Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dan Margetić PRAVILNIK O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM Predlažem strogu zabranu ribarenja okružujućom mrežom, kao i zabranu bilo kakvog ribarenja. Ribe i druge životinje su osjećajna bića i njihov izlov predstavlja izuzetnu okrutnost. Iskustveno i znanstveno je potvrđeno da svi ljudi mogu zdravo živjeti i ukusno se hraniti biljnom hranom. Stoga je bilo kakvo ribarenje etički neprihvatljivo. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim podzakonskim propisom.