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
161 Danijela Saraf PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, staž osigurava iskustvo. Bez višegodišnjeg iskustva neposrednog rada u učionici, savjetnik u AZOO-u ne može nikako razumjeti problematiku s kojom se susreću učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici. Dakle, bez minimalno 15 god. neposrednog rada u OO ustanovama,ne smije nitko dolaziti učitelju u nadzor i "soliti" mu pamet o tome kako i što teoretski treba popraviti, a vrlo malo je proveo u radu s djecom. Ono što još smatram bitnim je da se usklade kriteriji savjetnika srodnih područja. Često nam se dogodi da jedan savjetnik govori jedno,a drugi savjetnik nešto sasvim drugo na istu temu. Kao primjer ću navesti tumačenje pisanih provjera. Jedni savjetnici tvrde da se ispravak ( koji se uopće ne spominje u Pravilniku o vrednovanju......) može pisati bez ponovnog upisivanja u Raspored pisanih zadaća (u e-dnevniku), a drugi tvrde da mora biti i on unijet u raspored pisanih zadaća. Previše naših upita ostane nedefinirano od strane savjetnika i svedeno na "....preporuka je..." ili " ....bilo bi dobro...." ili "...ne preporučuje se....".... Sve to dovodi do presubjektivnih kriterija i neujednačene prakse među OO djelatnicima. Primljeno na znanje Zahvaljuejmo na uključivanju u savjetovanje.
162 Mirela Skelac PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
163 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje). Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
164 Olga Nerlović PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
165 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, Članak 1. Potpuno se slažem s prethodnim komentarima. Prijedlog izmjena je slijedeći: izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
166 Tena Adžić PRIJEDLOG, Članak 1. Potpuno se slažem s prethodnim komentarima. Prijedlog izmjena je slijedeći: izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
167 Hrvoje Knežević PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom kolegice Ivošević. Prijedlog izmjena je slijedeći: izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
168 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj i sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
169 Planinka Pećina PRIJEDLOG, Članak 1. Izmjena podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ promijeniti u "surađuje s ustanovama nadležnima za obrazovanje u drugim državama. Primljeno na znanje Sukladno djelokrugu rada Agencije nema zapreke za suradnju s ustanovama iz područja obrazovanja u drugim državama.
170 RUŽICA KANDIĆ PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, kolegica Margita Lukas i ja se slažemo s prethodnim komentarima i to kako slijedi: predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
171 Ana Saulačić PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Čemu nepotrebno i nelogično dodavanje podstavka 13. u Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj: 85/06) u članku 4. stavku 3.??? Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. NOVI PRIJEDLOG: Izmjena članka 4. bila bi logična dodavanjem ispred navedenog članka Zakona: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE, a u stavku 1. potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). POTREBNO JE BRISATI iz čl. 4. st. 3. podst. 8. „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: U čl. 1. (NN 85/06) piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije, III. Ustroj i tijela Agencije, IV Radnici Agencije, V. Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. STATUS Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
172 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
173 Katarina Sablić PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. na način: POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. BRISANJE podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ OBRAZLOŽENJE Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
174 Monika Peša PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. na način: POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. BRISANJE podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ OBRAZLOŽENJE Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
175 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. na način: POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. BRISANJE podstavke u čl.4. st.3. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ OBRAZLOŽENJE Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
176 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, predlažemo izmjenu čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. NEDOPUSTIVO je da viši savjetnici u Agenciji koji su po svom temeljnom zvanju i diplomi, a zatim prema traženom uvjetu o iskustvu prethodnog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojno-obrazovni radnici, a da kao zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje to više to nisu. Iako kao viši savjetnici imaju u opisu poslova obavezu pružati stručne savjete i podršku upravo odgojno-obrazovnim radnicima. I unatoč što je u nazivu ustanove potpuno jasno da se Agencija za ODGOJ I OBRAZOVANJE bavi upravo odgojno-obrazovnom djelatnošću i odgovorna je za obrazovanje po cijeloj vertikali. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
177 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, Članak 1. Poštovani, u nastavku je prijedlog izmjena čl.4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje koje smatramo da trebaju ući u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. POTREBNO JE DODATI: Ispred dosadašnjeg čl.4 Zakona o Agecniji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE U čl. 4 st. 1 potrebno je pisati: Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. (povjerenica podružnice Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
178 Marijana Marinović PRIJEDLOG, Članak 1. U javnoj raspravi je prijedlog promjene članka 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim je propisana djelatnost Agencija te se predlaže u članku 4. stavak 3. Zakona dodavanje novoga podstavka kojim će se dopuniti poslovi koje Agencija obavlja u okviru svoje djelatnosti. Podstavak glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja.“ Ovaj stavak nije potreban jer ne definira precizno posao koji obavlja radnik. Svi prethodno navedeni poslovi u članku 4. Zakona obavljaju se u suradnji s jednom ili više ustanova nadležnima za obrazovanje kao i znanstvenim i ostalim ustanovama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
179 Mirela Prižmić PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
180 Igor Šelimber PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
181 Jasmina Hamer PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedloge i obrazloženja viših savjetnica Tatjane Ivošević, Verice Jovanovski, Antonele Czwik i ostalih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju savjetovanje.
182 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovanje, Podržavam prijedloge kolega. Prijedlog: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ Objašnjenje prijedloga: a) Prvi stavak prijedloga predlagatelja MZO je neispravno tumačenje čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 koji kaže: Unutarnje ustrojstvo ustanove uređuje se statutom sukladno zakonu i aktima o osnivanju ustanove. Dakle u aktu ustanove sukladno zakonu mora biti definirano ustrojstvo ustanove koje se dalje finije definira statutom ustanove. b) Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. Aktom o osnivanju ustanove definira se i ustrojstvo ustanove. Ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije napisano. Potrebno je zakonom definirati ustroj sukladno Zakonu o ustanovama. c) Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan. Predlagatelj nije ponudio kvantitativne analize na kojima se temelji neefikasnost djelatnosti, posebice u uvjetima gubitka više od 20 radnika u posljednje tri godine. Kad jedan savjetnik radi za dva ili više savjetnika za ista mjesečna primanja, je li realno da MZO očekuje visoku efikasnost bez prekovremenih sati, sati rada subotom ili rada nedjeljom? MZO treba radnicima Agencije isto normirati rad kao što je normirao učiteljima i nastavnicima. d) Na temelju kojih pokazatelja i kvantitativnih analiza bi mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosilo Statut Agencije kojima bi se mogao neprestano mijenjati ustroj Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće Agencije spriječilo prekobrojan odlazak radnika iz Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće spriječili preopterećenost radnika koji rade za dva i više radnika? Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
183 Luka Novaković PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedloge gđe Tatjane Ivošević i gđe Verice Jovanovski. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
184 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, Članak 2. PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
185 Olgica Martinis PRIJEDLOG, Članak 2. PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
186 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, podržavam prijedloge gđe Tatjane Ivošević i gđe Verice Jovanovski. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
187 Blaga Petreski PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
188 Ivana Kuhta Bogić PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
189 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
190 Zlata Bilandžija PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, Predlažem izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
191 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, Članak 2. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
192 Tena Adžić PRIJEDLOG, Članak 2. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
193 Hrvoje Knežević PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
194 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, Predlažem slijedeću promjenu članka 8. : Članak 8. se mijenja i glasi: „(1) Ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje uređuje se ovim Zakonom i statutom Agencije sukladno ovom Zakonu. (2)Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. “ Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
195 ZVJEZDANA PROHASKA PRIJEDLOG, Članak 2. Smatram da nije potrebno mijenjati st 2. jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije u tim regijama Republike Hrvatske. Nije moguće zamisliti situaciju u kojoj bi se toliko promijenilo regionalno ustrojstvo da ne bi bile potrebne podružnice Agencije u Splitu, Rijeci i Osijeku. Mogućnost osnivanja dodatnih podružnica postoji i u postojećem st. 2. Obrazloženje da sadašnji članak 8. Zakona usporava i otežava djelatnost Agencije u dijelu koji regulira osnivanje podružnica nije točan. NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 8. : Članak 8. se mijenja i glasi: „(1) Ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje uređuje se ovim Zakonom i statutom Agencije sukladno ovom Zakonu. (2)Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. “ Primljeno na znanje . Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije.
