Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fragaria doo 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3.Poslovni plan U Uredbi 1305/2013., Člankom 27., odnosno Prilogom II. je definiran maksimalni iznos potpore za „Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija“ ili u izvorniku „Setting up of producer groups and organisations“ na 100.000 € godišnje kroz 5 godina od dana priznavanja. Ovakvom odredbom uskraćujete potporu novim proizvođačkim organizacijama na 3 godine što smatramo neprihvatljivim jer takva praksa ne postoji u drugim zemljama članicama. Bez obzira na svršetak Programskog razdoblja, Poslovni plan se nastavlja provoditi i u narednom Programskom razdoblju, a time i pravo na potporu do uključivo pete godine od dana priznavanja. Nije prihvaćen Mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine provode se u 2021. i 2022. godini temeljem Uredbe (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437/1, 28.12.2020.) (u daljnjem tekstu: Prijelazna Uredba) kojom je provedba Programa ruralnog razvoja produžena do 31.12.2022. godine. U skladu s člankom 2. Prijelazne Uredbe, potporu za mjere Programa ruralnog razvoja moguće je dodijeliti tijekom dodatne dvije godine, odnosno odobrena sredstva moraju biti isplaćena do 31.12.2025. godine (inicijalni rok je bio 31.12.2023. godine). Iz navedenih razloga, potporu u sklopu ovoga Natječaja nije moguće dodijeliti za razdoblje od 5 godina od priznavanja proizvođačke organizacije.
2 Fragaria doo 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4.Visina, intenzitet i izračun potpore U stavku (e), podstavku d. predlažemo izmjenu - "7% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz Poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu" Iza podstavka "d.", predlažemo dodati podstavak e) - "V. obrok – 6% od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i dostavljenog završnog izvješća o ostvarenju ciljeva planiranih u Poslovnom planu" Nije prihvaćen Potpora u sklopu ovoga Natječaja se odobrava na razdoblje do četiri godine u maksimalnom iznosu do 400.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Potpora se dodjeljuje priznatim proizvođačkim organizacijama najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine.
3 Fragaria doo 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4.Visina, intenzitet i izračun potpore U skladu s prije navedenim predlažemo izmjenu druge rečenice u stavku e) – "Isplata se vrši u najviše 5 obroka za razdoblje od najviše pet poslovnih godina kako slijedi:" Nije prihvaćen Mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine provode se u 2021. i 2022. godini temeljem Uredbe (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437/1, 28.12.2020.) (u daljnjem tekstu: Prijelazna Uredba) kojom je provedba Programa ruralnog razvoja produžena do 31.12.2022. godine. U skladu s člankom 2. Prijelazne Uredbe, potporu za mjere Programa ruralnog razvoja moguće je dodijeliti tijekom dodatne dvije godine, odnosno odobrena sredstva moraju biti isplaćena do 31.12.2025. godine (inicijalni rok je bio 31.12.2023. godine). Iz navedenih razloga, potporu u sklopu ovoga Natječaja nije moguće dodijeliti za razdoblje od 5 godina od priznavanja proizvođačke organizacije.
4 Fragaria doo 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4.Visina, intenzitet i izračun potpore Maksimalni iznos i trajanje dodjele potpore je kraći i manji nego li je to definirano člankom 27., stavak 3. i 4. Uredbe 1305/2013. Na taj način proizvođačke organizacije u RH stavljate u nepovoljniji položaj u odnosu na proizvođačke organizacije iz drugi zemalja članica. Predlažemo da se stavak "a)"izmjeni u skladu s navedenom Uredbom – Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Nije prihvaćen Mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine provode se u 2021. i 2022. godini temeljem Uredbe (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437/1, 28.12.2020.) (u daljnjem tekstu: Prijelazna Uredba) kojom je provedba Programa ruralnog razvoja produžena do 31.12.2022. godine. U skladu s člankom 2. Prijelazne Uredbe, potporu za mjere Programa ruralnog razvoja moguće je dodijeliti tijekom dodatne dvije godine, odnosno odobrena sredstva moraju biti isplaćena do 31.12.2025. godine (inicijalni rok je bio 31.12.2023. godine). Iz navedenih razloga, potporu u sklopu ovoga Natječaja nije moguće dodijeliti za razdoblje od 5 godina od priznavanja proizvođačke organizacije.