Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ksandra Sinožić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE Slažem se s prijedlogom ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
2 DUBRAVKA ROVIČANAC III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, Članak 2. Poštovani, smatram izvrsnim da Agencija proširi svoju djelatnost u ovom smislu te pozdravljam dopunu zakona. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
3 Kata Špika III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA, TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Poštovani, Podržavam prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Agenciji za mobilnosti, jedino bi u Članku 8. predložila dopunu s još jednim članom Upravnog vijeće Agencije koji bi bio iz reda srednjoškolskih profesora. Zahvaljujem Kata Špika, prof. savjetnik Nije prihvaćen Sastav Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije propisan je člankom 8. stavkom 3. važećeg Zakona. Struktura i broj članova Upravnog vijeća nisu mijenjani te, in stricto sensu, nisu predmet savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. U članku 8. stavku 1. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama izmijenjen je isključivo način izbora članova Upravnog vijeća. Broj članova Upravnog vijeća mora biti neparan pa bi predložena promjena imala za posljedicu povećanje broja članova Upravnog vijeća na sedam članova. Broj članova Upravnog vijeća smanjen je sa sedam na pet članova 2017., radi bolje učinkovitosti rada Vijeća. Postojeća struktura članova Upravnog vijeća pokriva sve korisničke skupine Agencije - predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih, organizacije koje rade s mladima, visoka učilišta te znanstveni instituti.