196 RUŽICA KANDIĆ PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, kolegica Margita Lukas i ja se slažemo s navedenim komentarima i to kako slijedi: PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
197 Ana Saulačić PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Agencija ima 5 odjela i 6 odsjeka u Središnjem uredu Zagreb: Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo (Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu; Odsjek za predmetnu nastavu), Odjel za srednje školstvo, Odjel za stručno-pedagoški nadzor, Odjel za opće poslove (Odsjek zajedničkih poslova; Odsjek za međunarodnu suradnju i projekte Europske Unije), Odjel pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova (Odsjek pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova; Odsjek računovodstvenih poslova) i 3 podružnice (Osijek, Rijeka i Split). Iza navedenog stoje brojne osobe na vodećim funkcijama s koeficijentima: 3,007; 2,425; 2,134; 1,940; 1,697. Dok brojni mali viši savjetnici imaju koeficijent 1,523. Zašto jedni i drugi ne bi imali isti koeficijent, bez obzira na broj odjela/odsjeka/podružnica, s obzirom da su im poslovi „de facto“ isti (osim ravnatelja), a „de jure“ različiti? NOVI PRIJEDLOG: Predlažem izmjenu trenutno važećeg članka 8. Zakona koji se mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost; (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba; (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice; (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: U obrazloženju Nacrta se navodi za članak 8. Zakona da usporava i otežava djelovanje Agencije, što nije točno, stoga prijedlog STAVKA 1. podrazumijeva da Agencija za odgoj i obrazovanje prema članku 1. Zakona treba imati u svom Zakonu i temeljnu organizacijsku shemu koja se oblikuje raščlanjivanjem poslova i zadataka radnika ustanove koji su trajni, dok bi statutom Agencije trebali biti detaljnije razrađene Nacrtom izmjena Zakona navedene temeljne organizacijske jedinice. Prvi stavak prijedloga predlagatelja MZO-a je neispravno tumačenje čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, koji kaže: „Unutarnje ustrojstvo ustanove uređuje se statutom sukladno zakonu i aktima o osnivanju ustanove.“, dakle u aktu ustanove sukladno zakonu mora biti definirano ustrojstvo ustanove, koje se dalje finije definira statutom ustanove. Temeljne ustrojstvene jedinice u Zakonu omogućiti će njihovo pobliže uređivanje u Statutu i drugim aktima Agencije, kao i specijalizaciju aktivnosti radnika, trajno razvijanje, adaptaciju i fleksibilnost ustanove, te na taj način podizanje njezine ukupne kvalitete. Dosadašnja nakladnička praksa Agencije pokazala je niz nelogičnosti i nekorektnosti, posebice u odabiru omjera tiskanih i elektroničkih izdanja (tiskana su samo izdanja voditelja odjela/odsjeka, dok su izdanja viših savjetnika cenzurirana i u najboljem slučaju izdavana u elektroničkom obliku, dok njihovi materijali sa međužupanijskih skupova uopće ne mogu biti javno dostupni), a iskustva Zavoda za šolstvo Republike Slovenije pokazala su nam put kojim trebamo ići (pogotovo kada se radi o autorstvu i tiskanju udžbenika i priručnika) ukazavši na važnost Odjela za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost u oblikovanju stručnog usavršavanja i promišljanju ukupne odgojno-obrazovne budućnosti. STAVAK 2. ostaje neizmijenjen čime se čuva stečeni status podružnica, koje su nužne jer omogućuju brzinu i učinkovitost u obavljanju svih poslova i zadataka radnika Agencije na cjelokupnom prostoru RH. Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. Aktom o osnivanju ustanove definira se i ustrojstvo ustanove. Ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije napisano. Potrebno je zakonom definirati ustroj sukladno Zakonu o ustanovama. STAVAK 3. u članku 52. Zakona o ustanovama stoji da u podružnici ustanove djelatnost i poslovanje organizira i vodi voditelj podružnice u sklopu prava i dužnosti podružnice određenih aktom o osnivanju ili statutom ustanove. Moje je mišljenje da će tek ovako izmijenjen tj. dorađen članak 8. Zakona omogućiti Agenciji da kontinuirano razvija kvalitetu u svojim temeljnim poslovima. Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan. Predlagatelj nije ponudio kvantitativne analize na kojima se temelji neefikasnost djelatnosti, posebice u uvjetima gubitka više od 20 radnika u posljednje tri godine. Kad jedan savjetnik radi za dva ili više savjetnika za ista mjesečna primanja, je li realno da MZO očekuje visoku efikasnost bez prekovremenih sati, sati rada subotom ili rada nedjeljom? MZO treba radnicima Agencije isto normirati rad kao što je normirao učiteljima i nastavnicima. Konačno se nameću pitanja: Na temelju kojih pokazatelja i kvantitativnih analiza bi mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosilo Statut Agencije kojima bi se mogao neprestano mijenjati ustroj Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće Agencije spriječilo prekobrojan odlazak radnika iz Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće spriječili preopterećenost radnika koji rade za dva i više radnika? (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
198 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, Predlažem izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I OSPORAVANJE PRIJEDLOGA PREDLAGATELJA: a) Prvi stavak prijedloga predlagatelja MZO je neispravno tumačenje čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 koji kaže: Unutarnje ustrojstvo ustanove uređuje se statutom sukladno zakonu i aktima o osnivanju ustanove. Dakle u aktu ustanove sukladno zakonu mora biti efinirano ustrojstvo ustanove koje se dalje finije definira statutom ustanove. b) Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. Aktom o osnivanju ustanove definira se i ustrojstvo ustanove. Ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije napisano. Potrebno je zakonom definirati ustroj sukladno Zakonu o ustanovama. c) Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan. Predlagatelj nije ponudio kvantitativne analize na kojima se temelji neefikasnost djelatnosti, posebice u uvjetima gubitka više od 20 radnika u posljednje tri godine. Kad jedan savjetnik radi za dva ili više savjetnika za ista mjesečna primanja, je li realno da MZO očekuje visoku efikasnost bez prekovremenih sati, sati rada subotom ili rada nedjeljom? MZO treba radnicima Agencije isto normirati rad kao što je normirao učiteljima i nastavnicima. d) Na temelju kojih pokazatelja i kvantitativnih analiza bi mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosilo Statut Agencije kojima bi se mogao neprestano mijenjati ustroj Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće Agencije spriječilo prekobrojan odlazak radnika iz Agencije? Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
