Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poljoprivredna zadruga Otok Krk Stavljanje na tržište i uporaba vune , Članak 49. Slažemo se s tekstom članka i predlažemo dodati "za gnojivo" u popis mogućih namjena neobrađene vune. Nije prihvaćen Organska gnojiva moraju se proizvoditi u skladu s točkom 1. Odjeljka 1 Poglavlja II. Priloga XI. Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011, odnosno svi nusproizvodi životinjskog podrijetla koji se koriste za proizvodnju organskog gnojiva prethodno trebaju biti prerađeni.