Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA Članak 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina propisuje da zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora sadržavati ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina. Navedeno zahtijeva da fizička osoba obrtnik, upisan u imenik agenata, sklopi ugovor o radu sa samim sobom kako bi ishodio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu (narodne novine broj: 143/13) propisano je da je obrt samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 8. tog Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Isti Zakon u članku 3. propisuje da je obrtnik fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 2. stavka 1. tog Zakona u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Članak 9. stavak 2. Zakona propisuje da radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi. Iz navedenih odredbi nedvojbeno proizlazi da obrtnici ne sklapaju ugovore o radu za rad u svojim obrtima, već djelatnosti obavljaju kao vlasnici obrta te da imaju jednak pravni položaj pred zakonom kao i radnici u radnom odnosu. Jednaki pravni položaj obrtnika i radnika u radnom odnosu potvrđuje i odredba članka 49. stavak 2. Ustava koja propisuje da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu te odredba članka 14. stavka 2. Ustava koja određuje da su svi pred zakonom jednaki. Stoga tražimo da se članak 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i povezane odredbe tog Zakona izmijene na način da se ukine uvjet podnošenja ugovora o radu za obrtnike koji su upisani u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru te vas obavještavamo kako ovdje nismo u mogućnosti detaljnije odgovoriti s obzirom da ovo pitanje nije predmet konkretnog savjetovanja. Za početnu informaciju, od obrtnika se ne traži da sklope ugovor sami sa sobom već da, kao i svi ostali poslovni subjekti, imaju dokaz o ispunjavanju uvjeta punog radnog vremena za jednog agenta. Prilikom izmjena Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i izrade konkretnog prijedloga od strane nadležnog ministarstva, bit ćete u mogućnosti dostaviti svoje prijedloge i komentare.