199 Katarina Sablić PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, slažem se s prethodno navedenim prijedlozima uz pripadan obrazloženja: "PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ ..." Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
200 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, PREDLAŽEMO: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
201 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, Članak 2. Poštovani, NAŠ PRIJEDLOG: Predlažemo izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA I OSPORAVANJE PRIJEDLOGA PREDLAGATELJA: a) Prvi stavak prijedloga predlagatelja MZO je neispravno tumačenje čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 koji kaže: Unutarnje ustrojstvo ustanove uređuje se statutom sukladno zakonu i aktima o osnivanju ustanove. Dakle u aktu ustanove sukladno zakonu mora biti efinirano ustrojstvo ustanove koje se dalje finije definira statutom ustanove. b) Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. Aktom o osnivanju ustanove definira se i ustrojstvo ustanove. Ustroj Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje nije napisano. Potrebno je zakonom definirati ustroj sukladno Zakonu o ustanovama. c) Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan. Predlagatelj nije ponudio kvantitativne analize na kojima se temelji neefikasnost djelatnosti, posebice u uvjetima gubitka više od 20 radnika u posljednje tri godine. Kad jedan savjetnik radi za dva ili više savjetnika za ista mjesečna primanja, je li realno da MZO očekuje visoku efikasnost bez prekovremenih sati, sati rada subotom ili rada nedjeljom? MZO treba radnicima Agencije isto normirati rad kao što je normirao učiteljima i nastavnicima. d) Na temelju kojih pokazatelja i kvantitativnih analiza bi mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosilo Statut Agencije kojima bi se mogao neprestano mijenjati ustroj Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće Agencije spriječilo prekobrojan odlazak radnika iz Agencije? Kako bi novim ustrojem Upravno vijeće spriječili preopterećenost radnika koji rade za dva i više radnika? (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrzaovanje) Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
202 Marijana Marinović PRIJEDLOG, Članak 2. MOJ KOMENTAR NA PRIJEDLOG, NOVI PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA SU SLIJEDEĆI: a) KOMENTAR: Ne slažem se s gore navedenim obrazloženjem. Prvi stavak prijedloga je prepisani članak 34. Zakona o ustanovama (vidi poveznicu Zakon o ustanovama - Zakon.hr ) i on je stoga ovdje nepotreban. Drugi stavak prijedloga protivan je članku 9. Zakona o ustanovama i ugrožava podružnicama u Rijeci, Osijeku i Splitu njihov stečeni položaj, status i djelatnost koje obavljaju. Obrazloženje osnivača da sadašnji članak 8. Zakona usporava i otežava djelatnost Agencije nije argumentiran i stoga nije relevantan. b) NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 8. : Članak 8. se mijenja i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2)Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ c) OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Stavak 1 - Agencija za odgoj i obrazovanje prema članku 1. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje treba imati u svom Zakonu i temeljnu organizacijsku shemu koja se oblikuje raščlanjivanjem poslova i zadataka radnika ustanove koji su trajni. U statutu ustanove se zatim detaljnije razrađuju temeljne organizacijske jedinice koje su navedene u Zakonu. Trajni poslovi i zadaci radnika Agencije za odgoj i obrazovanje definirani su člankom 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i predloženi Odjeli u stavku 1 prate članak 4. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje. Temeljne ustrojstvene jedinice u Zakonu omogućiti će njihovo pobliže uređivanje u Statutu i drugim aktima Agencije kao i specijalizaciju aktivnosti radnika, trajno razvijanje, adaptaciju i fleksibilnost ustanove, te na taj način podizanje njezine ukupne kvalitete. Stavak 2 - ostaje neizmijenjen čime se čuva stečeni status podružnica. Podružnice su nužne jer omogućuju efikasnost (brzinu i učinkovitost) u obavljanju svih poslova i zadataka radnika Agencije na cjelokupnom prostoru RH i stoga trebaju biti jasno definirane u Zakonu, a u statutu detaljnije razrađene. Stavak 3 – u članku 52. Zakona o ustanovama stoji da u podružnici ustanove djelatnost i poslovanje organizira i vodi voditelj podružnice u sklopu prava i dužnosti podružnice određenih aktom o osnivanju ili statutom ustanove. Moje je mišljenje da će tek ovako izmijenjen tj. dorađen članak 8. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje omogućiti istoj da kontinuirano razvija kvalitetu u svojim temeljnim poslovima. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
203 ROBERT CIMPERMAN PRIJEDLOG, Članak 2. KOMENTAR: Smatram da nije potrebno mijenjati st 2. jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije u tim regijama Republike Hrvatske. Nije moguće zamisliti situaciju u kojoj bi se toliko promijenilo regionalno ustrojstvo da ne bi bile potrebne podružnice Agencije u Splitu, Rijeci i Osijeku. Mogućnost osnivanja dodatnih podružnica postoji i u postojećem st. 2. Obrazloženje da sadašnji članak 8. Zakona usporava i otežava djelatnost Agencije u dijelu koji regulira osnivanje podružnica nije točan. NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 8. : Članak 8. se mijenja i glasi: „(1) Ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje uređuje se ovim Zakonom i statutom Agencije sukladno ovom Zakonu. (2)Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. “ Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije.
