Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava , Članak 2. Poštovani, predlažemo dodati formulaciju "u slučaju da neispravnost sustava nije otklonjena u navedenom roku" na način da glasi: Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava, pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti nadležnoj inspekciji koja obavlja nadzor provođenja mjera zaštite od požara u roku od sedam dana od dana obavljenog ispitivanja u slučaju da neispravnost sustava nije otklonjena u navedenom roku. Nije prihvaćen Naime, ako se u roku od 7 dana pravnoj osobi koja je obavila provjeru ispravnosti stabilnog sustava ne dostavi potvrda da je neispravnost otklonjena Zapisnik se dostavlja nadležnoj inspekciji. Ako je nedostatak otklonjen – Zapisnik se ne dostavlja nadležnoj inspekciji. Iz tog razloga je i ostavljen rok od 7 dana a to se vidi i u osporavanom članku.
2 Nikola Jaman Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava , Članak 2. Rečenica je nejasna, predlažem slijedeći jasniji tekst: "Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava dužna je u roku od sedam (7) dana od dana obavljenog ispitivanja dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava, nadležnoj inspekciji koja obavlja nadzor provođenja mjera zaštite od požara". Prihvaćen Prihvaćen