204 Mirela Prižmić PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
205 Igor Šelimber PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
206 Jasmina Hamer PRIJEDLOG, Članak 3. Podržavam prethodni prijedlog koji glasi: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
207 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovanje, Slažem se s prijedlozima kolega. Prijedlog glasi: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. Objašnjenje: Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
208 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Marica Brzica 02.06.2022 11:534 0 Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
209 Olgica Martinis PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
210 Marica Brzica PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
211 Zlata Bilandžija PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, trebalo bi u članku 9. Zakona jasnije odrediti tko su istaknuti odgojno-obrazovni radnici i stručnjaci u obrazovanju koji mogu ući u Upravno vijeće. NOVI PRIJEDLOG: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova. (2) Jedan član Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se u skladu s Zakonom o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i sveučilišnih profesora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA U članku 35. Zakona o ustanovama piše da se „sastav, način imenovanja odnosno izbor članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuje zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove te ako zakonom nije drugačije određeno predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje Vlada RH za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.“ Dakle postoji prostor da se u Zakonu preciznije odrediti tko su osobe koje se mogu odazvati javnom pozivu za člana Upravnog vijeća. Uz to Upravno vijeće, prema članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u njemu trebaju biti kompetentni ljudi koji se razumiju u poslove koje obavlja Agencija tj. radili su kvalitetno na različitim poslovima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Smatram da nema potrebe da Ministar predlaže bilo koga u Upravno Vijeće. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će objaviti javni poziv i u ministarstvu će biti oformljeno povjerenstvo koje će pregledati pristigle prijave i odabrati najkompetentnije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
212 Blaga Petreski PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
213 Ivana Kuhta Bogić PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
214 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
215 Olga Nerlović PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Predlažem izmjenu trenutno važećeg čl. 8 Zakona u Agenciji za odgoj i obrazovanje Članak 8. mijenja se i glasi: (1) „U Agenciji se ustrojavaju odjeli: Odjel za implementaciju i razvoj kurikula; Odjel za stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika; Odjela za stručne ispite i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika; Odjel za učeničke smotre i natjecanja; Odjel za stručno-pedagoški nadzor i Odjel za informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost. (2) Agencija ima podružnice u Splitu, Rijeci i Osijeku. Agencija može osnovati podružnice i u drugim gradovima ako se za to ukaže potreba. (3) Radom odjela rukovodi voditelj odjela, a podružnicom voditelj podružnice. (4) Djelatnost i poslovanje pojedinih odjela i podružnica Agencije pobliže se uređuje Statutom.“ OBRAZLOŽENJE: - U članku 2. st 2. ne treba mijenjati jer Agencija putem svojih regionalnih podružnica obavlja poslove Agencije te je dostupnija svim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Upravo mreža podružnica omogućava kvalitetnije obavljanje svih poslova Agencije te unapređuje cjelovitost djelatnosti Agencije koja je velikim dijelom usmjerena na terenski posao. Nije točno da je to dodatni trošak Agencije, već naprotiv racionalan i štedljiviji način ustroja Agencije. Što više, potrebno je predvidjeti i osnivanje više regionalnih podružnica ukoliko se ukaže potreba i ocjeni kao racionalniji način poslovanja. - Prvi stavak ovog prijedloga predlagatelja MZO treba uskladiti s čl. 34. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. - Drugi stavak prijedloga predlagatelja MZO protivan je članku 9. Zakona o ustanovama. - Obrazloženje predlagatelja tj. MZO da sadašnji članak 8. Zakona o Agenciji usporava i otežava djelatnost Agencije nije relevantan jer nema kvantitativne analize na kojima se to temelji. Uzrok možebitne neefikasnosti Agencije je gubitak više od 20 radnika u posljednje tri godine, što uz realan povećan obim poslova, za posljedicu ima preopterećenost svakog zaposlenika Agencije, a time i svakog višeg savjetnika jer radi poslove predviđene za dva ili više savjetnika i to za ista mjesečna primanja, a bez prava na prekovremeni sat, naknadu za rad subotom i nedjeljom. NUŽNO je normirati rad višeg savjetnika radi efikasnije raspodjele poslova. - Nema pokazatelja ni kvantitativnih analiza koji ukazuje na učinkovitost za unapređenje rada Agencije i njenih zaposlenika (sprječavanje odlijeva radnika i/ili preopterećenost radnika) ako mandatno Upravno vijeće Agencije na prijedlog mandatnog ravnatelja Agencije donosi Statut Agencije tako da se neprestano mijenja ustroj Agencije. - Novi ustroj treba pokazati napredak i inovativnost u djelatnosti te biti u skladu s novim promjenama i potrebama u odgojno-obrazovnom sustavu i u skladu s potrebama odgojno-obrazovnih radnika u cijeloj vertikali, a nikako nije prirodan niti funkcionalna ustroj prema razini obrazovanja ili na način da preferira samo jedan dio djelatnosti Agencije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
216 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, Članak 3. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
217 Tena Adžić PRIJEDLOG, Članak 3. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
218 Hrvoje Knežević PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
219 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, trebalo bi u članku 9. Zakona jasnije odrediti tko su istaknuti odgojno-obrazovni radnici i stručnjaci u obrazovanju koji mogu ući u Upravno vijeće. PRIJEDLOG: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova. (2) Jedan član Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se u skladu s Zakonom o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i sveučilišnih profesora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA U članku 35. Zakona o ustanovama piše da se „sastav, način imenovanja odnosno izbor članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuje zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove te ako zakonom nije drugačije određeno predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje Vlada RH za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.“ Dakle postoji prostor da se u Zakonu preciznije odrediti tko su osobe koje se mogu odazvati javnom pozivu za člana Upravnog vijeća. Uz to Upravno vijeće, prema članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u njemu trebaju biti kompetentni ljudi koji se razumiju u poslove koje obavlja Agencija tj. radili su kvalitetno na različitim poslovima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
220 Ana Saulačić PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Nacrt članka 9. (3) koji navodi „na prijedlog ministra“ jest nepotreban i potencijalno opasan, zbog opasnosti uplitanja politike u struku. NOVI PRIJEDLOG: Članak 9. mijenja se i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO-a. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
221 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
222 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani ovaj članak treba izmjene: KOMENTAR: Trebalo bi u članku 9. Zakona jasnije odrediti tko su istaknuti odgojno-obrazovni radnici i stručnjaci u obrazovanju koji mogu ući u Upravno vijeće. NOVI PRIJEDLOG: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova. (2) Jedan član Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se u skladu s Zakonom o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i sveučilišnih profesora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA U članku 35. Zakona o ustanovama piše da se „sastav, način imenovanja odnosno izbor članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuje zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove te ako zakonom nije drugačije određeno predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje Vlada RH za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.“ Dakle postoji prostor da se u Zakonu preciznije odrediti tko su osobe koje se mogu odazvati javnom pozivu za člana Upravnog vijeća. Uz to Upravno vijeće, prema članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u njemu trebaju biti kompetentni ljudi koji se razumiju u poslove koje obavlja Agencija tj. radili su kvalitetno na različitim poslovima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Smatram da nema potrebe da Ministar predlaže bilo koga u Upravno Vijeće. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će objaviti javni poziv i u ministarstvu će biti oformljeno povjerenstvo koje će pregledati pristigle prijave i odabrati najkompetentnije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
223 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, Članak 3. Poštovani, naš prijedlog glasi: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. (2) Jednog člana Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se sukladno Zakonu o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, sveučilišnih profesora i znanstvenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama potrebno je definirati u aktu ustanove tj. u Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje uvjete tko može obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, ustanove od nacionalnog interesa. Sukladno članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, Agencija ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u Upravnom vijeću trebaju biti proaktivni i kompetentni članovi odgojno-obrazovne zajednice koji razumiju u poslove koje obavlja Agencija. S obzirom da se Agencija bavi radom u ustanovama od predškolskog do visokoškolskog sustava, najzaslužniji članovi tih ustanova upravo trebaju biti članovi Upravnog vijeća Agencije. Članovi Upravnog vijeća trebaju biti birani od strane stručnog peteročlanog povjerenstva a koji se biraju na temelju javnog poziva predlagatelja tj. MZO. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
224 Marijana Marinović PRIJEDLOG, Članak 3. MOJ KOMENTAR NA PRIJEDLOG, NOVI PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA SU SLIJEDEĆI: a) KOMENTAR: Trebalo bi u članku 9. Zakona jasnije odrediti tko su istaknuti odgojno-obrazovni radnici i stručnjaci u obrazovanju koji mogu ući u Upravno vijeće. NOVI PRIJEDLOG: c) Članak 9. Zakona se mijenja i glasi: Članak 9. se mijenja i glasi: (1) Agencijom upravlja Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova. (2) Jedan član Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije bira se u skladu s Zakonom o radu. (3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća, i to po jednog iz reda odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i sveučilišnih profesora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. (4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. C) OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA U članku 35. Zakona o ustanovama piše da se „sastav, način imenovanja odnosno izbor članova i trajanje mandata upravnog vijeća i način donošenja odluka utvrđuje zakonom, odnosno aktom o osnivanju i statutom ustanove te ako zakonom nije drugačije određeno predstavnike osnivača u upravno vijeće imenuje Vlada RH za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.“ Dakle postoji prostor da se u Zakonu preciznije odrediti tko su osobe koje se mogu odazvati javnom pozivu za člana Upravnog vijeća. Uz to Upravno vijeće, prema članku 10. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, ima najveću odgovornost za kvalitetu rada ustanove i stoga u njemu trebaju biti kompetentni ljudi koji se razumiju u poslove koje obavlja Agencija tj. radili su kvalitetno na različitim poslovima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Smatram da nema potrebe da Ministar predlaže bilo koga u Upravno Vijeće. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će objaviti javni poziv i u ministarstvu će biti oformljeno povjerenstvo koje će pregledati pristigle prijave i odabrati najkompetentnije. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
225 Mirela Prižmić PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
226 Igor Šelimber PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
227 Jasmina Hamer PRIJEDLOG, Članak 4. U potpunost se slažem s kolegicom višom savjetnicom doc. dr. sc. Tatjanom Ivošević koja predlaže: izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
228 FILOMENA MARIJA GRGURIN PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovanje, Slažem se s prijedlozima kolega. Važno je osigurati kontinuirano unapređenje rada viših stručnih savjetnika te zaposliti veći broj zaposlenika u Agenciju kako bi osigurali kvalitetu i učinkovitost te stvorili prostora za inovacije i promjene koje će kontinuirano unaprjeđivati obrazovni sustav. Nekorektno da odluku o napredovanju u struci donosi netko sam nije napredovao u svojoj karijeri. Prijedlog: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. Obrazloženje: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
229 Nina Jovanovski PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Slažem se s otalim komentarima i posebno podrža izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
230 Patricija Burazin PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
231 GORAN HAJNAL PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, podržavam prijedloge koji su navedeni vezani uz izmjene čl. 4. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
232 Jasminka Eterović PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Sindikat hrvatskih učitelja 02.06.2022 12:223 0 1. DOPUNA: Ispred dosadašnjeg čl.4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE čl. 4 st. 1. Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. 2. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. 3. DOPUNA U Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj: 85/06) u članku 4. stavku 3. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja,“ Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 14. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
233 Olgica Martinis PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
234 Sindikat hrvatskih učitelja PRIJEDLOG, Članak 4. 1. DOPUNA: Ispred dosadašnjeg čl.4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje potrebno je pisati: II. STATUS i DJELATNOST AGENCIJE čl. 4 st. 1. Agencija za odgoj i obrazovanje ima status odgojno-obrazovne institucije, a radnici iste imaju status odgojno-obrazovnih i andragoških djelatnika. Trenutni stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2) 3) i 4). OBRAZLOŽENJE: U čl. 1 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN85/2006 piše: Ovim se Zakonom osniva Agencija za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) te uređuje njezin status, djelatnost i ustrojstvo Agencije kao javne ustanove. U trenutno važećem Zakonu o Agenciji postoji: I. Opće Odredbe, II. Djelatnost Agencije III. Ustroj i tijela Agencije IV Radnici Agencije V, Imovina Agencije i VI. Prijelazne i završne odredne. Status Agencije za odgoj i obrazovanje i njezinih radnika koji djeluju u području odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te u području obrazovanja odraslih nije definiran. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj radnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika. 2. POTREBNO JE BRISATI: Iz čl 4 st.3 brisati podst 8 „prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma“. Prijedlog izmjena čl. 4 st.3 podstavkom 13 nije potrebno dodati u Zakon, nego u Statut Agencije za odgoj i obrazovanje. OBRAZLOŽENJE: U čl.4.st 3 podstavcima 1 do 13 potpuno je opisana djelatnost Agencije te nije potrebno isticati suradnju jer se za obavljanje djelatnosti obvezno dvosmjerno surađuje s odgojno-obrazovnim institucijama. 3. DOPUNA U Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj: 85/06) u članku 4. stavku 3. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi: „- surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja,“ Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 14. Primljeno na znanje . Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. -
235 Marica Brzica PRIJEDLOG, Članak 4. Važno je osigurati kontinuirano unapređenje rada viših stručnih savjetnika i zapošljavanje većeg broja djelatnika u Agenciji kako bi se osigurala kvaliteta i učinkovitost te stvorio prostor za inovacije i promjene koje će kontinuirano unapređivati obrazovni sustav. Zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu stručnu spremu, posao u Agenciji nije poželjna pozicija zbog visoke odgovornosti. Nadležno ministarstvo nadležno je za poduzimanje mjera za obnovu ove nacionalne ustanove, vraćanje statusa prosvjetnog radnika, promjenu naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci za obrazovanje i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na trend pada obrazovanja STEM nastavnika, a danas u hrvatskim školama predaju primjerice fiziku i matematiku. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlaska radnika iz Agencije, a ako ne dođe do bitnih promjena, neće biti institucije koja mora podržati obrazovni sustav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
236 Karolina Dvojković PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, podržavam prijedloge koji su navedeni vezani uz izmjene čl. 4. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
237 Dejan Peroković PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, u potpunost se slažem sa kolegicom Ivošević koja predlaže: izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
238 Sunčica Peroković PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, u potpunost se slažem sa kolegicom Ivošević koja predlaže: izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
239 IVANA ZAKANJI PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenim izmjenama koje su predložene. Slažem se s kolegicom S. Švelec, ako se djelatnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje izjednačuju status s odgojno-obrazovnim djelatnicima tada bi i kriterij zapošljavanja viši savjetnika trebao doći na sličan kriterij prema pravilniku o napredovanju odgojno obrazovnih radnika. Primljeno na znanje Agencija po svojem ustrojstvu nije odgojno-obrazovna nego javna ustanova stoga se ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
240 Snježana Švelec PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, da bi nastavnik postao mentor - potrebno je 5 godina radnog iskustva i svi ostali propisani uvjeti. Za savjetnika 10 godina, a za izvrsnog savjetnika 15 godina. I ogromna količina dokaza kojima to djelatnici u napredovanju potvrđuju. U Agenciji za odgoj i obrazovanje ne mogu biti zaposleni djelatnici koji ne zadovoljavaju iste kriterije. Tko nije radio u neposrednoj nastavi u OŠ ili SŠ, taj ne poznaje i ne razumije izazove koji se u nastavi na dnevnoj bazi stavljaju pred nastavnike. Kako onda može prosuđivati o ispravnosti pojedinih koraka? Iz opće kulture? Gdje je tu stručnost? Na čemu se temelji odgovornost? Prijedlog je da osobe zaposlene u Agenciji za odgoj i obrazovanje imaju najmanje 15 godina radnog staža u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi te da su u tom razdoblju ostvarili minimalno zvanje savjetnika. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju općim aktima Agencije.
241 Blaga Petreski PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
242 Ivana Kuhta Bogić PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Prihvaćen Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
243 Marija Blažević PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, slažem se s kolegama u sljedećim navodima: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). NOVI PRIJEDLOG: Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je ne može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
244 Martina Galić PRIJEDLOG, Članak 4. Važno je osigurati kontinuirano unapređenje rada viših stručnih savjetnika i zapošljavanje većeg broja djelatnika u Agenciji kako bi se osigurala kvaliteta i učinkovitost te stvorio prostor za inovacije i promjene koje će kontinuirano unapređivati ​​obrazovni sustav. Veliki trend je odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu stručnu spremu, posao u Agenciji nije poželjna pozicija zbog visoke odgovornosti. Nadležno ministarstvo nadležno je za poduzimanje mjera za obnovu ove nacionalne ustanove, vraćanje statusa prosvjetnog radnika, promjenu naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci za obrazovanje i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na trend pada obrazovanja STEM nastavnika, a danas u hrvatskim školama predaju primjerice fiziku i matematiku. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlaska radnika iz Agencije, a ako ne dođe do bitnih promjena, neće biti institucije koja mora podržati obrazovni sustav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
245 Sunčica Gačić PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama.
246 Aleksandra Krampač-Grljušić PRIJEDLOG, Članak 4. Mišljenja sam da nije opravdano da odluku o napredovanju u struci donosi netko tko nije napredovao u struvi/ karijeri. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
247 Anela Prkić PRIJEDLOG, Članak 4. U potpunosti se slažem s prethodno navedenim komentarima. Važno je osigurati kontinuirano unapređenje rada viših stručnih savjetnika i zapošljavanje većeg broja djelatnika u Agenciji kako bi se osigurala kvaliteta i učinkovitost te stvorio prostor za inovacije i promjene koje će kontinuirano unapređivati ​​obrazovni sustav. Veliki trend je odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu stručnu spremu, posao u Agenciji nije poželjna pozicija zbog visoke odgovornosti. Nadležno ministarstvo nadležno je za poduzimanje mjera za obnovu ove nacionalne ustanove, vraćanje statusa prosvjetnog radnika, promjenu naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci za obrazovanje i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na trend pada obrazovanja STEM nastavnika, a danas u hrvatskim školama predaju primjerice fiziku i matematiku. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlaska radnika iz Agencije, a ako ne dođe do bitnih promjena, neće biti institucije koja mora podržati obrazovni sustav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
248 Krešimir Adžić PRIJEDLOG, Članak 4. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. Ako se usklađuje članak 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stoga predlažem izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici - specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika - specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 31/22). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, no, idealno bi bilo propisati da ravnatelj Agencije mora imati 5 godina radnog staža na poslovima višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik - specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je NE može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
249 Tena Adžić PRIJEDLOG, Članak 4. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarima. Ako se usklađuje članak 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stoga predlažem izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici - specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika - specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 31/22). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, no, idealno bi bilo propisati da ravnatelj Agencije mora imati 5 godina radnog staža na poslovima višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik - specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je NE može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
250 Snježana Lustig PRIJEDLOG, Članak 4. Slažem se s gore navedenim promjenama te smatram da je neozbiljno i nekorektno da odluku o napredovanju u struci donosi netko sam nije napredovao u svojoj karijeri. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
251 Hrvoje Knežević PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Ako se usklađuje članak 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stoga predlažem izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici - specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika - specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 31/22). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, no, idealno bi bilo propisati da ravnatelj Agencije mora imati 5 godina radnog staža na poslovima višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik - specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je NE može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
252 Darko Ostružnjak PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. C) OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je ne može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
253 ZVJEZDANA PROHASKA PRIJEDLOG, Članak 4. Ako se usklađuje članak 11. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). NOVI PRIJEDLOG: Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je ne može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
254 RUŽICA KANDIĆ PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, podržavam prethodne komentare i to kako slijedi: Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti IMAJU PRAVO i dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 10 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike i matematike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe neće biti ni ustanove koja mora biti podrška obrazovnog sustavu. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
255 Ana Saulačić PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, KOMENTAR NA PRIJEDLOG: Ako se usklađuje članak 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima Agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stoga predlažem izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici - specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika - specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 31/22). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, no, idealno bi bilo propisati da ravnatelj Agencije mora imati 5 godina radnog staža na poslovima višeg savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik - specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je NE može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. (Ana Saulačić, viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, 16 godina staža u AZOO-u, 11 godina staža u osnovnim školama RH i 2 godine menadžerskog staža u trgovačkom društvu, doktorandica, dipl. menadž. obrazovanja, dipl. knjiž., prof. lik. kult. i pov. umj., odgojno-obrazovna radnica s trenutno propisanim koeficijentom 1,5230 i čežnjom 1,978) Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
256 VERICA JOVANOVSKI PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
257 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 4. Važno je osigurati kontinuirano unapređenje rada viših stručnih savjetnika te zaposliti veći broj zaposlenika u Agenciju kako bi osigurali kvalitetu i učinkovitost te stvorili prostora za inovacije i promjene koje će kontinuirano unaprjeđivati obrazovni sustav. Velik je trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Nadležno ministarstvo odgovorno je za poduzimanje mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike i matematike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe neće biti ni ustanove koja mora biti podrška obrazovnog sustavu. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
258 Antonela Czwik PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje: PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti IMAJU PRAVO i dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 10 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike i matematike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe neće biti ni ustanove koja mora biti podrška obrazovnog sustavu. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
259 Katarina Sablić PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama. Smatram da viši stručni savjetnik-specijalist ne može biti netko tko nema najmanje "izravnih" 10 godina radnog iskustva u nastavi (isključivši bolovanja, studijska putovanja, porodiljne dopuste i slično) i mora imati napredovanje u zvanje barem u savjetnika. Smatram da je poražavajuće, neozbiljno i nekorektno da odluku o napredovanju u zvanje donosi netko tko i sam nije napredovao. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
260 Tatjana Ivošević PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, Predlažemo izmjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : PRIJEDLOG: Članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje mijenja se i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona mijenja se i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici-specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici-specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika-specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici-specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici-specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NAŠEG PRIJEDLOGA Ako se usklađuje članak 11. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju Agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. istog Zakona (o radnicima Agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je koristiti engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje posebice čl.12 st.1 vodi poslovanje i stručni rad Agencije. Trenutno važeći Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje datira iz 2006 godine. Od tad naovamo nekoliko puta se mijenjao Zakon o odgoju i obrazovanju te Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom Zakonu i Pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Upravo ti nazivi pri napredovanja učitelja i nastavnika „savjetnik“, trebaju uzrokovati promjenu naziva radnih mjesta radnika u Agenciji koji obnašaju stručne poslove. Savjetnik u školi i savjetnik u Agenciji imaju različit opis poslova i različit opseg zaduženja, a pri tome su savjetnici u školama odgojno-obrazovni radnici, a savjetnici u Agenciji od 2006. godine nisu. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist s minimalno 7 godina radnog staža u obrazovanju. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I. vrste u javnoj službi „viši stručni savjetnik –specijalist“. Prema trenutno važećem čl17.st.3 Zakona o Agenciji, savjetnik iz Agencije s 3 godine staža može vrednovati rad odgojno-obrazovnog radnika koji napreduje u zvanje izvrstan savjetnik, a ima minimalno 13 godina. Smatramo da to nije stručno korektno prema svim vrijednim odgojno-obrazovnim radnicima. Međutim, s obzirom na iznimno velik trend odlazak radnika iz Agencije zbog nedefiniranog statusa i najnižih mjesečnih primanja u obrazovanju za istu kvalifikaciju, radno mjesto u Agenciji nije poželjno radno mjesto zbog velike odgovornosti. Stoga, nadležno ministarstvo treba hitno poduzeti mjere obnove ove nacionalne institucije, vraćanjem statusa odgojno-obrazovnih radnika, izmjenom naziva radnih mjesta kako bi u Agenciju dolazili najbolji stručnjaci u obrazovanju i djelovali globalno. Prije više od 10 godina upozoravali smo na padajući trend školovanja nastavnika STEM predmeta i danas u hrvatskim školama nastavu fizike drže npr. ekonomisti. Danas upozoravamo na negativan trend odlazaka radnika iz Agencije i ako do značajnih promjena ne dođe, ishod je jasan. (povjerenica Sindikata u Agenciji za odgoj i obrazovanje) Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
261 Marijana Marinović PRIJEDLOG, Članak 4. MOJ KOMENTAR NA PRIJEDLOG, NOVI PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA SU SLIJEDEĆI: a) KOMENTAR: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). b) NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, aktivnim znanjem engleskog jezika u govoru i pismu i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. C) OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su retrogradni i stoga se trebaju izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je ne može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, podigne radni moral trenutno zaposlenim radnicima koji su trenutnim statusom i plaćom potpuno degradirani u društvu te demotivirani za bilo kakav rad. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
262 ROBERT CIMPERMAN PRIJEDLOG, Članak 4. KOMENTAR: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). NOVI PRIJEDLOG: Predlažem slijedeću promjenu članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stiče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možemo postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Odgovor je ne može. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
263 ANITA GERGORIĆ PRIJEDLOG, Članak 4. a) KOMENTAR: Ako se usklađuje članak 11. Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje (o ravnatelju agencije) s odredbama Zakona o HKO potrebno je također uskladiti i članak 17. Zakona (o radnicima agencije) s odredbama Zakona o HKO. Članak 17. Zakona (o radnicima agencije) također treba uskladiti s Zakonom o plaćama u javnim službama (27/01 i 39/09) i Uredbom o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN31/2022 od 10.03.2022.). b) NOVI PRIJEDLOG: Predlaže se slijedeća promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje : Članak 11. Zakona se mijenja i glasi: (1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Agencije. (2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, 10 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdob¬lje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. (4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće. (5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže uređuje se statutom Agencije. Članak 17. Zakona se mijenja i glasi: (1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju viši stručni savjetnici specijalisti. (2) Viši stručni savjetnici specijalisti zasnivaju radni odnos na temelju javnog natječaja. (3) Za višeg stručnog savjetnika specijalistu može biti izabrana osoba koja ima najmanje razinu kvalifikacije 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. (4) Viši stručni savjetnici specijalisti dužni su se stalno stručno usavršavati, a način i oblici stručnog usavršavanja uređuju se statutom Agencije. (5) Viši stručni savjetnici specijalisti za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine biraju se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine. C) OBRAZLOŽENJE NOVOG PRIJEDLOGA Stavak 2 čl. 11. Zakona (o ravnatelju Agencije) – usklađen je s člankom 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 20/2021. S obzirom da ravnatelj Agencije komunicira o pitanjima odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih tj. učitelja i nastavnika u RH s pojedincima i stručnim timovima u drugim zemljama EU nužno je znati engleski jezik. Također je potrebno i radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima odgoja i obrazovanja djece kao i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u RH da bi se mogli obavljati poslovi iz članka 12. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Stavak 1, 2, 3, 4 i 5 članka 17. Zakona (o radnicima Agencije) - u razdoblju od 2006. do 2022. promijenili su se nekoliko puta Zakon o odgoju i obrazovanju i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 98/19, 64/20 i 32/202). Po novom zakonu i pravilniku odgojno-obrazovni radnici u osnovnim i srednjim školama u RH mogu napredovati u zvanje mentor, savjetnik i izvrstan savjetnik. Novim Zakonom i novim Pravilnikom nazivi radnih mjesta radnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje postali su trebaju se izmijeniti. Temeljem Urede Vlade Republike Hrvatske o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 31/2022 od 10. ožujka 2022. definiran je novi naziv radnih mjesta I vrste u javnoj službi viši stručni savjetnik specijalist s pripadajućim koeficijentom 1,978. Temeljem čl. 4 Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje gdje je opisana djelatnost Agencije, razvidno je da stručne poslove u Agenciji može obavljati samo stručnjak specijalist. Opće je poznata činjenica da u većini zemljama EU pripravnički staž učitelja i nastavnika traje tri godine. Nakon toga stiče se prva licenca. Prema novom Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u RH prvo napredovanje u zvanje mentora stječeče se s najmanje 5 godina radnog staža. Nakon minimalno 10 godina rada u odgojno-obrazovnim institucijama i u statusu mentora, odgojno-obrazovni radnik može napredovati i u zvanje savjetnik. Temeljem iznesenih činjenica možeme postaviti pitanje: može li osoba s tri godine radnoga staža biti stručnjak specijalist i provoditi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike, provoditi stručne ispite, provoditi stručno usavršavanje te obavljati druge poslove iz stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju. Potrebno je imati najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi kao i poslovima stručnog usavršavanja odraslih tj. učitelja i nastavnika da bi se svi navedeni poslovi kvalitetno obavljali i uz to se kontinuirano stručno usavršavati. Predložena promjena članka 11. i članka 17. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje omogućila bi Agenciji da na natječajima za nova radna mjesta dobije najkvalitetnije osobe iz redova učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Primljeno na znanje Dužni smo napomenuti da članak 17. važećega Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje kojim se propisuju uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije, nije predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama. Nadalje, ustroj, sistematizacija radnih mjesta i osobni dohodak radnika Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije te odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
264 DUBRAVKA ROVIČANAC PRIJEDLOG, Članak 4. Poštovani, smatram da deset godina u obrazovanju ili znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja nije dovoljan period za odgovarajuće stručno i životno iskustvo, osobito za kandidate koji su dio tog vremena bili na porodnom dopustu ili studijskoj godini. Predlažem rok od 15 godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
265 JASENKA CELIĆ PRIJEDLOG, Članak 4. Slažem se s navedenim izmjenama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
266 Igor Šelimber Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, podržavam prijedlog kolegice Jovanovski: potrebno je urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
267 Ivana Katavić Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, podržavam sve komentare, po svim stavkama, dostavljene na ovo e-Savjetovanje bez potrebe da ih ponovno opetujem u prostor mog komentara. Svemu navedenom dodajem i slijedeće upite: 1. Na temelju koji podataka te kvalitativne i kvantitativne analize je sastavljen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (dalje: Agencija) ? 2. Jeste li u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji uvažili i moguću predikciju projekcije na potrebne izmjene djelatnosti Agencije i statusa djelatnika Agencije sukladno strateškim dokumentima za područje obrazovanja zemalja članica europske unije koji su obvezujući i za Republiku Hrvatsku, a time i za Agenciju kao javnu ustanovu osnovane na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske. 3. Je li prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji usklađen s ciljevima i zadacima reforme javne uprave koju provodi Vlada RH u sklopu reforme javne uprave? Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
268 Željko Skoko Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Pozdrav svima u raspravi, osobno podržavam prijedlog da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. Koliko shvaćam, trenutni Zakon o Agenciji ne definira eksplicitno status kojim bi se jasno definirala uloga (status) Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Nije jasno kako djelatnici Agencije bez definiranog statusa mogu ocjenjivati rad nastavnika u školama i obavljati dužnosti za koje su zaduženi. Koliko mi je poznato velika većina djelatnika Agencije je prije zapošljavanja u Agenciji radila više godina u školama, te su imali položaj mentora/savjetnika, ali taj status su izgubili i to se definitivno mora ispraviti. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
269 Jasmina Hamer Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Podržavam prethodne komentare kolegice više savjetnice dr. sc. V. Jovanovski. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
270 FILOMENA MARIJA GRGURIN Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovanje, slažem se s komentarom Verice Jovanovski i ostalih kolega. Potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik - specijalist. Obrazloženje: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
271 Nina Jovanovski Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, smatram da je iznimno važno zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika kako bi se sačuvala važnost ove ustanove i zadržala status koji ima već 150 godina. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
272 Luka Novaković Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s komentarom Verice Jovanovski: potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
273 GORAN HAJNAL Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s komentarom Verice Jovanovski: potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
274 Jasminka Eterović Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
275 Dejan Peroković Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s komentarom Verice Jovanovski: potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
276 Sunčica Peroković Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
277 Valerija Dobrinić Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik. Povećati plaće višim savjetnicima da budu u rangu ravnatelja male škole (ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika - tako je klasifikacija u Uredbi o koeficijentima). Samo tako će se u Agenciju privući kvalitetan kadar iz škola jer zašto bi inače takav kadar išao na manju plaću. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
278 Spomenka Hardi Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s komentarom Verice Jovanovski: potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
279 Ivana Kardo Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se sa prethodnim komentarima u kojima se navodi da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
280 Sunčica Gačić Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, slažem se s komentarom V. Jovanovski. Potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
281 Bojan Pavelić Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmijeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik. Prihvaćen Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
282 Tanja Paris Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Slažem se s prethodnim komentarima kolegice dr. sc. V. Jovanovski. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika, a položaj savjetnik treba ukinuti. Također treba ukinuti položaj viši savjetnik onima koji nisu u direktnom odgojno-obrazovnom kontaktu s radnicima osnovnih i srednjih škola, a to su npr. viši savjetnik za odnose s javnošću, viši savjetnik za javnu nabavu i sl., s obzirom da upravo navedeni položaji unose zbrku u klasifikaciji položajnih zvanja Agencije i navode na pomisao da većina viših savjetnika određenih nastavnih predmeta/područja nisu odgojno-obrazovni radnici. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj s doktoratom, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
283 VERICA JOVANOVSKI Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, potrebno urediti status djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje te izmjeniti naziv radnih mjesta u viši stručni savjetnik -specijalist. OBRAZLOŽENJE: Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti na svim poslovima iz djelatnosti Agencije i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.
284 Marijana Pavić Članak 6., TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU Slažem se s prethodnim komentarima. Potrebno je zakonski urediti status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za odgoj i obrazovanje kao odgojno-obrazovne ustanove te jasno definirati radno-pravni položaj viših savjetnika Agencije kao odgojno-obrazovnih radnika, a položaj savjetnik treba ukinuti. Također treba ukinuti položaj viši savjetnik onima koji nisu u direktnom odgojno-obrazovnom kontaktu s radnicima osnovnih i srednjih škola, a to su npr. viši savjetnik za odnose s javnošću, viši savjetnik za javnu nabavu i sl., s obzirom da upravo navedeni položaji unose zbrku u klasifikaciji položajnih zvanja Agencije i navode na pomisao da većina viših savjetnika određenih nastavnih predmeta/područja nisu odgojno-obrazovni radnici. Neophodni su nam stručni radnici: viši stručni savjetnici – specijalisti i stručno vodstvo/menadžment, stručno Upravno vijeće i pogotovo stručan ravnatelj s doktoratom, za kojega je nepoželjno da dolazi iz znanosti u smislu da je teoretičar a ne odgojno-obrazovni praktičar već je poželjno, iako je nedovoljno, da dolazi iz prakse tj. osnovne ili srednje škole, no, bilo bi idealno da osim traženih 10 godina staža ima najmanje 5 godina staža u Agenciji na raznovrsnim poslovima višeg savjetnika. Važeći Zakon o Agenciji nije eksplicitno definirao pojam „STATUS“ kojim bi se jasno definirao status Agencije za odgoj i obrazovanje kao javne odgojno-obrazovne ustanove. Osnivanjem nove institucije Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) izostavljena je aktivna djelatnost definirana u Zakonu o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (NN153/02) poput „utvrđuje i razvija kurikulum za pojedina područja“, „izrađuje analize stanja te vodi akcijska i primijenjena istraživanja u sustavu odgoja i obrazovanja“ i, što je posebice važno za trajnu izobrazbu odgojno-obrazovnih radnika, „ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokim školama, udrugama i stručnjacima“. Zar radnici Agencije, bez statusa odgojno-obrazovnih radnika, smiju obavljati temeljnu djelatnost iz čl. 4. Zakona o Agenciji? Kako radnici Agencije bez statusa smiju vrednovati rad odgojno-obrazovnih radnika pri napredovanju? Kako radnici Agencije bez statusa odgojno-obrazovnih radnika smiju pružati stručnu podršku odgojno-obrazovnom sustavu? Nadležno ministarstvo treba definirati status radnika Agencije. Radnici Agencije su najčešće prije zaposlenja u Agenciji radili u školama i bili odgojno-obrazovni djelatnici, koji su zapošljavanjem u Agenciji izgubili ne samo status odgojno-obrazovnih radnika nego i stečena zvanja mentor/savjetnik te priliku za progresivnim stručnim usavršavanjem i proaktivnim djelovanjem. Primljeno na znanje Ustroj, sistematizacija radnih mjesta Agencije za odgoj i obrazovanje utvrđuju se općim aktima Agencije.